Jak sladit rodinu a zaměstnání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak sladit rodinu a zaměstnání"

Transkript

1 Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/ , je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2

3 SLOVO ÚVODEM PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A EU ÚMLUVA O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Z ROKU LISABONSKÝ SUMMIT SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINNÉHO ŽIVOTA FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE CHARAKTERISTIKY NĚKTERÝCH FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE ZKRÁCENÉ ÚVAZKY SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO PRÁCE Z DOMOVA STLAČENÝ PRACOVNÍ TÝDEN FLEXIBILNÍ ZAČÁTEK PRACOVNÍHO DNE A PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA DALŠÍ NÁSTROJE KE SLAĎOVÁNÍ RODINNÝCH A PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ FIREMNÍ JESLE A FIREMNÍ ŠKOLKA DĚTSKÝ KOUTEK PRORODINNÁ POLITIKA PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVNÍ OTCOVÉ V ČR FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE V EU INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI V EU MANAGEMENT MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ALLIANZ POJIŠŤOVNA GE MONEY BANK NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ SLAĎOVÁNÍ V PARAGRAFECH NÁROK NA ZKRÁCENÍ PRACOVNÍHO ÚVAZKU ZÁKAZ PRÁCE PŘESČAS A PRACOVNÍ CESTY ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY PRO KOJÍCÍ ZAMĚSTNANKYNĚ IDEÁLNÍ MATKA A DŮLEŽITOST SEBEREALIZACE SPOKOJENÁ ŽENA V DOMÁCNOSTI ARCHETYP DOKONALÉ ŽENY PROBLEMATICKÁ CESTA SEBEREALIZACE ŽEN ANEB (NE)ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE VERTIKÁLNÍ GENDEROVÁ SEGREGACE NA TRHU PRÁCE HORIZONTÁLNÍ GENDEROVÁ SEGREGACE NA TRHU PRÁCE GENDER PAY GAP MANUÁL ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ FIREMNÍ POLITIKA ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ O ČEM ŽENY SNÍ LITERATURA JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

4 SLOVO ÚVODEM Dostává se Vám do rukou příručka k rovným příležitostem, která byla zpracována realizačním týmem společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., z Třince v rámci projektu Práce jinak šance rodině i zaměstnání financovaného z prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti. Jde o projektový výstup, jehož cílem je přiblížit téma slaďování rodinného a pracovního života v prostředí regionů (okresů) Frýdecko-Místecka, Ostravska a Karvinska, ukázat na příklady dobré praxe při uplatňování rovných příležitostí v praxi a seznámit se zkušenostmi a postřehy získanými při realizaci projektu. V průběhu projektu byla realizována řada aktivit podporujících osvětu rovných příležitostí a snažících se o potírání diskriminace na trhu práce. Mezi tyto aktivity patřily především semináře s genderovou tematikou a genderové audity prováděné u zaměstnavatelů. Neméně významná byla podpora vytváření pracovních míst formou flexibilních pracovních úvazků. Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, který je realizován od do , je zaměřen jak na práci s klienty, tak i na spolupráci se zaměstnavateli. Mezi cílové skupiny klientů patřily ženy v předdůchodovém věku a ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V průběhu realizace vstoupilo do projektu 60 osob, z toho byl pouze 1 muž. Mezi zásadní projektové aktivity patřilo poradenství (profesní, kariérové, psychologické), vzdělávání a zprostředkování zaměstnání. Vzdělávací kurzy (PC kurz, Ekonomické minimum a Právní minimum) úspěšně absolvovalo celkem 82 osob. Tří genderových seminářů se zúčastnilo 28 osob z řad projektových účastníků. Zaměstnání bylo k datu zpracování příručky ( ) zprostředkováno 36 klientkám, z toho na dotovaná pracovní místa financovaná z rozpočtu projektu nastoupilo 12 osob (vytvořeno bylo 11 pracovních míst, na jednom z nich pracují 2 osoby). Využity byly tyto flexibilní formy práce: stlačený pracovní týden, [2] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

5 práce na zkrácený úvazek s plnou přítomností na pracovišti, práce na sdíleném pracovním místě, práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu. Právě flexibilní pracovní úvazky byly projektem podporovány prioritně. V průběhu projektu byla realizována aktivní spolupráce s firmami. Byly uspořádány dva genderové semináře pro zaměstnavatele, kterých se zúčastnilo 27 osob z celkově 17 organizací. Stěžejní částí projektu byla realizace genderových auditů. K datu zpracování příručky bylo provedeno 12 těchto auditů, další tři jsou ještě připravovány a uskuteční se do konce realizace projektu. Z výsledků genderových auditů jsou čerpány náměty a poznatky uvedené v dalších kapitolách této příručky. Seznam uskutečněných genderových auditů s příklady dobré praxe v Moravskoslezském kraji: Název organizace Občanské sdružení TRIANON Na Horkách 1701/23, Český Těšín O. s. Ergon chráněná dílna Konská 742, Třinec Příklady dobré praxe Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Řada pracovníků a pracovnic zde pracuje na zkrácený úvazek (jedná se o čtyřhodinové, tříhodinové či dvouapůlhodinové úvazky). Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně ve dvousměnném provozu chtějí pouze ranní směny, vedení společnosti tomuto požadavku vyhoví. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [3]

6 Institut Euroschola, o. s. nám. Svobody 527, Třinec-Lyžbice KAZUIST, spol. s r. o. RPIC Družstevní 294, Třinec HRAT, s. r. o. Družstevní 294, Třinec Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Dolní Marklovice 232 Petrovice u Karviné POLYMAX servis, s. r. o. Jamnická 95, Frýdek-Místek Charita Třinec Lidická 1272, Třinec Tato organizace podporuje slaďování pracovního a rodinného života. Příkladem tohoto přístupu je práce v rámci sdíleného pracovního místa, kde takto pracují dvě zaměstnankyně, z nichž jedna pracuje čtyři hodiny dopoledne a druhá čtyři hodiny odpoledne, či umožnění práce z domova. Vedení společnosti umožňuje pružnou pracovní dobu a home office dle dohody a podle potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Firma se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život, většinou pomocí home office využívaného v naléhavých případech po dohodě s vedením společnosti. Zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky, občasná práce z domova a pružná pracovní doba. Tato organizace usnadňuje slaďování rodinného a pracovního života např. umožněním práce na částečný úvazek či podporou práce z domova (takto pracuje účetní). Vedení společnosti usnadňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. V rámci plánování služeb mohou pracovníci a pracovnice sdělit své časové požadavky, kterým se vedení snaží vyhovět. Pracovní doba je nepravidelná, zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky, pružná pracovní doba a možnost vzít si volno nad rámec dovolené. [4] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

7 Charita Frýdek-Místek středisko Oáza pokoje pro psychicky nemocné K Hájku 2971, Frýdek-Místek Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek Bunkr, o. p. s. Jablunkovská 110, Třinec Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce. Ti, kteří pracují v kanceláři, mohou po domluvě s vedením pracovat z domova a mají pružnou pracovní dobu. Ostatní pracovníci a pracovnice pracují ve třísměnném provozu. Organizace jim dle svých možností vychází vstříc např. když chce někdo pracovat ve dvanáctihodinových směnách či jen na ranní směny, je mu to umožněno. Organizace umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat na částečné úvazky (např. jedna pracovnice pracuje při rodičovské dovolené na částečný úvazek). Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou vy užívat flexibilních forem práce, mají k dispozici částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu, možnost vzít si volno nad rámec dovolené. Zaměstnankyně a zaměstnanci této organizace mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou jim k dispozici částečné úvazky, pružná pracovní doba, sdílená pracovní místa, po dohodě také home office. Chceme tímto poděkovat výše uvedeným firmám za jejich spolupráci. Oceňujeme taktéž součinnost dalších organizací, které vytvářely nová pracovní místa s flexibilními pracovními úvazky, na nichž zaměstnávaly klienty našeho projektu. Věříme, že se nám díky této spolupráci podařilo nejen prosazovat princip rovných příležitostí, ale také účinně pomoci mnoha ženám najít plnohodnotné pracovní uplatnění. Realizační tým projektu, Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [5]

8 [6] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

9

10

11 1 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ Ženy jsou dosud daleko více než muži zatíženy péčí o děti a o domácnost, což souvisí s genderovými stereotypy, které tradičně přisuzují veřejnou sféru muži a soukromou ženě. Také některé ženy samy sebe pojímají tímto způsobem, vidí svou životní úlohu hlavní roli v roli matky a manželky. Nejzřetelněji se tento postoj žen projevuje při péči o novorozence a kojence, kdy ženy, které jsou na mateřské dovolené, berou veškeré povinnosti související s péčí o novorozence a kojence i domácnost na svá bedra. Muži v té době v mnoha rodinách vystupují jen v roli živitele a dochází i k tomu, že některé ženy dítě v novorozeneckém a kojeneckém věku vůbec nechtějí otci svěřit, neboť mají pocit, že on by se neuměl o dítě postarat a jen matky to umí nejlépe. Z tohoto důvodu se ženy mající malé děti často nemohou účastnit dalšího vzdělávání, které probíhá mimo pracovní dobu nebo je spojeno s cestováním, či absolvovat služební cesty, konference apod. Také pokud se naskytne dobře placená práce, za kterou by daná osoba musela dojíždět a s rodinou tak trávila pouze víkendy, řada mužů tuto práci přijme, avšak ženy v drtivé většině ne, zvláště pokud mají školou povinné děti. 1.1 DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ I v dnešní demokratické společnosti, která proklamuje rovnost mezi lidmi, se můžeme setkat s diskriminací. Jedná se například o tyto situace: Žena nebyla přijata na danou pracovní pozici i přesto, že byla ze všech uchazečů u výběrového řízení nejlepší, a to proto, že se u ní očekává otěhotnění a následná mateřská dovolená či má malé děti, u kterých se očekává, že budou často nemocné a žena se pak bude muset o ně starat, a tak bude stále tzv. na paragrafu. S diskriminací se setkáváme i v inzerátech volných pracovních míst, pokud mají následující znění: Na místo ředitele hledáme muže, Přijmeme sekretář- JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [9]

12 ku, Přijmeme ženu od 18 do 30 let apod. S diskriminací se můžeme setkat také u přijímacího pohovoru, kdy budoucí zaměstnavatel dává potenciálnímu zaměstnanci či zaměstnankyni otázky, na které dle antidiskriminačního zákona nemá právo. Jedná se například o tyto otázky: Máte děti? Plánujete rodinu? Kdy plánujete mít dítě? Máte někoho, kdo Vám pečuje o děti? Jste vdaná? Máte partnera? Na otázky týkající se dětí se může zaměstnavatel ptát pouze tehdy, chce-li uchazečka o zaměstnání využít některý ze zákonem stanovených nároků, např. přestávky na kojení či kratší pracovní dobu. Existují následující možnosti, jak lze na podobné otázky vhodně odpovídat: 1. Vím, že na tuto otázku nemusím ze zákona odpovídat. Přesto vás ujišťuji, že můj soukromý život nikterak neovlivní můj pracovní výkon. 2. Ano, mám dvě děti, a právě proto cítím zodpovědnost nejen při jejich výchově, ale i vůči případnému zaměstnavateli. Zabezpečení rodiny mám ošetřeno tak, abych i v případě různých krizových situací mohla v klidu zůstat v práci. (Rydvalová, Junová, 2011). 3. Chci se naplno věnovat své kariéře bez ohledu na to, co se děje v mém osobním životě. To, jestli budu nebo nebudu mít děti, nijak neovlivní mou práci. (Rydvalová, Junová, 2011). O diskriminaci se jedná také v případě, pokud žena vydělává méně než muž na stejné pozici, přestože pracovní výkonnost, schopnosti, délka praxe i kvalifikace je stejná u obou zaměstnanců. [10] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

13 Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví Jako nepřímá diskriminace je označováno jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Jako příklad nepřímé diskriminace uvádíme následující případ, kterým se zabýval Evropský soudní dvůr pod značkou C-300/06. Žalobkyně vykonávala zaměstnání na částečný úvazek. Jednalo se o pedagogickou činnost. Ačkoliv žalobkyně pracovala na částečný úvazek, měla povinnost odpracovat bezplatně stejný počet hodin suplování jako její kolegové s plným úvazkem. Soud na základě zvážení všech faktů rozhodl ve prospěch žalobkyně. Tento složitý soudní spor je příkladem nepřímé diskriminace na základě pohlaví. Je tomu tak proto, že na částečný úvazek jsou zaměstnány zejména ženy a ty byly tímto opatřením převážně dotčeny. 1.2 SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ Sexuální obtěžování je také chápáno jako forma diskriminačního chování. Za sexuální obtěžování lze považovat poznámky se sexuálním podtextem, sexuální návrhy nebo fyzický kontakt sexuální povahy a nevítané žádosti o sexuální služby. Ženy se mohou se sexuálním obtěžováním setkat ve všech oborech, nejčastěji však k němu dochází v oborech, kterým dominují muži sexuální obtěžování zde slouží k potvrzení dominance a kontroly mužů nad ženami. O stavu sexuálního obtěžování byla realizována studie, kterou provedl Sociologický ústav ČR oddělení Gender studia roku Dle tohoto výzkumu se se sexuálním obtěžováním v zaměstnání setkala celá čtvrtina české populace v produktivním a postproduktivním věku. Častěji se jednalo o ženy. Dle tohoto výzkumu bylo 13 % žen vystaveno sexuálnímu obtěžování. Nejčastější formu sexuálního obtěžování představují sexuálně podbarvené vtipy, narážky a soukromé otázky intimního charakteru. Méně častějšími projevy jsou neustálé návrhy schůzek, které druhá strana odmítá, nechtěný tělesný kontakt či snaha o sexuální styk přecházející v nejhorším případě až ve znásilnění. Zdroj: JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [11]

14 1.3 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Rovnost příležitostí spočívá v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv. Přestože se mužská a ženská role postupně začíná více prolínat, lze se na základě výše zmíněných údajů pojednávajících o nerovnosti na trhu práce, malého zastoupení žen v politice a dalších údajů, které popisují nerovné postavení žen a mužů, domnívat, že hlásaná rovnoprávnost má více či méně významné trhliny, které se společnost snaží bagatelizovat. Je tomu tak jistě i proto, že ženský hlas nezní v naší společnosti dostatečně hlasitě na to, aby se efektivně řešil problém nerovnosti žen ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A EU Rovnost příležitostí pro muže a ženy je chápána zejména jako součást prosazování lidských práv i demokratických principů; spolu s bojem proti nezaměstnanosti patří k hlavním prioritám politiky EU ÚMLUVA O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN Tato problematika není nová, jak se lidé často mylně domnívají, objevuje se v dokumentech mezinárodních institucí (OSN, Mezinárodní organizace práce) zhruba od poloviny 20. století. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, která je základním mezinárodním dokumentem, jenž byl k zajištění rovnoprávnosti mužů a žen přijat. V tomto dokumentu je uvedeno, že ženy a muži mají právo na stejné příležitosti v zaměstnání, používání stejných kritérií při výběru v rámci přijímacích řízení, právo na postup, ale i právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Z ROKU 2001 Roku 2001 v ČR vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákoníku práce, která komplexně upravuje zákaz diskriminace zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, [12] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

15 pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociál ního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví zákon jde například o práce zakázané těhotným ženám apod., nebo případy vycházející z povahy pracovních činností daného zaměstnání, které vyžaduje zaměstnance v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Na uvedenou novelu zákoníku práce pak přímo navazuje novela zákona o mzdě. Dle této novely mj. náleží ženám i mužům u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda LISABONSKÝ SUMMIT Na Lisabonském summitu v roce 2000 byly členské státy EU vyzvány, aby podporovaly myšlenku zásady rovných příležitostí pro muže a ženy a lepšího slaďování pracovní doby a rodinného života, zejména zavedením nového systému hodnocení péče o děti. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [13]

16 [14] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

17

18

19 2 SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINNÉHO ŽIVOTA Sladění práce a rodinného života spočívá v rozvoji struktury a organizace pracovního prostředí tak, aby umožňovalo kombinaci pracovních a rodinných povinností pro ženy i muže. Ing. Renata Rydvalová, syn 9 let, dcera 3 roky, vdaná Působí na pozici ředitelky sekce Slaďování osobního a pracovního života a 50+ ve společnosti Centrum andragogiky, s. r. o. Organizuje konference, kulaté stoly a další akce na téma slaďování osobního a pracovního života a v současné době i na velice aktuální problematiku starších zaměstnanců, tzv Aktivity jsou určené především zaměstnavatelům a dalším subjektům, které v těchto oblastech hrají významnou roli. Zároveň je projektovou manažerkou projektu Zaměstnanost rodičů, který je zaměřen na podporu rodičů při uplatnění na trhu práce. Aktuálně je zakladatelkou mateřské školy U Potůčku v Liberci. Já vlastně slaďuji osobní a rodinný život s tím pracovním již po celou dobu, aniž bych donedávna tušila, že na to existuje odborný termín slaďování a že je tato oblast popsána v mnoha studiích různých organizací. Teprve když jsem v roce 2009 hledala nové zaměstnání, narazila jsem na Centrum andragogiky, které se touto problematikou již řadu let zabývá. Stala jsem se ředitelkou sekce Slaďování osobního a pracovního života a uvědomila jsem si, že slaďuji, aniž o tom vím. A tak to všechno začalo. Zpětně jsem si promítla můj dosavadní život. Zásadní zlom nastal v mých 25 letech narozením syna Daniela, to jsem právě studovala v Německu na Vysoké škole ekonomické a zároveň sbírala zkušenosti v praxi. Kupodivu jsem nemusela školu ani praxi přerušit, vše se dalo skloubit. Po třech letech od ukončení studia jsme se vrátili zpět do České republiky a zjistila jsem, že pokud chci získat kvalitní zaměstnání, chtělo by to ještě něco navíc, a tak jsem rok navštěvovala denní studium anglického a španělského jazyka. Ještě než Daniel nastoupil do školky, našla jsem si zaměstnání. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [17]

20 Po dalších dvou letech mě oslovil holandský investor s návrhem na místo jednatelky v nově vznikající společnosti. To byla výzva. Pustila jsem se do toho a za tři měsíce vedla firmu s 20 zaměstnanci a dvěma pobočkami. Zároveň jsem se přihlásila na magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci, abych si doplnila kvalifikaci. Firmě se vedlo dobře, mně také, a tak jsem dospěla k názoru, že je ta pravá doba na dalšího potomka. Po roce tu byla Klárka. Majitel firmy neměl vůbec nic proti slaďování, prostě to nechal na mě a věděl, že veškeré procesy ve firmě nastavím tak, aby v době mé nepřítomnosti vše fungovalo. V den porodu jsem měla jít na zkoušku z marketingu a měla jsem naplánována dvě další jednání. Jednání se zrušila a zkoušku jsem udělala týden nato. Za 14 dní po porodu jsem poprvé šla opět do práce, vždy pouze na dobu mezi kojením. Klárku hlídal manžel, takže byla v těch nejlepších rukách. Musím se smát, když si vzpomenu na moje či spíše naše služební cesty do Holandska. Těch se vždy zúčastnila Klárka, protože jsem kojila, manžel, který jí během jednání hlídal, a syn Daniel, aby nezůstal sám doma. Auto plné kočárku, plínek a věciček pro miminko a někde v rohu nacpaný notebook a dokumenty k jednání. Ani zde nebylo nutné studium přerušit, a když Klárce bylo 6 měsíců, úspěšně jsem složila státnici z managementu a podnikové ekonomie. Po třech letech se majitel rozhodl firmu zlikvidovat, stejně jako celý mezinárodní holding, kterého jsme byli součástí. A já si začala hledat novou práci. Našla jsem ji v Centru andragogiky. Nicméně jsem v sobě stále cítila volné zdroje a rozhodla se doma v Liberci založit soukromou mateřskou školu U Potůčku. Půl roku trvala kompletní rekonstrukce objektu a 1. září 2010 se mi podařilo zapsání do Rejstříku škol a otevření školky. Ptáte se, proč zrovna školku? Mně se dařilo slaďovat celý život, ani o tom nevím. Samozřejmě je to o proaktivitě i o prostředí, které si k dosažení cílů formujete. Ale je to také o podmínkách. Já je měla skvělý pečující manžel, skvělý hlídací dědeček a babička. Těm všem moc, moc díky. Ne všichni však to štěstí mají, a právě těm bych ráda dokázala, že to jde, když se chce. Zdroj: Rydvalová R., Junová B. Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe. Praha: Grada, 2011 [18] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

21 Firemní koncepce slaďování práce a rodinného života přispívá ke zlepšení pracovní atmosféry, optimalizaci výkonu zaměstnaných osob, snížení absencí zaměstnaných osob a odbourání stresu zaměstnaných osob souvisejícího s nedostatkem času na osobní život, což jsou důvody, které by měly časem přesvědčit také zaměstnavatele, aby slaďování podporovali (Wichterlová, Fialová, 2010). Vodafone Pavla Teplá, ředitelka oddělení péče o zaměstnance Je to oboustranně výhodné jak pro firmu, která neztrácí lidi, tak například pro maminky na mateřské. Mohou udržovat kontakt s prací, usnadní jim to pak i návrat zpět. (Dandová, Kubálková, Sokáčová, 2013, str. 24) Zatím však i přes veškerou snahu ženského hnutí, které bojuje za zrovnoprávnění postavení žen a mužů, stále ještě nebylo dosaženo plné rovnosti. Genderové stereotypy panující ve společnosti stále přisuzují hlavní roli v péči o domácnost a děti matce. Je proto třeba, aby zaměstnavatelé vycházeli vstříc matkám, pokud jde o sladění pracovních a rodinných povinností, aby se politici začali otázkou sladění pracovních a rodinných povinností zabývat a chápat tuto otázku jako důležitou, jako otázku, ve které musí ženám pomoci, nikoli nechat řešení tohoto velkého problému pouze na ženách. Učím se najednou skloubit práci s životem matky, který je fyzicky vážně náročný. Přestože jsem hodně vycvičená, dává mi to fakt zabrat. Televizní moderátorka Kristýna Kloubková pro časopis Betynka (srpen 2013) Řešením sladění práce a rodinného života je například zavádění netradičních flexibilních pracovních režimů a poskytování dalších možností zaměstnaneckých výhod (kupříkladu dětský koutek, firemní školka, apod.). JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [19]

22 Vyspělé evropské státy se v rodinné politice angažují daleko více, než je tomu v ČR, proto pak české ženy s malými dětmi mají ve srovnání s ženami z dalších zemí EU horší postavení na trhu práce. Je tomu tak například proto, že stát nepodporuje zaměstnávání matek s dětmi. Evropské státy také mnohem více podporují flexibilní formy práce. Zatímco v ČR pracuje na částečný úvazek, který by ženy s malými dětmi uvítaly, pouze 8,5 % žen, v EU je takto zaměstnáno 33 % žen, v Nizozemsku dokonce více než polovina žen (Wichterlová, Fialová, 2010). Čeští zaměstnavatelé částečné úvazky nechtějí nabízet, neboť dle výzkumu, který byl o této problematice realizován (Formánková, Dudová, Vohlídalová, 2011), nepociťují v této oblasti podporu od státu. Dle výsledku tohoto výzkumu by zaměstnavatelé více využívali částečných úvazků, kdyby jim stát dal u takto zaměstnaných osob úlevu na daních a kdyby umožnil, aby takto zaměstnané osoby dostaly nižší odstupné a měly zkrácenou výpovědní lhůtu. Zaměstnavatelé se totiž polovičním úvazkům brání, neboť poloviční úvazek neznamená poloviční náklady, ale vyjde dráž. Za to, že čeští zaměstnavatelé možnosti zkrácených úvazků ignorují, byla již Česká republika kritizována OECD. Ale v poslední době se zdá, že se v této oblasti blýská na lepší časy, neboť do neochoty českých zaměstnavatelů poskytovat svým zaměstnancům a zaměstnankyním částečné úvazky zasáhl rozsudek Nejvyššího soudu, který vyhlásil, že rodiče starající se o dítě mladší patnácti let mají na zkrácený úvazek nárok a zaměstnavatel jim musí vyhovět. Jedinou výjimkou je situace, kdy by organizace nebo úřad u soudu prokázaly, že by vyhověním ohrozily své fungování. Také česká vláda si uvědomuje, že tento problém je třeba řešit, a navrhuje, že do budoucna sleví zaměstnavatelům na m pojištění. Ovšem jen tehdy, když kvůli výběrovému řízení nepropustí žádného zaměstnance nebo zaměstnankyni a budou vybírat z lidí, kteří jsou v evidenci úřadu práce (Surmanová, Fránek, 2014). V České republice nejsou jen málo zastoupeny částečné úvazky, ale také chybí v ostatních evropských zemích běžně používané alternativy využívané zejména mladými matkami, které chtějí dál pracovat. Jedná se o další flexibilní formy práce, jako je home office, flexi office, pružná pracovní doba, sdílené pracovní úvazky [20] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

23 apod. Tyto formy práce jsou v Česku spíše výjimkou a zaměstnavatelé je chápou jako benefit pro zaměstnance a zaměstnankyně. BAUMIT, spol. s r. o. Jednou z mála výjimek je společnost BAUMIT, která každé matce s malým dítětem umožňuje práci na částečný úvazek, přičemž si tyto mámy mohou čas práce rozvrhnout dle svých možností a potřeb. Příklady z Moravskoslezského kraje Genderově korektní zaměstnavatelé se nacházejí také v Moravskoslezském kraji, jak ukázaly výsledky genderových auditů realizovaných v rámci projektu Práce jinak šance rodině a zaměstnání. Níže uvádíme ty organizace, které příkladným způsobem uplatňují rovné příležitosti žen a mužů. Charita Třinec Jedním z takovýchto zaměstnavatelů je například Charita Třinec. Společnost naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance) snaží se vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. V rámci plánování služeb mohou pracovníci a pracovnice sdělit své časové požadavky, kterým se vedení snaží vyhovět. Služby jsou tedy nastaveny dle požadavků klientů/klientek a zaměstnanců/zaměstnankyň. Pracovní doba je nepravidelná, zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky (kterých využívá 27 % zaměstnanců a zaměstnankyň), pružná pracovní doba (kterou využívá 73 % zaměstnanců a zaměstnankyň) a možnost vzít si volno nad rámec dovolené (což využívá 37 % zaměstnanců a zaměstnankyň). Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Podobně svým zaměstnankyním vychází vstříc karvinské centrum pro rodinu, což je společnost, ve které pracují jen ženy. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [21]

24 Vedení společnosti je k zaměstnankyním velice vstřícné, v této organizaci jsou plně zajištěny možnosti využívání flexibilních forem práce. Zde zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce využívány jsou částečné úvazky, občasná práce z domova a pružná pracovní doba. O. s. Ergon chráněná dílna Family-friendly zaměstnavatelem je také třinecké občanské sdružení Ergon, které je chráněnou dílnou zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním. Organizace se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Řada pracovníků a pracovnic zde pracuje na zkrácený úvazek (jedná se o čtyřhodinové, tříhodinové či dvouapůlhodinové úvazky), o které má dle dotazníkového šetření realizovaného v rámci genderového auditu zájem 46 % zaměstnanců a zaměstnankyň. Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně ve dvousměnném provozu chtějí pouze ranní směny, vedení společnosti tomuto požadavku vyhoví. KAZUIST, spol. s r. o. RPIC Rovněž třinecká společnost KAZUIST umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. Vedení společnosti umožňuje pružnou pracovní dobu a home office dle dohody a podle potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. HRAT, s. r. o. Také třinecká organizace HRAT naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance). Firma se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život, většinou pomocí home office využívaného v naléhavých případech po dohodě s vedením společnosti. Není zde obvyklé vyžadovat na zaměstnancích zbytečnou práci přesčas. Firma dbá na efektivitu práce, dobré plánování a time management. Firma i zaměstnanci dodržují smluvené podmínky. [22] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

25 INPROS F-M, s. r. o Dobrým příkladem efektivního slaďování rodinných a pracovních povinností je organizace INPROS, která naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance). Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce, po domluvě s vedením mohou pracovat z domova (kupříkladu když mají nemocné dítě), v organizaci je také stanovena pružná pracovní doba. Existuje sice základní pracovní doba (od 8 do 14 hodin), ale dle slov ředitele není nijak striktně vyžadována, na odchodu z pracoviště se lze v případě nutnosti domluvit, pracovní doba je tedy v zásadě volná. Pro firmu je důležitější odvedená práce než počet hodin strávený ve firmě. Částečný úvazek v současné době není využíván, i když vedení by bylo ochotno na něj přistoupit. Charita Frýdek-Místek Také Charita Frýdek-Místek podporuje slaďování. Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce. Ti, kteří pracují v kanceláři, mohou po domluvě s vedením pracovat z domova (kupříkladu když mají nemocné dítě) a mají pružnou pracovní dobu. Ostatní pracovníci a pracovnice pracují ve třísměnném provozu. Organizace jim dle svých možností vychází vstříc. Například když některý pracovník či pracovnice chce pracovat ve dvanáctihodinových směnách či jen na ranní směny, je jim to umožněno. Organizace umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat na částečné úvazky. V jednom ze středisek Charity, v Domu pokojného stáří, je jedna zaměstnankyně, pracovnice, pracující při rodičovské dovolené na částečný úvazek. Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek Společnost naplňuje ideu slaďování práce a rodinného života snaží se vycházet vstříc svým zaměstnancům a zaměstnankyním, aby mohli efektivně sladit práci a osobní život. Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce, mají k dispozici částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu, JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [23]

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing.

Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi Ing. Jak vypadá prosazování principů rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života v praxi 1 Třebíč - představení 2.největší město v Kraji Vysočina 38 tis. obyvatel Židovské město a Bazilika

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 7.2.2013 JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZAJIŠTĚNA PÉČE? Nejedná se o outsourcing služeb v pravém slova smyslu Služby péče o děti zajištěny formou

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva

KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva KAPITOLA 18 Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1 Úmluva MOP č. 183 Kromě zákazu výpovědi zmíněného v předchozí kapitole tato úmluva MOP, specificky zaměřená na

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Příloha č.6 EU chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí Na Evropské úrovni jsou nyní velmi aktuálním tématem rodiče, jejich minimální nároky na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou i práva

Více

Úvod do pojmosloví: rovnost, rovné příležitosti, diskriminace a slaďování. Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 16. října 2012, Pelhřimov

Úvod do pojmosloví: rovnost, rovné příležitosti, diskriminace a slaďování. Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 16. října 2012, Pelhřimov Úvod do pojmosloví: rovnost, rovné příležitosti, diskriminace a slaďování Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 16. října 2012, Pelhřimov ženy slaďování Pozitivní/negativní M u ž i Přímá/nepřímá diskriminace rovnost

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Úvod Milé kolegyně, milí kolegové, milé maminky a tatínkové, rádi bychom Vám za CEITEC MU popřáli hodně štěstí v jednom z nejhezčích období života, ke kterým bezesporu

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí:

A1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body X1 až X4, které znějí: Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) Návrh na zamítnutí návrhu

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Analýza stavu rovných příležitostí pro ženy a muže ve vybraných úřadech samosprávy Ing. Petr Pavlík, Ph.D. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Úvod Širší kontext politiky genderové rovnosti Prosazování rovných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Slaďování pracovního a osobního života aneb CO JE TO WORK LIFE BALANCE? Soňa Mudrochová, Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o.s.

Slaďování pracovního a osobního života aneb CO JE TO WORK LIFE BALANCE? Soňa Mudrochová, Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o.s. Slaďování pracovního a osobního života aneb CO JE TO WORK LIFE BALANCE? Soňa Mudrochová, Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o.s. Slaďování pracovního a osobního života Co to je? evropské i národní

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více