Jak sladit rodinu a zaměstnání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak sladit rodinu a zaměstnání"

Transkript

1 Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/ , je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2

3 SLOVO ÚVODEM PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A EU ÚMLUVA O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Z ROKU LISABONSKÝ SUMMIT SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINNÉHO ŽIVOTA FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE CHARAKTERISTIKY NĚKTERÝCH FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE ZKRÁCENÉ ÚVAZKY SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO PRÁCE Z DOMOVA STLAČENÝ PRACOVNÍ TÝDEN FLEXIBILNÍ ZAČÁTEK PRACOVNÍHO DNE A PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA DALŠÍ NÁSTROJE KE SLAĎOVÁNÍ RODINNÝCH A PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ FIREMNÍ JESLE A FIREMNÍ ŠKOLKA DĚTSKÝ KOUTEK PRORODINNÁ POLITIKA PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ AKTIVNÍ OTCOVÉ V ČR FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE V EU INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI V EU MANAGEMENT MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ALLIANZ POJIŠŤOVNA GE MONEY BANK NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ SLAĎOVÁNÍ V PARAGRAFECH NÁROK NA ZKRÁCENÍ PRACOVNÍHO ÚVAZKU ZÁKAZ PRÁCE PŘESČAS A PRACOVNÍ CESTY ÚPRAVA PRACOVNÍ DOBY PRO KOJÍCÍ ZAMĚSTNANKYNĚ IDEÁLNÍ MATKA A DŮLEŽITOST SEBEREALIZACE SPOKOJENÁ ŽENA V DOMÁCNOSTI ARCHETYP DOKONALÉ ŽENY PROBLEMATICKÁ CESTA SEBEREALIZACE ŽEN ANEB (NE)ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN NA TRHU PRÁCE VERTIKÁLNÍ GENDEROVÁ SEGREGACE NA TRHU PRÁCE HORIZONTÁLNÍ GENDEROVÁ SEGREGACE NA TRHU PRÁCE GENDER PAY GAP MANUÁL ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ FIREMNÍ POLITIKA ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ O ČEM ŽENY SNÍ LITERATURA JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

4 SLOVO ÚVODEM Dostává se Vám do rukou příručka k rovným příležitostem, která byla zpracována realizačním týmem společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., z Třince v rámci projektu Práce jinak šance rodině i zaměstnání financovaného z prostředků operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti. Jde o projektový výstup, jehož cílem je přiblížit téma slaďování rodinného a pracovního života v prostředí regionů (okresů) Frýdecko-Místecka, Ostravska a Karvinska, ukázat na příklady dobré praxe při uplatňování rovných příležitostí v praxi a seznámit se zkušenostmi a postřehy získanými při realizaci projektu. V průběhu projektu byla realizována řada aktivit podporujících osvětu rovných příležitostí a snažících se o potírání diskriminace na trhu práce. Mezi tyto aktivity patřily především semináře s genderovou tematikou a genderové audity prováděné u zaměstnavatelů. Neméně významná byla podpora vytváření pracovních míst formou flexibilních pracovních úvazků. Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, který je realizován od do , je zaměřen jak na práci s klienty, tak i na spolupráci se zaměstnavateli. Mezi cílové skupiny klientů patřily ženy v předdůchodovém věku a ženy a muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V průběhu realizace vstoupilo do projektu 60 osob, z toho byl pouze 1 muž. Mezi zásadní projektové aktivity patřilo poradenství (profesní, kariérové, psychologické), vzdělávání a zprostředkování zaměstnání. Vzdělávací kurzy (PC kurz, Ekonomické minimum a Právní minimum) úspěšně absolvovalo celkem 82 osob. Tří genderových seminářů se zúčastnilo 28 osob z řad projektových účastníků. Zaměstnání bylo k datu zpracování příručky ( ) zprostředkováno 36 klientkám, z toho na dotovaná pracovní místa financovaná z rozpočtu projektu nastoupilo 12 osob (vytvořeno bylo 11 pracovních míst, na jednom z nich pracují 2 osoby). Využity byly tyto flexibilní formy práce: stlačený pracovní týden, [2] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

5 práce na zkrácený úvazek s plnou přítomností na pracovišti, práce na sdíleném pracovním místě, práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu. Právě flexibilní pracovní úvazky byly projektem podporovány prioritně. V průběhu projektu byla realizována aktivní spolupráce s firmami. Byly uspořádány dva genderové semináře pro zaměstnavatele, kterých se zúčastnilo 27 osob z celkově 17 organizací. Stěžejní částí projektu byla realizace genderových auditů. K datu zpracování příručky bylo provedeno 12 těchto auditů, další tři jsou ještě připravovány a uskuteční se do konce realizace projektu. Z výsledků genderových auditů jsou čerpány náměty a poznatky uvedené v dalších kapitolách této příručky. Seznam uskutečněných genderových auditů s příklady dobré praxe v Moravskoslezském kraji: Název organizace Občanské sdružení TRIANON Na Horkách 1701/23, Český Těšín O. s. Ergon chráněná dílna Konská 742, Třinec Příklady dobré praxe Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Řada pracovníků a pracovnic zde pracuje na zkrácený úvazek (jedná se o čtyřhodinové, tříhodinové či dvouapůlhodinové úvazky). Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně ve dvousměnném provozu chtějí pouze ranní směny, vedení společnosti tomuto požadavku vyhoví. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [3]

6 Institut Euroschola, o. s. nám. Svobody 527, Třinec-Lyžbice KAZUIST, spol. s r. o. RPIC Družstevní 294, Třinec HRAT, s. r. o. Družstevní 294, Třinec Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Dolní Marklovice 232 Petrovice u Karviné POLYMAX servis, s. r. o. Jamnická 95, Frýdek-Místek Charita Třinec Lidická 1272, Třinec Tato organizace podporuje slaďování pracovního a rodinného života. Příkladem tohoto přístupu je práce v rámci sdíleného pracovního místa, kde takto pracují dvě zaměstnankyně, z nichž jedna pracuje čtyři hodiny dopoledne a druhá čtyři hodiny odpoledne, či umožnění práce z domova. Vedení společnosti umožňuje pružnou pracovní dobu a home office dle dohody a podle potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Firma se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život, většinou pomocí home office využívaného v naléhavých případech po dohodě s vedením společnosti. Zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky, občasná práce z domova a pružná pracovní doba. Tato organizace usnadňuje slaďování rodinného a pracovního života např. umožněním práce na částečný úvazek či podporou práce z domova (takto pracuje účetní). Vedení společnosti usnadňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. V rámci plánování služeb mohou pracovníci a pracovnice sdělit své časové požadavky, kterým se vedení snaží vyhovět. Pracovní doba je nepravidelná, zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky, pružná pracovní doba a možnost vzít si volno nad rámec dovolené. [4] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

7 Charita Frýdek-Místek středisko Oáza pokoje pro psychicky nemocné K Hájku 2971, Frýdek-Místek Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek Bunkr, o. p. s. Jablunkovská 110, Třinec Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce. Ti, kteří pracují v kanceláři, mohou po domluvě s vedením pracovat z domova a mají pružnou pracovní dobu. Ostatní pracovníci a pracovnice pracují ve třísměnném provozu. Organizace jim dle svých možností vychází vstříc např. když chce někdo pracovat ve dvanáctihodinových směnách či jen na ranní směny, je mu to umožněno. Organizace umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat na částečné úvazky (např. jedna pracovnice pracuje při rodičovské dovolené na částečný úvazek). Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou vy užívat flexibilních forem práce, mají k dispozici částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu, možnost vzít si volno nad rámec dovolené. Zaměstnankyně a zaměstnanci této organizace mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou jim k dispozici částečné úvazky, pružná pracovní doba, sdílená pracovní místa, po dohodě také home office. Chceme tímto poděkovat výše uvedeným firmám za jejich spolupráci. Oceňujeme taktéž součinnost dalších organizací, které vytvářely nová pracovní místa s flexibilními pracovními úvazky, na nichž zaměstnávaly klienty našeho projektu. Věříme, že se nám díky této spolupráci podařilo nejen prosazovat princip rovných příležitostí, ale také účinně pomoci mnoha ženám najít plnohodnotné pracovní uplatnění. Realizační tým projektu, Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [5]

8 [6] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

9

10

11 1 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽEN A MUŽŮ Ženy jsou dosud daleko více než muži zatíženy péčí o děti a o domácnost, což souvisí s genderovými stereotypy, které tradičně přisuzují veřejnou sféru muži a soukromou ženě. Také některé ženy samy sebe pojímají tímto způsobem, vidí svou životní úlohu hlavní roli v roli matky a manželky. Nejzřetelněji se tento postoj žen projevuje při péči o novorozence a kojence, kdy ženy, které jsou na mateřské dovolené, berou veškeré povinnosti související s péčí o novorozence a kojence i domácnost na svá bedra. Muži v té době v mnoha rodinách vystupují jen v roli živitele a dochází i k tomu, že některé ženy dítě v novorozeneckém a kojeneckém věku vůbec nechtějí otci svěřit, neboť mají pocit, že on by se neuměl o dítě postarat a jen matky to umí nejlépe. Z tohoto důvodu se ženy mající malé děti často nemohou účastnit dalšího vzdělávání, které probíhá mimo pracovní dobu nebo je spojeno s cestováním, či absolvovat služební cesty, konference apod. Také pokud se naskytne dobře placená práce, za kterou by daná osoba musela dojíždět a s rodinou tak trávila pouze víkendy, řada mužů tuto práci přijme, avšak ženy v drtivé většině ne, zvláště pokud mají školou povinné děti. 1.1 DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ I v dnešní demokratické společnosti, která proklamuje rovnost mezi lidmi, se můžeme setkat s diskriminací. Jedná se například o tyto situace: Žena nebyla přijata na danou pracovní pozici i přesto, že byla ze všech uchazečů u výběrového řízení nejlepší, a to proto, že se u ní očekává otěhotnění a následná mateřská dovolená či má malé děti, u kterých se očekává, že budou často nemocné a žena se pak bude muset o ně starat, a tak bude stále tzv. na paragrafu. S diskriminací se setkáváme i v inzerátech volných pracovních míst, pokud mají následující znění: Na místo ředitele hledáme muže, Přijmeme sekretář- JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [9]

12 ku, Přijmeme ženu od 18 do 30 let apod. S diskriminací se můžeme setkat také u přijímacího pohovoru, kdy budoucí zaměstnavatel dává potenciálnímu zaměstnanci či zaměstnankyni otázky, na které dle antidiskriminačního zákona nemá právo. Jedná se například o tyto otázky: Máte děti? Plánujete rodinu? Kdy plánujete mít dítě? Máte někoho, kdo Vám pečuje o děti? Jste vdaná? Máte partnera? Na otázky týkající se dětí se může zaměstnavatel ptát pouze tehdy, chce-li uchazečka o zaměstnání využít některý ze zákonem stanovených nároků, např. přestávky na kojení či kratší pracovní dobu. Existují následující možnosti, jak lze na podobné otázky vhodně odpovídat: 1. Vím, že na tuto otázku nemusím ze zákona odpovídat. Přesto vás ujišťuji, že můj soukromý život nikterak neovlivní můj pracovní výkon. 2. Ano, mám dvě děti, a právě proto cítím zodpovědnost nejen při jejich výchově, ale i vůči případnému zaměstnavateli. Zabezpečení rodiny mám ošetřeno tak, abych i v případě různých krizových situací mohla v klidu zůstat v práci. (Rydvalová, Junová, 2011). 3. Chci se naplno věnovat své kariéře bez ohledu na to, co se děje v mém osobním životě. To, jestli budu nebo nebudu mít děti, nijak neovlivní mou práci. (Rydvalová, Junová, 2011). O diskriminaci se jedná také v případě, pokud žena vydělává méně než muž na stejné pozici, přestože pracovní výkonnost, schopnosti, délka praxe i kvalifikace je stejná u obou zaměstnanců. [10] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

13 Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví Jako nepřímá diskriminace je označováno jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Jako příklad nepřímé diskriminace uvádíme následující případ, kterým se zabýval Evropský soudní dvůr pod značkou C-300/06. Žalobkyně vykonávala zaměstnání na částečný úvazek. Jednalo se o pedagogickou činnost. Ačkoliv žalobkyně pracovala na částečný úvazek, měla povinnost odpracovat bezplatně stejný počet hodin suplování jako její kolegové s plným úvazkem. Soud na základě zvážení všech faktů rozhodl ve prospěch žalobkyně. Tento složitý soudní spor je příkladem nepřímé diskriminace na základě pohlaví. Je tomu tak proto, že na částečný úvazek jsou zaměstnány zejména ženy a ty byly tímto opatřením převážně dotčeny. 1.2 SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ Sexuální obtěžování je také chápáno jako forma diskriminačního chování. Za sexuální obtěžování lze považovat poznámky se sexuálním podtextem, sexuální návrhy nebo fyzický kontakt sexuální povahy a nevítané žádosti o sexuální služby. Ženy se mohou se sexuálním obtěžováním setkat ve všech oborech, nejčastěji však k němu dochází v oborech, kterým dominují muži sexuální obtěžování zde slouží k potvrzení dominance a kontroly mužů nad ženami. O stavu sexuálního obtěžování byla realizována studie, kterou provedl Sociologický ústav ČR oddělení Gender studia roku Dle tohoto výzkumu se se sexuálním obtěžováním v zaměstnání setkala celá čtvrtina české populace v produktivním a postproduktivním věku. Častěji se jednalo o ženy. Dle tohoto výzkumu bylo 13 % žen vystaveno sexuálnímu obtěžování. Nejčastější formu sexuálního obtěžování představují sexuálně podbarvené vtipy, narážky a soukromé otázky intimního charakteru. Méně častějšími projevy jsou neustálé návrhy schůzek, které druhá strana odmítá, nechtěný tělesný kontakt či snaha o sexuální styk přecházející v nejhorším případě až ve znásilnění. Zdroj: JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [11]

14 1.3 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Rovnost příležitostí spočívá v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve společnosti a dosáhnout svých práv. Přestože se mužská a ženská role postupně začíná více prolínat, lze se na základě výše zmíněných údajů pojednávajících o nerovnosti na trhu práce, malého zastoupení žen v politice a dalších údajů, které popisují nerovné postavení žen a mužů, domnívat, že hlásaná rovnoprávnost má více či méně významné trhliny, které se společnost snaží bagatelizovat. Je tomu tak jistě i proto, že ženský hlas nezní v naší společnosti dostatečně hlasitě na to, aby se efektivně řešil problém nerovnosti žen ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A EU Rovnost příležitostí pro muže a ženy je chápána zejména jako součást prosazování lidských práv i demokratických principů; spolu s bojem proti nezaměstnanosti patří k hlavním prioritám politiky EU ÚMLUVA O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN Tato problematika není nová, jak se lidé často mylně domnívají, objevuje se v dokumentech mezinárodních institucí (OSN, Mezinárodní organizace práce) zhruba od poloviny 20. století. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, která je základním mezinárodním dokumentem, jenž byl k zajištění rovnoprávnosti mužů a žen přijat. V tomto dokumentu je uvedeno, že ženy a muži mají právo na stejné příležitosti v zaměstnání, používání stejných kritérií při výběru v rámci přijímacích řízení, právo na postup, ale i právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Z ROKU 2001 Roku 2001 v ČR vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákoníku práce, která komplexně upravuje zákaz diskriminace zaměstnanců na základě rasy, barvy pleti, [12] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

15 pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociál ního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví zákon jde například o práce zakázané těhotným ženám apod., nebo případy vycházející z povahy pracovních činností daného zaměstnání, které vyžaduje zaměstnance v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Na uvedenou novelu zákoníku práce pak přímo navazuje novela zákona o mzdě. Dle této novely mj. náleží ženám i mužům u téhož zaměstnavatele za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda LISABONSKÝ SUMMIT Na Lisabonském summitu v roce 2000 byly členské státy EU vyzvány, aby podporovaly myšlenku zásady rovných příležitostí pro muže a ženy a lepšího slaďování pracovní doby a rodinného života, zejména zavedením nového systému hodnocení péče o děti. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [13]

16 [14] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

17

18

19 2 SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINNÉHO ŽIVOTA Sladění práce a rodinného života spočívá v rozvoji struktury a organizace pracovního prostředí tak, aby umožňovalo kombinaci pracovních a rodinných povinností pro ženy i muže. Ing. Renata Rydvalová, syn 9 let, dcera 3 roky, vdaná Působí na pozici ředitelky sekce Slaďování osobního a pracovního života a 50+ ve společnosti Centrum andragogiky, s. r. o. Organizuje konference, kulaté stoly a další akce na téma slaďování osobního a pracovního života a v současné době i na velice aktuální problematiku starších zaměstnanců, tzv Aktivity jsou určené především zaměstnavatelům a dalším subjektům, které v těchto oblastech hrají významnou roli. Zároveň je projektovou manažerkou projektu Zaměstnanost rodičů, který je zaměřen na podporu rodičů při uplatnění na trhu práce. Aktuálně je zakladatelkou mateřské školy U Potůčku v Liberci. Já vlastně slaďuji osobní a rodinný život s tím pracovním již po celou dobu, aniž bych donedávna tušila, že na to existuje odborný termín slaďování a že je tato oblast popsána v mnoha studiích různých organizací. Teprve když jsem v roce 2009 hledala nové zaměstnání, narazila jsem na Centrum andragogiky, které se touto problematikou již řadu let zabývá. Stala jsem se ředitelkou sekce Slaďování osobního a pracovního života a uvědomila jsem si, že slaďuji, aniž o tom vím. A tak to všechno začalo. Zpětně jsem si promítla můj dosavadní život. Zásadní zlom nastal v mých 25 letech narozením syna Daniela, to jsem právě studovala v Německu na Vysoké škole ekonomické a zároveň sbírala zkušenosti v praxi. Kupodivu jsem nemusela školu ani praxi přerušit, vše se dalo skloubit. Po třech letech od ukončení studia jsme se vrátili zpět do České republiky a zjistila jsem, že pokud chci získat kvalitní zaměstnání, chtělo by to ještě něco navíc, a tak jsem rok navštěvovala denní studium anglického a španělského jazyka. Ještě než Daniel nastoupil do školky, našla jsem si zaměstnání. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [17]

20 Po dalších dvou letech mě oslovil holandský investor s návrhem na místo jednatelky v nově vznikající společnosti. To byla výzva. Pustila jsem se do toho a za tři měsíce vedla firmu s 20 zaměstnanci a dvěma pobočkami. Zároveň jsem se přihlásila na magisterské studium na Technické univerzitě v Liberci, abych si doplnila kvalifikaci. Firmě se vedlo dobře, mně také, a tak jsem dospěla k názoru, že je ta pravá doba na dalšího potomka. Po roce tu byla Klárka. Majitel firmy neměl vůbec nic proti slaďování, prostě to nechal na mě a věděl, že veškeré procesy ve firmě nastavím tak, aby v době mé nepřítomnosti vše fungovalo. V den porodu jsem měla jít na zkoušku z marketingu a měla jsem naplánována dvě další jednání. Jednání se zrušila a zkoušku jsem udělala týden nato. Za 14 dní po porodu jsem poprvé šla opět do práce, vždy pouze na dobu mezi kojením. Klárku hlídal manžel, takže byla v těch nejlepších rukách. Musím se smát, když si vzpomenu na moje či spíše naše služební cesty do Holandska. Těch se vždy zúčastnila Klárka, protože jsem kojila, manžel, který jí během jednání hlídal, a syn Daniel, aby nezůstal sám doma. Auto plné kočárku, plínek a věciček pro miminko a někde v rohu nacpaný notebook a dokumenty k jednání. Ani zde nebylo nutné studium přerušit, a když Klárce bylo 6 měsíců, úspěšně jsem složila státnici z managementu a podnikové ekonomie. Po třech letech se majitel rozhodl firmu zlikvidovat, stejně jako celý mezinárodní holding, kterého jsme byli součástí. A já si začala hledat novou práci. Našla jsem ji v Centru andragogiky. Nicméně jsem v sobě stále cítila volné zdroje a rozhodla se doma v Liberci založit soukromou mateřskou školu U Potůčku. Půl roku trvala kompletní rekonstrukce objektu a 1. září 2010 se mi podařilo zapsání do Rejstříku škol a otevření školky. Ptáte se, proč zrovna školku? Mně se dařilo slaďovat celý život, ani o tom nevím. Samozřejmě je to o proaktivitě i o prostředí, které si k dosažení cílů formujete. Ale je to také o podmínkách. Já je měla skvělý pečující manžel, skvělý hlídací dědeček a babička. Těm všem moc, moc díky. Ne všichni však to štěstí mají, a právě těm bych ráda dokázala, že to jde, když se chce. Zdroj: Rydvalová R., Junová B. Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe. Praha: Grada, 2011 [18] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

21 Firemní koncepce slaďování práce a rodinného života přispívá ke zlepšení pracovní atmosféry, optimalizaci výkonu zaměstnaných osob, snížení absencí zaměstnaných osob a odbourání stresu zaměstnaných osob souvisejícího s nedostatkem času na osobní život, což jsou důvody, které by měly časem přesvědčit také zaměstnavatele, aby slaďování podporovali (Wichterlová, Fialová, 2010). Vodafone Pavla Teplá, ředitelka oddělení péče o zaměstnance Je to oboustranně výhodné jak pro firmu, která neztrácí lidi, tak například pro maminky na mateřské. Mohou udržovat kontakt s prací, usnadní jim to pak i návrat zpět. (Dandová, Kubálková, Sokáčová, 2013, str. 24) Zatím však i přes veškerou snahu ženského hnutí, které bojuje za zrovnoprávnění postavení žen a mužů, stále ještě nebylo dosaženo plné rovnosti. Genderové stereotypy panující ve společnosti stále přisuzují hlavní roli v péči o domácnost a děti matce. Je proto třeba, aby zaměstnavatelé vycházeli vstříc matkám, pokud jde o sladění pracovních a rodinných povinností, aby se politici začali otázkou sladění pracovních a rodinných povinností zabývat a chápat tuto otázku jako důležitou, jako otázku, ve které musí ženám pomoci, nikoli nechat řešení tohoto velkého problému pouze na ženách. Učím se najednou skloubit práci s životem matky, který je fyzicky vážně náročný. Přestože jsem hodně vycvičená, dává mi to fakt zabrat. Televizní moderátorka Kristýna Kloubková pro časopis Betynka (srpen 2013) Řešením sladění práce a rodinného života je například zavádění netradičních flexibilních pracovních režimů a poskytování dalších možností zaměstnaneckých výhod (kupříkladu dětský koutek, firemní školka, apod.). JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [19]

22 Vyspělé evropské státy se v rodinné politice angažují daleko více, než je tomu v ČR, proto pak české ženy s malými dětmi mají ve srovnání s ženami z dalších zemí EU horší postavení na trhu práce. Je tomu tak například proto, že stát nepodporuje zaměstnávání matek s dětmi. Evropské státy také mnohem více podporují flexibilní formy práce. Zatímco v ČR pracuje na částečný úvazek, který by ženy s malými dětmi uvítaly, pouze 8,5 % žen, v EU je takto zaměstnáno 33 % žen, v Nizozemsku dokonce více než polovina žen (Wichterlová, Fialová, 2010). Čeští zaměstnavatelé částečné úvazky nechtějí nabízet, neboť dle výzkumu, který byl o této problematice realizován (Formánková, Dudová, Vohlídalová, 2011), nepociťují v této oblasti podporu od státu. Dle výsledku tohoto výzkumu by zaměstnavatelé více využívali částečných úvazků, kdyby jim stát dal u takto zaměstnaných osob úlevu na daních a kdyby umožnil, aby takto zaměstnané osoby dostaly nižší odstupné a měly zkrácenou výpovědní lhůtu. Zaměstnavatelé se totiž polovičním úvazkům brání, neboť poloviční úvazek neznamená poloviční náklady, ale vyjde dráž. Za to, že čeští zaměstnavatelé možnosti zkrácených úvazků ignorují, byla již Česká republika kritizována OECD. Ale v poslední době se zdá, že se v této oblasti blýská na lepší časy, neboť do neochoty českých zaměstnavatelů poskytovat svým zaměstnancům a zaměstnankyním částečné úvazky zasáhl rozsudek Nejvyššího soudu, který vyhlásil, že rodiče starající se o dítě mladší patnácti let mají na zkrácený úvazek nárok a zaměstnavatel jim musí vyhovět. Jedinou výjimkou je situace, kdy by organizace nebo úřad u soudu prokázaly, že by vyhověním ohrozily své fungování. Také česká vláda si uvědomuje, že tento problém je třeba řešit, a navrhuje, že do budoucna sleví zaměstnavatelům na m pojištění. Ovšem jen tehdy, když kvůli výběrovému řízení nepropustí žádného zaměstnance nebo zaměstnankyni a budou vybírat z lidí, kteří jsou v evidenci úřadu práce (Surmanová, Fránek, 2014). V České republice nejsou jen málo zastoupeny částečné úvazky, ale také chybí v ostatních evropských zemích běžně používané alternativy využívané zejména mladými matkami, které chtějí dál pracovat. Jedná se o další flexibilní formy práce, jako je home office, flexi office, pružná pracovní doba, sdílené pracovní úvazky [20] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

23 apod. Tyto formy práce jsou v Česku spíše výjimkou a zaměstnavatelé je chápou jako benefit pro zaměstnance a zaměstnankyně. BAUMIT, spol. s r. o. Jednou z mála výjimek je společnost BAUMIT, která každé matce s malým dítětem umožňuje práci na částečný úvazek, přičemž si tyto mámy mohou čas práce rozvrhnout dle svých možností a potřeb. Příklady z Moravskoslezského kraje Genderově korektní zaměstnavatelé se nacházejí také v Moravskoslezském kraji, jak ukázaly výsledky genderových auditů realizovaných v rámci projektu Práce jinak šance rodině a zaměstnání. Níže uvádíme ty organizace, které příkladným způsobem uplatňují rovné příležitosti žen a mužů. Charita Třinec Jedním z takovýchto zaměstnavatelů je například Charita Třinec. Společnost naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance) snaží se vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. V rámci plánování služeb mohou pracovníci a pracovnice sdělit své časové požadavky, kterým se vedení snaží vyhovět. Služby jsou tedy nastaveny dle požadavků klientů/klientek a zaměstnanců/zaměstnankyň. Pracovní doba je nepravidelná, zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce. Jsou zde zastoupeny částečné úvazky (kterých využívá 27 % zaměstnanců a zaměstnankyň), pružná pracovní doba (kterou využívá 73 % zaměstnanců a zaměstnankyň) a možnost vzít si volno nad rámec dovolené (což využívá 37 % zaměstnanců a zaměstnankyň). Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Podobně svým zaměstnankyním vychází vstříc karvinské centrum pro rodinu, což je společnost, ve které pracují jen ženy. JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [21]

24 Vedení společnosti je k zaměstnankyním velice vstřícné, v této organizaci jsou plně zajištěny možnosti využívání flexibilních forem práce. Zde zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce využívány jsou částečné úvazky, občasná práce z domova a pružná pracovní doba. O. s. Ergon chráněná dílna Family-friendly zaměstnavatelem je také třinecké občanské sdružení Ergon, které je chráněnou dílnou zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním. Organizace se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život. Vedení společnosti umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu či zkrácení pracovní doby. Řada pracovníků a pracovnic zde pracuje na zkrácený úvazek (jedná se o čtyřhodinové, tříhodinové či dvouapůlhodinové úvazky), o které má dle dotazníkového šetření realizovaného v rámci genderového auditu zájem 46 % zaměstnanců a zaměstnankyň. Pokud zaměstnanec či zaměstnankyně ve dvousměnném provozu chtějí pouze ranní směny, vedení společnosti tomuto požadavku vyhoví. KAZUIST, spol. s r. o. RPIC Rovněž třinecká společnost KAZUIST umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním úpravu pracovní doby. Vedení společnosti umožňuje pružnou pracovní dobu a home office dle dohody a podle potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. HRAT, s. r. o. Také třinecká organizace HRAT naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance). Firma se snaží vycházet mužům a ženám vstříc, aby mohli efektivně sladit pracovní a osobní život, většinou pomocí home office využívaného v naléhavých případech po dohodě s vedením společnosti. Není zde obvyklé vyžadovat na zaměstnancích zbytečnou práci přesčas. Firma dbá na efektivitu práce, dobré plánování a time management. Firma i zaměstnanci dodržují smluvené podmínky. [22] JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ

25 INPROS F-M, s. r. o Dobrým příkladem efektivního slaďování rodinných a pracovních povinností je organizace INPROS, která naplňuje ideu slaďování práce a osobního života (work-life balance). Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce, po domluvě s vedením mohou pracovat z domova (kupříkladu když mají nemocné dítě), v organizaci je také stanovena pružná pracovní doba. Existuje sice základní pracovní doba (od 8 do 14 hodin), ale dle slov ředitele není nijak striktně vyžadována, na odchodu z pracoviště se lze v případě nutnosti domluvit, pracovní doba je tedy v zásadě volná. Pro firmu je důležitější odvedená práce než počet hodin strávený ve firmě. Částečný úvazek v současné době není využíván, i když vedení by bylo ochotno na něj přistoupit. Charita Frýdek-Místek Také Charita Frýdek-Místek podporuje slaďování. Zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat flexibilních forem práce. Ti, kteří pracují v kanceláři, mohou po domluvě s vedením pracovat z domova (kupříkladu když mají nemocné dítě) a mají pružnou pracovní dobu. Ostatní pracovníci a pracovnice pracují ve třísměnném provozu. Organizace jim dle svých možností vychází vstříc. Například když některý pracovník či pracovnice chce pracovat ve dvanáctihodinových směnách či jen na ranní směny, je jim to umožněno. Organizace umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním pracovat na částečné úvazky. V jednom ze středisek Charity, v Domu pokojného stáří, je jedna zaměstnankyně, pracovnice, pracující při rodičovské dovolené na částečný úvazek. Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek Společnost naplňuje ideu slaďování práce a rodinného života snaží se vycházet vstříc svým zaměstnancům a zaměstnankyním, aby mohli efektivně sladit práci a osobní život. Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilních forem práce, mají k dispozici částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu, JAK SLADIT RODINU A ZAMĚSTNÁNÍ [23]

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0

ODS pro rodiny Pr P aha a, ha 6. 6 kv k ě tna a 201 0 0 ODS pro rodiny Praha, 6. května 2010 Východiska demografický vývoj růst porodnosti růst tlaku na kapacitu předškolních zařízení nedostatečná kapacita jeslí a školek neexistence jiných služeb péče o děti

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity Zajištění předškolní péče na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 7.2.2013 JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZAJIŠTĚNA PÉČE? Nejedná se o outsourcing služeb v pravém slova smyslu Služby péče o děti zajištěny formou

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26.

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26. Obsah Úvod 7 Slaďování aneb work-life balance 8 Jak slaďuje 15 Jak si také (o)sladit život? 25 Desatero k (o)sladění života 26 Pracovní sešit 27 Další možné zdroje inspirace 30 4 Máte svou práci rádi a

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pracovní cesty ve školství v

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Úvod Milé kolegyně, milí kolegové, milé maminky a tatínkové, rádi bychom Vám za CEITEC MU popřáli hodně štěstí v jednom z nejhezčích období života, ke kterým bezesporu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015

Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Konference SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO, RODINNÉHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA: VÝZVA SOUČASNOSTI 3. února 2015 Mateřská dovolená základní srovnání ČR a Francie ČR Francie Trvání Podmínky nároku Náhrada mzdy 28 týdnů

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel Flexi práce a O2 Aneta Steiglová Tomáš Doležel 11. dubna 2014 Telefónica Czech Republic Největší operátor Telefónica provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek Významný zaměstnavatel Telefónica

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014

6. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1. 3. 2014-30. 6. 2014 Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

EEA Grants Norway Grants. Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru. 30. března 2015. Ivana Mariánková, Radim Misiaček

EEA Grants Norway Grants. Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru. 30. března 2015. Ivana Mariánková, Radim Misiaček EEA Grants Norway Grants Genderový audit ve vybraných členských firmách klastru 30. března 2015 Ivana Mariánková, Radim Misiaček Gender v inovacích inovace v klastrech projekt Národní klastrové asociace

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete? Shrnutí a doporučení. Shrnutí: Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Orientace v pracovněprávních vztazích

Orientace v pracovněprávních vztazích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý Sekundární příležitosti práce na dálku Mgr. David Surý Vymezení nových forem práce Změny v organizaci práce Zavedení technologický změn (synchronní a asynchronní komunikace) Dostupnost asynchronní komunikace

Více

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE

PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE PILOTNÍ PROJEKT PRÁCE NA DÁLKU NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Hradec Králové, 18.-19. února 2014 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více