číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011"

Transkript

1 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30 hodin v Základní škole Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou UČEBNA FYZIKY A CHEMIE LABORATOŘ Všichni si pak se zájmem prohlédli nové moderní prostory klubovnu, laboratoř, třídy a další prostory. Děti se zájmem zkoušely interaktivní tabuli. Byla slyšet slova uznání za péči, kterou město věnuje benáteckému školství. Podrobné informace o díle najdete na str. 8 SPECIÁLNÍ TŘÍDA První den nového školního roku proběhla v ZŠ Husovo náměstí významná událost od tohoto dne jsou prostory pro vyučování v této škole rozšířeny o moderně vybavené půdní prostory. Slavnostního aktu zahájení vyučování v nových prostorách se zúčastnili zastupitelé města, učitelé, rodiče, starostové okolních obcí, tisk i další občané. Pásku přestřihli zprava ředitel školy Mgr. Radek Dostál, starosta města Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, Ing. Václav Chytil, 1. náměstek ředitele Úřadu Re- gionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a ing. Miroslav Kalužík GEO-ING s.r.o. Jihlava. V tomto čísle najdete: Informace z jednání srpnového Zastupitelstva str. 4 5 Změna rozpočtu str. 5 Základní školy str Mateřská škola str. 11 Historie str. 15 Policie str. 22 Sport str. 22, Připravujeme SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA ve sklepeních benáteckého zámku! V sobotu 8. října od hodin K příjemné náladě zahraje v zámeckém parku Cimbálová muzika, ve sklepeních zámeckého parku benátecká skupina Trampskej děs. V Burčákové uličce (naproti ZŠ Husovo náměstí) bude podáván burčák. Více informací v průběhu měsíce září na a v rozhlasových relacích

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Z PRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Přístavba společenského sálu k budově Městského centra komplexní péče pokračuje Revitalizace zámeckého parku Město převzalo hotovou revitalizaci zámeckého parku. Celá investice činila v konečném vyúčtování méněprací a víceprací Kč, ze kterých Kč byla dotace. Dotace byla dále ještě rozdělena na Kč z Evropské unie a Kč ze Státního fondu životního prostředí. V rámci realizace se podařilo zrekonstruovat veškeré plochy zeleně a vybudovat Zrekonstruovaná cesta v zámeckém parku úplně novou cestní síť. Součástí projektu je i zcela nový vodní prvek a kompletní zavlažovací systém. V současné době je podána žádost stavebnímu úřadu o kolaudaci. V sobotu dne 8. října 2011 od 15 hodin proběhne slavnostní otevření parku a předání do užívání veřejnosti. Všichni jste srdečně zváni. Rekonstrukce kočárovny Zhotovitel: Dalibor Frňka, Frýdek-Místek V srpnu byla na kočárovně dokončena kompletně střecha, tj. byla dodělána chybějící volská oka a provedeno oplechování. Rovněž byla osazena nová okna, mříže a nové dveře a ty, které tam mají zůstat, byly opraveny. Také venkovní omítka byla na celé budově dokončena pod závěrečný nátěr. V září bude rekonstrukce pokračovat pracemi uvnitř objektu. Výměna oken na ZŠ Husovo náměstí II. etapa Zhotovitel: VEKBOL s.r.o. Mladá Boleslav Na škole byla vyměněna okna a opravena fasáda Ve třetím týdnu měsíce srpna byly dokončeny všechny práce na výměně venkovních parapetů a opravy fasády. Přístavba k domu MěCKP společenský sál Zhotovitel: ZETA Benátky s.r.o. V měsíci srpnu byla vybetonována základová deska, dále proběhlo vyzdění příček a byly zahájeny práce na propojení objektu MěCKP se společenským sálem. Farmářské trhy v Benátkách nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou se začátkem roku 2011 na základě zjištěného zájmu ze strany občanů i místních pěstitelů a prvovýrobců potravinářského a dalšího zboží rozhodlo podpořit nastartování pořádání farmářských trhů s cílem rozšířit povědomí o environmentálním dopadu produkce potravin a zároveň propojit spolupráci veřejného a podnikatelského sektoru v lokalitě Benátek nad Jizerou a okolí. Byla podepsána Smlouva o spolupráci při zajištění farmářských trhů s provozovatelem Polabskými farmářskými trhy. Tento provozovatel s úspěchem zajišťuje pořádání farmářských trhů také v okolních městech v Lysé nad Labem, v Milovicích, v Nymburce a Poděbradech. Farmářské trhy se v Benátkách nad Jizerou poprvé uskutečnily 4. května Farmářské trhy se konají Na Burse každou středu v čase hodin. Přijďte si nakoupit kvalitní, čerstvé a české potraviny! Město Benátky nad Jizerou získalo na podporu pořádání farmářských trhů na projekt Stánky pro farmářské trhy grant ve výši ,00 Kč z Revolvingového fondu MŽP Rekonstrukce kočárovny v areálu zámeckého parku bude v září pokračovat pracemi uvnitř objektu Provozovatelem Farmářských trhů jsou Polabské farmářské trhy. U nás byly poprvé uspořádány letos ve středu 4. května.

3 8. září 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Druhá etapa rekonstrukce komunikace v ulici Soukalova Rekonstrukce vzduchotechniky ve Školní jídelně na Husově náměstí na podporu udržitelného rozvoje. V rámci projektu bude pořízeno 12 prodejních stánků s celtovou stříškou. Tímto způsobem bude zajištěn jednotný vzhled tržiště. Stánky, které budou v rámci projektu vyrobeny, budou instalovány vždy v den farmářských trhů a po skončení prodeje budou složeny a uloženy. Stánky jsou prioritně určeny pro farmářské trhy, ale v mezidobí se budou moci využít i k jiným prodejním akcím. Podle dotačních podmínek musíme stánky pro farmářské trhy používat minimálně dva roky. Stánky vyrobí Správa městských lesů Benátky nad Jizerou podle objednávky v termínu do konce října Rekonstrukce ulice Soukalova II. etapa Zhotovitel: COLAS a.s. Technický dozor: MB Invest s.r.o. Během měsíce srpna se přesunuly práce na výměně vodovodního řadu a některých starých přípojek do ulice Nad Remízkem. Zhotovitelská firma v Soukalově ulici odstranila starý kryt komunikace a zahájila betonování nových obrubníků. Další práce pokračovaly na přípravě vedení pro nové veřejné osvětlení a rozhlas. Rekonstrukce komunikace v ulici Jiřího Wolkera Investor: Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav Zhotovitel: GASTREND spol. s r.o. Ve třetím týdnu měsíce srpna byly dokončeny všechny práce na výměně vodovodu a některých starých přípojek. V posledním týdnu měsíce pak zahájila firma Gastrend práce na vybudování nové dešťové kanalizace v této ulici. Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně na Husově náměstí Zhotovitel: HASKO Pavel Kozák Ve třetím týdnu měsíce srpna byly dokončeny všechny práce uvnitř jídelny. V závěru měsíce dokončovala zhotovitelská firma montáž pohonu klimatizační jed- notky včetně pokusných zkoušek zařízení. MŠ Růženka Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch Zhotovitel: firma TOMAN, opravy komunikací V měsíci srpnu 2011 byla provedena rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch, včetně vjezdu a schodů v MŠ Růženka. Tuto rekonstrukci provedla firma Jiří To- Chodník v areálu MŠ Růženka po rekonstrukci man. Rekonstruované plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby. Částka za rekonstrukci je ve výši cca Kč. Zpevnění části pochozích ploch na hřbitově v Benátkách n/j II Zhotovitel ZETA Benátky s.r.o. V polovině měsíce srpna byla zahájena rekonstrukce přístupové cesty, cesty kolem kostela a hlavní cesty na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II. Výstavba RD v lokalitě nad stadionem v Obodři Projektovou dokumentaci zpracovává firma Atelier KK Mladá Boleslav. V současné době probíhá stavební řízení pro získání stavebního povolení. Jedná se o lokalitu, která bude napojena novou přístupovou komunikací z Mělnické ulice. Navrhovaná stavba řeší napojení 23 pozemků pro výstavbu rodinných domů na inženýrské sítě. (Poznámka redakce: O způsobu a časovém určení prodeje není prozatím rozhodnuto.) V posledním týdnu měsíce pak zahájila firma Gastrend v ulici Jiřího Wolkera práce na vybudování nové dešťové kanalizace Rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch v MŠ Růženka prováděla firma TOMAN, opravy komunikací

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zpevnění pochozích ploch na hřbitově v Benátkách nad Jizerou II Zástavba na Plajchu V polovině měsíce srpna byl proveden zásadní krok k rekonstrukci budov na Plajchu. Obyvatelé, kteří zde bydleli legálně, dostali náhradní ubytování v novém azylovém domě u kostela sv. Máří Magdalény a ostatním bylo nabídnuto ubytování v azylovém domě na Podolci. Byly zbourány dodatečné přístavky u památkově chráněného objektu a zatlučena okna a dveře, aby byl znemožněn další přístup nepovolaných osob. Na re- konstrukci objektu byl zpracován projekt a bylo vydáno Stavební povolení, výstavba bude probíhat podle finanční situace města. Po dokončení budou budovy sloužit Základní škole Husovo náměstí. Partnerské zahraniční vztahy Město Benátky nad Jizerou bylo v letošním roce opět pozváno na již 29. ročník slavnosti Ortskernfest do německého partnerského města Rossdorf, která se uskutečnila ve dnech 18. až Původní stav budov na Plajchu (foto dole) a stav současný (foto nahoře) Město se na této akci opět prezentovalo tradičními českými pokrmy a produkty. Delegace čítající 11 osob, převážně zaměstnanců městského úřadu a zastupitelů města, se podílela na zajištění chodu stánku a reprezentaci na oficiálních doprovodných akcích. Hudební produkce byla již tradičně zajištěna velice oblíbenou kapelou Trampskej děs ve složení: Ing. Zdeněk Plachý, Jiří Rákosník a Miroslav Šubrt. Všem členům delegace patří poděkování za úspěšnou reprezentaci města Benátky nad Jizerou a České republiky. INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 15. SRPNA 2011 Výběr ze zprávy starosty města Investiční akce připravované: Bezpečnostní systém cyklostezek žádost o dotaci byla podána na ROP Střední Čechy, v případě nezdaru bude žádost podána přes Státní fond dopravní infrastruktury. Proběhlo jednání ohledně propojení městské části Kbel a města. Na toto téma bylo uskutečněno jednání s panem Robinem Povšíkem, náměstkem hejtmana Středočeského kraje pro dopravu. Středočeský kraj plánuje, dle vyjádření pana Povšíka, rekonstrukci silnice ze Kbela na Bursu. Pokud by toto uskutečněno nebylo, bylo by možné propojení ulicí Pod Brdy. Rekonstrukce ulice Soumarova do této chvíle již bylo dvakrát prodlouženo stavební povolení na tuto akci a je jen na vlastníkovi komunikace Středočeském kraji, kdy samotnou akci zahájí. City park projekt na výstavbu City parku je připraven. Jakmile bude vypsán vhodný dotační titul, podá město žádost o dotaci. Výstavba krytého bazénu byla předložena 1. část nové dokumentace (průzkumy) krytého bazénu společností ARCHITEKT STUDIO 2000, spol. s r.o. a zaplacena první faktura dle uzavřené smlouvy. Informace o současném stavu projektu II/272 Benátky nad Jizerou Zdětín. Projekt byl změněn kvůli vyřešení některých majetkových záležitostí a je pravděpodobné, že se na tento projekt podaří získat stavební povolení. Plánovaná rekonstrukce ulice Kordinů se odkládá z technických důvodů na příští rok. Využití prostor bývalého finančního úřadu Ing. arch. Jan Foit vypracoval návrh na využití zmíněných prostor pro potřeby ZUŠ v Benátkách nad Jizerou. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města znovu vstoupit do jednání se současným majitelem těchto prostor Generálním finančním ředitelstvím a získat tak tyto prostory do vlastnictví města. Výběr ze zprávy místostarosty V souvislosti s opravou vnitřních prostor kostela Narození Panny Marie bylo dojednáno s Arcibiskupstvím pražským, že provede inventarizaci mobiliáře v kostele a odveze některé kusy, aby nebyly během oprav interiéru poškozeny. Inventář, který nelze odvézt bude zakryt, aby nebyl během oprav poškozen. Po dokončení rekonstrukce budou všechny věci vráceny zpět. Dne by měla být na městském úřadě přijata delegace bratrstva Sv. Šebestiána v Büttgenu, z rodiště Jana z Werthu. Byly dokončeny práce na vydání publikace Augustin Sedláček: Historie Benátek a benáteckého panství. Publikace bude vydána v nákladu 600 ks za cenu ve výši Kč s DPH. Fota na straně 1 4: emje, MěÚ V úterý 16. srpna 2011, následující den po zasedání Zastupitelstva města, proběhla v malé zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou tisková konference. Přítomní byli vedením města informováni o probíhajících, dokončených a připravovaných akcích v našem městě.

5 8. září 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Je připravována publikace k 50. ročníku BFA. V současné době je plánováno vydání další publikace, a to vydání statí pana učitele Jiřího Antoše (články o Benátkách). Výběr ze zprávy tajemníka městského úřadu Na obsazení pracovní pozice Referent právních záležitostí a pracovněprávních vztahů byla na základě výběrového řízení přijata od paní Mgr. Jitka Krejčíková. Byla uzavřena smlouva s paní Naděždou Krýdovou na pronájem nebytových prostor Husovo náměstí 60 (objekt bývalé trafiky). V těchto prostorách vznikne poradna zdravé výživy. Informuje o novém systému vyplácení dávek hmotné nouze, který by od měl přejít pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Převod pozemků a vodovodu v bývalém VVP Mladá Zastupitelstvo projednalo neutěšenou situaci v bývalém VVP Mladá. Uvítalo možnou spolupráci měst Milovice a Benátky nad Jizerou při revitalizaci bývalého VVP Mladá, projednávanou starosty měst L. Pilcem a J. Králem. Shodlo se na tom, že základním předpokladem pro rychlou a úspěšnou revitalizaci je vlastnictví pozemků spravovaných MO a státním podnikem VLS na historických katastrech obou měst (u města Benátky nad Jizerou k.ú. Staré Benátky, Kbel a část k.ú. zaniklé obce Mladá, nyní v k.ú. Staré Benátky) a přijalo zprávu starosty o zhoršujícím se technickém stavu vodovodu v bývalém VVP Mladá, který vlastní voj. ubyt. správa a spravuje VaK Mladá Boleslav. Po projednání rozhodlo: a) souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo obrany ČR o bezúplatný převod pozemků býv. VVP Mladá, ležících v historických katastrálních územích St. Benátky, Kbel a části býv. kat. území Mladá, nyní v kat. území Staré Benátky do majetku Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů) b) souhlasí s podáním žádosti na Ministerstvo obrany o převedení vodovodu v býv. VVP Mladá (odbočka z vodovodu Káraný do Luštěnic) do majetku Města Benátky nad Jizerou (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů) Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky n. Jiz. Zastupitelstvo bere na vědomí protokol z jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na služby Zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města Benátky n. Jiz. ze dne Dle stanovených kritérií (nabídková cena, návrh výše smluvní pokuty za neprovedení svozu komunálních odpadů v určeném termínu a návrh doby reakce k provedení mimořádných svozů komunálních odpadů) doporučuje komise vybrat jako nejvhodnější nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Rada města svým usnesením číslo 317/11R/2011 postupuje výsledky výběrového řízení Finančnímu a Kontrolnímu výboru k projednání a Zastupitelstvu města ke schválení a požaduje předložit kompletní ekonomickou analýzu na svoz odpadů prostřednictvím Technických služeb města. Tato analýza bude taktéž předložena Finančnímu a Kontrolnímu výboru k posouzení (souhlasilo 17 přítomných zastupitelů) Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby «Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Benátky n. Jiz.» Zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Benátky n. Jiz., která byla realizována prostřednictvím elektronické aukce dne a souhlasí: a) na základě elektronické aukce vybrat jako vítěze pro I. část veřejné zakázky (VN) společnost ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, Praha 4 b) na základě elektronické aukce vybrat jako vítěze pro II. část veřejné zakázky (NN) společnost Europe Easy Energy a.s., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 Par. Název Rozpočet Příjmy - změny Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 změna +/- Daňové příjmy Celkem daňové příjmy , , ,00 0,00 Nedaňové příjmy 3639 Pronájem kotelny , , , ,00 Celkem nedaňové příjmy , , , ,00 Kapitálové příjmy Celkem kapitálové příjmy , , ,00 0,00 Dotace Invest. dotace - ZŠ Husovo nám , , , ,00 Neinvest. dotace - ZŠ Husovo nám , ,00 Invest. dotace 12 prodejních stánků (soubor) , ,00 Celkem dotace , , , ,00 Celkem příjmy + dotace , , , ,00 Financování - zůstatek , , , ,00 Celkem rozpočet příjmy , , , ,00 Par. Název Rozpočet Výdaje - změny Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Změna +/ Veřejné prostranství - ostatní investice (inf. tabule) , , , , Opravy kulturních památek , , , , Ostatní nemovitosti , , , , Záložna , , , , Územní rozvoj , , , , Investice - zařízení (12 prodejních stánků) , , Technické služby - příspěvek , , , , Správa - investice , , , ,00 Celkem rozpočet výdaje , , , ,00

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZNÁME NAŠE BENÁTECKÉ ZASTUPITELE? Benátky nad Jizerou mají cca sedm tisíc obyvatel. Voliči našeho města si zvolili 23 členů Zastupitelstva města, aby se v rámci samostatné působnosti starali o záležitosti našich občanů a našeho města, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Volby do zastupitelstev obcí v loňském roce přinesly ve složení našeho Zastupitelstva od prvních voleb po sametové revoluci v roce 1990 největší změny celkem 9 nových zastupitelů. Průměrný věk našich členů Zastupitelstva města je 49 let, nejmladšímu je 31 let. Jak známe ty, jimž jsme ve volbách dali pravomoc rozhodovat o záležitostech rozhodných pro to, aby se nám v Benátkách nad Jizerou dobře žilo, aby Benátky nad Jizerou byly město se spokojenými občany? Jistě některé známe velmi dobře, některé jen dobře, některé podle vidění nebo z doslechu. Pro to, abychom poznali všechny členy benáteckého Zastupitelstva lépe, jsem je požádala o odpovědi na několik otázek V zářijovém čísle Zpravodaje Benátecka to jsou: Ing. Jiří Janda, Jan Dibitanzl a Mgr. Lukáš Nachtmann. Moje představy se splnily Jan D i b i t a n z l, člen Zastupitelstva a Rady města, člen TOP 09, předseda Školské Rady při ZŠ Pražská Rok narození: 1966 Pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Vzdělání: maturita v roce 1984 (čtyřletý učební obor s maturitou v Čelakovicích) Ženatý, tři děti, jedno vnouče Je druhá polovina srpna a benátecký radní Jan Dibitanzl má za sebou dovolenou s rodinou doma i v zahraničí. Jako vedoucí se již několikátý rok zúčastnil dětského letního tábora, který pořádá Dobrovická parta Klubíčko. Tábora se účastní děti od 6 do 15 let, letos jich tam bylo 96. Na moji poznámku, že to je dost náročné, postarat se o dobrý program a bezpečnost účastníků tábora, odpověděl: Když je dobrá parta lidí, dá se všechno zvládnout v pohodě. V roce 1984 ještě byla povinnost absolvovat dvouletou vojenskou službu. Jak probíhala Vaše vojenská služba? Vojenskou službu jsem nastoupil hned po maturitě a vojnu jsem prožil v Božici u Znojma jako řidič. Na tento vojenský život mám hezké vzpomínky, s šikanou na vojně jsem se nesetkal. Kde jste pracoval po ukončení vojenské služby? Vždy mě zajímala strojařina, a tak jsem po ukončení základní školy nastoupil do čtyřletého učebního oboru s maturitou při benáteckém podniku Carborundum Electrite, maturoval jsem v roce Po návratu z vojny jsem pracoval v podniku Karbo. Tady jsem pracoval několik let až do doby, kdy jsem potřeboval byt. Ten mi nabídli v DK Dražice. Při tom jsem si ještě čtyři roky přivydělával provozováním hostinské činnosti. V roce 1990 jsem získal pracovní místo v cukrovaru v Brodcích. Po ukončení činnosti cukrovaru jsem našel zaměstnání ve stavební firmě BOSTAS, kde jsem pracoval jako vedoucí zámečnických dílen. V předchozích zaměstnáních jsem byl vždy na pozici technika, v Karbu jako mistr ve výrobě. Co Vás vedlo k rozhodnutí podnikat? Otec, když mu bylo padesát let, zůstal bez zaměstnání firma, ve které pracoval, ukončila svoji činnost. Tehdy se rozhodl zkusit podnikat v oboru zámečnictví. V jeho podnikání se mu dařilo, živnost se rozrůstala, a tak jsem se asi po třech letech zapojil do otcova podnikání i já. Nyní, v 68 letech, již otec nepracuje manuálně s takovým nasazením jako dříve, ale podle svých možností mi pomáhá dodnes a já jsem mu za to velmi vděčný. Jak zapůsobila na Vaše podnikání světová finanční krize? Krize samozřejmě dopadla i na nás, ale přežili jsme. Větší zakázky, které jsme měli od automobilových firem nebo firem pro automobilový průmysl pracujících, jsme ztratili. Práce máme však stále dost, změna je v druhu zakázek nyní jsou to drobné, náročnější práce, jako je výroba vrat, vrátek apod., i speciální složité věci nadále však velice úzce spolupracujeme s Družstevními závody Dražice. Co Vás vedlo k působení ve veřejné správě? O život kolem sebe jsem se vždy zajímal. V Benátkách žiji od malička a jsem patriot našeho města, který nechce jen pasivně přihlížet událostem kolem sebe, ale aktivně tyto události ovlivňovat. Již osm let jsem zapojen do činnosti rodičovského sdružení, z toho druhé volební období jako předseda Školské rady v ZŠ Pražská. Tři roky se podílím na činnosti benátecké TJ Sokol nejprve ve vedení cyklistického oddílu (výlety na kolech pro děti i dospělé) a nyní v oblasti kultury. Tam spadá i letos založený ochotnický divadelní spolek Bazilišek - nacvičuje pod odborným vedením Prodanou nevěstu v netradičním provedení jako hru se zpěvy, která by se nejspíše dala charakterizovat jako politická satira. Jsem tam obsazen v roli Vaška a věřím, že se nám podaří předvést hru do konce letošního roku benátecké veřejnosti. Při těchto činnostech jsem viděl z širšího hlediska co je potřeba a uvědomil si, že bych mohl být prospěšný víc než dosud a to ve mně podnítilo myšlenku na kandidaturu do Zastupitelstva města. V té době se na mě obrátili zakladatelé strany TOP 09 na Mladoboleslavsku, zda do toho půjdu s nimi, že hledají poctivé a schopné lidi. Cíle strany mi nebyly proti mysli, lidi, kteří mě oslovili jsem znal, a tak jsem souhlasil. Následně se mi podařilo založit místní organizaci přímo v našem městě a do loňských komunálních voleb sestavit kandidátku TOP 09. Jak splňuje práce v Zastupitelstvu a Radě města Vaše představy? Mohu říci, že moje představy o činnosti v místní samosprávě se splnily. Uvědomoval jsem si, že nemám mnoho zkušeností s veřejnou správou. Mám však štěstí, že pracuji jak v Zastupitelstvu, tak v Radě města a práce pod vedením našeho starosty je tou nejlepší školou pro komunální politiku. Spolupráce s ostatními je dobrá, je znát, že chtějí městu něco dát a nejen si plnit svoje ego. Já jsem zvyklý dát na svůj úsudek a to uplatňuji i v rozhodování městských orgánů. Moje podpora patří realizaci rozhodnutí, sloužících ve prospěch našich občanů. Jan Dibitanzl ve své dílně Fota: emje Máte v úmyslu kandidovat v příštím volebním období? Jsem rád, že se účastním rozhodování městských orgánů a můžu tak podpořit věci ovlivňující život v našem městě. Rád bych v této činnosti pokračoval a jsem rozhodnut proto kandidovat i v příštích volbách do zastupitelstev obcí i když tři roky jsou dlouhá doba a leccos se může v našem životě přihodit. V mé činnosti mě velice podporuje má žena, která je mi zároveň oporou a zároveň rádcem a já si jí za to velice vážím. Nesnáším bezohlednost, hulvátství, agresivitu, lajdáctví, podrazáctví a demagogii Mgr. Lukáš N a c h t m a n n, první volební období zastupitel a radní města Benátky nad Jizerou za ČSSD, bezpartijní, druhé volební období činnost v komisi pro vnější vztahy, informatiku a propagaci Narozen 1973 v Sokolově, později žil v Železnici u Jičína Vzdělání: Lepařovo gymnazium v Jičíně, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor historie Povolání: Historik, vedoucí Archivu společnosti Škoda Auto Ženatý, dvě děti Bořivoj a Rostislav (12 a 7 let) Nejste rodilý Benátčan, co Vás přivedlo do našeho města? V době, kdy jsem založil rodinu, jsme zejména s ohledem na děti chtěli odejít z Prahy, kde jsme po studiích zůstali. Hledali jsme proto vhodné místo mezi Prahou, kde dostala práci manželka, a Mladou Boleslaví, kde jsem našel práci já. Někde na půl cesty, ale hlavně někde, kde by se nám líbilo žít. Kolem Benátek jsme jezdili cestou z Prahy do Železnice k mým rodičům a vždy se nám líbilo jejich panorama. A když se v roce 2000 našel právě v Benátkách nad Jizerou odpovídající byt, dlouho jsme neváhali. Když jsme navíc zjistili, že je tu vše potřebné: školy a školky, poliklinika,

7 8. září 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 zaskřípe, ale opravdu z toho mám velmi dobrý pocit, že to, co děláme, má smysl, že se posouváme kupředu, a i když spolu navzájem ne vždycky souhlasíme, musím říci, že jsou to jednání konstruktivní. Máte již téměř roční zkušenost s činností v nejvyšších orgánech města, uvažuje o kandidatuře v příštím volebním období? Bude-li mi dána důvěra, rád bych i v příštích volbách patřil mezi kandidáty do benáteckého Zastupitelstva. Foto poskytl Mgr. Lukáš Nachtmann obchody, v blízkosti lesy, park, možnosti pro sportování, možnosti pro kulturní vyžití Proč jste si vybral ke svému studiu právě historii? Vždy jsem se zajímal o techniku a zvláště pak o její dějiny. Proto to byla historie, kterou jsem se rozhodl studovat, a proto se věnuji hospodářským a sociálním dějinám a dějinám věd a techniky. (Poznámka redakce: Mgr. Nachtmann je autorem několika odborných textů, mnoha desítek kratších popularizačních textů pro tuzemská i zahraniční periodika a rovněž mnoha příspěvků do tuzemských i zahraničních médií, je spoluautorem dvou publikací, podílel se na odborném zpracování scénářů k několika dokumentárním filmům, odborně lektoroval řadu publikací o dějinách automobilismu v Čechách, příležitostně přednáší v tuzemsku i zahraničí, a to jak na téma historie, tak na téma archivnictví.) Historii studovala a věnuje se jí i Vaše žena. Jakou roli hrála tato skutečnost pro rozhodnutí jít spolu životem? Spíše okrajovou, že jsme měli a máme společné zájmy. Hlavní bylo, že jsme si dobře rozuměli. Kdybychom ale nestudovali stejný obor, asi bychom se nepotkali. Zabýval jste se také něčím mimo historii? Dá se říci, že ano. Rok jsem působil na jednom pražském učilišti jako učitel němčiny, obsluhy osobních počítačů a základů společenských věd a rok jako vychovatel v družině jedné pražské ZvŠ. Vlastním také živnostenský list na překladatelství a tlumočnictví, ale živnost, zejména z časových důvodů, aktivně neprovozuji. Také jsem členem samosprávy Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou. V raném mládí jsem se věnoval aktivně plavání a basketbalu, volnočasově tenisu, na vysoké škole jsem pak provozoval sportovní i historický šerm. Velmi rád cestuji a poznávám cizí kraje a kulturu. Ve svém životě upřednostňuji celkový rozvoj osobnosti nejde o to jen se umět hýbat, ale i něco vědět, něčemu rozumět, být celkově kulturním člověkem. Co Vás vedlo k tomu, že jste se ucházel o činnost v Zastupitelstvu města Benátky nad Jizerou? Jaké jsou Vaše dojmy z dosavadní činnosti? Proč jsem se ucházel o místo ve volbách? Pokud o něčem nemám dostatek relevantních informací, snažím se je získat. Když slyším, že ten dělá špatně to, ten tamto, protože..., snažím se dobrat podstaty, jak to je doopravdy. Byla také řada věcí, které se mi v Benátkách nelíbily a nehodlám jen sedět a brblat, že ostatní něco neudělali, nebo to udělali špatně. Takže jsem využil toho, že jsem byl před komunálními volbami osloven ČSSD, abych kandidoval do Zastupitelstva města za jejich stranu. V prvním volebním období to samozřejmě nevyšlo, v druhém už ano a byl jsem zvolen. A nyní se v rámci svých znalostí, možností, odborných i politických názorů snažím připomínkovat, navrhovat a doplňovat, co a jak bychom mohli v našem městě udělat či zlepšit. Tak, aby žití v Benátkách bylo lepší, hezčí a příjemnější po všech stránkách. Plánů mám v tomto směru spoustu, ale o jejich realizaci nebo spíš realizovatelnosti se musím nejprve přesvědčit, víc proniknout do chodu města, městského úřadu, struktury rozpočtu apod. Jaké jsou Vaše dojmy z dosavadní činnosti? Dojmy jsou velmi dobré, až překvapivě. Občané, kteří se účastní veřejných zasedání Zastupitelstva, by mohli nabýt dojmu, že všechno je jen formalita, která se prostě jednohlasně odmávne. Ale není to tak. Při pracovních jednáních probíhají někdy dlouhé diskuse, občas to i trochu Jsem zastáncem otevřené a konstruktivní komunikace Ing. Jiří J a n d a, nar. 1977, kandidoval za ODS, bezpartijní Pochází a žije v Benátkách nad Jizerou Vzdělání: Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity. Ženatý Zaměstnání: Ředitel odboru řízení klientské spokojenosti v České pojišťovně. V Zastupitelstvu města Benátky nad Jizerou působíte druhé volební období. Oproti jiným kandidátům Vám činnost městských orgánů nebyla cizí sám jste nějakou dobu pracoval na MěÚ Benátky nad Jizerou. Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva města? Hlavním motivem pro kandidaturu do zastupitelstva byla možnost aktivně se podílet na rozhodování o rozvoji a směřování našeho města. Dalším faktorem při mém rozhodování bylo složení kandidátky ODS, kde je řada zajímavých lidí se zkušenostmi s komunální politikou i odbornou praxí. Chtěl jsem být součástí tohoto týmu. Měl jste nějaké určité cíle, které jste chtěl prosazovat a podařilo se Vám to? Při mém prvním působení v zastupitelstvu v letech jsem měl na starosti Finanční výbor, který je klíčovým poradním orgánem zastupitelstva v ekonomických otázkách. Mým hlavním cílem bylo udržení výborné ekonomické kondice města, která se zakládá na vyrovnaném hospodaření. Tento přístup se ukázal jako správný zejména v době ekonomické recese, kdy klesají příjmy města. Výsledky volebního období je ještě předčasné hodnotit. V tomto volebním období se objevilo v Zastupitelstvu dost nových tváří. Projevila se tato skutečnost na průběhu jednání Zastupitelstva? Ano, a je to dobře. Nové tváře přináší do zastupitelstva nové zkušenosti, myšlenky a pohledy, což výrazně přispívá ke kvalitě rozhodování o rozvoji a dalším směřování města Obrací se na Vás občané se svými připomínkami, stížnosti či návrhy? Ano, občané se na mě obracejí. Z velké části se jedná pouze o dotazy, zejména na velké investiční akce a také na opravu místních komunikací. Názory občanů si rád vyslechnu, je to důležitá zpětná vazba na práci rady a zastupitelstva. Veškeré připomínky a návrhy občanů jsou vítány, jsem zastáncem otevřené a konstruktivní komunikace. Mimo Vaši činnost ve veřejné správě najdete ještě čas ve svém volnu na další zájmy, např. sport apod.? Svůj volný čas trávím se svojí ženou, kromě toho si rád zajdu zahrát tenis nebo projet se na kolečkových bruslích. Uvažujete o kandidatuře do nejvyššího orgánu města i pro příští volební období? Odpověď na tuto otázku budu hledat v průběhu roku 2013, nyní je opravdu příliš brzo na seriozní odpověď. Z Á M E C K É S L A V N O S T I probíhaly za krásného letního počasí v sobotu 3. září Informace a fota z průběhu letošních Zámeckých slavností v Benátkách nad Jizerou najdete v říjnovém čísle Zpravodaje Benátecka.

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: Kč Dotace: Regionální operační program Střední Čechy Kč Termín realizace: 05/ /2011 Zhotovitel: GEO-ING s.r.o. Jihlava, Školičky s.r.o. Praha Projekt: Ing. arch. Jan Foit, Benátky n. Jiz. Stavební dozor: Realstav MB s.r.o., Mladá Boleslav Parametry díla: místnosti v celém prostoru půdy s podlahovou plochou 714 m 2 prosvětlení střešními okny statická úprava krovu 4 třídy, klubovna, laboratoř, kabinet, sociální zařízení nové vybavení tříd stavitelné lavice a židle, skříně, interaktivní tabule, notebooky, stolní fotbal, hokej a tenis vybavení laboratoře s digestoří a demonstračním stolem vybavení klubovny barevné sedáky DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE MIMO DOTACI Investor: Město Benátky nad Jizerou Nová střecha na budově školy - investiční náklady Kč Výměna oken investiční náklady Kč Vzduchotechnika ve školní jídelně investiční náklady Kč Rekonstrukce některých tříd, tělocvičny, sekretariátu investiční náklady Kč Vybavení počítačové učebny a tříd na 1. stupni interaktivními tabulemi investiční náklady cca Kč Investiční náklady c e l k e m: cca Kč Termín realizace: 07/ /2011 Zhotovitel: GEO-ING S.R.O. Jihlava, VEKBOL Mladá Boleslav, KASKO Sobotka, Stanislav Váňa Parametry díla: nová střešní krytina z bobrovek na celé budově včetně laťování 1045 m 2 nová dřevěná okna 167 ks přívod vzduchu do jídelny m 3 /hod. KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ Koncertní sezóna začíná ve farním kostele Máří Magdaleny Soubor staré hudby Ensemble Inégal s hudbou romantismu Vystoupením souboru Ensemble Inégal ve farním kostele Svaté Máří Magdaleny v Nových Benátkách začne 13. září nová sezóna koncertů Kruhu přátel umění v Benátkách. V nové sezóně chtějí pořadatelé posluchačům nabídnout vějíř hudebních zážitků založených na umělcích, jejichž kvalitu již prověřil čas. Mnozí z nich nevystoupí v Benátkách poprvé. Ať už to bude v říjnu na zámku Panochovo kvarteto, v Záložně klavírní kvarteto členů České filharmonie v listopadu, Monika Knoblochová v květnu na zámku či Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie na závěr sezony v červnu na zámeckém nádvoří. V březnu uslyšíme spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou v Záložně nového koncertního mistra České filharmonie, houslistu Josefa Špačka, k jehož učitelům paří i Itzak Perlmann. Soubor Ensemble Inégal dostojí svému názvu a v novobenáteckém farním kostele vystoupí v nejužším složení, jež tvoří pěvkyně Gabriela Eibenová a vedoucí souboru a varhaník Adam Viktora. Soubor se v různých nástrojových obsazeních věnuje interpretaci staré hudby od baroka po romantismus, a právě disposice varhan v novobenáteckém kostele určily program koncertu: bude jím hudba romantiků Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Antonína Dvořáka i polského skladatele dvacátého století Henryka Mikolaja Góreckého, jehož hudbu jsme již slyšeli v podání jeho krajanů. Oba umělci patří ke špičkovým autentických interpretům staré hudby, soubor například nahrál známou Dvořákovu Lužanskou mši přímo v lužanské kapli, pro jejíž zasvěcení Dvořák dílo složil. I romantičtí skladatelé komponovali pro jiné nástroje, než na jaké se hraje dnes, a je proto při nejmenším zajímavé poslechnout si jejich skladby v jiném, než běžném podání. V tom tkví vysoká přitažlivost tohoto koncertu právě s tímto programem. Zahajovací koncert nové sezony Kruhu přátel umění začíná v úterý 13. září o půl osmé večer v novobenáteckém farním kostele Svaté Máří Magdaleny. Těší se na vás nejen pořadatelé, ale i Gabriela Eibenová a Adam Viktora. Lubomír Filipec

9 8. září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Začíná školní rok 2011/2012 U příležitosti zahájení nového školního roku poskytl ředitel Základní školy Mgr. Radek Dostál Zpravodaji Benátecka několik informací. p Největší novinkou ve školním roce 2011/2012 je zprovoznění půdní vestavby. Kolik a jaké třídy či prostory tady budou žáci využívat? Vznikne pět nových tříd dvě multimediální učebny s interaktivní tabulí (v jedné vizualizér a v druhé hlasovací zařízení), učebna F a Ch, učebna VV, učebna RV a OV a ještě vlastně chemická laboratoř. p O tom, co nového je dále připraveno ve škole pro školní rok 2011/2012 se mohli naši čtenáři dočíst v srpnovém čísle. Je ještě nějaká novinka, o které jste se nezmínil? Pouze zopakuji: nová okna, vzduchotechnika ve ŠJ, zrekonstruované tři třídy, nově vybavená počítačová učebna, přesunutá serverovna a interaktivní tabule na celém 1. stupni. A personálně budeme mít k dispozici ve škole školní psycholožku. p Kolik má Vaše škola v novém školním roce celkem tříd a žáků? Kolik pedagogů zajišťuje vyučování? 15 tříd, ve kterých je 175 chlapců a 134 dívek. Pedagogů je 23 včetně vedení, vychovatelek a školní psycholožky. p Jaký je počet tříd a žáků v prvních a devátých třídách)? V naší škole jsou 2 první třídy po 22 (28 chlapců, pouze 16 dívek) a 1 devátá třída s 25 žáky (14 chlapců, 11 dívek). p Jaké je Vaše přání ředitele školy do nového školního roku? Větší klid a více pohody do celé společnosti a pro učitele hodně energie. Školáci v 1. B třídě - jsme tu první den a už nás fotografují Třída 1. A - Bude to tady dobré, co říkáš? Jsme ve třídě 1. B - jaké to tu bude? Prvňáčkům v 1. A třídě předával pamětní listy starosta města pan Jaroslav Král Zatím se mi moc tady v 1. B nelíbí Třída 1. B - na všechno jsem zvědavý První chvíle žáků v 1. A třídě strávili se svými dětmi i jejich rodiče Fota na této straně: Monika Šumichrastová, Jana Vernerová ŠKOLA ZAč ÍNÁ Prázdniny skončily a je tu první den nového školního roku. Prvňáčci usedají do školních lavic v doprovodu rodičů i dalších rodinných příslušníků. Někteří neskrývají radost z toho, že jsou z nich opravdoví školáci, na některých jsou vidět obavy z toho, co je tady čeká, všichni pak si zvědavě prohlížejí svoji třídu a sledují, co se kolem nich děje. Tak jako

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka při každém zahájení školního roku, tak i tentokrát přišli i zástupci města Benátky nad Jizerou popřát, aby se dětem ve škole líbilo a předali jim jako upomínku na tento důležitý den pamětní list.. Prvňáčky v 1. A přivítal starosta města pan Jaroslav Král spolu s ředitelem školy Mgr. Radkem Dostálem, v 1. B pak prvňáčky přivítal tajemník městského úřadu pan Marek Mařík se zástupkyní školy Mgr. Alenou Machovou a v neposlední řadě samozřejmě i jejich třídní učitelky. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Nový školní rok v ZŠ Pražská Jaký je začátek nového školního v Základní škole Pražská, na to jsem se zeptala ředitele školy Mgr. Jiřího Novotného. p Jak probíhaly prázdniny ve Vaší škole? Ve srovnání s minulými léty proběhly prázdniny po stránce údržby vcelku klidně. V nové budově byla zrenovována poslední kmenová učebna, která dělala ostudu a renovace se dočkala i sborovna. Ve staré budově bylo vymalováno schodiště, jedna učebna a opraveny WC. Starosti nám udělal náhlý odchod školníka do důchodu, kterému bych chtěl za jeho práci ve škole tímto poděkovat, a dlouhodobé onemocnění sekretářky. V současné době jsou problémy vyřešeny a škola je připravena na nový rok. p Je připraveno něco nového v procesu vyučování? V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsem zmínil zapojení školy do projektu EU peníze do škol. Z těchto peněz byly kompletně vybaveny dvě PC pracovny (celkem 48 PC), třídy vybaveny interaktivními tabulemi, zakoupena kopírovací technika. p Kolik tříd a kolik žáků bude ve školním roce 2011/2012 ve Vaší škole? Kolik je z celkového počtu tříd a žáků v prvních třídách a v devátých třídách? Ve školním roce 2011/12 bude mít škola 10 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, přibližně 415 žáků. Přesný počet budeme znát až po zahájení vyučování. Školní družina má 2 oddělení s kapacitou 60 žáků. Na tradiční slavnosti 1. září přivítáme 52 prvňáků. p Kolik pedagogů bude vzdělávání ve Vaší škole zajišťovat? Vzdělávací oblast bude zajišťovat 27 pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Provozních zaměstnanců školy a školní jídelny je 11. p Jaké je přání ředitele školy do nového školního roku? Zdravý sbor, hodné žáky, spolupracující rodiče. A tady máme prvňáčky ve třídě 1. B Je čtvrtek 1. září 2011, 8 hodin a travnatá plocha v areálu ZŠ Pražská je zaplněná školáky, jejich rodiči a známými a dalšími, kteří se přišli podívat na zahájení nového školního roku. Na podiu vítá Mgr. Michaela Teplá společně s místostarostou města RNDr. Pavlem Štifterem a paní Marií Khýnovou z MěÚ Benátky nad Jizerou první žáčky Po slavnostním přivítání se prvňáčci v doprovodu rodičů odebrali do svých tříd snímek zachycuje třídu 1. A A tady jsou už na podiu téměř všichni z 1. A Fota na této straně: emje, Lenka Hýblová

11 8. září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLY / MATEŘSKÁ ŠKOLA strana 11 Prvňáčci ze třídy 1. B s kamarády z 9. tříd a se svojí paní učitelkou Program slavnostního zahájení školního roku v ZŠ Pražská byl zahájen vystoupením mažoretek V doprovodu kamarádky z 9. třídy jsou pro nás první chvíle ve škole radostnější Tak nevíme, jestli se nám v té škole bude líbit Fota na této straně: emje MATEŘSKÁ ŠKOLA Nový školní rok v MŠ města Benátky nad Jizerou Mateřská škola města Benátky nad Jizerou se skládá z jedenácti tříd umístěných v šesti objektech. Na zahájení nového školního roku v této škole jsem se zeptala ředitelky Mateřské školy paní Jany Pucandlové. Jak vypadá provoz v mateřské škole první den po letních prázdninách? Už poslední týden v srpnu se všechny třídy na školkách zvelebovaly, zdobily, uklízely, tak, aby provoz byl zahájen se vší parádou. Do školek letos nastoupily převážně tříleté děti, tak jsme si moc přáli, aby jejich první kroky byly radostné, plné nových poznatků a zážitků. Mateřská škola zachovává přes prázdniny částečný provoz, ovlivněný potřebou či zájmem rodičů o umístění dětí ve školce v tomto prázdninovém období. Jak byla MŠ využita letos? Provoz byl letos zajištěn v červenci na MŠ Jizerka, pro kterou stravování zajišťovala ŠJ Jizerka a v srpnu na MŠ Pampeliška, pro kterou stravování zajišťovala ŠJ Poupátko. Po stránce personální se o naše dětičky staraly v každém týdnu 3 učitelky, 2 provozní zaměstnankyně a 2 kuchařky. Děti si užívaly prázdninového programu za každého počasí a vzhledem k tomu, že tropických veder bylo tak málo, tak vše zvládaly bravurně. V červenci navštěvovalo MŠ průměrně.. dětí, v srpnu. dětí. Kromě zajištění péče o děti probíhaly jistě i některé údržbářské, úklidové a jiné práce. Které to byly? Na MŠ Poupátku, MŠ Růžence a na obou školních jídelnách se malovalo. Velká rekonstrukce proběhla na MŠ Růženka, kde se ve venkovních prostorách pokládala zámková dlažba. Kolik dětí má MŠ na začátku nového školního roku? Je kapacita míst všude plně využita? Kapacita všech MŠ je plně využita. K překročilo práh 288 dětiček. Jsou oproti minulému školnímu roku změny v personálním obsazení? Ano. Na některých MŠ došlo k personálním změnám. Jedna paní učitelka odešla do důchodu, dvě učitelky ukončily pracovní poměr a tři uzavřely pracovní poměr. Plánujete v průběhu školního roku, mimo již tradičních, i nové akce pro činnost dětí? Plánujeme, jako každý rok besídky pro rodiče, pro babičky a dědečky, výlety, karneval, výjezd do divadla, keramiku aj. Samozřejmě, že učitelky mají ještě nějaké akce schované, ale to už se musíme nechat překvapit. Počítáte s výukou cizích jazyků? Ano, počítáme, ve spolupráci s p. Steinerovou bude probíhat od října angličtina na 4 mateřských školách. Jaké je Vaše přání do nového školního roku? Velmi si přeji, aby tento školní rok byl úspěšný, plný pohody, radosti a dětského smíchu a aby to tak bylo, tak přeji mému týmu hodně sil, trpělivosti a radost ze své dobře vykonané práce.

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE ZÁŘÍ V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Jaroslava Mincbergerová tel.: Středa Oblastní kolo soutěže v deskových hrách Přijďte si zasoutěžit v hraní oblíbených deskových her Activity, Smart games a Ubongo. Čekají na vás drobné ceny a na ty nejlepší i postup do krajského kola Mistrovství České republiky v deskových hrách. Vhodné pro všechny věkové kategorie. Vstupné: zdarma Středa Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga dle vlastní fantazie nebo podle předlohy. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Sobota Výroba podzimního věnce na dveře Přijďte si vyrobit zajímavý podzimní věnec na dveře, který vám zkrášlí domov. V ceně je korpus a přízdoby. Cena: 120 Kč Pátek Malování na bavlněné tašky Přijďte si vyzkoušet nadekorovat vlastní originální bavlněnou tašku. S pomocí textilních kontur a voskovek dosáhnete dokonalého výsledku. Přihlášky do Cena: 60 Kč Připravujeme říjen 2011 Neděle Michalovická Putna Ať žijí duchové Na zřícenině hradu Michalovice straší! Děti a jejich rodiče budou muset opět prokázat, že mají pro strach uděláno. Spousta tajemných nástrah, nebezpečenství a úkolů bude záludnými duchy připravena již v zahrádkářské oblasti na cestě podél řeky Jizery směrem k zřícenině. Odvážní účastníci se v areálu hradu dočkají doprovodného programu či občerstvení s možností zakoupení buřtíků na oheň. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč LETNÍ TÁBORY KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE V letošním roce uspořádal náš Klub dětí a mládeže dva tábory. V červenci ožil benátecký Okrouhlík a v myslivecké chatě proběhl příměstský tábor Skřítek. Oproti loňskému roku se výrazně zvýšil počet zájemců, a tak jsme byli bohužel nuceni, vzhledem k naplněné kapacitě, některé odmítnout. Tábora se zúčastnilo 34 dětí, z nichž většina navštěvovala během školního roku kroužek Kukačky a jiné zájmové útvary KDM. Každý táborový den začínal v osm hodin a končil v osmnáct hodin. Pro děti byl připraven pestrý program plný her a soutěží, jehož nedílnou součástí bylo i poznávání přírody, obohacené návštěvami benáteckých myslivců, střelbou ze vzduchovky nebo třeba přednáškou včelaře. Nechyběly ani výtvarné aktivity zdobení zrcadel, korálkování či batikování bavlněných tašek. Mezi oddíly se uskutečnilo velké zápolení v přípravě ohniště a vaření kotlíkového guláše. Celá tato soutěž proběhla pod přísnou kontrolou odborné myslivecké poroty, která hodnotila nejen estetický vzhled ohniště, úpravu jeho okolí, ale i jeho praktičnost a rychlost založení ohně. Vše vyvrcholilo degustací gulášů a jejich vyhodnocením. Závěrečný den patřil táboráku, po kterém se všechny nebojácné děti vydaly na noční stezku. Druhý tábor pod názvem Včelka se uskutečnil na turistické základně Domu dětí a mládeže v Bezdědicích. Na rozdíl od tábora Skřítek se jej účastnily děti z celého Boleslavska. Probíhala zde mezioddílová hra, jejíž součástí byly například bojové hry v lese. Připravena byla také celá řada soutěží pro jednotlivce, z nichž asi nejzajímavější byla buble show. Účastníci této soutěže vytvářeli s pomocí velkých pálek obrovské bubliny ze speciální bublinkové směsi. Výkony pak byly hodnoceny podle velikosti a zajímavosti vytvořených bublin a délky jejich doletu. I na tomto táboře se děti věnovaly mnoha výtvarným aktivitám a domů si odvážely vlastnoručně vyrobené šperky z FIMA, batikované šátky, náramky z korálků nebo malované hrníčky. Vyvrcholením programu byly táborové Vánoce se vším, co k pravým Vánocům patří. Jejich dokonalou iluzi navodil umělý sníh, jehož vločky poletovaly vzduchem za doprovodu vánočních koled. Na jídelníčku byla vánočka, čočková polévka, vánoční cukroví a klasická štědrovečerní večeře. Během celého dne si děti zkoušely vánoční zvyky a zdobily vánoční stromečky vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Nakonec přiletěl i Ježíšek a pod vysokým smrkem v areálu základny čekaly na děti dárečky. Ačkoliv nás letošní léto potrápilo svým počasím, oba tábory dopadly výborně díky úžasným dětem a skvělým vedoucím. Děti si z táborů odnesly spoustu zážitků, vlastnoručních výrobků, drobných cen a doufáme, že si tam našly i řadu nových kamarádů. V týdnu od 19. do 23. září začíná pravidelná činnost našich zájmových útvarů. Z široké nabídky můžete vybírat na našich internetových stránkách nebo se informovat přímo u nás v KDM. Zápisy budou probíhat ještě do pátku 16. září Milada Trnková, DiS.

13 8. září 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 MĚSTSKÁ KNIHOVNA Knižní novinky Vážení čtenáři, v září bychom chtěli představit ve Zpravodaji Benátecka novou knížku Simony Monyové Srdceboly. Simonu Monyovou (nar. 1967), velice oblíbenou českou autorku, především čtenářkám, příliš představovat nemusíme. Dnes má tato spisovatelka na kontě více než 20 povídkových knih a společenských románů. Letos také ČT 1 uvedla televizní film Tchyně a uzený natočený podle stejnojmenné knihy této autorky. Simona Monyová žije s manželem a třemi syny v Brně. Srdceboly jsou vyprávěním úspěšné spisovatelky, která se na prahu čtyřicítky zamiluje do o deset let mladšího umělce. Oba dva už mají děti z předchozích manželství, oba dva zažili pracovní úspěch ve svých profesích, oba dva touží po lásce, po uznání i finančním ocenění. Každý z nich má však jiný přístup k životu, k zodpovědnosti, k radostem i starostem běžných dnů A tak se z manželství, které začalo tak romanticky a okázale, postupně stává boj plný vášně, žárlivosti, obav ze stárnutí, osobní nezralosti a lží. Vážení čtenáři, v této podobě jsme na konci července připravovali článek o knižních novinkách Městské knihovny Benátky nad Jizerou pro Zpravodaj Benátecka na září Netušili jsme, že budeme představovat, bohužel, poslední knihu této úspěšné autorky. Simona Monyová 3. srpna 2011 tragicky zemřela. Z dalších nových knih, které jsme zařadili do knihovního fondu uvádíme: Vévoda v pasti (Barbara Cartland), Strážce úsvitu (Linda Howard), Prohrát slunce před svítáním (Václav Křístek), Advokát (Václav Láska). Hodně pohody ve společnosti knih! MěK PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý 3-17 Čtvrtek Čtvrtek Internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá Ceník inzerce ve Zpravodaji Benátecka Plošná inzerce formát A4 (190x264 mm) 3000 Kč Plošná inzerce formát A5 (190x130 mm) 1500 Kč Plošná inzerce na 1/4 str. (92x130 mm) 750 Kč Plošná inzerce na 1/8 str. ( 92,5x63 mm) 375 Kč Řádková inzerce 1 Kč/úhoz a věž kostela a pídících se po informacích týkajících se ubytování nebo volnočasových aktivit. Díky tomuto pořadu se Benátky nad Jizerou zviditelnily, a je vidět, že mají co nabídnout. Například se velmi líbí nově zrevitalizovaný zámecký park a rekonstruované náměstí. Další atrakcí je také cyklostezka Benátky Zdětín nebo cyklostezka s názvem Krajinou Rudolfa II. Nezbývá než doufat, že příští sezóna se návštěvností nejméně vyrovná té letošní. Monika Novotná MATEŘSKÉ CENTRUM Mateřské centrum v novém školním roce Po prázdninách se mateřské centrum otevírá s některými programy od pondělí 5. září. Také Hudební škola Yamaha začíná zápisem 8. září od 9 hodin, další týden naváže výukou. V tradičním programu se můžete těšit na naše stálice, kterými jsou úterní program pro starší děti, včetně Babytonu, na středeční setkání s prvky Montessori (přijďte, máme zážitky z Montessori pobytu a chceme se o ně s vámi podělit), a v neposlední řadě také páteční cvičení s miminky. Sledujte prosím bedlivě naše webové stránky, kde oznámíme přesné termíny a hodiny zahájení. Kurz první pomoci dětem zážitkovou metodou, odložený z jara, který pořádá Mateřské centrum Benátky ve spolupráci s klubem Mondík, se koná v sobotu od 9 do 16 hodin (přestávka na vlastní oběd) v budově Sboru Církve bratrské v Dražické ulici (naproti MŠ Růženka). Je nutné se přihlásit na našem webu nebo na Cena kurzu činí 400 Kč, nevratná záloha 100 Kč splatná s podáním přihlášky (v případě, že není možné se zúčastnit, lze za sebe najít náhradu). Od podzimu plánujeme také pokračování v plavání v mladoboleslavském Delfínku, ten však dodá volné termíny až po uzávěrce ZB. Podrobnosti najdete také na našem webu. Na listopad a prosinec plánujeme dva celodenní kurzy semináře Respektovat a být respektován pod vedením dr. Jany Nováčkové. Jedná se o velmi užitečný seminář s ohledem na přístup k dětem, komunikačnímu partnerovi v nejrůznějších situacích. Podařilo se nám získat jinak zcela vyprodané termíny, pokračování plánujeme na začátek nového roku. Podívejte se na podrobnosti na našem webu. Finální dojednání podmínek účasti je v jednání. Těšíme se na setkání s novými i s těmi stávajícími účastníky našich programů. Kontakty: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu), Daniela Chaloupková SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Sleva 5% za každé 3 měsíce Ceny jsou uvedeny vč. DPH Plošnou inzerci je možno dodávat ve formátech:.cdr,.ai,.eps - zkřivkované písmo,.tif,.jpg dpi, tiskové pdf. Podklady pro zhotovení inzerce.doc + předchozí viz výše. Objednávky na adrese : Městská knihovna Čákorová Stanislava vedoucí Lidická 43, Benátky nad Jizerou II Telefon : , Letní sezóna v Infocentru Benátky nad Jizerou Vážení čtenáři, dovolte mi zhodnotit ještě probíhající letošní letní sezónu z pohledu našeho infocentra. Na konečné bilancování je ještě brzy, protože v době tvorby tohoto článku jsou stále poslední dny prázdnin, které se nám, alespoň co do počasí, moc nevydařily. Na návštěvnosti našeho města byla nepřízeň počasí znát jen z počátku. Zlomovým okamžikem bylo vysílání pořadu Výletníci v České televizi. V tomto oblíbeném cyklu zaujaly Benátky nad Jizerou čestné místo v prvním díle. Od té doby k nám doslova proudily davy turistů dychtivých shlédnout obě muzea

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka KLUB PRO SENIORY Klub pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II Klub pro seniory v Benátkách nad Jizerou zahajuje svoji činnost v úterý 6. září zdravotním cvičením. Samotné zahájení bude probíhat tradičně při grilování a hudbě ve čtvrtek 8. září čtvrtek Grilovačka, hudba. (s sebou vezměte vše na grilování) úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Léčivé produkty Aloe Vera úterý Cvičení pro seniory středa Co to je NORDIC WALKING? čtvrtek Posezení v Záložně úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Hrátky s pamětí Každý člověk má jiné nároky na vlastní hygienu. Zeptejte se deseti svých nejbližších či kamarádů a každý vám řekne svou verzi toho nejlepšího mytí. Někdo si rád vychutná dlouhou horkou koupel ve vaně, někdo by dal přednost perličkové vaně, jiný by dal svět za sprchování. I klienti Domova U Anežky mají různá přání a potřeby. Z hlediska zajištění hygieny dosud u nás v Domově nebyla možnost sprchování pro částečně či zcela imobilní klienty. Od 15. září, kdy proběhlo slavnostní otevření nové koupelny ve středisku v Benátkách nad Jizerou, mají možnost využívat veškeré dostupné možnosti koupání. K pomoci a pohodlí našich klientů i zaměstnanců přispívá sprchovací křeslo Carendo. Tato skvělá pomůcka, která dokáže usnadnit manipulaci s imobilními klienty, se podařila zajistit díky projektu ze Středočeského Humanitárního fondu. Na zakoupení tohoto křesla získaly peníze prostřednictvím projektu paní ředitelka Ing. Eva Rovná a vedoucí sociálního úseku Mgr. et Mgr. Miroslava Rovná, které projektovou žádost napsaly. Z rozpočtu organizace se tak platila pouze úprava stávajícího prostoru (byl zde sklad) a vylepšení, která zútulnila celý prostor koupelny (záclony, barevné předložky, květiny, apod.) Slavnostního otevření a přestřižení pásky se zúčastnil nejen pan starosta Benátek nad Jizerou, pan Jaroslav Král, zaměstnanci, ale také zástupci klientů Domova U Anežky, paní Heřmanová, paní Činovcová a pan Zeman. Paní Činovcová všechny překvapila neočekávaným poděkováním všem zaměstnancům za jejich dobře odváděnou práci. Konkrétně řekla: Nikdy jsem si nemyslela, že budu takovou službu potřebovat, ale jsem tu velmi šťastná a nemohla jsem si závěr svého života přát lepší. Toto její prohlášení vehnalo slzy do očí nejednoho přítomného. Pokud se i vy zajímáte, co nového se děje v Domově U Anežky, přijďte se podívat dne 17. září od 13 hodin na naše Posvícení. Můžete se těšit nejen na posvícenské koláče, stánky s občerstvením, kapelu, ale i program pro děti a prohlídku Domova. Mgr. et Mgr. Miroslava Rovná vedoucí sociálního úseku Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin do podatelny MěÚ Benátky n. J. I na tel. č ZAHRÁDKÁŘI Fota poskytl Domov U Anežky DOMOV U ANEŽKY Další zlepšení v Domově U Anežky SPOLEK RODÁKŮ ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 2. října 2011 VÝLET NA HRAD KOST Odjezd ve 13 hodin od Čapků se zastávkou Na Burse.. Přihlášky vyřizujte od 15. září, do té doby p. Šupík mimo území ČR. Bližší bude uvedeno na plakátech a pozvánkách.

15 8. září 2011 HISTORIE / ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 HISTORIE Benátky za 1. světové války Ihned po vyhlášení války ze strany Rakouska-Uherska vůči Srbsku v červenci 1914 a po následné mobilizaci odešla z Benátek dělostřelecká posádka, která zde sídlila po několik předcházejících měsíců. Nikdo z místních občanů však neuposlechl výzvy k dobrovolnému přihlášení se na frontu, a tak muselo dojít k úřednímu odvodu několika bojeschopných mužů. Již po několika dnech bojů na východní, haličské frontě, byli první z nich Josef Sadil a Karel Souček z Podolce, zraněni. Nedlouho poté měly Benátky i první oběti na životech. V průběhu roku 1914 byly v budově lázní a v okresní stravovně (čp.103) ubytovány rodiny rolníků z Haliče, uprchnuvší před hrůzami těžkých bojů na svém území. Jejich děti byly začleněny do vyučování ve staré a později i v nové měšťanské škole. V únoru 1915 pak byli polští emigranti hromadně přesunuti do Chocně. Vystřídali je ruští zajatci z nedalekého tábora v Milovicích, nasazení na nucenou práci v několika místních usedlostech. Benátečtí se k nim chovali vesměs přátelsky a podporovali je v jejich nelehkém údělu zejména jídlem a oblečením. Výroba v místních továrnách zůstávala nadlouho nenarušena, v Carborundu došlo dokonce v důsledku zvýšených válečných potřeb brusného materiálu a munice k jejímu zvýšení. Zároveň však byla v podniku zavedena přísná vojenská správa a v areálu byl rovněž zřízen vojenský lazaret. Malá továrnička Silvia majitele Ludvíka Hrdiny, stojící na okraji města směrem k Dražicím, se od krachu dočasně zachránila zavedením výroby motouzů a tkalcovského zboží. Záslužná humanitární akce v podobě zaměstnání desítek manželek mobilizovaných pracovníků firmy byla naopak z hlediska prosperity výrazně minusová. Solidně si vedly i místní potravinářské podniky, tedy cukrovar a pivovar, jejichž produkce však byla zaměřena na potřeby armády. Civilní obyvatelstvo naopak s postupujícími válečnými léty strádalo čím dál tím více. Není divu, že i v Benátkách došlo na jaře 1917 k protestní stávce proti hladu a lichvě. Vojenská správa dočasně situaci vyřešila mimořádnými příděly potravin ze svých skladů, celkově neuspokojivý stav zásobování však tím nezlepšila. Karel Houštecký Josef Adášek Legionářský prapor Benátečtí občané se hojně zapojili do vznikajících československých legií především v Rusku (51 mužů), částečně i ve Francii (4 muži). Obdobně ze 17 kbelských legionářů pouze jeden bojoval ve Francii. Do legií vstoupilo také 9 mužů z Obodře (z toho dva do francouzských oddílů) a jeden z Dražic, který rovněž působil v Rusku. Vytoužený konec války znamenal i pro benátecké občany 28. října 1918 oslavy vzniku samostatného československého státu. Ve večerních hodinách tohoto dne proběhla na náměstí v Nových Benátkách manifestace, na níž promluvili okresní tajemník J. V. Bayer a starosta František Pasecký. Průvod občanů pak směřoval do Obodře a do Starých Benátek za zpěvu národních písní a provázen strháváním rakouských orlic z veřejných budov. Dalším řečníkem po návratu na náměstí se stal Ludvík Hrdina, jenž v dlouhém projevu přivítal nastávající svobodu. Všichni jmenovaní se spolu s dalšími osobnostmi města a regionu stali členy nově kooptovaného Národního výboru, který převzal 31. října správu města i okresu a podržel si moc až do jmenování řádných správních orgánů k 21. prosinci PhDr. Luděk Beneš Továrna Silvia Carborundum Electrite v roce 1918 Fota poskytlo Muzeum Benátky nad Jizerou MUZEUM Benátky opět v televizi Město Benátky nad Jizerou je čím dál tím populárnější. Svědčí o tom i fakt, že již poněkolikáté se objeví na televizních obrazovkách. Tentokrát jej můžete vidět v pořadu Toulavá kamera, který běží každý týden v neděli na ČT1. Toulavka přijela poprvé do Benátek už v roce Nyní přijela podruhé na pozvání benáteckého muzea a učinila reportáž o zámku a okolí a revitalizovaného náměstí. O historii zámku do kamery promluvil ředitel muzea PhDr. Luděk Beneš, o městě starosta Jaroslav Král. Společně se pak vydali natočit nově zrekonstruovaný zámecký park, nádvoří, lapidárium i muzeum hraček. Předpokládaný termín vysílání tohoto dílu bude 1. neděli v říjnu. LK

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ / DOPISY Zpravodaj Benátecka Významné osobnosti Benátecka Od do probíhá v benáteckém muzeu výstava třech významných osobností benátecka; Čeňka Melky, Věnceslava Černého a Gabriela Vágnera. Všichni tři se zapsali hlubokou stopou do dějin umění a proslavili své jméno i jméno města daleko za jeho hranicemi. Čeněk Melka byl významný akademický malíř, který se věnoval především krajinomalbě, v níž zachycoval své zážitky z cest po Balkáně. Gabriel Vágner se proslavil především jako rozhlasový režisér a dirigent a Věnceslav Černý byl důležitý malíř a ilustrátor historických publikací (Staré pověsti české, Dějiny národu českého). Ilustroval rovněž Babičku Boženy Němcové. Více o nich se můžete dozvědět na výstavě, kterou najdete ve 2. patře benáteckého zámku každý den kromě pondělí mezi a hod. LK NAMIBIE krásná a bez kompromisů Od rovněž probíhá výstava fotografií s názvem NAMIBIE krásná a bez kompromisů, v niž je představena tato africká země očima benáteckého cestovatele Jiřího Zejvala. Výstava potrvá do a přístupná je v otevírací hodiny benáteckého muzea: Září: úterý - neděle Vstupné: 40 Kč děti, studenti, důchodci: 20 Kč děti do 6 let: zdarma DOPISY TŘI UZLÍKY Patří převážně do pohádek a historie. Krajánci chodili s uzlíky a hrdinové rozsekávali gordické uzly. Já mám ty uzlíky uloženy v hlavě a dost často na ně vzpomínám, o jejich obsahu vypravuji nebo píši. Letošní první uzlík přestavuje výlety do Mníšku pod Brdy a do Průhonic. Mníšek byl cílem předposlední dubnovou neděli. Krásný kostel nad náměstím, velmi noblesní zámek ještě nad ním, dobrý oběd v Restauraci Káji Maříka, dlouhé stoupání nad městečko, kde je poutní místo Skalka s křížovou cestou. A pak zpět do cukrárny na kávičku a dort. Školák Kája Mařík byl hrdina sedmidílné knížky pro děti, kterou napsala farská hospodyně pod pseudonymem Felix Háj. Za týden pak zase mimo Prahu. Autobusem do Průhonic, kde je specifické zámecké sídlo, které patřilo rodu Sylva Taroucců. Pompésní vstup, nádherné sály s exponáty, záhony, louky, skaliska, rybníky, potůčky a potoky, orchideje, tulipány, růže, vznosné i prosté dřeviny nádhera i jednoduchost. Druhý letošní uzlík začíná jedno úterní odpoledne odjezdem autokaru Čedoku do Itálie. Po sedmé hodině ranní ve středu příjezd na periférii do Říma a Metrem do centra, obejití okolí svatého Petra a pak? Čtěte, já to vše vnímal vlastními smysly. Carabiniéri, barevní pouliční prodavači, stánky se vším možným, chrámy, kostely, sochy a sousoší, Forum Romanum, Colloseum, Panteon, Capitol, Palatin a Středisko archeologického výzkumu. V centru města pak Španělské náměstí, Španělské schody, Pizza Navone, jen jsem neviděl Marcella Mastroianniho, Sophii Loren a Claudii Cardinale a Vittorio de Sica. Místo toho pracoviště Berlusconniho a opodál Mussolinniho. Vystáli jsme si frontu do chrámu sv. Petra a po jeho prohlídce jsme se vrátili Metrem na periferii a odjeli autokarem 75 km do Fiuggi na první nocleh do hotelu Tiffany. Téměř česká večeře čočková polévka, řízek a brambor, kakaový pudink. K pití co kdo chtěl Víno, limonády, coca-cola, malé pivo (= ¼ l za 2,50 Eu). Ve čtvrtek ráno odjezd směr Vesuv. Autokar skončil kolem 1000 m n. m., pak jsme přes 200 m šlapali nahoru, k vrcholu, do výše přes 1200 m n. m. Je to možné, že jsem to vyšlapal? U autobusu ochutnávka vína já červené, manželka bílé. Obojí jsme si koupili a k tomu ještě růžové. Pompeje místo pod Vesuvem prohlídka 3 a půl hodiny. Místní průvodce s téměř perfektní češtinou. Byl to asi pětašedesátiletý pán, který je, podle našeho vedoucího zájezdu, dlouholetý aktivní člen Komunistické str. Itálie, ale neděli co neděli prožije půldruhé hodiny na mši. Ale neuměl Ř. Odjezd k Neapoli na nocleh. V pátek ráno budíček už po páté hodině muselo se odplout dříve, protože od sedmi se stávkovalo. A čekal nás ostrov Capri, kam jsme pluli obrovskou lodí přes dvě hodiny. Na ostrově jsme přesedli na malou a pluli jsme cca 90 min. kolem a viděli bílou, korálovou a modrou jeskyni, skálu s tunelem. V Capri jsme z Grand Marina vyjeli zubačkou do města, prošli si parky, paláce a vyjeli místním autobusem do Anacapri, kde žil několik desítek let světoznámý lékař, spisovatel a milovník zvířat Axel Munthe, v jehož sídle Villa St. Michele je museum, vzpomínky a prodejna suvenýrů. A víte co napsal? Jeho dílo se jmenuje Kniha o životě a smrti, vyšlo dvakrát i u nás. V sobotu ráno pak odjezd do přístavu a odplutí na ostrov Ischias, který jsme na lodi neobplouvali, ale projeli v taxících pro devět lidí. Řidič samozřejmě Ital, takže i informace byly itasko-německo-francouzsko-anglické. A co tu ještě bylo? Botanická zahrada, park se sochami, přístav, cukrárny a kavárny. Vše jsme navštívili. Zvláštnost? Neapol a okolí se topí v tunách odpadků. F i n i t o. Třetí uzlík je ze Šumavy, kde jsem byl ve Vimperku od prvního pobytu v r již po čtyřicáté páté! Stále je co vidět, kam chodit či jezdit. Navíc letos probíhal na mnoha místech Rok Petra Voka, takže bylo kam chodit či jezdit, např. zrestaurovaný zámek Kratochvíle, zámek Vimperk, centrum Prachatic s renesančními domy, Netolice atd. Ale ještě tu byla Horská Kvilda (má stálých 70 obyvatel), ale byly tam desítky automobilů, stovky kolařů a samozřejmě socha siláka Septa Rankla, o němž psal Karel Klostermann. Taktéž to vypadalo na Kvildě, jen Král Šumavy se tam nepohyboval. V uzlíku mi ještě utkvělo nádherně zrevitalizované náměstí v Kašperských Horách. Rád jsem Vám to z uzlíků předal a zdravím. Dr. Jiří Pfeifer DIAKONIE BROUMOV V á ž e n í p ř á t e l é, dovolujeme si Vás tímto upozornit na akci Diakonie Broumov, která proběhne sobota na nákladovém nádraží v Mladé Bolesla-

17 8. září 2011 DOPISY strana 17 vi. Akce bude probíhat od hodin. Tento den bude na nákladovém nádraží v Mladé Boleslavi přistaven vagon, do kterého mohou občané nosit pro ně již nepotřebné oděvy, obuv, nádobí, hračky i menší spotřebiče. U auta bude zaměstnanec Diakonie, který ochotně od lidí jejich materiální dary převezme. Pokud máte zájem, dozvědět se více o naší organizaci, nahlédněte, prosím, na naše webové stránky: Zuzana Keraghelová NEJč ASTĚJŠÍ CHYBY PŘI HUBNUTÍ Lidé, kteří se snaží již roky zhubnout, ten pocit znají: něco je špatně. A proto se hubnutí nedaří. S lidmi, kteří se pokoušejí zhubnout, již pracuji roky, a přesto narážíme opakovaně na stejné problémy a chyby. Dokud člověk nepochopí, že zbavit se nadváhy neznamená držet dietu, ale obnáší to celkovou změnu životního stylu, nemá šanci na své cestě za lepší postavou uspět. Musí se připravit na řadu změn v dosavadním jídelníčku, zařazení pohybu, ale i přiměřené relaxace, uvědomění a minimalizace stresu A na to vše člověk často nebývá připraven. A nebo má pocit, že vše může změnit ze dne na den. Pokud člověk dlouhodobě trápí své tělo nerozumnými nízkoenergetickými dietami, měl by si uvědomit, že postupem času bude hubnutí stále obtížnější, metabolismus bude stávkovat a tukové zásoby se místo zmenšování budou zvětšovat. Může trvat dokonce i roky než se vše stabilizuje, protože je třeba obrovská dávka trpělivosti a odhodlání a jelikož výsledky se dostaví až za delší dobu, bývá toto období kritické. Další chybou je, že se člověk soustředí pouze na hlídání si počtu kalorií a do pozadí odsune to co je daleko důležitější: sledování složení jídelníčku! Velice často se setkávám s názorem, že je přece jedno, jestli si dám např. smažený sýr a hranolky s tatarkou nebo vyvážené jídlo složené ze sacharidů, bílkovin a tuků v odpovídajícím poměru, když se s obojím vejdu do určitého počtu kj. Je přece logicky důležitější vědět, že dodáte tělu všechny potřebné živiny, bez nichž není schopné správně fungovat, tedy ani hubnout, než mít jistotu, že jste nepřekročili určitý povolený energetický příjem. Ten je navíc pro každého člověka zcela individuální, což už také ví jen málokdo. Chybu dělá i ten, kdo nepovažuje za problematickou složku svého jídelníčku alkohol. Setkávám se s tím stále častěji, že převážně u žen se zvyšuje spotřeba zejména vína. Přitom alkohol, je energeticky velmi náročný. Pro zajímavost: 2 dcl bílého vína obsahuje cca 440 kj a světlé pivo ve stejném množství pouze 260 kj. Jedna sklenička kvalitního vína za týden je ještě akceptovatelná, ale větší množství výrazně rozkolísá správný příjem energie a člověk potom nemůže počítat s váhovým úbytkem. My lidé jsme lenošiví, neochotní učit se nové věci, a velmi neradi si přiznáváme chyby. Ale bez toho, že si je uvědomíme, nezvládneme práci, vztahy, ba ani hubnutí. Protože v tom všem nám ty nepřiznané a opakované chyby překážejí. Pokud si uvědomíme své vlastní chyby a jsme ochotni pracovat na jejich odstranění, jsme na poloviční cestě k úspěšnému cíly. Helena Takačová Hubněte efektivně a zdravě! Vytvarujte svoji postavu nebo naberte svalovou hmotu. Ve vaší snaze vám pomůže bilance fyzické kondice. Pouze pro po odložení tohoto letáku získáte slevu 50% na konzultaci s výživovým poradcem v hodnotě 360,-Kč za pouhých 180,-Kč V bodech Bilance fyzické kondice zahrnuje: analýzu tělesné stavby na přístroji Tanita BC-545 (procento a rozložení tuku v těle, rozložení svalové hmoty, obsah vody, mineralizace kostí, rychlost metabolizmu, metabolický věk, viscerální břišní tuk, celkové zhodnocení kondice) analýzu jídelníčku analýzu pohybových aktivit a životního stylu doporučení řešení na míru vzhledem k zdravotnímu stavu a požadovanému cíli Našimi přednostmi jsou: konzultace dle vašich časových možností osobní přístup ke každému klientovi kvalitní klientský servis a pravidelné kontroly ne jenom teorie, naučíme vás, jak důležité principy aplikovat do praxe Nutná telefonická rezervace termínu! Helena Takačová Šnajdrová specialista na výživu a zdravý životní styl Vojanova 1716, Lysá n/l, tel: Chcete zhubnout a nevíte jak? Zápasíte s nadbytečnými kilogramy a stále se vám nedaří se jich zbavit? Přestaňte vzdychat před zrcadlem a přihlaste se do kurzu snižování nadváhy STOB. Přijďte a vyzkoušejte. S námi to určitě zvládnete. POZVÁNK A na zahájení kurzů snižování nadváhy STOB v Benátkách n/j Lektorka společnosti STOB a certifikovaná cvičitelka nordic walkingu Vás zve na zahájení tříměsíčních kurzů snižování nadváhy a zdravého životního stylu v Benátkách n/j Kdy a kde? V Benátkách n/j od a potom každou další středu vždy od 17 do 20 hodin v prostorách ZŠ na ulici Pražská Cena: 1900,- Kč Možnost čerpání z příspěvků ZP Těšit se můžete na 12 lekcí zabývajících se nenásilnou změnou životního stylu a to jak v oblasti stravovacích a pohybových návyků, tak v oblasti psychiky a nevhodných návyků podporujících nezdravý vztah k jídlu a vlastnímu tělu. Budete si moci zacvičit pod vedením zkušených cvičitelek a osvojíte si chůzi s holemi Nordic Walking. Zapůjčení holí zdarma. Budou pro vás připraveny ochutnávky z produktů zdravé výživy a seznámíte se s rozumnými pomůckami na hubnutí. Máte možnost zúčastnit se víkendových pobytů zaměřených na zdravý životní styl a přijít na to, že je vhodný i pro vás. Setkáte se každý týden se skupinou lidí, kteří mají stejný cíl a vzájemně se podporují. Kontakt: Helena Takačová Šnajdrová, Vojanova 1716, Lysá n/l tel: PRODEJ, KOUPĚ A NÁJEM BYTU č I DOMU NEJLÉPE PROSTŘEDNICTVÍM REALITNÍ KANCELÁŘE V poslední době lze pozorovat zvýšený zájem o koupi nových i starších (zvláště rekonstruovaných) bytů a rodinných domů. Také zaznamenáváme zvyšující se poptávku po nájmu bytových jednotek i po podnájmech. Hlavní příčinou jsou připravovaná celostátní ekonomická opatření. Zejména jde o zvýšení daně z přidané hodnoty u stavebních prací a novostaveb, uvažované zrušení daňových odpočtů u úvěrů z nových hypoték a deregulace nájemného. Tyto tendence se projevují i v naší oblasti, kde se setkáváme se stoupajícím objemem inzerované poptávky po koupi i nájmu bytů a koupi rodinných domů. A to nejen u realitních kanceláří, ale i u individuálních přímých zájemců. Jaké jsou dnes cenové polohy prodávaných bytů a obytných domů lze rámcově zjistit z nabídky realitních kanceláří. Je ale třeba vzít v úvahu, že zdaleka ne vždy se realizovaná prodejní cena rovná ceně nabídkové, neboť správné stanovení ceny je jedním z nejobtížnějších kroků při prodeji

18 strana 18 DOPISY / ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka nemovitosti. Se správným určení ceny by měla poradit kvalitní realitní kancelář, respektive její makléř. Nejde však jen o určení ceny, ale i o větší počet dalších skutečností, jež ovlivňují celkový úspěch prodeje, koupě či nájmu. Nejlepší variantou je obrátit se na dobrou realitní kancelář, jež za několikaprocentní provizi, zabezpečí kvalitní zprostředkování celé transakce. Nelze však podcenit výběr takové kanceláře, neboť mezi realitkami existují vedle těch, jež poskytují služby na vysoké úrovni, také ty nekvalitní, jejichž majitele zajímá jen výdělek za minimum práce. Vyvarujme se zejména těch zprostředkovatelů, kteří operují hesly typu vyplácíme v hotovosti, neplatíte provizi, máme jen solventní klien-telu, jsme nejlepší na trhu apod. Nejlépe je obrátit se na takovou realitní kancelář, kterou nám doporučí ten, kdo již jejích služeb úspěšně využil, popřípadě působí na regionálním trhu s nemovitostmi již řadu let. O kvalitě konkrétní kanceláře též svědčí její prezentace formou vlastních internetových webových stránek. Také pokud jde o výměny bytů, nájmy a podnájmy, lze v poslední době pozorovat, zvyšující se podíl realitek na jejich zprostředkování, což je i zde jev pozitivní, neboť se takto zpravidla eliminují nepoctiví partneři bytových směn a notoričtí neplatiči nájemného. Podíváme-li se na trh s obytnými nemovitostmi ze strany kupujícího či nájemce, je třeba nekupovat ani nenajímat zajíce v pytli. I zde oceníme zkušenost realitních odborníků, schopných odhalit i velmi dobře skryté vady. Michal Prokop V MLADÉ BOLESLAVI PROBĚHNE 2. ROč NÍK FESTIVALU NARUBY Občanské sdružení Téma dne, Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Mladá Boleslav a Centrum 83 připravují druhý ročník kulturního nízkoprahového festivalu NARUBY, který proběhne od v zahradě Centra 83 (za bývalou dětskou nemocnicí) v Mladé Boleslavi. Cílem festivalu je představit publiku umělce s handicapem a umělce ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. Název NARUBY dobře vystihuje charakter festivalu. Počáteční nápad uspořádat akci, kde by se mohli potkat lidé s handicapem i bez něj, ať už mezi účinkujícími nebo diváky, vycházel ze snahy o sdílení zkušeností, vzájemné přiblížení, prolínání, obou světů říká Hasmik Valecká, jež se podílela na organizaci prvního festivalového ročníku. Festival NARUBY nabídne bohatou hudební produkci, vystoupí mimo jiné Iva Bittová, Allstar Refjúdží Band, Lačo Dživipen, Durmančiny Bylinky nebo Trio Makabara. Návštěvníci festivalu budou dále mít možnost shlédnout divadelní vystoupení v podání Divadla bez hranic a dalších souborů. V rámci filmové projekce proběhnou na Festivalu NARUBY ozvěny mezinárodního filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival, který představuje snímky (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Lidé ze skupin ohrožených sociálním vyloučením, ať už se jedná o zdravotní handicap nebo například příslušnost k nějaké menšině, jsou většinovou společností vnímáni někdy jako problém, určitá část společnosti k nim přistupuje s lhostejností nebo s rozpaky. Naší snahou je prostřednictvím kultury seznámit veřejnost s jejich vnímáním světa a přispět tak k překonání té největší bariéry- našich předsudků říká předseda sdružení Jan Kurka. Součástí Festivalu NARUBY dále budou informační stánky, kde se návštěvníci budou moci seznámit s poskytovateli sociálních a doplňkových služeb působících v našem regionu. Místní nestátní neziskové organizace dostanou prostor pro prezentaci vlastní činnosti, dále budou mít možnost zúčastnit se Velké sýrové nakládačky, jejímž vítězem se stane organizace s nejlépe naloženým sýrem. Na festivalu bude možné zakoupit produkty z chráněných dílen. Zajištěn bude doprovodný program určený pro celou rodinu, návštěvníci si budou moci mimo jiné sami vyzkoušet překonávání bariér (např. černá kavárna). Akci bude moderovat Jolana Voldánová. Děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Bc. Anna Šindelková, o.s. Téma dne MODRÁ JE DOBRÁ už je to tak! Tak na tuhle píseň Žlutého psa jsem si vzpomněl, když jsem při své cyklistické vyjížďce narazil na modrou turistickou značku. Možná jste si jí také všimli (cestou na houby do lesa za Dražicemi). Tam jsem ji objevil, na jaře tam ještě nebyla. A tak jsem se po ní vydal, nejprve se mi záhy ztratila, to ještě nebyla všude vyznačena, na velké části trasy chyběla. O něco později už se podle ní dalo orientovat. Trasa začíná (končí) na Dražicích pod hradem (u rozcestníku). Z Dražic vede do lesa podobně jako cyklotrasa 0038, ale před závorou zahýbá k hájence Nové Dvory, jde okolo ní nahoru do lesa a na mýtince na rozcestí pokračuje téměř až k motokrosu ve Kbele. Tam se stočí doleva a jde lesem podél Travin, kus za golfem po cestě přechází step (Traviny), vede k silnici na Lipník a dále lesem k Milovicím. Jak mi na ový dotaz odpověděli z Klubu českých turistů, jde o jednu z pěších tras okolí Milovicka, na níž se podílí i Město Milovice. Dokončeno (vč. rozcestníků) by to mělo být na podzim, event. na jaře. Nová modrá značka u Benátek je dobrou zprávou pro turisty. Tou špatnou je, že někam zmizel turistický rozcestník z rekonstruovaného Husova náměstí. Kdo a kdy ho obnoví, aby případní pěší turisté v našem městě nebloudili? Ing. Jan Tichý PODĚKOVÁNÍ V těchto dnech jsem oslavila 85. narozeniny. Od roku 1994 žiji v Penzionu pro důchodce v Benátkách nad Jizerou (MěCKP), kde jsem našla druhý domov. Chci poděkovat touto cestou pracovnímu kolektivu za poskytovanou péči, vstřícný přístup a pochopení mých potřeb, které s sebou přináší mé stáří a současný zdravotní stav. Děkuji. Jarmila Krejčová VŠIMLI JSME SI l Optika Cihlářová, nestátní zdravotnické zařízení Oční optik na toto povolání je potřeba vysokoškolské vzdělání a paní Anna Cihlářová má k tomu i rozsáhlou praxi v oboru optika se pohybuje od roku V roce 1994 se osamostatnila a v roce 2008 se jí podařilo splnit náročné podmínky a její provozovna byla registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Od roku 2000 se její společnicí stala i dcera. V současné době se nabídka Optiky Cihlářová skládá z měření zraku, mimo skel a obrouček brýlí si můžete pořídit také kontaktní čočky, od září se provádí i prevence glaukomu (zelený zákal). Provozní doba: Pondělí, úterý , Středa, čtvrtek Pátek Objednat se můžete na tel. číslo: (paní Cihlářová poskytne v případě potřeby službu i mimo udanou provozní dobu) Paní Anna Cihlářová v benátecké provozovně zákazníkům se vždy ochotně věnuje, s vlídností a úsměvem l Vaše optika Povšimli jste si také, že od 1. srpna 2011 nabízí v Benátkách nad Jizerou služby v oboru optiky i nová provozovna Na Burse? Můžete si tam dát vyšetřit zrak refrakce (refrakční vady oka vznikající nepoměrem lomivosti optického prostředí oka a délky oční osy, takže se ostrý obraz vytváří před sítnicí či za ní k těmto vadám oka patří krátkozrakost a dalekozrakost), tzn., že se neměří oční pozadí, ani oční tlak. Změří vám dioptrie, pořídíte si tady skla i obroučky. Ochotně se vám tu bude věnovat odbornice, oční optička paní Hana Horčíková. Provozní doba: pondělí pátek hodin Objednat se můžete na čísle mobilu

19 8. září 2011 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 Správy sportovních zařízení. Všimla jsem si, že jsou to zájemci různého věkového složení. Plná odpočívajících a slunících se návštěvníků byla i travnatá plocha. Nejvíce si tyto chvíle, ostatně jako vždy, užívaly děti. Služby v provozovně Vaše optika nabízí v našem městě od 1. srpna 2011 paní Hana Horčíková Sít maloobchodních prodejen VAŠE OPTIKA, která je vlastněna společností Kells s.r.o., byla založena v roce 2008 a od počátku své existence je zaměřená na budování sítě maloobchodních prodejen oční optiky. Nyní působí na trzích v České republice, Slovensku a Polsku. l Vodorovné dopravní značení je opět viditelné K bezpečnému pohybu chodců po komunikacích velkou měrou přispívá dopravní značení. Zvláště to vodorovné, kterým jsou vyznačeny přechody pro chodce apod. Možná jste si všimli, že zrovna označení přechodů nebylo na mnohých místech téměř nebo vůbec znát. A protože se jednalo o silnice ve vlastnictví Středočeského kraje, které jsou v našem případě ve správě organizace Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, urgoval benátecký městský úřad provedení vodorovného značení u této organizace. Od 16. srpna jsme pak již mohli sledovat, jak obnova vodorovného dopravního značení probíhá. l Detoxikace měření toxinů v těle Všimli jste si koncem srpna a začátkem září, že v delší dobu neobsazené provozovnu na Husově náměstí čp. 60 se něco děje? Ano, tento nebytový prostor město pronajalo paní Naďa Krýdová tady bude mít provozovna DETOXIKACE MĚŘENÍ TOXINŮ V TĚLE. Zahájení provozu se plánuje na první polovinu měsíce září, provozními dny bude podle prvních informací, pondělí, úterý, čtvrtek a bude se možné objednat i v jiném termínu. Více informací si přečtete v říjnovém čísle Zpravodaje Benátecka. Fota na str. 18 a 19: emje M á t e z á j e m l Povodeň Pod titulkem Povodeň jsme si v dubnovém čísle Zpravodaje Benátecka všimli, že na nové fasádě Polikliniky již není připevněno označení, kam až dosahovala povodňová voda v roce Stejné povšimnutí jsme zaznamenali i v letošních srpnových dnech. Dobrá zpráva je, že jsem byla Městským úřadem Benátky nad Jizerou ujištěna, že připevnění označení je již zadáno a bude provedeno. l Poslední tropický srpnový den Poslední tropický srpnový den jsme prožili v pátek 26. srpna Takové počasí přiláká značný počet zájemců i na plavecký bazén v areálu o uveřejnění životních jubileí či dalších životních významných událostí v životě Vašich blízkých? Zákon o ochraně osobních údajů nám neumožňuje získávat údaje o jubilantech z jiných zdrojů. Je proto potřeba, abyste nás v případě zájmu o uvedení jmenovaných informací ve Zpravodaji Benátecka, sami kontaktovali. V případě zájmu o uveřejnění infomace o nově narozeném dítěti je potřeba nás také osobně kontaktovat. Kontaktní údaje: mobil:

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka l 9. 9., 19:00, skautská klubovna, Zahájení skautského roku (určeno i pro veřejnost), pořádá: Skautské středisko Povodeň l , sraz v 10:00 hodin u Penny Marketu, Cyklo výlet do okolí Benátek (trasa dle počasí), pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 16:00, nová sportovní hala při ZŠ Pražská, Kurz Zumby fit pro DĚTI - pro děti od 4 do 6 let (info na přihlásit se můžete na nebo na tel. č.: / ), pořádá: Fit club Milbe l , 17:00, nová sportovní hala při ZŠ Pražská, Kurz Zumby fit pro DĚTI - pro děti od 7 do 11 let (info na estranky.cz, přihlásit se můžete na cz nebo na tel. č.: / ), pořádá: Fit club Milbe l , 19:30, kostel Máří Magdalény, Koncert Gabriely Eibenové (zpěv) a Adama Viktora (varhany), pořádá: Kruh přátel umění a Město Benátky l , 13:00, sál Záložna, Benátecký střevíc, pořádá: Romano lav SPOLEčENSKÁ NABÍDKA l , 13:00, Domov u Anežky, Posvícení (posvícenské koláče, stánky s občerstvením, kapela, prohlídka Domova u Anežky, program i pro děti apod.), pořádá: Domov u Anežky l , 14:00, dráha kolečkového bruslení v sídlišti, Sokolení, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 15:00 18:00, Klub dětí a mládeže, Oblastní kolo soutěže v deskových hrách, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 15:00, Zámecký areál, Běh zámeckým parkem, pořádá: ZŠ Husovo náměstí l , 15:00, sál Záložna, Setkání se seniory, pořádá: Město Benátky l , 15:00 17:00, Klub dětí a mládeže, Výroba podzimního věnce na dveře, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 10:00, prostranství před Zlatnictvím Šulc Na Burse, Sletová štafeta, pořádá: T. J. Sokol Benátky l , 8:00 12:00 tréninky, 12:45 začátek závodu, motokrosová dráha ve Kbele, Krajský přebor Západních, Středních a Severních Čech, pořádá: Motokros klub AČR l , 16:00 18:00, Klub dětí a mládeže, Malování na bavlněné tašky, pořádá: Klub dětí a mládeže l do , úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 17:00, Muzeum Benátky, výstava Osobnosti Benátecka k výročí úmrtí malíře čeňka Melky, malíře a ilustrátora Věnceslava čer ného a skladatele Gabriela Vágnera ml., pořádá: Muzeum Benátky l do , úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 17:00, Muzeum Benátky, výstava fotografií pana Jiřího Zejvala Namibie krásná a bez kompromisů, pořádá: Muzeum Benátky l , v měsíci říjnu: úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 17:00, v měsíci listopadu pondělí pátek, 9:00 16:00, Muzeum Benátky, 2. patro zámku, výstava japonské kaligrafie, pořádá: Muzeum Benátky l , 13:00, odjezd od Čapků se zastávkou Na Burse, Výlet na hrad Kost, pořádá: Spolek rodáků l , 14:30-17:30, Michalovická Putna, Ať žijí duchové, pořádá: Klub dětí a mládeže l , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (příjem zboží), pořádá: Český svaz žen l , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (prodej zboží), pořádá: Český svaz žen l , 12:00 16:30, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (vracení neprodaného zboží), pořádá: Český svaz žen l , 10:00 sraz, 11:00 - odjezd, prostranství před Zlatnictvím Šulc, Bursa, Ukončení motocyklové sezóny sraz motocyklů bez omezení roku výroby, pořádá: Veteran car club l , 15:00, zámecký areál, Slavnostní otevření zámeckého parku (II. etapa) a lapidária (občerstvení v podobě burčáku bude podáváno v Burčákové uličce u zámeckého areálu, k příjemné náladě zahraje Cimbálová muzika a Trampskej děs, pořádá: Město Benátky KINEMATOGRAF BRATŘÍ č ADÍKŮ Od pátku 26. do pondělí 29. srpna na Husovo náměstí zavítal na pozvání Města Benátky nad Jizerou Kinematograf Bratří Čadíků. V pátek bylo po celý den opravdu veliké parno, proto se pořadatelé obávali nějaké té bouřky z tepla. Žádná nakonec nepřišla, a tak mohli diváci v poklidu shlédnout první film, kterým byl snímek Roberta Sedláčka Největší z Čechů. V sobotu se prudce ochladilo a přišel i vytrvalý déšť s poměrně čerstvým větrem, který promítání obzvlášť nesvědčí. Posádka kinematografu i organizátoři akce byli přesto na náměstí připraveni. Přišlo několik odvážlivců, a tak se vyčkávalo. Po deváté hodině překvapivě déšť ustal, tak bylo rozhodnuto, promítat i sobotní film Zemský ráj to napohled Ireny Pavláskové. Po dobu promítání už nezapršelo, dokonce se nám nad hlavami objevily i hvězdy. V tento den byla účast tedy nejslabší. Před plátnem posedělo jen 15 diváků, několik diváků sledovalo film z oken a díky chladnu i z aut na parkovišti. Neděle už byla slunečná, ale večer již zůstal chladný. Promítal se film Tacho Mirjan Landové. Nejzajímavějším filmem byla jistě pondělní Kawasakiho růže režiséra Jana Hřebejka. Díky vám, kteří jste na kinematograf přišli, se vybralo krásných Kč 6.794,-, které putují na Konto Bariéry. Děkujeme! -MěÚ- O Kinematografu Kinematograf bratří Čadíků (KBČ) je společností, která provozuje 15 mobilních kin. Pod hlavičkou KBČ fungovalo i jediné letní kino v Praze na Střeleckém ostrově, které bývalo svého času tradičně spojeno s tříměsíčním kulturním festivalem. Dva pojízdné kinoautobusy působí od roku 2002 na Slovensku. Od téhož roku Kinematograf rozšířil své pole působnosti a vyjel promítat filmy do západní i východní Evropy, kde zaznamenal velký ohlas. KBČ promítá výhradně filmy z české produkce či koprodukce. Výjimku tvořil festival na Střeleckém ostrově, kde byly promítány i filmy zahraniční a projekt Bažant kinematograf na Slovensku, v rámci kterého je nabídka českých filmů rozšířena i o snímky slovenské. Vstupné na projekce v České republice je dobrovolné. Díky podpoře partnerů a sponzorů je možné pokrýt náklady spojené s provozem, a tak může být vstupné každoročně věnováno na dobročinné účely. Zákulisí Kinematografu Přes zimu jsou maringotky a dva kinoautobusy zaparkovány ve velké hale. Přípravy na další sezónu probíhají několik měsíců před jejím zahájením. V první řadě je třeba sehnat sponzory a partnery pro jednotlivé pro- Z této maringotky jsou fi lmy promítány Sympatická posádka Kinematografu Bratří Čadíků

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 3.7.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 10.03.2015 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 10.03.2015 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky:

vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: 24 let s ODS Benátky nad Jizerou Vážení občané, vyvážená a věrohodná volební kampaň každého volebního uskupení by měla být charakterizována několika základními znaky: a) seznámení s kandidáty b) předložením

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více