včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci."

Transkript

1 četně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

2 Indiidualita je ýhodou áš nakladač Hoftrac zcela přizpůsobený na míru. Noé základní modely pro ás předstaují ýchozí bod pro ybaení stroje podle ašich potřeb. S ýhodnými ýchozími modely získááte možnost olně sůj stroj nakonfiguroat. Z řady olitelného ybaení si yberete to, které pro sé účely yužití stroje potřebujete. Tak si můžete být jisti, že áš stroj zcela splňuje aše indiiduální potřeby. A to nejlepší na konceptu nakladačů Hoftrac je, že u našich modelů z řad 11 a 12 zaplatíte pouze za to, co skutečně potřebujete. Kompaktní konstrukce, nízko položené těžiště, malý poloměr otáčení a ysoký ýkon to jsou lastnosti, kterými se yznačují nakladače z řad Hoftrac a které zajišťují jejich úspěch zemědělstí, na koňských farmách, stejně tak oblasti průmyslu a komunálních služeb. Konstrukční řady pro bezpečnou a spolehliou práci na tom nejužším prostoru: - nízké ýšky a šířky umožňují bezproblémoý průjezd - ramena odolná proti torzi pro přesnou práci a úžasné ýšky zdihu - ysoké posuné síly - bohatý ýběr adaptérů - pro každou práci hodné pneumatiky - snadná ýměna praconího nářadí 2_3

3 Inoatiní, elektrický, bezemisní. ýfukoé plyny CO 2, hluk a saze budoách to patří čerejšku! Noý nakladač ehoftrac yžene emise z ašeho šedního dne. Spojuje obyklé užitné lastnosti a osědčený ýkon nakladače Hoftrac a nejmodernější technologie a ekologicky šetrný a nákladoě efektiní elektrický pohon. íce o nakladači ehoftrac naleznete na straně 16. 4_5

4 áš Hoftrac je jen a opradu jen áš: Indiiduálně ybaený. Zkonstruoán podle ašich potřeb. Stále připraený k práci. yšší třída. Enormní ýšky zdihu i nazdory kompaktní a nízké konstrukci. Konstrukce ramene má mimořádnou ýkonoou zatížitelnost a je mimořádně tuhé a odolné proti torzi. Jeho tar přispíá k přesnosti aší práce. olný ýhled na přídané praconí nářadí a praconí prostor. ýměna nářadí bez nutnosti opuštění stroje. olitelný hydraulický zámek ám usnadní práci a koloý nakladač Weidemann bude díky němu obzlášť mnohostranný a flexibilní. Během pár sekund jej lze přestaět a připrait na noé úkoly Přesně takoé, jaké chcete, aby aše stroje byly. Zolte si motor, místo řidiče a pneumatiky a sestate si tak áš stroj snů. Společně s chytrými adaptéry jsou to roněž nosiče nářadí přesně aší olby. Weidemann dokáže ošem ještě íc. Power kinematika pro krátké praconí cykly. elký hydraulický álec yíjí při naklopení enormní trhací síly. Přepraoaný materiál je tak možné hbitě nabírat. Tato síla urychluje i ykládání. A y díky tomu získááte čas. aše noé pracoiště: Nízko umístěný stup, ergonomicky ybaené místo řidiče a pohodlné sedadlo, které je možné přizpůsobit hmotnosti a ýšce řidiče. Jednoduše kalitní. ýborná stabilita, bezpečná jízda. Nízko položené těžiště propůjčuje ašemu koloému nakladači Weidemann pený kontakt se zemí i na neroném terénu. Stabilita zaručuje bezpečnost 1140 ehoftrac 1240 CX 35 LP _7

5 Hlaní ctnosti strojů Weidemann: Kompaktní, obratné, pohyblié terénu a se snadnou údržbou. Kompaktní konstrukce. Specialitou konstrukčních řad nakladačů Hoftrac jsou úzké a nízké průjezdy. Díky možnosti flexibilního nastaení místa řidiče a kompaktní konstrukci se ždy bezpečně pohybují i unitř budo. Základ konstrukce strojů Weidemann: Legendární kyný kloub. Koloé nakladače Weidemann Hoftrac jsou ždy šemi čtyřmi koly na zemi, každé situaci, každém terénu. A protože se přední a zadní část ozidla mohou naklánět nezáisle na sobě, reagují citliě na šechny neronosti. Užitek? ždy se pohybujete s maximální trakcí, nedochází k žádné ztrátě síly. Místo řidiče s bočním yklápěním. Nekomplikoaný přístup k motoru, hydraulickému systému a elektronice ám usnadňuje kontrolu a údržbu. ysoká úroeň obratnosti. Maximálně kompaktně staěné nakladače Hoftrac přesědčí maximální obratností a elkým úhlem ohybu. 8_9

6 Promyšlená řešení pro jakékoli podmínky nasazení: yberte si sé místo řidiče. Bezpečná ochranná stříška řidiče s opěrným systémem. Maximální bezpečnost na aktuální technické úroni. Společnost Weidemann standardně zabudoáá do šech modelů Hoftrac ochrannou stříšku řidiče s opěrným systémem. Ochranná stříška řidiče a opěrný systém pro řidiče splňují požadaky současné eropské směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES) dle požadaků ochrany ROPS a FOPS. Sklápěcí ochranná stříška řidiče eps (Easy Protection System). olitelně mohou být šechny nakladače Weidemann Hoftrac ybaeny sklápěcí ochrannou stříškou řidiče eps. Roněž splňuje požadaky současné eropské směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES) dle požadaků ochrany ROPS a FOPS. Pomocí několika pohybů je možné eps manuálně připrait na nízkou ýšku průjezdu. Hydraulicky spouštěcí ochranná stříška řidiče epsplus (Easy Protection System Plus). Jako olitelné příslušenstí je k dispozici ochranná stříška řidiče epsplus s hydraulickým spouštěním, je obslužná ze sedadla řidiče. Řeší problém nízkých průjezdních ýšek a ýrazným způsobem usnadňuje práci při proozu. EpsPlus předstauje komfortní řešení s elkou úsporou času a ysokými nároky na bezpečnost k dispozici pro nakladače, ehoftrac a. Komfortní kabina. Prostorná kabina splňuje požadaky současné eropské směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), požadaky ochrany dle ROPS a FOPS a nabízí spoustu místa pro pohyb hlay a olný pohyb. Díky kompletnímu prosklení má řidič ynikající přehled o nářadí a celé praconí oblasti. Kabina je k dispozici pro modely a yznamenán: 1240cx35LP - Low Position. Níže posazené místo řidiče umožňuje nižší konstrukční ýšku. Další ýhody: těžiště stroje téměř u země a pohodlné nastupoání. 10_11

7 aše každodenní pracoiště: Ergonomické a promyšlené. Řady nakladačů Weidemann Hoftrac jsou již po desetiletí neustále yíjeny podle požadaků našich zákazníků. ýsledkem je ysoký komfort obsluhy a jízdní komfort, které se projeují do nejmenšího detailu. Praconí reflektory. Zaručují optimální osětlení a bezpečnou práci. Čtyři praconí reflektory jsou dodáány jako sérioé ybaení. ětrání podle potřeby. šechny kabiny jsou na obou stranách ybaeny elkými deřmi se širokým otíráním. Horní sklo deří je možné zcela sklopit a zajistit. Štěrbinoé ětrání zajišťuje čerstý zduch. Dobrý rozhled. Ze šech míst řidiče máte optimální ýhled díky ysoké poloze sedadla a přehledně uspořádaným oládacím prkům. Ergonomicky optimalizoané pracoiště. Kokpit, e kterém se ihned budete cítit dobře díky odpruženému pohodlnému sedadlu četně bezpečnostního pásu. Staitelný sloupek řízení. Praconí místo, které se kdykoli přizpůsobí podle tělesných rozměrů řidiče. Praconí prostředí. Praconí prostředí kabině je ýborné předeším díky účinnému topnému a entilačnímu zařízení s tlakoým entilátorem, filtru čerstého zduchu a dobře umístěným zduchoým tryskám. elká zdihací síla jako standard. Da optimálně dimenzoané zdihací álce propůjčují stroji nadprůměrný ýkon. Pomocí multifunkční páky nebo joysticku máte pod kontrolou celý stroj. Robustní a citlié oládání pro šechny pohyby zdihu a spouštění a pro naklápění nástroj jedinou pákou. olitelně je možné joystick řady 12 rozšířit o další funkce. 12_13

8 Malý stroj ysoký ýkon: Hospodárnost, která se yplatí. Účinné práce na staeništích yžadují inoatiní technická řešení. Hospodárnost je dnešní době jednou z nejdůležitějších lastností, které musí koloé nakladače Hoftrac do ašeho proozu přinést. Protože čím je možné se strojem manéroat rychleji a s úsporou času, tím yšší je jeho praconí ýkon. U nakladačů Hoftrac z dílny Weidemann hospodárnost strojů znamená yspělá řešení. Tak například elká ýška zdihu, ysoké trhací síly, ysoká bezpečnost, jednoduchý rychloupínací systém pro řadu nejrůznějších přídaných zařízení a 100% připojitelná uzáěrka diferenciálu. 100% uzáěrka diferenciálu. Připojitelná 100% uzáěrka diferenciálu ám případě potřeby nabízí maximální posuné síly a pokud je při běžném pojezdu odpojena, udržuje minimální opotřebení pneumatik. ýměna nářadí bez opuštění stroje. Nářadí je možné díky hydraulickému rychloupínacímu systému pohodlným způsobem yměňoat. Proto jsou nakladače Hoftrac ihned znou připraeny k použití. Díky tomu stoupá produktiita a zyšuje se hospodárnost. Brzdoý inch pedál. e strojích Weidemann je hydrostatický pohon šech kol spojen s brzdoým pedálem. Toto umožňuje prostřednictím popojíždění pomalou jízdu až do úplného zastaení jízdy. S částečně sešlápnutým brzdoým inch pedálem je možné při plných otáčkách motoru pomalu, na milimetr přesně popojíždět a současně rychle aktioat zdih. Při dalším sešlápnutí pedálu stroj zabrzdí. ýhoda brzdoého inch pedálu spočíá optimálním rozložení ýkonu motoru. Také není možné, aby došlo k udušení motoru. 14_15

9 Noé Originál Hoftrac 100% elek trický Originál Hoftrac : Nepostradatelný multifunkční stroj. Kompaktní a robustní konstrukce, nízko položené těžiště, malý poloměr otáčení, ysoký ýkon a množstí nejrůznějších adaptérů tyto lastnosti charakterizují náš nakladač Hoftrac a předurčují jej k úspěchu. Noý nakladač ehoftrac spojuje ýhody klasického nakladače Hoftrac a způsob práce budoucnosti. 100% elektrický: technika, která nadchne. Oloěný akumulátor pohání nakladač ehoftrac k maximálním ýkonům a potřebuje k tomu pouze elektrickou přípojku 400 oltů. e stroji jsou použity da oddělené elektromotory: jeden pro jízdu a druhý pro pohon praconí hydrauliky. Díky tomu je snížena spotřeba elektrické energie, neboť ýkon je požadoán pouze tehdy, když je skutečně potřeba. Elektromotor pro jízdu stroji naíc propůjčuje dynamický a ýkonný rozjezd. Pocítíte jej při každém zrychlení. 16_17

10 Noý ehoftrac inoace pro áš prooz. Tady budete nabíjet manipulace s baterií a nabíječkou. Stroje konstrukčních řad 11 a 12 se obykle několik hodin časně ráno a pozdě ečer použíají k práci e stájích. Nakladač Hoftrac je prní Weidemann, který je použíán jako prní zcela elektrický ehoftrac. Jedno nabití akumulátoru záislosti na podmínkách nasazení ystačí k práci po dobu od 2 do 5 hodin. Tato doba práce je pro stroje této ýkonoé třídy za běžných praconích podmínek zcela dostačující. Koncept nakladače ehoftrac spočíá na dlouhodobě proěřené elkosérioé technologii ze strojů na přeprau zeminy. Měnič frekence přeměňuje stejnosměrný proud z baterie na 3fázoý střídaý proud, který je potřeba pro oba elektromotory. Tak je chráněno hlaní relé. To spíná elektrické spojení mezi baterií a spotřebiči. Jednoduchým zasunutím konektoru do nabíječky se ehoftrac bude nabíjet. Řídicí jednotka oládá pohon pro jízdu a praconí hydrauliku. Baterie dodáá potřebnou energii pro oba elektromotory. Jako u každé baterie musí být i při nabíjení baterie pro ehoftrac dodrženo několik praidel: - nabíjecí stanice může být zaěšena na zdi nebo olně položena, například na polici - při nabíjení baterie musí být zajištěna dostatečná cirkulace zduchu, protože při nabíjení dochází k uolňoání plynů - nabíječku nikdy neumísťujte do blízkosti hořlaých materiálů 18_19

11 Pro dlouhou žiotnost baterie cirkulace elektrolytu. Systém cirkulace elektrolytu. Při použíání a při nabíjení baterie dochází k elektrolýze. Takto rozloženou odu je nutné praidelně ( záislosti na zátěži, přibližně jednou týdně) doplňoat. Nižší hustota kyseliny yšší hustota kyseliny zduch zduch zduch Do nakladače ehoftrac je standardně zabudoáán systém cirkulace elektrolytu. Díky tomu je možné ýrazně zkrátit dobu nabíjení baterie. Naíc se snižuje spotřeba ody, snižuje se teplota při nabíjení a obsah kyseliny baterii je ronoměrně rozděloán. To má za následek znatelně delší žiotnost baterie. Šetrnost k žiotnímu prostředí, která se rátí podobě ýdrže. Poronání proozních nákladů pomocí průměrné žiotnosti stroje ukazuje, že náklady naftoého pohonu jsou téměř dojnásobné, než náklady nakladače ehoftrac. Do toho jsou započítány náklady na energii a seris, stejně tak jako u nakladače ehotrac ýměna baterie po cca nabíjecích cyklech. Bez oběhu elektrolytu S oběhem elektrolytu Je možné říci, že inestiční náklady spojené s nakladačem ehoftrac poronání se strojem stejného ýkonu jsou yšší přibližně o 20 %. K amortizaci těchto nákladů dochází cca. po hodin proozu. Hodnoty emisí u nakladače ehoftrac jsou nižší o 43 %, což dokumentuje šetrný přístup k žiotnímu prostředí. Přidáme-li k tomu získáání a odběr energie z lastního fotooltaického zařízení, budou pozitiní efekty ještě ýraznější. Jak ypadá nákladoá situace pro ás a áš podnik můžete zjistit u sého specializoaného prodejce Weidemann. yznamenáno stříbrnou medailí ceny eima za inoaci: Proozní náklady za dobu žiotnosti stroje Emise CO 2 za dobu žiotnosti stroje Euro t CO 2-41 % - 43 % ehoftrac Hoftrac Diesel ehoftrac Hoftrac Diesel 20_21

12 Nakladače Hoftrac při každodenním nasazení: ýkon nemůže být přesědčiější. 22_23

13 24_25

14 Žádný Hoftrac není stejný. Jednoduše si sůj stroj poskládejte dohromady... O optimálním řešení problému nerozhoduje množstí modelů, nýbrž indiiduální ybaení stroje pro ten který prooz. Našich pět základních modelů řady 11 a 12 ám nabízí cenoě ýhodné stupní modely. Dále je k dispozici nakladač LP-Hoftrac se speciálně sníženou konstrukční ýškou. yberte si jednoduše z našeho olitelného příslušenstí podle sých potřeb a sestate si sůj Hoftrac tak, aby odpoídal ám úlohám a ašim proozním požadakům. A to nejlepší na konceptu nakladačů Hoftrac : platíte pouze za konfiguraci sého indiiduálního stroje, tedy pouze za to, co skutečně potřebujete. Na následujících stránkách naleznete sérioá ybaení a olitelné příslušenstí, technické údaje a rozměry pro naše konstrukční řady 11 a CX LP 1280 SÉRIOÉ YBAENÍ A OLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTÍ POHON Hydraulický pohon s olejoým motorem Hydrostatický pohon s olejoým motorem Hydrostatický pohon s kardanoým hřídelem Rozděloací přeodoka a kardanoý hřídel Nápraa Weidemann K75 Nápraa Weidemann K80 Nápraa Weidemann K90 Nápraa Weidemann T80 Nápraa Weidemann T94 100% uzáěrka diferenciálu s možností připojení elektricky-hydraulicky na přední a zadní náprau STANDARDNÍ OBUTÍ (další iz str. 35/37) Pneumatiky AS ET40 č. otočných disků Pneumatiky 27 x EM ET30 č. otočných disků Pneumatiky 10.0 / AS ET10 Pneumatiky 10.0 / AS ET80 č. otočných disků HYDRAULIKA Multifunkční páka Joystick Přípojka hydraulické soustay DN10 předu Klouboé řízení s mazáním CX35 LP 1280 MÍSTO ŘIDIČE Ochranná stříška řidiče s opěrným systémem eps (Easy Protection System) epsplus (Easy Protection System Plus) Kabina s topením, ětráním a stěračem 3 praconí reflektory na místě řidiče 4 praconí reflektory na místě řidiče Místo řidiče s bočním yklápěním Kryt motoru č. sedadla s bočním yklápěním Plně odpružené pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem Ukazatel stau palia Počítadlo proozních hodin Osětloací systém podle StZO Posudky TÜ pro silniční prooz OSTATNÍ ypínač baterie Mrtá zátěž Litinoé zadní záaží č. samonaíjecího zařízení Mrtá zátěž (základní deska) Blatníky předu Blatníky zadu Mechanický rychloupínací systém pro přídaná zařízení Hydraulický rychloupínací systém pro přídaná zařízení elká ýška zdihu Sérioě olitelně Není možné Práo změn bez upozornění yhrazeno. Uedené údaje bez záruky. Rozhodující je ýsloné smluní ujednání. 26_27

15 1140 Standard 1140 ybaení Standard ybaení 1 ybaení 2 TECHNICKÉ ÚDAJE ÚDAJE O MOTORU ýrobce Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Typ motoru 403 D D D D D D D D D D D D-15 álce Max. ýkon kw / PS 17,9 / 24 17,9 / 24 17,9 / 24 23,4 / 32 23,4 / 32 23,4 / 32 24,4 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 při ot./min Zdihoý objemcm Chlazení oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda ybaení CX35 LP Standard ybaení 1 ybaení Standard 1280 ybaení ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Proozní napětí Baterie Ah Alternátor A HMOTNOSTI Proozní hmotnost (standard) kg / 2 250** Překlopné zatížení se lžící stroj přímo / 846* / 1 285** / 1 330** / 1 357*** / 1 389*** / 1 445*** / 1 549*** (dle ISO 14397) kg Překlopné zatížení s paletoými idlemi stroj přímo (dle ISO 14397) kg / 679* / 1 048** 892 / 1 095** / 1 122*** 919 / 1 136*** 965 / 1 182*** / 1 297*** ÚDAJE O OZIDLE Místo řidiče (olitelně) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps, FSD FSD Kabina FSD FSD FSD FSD FSD (eps, kabina) Kabina epsplus, kabina) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) Osa (olitelně) K75 (K90) K 75 (K 90) K80 (T80, T94) T 80 T 94 T80 (T94) K 80 K80 (K90, T80, T94) T 80 T 94 T 94 T 94 Rychlost pojezdu (olitelně) km/h (20, 30) (30) 0-20 (30) (20, 30) (30) 0 20 (30) 0 20 (30) Jízdní stupně (olitelně) (2) (2) Objem palioé nádrže l Hydraulický olej l HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Jízdní hydraulika Praconí tlak bar Praconí hydraulika Dopraoané množstí l/min 30,8 30,8 30,8 36,4 36,4 36,4 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 Praconí tlak bar POHON Typ pohonu hydraulické hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický Pohon pojezdu olejoý motor olejoý motor olejoý motor Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel olejoý motor olejoý motor Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel HLADINY HLUKU Průměrná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 99,7 99,7 98,8 98,4 98,4 98,4 100,1 100,1 100,1 100,1 99,7 99,7 Garantoaná hladina akustického ýkonu LwA db (A) Udaná hladina akustického tlaku LpA db (A) Tento prospekt slouží ýhradně jako obecné produktoé informace. případě zájmu ám náš odpoědný obchodník rád předá příslušnou nabídku. Popisy, yobrazení a technické údaje jsou nezáazné a ne ždy předstaují sérioě dodáané proedení stroje. yhrazujeme si práo na proádění změn. I nazdory maximálnímu úsilí a sědomitosti při přípraě tohoto dokumentu nemůžeme zcela yloučit možné odchylky od fotografií a nákresů, odchylky rozměrech, chyby e ýpočtech, tiskoé chyby nebo možné nekompletní údaje tomto prospektu. Proto za spránost a úplnost údajů uedených tomto prospektu nepřebíráme žádné záruky. olitelná záaží: * Mrtá zátěž ** Litinoé zadní záaží *** Mrtá zátěž (základní deska) + litinoé zadní záaží FSD = ochranná stříška řidiče eps = Easy Protection System (sklápěcí ochranná stříška řidiče) epsplus = Easy Protection System Plus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) 28_29

16 ehoftrac TECHNICKÉ ÚDAJE ELEKTROMOTOR Motor pro jízdu, ýkon S2 (60 minut) kw 6,5 Motor pro zdih, ýkon S3 (15 %) kw 9 BATERIE STANDARD Napětí baterie 48 Jmenoitá kapacita K5 Ah 240 Hmotnost baterie (±5 %) kg 394 Doba nabíjení h 8 Doba chodu při náročném yužíání s těžkou 1,5* překládkou materiálu, prooz bez přerušení h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti, 2 3,5* nepřerušený prooz h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti až 4* s přerušeními (30 min. jízda, 30 min. odstáka) h BATERIE OLITELNĚ Napětí baterie 48 Jmenoitá kapacita K5 300 Hmotnost baterie (±5 %) kg 450 Doba nabíjení h 6 Doba chodu při náročném yužíání s těžkou 2,1* překládkou materiálu, prooz bez přerušení h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti, 2,8 4,5* nepřerušený prooz h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti až 5* s přerušeními (30 min. jízda, 30 min. odstáka) h ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Proozní napětí 12 HMOTNOSTI Proozní hmotnost (standard) kg Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo (dle ISO 14397) kg Překlopné zatížení s paletoými idlemi - stroj přímo (dle ISO 14397) kg ÚDAJE O OZIDLE Nápraa T80 Místo řidiče (olitelně) FSD (eps, epsplus) Rychlost pojezdu km/h 0 15 Jízdní stupně 1 Hydraulický olej - objem nádržel 18,5 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Praconí hydraulika Dopraoané množstí (olitelně) l/min 32 Praconí tlak bar 225 POHON Typ pohonu/jízda elektricky přes Kardanoý hřídel SÉRIOÉ YBAENÍ A OLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTÍ POHON Elektrický pohon s kardanoým hřídelem Aktiní regulace nečinnosti (stroj je držen motorem) Funkce Hill Hold (motor drží stroj kopci) Nápraa Weidemann T80 BATERIE Baterie Ah Nabíječka 400 / 65 A pro baterii Ah Baterie Ah High Power Nabíječka 400 / 120 A pro baterii Ah High Power Zobrazení stau nabití baterie STANDARDNÍ PNEUMATIKY (DALŠÍ IZ STR.34) Pneumatiky 10.0 / AS ET10 HYDRAULIKA Přípojka hydraulické soustay DN10 předu Beztlaký zpětný chod předu 3. řídicí okruh Komfort 4. řídicí okruh Komfort Hydraulická přípojka zadu dojčinná Rychlospojka Faster na straně přídaného zařízení nebo na straně stroje MÍSTO ŘIDIČE Ochranná stříška řidiče s opěrným systémem eps (Easy Protection System) epsplus (Easy Protection System Plus) Zásuka předu, 3póloá, zdojená funkce Zásuka předu, 7póloá Staitelný sloupek řízení LED praconí reflektory 2 předu, 1 zadu Plně odpružené pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem Počítadlo proozních hodin Nástaec pro yprošťoání Osětloací systém podle StZO Posudky TÜ pro silniční prooz OSTATNÍ Blatníky předu Blatníky zadu Mechanický rychloupínací systém pro přídaná zařízení Hydraulický rychloupínací systém pro přídaná zařízení elká ýška zdihu ehoftrac HLADINY HLUKU Průměrná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 91,8 Garantoaná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 92 Udaná hladina akustického tlaku LwA db (A) 76 *Doba použíání baterie silně záisí od konkrétních podmínek nasazení stroje, praconí úlohy a způsobu jízdy. Díky tomu může být dosaženo i delší doby chodu. Uedené doby chodu mohou být extrémních případech ale také pokročeny. Přerušoaný prooz (např. 30 minut jízda, 30 minut odstáka) například celkoou dobu použíání baterie prodlouží. Sérioě olitelně Není možné 30_31

17 Typické proozní podmínky Střední hodnota Standardní odchylka (s) 1,4*a w,eqx 1,4*a w,eqy a w,eqz 1,4*s x 1,4*s y s z [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] IBRACE ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ Kompaktní koloý nakladač (proozní hmotnost < kg) Koloý nakladač (proozní hmotnost > kg) Load & carry (nakládka a přepraa) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13 Load & carry 0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14 (nakládka a přepraa) Použití při hloubení 1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47 (náročné podmínky nasazení) Přeoz 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17 Prooz 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14 ibrace celého těla: - každý stroj je ybaen sedadlem řidiče, který splňuje požadaky normy EN ISO 7096: při použíání nakladače souladu s určením se ibrace celého těla mění rozsahu od méně než 0,5 m/s 2 až do maximální hodnoty. - při ýpočtu hodnot ibrací podle ISO/TR 25398:2006 se doporučuje použít hodnoty uedené tabulce, přitom musí být zohledněny skutečné podmínky použíání. - teleskopické nakladače se stejně jako koloé nakladače řadí podle proozní hmotnosti. ibrace přenášené na ruku: - ibrace přenášené na ruku jsou méně než 2,5 m/s 2. 32_33

18 X 1140 Y T N U W J K L M Z H F S O C D B E Q P A 1140 ybaení 3 ROZMĚRY A Celkoá délka mm (4 182) B Celkoá délka bez lžíce mm (3 206) C Střed osy až k bodu otáčení lžíce mm (707) D Rozchod kol mm E Zadní přesah mm F ýška s penou ochrannou stříškou řidiče mm ýška s eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se sklopenou eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se spuštěnou epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s kabinou H ýška sedadla mm J Celkoá praconí ýška mm (3 634) K Max. ýška bodu otáčení lžíce mm (2 948) L Nakládací ýška mm (2 629) M Násypná ýška mm (1 998) N Dosah při M mm (433) O Seřezáací hloubka mm (124) P Celkoá šířka mm Q Šířka na osu pneumm S Sětlá ýška mm T Maximální poloměr mm (2 706) U Poloměr na nějším okraji mm nitřní poloměr mm W Úhel zalomení X Úhel zaklopení při max. ýšce zdihu (47) Y Max. úhel yklopení Z Úhel zaklopení na zemi ehoftrac 1140 Šířka stroje mm PNEUMATIKY AS ET / AS ET40 850* / 1 010* 26 x AS ET x EM ET / x EM ET Dojité pneumatiky AS ehoftrac Šířka stroje mm PNEUMATIKY NÁPRAA K80 / T / AS ET * AS ET / x AS ET x AS ET Dojité pneumatiky AS x EM ET / x EM ET x RP ET NÁPRAA T / AS ET / x AS ET Dojité pneumatiky 10.0 / AS x EM ET / x EM ET x 16.5 EM ET / / RP ET šechny hodnoty se standardní lžící a pneumatikami Hodnoty ( ) ysoká ýška zdihu * Standardní pneumatiky 34_35

19 X 1280 U Y N T J K L M Z H F S O C D E Q P B A W 1240 CX35 LP Standard ybaení 1 a Standard 1280 ybaení ROZMĚRY A Celkoá délka mm (4 302) (4 351) (4 351) (4 471) B Celkoá délka bez lžíce mm (3 325) (3 374) (3 374) (3 495) C Střed osy až k bodu otáčení lžíce mm 621 (780) 531 (757) 531 (757) (757) D Rozchod kol mm (1 565) E Zadní přesah mm F ýška s penou ochrannou stříškou řidiče mm ýška s eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se sklopenou eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se spuštěnou epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s kabinou mm H ýška sedadla mm J Celkoá praconí ýška mm (3 607) (3 677) (3 749) (3 749) K Max. ýška bodu otáčení lžíce mm (2 922) (3 042) (3 114) (3 114) L Nakládací ýška mm (2 603) (2 723) (2 795) (2 795) M Násypná ýška mm (1 972) (2 141) (2 213) (2 213) N Dosah při M mm 490 (533) 499 (547) 447 (495) (495) O Seřezáací hloubka mm 55 (150) 153 (205) 81 (133) (133) P Celkoá šířka mm Q Šířka na osu pneumm S Sětlá ýška mm T Maximální nější poloměr mm (2 776) (2 840) (3 037) U Poloměr na nějším okraji mm nitřní poloměr mm W Úhel zalomení X Úhel zaklopení při max. ýšce zdihu 45 (46) 47 (52) 47 (52) (52) Y Max. úhel yklopení 42 (40) 43 (36) 43 (36) (36) Z Úhel zaklopení na zemi 50 (49) 47 (48) 47 (48) (48) šechny hodnoty se standardní lžící na lehký materiál Hodnoty ( ) ysoká ýška zdihu 1240 CX LP Standard ybaení 1 ybaení Standard a ukázka ybaení Šířka stroje mm PNEUMATIKY AS ET / / / x AS ET / AS ET * 10.0 / AS ET * / 1 380* 1 044* / 1 380* 10.0 / AS ET / / / AS ET x AS ET x AS ET x AS ET x EM ET30 970* / 1 090* 970* / 1 090* 958 / x EM ET / / x EM ET x EM ET / / Dojité pneumatiky AS * Standardní pneumatiky 36_37

20 Pro kalitu máme u nás pouze jednu normu, která se počítá: aše spokojenost e šech ohledech. Kalita pro společnost Weidemann to nejsou žádná prázdná sloa, nýbrž dennodenně dodržoaná skutečnost s německými lastnostmi. Protože skutečný Weidemann pochází z jednoho z nejmodernějších ýrobních záodů na ýrobu koloých a teleskopických nakladačů. Záod, který byl spuštěn roce 2007, zaručuje trale ysokou kalitu našich produktů. A z toho yplýá bezpečnost, komfort a hospodárnost, na kterou se ždy můžete spolehnout. Kalita přináší přidanou hodnotu. Dalším typickým znakem splňujícím zláštní požadaky na kalitu strojů Weidemann je práškoý lak. Oproti běžnému nástřiku prodlužuje podstatným způsobem žiotnost a je účinnější a současně ekologičtější. 1 kalitní práškoý lak 2 3 pokročilá kalita kontroly každého stroje KALITA DOBRÁ, ÝSTUPNÍ KONTROLA LEPŠÍ. Každý Weidemann, který náš záod opouští, byl podroben důkladné ýstupní kontrole. To našim zákazníkům zaručuje hned od začátku ysokou žiotnost a spolehliost, elice příjemnou obsluhu a proádění opra a nízké proozní náklady. Neboť pouze tam, kde najdete logo Weidemann, se unitř skutečně skrýá kalita firmy Weidemann. Zcela bezpečně. 38_39

21 Weidemann GmbH Mühlhäuser Weg Diemelsee-Flechtdorf Německo Tel. +49(0) Fax: +49(0) WM /04/2015 CZ Weidemann je dceřinou společností mnichoského koncernu Wacker Neuson SE.

Kolové nakladače, které jdou vstříc budoucnosti.

Kolové nakladače, které jdou vstříc budoucnosti. CX LP CX CX LP T CX T Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ Český výrobek VOP CZ, s.p Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Tel.: +420 556 783 111 E-mail: dapper@vop.cz www.dapper.cz UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 154 kw (210 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

H412 H625. Produktivitu drží mimořádně vysoko. Teleskopické nakladače. Kompaktní teleskopické nakladače od Wacker Neuson.

H412 H625. Produktivitu drží mimořádně vysoko. Teleskopické nakladače. Kompaktní teleskopické nakladače od Wacker Neuson. H412 H625 Teleskopické nakladače Produktivitu drží mimořádně vysoko. Kompaktní teleskopické nakladače od Wacker Neuson. Spojují výhody nakladače a vysokozdvižného vozíku do jednoho stroje. Kompaktní teleskopické

Více

Dynamická třída 4350]4360 5058]5370]5390 9300]9330. Koncentrovaná síla a nadprůměrná výška zdvihu

Dynamická třída 4350]4360 5058]5370]5390 9300]9330. Koncentrovaná síla a nadprůměrná výška zdvihu Dynamická třída 4350]4360 5058]5370]5390 9300]9330 Koncentrovaná síla a nadprůměrná výška zdvihu Statkové, kolové a teleskopické nakladače s výkonem od 14 kw (20 k) do 154 kw (210 k). Již 50 let vyvíjíme

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Špičkové výrobky Kolové nakladače Kramer Allrad 380 480 580 680 780

Špičkové výrobky Kolové nakladače Kramer Allrad 380 480 580 680 780 Špičkové výrobky Kolové nakladače Kramer Allrad 380 480 580 680 780 380 480 580 680 780 Formování do dokonalosti. Každý to dokáže: Společně zážitek. OBDIV K NĚČEMU ZVLÁŠTNÍMU: K NĚČEMU, CO VÁS OHROMÍ A

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

PC 16R. Minirýpadlo PC16R-3. VÝKON MOTORU 11,6 kw / 15,8 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 1.570-1.920 kg KAPACITA LOPATY 0,03-0,06 m³

PC 16R. Minirýpadlo PC16R-3. VÝKON MOTORU 11,6 kw / 15,8 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 1.570-1.920 kg KAPACITA LOPATY 0,03-0,06 m³ PC 16R Minirýpadlo PC16R-3 VÝKON MOTORU 11,6 kw / 15,8 PS @ 2.600 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 1.570-1.920 kg KAPACITA LOPATY 0,03-0,06 m³ Stručný přehled Nové kompaktní mini-rýpadlo PC16R-3 je produktem schopností

Více

"Nezáleží na tom, kde se nacházíte...

Nezáleží na tom, kde se nacházíte... Katalog výrobků "Nezáleží na tom, kde se nacházíte... Ob s a h Firma a kvalita 3-4 Odvětví působnosti 5-6 VÝROBKY: vozíky malé třídy 7-8 VÝROBKY: vozíky střední třídy 9-10 VÝROBKY: vozíky vysoké třídy

Více

Přizpůsobí se jakékoliv situaci.

Přizpůsobí se jakékoliv situaci. NEXOS F FB VL VE Přizpůsobí se jakékoliv situaci. Pro Vás jako stvořený. Nároky zákazníků týkající se traktorů s úzkým rozchodem jsou velmi vysoké a individuální. A protože není možné přizpůsobit vinohrad,

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND

PŘEVEZMĚTE ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM NOVÁ GENERACE PLYNULÝCH PŘEVODOVEK OD NEW HOLLAND N E W H O L L A N D T 7 O O O OVLÁDÁNÍ LETMÝM DOTYKEM Ovládání elektrohydraulických okruhů dva okruhy hydrauliky ovládáte lehkým zmáčknutím tlačítka. Aktivace IntelliSteer TM zmáčknete tlačítko a automatický

Více

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj

Manipulační technika. Dřevo je samovolně se obnovující zdroj Manipulační technika Dřevo je samovolně se obnovující zdroj surovin s mnohostrannými možnostmi využití a s mnoha přednostmi pro naše životní prostředí. Proto jsou efektivita a flexibilita důležitými argumenty

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Dokonalá komunální technika.

Dokonalá komunální technika. se zametáním Dokonalá komunální technika. Společnost Kärcher zná požadavky a potřeby svých zákazníků zcela přesně. Jakožto spolehlivý a kompetentní partner nabízíme veřejnému sektoru a subjektům činným

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE

STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE STABILNÍ EFEKTIVITA A ERGONOMIE PONSSE ergo VÝKONNÉ A UNIVERZÁLNÍ Harvestor PONSSE Ergo může být vybaven pro různé potřeby, např. volbou různých typů hydraulických jeřábů, počtu kol a typů harvestorových

Více

Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1400 2000 kg H 14 H 20 řada 391

Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1400 2000 kg H 14 H 20 řada 391 Vysokozdvižné vozíky s pohonem na naftu a LPG Nosnost 1 2000 H 14 H 20 řada 391 Bezpečnost Linde ProtectorFrame: Ochranný rám řidiče a nosný rám vozíku tvoří ucelenou a masivní integrovanou ochrannou zónu.

Více

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů

Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů Vimek lesních stroj - prvotřídní techniku. ů PONDUS Technická specifikace VIMEK 610 Vimek 610 Powered by Cat and bosch rexroth Motor: CAT C 2,2T, 44kW/ 2700 ot/min Rychlost 0-20 km/h Pojezdová soustava:

Více

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem

Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem 1 z 5 5.5.2014 19:14 Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R (9825) Pohodlné sekání s výkonným akumulátorem Lehký GARDENA akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23R, se kterým se extrémně snadno manipuluje,

Více

onitor Uživatelská příručka

onitor Uživatelská příručka L194 Širokoúhlý Čísla produktů 4434 H Prní ydání (srpen 2007) 7 Všechn prá yhrazena. Výoj ýrobků LENOVO, dat, počítačoých programů a služeb byl financoán ýlučně ze soukromých zdrojů a tyto byly prodány

Více

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom.

Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. Nový Mobilní Air System: Kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a pojízdný kompresor v jednom. První mobilní kompletní zařízení na výrobu stlačeného vzduchu přináší pohyb do každodenní práce v

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

... když chcete víc. Rypadlonakladače nové generace

... když chcete víc. Rypadlonakladače nové generace ... když chcete víc w w w. a u s t r o b a u m a s c h i n e n. c z Rypadlonakladače nové generace INOVACE Množstvím vylepšení vyznačující se stroje TEREX-FERMEC nejsou myslitelné bez použití nejnovějších

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Hledáte nejlepší řešení pro překládku těžkých břemen?

Hledáte nejlepší řešení pro překládku těžkých břemen? Hledáte nejlepší řešení pro překládku těžkých břemen? Nabízíme vám komfortní dieselové a plynové vozíky s nosností 6 000 až 9 000 kg. Dopřejte vašim řidičům více požitku ze síly motorů a příjemné ergonomie

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I.

ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. ANGLIČAN S MODROU KRVÍ ČÁST I. První část naší cesty vede k traktorům řady T6000 Delta. Tyto modely traktorů nabízí zákazníkům sníženou výšku kabiny, kterou zejména ocení ti, kteří podnikají v živočišné

Více

Čelní nakladač Fendt Cargo

Čelní nakladač Fendt Cargo Čelní nakladač Fendt Cargo 2 Čelní nakladač Fendt Cargo 3 Neporazitelná kombinace Čelní nakladač od společnosti Fendt Fendt Cargo nabízí sofistikovanou technologii a maximální produktivitu. Tento univerzální

Více

Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Silný výkon, snadná obsluha. ZÁKAZNÍK. Benzínová kladiva VÝKON CHARAKTER

Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Silný výkon, snadná obsluha. ZÁKAZNÍK. Benzínová kladiva VÝKON CHARAKTER BH Benzínová kladiva INOVACE KVALITA ZÁKAZNÍK CHARAKTER VÝKON Kolo hodnot Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je ve středu našich hodnot. Získáváme zákazníky díky hodnotám středně velké a rodinné společnosti

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T

Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol 750T 680T Zoom Teleskopické kolové nakladače Kramer s pohonem všech kol TELESKOPICKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE KRAMER SE JIŽ DNES SOUSTŘEDÍ NA TO, CO JE PRINCIPEM FUNGOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A CO JE VÝHODNÉ: VÍCEÚČELOVÉ VYUŽITÍ

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Teleskopické manipulátory řady Agro-Version. Váš tahoun pro celodenní práci

Teleskopické manipulátory řady Agro-Version. Váš tahoun pro celodenní práci Teleskopické manipulátory řady gro-version Váš tahoun pro celodenní práci SKUTEČNÉ VÝHODY PRO VŠE PODNIKÁNÍ Teleskopické manipulátory TH336, TH337, TH406 a TH407 jsou vysoce produktivní stroje, navržené

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Varius Nožové pojistky

Varius Nožové pojistky Varius Nožoé pojistky Nožoé pojistkoé ložky řady PNA s harakteristikou gg se yznačují ysokou ypínaí shopností, elkou proudoou omezoaí shopností a nízkými hodnotami přepětí zniklého během působení pojistkoé

Více

Automatizované sklady pro hutní materiál

Automatizované sklady pro hutní materiál Automatizované sklady pro hutní materiál schwab TLI Páternosterový sklad pro hutní a tyčový materiál Systémy schwab představují moderní a technicky dokonalé řešení logistických celků v oblasti skladování

Více

Vector - pro mělké i hluboké kypření

Vector - pro mělké i hluboké kypření Vector Vector splňuje všechny požadavky na moderní kypřič pro setí do mulče. K tomu patří: Schopnost výkonu: non stop 4 - nosníkový kypřič pro mělké zpracování strniště a hluboké základní kypření optimální

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák

Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák Akumulátorový - Vrtací šroubovák Vrtací příklepový šroubovák A10 M A18 M bl ASB18 M bl Dobré zakázky nejsou jen práce - ale zábava. BEZUHLÍKOVÝ MOTOR - KOMPAKTNÍ A ODOLNÝ Výkonný akumulátorový vrtací šroubovák

Více

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 2012] AC-T AC- T AC- T BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ [ 20] AC-T >>> WILKA VLOŽKY Wilka program Jsme autorizoaným distributorem a ýhradním zástupcem Vložky Wilka Široká škála ložek staební / bezpečnostní četně chráněných profilů

Více

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO

SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO SHRNOVAČE ŘADY V RAPTOR PRO DOMINATOR PRO 2 MILLENNIUM PRO 6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače Tonutti Nízké náklady na údržbu jednoduchá konstrukce žádný hnací hřídel žádné mechanické převody Vysoká

Více

fe Ecoline. Logo fehlt

fe Ecoline. Logo fehlt fe Ecoline. Logo fehlt 2 Vše, co čelní nakladač potřebuje. Čelní nakladače značky Stoll řady FE EcoLine jsou první volbou pro poloprofesionální použití. 1 1 2 3 Všechna ložiska jsou vypouzdřena kompozitními

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nová California Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nová California Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Hledáte nejvyšší výkon překládky při maximálním jízdním komfortu?

Hledáte nejvyšší výkon překládky při maximálním jízdním komfortu? Hledáte nejvyšší výkon překládky při maximálním jízdním komfortu? Nabízíme Vám dieselové a plynové vozíky s nosností 1 600 až 5 000 kg vybavené systémem Hydrostatic Drive Jezděte s Hydrostatic Drive a

Více

Kompaktní Kolové. Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 98MR-6

Kompaktní Kolové. Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 98MR-6 PW98MR-6 PROVOZNÍ HMOTNOST 8.620-9.400 VÝKON 51 kw / 69,3 PS @ 2.000 ot/min KAPACITA LOPATY 0,077-0,282 m³ PW 98MR-6 Kompaktní Kolové Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 K OMPAKTNÍ KOLOVÉ RÝPADLO STRUČNÝ PŘEHLED

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 100 Joulů. 65 joulů. 75 Joulů.

Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 100 Joulů. 65 joulů. 75 Joulů. Demoliční technika Toto jsou důvody, které mluví pro demoliční techniku Wacker Neuson. Kompetence pro demolice v každém detailu. 1. Kompetence pro kladiva zaručena kde se kvalita střetává s rozmanitostí.

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací)

ERserver. iseries. Globalizace (vývoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) ERserer iseries Globalizace (ýoj globálních aplikací) Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práa yhrazena. Obsah

Více

Nakladač. Jedinečnost mezi kompaktními nakladači. Jedinečná velikost jedinečný výkon

Nakladač. Jedinečnost mezi kompaktními nakladači. Jedinečná velikost jedinečný výkon Nakladač Jedinečnost mezi kompaktními nakladači Jedinečná velikost jedinečný výkon Vyvinuty na základě požadavků zákazníků. Konstruovány pro náročné podmínky. Kompaktní nakladač Kramer Alllrad funguje

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu: Zkraty ES Zkrat: příčná porucha, prudká haarijní změna ES nejrozšířenější porucha ES při zkratu znikají přechodné jey Vznik zkratu: poruchoé spojení fází nazájem nebo fáze (fází) se zemí soustaě s uzemněným

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Baličky na kulaté balíky 7710-7730 - 7740-7850. Specialista na kvalitní balenou senáž

Baličky na kulaté balíky 7710-7730 - 7740-7850. Specialista na kvalitní balenou senáž Baličky na kulaté balíky 7710-7730 - 7740-7850 Specialista na kvalitní balenou senáž 2 Dlouholeté zkušenosti s balicí technologií... tato zkušenost je základem pro efektivní zemědělství! Nová generace

Více

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %."

Spalovací motor má při výrobě kinetické energie účinnost jen 35 %, zatímco elektromotor více než 90 %. Vyplatí se jezdit na elektřinu? Uvažujete o tom, jak se pohodlně přepravit po městě či na výlet? Stále oblíbenějším dopravním prostředkem nejen pro tyto účely se stávají skútry. Kromě klasických skútrů

Více

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží

Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar v technologickém svazku se společností Intertex Systémy skladování a vychystávání pro extrémní požadavky u těžkého a dlouhého zboží Standard Solution Vertical

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Pro terénní jízdy, výlety do města nebo jako pracovní vozidlo Silný partner pro všechny životní situace V novém ISUZU D-MAX je skryta DNA nákladního

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Světlo elektromagnetické vlnění

Světlo elektromagnetické vlnění FYZIKA praconí sešit pro ekonomické lyceum Jiří Hlaáček, OA a VOŠ Příbram, 05 Sětlo elektromagnetické lnění Sětelné jey jsou známy od pradána. Ale až 9. století se podařilo íce proniknout k podstatě sětla

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

Krátké diskové brány Rubin 12

Krátké diskové brány Rubin 12 Krátké diskové brány Rubin 12 1 Hlouběji, rychleji, intenzivněji: Rubin 12 2 Dosud zajišťovaly krátké diskové brány intenzivní a rovnoměrné promísení půdy a organické hmoty až do pracovní hloubky přibližně

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé.

FYZIKA 2. ROČNÍK. Pozorovaný pohyb vlny je pohybem stavu hmoty, a nikoli pohybem hmoty samé. Poěst, která znikne jednom městě, pronikne elmi brzo do druhého města, i když nikdo z lidí, kteří mají podíl na šíření zprá, neodcestuje z jednoho města do druhého. Účast na tom mají da docela různé pohyby,

Více

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35

Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Technické informace Technical book MANITOU MI 15-35 Vysokozdvižné vozíky, pohon: nafta / plyn Forklift trucks, diesel / gas MI 20-25 MI 30-35 Ostatní Misc. Motor Engine Výkony Performances Rozměry Dimensions

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA

Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA Přirozená kombinace HYBRIDNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA 2 Nová říležitost v oboru rezidenčního vytápění! Vlastníci domů a bytů se stále častěji poohlíží po výměně stávajících vytápěcích systémů,

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více