včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci."

Transkript

1 četně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

2 Indiidualita je ýhodou áš nakladač Hoftrac zcela přizpůsobený na míru. Noé základní modely pro ás předstaují ýchozí bod pro ybaení stroje podle ašich potřeb. S ýhodnými ýchozími modely získááte možnost olně sůj stroj nakonfiguroat. Z řady olitelného ybaení si yberete to, které pro sé účely yužití stroje potřebujete. Tak si můžete být jisti, že áš stroj zcela splňuje aše indiiduální potřeby. A to nejlepší na konceptu nakladačů Hoftrac je, že u našich modelů z řad 11 a 12 zaplatíte pouze za to, co skutečně potřebujete. Kompaktní konstrukce, nízko položené těžiště, malý poloměr otáčení a ysoký ýkon to jsou lastnosti, kterými se yznačují nakladače z řad Hoftrac a které zajišťují jejich úspěch zemědělstí, na koňských farmách, stejně tak oblasti průmyslu a komunálních služeb. Konstrukční řady pro bezpečnou a spolehliou práci na tom nejužším prostoru: - nízké ýšky a šířky umožňují bezproblémoý průjezd - ramena odolná proti torzi pro přesnou práci a úžasné ýšky zdihu - ysoké posuné síly - bohatý ýběr adaptérů - pro každou práci hodné pneumatiky - snadná ýměna praconího nářadí 2_3

3 Inoatiní, elektrický, bezemisní. ýfukoé plyny CO 2, hluk a saze budoách to patří čerejšku! Noý nakladač ehoftrac yžene emise z ašeho šedního dne. Spojuje obyklé užitné lastnosti a osědčený ýkon nakladače Hoftrac a nejmodernější technologie a ekologicky šetrný a nákladoě efektiní elektrický pohon. íce o nakladači ehoftrac naleznete na straně 16. 4_5

4 áš Hoftrac je jen a opradu jen áš: Indiiduálně ybaený. Zkonstruoán podle ašich potřeb. Stále připraený k práci. yšší třída. Enormní ýšky zdihu i nazdory kompaktní a nízké konstrukci. Konstrukce ramene má mimořádnou ýkonoou zatížitelnost a je mimořádně tuhé a odolné proti torzi. Jeho tar přispíá k přesnosti aší práce. olný ýhled na přídané praconí nářadí a praconí prostor. ýměna nářadí bez nutnosti opuštění stroje. olitelný hydraulický zámek ám usnadní práci a koloý nakladač Weidemann bude díky němu obzlášť mnohostranný a flexibilní. Během pár sekund jej lze přestaět a připrait na noé úkoly Přesně takoé, jaké chcete, aby aše stroje byly. Zolte si motor, místo řidiče a pneumatiky a sestate si tak áš stroj snů. Společně s chytrými adaptéry jsou to roněž nosiče nářadí přesně aší olby. Weidemann dokáže ošem ještě íc. Power kinematika pro krátké praconí cykly. elký hydraulický álec yíjí při naklopení enormní trhací síly. Přepraoaný materiál je tak možné hbitě nabírat. Tato síla urychluje i ykládání. A y díky tomu získááte čas. aše noé pracoiště: Nízko umístěný stup, ergonomicky ybaené místo řidiče a pohodlné sedadlo, které je možné přizpůsobit hmotnosti a ýšce řidiče. Jednoduše kalitní. ýborná stabilita, bezpečná jízda. Nízko položené těžiště propůjčuje ašemu koloému nakladači Weidemann pený kontakt se zemí i na neroném terénu. Stabilita zaručuje bezpečnost 1140 ehoftrac 1240 CX 35 LP _7

5 Hlaní ctnosti strojů Weidemann: Kompaktní, obratné, pohyblié terénu a se snadnou údržbou. Kompaktní konstrukce. Specialitou konstrukčních řad nakladačů Hoftrac jsou úzké a nízké průjezdy. Díky možnosti flexibilního nastaení místa řidiče a kompaktní konstrukci se ždy bezpečně pohybují i unitř budo. Základ konstrukce strojů Weidemann: Legendární kyný kloub. Koloé nakladače Weidemann Hoftrac jsou ždy šemi čtyřmi koly na zemi, každé situaci, každém terénu. A protože se přední a zadní část ozidla mohou naklánět nezáisle na sobě, reagují citliě na šechny neronosti. Užitek? ždy se pohybujete s maximální trakcí, nedochází k žádné ztrátě síly. Místo řidiče s bočním yklápěním. Nekomplikoaný přístup k motoru, hydraulickému systému a elektronice ám usnadňuje kontrolu a údržbu. ysoká úroeň obratnosti. Maximálně kompaktně staěné nakladače Hoftrac přesědčí maximální obratností a elkým úhlem ohybu. 8_9

6 Promyšlená řešení pro jakékoli podmínky nasazení: yberte si sé místo řidiče. Bezpečná ochranná stříška řidiče s opěrným systémem. Maximální bezpečnost na aktuální technické úroni. Společnost Weidemann standardně zabudoáá do šech modelů Hoftrac ochrannou stříšku řidiče s opěrným systémem. Ochranná stříška řidiče a opěrný systém pro řidiče splňují požadaky současné eropské směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES) dle požadaků ochrany ROPS a FOPS. Sklápěcí ochranná stříška řidiče eps (Easy Protection System). olitelně mohou být šechny nakladače Weidemann Hoftrac ybaeny sklápěcí ochrannou stříškou řidiče eps. Roněž splňuje požadaky současné eropské směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES) dle požadaků ochrany ROPS a FOPS. Pomocí několika pohybů je možné eps manuálně připrait na nízkou ýšku průjezdu. Hydraulicky spouštěcí ochranná stříška řidiče epsplus (Easy Protection System Plus). Jako olitelné příslušenstí je k dispozici ochranná stříška řidiče epsplus s hydraulickým spouštěním, je obslužná ze sedadla řidiče. Řeší problém nízkých průjezdních ýšek a ýrazným způsobem usnadňuje práci při proozu. EpsPlus předstauje komfortní řešení s elkou úsporou času a ysokými nároky na bezpečnost k dispozici pro nakladače, ehoftrac a. Komfortní kabina. Prostorná kabina splňuje požadaky současné eropské směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES), požadaky ochrany dle ROPS a FOPS a nabízí spoustu místa pro pohyb hlay a olný pohyb. Díky kompletnímu prosklení má řidič ynikající přehled o nářadí a celé praconí oblasti. Kabina je k dispozici pro modely a yznamenán: 1240cx35LP - Low Position. Níže posazené místo řidiče umožňuje nižší konstrukční ýšku. Další ýhody: těžiště stroje téměř u země a pohodlné nastupoání. 10_11

7 aše každodenní pracoiště: Ergonomické a promyšlené. Řady nakladačů Weidemann Hoftrac jsou již po desetiletí neustále yíjeny podle požadaků našich zákazníků. ýsledkem je ysoký komfort obsluhy a jízdní komfort, které se projeují do nejmenšího detailu. Praconí reflektory. Zaručují optimální osětlení a bezpečnou práci. Čtyři praconí reflektory jsou dodáány jako sérioé ybaení. ětrání podle potřeby. šechny kabiny jsou na obou stranách ybaeny elkými deřmi se širokým otíráním. Horní sklo deří je možné zcela sklopit a zajistit. Štěrbinoé ětrání zajišťuje čerstý zduch. Dobrý rozhled. Ze šech míst řidiče máte optimální ýhled díky ysoké poloze sedadla a přehledně uspořádaným oládacím prkům. Ergonomicky optimalizoané pracoiště. Kokpit, e kterém se ihned budete cítit dobře díky odpruženému pohodlnému sedadlu četně bezpečnostního pásu. Staitelný sloupek řízení. Praconí místo, které se kdykoli přizpůsobí podle tělesných rozměrů řidiče. Praconí prostředí. Praconí prostředí kabině je ýborné předeším díky účinnému topnému a entilačnímu zařízení s tlakoým entilátorem, filtru čerstého zduchu a dobře umístěným zduchoým tryskám. elká zdihací síla jako standard. Da optimálně dimenzoané zdihací álce propůjčují stroji nadprůměrný ýkon. Pomocí multifunkční páky nebo joysticku máte pod kontrolou celý stroj. Robustní a citlié oládání pro šechny pohyby zdihu a spouštění a pro naklápění nástroj jedinou pákou. olitelně je možné joystick řady 12 rozšířit o další funkce. 12_13

8 Malý stroj ysoký ýkon: Hospodárnost, která se yplatí. Účinné práce na staeništích yžadují inoatiní technická řešení. Hospodárnost je dnešní době jednou z nejdůležitějších lastností, které musí koloé nakladače Hoftrac do ašeho proozu přinést. Protože čím je možné se strojem manéroat rychleji a s úsporou času, tím yšší je jeho praconí ýkon. U nakladačů Hoftrac z dílny Weidemann hospodárnost strojů znamená yspělá řešení. Tak například elká ýška zdihu, ysoké trhací síly, ysoká bezpečnost, jednoduchý rychloupínací systém pro řadu nejrůznějších přídaných zařízení a 100% připojitelná uzáěrka diferenciálu. 100% uzáěrka diferenciálu. Připojitelná 100% uzáěrka diferenciálu ám případě potřeby nabízí maximální posuné síly a pokud je při běžném pojezdu odpojena, udržuje minimální opotřebení pneumatik. ýměna nářadí bez opuštění stroje. Nářadí je možné díky hydraulickému rychloupínacímu systému pohodlným způsobem yměňoat. Proto jsou nakladače Hoftrac ihned znou připraeny k použití. Díky tomu stoupá produktiita a zyšuje se hospodárnost. Brzdoý inch pedál. e strojích Weidemann je hydrostatický pohon šech kol spojen s brzdoým pedálem. Toto umožňuje prostřednictím popojíždění pomalou jízdu až do úplného zastaení jízdy. S částečně sešlápnutým brzdoým inch pedálem je možné při plných otáčkách motoru pomalu, na milimetr přesně popojíždět a současně rychle aktioat zdih. Při dalším sešlápnutí pedálu stroj zabrzdí. ýhoda brzdoého inch pedálu spočíá optimálním rozložení ýkonu motoru. Také není možné, aby došlo k udušení motoru. 14_15

9 Noé Originál Hoftrac 100% elek trický Originál Hoftrac : Nepostradatelný multifunkční stroj. Kompaktní a robustní konstrukce, nízko položené těžiště, malý poloměr otáčení, ysoký ýkon a množstí nejrůznějších adaptérů tyto lastnosti charakterizují náš nakladač Hoftrac a předurčují jej k úspěchu. Noý nakladač ehoftrac spojuje ýhody klasického nakladače Hoftrac a způsob práce budoucnosti. 100% elektrický: technika, která nadchne. Oloěný akumulátor pohání nakladač ehoftrac k maximálním ýkonům a potřebuje k tomu pouze elektrickou přípojku 400 oltů. e stroji jsou použity da oddělené elektromotory: jeden pro jízdu a druhý pro pohon praconí hydrauliky. Díky tomu je snížena spotřeba elektrické energie, neboť ýkon je požadoán pouze tehdy, když je skutečně potřeba. Elektromotor pro jízdu stroji naíc propůjčuje dynamický a ýkonný rozjezd. Pocítíte jej při každém zrychlení. 16_17

10 Noý ehoftrac inoace pro áš prooz. Tady budete nabíjet manipulace s baterií a nabíječkou. Stroje konstrukčních řad 11 a 12 se obykle několik hodin časně ráno a pozdě ečer použíají k práci e stájích. Nakladač Hoftrac je prní Weidemann, který je použíán jako prní zcela elektrický ehoftrac. Jedno nabití akumulátoru záislosti na podmínkách nasazení ystačí k práci po dobu od 2 do 5 hodin. Tato doba práce je pro stroje této ýkonoé třídy za běžných praconích podmínek zcela dostačující. Koncept nakladače ehoftrac spočíá na dlouhodobě proěřené elkosérioé technologii ze strojů na přeprau zeminy. Měnič frekence přeměňuje stejnosměrný proud z baterie na 3fázoý střídaý proud, který je potřeba pro oba elektromotory. Tak je chráněno hlaní relé. To spíná elektrické spojení mezi baterií a spotřebiči. Jednoduchým zasunutím konektoru do nabíječky se ehoftrac bude nabíjet. Řídicí jednotka oládá pohon pro jízdu a praconí hydrauliku. Baterie dodáá potřebnou energii pro oba elektromotory. Jako u každé baterie musí být i při nabíjení baterie pro ehoftrac dodrženo několik praidel: - nabíjecí stanice může být zaěšena na zdi nebo olně položena, například na polici - při nabíjení baterie musí být zajištěna dostatečná cirkulace zduchu, protože při nabíjení dochází k uolňoání plynů - nabíječku nikdy neumísťujte do blízkosti hořlaých materiálů 18_19

11 Pro dlouhou žiotnost baterie cirkulace elektrolytu. Systém cirkulace elektrolytu. Při použíání a při nabíjení baterie dochází k elektrolýze. Takto rozloženou odu je nutné praidelně ( záislosti na zátěži, přibližně jednou týdně) doplňoat. Nižší hustota kyseliny yšší hustota kyseliny zduch zduch zduch Do nakladače ehoftrac je standardně zabudoáán systém cirkulace elektrolytu. Díky tomu je možné ýrazně zkrátit dobu nabíjení baterie. Naíc se snižuje spotřeba ody, snižuje se teplota při nabíjení a obsah kyseliny baterii je ronoměrně rozděloán. To má za následek znatelně delší žiotnost baterie. Šetrnost k žiotnímu prostředí, která se rátí podobě ýdrže. Poronání proozních nákladů pomocí průměrné žiotnosti stroje ukazuje, že náklady naftoého pohonu jsou téměř dojnásobné, než náklady nakladače ehoftrac. Do toho jsou započítány náklady na energii a seris, stejně tak jako u nakladače ehotrac ýměna baterie po cca nabíjecích cyklech. Bez oběhu elektrolytu S oběhem elektrolytu Je možné říci, že inestiční náklady spojené s nakladačem ehoftrac poronání se strojem stejného ýkonu jsou yšší přibližně o 20 %. K amortizaci těchto nákladů dochází cca. po hodin proozu. Hodnoty emisí u nakladače ehoftrac jsou nižší o 43 %, což dokumentuje šetrný přístup k žiotnímu prostředí. Přidáme-li k tomu získáání a odběr energie z lastního fotooltaického zařízení, budou pozitiní efekty ještě ýraznější. Jak ypadá nákladoá situace pro ás a áš podnik můžete zjistit u sého specializoaného prodejce Weidemann. yznamenáno stříbrnou medailí ceny eima za inoaci: Proozní náklady za dobu žiotnosti stroje Emise CO 2 za dobu žiotnosti stroje Euro t CO 2-41 % - 43 % ehoftrac Hoftrac Diesel ehoftrac Hoftrac Diesel 20_21

12 Nakladače Hoftrac při každodenním nasazení: ýkon nemůže být přesědčiější. 22_23

13 24_25

14 Žádný Hoftrac není stejný. Jednoduše si sůj stroj poskládejte dohromady... O optimálním řešení problému nerozhoduje množstí modelů, nýbrž indiiduální ybaení stroje pro ten který prooz. Našich pět základních modelů řady 11 a 12 ám nabízí cenoě ýhodné stupní modely. Dále je k dispozici nakladač LP-Hoftrac se speciálně sníženou konstrukční ýškou. yberte si jednoduše z našeho olitelného příslušenstí podle sých potřeb a sestate si sůj Hoftrac tak, aby odpoídal ám úlohám a ašim proozním požadakům. A to nejlepší na konceptu nakladačů Hoftrac : platíte pouze za konfiguraci sého indiiduálního stroje, tedy pouze za to, co skutečně potřebujete. Na následujících stránkách naleznete sérioá ybaení a olitelné příslušenstí, technické údaje a rozměry pro naše konstrukční řady 11 a CX LP 1280 SÉRIOÉ YBAENÍ A OLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTÍ POHON Hydraulický pohon s olejoým motorem Hydrostatický pohon s olejoým motorem Hydrostatický pohon s kardanoým hřídelem Rozděloací přeodoka a kardanoý hřídel Nápraa Weidemann K75 Nápraa Weidemann K80 Nápraa Weidemann K90 Nápraa Weidemann T80 Nápraa Weidemann T94 100% uzáěrka diferenciálu s možností připojení elektricky-hydraulicky na přední a zadní náprau STANDARDNÍ OBUTÍ (další iz str. 35/37) Pneumatiky AS ET40 č. otočných disků Pneumatiky 27 x EM ET30 č. otočných disků Pneumatiky 10.0 / AS ET10 Pneumatiky 10.0 / AS ET80 č. otočných disků HYDRAULIKA Multifunkční páka Joystick Přípojka hydraulické soustay DN10 předu Klouboé řízení s mazáním CX35 LP 1280 MÍSTO ŘIDIČE Ochranná stříška řidiče s opěrným systémem eps (Easy Protection System) epsplus (Easy Protection System Plus) Kabina s topením, ětráním a stěračem 3 praconí reflektory na místě řidiče 4 praconí reflektory na místě řidiče Místo řidiče s bočním yklápěním Kryt motoru č. sedadla s bočním yklápěním Plně odpružené pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem Ukazatel stau palia Počítadlo proozních hodin Osětloací systém podle StZO Posudky TÜ pro silniční prooz OSTATNÍ ypínač baterie Mrtá zátěž Litinoé zadní záaží č. samonaíjecího zařízení Mrtá zátěž (základní deska) Blatníky předu Blatníky zadu Mechanický rychloupínací systém pro přídaná zařízení Hydraulický rychloupínací systém pro přídaná zařízení elká ýška zdihu Sérioě olitelně Není možné Práo změn bez upozornění yhrazeno. Uedené údaje bez záruky. Rozhodující je ýsloné smluní ujednání. 26_27

15 1140 Standard 1140 ybaení Standard ybaení 1 ybaení 2 TECHNICKÉ ÚDAJE ÚDAJE O MOTORU ýrobce Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Typ motoru 403 D D D D D D D D D D D D-15 álce Max. ýkon kw / PS 17,9 / 24 17,9 / 24 17,9 / 24 23,4 / 32 23,4 / 32 23,4 / 32 24,4 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 24,6 / 33 při ot./min Zdihoý objemcm Chlazení oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda oda ybaení CX35 LP Standard ybaení 1 ybaení Standard 1280 ybaení ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Proozní napětí Baterie Ah Alternátor A HMOTNOSTI Proozní hmotnost (standard) kg / 2 250** Překlopné zatížení se lžící stroj přímo / 846* / 1 285** / 1 330** / 1 357*** / 1 389*** / 1 445*** / 1 549*** (dle ISO 14397) kg Překlopné zatížení s paletoými idlemi stroj přímo (dle ISO 14397) kg / 679* / 1 048** 892 / 1 095** / 1 122*** 919 / 1 136*** 965 / 1 182*** / 1 297*** ÚDAJE O OZIDLE Místo řidiče (olitelně) FSD (eps) FSD (eps) FSD (eps, FSD FSD Kabina FSD FSD FSD FSD FSD (eps, kabina) Kabina epsplus, kabina) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) (eps, epsplus) Osa (olitelně) K75 (K90) K 75 (K 90) K80 (T80, T94) T 80 T 94 T80 (T94) K 80 K80 (K90, T80, T94) T 80 T 94 T 94 T 94 Rychlost pojezdu (olitelně) km/h (20, 30) (30) 0-20 (30) (20, 30) (30) 0 20 (30) 0 20 (30) Jízdní stupně (olitelně) (2) (2) Objem palioé nádrže l Hydraulický olej l HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Jízdní hydraulika Praconí tlak bar Praconí hydraulika Dopraoané množstí l/min 30,8 30,8 30,8 36,4 36,4 36,4 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 Praconí tlak bar POHON Typ pohonu hydraulické hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický hydrostatický Pohon pojezdu olejoý motor olejoý motor olejoý motor Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel olejoý motor olejoý motor Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel Kardanoý hřídel HLADINY HLUKU Průměrná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 99,7 99,7 98,8 98,4 98,4 98,4 100,1 100,1 100,1 100,1 99,7 99,7 Garantoaná hladina akustického ýkonu LwA db (A) Udaná hladina akustického tlaku LpA db (A) Tento prospekt slouží ýhradně jako obecné produktoé informace. případě zájmu ám náš odpoědný obchodník rád předá příslušnou nabídku. Popisy, yobrazení a technické údaje jsou nezáazné a ne ždy předstaují sérioě dodáané proedení stroje. yhrazujeme si práo na proádění změn. I nazdory maximálnímu úsilí a sědomitosti při přípraě tohoto dokumentu nemůžeme zcela yloučit možné odchylky od fotografií a nákresů, odchylky rozměrech, chyby e ýpočtech, tiskoé chyby nebo možné nekompletní údaje tomto prospektu. Proto za spránost a úplnost údajů uedených tomto prospektu nepřebíráme žádné záruky. olitelná záaží: * Mrtá zátěž ** Litinoé zadní záaží *** Mrtá zátěž (základní deska) + litinoé zadní záaží FSD = ochranná stříška řidiče eps = Easy Protection System (sklápěcí ochranná stříška řidiče) epsplus = Easy Protection System Plus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) 28_29

16 ehoftrac TECHNICKÉ ÚDAJE ELEKTROMOTOR Motor pro jízdu, ýkon S2 (60 minut) kw 6,5 Motor pro zdih, ýkon S3 (15 %) kw 9 BATERIE STANDARD Napětí baterie 48 Jmenoitá kapacita K5 Ah 240 Hmotnost baterie (±5 %) kg 394 Doba nabíjení h 8 Doba chodu při náročném yužíání s těžkou 1,5* překládkou materiálu, prooz bez přerušení h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti, 2 3,5* nepřerušený prooz h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti až 4* s přerušeními (30 min. jízda, 30 min. odstáka) h BATERIE OLITELNĚ Napětí baterie 48 Jmenoitá kapacita K5 300 Hmotnost baterie (±5 %) kg 450 Doba nabíjení h 6 Doba chodu při náročném yužíání s těžkou 2,1* překládkou materiálu, prooz bez přerušení h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti, 2,8 4,5* nepřerušený prooz h Doba chodu, běžné zemědělské činnosti až 5* s přerušeními (30 min. jízda, 30 min. odstáka) h ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Proozní napětí 12 HMOTNOSTI Proozní hmotnost (standard) kg Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo (dle ISO 14397) kg Překlopné zatížení s paletoými idlemi - stroj přímo (dle ISO 14397) kg ÚDAJE O OZIDLE Nápraa T80 Místo řidiče (olitelně) FSD (eps, epsplus) Rychlost pojezdu km/h 0 15 Jízdní stupně 1 Hydraulický olej - objem nádržel 18,5 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Praconí hydraulika Dopraoané množstí (olitelně) l/min 32 Praconí tlak bar 225 POHON Typ pohonu/jízda elektricky přes Kardanoý hřídel SÉRIOÉ YBAENÍ A OLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTÍ POHON Elektrický pohon s kardanoým hřídelem Aktiní regulace nečinnosti (stroj je držen motorem) Funkce Hill Hold (motor drží stroj kopci) Nápraa Weidemann T80 BATERIE Baterie Ah Nabíječka 400 / 65 A pro baterii Ah Baterie Ah High Power Nabíječka 400 / 120 A pro baterii Ah High Power Zobrazení stau nabití baterie STANDARDNÍ PNEUMATIKY (DALŠÍ IZ STR.34) Pneumatiky 10.0 / AS ET10 HYDRAULIKA Přípojka hydraulické soustay DN10 předu Beztlaký zpětný chod předu 3. řídicí okruh Komfort 4. řídicí okruh Komfort Hydraulická přípojka zadu dojčinná Rychlospojka Faster na straně přídaného zařízení nebo na straně stroje MÍSTO ŘIDIČE Ochranná stříška řidiče s opěrným systémem eps (Easy Protection System) epsplus (Easy Protection System Plus) Zásuka předu, 3póloá, zdojená funkce Zásuka předu, 7póloá Staitelný sloupek řízení LED praconí reflektory 2 předu, 1 zadu Plně odpružené pohodlné sedadlo s bezpečnostním pásem Počítadlo proozních hodin Nástaec pro yprošťoání Osětloací systém podle StZO Posudky TÜ pro silniční prooz OSTATNÍ Blatníky předu Blatníky zadu Mechanický rychloupínací systém pro přídaná zařízení Hydraulický rychloupínací systém pro přídaná zařízení elká ýška zdihu ehoftrac HLADINY HLUKU Průměrná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 91,8 Garantoaná hladina akustického ýkonu LwA db (A) 92 Udaná hladina akustického tlaku LwA db (A) 76 *Doba použíání baterie silně záisí od konkrétních podmínek nasazení stroje, praconí úlohy a způsobu jízdy. Díky tomu může být dosaženo i delší doby chodu. Uedené doby chodu mohou být extrémních případech ale také pokročeny. Přerušoaný prooz (např. 30 minut jízda, 30 minut odstáka) například celkoou dobu použíání baterie prodlouží. Sérioě olitelně Není možné 30_31

17 Typické proozní podmínky Střední hodnota Standardní odchylka (s) 1,4*a w,eqx 1,4*a w,eqy a w,eqz 1,4*s x 1,4*s y s z [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] IBRACE ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ Kompaktní koloý nakladač (proozní hmotnost < kg) Koloý nakladač (proozní hmotnost > kg) Load & carry (nakládka a přepraa) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13 Load & carry 0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14 (nakládka a přepraa) Použití při hloubení 1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47 (náročné podmínky nasazení) Přeoz 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17 Prooz 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14 ibrace celého těla: - každý stroj je ybaen sedadlem řidiče, který splňuje požadaky normy EN ISO 7096: při použíání nakladače souladu s určením se ibrace celého těla mění rozsahu od méně než 0,5 m/s 2 až do maximální hodnoty. - při ýpočtu hodnot ibrací podle ISO/TR 25398:2006 se doporučuje použít hodnoty uedené tabulce, přitom musí být zohledněny skutečné podmínky použíání. - teleskopické nakladače se stejně jako koloé nakladače řadí podle proozní hmotnosti. ibrace přenášené na ruku: - ibrace přenášené na ruku jsou méně než 2,5 m/s 2. 32_33

18 X 1140 Y T N U W J K L M Z H F S O C D B E Q P A 1140 ybaení 3 ROZMĚRY A Celkoá délka mm (4 182) B Celkoá délka bez lžíce mm (3 206) C Střed osy až k bodu otáčení lžíce mm (707) D Rozchod kol mm E Zadní přesah mm F ýška s penou ochrannou stříškou řidiče mm ýška s eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se sklopenou eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se spuštěnou epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s kabinou H ýška sedadla mm J Celkoá praconí ýška mm (3 634) K Max. ýška bodu otáčení lžíce mm (2 948) L Nakládací ýška mm (2 629) M Násypná ýška mm (1 998) N Dosah při M mm (433) O Seřezáací hloubka mm (124) P Celkoá šířka mm Q Šířka na osu pneumm S Sětlá ýška mm T Maximální poloměr mm (2 706) U Poloměr na nějším okraji mm nitřní poloměr mm W Úhel zalomení X Úhel zaklopení při max. ýšce zdihu (47) Y Max. úhel yklopení Z Úhel zaklopení na zemi ehoftrac 1140 Šířka stroje mm PNEUMATIKY AS ET / AS ET40 850* / 1 010* 26 x AS ET x EM ET / x EM ET Dojité pneumatiky AS ehoftrac Šířka stroje mm PNEUMATIKY NÁPRAA K80 / T / AS ET * AS ET / x AS ET x AS ET Dojité pneumatiky AS x EM ET / x EM ET x RP ET NÁPRAA T / AS ET / x AS ET Dojité pneumatiky 10.0 / AS x EM ET / x EM ET x 16.5 EM ET / / RP ET šechny hodnoty se standardní lžící a pneumatikami Hodnoty ( ) ysoká ýška zdihu * Standardní pneumatiky 34_35

19 X 1280 U Y N T J K L M Z H F S O C D E Q P B A W 1240 CX35 LP Standard ybaení 1 a Standard 1280 ybaení ROZMĚRY A Celkoá délka mm (4 302) (4 351) (4 351) (4 471) B Celkoá délka bez lžíce mm (3 325) (3 374) (3 374) (3 495) C Střed osy až k bodu otáčení lžíce mm 621 (780) 531 (757) 531 (757) (757) D Rozchod kol mm (1 565) E Zadní přesah mm F ýška s penou ochrannou stříškou řidiče mm ýška s eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se sklopenou eps (sklápěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška se spuštěnou epsplus (spouštěcí ochranná stříška řidiče) mm ýška s kabinou mm H ýška sedadla mm J Celkoá praconí ýška mm (3 607) (3 677) (3 749) (3 749) K Max. ýška bodu otáčení lžíce mm (2 922) (3 042) (3 114) (3 114) L Nakládací ýška mm (2 603) (2 723) (2 795) (2 795) M Násypná ýška mm (1 972) (2 141) (2 213) (2 213) N Dosah při M mm 490 (533) 499 (547) 447 (495) (495) O Seřezáací hloubka mm 55 (150) 153 (205) 81 (133) (133) P Celkoá šířka mm Q Šířka na osu pneumm S Sětlá ýška mm T Maximální nější poloměr mm (2 776) (2 840) (3 037) U Poloměr na nějším okraji mm nitřní poloměr mm W Úhel zalomení X Úhel zaklopení při max. ýšce zdihu 45 (46) 47 (52) 47 (52) (52) Y Max. úhel yklopení 42 (40) 43 (36) 43 (36) (36) Z Úhel zaklopení na zemi 50 (49) 47 (48) 47 (48) (48) šechny hodnoty se standardní lžící na lehký materiál Hodnoty ( ) ysoká ýška zdihu 1240 CX LP Standard ybaení 1 ybaení Standard a ukázka ybaení Šířka stroje mm PNEUMATIKY AS ET / / / x AS ET / AS ET * 10.0 / AS ET * / 1 380* 1 044* / 1 380* 10.0 / AS ET / / / AS ET x AS ET x AS ET x AS ET x EM ET30 970* / 1 090* 970* / 1 090* 958 / x EM ET / / x EM ET x EM ET / / Dojité pneumatiky AS * Standardní pneumatiky 36_37

20 Pro kalitu máme u nás pouze jednu normu, která se počítá: aše spokojenost e šech ohledech. Kalita pro společnost Weidemann to nejsou žádná prázdná sloa, nýbrž dennodenně dodržoaná skutečnost s německými lastnostmi. Protože skutečný Weidemann pochází z jednoho z nejmodernějších ýrobních záodů na ýrobu koloých a teleskopických nakladačů. Záod, který byl spuštěn roce 2007, zaručuje trale ysokou kalitu našich produktů. A z toho yplýá bezpečnost, komfort a hospodárnost, na kterou se ždy můžete spolehnout. Kalita přináší přidanou hodnotu. Dalším typickým znakem splňujícím zláštní požadaky na kalitu strojů Weidemann je práškoý lak. Oproti běžnému nástřiku prodlužuje podstatným způsobem žiotnost a je účinnější a současně ekologičtější. 1 kalitní práškoý lak 2 3 pokročilá kalita kontroly každého stroje KALITA DOBRÁ, ÝSTUPNÍ KONTROLA LEPŠÍ. Každý Weidemann, který náš záod opouští, byl podroben důkladné ýstupní kontrole. To našim zákazníkům zaručuje hned od začátku ysokou žiotnost a spolehliost, elice příjemnou obsluhu a proádění opra a nízké proozní náklady. Neboť pouze tam, kde najdete logo Weidemann, se unitř skutečně skrýá kalita firmy Weidemann. Zcela bezpečně. 38_39

21 Weidemann GmbH Mühlhäuser Weg Diemelsee-Flechtdorf Německo Tel. +49(0) Fax: +49(0) WM /04/2015 CZ Weidemann je dceřinou společností mnichoského koncernu Wacker Neuson SE.

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson.

kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. kolové nakladače Výkonné, obratné a připraveny k použití v každé situaci. Kolové nakladače Wacker Neuson. Na staveništi neodmyslitelné: Kolové nakladače Wacker Neuson. Díky kolovým nakladačům Wacker Neuson

Více

Všestranný silák. Volitelně s ochrannou stříškou řidiče nebo s kabinou.

Všestranný silák. Volitelně s ochrannou stříškou řidiče nebo s kabinou. 1880 Všestranný silák. Volitelně s ochrannou stříškou řidiče nebo s kabinou. Náš nejvýkonnější Hoftrac Nový Hoftrac 1880 je spojovacím prvkem mezi malými multifunkčními nakladači Hoftrac a výkonnými kolovými

Více

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC

Hoftrac. - nepostradatelné stroje i pro budoucí generace. 1130 CX 1140 CX 1160 CC CX CX CC Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX

Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky 1350 CX 1370 CX 1770 CX Malé a všestranné v denním nasazení Naše odpověď na Vaše různorodé požadavky S nakladači řady 13/17 Vám firma Weidemann nabízí skutečně

Více

Optimální pro zoologické zahrady, zvířecí parky a obory.

Optimální pro zoologické zahrady, zvířecí parky a obory. Optimální pro zoologické zahrady, zvířecí parky a obory. Nakladač 1160 ehoftrac : Inovativní. Elektrický. Bezemisní. Novy : Originál Hoftrac. 100 % elek trický Originál Hoftrac : Nepostradatelný multifunkční

Více

Ti praví pro stáje a malé prostory.

Ti praví pro stáje a malé prostory. CC CX CX CX Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje značky Weidemann

Více

Multifunkční stroje Hoftrac.

Multifunkční stroje Hoftrac. 1140 1140 Weidemann GmbH Mühlhäuser Weg 45 49 34519 Diemelsee-Flechtdorf Spolková republika Německo Tel. +49(0)5633 609-0 Fax +49(0)5633 609-666 info@weidemann.de www.weidemann.de Multifunkční stroje Hoftrac.

Více

Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Všechny kolové nakladače v kostce

Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Všechny kolové nakladače v kostce Kolové nakladače Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. 1. Plný výkon přesně pro vaše požadavky Optimální výkon je typický pro

Více

Naše definice výkonu 8080 CX120

Naše definice výkonu 8080 CX120 Naše definice výkonu 8080 CX120 Síla a přesnost v dokonalé kombinaci Naše definice výkonu Nakladačem 8080 CX s řízením všech kol rozšiřuje firma Weidemann paletu svých výrobků o přírůstek ve třídě osmitunových

Více

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti

EZ 80. Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ 80 Pásová rýpadla Zero Tail Kompaktní konstrukce dosahuje velké výkonnosti EZ80 je největší rýpadlo zero tail od firmy Wacker Neuson. Kompaktní rozměry, snížená spotřeba paliva a vysoký výkon jsou spojeny

Více

EW100 Mobilní rýpadla > 6 t

EW100 Mobilní rýpadla > 6 t EW100 Mobilní rýpadla > 6 t S rýpadlem EW100 rychle připraveni vyrazit 10tunové mobilní rýpadlo EW100 vás přesvědčí velkým výkonem, nízkou spotřebou paliva a mimořádně uživatelsky přívětivými funkcemi.

Více

Kolové nakladače, které jdou vstříc budoucnosti.

Kolové nakladače, které jdou vstříc budoucnosti. CX LP CX CX LP T CX T Za svůj trvalý úkol považujeme splnění daných parametrů týkajících se výrobků a služeb: spolehlivost, důvěryhodnost, kvalita, rychlá reakce, flexibilita a inovace. Kompaktní stroje

Více

ET18. ET18 - evoluce vašeho pracovního světa.

ET18. ET18 - evoluce vašeho pracovního světa. ET18 Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem ET18 - evoluce vašeho pracovního světa. Novou modelovou generací ve třídě 1,7 až 2,4 t stanovuje Wacker Neuson nové měřítko kompaktních rýpadel. Osvědčené

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

T T. Výkonné kolové a teleskopické nakladače T. Volitelně s nakládacím nebo teleskopickým ramenem.

T T. Výkonné kolové a teleskopické nakladače T. Volitelně s nakládacím nebo teleskopickým ramenem. 4080 4080T 5080 5080T 080 080T 080 080T Výkonné kolové a teleskopické nakladače. Volitelně s nakládacím nebo teleskopickým ramenem. Pro Váš provoz neodmyslitelné. Díky kolovým nakladačům Weidemann je každá

Více

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ.

Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Holder C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. C 250 / C 270 SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Průlom do další dimenze. Nová řada C komunálních kloubových nosičů nářadí Holder vyniká vysokým výkonem a kompaktní konstrukcí.

Více

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou HOLDER ŘADY C. SILNÝ. ÚZKÝ. GENIÁLNÍ. Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace nosičů nářadí s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder

Více

Naše nízké stroje pro zvláštní nasazení 2070 CX LP 3070 CX LP 4070 CX LP 2070 CX LP T 3070 CX LP T

Naše nízké stroje pro zvláštní nasazení 2070 CX LP 3070 CX LP 4070 CX LP 2070 CX LP T 3070 CX LP T Naše nízké stroje pro zvláštní nasazení 27 CX LP 37 CX LP 47 CX LP 27 CX LP T 37 CX LP T Výkonné ve snížených prostorech Naše nízké stroje pro zvláštní nasazení V řadě LP, určené pro zvláštní nasazení,

Více

Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. Všechny kolové nakladače v kostce

Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. Všechny kolové nakladače v kostce Kolové nakladače Toto jsou důvody, které mluví pro kolové nakladače Wacker Neuson. Kompetence pro kolové nakladače v každém detailu. 1. Plný výkon přesně pro vaše požadavky. Optimálně dimenzovaný výkon

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru 1 Nabídka modelů Farmall U Pro pro rok 2013 Tier 4a made in Aust r ia Model Motor jmenovitý výkon při 2300 min -1 (k) max. výkon při 1900 min -1 (k) Převodovka Hydraulika Max. zdvihací síla Hmotnost Min.

Více

Kolové nakladače Teleskopické kolové nakladače. Výkonné kolové nakladače. Volitelně se standardním nebo teleskopickým ramenem.

Kolové nakladače Teleskopické kolové nakladače. Výkonné kolové nakladače. Volitelně se standardním nebo teleskopickým ramenem. Kolové nakladače Teleskopické kolové nakladače Výkonné kolové nakladače. Volitelně se standardním nebo teleskopickým ramenem. Pro Váš provoz neodmyslitelné. Díky kolovým nakladačům Weidemann je každá práce

Více

NOVINKA: 516-40 AGRI COMPACT LOADALL nová generace

NOVINKA: 516-40 AGRI COMPACT LOADALL nová generace NOVINKA: 516-40 AGRI COMPACT LOADALL nová generace Nový kompaktní teleskopický manipulátor Loadall 516-40 AGRI je náhradou stávajícího manipulátoru Loadall 515-40. Tento nový model navazující na svého

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3350]3360 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 132 kw (180 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Multitalenty v úzkém prostoru

Multitalenty v úzkém prostoru SÉRIOVÉ VYBAVENÍ WL 18 WL 25 PŘENOS SÍLY Pohon pojezdu Hydrostatický pohon všech kol s řízením s vlastním pohonem Nápravy Tuhé nápravy Uzávěrka diferenciálu WL 25 100 % elektricky a hydraulicky připojitelná

Více

KOMPAKTNÍ TRAKTOR ZNAČKY KIOTI

KOMPAKTNÍ TRAKTOR ZNAČKY KIOTI NOVA RADA ˇ CK KOMPAKTNÍ TRAKTOR ZNAČKY KIOTI CK3510/CK3510H/CK4010/CK4010H Osvětlení palubní desky Podsvícená palubní deska zaručuje velkou viditelnost při práci v jasném denním světle nebo v noci. HST

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, elikost 12, 2, 0 a 100 Základní funkce Spínání a jištění motorů do 100 A. Oládání přístroje Spouštěče motoru elikosti 12, jsou oládány kolíbkoým mechanizmem. Velikosti 2, 0 a 100 jsou

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R D

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R D Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R D Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením čtyř kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech. Vybavení:

Více

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI

PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI farmlift farmlift STVOŘEN PRO EFEKTIVNÍ MANIPULACI Navrhli jsme a zkonstruovali teleskopický manipulátor Farmlift pro Vaše každodenní potřeby manipulace na Vašich farmách a zemědělských podnicích. Jakýkoliv

Více

VOLCAN 750,850 a 950 RS a AR

VOLCAN 750,850 a 950 RS a AR J. HRADEC s.r.o. VOLCAN 750,850 a 950 RS a AR Do rukou se Vám dostává prospekt, v kterém je představen nejsilnější a nejrobustnější traktor z celého výrobního programu renomované firmy BCS typové označení

Více

DPU6555 Reverzní vibrační desky. Neporazitelná na jakémkoliv podkladu

DPU6555 Reverzní vibrační desky. Neporazitelná na jakémkoliv podkladu DPU6555 Reverzní vibrační desky Neporazitelná na jakémkoliv podkladu Díky své enormní hutnicí síle ve spojení s rychlým posuvem vpřed a vzad DPU 6555 nabízí mimořádně vysokou produktivitu. Je to univerzální

Více

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla Dynamika ozidla Hnací a dynamická charakteristika ozidla Zpracoal: Pael BRABEC Pracoiště: VM Tento materiál znikl jako součást projektu In-TECH, který je spoluinancoán Eropským sociálním ondem a státním

Více

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz

KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Servis, za kterým stojí lidé KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD. www.pal.cz KIOTI UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI DK451(C)/501(C)/551(C) DK751(C) 4WD Servis, za kterým stojí lidé www.pal.cz DK451/501/551 DK751 4WD Motor šetrný k životnímu prostředí Tiché motory s minimálními

Více

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D

LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména

Více

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3

WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ. VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 WA 75 WA75-3 WA75-3 KOLOVÝ NAKLADAČ VÝKON 42,5 kw 58 PS PROVOZNÍ HMOTNOST 4.880 kg KAPACITA LOPATY 0,65-1,25 m 3 Kolový nakladač WA75-3 STRUČNÝ PŘEHLED Nový kompaktní kolový nakladač WA75-3: je komfortnější,

Více

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008

Geotrac řady 3 + 4. Přehled modelů pro rok 2008 Geotrac řady 3 + 4 Přehled modelů pro rok 2008 Od S 14 po Geotrac 60 let traktorů Lindner (1948 2008) Rakouský rodinný podnik Lindner vyrábí traktory a transportéry určené k nasazení v horských oblastech,

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec Technické podmínky veřejné zakázky Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R Lpg

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R Lpg Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 170/600 R Lpg Plně hydraulický průmyslový zametací stroj na plyn se zadním řízením čtyř kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech. Vybavení: Ruční

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 90/60 R Bp Pack "Efektivní při nasazení - jednoduchý při použití" Komfortní a mimořádně kompaktní zametací stroj s místem pro řidiče ve verzi na bateriový pohon

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech. Vybavení:

Více

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì

45.5 kw / 62 Ks. pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì 3 45.5 kw / 62 Ks -1 pøi 2800 min nosnost na vidlích 2100 kg zapojitelná 100% uzávìra diferenciálu v pøední i zadní nápravì Výložník Mono-Boom s výkonnou chránìnou Z - kinematikou a paralelním vedením

Více

AX 1000. > S p e c i a l i s t a na n a k l a d a č e. > K l o u b o v ý n a k l a d a č 1.0 1.6 m 3 K O M P A K T N Í N A K L A D A Č

AX 1000. > S p e c i a l i s t a na n a k l a d a č e. > K l o u b o v ý n a k l a d a č 1.0 1.6 m 3 K O M P A K T N Í N A K L A D A Č > S p e c i a l i s t a na n a k l a d a č e > K l o u b o v ý n a k l a d a č 1.0 1.6 m 3 Pojďme se podívat 49 kw / 67 hp při 2800 rpm max. nosnost na vidlích: 2600 kg 100% manuální uzávěra diferenciálu

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k

KOMPAKTNÍ TRAKTORY. Modelová řada GK 16-20 k KOMPAKTNÍ TRAKTORY Modelová řada GK 16-20 k NEJNOVĚJŠÍ GENERACE MALÝCH VÝKONNÝCH TRAKTORŮ PRO VŠESTRANNÉ POUŽITÍ YANMAR novou modelovou řadu, která předčí Vaše očekávání. Přesvědčte se sami o japonské

Více

Hodnotové kolo společnosti Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je středobodem našeho zájmu ZÁKAZNÍK CHARAKTER VÝKON

Hodnotové kolo společnosti Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je středobodem našeho zájmu ZÁKAZNÍK CHARAKTER VÝKON řehled modelů Hodnotové kolo společnosti Wacker Neuson: Úspěch zákazníka je středobodem našeho zájmu D05 D08 ásový dumper 0,5 2,5 t užitečné zatížení ÁSOÝ BR do 1 t 1 2 t 2 3 t 3 4 t 4 5 t 5 6 t 6 8 t

Více

Parallel - o - Matic

Parallel - o - Matic Parallel - o - Matic ... technika v pohybu! Hydraulický řídící blok MCV se vyznačuje především centrální distribucí oleje, ale také kompaktním a modulárním stavebnicovým systémem. MCV blok lze rozšířit

Více

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace

Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 Technická data a fotodokumentace Uvedená data se mohou lišit podle stupně výbavy stroje. Tisková verze 03/2012. Teleskopický manipulátor Genie GTH 3007 TECHNICKÁ

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI EX40 EX50 EX KIOTI EX40 EX50 www.kioti.pal.cz TECNICKÉ PARAMETRY Vše je otázkou designu LCD panel Nově uspořádaný, poskytuje všechny důležité informace. Nabízí vysokou

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou

Holder řady C. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Holder řady C. Silný. Úzký. Geniální. Nová řada C s 1- a 2místnou kabinou Řada C: C 250 / C 270 Silný. Úzký. Geniální Nová generace Nářaďový traktor s kloubovým řízením Nová řada C vozidel Holder nabízí

Více

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ.

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. CZ 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. Některá data představují milníky v historii - některé produkty přetváří trh. MAF, nejpokročilejší samojízdný postřikovač byl vytvořen, aby zvýšil standardy. 2 roky

Více

V akci pěkně rozkvést

V akci pěkně rozkvést www.wackerneuson.com V akci pěkně rozkvést Nabídka výrobků Wacker Neuson pro zahradní a krajinnou tvorbu. WN.8.90./08/03 CZ Zasít nápady a sklízet nadšení Wacker Neuson - Váš kompetentní partner pro zahradní

Více

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER

VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg. Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER VÝKON NA SETRVAČNÍKU 231 kw 310 HP @ 1900 ot/min. PROVOZNÍ HMOTNOST 37 800 kg Fotografie může obsahovat nadstandardní výbavu PÁSOVÝ DOZER D 155 AX-5 Pásový dozer Úplně nový stroj Komatsu D155 AX 5 navazuje

Více

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP

KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP KOMPAKTNÍ NAKLADAČE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P510 51 HP MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 LET ZKUŠENOSTÍ K VAŠIM SLUŽBÁM PICHON KNOW-HOW Již 40 let je fi rma PICHON partnerem v mnoha odvětvích:

Více

Průzkumník Kompaktní rýpadlo 803 Wacker Neuson

Průzkumník Kompaktní rýpadlo 803 Wacker Neuson Průzkumník Kompaktní rýpadlo 803 Wacker Neuson 803 Malý. Mimořádně výkonný. Jednoduše praktický. PRO MNOHO LIDÍ JE I TEN NEJMENŠÍ STROJ ŘADY KOMPATNÍCH RÝPADEL WACKER NEUSON PROSTĚ TÍM NEJLEPŠÍM: DOVEDE

Více

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg

15R-8 PC15R-8 PC15R-8. SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg PC 15R-8 PC15R-8 PC15R-8 MINIRÝPADLO VÝKON SAE J1349 11,4 kw 15,3 HP PROVOZNÍ HMOTNOST Od 1 575 kg do 1 775 kg TECHNOLOGIE TVARU Výsledek technologie a zkušeností firmy Komatsu, minirýpadlo PC15R-8 reaguje

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

Kolový nakladač 416 HT Agri

Kolový nakladač 416 HT Agri MAX. VÝKON MOTORU: 97 kw (130 koní) MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 10.308 MAX. OBJEM LŽÍCE: 1,7 m³ TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Super vysoký zdvih TECHNICKÉ ÚDAJE - Standardní zdvih TECHNICKÉ

Více

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax)

KATALOG. černobílé a barevné A4 tiskárny černobílé a barevné A4 multifunkce (tiskárna/kopírka/skener/fax) KATALOG Xerox kancelářských zařízení pohodlnou práci s dokumenty černobílé a barené árny černobílé a barené multifunkce (árna/kopírka/skener/) Produkty objednáejte na: +40 0 410 715 spotrebnimaterial@xdocument.cz

Více

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie

Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS. Špičková technologie AGRI PLUS >> Agri PLUS Agri Plus 40.7 VS Agri Plus 40.7 PS Agri Plus 38.9 VS Agri Plus 38.9 PS Špičková technologie Dieci AGRI jsou extrémně pohodlné, rychlé, lehce ovladatelné stroje. s mimořádným výkonem

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční podporou Operačním programu Vzděláání pro konkurenceschopnost Králoéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr Pístoé stroje ing.jan Šritr 1

Více

AKČNÍ CENÍK TRAKTORŮ Zetor - TECHAGRO 2010

AKČNÍ CENÍK TRAKTORŮ Zetor - TECHAGRO 2010 AKČNÍ CENÍK TRAKTORŮ Zetor - TECHAGRO 2010 platný od 21.3. 2010 do 31.3.2010 DOPORUČENÁ Typ Označení provedení DC 10% sleva AKČNÍ CENA výkon kw/k Proxima Plus 85 8541.12 4 WD 888 500 88 850 799 650 60/82

Více

Technická data 208F 6-ti válec

Technická data 208F 6-ti válec Technická data 208F 6-ti válec Motor Kabina Výrobce IVECO paralelně vyklápěcí NEF 6-ti válec Common Rail Turbo / EuroMot TIER 3 ROPS, FOPS, OPS certifikovaná bezpečnostní kabina Max. výkon 130 kw nebo

Více

ICT 50. Manipulátor & traktor v jednom! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS

ICT 50. Manipulátor & traktor v jednom! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS ICT 50 Manipulátor & traktor v jednom! nabídka systému Na přání je možná dodávka s filtrem pevných částic! Ucelená koncepce pro celoroční práci ve výkonové třídě 50 KS 1 Univerzální, snadno ovladatelný

Více

MAXXUM CVX MAde in AUstriA

MAXXUM CVX MAde in AUstriA MAXXUM CVX DOSTUPNÉ POUZE V ČERVENÉ 1999 První traktor s převodovkou CVX a systém automatického řízení produktivity APM 2004 Maxxum Multicontroller 2006 PUMA CVX s dvouspojkovou technologií DKT 2013 Maxxum

Více

Technická data 208F 4 válec

Technická data 208F 4 válec Technická data 208F 4 válec Motor Kabina Výrobce IVECO paralelně vyklápěcí NEF 4 válec Common Rail Turbo / EuroMot TIER 3 ROPS, FOPS, OPS certifikovaná bezpečnostní kabina Max. výkon 104 kw (141 DIN-PS)

Více

Řada X700. Modely řady X700 Překonají vaše představy

Řada X700. Modely řady X700 Překonají vaše představy Řada X700. Modely řady X700 Překonají vaše představy Řada X700. Nic vám nebude bližší. Stálý pohon všech kol Mezi nové vlastnosti modelu X748 patří i stálý pohon všech kol. To zaručuje nejvyšší trakci

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Bezpečnostní obvody (BO)

Bezpečnostní obvody (BO) Bezpečnostní obody (BO) rčeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Poznámka:!!! Níže uedené texty neobsahují změny termínech, přístupech a e lastním proedení bezpečnostních systémů yolané

Více

Toto jsou důvody, které mluví pro osvětlovací systémy Wacker Neuson. Kompetence pro osvětlení v každém detailu. Všechny osvětlovací systémy v kostce.

Toto jsou důvody, které mluví pro osvětlovací systémy Wacker Neuson. Kompetence pro osvětlení v každém detailu. Všechny osvětlovací systémy v kostce. Osvětlení Toto jsou důvody, které mluví pro osvětlovací systémy Wacker Neuson. Kompetence pro osvětlení v každém detailu. 1. Světlo přesně podle vašich potřeb. Poháněné elektřinou nebo palivem, se stožárem,

Více

AGRI Pro Loadall s variabilní převodovkou DualTech

AGRI Pro Loadall s variabilní převodovkou DualTech AGRI Pro Loadall s variabilní převodovkou DualTech JCB představuje nový AGRI Pro Loadall s celosvětově první duální technologií pohonu pojezdu, kombinující hydrostatický pohon a Powershiftovou převodovku.

Více

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 154 kw (210 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech!

QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! QUADRO4 JÍZDA NA MOTORCE S ŘIDIČÁKEM NA AUTO! QUADRO 350S QUADRO4 - světová novinka na 4 kolech! SVĚTOVÁ NOVINKA NA 4 KOLECH! VÍCE TRAKCE - VÍCE ZÁBAVY - VÍCE BEZPEČNOSTI! Více stability, více bezpečnosti,

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 100/100 R P

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 100/100 R P Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 100/100 R P Komfortní a moderní zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče pro profesionální používání ve venkovních i vnitřních prostorech pro plochy 8.000

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

Smykem řízené nakladače S450TX / S725TX / S800TX. Transtechnik CS, spol. s.r.o. Průběžná 80b Praha 10 - Strašnice IČ: DIČ:CZ

Smykem řízené nakladače S450TX / S725TX / S800TX. Transtechnik CS, spol. s.r.o. Průběžná 80b Praha 10 - Strašnice IČ: DIČ:CZ Smykem řízené nakladače S450TX / S725TX / S800TX Transtechnik CS, spol. s.r.o. Průběžná 80b 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ:45275718 DIČ:CZ45275718 Tel.: +420 274 812 280 Fax: +420 274 814 287 www.transtechnik.cz

Více

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz

T R A N S P R O Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT. www.belos.cz Ř E Š E N Í J A K VYBRAT SESTAVIT ŘÍDIT VLASTNIT www.belos.cz Z I M A Jaro, léto, podzim a zima. Není tomu tak dávno co bylo třeba několika strojů pro celoroční údržbu. Nyní ovšem Belos představuje nosič

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 130/300 R D Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s dieselovým motorem se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech. Vybavení:

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ

PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ UNIVERZÁLNÍ OBRATNÝ VÝKONNÝ PRO KAŽDOU PRÁCI NOVÝ MULTIFUNKČNÍ NAKLADAČ A NOSIČ NÁŘADÍ Český výrobek VOP CZ, s.p Dukelská 102 742 42 Šenov u Nového Jičína Tel.: +420 556 783 111 E-mail: dapper@vop.cz www.dapper.cz UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK

Více

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5

NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 NAKLADAČE HITACHI ZW a ZW-5 ---------------------------------------------------- Japonská společnost HITACHI uvádí na trh novou řadu čelních nakladačů s označením ZW-5. Produktová paleta kloubových nakladačů

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace. 1 ČERPADLA! čerpadla, tlak, objemoý průtok, ýtlačná ýška, regulace čerpadel, oběžné kolo CÍL této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, ýpočtu

Více

ZÁRUKA SÍLY A KOMFORTU PONSSE BUFFALO

ZÁRUKA SÍLY A KOMFORTU PONSSE BUFFALO ZÁRUKA SÍLY A KOMFORTU PONSSE BUFFALO NOVÝ ŠAMPION MEZI VYVÁŽEČKAMI Ať už pracujete v těžbě nebo probírce, nové PONSSE Buffalo vám poskytuje takový výkon a komfort, jaký jste ještě nikdy předtím nezažili..

Více

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2

Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 Paload TECHNICKÝ LIST PL 1105.2 by Palazzani KOLOVÝ NAKLADAČ PL 1105.2 Emisní norma 97/68 CE TIER 3 Model Perkins 1104D-E44TA Max. výkon 109 kw (148,5 koní) Při otáčkách motoru 2200 ot/min. Počet válců

Více

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; 270 14; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396) DEUTZ-FAHR DEUTZ-FAHR 1 Parametr Jednotka Agrotron M 610 Agrotron M 620 2 Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové) - 4k4 4k4 3 Motor 4 Výrobce/model - DEUTZ / TCD 2012 L6 DEUTZ / TCD 2012 L6 5 Počet válců;

Více

Technické údaje a specifikace

Technické údaje a specifikace Technické údaje a specifikace Kapacita Operační hmotnost (CECE) kg 9350 Maximální hutnící šířka mm 2042 Hmotnosti Maximální operační hmotnost kg 24 000 Minimální zatížení jednoho kola kg 1169 Maximální

Více

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III

LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU. 1490D Eco III LESNÍ TECHNIKA 1490D SVAZKOVAČ TĚŽEBNÍHO ODPADU 1490D Eco III V novém inovovaném 1490D Eco III se skrývají hned dva stroje: svazkovač těžebního odpadu a vyvážecí traktor. John Deere 1490D je k dispozici

Více

MAL MA O L TRAKT OTRAK OR TORY

MAL MA O L TRAKT OTRAK OR TORY 16-35 hp MALOTRAKTORY Argumenty, které přesvědčí 1. 2. 3. 4. 5. Dovoz přímo od výrobce = nejvýhodnější ceny na trhu. Všestrannost využití, ideální malotraktory pro zemědělské i komunální účely. Komfortní

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY

UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTORY KIOTI CK22 CK27 CK35 CK KIOTI CK22 CK27 CK35 www.kioti.pal.cz TECHNICKÉ PARAMETRY Motor šetrný k životnímu prostředí Výjimečně tichý dieselový motor KIOTI rodukuje minimální

Více

TERRAMET, spol. s r. o.

TERRAMET, spol. s r. o. MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: 6584,- kg VÝKON MOTORU: 38,1 kw (51,1 k) SPECIFIKACE STROJE A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm 2006 B Celková délka

Více

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3

VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228US-3 PC228USLC-3. Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 VÝKON 107 kw 145 PS @ 1.950 ot/min PROVOZNÍ HMOTNOST 21.980-23.900 kg OBJEM LŽÍCE 0,48-1,68 m³ PC228USLC-3 PC 228 Hydraulické Rýpadlo PC228US/LC-3 2 Práce v přeplněných a stísněných prostorách je přímo

Více

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150

TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 B TRAKTOR KUBOTA S DIESELOVÝM POHONEM B2050/B2350/B2650/B3150 Nový rozměr ve třídě kompaktních traktorů Maximální komfort a neomezené možnosti použití 2014 Kubota Corporation KUBOTA K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Více