Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Auto*Matické kouzlo dne Ulice se promění v promenády, žádná auta, samé veselí. Začne život jinak. strana 4 Pojďte na burčák, hrozny dozrály Páté výročí oslav vína roztančí Grébovku. Propuknou nefalšované bakchanálie. strana 5 Cena Thálie se jí zatím vyhýbá Neuvěřitelně aktivní Luba Skořepová má energie na rozdávání. Kde bere životní elán a optimismus? strana 7 Nebuďme lhostejní k okolí Vážení čtenáři, léto pomalu končí a pro naše nejmenší nastává nový školní rok. Děti si o prázdninách užívaly volna a nyní se mohou ve školních lavicích podělit o své zážitky se svými kamarády. Někteří vstoupí do bran základních škol vůbec poprvé, někteří zase naposledy. Každý rok se tento koloběh neustále opakuje, ale letos je přece jen něco jinak. Slovo úvodem Základní škola Legerova se přes prázdniny úspěšně přestěhovala do Vratislavovy ulice. Chtěl bych tímto poděkovat novému řediteli, pedagogům a všem ostatním pracovníkům této školy, že se jim s přispěním městské části podařilo školu zachránit a Praha 2 tak stále má deset základních škol. Nebylo to jednoduché rozhodnutí a vyvolalo rozsáhlou debatu, avšak nakonec zvítězil zdravý rozum. Školáky ovšem nečeká překvapení pouze ve škole pod Vyšehradem, pracovalo se i v jiných školách a školkách. Někde se měnila okna, jinde se rekonstruovala hřiště a nakupovaly nové pomůcky. Kantoři se pečlivě připravovali, aby se děti mohly kvalitně vzdělávat a být tak lépe připraveny na vstup do další fáze jejich života. Během života se všichni neustále učíme, získáváme nové zkušenosti a náš pohled na svět se mění. Nejsem asi jediný, kdo má z těchto změn často obavy a strach. Každá doba s sebou přináší nové hrozby, nové krize, a proto je důležité, abychom stáli za našimi hodnotami, které nás provázejí po celý život a které získáváme už jako malé děti. Měli bychom si více všímat svého okolí, pomáhat lidem v nesnázích a snažit se být vzorem pro další generace. Učme své děti ohleduplnosti, toleranci a zodpovědnosti. Pokusme se někdy cestou z práce domů zastavit před svým domem a rozhlédnout se. Uvidíme-li odpadek na ulici, uklidíme ho? Uvidímeli důchodce, nesoucího těžký nákup, nabídneme mu pomoc? Uvidíme-li pejska, znečisťujícího ulici, napomeneme jeho pána? Nebuďme lhostejní, probuďme se a na tyto otázky odpovězme ano. Praha 2 vzkvétá. Je živým organismem, místem, které žije a kde se žije dobře. Pokud ale chceme, aby to bylo ještě lepší, měli bychom se sami aktivně zapojit, společně se nám to podaří. Jan Pech, zástupce starosty Seminář na téma Finanční plánování a exekuce Občanská poradna o. s. Společnou cestou a humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 pořádají bezplatný seminář na téma Finanční plánování a exekuce II rodinný a osobní rozpočet se zaměřením na konkrétní situace a formy výkonu rozhodnutí a exekuce. Seminář se koná od 8:30 do 12:00 v zasedacím sálu č. 614 Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Výzva STOPY ŽIDŮ V PRAZE 2 Dokumentačně-vzdělávací projekt, zaměřený na mapování historie židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2, bude v příštích třech letech za podpory městské části Praha 2 realizovat dokumentarista Martin Šmok. Většina zachycovaných událostí se bude týkat období zrovnoprávnění židovského obyvatelstva a jeho následného splývání s většinovou společností. Od začátku 20. století byla židovská obec na Královských Vinohradech nejpočetnější obcí v Praze, ale i největší v Československu. Po zásadních změnách první republiky přeťal veškeré naděje v lepší svět nástup německých národních socialistů k moci. Ten přinesl na Vinohrady nejprve vlnu uprchlíků z Německa a poté protižidovské tažení. Genocida zasáhla území dnešní Prahy 2 s nebývalou silou. Společně s občany označenými za nižší rasu zmizelo i povědomí o sdílené historické paměti míst, vědomí souvislostí, a tím i naděje na kontinuitu. Projekt si klade za cíl zdokumentovat osudy konkrétních lokalit, zachytit významné historické události i každodenní realitu a prezentovat životní příběhy známých i neznámých osobností. Jestliže máte ve svém vlastnictví takové cenné dokumenty či předměty, uvítáme, dáte-li to na vědomí do redakce Novin Prahy 2 prostřednictvím u: příp. tel.: VINOBRANÍ ZA DVEŘMI: Že konec srpna napravil reputaci prázdninovému počasí, uvítaly nejen děti školou povinné, ale například vinaři. Pro ty znamená deštivé počasí neustálý souboj s plísněmi, spoustu práce se zařezáváním révy a likvidací plevele, starost o to, aby se nedostatek slunce neprojevil na dozrávání hroznů. Na vinohradu v Grébovce mají teď napilno úplně všichni pod odborným dozorem vinohradníka Turečka brigádníci ošetřují révu postřiky, okopávají keříky a provádějí osečkování (na snímku), tedy zařezávají révu, aby nepřerostla. A to ještě zdaleka není vší práci konec, jak se dočtete na straně 5. Text a foto: len Nejlepší dřevěné hřiště roku 2011 je v Praze 2 Dětské hřiště U Vodárny porazilo ve veřejném hlasování dalších osmadvacet projektů, přihlášených do soutěže Dřevěná stavba roku v kategorii Nejlepší dřevěné hřiště O vítězi se rozhodovalo až do 19. srpna v internetovém hlasování na adrese Kromě hřiště U Vodárny přihlásila městská část do soutěže, určené pro české obce nad 3000 obyvatel, ještě jeho sousedního konkurenta U Draka. Lze-li oblíbenost měřit počtem návštěvníků, pak v Praze 2 nepochybně vedou právě tato dvě hřiště. Děti všech věkových kategorií tu oceňují především moderní vybavení, důvtipné uspořádání herních prvků, ale i originální koncepci. Převládajícím materiálem je v obou případech dřevo, což byla hlavní podmínka pro účast v soutěži Dřevěná stavba roku. Vítězné hřiště U Vodárny bylo po pětiměsíční rekonstrukci, do níž městská část investovala 21 milionů korun, otevřeno v dubnu loňského roku. Pokrývají ho bezpečné umělé povrchy a je rozděleno na hrací prostor pro menší návštěvníky a sportoviště pro ty vzrostlejší. Části určené menším dětem dominuje hlavní atrakce tohoto hřiště impozantní dřevěná replika sousední vodárenské věže, sloužící dětem k prolézání, šplhání, klouzání a podobně. Je tu pískoviště s posuvnými kryty a spousta nápaditých herních prvků z akátového dřeva. Větší děti mají k dispozici multifunkční hřiště pro míčové hry, prostor pro první pokusy na in-line bruslích a především obrovskou trampolínu, věčně obsypanou malými i velkými. K modernímu hřišti samozřejmě patří hygienické zázemí. Areál je chráněn elektronickým zabezpečovacím systémem a ještě k tomu živou ostrahou. Soutěž Dřevěná stavba roku připravila Nadace dřevo pro život pod záštitou ministerstva zemědělství a volně navazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům z let 2006, 2008 a Základním cílem unikátního projektu je podpora staveb z obnovitelného přírodního materiálu. Dřevo je surovina umožňující vyhovět současným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost a nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. Text a foto: len Grottu po rekonstrukci čeká slavnostní premiéra Romantické zákoutí Havlíčkových sadů umělá jeskyně Grotta a severozápadní svah s vodopádem, jezírkem a vyhlídkou prošly nákladnou rekonstrukcí a při Vinobraní na Grébovce 2011 se opět zpřístupní veřejnosti. Kdybychom chtěli být akurátní, museli tvoří komplex romantického zákoutí čové skále, obsahuje důmyslné odvěková bychom uvést, že Grébovka jako ta- vodopád, jezírko a vyhlídka. trávací a odvodňovací šachty. Po re- se začala rodit před 141 lety. Tehdy Grotta a Klotildina vyhlídka nad jezírkonstrukci jsou meditační koutky, vinohradský pozemek i s vinohrakem měly sloužit zejména a přede- kašny, sály, balustrády, odpočívadla, dem koupil pražský průmyslník Moritz vším jako místo odpočinku, rozjímání, večeřadla a jednotlivé jeskyňky přibek. Gröbe, společník firmy Lanna a Še- pohody, klidu a ticha, které ruší jen praveny k využití. Vedle stavby proslavené vily ptáci. Jeskyni navrhl Antonín Barvitius Než ale do památkově cenného objek- vznikla anglická zahrada se skrytými a její okolí doplnil skalkami Josef tu vstoupili stavaři a restaurátoři, bylo tajemstvími. Taková místa nabízí umělá Vorlíček. Vnitřní systém chodeb jesky- nezbytné vyčistit odvodňovací kanál. krápníková jeskyně Grotta a s ní ně, která je jako by přilepená k čedi- Pokr. na str. 2

2 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Pokr. ze str. 1 Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci červenci a srpnu třikrát, a to , a Projednala celkem 133 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí Rada souhlasila od školního roku 2012/2013 s výukou anglického jazyka jako povinného vyučovacího předmětu od 1. ročníku v Základní škole, Praha 2, Sázavská 5, a od školního roku 2012/2013 s výukou některých předmětů v cizím jazyce, a to od 1. do 5. ročníku v Základní škole, Praha 2, Sázavská 5. Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání a s podáním výpovědi současnému dodavateli elektrické energie městské části Praha 2 na zbylých odběrných místech, kde ještě smlouva nebyla vypovězena, nejpozději do Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí Rada schválila termín 5. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne v 15:00 v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2 a jeho program. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 9 dne , č. 10 dne a č. 11 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 12 dne , č. 13 dne a č. 14 dne Z materiálů k informaci vybíráme: k výsledkům zjišťovacího archeologického výzkumu Karlova náměstí a k nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka UPLYNULO JIŽ 43 LET Ano, čas se zastavit nedá a připomínat tragické dějinné události spojené se ztrátami lidských životů je nezbytné, byť to v našich srdcích vyvolává bolavé vzpomínky. Takovým nešťastným předělem v životě velké většiny obyvatel naší země byl i vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna Poklonit se památce těch, kteří se stali oběťmi střelby před rozhlasovou budovou na Vinohradské ulici, přišel i starosta Prahy 2 Jiří Paluska. tom Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí čtenáři, úlovky inspirované soutěžním tématem OBRÁZKY Z LETNÍ PRAHY nás velmi potěšily. Za všechny děkujeme a tady je pořadí vítězů: 1. místo Blanka Kirsteinová za snímek Žíznivý pejsek (viz foto) 2. místo Eva Kafková za Křehký dotek léta 3. místo Otakar Krištoufek za snímek Při západu slunce Nové soutěžní téma není tak poetické, zato poskytuje velkou škálu možností, jak je uchopit. A také nepřeberné množství každodenních námětů. Těšíme se na snímky na téma PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ DO- PRAVY, které můžete posílat na redakční e- mail: p2.mepnet.cz až do 26. října Městská část Praha 2 odbor školství a kultury vyhlašuje při příležitosti zahájení školního roku výtvarnou soutěž na téma ŠKOLA PODLE MÝCH PŘEDSTAV. Soutěž je určena všem dětem ve věku 7 15 let. Do soutěže můžete posílat plošná díla, která souvisí se zahájením školního roku a školou. Mohou být tvořena libovolnou technikou, maximální formát obrázku je A3. Z došlých výtvarných prací uspořádáme výstavu v prostorách Úřadu MČ Praha 2. Výtvarné práce nám doručte nejpozději do 31. října 2011 na adresu: odbor školství a kultury MČ Praha 2, náměstí Míru 20, , Praha 2. Práce označte heslem Škola podle mých představ. Nepřekračujte omezený maximální formát. K soutěžnímu dílu nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní číslo a školu, kterou navštěvujete. Soutěž bude probíhat v kategoriích I. a II. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny. Více informací podá Lucie Langová, mail: nebo Eva Barvínková, mail: tel.: Grottu po rekonstrukci čeká slavnostní premiéra Paradoxně tak na restaurování Grotty začali pracovat jako první potápěči. Zanesené odpady uvolnili a umožnili tak přístup do podzemí. Samotné restaurační práce vyžadovaly kombinace různých činností s ohledem na stav objektu, ale i hledání napodobujících materiálů. Vládce moří se vrátí, ne však originál Restaurovaná kašna dostane v budoucnu do svého středu kopii sochy Neptuna, jejíž originál ztvárnil Bohumil Schnirch, který je také autorem trig na budově Národního divadla. Sochu Neptuna vytvořil Schnirch spolu s Janem Vorlíčkem z kvádru pískovce mezi lety 1875 až Monument je složen ze dvou částí horní tvoří samotná postava klečícího Neptuna s mušlemi, dolní bohatě členěný sokl, jímž je v podstatě skalka s rostlinnými motivy. Vcelku je socha vysoká téměř čtyři metry a široká bez mála tři. Její cena se dnes pohybuje kolem tří milionů korun. Čtyřpatrová Grotta svou rozlohou, ukrytými jeskyňkami, nikami, zákoutími, skalkami i amfiteátrem přímo vybízí ke kulturnímu využití. Těžko si lze představit, že by byla funkční jen jako zahradní restaurant, mohly by v ní probíhat výstavy různých artefaktů, komorní koncerty, divadelní představení, čtení básní či autorské čtení. Navíc určitě nepůjde využívat po celý rok. Problém bude i s ochranou tohoto výjimečného díla. Na jeho opravu již padlo na 40 milionů korun. Balustrády, vnitřní niky a malby prošly rukama a štětci zručných restaurátorů, opravily se zatopené a ucpané odvodní šachty a kanály, celý systém odvětrávání a odvodňování je opět plně funkční. Navíc se zadržená voda může opět použít. Rozbité jezírko a utajená vyhlídka Zahradní jezírko vždy patřilo ke Grottě. Před více než dvaceti lety v něm bývaly i kachny. Vyhlídka a jezírko jsou částečně skryty mezi stromy. Celé jezírko se muselo rekonstruovat. Svahový vodopád se kámen po kameni rozebral (kameny se číslovaly), z velké části bylo nutné odkrýt dno jezírka. Jezírko prošlo celkovou rekonstrukcí, kde byl odstraněn torzostav původně stavební rum zamíchaný s betonem a cihlami ustoupil vodě nepropustnému železobetonu, hydroizolaci, izolačním přizdívkám a torkretovému povrchu (stříkaný beton), který místu dodává osobitý ráz. Mezi kameny, navrácenými do vodopádu, se proplétá linka povrchové úpravy. Pracovali jsme s maximálně nedestruktivním přístupem k zeleni, která tu rostla. Bagry sloužily jako výkopové prostředky i jako tahače břemene. Na úvazech vozily kameny, nádoby s betonem. Logistika a doprava stavebního materiálu do tohoto koutku parku byla hodně náročná, přibližuje stavební práce Ondřej Janů, zodpovědný za revitalizaci a rekonstrukci parku a Grotty. Z dřevin jsme odstranili pouze nálety a tisové porosty, které vzrůstaly přímo z konstrukce jezírka. Dnes je tu i čištění vody, o což se starají rostliny v pobřežních místech, které jsou vysázeny do štěrkového lože; svahy jsou zpevněné tkaninou. Rostliny se rozrostou a budou vodu poměrně slušně čistit jako filtrace, která je v technologické šachtě, dodává Janů. Nádoba s bezpečnostním přepadem je napojena přímo do páteřní kanalizace této svahové části. Vodopád, splývající po kamenech do jezírka s uzavřeným okruhem, využívá recirkulaci vody a v případě většího poklesu hladiny vlivem odparu se hladina automaticky doplní. Žádné ryby v jezírku nebudou, říká přísně Ondřej Janů. Jsme rádi, že se ve skalním vodopádu zabydlely dvě užovky obojkové, které zde již přezimovaly, vysvětluje. Cesty kolem jezírka jsou vystlány sliveneckým mramorem, štípaným na velikost tři až osm centimetrů a zavibrovaným do štěrku. Cesty nejsou v žádném betonovém loži, aby dobře propouštěly vodu, a to se nám povedlo. Vydržely i vydatné deště. Asfalt, který nám na cestách zanechali socialističtí zahradní architekti, jsme odstraňovali s nadlidským úsilím, přibližuje Janů detaily rekonstrukce. Umělé pařezy dnes slouží jako pítka pro ptáky, dodává. Přestože tisy částečně pomrzly, jako celek to příroda ustála. Byl bych šťastný, kdyby se stejně šetrně jako my k rekonstrukci a revitalizaci tohoto romantického území kolem Grotty, k obnovenému parku a Grottě samotné chovali návštěvníci, kteří si to tu budou užívat, popřál si Ondřej Janů. Původně bylo v parku na 120 druhů stromů a byl dendrologickou raritou. Vzrostlé dřeviny výhled na Gröbeho vilu omezují, zato poskytují intimitu jezírku a okolí. Vedle vyhlídky je nově vybudované hřiště pro seniory. Na řadě laviček mohou odpočívat po cvičení na různých strojích, rozmístěných v terénu. Text: tom, foto: len Smíšené parkovací zóny v Praze 2 Dne byla spuštěna zbývající část smíšených zón v rámci zón placeného stání na území Prahy 2. Jak smíšené zóny fungují? Smíšená zóna je otevřena mezi 8. a 18. hodinou jak pro držitele parkovacích karet do modré zóny, tak pro všechny ostatní návštěvníky, kteří zaplatí příslušný poplatek v parkovacím automatu. Pro návštěvníky jde o zónu střednědobého stání, s možností zaparkovat max. na šest hodin, poplatek je 30 Kč/hod. Režim provozu parkovacích automatů je uveden na nově osazeném dopravním značení a na parkovacích automatech samotných. Některé oblasti jsou pro návštěvníky otevřeny po celý týden, někde jen ve všední dny. Sledujte pozorně dopravní značení! Po 18. hodině se oblast stává rezidentní (modrou) parkovací zónou, parkovat zde mohou pouze držitelé parkovací karty. Smíšená zóna je označena novým svislým dopravním značením, vodorovné značení je modrou čarou, stejně jako zóny rezidentní. Mezi 6. a 8. hodinou zůstává oblast otevřena bez omezení. Vozidlo zaparkované ve smíšené zóně bez platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku může být Městskou policií odtaženo. Světlana Švábová, odbor dopravy, ODÚR Ulice Úsek Dny Hodiny Kč/hod Pozn. Španělská Na Smetance Helénská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Wenzigova Lublaňská Bělehradská po pá 8:00 18:00 30 Kč od Lichnická Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Kunětická Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Helénská Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Legerova Tyršova Koubkova po ne 8:00 18:00 30 Kč od Legerova Boženy Němcové Wenzigova po ne 8:00 18:00 30 Kč od Václavská Na Moráni Trojická (vpravo) po pá 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011 Polská Třebízského Blanická po so 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011 Svatoplukova pod Nuselským mostem Oldřichova Jaromírova po pá 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Už zase není kde parkovat, to je děs Desátý ročník Evropského týdne mobility klepe na dveře. V týdnu od 16. do 22. září může každý z nás předvést, jak moc mu záleží na prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Letošním tématem je Alternativní doprava. Zjednodušeně řečeno jiná doprava než motorovým vozidlem. Navíc je čtvrtek 22. září vyhlášen jako Den bez aut. Na Evropský týden mobility navazuje již tradičně happening sdružení Auto*Mat, který v sobotu 24. září pod názvem Zažít město jinak zcela zaplní některé vinohradské a novoměstské ulice (viz strana 4). Zastupitelům jsme položili otázku: Jak se díváte na život na našich ulicích, automobilismus a cyklistickou dopravu? ČSSD Michal Tobrman ODS Ivo Hlaváč Nedávná stávka v dopravě odhalila, že město lze zažít jinak, jak rovněž hlásá občanské sdružení Auto*Mat. Jejím hybatelem byly asociální reformy, které připravuje současná vláda a které přivedou tisíce lidí na práh chudoby. Krom toho, že stávkující poukázali na snižující se kvalitu života všech obyvatel našeho státu, se ovšem podařilo na jeden den zlepšit kvalitu života lidí v Praze. Objevila se kola, brusle, longboardy a především o poznání méně automobilů. Ukázalo se, že se situace v pražské dopravě dá zlepšit, ale někdo nám musí pomoci. Upřednostníme při přepravě vlastní síly, městskou hromadnou dopravu, nebo osobní automobil? Měli bychom si uvědomit, že když pojedeme autem, pak většinou zbytečně zatěžujeme životní prostředí okolo nás. Výsledkem je, že Legerova, Sokolská, Anglická, Žitná a další ulice patří mezi nejznečistěnější místa v republice. Není už konečně na čase říct dost? OSB Strana zelených Pražané porazili stávku na kolech, na cyklostezkách se tvořily kolony. Ve čtvrtek 16. června 2011 hlavní město zaplavili cyklisté. Kolo vytáhli i ti, kteří na něm jezdí jen zřídkakdy. Na některých cyklostezkách se tak tvořily i kolony. Jen Vyšehradským tunelem mezi šestou a desátou Dopravu musíme usměrňovat, ne ji ponechat jako trh volné ruce, která způsobila nekončící finanční a dluhovou krizi. Věřím, že mantra neoliberálních nesmyslů bude brzy prolomena a nastane doba spravedlivých regulací a solidárnějšího rozdělení bohatství a zdrojů. Podobně bychom měli přistupovat k vytváření koncepce dopravy v naší městské části. Regulace již vedla k zavedení parkovacích zón, které občanům Prahy 2 napomohly při parkování. Podobně se podařilo omezit počet pruhů magistrály. Co ale dál? Budeme čekat, až situaci mírně zlepší pražské dálniční okruhy, které se budují déle, než se Opravdové řešení přinese jedině politická odvaha. stavěly pyramidy? Nebo magistrát začne konat a zavede zpoplatnění vjezdu do centra, včetně Prahy 2, tedy tzv. mýtné? Poté dojde k uzavření magistrály a k vybudování širokých cest pro chodce a cyklisty v místech některých dnešních ulic. A co zlevnit pražskou MHD, aby nebylo výhodnější jezdit autem? Pokud chceme zažít město jinak, určitě bychom měli začít u sebe, ale opravdové řešení přinese jedině politická odvaha. Karel Jech hodinou projelo na tři tisíce cyklistů. Den předtím jich bylo pouhých čtyři sta. Tolik novinová zpráva z počátku letošního léta. Při stávce MHD se tak jasně ukázalo, že Pražané by kolo využívali i jako způsob dopravy. A také se ukázalo, jak moc chybí infrastruktura pro cyklisty. A zvláště v Praze 2 jako by se zastavil čas. Při pohledu na cyklistickou mapu Prahy (http://wgp.praha-mesto.cz/tms/ projects_a/cyklo/) je zřejmé, že Prahou 2 lze na kole bezpečně projet pouze po náplavce Vltavy, podle Botiče a přes Nuselský most. Naprosto chybí oddělené pruhy v centru například v Italské, na Vinohradské, na Francouzské, v Lublaňské apod. Vyloženě nebezpečná je pro cyklisty Bělehradská. Při jízdě do kopce jsou z jedné strany zaparkovaná auta, nikdy nevíte, kdy se otevřou dveře, a z druhé strany zvoní nervózní řidič tramvaje. Při cestě z kopce jsou tu zase pověstné kočičí hlavy. V tradiční vinohradské zástavbě, kde jsou široké ulice s jednosměrným provozem a parkováním po obou stranách, se nabízí možnost upravit dopravní značení tak, aby cyklisté mohli jezdit v obou směrech. Toto řešení je bezpečnější, řidič a cyklista se vidí, a osvědčilo se v Hamburku, v Praze 7 a v mnoha dalších městech. V Praze 2 však dosud nebylo použito. Tradiční je výmluva, že nejsou peníze na cyklistickou infrastrukturu. Jedno zaparkované auto však na ulici zabírá cca 8 m 2. Což takhle využít polovinu výnosu za parkovné na budování nových cyklostezek, stojanů a značení cyklopruhů? Autor je cyklista, který jezdí patnáct let takřka denně na kole, a tak ani nevlastní Opencard. Cyklistou na dvojce adrenalin a bezmoc. Jan Malík Zažij město jinak, láká heslo pražské akce. Zastav se na jeden půlden a pojď se zamyslet, zda je naše město přesně takové, jaké jej chceme. Je to iniciativa lidí, kteří si myslí, že by mohlo být lepším místem. Zdá se jim, že těch automobilů, prachu, hluku i nebezpečí je pro život v ulicích už přeci jen trochu moc, a chtějí s tím něco dělat. Jsou cyklisté, proto přispívají také tím, že namísto auty se pohybují po Praze kolmo. Ne všichni se chceme či můžeme pohybovat městem na kole, ale snahou o postupné zvelebování místa, kde žijeme, jsou nám blízcí. Ani Praha 2 přeci nemusí být místem, kde jen přespáváme a při nejbližší příležitosti jej opouštíme za lepším vzduchem, za bezpečím. A tak se v duchu organizátorů ptáme co nás přiměje, abychom si odpoledne, večer, či víkend vychutnali i zde? Je tu málo laviček, dětských hřišť, sportovišť či zahrádek? Nešlo by třeba využít ty mrtvé prostory našich vnitrobloků a proměnit je v místa, která sousedovic Barča projede na tříkolce křížem krážem i bez znalosti silničního pravidla pravé ruky? Nebo semafory. Ty, kde chodci zelená nepadne, dokud nezmáčkne tlačítko, a chodec tak má jistotu, že bude čekat, i když auta z vedlejší zelenou mají. Třeba jako na křižovatce Korunní s Kladskou. Proč si ten Nenuťme se jezdit. život zde znepříjemňujeme? Co napadne vás? Co vám tu chybí? Pojďme se o tom bavit! Napište nám. Vytvořme si město takové, jaké chceme, vytvořme si spokojené bydlení. Možná pak ani ta potřeba použít automobil k vyjížďce za Prahu či na její druhý konec města za sportovištěm nebude tak veliká. Vždyť tu dopravu si stejně nakonec děláme sami. A možná bychom potom už ani nemuseli vozit děti auty do školy, aby je něco nepřejelo. Poté opravdu zažijeme město jinak. Každý Pražan, který pod dojmem sugerovaného dopravního kolapsu neprchnul z města před červnovou odborářskou stávkou, měl možnost zažít město jinak poměrně nedávno. Místo dopravního infarktu na pražských dopravních tepnách se však dostavil pravý opak: Lidé se se situací vypořádali po svém, do zaměstnání vyrazili na kole či TOP 09 Každý rok se 24. září pořádá akce, která má ukázat, jak to v městě vypadá, když je v něm méně aut a více jízdních kol. Tento svátek už letos proběhl, a to v den, kdy stávkovali dopraváci. Na Legerce jezdili lidi na kolečkových bruslích, Vinohradskou si to drandili koloběžkáři. Všude byla pohoda, klídek, tabáček, těch pár troubů, co vyjelo autem, jezdilo třicítkou, na hlavě očička jak šnečci, aby jim nikdo nevlítnul pod kola. Byl to krásný den. Měl jediný problém: byl nefunkční. Nebyl obrazem každodenního života, byl odrazem smrti toho dne. Patřil do kategorie snů a dětských přání: každý chce princeznu a půl království, bílého koníka, hodinky s vodotryskem nebo alespoň jednodušší život, který by mu umožnil nepočítat každou korunu. Jak by bylo krásné pořád někam nespěchat, moci si sednout na kolo a v pohodě, bez pěšky a ulice zůstaly průjezdné a poloprázdné. Někdo může namítnout, že město bylo téměř vylidněno a že tudíž nešlo o zkušenost alternativního zvládnutí dopravy v plném zatížení. Podobný argument může zaznít i na adresu akce občanského sdružení Auto*Mat. Jde přeci jen spíše o pouliční party, kdy je doprava zdvořile vymístěna, aby místo ní dočasně vyrostly v ulicích stánky, improvizovaná pódia, zahrádky kaváren a restaurací. Jakkoli jsem zastánce ekologizace dopravy a rozvoje veřejného prostoru, který dává přednost zájmům obyvatel před zájmy dopravní průjezdnosti, nepřeceňuji dopad jednorázového zážitku vinohradských ulic bez aut. Daleko více nadějí vkládám do architektů, techniků a koneckonců i politiků, pro které tvorba veřejného městského prostoru představuje výzvu k výrazné humanizaci našich obcí a měst. Domnívám se, že ambicí musí být proměnit Prahu 2 v místo uzpůsobené pro příjemný a bezpečný život všech generací. Vybudovat další nápaditá dětská hřiště, zvýšit bezpečnostní standard komunikací, prosadit ekologické řešení Legerovy ulice, podpořit šetrné formy dopravy, rozšířit všechny for- Důležitější, než zažít město jinak, je myslet město jinak. my zeleně, nabídnout obyvatelům trh pro místní produkty, prosadit představu Prahy 2, v níž dostanou větší prostor pěší, cyklisté a zeleň, začít budovat takový typ veřejného prostoru, který respektuje lidské měřítko a přirozené tempo naší čtvrti. To je zatraceně hodně práce i na čtyřletý koaliční happening. Technokratické procesy plánování dopravy činily po dlouhou dobu šťastnými hlavně naše automobily. Změna v plánování veřejného prostoru a dopravy není možná bez změny myšlení. Důležitější, než zažít město jinak, je proto myslet město jinak a samozřejmě schopnost a odvaha vizi veřejného prostoru přívětivého lidem prosadit. Investujme do městských fontán, zlepšují mikroklima a nejsou proti nikomu. Klára A. Samková bezpečnostního rizika a v běžně tolerovaném upoceném stavu a sportovním oblečení dojet tam, kam potřebuji (já třeba na soud, že). Realita všedního dne je ale jiná, o moc prozaičtější. V rámci té prózy pak nezbývá než se ptát, kolik stály cyklostezky a jak moc efektivní to byla investice. Nebylo by lepší investovat například do městských fontán, které evidentně podstatně zlepšují mikroklima a které svou podstatou slouží všem? A hlavně, které nejsou PROTI někomu? Například PROTI autům tak, jak jsou cyklostezky? Omezení a znesnadnění automobilové dopravy ve prospěch cyklistů je přesně ten druh akcí, kterých bychom se měli z veřejných rozpočtů vyvarovat, protože jsou antagonistické. Nechť jsou realizovány ty projekty, které nemají nikoho, proti komu by působily, ale které přinášejí dobrodiní všem. 24 září si v kalendáři vyznačím jako den dětských snů. Kdyby vám někomu přebývaly hodinky s vodotryskem, tak prosím já je vždycky tak chtěla!!!

4 4 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Jak je možné zažít město úplně jinak Zatímco Evropský týden mobility slaví desáté výročí, aktivity sdružení Auto*Mat se odehrají teprve pošesté. Teprve? Pod trochu strohým názvem Zažít město jinak se skrývá pouliční happening, který je celodenní slavností v ulicích Prahy. Těšit se můžeme v sobotu 24. září. Během dne se zejména vinohradské ulice promění v korzo pro procházející se Pražany, turisty, vítáni jsou i všichni městští cyklisté, oslavující tento šetrný dopravní prostředek. vysvětluje Jakub Hradilek, producent této akce. Akci podporují i lokální podnikatelé, aktivní místní obyvatelé a spolky. Ti také budou mít vliv na program v ulicích, které se stanou na jeden den místem kulturního a společenského života, místem pro setkání a rozvoj sousedských vztahů. Touto iniciativou bychom rádi ovlivnili v pozitivním smyslu kvalitu života v Praze a rádi bychom změnili přístup obyvatel i úředníků a politiků k dopravě. Chceme propojit lokální iniciativy, abychom pomocí synergie mohli skutečně lidi přesvědčit o výhodách přepravy po městě na kole, pěšky či MHD, dodává. Provoz bez aut promění ulice v živou promenádu s kavárnami, výstavami, zábavami, ukáže se, jaké to je, když nejsou ulice podřízeny motorové dopravě. S využitím pomoci lokálních aktivistů, kterým není okolní prostředí lhostejné, a ve spolupráci s městskou samosprávou chce Auto*Mat dosáhnout jednání o dlouhodobých plánech na zklidnění dopravy v ulicích a městských čtvrtích. Podporu některých politiků již má. Hlavní osa happeningu povede letos celou Americkou ulicí. Omezení dopravy se dotkne i Rumunské mezi Londýnskou a Belgickou, západní a jižní strany náměstí Míru, Uruguayské ulice mezi Belgickou a Varšavskou a stejně tak Záhřebské a Jana Masaryka. Další ohnisko happeningu bude na Karlově náměstí. Záštitu nad akcí převzal starosta Jiří Paluska. Happening neproběhne jen na Vinohradech či na Novém Městě. Odehraje se ve Vršovicích, v Břevnově a v dalších lokalitách. Jeho součástí je i Velká podzimní cyklojízda, která odstartuje v případě Vinohrad v sobotu 24. září v 13:30 odpoledne z náměstí Míru a povede městem na Letnou. tom PROGRAM FESTIVALU ZAŽÍT MĚSTO JINAK Festival se bude konat po celé délce Americké ulice, od náměstí Míru k Máchově ulici. Vinohradská zóna bude rozdělena do několika částí. 1. Cyklozóna na Rumunské prezentace prodejců kol, servis kol zdarma, testování elektrokol. 2. Módní zóna (od náměstí Míru k Uruguayské) bude obsahovat stánky od mladých nekonvenčních návrhářů a designových obchodů, které nabízejí unikátní zboží. 3. Středomořská a balkánská zóna (část Americké od Uruguayské k Záhřebské) na stáncích se bude prezentovat středomořská kuchyně a nápoje v podání lokálních obchodů, které se do festivalu zapojí. 4. Workshopy a program pro děti (část od Záhřebské k ulici Foto: van Jana Masaryka) program a aktivity pro celou rodinu. 5. Latinskoamerická zóna (část od Jana Masaryka k Máchově ul.) mexické jídlo, muzika a dekorace z přilehlé restaurace. Stánky s latinskoamerickými produkty. Po Americké budou rozeseti umělci ze sdružení Buskerville. Prezentovat se budou i umělecké spolky a občanská sdružení z Prahy 2. Na Novém Městě, na Karlově náměstí, občanské sdružení Compitum Carolinum uspořádá na střeše kavárny o2 v podvečer koncert české reggae kapely EXTband, která podporuje cyklokulturu nejen hudbou a texty (začátek v 18:00). V přilehlém parku proběhne hledání rovnováhy exhibice a miniškola pro zájemce o slackline, což je novodobé provazochodectví. Aktuální informace a celý program najdete na Anketa I. R.: Myslím, že u nás jsou ze všeho nejvíc biti chodci cyklistům se staví cyklostezky, ale stejně je běžně potkáte i na chodnících, a co se aut týče, na mnoha místech smí také parkovat příčně na chodnících, takže chudáci chodci jsou na chodnících vlastně nevítaní. Protože ještě spousta firem zabírá chodníky nejrůznějšími reklamními panely, poutači a zahrádkami! A. T.: No, jezdit na kole v Praze je trochu sebevražda. Jako chodec nemám problém, naučil jsem se za ta léta autům vyhýbat. Ale stejně jich je zbytečně moc. Klidně bych v centru radikálně auta omezil, MHD je v pohodě. Alespoň si to myslím, ale je fakt, že tím moc nejezdím. Veřejný prostor zabírají z 65 % auta, 33 % chodci, 2 % cyklisté. Š. K.: Některá místa kolem náměstí s parkovou úpravou bych uzavřela ve prospěch chodců a cyklistů. Sama na kole nejezdím, protože se mi jízda Jak vnímáte využití veřejného prostoru z hlediska automobilové dopravy, cyklistů a chodců? nezdá dostatečně bezpečná, i přes některá vyznačení pruhů. Nechápu, proč jsou nákladně vytvářeny pruhy na silnicích (např. ul. V Olšinách), kde je hustý provoz, přičemž vedle je široký chodník, kde by byl pruh vhodnější a bezpečnější např. pro jízdu rodičů s dětmi (vzor Finsko, asi tam někdo více přemýšlí)? Přivítala bych pěší zóny. Jinak nenacházím problém, kromě nevychovaných řidičů, kteří nedávají přednost ani na přechodu. R. H.: Je to katastrofa, vůbec to není dořešeno, úseky cyklostezek jsou chaoticky uspořádané, interferující, náhle končící nebo nevyužitelně vložené na místa, kde to nejde. M. T.: Až se v Praze zruší magistrála, tak tu bude ráj na zemi. P. T.: Z hlediska řidiče je to tady pořešené vcelku fajn. Z hlediska chodce bych odpověděl stejně. A z hlediska cyklisty (kterým nejsem, takže nelze úplně fundovaně odpovídat) bych klidně nějaké ty cyklotrasy přidělal. Na druhou stranu chápu, že takhle v centru už se cyklistické stezky hodně špatně přidělávají, už jen proto, že není kam. S cyklistou Vláďou Galasem už pošedesáté V září můžete vyrazit na další Galasovu cyklojízdu, jubilejní šedesátou. Koná se v rámci Evropského týdne mobility v neděli , sraz je v 10:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem. Půl hodiny nato se vyjíždí po trase I. P. Pavlova, Národní muzeum, Hlavní nádraží, nádraží Zličín, sídliště Řepy, Sobín, Hostivice, Chýně, Sobín, Zličín, Stodůlky, Lužiny, Hůrka, Prokopské údolí, Lihovar Foto: len přívoz, Veslařský ostrov přívoz, Výtoň. Při cestě motorovým vláčkem z Hlavního nádraží na Zličín se nabízí pěkný výhled na město, cestou Prokopským údolím bude možné si prohlédnout jezírko mezi skalami. Převoz přívozem, odjezd z Folimanky přesně v 10:30 (vlak jede v 11:00). První říjnová jízda, v pořadí jednašedesátá, ale Dvaadvacátá čtvrteční večerní, startuje v 18:15 z Folimanky, sraz v 18:00. Jede se po trase Výtoň, Palackého náměstí, Zborovská, Anděl, Újezd, Petřín, Pohořelec, bývalá kasárna na Panenské, Brusnice, Pražský hrad, Chotkovy sady, Letenská pláň, Ovenecká, Výstaviště, Štrossmayerovo náměstí, Vltavská, Florenc, Bulhar, Italská, náměstí Míru, Bělehradská, Závišova, Folimanka, Albertov. len Evropský týden mobility podesáté Možná jsme už nenapravitelně zkaženi civilizací, možná nám k nápravě hlubšího vnímání okolního života chybí jen malý krůček. A taky vlastní snaha chtít změnit své návyky, pravidla a zlozvyky. Letošní, jubilejní desátý ročník Evropského týdne mobility (ETM) je zaměřen na jinou než automobilovou dopravu. Sám podtitul je výmluvnější než cokoli: Alternativní doprava. Celosvětový termín týdenního omezení naší rozmazlenosti je již deset let neměnný: od 16. do 22. září. Poslední den se pak soustředí přímo na omezení automobilové dopravy pod heslem Evropský den bez aut. ETM si klade za cíl varovat před následky narůstající autodopravy a zároveň chce pomoci najít náhradní řešení. Ve vyspělejší části Evropy je zcela běžné, že ulicemi projíždějí auta vedle cyklistů, veřejné dopravy i chodců. Není to proces chaosu, ale naopak vzájemného pochopení a sociální vyspělosti. Do kampaně ETM se zapojuje již přes 2000 měst. Odhaduje se, že osloví až 220 milionů lidí. Velkou roli samozřejmě hrají lokální koordinátoři na úrovni měst, ale i samotná činnost místních úřadů, které mohou kampaň podpořit nebo ignorovat. Proč je doprava tak palčivá? Posledních sto let by se dalo tak trochu nazvat stoletím dopravy. Nejenže se prudce rozvinula výroba automobilů, ale také krize a obě světové války se podělily o rozvoj motorů a pohyblivých předmětů a věcí. Od dvojplošníku přes raketoplán je nebe plné strojů, silnice plné aut, motorek, nákladních vozidel. Logistika se stala moderním oborem. Doprava však zároveň klade nejvyšší nároky na energii potřebnou k pohybu. Cena ropy roste, její zásoby jsou konečné. Havárie ropné plošiny není tragédií jen pro zasaženou lokalitu, na cenách ji cítí celý svět. Když sledujeme ranní dopravní špičku, vidíme, kolik aut je obsazeno jen jedním člověkem. A málo platné je, že se automobilový průmysl snaží vyrábět auta s malou spotřebou. Do problémů jednotlivých zemí promlouvají závazné cíle přijaté Evropskou unií. Závazky ke snižování emisí skleníkových plynů jsou bestsellerem každé politické strany. Bílá kniha k dopravě Evropská komise stanovila závazná řešení až do roku Podle Bílé knihy k dopravě například existuje 40 konkrétních iniciativ řešících schopnost konkurence v dopravě, zvýšení mobility, ekonomický růst, snížení nezaměstnanosti, snížení závislosti Evropy na dovozu ropy a snížení emise uhlíku o 60 %. Téma Alternativní doprava tak vlastně bije na poplach a klade důraz na jakýkoliv způsob udržitelné dopravy jízda na kole, chůze, využití veřejné dopravy. Ušetří se tak energie, zlepší kvalita ovzduší, klesne hluk Je to jen na nás samotných. Text: tom, foto: len Vyplatí se jezdit na kole do práce? Rychlý a čistý dopravní prostředek na cestu do práce. Sem tam dokonce i cyklostezka. Sem tam jen cyklotrasa. Přestože cesty vyhrazené cyklistům přibývají, dostat se po nich do práce v centru či přes město vlastně nelze. Po roce 1989 zasáhla i hlavní město Prahu informace o rekreačních či sportovních potřebách obyvatel, kteří si chtějí užít pohled z vlastního sedla, cyklistického. Napomohl tomu i obrovský boom na trhu s jízdními koly, kdy se najednou objevila kola jiných značek než Favorit, Eska či Ukrajina nebo Pionýr. První radní také pochopili možnost veselých investic a začaly se budovat první cyklostezky. Za dvacet let jich tak je v celé republice na 1600 km. Cyklotras, tedy cest, které nejsou výhradně pro cyklisty, je asi 40 tisíc kilometrů. Hlavní město má ovšem směrem k cyklistům stále se vlekoucí dluh. Ano, lze dojet z Pankráce na Zbraslav. Ano, krásná cyklostezka je i na Šeberově. Tu a tam se pár metrů cest pro dvě kola draze postaví, nelze popřít, že existují krátké úseky kvalitních cyklostezek. Některé cyklotrasy jsou také slušně značené, většinou jsou to ale ostrovy, kterým schází propojení. Zjevně nekoncepční a nekoordinovaná výstavba v jednotlivých městských částech průjezd Prahou na kole jednoduše neumožňuje. Centrum města je případ sám pro sebe. Na silnicích je dlažba, kdo by se tedy divil, že cyklisté jezdí po chodnících? Je to legální? Některé pruhy pro cyklisty v rámci městského provozu (značené bílým symbolem cyklisty) už z dálky připomínají adrenalinovou hru o dárcovství orgánů. Je čas na změnu. Text: tom, foto: len

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Vinobraní na Grébovce 2011 PROGRAM PÁTEK 16. ZÁŘÍ NÁMĚSTÍ MÍRU 14:00 22:00 Stylové dobové trhy prodej burčáku, dobového občerstvení a výrobků tradičních řemesel. Trhem vás provede bůh vína Bakchus a rozpustilí satyrové vám nabídnou doprovod, jokulátoři a herci předvedou každou celou hodinu něco ze svého umění a večer zakončí ohňová show. SOBOTA 17. ZÁŘÍ HAVLÍČKOVY SADY (GRÉBOVKA) Okolí Gröbeho vily římská aréna 14:00 Zahájení starostou MČ Praha 2 Jiřím Paluskou 14:15 Slavnostní ceremoniál antických bohů 14:30 Otevření soutěžního a programového odpoledne 15:30 Gladiátorské hry 18:00 Ilona Csáková 18:15 Vyhlášení nejlepších soutěžících, předání cen 19:30 Noční gladiátorské hry 20:30 Corvus Corax (Německo) 21:45 Slavnostní ohňostroj Programem provází Honza Musil. Grotta 15:00 Slavnostní odhalení sochy Neptuna 16:00 Neptunova vodní harfa 17:00 Božské housle Michaela Hejče 17:30 Návrat Minervy a Múz na Grottu 18:30 Venušina milostná harfa 19:00 Božské housle Michaela Hejče 20:00 Nadpozemská hra světel, stínů a barev Programem provázejí římští bohové. Doprovodný program V areálu parku prodej burčáku, dobového občerstvení, výrobků tradičních řemesel. Pretoriánská garda a gladiátorská škola, antické chrámy a aréna, bakchantky a nymfy, satyrové a kejklíři, slon a koňská spřežení, věštírna a lázně, vinná fontána a další zázraky přírody. Jak se dělá víno v Grébovce (I.) Když si v roce 1993 radnice najala vinohradníka Antonína Turečka, nikdo netušil, co ze zanedbaného svahu pod Gröbeho vilou za pár let udělá. Dnes je Grébovka prosperujícím vinohradem s průměrnou sklizní tisíc kilogramů hroznů ročně na pouhém 1,5 hektaru půdy. Zdejší víno má certifikát Komise znalců a několik mezinárodních ocenění. Jak k tomu došlo? Na začátku 90. let byla vinice v dezolátním stavu. Museli jsme ji znovu kompletně osázet a to bylo víc než 12 tisíc keřů, líčí vinohradník Tureček. Grébovka má jednu zvláštnost. Réva se tu pěstuje systémem svislý kordon neboli vertiko, což je řada jednoramenných nebo dvouramenných tvarovaných keřů. Ve vinařských oblastech se réva běžně pěstuje na zelených drátěnkách, do vinice se dají betonové nebo ocelové opěrné kůly, natahají se tam dráty Jenže to by nebylo nic pro přísné oko památkáře. A tak Antonín Tureček zvolil vedení révy způsobem svislý kordon. Výsledkem je, že keře vypadají tak, jak se pěstovaly v dávné minulosti. Na vinici se od počátku 90. let postupně vysazovaly nové a nové odrůdy. Vůbec první byl Müller Thurgau a hned po něm Dornfelder nová odrůda, dovezená z Německa. Pak tu byl vysázen opět z Německa Hybernal, který je odolnější vůči chorobám napadajícím révu. Jelikož stále sleduji šlechtění, tak se právě teď díváme na odrůdu, která ještě nemá oficiální název je známa pod označením MI-5-86 (pozn. red. nikoli člen britské zpravodajské služby, ale réva původem z Mikulova, z pátého řádku). Pak tu máme klasickou odrůdu Rulandské šedé a další Snažil jsem se vybírat takové, kterým se daří v přibližně stejných podmínkách, vysvětluje Antonín Tureček. Hodně vysoko hodnotí ročník 2009, kdy Modrý portugal z Grébovky získal zlatou medaili v Mělníku na nominační výstavě pro Salon vín. Vyvrcholením vinařova roku bývá vinobraní. Jak se na to v Grébovce těší Antonín Tureček? Je to samozřejmě spousta příprav a práce. Deset dní předtím začít lisovat, nakvášet a různě se starat Burčák je otázka několika hodin. Mošt, vylisovaný z vína, se zakvasí kvasinkami a prokváší. Při prokvášení se cukr mění na alkohol. Musíte tedy zachytit období, kdy tam je cukr i alko- Od roku 2009 má vinohrad v Grébovce vlastní zázemí a víno je možné vyrábět dovezený přímo zde, říká vinohradník Tureček. hol. Norma stanoví, že burčák je rozkvašený vinný mošt, který má minimálně procento alkoholu. Ideální burčák má 4 5 % alkoholu. Kvašení zpočátku probíhá velice rychle, je to otázka hodin a načasování je dost problematické Už se mi stalo, že se prudce ochladilo, zpomalilo se kvašení a burčák nebyl dost sladký. Nebo jsem si to zase jednou pěkně načasoval, jenže přišlo velké teplo, kvašení proběhlo rychleji, no a burčák byl nakvašený, líčí své peripetie vinohradník z Grébovky Antonín Tureček. Celkem vzato, je to pěkný nervák, vyrobit dobrý burčák Můžeme si jen přát, aby letošním hroznům sluníčko dalo tu správnou sladkost a aby burčák nebyl nakvašený. Text a foto: len Jak šel čas aneb Malé ohlédnutí za pětiletou historií VINOBRANÍ NA GRÉBOVCE V ROCE JEDNA září 2007 Tradice vinohradských slavností sklizně vinné révy, pořádaných společně městskými částmi Praha 2 a Praha 3 na náměstích Míru a Jiřího z Poděbrad, vstoupila v roce 2007 do jedenácté sezony. Pro naši městskou část to byl rok zásadní změny. Hlavní scénou vinobraní se poprvé v historii vinohradnických slavností stal areál Havlíčkových sadů zvaný Grébovka. Obavy, že je to místo hůře dostupné než centrální náměstí Míru a tomu bude odpovídat i nízká návštěvnost, se nepotvrdily. Spíš to vypadalo, jako by jeden z nejpůvabnějších pražských parků byl pro podobné akce přímo stvořen. První ročník Vinobraní na Grébovce ukázal nový směr, jímž je možné se ubírat. Podle jednoduchého a osvědčeného scénáře se vždy v pátek před hlavním sobotním programem koná generálka na způsob malé ochutnávky na náměstí Míru. Sem si lidé na závěr pracovního týdne rádi zajdou popovídat, pojíst nějakou tu staročeskou dobrotu, popít burčák a pobavit se... Onoho zářijového pátku roku 2007 bylo na výběr z pěti druhů mladého vína, o zábavu se starali kejklíři a chůdaři, své parádní kousky předváděli sicilští praporečníci. A komu by to bylo málo, mohl si počkat na večerní ohňovou show nebo rovnou na další den Přesně ve dvě odpoledne odstartoval premiéru v Grébovce příjezd Black Dogs (motorkáři z mezinárodního klubu) na dokonale nablýskaných mašinách Na úvod slavnostní přípitky na pódiu před Gröbeho vilou (pozvání starostky J. Černochové přijali ministr zemědělství P. Gandalovič a primátor P. Bém), velkolepý pochod vyšňořených Sicilanů a pak už zábavné odpoledne v duchu středověkého rytířstva. Kouzlu dávných časů podlehly i děti, tvořící soutěžní týmy červených a zelených rytířů. Středověk dýchal z tanečních vystoupení, rytířského zápolení a hudební produkce potulných pěvců Vaganti. Poznamenal i soutěže uspořádané několik týdnů před vinobraním nejnápaditější výtvarná díla dětí na téma To byla slavná doba rytířská a literární výtvory s námětem Rytířské ctnosti byly patřičně oceněny. S nadcházejícím večerem se středověký mumraj přehoupl do hudebních sfér současnosti. Elektrizující atmosféru navozenou Petrem Mukem umocnila temperamentní slovenská Družina. A kdo by si snad myslel, že ohňostroje nad Vltavou nemají konkurenci, nechť se zajde podívat na úplný závěr vinobraní do Grébovky. ROK DRUHÝ POD KURATELOU OTCE VLASTI září 2008 Oproti anonymnímu rytířstvu měl druhý ročník Vinobraní na Grébovce jednu velmi výraznou tvář. Sám císař Karel IV. přišel dohlédnout, aby se tu nešidilo na váze, nenalévalo pod míru, neprodávalo víno nevalné kvality A především, aby zábava nevázla. Vahou císařovy osobnosti byla zaručena hojnost výborného burčáku z českých, moravských a rakouských vinic, dostatek zboží ve stáncích se staročeským i novodobým občerstvením (je libo bramborové placičky, celozrnné pečivo, staročeského čertíka či opečené klobásky?) a rukodělnými výrobky, kvalita kulturní produkce i úroveň soutěžení... To přilákalo na výsostné území Prahy 2 v poslední letní pátek a sobotu roku 2008 na 34 tisíc návštěvníků. Bílého a červeného burčáku se vypilo téměř 17 tisíc litrů. Páteční předehra na náměstí Míru měla v Grébovce pokračování ve velkém stylu. Veškerému konání dal befel císař, doprovázený družinou manželek nechyběla mu jediná. Kulisa středověké hudby podbarvovala ukázky historických řemesel, rytířské souboje a rozverné kousky chůdařů a akrobatů. Pro ty aktivnější tu bylo soutěžení v jízdě na sudu, házení sekyrkou či střelbě z luku a kuše. Mnozí upřednostnili posilnění v orientální čajovně a kafírně, někdo si uspořádal vlastní piknik každý dle svého naturelu. Málokdo ale odolal možnosti prohlédnout si horní patra Gröbeho vily. Její přízemí zase zlákalo zájemce o ochutnávku a koupi vín vybraných značek. Na pódiu se hrálo a zpívalo odpolední hvězdou byl Petr Muk, večer všechny velmi potěšila originální pražská folková skupina Hromosvod (keltský rock) a poslední vytrvalce roztančilo Hradní duo. Kdo vydržel až do úplného závěru, byl odměněn velkolepým ohňostrojem. OSLAVA 130. NAROZENIN V ROCE TŘETÍM 18. a 19. září 2009 Výročí povýšení Královských Vinohrad na město (1879) předurčilo téma třetího ročníku Vinobraní na Grébovce. Návrat do sto třicet let staré historie se proměnil v cestu poznávání životního stylu, technických vymožeností, vzdělání a kultury doby, v níž císařský dekret uvedl obec za hradbami do společnosti měst. V jednom odpoledni se v Grébovce sešly všechny vynálezy a vymoženosti oné doby, ale především její velké osobnosti Volba deseti největších zohledňovala jejich spojitost s Královskými Vinohrady. A tak jsme se v parku potkávali s průmyslníkem Moritzem Gröbem duchovním otcem jedinečného architektonického díla v srdci Vinohrad, s císařem Františkem Josefem I. a jeho dekretem o povýšení Královských Vinohrad, malířem a karikaturistou Mikolášem Alšem, několik let bytem v Bělehradské ulici, nebo spisovatelem Eduardem Bassem, který řediteloval kabaretu Červená sedma usídlenému v Národním domě na Vinohradech. Ti všichni a šest dalších prováděli návštěvníky slavnou historií české metropole na sklonku 19. století. Hovořilo se a soutěžilo na tak aktuální témata, jako vinohradský patriotismus, tělovýchova a sport, dostihy, sázky a loterie, humor, satira, kresby a karikatury. Někteří si vychutnali parádní vojenskou přehlídku, jiní přehlídku vynálezů a velocipedů nebo ukázky výstavních kočárů. Průmyslník Gröbe se cítil mírně zaskočen tím, jak zachovale vypadá po všech těch letech jeho oblíbený kuželník. Až mu někdo vysvětlil, že měl namále a nebýt zásadní obnovy celého Pavilonu, už by si tu asi kuželky nezahrál. Otevření zrenovovaného Pavilonu potěšilo i všechny ostatní záchranu díla tak velké umělecké hodnoty lze považovat za výjimečnou událost. Vinobraní na Grébovce má také své periodikum a tentokrát Historické noviny přinesly spoustu zajímavých informací o přepestré minulosti Královských Vinohrad. NAPOČTVRTÉ A TENTOKRÁT S HŘÍŠNÝMI LIDMI MĚSTA VINOHRADSKÉHO 17. a 18. září 2010 Život na Vinohradech v meziválečném období a postavy slavného seriálu Hříšní lidé... Co všechno se do takového tématu vejde, to jsme v Grébovce zažili na vlastní oči i uši. A že se mezi mordpartu vrchního rady Vacátka nějak zamotala významná postava z konkurenčního seriálu Četnické humoresky? Na to bychom se museli zeptat vrchního strážmistra Karla Arazíma, ale zdá se, že se dostavil na pozvání vinohradských konšelů. Velkou detektivní soutěž to rozhodně nepokazilo a milovníci napětí mohli nerušeně vyrazit po stopách šizuňků, kasařů, podvodníčků, chmatáků a jiných výtečníků. Nějakým nedopatřením se mezi ně vloudilo i pár sňatkových podvodníků Dobu meziválečnou ale nepřišli reprezentovat jen ochránci zákona a jejich protipól, pražská galerka. Děti si mohly užívat historického kolotoče, houpaček a povozit se nablýskaným veteránem, dospělí zase navštívit fotografický salon a střelnici, vsadit si na dostihy bryček nebo třeba zhlédnout nejnovější grotesku. Co kde dávají, to se nakonec každý dopodrobna dočetl v Historických novinách vinobraní. Občas se kolem mihly i takové hvězdy jako Oldřich Nový a Lída Baarová. Co by to bylo za prvorepublikové vinobraní bez slavných pražských odrhovaček jako Ručičky, nebojte se, Strahováček, Po starých zámeckých schodech nebo Točte se, pardálové?... samozřejmě s kapelou ŠMRNC. Pro náročnější publikum tu byly šansony, kuplety a písničky V+W v interpretaci skupiny PĚTNÍK. První republice to v Grébovce opravdu slušelo. Uvidíme, jak se s tím vyrovnají antičtí bohové. Text: len, foto: len/vin

6 6 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Svatby s leskem zlata a diamantů Zatímco ve sportovní kariéře člověk dosáhne nanejvýš na nejdražší kov, společné soužití může přinést i diamanty. Jen musí vydržet celých šedesát let a dotyčný pár musí mít pocit, že je co slavit. Obojí platí v případě manželů Sýsových, kteří si společné ano po šedesáti letech zopakovali na Novoměstské radnici v pátek 12. srpna Neprovázel je při tom nikdo méně významný než Louis Armstrong s jeho pochodujícími svatými, jemuž úspěšně konkuroval Jiří Suchý. Především tu ale byli jejich nejbližší včetně syna s rodinou. Taťana a Václav se seznámili ve vlaku jednoho podzimního dne roku 1949 on jako student práv, ona jako čerstvá maturantka, právě se na práva chystající. Od té doby už se nerozešli. Brali se dva dny po snoubencových pětadvacátých narozeninách a po dvanácti letech manželství se 3. září, za bouřlivé noci, kdy oblohu pročesávalo padesát Diamantoví manželé Sýsovi blesků v minutě, narodil syn Petr. O šestadvacet let později ve stejný den přišel na svět i vnuk Matouš. Několik týdnů po jeho narození došlo k definitivnímu konci vlády jedné strany, a tak mohli manželé prožívat klidné stáří a přivítat dalšího vnuka Adama. Měli nač vzpomínat Na šťastné dětství ve Fryštátě (dnešní Karviná), na to, jak Fryštát opouštěli, když bylo okupováno těšínské Slezsko, jak nacisté znemožnili další studium studentům místeckého gymnasia, jak Václavův otec, ruský legionář, zatčený Gestapem pro odbojovou činnost v Obraně národa, byl za heydrichiády popraven, jak po únoru 1948 Taťanin otec musel ukončit advokátní praxi. Václavova maminka byla v 50. letech v ostravském monstrprocesu pro údajnou špionáž a velezradu odsouzena na 18 let. Byly i světlejší okamžiky návrat maminky po amnestii v r. 1960, Pražské jaro Přežili deset prezidentů a dva totalitní režimy. Před sedmačtyřiceti lety se manželé s moravským původem usadili s ročním batoletem na Královských Vinohradech, nad Grébovkou. O zlaté svatbě slíbili svým blízkým dožít se svatby diamantové. A stalo se. Zlaté ANO Oddací síň Novoměstské radnice zažila 12. srpna 2011 ještě jednu velkou událost. První polibek po stvrzení manželského slibu po padesáti letech soužití si zde dali Jana a Miroslav Kočárníkovi. Zatímco dnes se seznámení často odehrávají ve virtuálním světě, tehdy bylo zapotřebí o něco víc námahy. Například dojít na nádraží, nastoupit do vlaku a usednout do vagonu, jímž právě cestuje pohledný mladík nebo krásná slečna Právě tak se seznámili i budoucí Kočárníkovi, oba původem z Úval. Ona studovala chemickou průmyslovku, on trubku na státní konzervatoři v Praze na Rejdišti. Chodili spolu tři roky, on trávil vojnu jako trumpetista v AUSu, takže se často vídali. Rádi chodívali do rybárny na Václavák na hranolky s tatarkou, výjimečně na rybí filé Voják s měsíčním žoldem 600 Kč a studentka se svačinou z domova si to často dovolit nemohli. Svatba byla na Novoměstské radnici, svatební hostina v hotelu Paříž. Asi po třech letech se jim narodila dcera Jana. Mají tři vnoučata. Miroslav Kočárník celý svůj hudební život prožil jako trumpetista SOČRu. Text a foto: len Klub aktivního stáří CSS Praha 2, Záhřebská 15 Otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17:00, tel.: PRAVIDELNÉ AKTIVITY KAŽDÝ TÝDEN VE STEJNOU DOBU Pondělí 10:00 17:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Úterý 11:00 13:00 Radost pro duši pěvecká dílna s Jiřím Vondrovicem pro všechny, kdo rádi zpívají začíná se :30 14:30 Zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou na židlích pro mladé duchem (tělocvična) začíná se :00 16:00 Zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou pro ženy i muže v nejlepších letech 60+ (tělocvična) začíná se Středa 7:30 8:30 Hatha jóga pro veřejnost do 65 let začíná se :00 15:00 Nenechte mysl rezavět trénink paměti s humorem od Čtvrtek 10:00 11:00 Angličtina pro začátečníky začíná se :00 16:00 Zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou pro ženy i muže v nejlepších letech 60+ (tělocvična) začíná se :00 17:00 Odpoledne pro milovníky šachů. Pátek 10:00 17:00 Volný program pro milovníky karetních her, ručních prací, povídání u kafíčka atd. Pěveckou dílnu, zdravotní cvičení, výtvarnou dílnu a trénink paměti realizuje občanské sdružení Buena Vista Vinohrad, telefon: NĚCO NAVÍC LAHŮDKOVÝ PROGRAM PRO RADOST :30 10:30 Pranayama jóga jóga dýchání, tělocvična :00 15:00 Ochutnávka hry v pétanque :00 16:00 Dejte prostor fantazii pravidelná výtvarná dílna s Buena Vista Vinohrad :30 Přednáška o zdraví Život bez rakoviny :00 Společné vaření a konzumace s profesionálním kuchařem :30 10:30 Pranayama jóga jóga dýchání, tělocvična :00 Vystoupení divadla Verva :00 15:00 Rukodělná dílna výroba batikované šálky Dvojka pro seniory Vážení a milí členové klubu, nejsem si jista, zda můžeme říct, že letní měsíce jsou za námi V každém případě už máme září. S ním opět začínají oblíbené volnočasové aktivity, a to zejména plavání v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady a kurzy na počítači v budově SPŠE v Ječné ulici. Až do října se cvičí v parku v rámci projektu Cvičíme s dvojkou. Palace Illusion vás znovu pozve na pořad Vzpomínky nám zůstanou Častolovice a Hradec Králové to jsou cíle výletu připraveného firmou O. K. BUS Praha. Všechny aktuální nabídky naleznete také na nástěnkách v Informačním koutku a na internetu. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů mi dovolte pozvat vás dne v odpoledních hodinách do historických prostor Novoměstské radnice, kde pro vás bude připraven kulturní program. Přeji vám pěkné a slunečné zářijové dny! Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 VÝLETY REZERVACE Rezervační lístky (čísla sedadel) na jednotlivé výlety se budou vydávat, tak jako dosud, ve čtvrtek po prvním pondělí v měsíci, kdy vycházejí Noviny Prahy 2, a to již od 7:30 do 8:30 v Informačním koutku pro seniory. Upozorňujeme zájemce, že vstup do budovy před 7:30 není možný! Nelze také telefonicky žádat o přednostní rezervaci z důvodu časové zaneprázdněnosti, např. návštěvy lékaře. Registraci a zaplacení výletu uskutečníte, tak jako dříve, v ten samý den na stejném místě mezi 13:00 a 16:00. Děkujeme za pochopení. INFORMAČNÍ KOUTEK PRO SENIORY V přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je otevřen každou středu od 9:30 do 11:30. Zde přijmeme vaše přihlášky do klubu Dvojka pro seniory a na počítačový kurz, získáte tu aktuální informace. CVIČENÍ V BAZÉNU Cvičit a plavat v bazénu se začíná ve stejném čase a se stejnými podmínkami, tzn. každý čtvrtek od 15:45 do 16:30 v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady. Plavenky budou připraveny vždy první pracovní den v měsíci v Informační kanceláři v přízemí budovy ÚMČ Praha 2, po předložení klubové karty obdrží zájemce jednu vstupenku na plavání a jednu na cvičení. Jedna osoba může předložit max. dvě karty. Cvičení a plavání probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Je určeno pro občany bez závažnějších zdravotních omezení. PC KURZY Kurzy na počítači pro začátečníky a mírně pokročilé se budou konat v budově SPŠE Ječná 30, opět s lektorem Janem Švábem. Máte-li zájem, vyplňte prosím přihlášku. Najdete ji v poličkách Informačního koutku pro seniory. Vyplněné odevzdávejte v Informační kanceláři nebo každou středu od 9:30 do 11:30 v Informačním koutku pro seniory. V případě malého počtu přihlášených by kurz začínal až v říjnu. Nezapomeňte prosím vyplnit číslo klubové karty a telefonický kontakt. Děkujeme! SENIORFITNES ZVE OPĚT KE CVIČENÍ Naši stabilní cvičenci vědí, že se ve školních zařízeních zahajuje po prvním září, v našem případě je to v Základní škole Resslova (MŠ Na Zbořenci) ve středu od 10:00 do 11:00. Dále v září pokračujeme v BUGI FiT v Balbínově 6, a to v úterý od 10:00 do 11:00. Novým zájemcům nabízíme kromě zlepšování kondice i příležitosti vzniku nových přátelství a společenských kontaktů. Naši cvičitelé jsou profesionálně připraveni, cvičení vedou s ohledem na možná pohybová omezení, rozhodně však k posílení organismu a sebevědomí. O našich aktivitách se dočtete na stránkách napsat o detaily můžete na Každý den úspěch za Senior fitnes přeje Zdeněk Srba! VESELÝ SENIOR A AKORD V září budou pokračovat programy v Nadačním fondu VESELÝ SENIOR (Trojická 1, tel.: , a v Občanském sdružení AKORD (Americká 18, tel: , Jejich programové nabídky budou též vyvěšeny na nástěnce a na internetu. VZPOMÍNKY NÁM ZŮSTANOU Palace Illusion zve všechny seniory na zábavně osvětový pořad Vzpomínky nám zůstanou aneb Zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu, kterým provázejí Vladimír Hron a Aleš Cibulka. Jedním z hostů bude zpěvačka Jitka Zelenková. Představení se koná ve 14:00, bližší informace najdete začátkem září na nástěnce. OSLAVTE S NÁMI MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ Městská část Praha 2 pro vás připravila program v budově Novoměstské radnice. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku historických prostor radnice ve 14:00 a v 16:00, ve Velkém sále na vás od 14:30 čeká pásmo Karel Hašler písničkář a kabaretiér. Po přestávce začne v 17:00 Diskotéka pro seniory (k tanci i poslechu), při které můžete zavzpomínat na zpěváky a oblíbené písně z 50. až 80. let. Zdarma lze zhlédnout výstavy konané v prostorách radnice, posedět můžete v Novoměstské kavárně, která vám po celý den nabídne kávu a zákusek se slevou. Bližší informace budou na letáčcích a nástěnkách v Informačním koutku pro seniory v průběhu září. Osobní asistence vítaná služba pro seniory Zatímco pečovatelská služba je českými seniory hojně využívána, osobní asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením. Osobní asistence je přitom vítanou službou právě pro seniory. Většina pečovatelských služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik, vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer. V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje může pomáhat, obstarávat, doprovázet nebo jen dělat společnost a bezpečnostní dohled. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného. V moderní společnosti často neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků. Služba osobní asistence je v Praze dostupná například na telefonním čísle Více informací najdete na slu

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ S elánem míří do dalších let Vinohradská starousedlice Luba Skořepová působí ve svých neuvěřitelných letech obdivuhodně svěže, což dokazuje i nehasnoucí aktivitou. Živě vypráví o starých Vinohradech, ale především o svých současných aktivitách a plánech. Do bytu v Záhřebské ulici, kde bydlím dodnes, jsem se přistěhovala zhruba před čtyřiceti lety. Tehdy se mi okolí moc líbilo. V sousední Londýnské rostly v předzahrádkách jabloně, v Grébovce meruňky a plané třešně. Bylo to tam divoké, ale v tom byl právě ten půvab. V Grébovce jsem točila také dva filmy. Jdu, nevím, kam, ale těším se, který se odehrával přímo v Gröbeho vile, a také detektivku Černá punčocha. Žijí mezi námi V současné době vystupujete ve Stavovském divadle a v ABC, ale především v Řeznické hned v několika titulech. Jak často vlastně hrajete? Na divadelních prknech trávím vždy asi polovinu měsíce. Hraji v sedmi dramatech, pět z nich jsou opravdové klády. V Řeznické jde o tři tituly. Vedle Hořkých mandlí a Mydlibaby, kterou jsme uváděli už dvanáctou sezonu, je nejnovější představení Pomluva, kde se vtěluji do ducha Marie Antoinetty přicházím na svět a přehraji obecenstvu celý život. V divadle ABC mám za sebou už 85 repríz monodramatu Caesar a Drana, ale můžete mě vidět i v Holkách z kalendáře. Novinkou je také nastudování původně rumunského textu Deník Donny T. komorního duelu ženy a o generaci mladšího muže, kde vystupuji s l. Veselým. Protože ale nemáme možnost reklamy a propagace, není kde uvést představení, Jednou větou kterému jsme věnovali tolik volného času. To je škoda. Jaký máte vztah k monodramatům, která jsou už pro vás typická a v nichž neopustíte po celé představení jeviště? Vyváží vaše vyčerpání dvanáct návrhů na cenu Thálie, na něž vás divadla dosud marně doporučovala? Možná, že jsem si tu slávu odbyla už za doby kamenné, kdy jsem byla převtělena za klaněčku slunce. Ale teď k současnosti monodramata mám raději, než herci hojně obsazené hry. Mám určitý svéráz a nerada se příliš přizpůsobuji. Je sice pravda, že osmdesát minut být na jevišti je vyčerpávající, zároveň si ale udržuji paměť. V nečinnosti žít neumím. Momentálně například píši divadelní hru. Prozraďte víc Jde vlastně o určitou andělskou moralitu. O pohled na svět ženskýma očima, zamyšlení nad tím, k čemu vlastně byl svět stvořen. Záleží jen na lidech, kterým směrem světem pohnou. Hru bude možné uvést v jakémkoli prostoru, např. v knihovnách apod., v tom vidím její výhodu. Kde odpočíváte a trávíte léto? Červenec trávím v Jizerských horách na chalupě v Malé Skále, která byla postavena ještě za dob roboty. Druhou malou chatičku mám nad Chuchlí, v místech, kam ani nejezdí autobus. Měla bych tedy šlapat tři kilometry do prudkého kopce, ale nahoru jezdí auty hodní lidé, kteří mě často osloví a svezou. Je možné jet také z druhé strany z Lochkova, odkud vede dlouhá, rovinatá cesta. Odtud jezdí v autech bohatí synkové, ale ti se příliš neohlížejí. V těch místech je můj pozemeček dnes už obklopen milionářskými vilami, tam trávím chvíle, kdy nehraji. V srpnu pak tradičně zamířím do lázní v Třeboni. Příroda je pro mě důležitá, bez ní si život neumím představit. Jak všechny své životní aktivity zvládáte? Snadné to zdaleka není. Nastávají situace, kdy je mi těžko, protože jsem na vše úplně sama. Nevíte o nějaké spolehlivé paní, která má ráda divadlo a chtěla by mi občas pomoci v tom mém uspěchaném životě? kou Od 1. září 2011 jezdí školní autobusová linka 552 trasou Náměstí Míru I. P. Pavlova Vratislavova a odpoledne v trase Vratislavova Náměstí Míru. Od srpna se tvrdě pracuje na prodloužení trasy metra A, která usnadní cestu z Prahy 2 do Motola: čtyři stanice Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol jsou bezbariérové. Červených kontejnerů na drobný elektroodpad by mělo na podzim být po Praze až sto; zatím je jich na zkoušku 22. Nedělní zábavné odpoledne U Stréců v Budečské 19, které pro seniory připravuje vinárna a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00, tentokrát s kytarou a zpěvem Milana Černohouze. Od začátku září jezdí expresní příměstská linka 334 na trase Smíchovské nádraží Jesenice Dolní Jirčany Psáry, která využívá Pražský okruh a je tak rychlou alternativou přetížené silnici mezi Jesenicí a Prahou. V sobotu 17. září v 9:30 proběhne první běh Riegrovými sady, vítány jsou matky s dětmi, řidiči i řidičky s kočárky okruh je možno uběhnout nebo ujít a udělat tak něco pro sebe; start z ulice Na Švihance 10 (více na Linka 193 byla od prodloužena ze zastávky Otakarova do zastávky Nádraží Vršovice, čímž lépe propojí MHD s vlaky linky S9 ve směru Uhříněves, Říčany, Strančice, Benešov, ale také na známý Posázavský pacifik (linky S8 a S80) ve směru Davle, Jílové u Prahy či Dobříš. Mosty v Praze jsou ve špatném stavu po výměně dilatačních závěrů bude další fází obnovy Nuselského mostu sanace zevního betonového pláště; poté dojde na opravu Libeňského mostu, Hlávkova mostu a restaurátorské práce vyžaduje Čechův most. Od byla zprovozněna prodloužená a rekonstruovaná tramvajová trať v Podbabě; otevřel se i úsek Výtoň Nádraží Braník a Národní divadlo Staroměstská. Tenisová škola Tallent připravila pro holky a kluky bez rozdílu věku ukázkové tenisové odpoledne při základních školách Na Smetance (12. 9., 17:00), Botičská (15. 9., 18:00) a Perunova (15. 9., 18:00); přijďte se seznámit se základy tenisu a vyzkoušet si, jaké to je být malou Kvitovou či malým Berdychem; více na nebo na tel.: tom Zapomenutá místa Prahy 2 Pražská informační služba ve spolupráci se všemi městskými částmi a za podpory Magistrátu hl. m. Prahy vyhlásila o prázdninách jedinečnou soutěž pro Pražany nazvanou Zapomenutá místa Prahy. V našem městě je mnoho pozoruhodných zákoutí a památek nevšedních svou minulostí, jež zahalil závoj času. Zapojte se do jejich znovuobjevování. Zašlete nám tipy na zajímavá místa, spojená s historií a unikátní kulturou Prahy nebo vaší městské části, která nejsou turistům, a možná ani Pražanům známá. Přiveďte nás k nim Sledujte stránky kde budeme v průběhu Městská část Praha 2 při zahájení soutěže vytipovala dvě památky na svém území: dnes již neexistující židovskou synagogu a usedlost Vondračku (na snímku). soutěže vámi zaslané tipy zveřejňovat a doplňovat o fotografie či historii s nimi svázanou. Víkendové procházky nemusí vést jen na Petřín nebo na Pražský hrad. Vyhrát můžete notebook, vstupenky na kulturní akce a další hodnotné ceny. Na vaše tipy se těší na adrese: Pražská informační služba, Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5, Soutěž probíhá do 31. října Tóny nad městy v Institutu Cervantes Jubilejní desátý ročník ojedinělého mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy letos obletí Děčín, Mariánské Lázně, Prahu a Ústí nad Orlicí. Mimořádný zážitek slibuje zahajovací koncert festivalu v pražském Institutu Cervantes 5. října od 19:00. Vystoupí na něm španělské duo Anton Serra (flétna) a Carles Pons (kytara), patřící k předním interpretům katalánské hudby. A posluchači si přijdou na své. V úvodu zazní romance španělského kytaristy a skladatele Fernanda Sora, který byl ve své době nazýván Beethovenem kytary. Další skladatel a fenomenální italský kytarista Mauro Giuliani psal mnoho kompozic, také dueta, a byl to velmi populární koncertní hráč. Duo A. Serra (flétna) a C. Pons (kytara) Úpravou známých katalánských lidových písní pro kytaru se prosadil Miguel Llobet. Od Xaviera Montsalvatgeho, jedné z nejvlivnějších hudebních osobností katalánské hudby druhé poloviny 20. století, si vyslechneme skladbu Noemova archa. Dílo ve formě habanery od Maurice Ravela uslyšíme v instrumentaci pro flétnu a klavír. A na závěr koncertu zazní Katalánské tango soudobého španělského skladatele a dirigenta Joana Alberta Amargóse. red Tržiště na Náplavce se rozšiřuje Ti, kteří si zvykli na sobotní nákupy čerstvé zeleniny, ovoce a dalších zemědělských produktů na vltavském nábřeží, budou jistě potěšeni. Provoz farmářského tržiště na Náplavce se od září rozšiřuje i na čtvrtky. Prvním tržním čtvrtkem je 8. září. Na ten den se navíc chystá slavnostní otevření rozšířeného tržiště, vzniklého spojením Náplavky a dosavadního trhu Na Františku. Na Náplavce se bude prodávat v sobotu od 8:00 do 14:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 18:00. V září vrcholí sezona, a tak na farmářském trhu najdete jablka, letní hrušky, švestky, hroznové víno, ostružiny, ještě také broskve a jahody a snad i melouny. Pokračovat bude sklizeň brokolice, cibule, cuket, fazolek, kedluben, květáku, mrkve, okurek, rajčat, salátů, zelí, paprik, kapusty, červené řepy nebo patisonů. A pak tu samozřejmě najdete standardní sortiment jako uzeniny, pečivo, kravské, kozí i ovčí sýry, čerstvé mléko, mořské a sladkovodní ryby. Občas se objeví i biohovězí a biojehněčí, králíci, kuřata, krůty, vajíčka a pečivo nebo med. Září je také čas moštování, což se každopádně projeví i tady. Více na len 8. září 2011 NÁPLAVKA PŘIDÁVÁ ČTVRTEK Slavnostní otevření nového tržního dne na Náplavce. Živá muzika, soutěže pro děti a farmáři se svými produkty. Koncerty a akce V Divadle U Hasičů bude mít od 19:30 koncert Karel Plíhal. Od 5. do 11. září bude na Vyšehradě již 8. ročník interaktivního festivalu pro děti a jejich rodiče VyšeHrátky. Pod heslem Vyčůrat a hrát! je hlavní program věnovaný nedožitým osmdesátinám výtvarníka Radka Pilaře, autora Večerníčka či Rumcajse. Začátky v 9:00, konce ve večerních hodinách. Výstavy V Institutu Cervantes vystavuje španělský fotoreportér Jordi Socías. Cyklus Maremagnum zachycuje španělský přechod k demokracii, nereálné situace a panoramata měst. Otevřeno v týdnu od 10:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Výstava končí 10. září. Až do konce října je v Čajovně u Džoudyho v Jugoslávské ulici k vidění výstava obrazů Renaty Zunové. Otevřeno od pondělí do soboty, vždy od 11:00 do 22:00. Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech byla pod názvem Elegantia et Motio otevřena výstava fotografií Tamary Černé. Potrvá do 30. září. Otevřeno denně od 11:00 do 23:00. Divadla Originální hudební divadlo Praha hraje v září 6., 9., 13., 16., 20., 23., 27. a 30. představení nazvané Kouzelný Dvořák, začíná se vždy ve 20:00. Soubor využívá netradiční scénu Muzeum Antonína Dvořáka v ulici Ke Karlovu. Více na Divadlo na Vinohradech uvede ve čtvrtek 8. září v 19:00 již 175. reprízu komedie Jistě, pane ministře. Více na Malé vinohradské divadlo hraje na otevřené scéně na náměstí Míru v pátek 7. září od 15:00 představení pro děti Pejsek a kočička. Program najdete na Divadlo U Hasičů uvede v 19:00 komedii Smíšené pocity. Program je na Kino V září začíná kino MAT znovu o víkendech promítat od 15:00 filmy pro děti. Z filmů pro dospělé vybíráme americké drama Strom života nebo mystický thriller Viditelný svět (ČR-SR) nebo španělské drama Kůže, kterou nosím. Program je na Kluby, kavárny Z pořadu v Balbínově poetické hospůdce vybíráme promítání filmu A bude hůř (11. 9.) a koncert Vladimíra Merty (26. 9). Začátky ve 20:00. Více na Kavárna Cafeidoskop v Lazarské ulici uvede ve středu v 19:30 pořad o Vladimíru Vysockém Zastavený let. Účinkují Věra Slunéčková a Milan Dvořák. V pátek bude večer věnovaný 110. výročí narození Jaroslava Seiferta a Cyrila Boudy (19:30 21:30). Více na Kavárna Rybanaruby pořádá postbeatnický večer Mirka Kováříka s verši Václava Hraběte Blues pro bláznivou holku (19. 9.). Začíná se ve 20:00, končí ve 22:00. Více na rybanaruby.net. Salmovská literární kavárna nabídne dixieland v provedení Jazz Bluffers (13. 9.) nebo Janu Rychterovou a V. I. Pecháčka v šansonovém pořadu To je život (30. 9.). Začátky obvykle v 19:30. Více na

8 8 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Dny evropského dědictví 2011 Mezi 10. a 18. zářím budeme žít ve znamení XX. ročníku Dnů evropského dědictví, které se staly významnou kulturně poznávací akcí. DEN PLNÝ OČEKÁVÁNÍ: Začátek školní docházky mívá ve vzpomínkách slavnostní příchuť, a to i přesto, že je vykročením z bezstarostného života k nikdy nekončícím povinnostem. Prvňáčci ze základní školy v Kladské ale budou mít ještě jeden důvod, proč na 1. září 2011 hned tak nezapomenout. První nelehké chvíle v obležení starších a zkušenějších spolužáků, s nejasnou představou o vývoji věcí příštích, jim přišel zpříjemnit primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Jeho volba padla na zařízení s bohatou historií, kde se vyučuje podle vzdělávacího programu Evropská škola. Tomu odpovídá intenzivní výuka jazyků a časté výměnné pobyty žáků. Od roku 2000 je Kladská fakultní školou Pedagogické fakulty UK Praha. A protože zřizovatelem školy je městská část Praha 2, nechyběl tu 1. září ani starosta Jiří Paluska. Ten pak z Kladské zamířil za prvňáčky do sousední Slovenské. Text: len, foto: tom Talenty ze školy ve Štěpánské Každá škola je právem hrdá na talentované žáky, kteří ji úspěšně reprezentují na soutěžích a přehlídkách. Trofeje, jež vybojují, jsou satisfakcí za jejich houževnatost, předstupněm dalšího růstu, ale i vzpomínkou na školní léta. Základní škola U svatého Štěpána disponuje nadanými dětmi, které se vyznamenávají především na poli umění. Jejich diplomy s fotografiemi vystavenými ve vnějších vitrínách lemují průčelí školy a přitahují tak pozornost kolemjdoucích. Zuzana Smetanová (zleva), Veronika Hubinová, Justýna Juřičková a Serafim Čajka s ředitelkou školy Janou Páčovou Hudební sféru zastupují především starší dívky, navštěvující druhý stupeň. Své nadání prezentují v soutěži Jarní petrklíč nebo Vinohradský slavíček. Nejmladší z nich, usměvavá blondýnka Justýna Juřičková, která právě nastupuje do šesté třídy, se věnuje hře na flétnu i klavír. Paralelně s těmito aktivitami se ale také zdokonaluje ve zpěvu a v tomto oboru letos získala hned zlatou stuhu soutěže Jarní petrklíč. Hudebně aktivní jsou i Justýniny starší spolužačky. Sympatické deváťačky, jež Prázdninové dopravní uzavírky se dotkly v podstatě každého motorizovaného Pražana a návštěvníka metropole. Bezpočet omezení, objížděk a komplikací se projevil i ve vysílání Českého rozhlasu Regina, který detailně mapuje situaci v pražské dopravě, a to za velmi aktivního zapojení pražských řidičů. Ti oceňují vysoce aktuální servis zejména v pořadu Bezstarostná jízda naladit si ho můžete každý všední den v dopravních špičkách, tedy ráno od 6:00 do 10:00 a odpoledne od 15:00 do 19:00. Stejně tak je oblíbená i Bezstarostná jízda návrat domů, vysílaná vždy v neděli od 15:00 do 19:00. Během Bezstarostné jízdy moderátoři neustále sledují situaci prostřednictvím spolupráce s Policií České republiky, Dopravním podnikem Praha a Global se ucházejí o studium na pražské konzervatoři, malé cíle nemají a dokládají to svými úspěchy. Veronika Hubinová a Zuzana Smetanová se probojovaly až do finále Pražského petrklíče. Veronika získala zlatou stuhu ve hře na klarinet, Zuzanin klavírní výkon byl odměněn stuhou stříbrnou. Dívky se hudbě věnují už od útlého dětství, u Zuzky se navíc projevil zájem o vlastní tvorbu, a tak s autorskými skladbičkami vystoupila i na školních akcích. Chlapci ze Štěpánské ale pozadu nezůstávají. V jejich případě však jde o oblast výtvarnou. V suterénních výstavních prostorách školy je možné zhlédnout expozici prací Serafima Čajky, žáka deváté třídy, jenž se do Čech přestěhoval z rodné Moskvy teprve před třemi lety. Jeho díla počínaje grafickými skicami a surrealistickou malbou konče, jsou skutečně hodna obdivu. Pozoruhodnost prací zrcadlících chlapcův talent dokazuje i Serafimovo přijetí na dvě výtvarné školy. V každém patře školy by bylo možné poznat další nadšence. Někteří do Štěpánské dojíždějí až z okraje Prahy, aby spoluvytvářeli kolektiv směsice menších či větších talentů. Vědí, že jejich růst škola do budoucna podpoří. Proto je možné, že jejich jména ještě zaslechneme. Text a foto: kou Český rozhlas Regina a doprava assistance. Redaktor Reginy má možnost sledovat kamerový systém a v terénu jsou i motorizované hlídky redaktorů, kteří pravidelně vstupují do vysílání dle aktuálních potřeb a situace v terénu. Není proto divu, že se do programu svými telefony aktivně zapojují i řidiči posluchači Reginy a jejich počet každý měsíc stoupá. V současně době jde o zhruba 1800 posluchačů měsíčně, kteří pomáhají s tímto prvotřídním dopravním servisem. Za to, že zavolají aktuální informace z terénu na bezplatnou linku, mohou být i odměněni. Každý den je vybrán jeden přispěvatel ze dne předchozího, a ten obdrží poukázku na nákup pohonných hmot či večeři pro dva ve vyhlášené restauraci. Více informací naleznete na regina.rozhlas.cz. bar V tomto období jsou vždy pro veřejnost zpřístupněny zajímavé a výjimečné památky, soukromé i veřejné, včetně těch, které nebývají pro veřejnost přístupné, nebo jsou otevřeny jen příležitostně. Nejde pouze o prohlášené historické památky, jako hrady, paláce či katedrály. Zpřístupněny bývají také například soukromé domy, národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb. V objektech, které jsou veřejnosti běžně přístupné za poplatek, může být tento den vstup volný nebo je nabízen speciální program například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp. Dny evropského dědictví se od roku 1991 pravidelně konají i v České republice a v roce 1998 se jejich národním garantem stalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (www. shscms.cz), které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení letos se jeho hostitelem stane 10. září 2011 Žatec. Národním tématem letošního ročníku EHD jsou Památky tvůrci panoramatu našich měst a městeček. Na horké lince 150 s hasiči Rychlé životní tempo charakterizující dnešní dobu určuje zároveň rychlý sled nejrůznějších mimořádných událostí, zasahujících nepříznivě do našich životů. Většinou jde o události způsobené přírodními vlivy, jako jsou povodně, otřesy nebo sesuvy půdy, vichřice, tornáda, extrémní chlad, teplo, sucho nebo rozsáhlé požáry. Stále častěji ale také slyšíme o událostech, způsobených či ovlivněných selháním lidského faktoru nebo technologie. Jde např. o požáry, havárie s únikem nebezpečné látky, ropné havárie, havárie plynovodu, vodovodu, elektrických rozvodů či radiační havárie, destrukce staveb, ale také velké dopravní nehody, teroristické činy, epidemie a jiné. V hlavním městě evidujeme dvaatřicet možných rizik vzniku mimořádné události. Devět z nich lze označit jako riziko velmi pravděpodobné, a sice povodně, úniky nebezpečných látek, vichřice a větrné smrště, bouřky a elektrické jevy v atmosféře, námrazy, náledí a silné mrazy, sněhové kalamity, epidemie, závažná narušení veřejného pořádku nebo teroristický útok. Průzkumy však ukazují, že ne zdaleka všichni bychom v takových náročných situacích reagovali se znalostí věci. Kdo z nás si bude vědět rady při zaznění varovného signálu sirény? Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme na půdu, nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně přemýšlet o tom, kde sehnat ochrannou masku, nebo použijeme prostředky improvizované ochrany? Že nevíme, co to je? Jsme polistopadová generace a ve škole nás nic takového neučili? A jak se správně zachovat při požáru? Podobných otázek bychom mohli položit bezpočet Jsme si vědomi neuspokojivého stavu společenského povědomí právě v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a nedostatečné schopnosti občana pomoci sobě či druhým v případě mimořádné události. Proto jsme připravili seriál článků, v nichž vás chceme seznámit se základní problematikou uvedených oblastí tedy otázkami varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití a také s nejčetnějšími typy mimořádných událostí a s možnými způsoby jejich řešení. Věříme, že tak společně učiníme krok k vybudování tzv. bezpečné společnosti, tj. společnosti informovaných a sebevzdělaných občanů, kteří budou schopni ochránit nejenom sebe, ale také účinně pomoci ostatním. Pravdou zůstává, že možná rizika bychom neměli podceňovat. Především ale platí, že štěstí přeje připraveným. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Veselý Hollywood v Janských Lázních Ve druhém srpnovém týdnu se rekreační středisko Duncan v Janských Lázních stalo místem pobytu čtyřiadvaceti dětí ze všech koutů Prahy 2. Za finančního přispění MČ Praha 2 se zde v režii Domu dětí a mládeže Praha 2 konal tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. O účast na táboře byl veliký zájem, proto byl proveden pečlivý výběr těch nejpotřebnějších. Pro účastníky byl po celý týden připraven atraktivní a nabitý program, jehož klíčovým tématem byl veselý Hollywood. Bylo by však omylem myslet si, že se zde trávil čas sledováním filmů. Naopak, děti se na vlastní kůži vydaly do světa hollywoodských režisérů, scénáristů, maskérů a filmových hvězd. Vyzkoušely si výrobu filmového kostýmu, jejich pokoje se dle aktuálního stavu úklidu proměňovaly tu ve sklad rekvizit, jindy v kostymérnu, denní program se odehrával v duchu scifi nebo třeba akčního Na území městské části Praha 2 budou pro veřejnost otevřeny tyto památky PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI, Rašínovo nábřeží 412 Stálá expozice věnovaná historii zaniklého Podskalí bude dne 10. září 2011 od 10:00 do 18:00 otevřena pro návštěvníky zdarma. KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA, Štěpánská ulice Památka běžně nepřístupná veřejnosti bude ve dnech EHD otevřena od 10:00 do 18:00, od 13:30 do 18:00 a od 10:00 do 18:00. Vstup zdarma. VĚŽ NOVOMĚSTSKÉ RADNICE, Karlovo náměstí 1 Ve dnech EHD bude přístupná za snížené vstupné 30 Kč, a to od 10:00 do 18:00, 16. a od 10:00 do 23:00 a od 10:00 do 18:00. Doprovodné akce: noční vyhlídka z věže ve dnech 16. a do 23:00 a výstava prací žáků Bořka Šípka (studentů Technické univerzity v Liberci, fak. umění a architektury) ve dnech , 10:00 18:00. BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ P. MARIE A SV. JERONÝMA V EMAUZÍCH, Vyšehradská 49 Ve dnech EHD památka přístupná za snížené vstupné 30 Kč a 20 Kč pro studenty a seniory: od 11:00 do 17:00 a ve dnech od 11:00 do 17:00. Doprovodná akce: prohlídka kláštera a kostela sv. Kosmy a Damiána a ve 12:00, 14:00 a 16:00. VLÁDNÍ SALONEK ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, Wilsonova 8 Památka zcela uzavřená veřejnosti bude ve dnech 17. a od 9:00 do 17:00 přístupná zdarma. SOKOL PRAŽSKÝ, Sokolská 43 Ve dnech 17. a budova přístupná zdarma od 10:00 do 16:00. MUZEUM POLICIE ČR, Ke Karlovu 453 Ve dnech EHD 17. a od 10:00 do 17:00 památka přístupná zdarma. Bližší informace na red ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM filmu. Děti jsou skvělé. Některé z nich jsou na podobné akci vůbec poprvé v životě. Výborně spolupracují s vedoucími, pomáhají si navzájem, komentoval ředitel DDM Praha 2 a hlavní režisér tábora Ján Rybárik. Za úspěchy ve hrách a soutěžích se udělovaly jednotlivým filmařským štábům hvězdy na chodníku filmové slávy. Na závěr tábora nemohlo samozřejmě chybět ani slavnostní předávání cen akademie Oskarů. I přes částečnou nepřízeň počasí zbyl čas na různé sportovní aktivity a výlety, například lanovkou na nedalekou Černou horu, dobrodružnou cestu za nočním safari do ZOO ve Dvoře Králové a samozřejmě také tradiční noční bojovku. Městská část Praha 2 poskytla táboru účelovou dotaci ve výši 100 tisíc korun, rodiče přispěli částkou 200 korun za každé dítě. Věříme, že podobné akce, díky nimž děti získají zkušenosti a zážitky, které by jinak pravděpodobně neměly šanci zažít, mají smysl. Proto bychom rádi v tradici táborů pro děti ze sociálně slabých rodin dále pokračovali, říká Kateřina Jechová, radní pro sociální oblast. Text a foto: sun

9 Noviny Prahy 2 Výlety do historie ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Psalo se před sto lety Dnes o vinohradském divadle a gymnáziu Konec léta 1911 byl v českých zemích velmi suchý, což se projevilo i na stavu vody ve vinohradských studních: Následkem letošního sucha pociťuje se všeobecný nedostatek pitné vody ve zdejší obci. Vybízíme tudíž důtklivě obyvatelstvo, aby pitnou vodou co nejvíce šetřilo a při čerpání vody dbalo pokynů městských zřízenců a domovníků, jimž jest svěřen dozor nad veřejnými studněmi. S koncem léta se také přibližoval začátek nové sezony vinohradského divadla: Nové abonentní období v městském divadle zahájeno bude dne 22. září Fallovou romantickou operetou Krásná Risetta. Snížení předplatného setkalo se s neobyčejným úspěchem. Místní noviny zároveň poukázaly na drobný nedostatek vnitřního vybavení divadla: Při eleganci, vkusu i barvitosti scén a interiérů, jak je vypravuje režie našeho městského divadla, velmi rušivě působí rámec scenérie jevištní portál, zhotovený primitivně z laciného materiálu a během času tak zchátralý, že teskno pohledět. Stav této součásti jeviště, jinak jen pár let starého divadla, asi opravdu nebyl nejlepší: Postranice, zvlášť užije-li se jich v plné šíři, odpuzují přímo svou bezbarvostí, olejovými skvrnami a ohmataninami. Ze řasení visí cáry a tržné otvory zejí průhledem. K nápravě došlo prakticky obratem, v průběhu několika týdnů: Nový portál jest již dohotoven a bude v nejbližších dnech instalován. Portál jest látkový, barvy temně červené. Kostra jednotlivých partií zhotovena ze zvláštního dřeva amerického, vydatné kompaktnosti, jest k tomu účelu zvláště objednáno. Veškery práce krom čalounické, jež musela býti pořízena továrnicky, provedly domácí firmy vinohradské. Se začátkem nového školního roku nastaly tradiční problémy s kapacitou vinohradských škol: Školy vinohradské pomalu nebudou míti dosti místa pro svoje žactvo. V budově německé školy je několik tříd české školy a druhá česká reálka, druhá měšťanská škola chlapecká mají pro sedm silných tříd jen jedinou kreslírnu, ve druhé, poměrně malé, nalezla útulek třída, pro niž jinde nebyly místnosti. Největšími prostorovými problémy trpělo vinohradské gymnázium, které sídlilo v budově dnešní základní školy v Londýnské ulici: Gymnasium naše nepostačilo přívalu a musilo hlásící se žactvo stísniti tak, že situace není už povážlivou, nýbrž přímo kritickou. Ústav tak byl nucen otevřít ve školním roce tři první ročníky, oproti běžnému jednomu. Celkový počet tříd nyní dosahoval čísla dvacet a školu navštěvovalo přes sedm stovek žáků. Problém byl také v tom, že kvůli úředním průtahům nestačilo vedení gymnázia včas pronajmout vhodné místnosti, původně byty, v nedalekém domě, kde už minulý školní rok dočasně sídlily dvě školní třídy: Tážeme se tedy, kam s ubohým žactvem? Co s hygienickými předpisy vysokých úřadů, když úřadové sami po nich šlapou? Kterak se například mohou řádně větrat místnosti, jsou-li v nich celý den žáci, střídající se třída po třídě, jako je tomu v kreslírně a tělocvičně? Zde je dobré podotknout, že městská rada již dříve podala příslušným úřadům žádost o povolení a finanční příspěvek na stavbu druhé budovy gymnázia, do které se měly přesunout nižší ročníky, jednání se ovšem velmi protahovala: Poslancové naši dojista si povšimnou této věci a náležitě se postarají, aby byla učiněna náprava radikální. A že těmito trudnými poměry učitelstvu beztak obtížná práce se neoslazuje, netřeba dodávati. Michal Frankl, historik Pozn. autora: Citace z dobového tisku pochází z periodika Vinohradské listy, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky. Nenápadná kaple svaté Rodiny Na skrytém místě, v dolní části Nuselských schodů, míjíme malou, čtvercovou kapli sv. Rodiny. Její poloha mezi Bělehradskou a ústím vinohradského tunelu sice není příliš atraktivní, přesto však stojí za povšimnutí. Původně zde stával barokní dvůr zbudovaný magistrátním radním Karlem Leopoldem Beptou, který roku 1755 na úpatí svahu své usedlosti nechal postavit právě tuto viniční kapli. Svěřil ji do péče poustevníka ivanitů, který se o ni staral až do zrušení řádu Josefem II. Stavba kostela sv. Ludmily pak pohltila veškeré prostředky obce, které by mohly přispět na údržbu kaple. Naposledy byla opravena roku 1908, od té doby byla zapomenuta. Chátrající stavba měla být v 60. letech 20. století zlikvidována, ale k demolici naštěstí nedošlo. V roce 1970 nad kaplí získala patronát pražská starokatolická farnost a opravila ji. Ve čtvercové kapli s jednoduchým portálem a obdélníkovým presbytářem s valenou klenbou se konají bohoslužby dodnes. Tento kout na rozhraní Vinohrad a Nuslí potvrzuje, že i zapomenutá místa mohou nést pečeť genia loci. Text a foto: kou Slovo historika Vyšehradská zastavení Z šera dávných věků vystupují pověsti týkající se Vyšehradu. Jednou z nejznámějších je ta o neumětelském vladykovi Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Za panování bájného knížete Křesomysla byla prý v Čechách taková hojnost zlata a stříbra, že lidé zanedbávali rolnictví a raději dobývali tyto drahé kovy. Ladem ležící pole a z toho vyplývající nedostatek obilí brzy přivodil hlad v celé zemi. A právě Horymír nabádal knížete Křesomysla, aby přikázal těžbu omezit. Když se to dozvěděli horníci, v noci Horymírovu tvrz v Neumětelích i s dědinou vypálili. Odveta na sebe nedala dlouho čekat. Vladyka Horymír hned příští noc se svou čeledí knížecí březohorské doly u Příbrami zavalil a obydlí horníků rovněž vypálil. O celé záležitosti byl spraven kníže Křesomysl, který přikázal Horymírovi, aby se dostavil na Vyšehrad před soudní stolici. Tam byl odsouzen k trestu smrti upálením, který mu byl cestou milosti změněn na popravu vlastním mečem. Horymír si před popravou vyžádal, aby se mohl ještě naposledy projet po hradním nádvoří na svém věrném koni Šemíkovi. Bylo mu vyhověno. Třikrát objel Horymír nádvoří, pak vykřikl: Nuže, Šemíku, vzhůru! Kůň se vzepjal, přeskočil tehdejší hradby, které byly v místě vyšehradské skály velmi nízké, neboť zde skála tvořila přirozenou ochranu před nepřítelem, skočil i s jezdcem do řeky Vltavy a přeplaval ji na zlíchovský břeh. Ač zraněn, donesl na svém hřbetu Horymíra až Dne 27. září 1941 oznámila ČTK, že Říšský protektor, svobodný pán Konstantin von Neurath, považoval za nutné navrhnouti Vůdci, aby mu udělil delší zdravotní dovolenou za účelem obnovení jeho otřeseného zdraví aby jej přechodně zprostil funkce a ustanovil jeho zástupce. Neurathova zdravotní dovolená (trvala až do srpna 1943), přišla českému národu opravdu draho. Hitler připravoval odvolání starého pána již delší dobu, neboť on, ani celá řada úředníků jeho aparátu dostatečně nesplňovala představy Berlína o jednání s Čechy a řešení tzv. české otázky. Von Neurathův nástupce měl zato v této oblasti zcela jasno. Byl jím třetí muž Třetí Říše, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich, jehož poválečným cílem byla likvidace českého národa jako celku: třetina měla být poněmčena, třetina odvezena na východ na otrocké práce a nejméně přizpůsobivá, a tedy nacistům nejnebezpečnější třetina (představovaná nejvzdělanější vrstvou), měla skončit, jak nastínil sám Heydrich, u zdi. Totální germanizace českomoravského prostoru, spojená s přesídlením německého živlu, se plánovala v horizontu pouhých deseti let. SS-Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich přiletěl do Prahy 27. září 1941 a ve stejný den dal zatknout předsedu protektorátní vlády Aloise Eliáše, který po celou dobu svého úřadu (nastoupil v dubnu 1939) spolupracoval s představiteli čs. exilu a programově zpomaloval germanizační tlaky (k trestu smrti byl Eliáš odsouzen hned na počátku října). O den později, kdy se Heydrich oficiálně ujal své funkce zastupujícího říšského protektora, vyhlásil civilní stav výjimečný (tzv. KDYŽ PŘIŠEL HEYDRICH Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, Praha, září 1941 stanné právo) v oberlandrátech Praha, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a Kladno. Protektorátní vláda stejně jako státní prezident uvažovala o demisi. Hlasování skončilo nerozhodně v poměru 4 : 4 : 1. I připravená Háchova rezignace zůstala bez finálního podpisu. Heydrich starého muže brutálním psychickým tlakem zcela zlomil. V podvečer 28. září stanuli před hlavněmi popravčí čety v jízdárně kasáren v Ruzyni první dva generálové československé branné moci představitelé vojenské odbojové organizace Obrana národa Hugo Vojta a Josef Bílý. Následovaly dva týdny poprav, jimž padlo za oběť nejen dalších dvacet čs. generálů a vysokých důstojníků, ale např. i starosta České obce sokolské Augustin Pechlát či pražský primátor Otakar Klapka. Na počátku října zlikvidoval Heydrich Českou obec sokolskou a téměř 900 jejích předních reprezentantů nechal odeslat do koncentračního tábora Osvětim. Jejich ztráty byly na jaře 1942 téměř 90 %. Heydrichovo řádění považoval čs. londýnský exil za natolik nebezpečné pro českou národní společnost jako celek, že se přiklonil ke starozákonnímu oko za oko, zub za zub a rozhodl o likvidačním útoku na zastupujícího říšského protektora. Původní termín atentátu byl více než symbolický 28. říjen Tato varianta sice rychle padla, parašutisté desantu ANTHROPOID, kteří se půdy vlasti dotkli až na konci prosince 1941, však odlétali s jasným úkolem: provést sabotážní nebo teroristickou akci tak účinnou, aby měla patřičný ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Atentát na zastupujícího říšského protektora takovou akci zcela jistě představoval a jeho realizace je dnes považována za jeden z největších činů nikoliv pouze českého, ale evropského protinacistického odboje. Jan B. Uhlíř POVĚST O HORYMÍROVI A ŠEMÍKOVI do Neumětel. Přes veškerou poskytnutou péči však brzy zemřel. Dodejme, že kníže Křesomysl za tento odvážný čin nakonec krutý trest Horymírovi odpustil. Vladyka Horymír na toho, kdo mu zachránil život, nezapomněl. I když tehdy bývalo zvykem ponechat uhynulá zvířata na pospas dravým ptákům a zvěři, nechal Šemíkovi před svou obnovenou tvrzí vykopat hrob a na něj umístit veliký kámen. Pověst byla poprvé zapsána v Kronice české kronikářem Václavem Hájkem z Libočan. Zaznamenává ji i letopisec Dubravius, později byla převyprávěna spisovatelem Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých. Nalezneme ji i v mnohých knihách, pojednávajících o pražských pověstech, a existují desítky článků, kde odborníci i laici zvažují míru reálnosti tohoto příběhu. Dnes stojí v Neumětelích památkově chráněný pomník Horymírova koně Šemíka, vztyčený nad velkým kamenem označujícím údajné místo hrobu legendárního koně. Pomník byl zhotoven v roce 1887 nákladem 185 zlatých, které věnoval kníže Karel Schwarzenberg. Materiál na pomník vylomili dělníci z pískovcové skály zvané Koukolovka. Opracován byl v kamenické dílně p. Velíka z Tmáně a na místo byl přivezen v sobotu 23. října 1887 na pěti koňských povozech. Údajné místo Šemíkova hrobu kryje klasicistní pískovcová stříška na čtyřech sloupech. V tympanonu pomníku je vytesán nápis: V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží. Pomník a údajný hrob je v obci ve velké vážnosti a podle pověry s ním nesmí být hýbáno, neboť by Neumětely postihlo velké neštěstí. Proto byl v roce 1860 od údajného Šemíkova hrobu, nad kterým ještě tehdy nebyl pomník, doslova vyhnán jakýsi pražský archeolog, který chtěl zkoumat, zda je v hrobě pod velkým kamenem skutečně Šemík pochován. Skutečností je, že když byly kopány základy pro poměrně mohutné sloupy pomníku, žádné kosti nalezeny nebyly. Text a foto: Eva Hrubešová, dopisovatelka

10 10 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Inzerce a oznámení Noviny Prahy 2 Partneři 5. ročníku Vinobraní na Grébovce, pořádaného ve dnech 16. a Pořadatel: Generální partneři: Hlavní partneři: Oficiální partneři: CHÝLE, S. R. O. Mediální partneři: JOB KLUB Centra sociálních služeb Praha poskytuje služby osobám hledajícím pracovní uplatnění odborné sociální poradenství konzultace se zaměřením na pracovní tematiku a okruhy potíží s tím spojené technické zázemí přístup k internetu, inzertním novinám, telefonu (telefonní hovory jsou zpoplatněny částkou 5 Kč za uskutečněný hovor). Všechny nabízené služby vyjma telefonických hovorů jsou bezplatné. Pro návštěvu Job klubu je nutné se předem objednat. Adresa: Ječná 3, Praha 2 Kontakt: tel.: , Provozní doba: Po + St 8:00 12:00 13:00 17:00 Út 8:00 12:00 13:00 16:00 Čt + Pá 8:00 12:00 DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Michelská 5, Praha 4 PROGRAM NA ZÁŘÍ 2011 Úterý 6. 9., 18:00 Bylinky pro dýchání, zažívání, vylučování, klouby a kožní nemoci Úterý , 18:00 Netopýři ve tmě Čtvrtek , 18:00 Léčba výživou, 1. část Úterý , 18:00 Pasivní panelák, pasivní bytovka? To myslíte vážně? Čtvrtek , 18:00 Národní parky a přírodní zajímavosti Černé Hory

11 Inzerce a oznámení ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ NP2/6/2011/FA Prahy 2 NP2/5/2011/FA Noviny NP2/4/2011/FA K NP2/1/2011/FA NP2/10/2011/Po Taneční divadlo Bílá velryba otvírá dětské pohybové kurzy NOVINKA : Angličtina v pohybu NP2/11/2011/Po Září ČT LSD Slavojova* ČT Vocelova ST LSD Kladská* SO Na Bojišti** ČT Slezská/Blanická PO Polská 36 SO Na Zderaze 7** ÚT Neklanova 30 PO Chopinova/Krkonošská ČT Štěpánská/Na Rybníčku PO Na Kozačce 12 ČT Pod Slovany ÚT Římská/Italská Říjen ÚT Záhřebská/Americká PO LSD Ostrčilovo náměstí* ST Londýnská /Rumunská ÚT Slezská/Blanická ST Sázavská 13 ST Neklanova 30 ČT Trojanova 7 ČT LSD Na Kozačce* ČT Na Hrobci SO Na Zderaze 7** PO Lublaňská/Koubkova PO Chopinova/Krkonošská PO Jaromírova/Svatoplukova PO Římská/Italská ÚT Sarajevská/Rejskova ÚT Záhřebská/Americká ÚT Anny Letenské 13 ST Londýnská /Rumunská ST LSD náměstí Míru* ČT Sázavská 13 ČT Chodská/Korunní Kontejnery budou přistaveny na čtyři hodiny, nebudou nechány na stanovišti přes noc. Ve všední den budou přistaveny od 15:00 do 19:00 (bez označení), v sobotu od 10:00 do 14:00**. Létající sběrné dvory (LSD) od 13:00 do 19:00*. Poskytujeme: Poradentství pro oběti diskriminace: Domníváte-li se, že jste se stali obětí diskriminace a nechcete si to nechat líbit, je třeba vyhledat včasnou a odbornou pomoc. Sociální poradenství: Nastupujete do nového zaměstnání? Hledáte práci a chcete zvýšit své šance na přijetí? Máte potíže s bydlením? Nevyznáte se v systému sociálních dávek? Nevíte si rady při uplatňování žádosti o důchod? Helpline pomoc a podpora rodinám se členem ve výkonu trestu anebo po výkonu trestu. Mediace jako efektivní způsob řešení sporů. Kontakt: informace a objednání u soc. pracovnice Olgy Baslové každé pondělí, úterý a středu od 9:00 do 15:30. Tel.: , Štefánikova 21, Praha 5 Za finanční podpory MPSV, NadaceO2 a OSF. O. s. AKORD vám nabízí rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením v termínu Po ukončení obdržíte Osvědčení o kvalifikaci s celostátní platností. Projekt je určen pro: zájemce o zaměstnání z hlavního města Prahy do věku 25 let, absolventy VŠ po dobu dvou let po ukončení studia, nejpozději do 30 let věku, matky na mateřské dovolené do devíti měsíců od narození dítěte, osoby pečující o osobu blízkou a osoby starší 50 let. Bližší informace em nebo na tel.: a Bezplatné poradenské centrum ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU NP2/3/2011/FA Svoz velkoobjemového odpadu CHCETE PRACOVAT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A NEMÁTE KVALIFIKACI? FINEARTIST.CZ výtvarný ateliér v Centru volného času Botič na Albertově Večerní a dopolední kurzy kresby a malby pro dospělé pro začátečníky i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit. Kreativní výtvarné dílny pro děti s výukou francouzštiny hravou formou kreslíme, malujeme, modelujeme. První dílna je zdarma. Víkendové výtvarné workshopy pro dospělé pravidelně každý třetí týden v měsíci. Dva dny plné intenzivního kreslení pro začátečníky i pokročilé. Více na tel.: Info:bilavelryba.cz, NP2/12/2011/Po NP2/2/2011/FA NP2/5/2011/PO NP2/9/2011/Po INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NĚMČINY A FRANCOUZŠTINY Tel.:

12 Kaleidoskop 12 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Prahy Noviny 2 Vážení čtenáři, v Novinách Prahy 2 č. 8 zazněla soutěžní otázka: Kde je umístěna pamětní deska JUDr. Josefa Herolda? Ne všichni soutěžící odpověděli správně: Francouzská 5, přestože otázka nebyla složitá. Mezi výherce se tentokrát zařadili Věra Zadáková z Neklanovy ulice, Miloslav Havlíček z Prahy 11 a Jiří Železný ze Šumavské ulice. Blahopřejeme a zasíláme jim dárek. Fotosoutěž Kdyby zašlo Podskalí, Čechové by plakali, zpívá se v jedné písničce. Rázovitá pražská čtvrť ale byla počátkem 20. století zbourána. Čechové sice zaplakali, někteří se bourání pokoušeli i bránit, ale vše bylo marné. Na místě vznikla nová moderní zástavba. Z úcty k tradici byly pojmenovány některé ulice Podskalská, Plavecká či Na Poříčním právu. Stejně tak jako vzpomínka na minulost, kdy zde bydleli především voraři, dřevaři, plavci, těžaři písku nebo ledu a rybáři, jsou ozdobeny, ať již reliéfem či plastikou, některé domy. Tak je tomu i na nároží jednoho z domů. Stojí tu mohutná postava voraře s tyčí s okovaným hrotem, kterou se odrážely vory. Socha je dílem Jaroslava Brůhy. Práce vorařů, která byla samozřejmě sezonní, byla velmi namáhavá. Vždyť doprava kmenů z jižních Čech po řece Vltavě trvala několik dní. Po skončení plavby se voraři mohli posilnit v hostinci, jenž byl v přízemí bývalé Celnice, která zůstala zachovaná a dnes je v ní kromě hostince také Muzeum vorařství. Kolik zde zaznělo plaveckých historek, veselých i smutných, pravdivých i těch méně pravdivých. Místo také sloužilo jako burza práce. Před hospodou postávali momentálně nezaměstnaní voraři a čekali, kdo si je najme na cestu. Dle tradice se tak dělo oslovením dotyčného: Vem si kabát. Soutěžní otázka zní: Kde stojí socha voraře? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do 21. září. U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Text: hru/tom, foto: Eva Hrubešová Pamětní deska JUDr. Josefa Herolda je umístěna na domě Francouzská 5 Infolinka humanitního odboru MČ Praha Městská část Praha 2 pro své občany provozuje bezplatnou telefonní linku pro informace a poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek a zejména v oblasti sociálních programů městské části Praha 2. Tato bezplatná telefonní linka č má sloužit především seniorům, kteří z různých důvodů nemohou využívat jiné komunikační prostředky. trampská miska první část tajenky desetiny tisíců iniciály spisovat. Krásnohorské nádoba na vodu včelí společenství obohacený benzín církevní šátek polní hlodavec slovenské zvratné zájmeno proutěná nádoba organické ředidlo zručnost střední období druhohor nejvyšší karta evropské peníze autor Cikánky materiál na gramodesky vraníci středověká epidemie velcí savci druhá část tajenky letovisko pod Dubrovníkem anglická předložka plošná míra vyrážky na těle mužské jméno soupeř Seveřan Ve druhé polovině září, přesně , se před 110 lety narodil velký český básník (viz tajenka). Přestože nedokončil žádné z gymnázií, na kterých studoval, proslavil se nejen jako básník, ale i jako spisovatel, novinář a překladatel. Byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu a také signatářem Charty 77. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do 21. září. Správné znění tajenky z minulého čísla: Ladislav Sitenský. Vylosovanému výherci, Jindřišce Nejedlové z Londýnské ulice, zasíláme dárek. Bublifuk nabourává stereotypy Pražský veřejný prostor pomalu, ale jistě zabydlují všemožné umělecké objekty a instalace. Dosud máme v čerstvé paměti červnovou výstavu Exterier Multiplayer II, kdy studenti pražské VŠUP zabydleli svými objekty Albertov a Folimanku, nebo Memento mori pod Nuselským mostem na památku sebevrahů, a už je tu další překvapení Kinetická socha, vysílající do světa mýdlové bublinky BUBBLE STROJ Viléma Friče podněcuje fantazii kolemjdoucích a kolem cestujících v parku na Karlově náměstí. Obří bublifuk byl uveden do provozu počátkem srpna a vydržet by tu měl do konce října. Je vysoký 5,5 metru, váží 300 kilogramů, mýdlové bubliny jsou z ekologické směsi a celý stroj je poháněn fotovoltaickým článkem. A co má dílo vyjadřovat? Chci oživit Karlovo náměstí, jeho urbanistickou zástavbu kinetickou sochou, vytvářející mýdlové bubliny, které naruší určené trajektorie pohybu a rytmus dění diktovaný dopravním řádem, tvrdí autor. Vytržením lidí z denního stereotypu chci probudit jejich mysl a provokovat je svým dílem k zamyšlení či apatii Kam a proč bubliny letí, vzájemná interakce mezi bublinami, lidmi a řádem dopravní struktury Mají-li je nechat proletět a existovat nebo se zamyslet nad otázkou lidského práva, nad svobodným pohybem v prostoru a jeho významem, vysvětluje Vilém Frič. Projekt Oživení Karlova náměstí vznikl za podpory hl. m. Prahy a MČ Praha 2. Záštitu mu poskytli radní hl. m. Prahy Lukáš Kaucký a zástupkyně starosty Prahy 2 Michaela Marksová. Text a foto: len Koncert a výstava v Emauzích Ve čtvrtek 15. září v 18:30 se v Benediktinském klášteře Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích koná neobvyklá kulturní akce. Koncert spojený s koncertním malováním je netradiční kombinací hudby a výtvarného umění. Výtvarník maluje nebo kreslí na základě pocitů a asociací, které v něm hudba vyvolává. Posluchači tak mohou sledovat hudbu a zároveň vznik nového obrazu. V podání mezzosopranistky Pavly Švestkové a komorního souboru Atlantis Collegium s uměleckým vedoucím Vítězslavem Podrazilem zazní skladby barokních skladatelů. Akce bude zároveň vernisáží výstavy obrazů, dřevěných plastik a hudebních nástrojů výtvarníka Luďka Bariho, který je designerem nových tvarů strunných nástrojů. Výstava bude v Emauzích k vidění od 15. do 30. září Výtěžek ze vstupného na koncert bude věnován na rekonstrukci interiéru chrámu Panny Marie a slovanských patronů. red Tato socha Luďka Bariho úřaduje v hale živnostenského odboru na radnici. Je ze dřeva olše a lípy. Autor jí dal podtitul Metamorfóza hudby něhy a poezie. Foto: tom Okénko do zahrady Do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Na Slupi se v září, od 8. do 18., můžete zajít podívat například na kaktusy a sukulenty. Výstava potěší zejména ty, kteří nestihli jarní etapu v první polovině června. Od 15. do 18. září budou v zahradě k vidění akvarijní rybky a od 23. září do 2. října citrusy. Do zahrady Na Slupi určitě stojí za to vypravit se na některý z nedělních koncertů v plenéru, například 11. září na vystoupení souboru zobcových fléten Aulos nebo 18. září na koncert komorního souboru Temperament 430. Začíná se v 15:00. Soubor zobcových fléten AULOS založil v roce 1991 a až do konce svého života vedl a dirigoval prof. Václav Žilka, poté převzala taktovku Eva Čadková. Společně v něm muzicírují děti s rodiči. Temperament 430 se specializuje na interpretaci komorní Foto: len hudby vrcholného baroka a klasicismu na základě studia dobových pramenů a s použitím originálních nástrojů či jejich kopií. red Pozn. redakce: V čísle 8 Novin Prahy 2 zle zařádil šotek a podsunul nám zastaralé údaje. Všem, kteří mu naletěli a šli na výstavu masožravých rostlin či v nesprávné dny na výstavu exotických ptáků, se omlouváme. Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY: Výstava Hry a Hlavolamy proběhne mezi 8. a 11. zářím. Koná se v prostorách Velkého sálu a salonků a po všechny dny je otevřeno od 8:00 do 18:00. Uvidíte novinky ze světa hlavolamů a různých her, můžete i nakoupit a hrát hry. Zkušení herní instruktoři vám poradí s výběrem hry, vysvětlí pravidla, nastíní strategii Art Prague Sculpture 2011: Výstava velkoformátových plastik dvaceti sochařů na nádvoří a v Mázhausu potrvá do 11. září, otevřena je od 10:00 do 18:00. Třistašedesát stupňů environmental design je nový studijní obor na Technické univerzitě v Liberci. Zaplňuje mezeru mezi architekturou a designem. Výstava patří do mezinárodní přehlídky Designblok a bude dostupná od 13. září do 30. října. Otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 18:00, koná se ve věži, v showroomu a ve vinárně. Výstava španělského malíře Andrese Gila Dominikánské dojmy (od 30. srpna do 9. září). Otevřeno denně od 10:00 18:00 v showroomu. Výstava se koná ve spolupráci s Národním turistickým úřadem Dominikánské republiky. Slavné stavby Prahy 2 Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00, salonky, od 20. září do 30. října. Asi na třiceti panelech budou zobrazeny nejvýznamnější kostely, vily, obytné domy, divadla, školy, nemocnice a další budovy dvojky. Neviditelná výstava: Výstavou provázejí nevidomí průvodci, kteří vám prozradí mnohé zkušenosti ze svého života. Je ve velkých výstavních prostorách, otevřeno v pracovní dny 12:00 až 20:00 o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00. Akce Věž: Dny evropského dědictví úterý až neděle 10:00 18:00. MČ Praha 2 se účastní jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V rámci této akce bude věž Novoměstské radnice od 14. do 17. září otevřena pro návštěvníky do 23:00. NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: Výstava Michaely Bartoňové, skromně nazvaná Metafora v loutce a obraze, začíná 6. září a skončí 25. září. Známá výtvarnice a designerka loutek nepředvede žádný svůj projekt, pouze vystaví malby a loutky. Průběžně probíhají stálé expozice a akce v Bazilice sv. Vavřince, v Gotickém sklepě, v Informačním centru Špička, v Pevnosti Vyšehrad i v Kasematech. MUZEUM POLICIE ČR VÝSTAVY: 20 let Národní protidrogové centrály vývoj drogové scény po roce 1989 a boj s drogovým podsvětím (do ), Hand-made výstava studentů a absolventů Střední umělecké a Vyšší odborné školy textilních řemesel ( ), Z rodinného alba výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových (do 9. 9.), Ochrana osob a majetku stálá výstava, Ochrana obyvatelstva expozice Hasičského záchranného sboru, Slavnost mečů Katana matsuri ( od 9:00 do 17:00) celodenní společenský program. Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 9. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Michal Uhl místopředsedové Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Otto Hoffmann Otto Schwarz vedoucí redaktorka Lenka Prokopová redaktor Petr Tomíšek Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Datum Název článku Medium

Datum Název článku Medium Datum Název článku Medium 13.08.2010 Vinohrady budou patřit cyklistům Právo 25.08.2010 Auta na jeden den zmizí z Vinohrad Metro 14.09.2010 Zažít město jinak... (CRo) Regina.cz 14.09.2010 Z části Vinohrad

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Cyklostezky v Jihlavě

Cyklostezky v Jihlavě Cyklostezky v Jihlavě Statutární město Jihlava se začalo výrazněji věnovat problematice cyklodopravy a výstavbě stezek pro cyklisty od roku 2001, kdy byl postaven 1. úsek tzv. První cyklostezky na ulici

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz

Výstavba NeoRiviéra. Organizátor : Změna pro Prahu 12. www.modranskenoviny.cz Výstavba NeoRiviéra Organizátor : Změna pro Prahu 12 www.modranskenoviny.cz Bylo, je...a bude?... Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010 Situační mapa projektu : fáze F Informační

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Dálniční křižovatka U Vorlíků

Dálniční křižovatka U Vorlíků Dálniční křižovatka U Vorlíků Současná podoba nároží na Špejcharu po třech desetiletích od demolice obou vil. Vzrostlý strom na nároží má být zbytečně pokácen jen kvůli tomu, aby byla rekonstrukce vozovky

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec

Moravské vinařské stezky. jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Moravské vinařské stezky jako regionální cykloturistický produkt 28.5.2015 Bzenec Prehistorie vinařské turistiky Ostravaci Pražáci Papaláši Příbuzní z Čech a Slovenska Důsledek: nízká kvalita produktů

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více