Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Auto*Matické kouzlo dne Ulice se promění v promenády, žádná auta, samé veselí. Začne život jinak. strana 4 Pojďte na burčák, hrozny dozrály Páté výročí oslav vína roztančí Grébovku. Propuknou nefalšované bakchanálie. strana 5 Cena Thálie se jí zatím vyhýbá Neuvěřitelně aktivní Luba Skořepová má energie na rozdávání. Kde bere životní elán a optimismus? strana 7 Nebuďme lhostejní k okolí Vážení čtenáři, léto pomalu končí a pro naše nejmenší nastává nový školní rok. Děti si o prázdninách užívaly volna a nyní se mohou ve školních lavicích podělit o své zážitky se svými kamarády. Někteří vstoupí do bran základních škol vůbec poprvé, někteří zase naposledy. Každý rok se tento koloběh neustále opakuje, ale letos je přece jen něco jinak. Slovo úvodem Základní škola Legerova se přes prázdniny úspěšně přestěhovala do Vratislavovy ulice. Chtěl bych tímto poděkovat novému řediteli, pedagogům a všem ostatním pracovníkům této školy, že se jim s přispěním městské části podařilo školu zachránit a Praha 2 tak stále má deset základních škol. Nebylo to jednoduché rozhodnutí a vyvolalo rozsáhlou debatu, avšak nakonec zvítězil zdravý rozum. Školáky ovšem nečeká překvapení pouze ve škole pod Vyšehradem, pracovalo se i v jiných školách a školkách. Někde se měnila okna, jinde se rekonstruovala hřiště a nakupovaly nové pomůcky. Kantoři se pečlivě připravovali, aby se děti mohly kvalitně vzdělávat a být tak lépe připraveny na vstup do další fáze jejich života. Během života se všichni neustále učíme, získáváme nové zkušenosti a náš pohled na svět se mění. Nejsem asi jediný, kdo má z těchto změn často obavy a strach. Každá doba s sebou přináší nové hrozby, nové krize, a proto je důležité, abychom stáli za našimi hodnotami, které nás provázejí po celý život a které získáváme už jako malé děti. Měli bychom si více všímat svého okolí, pomáhat lidem v nesnázích a snažit se být vzorem pro další generace. Učme své děti ohleduplnosti, toleranci a zodpovědnosti. Pokusme se někdy cestou z práce domů zastavit před svým domem a rozhlédnout se. Uvidíme-li odpadek na ulici, uklidíme ho? Uvidímeli důchodce, nesoucího těžký nákup, nabídneme mu pomoc? Uvidíme-li pejska, znečisťujícího ulici, napomeneme jeho pána? Nebuďme lhostejní, probuďme se a na tyto otázky odpovězme ano. Praha 2 vzkvétá. Je živým organismem, místem, které žije a kde se žije dobře. Pokud ale chceme, aby to bylo ještě lepší, měli bychom se sami aktivně zapojit, společně se nám to podaří. Jan Pech, zástupce starosty Seminář na téma Finanční plánování a exekuce Občanská poradna o. s. Společnou cestou a humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 pořádají bezplatný seminář na téma Finanční plánování a exekuce II rodinný a osobní rozpočet se zaměřením na konkrétní situace a formy výkonu rozhodnutí a exekuce. Seminář se koná od 8:30 do 12:00 v zasedacím sálu č. 614 Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Výzva STOPY ŽIDŮ V PRAZE 2 Dokumentačně-vzdělávací projekt, zaměřený na mapování historie židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2, bude v příštích třech letech za podpory městské části Praha 2 realizovat dokumentarista Martin Šmok. Většina zachycovaných událostí se bude týkat období zrovnoprávnění židovského obyvatelstva a jeho následného splývání s většinovou společností. Od začátku 20. století byla židovská obec na Královských Vinohradech nejpočetnější obcí v Praze, ale i největší v Československu. Po zásadních změnách první republiky přeťal veškeré naděje v lepší svět nástup německých národních socialistů k moci. Ten přinesl na Vinohrady nejprve vlnu uprchlíků z Německa a poté protižidovské tažení. Genocida zasáhla území dnešní Prahy 2 s nebývalou silou. Společně s občany označenými za nižší rasu zmizelo i povědomí o sdílené historické paměti míst, vědomí souvislostí, a tím i naděje na kontinuitu. Projekt si klade za cíl zdokumentovat osudy konkrétních lokalit, zachytit významné historické události i každodenní realitu a prezentovat životní příběhy známých i neznámých osobností. Jestliže máte ve svém vlastnictví takové cenné dokumenty či předměty, uvítáme, dáte-li to na vědomí do redakce Novin Prahy 2 prostřednictvím u: příp. tel.: VINOBRANÍ ZA DVEŘMI: Že konec srpna napravil reputaci prázdninovému počasí, uvítaly nejen děti školou povinné, ale například vinaři. Pro ty znamená deštivé počasí neustálý souboj s plísněmi, spoustu práce se zařezáváním révy a likvidací plevele, starost o to, aby se nedostatek slunce neprojevil na dozrávání hroznů. Na vinohradu v Grébovce mají teď napilno úplně všichni pod odborným dozorem vinohradníka Turečka brigádníci ošetřují révu postřiky, okopávají keříky a provádějí osečkování (na snímku), tedy zařezávají révu, aby nepřerostla. A to ještě zdaleka není vší práci konec, jak se dočtete na straně 5. Text a foto: len Nejlepší dřevěné hřiště roku 2011 je v Praze 2 Dětské hřiště U Vodárny porazilo ve veřejném hlasování dalších osmadvacet projektů, přihlášených do soutěže Dřevěná stavba roku v kategorii Nejlepší dřevěné hřiště O vítězi se rozhodovalo až do 19. srpna v internetovém hlasování na adrese Kromě hřiště U Vodárny přihlásila městská část do soutěže, určené pro české obce nad 3000 obyvatel, ještě jeho sousedního konkurenta U Draka. Lze-li oblíbenost měřit počtem návštěvníků, pak v Praze 2 nepochybně vedou právě tato dvě hřiště. Děti všech věkových kategorií tu oceňují především moderní vybavení, důvtipné uspořádání herních prvků, ale i originální koncepci. Převládajícím materiálem je v obou případech dřevo, což byla hlavní podmínka pro účast v soutěži Dřevěná stavba roku. Vítězné hřiště U Vodárny bylo po pětiměsíční rekonstrukci, do níž městská část investovala 21 milionů korun, otevřeno v dubnu loňského roku. Pokrývají ho bezpečné umělé povrchy a je rozděleno na hrací prostor pro menší návštěvníky a sportoviště pro ty vzrostlejší. Části určené menším dětem dominuje hlavní atrakce tohoto hřiště impozantní dřevěná replika sousední vodárenské věže, sloužící dětem k prolézání, šplhání, klouzání a podobně. Je tu pískoviště s posuvnými kryty a spousta nápaditých herních prvků z akátového dřeva. Větší děti mají k dispozici multifunkční hřiště pro míčové hry, prostor pro první pokusy na in-line bruslích a především obrovskou trampolínu, věčně obsypanou malými i velkými. K modernímu hřišti samozřejmě patří hygienické zázemí. Areál je chráněn elektronickým zabezpečovacím systémem a ještě k tomu živou ostrahou. Soutěž Dřevěná stavba roku připravila Nadace dřevo pro život pod záštitou ministerstva zemědělství a volně navazuje na úspěšnou architektonickou soutěž Dřevěný dům z let 2006, 2008 a Základním cílem unikátního projektu je podpora staveb z obnovitelného přírodního materiálu. Dřevo je surovina umožňující vyhovět současným požadavkům na funkčnost i finanční dostupnost a nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. Text a foto: len Grottu po rekonstrukci čeká slavnostní premiéra Romantické zákoutí Havlíčkových sadů umělá jeskyně Grotta a severozápadní svah s vodopádem, jezírkem a vyhlídkou prošly nákladnou rekonstrukcí a při Vinobraní na Grébovce 2011 se opět zpřístupní veřejnosti. Kdybychom chtěli být akurátní, museli tvoří komplex romantického zákoutí čové skále, obsahuje důmyslné odvěková bychom uvést, že Grébovka jako ta- vodopád, jezírko a vyhlídka. trávací a odvodňovací šachty. Po re- se začala rodit před 141 lety. Tehdy Grotta a Klotildina vyhlídka nad jezírkonstrukci jsou meditační koutky, vinohradský pozemek i s vinohrakem měly sloužit zejména a přede- kašny, sály, balustrády, odpočívadla, dem koupil pražský průmyslník Moritz vším jako místo odpočinku, rozjímání, večeřadla a jednotlivé jeskyňky přibek. Gröbe, společník firmy Lanna a Še- pohody, klidu a ticha, které ruší jen praveny k využití. Vedle stavby proslavené vily ptáci. Jeskyni navrhl Antonín Barvitius Než ale do památkově cenného objek- vznikla anglická zahrada se skrytými a její okolí doplnil skalkami Josef tu vstoupili stavaři a restaurátoři, bylo tajemstvími. Taková místa nabízí umělá Vorlíček. Vnitřní systém chodeb jesky- nezbytné vyčistit odvodňovací kanál. krápníková jeskyně Grotta a s ní ně, která je jako by přilepená k čedi- Pokr. na str. 2

2 2 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Pokr. ze str. 1 Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci červenci a srpnu třikrát, a to , a Projednala celkem 133 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí Rada souhlasila od školního roku 2012/2013 s výukou anglického jazyka jako povinného vyučovacího předmětu od 1. ročníku v Základní škole, Praha 2, Sázavská 5, a od školního roku 2012/2013 s výukou některých předmětů v cizím jazyce, a to od 1. do 5. ročníku v Základní škole, Praha 2, Sázavská 5. Rada souhlasila s uzavřením Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání a s podáním výpovědi současnému dodavateli elektrické energie městské části Praha 2 na zbylých odběrných místech, kde ještě smlouva nebyla vypovězena, nejpozději do Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí Rada schválila termín 5. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne v 15:00 v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2 a jeho program. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 9 dne , č. 10 dne a č. 11 dne a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 12 dne , č. 13 dne a č. 14 dne Z materiálů k informaci vybíráme: k výsledkům zjišťovacího archeologického výzkumu Karlova náměstí a k nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka UPLYNULO JIŽ 43 LET Ano, čas se zastavit nedá a připomínat tragické dějinné události spojené se ztrátami lidských životů je nezbytné, byť to v našich srdcích vyvolává bolavé vzpomínky. Takovým nešťastným předělem v životě velké většiny obyvatel naší země byl i vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna Poklonit se památce těch, kteří se stali oběťmi střelby před rozhlasovou budovou na Vinohradské ulici, přišel i starosta Prahy 2 Jiří Paluska. tom Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte Milí čtenáři, úlovky inspirované soutěžním tématem OBRÁZKY Z LETNÍ PRAHY nás velmi potěšily. Za všechny děkujeme a tady je pořadí vítězů: 1. místo Blanka Kirsteinová za snímek Žíznivý pejsek (viz foto) 2. místo Eva Kafková za Křehký dotek léta 3. místo Otakar Krištoufek za snímek Při západu slunce Nové soutěžní téma není tak poetické, zato poskytuje velkou škálu možností, jak je uchopit. A také nepřeberné množství každodenních námětů. Těšíme se na snímky na téma PŘÍBĚHY PRAŽSKÉ DO- PRAVY, které můžete posílat na redakční e- mail: p2.mepnet.cz až do 26. října Městská část Praha 2 odbor školství a kultury vyhlašuje při příležitosti zahájení školního roku výtvarnou soutěž na téma ŠKOLA PODLE MÝCH PŘEDSTAV. Soutěž je určena všem dětem ve věku 7 15 let. Do soutěže můžete posílat plošná díla, která souvisí se zahájením školního roku a školou. Mohou být tvořena libovolnou technikou, maximální formát obrázku je A3. Z došlých výtvarných prací uspořádáme výstavu v prostorách Úřadu MČ Praha 2. Výtvarné práce nám doručte nejpozději do 31. října 2011 na adresu: odbor školství a kultury MČ Praha 2, náměstí Míru 20, , Praha 2. Práce označte heslem Škola podle mých představ. Nepřekračujte omezený maximální formát. K soutěžnímu dílu nezapomeňte připsat své jméno, příjmení, věk, adresu, telefonní číslo a školu, kterou navštěvujete. Soutěž bude probíhat v kategoriích I. a II. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny. Více informací podá Lucie Langová, mail: nebo Eva Barvínková, mail: tel.: Grottu po rekonstrukci čeká slavnostní premiéra Paradoxně tak na restaurování Grotty začali pracovat jako první potápěči. Zanesené odpady uvolnili a umožnili tak přístup do podzemí. Samotné restaurační práce vyžadovaly kombinace různých činností s ohledem na stav objektu, ale i hledání napodobujících materiálů. Vládce moří se vrátí, ne však originál Restaurovaná kašna dostane v budoucnu do svého středu kopii sochy Neptuna, jejíž originál ztvárnil Bohumil Schnirch, který je také autorem trig na budově Národního divadla. Sochu Neptuna vytvořil Schnirch spolu s Janem Vorlíčkem z kvádru pískovce mezi lety 1875 až Monument je složen ze dvou částí horní tvoří samotná postava klečícího Neptuna s mušlemi, dolní bohatě členěný sokl, jímž je v podstatě skalka s rostlinnými motivy. Vcelku je socha vysoká téměř čtyři metry a široká bez mála tři. Její cena se dnes pohybuje kolem tří milionů korun. Čtyřpatrová Grotta svou rozlohou, ukrytými jeskyňkami, nikami, zákoutími, skalkami i amfiteátrem přímo vybízí ke kulturnímu využití. Těžko si lze představit, že by byla funkční jen jako zahradní restaurant, mohly by v ní probíhat výstavy různých artefaktů, komorní koncerty, divadelní představení, čtení básní či autorské čtení. Navíc určitě nepůjde využívat po celý rok. Problém bude i s ochranou tohoto výjimečného díla. Na jeho opravu již padlo na 40 milionů korun. Balustrády, vnitřní niky a malby prošly rukama a štětci zručných restaurátorů, opravily se zatopené a ucpané odvodní šachty a kanály, celý systém odvětrávání a odvodňování je opět plně funkční. Navíc se zadržená voda může opět použít. Rozbité jezírko a utajená vyhlídka Zahradní jezírko vždy patřilo ke Grottě. Před více než dvaceti lety v něm bývaly i kachny. Vyhlídka a jezírko jsou částečně skryty mezi stromy. Celé jezírko se muselo rekonstruovat. Svahový vodopád se kámen po kameni rozebral (kameny se číslovaly), z velké části bylo nutné odkrýt dno jezírka. Jezírko prošlo celkovou rekonstrukcí, kde byl odstraněn torzostav původně stavební rum zamíchaný s betonem a cihlami ustoupil vodě nepropustnému železobetonu, hydroizolaci, izolačním přizdívkám a torkretovému povrchu (stříkaný beton), který místu dodává osobitý ráz. Mezi kameny, navrácenými do vodopádu, se proplétá linka povrchové úpravy. Pracovali jsme s maximálně nedestruktivním přístupem k zeleni, která tu rostla. Bagry sloužily jako výkopové prostředky i jako tahače břemene. Na úvazech vozily kameny, nádoby s betonem. Logistika a doprava stavebního materiálu do tohoto koutku parku byla hodně náročná, přibližuje stavební práce Ondřej Janů, zodpovědný za revitalizaci a rekonstrukci parku a Grotty. Z dřevin jsme odstranili pouze nálety a tisové porosty, které vzrůstaly přímo z konstrukce jezírka. Dnes je tu i čištění vody, o což se starají rostliny v pobřežních místech, které jsou vysázeny do štěrkového lože; svahy jsou zpevněné tkaninou. Rostliny se rozrostou a budou vodu poměrně slušně čistit jako filtrace, která je v technologické šachtě, dodává Janů. Nádoba s bezpečnostním přepadem je napojena přímo do páteřní kanalizace této svahové části. Vodopád, splývající po kamenech do jezírka s uzavřeným okruhem, využívá recirkulaci vody a v případě většího poklesu hladiny vlivem odparu se hladina automaticky doplní. Žádné ryby v jezírku nebudou, říká přísně Ondřej Janů. Jsme rádi, že se ve skalním vodopádu zabydlely dvě užovky obojkové, které zde již přezimovaly, vysvětluje. Cesty kolem jezírka jsou vystlány sliveneckým mramorem, štípaným na velikost tři až osm centimetrů a zavibrovaným do štěrku. Cesty nejsou v žádném betonovém loži, aby dobře propouštěly vodu, a to se nám povedlo. Vydržely i vydatné deště. Asfalt, který nám na cestách zanechali socialističtí zahradní architekti, jsme odstraňovali s nadlidským úsilím, přibližuje Janů detaily rekonstrukce. Umělé pařezy dnes slouží jako pítka pro ptáky, dodává. Přestože tisy částečně pomrzly, jako celek to příroda ustála. Byl bych šťastný, kdyby se stejně šetrně jako my k rekonstrukci a revitalizaci tohoto romantického území kolem Grotty, k obnovenému parku a Grottě samotné chovali návštěvníci, kteří si to tu budou užívat, popřál si Ondřej Janů. Původně bylo v parku na 120 druhů stromů a byl dendrologickou raritou. Vzrostlé dřeviny výhled na Gröbeho vilu omezují, zato poskytují intimitu jezírku a okolí. Vedle vyhlídky je nově vybudované hřiště pro seniory. Na řadě laviček mohou odpočívat po cvičení na různých strojích, rozmístěných v terénu. Text: tom, foto: len Smíšené parkovací zóny v Praze 2 Dne byla spuštěna zbývající část smíšených zón v rámci zón placeného stání na území Prahy 2. Jak smíšené zóny fungují? Smíšená zóna je otevřena mezi 8. a 18. hodinou jak pro držitele parkovacích karet do modré zóny, tak pro všechny ostatní návštěvníky, kteří zaplatí příslušný poplatek v parkovacím automatu. Pro návštěvníky jde o zónu střednědobého stání, s možností zaparkovat max. na šest hodin, poplatek je 30 Kč/hod. Režim provozu parkovacích automatů je uveden na nově osazeném dopravním značení a na parkovacích automatech samotných. Některé oblasti jsou pro návštěvníky otevřeny po celý týden, někde jen ve všední dny. Sledujte pozorně dopravní značení! Po 18. hodině se oblast stává rezidentní (modrou) parkovací zónou, parkovat zde mohou pouze držitelé parkovací karty. Smíšená zóna je označena novým svislým dopravním značením, vodorovné značení je modrou čarou, stejně jako zóny rezidentní. Mezi 6. a 8. hodinou zůstává oblast otevřena bez omezení. Vozidlo zaparkované ve smíšené zóně bez platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku může být Městskou policií odtaženo. Světlana Švábová, odbor dopravy, ODÚR Ulice Úsek Dny Hodiny Kč/hod Pozn. Španělská Na Smetance Helénská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Wenzigova Lublaňská Bělehradská po pá 8:00 18:00 30 Kč od Lichnická Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Kunětická Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Helénská Španělská Italská po ne 8:00 18:00 30 Kč od Legerova Tyršova Koubkova po ne 8:00 18:00 30 Kč od Legerova Boženy Němcové Wenzigova po ne 8:00 18:00 30 Kč od Václavská Na Moráni Trojická (vpravo) po pá 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011 Polská Třebízského Blanická po so 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011 Svatoplukova pod Nuselským mostem Oldřichova Jaromírova po pá 8:00 18:00 30 Kč od 3/2011

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ Už zase není kde parkovat, to je děs Desátý ročník Evropského týdne mobility klepe na dveře. V týdnu od 16. do 22. září může každý z nás předvést, jak moc mu záleží na prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Letošním tématem je Alternativní doprava. Zjednodušeně řečeno jiná doprava než motorovým vozidlem. Navíc je čtvrtek 22. září vyhlášen jako Den bez aut. Na Evropský týden mobility navazuje již tradičně happening sdružení Auto*Mat, který v sobotu 24. září pod názvem Zažít město jinak zcela zaplní některé vinohradské a novoměstské ulice (viz strana 4). Zastupitelům jsme položili otázku: Jak se díváte na život na našich ulicích, automobilismus a cyklistickou dopravu? ČSSD Michal Tobrman ODS Ivo Hlaváč Nedávná stávka v dopravě odhalila, že město lze zažít jinak, jak rovněž hlásá občanské sdružení Auto*Mat. Jejím hybatelem byly asociální reformy, které připravuje současná vláda a které přivedou tisíce lidí na práh chudoby. Krom toho, že stávkující poukázali na snižující se kvalitu života všech obyvatel našeho státu, se ovšem podařilo na jeden den zlepšit kvalitu života lidí v Praze. Objevila se kola, brusle, longboardy a především o poznání méně automobilů. Ukázalo se, že se situace v pražské dopravě dá zlepšit, ale někdo nám musí pomoci. Upřednostníme při přepravě vlastní síly, městskou hromadnou dopravu, nebo osobní automobil? Měli bychom si uvědomit, že když pojedeme autem, pak většinou zbytečně zatěžujeme životní prostředí okolo nás. Výsledkem je, že Legerova, Sokolská, Anglická, Žitná a další ulice patří mezi nejznečistěnější místa v republice. Není už konečně na čase říct dost? OSB Strana zelených Pražané porazili stávku na kolech, na cyklostezkách se tvořily kolony. Ve čtvrtek 16. června 2011 hlavní město zaplavili cyklisté. Kolo vytáhli i ti, kteří na něm jezdí jen zřídkakdy. Na některých cyklostezkách se tak tvořily i kolony. Jen Vyšehradským tunelem mezi šestou a desátou Dopravu musíme usměrňovat, ne ji ponechat jako trh volné ruce, která způsobila nekončící finanční a dluhovou krizi. Věřím, že mantra neoliberálních nesmyslů bude brzy prolomena a nastane doba spravedlivých regulací a solidárnějšího rozdělení bohatství a zdrojů. Podobně bychom měli přistupovat k vytváření koncepce dopravy v naší městské části. Regulace již vedla k zavedení parkovacích zón, které občanům Prahy 2 napomohly při parkování. Podobně se podařilo omezit počet pruhů magistrály. Co ale dál? Budeme čekat, až situaci mírně zlepší pražské dálniční okruhy, které se budují déle, než se Opravdové řešení přinese jedině politická odvaha. stavěly pyramidy? Nebo magistrát začne konat a zavede zpoplatnění vjezdu do centra, včetně Prahy 2, tedy tzv. mýtné? Poté dojde k uzavření magistrály a k vybudování širokých cest pro chodce a cyklisty v místech některých dnešních ulic. A co zlevnit pražskou MHD, aby nebylo výhodnější jezdit autem? Pokud chceme zažít město jinak, určitě bychom měli začít u sebe, ale opravdové řešení přinese jedině politická odvaha. Karel Jech hodinou projelo na tři tisíce cyklistů. Den předtím jich bylo pouhých čtyři sta. Tolik novinová zpráva z počátku letošního léta. Při stávce MHD se tak jasně ukázalo, že Pražané by kolo využívali i jako způsob dopravy. A také se ukázalo, jak moc chybí infrastruktura pro cyklisty. A zvláště v Praze 2 jako by se zastavil čas. Při pohledu na cyklistickou mapu Prahy (http://wgp.praha-mesto.cz/tms/ projects_a/cyklo/) je zřejmé, že Prahou 2 lze na kole bezpečně projet pouze po náplavce Vltavy, podle Botiče a přes Nuselský most. Naprosto chybí oddělené pruhy v centru například v Italské, na Vinohradské, na Francouzské, v Lublaňské apod. Vyloženě nebezpečná je pro cyklisty Bělehradská. Při jízdě do kopce jsou z jedné strany zaparkovaná auta, nikdy nevíte, kdy se otevřou dveře, a z druhé strany zvoní nervózní řidič tramvaje. Při cestě z kopce jsou tu zase pověstné kočičí hlavy. V tradiční vinohradské zástavbě, kde jsou široké ulice s jednosměrným provozem a parkováním po obou stranách, se nabízí možnost upravit dopravní značení tak, aby cyklisté mohli jezdit v obou směrech. Toto řešení je bezpečnější, řidič a cyklista se vidí, a osvědčilo se v Hamburku, v Praze 7 a v mnoha dalších městech. V Praze 2 však dosud nebylo použito. Tradiční je výmluva, že nejsou peníze na cyklistickou infrastrukturu. Jedno zaparkované auto však na ulici zabírá cca 8 m 2. Což takhle využít polovinu výnosu za parkovné na budování nových cyklostezek, stojanů a značení cyklopruhů? Autor je cyklista, který jezdí patnáct let takřka denně na kole, a tak ani nevlastní Opencard. Cyklistou na dvojce adrenalin a bezmoc. Jan Malík Zažij město jinak, láká heslo pražské akce. Zastav se na jeden půlden a pojď se zamyslet, zda je naše město přesně takové, jaké jej chceme. Je to iniciativa lidí, kteří si myslí, že by mohlo být lepším místem. Zdá se jim, že těch automobilů, prachu, hluku i nebezpečí je pro život v ulicích už přeci jen trochu moc, a chtějí s tím něco dělat. Jsou cyklisté, proto přispívají také tím, že namísto auty se pohybují po Praze kolmo. Ne všichni se chceme či můžeme pohybovat městem na kole, ale snahou o postupné zvelebování místa, kde žijeme, jsou nám blízcí. Ani Praha 2 přeci nemusí být místem, kde jen přespáváme a při nejbližší příležitosti jej opouštíme za lepším vzduchem, za bezpečím. A tak se v duchu organizátorů ptáme co nás přiměje, abychom si odpoledne, večer, či víkend vychutnali i zde? Je tu málo laviček, dětských hřišť, sportovišť či zahrádek? Nešlo by třeba využít ty mrtvé prostory našich vnitrobloků a proměnit je v místa, která sousedovic Barča projede na tříkolce křížem krážem i bez znalosti silničního pravidla pravé ruky? Nebo semafory. Ty, kde chodci zelená nepadne, dokud nezmáčkne tlačítko, a chodec tak má jistotu, že bude čekat, i když auta z vedlejší zelenou mají. Třeba jako na křižovatce Korunní s Kladskou. Proč si ten Nenuťme se jezdit. život zde znepříjemňujeme? Co napadne vás? Co vám tu chybí? Pojďme se o tom bavit! Napište nám. Vytvořme si město takové, jaké chceme, vytvořme si spokojené bydlení. Možná pak ani ta potřeba použít automobil k vyjížďce za Prahu či na její druhý konec města za sportovištěm nebude tak veliká. Vždyť tu dopravu si stejně nakonec děláme sami. A možná bychom potom už ani nemuseli vozit děti auty do školy, aby je něco nepřejelo. Poté opravdu zažijeme město jinak. Každý Pražan, který pod dojmem sugerovaného dopravního kolapsu neprchnul z města před červnovou odborářskou stávkou, měl možnost zažít město jinak poměrně nedávno. Místo dopravního infarktu na pražských dopravních tepnách se však dostavil pravý opak: Lidé se se situací vypořádali po svém, do zaměstnání vyrazili na kole či TOP 09 Každý rok se 24. září pořádá akce, která má ukázat, jak to v městě vypadá, když je v něm méně aut a více jízdních kol. Tento svátek už letos proběhl, a to v den, kdy stávkovali dopraváci. Na Legerce jezdili lidi na kolečkových bruslích, Vinohradskou si to drandili koloběžkáři. Všude byla pohoda, klídek, tabáček, těch pár troubů, co vyjelo autem, jezdilo třicítkou, na hlavě očička jak šnečci, aby jim nikdo nevlítnul pod kola. Byl to krásný den. Měl jediný problém: byl nefunkční. Nebyl obrazem každodenního života, byl odrazem smrti toho dne. Patřil do kategorie snů a dětských přání: každý chce princeznu a půl království, bílého koníka, hodinky s vodotryskem nebo alespoň jednodušší život, který by mu umožnil nepočítat každou korunu. Jak by bylo krásné pořád někam nespěchat, moci si sednout na kolo a v pohodě, bez pěšky a ulice zůstaly průjezdné a poloprázdné. Někdo může namítnout, že město bylo téměř vylidněno a že tudíž nešlo o zkušenost alternativního zvládnutí dopravy v plném zatížení. Podobný argument může zaznít i na adresu akce občanského sdružení Auto*Mat. Jde přeci jen spíše o pouliční party, kdy je doprava zdvořile vymístěna, aby místo ní dočasně vyrostly v ulicích stánky, improvizovaná pódia, zahrádky kaváren a restaurací. Jakkoli jsem zastánce ekologizace dopravy a rozvoje veřejného prostoru, který dává přednost zájmům obyvatel před zájmy dopravní průjezdnosti, nepřeceňuji dopad jednorázového zážitku vinohradských ulic bez aut. Daleko více nadějí vkládám do architektů, techniků a koneckonců i politiků, pro které tvorba veřejného městského prostoru představuje výzvu k výrazné humanizaci našich obcí a měst. Domnívám se, že ambicí musí být proměnit Prahu 2 v místo uzpůsobené pro příjemný a bezpečný život všech generací. Vybudovat další nápaditá dětská hřiště, zvýšit bezpečnostní standard komunikací, prosadit ekologické řešení Legerovy ulice, podpořit šetrné formy dopravy, rozšířit všechny for- Důležitější, než zažít město jinak, je myslet město jinak. my zeleně, nabídnout obyvatelům trh pro místní produkty, prosadit představu Prahy 2, v níž dostanou větší prostor pěší, cyklisté a zeleň, začít budovat takový typ veřejného prostoru, který respektuje lidské měřítko a přirozené tempo naší čtvrti. To je zatraceně hodně práce i na čtyřletý koaliční happening. Technokratické procesy plánování dopravy činily po dlouhou dobu šťastnými hlavně naše automobily. Změna v plánování veřejného prostoru a dopravy není možná bez změny myšlení. Důležitější, než zažít město jinak, je proto myslet město jinak a samozřejmě schopnost a odvaha vizi veřejného prostoru přívětivého lidem prosadit. Investujme do městských fontán, zlepšují mikroklima a nejsou proti nikomu. Klára A. Samková bezpečnostního rizika a v běžně tolerovaném upoceném stavu a sportovním oblečení dojet tam, kam potřebuji (já třeba na soud, že). Realita všedního dne je ale jiná, o moc prozaičtější. V rámci té prózy pak nezbývá než se ptát, kolik stály cyklostezky a jak moc efektivní to byla investice. Nebylo by lepší investovat například do městských fontán, které evidentně podstatně zlepšují mikroklima a které svou podstatou slouží všem? A hlavně, které nejsou PROTI někomu? Například PROTI autům tak, jak jsou cyklostezky? Omezení a znesnadnění automobilové dopravy ve prospěch cyklistů je přesně ten druh akcí, kterých bychom se měli z veřejných rozpočtů vyvarovat, protože jsou antagonistické. Nechť jsou realizovány ty projekty, které nemají nikoho, proti komu by působily, ale které přinášejí dobrodiní všem. 24 září si v kalendáři vyznačím jako den dětských snů. Kdyby vám někomu přebývaly hodinky s vodotryskem, tak prosím já je vždycky tak chtěla!!!

4 4 ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2011 Téma měsíce Noviny Prahy 2 Jak je možné zažít město úplně jinak Zatímco Evropský týden mobility slaví desáté výročí, aktivity sdružení Auto*Mat se odehrají teprve pošesté. Teprve? Pod trochu strohým názvem Zažít město jinak se skrývá pouliční happening, který je celodenní slavností v ulicích Prahy. Těšit se můžeme v sobotu 24. září. Během dne se zejména vinohradské ulice promění v korzo pro procházející se Pražany, turisty, vítáni jsou i všichni městští cyklisté, oslavující tento šetrný dopravní prostředek. vysvětluje Jakub Hradilek, producent této akce. Akci podporují i lokální podnikatelé, aktivní místní obyvatelé a spolky. Ti také budou mít vliv na program v ulicích, které se stanou na jeden den místem kulturního a společenského života, místem pro setkání a rozvoj sousedských vztahů. Touto iniciativou bychom rádi ovlivnili v pozitivním smyslu kvalitu života v Praze a rádi bychom změnili přístup obyvatel i úředníků a politiků k dopravě. Chceme propojit lokální iniciativy, abychom pomocí synergie mohli skutečně lidi přesvědčit o výhodách přepravy po městě na kole, pěšky či MHD, dodává. Provoz bez aut promění ulice v živou promenádu s kavárnami, výstavami, zábavami, ukáže se, jaké to je, když nejsou ulice podřízeny motorové dopravě. S využitím pomoci lokálních aktivistů, kterým není okolní prostředí lhostejné, a ve spolupráci s městskou samosprávou chce Auto*Mat dosáhnout jednání o dlouhodobých plánech na zklidnění dopravy v ulicích a městských čtvrtích. Podporu některých politiků již má. Hlavní osa happeningu povede letos celou Americkou ulicí. Omezení dopravy se dotkne i Rumunské mezi Londýnskou a Belgickou, západní a jižní strany náměstí Míru, Uruguayské ulice mezi Belgickou a Varšavskou a stejně tak Záhřebské a Jana Masaryka. Další ohnisko happeningu bude na Karlově náměstí. Záštitu nad akcí převzal starosta Jiří Paluska. Happening neproběhne jen na Vinohradech či na Novém Městě. Odehraje se ve Vršovicích, v Břevnově a v dalších lokalitách. Jeho součástí je i Velká podzimní cyklojízda, která odstartuje v případě Vinohrad v sobotu 24. září v 13:30 odpoledne z náměstí Míru a povede městem na Letnou. tom PROGRAM FESTIVALU ZAŽÍT MĚSTO JINAK Festival se bude konat po celé délce Americké ulice, od náměstí Míru k Máchově ulici. Vinohradská zóna bude rozdělena do několika částí. 1. Cyklozóna na Rumunské prezentace prodejců kol, servis kol zdarma, testování elektrokol. 2. Módní zóna (od náměstí Míru k Uruguayské) bude obsahovat stánky od mladých nekonvenčních návrhářů a designových obchodů, které nabízejí unikátní zboží. 3. Středomořská a balkánská zóna (část Americké od Uruguayské k Záhřebské) na stáncích se bude prezentovat středomořská kuchyně a nápoje v podání lokálních obchodů, které se do festivalu zapojí. 4. Workshopy a program pro děti (část od Záhřebské k ulici Foto: van Jana Masaryka) program a aktivity pro celou rodinu. 5. Latinskoamerická zóna (část od Jana Masaryka k Máchově ul.) mexické jídlo, muzika a dekorace z přilehlé restaurace. Stánky s latinskoamerickými produkty. Po Americké budou rozeseti umělci ze sdružení Buskerville. Prezentovat se budou i umělecké spolky a občanská sdružení z Prahy 2. Na Novém Městě, na Karlově náměstí, občanské sdružení Compitum Carolinum uspořádá na střeše kavárny o2 v podvečer koncert české reggae kapely EXTband, která podporuje cyklokulturu nejen hudbou a texty (začátek v 18:00). V přilehlém parku proběhne hledání rovnováhy exhibice a miniškola pro zájemce o slackline, což je novodobé provazochodectví. Aktuální informace a celý program najdete na Anketa I. R.: Myslím, že u nás jsou ze všeho nejvíc biti chodci cyklistům se staví cyklostezky, ale stejně je běžně potkáte i na chodnících, a co se aut týče, na mnoha místech smí také parkovat příčně na chodnících, takže chudáci chodci jsou na chodnících vlastně nevítaní. Protože ještě spousta firem zabírá chodníky nejrůznějšími reklamními panely, poutači a zahrádkami! A. T.: No, jezdit na kole v Praze je trochu sebevražda. Jako chodec nemám problém, naučil jsem se za ta léta autům vyhýbat. Ale stejně jich je zbytečně moc. Klidně bych v centru radikálně auta omezil, MHD je v pohodě. Alespoň si to myslím, ale je fakt, že tím moc nejezdím. Veřejný prostor zabírají z 65 % auta, 33 % chodci, 2 % cyklisté. Š. K.: Některá místa kolem náměstí s parkovou úpravou bych uzavřela ve prospěch chodců a cyklistů. Sama na kole nejezdím, protože se mi jízda Jak vnímáte využití veřejného prostoru z hlediska automobilové dopravy, cyklistů a chodců? nezdá dostatečně bezpečná, i přes některá vyznačení pruhů. Nechápu, proč jsou nákladně vytvářeny pruhy na silnicích (např. ul. V Olšinách), kde je hustý provoz, přičemž vedle je široký chodník, kde by byl pruh vhodnější a bezpečnější např. pro jízdu rodičů s dětmi (vzor Finsko, asi tam někdo více přemýšlí)? Přivítala bych pěší zóny. Jinak nenacházím problém, kromě nevychovaných řidičů, kteří nedávají přednost ani na přechodu. R. H.: Je to katastrofa, vůbec to není dořešeno, úseky cyklostezek jsou chaoticky uspořádané, interferující, náhle končící nebo nevyužitelně vložené na místa, kde to nejde. M. T.: Až se v Praze zruší magistrála, tak tu bude ráj na zemi. P. T.: Z hlediska řidiče je to tady pořešené vcelku fajn. Z hlediska chodce bych odpověděl stejně. A z hlediska cyklisty (kterým nejsem, takže nelze úplně fundovaně odpovídat) bych klidně nějaké ty cyklotrasy přidělal. Na druhou stranu chápu, že takhle v centru už se cyklistické stezky hodně špatně přidělávají, už jen proto, že není kam. S cyklistou Vláďou Galasem už pošedesáté V září můžete vyrazit na další Galasovu cyklojízdu, jubilejní šedesátou. Koná se v rámci Evropského týdne mobility v neděli , sraz je v 10:00 v parku Folimanka pod Nuselským mostem. Půl hodiny nato se vyjíždí po trase I. P. Pavlova, Národní muzeum, Hlavní nádraží, nádraží Zličín, sídliště Řepy, Sobín, Hostivice, Chýně, Sobín, Zličín, Stodůlky, Lužiny, Hůrka, Prokopské údolí, Lihovar Foto: len přívoz, Veslařský ostrov přívoz, Výtoň. Při cestě motorovým vláčkem z Hlavního nádraží na Zličín se nabízí pěkný výhled na město, cestou Prokopským údolím bude možné si prohlédnout jezírko mezi skalami. Převoz přívozem, odjezd z Folimanky přesně v 10:30 (vlak jede v 11:00). První říjnová jízda, v pořadí jednašedesátá, ale Dvaadvacátá čtvrteční večerní, startuje v 18:15 z Folimanky, sraz v 18:00. Jede se po trase Výtoň, Palackého náměstí, Zborovská, Anděl, Újezd, Petřín, Pohořelec, bývalá kasárna na Panenské, Brusnice, Pražský hrad, Chotkovy sady, Letenská pláň, Ovenecká, Výstaviště, Štrossmayerovo náměstí, Vltavská, Florenc, Bulhar, Italská, náměstí Míru, Bělehradská, Závišova, Folimanka, Albertov. len Evropský týden mobility podesáté Možná jsme už nenapravitelně zkaženi civilizací, možná nám k nápravě hlubšího vnímání okolního života chybí jen malý krůček. A taky vlastní snaha chtít změnit své návyky, pravidla a zlozvyky. Letošní, jubilejní desátý ročník Evropského týdne mobility (ETM) je zaměřen na jinou než automobilovou dopravu. Sám podtitul je výmluvnější než cokoli: Alternativní doprava. Celosvětový termín týdenního omezení naší rozmazlenosti je již deset let neměnný: od 16. do 22. září. Poslední den se pak soustředí přímo na omezení automobilové dopravy pod heslem Evropský den bez aut. ETM si klade za cíl varovat před následky narůstající autodopravy a zároveň chce pomoci najít náhradní řešení. Ve vyspělejší části Evropy je zcela běžné, že ulicemi projíždějí auta vedle cyklistů, veřejné dopravy i chodců. Není to proces chaosu, ale naopak vzájemného pochopení a sociální vyspělosti. Do kampaně ETM se zapojuje již přes 2000 měst. Odhaduje se, že osloví až 220 milionů lidí. Velkou roli samozřejmě hrají lokální koordinátoři na úrovni měst, ale i samotná činnost místních úřadů, které mohou kampaň podpořit nebo ignorovat. Proč je doprava tak palčivá? Posledních sto let by se dalo tak trochu nazvat stoletím dopravy. Nejenže se prudce rozvinula výroba automobilů, ale také krize a obě světové války se podělily o rozvoj motorů a pohyblivých předmětů a věcí. Od dvojplošníku přes raketoplán je nebe plné strojů, silnice plné aut, motorek, nákladních vozidel. Logistika se stala moderním oborem. Doprava však zároveň klade nejvyšší nároky na energii potřebnou k pohybu. Cena ropy roste, její zásoby jsou konečné. Havárie ropné plošiny není tragédií jen pro zasaženou lokalitu, na cenách ji cítí celý svět. Když sledujeme ranní dopravní špičku, vidíme, kolik aut je obsazeno jen jedním člověkem. A málo platné je, že se automobilový průmysl snaží vyrábět auta s malou spotřebou. Do problémů jednotlivých zemí promlouvají závazné cíle přijaté Evropskou unií. Závazky ke snižování emisí skleníkových plynů jsou bestsellerem každé politické strany. Bílá kniha k dopravě Evropská komise stanovila závazná řešení až do roku Podle Bílé knihy k dopravě například existuje 40 konkrétních iniciativ řešících schopnost konkurence v dopravě, zvýšení mobility, ekonomický růst, snížení nezaměstnanosti, snížení závislosti Evropy na dovozu ropy a snížení emise uhlíku o 60 %. Téma Alternativní doprava tak vlastně bije na poplach a klade důraz na jakýkoliv způsob udržitelné dopravy jízda na kole, chůze, využití veřejné dopravy. Ušetří se tak energie, zlepší kvalita ovzduší, klesne hluk Je to jen na nás samotných. Text: tom, foto: len Vyplatí se jezdit na kole do práce? Rychlý a čistý dopravní prostředek na cestu do práce. Sem tam dokonce i cyklostezka. Sem tam jen cyklotrasa. Přestože cesty vyhrazené cyklistům přibývají, dostat se po nich do práce v centru či přes město vlastně nelze. Po roce 1989 zasáhla i hlavní město Prahu informace o rekreačních či sportovních potřebách obyvatel, kteří si chtějí užít pohled z vlastního sedla, cyklistického. Napomohl tomu i obrovský boom na trhu s jízdními koly, kdy se najednou objevila kola jiných značek než Favorit, Eska či Ukrajina nebo Pionýr. První radní také pochopili možnost veselých investic a začaly se budovat první cyklostezky. Za dvacet let jich tak je v celé republice na 1600 km. Cyklotras, tedy cest, které nejsou výhradně pro cyklisty, je asi 40 tisíc kilometrů. Hlavní město má ovšem směrem k cyklistům stále se vlekoucí dluh. Ano, lze dojet z Pankráce na Zbraslav. Ano, krásná cyklostezka je i na Šeberově. Tu a tam se pár metrů cest pro dvě kola draze postaví, nelze popřít, že existují krátké úseky kvalitních cyklostezek. Některé cyklotrasy jsou také slušně značené, většinou jsou to ale ostrovy, kterým schází propojení. Zjevně nekoncepční a nekoordinovaná výstavba v jednotlivých městských částech průjezd Prahou na kole jednoduše neumožňuje. Centrum města je případ sám pro sebe. Na silnicích je dlažba, kdo by se tedy divil, že cyklisté jezdí po chodnících? Je to legální? Některé pruhy pro cyklisty v rámci městského provozu (značené bílým symbolem cyklisty) už z dálky připomínají adrenalinovou hru o dárcovství orgánů. Je čas na změnu. Text: tom, foto: len

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

PRAHA 1. Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů. str. 8 a 9. červenec srpen 20 09. letní příloha navíc: I IV. nové byty 5.

PRAHA 1. Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů. str. 8 a 9. červenec srpen 20 09. letní příloha navíc: I IV. nové byty 5. PRAHA 1 Měsíčník městské části Praha 1 červenec srpen 20 09 letní příloha navíc: I IV Malostranská beseda: klenot v péči restaurátorů str. 8 a 9 f o t o p e t r n a š i c nové byty 5 V Říční ulici má vzniknout

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Téma čísla: vzhůru za vzděláním

Téma čísla: vzhůru za vzděláním ROČNÍK I NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 Téma čísla: vzhůru za vzděláním Vážení čtenáři, opět se Vám dostává do rukou Jablonecký zpravodaj. Zářijové vydání zpravodaje

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Na Kamilu čekaly ve škole schody

Na Kamilu čekaly ve škole schody VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚST TŘINEC, JABLUNKOV A ČESKÝ TĚŠÍN SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. září 2012 36/XX www.ihorizont.cz I když to experti nedoporučují, starostka trvá na omezení kamionové

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala

Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Cenu 2012 získala sportovní hala Poslední vítání občánků 2012......7. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIII. č.1 4. ledna 2013 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce

01/2010 06 /2011. užíváme si prázdniny na sedmičce. Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7. Časopis o životě na Sedmičce 01/2010 06 /2011 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 užíváme si prázdniny na sedmičce Bezpečné prázdniny Profil: miloslava nováková dětská hřiště v praze 7 inzerce Platíte jen výši splátek

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Prahu 6. Helena Štáchová. ZÁŘÍ Vychází 24. 9. 2012 / Zdarma. jsem si zamilovala za pár dní. Co chystá radnice: Jak se má změnit Vítězné náměstí

Prahu 6. Helena Štáchová. ZÁŘÍ Vychází 24. 9. 2012 / Zdarma. jsem si zamilovala za pár dní. Co chystá radnice: Jak se má změnit Vítězné náměstí Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 ZÁŘÍ Vychází 24. 9. 2012 / Zdarma Najdete nás na Co chystá radnice: Jak se má změnit Vítězné náměstí Historie: Starý Břevnov Rozhovor s převorem Nové bydlení Helena Štáchová

Více