Historie a pamětihodnosti města Pula

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a pamětihodnosti města Pula"

Transkript

1 Historie a pamětihodnosti města Pula Na samé špičce istrijského poloostrova zhruba 120 km od hranic se Slovinskem a Itálií se nachází historické přístavní město Pula s nádhernými památkami z doby antiky. Město s bohatou kulturní tradicí umístěné v dobře chráněné zátoce patří k nejnavštěvovanějším místům v Chorvatsku. Počet slunečních hodin za rok je tu Největší město v Istrii (65 tis. obyv.), její hospodářské a kulturní středisko, významný obchodní a vojenský přístav, leží v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského poloostrova. Průmysl: loděnice, sklárny, textilní průmysl, kovoprůmysl. Jedno z největších středisek cestovního ruchu na Istrijském poloostrově, vhodné zejména pro sportovně zaměřené návštěvníky a pro ty, kdo se chtějí o dovolené bavit. Velký význam má Pula v osobní dopravě: letiště, východisko železnice do Divače, osobní přístav, odkud jezdí výletní lodě do Benátek. Pro své významné kulturní pamětihodnosti, zejména z antické doby, je Pula cílem výletů. Konají se zde významné kulturní festivaly. Pula je velmi staré město, jehož založení je spojováno s řeckou bájí o plavbě Argonautů. V historické době začíná osídlení ilyrským kmenem Histrijců v 6. stol. př.n.l., Pula byla založena Ilyry pravděpodobně ve 3. století před naším letopočtem a je tak nejstarším městem na východním pobřeží Jadranu. Za císaře Augusta zde byla založena kolonie Colonia Iulia Pollentia Herculanea (z toho dnešní název Pula ). Ilyry připomíná i jméno města Pola, které převzali i přemožitelé Ilyrů v 1. století před naším letopočtem, Římané. Římané kteří Istrii kolonizovali, oceňovali mimo jiné bezpečnost jeho přístavu v Pulské zátoce, pokládané již ve starověku za nejlepší přírodní přístav na Jadranu, a začali ve velkém přebudovávat ilyrské městečko v reprezentační římské město, které již v polovině 1. století našeho letopočtu získalo status kolonie (Colonia Pietas Iulia Pola). Ruku v ruce šlo i rozšiřování přístavu. Jako každé významné římské město byla Pula důkladně opevněna, byla vybavena základní římskou urbanickou strukturou a významnými budovami chrámy, triumfálním obloukem, dvěma divadly a samozřejmě nemohl chybět ani tolik v celé římské říši oblíbený amfiteátr. Ten byl vybudován asi 200 metrů vně římských hradeb již za císaře Augusta, tedy na přelomu letopočtu, ale značně menší. Amfiteátr tehdy částečně rozšířil císař Claudius a svou konečnou podobu a rozsah získal za Flaviovců, především za císaře Vespaziána v 70. letech 1. století našeho letopočtu. Ten přistoupil k úpravě amfiteátru na naléhání své milenky Caenidy, pulské rodačky. Bylo to opevněné město, vybavené reprezentativními stavbami. Největší úpadek zažila Pula za vlády macešských Benátek, po morových epidemiích a dalších pohromách, kdy počet jejích obyvatel klesl na 300 a stála téměř před zánikem (před dobytím Benátčany ve 14.stol. měla 6000 obyvatel). Pád Benátek a převzetí Rakouskem přineslo Pule jako hlavnímu rakouskému válečnému přístavu nebývalý rozvoj. Po první světové válce připadla Pula Italům 1 Pula, Arena od nábřeží, rekonstrukce severozápadní věže již byla dokončena

2 - za druhé světové války těžce bombardována (zničeno 40 % budov), od r chorvatská (v rámci Jugoslávie). V 17. století v Pule žilo pouze 600 lidí. Nový vzestup města je spojen s obdobím renesance a humanismu, kdy se do popředí zájmu dostávají antické památky města. Ty přitáhly do města množství umělců pro které se stala zdejší architektura vzorem pro další výstavbu. Spolu s pádem Benátek se město i celý Istrijský poloostrov dostává pod nadvládu Rakouska a s postupným rozvojem železnice přichází také rozvoj turistického ruchu, kdy do města zavítali všichni členové královské rodiny a v dnešní době jej navštěvují i světové celebrity typu Naomi Campbell či Luciano Pavarotti. Během 2. světové války bylo město vážně poškozeno bombardováním, ale po válce bylo obnoveno do původní krásy a stalo se největším městem tohoto regionu. 2

3 Památky Mezi jistě nejzajímavější patří amfiteátr (aréna) z 1. století, který je hned po tom římském považován za nejvelkolepější a je také nejzachovalejší a to přesto, že za vlády Benátčanů byl značně poškozen a byl využíván jako zdroj stavebního materiálu pro zdejší paláce. Zde se odehrávaly gladiátorské souboje či boje se zvířaty a měl kapacitu skoro osob a jeho rozměry jsou vskutku úctyhodné (výška 32m, šířka 130m). Amfiteátr, v celém Chorvatsku výhradně nazývaný Arena, je největší, nejzachovalejší a nejvýznamnější památkou římského stavitelství v zemi. Již počatkem 1. stoleti za císaře Augusta zde stála podobná, ale menší stavba postavená z největší části ze dřeva. V obdobi vlády Flaviovců (Vespasianus, Titus, Domicijanus) ve 2. polovině 1.stol. byla Arena dodatečně rozšiřena a dřevěné části byly nahrazeny kamennými a Arena získala dnešní podobu. Ve stejnou dobu se stavěl o i Koloseum v Řimě. Mezi dvěma sty římskými amfiteátry na světě patří mezi šest největších a nejzachovalejších (na prvním místě je římský amfiteátr Koloseum, dále následují amfiteátry ve Veroně, Capui, Arles a Catanii pulský je vyšší než tři posledně jmenované). Oceňuje se zejména, že první tři řady jsou plně zachované. Vrchní část tvoří koruna z kamenných bloků, horní věnec pak nesl zařízení, které v případě nepříznivého počasí (ať již deště nebo slunce) amfiteátr zastřešovalo plátěnou střechou (velariem). Do hlavní osy pláště byly zakomponovány čtyři hranolové věže; právě těmito věžemi se může ve srovnání s jinými amfiteátry pochlubit pulská aréna. Věžemi vedly pomocné dřevěné schody do horní části amfiteátru, současně posilovaly stabilitu zděného pláště a zpevňovaly stavbu. V severozápadní věži byla zásobárna vody k napájení vodotrysků. Směrem k městu byl na jižní straně hlavní vchod do amfiteátru, jinak do něho vedlo ještě čtrnáct dalších vchodů. Amfiteátr byl postaven z kvalitního vápence, který se získával v nedalekých lomech. Na staveniště jej dopravovaly lodě. Zápasiště arény v jejím středu zaujímalo plochu 67,9 x 41,6 metrů. Pod zápasištěm byly umístěny pomocné prostory pro inscenaci a organizaci her, bojů a představení. Mnohé z prostor se dobře dochovaly. Byly tu klece, kde se chovala divoká zvířata pro boj v aréně, místnosti pro zabité gladiátory a bojovníky se zvěří. Gladiátoři byli většinou zločinci odsouzení na smrt, případně váleční zajatci. Gladiátoři byli ubytováni a žili v budově proti amfiteátru. K bojům nastupovali do podzemí arény a odtud vystupovali k bojům v zápasišti. Císaře, pokud byl přítomen, zdravili obvyklým způsobem, tedy pozdravem "Morituri te salutant" (Na smrt jdoucí tě zdraví). Podlaha zápasiště byla dřevěná, pokrytá pískem, do něhož se vsakovala prolitá krev. Podlaha se mohla zvyšovat a snižovat. I to je jedna ze zvláštnosti pulské arény. Vstup do amfiteátru na představení byl bezplatný, uspořádání sedadel přísně odpovídalo společenské hierarchii a bohatství návštěvníků. I v pulské aréně, tak jako v mnohých jiných v římské říši, přišli o život četní křesťané, kteří směle vyznávali svou víru. Mezi nimi byl podle jedné tradice i dnešní patron Puly, svatý German (Sveti German), občan Puly. Měl tu být umučen v roce

4 Když byly v roce 404 zakázány gladiátorské hry, byl amfiteátr využíván jako dobytčí trh a postupně se měnil v bezplatný zdroj kvalitního materiálu pro další výstavbu města. V roce 1583 se benátský senát usnesl amfiteátr zbořit a získaný stavební materiál, především kamenná sedadla odvézt do Benátek k výstavbě tamějších domů a paláců. Proti jeho zboření se postavil statečný muž, římský senátor Gabriele Emo, kterému se podařilo zboření zabránit. Senátora a jeho významný čin připomíná Pula, jižní fronta amfiteátru dodnes pamětní deska na severozápadní věži. Nebezpečí pro pulskou arénu přineslo opět 17. století. Tehdy se stavitel Antoine De Ville postavil proti úspornému návrhu benátského senátu, aby se nová pevnost, "Kaštel", v centru Puly, stavěla ze stavebního materiálu z amfiteátru. V podzemních prostorách amfiteátru je dnes umístěna stálá výstava "Vinohradnictví a pěstování oliv v Istrii v antice" (Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici). Jsou to odvětví, jimž již Římané věnovali velkou pozornost a která patřila k významným hospodářským odvětvím. Výstava umožňuje prostřednictvím rekonstruovaných starých římských zařízení, mimo jiné mlýnů a lisů na olivy, sledovat vývoj těchto odvětví za římského panství. Pula, kostel sv. Antonína (Sv. Antun) na jihovýchodné straně arény Dnes je amfiteátr využíván pro letní akce pod širým nebem, především pro známý pulský filmový festival, pro opevní představení, koncerty a mnohé jiné. Vystupovali tu např. Luciano Pavarotti. José Carreras, Andrea Bocelli, Elton John, Tom Jones, Eros Ramozotti, Anastasia, Sting a mnozí další. Může se jich zúčastnit na diváků. Loni v září se tu konala velmi neobvyklá akce - Arena Ice Fever Pula. Na instalovaném kluzišti tu hokejisté klubu Medveščak Zagreb odehráli dvě mezistátní utkání. 4

5 Naposledy se kámen z arény použil v roce 1709 na stavbu zvonice pulské katedrály. S obnovou amfiteátru přišli jako první Francouzi, a to Napoleonův generál Marmont začátkem 19. století. Pak se rekonstruovalo za císaře Františka I., ale významnějším počinem byla až obnova v roce Rekonstrukce v roce 1980 byla neodborná a byla důvodem, proč aréna nebyla zapsána na seznam světového dědictví organizace UNESCO. Nyní, od roku 2008 probíhá komplexní obnova, která se uskutečňuje v jednotlivých etapách a má trvat dvacet let. Pula, amfiteátr - působivá scéna pod širým nebem V amfiteátru se konaly hlavně gladiátorské zápasy a později ve středověku rytířské turnaje. Aréna má eliptický tvar a je dlouhá 130m a široká 100m. Údajně se do ní vešlo až diváků (dnes pojme asi 5000). Ke stavbě bylo využito místního vápence. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Augustův chrám Chram pochazi z 1. stoleti a nachází se na Forumu. Byl vystaven na počest prvniho římského cara Augusta a dle napisu kde chybel dodatek božskemu synu coz je titul který Augustus ziskal az po smrti, bylo mozne precizni casove datovani chramu.chrám byl s postupem věků využíván podle potřeb, od prvotní funkce chrámu přes kostel nebo sýpky až dnes je v něm umístěné muzeum antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven.byl soucasti trojice chramu z nichz sousedni Dijanin slouzi jako sidlo mestske rady.chram ma bohatou historii, v byzantskem obdobi byl přestavěn na kostel, po jistou dobu sloužil dokonce jako uložiště zita a pote jako muzeum kamennych exponátů. Během bpombardování spojenců 1944 byl zničen do základu, roku 1947 je rekonstruován a tak i dále stojí po dvou tisicích let na Forumu. 5

6 Zlatá brána (Oblouk Sergiu) Brána (též zvaná Oblouk Sergiů) byla postavena v letech 29 az 27 před naším letopočtem jako vzpominka na bratry z patricijske římske rodiny Sergi kteří sloužili v římských legiich. Rodina Sergi byla velmi vlivná a mocná a svůj vliv si dokazala udržet po celá staleti.relief na oblouku představuje válečny kočár který táhnou kone.. Oblouk stal vedle Zlatych vrat (Porta Aurea), ktera byla hlavní mestskou branou. To je duvodem, proč je oblouk ozdoben jen z jedne strany. Na začátku 19. století (1928)byla brána a její hradby postupně stržena nebo rozebírána, jak vnitřní město expandovalo do okolí, dnes tak zůstal jen samotný bohatě zdobený Sergiův oblouk, jenž byl součástí původní brány. Oblouk Sergijevcu je dnes jednou z nejvýznamějších pamatek a stal se inspiraci mnoha umelcu.michelangerlo jej zvecnil na malbe jez je umistena ve Francii v muzeu. V budove vedle oblouku žil James Joyce, v kavarne najdet ejeho kamennou sochu a muzete si s nim vypit kavu Dvojitá brána Je pojmenována podle dvou oblouků, kterými se dalo do města projít a byla původně vstupem do antického dvadla. Jeho ostatky uvidíte když branou projdete dozadu za archeologické museum).. Brána pochází z století a byla součástí městského opevnění, které zahrnovalo 6

7 celkem 10 bran, až do dob středověku. Stejně jako většina opevnění byla později stržena a dochovaly se pouze oba vstupní oblouky. Dnes tvoří vstup do archeologického muzea v Pule. Vytesaný napis hovoří o Luciju Menaciju Priskovi který na své vlastní náklady vystavěl jeden z městských vodovodů. Mezi Dvojitou branou a Zlatou branou uvidíte (podél ulice Giardini) část původniho římského opevnění v němž byly brány zabudované.hradby byly strženy počatkem 19. stoleti kdy se město rozrůstalo a překážely. Herkulova Brána Další z bran z původního římského opevnění města. Brána a její oblouk byl umístěný mezi dvě obrané věže. Je vyrobena z kamených bloků bez větších ozdob, krom kamene v horní části polozbořeného oblouku, kde je vyobrazena Herkulova hlava. Odtud dostala brána svůj název..herkules byl patron města Puly v době Římanů, najdete zde vyrytý nápis Colonia Iulia Pola Pollenta Herculanea. Vrtalo mi hlavou, proč se v Pule často objevuje jako název baru a podobně Pietas Iulia a teprve ted kdyz patram po památkach mesta Puly jsem zjistila, ze se tak nazývala Pula jako římská kolonie Najdeme ji v ulici Carrarina a pochází z 1. století př. Kr když Řím poslal do Puly sve vysoké činitele Lucia Kalpurnia Pisona Cezonia i Lucia Kasia Longina aby zde založili římskou kolonii. Lucius Kasius Longin byl bratr Gaia Kasia Longina, jednoho z vrahů Cezara. Dnes se Herkulovou branou vchází do populárního Circola, sídla italské menšiny. Běžte se podivat dovnitř na terasu, pro mě je to jedno z nejhezčích mist v Pule a maji tam nejlevnější kávu. Mé dcery sem chodi do italske hudebky (je zdaleka nejlevnější, protože je dotována Italy ) I když se holky učí ve škole italsky, učitelé pochopili, že kromě počítání dob by si s holkami moc nepopovídali, a tak na ně vstřícně mluvi chorvatsky Forum Forum je rozlehlé čtvercové náměstí 80x30m ještě z doby 1. století před naším letopočtem, které si uchovalo svojí pozici i dál přes středověk. Je umístěné blízko nábřeží a shromažďoval se zde veškerý kulturní, politický i náboženský život. Na náměstí stojí Augustův chrám a 7

8 radniční Palác ze 13. století (velký vliv Benátek), který byl vystavěn na místě druhého chrámu podobného Augustovu, ze kterého se bohužel zachovala jen jedna zeď. Mestska radnice, puvodne Dianin chrám, ve 13. stol. do něho byla zabudována radnice (vijećnica), chrám je při pohledu zezadu dobře patrný.jako radnice mesta Puly slouži již od 9.stoleti!Jeho dnešni podoba pochazi z roku 1296 a z tohoto roku pochazi na budove vytesaný nápis: Začal den dvestešedesateho pětileti od Mariinog porodu a vladl Bartolomeus, potomek prastarého rodu de 'Vitrei když bylo vystaveno toto vážené sidlo dvou rad a soudu.budou li tyto instituce podporovány moudrym vládcem, mir neopusti tento národ. At tedy rozum hřeje jednomyslné občany ať nemocné útroby nezniči zdravý rozum. Vedle nápisu je kamenný relief tehdejšího panovnika Bartolomea na koni. Pod Bartolomeem na koni je vytesán nápis z dob Mletske republiky zákaz pastvy a koseni trávy v okoli města Puly. Ostatní památky: Pula, Augustův chrám a radnice Mariánská katedrála (Pulska katedrala) při nábřeží byla postavena na miste kde staval rimsky chram posveceny bohu Jupiteru. Bylo zvykem, ze krestane prebirali religijska mista starych Rimanu, ve 4. Az 5.stol zde byl nejdrive kostel který byl často rozširovan a rekonstruovan.dnešni katedrála nastala rozširenim původnich staveb z 5.stoleti, byla bohatě zdobena freskami a mozaikami z nichž se bohužel dochovala jen velmi malá část. Svou dnešní klasicistickou podobu ziskala roku 1712 a práce na obnově zvonice trvaly až do roku 1924.Samostatně stojící zvonice byla postavena z kamene z pulského amfiteatru a dokončena Do poloviny 19.st. byl vedle katedrály hrbitov, dnes je zde park biskupa Dobrile.Během bombardováni spojenci 1944 byla katedrala těžce poškozena, ale r byla opět zreonstruována. 8

9 Kostel a klašter sv. Fratiška (Crkva svetog Franje ) Prudce stoupající uličkou Uspon sv. Franje Asiškog se dojde ke františkánskému klášteru (Franjevački samostan) s velmi cenným interiérem (obrazy, platiky aj. Je v něm sbírka kopií istrijských fresek (vývoj freskového malířství v Istrii stol.) Komplex byl dokončen r v pozdne romanskem stylu s gotickymi ozdobnymi detaily jako skromna budova skromneho radu františkanu.. stoleti na miste kde predtim staval rimsky chram. ). Kaple parekklésion (Memorijalna kapela, téř Sancta Maria Formosa) ve Flaciusově ulici, zbytek někdejší nádherné byzantské baziliky z doby ravennského exarchátu v 6. stol., Benátčany ve 13. stol. vyloupena a zničena. 9

10 10

11 Je to nejvýznamější starokřestanská památka hned po bazlice sv. Eufrazie v Poreči. Stavebni materiál byl kámen na rozdil od tehdejších bazilik které se stavěly z cihel.bazilika byla dlouhá 32 metrů a široká 19 metrů a předpokládá se, že byla vystavena na ruinach římského chrámu posvěceného bohyni Minervě. Dle starých záznamů byla bazilika velmi bohatá a překrasná, ale již ve 13. stoleti byla v katastrofalnim stavu a lemována močály a tak ji přezdivaly kostel sv. Marie z rakosi Po válce s Benátčany 1243 byla silně poškozena a v 16. stoleti byla zralá k demolici. Dochovalo se jižni křídlo, opatstvi bylo zbořeno a část mozaik se nachází v archeologickem muzeu. Na mistě zbořeného chrámu staly rakouskouherské stavby postavené r. 1900, při bombardování Puly v r byly zcela zničeny, což umožnilo dodatečné arheologické průzkumy a vznik archeologickeho parku před bazilkou. Pravoslavny kostel sv. Mikulaše (Crkva svetog Nikole) Kostel byl postaven v 6.stol. s typickou ravenskou poligonalni apsidou.prošla rekonstrukci 1200 a byla darována řecké pravoslavné cirkvi 1583 (přistěhovalcům z Kypru. Dnes patří Srbské pravoslavné cirkvi, nachází se zde cenné ikony z 18.stol. 11

12 Archeologické muzeum celé Istrie Maršal Marmont r nejprve kolekci z Augustova chramu zakládá muzealni sbirku a objeveni kamenných, keramických a kovových předmetů v Nezakciju bylo důvodem pro založeni městského muzea v Pule.R se městske pulské muzeum spojilo se statni sbirkou a z Poreče se sem přestěhovalo a s puvodně pulskou sbirkou se spojilu Istarske muzeum (1925). Jedna se o velmi významnou sbirku.r bylo otevřeno pro veřejnost.expozice byla otevřena až do konce valky,kdy v obdobi spojenecke okupace byly mnohe předměty ukradeny a přeneseny do Italie. Muzeum je opět otevřeno pro veřejnost roku 1949, po velkem usili se podařilo vratit část exponatů zpět r Budova muzea je byvale německé gymnazium, jsou v něm exponáty z doby prehiostorické, antické, pozdně antické, stredověké a stale se doplnuji o nové nálezy z obdobi byzantského a rano slovanskeho. Katakomby Zerostrasse II. Rakouskouherske obdobi r byla Pula vyhlašena hlavním vojenskym pristavem rakouskouherske monarchie a začina obdobi masivni vystavby a rozrustani mesta. Zpočatku to byly vojenske objekty jako Vojensk anemocnice a Vojensky hřbitov (Mornaričko groblje), různé pevnosti a kasárna a poč. 20.st se vystavba rozširila i na civilni objekty.z tohoto obdobi pochazí budovy pulské tržnice. 12

13 Pulska tržnice Ve sve dobe to byl architektonicky zazrak, poprve bylo na tomto prostoru pouzito jako stavebni material sklo v kombinaci s zelezem material, který bude dominovat v nasledujicim stoleti.nachazela se na vsech pohlednicich te doby.v budove se nachází rybi trznice a nahore restaurace(cena je prijatelna, manzeltam chodival na obed o poledni pauze). Budova byla rnovovana r. 1997, zadržela si svuj romanticky duch(obzvlast na patre kde je restaurace)a je povazovana z ajednu z nejkrasnejsich chorvatskych trznic. V teto dobe vznikaly reprezentativni viyl na jiznim predmesti Puly ve znameni Videnske secese a patily vysokym armadnim dustojnikum coz je na Jadranu ojedinele.obzvlast architektonicky cenne jsou vila Wolf, Horty a dalsi. Dom hrvatskih branitelja Tato reprezentativni budova byla postavena r dle projektu videnskeho architekta Baumanna jako Kasino pro zabavu rakouskouherksych dustojniku a jejich rodin.prekrasny 13

14 hlavní sál nazývaný též zimni zahrada je tvořen dorskými sloupy a skleněným stropem. Dnes slouží jako překrasný luxusní kulturni dům, bývaji zde různé koncerty,maškarni bály, plesy, veletrhy, výstavy a jine akce. Hrad Kaštel Kaštel byl během celé dlouhé historie Puly nejvýznamějším strategickým bodem, z neho je výhled na celý přístav a větsinu města. Během dějin zde měli své tvrze jiz staří Histrové, Římané i středověci feudalové.dnešni podobu tvrze vystavěla Mletská republika v 17.stoleti. K vystavbě se z větsi části použil kámen ze starého římského divadla (hned pod tvrzi) Nachází se na vrcholu kopce uprostřed Puli a byl vybudován v roce Architektem byl francouz Antoine de Ville a účelem bylo ochránit město s jeho přístavem jako důležitou obchodní cestu. Hrad je opevněn 4 baštami. Dnes se v něm nachází Historické muzeum Istrisjkého poloostrova s predmety v 17-ti sbirkach. Pulská katedrála Katedrála pochází z 6. století a na jejím místě byl původně kostel, z něhože se též dochoval otář, který je tak starší než samotná katedrála. Na pozdější zvonici byly mimo jiné použité kameny z římské Arény. Katedrála se postupem století rekonstruovala a dobudovávala a tak je vní poznat sposuty prvků, například gotické prvky. 14

15 Kaple sv. Máří Formoské Byla součástí bývalého benedigtského opatsví, zahrnující dvě kaple, které bylo zbořeno během 16. století. Zdi a podlaha kaple byla zdobena velkým množstvím mozaiek, které jsou dnes vystaveny Archeologickém muzeu Istrie. Kaple je přístupná výměčně. Římská mozaika (Rimski mozaik) ve spleti uliček odbočujících z ulice Sergijevaca, cesta značena šipkami. Je to původní římská podlahová mozaika (69 m2) z některé římské vily, Mozaika je plně restaurována a konzervována. Přístup je volný. antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven. Patri mezi nejkrasnejsi anticke mozaiky na celem svete! Predpoklada se ze vznikla na prelomu 2. A 3. Stol a byla objevena po bombardovani během 2. svetove valky na dvorku obytneho domu.. Nese název The Punishment of Dirce (antický námět kdy bohové trestají dívku Dirku) a je umístěná v podlaze a pochází z doby 3. století. Byla nalezená ve starém římském domě, kde původně kryla podlahu vnitřního pokoje, během bombardování za druhé světové války a následně zrestaurovaná. Mozaika má rozměry 12 6 metrů a je umístěná a konzervována na mistě nálezu v původní výšce ve které se město Pula nacházelo, což je 2 metry pod dnešní úrovní. Vnitřní obraz tvoří jen část mozaiky. Zabírá jedno z devíti čtvercových polí, která jsou dále obklopena asi 40 geometrickými obrazci nebo obrazci ze zvířat. Malé římské divadlo (za archeologickým museem pod hradem) Pravdepodobně bylo zbudováno v 1. stoleti a bylo mnohem větší, mělo kapacitu cca 5 tis divaků! Přesto bylo malým divadlem, protože ve stejnou dobu existovalo ještě jedno Velké římské divadlo umistěné na kopci Monte Zara, (z něho se kromě zdi příliš nezachovalo).na scénu malého římského divadla se kromě herců vešel i cely orchestr. Zachovány jsou základy podia a kousky polokruhového hledište na kterém se i dnes odehrávaji různé kulturní akce. Pod divadlem se nacházela budova bývalého německého gymnazia ve kterém je dnes umistěno archeologické muzeum. 15

16 Mornaričko groblje (namořní hřbitov) Kolem r se Pula stala hlavním pristavem Rakouskouherske monarchie a r je otevřen námořní hrbitov.rozkládá se na m 2 a je zde pochováno více než 150 tisic osob!hrbitov si zachoval svuj původni ráz.r bylo prohlášeno kulturni památkou a od té doby se zde jiz nesmi pohřbívat.procházka po Mornarskom groblju je zároveň procházkou pulskou historii, je zde pochováno 12 rakousko-uherských a 1 turecky admiral, 300 italských a německých vojaků, oběti lodni katastrofy Baron Gautsch a posádky vojenských lodi Szent Istvan a Viribus Unitis. 16

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Newsletter. Obsah Zprávy. Projekti. Události. Investice. My ve světě. Představujeme

Newsletter. Obsah Zprávy. Projekti. Události. Investice. My ve světě. Představujeme PHOTO: MARIO ROMULIĆ & DRAŽEN STOJČIĆ PHOTO: DAMIR FABIJANIĆ Newsletter 02 2011 Obsah Zprávy Chorvatský barman Karlo Damijanić je čtvrtý na světě 2 Mali Lošinj - Interaktivní digitální panorama ostrova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz

LETECKÉ EUROVÍKENDY. Nové destinace: Petrohrad Moskva. www.ckneckermann.cz 2012 LETECKÉ EUROVÍKENDY Paříž Řím Milano Sicílie Madrid Barcelona Valencie Bilbao Londýn Istanbul Island Stockholm Helsinky Moskva Petrohrad Ibiza Mallorca www.ckneckermann.cz Nové destinace: Petrohrad

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více