Historie a pamětihodnosti města Pula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a pamětihodnosti města Pula"

Transkript

1 Historie a pamětihodnosti města Pula Na samé špičce istrijského poloostrova zhruba 120 km od hranic se Slovinskem a Itálií se nachází historické přístavní město Pula s nádhernými památkami z doby antiky. Město s bohatou kulturní tradicí umístěné v dobře chráněné zátoce patří k nejnavštěvovanějším místům v Chorvatsku. Počet slunečních hodin za rok je tu Největší město v Istrii (65 tis. obyv.), její hospodářské a kulturní středisko, významný obchodní a vojenský přístav, leží v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského poloostrova. Průmysl: loděnice, sklárny, textilní průmysl, kovoprůmysl. Jedno z největších středisek cestovního ruchu na Istrijském poloostrově, vhodné zejména pro sportovně zaměřené návštěvníky a pro ty, kdo se chtějí o dovolené bavit. Velký význam má Pula v osobní dopravě: letiště, východisko železnice do Divače, osobní přístav, odkud jezdí výletní lodě do Benátek. Pro své významné kulturní pamětihodnosti, zejména z antické doby, je Pula cílem výletů. Konají se zde významné kulturní festivaly. Pula je velmi staré město, jehož založení je spojováno s řeckou bájí o plavbě Argonautů. V historické době začíná osídlení ilyrským kmenem Histrijců v 6. stol. př.n.l., Pula byla založena Ilyry pravděpodobně ve 3. století před naším letopočtem a je tak nejstarším městem na východním pobřeží Jadranu. Za císaře Augusta zde byla založena kolonie Colonia Iulia Pollentia Herculanea (z toho dnešní název Pula ). Ilyry připomíná i jméno města Pola, které převzali i přemožitelé Ilyrů v 1. století před naším letopočtem, Římané. Římané kteří Istrii kolonizovali, oceňovali mimo jiné bezpečnost jeho přístavu v Pulské zátoce, pokládané již ve starověku za nejlepší přírodní přístav na Jadranu, a začali ve velkém přebudovávat ilyrské městečko v reprezentační římské město, které již v polovině 1. století našeho letopočtu získalo status kolonie (Colonia Pietas Iulia Pola). Ruku v ruce šlo i rozšiřování přístavu. Jako každé významné římské město byla Pula důkladně opevněna, byla vybavena základní římskou urbanickou strukturou a významnými budovami chrámy, triumfálním obloukem, dvěma divadly a samozřejmě nemohl chybět ani tolik v celé římské říši oblíbený amfiteátr. Ten byl vybudován asi 200 metrů vně římských hradeb již za císaře Augusta, tedy na přelomu letopočtu, ale značně menší. Amfiteátr tehdy částečně rozšířil císař Claudius a svou konečnou podobu a rozsah získal za Flaviovců, především za císaře Vespaziána v 70. letech 1. století našeho letopočtu. Ten přistoupil k úpravě amfiteátru na naléhání své milenky Caenidy, pulské rodačky. Bylo to opevněné město, vybavené reprezentativními stavbami. Největší úpadek zažila Pula za vlády macešských Benátek, po morových epidemiích a dalších pohromách, kdy počet jejích obyvatel klesl na 300 a stála téměř před zánikem (před dobytím Benátčany ve 14.stol. měla 6000 obyvatel). Pád Benátek a převzetí Rakouskem přineslo Pule jako hlavnímu rakouskému válečnému přístavu nebývalý rozvoj. Po první světové válce připadla Pula Italům 1 Pula, Arena od nábřeží, rekonstrukce severozápadní věže již byla dokončena

2 - za druhé světové války těžce bombardována (zničeno 40 % budov), od r chorvatská (v rámci Jugoslávie). V 17. století v Pule žilo pouze 600 lidí. Nový vzestup města je spojen s obdobím renesance a humanismu, kdy se do popředí zájmu dostávají antické památky města. Ty přitáhly do města množství umělců pro které se stala zdejší architektura vzorem pro další výstavbu. Spolu s pádem Benátek se město i celý Istrijský poloostrov dostává pod nadvládu Rakouska a s postupným rozvojem železnice přichází také rozvoj turistického ruchu, kdy do města zavítali všichni členové královské rodiny a v dnešní době jej navštěvují i světové celebrity typu Naomi Campbell či Luciano Pavarotti. Během 2. světové války bylo město vážně poškozeno bombardováním, ale po válce bylo obnoveno do původní krásy a stalo se největším městem tohoto regionu. 2

3 Památky Mezi jistě nejzajímavější patří amfiteátr (aréna) z 1. století, který je hned po tom římském považován za nejvelkolepější a je také nejzachovalejší a to přesto, že za vlády Benátčanů byl značně poškozen a byl využíván jako zdroj stavebního materiálu pro zdejší paláce. Zde se odehrávaly gladiátorské souboje či boje se zvířaty a měl kapacitu skoro osob a jeho rozměry jsou vskutku úctyhodné (výška 32m, šířka 130m). Amfiteátr, v celém Chorvatsku výhradně nazývaný Arena, je největší, nejzachovalejší a nejvýznamnější památkou římského stavitelství v zemi. Již počatkem 1. stoleti za císaře Augusta zde stála podobná, ale menší stavba postavená z největší části ze dřeva. V obdobi vlády Flaviovců (Vespasianus, Titus, Domicijanus) ve 2. polovině 1.stol. byla Arena dodatečně rozšiřena a dřevěné části byly nahrazeny kamennými a Arena získala dnešní podobu. Ve stejnou dobu se stavěl o i Koloseum v Řimě. Mezi dvěma sty římskými amfiteátry na světě patří mezi šest největších a nejzachovalejších (na prvním místě je římský amfiteátr Koloseum, dále následují amfiteátry ve Veroně, Capui, Arles a Catanii pulský je vyšší než tři posledně jmenované). Oceňuje se zejména, že první tři řady jsou plně zachované. Vrchní část tvoří koruna z kamenných bloků, horní věnec pak nesl zařízení, které v případě nepříznivého počasí (ať již deště nebo slunce) amfiteátr zastřešovalo plátěnou střechou (velariem). Do hlavní osy pláště byly zakomponovány čtyři hranolové věže; právě těmito věžemi se může ve srovnání s jinými amfiteátry pochlubit pulská aréna. Věžemi vedly pomocné dřevěné schody do horní části amfiteátru, současně posilovaly stabilitu zděného pláště a zpevňovaly stavbu. V severozápadní věži byla zásobárna vody k napájení vodotrysků. Směrem k městu byl na jižní straně hlavní vchod do amfiteátru, jinak do něho vedlo ještě čtrnáct dalších vchodů. Amfiteátr byl postaven z kvalitního vápence, který se získával v nedalekých lomech. Na staveniště jej dopravovaly lodě. Zápasiště arény v jejím středu zaujímalo plochu 67,9 x 41,6 metrů. Pod zápasištěm byly umístěny pomocné prostory pro inscenaci a organizaci her, bojů a představení. Mnohé z prostor se dobře dochovaly. Byly tu klece, kde se chovala divoká zvířata pro boj v aréně, místnosti pro zabité gladiátory a bojovníky se zvěří. Gladiátoři byli většinou zločinci odsouzení na smrt, případně váleční zajatci. Gladiátoři byli ubytováni a žili v budově proti amfiteátru. K bojům nastupovali do podzemí arény a odtud vystupovali k bojům v zápasišti. Císaře, pokud byl přítomen, zdravili obvyklým způsobem, tedy pozdravem "Morituri te salutant" (Na smrt jdoucí tě zdraví). Podlaha zápasiště byla dřevěná, pokrytá pískem, do něhož se vsakovala prolitá krev. Podlaha se mohla zvyšovat a snižovat. I to je jedna ze zvláštnosti pulské arény. Vstup do amfiteátru na představení byl bezplatný, uspořádání sedadel přísně odpovídalo společenské hierarchii a bohatství návštěvníků. I v pulské aréně, tak jako v mnohých jiných v římské říši, přišli o život četní křesťané, kteří směle vyznávali svou víru. Mezi nimi byl podle jedné tradice i dnešní patron Puly, svatý German (Sveti German), občan Puly. Měl tu být umučen v roce

4 Když byly v roce 404 zakázány gladiátorské hry, byl amfiteátr využíván jako dobytčí trh a postupně se měnil v bezplatný zdroj kvalitního materiálu pro další výstavbu města. V roce 1583 se benátský senát usnesl amfiteátr zbořit a získaný stavební materiál, především kamenná sedadla odvézt do Benátek k výstavbě tamějších domů a paláců. Proti jeho zboření se postavil statečný muž, římský senátor Gabriele Emo, kterému se podařilo zboření zabránit. Senátora a jeho významný čin připomíná Pula, jižní fronta amfiteátru dodnes pamětní deska na severozápadní věži. Nebezpečí pro pulskou arénu přineslo opět 17. století. Tehdy se stavitel Antoine De Ville postavil proti úspornému návrhu benátského senátu, aby se nová pevnost, "Kaštel", v centru Puly, stavěla ze stavebního materiálu z amfiteátru. V podzemních prostorách amfiteátru je dnes umístěna stálá výstava "Vinohradnictví a pěstování oliv v Istrii v antice" (Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici). Jsou to odvětví, jimž již Římané věnovali velkou pozornost a která patřila k významným hospodářským odvětvím. Výstava umožňuje prostřednictvím rekonstruovaných starých římských zařízení, mimo jiné mlýnů a lisů na olivy, sledovat vývoj těchto odvětví za římského panství. Pula, kostel sv. Antonína (Sv. Antun) na jihovýchodné straně arény Dnes je amfiteátr využíván pro letní akce pod širým nebem, především pro známý pulský filmový festival, pro opevní představení, koncerty a mnohé jiné. Vystupovali tu např. Luciano Pavarotti. José Carreras, Andrea Bocelli, Elton John, Tom Jones, Eros Ramozotti, Anastasia, Sting a mnozí další. Může se jich zúčastnit na diváků. Loni v září se tu konala velmi neobvyklá akce - Arena Ice Fever Pula. Na instalovaném kluzišti tu hokejisté klubu Medveščak Zagreb odehráli dvě mezistátní utkání. 4

5 Naposledy se kámen z arény použil v roce 1709 na stavbu zvonice pulské katedrály. S obnovou amfiteátru přišli jako první Francouzi, a to Napoleonův generál Marmont začátkem 19. století. Pak se rekonstruovalo za císaře Františka I., ale významnějším počinem byla až obnova v roce Rekonstrukce v roce 1980 byla neodborná a byla důvodem, proč aréna nebyla zapsána na seznam světového dědictví organizace UNESCO. Nyní, od roku 2008 probíhá komplexní obnova, která se uskutečňuje v jednotlivých etapách a má trvat dvacet let. Pula, amfiteátr - působivá scéna pod širým nebem V amfiteátru se konaly hlavně gladiátorské zápasy a později ve středověku rytířské turnaje. Aréna má eliptický tvar a je dlouhá 130m a široká 100m. Údajně se do ní vešlo až diváků (dnes pojme asi 5000). Ke stavbě bylo využito místního vápence. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Augustův chrám Chram pochazi z 1. stoleti a nachází se na Forumu. Byl vystaven na počest prvniho římského cara Augusta a dle napisu kde chybel dodatek božskemu synu coz je titul který Augustus ziskal az po smrti, bylo mozne precizni casove datovani chramu.chrám byl s postupem věků využíván podle potřeb, od prvotní funkce chrámu přes kostel nebo sýpky až dnes je v něm umístěné muzeum antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven.byl soucasti trojice chramu z nichz sousedni Dijanin slouzi jako sidlo mestske rady.chram ma bohatou historii, v byzantskem obdobi byl přestavěn na kostel, po jistou dobu sloužil dokonce jako uložiště zita a pote jako muzeum kamennych exponátů. Během bpombardování spojenců 1944 byl zničen do základu, roku 1947 je rekonstruován a tak i dále stojí po dvou tisicích let na Forumu. 5

6 Zlatá brána (Oblouk Sergiu) Brána (též zvaná Oblouk Sergiů) byla postavena v letech 29 az 27 před naším letopočtem jako vzpominka na bratry z patricijske římske rodiny Sergi kteří sloužili v římských legiich. Rodina Sergi byla velmi vlivná a mocná a svůj vliv si dokazala udržet po celá staleti.relief na oblouku představuje válečny kočár který táhnou kone.. Oblouk stal vedle Zlatych vrat (Porta Aurea), ktera byla hlavní mestskou branou. To je duvodem, proč je oblouk ozdoben jen z jedne strany. Na začátku 19. století (1928)byla brána a její hradby postupně stržena nebo rozebírána, jak vnitřní město expandovalo do okolí, dnes tak zůstal jen samotný bohatě zdobený Sergiův oblouk, jenž byl součástí původní brány. Oblouk Sergijevcu je dnes jednou z nejvýznamějších pamatek a stal se inspiraci mnoha umelcu.michelangerlo jej zvecnil na malbe jez je umistena ve Francii v muzeu. V budove vedle oblouku žil James Joyce, v kavarne najdet ejeho kamennou sochu a muzete si s nim vypit kavu Dvojitá brána Je pojmenována podle dvou oblouků, kterými se dalo do města projít a byla původně vstupem do antického dvadla. Jeho ostatky uvidíte když branou projdete dozadu za archeologické museum).. Brána pochází z století a byla součástí městského opevnění, které zahrnovalo 6

7 celkem 10 bran, až do dob středověku. Stejně jako většina opevnění byla později stržena a dochovaly se pouze oba vstupní oblouky. Dnes tvoří vstup do archeologického muzea v Pule. Vytesaný napis hovoří o Luciju Menaciju Priskovi který na své vlastní náklady vystavěl jeden z městských vodovodů. Mezi Dvojitou branou a Zlatou branou uvidíte (podél ulice Giardini) část původniho římského opevnění v němž byly brány zabudované.hradby byly strženy počatkem 19. stoleti kdy se město rozrůstalo a překážely. Herkulova Brána Další z bran z původního římského opevnění města. Brána a její oblouk byl umístěný mezi dvě obrané věže. Je vyrobena z kamených bloků bez větších ozdob, krom kamene v horní části polozbořeného oblouku, kde je vyobrazena Herkulova hlava. Odtud dostala brána svůj název..herkules byl patron města Puly v době Římanů, najdete zde vyrytý nápis Colonia Iulia Pola Pollenta Herculanea. Vrtalo mi hlavou, proč se v Pule často objevuje jako název baru a podobně Pietas Iulia a teprve ted kdyz patram po památkach mesta Puly jsem zjistila, ze se tak nazývala Pula jako římská kolonie Najdeme ji v ulici Carrarina a pochází z 1. století př. Kr když Řím poslal do Puly sve vysoké činitele Lucia Kalpurnia Pisona Cezonia i Lucia Kasia Longina aby zde založili římskou kolonii. Lucius Kasius Longin byl bratr Gaia Kasia Longina, jednoho z vrahů Cezara. Dnes se Herkulovou branou vchází do populárního Circola, sídla italské menšiny. Běžte se podivat dovnitř na terasu, pro mě je to jedno z nejhezčích mist v Pule a maji tam nejlevnější kávu. Mé dcery sem chodi do italske hudebky (je zdaleka nejlevnější, protože je dotována Italy ) I když se holky učí ve škole italsky, učitelé pochopili, že kromě počítání dob by si s holkami moc nepopovídali, a tak na ně vstřícně mluvi chorvatsky Forum Forum je rozlehlé čtvercové náměstí 80x30m ještě z doby 1. století před naším letopočtem, které si uchovalo svojí pozici i dál přes středověk. Je umístěné blízko nábřeží a shromažďoval se zde veškerý kulturní, politický i náboženský život. Na náměstí stojí Augustův chrám a 7

8 radniční Palác ze 13. století (velký vliv Benátek), který byl vystavěn na místě druhého chrámu podobného Augustovu, ze kterého se bohužel zachovala jen jedna zeď. Mestska radnice, puvodne Dianin chrám, ve 13. stol. do něho byla zabudována radnice (vijećnica), chrám je při pohledu zezadu dobře patrný.jako radnice mesta Puly slouži již od 9.stoleti!Jeho dnešni podoba pochazi z roku 1296 a z tohoto roku pochazi na budove vytesaný nápis: Začal den dvestešedesateho pětileti od Mariinog porodu a vladl Bartolomeus, potomek prastarého rodu de 'Vitrei když bylo vystaveno toto vážené sidlo dvou rad a soudu.budou li tyto instituce podporovány moudrym vládcem, mir neopusti tento národ. At tedy rozum hřeje jednomyslné občany ať nemocné útroby nezniči zdravý rozum. Vedle nápisu je kamenný relief tehdejšího panovnika Bartolomea na koni. Pod Bartolomeem na koni je vytesán nápis z dob Mletske republiky zákaz pastvy a koseni trávy v okoli města Puly. Ostatní památky: Pula, Augustův chrám a radnice Mariánská katedrála (Pulska katedrala) při nábřeží byla postavena na miste kde staval rimsky chram posveceny bohu Jupiteru. Bylo zvykem, ze krestane prebirali religijska mista starych Rimanu, ve 4. Az 5.stol zde byl nejdrive kostel který byl často rozširovan a rekonstruovan.dnešni katedrála nastala rozširenim původnich staveb z 5.stoleti, byla bohatě zdobena freskami a mozaikami z nichž se bohužel dochovala jen velmi malá část. Svou dnešní klasicistickou podobu ziskala roku 1712 a práce na obnově zvonice trvaly až do roku 1924.Samostatně stojící zvonice byla postavena z kamene z pulského amfiteatru a dokončena Do poloviny 19.st. byl vedle katedrály hrbitov, dnes je zde park biskupa Dobrile.Během bombardováni spojenci 1944 byla katedrala těžce poškozena, ale r byla opět zreonstruována. 8

9 Kostel a klašter sv. Fratiška (Crkva svetog Franje ) Prudce stoupající uličkou Uspon sv. Franje Asiškog se dojde ke františkánskému klášteru (Franjevački samostan) s velmi cenným interiérem (obrazy, platiky aj. Je v něm sbírka kopií istrijských fresek (vývoj freskového malířství v Istrii stol.) Komplex byl dokončen r v pozdne romanskem stylu s gotickymi ozdobnymi detaily jako skromna budova skromneho radu františkanu.. stoleti na miste kde predtim staval rimsky chram. ). Kaple parekklésion (Memorijalna kapela, téř Sancta Maria Formosa) ve Flaciusově ulici, zbytek někdejší nádherné byzantské baziliky z doby ravennského exarchátu v 6. stol., Benátčany ve 13. stol. vyloupena a zničena. 9

10 10

11 Je to nejvýznamější starokřestanská památka hned po bazlice sv. Eufrazie v Poreči. Stavebni materiál byl kámen na rozdil od tehdejších bazilik které se stavěly z cihel.bazilika byla dlouhá 32 metrů a široká 19 metrů a předpokládá se, že byla vystavena na ruinach římského chrámu posvěceného bohyni Minervě. Dle starých záznamů byla bazilika velmi bohatá a překrasná, ale již ve 13. stoleti byla v katastrofalnim stavu a lemována močály a tak ji přezdivaly kostel sv. Marie z rakosi Po válce s Benátčany 1243 byla silně poškozena a v 16. stoleti byla zralá k demolici. Dochovalo se jižni křídlo, opatstvi bylo zbořeno a část mozaik se nachází v archeologickem muzeu. Na mistě zbořeného chrámu staly rakouskouherské stavby postavené r. 1900, při bombardování Puly v r byly zcela zničeny, což umožnilo dodatečné arheologické průzkumy a vznik archeologickeho parku před bazilkou. Pravoslavny kostel sv. Mikulaše (Crkva svetog Nikole) Kostel byl postaven v 6.stol. s typickou ravenskou poligonalni apsidou.prošla rekonstrukci 1200 a byla darována řecké pravoslavné cirkvi 1583 (přistěhovalcům z Kypru. Dnes patří Srbské pravoslavné cirkvi, nachází se zde cenné ikony z 18.stol. 11

12 Archeologické muzeum celé Istrie Maršal Marmont r nejprve kolekci z Augustova chramu zakládá muzealni sbirku a objeveni kamenných, keramických a kovových předmetů v Nezakciju bylo důvodem pro založeni městského muzea v Pule.R se městske pulské muzeum spojilo se statni sbirkou a z Poreče se sem přestěhovalo a s puvodně pulskou sbirkou se spojilu Istarske muzeum (1925). Jedna se o velmi významnou sbirku.r bylo otevřeno pro veřejnost.expozice byla otevřena až do konce valky,kdy v obdobi spojenecke okupace byly mnohe předměty ukradeny a přeneseny do Italie. Muzeum je opět otevřeno pro veřejnost roku 1949, po velkem usili se podařilo vratit část exponatů zpět r Budova muzea je byvale německé gymnazium, jsou v něm exponáty z doby prehiostorické, antické, pozdně antické, stredověké a stale se doplnuji o nové nálezy z obdobi byzantského a rano slovanskeho. Katakomby Zerostrasse II. Rakouskouherske obdobi r byla Pula vyhlašena hlavním vojenskym pristavem rakouskouherske monarchie a začina obdobi masivni vystavby a rozrustani mesta. Zpočatku to byly vojenske objekty jako Vojensk anemocnice a Vojensky hřbitov (Mornaričko groblje), různé pevnosti a kasárna a poč. 20.st se vystavba rozširila i na civilni objekty.z tohoto obdobi pochazí budovy pulské tržnice. 12

13 Pulska tržnice Ve sve dobe to byl architektonicky zazrak, poprve bylo na tomto prostoru pouzito jako stavebni material sklo v kombinaci s zelezem material, který bude dominovat v nasledujicim stoleti.nachazela se na vsech pohlednicich te doby.v budove se nachází rybi trznice a nahore restaurace(cena je prijatelna, manzeltam chodival na obed o poledni pauze). Budova byla rnovovana r. 1997, zadržela si svuj romanticky duch(obzvlast na patre kde je restaurace)a je povazovana z ajednu z nejkrasnejsich chorvatskych trznic. V teto dobe vznikaly reprezentativni viyl na jiznim predmesti Puly ve znameni Videnske secese a patily vysokym armadnim dustojnikum coz je na Jadranu ojedinele.obzvlast architektonicky cenne jsou vila Wolf, Horty a dalsi. Dom hrvatskih branitelja Tato reprezentativni budova byla postavena r dle projektu videnskeho architekta Baumanna jako Kasino pro zabavu rakouskouherksych dustojniku a jejich rodin.prekrasny 13

14 hlavní sál nazývaný též zimni zahrada je tvořen dorskými sloupy a skleněným stropem. Dnes slouží jako překrasný luxusní kulturni dům, bývaji zde různé koncerty,maškarni bály, plesy, veletrhy, výstavy a jine akce. Hrad Kaštel Kaštel byl během celé dlouhé historie Puly nejvýznamějším strategickým bodem, z neho je výhled na celý přístav a větsinu města. Během dějin zde měli své tvrze jiz staří Histrové, Římané i středověci feudalové.dnešni podobu tvrze vystavěla Mletská republika v 17.stoleti. K vystavbě se z větsi části použil kámen ze starého římského divadla (hned pod tvrzi) Nachází se na vrcholu kopce uprostřed Puli a byl vybudován v roce Architektem byl francouz Antoine de Ville a účelem bylo ochránit město s jeho přístavem jako důležitou obchodní cestu. Hrad je opevněn 4 baštami. Dnes se v něm nachází Historické muzeum Istrisjkého poloostrova s predmety v 17-ti sbirkach. Pulská katedrála Katedrála pochází z 6. století a na jejím místě byl původně kostel, z něhože se též dochoval otář, který je tak starší než samotná katedrála. Na pozdější zvonici byly mimo jiné použité kameny z římské Arény. Katedrála se postupem století rekonstruovala a dobudovávala a tak je vní poznat sposuty prvků, například gotické prvky. 14

15 Kaple sv. Máří Formoské Byla součástí bývalého benedigtského opatsví, zahrnující dvě kaple, které bylo zbořeno během 16. století. Zdi a podlaha kaple byla zdobena velkým množstvím mozaiek, které jsou dnes vystaveny Archeologickém muzeu Istrie. Kaple je přístupná výměčně. Římská mozaika (Rimski mozaik) ve spleti uliček odbočujících z ulice Sergijevaca, cesta značena šipkami. Je to původní římská podlahová mozaika (69 m2) z některé římské vily, Mozaika je plně restaurována a konzervována. Přístup je volný. antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven. Patri mezi nejkrasnejsi anticke mozaiky na celem svete! Predpoklada se ze vznikla na prelomu 2. A 3. Stol a byla objevena po bombardovani během 2. svetove valky na dvorku obytneho domu.. Nese název The Punishment of Dirce (antický námět kdy bohové trestají dívku Dirku) a je umístěná v podlaze a pochází z doby 3. století. Byla nalezená ve starém římském domě, kde původně kryla podlahu vnitřního pokoje, během bombardování za druhé světové války a následně zrestaurovaná. Mozaika má rozměry 12 6 metrů a je umístěná a konzervována na mistě nálezu v původní výšce ve které se město Pula nacházelo, což je 2 metry pod dnešní úrovní. Vnitřní obraz tvoří jen část mozaiky. Zabírá jedno z devíti čtvercových polí, která jsou dále obklopena asi 40 geometrickými obrazci nebo obrazci ze zvířat. Malé římské divadlo (za archeologickým museem pod hradem) Pravdepodobně bylo zbudováno v 1. stoleti a bylo mnohem větší, mělo kapacitu cca 5 tis divaků! Přesto bylo malým divadlem, protože ve stejnou dobu existovalo ještě jedno Velké římské divadlo umistěné na kopci Monte Zara, (z něho se kromě zdi příliš nezachovalo).na scénu malého římského divadla se kromě herců vešel i cely orchestr. Zachovány jsou základy podia a kousky polokruhového hledište na kterém se i dnes odehrávaji různé kulturní akce. Pod divadlem se nacházela budova bývalého německého gymnazia ve kterém je dnes umistěno archeologické muzeum. 15

16 Mornaričko groblje (namořní hřbitov) Kolem r se Pula stala hlavním pristavem Rakouskouherske monarchie a r je otevřen námořní hrbitov.rozkládá se na m 2 a je zde pochováno více než 150 tisic osob!hrbitov si zachoval svuj původni ráz.r bylo prohlášeno kulturni památkou a od té doby se zde jiz nesmi pohřbívat.procházka po Mornarskom groblju je zároveň procházkou pulskou historii, je zde pochováno 12 rakousko-uherských a 1 turecky admiral, 300 italských a německých vojaků, oběti lodni katastrofy Baron Gautsch a posádky vojenských lodi Szent Istvan a Viribus Unitis. 16

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd

Ř E C K O. Termín : 20. -29. září 2014. Relaxačně-poznávací zájezd Ř E C K O Termín : 20. -29. září 2014 Relaxačně-poznávací zájezd ŘECKO - CHALKIDIKI I v roce 2014 nabízím pobyt v jedné z nejatraktivnějších oblastí Řecka, ve východní oblasti poloostrova Chalkidiki. Čisté

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA CIRKY TEATRY AMFITEATRY THERMY VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské

Více

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě

Cesta za poznáním. aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Cesta za poznáním aneb za pozoruhodnostmi pod zemí, na zemi i na vodě Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 7, - 9, ročníku naší školy se o kultuře a historii neučí jen teoreticky v hodinách dějepisu, zeměpisu,

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Historie lesoparku a Parkhotelu

Historie lesoparku a Parkhotelu Historie lesoparku a Parkhotelu Ve Smržovce byl na konci devatenáctého století a hlavně v první polovině dvacátého století velmi aktivní Zahradní a okrašlovací spolek (Anpflanzung und Verchönerungsverein)

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Nádherná země s překrásným pobřežím.

Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatsko Nádherná země s překrásným pobřežím. Chorvatské pobřeží Jaderského moře patří vedle řeckého a norského k nejčlenitějším evropským pobřežím. S ostrovy a ostrůvky, jejichž počet překračuje tisíc,

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tipy na výlety okolí Salcburku

Tipy na výlety okolí Salcburku Tipy na výlety okolí Salcburku Doporučujeme k zakoupení Salcburskou kartu: Salcburská karta (SalzburgerLand Card) je all inclusive kartou, se kterou můžete navštívit více než 190 zajímavostí v rakouské

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Průvodce "Průvodce Německo"

Průvodce Průvodce Německo Rozhodně chci ještě někdy navštívit Drážďany!!! Park Drážďany - Grosser Garten 51 2'50.12"N 13 46'7.67"E Raně barokní palác z let 1678-85 uprostřed Velké zahrady (Grosser Garten) sloužil jako zázemí dvorských

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část I. (do konce 18. století) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část I. (do konce 18. století) Jaké jsou dle vašeho názoru nejdůležitější mezníky ve vývoji dopravy? zprvu výhradně doprava pěší s minimální úpravou stezek 4000 př. n. l. domestikace

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

Vila Solta VILA SOLTA

Vila Solta VILA SOLTA Vila Solta VILA SOLTA 1 / 6 Typ ubytování: vila / hotel Místo: Šolta - CHORVATSKO Počet apartmánů: 6 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 1,148 až 26,383 / týden {gallery}vfr/solta{/gallery} Villa

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA OBRANNÁ A TECHNICKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1218 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Španělsko Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Španělsko stát jižní Evropy Španělsko Španělsko oficiálně Španělské království stát ležící na Pyrenejském poloostrově. Ke Španělskému království patří i Kanárské

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více