Historie a pamětihodnosti města Pula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a pamětihodnosti města Pula"

Transkript

1 Historie a pamětihodnosti města Pula Na samé špičce istrijského poloostrova zhruba 120 km od hranic se Slovinskem a Itálií se nachází historické přístavní město Pula s nádhernými památkami z doby antiky. Město s bohatou kulturní tradicí umístěné v dobře chráněné zátoce patří k nejnavštěvovanějším místům v Chorvatsku. Počet slunečních hodin za rok je tu Největší město v Istrii (65 tis. obyv.), její hospodářské a kulturní středisko, významný obchodní a vojenský přístav, leží v největší a nejlépe chráněné zátoce Istrijského poloostrova. Průmysl: loděnice, sklárny, textilní průmysl, kovoprůmysl. Jedno z největších středisek cestovního ruchu na Istrijském poloostrově, vhodné zejména pro sportovně zaměřené návštěvníky a pro ty, kdo se chtějí o dovolené bavit. Velký význam má Pula v osobní dopravě: letiště, východisko železnice do Divače, osobní přístav, odkud jezdí výletní lodě do Benátek. Pro své významné kulturní pamětihodnosti, zejména z antické doby, je Pula cílem výletů. Konají se zde významné kulturní festivaly. Pula je velmi staré město, jehož založení je spojováno s řeckou bájí o plavbě Argonautů. V historické době začíná osídlení ilyrským kmenem Histrijců v 6. stol. př.n.l., Pula byla založena Ilyry pravděpodobně ve 3. století před naším letopočtem a je tak nejstarším městem na východním pobřeží Jadranu. Za císaře Augusta zde byla založena kolonie Colonia Iulia Pollentia Herculanea (z toho dnešní název Pula ). Ilyry připomíná i jméno města Pola, které převzali i přemožitelé Ilyrů v 1. století před naším letopočtem, Římané. Římané kteří Istrii kolonizovali, oceňovali mimo jiné bezpečnost jeho přístavu v Pulské zátoce, pokládané již ve starověku za nejlepší přírodní přístav na Jadranu, a začali ve velkém přebudovávat ilyrské městečko v reprezentační římské město, které již v polovině 1. století našeho letopočtu získalo status kolonie (Colonia Pietas Iulia Pola). Ruku v ruce šlo i rozšiřování přístavu. Jako každé významné římské město byla Pula důkladně opevněna, byla vybavena základní římskou urbanickou strukturou a významnými budovami chrámy, triumfálním obloukem, dvěma divadly a samozřejmě nemohl chybět ani tolik v celé římské říši oblíbený amfiteátr. Ten byl vybudován asi 200 metrů vně římských hradeb již za císaře Augusta, tedy na přelomu letopočtu, ale značně menší. Amfiteátr tehdy částečně rozšířil císař Claudius a svou konečnou podobu a rozsah získal za Flaviovců, především za císaře Vespaziána v 70. letech 1. století našeho letopočtu. Ten přistoupil k úpravě amfiteátru na naléhání své milenky Caenidy, pulské rodačky. Bylo to opevněné město, vybavené reprezentativními stavbami. Největší úpadek zažila Pula za vlády macešských Benátek, po morových epidemiích a dalších pohromách, kdy počet jejích obyvatel klesl na 300 a stála téměř před zánikem (před dobytím Benátčany ve 14.stol. měla 6000 obyvatel). Pád Benátek a převzetí Rakouskem přineslo Pule jako hlavnímu rakouskému válečnému přístavu nebývalý rozvoj. Po první světové válce připadla Pula Italům 1 Pula, Arena od nábřeží, rekonstrukce severozápadní věže již byla dokončena

2 - za druhé světové války těžce bombardována (zničeno 40 % budov), od r chorvatská (v rámci Jugoslávie). V 17. století v Pule žilo pouze 600 lidí. Nový vzestup města je spojen s obdobím renesance a humanismu, kdy se do popředí zájmu dostávají antické památky města. Ty přitáhly do města množství umělců pro které se stala zdejší architektura vzorem pro další výstavbu. Spolu s pádem Benátek se město i celý Istrijský poloostrov dostává pod nadvládu Rakouska a s postupným rozvojem železnice přichází také rozvoj turistického ruchu, kdy do města zavítali všichni členové královské rodiny a v dnešní době jej navštěvují i světové celebrity typu Naomi Campbell či Luciano Pavarotti. Během 2. světové války bylo město vážně poškozeno bombardováním, ale po válce bylo obnoveno do původní krásy a stalo se největším městem tohoto regionu. 2

3 Památky Mezi jistě nejzajímavější patří amfiteátr (aréna) z 1. století, který je hned po tom římském považován za nejvelkolepější a je také nejzachovalejší a to přesto, že za vlády Benátčanů byl značně poškozen a byl využíván jako zdroj stavebního materiálu pro zdejší paláce. Zde se odehrávaly gladiátorské souboje či boje se zvířaty a měl kapacitu skoro osob a jeho rozměry jsou vskutku úctyhodné (výška 32m, šířka 130m). Amfiteátr, v celém Chorvatsku výhradně nazývaný Arena, je největší, nejzachovalejší a nejvýznamnější památkou římského stavitelství v zemi. Již počatkem 1. stoleti za císaře Augusta zde stála podobná, ale menší stavba postavená z největší části ze dřeva. V obdobi vlády Flaviovců (Vespasianus, Titus, Domicijanus) ve 2. polovině 1.stol. byla Arena dodatečně rozšiřena a dřevěné části byly nahrazeny kamennými a Arena získala dnešní podobu. Ve stejnou dobu se stavěl o i Koloseum v Řimě. Mezi dvěma sty římskými amfiteátry na světě patří mezi šest největších a nejzachovalejších (na prvním místě je římský amfiteátr Koloseum, dále následují amfiteátry ve Veroně, Capui, Arles a Catanii pulský je vyšší než tři posledně jmenované). Oceňuje se zejména, že první tři řady jsou plně zachované. Vrchní část tvoří koruna z kamenných bloků, horní věnec pak nesl zařízení, které v případě nepříznivého počasí (ať již deště nebo slunce) amfiteátr zastřešovalo plátěnou střechou (velariem). Do hlavní osy pláště byly zakomponovány čtyři hranolové věže; právě těmito věžemi se může ve srovnání s jinými amfiteátry pochlubit pulská aréna. Věžemi vedly pomocné dřevěné schody do horní části amfiteátru, současně posilovaly stabilitu zděného pláště a zpevňovaly stavbu. V severozápadní věži byla zásobárna vody k napájení vodotrysků. Směrem k městu byl na jižní straně hlavní vchod do amfiteátru, jinak do něho vedlo ještě čtrnáct dalších vchodů. Amfiteátr byl postaven z kvalitního vápence, který se získával v nedalekých lomech. Na staveniště jej dopravovaly lodě. Zápasiště arény v jejím středu zaujímalo plochu 67,9 x 41,6 metrů. Pod zápasištěm byly umístěny pomocné prostory pro inscenaci a organizaci her, bojů a představení. Mnohé z prostor se dobře dochovaly. Byly tu klece, kde se chovala divoká zvířata pro boj v aréně, místnosti pro zabité gladiátory a bojovníky se zvěří. Gladiátoři byli většinou zločinci odsouzení na smrt, případně váleční zajatci. Gladiátoři byli ubytováni a žili v budově proti amfiteátru. K bojům nastupovali do podzemí arény a odtud vystupovali k bojům v zápasišti. Císaře, pokud byl přítomen, zdravili obvyklým způsobem, tedy pozdravem "Morituri te salutant" (Na smrt jdoucí tě zdraví). Podlaha zápasiště byla dřevěná, pokrytá pískem, do něhož se vsakovala prolitá krev. Podlaha se mohla zvyšovat a snižovat. I to je jedna ze zvláštnosti pulské arény. Vstup do amfiteátru na představení byl bezplatný, uspořádání sedadel přísně odpovídalo společenské hierarchii a bohatství návštěvníků. I v pulské aréně, tak jako v mnohých jiných v římské říši, přišli o život četní křesťané, kteří směle vyznávali svou víru. Mezi nimi byl podle jedné tradice i dnešní patron Puly, svatý German (Sveti German), občan Puly. Měl tu být umučen v roce

4 Když byly v roce 404 zakázány gladiátorské hry, byl amfiteátr využíván jako dobytčí trh a postupně se měnil v bezplatný zdroj kvalitního materiálu pro další výstavbu města. V roce 1583 se benátský senát usnesl amfiteátr zbořit a získaný stavební materiál, především kamenná sedadla odvézt do Benátek k výstavbě tamějších domů a paláců. Proti jeho zboření se postavil statečný muž, římský senátor Gabriele Emo, kterému se podařilo zboření zabránit. Senátora a jeho významný čin připomíná Pula, jižní fronta amfiteátru dodnes pamětní deska na severozápadní věži. Nebezpečí pro pulskou arénu přineslo opět 17. století. Tehdy se stavitel Antoine De Ville postavil proti úspornému návrhu benátského senátu, aby se nová pevnost, "Kaštel", v centru Puly, stavěla ze stavebního materiálu z amfiteátru. V podzemních prostorách amfiteátru je dnes umístěna stálá výstava "Vinohradnictví a pěstování oliv v Istrii v antice" (Vinogradarstvo i maslinarstvo Istre u antici). Jsou to odvětví, jimž již Římané věnovali velkou pozornost a která patřila k významným hospodářským odvětvím. Výstava umožňuje prostřednictvím rekonstruovaných starých římských zařízení, mimo jiné mlýnů a lisů na olivy, sledovat vývoj těchto odvětví za římského panství. Pula, kostel sv. Antonína (Sv. Antun) na jihovýchodné straně arény Dnes je amfiteátr využíván pro letní akce pod širým nebem, především pro známý pulský filmový festival, pro opevní představení, koncerty a mnohé jiné. Vystupovali tu např. Luciano Pavarotti. José Carreras, Andrea Bocelli, Elton John, Tom Jones, Eros Ramozotti, Anastasia, Sting a mnozí další. Může se jich zúčastnit na diváků. Loni v září se tu konala velmi neobvyklá akce - Arena Ice Fever Pula. Na instalovaném kluzišti tu hokejisté klubu Medveščak Zagreb odehráli dvě mezistátní utkání. 4

5 Naposledy se kámen z arény použil v roce 1709 na stavbu zvonice pulské katedrály. S obnovou amfiteátru přišli jako první Francouzi, a to Napoleonův generál Marmont začátkem 19. století. Pak se rekonstruovalo za císaře Františka I., ale významnějším počinem byla až obnova v roce Rekonstrukce v roce 1980 byla neodborná a byla důvodem, proč aréna nebyla zapsána na seznam světového dědictví organizace UNESCO. Nyní, od roku 2008 probíhá komplexní obnova, která se uskutečňuje v jednotlivých etapách a má trvat dvacet let. Pula, amfiteátr - působivá scéna pod širým nebem V amfiteátru se konaly hlavně gladiátorské zápasy a později ve středověku rytířské turnaje. Aréna má eliptický tvar a je dlouhá 130m a široká 100m. Údajně se do ní vešlo až diváků (dnes pojme asi 5000). Ke stavbě bylo využito místního vápence. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Amfiteátr je umístěný kousek vedle nábřeží, vzhledem ke své rozloze nebyl přímo ve starém jádru města, se kterým ho spojuje ulice Via Flavia. Augustův chrám Chram pochazi z 1. stoleti a nachází se na Forumu. Byl vystaven na počest prvniho římského cara Augusta a dle napisu kde chybel dodatek božskemu synu coz je titul který Augustus ziskal az po smrti, bylo mozne precizni casove datovani chramu.chrám byl s postupem věků využíván podle potřeb, od prvotní funkce chrámu přes kostel nebo sýpky až dnes je v něm umístěné muzeum antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven.byl soucasti trojice chramu z nichz sousedni Dijanin slouzi jako sidlo mestske rady.chram ma bohatou historii, v byzantskem obdobi byl přestavěn na kostel, po jistou dobu sloužil dokonce jako uložiště zita a pote jako muzeum kamennych exponátů. Během bpombardování spojenců 1944 byl zničen do základu, roku 1947 je rekonstruován a tak i dále stojí po dvou tisicích let na Forumu. 5

6 Zlatá brána (Oblouk Sergiu) Brána (též zvaná Oblouk Sergiů) byla postavena v letech 29 az 27 před naším letopočtem jako vzpominka na bratry z patricijske římske rodiny Sergi kteří sloužili v římských legiich. Rodina Sergi byla velmi vlivná a mocná a svůj vliv si dokazala udržet po celá staleti.relief na oblouku představuje válečny kočár který táhnou kone.. Oblouk stal vedle Zlatych vrat (Porta Aurea), ktera byla hlavní mestskou branou. To je duvodem, proč je oblouk ozdoben jen z jedne strany. Na začátku 19. století (1928)byla brána a její hradby postupně stržena nebo rozebírána, jak vnitřní město expandovalo do okolí, dnes tak zůstal jen samotný bohatě zdobený Sergiův oblouk, jenž byl součástí původní brány. Oblouk Sergijevcu je dnes jednou z nejvýznamějších pamatek a stal se inspiraci mnoha umelcu.michelangerlo jej zvecnil na malbe jez je umistena ve Francii v muzeu. V budove vedle oblouku žil James Joyce, v kavarne najdet ejeho kamennou sochu a muzete si s nim vypit kavu Dvojitá brána Je pojmenována podle dvou oblouků, kterými se dalo do města projít a byla původně vstupem do antického dvadla. Jeho ostatky uvidíte když branou projdete dozadu za archeologické museum).. Brána pochází z století a byla součástí městského opevnění, které zahrnovalo 6

7 celkem 10 bran, až do dob středověku. Stejně jako většina opevnění byla později stržena a dochovaly se pouze oba vstupní oblouky. Dnes tvoří vstup do archeologického muzea v Pule. Vytesaný napis hovoří o Luciju Menaciju Priskovi který na své vlastní náklady vystavěl jeden z městských vodovodů. Mezi Dvojitou branou a Zlatou branou uvidíte (podél ulice Giardini) část původniho římského opevnění v němž byly brány zabudované.hradby byly strženy počatkem 19. stoleti kdy se město rozrůstalo a překážely. Herkulova Brána Další z bran z původního římského opevnění města. Brána a její oblouk byl umístěný mezi dvě obrané věže. Je vyrobena z kamených bloků bez větších ozdob, krom kamene v horní části polozbořeného oblouku, kde je vyobrazena Herkulova hlava. Odtud dostala brána svůj název..herkules byl patron města Puly v době Římanů, najdete zde vyrytý nápis Colonia Iulia Pola Pollenta Herculanea. Vrtalo mi hlavou, proč se v Pule často objevuje jako název baru a podobně Pietas Iulia a teprve ted kdyz patram po památkach mesta Puly jsem zjistila, ze se tak nazývala Pula jako římská kolonie Najdeme ji v ulici Carrarina a pochází z 1. století př. Kr když Řím poslal do Puly sve vysoké činitele Lucia Kalpurnia Pisona Cezonia i Lucia Kasia Longina aby zde založili římskou kolonii. Lucius Kasius Longin byl bratr Gaia Kasia Longina, jednoho z vrahů Cezara. Dnes se Herkulovou branou vchází do populárního Circola, sídla italské menšiny. Běžte se podivat dovnitř na terasu, pro mě je to jedno z nejhezčích mist v Pule a maji tam nejlevnější kávu. Mé dcery sem chodi do italske hudebky (je zdaleka nejlevnější, protože je dotována Italy ) I když se holky učí ve škole italsky, učitelé pochopili, že kromě počítání dob by si s holkami moc nepopovídali, a tak na ně vstřícně mluvi chorvatsky Forum Forum je rozlehlé čtvercové náměstí 80x30m ještě z doby 1. století před naším letopočtem, které si uchovalo svojí pozici i dál přes středověk. Je umístěné blízko nábřeží a shromažďoval se zde veškerý kulturní, politický i náboženský život. Na náměstí stojí Augustův chrám a 7

8 radniční Palác ze 13. století (velký vliv Benátek), který byl vystavěn na místě druhého chrámu podobného Augustovu, ze kterého se bohužel zachovala jen jedna zeď. Mestska radnice, puvodne Dianin chrám, ve 13. stol. do něho byla zabudována radnice (vijećnica), chrám je při pohledu zezadu dobře patrný.jako radnice mesta Puly slouži již od 9.stoleti!Jeho dnešni podoba pochazi z roku 1296 a z tohoto roku pochazi na budove vytesaný nápis: Začal den dvestešedesateho pětileti od Mariinog porodu a vladl Bartolomeus, potomek prastarého rodu de 'Vitrei když bylo vystaveno toto vážené sidlo dvou rad a soudu.budou li tyto instituce podporovány moudrym vládcem, mir neopusti tento národ. At tedy rozum hřeje jednomyslné občany ať nemocné útroby nezniči zdravý rozum. Vedle nápisu je kamenný relief tehdejšího panovnika Bartolomea na koni. Pod Bartolomeem na koni je vytesán nápis z dob Mletske republiky zákaz pastvy a koseni trávy v okoli města Puly. Ostatní památky: Pula, Augustův chrám a radnice Mariánská katedrála (Pulska katedrala) při nábřeží byla postavena na miste kde staval rimsky chram posveceny bohu Jupiteru. Bylo zvykem, ze krestane prebirali religijska mista starych Rimanu, ve 4. Az 5.stol zde byl nejdrive kostel který byl často rozširovan a rekonstruovan.dnešni katedrála nastala rozširenim původnich staveb z 5.stoleti, byla bohatě zdobena freskami a mozaikami z nichž se bohužel dochovala jen velmi malá část. Svou dnešní klasicistickou podobu ziskala roku 1712 a práce na obnově zvonice trvaly až do roku 1924.Samostatně stojící zvonice byla postavena z kamene z pulského amfiteatru a dokončena Do poloviny 19.st. byl vedle katedrály hrbitov, dnes je zde park biskupa Dobrile.Během bombardováni spojenci 1944 byla katedrala těžce poškozena, ale r byla opět zreonstruována. 8

9 Kostel a klašter sv. Fratiška (Crkva svetog Franje ) Prudce stoupající uličkou Uspon sv. Franje Asiškog se dojde ke františkánskému klášteru (Franjevački samostan) s velmi cenným interiérem (obrazy, platiky aj. Je v něm sbírka kopií istrijských fresek (vývoj freskového malířství v Istrii stol.) Komplex byl dokončen r v pozdne romanskem stylu s gotickymi ozdobnymi detaily jako skromna budova skromneho radu františkanu.. stoleti na miste kde predtim staval rimsky chram. ). Kaple parekklésion (Memorijalna kapela, téř Sancta Maria Formosa) ve Flaciusově ulici, zbytek někdejší nádherné byzantské baziliky z doby ravennského exarchátu v 6. stol., Benátčany ve 13. stol. vyloupena a zničena. 9

10 10

11 Je to nejvýznamější starokřestanská památka hned po bazlice sv. Eufrazie v Poreči. Stavebni materiál byl kámen na rozdil od tehdejších bazilik které se stavěly z cihel.bazilika byla dlouhá 32 metrů a široká 19 metrů a předpokládá se, že byla vystavena na ruinach římského chrámu posvěceného bohyni Minervě. Dle starých záznamů byla bazilika velmi bohatá a překrasná, ale již ve 13. stoleti byla v katastrofalnim stavu a lemována močály a tak ji přezdivaly kostel sv. Marie z rakosi Po válce s Benátčany 1243 byla silně poškozena a v 16. stoleti byla zralá k demolici. Dochovalo se jižni křídlo, opatstvi bylo zbořeno a část mozaik se nachází v archeologickem muzeu. Na mistě zbořeného chrámu staly rakouskouherské stavby postavené r. 1900, při bombardování Puly v r byly zcela zničeny, což umožnilo dodatečné arheologické průzkumy a vznik archeologickeho parku před bazilkou. Pravoslavny kostel sv. Mikulaše (Crkva svetog Nikole) Kostel byl postaven v 6.stol. s typickou ravenskou poligonalni apsidou.prošla rekonstrukci 1200 a byla darována řecké pravoslavné cirkvi 1583 (přistěhovalcům z Kypru. Dnes patří Srbské pravoslavné cirkvi, nachází se zde cenné ikony z 18.stol. 11

12 Archeologické muzeum celé Istrie Maršal Marmont r nejprve kolekci z Augustova chramu zakládá muzealni sbirku a objeveni kamenných, keramických a kovových předmetů v Nezakciju bylo důvodem pro založeni městského muzea v Pule.R se městske pulské muzeum spojilo se statni sbirkou a z Poreče se sem přestěhovalo a s puvodně pulskou sbirkou se spojilu Istarske muzeum (1925). Jedna se o velmi významnou sbirku.r bylo otevřeno pro veřejnost.expozice byla otevřena až do konce valky,kdy v obdobi spojenecke okupace byly mnohe předměty ukradeny a přeneseny do Italie. Muzeum je opět otevřeno pro veřejnost roku 1949, po velkem usili se podařilo vratit část exponatů zpět r Budova muzea je byvale německé gymnazium, jsou v něm exponáty z doby prehiostorické, antické, pozdně antické, stredověké a stale se doplnuji o nové nálezy z obdobi byzantského a rano slovanskeho. Katakomby Zerostrasse II. Rakouskouherske obdobi r byla Pula vyhlašena hlavním vojenskym pristavem rakouskouherske monarchie a začina obdobi masivni vystavby a rozrustani mesta. Zpočatku to byly vojenske objekty jako Vojensk anemocnice a Vojensky hřbitov (Mornaričko groblje), různé pevnosti a kasárna a poč. 20.st se vystavba rozširila i na civilni objekty.z tohoto obdobi pochazí budovy pulské tržnice. 12

13 Pulska tržnice Ve sve dobe to byl architektonicky zazrak, poprve bylo na tomto prostoru pouzito jako stavebni material sklo v kombinaci s zelezem material, který bude dominovat v nasledujicim stoleti.nachazela se na vsech pohlednicich te doby.v budove se nachází rybi trznice a nahore restaurace(cena je prijatelna, manzeltam chodival na obed o poledni pauze). Budova byla rnovovana r. 1997, zadržela si svuj romanticky duch(obzvlast na patre kde je restaurace)a je povazovana z ajednu z nejkrasnejsich chorvatskych trznic. V teto dobe vznikaly reprezentativni viyl na jiznim predmesti Puly ve znameni Videnske secese a patily vysokym armadnim dustojnikum coz je na Jadranu ojedinele.obzvlast architektonicky cenne jsou vila Wolf, Horty a dalsi. Dom hrvatskih branitelja Tato reprezentativni budova byla postavena r dle projektu videnskeho architekta Baumanna jako Kasino pro zabavu rakouskouherksych dustojniku a jejich rodin.prekrasny 13

14 hlavní sál nazývaný též zimni zahrada je tvořen dorskými sloupy a skleněným stropem. Dnes slouží jako překrasný luxusní kulturni dům, bývaji zde různé koncerty,maškarni bály, plesy, veletrhy, výstavy a jine akce. Hrad Kaštel Kaštel byl během celé dlouhé historie Puly nejvýznamějším strategickým bodem, z neho je výhled na celý přístav a větsinu města. Během dějin zde měli své tvrze jiz staří Histrové, Římané i středověci feudalové.dnešni podobu tvrze vystavěla Mletská republika v 17.stoleti. K vystavbě se z větsi části použil kámen ze starého římského divadla (hned pod tvrzi) Nachází se na vrcholu kopce uprostřed Puli a byl vybudován v roce Architektem byl francouz Antoine de Ville a účelem bylo ochránit město s jeho přístavem jako důležitou obchodní cestu. Hrad je opevněn 4 baštami. Dnes se v něm nachází Historické muzeum Istrisjkého poloostrova s predmety v 17-ti sbirkach. Pulská katedrála Katedrála pochází z 6. století a na jejím místě byl původně kostel, z něhože se též dochoval otář, který je tak starší než samotná katedrála. Na pozdější zvonici byly mimo jiné použité kameny z římské Arény. Katedrála se postupem století rekonstruovala a dobudovávala a tak je vní poznat sposuty prvků, například gotické prvky. 14

15 Kaple sv. Máří Formoské Byla součástí bývalého benedigtského opatsví, zahrnující dvě kaple, které bylo zbořeno během 16. století. Zdi a podlaha kaple byla zdobena velkým množstvím mozaiek, které jsou dnes vystaveny Archeologickém muzeu Istrie. Kaple je přístupná výměčně. Římská mozaika (Rimski mozaik) ve spleti uliček odbočujících z ulice Sergijevaca, cesta značena šipkami. Je to původní římská podlahová mozaika (69 m2) z některé římské vily, Mozaika je plně restaurována a konzervována. Přístup je volný. antických monolitů a bronzových soch. Chrám byl během druhé světové války zničen a později obnoven. Patri mezi nejkrasnejsi anticke mozaiky na celem svete! Predpoklada se ze vznikla na prelomu 2. A 3. Stol a byla objevena po bombardovani během 2. svetove valky na dvorku obytneho domu.. Nese název The Punishment of Dirce (antický námět kdy bohové trestají dívku Dirku) a je umístěná v podlaze a pochází z doby 3. století. Byla nalezená ve starém římském domě, kde původně kryla podlahu vnitřního pokoje, během bombardování za druhé světové války a následně zrestaurovaná. Mozaika má rozměry 12 6 metrů a je umístěná a konzervována na mistě nálezu v původní výšce ve které se město Pula nacházelo, což je 2 metry pod dnešní úrovní. Vnitřní obraz tvoří jen část mozaiky. Zabírá jedno z devíti čtvercových polí, která jsou dále obklopena asi 40 geometrickými obrazci nebo obrazci ze zvířat. Malé římské divadlo (za archeologickým museem pod hradem) Pravdepodobně bylo zbudováno v 1. stoleti a bylo mnohem větší, mělo kapacitu cca 5 tis divaků! Přesto bylo malým divadlem, protože ve stejnou dobu existovalo ještě jedno Velké římské divadlo umistěné na kopci Monte Zara, (z něho se kromě zdi příliš nezachovalo).na scénu malého římského divadla se kromě herců vešel i cely orchestr. Zachovány jsou základy podia a kousky polokruhového hledište na kterém se i dnes odehrávaji různé kulturní akce. Pod divadlem se nacházela budova bývalého německého gymnazia ve kterém je dnes umistěno archeologické muzeum. 15

16 Mornaričko groblje (namořní hřbitov) Kolem r se Pula stala hlavním pristavem Rakouskouherske monarchie a r je otevřen námořní hrbitov.rozkládá se na m 2 a je zde pochováno více než 150 tisic osob!hrbitov si zachoval svuj původni ráz.r bylo prohlášeno kulturni památkou a od té doby se zde jiz nesmi pohřbívat.procházka po Mornarskom groblju je zároveň procházkou pulskou historii, je zde pochováno 12 rakousko-uherských a 1 turecky admiral, 300 italských a německých vojaků, oběti lodni katastrofy Baron Gautsch a posádky vojenských lodi Szent Istvan a Viribus Unitis. 16

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Boro s. pictures. Presenta

Boro s. pictures. Presenta Boro s pictures Presenta minimundus Minimundus je zábavní park miniatur v Rakousku. Nachází se na západním okraji města Klagenfurt v blízkosti jezera Wörther. Park Minimundus na ploše 2,6 hektaru prezentuje

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Itálie

Kontinent : Evropa. Oblast: Jižní Evropa Itálie Kontinent : Evropa Oblast: Jižní Evropa Itálie Stát jižní Evropy Itálie Itálie stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové.

Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Bechyně byla založena na soutoku řek Smutné a Lužnice Janem Lucemburským kolem roku 1323. Nejvýznamnější majitelé Bechyně byli Šternberkové. Dnes má městečko asi 5 000 obyvatel a je známé hlavně lázeňstvím

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Architektura antického Říma Druh materiálu. Prezentace v POWERPOINTu Anotace

Architektura antického Říma Druh materiálu. Prezentace v POWERPOINTu Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot18 Vypracoval(a),

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU Následující přehled není vyčerpávajícím průvodcem, spíše inspirací, pokud se budete rozhodovat pro cestu na tří zemí jižního Kavkazu Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Více

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA

ŠPANĚLSKO KATALÁNSKO A BARCELONA LAST MINUTE ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM ŠPANĚLSKO Pobyt u moře s výlety KATALÁNSKO A BARCELONA BARCELONA GOTICKÁ KLÁŠTER MONTSERRAT FIGUERAS (MUZEUM DALÍHO) CASTELLO D EMPÚRIAS CADAQUES BARCELONA MODERNISTICKÁ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více