Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích r. 753 př. n. l. bratry Romulem a Remem, kteří byli vychováni vlčicí. Založení města uprostřed 8. století př. n. l. se zhruba kryje s počátkem řecké kolonizace Itálie. Na konci 7. století př. n. l. napadli Řím Etruskové. Zpočátku malá obec na Apeninském poloostrově dosáhla nebývalého úspěchu a podmanila si celý tehdejší svět. Řím se stal střediskem nejen světového obchodu, ale i umění a kultury. Umění bylo ovlivněné helenismem, v Římě pracovalo mnoho řeckých umělců a většina římských sběratelů kupovala díla řeckých mistrů nebo jejich kopie. Socha vlčice z bronzu-symbol Říma, vyrobená Etrusky (postavy Romula a Rema doplněny v renesanci)

3 Římské umění uzavírá vývojovou fázi nazývanou antika do pozdního římského umění pronikly prvky křesťanství řecké antické tradice přejímalo byzantské umění, které tvořilo vstupní fázi středověkého umění k antice se vrátila teprve renesance a humanismus

4 Architektura zpočátku ovlivněná Etrusky (oblouk, klenba) a Řeky (sloup, štít) v období císařství se propracovala k svému projevu, vrcholem vývoje křesťanské období používá se různých druhů kamene, mramor i pálené cihly, objev betonu stavby církevní - chrámy světské - veřejné budovy- baziliky, termy, amfiteátry, divadla, císařské paláce, venkovské vily, vítězné oblouky a sloupy, mauzolea, užitkové stavby- silnice, akvadukty, viadukty

5 Rekonstrukce Římské metropole Římané mohou být považováni za první opravdové stavitele měst podle ideálního modelu. Města byla přesně naplánována, měla organizované čtvrti s nádhernými vilami pro majetné občany i domy pro chudinu, některé z nich dosahovaly až pěti pater. Středem římského města bylo fórum, centrum společenského, náboženského a kulturního života, zdobené sochami a vítěznými oblouky, oslavujícími hrdinské činy císařů.

6

7 Fórum Romanum v Římě

8 Traiánův sloup na fóru v Římě

9 Maxentiova bazilika Stavba začala r. 308 za císaře Maxentia, dokončil ji Konstantin I., Rozměry 70 m x100 m Římská bazilika obdélníková stavba s loděmi členěná řadami sloupů, sloužila jako soudní budova i jako tržnice, která stála na náměstífóru (basileos = král, velekněz a soudce)

10 Vítězné oblouky Senát a lid římský (věnují) božskému Titovi Vespasianovi, synovi Vespasiana Augusta. Oblouk Titův výjevy na oslavu vítězství z dobytí Jeruzaléma Oblouk Septima Severa

11

12 Pantheon chrám všech bohů v Římě, v křesťanské době přeměněn na kostel a zachován

13 Pantheon kruhová hala se zaklenutou střechou a kruhovým otvorem v monumentální kupoli, bez oken, celý prostor má dostatek světla shora, celá klenba působí jakoby se vznášela nad hlavou obloha, mohutné zdi, kazetové členění, výklenky se sochami, vstup je tvořen pravoúhlou místností se sloupořadím a schody

14 Circus maximus Cirk podkovovitý půdorys, pro závody vozatajů v Římě mezi pahorky Palatinem a Aventinem, byl svými rozměry 600 m x 200(±) m bezkonkurenčně největší, měl kapacitu cca diváků a mnoho dalších se dívalo ze sousedících pahorků

15 Koloseum - Amfiteatr Flavium Největší amfiteátr je v centru Říma, nachází se východně od Fóra Romana, jeho stavba začala kolem r. 70 n. l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v r. 80 n. l. za Tita. Za vlády Domitiana (81 96) byly provedeny některé další úpravy, jméno je odvozeno od rodového jména Flavius; původně byl schopen pojmout sedících diváků a byl užíván ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným, pořádaly se zde i naumachie (stylizované námořní bitvy), zápasy s divou zvěří, popravy, rekonstrukce známých bitev a dramata založená na klasické mytologii; 3 poschodí nad sebou s oblouky, využívá dórské, ionské i korintské sloupy

16

17

18

19 Amfiteátry Arlés, Francie Pula, Chorvatsko mají okolo elipsové arény hlediště se stoupajícími řadami sedadel a s klenutými ochozy největší je Vespasiánův amfiteátr = Koloseum další v Pompejích, Veroně, Arles, Nimes apod. Pompeje, Itálie

20 Divadla Stavěna na rovině, budova scény je za jevištěm, hlediště půlkruhové a jeviště nižší a hlubší než řecké Merida, Španělsko Pompeiovo divadlo, Řím, rekonstrukce

21 Mosty a vodovody, stoky Římská města byla vybavena vodovodním systémem akvaduktů. Nejznámějším 273 m dlouhý, byl Pont du Gard, poblíž Nimes v jižní Francii, který přiváděl vodu ze vzdálenosti 30 mil a v průměru dodával až 300 litrů vody za den na každého obyvatele. Stavěn r. 19. př. n. l.

22 Vodovodní potrubí do Kolína nad Rýnem dlouhé 77 km Španělsko římská kanalizační síť, rozměr 3 x 4 m

23 Caracallovy lázně Nezbytnou součástí římského města byly také lázně plné mozaik, sloupoví a mramoru, využívané pro odpočinek a relaxaci. Termy lázně patřily k největším stavbám, byly tam i knihovny, čítárny, přednášková síň, divadelní síň, tělocvična, hřiště, kolonády, obchodní stánky, nádvoří a parky, umělecká výzdoba - sochy, malby, fresky, mozaiky. Caracallovy lázně, Diokleciánovy

24

25 Hadrianova vila je velkolepá císařská rezidence rozkládající se v areálu o rozloze asi 120 ha zhruba 5 km západně od města Tivoli (Itálie). Hadrianova vila je na Seznamu světového dědictví UNESCO od roku Vila byla postavena za vlády císaře Hadriana v letech n. l. přibližně 30 km jihovýchodně od Říma, nedaleko řeky Anio. Tivoli (starověký Tibur) bylo v té době oblíbené letovisko bohatých Římanů (Catullus, Horatius, Augustus). Stavba byla inspirována slavnými stavbami starého Řecka a Egypta

26 Římský dům převzal etruský typ atriového domu (pravoúhlé atrium s krbem a výklenkem pro sošky domácích bůžků, s otevřeným světlíkem ve stropě, pod ním pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu, okolo atria řada ložnic, jídelna a pracovna, vzadu kuchyně a koupelna, za domem zahrada, do patra vedlo schodiště), od 2. stol. se k němu připojoval řecký peristyl (sloupový ochoz) s obytnými a hospodářskými místnostmi, z atria se stal reprezentační sál. Bohatí Římané měli v domech nástěnné malby, mozaikové podlahy, štukované nebo kazetované stropy a sochy.

27 rimane-za-humny/ Rekonstrukce domu v Pompejích

28 Rekonstrukce domů na předměstí Říma V císařské době se v Římě a velkých městech stavěly až čtyřposchoďové činžovní domy pro lidové vrstvy.

29 Silnice Via Appia a via Traiána, začínala za městskými hradbami Říma a vedla v délce 195 km do města Capua v Kampánii, sloužila jako zásobovací tepna, později prodloužena do Brundisia

30 Pompeje, cesta s přechodem pro chodce

31 Hadriánův val je kamenné a hliněné opevnění, táhnoucí se napříč severní Anglií, tvořil na dlouhou dobu severní hranici římské říše, která měla chránit jižní část země před nájezdy severních kmenů ze Skotska. Stavba byla využívána jak k vojenským účelům jako opevnění, ale také jako průchozí místo pro obchodníky, kteří zde museli platit daně z prodeje. Stavba valu začala r. 122 a trvala zhruba 10 let. Od roku 1987 jsou zbytky valu zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Hadrianův val je dlouhý 80 římských mil, což odpovídá přibližně 117 km. Podél valu leželo čtrnáct podpůrných táborů. Ve vzdálenosti jedné římské míle bylo 80 bran. Mezi dvěma branami byla vždy jedna strážní věž, která sloužila k pozorování a signalizaci. Šířka a výška není po celé délce valu stejná, ale je závislá na použitém materiálu a na místě, kde byl vystaven (z kvádrů až 3 m do šířky a 5-6 m do výšky).

32 Castrum-římský vojenský tábor Budapešť (Maďarsko) pozůstatky římského města Aquincum, jež bylo původně vojenským táborem a v st. centrem římské provincie Pannonie.

33 Sochařství než našlo svůj vlastní osobitý styl, hledalo svůj vzor v Řecku čím více se socha podobala svým stylem řeckému ideálu, tím více byla kritiky ceněna (kopie) mramor, bronz vrchol v císařském období portréty (busty, postavy v životní velikosti, jezdecké sochy), zachyceny velmi přesně, popisovaly každou vrásku a záhyb, neměly však téměř žádný citový výraz sochař vlastně jen mapoval obličej, nesnažil se o zachycení nálady; realistické, nelichotivé Vespasiánus, Traiánus, Markus Aurelius, Caracalla, jezdecká Marka Aurelia, ideální typ státníka - řečník, voják, atlet historické reliéfy zobrazující skutečné události z vítězných válek ve spojení s architekturou, byly využívány na štítech budov, vítězných obloucích i na oslavných sloupech.

34 Caesar Marcus Antonius Traiánus Octaviánus Augustus jako vojevůdce pronáší řeč, 5. st. př. n. l.

35 Vespasiánus Caracalla Jezdecká socha Marka Aurelia

36 Portréty žen

37 Traiánův sloup je pomník, postavený ke cti císaře Traiána na Traiánově fóru v Římě, severně od Fóra Romana. Podle nápisu jej dal postavit římský senát, sloup je téměř 30 m vysoký (s podstavcem 38,4 m). Po povrchu se vine celkem 190 m dlouhý figurální vlys, znázorňující Traiánova vítězství ve válkách proti Dákům, kteří v letech vtrhli přes Dunaj do římské Moesie. Na realisticky zpracovaných reliéfech je asi 2500 postav a jednotlivé scény podrobně zobrazují římské vojáky i techniku.

38 Malířství portréty, krajiny, žánrová malba a zátiší fresky, mozaiky, tabulová malba (nálezy z Pompejí, Herkulanea a Stabie - zničené r. 79 výbuchem Vesuvu, objevil před r Domenico Fontano) nápodoba obložení mramorem, zdání skutečné architektury, ornamenty portréty na deskách ve víku rakve vystihující podobu zemřelého, malované temperou Náměty fresek byly většinou zahrady a idylické krajiny, které měly jako malovaná architektura spoluvytvářet iluzi prostoru a zjemňovat místnost. Malíř si ke svému dílu pečlivě připravil stěny místností, i technika míchání barvy byla nesmírně složitá. Provedení fresek bylo precizní, se snahou o co nejreálnější znázornění. Malby byly často kopiemi řeckých obrazů nebo jimi byly úzce inspirovány, stejně jako řecké fresky však postrádaly využití principu světla a stínu.

39 Liviina vila, Řím Fresky

40 V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO

41

42 Římané je budovali na zdech i na podlahách. Nástěnné mozaiky využívaly jemnějších materiálů a detailnějších technik než podlažní mozaiky, které většinou sloužily pouze jako dekorace v lázních. Mozaiky

43 Gladiátoři,Galleria Borghese,Řím

44 Detail Mozaika představující bitvu Alexandra Velikého proti Dareovi III., kopie řecké malby nalezena v Pompejích

45 Cvičení v lázních Pozor pes, Pompeje Mořský svět

46 nacházeny po celém Egyptě, ale nejčastějším místem jejich objevů byla Fajjúmská oáza, díky teplému a suchému klimatu se dřevo zachovalo. Mumiové portréty

47 Užité umění kovotepectví, zlatnictví - vázy z bronzu, stříbra s reliéfní dekorací, zlaté šperky a medaile, nádobí řezání gemm (do hloubky) a kamejí (plasticky) z drahokamů a z polodrahokamů pečetěná keramika červeně glazovaná s raženými vzory sklářství - foukání, rytí, malování, natavování barevných nití, foukání do forem s reliéfem, dvouvrstvé sklo, zatavování zlaté fólie atd.

48 Užité umění Bůh Chnoubis magická gema, stol., karneol, zlato, Velká kamej francouzská -Tiberiův achát, v centrální části oslavují Tiberius a jeho žena Livia vítězství svého syna Germanika Stříbrné zrcadlo

49 Římské sklo, Britské muzeum

50 Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: cs.wikipedia.org commons.wikimedia.org obrázky.cz artmuseum.cz rimskarisa.sk/mesto_rim_galery.htm archeologieuk.blog.cz dejiny.archii.cz Sochrová, Marie: Dějepis v kostce pro střední školy I., FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

Řím, Vatikán, Tivoli 2014

Řím, Vatikán, Tivoli 2014 1 z 28 3.3.2014 15:02 Řím, Vatikán, Tivoli 2014 Popis zajímavostí je k dispozici i v textové verzi bez fotek ve formátu MS Word. Popis zajímavostí je k dispozici také ve verzi s fotkami ve formátu pdf

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ Poznávací zájezdy CESTOVNÍ KANCELÁŘ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2015 klienti a obchodní partneři, milí přátelé, touto cestou bychom Vám rádi poděkovali za projevenou důvěru a využi našich služeb v roce 2014. CK

Více

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů

5 % poznávací zájezdy. 5 dnů do 31.3. PAŘÍŽ, DÁMA NA SEINĚ 5 dnů Notre-Dame PERLY FRANCOUZSKÉHO ALSASKA 3 dny do 28.2. Moulin Rouge Eiffelova věž Paříž je všechno, co chceš. Unikátní památky i fascinující moderna, luxus i neřest,

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS)

KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) KLASICISMUS (NEOKLASICISMUS) Úvod: -vzor v antice a renesanci -název neoklasicismus (v zahraničí) vs. klasicismus (u nás) -reakce na rokoko - odpor k teatrálnosti, zdobnosti, dekorativismu a odklonu od

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

USA - Velký okruh s Yellowstonem

USA - Velký okruh s Yellowstonem Q USA - Velký okruh s Yellowstonem USA - Velký okruh s Yellowstonem Dvacetidenní okruh po největších turistických zajímavostech USA ve stylu Amerika jednou a provždy. Letecky do Los Angeles a odtud minibusy

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více