Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae."

Transkript

1 OBSAH. L Římané. 1. Posvátná prostituce v Etrurii. Obyvatelé staré Italie. _ Řím. - Vlčice Akka Larentia. - Původ lupanaru. - Založení Říma. _ Luperkalie. - Luperci, kněží boha Pana. - Sabinky a orakl. - Herakles a OmIale Posvátná prostituce v Římě. - Nevéstka Flora. - Její sňatek s Tarutiem. - Původ floralií. - Slavnosti Flořiny ft Pomoniny. _ Nevěstky při floralilch. - Cato v cirku. - Venu Cloacina. - V~nus Placida, Genetrix atd. - Venus Lasciva, Voluptia, Vo!untaria. - Chrám Venuše Eryciny v Sícilii. - Venušin chrám v Římě. - Původ kultu Venus Vietrix. - VenuI Myrtea čili Murcia. - Nevěstčí dary Venuši. _ Necudné oběti Římanek Kupidovi, Priapovi, Mutinovi atd. - Priapeia. Kult boha Mutina. - Mutuna. Portunda. - Tychon a Orthanes. Mysterie Isidiny v Římě. - Slavnosti lsidíny. - Zkaženost kněží lsidiných. - Kult Bacchdv. - Bacchanti a bacchantky. - Trhy na nevěstky. - Rozdíl mezi posvátnou prostitucí římskou a řeckou 3 2. Prostituce legální. - První prostitutky v Římě. - Romulus, zakladatel manželství. - Čtvero zákonli ve prospěch Sabinek. - Zřízení řádu Vestálek.. Tragická smrt Lukrecie. - Cizoložství u praobyvatelů ltalie. - Cizoložnice a prostituce. - Kybele. - Priap a nymfa Lotis. _ Tresty cizoložnic. - ConIarreatio. - Mater Iamílias. - Provdaná žena. Coemptio. - Usucapio čili manželství na zkoušku. - Celibát u patricijů. - Vibius Casea před censory. - Lex Julia. - U1pianovo vysvětlení pojmu "veřejná děvka". - Rdzné odrůdy a zřízení římské prostituce.- Prostituce potulná. - Prostituce stabilní. - Stuprum a fornicatio. Lenocinium. Lenae a lenones. Meretrices. Lícentia stupri. - Císařské zákony.proti prostituci. - Komedie: "Nevěstka a kuplíř". _ Zákony a tresty proti cizoložství. - Legální konkubinát. Konkubiny. Zdanění prostituce. Bordelář Vetmius. Ciceronova obhajoba Coelia. _ Lhostejnost vůčí nepřirozeným nepravostem. Lex Scantinia Římské nevěstky. Jich roztřídění. Meretrices a prostibulae. Ali. cariae Blitidae. - Bustuariae. - Casalides. - Copae. - Diobolares. _ Florariae. - Gallínae. - Delicatae. Delicata Flavia Dimiti1la, chof cisaf. Vespasiana a matka Titova. - Famosae. - JUDiceS.- Juvencae.

2 Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae. - Quadrantariae. - Quaestuariae. QuasiI1arie. - Ambulatrices. - Scorta. Scorta devia. - Scrantíae. - Suburanae. - Summoeníanae. - Schoeniculae. - Límaces. - Circulatrices. - Charybdes. - Pretiosae. - Ženský senát. - Pueri meritoríi. - Pathici. - Ephebi. - Gemmelli. - Catamiti. - Amasii. - Eunuchové. - Paedicones. - Cinaedes. - Tanečnice, flétístky, líristky. - Gaditanae. - Ambubaiae. - Meretricium. - Dohazovači a prostředníci prostituce. - Leno. - Lena. - Krčmáři a lazebníci. - Pekárny. - Holiči a voňavkáři. - Unguentarius. - Admonitrices, stimu. latrices a conciliatrices. - AnciI1ulae. - Perduetores. - Adduetores. Tranetatores. - Bordeláři. - Beluraii. - Caprarii. - Anserarii 4. Mlsta prostituce. - Lupanary. - Lázně. - Ženský senát. - Lupanary esquilinské. - Lupanary u cirku a u chrámu míru. - Subura. - Klenbová podloubí v cirku. - Přístav misenskv. - Popis Lupanaru. - Pokojíky prostitutek. - Vvvěsný štít. - Nářadí. - Oplzlé obrazy. - Vnitřní výzdoba pokojíků. - Lupanary boháčů. - Původ slova fornicatio. - Stabula čili lupanary nižšího druhu. - Pergulae čili balkony. - Turturillae. - Casauríum čilí lupanar za hradbami městskými. Meritoria a meritorii.- Geneae. - Původ slova lustrum. - Obyvatelé lupanaru - Leno a lena. - Anci11ae ornatrices. - Aquarii čili aquariolí. - Bacario. - Villicus. - Adduetores, conduetores a admissarii. - Kostým nevěstek v lupanarech. - Slavnosti v lupanarech. - Domilianův zákon o kastraci. - Castratí. spadones a thlibiae. - Messalina v bordelu. - Tarsiina cena panenství a obyčejná taxa prostituce. - Plán římského lupanaru dle Petronia. - Taxy v bordelu. - Nájemné za pokoj. - Quadrantariae a diobolares 5. Počátek.legální prostituce. - Registrace nevěstek. - Ženy a dcery senatorův a licentia stupri. - Výhody z regulování prostituce pro stát a společnost. - Nevěstčí daň. - Zápis nevěstek. - Edilský úřad a prostituce. - Poulični policie. - Julia, dcera Augustova. - Edi1ská policie ve veřejných domech. - Edilové plebejští a patricijští. - Příhoda edila, jenž se chtěl násilím dostati k nevěstce Mammi. - Mlsta tajné prostituce. - Veřejné lázně. - Konsulova žena v teanských lázních. - Přepych a zkaženost v římských lázních. - Veřejné lázně pro obé pohlaví. - Lázně Scipionovy. - Balneatores a aliptes.- Prostopášnosti Domitianovy dvorní společnosti ve veřejných lázních. Volné lázně pro plebeje. - Lázně pro aristokracii a boháče. - Prostítuce v lázních... Fellatrices a fellatores. - Krčmy. - Špatná pověst návštěvníků krčem. - Popis římské popiny. - Stabulum. - Hostince.- Noční domovní prohlídky. - Pekárny. - Edilové jako bordelní policie.- Peněžité a tělesné přestupky a tresty. - Čeho se odvažovala Messalina, provozujíc nevěstčí živnost v lupanaru. - Počestná žena ve vykřičeném domě. - Plnomocníci edilův. - Doba, kdy byly lupanary a jiné veřejné domy otvírány a zavírány. - Nevěstky v cirku. - Prostituce a divadlo.' Potulná prostituce. - Zdi a pomníky pod ochranou Eskulapovou. - Necudnost pouliční a pokoutní prostituce. - Catullus a Lesbia. - Zákonitá moc otcovská a poručenská nad syny a svěřenci. - Adventores

3 Venatores.. Álkinoi. -' Salaputii. - Semitarii Adulter, scortator a moechus. - Heliogabal v lupanarech. - Kostým nevěstek. Účes.. Zákaz užívání zlatého prachu. - Modrý a žlutý vlas. - Národní kroj prostitutek tyrských a babylonských. - Amiculum. - Mitra, tiara, nimbus. Zákaz užívání nosítek a vozli. Carmenta. - Nositka. Cella a oetoform. - Lex Oppia Prostituce aristokratická. Bonae mulieres. - Rozdíl mezi římskou kurtizánou a řeckou hetérou. - Cicero u Cytheridy. - Preciosae a famosae. Via sacra. - Promenády kurtizán. - Procházky žen počestných. - Matrony. - Ogulnia. - Sergíus, milenec Hippiin. - Němá mluva prostitutek. Signum infame. - Gesticulariae. Němohra lásky. - Upiatost v římské konversaci. - Latinská erotika. Bratr a sestra. - Molles libri čili erotické spisy. - Tajné knihovny kurtizán a světáků. Recké a římské oplzlé spisy a církevní otcové Tajemné a osklivé nemoci. - Impura Venus. - Zavlečení asijského smilstva do Ríma. - Přičiny rozšíření nepřirozeného smilstva. - Ženské pohlavní nemoci. - Venerické nemoci a lékařové. - Kouzelníci a šarlatáni. - Malomocenství. - Morbus indecens. - Lékařové. - Rukopis z 13. století o přijici. - Objevení se elefantiasis v Rímě. - Asklepiades Blthynský. - T. Aufidius. - Musa, lékař Augustův. - Meges Sidonský. - Popis elefantiasis dle Aretaios Kappadockého. - Srovnání její s příjicí 15. století. - Campanus morbus. - Spinturnicium. - Familia ficosa. - Junp fluonia. - Nemocí, přivlečené do Ríma cizinci. - Rečtí lékařové.- Vettius Valens. - Themison. - Thessalus Trallský. - Soranus Efesský. - Empirikové, lazebníci a mastičkáři. - Asklepiades Farmacion. - Apollonius Pergamonský. - Kriton. - Andromachus a Dioskorides. - Galienus a Oribasus. - Archígenus. - Herodot. - Leonidas Alexandrinský.- Archiatres. - Archiatri pallatini a archiatri populares. - Zřízení Antonia Pia.. Eutychu~. - Porodní babičky a medicae. - Martialův epigram proti Lesbii. - Tajné prostředky proti pohlavním nemocem. - Quartilla Medicae juratae. - Porodní babičky. - Agonodike. - Sagae. - Suppostřices. - Původ slova sagefemme. - Masti, voňavky, nápoje lásky a zaříkání. - Připravování nápojů lásky. - Gratidia. - Mons Esquilinus.'- Zaříkání. - Afrodisiaka. - Hippomanllm. - Záliba Římanů ve voňavkách. - Kosmetika. - Poppaca. - Kurtizána Acco: - Sagy a voňavkářky. _ Fascinum. - Infibulace. - Kastrace u žen. - Kněží bohyně ~~ % 9. Prostopášnost Římanů - Petronius Arbiter. - Hosťna Trimalchionova.- Slovo "vivere". - Bohyně Vitula. Vitulari a vivere. - Noční slavnosti čili comessationes. - Původ slova missa. - Comessationes v císařském paláci. - Řecká kurtizána Cytheris. - Sulpítius Gallus. - Herci a komikové 'při hostinách. - Pantomimy a tanečnice. - Oplzlé tance při pilkách. - Propuštěnec Zoilus. - Episoda z Trimalchionovy hostiny. - Příbor a dekorace v jídelně. - Thesaurochrysonochrisides a komik Galba. Květiny pti tabuli. - Larové. - Conisalus, Tryeallus, Pilummis a Picumnus. - Deverra, Deverroaa, Intercidona. Bohyně Viriplaca.-

4 Domiducus. - Suadela, Orbana, Genita Mana, Postversa, Prorsa, Cuba Dea, Thalassus. - Angerona, Fauna. - Jugatinus 107 1:). Pověrčivost Římanů. - Pověrčivost římských kurtizán a světáků. - Vykládání znamení. - Nepříznivé předzvěsti.. - Oplzlá slova. - Noční nádoby. - Moč Předpovídání z říhání. - Krepitus Deus ridiculus. _ Význam kýchání. Pták Jupitera Konservatora. - Sokratův démon. _ Jupiter a Cybele. - Význam kýchání při mílostných schůzkách. - Akmé a Septimius. - Hučení v uších a třesení údů. - Pravá a levá strana těla. - Praskání postele. - Lectus adversus a leetus genialís. - Kmitání lampy. - Prostitutky jako vykladačky znamení. - Různé věštby. _ Příznivá a nepříznivá znamení pro prostitutky. - Císař Proculus a sto sarmatských panen. - Pes a kočka v pověře. - Pověry služek Venušiných. - Matrony a nevěstky při náboženských slavnostech. - Zkouška panenství. - Fortuna Virginalís. - Význam ořechu Dějepisci a chvalořečníci. - Bá~níci průvodci a milenci kartízán - Musy erotické lyriky - Horác. - Cupiennus. - Přísaha Sallustova. - Marsaeus a tanečnice Origo. - Horácova epikurejská fílosofie. - Neera, první milenka Horácova. - Origo, Lycoris a Arbuscula. - Horácovy vztahy k Dbstárlé vznešené dámě, kterou opouští k vůli Inachii. - Cinara. _ Voňavkářka Gratidia a její nápoje lásky. - Kurtizána Hagna a Balbinus. - Horáeova náklonnost k hochům. - Bathylus. - Lysiseus. _ Lycas. - Pyrrha. - Horáeova píseň loučení na nevěrnou Pyrrhu. Lalage. _ Arístius. - Tuseus a Lalage. - Barína Tyndaris a její matka, přítelkyně Gratidie. - Lydia a její zrada s Telefem. - Lydia opouští Telefa k vůlí Calaidovi. - Smíření s Lydií. - Chloe. - Fíllis. - Glycera, bývalá milenka Tibullova. - Horáeova známost s Chloe. - Lyde, poslední mi. lenka Horácova Catullus. - Povaha jeho básní. - Jeho konkubiny a přítelkyně. - Clodia čilí. Lesbia, dcera senatora Metella Celera. - Lesbíín vrabčík.- Catullova láska k Lpsbii. - Roztržka obou milenců. - Catullovo odříkání. - Lesbiín konkubinát. - Kurtizána Quintia. - Catullovy verše proti Quintii. - Řecká kurtizána Ipsithílla. - Calullův epigram proti denním hostům bordelu, do něhož utekla se jedna z jeho milenek. Catllll a Au ilena. - Předčasná smrt Catullova. - Propertius. - Cynthia čilí Hostilía, dcera Hostiliova. - Láska j~jí k Propertiovi. - Cynthia a Statilius Taurus, zámožný praetor iliyrský. - Noc láskv s Cynthíí. _ Ctitelé Cynthie. - Mořské lázně v Bajích. - Smíření s Cynthíí. Kuplířka Acanthis. - Cynthíína žárlivost. - Lycínna. - Travička Nomas.- Kvapný pohřeb Cynthiin. - Propertiova -mrl. - Společný hrob Tibullus. - Jeho prostopášný život. - Propuštěnka Plania čilí Delia. _ Její manžel. - Matka Deliína. - Tibullova platonická láska. - Nápoje lásky. Nemesis. - Cerinthus. - Tibullova láska k Neeře. - Odmítnutí Neeřino. - Tibullovo zoufalství. - Sulpitía, dcera Serviova. Tibullova nevěrnost. - Glyceris. - Glyeeřino odmítnutí. - Tibullova smrt. - Kitheris. _ Cornelius Gallus. - Lycoris.. Gallus ve válce parthské. - Jeho návrat. _ Lycoridina nevěrnost. - Gentia a Chloe. Lidia. - Maximian, vyslanec Theoderichův a Lycoris. - Ovidius. Corinna. - Ovidiovy rady. - Co-

5 nnna u Ovidia. - Ovidiova žárlivost a hněv. - Kuplířka Dipsas. - Její nestydaté rady. - Eunuch Bagoas. - Nape a Cypassis. Corinna a římský vojevůdce. - Ovidiovy básně. - Tajné jeho milostné pletky s dcerou císaře Augusta. - Ovidiovo vyhnanství. - Ovidiova smrt 14. Marcus Valerius Martial. - Popularita Martialových epigramů. - Martialova odpověď kritiku Corneiiovi. - Oběti Martialova sarkasmu. Volné mravy básníkovy. - Epigram proti Clodii Marcelle, choti Martialově. - Čtenářové spisů Martíalových. - Knihkupec Secundus.- Llčení kurtizán. - Lesbia. - Nestoudnv její život. - Chione a Helida. - Martialův epigram proti Lesbii. Chloe. - Hrabivost Luperka, jejího milence. - Thais. - Pomsta Martialova. - Filenis a milenec její Diodor. - Filenina zkaženost. - Epigram o ni. Příčina nenávisti Martialovy k Fíleně. - Filenin Cynismus. - Lydia. - Martielův odpor vůči starým nevěstkám. - Fabulla, Lila, VetustiIla, Gal1ia, Saufeia, Marulla, Thelesilla, Pontia, Lecania, Ligella, Lyris, Fescennia, Senia, GaIla, Egle. - Nepravé řecké kurtizány. - Lycoris, Glycera, Chione a Flogis, Polla.. Návrat Clodie Marcely do Španělska. - Martialovy smířlivé epigramy. - Petronius. - Jeho Satyricon jakožtn obraz mravů z dob římského císařství. - Petroniovy epigramy. - Sestoria, Martia, Delia, Arethusa, Basílissa. Petroniova Eebevražda 15. Římští cisařové. - Neblahý vliv jejich zkaženosti mravů. - Přísnost zákonů před dobou úpadku. - Edil Quintus Fabius Gurges. - Edilové Vilius Rapullus a Marcus Fllndanius. - Konsul Postumius. - E&utius a Fecenia. - Julius Caesar a jím svedené vznešené ženy. - Eunoe a Kleopatra. - Mrzkost cizoložných jeho náklonností. - Caesar a Nikomedes, král bithynský. - Posměšná píseň římských vojáků o Caesarovi. - Císař Oktavian. - Jeho necudnost. - Jeho odpor proti cizoložství. - Krvesmilství s dcerou jeho Julíí. - Jeho záliba v nevinných dívkách. - Šílená vášeň ku hře. - Manželky jeho Claudia, Scribonia a Livia Drusilla. - Slavnost dvanácti božstev. - Apolo Tortor. Císař Tiberius. - Náklonnost jeho k opilstvf. - Zákony proti cizoložství. - Jeho veřejný a soukromý život. - Tiberius Caprienus. - Jeho pobyt na Capri. - Obraz Parrhasiův. - Císař Caligula. - Náklonnost jeho k Marku Lepid~vi a herci Mnesterovi. - Láska jeho ke kurtizáně Pyrallidě. - Nevěstčí daň. - Otevření lupanaru v císařském paláci. - Císař Claudius.- Prostopášnosti manželek jeho Urgulanilly a Mesaliny. - Císař Nero. - Jeho mládí. - Veřejné hostiny na poli Marsově a ve velkém cirku. Pohostinné domy na nábřeží v Bajích. - Jeho svatba se Sporem. - Cizoložná jeho náklonnost k Agrippině. - Agrippína smrt. - Císař Galba. - Císař OLho Jeho znemravnělost. - Císař Vitel1ius. - Jeho láska k propuštěnci Asiatikovi. - Nenasytná jeho žravost. - Císař Vespasian. - Jeho zdrženlivost. - Jeho konkubina Cenis. - Císař Titus. - Jeho vzorné panování. - Domitia a herec Paris. - Císař Domitian. - Hrozné tresty proti pokleskům Vestalek. - Nerva, Trajan a Hadrian. - Antonius Pius a Marcus Aurelius..' Císař Commodus. - Anterus Commodovy konkubiny a hoši k smilstvu určení. Commodovy orgie. Propušlěnec Onon. - Příjmi

6 Herkules. - Konkubína Marcia. - Commoclova smrt. Císař Helioga. bal. - Velekněz boha slunce Přepych v oděvu. Semiamira. Založeni "senátku". - Heliogabalova zvrácenost. - Necudné pantomimy. - Soudruhové clsařovi. - Jarní slavnosti. - Císařova návštěva veřejných domů. - Jeho náklonnost k prostitutkám. - Císař jako kurtizána. - Legitimni ženy císařovy. - Vdova po Pomponiovi Bassovi. - Cornelia Paula. Kněžka Vestina. - Heliogabalovi manželé. - Vozka Hierokles. - Aurelius Zoticus, zvaný Kuchař. - Svatba bohů a bohyní. - Heliogabalovy slavnosti. - Práva kurlizán v císařském paláci. - Heliogabalova smrl. Císař Alexander Severus. - Blahodárný vliv jeho panování. - Císař Gallian. - Jeho prostopášnosti. Cisařové Claudius, Aurelian, Tacilus. - Zákaz vykřicených domů. - CísaťProbus a Carinus. Jejich Lhýralý život.. Císař Diocletian. - Konec řimské prostituce 198

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?)

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) PRINCIPÁT (27 př. n. l. - 284 n. l.) OKTAVIÁN AUGUSTUS (27 př. n. l. - 14 n. l.) Oktavián (Caesarův adoptovaný syn) porazil Marka Antonia a Kleopatru

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Diplomová práce 2009 Bc. Ondřej KOLÁŘ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě Bohatí aristokraté, velkostatkáři a obchodníci žili ve vilách nedaleko Říma, zároveň vlastnili výstavné domy přímo ve městě. Převážná část obyvatel města žila

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat?

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat? OVLÁDNUTÍ ITÁLIE Galové 387 př. n. l. v Římě (Kapitol) srov. kdy se poté podaří cizím vojskům vniknout za hradby Říma? Vae victis! jaké poučení z toho pro Římany vyplyne? Řekové (srov. Pyrrhovo vítězství)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Iulsko-claudijská dynastie VY_32_INOVACE_11_20. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Iulsko-claudijská dynastie VY_32_INOVACE_11_20. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu

Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu Asklepion v Pergamonu a jeho odkaz pro současnou medicínu Viktor Holan, Viktor Holan ml., Juraj Minárik Každý rok cestuje za odpočinkem i poznáním stále více našich turistů do Turecka. Láká je především

Více

Úvod. Postavili jsme na tisíc chrámů Fortuně, ale žádný Rozumu. Marcus Cornelius Fronto, učitel Marka Aurelia

Úvod. Postavili jsme na tisíc chrámů Fortuně, ale žádný Rozumu. Marcus Cornelius Fronto, učitel Marka Aurelia Úvod Postavili jsme na tisíc chrámů Fortuně, ale žádný Rozumu. Marcus Cornelius Fronto, učitel Marka Aurelia Otázka, jakým principem se řídí šťastná a nešťastná náhoda, trápí lidstvo jako málokterá jiná.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2009 Bc. Rudolf Ferenc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

Starověký Řím. 1) Etruskové. Vznik Říma.

Starověký Řím. 1) Etruskové. Vznik Říma. Starověký Řím 1) Etruskové. Vznik Říma. Osídlení starověké Itálie v 8. století př.n.l. Italikové - indoevropské kmeny. Obývali spíše střed Itálie, ale i Sicílii. Dělili se na mnoho kmenů - Sabinové, Samnité,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu

5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus. 1. Východiska principátu 5. Principát (27 př. Kr. - L. P. 284) a) Augustus 1. Východiska principátu Po bitvě u Aktia r. 30 př. Kr. se Octavianus stal v pořadí čtvrtým jedinovládcem v Římské říši (po Sullovi, Pompeiovi a Caesarovi).

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU)

18.8.2002. Minimum Possible Distance (AU) EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226. Nominal Distance (AU) 18.8.2002 Vítám vás v novém týdnu. Minulé dva týdny byly všechno možné jen ne klidné. Marně jsem přemýšlel co napsat k všem těm hrůzám co se v této zemi děly. Povodně, které postihli velkou část naší země

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II.

VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II. VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II. Doba železná (700 0 př. Kr.) Mgr. Renata Chromíková Dějepis pro 6. roč. ZŠ ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Starší doba železná (700 400 př. Kr.) Doba

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

Činy božského Augusta RES GESTAE DIVI AUGUSTI -MONUMENTUM ANCYRANUM Dole následuje opis činů božského Augusta, kterými podmanil svět moci římského lidu, a nákladů, které učinil pro stát a římský lid, vepsaných

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství na tuto prezentaci navazují pracovní listy: manželství pracovní list č.1 svatební tradice a zvyky

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK

JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK JEŽÍŠ KRISTUS BŮH A ČLOVĚK Žil Ježíš Kristus opravdu na této zemi? Nebo je to jen pohádka? A jestliže žil, byl to skutečně Bůh, anebo byl jen obyčejným člověkem? Nad těmito otázkami se můžeme teď zamyslet.

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 HOSPODAŘENÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DOBOVÉ POZADÍ NOVÉHO ZÁKONA. Úvod

DOBOVÉ POZADÍ NOVÉHO ZÁKONA. Úvod DOBOVÉ POZADÍ NOVÉHO ZÁKONA Mgr. Karel Taschner, Th.D. Úvod Dobové pozadí Nového zákona má za úkol zobrazit prostředí, v němţ vznikají spisy Nového zákona. Všímá si jednak historického období před příchodem

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA:

TERMÍN: 6. 7. 12. 10. 2013 CENA: Cestovní kancelář Boca spol. s r. o. 17. listopadu 342, 530 02 Pardubice tel./fax: +420 46 6511041, 46 6530207 e-mail: info@ckboca.cz http://www.ckboca.cz Program zájezdu: 1. den: Odjezd z Českého Těšína

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Vánoční balada o hnusných mužích

Vánoční balada o hnusných mužích Vánoční balada o hnusných mužích Je předvánoční čas. Všude nazdobené stromečky, chvojí voní, svíčky plápolají a prodlužují nejkratší dny v roce... Je to dojemné. Ale ne pro mé kamarádky. Tři z nich se

Více

Pracovní list - střední školy

Pracovní list - střední školy ČESKÝ JAZYK POJĎME SI ČÍST O CAESAROVI! Text č. 1: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 376....Vypráví se, že když přecházel přes Alpy a míjel jakousi malou barbarskou

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv

aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv Stránka č. 1 z 5 aktuální číslo připravujeme profil časopisu pro inzerenty předplatné soutěže archiv EUNUCH JAKO PROFESE Byli terčem kritiky, posměšků, závisti i nenávisti. Přesto měli v Číně unikátní

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více