Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae."

Transkript

1 OBSAH. L Římané. 1. Posvátná prostituce v Etrurii. Obyvatelé staré Italie. _ Řím. - Vlčice Akka Larentia. - Původ lupanaru. - Založení Říma. _ Luperkalie. - Luperci, kněží boha Pana. - Sabinky a orakl. - Herakles a OmIale Posvátná prostituce v Římě. - Nevéstka Flora. - Její sňatek s Tarutiem. - Původ floralií. - Slavnosti Flořiny ft Pomoniny. _ Nevěstky při floralilch. - Cato v cirku. - Venu Cloacina. - V~nus Placida, Genetrix atd. - Venus Lasciva, Voluptia, Vo!untaria. - Chrám Venuše Eryciny v Sícilii. - Venušin chrám v Římě. - Původ kultu Venus Vietrix. - VenuI Myrtea čili Murcia. - Nevěstčí dary Venuši. _ Necudné oběti Římanek Kupidovi, Priapovi, Mutinovi atd. - Priapeia. Kult boha Mutina. - Mutuna. Portunda. - Tychon a Orthanes. Mysterie Isidiny v Římě. - Slavnosti lsidíny. - Zkaženost kněží lsidiných. - Kult Bacchdv. - Bacchanti a bacchantky. - Trhy na nevěstky. - Rozdíl mezi posvátnou prostitucí římskou a řeckou 3 2. Prostituce legální. - První prostitutky v Římě. - Romulus, zakladatel manželství. - Čtvero zákonli ve prospěch Sabinek. - Zřízení řádu Vestálek.. Tragická smrt Lukrecie. - Cizoložství u praobyvatelů ltalie. - Cizoložnice a prostituce. - Kybele. - Priap a nymfa Lotis. _ Tresty cizoložnic. - ConIarreatio. - Mater Iamílias. - Provdaná žena. Coemptio. - Usucapio čili manželství na zkoušku. - Celibát u patricijů. - Vibius Casea před censory. - Lex Julia. - U1pianovo vysvětlení pojmu "veřejná děvka". - Rdzné odrůdy a zřízení římské prostituce.- Prostituce potulná. - Prostituce stabilní. - Stuprum a fornicatio. Lenocinium. Lenae a lenones. Meretrices. Lícentia stupri. - Císařské zákony.proti prostituci. - Komedie: "Nevěstka a kuplíř". _ Zákony a tresty proti cizoložství. - Legální konkubinát. Konkubiny. Zdanění prostituce. Bordelář Vetmius. Ciceronova obhajoba Coelia. _ Lhostejnost vůčí nepřirozeným nepravostem. Lex Scantinia Římské nevěstky. Jich roztřídění. Meretrices a prostibulae. Ali. cariae Blitidae. - Bustuariae. - Casalides. - Copae. - Diobolares. _ Florariae. - Gallínae. - Delicatae. Delicata Flavia Dimiti1la, chof cisaf. Vespasiana a matka Titova. - Famosae. - JUDiceS.- Juvencae.

2 Lupae. - Noeti1ucae čili noctivigilae. - Nonariae. - Pedeneae. - Doridky. Rdzné, všem třídám společně názvy. - Etymologie slova putae. - Quadrantariae. - Quaestuariae. QuasiI1arie. - Ambulatrices. - Scorta. Scorta devia. - Scrantíae. - Suburanae. - Summoeníanae. - Schoeniculae. - Límaces. - Circulatrices. - Charybdes. - Pretiosae. - Ženský senát. - Pueri meritoríi. - Pathici. - Ephebi. - Gemmelli. - Catamiti. - Amasii. - Eunuchové. - Paedicones. - Cinaedes. - Tanečnice, flétístky, líristky. - Gaditanae. - Ambubaiae. - Meretricium. - Dohazovači a prostředníci prostituce. - Leno. - Lena. - Krčmáři a lazebníci. - Pekárny. - Holiči a voňavkáři. - Unguentarius. - Admonitrices, stimu. latrices a conciliatrices. - AnciI1ulae. - Perduetores. - Adduetores. Tranetatores. - Bordeláři. - Beluraii. - Caprarii. - Anserarii 4. Mlsta prostituce. - Lupanary. - Lázně. - Ženský senát. - Lupanary esquilinské. - Lupanary u cirku a u chrámu míru. - Subura. - Klenbová podloubí v cirku. - Přístav misenskv. - Popis Lupanaru. - Pokojíky prostitutek. - Vvvěsný štít. - Nářadí. - Oplzlé obrazy. - Vnitřní výzdoba pokojíků. - Lupanary boháčů. - Původ slova fornicatio. - Stabula čili lupanary nižšího druhu. - Pergulae čili balkony. - Turturillae. - Casauríum čilí lupanar za hradbami městskými. Meritoria a meritorii.- Geneae. - Původ slova lustrum. - Obyvatelé lupanaru - Leno a lena. - Anci11ae ornatrices. - Aquarii čili aquariolí. - Bacario. - Villicus. - Adduetores, conduetores a admissarii. - Kostým nevěstek v lupanarech. - Slavnosti v lupanarech. - Domilianův zákon o kastraci. - Castratí. spadones a thlibiae. - Messalina v bordelu. - Tarsiina cena panenství a obyčejná taxa prostituce. - Plán římského lupanaru dle Petronia. - Taxy v bordelu. - Nájemné za pokoj. - Quadrantariae a diobolares 5. Počátek.legální prostituce. - Registrace nevěstek. - Ženy a dcery senatorův a licentia stupri. - Výhody z regulování prostituce pro stát a společnost. - Nevěstčí daň. - Zápis nevěstek. - Edilský úřad a prostituce. - Poulični policie. - Julia, dcera Augustova. - Edi1ská policie ve veřejných domech. - Edilové plebejští a patricijští. - Příhoda edila, jenž se chtěl násilím dostati k nevěstce Mammi. - Mlsta tajné prostituce. - Veřejné lázně. - Konsulova žena v teanských lázních. - Přepych a zkaženost v římských lázních. - Veřejné lázně pro obé pohlaví. - Lázně Scipionovy. - Balneatores a aliptes.- Prostopášnosti Domitianovy dvorní společnosti ve veřejných lázních. Volné lázně pro plebeje. - Lázně pro aristokracii a boháče. - Prostítuce v lázních... Fellatrices a fellatores. - Krčmy. - Špatná pověst návštěvníků krčem. - Popis římské popiny. - Stabulum. - Hostince.- Noční domovní prohlídky. - Pekárny. - Edilové jako bordelní policie.- Peněžité a tělesné přestupky a tresty. - Čeho se odvažovala Messalina, provozujíc nevěstčí živnost v lupanaru. - Počestná žena ve vykřičeném domě. - Plnomocníci edilův. - Doba, kdy byly lupanary a jiné veřejné domy otvírány a zavírány. - Nevěstky v cirku. - Prostituce a divadlo.' Potulná prostituce. - Zdi a pomníky pod ochranou Eskulapovou. - Necudnost pouliční a pokoutní prostituce. - Catullus a Lesbia. - Zákonitá moc otcovská a poručenská nad syny a svěřenci. - Adventores

3 Venatores.. Álkinoi. -' Salaputii. - Semitarii Adulter, scortator a moechus. - Heliogabal v lupanarech. - Kostým nevěstek. Účes.. Zákaz užívání zlatého prachu. - Modrý a žlutý vlas. - Národní kroj prostitutek tyrských a babylonských. - Amiculum. - Mitra, tiara, nimbus. Zákaz užívání nosítek a vozli. Carmenta. - Nositka. Cella a oetoform. - Lex Oppia Prostituce aristokratická. Bonae mulieres. - Rozdíl mezi římskou kurtizánou a řeckou hetérou. - Cicero u Cytheridy. - Preciosae a famosae. Via sacra. - Promenády kurtizán. - Procházky žen počestných. - Matrony. - Ogulnia. - Sergíus, milenec Hippiin. - Němá mluva prostitutek. Signum infame. - Gesticulariae. Němohra lásky. - Upiatost v římské konversaci. - Latinská erotika. Bratr a sestra. - Molles libri čili erotické spisy. - Tajné knihovny kurtizán a světáků. Recké a římské oplzlé spisy a církevní otcové Tajemné a osklivé nemoci. - Impura Venus. - Zavlečení asijského smilstva do Ríma. - Přičiny rozšíření nepřirozeného smilstva. - Ženské pohlavní nemoci. - Venerické nemoci a lékařové. - Kouzelníci a šarlatáni. - Malomocenství. - Morbus indecens. - Lékařové. - Rukopis z 13. století o přijici. - Objevení se elefantiasis v Rímě. - Asklepiades Blthynský. - T. Aufidius. - Musa, lékař Augustův. - Meges Sidonský. - Popis elefantiasis dle Aretaios Kappadockého. - Srovnání její s příjicí 15. století. - Campanus morbus. - Spinturnicium. - Familia ficosa. - Junp fluonia. - Nemocí, přivlečené do Ríma cizinci. - Rečtí lékařové.- Vettius Valens. - Themison. - Thessalus Trallský. - Soranus Efesský. - Empirikové, lazebníci a mastičkáři. - Asklepiades Farmacion. - Apollonius Pergamonský. - Kriton. - Andromachus a Dioskorides. - Galienus a Oribasus. - Archígenus. - Herodot. - Leonidas Alexandrinský.- Archiatres. - Archiatri pallatini a archiatri populares. - Zřízení Antonia Pia.. Eutychu~. - Porodní babičky a medicae. - Martialův epigram proti Lesbii. - Tajné prostředky proti pohlavním nemocem. - Quartilla Medicae juratae. - Porodní babičky. - Agonodike. - Sagae. - Suppostřices. - Původ slova sagefemme. - Masti, voňavky, nápoje lásky a zaříkání. - Připravování nápojů lásky. - Gratidia. - Mons Esquilinus.'- Zaříkání. - Afrodisiaka. - Hippomanllm. - Záliba Římanů ve voňavkách. - Kosmetika. - Poppaca. - Kurtizána Acco: - Sagy a voňavkářky. _ Fascinum. - Infibulace. - Kastrace u žen. - Kněží bohyně ~~ % 9. Prostopášnost Římanů - Petronius Arbiter. - Hosťna Trimalchionova.- Slovo "vivere". - Bohyně Vitula. Vitulari a vivere. - Noční slavnosti čili comessationes. - Původ slova missa. - Comessationes v císařském paláci. - Řecká kurtizána Cytheris. - Sulpítius Gallus. - Herci a komikové 'při hostinách. - Pantomimy a tanečnice. - Oplzlé tance při pilkách. - Propuštěnec Zoilus. - Episoda z Trimalchionovy hostiny. - Příbor a dekorace v jídelně. - Thesaurochrysonochrisides a komik Galba. Květiny pti tabuli. - Larové. - Conisalus, Tryeallus, Pilummis a Picumnus. - Deverra, Deverroaa, Intercidona. Bohyně Viriplaca.-

4 Domiducus. - Suadela, Orbana, Genita Mana, Postversa, Prorsa, Cuba Dea, Thalassus. - Angerona, Fauna. - Jugatinus 107 1:). Pověrčivost Římanů. - Pověrčivost římských kurtizán a světáků. - Vykládání znamení. - Nepříznivé předzvěsti.. - Oplzlá slova. - Noční nádoby. - Moč Předpovídání z říhání. - Krepitus Deus ridiculus. _ Význam kýchání. Pták Jupitera Konservatora. - Sokratův démon. _ Jupiter a Cybele. - Význam kýchání při mílostných schůzkách. - Akmé a Septimius. - Hučení v uších a třesení údů. - Pravá a levá strana těla. - Praskání postele. - Lectus adversus a leetus genialís. - Kmitání lampy. - Prostitutky jako vykladačky znamení. - Různé věštby. _ Příznivá a nepříznivá znamení pro prostitutky. - Císař Proculus a sto sarmatských panen. - Pes a kočka v pověře. - Pověry služek Venušiných. - Matrony a nevěstky při náboženských slavnostech. - Zkouška panenství. - Fortuna Virginalís. - Význam ořechu Dějepisci a chvalořečníci. - Bá~níci průvodci a milenci kartízán - Musy erotické lyriky - Horác. - Cupiennus. - Přísaha Sallustova. - Marsaeus a tanečnice Origo. - Horácova epikurejská fílosofie. - Neera, první milenka Horácova. - Origo, Lycoris a Arbuscula. - Horácovy vztahy k Dbstárlé vznešené dámě, kterou opouští k vůli Inachii. - Cinara. _ Voňavkářka Gratidia a její nápoje lásky. - Kurtizána Hagna a Balbinus. - Horáeova náklonnost k hochům. - Bathylus. - Lysiseus. _ Lycas. - Pyrrha. - Horáeova píseň loučení na nevěrnou Pyrrhu. Lalage. _ Arístius. - Tuseus a Lalage. - Barína Tyndaris a její matka, přítelkyně Gratidie. - Lydia a její zrada s Telefem. - Lydia opouští Telefa k vůlí Calaidovi. - Smíření s Lydií. - Chloe. - Fíllis. - Glycera, bývalá milenka Tibullova. - Horáeova známost s Chloe. - Lyde, poslední mi. lenka Horácova Catullus. - Povaha jeho básní. - Jeho konkubiny a přítelkyně. - Clodia čilí. Lesbia, dcera senatora Metella Celera. - Lesbíín vrabčík.- Catullova láska k Lpsbii. - Roztržka obou milenců. - Catullovo odříkání. - Lesbiín konkubinát. - Kurtizána Quintia. - Catullovy verše proti Quintii. - Řecká kurtizána Ipsithílla. - Calullův epigram proti denním hostům bordelu, do něhož utekla se jedna z jeho milenek. Catllll a Au ilena. - Předčasná smrt Catullova. - Propertius. - Cynthia čilí Hostilía, dcera Hostiliova. - Láska j~jí k Propertiovi. - Cynthia a Statilius Taurus, zámožný praetor iliyrský. - Noc láskv s Cynthíí. _ Ctitelé Cynthie. - Mořské lázně v Bajích. - Smíření s Cynthíí. Kuplířka Acanthis. - Cynthíína žárlivost. - Lycínna. - Travička Nomas.- Kvapný pohřeb Cynthiin. - Propertiova -mrl. - Společný hrob Tibullus. - Jeho prostopášný život. - Propuštěnka Plania čilí Delia. _ Její manžel. - Matka Deliína. - Tibullova platonická láska. - Nápoje lásky. Nemesis. - Cerinthus. - Tibullova láska k Neeře. - Odmítnutí Neeřino. - Tibullovo zoufalství. - Sulpitía, dcera Serviova. Tibullova nevěrnost. - Glyceris. - Glyeeřino odmítnutí. - Tibullova smrt. - Kitheris. _ Cornelius Gallus. - Lycoris.. Gallus ve válce parthské. - Jeho návrat. _ Lycoridina nevěrnost. - Gentia a Chloe. Lidia. - Maximian, vyslanec Theoderichův a Lycoris. - Ovidius. Corinna. - Ovidiovy rady. - Co-

5 nnna u Ovidia. - Ovidiova žárlivost a hněv. - Kuplířka Dipsas. - Její nestydaté rady. - Eunuch Bagoas. - Nape a Cypassis. Corinna a římský vojevůdce. - Ovidiovy básně. - Tajné jeho milostné pletky s dcerou císaře Augusta. - Ovidiovo vyhnanství. - Ovidiova smrt 14. Marcus Valerius Martial. - Popularita Martialových epigramů. - Martialova odpověď kritiku Corneiiovi. - Oběti Martialova sarkasmu. Volné mravy básníkovy. - Epigram proti Clodii Marcelle, choti Martialově. - Čtenářové spisů Martíalových. - Knihkupec Secundus.- Llčení kurtizán. - Lesbia. - Nestoudnv její život. - Chione a Helida. - Martialův epigram proti Lesbii. Chloe. - Hrabivost Luperka, jejího milence. - Thais. - Pomsta Martialova. - Filenis a milenec její Diodor. - Filenina zkaženost. - Epigram o ni. Příčina nenávisti Martialovy k Fíleně. - Filenin Cynismus. - Lydia. - Martielův odpor vůči starým nevěstkám. - Fabulla, Lila, VetustiIla, Gal1ia, Saufeia, Marulla, Thelesilla, Pontia, Lecania, Ligella, Lyris, Fescennia, Senia, GaIla, Egle. - Nepravé řecké kurtizány. - Lycoris, Glycera, Chione a Flogis, Polla.. Návrat Clodie Marcely do Španělska. - Martialovy smířlivé epigramy. - Petronius. - Jeho Satyricon jakožtn obraz mravů z dob římského císařství. - Petroniovy epigramy. - Sestoria, Martia, Delia, Arethusa, Basílissa. Petroniova Eebevražda 15. Římští cisařové. - Neblahý vliv jejich zkaženosti mravů. - Přísnost zákonů před dobou úpadku. - Edil Quintus Fabius Gurges. - Edilové Vilius Rapullus a Marcus Fllndanius. - Konsul Postumius. - E&utius a Fecenia. - Julius Caesar a jím svedené vznešené ženy. - Eunoe a Kleopatra. - Mrzkost cizoložných jeho náklonností. - Caesar a Nikomedes, král bithynský. - Posměšná píseň římských vojáků o Caesarovi. - Císař Oktavian. - Jeho necudnost. - Jeho odpor proti cizoložství. - Krvesmilství s dcerou jeho Julíí. - Jeho záliba v nevinných dívkách. - Šílená vášeň ku hře. - Manželky jeho Claudia, Scribonia a Livia Drusilla. - Slavnost dvanácti božstev. - Apolo Tortor. Císař Tiberius. - Náklonnost jeho k opilstvf. - Zákony proti cizoložství. - Jeho veřejný a soukromý život. - Tiberius Caprienus. - Jeho pobyt na Capri. - Obraz Parrhasiův. - Císař Caligula. - Náklonnost jeho k Marku Lepid~vi a herci Mnesterovi. - Láska jeho ke kurtizáně Pyrallidě. - Nevěstčí daň. - Otevření lupanaru v císařském paláci. - Císař Claudius.- Prostopášnosti manželek jeho Urgulanilly a Mesaliny. - Císař Nero. - Jeho mládí. - Veřejné hostiny na poli Marsově a ve velkém cirku. Pohostinné domy na nábřeží v Bajích. - Jeho svatba se Sporem. - Cizoložná jeho náklonnost k Agrippině. - Agrippína smrt. - Císař Galba. - Císař OLho Jeho znemravnělost. - Císař Vitel1ius. - Jeho láska k propuštěnci Asiatikovi. - Nenasytná jeho žravost. - Císař Vespasian. - Jeho zdrženlivost. - Jeho konkubina Cenis. - Císař Titus. - Jeho vzorné panování. - Domitia a herec Paris. - Císař Domitian. - Hrozné tresty proti pokleskům Vestalek. - Nerva, Trajan a Hadrian. - Antonius Pius a Marcus Aurelius..' Císař Commodus. - Anterus Commodovy konkubiny a hoši k smilstvu určení. Commodovy orgie. Propušlěnec Onon. - Příjmi

6 Herkules. - Konkubína Marcia. - Commoclova smrt. Císař Helioga. bal. - Velekněz boha slunce Přepych v oděvu. Semiamira. Založeni "senátku". - Heliogabalova zvrácenost. - Necudné pantomimy. - Soudruhové clsařovi. - Jarní slavnosti. - Císařova návštěva veřejných domů. - Jeho náklonnost k prostitutkám. - Císař jako kurtizána. - Legitimni ženy císařovy. - Vdova po Pomponiovi Bassovi. - Cornelia Paula. Kněžka Vestina. - Heliogabalovi manželé. - Vozka Hierokles. - Aurelius Zoticus, zvaný Kuchař. - Svatba bohů a bohyní. - Heliogabalovy slavnosti. - Práva kurlizán v císařském paláci. - Heliogabalova smrl. Císař Alexander Severus. - Blahodárný vliv jeho panování. - Císař Gallian. - Jeho prostopášnosti. Cisařové Claudius, Aurelian, Tacilus. - Zákaz vykřicených domů. - CísaťProbus a Carinus. Jejich Lhýralý život.. Císař Diocletian. - Konec řimské prostituce 198

Alexandr Veliký, Pompei

Alexandr Veliký, Pompei Alexandr Veliký, Pompei 2. a 3. stol. n. l. Římská nadvláda v Egyptě Na dřevěných destičkách nebo rakvích Realistická podoba mrtvého Tempera a enkaustika (třená barva s voskem) Ovlivnily byzantský portrét

Více

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu

Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu Otázka: Antický Řím Předmět: Dějiny umění Přidal(a): edita Antický Řím: 10. stol. př. nl. Italické kmeny = později Latinové založili Řím, římskou říši a její kulturu 753 př. nl. založení Říma 753 510 př.

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

OBSAH. Předmluva 13.

OBSAH. Předmluva 13. OBSAH Předmluva 13 ÚVOD: PROBLEMATIKA ZÁNIKU ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Římská republika v novověkém obrazu dějin 15 Raná a pozdní republika 16 Hodnocení pozdní republiky v moderní historiografii 20 Problematika

Více

PRINCIPÁT. Pont du Gard

PRINCIPÁT. Pont du Gard PRINCIPÁT Pont du Gard Hubert Robert, La Maison carrée, les arènes et la tour Magne à Nîmes, 1787, Louvre Augustus a Agrippa na asu z Nemausa bitva v Teutoburském lese Arminius Vare, Vare, rede mihi legiones

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název materiálu: Opakování Řecko, Řím. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Opakování Řecko, Řím Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Opakování - Starověké Řecko a Řím 1. Kde a proč zakládali Řekové osady? (použij

Více

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky.

ŘÍMSKÁ LITERATURA. Je psána latinsky. ŘÍMSKÁ LITERATURA Je psána latinsky. Není původní, Římané napodobili literaturu řeckou, převzali její témata i způsob zpracování, ale přizpůsobili ji svým potřebám. Např. epos výchova k národní hrdosti

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o Etruscích a založení Říma. Základní pojmy Etruskové Latinové společenská hierarchie

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Římské císařství. 31 př.n.l. 476 n.l.

Římské císařství. 31 př.n.l. 476 n.l. Římské císařství 31 př.n.l. 476 n.l. První císaři Octavianus Augustus Tiberius Caligula Claudius Nero Octavianus Augustus 31 př.n.l.- 14 n.l. Formálně obnovil republiku, moc senátu, ale měl svrchovanou

Více

Polybios (Hist. VI, 53), 2. století př. Kr. Kdykoli zemře nějaký vynikající muž, je při pohřbu nesen na Forum na tribunu zvanou Rostra, kde je jeho

Polybios (Hist. VI, 53), 2. století př. Kr. Kdykoli zemře nějaký vynikající muž, je při pohřbu nesen na Forum na tribunu zvanou Rostra, kde je jeho ŘÍMSKÝ PORTRÉT Polybios (Hist. VI, 53), 2. století př. Kr. Kdykoli zemře nějaký vynikající muž, je při pohřbu nesen na Forum na tribunu zvanou Rostra, kde je jeho tělo vystaveno někdy ve stojící poloze,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše

Název vzdělávacího materiálu: Starověký Řím III. Apollo, Diana, Merkur, Minerva, Venuše Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ROČNÍK Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_9_Starověký _Řím _III_Apollo_Diana_Merkur_Minerva_Venuše

Více

Římské císařství. Počátky císařství v 1. století

Římské císařství. Počátky císařství v 1. století Římské císařství Počátky císařství v 1. století Octavianova obrovská vítězství mu pomohla k upevnění moci. Začal v Římě budovat režim a systém osobní moci. Činil to velmi takticky a nenápadně zachovával

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou Apeninský poloostrov Apeninský poloostrov (dnešní Itálii) osídlily v 1. tisíciletí před naším letopočtem indoevropské kmeny Italiků ( název Itálie) a Ilyrů. Nejvyspělejší kulturu tu však vytvořili Etruskové

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika Starověký Řím Osnova: 1) Úvod 2) Zrození Říma 3) Římské království 4) Římská republika 1) Punské války 2) Krize republiky, bratři Gracchové 3) Občanská válka 5) Římské císařství 1) Vrchol císařství 2)

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone

Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone Itálie - Řím Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone Termín: 31. 8. 3. 9. 2017 Počet účastníků: max. 12 osob ve skupině Hlavní město Itálie je jedno z nejstarších v historii Evropy,

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: únor 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: únor 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_16_Římská jména Antické

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

Antický Řím Principát

Antický Řím Principát Antický Řím Principát Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02018 Po zániku druhého triumvirátu, resp. po porážce Marca Antonia, se do čela římského státu postavil Octavianus. Během čtyř let dával do pořádku

Více

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137.

VY_12_INOVACE_42. Vzdělávací oblast : Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, 582 55; IČ: 70987882; tel.: 569445137. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 42 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova

85 př. n. l. jednání u Dardanu Sulla felix 84 př. n. l. zavražděn Cinna 83 př. n. l. návrat Sully 82 př. n. l. bitva u Collinské brány Sullova Pozdní republika Tiberius Sempronius Gracchus 133 př. n. l. tribun lidu Pozemková reforma rozdělení ager publicus Revize půdy komise Tribun Marcus Octavius Testament Attala III. Válka s Jugurthou (111-105

Více

Kultura klasického období starověkého Řecka

Kultura klasického období starověkého Řecka KULTURA KLASICKÉHO OBDOBÍ Klíčová slova: kalokagathia výchovným ideálem, hloubání filosofů o světě, pravdě a lidském poznání, první historikové, řečníci z povolání, Hippokratova přísaha, dokonalé sochy

Více

Životopisy dvanácti císařů

Životopisy dvanácti císařů Gaius Suetonius Tranquillus (úvod tohoto životopisu se ztratil) Životopisy dvanácti císařů KNIHA PRVNÍ Božský Iulius - v 15 letech ztratil otce - v 16 letech se stal obětníkem Jovovým, rozvedl se s Cossutií

Více

Literatura starověku. Český jazyk - literatura

Literatura starověku. Český jazyk - literatura Literatura starověku Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 1. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník osmiletého gymnázia

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality

STŘEDOVĚKÉ DIVADLO. Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část. Pašijové hry (mystéria) a morality STŘEDOVĚKÉ DIVADLO Náboženská kontemplace a lidová zábava 2. část Pašijové hry (mystéria) a morality Mystérium pořádání celkové řízení her církev organizace, realizace náboženský spolek nebo světské bratrstvo

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

Přední strana: Zadní strana: Věra VOŇKOVÁ. Koloseum, Řím

Přední strana: Zadní strana: Věra VOŇKOVÁ. Koloseum, Řím Věra VOŇKOVÁ 2013 Přední strana: Koloseum, Řím Zadní strana: Nahoře: Nástěnný obraz Básnířka, Pompeje Dole vlevo: Nástěnný obraz znázorňující boha plodnosti Priapa, jak váží svůj ohromný falus na misce

Více

Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone

Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone Itálie - Řím Zážitková cesta do Říma spojená s návštěvou muzikálu Divo Nerone Termín: 13. 16. 6. 2017 Počet účastníků: max. 12 osob ve skupině Hlavní město Itálie je jedno z nejstarších v historii Evropy,

Více

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva...

stavební materiály různé druhy kamene (mramor, travertin,..) pálené cihly beton - základ litého zdiva... Preis Petr Řím založen kolem roku 753 př.n.l podle pověsti bratry Romulem a Rémem dobyvatelé postupné rozšiřování moci Apeninský poloostrov, severní Afrika, Řecko,.. nevýznamnější vládci: Julius Caesar,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Římští prozaikové GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN. Tematická oblast. Datum vytvoření

Římští prozaikové GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN. Tematická oblast. Datum vytvoření Římští prozaikové Tematická oblast Antika Datum vytvoření 9. 7. 2013 Ročník První ročník středních škol Stručný obsah Římští prozaici Gaius Iulius Caesar, Marcus Tullius Cicero, Publius Cornelius Tacitus,

Více

Pozdní republika II.

Pozdní republika II. Pozdní republika II. Germánská hrozba Kimbrové a Teutonové 105 př. n. l. bitva u Aurasie 102 př. n. l. bitva u Aquae Sextiae 101 př. n. l. bitva u Hostilie nebezpečí opakování konzulátu Gaia Maria Povstání

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?)

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ 27 př. n. l. - 476 n. l. (1453 n. l.?) PRINCIPÁT (27 př. n. l. - 284 n. l.) OKTAVIÁN AUGUSTUS (27 př. n. l. - 14 n. l.) Oktavián (Caesarův adoptovaný syn) porazil Marka Antonia a Kleopatru

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno. Diplomová práce. 2009 Bc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Diplomová práce 2009 Bc. Ondřej KOLÁŘ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mgr. Jiří Staňa 2012

Mgr. Jiří Staňa 2012 ŘÍMSKÉ PRÁVO Mgr. Jiří Staňa 2012 Období Společnost Instituce správy Právní předpisy Královské období (8. 5. stol. p.n.l.) Rodové zřízení Kurijní shromáždění, senát, úředníci (rex=král) zvykové právo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled)

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 2. Náhrobek Antonio Galeazzo Bentivoglio, Jacopo della Quercia, kol. 1435, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Obr.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové

SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové SPOLEČNOST V ŘÍMĚ a) patricijové (urození, plnoprávní) < patres (=otcové = předáci aristokratických rodů) Otec rodiny měl v republikánském Římě neomezenou moc nad všemi jejími členy (včetně práva nad životem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 23.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě

VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě VY_32_INOVACE_01_II. /43_Dějepis Život v Římě Bohatí aristokraté, velkostatkáři a obchodníci žili ve vilách nedaleko Říma, zároveň vlastnili výstavné domy přímo ve městě. Převážná část obyvatel města žila

Více

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia dějepisu Objasní základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Augustus a jeho doba VY_32_INOVACE_11_19. Vladimír Macků macku@gymjev.cz 1. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Divadlo Globe v Londýně

Divadlo Globe v Londýně William Shakespeare 1564-1616 Vrcholný anglický dramatik Obecně považován za jednoho z největších dramatiků všech dob Je spojen s londýnským divadlem Globe a s alžbětinskou Anglií Je znám hlavně divadelními

Více

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Starověký Řím-umění. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Starověký Řím-umění Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Římské umění Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích

Více

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.)

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.) 1. Doba královská starověká Itálie je obývána na severu Italiky a Gály, ve středu Etrusky (Toskánsko) a Římany (Latium), na jihu Řeky. v době královské jsou Římané pod nadvládou Etrusků (7. 6.st. př. n.

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Antika Datum vytvoření 11. 6. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia Horatius a jeho tvorba Výklad učiva o Horatiovi doplněný ukázkami z díla a otázkami,

Více

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat?

OVLÁDNUTÍ ITÁLIE. Co bude následovat? OVLÁDNUTÍ ITÁLIE Galové 387 př. n. l. v Římě (Kapitol) srov. kdy se poté podaří cizím vojskům vniknout za hradby Říma? Vae victis! jaké poučení z toho pro Římany vyplyne? Řekové (srov. Pyrrhovo vítězství)

Více

Násilí v římském náboženství: Gladiátoři, vestálské panny a pronásledování křesťanů

Násilí v římském náboženství: Gladiátoři, vestálské panny a pronásledování křesťanů RLB405 Náboženství a násilí Násilí v římském náboženství: Gladiátoři, vestálské panny a pronásledování křesťanů Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. chalupa@phil.muni.cz Náboženství a násilí Kontroverzní téma Náboženství

Více

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM

ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA ŘÍMSKÁ VILLA A OBYTNÝ DŮM VY_32_INOVACE_DVK1216 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Antické umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje římské architektury

Více

Katedra primární vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Katedra primární vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra primární vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Seminární práce z předmětu(kód předmětu) Vývojové myšlení o předškolní výchově Téma: Učení a výchova

Více

Otázka: Starověký Řím. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Stepan95

Otázka: Starověký Řím. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Stepan95 Otázka: Starověký Řím Předmět: Dějepis Přidal(a): Stepan95 kolébkou byla střední část Apeninského poloostrova, od 2. tis. BC rozšiřování území výhodná poloha (z 3 stran moře), členité pobřeží, na severu

Více

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR:

NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: DATUM VZNIKU: leden 2014 AUTOR: NÁZEV ŠKOLY: ČÍSLO PROJEKTU: NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6B_06_Hry, zábava Antické

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Program divadel -

Program divadel - Program divadel - www.bonusys.cz únor 2017 NE 26. 02. 2017 17:00 NE 26. 02. 2017 15:00 Louskáček NE 26. 02. 2017 19:30 NE 26. 02. 2017 19:00 Sextet Divadlo Metro Kultura 2016/2017 PO 27. 02. 2017 16:30

Více

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha

Božena Němcová. *4. 2. 1820? Vídeň +21. 1. 1862 Praha Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_B. Němcová 16 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 15. 2. 2012 Vzdělávací oblast:

Více

Seneca a Petronius. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast

Seneca a Petronius. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Tematická oblast Seneca a Petronius Tematická oblast Antika Datum vytvoření 13. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia Výklad učiva o Senekovi a Petroniovi Postupně procházíme listy

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám

Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám Vstupte do světa mýtů, bájí a pověstí. Projděte se hvězdnou oblohou. Poznejte příběhy, které se váží k některým bohům a hvězdám Žilo kdysi sedm bratrů - loupežníků. Doslechli se, že na samém konci země,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více