An A t n i t k i a a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "An A t n i t k i a a"

Transkript

1 Antika

2 Antika Pojem Antika označuje čas a kulturu starověkého Řecka (respektive celé Egejské oblasti) a Římské říše. Antika trvá od 15.století před naším letopočtem (začátek minojské civilizace na Krétě) až do roku 476 našeho letopočtu (zánik západořímské říše a začátek středověku), ačkoli byl dříve její počátek pokládán do 8.století, do doby vzniku eposů Illias a Odysseia, dnes ji zahajuje období starověké Minojské civilizace. Athény,, centrum klasické antické filosofie Epocha dlouhá dvacet století se rozčleňuje na celkem osm dílčích období, od archaické Kréty a Mykén přes tři epochy antického Řecka až po třetí (postklasické) období Říma. Během této doby prodělalo umění dlouhý vývoj, jak to dokumentuje vývoj od nejstarších strnulých soch až po dokonalá dynamická sousoší plná emocí. Řím,, střed antického světa

3 Řecko

4 Egejská oblast Olympie Delfy Mykény Athény Knossos Troja Rhodos Mílétos

5 Kréta První civilizace Egejské oblasti se objevila na Krétě, šlo o takzvanou civilizaci Minojskou (název dostala podle krále Minoa známého z řecké pověsti o Theseovi). Centrem Minojské kultury byly ohromné paláce, z nichž největší byl palác v Knossu. Ten byl v průběhu dějin několikrát zničen (například přílivovou vlnou po výbuchu sopky na ostrově Santorini) a obnoven. Minojská keramika byla na vysoké účelné i estetické úrovni Krétu na sklonku druhého tisíciletí před naším letopočtem ovládli příchozí Řekové (Dórské kmeny) a převzali od Minojců mnohé kulturní prvky. Takto vzniklo i takřečené lineární písmo B, nejstarší řecké písmo. Architektura Minojská civilizace znala a používala sloupy, vodovod, kanalizaci, splachovací záchod i klimatizaci. Mnohé stavby jsou zdobené freskami výjevy ze života a obrázky zvířat. V barevnosti i stylu kresby těchto obrazů je znatelný vliv sousedního Egypta. Palác v Knossu rekonstrukce Palác v Knossu vykopávky Užité umění Minojci vynikali ve zhotovování rituálních nádob, pohárů z drahých materiálů (křišťál, alabastr, zlato, bronz, slonovina), šperků i zbraní. Tyto řemeslně dokonalé výrobky sytily bohatý starověký trh. Přeskakování býků, freska z Knossu

6 Filosofie Starověcí Kréťané pravděpodobně toužili žít ve světle, radosti a půvabu, z dochovaných památek je cítit velká láska k přírodě, lidem a sportu. Symboly Hadí bohyně Fujámské bohyně Jde o sošky žen v bohatých šatech odhalujících poprsí. Jde pravděpodobně o zpodobnění kněžek nějakého hadího kultu, neboť kolem paží mají tyto figurky obtočeny hady a v rukou drží jejich hlavy. Býk Býk je symbolem pudové a tělesné síly, zpodobnění tohoto zvířete nalezneme v minojských stavbách na mnoha místech ať už pouhé zpodobnění rohů na střechách chrámů, nebo výjev z riskantního (snad) sportu přeskakování býka. Symbol býka je i v řecké pověsti o Théseovi, který porazil Minotaura napůl člověka, napůl býka, v Knosském labyrintu (jde pravděpodobně o symbolické osvobození duše z labyrintu pudového života). Býčí hlava Minojská Atlantida Do Minojské kultury spadá i starověké osídlení ostrova Santorini (původně Théra), který byl významným obchodním centrem starověkého světa. Skutečnost, že většina ostrova skončila pod mořem po výbuchu sopky kolem roku 1640 před naším letopočtem, se stala důvodem, proč nekteří označují ostrov Santorini za bájnou Atlantidu. Disk z Faistu, tabulka s dosud nerozluštěným písmem

7 Mykény Nejstarší památkou osídlení pevninského Řecka je město Mykény rozkládající se na Peloponéském poloostrově. Mykénská kultura je inspirovaná jí předcházející kulturou minojskou. Do města vede Lví brána v takzvaném kyklopském zdivu (mohutné hradby z velkých přesně opracovaných kamenů). Ve městě se nachází rozsáhlé sídliště a hradem (palácem). Jako nový architektonický prvek se zde nalézá nepravá kupolová klenba (hrobka nazývaná Atreova pokladnice). Maska krále Agamemmnona Ve zdejších šachtových hrobech byly nalezeny mnohé poklady od šperků, keramiky a zbraní až po zlaté pohřební masky mykénských králů, mezi něž patří i maska připisovaná králi Agamemmnonovi, který podle Homérovy Illiady vytáhl dobýt město Troju. Lví brána Rekonstrukce města

8 Řecko Řecká kultura tvoří přímý základ pozdější evropské civilizace. Řekové přišli na své dnešní území kolem roku 2000 před naším letopočtem z Balkánského poloostrova. Přišli v několika vlnách, kmenech (Acháiové, Dórové, Iónové) a podrobili si původní řecké obyvatelstvo. Období antického řecka se dělí do třech období: Doba Archaická 8-5. století před naším letopočtem Doba Klasická 5-4. století před naším letopočtem Doba Helenistická století před naším letopočtem Společnost Příchozí kmeny nebyly nijak jednotné. Od matriarchálního společenského systému postupně přešli přes patriarchát a kmenové zřízení až po ustanovení otrokářských městských států polis. Řecké náboženství vznikalo ze starých mytologií. Řekové věřili v duchy i bohy, kteří měli sídlit na hoře Olymp. Byly jim přisuzovány lidské vlastnosti a vznikaly mýty o jejich vzájemných sporech, v nichž se chovali jako běžní lidé, jen s mnohem většími schopnostmi. Bohů bylo mnoho, každý měl jiné zaměření, staral se o určitou část světa (takzvaný pantheon). Existoval tak Zeus nejvyšší bůh a vládce bouří, Poseidon, vládce moře, Hádes, vládce podsvětí, Apollon, bůh vědy a umění či Artemis bohyně lovu a měsíce. Kalokagathia V Řecku existoval kult dokonalého člověka. Člověk měl být zdatný jak po stránce duševní, tak po stránce tělesné, stál ve středu zájmu umění, veškerá umělecká tvorba směřovala k uctívání hrdinů a personifikovaných bohů.

9 Architektura Řecká architektura vyniká pravoúhlými půdorysy, řadami sloupů a trojúhelníkovitými štíty. Nejvýraznějším druhem řeckých staveb jsou chrámy, prototypem řeckého chrámu je megaron. Oproti dnešním představám byly starořecké stavby barevně malované. Kromě náboženských staveb se stavěly také stavby světské: Stavby pro veřejné hry (amfiteátry půlkruhovitá divadla ve svahu a hipodromy stadiony pro koňské závody) Výuková zařízení pro chlapce (gymnasion a palestra) Soukromé domy (komplex budov kolem čtvercového dvora, domy se budovaly do šířky). Náhrobky a památníky (v helenistické době mají podobu chrámečků). Podle sloupů se rozlišují tři základní řecké slohy, řády: Dórský řád Nejstarší řád původně pochází z dřevěných staveb, byl nejvíce užíván v pevninském Řecku. Je nejméně zdobný, silné sloupy stojí přímo na podezdívce, jejich dřík je zdoben kolmými, širokými a mělkými žlábky. Nahoře je zakončen prostou hlavicí složenou z okrouhlé podložky (echín) a čtvercové desky (abakus). Nad hlavicemi bývá trám zdobený vlysem střídavě triglyfy (hranol se třemi svislými žlábky) a metopy (kamenná deska zdobená náboženskými či historickými výjevy). Iónský řád Iónský řád je typický pro polis v oblasti Malé Asie (dnešní Turecko). Štíhlejší dřík je kanelován (zdoben úzkými dlouhými žlábky), stojí na patce a jeho hlavici zakončují dvě voluty (spirálovité závity). Iónské stavby jsou velice zdobné, v iónském řádu byl postaven také Artemidin chrám v Efesu, jeden ze sedmi divů starověkého světa, Erechteion a chrám bohyně Níké na athénské Akropoli. Korintský řád Nejzdobnější řád vznikl vývojem z řádu ionského až kolem roku 400 před naším letopočtem. Jeho hlavici zakončuje šest reliéfních akantů (listy bodláku zakončené volutami). Tuto halvici údajně vymyslel Kallimachos, kterého k ní inspirovalo bodláčí prorostlé košíčkem záhrobním darem u hrobu mladé dívky. Řády řecké architektury Dórský Iónský Korintský

10 Nejdůležitější památky Doba archaická Artemidin chrám v Efesu rekonstrukce Ruiny chrámu Dobá klasická Parthenon, athénská akropole Erechteion, athénská akropole Doba helenistická Divadlo v Mílétu Apollonův chrám v Mílétu

11 Sochařství Řecké sochy jsou tvořeny podle předlohy, ideu přesnosti ale převyšuje snaha o zachycení dokonalosti. Aby vynikly dokonalé tvary těla, bývají sochy většinou nahé. Doba archaická Nejprve byly tvořeny strnulé sochy (archaický výraz) dívek (Koré) a nahých mužů (Kúros). Později byl nalezen přirozenější pohyb těla vyjadřující klid a harmonii (kontrapost hmotnost těla zatěžuje jednu nohu, druhá je uvolněná). Kůros Kóré Delfský vozataj Vítěz v závodě spřežení při pýthijských hrách. Ve tváři hluboké soustředění, je oděn v šat žlábkovaný jako dórský sloup. Kontrapost

12 Doba klasická Existovaly dva sochařské slohy vznešený a krásný. Vznešený sloh měl středisko ve městě Argos na Peloponesu, nejznámějšími sochaři jsou Polykleitos (sochař kovu, stanovil pravidlo ušlechtilých proporcí kánon, poměr hlavy a těla 1:7), Myrón (sochař pohybu, sochy atletů) a Feidiás (největší řecký sochař, vytvořil 12metrů vysokou sochu Dia v Olympii). Doryforos (Polykleitos) Diadúmenos (Polykleitos) Diskobolos (Myrón) Krásný sloh zastupují sochaři Praxitelés (sochal z mramoru znázornil smyslnou krásu), Skopás (tragické postavy vyjadřujícíc zamyšlený smutek, reliéfy na Mausoleu v Halikarnássu) a Lýsippos (sochal z vápence, vytvořil nový kánon lidské figury poměr hlavy a těla 1:8, pozvedlé paže zmocnění se prostoru, socha pozorovatelná ze všech stran). Afrodite z Knídu (Praxitelés) Pothos (Skopas) Apoxyomenos (Lýsippos)

13 Doba helenistická Sochařství helenistického období má sklon k milosti, smyslnosti, idyličnosti a sentimentalitě, často jsou tvořeny sochy bohyně Afrodíté (Venuše). Poprvé se objevují žánrové výjevy a sochy dětí. Helenismus ovlivnil pozdější římské a renesanční umělce. Mořští hadi rdousí trojského věštce Laokoóna, který varoval před léčkou Řeků, a jeho syny. Umírající Gal Malířství Díla řeckého malířství se dochovala pouze na keramice, ta má rozmanité tvary (například amfora vejčitý tvar se dvěma uchy). Kresba na keramiku se prováděla rytím do nevypálené hlíny, nejdříve šlo o zdobení geometrickým ornamentem, poté přichšlo pokročilejší zdobení: Černofigurový styl se zaměřuje na boje na zemi a moři a na pohřební figury, vše ztvárňuje v černých postavách na červeném pozadí. Červenofigurový styl naopak zobrazuje červené postavy na černém pozadí a znázorňuje obyčejný život, mnohdy má ale až erotický obsah.

14 ŘÍM

15 Římané byli racionální a praktičtí, vymysleli a zavedli nové typy staveb a nové technologické postupy a prosluli nejen jako výjimeční stavitelé, ale také jako právníci, úředníci a válečníci. Jako vzor Římanům vždy sloužilo Řecko, i když si ho záhy podrobili. Řecké umění bylo do dováženo i napodobováno. Flaviův amfiteátr (Koloseum) Římané byli rozpínaví, Římská říše obsáhla rozsáhlé území od Británie po Mezopotámii, Středozemní moře Římané nazývali Naše moře. Po celé říši postavili 90 tisíc kilometrů silnic (všechny vedly do Říma, odtud známé přísloví), spoustu viaduktů (silniční most) a akvaduktů (most pro vodu). Panteon, chrám všech bohů měl ve své době největší kopuli na světě Vítězný oblouk ARCHITEKTURA Pro římskou architekturu je typická plná zeď, klenba a spojení sloupu s archivoltou (obloukem). Vynalezli a užívali beton. Římané stavěli jak stavby užitkové, tak zábavní i ryze dekorativní všude na území Římské říše nalezneme lázně, kolonády, obchody s podloubím, čítárny, knihovny, přednáškové i divadelní sály, zastřešená tržiště, amfiteátry (největší je Koloseum), stadiony, vítězné oblouky (památníky triumfálního vítězství bohatě zdobené reliéfy) i rozsáhlé udržované parky s fontánami, to vše v rozsáhlých městech se zděnými (i vícepatrovými) domy a dlážděnými ulicemi. SOCHAŘSTVÍ V sochařství Římané napodobovali své řecké vzory, jejich novinkou jsou ale realistické portréty, které se v Římě vyvinuly z pohřebních masek bohatých Římanů až do podoby dodnes známých byst. Římské bysty

16 MALÍŘSTVÍ Úroveň římského malířství dokládají vykopávky z Pompejí, města pohřbeného roku 79 našeho letopočtu pod vrstvu sopečného popela, kde byly odhaleny malované interiéry přepychových vil. Mezi iluzivními barvami nalezneme napodobení mramoru, ornamentální malbu i obrazy krajin pokrývající celou stěnu. Římané používali jak fresky (malba do vlhké omítky), tak mozaiky (obrazy sestavené z malých sklíček nebo keramických dlaždiček), které bývaly jak na podlahách, tak na stěnách domů. Pompeje, město pohřbené sopečným popelem bylo vykopáno na konci 18.století. Mozaiky z Pompejí Fresky z Pompejí

17 KŘESŤANSKÁ ANTIKA V prvním a druhém století našeho letopočtu zažilo svůj rozmach křesťanské hnutí, založené na učení Ježíše z Nazaretu. Křesťanské učení hlásalo novou morálku, rovnost lidí před bohem a spravedlnost na onom světě. Křesťané byli ale zpočátku v římské říši pronásledování a krutě popravování. Nakonec, roku 313, uznal císař Konstantin křesťanství státním náboženstvím. Tím se přiblížil konec starověku, který nastal v roce 476 pádem západořímské říše, načež začal středověk. V křesťanském umění se objevily nové symboly a nová témata poslední večeře, ryba, vinný hrozen, pastýř nesoucí ovečku, páv, kotva, pieta a madona, kříž. Nejstarší ukázky křesťanského umění pochází ze stěn římských katakomb, kde se první křesťané scházeli a kam pohřbívali své mrtvé. Ukázkou křesťanského umění závěru starověku poskytuje město Ravenna které se se svými dokonalými stavbami s kupolemi a mozaikovou výzdobou stalo vzorem pro celou pozdější románskou architekturu. Kostel San Vitale, Ravenna Fresky s římských katakomb

18 Starověké pojmy Fajjumské portréty realistické portréty na dřevě připojované k mumiím. Filigrán druh zlatnické ozdoby. Glazura sklovitý povlak keramiky. Granulace jemná dekorace šperku drobnými zrnky zlata nebo stříbra. Hieroglyfy značka obrázkového písma, piktogram či ideogram. Intarzie ozdobné vykládání různobarevným dřevem, slonovinou či kovem na dřevě. Kamej drahý kámen s reliéfní řezbou. Kúros archaická řecká socha chlapce s důrazem na tělesnou dokonalost. Kóré archaická řecká socha dívky v nařaseném oblečení. Mastaba zděná hrobka ve tvaru nízkého komolého jehlanu. Mozaika plošný obraz složený z malých keramických, kovových či skleněných částí. Obelisk čtyřboký sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončený nízkým jehlanem. Pilastr falešný sloup zpola zapuštěný do zdi. Reliéf plastický obraz na plošném (kamenném) podkladě. Zikkurat věžovitá stupňovitě uspořádaná stavba s chrámem na vrcholu. Alexandr Veliký, Casa del Fauno (Faunův dům), Pompeje

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem

Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1. pro tříleté umělecké obory s výučním listem Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Více

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah:

Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: Dějiny umění 2. lekce Řím až renesance v Itálii Obsah: ŘÍM... 2 Architektura... 2 Sochařství... 7 Malířství... 7 RANÝ STŘEDOVĚK... 8 Křesťanská antika... 8 Starokřesťanská architektura v Itálii... 8 Byzanc...

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Trasologie stavební keramiky: Cihly z předhradí lelekovického hradu (2. polovina 15. století) Bakalářská práce Vypracovala: Jitka Hyršovská

Více

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7

Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Čtrnáctka po stopách Etrusků na kole 1 7 Den 1. a 2. - středa a čtvrtek 22.-23.7.2009 Odpolední odjezd z ČR; noční přejezd do italského Trenta, na kole po cyklostezce podél Anglie přes historické Rovereto

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010

EDITORIAL. Z obsahu. ročník 20 č. 1/2010 1 EDITORIAL Vážený čtenáři, dostáváte do rukou první letošní číslo našeho časopisu. Je trochu atypické, že většina příspěvků má tentokrát charakter reportáží, články popisují nejen samotné betlémy či jesličky,

Více

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem ARCHITEKTURA Střední průmyslová škola Ústí nad Labem příspěvková organizace ARCHITEKTURA ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE - STUDIJNÍ MATERIÁL - Ing. arch. Ota Zápotocký 2008 Anotace: Tato práce je určena jako studijní materiál

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014.

Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014. Hony Šafra TURECKO Poznámky, fakta, dojmy, smyšlenky i domněnky hloupého českého Honzy putujícího zemí druhdy solimánskou koncem září 2014. 1 Úvodem Co vlastně na začátku věděl hloupý český Honza o Turecku?

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE ADAMEC JIŘÍ FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Italská tradice v architektuře a sakrální tvorbě ( Vybrané okruhy ) B r n o 2 0 1 1 1 PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Italská tradice v architektuře a

Více

MUSLIMSKÁ KULTURA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou

MUSLIMSKÁ KULTURA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou MUSLIMSKÁ KULTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 VY_32_INOVACE_DVK21/04 Obrazová dokumentace,základní pojmy, jiný svět v souvislostech s Evropou Islám je nejrozšířenější a také nejmladší z velkých

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz

Léto 2014. Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Léto 2014 Djerba Tunisko Egypt Turecko Rhodos Kréta Kypr www.readygo.cz Vážení klienti a příznivci cestování, rádi Vás vítáme na katalogových stránkách společnosti ReadyGo, s.r.o. Jsme cestovní kancelář

Více

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní

Egypt 2004. Egypt, Egyptská arabská republika, arabsky Gumhúríjat Misr al-arabíja stát v sveverovýchodní Page 1 of 28 Egypt 2004 Termín: srpen 2004 (CK FIRO Tour) Tento rok jsme po loňském Thajsku chtěli vzít děti na trochu úspornější dovolenou, na které by ale měli možnost vidět i něco trochu exotičtějšího,

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění

Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Vývoj lineární perspektivy ve výtvarném umění Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta petra.surynkova@mff.cuni.cz Přehled Výtvarné umění malířství, sochařství a architektura Lineární perspektiva

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu Bakalářská diplomová práce Autor práce: Eva Hamerníková Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle,

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více