neděle neděle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neděle 21. 6. 2015 - neděle 5. 7. 2015"

Transkript

1 neděle neděle Cigareta Berme zlo jen jako nedostatek dobra. Ježíš na zdechlém psovi ukázal krásné zuby. Vším se můžeme poučit. Smysl její existence začíná zapálením. /Mnozí lidé se pro něco nezapálí po celý život/. Zkusme chvilkovému opojení z jejího dýmu říkat povznesení. /Mnozí se nepovznesou nad nic/. Celý svůj jepičí život se stravuje službou. /Pro mnohé cizí slovo/. Nakonec říká ti: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. František Trtílek, Jen kdo se ptá... Kalendář: sbírka na bohoslovce ve hod. členská schůze Jednoty svatého Josefa v Lidovém domě od 1.7. (během prázdnin) středeční mše sv. se přesouvá na ráno v 7 30 hod bude P. Jan navštěvovat nemocné 5.7. v 11 hod. v Ratibořicích poutní mše svatá, od hod. růženec 5.7. dopoledne mše svatá v Lesůňkách, čas bude upřesněn 5.7. sbírka na varhany (vždy 1. neděli v měsíci) Mimo naši farnost: Kefasfest v Dolních Kounicích v 17 hod. v Kat. gymnáziu 83. třebíčské nokturno Za pár... Divadlo pro děti a koncert pro dospělé. Nebo naopak? 3.7. v 16 hod. v Třebíči u sv. Martina primice novokněze Jakuba Tůmy v 15 hod. v Přibyslavicích primice novokněze Jaroslava Rašovského

2 Stránka 2 Milí farníci, srdečně vás zdravím. Nedávno jsem dostal od jednoho farníka otázku Co je to ten Národní eucharistický kongres? K čemu je to dobré? Již na začátku roku jsem se snažil tento pojem přiblížit a během půl roku vysvětlovat. Naši biskupové i Svatý otec vnímají Eucharistii jako stěžejní v životě svém i každého věřícího katolíka. Jedná se o to, abychom chápali mši svatou a svaté přijímání jako vrchol setkávání se s Bohem a nechávali se tímto setkáváním proměňovat. Naučit se více milovat Krista, toužit častěji a hlouběji prožívat svoji záchranu pro věčnost při mši svaté, naučit se žít plněji přítomnost Boží ve svém životě. To se má odrážet v naší přípravě na mši svatou, Nespokojte se v soustředění při ní, ve ztišení po sv. přijímání. Zachovávat s průměrným úctu k přítomnému Kristu, v kostele i když není mše svatá, nedělat si z Pána Ježíše kamaráda, který všechno snese křesťanským a naopak nemít strach se s ním setkávat ve svátosti smíření, ve svatém přijímání, nemít tedy nepatřičný odstup životem! S rozhodností od toho, který nás miluje a jehož milosrdenství je bez míry. kráčejte V knize 365 dní s Benediktem XVI. vyjadřuje nástupce Krista tyto myšlenky: Eucharistie je nabízena každému ke svatosti! v podmínkách, v nichž se nachází, a tak každému jeho papež František životní situaci proměňuje v místo, kde má každodenně žít novost křesťanství. Eucharistická oběť v nás živí a nechává růst to, co jsme dostali už při křtu, jímž jsme všichni povoláni ke svatosti; to se musí projevovat v situacích nebo životních stavech, v nichž se každý křesťan nachází. Když člověk žije svůj život jako povolání, stává se den za dnem bohoslužbou milou Bohu. Jedna řeholní sestra se dělí o zkušenost: V kostele bylo šero, jen na hlavním oltáři zářila nasvícená monstrance s Nejsvětější svátostí. Nikdy a nikde tak nezářila jako tehdy ve ztemnělém chrámu svatého Josefa. Nevím, jak dlouho jsem tam byla. Ta chvíle ale byla zlomová; naučila jsem se ctít živou přítomnost skrytého Boha. Dověděla jsem se, že je zde stálý výstav Nejsvětější svátosti a od té chvíle jsem sem občas zašla, zvlášť ve chvílích nějakého rozhodování. A jak má člověk vytrvat v lásce ke Kristu, když ji nemůže živit setkáváním? Láska roste i krátkými pohledy. Podle mé zkušenosti si Pán cení těchto malých pozorností z naší strany; prosím všechny, kdo hledají, aby na tuto cestu nezapomínali. Lidé se dovedou chovat přízemně i ve výšce deset tisíc metrů nad mořem. Pavel Kosorin

3 Liturgické texty 12. neděle v mezidobí 1. čtení: Job 38, čtení: 2 Kor 5, Evangelium: Mk 4, Stránka neděle v mezidobí 1. čtení: Mdr 1,13-15;2, čtení: 2 Kor 8, Evangelium: Mk 5,21-43 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 1. čtení: Iz 61,1-3a 2. čtení: 2 Kor 4, Evangelium: Lk 10,1-9 Když se vrátím k otázce, kterou jsem uvedl na začátku: Co je to ten NEK? Setkání biskupů, zástupců farnosti, děkanátů, řeholníků aj., kteří si budou sdílet zkušenosti z prostředí, kde žijí, jak se podařilo přiblížit lidem mši svatou, eucharistického Krista. Jak pokračovat v nabídce akcí směřujících k setkávání s Kristem v hlubším prožívání mše svaté, adorací, děkanátních a diecézních aktivitách (farní a diecézní poutě např. jako byla ve Slavonicích). Jistě ne veliká shromáždění musí být těmi, které mnohé zasáhnou do srdce, ale mohou být výrazem ochoty setkávat se v církvi a s církví, obětovat čas a pohodlí, zříct se svých zájmů pro společenství a Krista. Pro nás, kteří se NEKu nezúčastníme vyplývá, abychom si např. něco přečetli k otázce eucharistie a pokusili se více o ní uvažovat a prorozjímat v modlitbě či adoraci. Samozřejmě, tím nejdůležitějším je osobní vztah, více si zamilovat Krista. Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na podzim v Brně, bude předstupněm 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipínách. Mezinárodní eucharistický kongres Přízemní lidé naletí nejčastěji. Žehná je jeden z nejmladších projevů eucharistické úcty mimo mši. V současné době se mezinárodní eucharistické kongresy pořádají každé čtyři roky. Zatím poslední (50.) se uskutečnil v červenci 2012 v irském Dublinu. Vznik eucharistických kongresů a jejich rozšíření je úzce spojen s osobou Emilie Tamisiérové ( ). Tamisiérová svou myšlenku konání eucharistických setkání začala prosazovat v 70. letech 19. století. Brzy ji podpořili někteří lidé z řad kléru i laiků. Z počátku byly kongresy zaměřeny na reálnou přítomnost Ježíše Krista v eucharistii, později se důležitým stalo uplatňování učení Pia X. z jeho dvou dekretů časté přijímání věřících a přijímání dětí. Např. ve Vídní v roce 1912 během kongresu přistoupilo ke svému prvnímu svatému přijímaní dětí, které byly připravovány různými eucharistickými společnostmi. Wikipedie Pavel Kosorin

4 Stránka 4 Úvaha po svatém přijímání Vracím se do lavice a poklekám. Právě jsem přijala Tělo Kristovo. Tak Tě u sebe vítám, Pane, to jsem ráda, že jsi přišel, teď mi tu (v srdci) zameteš, poklidíš Něco mi tu nehrálo. Asi ta živá představa Krista v bělostném rouchu, otáčejícího se s koštětem, prozpěvujícího si při práci. On přece nepřišel smejčit. To jsem měla udělat já! Tak jinak. Tak Tě u sebe vítám, Pane, posaď se u mě, podívej, jak mám naklizeno. Hm, na to přece nemusím poukazovat, to je samo sebou, do nepořádku bych ani neměla tu smělost jej pouštět Zkusím to ještě jednou. Tak Tě u sebe vítám, Pane, posaď se u mě, přijmi kafíčko, pojďme si porozprávět, hleď, co bych Ti chtěla říct, a naopak jestli mi chceš něco říct Ty, jsem tu, naslouchám, nechávám se poučit... Představa Krista sedícího v mém srdci nad šálkem kávy už je pro mě přijatelná. A tak se věnuji milému hostu. A je nám spolu dobře. Jak dlouho? Hm, může se stát, že hned po opuštění kostela mou pozornost odvedou světské starosti a stres, avšak vím, že na mě počká, tiše sedí nad tím šálkem kávy a čeká, až se k němu opět vrátím. Pokud to však trvá příliš dlouho, káva dopita, nezbývá než se zvednout a jít zas jinam, kde bude uctěn lépe. Zvedá se pomalu, beze spěchu, ještě čeká... Na co? Třeba na to, že se k němu zadýchaná přiřítím s pyžamem v ruce a řeknu: Promiň, Pane, že jsem Tě nechala tak dlouho čekat. Přijmi mé pozvání a zůstaň u mě i přes noc, hle, půjčím Ti pyžamo... převzato z internetu Člověče /ano, ty, který právě čteš/, chci ti říci, že tě mám rád takového, jaký jsi ať jsi dítě, které si ke mně přisedlo, vložilo ruku do mé dlaně a s důvěrou vypráví o svých hračkách i bolístkách, či v zralém věku dáváš mi zakusit, čím tě život obdařil i jakým břemenem zatížil, stejně tak starče, stařenko, miluji tvoje vrásky a ruce zmozolnatělé celoživotní prací. Fascinuješ mne svou blízkostí, kterou vždy nově prožívám, obohacuješ mne víc, než si myslíš, komu bych bez tebe rozdával se i svěřoval, člověče, copak bych bez tebe sám mohl být člověkem? Na ptácích obdivuji zejména to, že se před nikým neplazí. Pavel Kosorin

5 Stránka 5 Poslední Rozmarýnek před prázdninami V pátek jsme se s dětmi sešli v zámecké cukrárně, abychom se rozloučili s Rozmarýnkem před prázdninami. Bylo velmi milé, že nás přišla navštívit sestra Marietta (Jana Dobešová), která s maminkami našich dětí trávila také volný čas a jezdila s námi na letní chaloupky, když jsme byli ve věku našich dětí. Všichni jsme si rádi zavzpomínali. V letošním roce jsme se scházeli skoro každý pátek v lidovém domě, kde jsme společně vyráběli, hráli si a trávili spolu volný čas. K nejhezčím setkáním patřilo vánoční tvoření, kdy už jsme se těšili na Vánoce a každý jsme si chtěli vyzdobit své domy krásnými dekoracemi. Také hodně času jsme věnovali přípravě na Noc kostelů. Děti velmi bavila příprava divadla, kterému by se chtěli věnovat v příštím školním roce. Celý školní rok jsme uzavřeli na farské zahradě soutěžemi a opékáním špekáčků. Je dobré vidět, jak se děti umí pěkně pobavit zároveň se svými rodiči a držet pospolu. Příští školní rok se budeme zase těšit na všechny holky a kluky Váš Rozmarýnek

6 Stránka 6 Něco pro děti V době, kdy žil v Izraeli Pán Ježíš, žili lidé úplně jinak než dnes. Malíř ale na obrázek přikreslil deset věcí, které dnes známe, ale tehdy je lidé určitě neměli. Najdeš je?

7 Pořad bohoslužeb Stránka 7 Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle pondělí úterý středa 1.7. čtvrtek 2.7. pátek 3.7. sobota 4.7. neděle neděle v mezidobí sv. Jan Fischer a Tomáš More 7 30 za rodiče Janíčkovy a Velebovy a duše v očistci za Jana Karšulína, rodiče Karšulínovy a Míčovy za rodiče Stuchlíkovy za živou a zemřelou rodinu Vorlíčkovu a Klinerovu, za duše v očistci sv. Josef Cafasso 7 30 za rodiče Krejcarovy Slavnost Narození sv. Jana Křtitele za rodiče Šabackých a Hrůzovy sv. Vilém, ct. Ivan za kněžská a řeholní povolání sv. Jan a Pavel na úmysl dárce sv. Cyril Alexandrijský 13. neděle v mezidobí Slavnost sv. Petra a Pavla sv. Prvomučedníci římští za Růženu a Vladimíra Slavíkovi a celou přízeň 7 30 za rodiče Blažkovy, děti a duše v očistci za rodiče Škrdlovy a živou rodinu za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Prokopovu za farníky 7 30 na vlastní úmysl sv. Theobald 7 30 za rodiče Špačkovy a celou přízeň sv. Ota za kněžská a řeholní povolání sv. Tomáš za rodiče Koldanovy, Cechovy, Adamovy a Josefa Šmída sv. Prokop za rodiče Husákovy Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 7 30 za rodinu Vrbkovu a Křivanovu za rodinu Čermákovu a Řepovu na vlastní úmysl

8 Výstava květin a Noční prohlídky na zámku Stránka 8 Výstavu Květiny pro boha Apollóna můžete navštívit ve dnech Jedná se o květinová aranžmá tvořená v duchu klasické antické inspirace, s níž jsou dekorovány barokní zámecké interiéry na hlavní prohlídkové trase A zámku Budou mít návštěvníci ve večerních hodinách možnost užívat si krásy květinových aranžmá během nočních prohlídek. Zámkem návštěvníky provedou postavy z opery O původu Jaroměřic a to švec Hajdalák a jeho věčně opilá žena Bumbálka. V zámeckých komnatách se odehrají příběhy z barokní doby. Začátek prohlídek je ve 20 hodin. Další noční prohlídky se konají v termínech: 17.a a Začátek je ve 20 hod. a potom následují další po půl hodinách, prohlídku je třeba předem zarezervovat. Těšíme se na Vaši případnou návštěvu Rozluštění: růženec, mobil, letadlo, sanitka, hodinky, brýle, sluchátka, bankovka, kabelka na zip, satelit Informační letáček farnosti Jaroměřice nad Rokytnou Tisk zajišťuje: Redakční rada: P. Jan Kovář, tel.: Jan Vlček, telefon: Miroslava Prokopová, telefon: Marie Vorlíčková, telefon: Jana Kopečková, telefon:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva: STRÁNKA 12 Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku, máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly hlavně děti. Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou dovolenou

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Žeň je hojná, dělníků málo.

Žeň je hojná, dělníků málo. ŽIVOT FARNOSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník IX. ČERVEN 2015 č. 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník

březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník 3 březen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 3 www.farnostvizovice.cz úvodník CÍRKEV JAKO PROSTOR OTEVŘENÉ A KLIDNÉ KONFRONTACE V pátek 14. února 2014 se setkal papež František soukromě s českými a moravskými

Více

POSTNÍ DOBA A MODLITBA

POSTNÍ DOBA A MODLITBA Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/15 Pamatuj, že jsi jen prach POSTNÍ DOBA A MODLITBA Začíná doba postní, která je pro nás příležitostí dobře se připravit na svátky Velikonoc vítězství nad

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2013 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Modlitba Blaise Pascal Neprosím ani o zdraví, ani o nemoc, o

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Pozdrav z Lourdes. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25.

Pozdrav z Lourdes. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 1, ročník 22 www.farnostzidenice.cz vychází 25. ledna 2015 Pozdrav z Lourdes První sobotu v měsíci lednu jsem

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více