Sebrané spisy SIGMUNDA FREUDA česky: Díl 1:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sebrané spisy SIGMUNDA FREUDA česky: Díl 1:"

Transkript

1 Sebrané spisy SIGMUNDA FREUDA česky: Díl 1: Spisy z let První svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda. 1 rok vydání: 2000 edice: Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv stran ISBN X překlad: KOPAL, Miloš - FRIEDMANN, Ota (Werke aus den Jahren ) Předmluva vydavatelů Jeden případ hypnotického uzdravení s poznámkami o vzniku hysterických symptomů prostřednictvím "protivůle" 1899 Charcot 1893 Několik úvah ke srovnávacímu studiu organických a hysterických motorických ochrnutí 1893 Obranné neuropsychózy 1894 O psychickém mechanismu hysterických jevů 1893 Chorobopisy 1895 K psychoterapii hysterie O oprávněnosti oddělení určitého komplexu symptomů od neurastenie jakožto "úzkostné neurózy" 1895 Obsese a fobie 1895 Ke kritice "úzkostné neurózy" 1895 Další poznámky o obranných neuropsychózách 1896 Dědičnost a etiologie neuróz 1896 K etiologii hysterie Údaje o obsahu vědeckých prací soukromého docenta dr. Sigm. Freuda Sexualita v etiologii neuróz 1898 K psychickému mechanismu zapomnětlivosti 1898 O krycích vzpomínkách 1899 Dodatek ke svazku VII Dodatek ke svazku XIV 1924 k dodatku k dílu XIV 1

2 Díl 2 a 3: Výklad snů. O snu rok vydání: 1998 edice: Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv stran ISBN ; překlad: VOCHOČ, Otakar (Die Traumdeutung, Über den Traum) Další kniha ze souborného díle Sigmunda Freuda. Tento svazek spojuje knihu druhou a třetí - známý Výklad snů a již méně známý spis O snu. 2, 3 VÝKLAD SNŮ Úvodní poznámka Předmluvy k druhému až osmému vydání I. Vědecká literatura o problémech snu A. Vztah snu k bdělému životu B. Snový materiál - paměť ve snu C. Snové podněty a zdroje snu 1. Vnější smyslové podněty 2. Vnitřní (subjektivní) smyslový vzruch 3. Vnitřní, organický tělesný podnět 4. Psychické podnětové zdroje D. Proč po procitnutí sen zapomínáme? E. Psychologické zvláštnosti snu F. Etické city ve snu G. Teorie o snu a funkce snu H. Vztahy mezi snem a duševními chorobami Dodatek 1909 Dodatek 1914 II. Metoda výkladu snů Analýza snového vzoru III. Sen je splněním přání IV. Snová deformace V. Materiál a zdroje snu A. Recentní a lhostejné prvky ve snu B. Infantilní materiál jako zdroj snu C. Somatické zdroje snu D. Typické sny 2

3 (a) Sen o rozpacích z nahoty (b) Sen o smrti drahých osob (c) Jiné typické sny (d) Sen o zkoušce VI. Snová práce A. Zhušťovací práce B. Přesunová práce C. Prostředky znázornění ve snu D. Zřetel ke znázornitelnosti E. Symbolické znázorňování ve snu. Další typické sny F. Příklady - Počítání a mluvení ve snu G. Absurdní sny - Intelektuální výkony ve snu H. Afekty ve snu I. Druhotné zpracování VII. K psychologii snových pochodů A. Zapomínání snů B. Regrese C. Ke splnění přání D. Probuzení snem. Funkce snu. Úzkostný sen E. Primární a sekundární proces. Vytěsnění F. Nevědomí a vědomí. Skutečnost VÝKLAD SNŮ O snu Bibliografie 3

4 Díl 4: Psychopatologie všedního života O zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu rok vydání: 1996 Freuda sv stran ISBN (Zur Psychopathologie des Alltagslebens) Čtvrtý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda Zapomínání vlastních jmen 2. Zapomínání cizích slov 3. Zapomínání jmen a sledů slov 4. Vzpomínky krycí a z dětství 5. Přeřeknutí 6. Chybné čtení a přepsání a) Chybné čtení b) Přepsání 7. Zapomínání dojmů a předsevzetí a) Zapomínání dojmů a znalostí b) Zapomínání předsevzetí 8. Přehmátnutí 9. Příznaková a náhodná jednání 10. Omyly 11. Chybné výkony kombinované 12. Determinismus - víra v náhodu a pověra - hlediska 4

5 Díl 5: Spisy z let Pátý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 5 rok vydání: 2000 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš - FRIEDMANN, Ota (Werke aus den Jahren ) Freudovská psychoanalytická metoda O psychoterapii Tři pojednání k teorii sexuality Předmluva ke třetímu vydání Předmluva ke čtvrtému vydání I. Sexuální úchylky 1. Úchylky v sexuálním objektu a) Inverse b) Pohlavně nedospělí a zvířata jako sexuální objekty 2. Úchylky ve vztahu k sexuálnímu cíli a) Anatomické přestupování b) Fixace předběžných sexuálních cílů 3. Všeobecně o perverzích 4. Sexuální pud u neurotiků 5. Dílčí pudy a erogenní oblasti 6. Vysvětlení zdánlivého převládání perversní sexuálnosti u psychoneuros 7. Odkaz na infantilismus sexuálnosti II. Dětská sexualita Období sexuální latence v dětství a jeho průlomy Projevy infantilní sexuality Sexuální cíl dětské sexuality Masturbační sexuální projevy Dětské zkoumání sexuality Vývojové fáze sexuální organizace Zdroje dětské sexuality III. Proměny v pubertě Primát genitální oblasti a předběžná slast Problém sexuálního vzrušení Teorie libida Diferenciace muže a ženy Nacházení objektu Souhrn 5

6 Moje názory na roli sexuality v etiologii neuróz Zlomek analysy případu hysterie Předmluva Stav choroby První sen Druhý sen Doslov Psychická léčba (léčba duše) Díl 6: Vtip a jeho vztah k nevědomí Šestý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 6 rok vydání: 2005 Freuda sv stran ISBN překlad: BEZDÍČEK, Ondřej (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten) ČÁST ANALYTICKÁ I. Úvod II. Technika vtipu III. Záměry vtipu ČÁST SYNTETICKÁ IV. Mechanismus slasti a psychogeneze vtipu V. Motivy vtipu. Vtip jako sociální proces ČÁST TEORETICKÁ VI. Vztah vtipu ke snu a nevědomí VII. Vtip a druhy komična 6

7 Díl 7: Spisy z let rok vydání: 2003 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš - FRIEDMANN, Ota (Werke aus den Jahren ) Sedmý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 7 Diagnostika skutkové podstaty a psychoanalýza K sexuální osvětě dětí Bludné představy a sny v knize W. Jensense "Gradiva" Nutkavá jednání a náboženské úkony "Kulturní" sexuální morálka a moderní nervozita O dětských sexuálních teoriích Hysterické fantazie a jejich vztah k bisexualitě Charakter a anální erotika Básník a vytváření fantazie Rodinný román neurotiků Obecně o hysterickém záchvatu Analýza fobie pětiletého chlapce Poznámky k případu nutkavé neurózy Předmluva Předmluva 7

8 Díl 8: Spisy z let Osmý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 8 rok vydání: 1997 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš - KRATOCHVÍL, Ladislav - FRIEDMANN, Ota (Werke aus den Jahren ) O psychoanalýze K úvodu do diskuse o sebevraždě. Závěrečné slovo Příspěvky k psychologii milostného života I. O jednom zvláštním typu volby objektu u muže II. O nejobecněji rozšířeném ponížení při milostném životě Psychogenní porucha zraku v psychoanalytickém pojetí Budoucí vyhlídky psychoanalytické terapie O "divoké" psychoanalýze Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci O opačném významu prvotních slov Dopis dr. Friedrichu S. Kraussovi o "Antropophytei" Příklady prozrazení patogenních fantazií u neurotiků Formulování dvou principů psychického dění Psychoanalytické poznámky k autobiograficky popsanému případu paranoie (dementia paranoides) I. Chorobopis II. Pokusy o výklad III. O paranoidním mechanismu Dodatek O typech neurotických onemocnění K úvodu do diskuse o onanii. Závěrečné slovo Význam pořadí samohlásek Zacházení s výkladem snů v psychoanalýze "Velká je Diana Efezských" K dynamice přenosu Rady lékaři při psychoanalytické léčbě Zájem o psychoanalýzu Psychologický zájem Zájem psychoanalýzy o nepsychologické vědy 8

9 Dvě dětské lži Několik poznámek k pojmu nevědomí v psychoanalýze Náchylnost k nutkavé neuróze Příspěvek k problému volby neurózy K zahájení léčby díl 9: Totem a tabu. O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika rok vydání: 1997 Freuda sv stran ISBN překlad: HOŠEK, Ludvík (Totem und Tabu) Devátý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 9 Předmluva I. Bázeň před incestem II. Tabu a ambivalence citových hnutí III. Animismus, magie a všemohoucnost myšlenek IV. Infantilní návrat totemismu. 9

10 Díl 10: Spisy z let Desátý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 10 rok vydání: 2002 Freuda sv stran překlad: KOPAL, Miloš (Werke aus den Jahren ) Předmluvy Pohádkový materiál ve snech Sen jako důkazní prostředek Motiv volby krabičky Zkušenosti a příklady z analytické praxe K dějinám psychoanalytického hnutí O "fausse reconnaissance" ("déja raconté") během psychoanalytické práce Vybavování vzpomínek, opakování a propracovávání K zavedení narcismu Michelangelův Mojžíš K psychologii gymnasisty Pudy a jejich osudy Sdělení o případu paranoi odporujícím psychoanalytické teorii Vytěsnění Nevědomí Poznámky o přenosové lásce Aktuální poznámky o válce a smrti Pomíjejícnost Některé charakterové typy z psychoanalytické práce Vztah mezi symbolem a symptomem Mytologická paralela k jedné plastické nutkavé představě O přeměnách pudů zvláště anální erotiky Metapsychologické doplnění učení o snech Smutek a melancholie 10

11 Díl 11: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy rok vydání: 1997 Freuda sv stran ISBN překlad: PECHAR, Jiří (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse) Přetisk přednášek konaných ve dvou zimních semestrech let Přednášky k úvodu do psychoanalýzy Předmluva První díl: Chybné úkony I.Úvod II. Chybné úkony III. Chybné úkony (Pokračování) IV. Chybné úkony (Závěr) Druhý díl: Sen V. Nesnáze a první přiblížení VI. Předpoklady a technika výkladu VII. Zjevný obsah snu a latentní snové myšlenky VIII. Sny dětí IX. Snová cenzura X. Symboly ve snu XI. Snová práce XII. Příklady analýzy snů XIII. Archaické rysy a infantilismus snu XIV. Splnění přání XV. Nejistoty a kritiky Třetí díl: Obecná nauka o neurózách XVI. Psychoanalýza a psychiatrie XVII. Smysl symptomů XVIII. Fixace na trauma, nevědomí XIX. Odpor a vytěsnění XX. Lidský sexuální život XXI. Vývoj libida a formy sexuální organizace XXII. Hlediska vývoje a regrese. Etiologie 11

12 XXIII. Cesty k tvorbě symptomů XXIV. Běžná nervozita XXV. Úzkost XXVI. Teorie libida a narcismus XXVII. Přenos XXVIII. Analytická terapie Díl 12: Spisy z let Dvanáctý svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda. 12 rok vydání: 2003 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš - FRIEDMAN, Ota (Werke aus den Jahren ) Jedna potíž s psychoanalýzou Jedna vzpomínka z dětství z "Dichtung und Wahrheit" Z dějin případu dětské neurózy Předběžnépoznámky Přehled prostředí a chorobopisu Svádění a jeho nejbližší následky Sen a prascéna Několik rozprav Nutkavá neuróza Anální erotika a komplex kastrační Dodatky z pravěku - rozřešení Souhrny a problémy Příspěvky k psychologii milostného života Tabu panenství Cesty psychoanalytické terapie "Dítě je bito" Něco tísnivého O psychogenezi jednoho případu ženské homosexuality Myšlenková asociace jednoho čtyřletého dítěte O předhistorii analytické techniky Nekrology Předmluvy Mezinárodní psychoanalytické nakladatelství a udělování ceny za psychoanalytické práce 12

13 Díl 13: Mimo princip slasti a jiné práce z let rok vydání: 1999 Freuda sv stran ISBN X překlad: KOPAL, Miloš - PECHAR, Jiří (Jenseits des Lustprinzips und andere Arbeiten) Třináctý svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda. 13 Mimo princip slasti Davová psychologie a analýza Já Sen a telepatie O některých neurotických mechanizmech u žárlivosti, paranoi a homosexuality Psychoanalýza a teorie libida Já a Ono Genitální organizace u dětí Poznámky k teorii a praxi výkladu snů Ďábelská neuróza v sedmnáctém století Josef Popper-Lynkeus a teorie snů Ztráta smyslu pro realitu při neuróze a psychóze Ekonomický problém masochizmu Neuróza a psychóza Zánik oidipského komplexu Stručný nástin psychoanalýzy Dodatek k analýze malého Hanse Vzpomínkové stati, dopisy a předmluvy Dr. Anton v. Freund Předmluva ke knize J. J. Putnama, "Addresses on psycho-analysis" Předmluva ke knize J. Varendocka "Őber das Vorbewusste phantasierende Denken" Předmluva ke knize M. Eitingtona "Zpráva o berlínské psychoanalytické poliklinice" Dopis Luisi Lopezovi-Ballestrerosovi y de Torres Dr. Sándor Ferenczi (k 50. narozeninám) Přípis do časopisu Le Disque Vert 13

14 Díl 14: Spisy z let Čtrnáctá kniha sebraných spisů S. Freuda. 14 vyšlo jako poslední v řadě 1-17, obsah bude doplněn rok vydání: 2007 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš (Z německého originálu...) 14

15 Díl 15: Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy rok vydání: 1997 edice: Sebrané spisy Sigmunda Freuda sv stran ISBN překlad: WIŠKOVSKÝ, Eugen - PECHAR, Jiří (Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse) Patnáctý svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda. Nikdy nepronesené přednášky z psychoanalýzy - pokračování a doplňky k předešlým přednáškám. 15 Předmluva XXIX. Revize nauky o snech XXX. Sen a okultismus XXXI. Strukturální rozbor psychické osobnosti XXXII. Úzkost a pudový život XXXIII. Ženskost XXXIV. Objasnění, aplikace, orientace XXXV. O světovém názoru 15

16 Díl 16: Spisy z let rok vydání: 1998 Freuda sv stran ISBN překlad: HOŠEK, Ludvík - PECHAR, Jiří - VOCHOČ Otakar (Werke aus den Jahren ) Šestnáctý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. Několik příspěvků k rozličným tématům a příležitostem. 16 K získání ohně Proč válka? Dodatek k mé autobiografii Jemnost jednoho chybného úkonu Konstrukce v analýze Konečná a nekonečná analýza Muž Mojžíš a monoteistické náboženství DOPISY, PROSLOVY, PŘEDMLUVY Thomasi Mannovi k 60. narozeninám Dopis Romainu Rollandovi (Porucha paměti na Akropoli) Moje setkání s Josefem Popperem-Lynkeem Sandor Ferenczi Lou Andreas Salomé Úvodní slovo ke knize Hermanna Nunberga "Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage" Předmluva k hebrejskému vydání "Přednášek k úvodu do psychoanalýzy" Předmluva ke knize "Edgar Poe, étude psychanalytique" par Marie Bonaparte 16

17 Díl 17: Spisy z pozůstalosti rok vydání: 1996 Freuda sv stran ISBN překlad: KOPAL, Miloš (Schriften aus dem Nachlass) Sedmnáctý svazek Sebraných spisů Sigmuda Freuda. 17 Předmluva českého nakladatele Předmluva vydavatelů Příspěvky ke "Studiím o hysterii" Dopis Josefu Breuerovi K teorü hysterického záchvatu (spolu s Josefem Breuerem) Poznámka "III" Vyplněné tušení ze snu Psychoanalýza a telepatie Hlava medúzy Proslov ke členům spolku B'nai B'rith (1926) Práce z roku 1938 Rozštěpení Já při obranném postupu Nástin psychoanalýzy Povaha psychična Praktický úkol Teoretický zisk Some Elementary Lessons in Psycho-Analysis Výsledky, myšlenky, problémy 17

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku 150 let od narození Sigmunda Freuda Sborník textů Václav Mikota, Cyril Höschl, Jiří Raboch Marek Loužek, Ivo Čermák, Jiří Kocourek Jeroným Klimeš, Petr Klimpl Miloslav

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

Význam Sigmunda Freuda v současné medicíně 1 Cyril Höschl

Význam Sigmunda Freuda v současné medicíně 1 Cyril Höschl Význam Sigmunda Freuda v současné medicíně 1 Cyril Höschl Jméno Sigmunda Freuda patří k nejčastěji citovaným v souvislosti s pozoruhodnými proměnami moderního myšlení, které mají své zdroje ve střední

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Sborník přeložené metodologické literatury

Sborník přeložené metodologické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ Katedra: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní program: (kombinace) Anglický

Více

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ

NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ MARTIN WAGENKNECHT NÁSTIN DALŠÍHO VÝVOJE FRANKLOVY EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY A LOGOTERAPIE (VYBRANÉ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE) OBSAH ÚVOD... 2 I. VZNIK A VÝVOJ LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY... 3 I.1. DUCHOVNÍ,

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE

UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Recenzent prof. PhDr. Milan Nakonečný UČEBNICE OBECNÉ PSYCHOLOGIE Alena Plháková ACADEMIA OBSAH Předmluva....'... 11 Poděkování... 13 1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR... 15 1.1

Více

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí:

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: fólii průsvitnou na balení knih knižní vzpěry za výhodnou cenu skladové číslo 640-0 Platí od 1. března 2010 do vyprodání zásob. Svařovatelná fólie síly 0,08

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Klinická psychologie Mgr. Barbora Janečková Diagnostika a terapie psychospirituální krize příspěvek k nové diagnostické kategorii Diagnosis

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy.

Homo140822AB4M1. Růžokvětá Gondylo, předstup čile, ve svém plášti bělostném jako mléko. Kol tvé krásné postavy poletuje zase bůh touhy. Homo140822AB4M1 Ženská homosexualita, erotický vztah mezi dvěma ženami je téma, kterým se lidé zabývají snad už od nepaměti. Svědčí o tom na příklad milostné básně slavné starořecké básnířky Sapfó, která

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PATOLOGIE ÚVOD DO SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Mgr. Michaela Valášková Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obor: Sociální práce, regionální

Více

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ERMAT Studie-z-psychologie-zdraví.indd 1 7.12.2007 14:15:22 Studie-z-psychologie-zdraví.indd 2 7.12.2007 14:15:22 Fakulta humanitních studií UK Praha STUDIE Z PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více