NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)"

Transkript

1 NOVÝ ČS. ZÁPAS 5 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 30. ledna 2005 * cena 7 Kč Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat Vánoční přírodní katastrofa v Asii vyvolala mimořádnou vlnu solidarity po celém světě. Zajímavé je, že ve většině států obyčejní lidé vybrali mezi sebou mnohem více peněz, než byly ochotny poskytnout jejich vlády. Média se mnohdy snažila zbrzdit lidské nadšení tím, že začala zpochybňovat jednotlivé organizace, které se soustředily na vybírání peněz a zprostředkování pomoci. Mnoho lidí tak od poskytnutí pomoci odradila, jiní se snaží zajistit sami, aby jejich pomoc skončila na správném místě. Skupina studentů indonésistiky a Sdružení přátel Indonésie TENGGARA (indonésky "JIHOVÝ- CHOD") například organizuje ve spolupráci s přáteli - indonéskými studenty, přímou pomoc v nejpostiženější oblasti Indonésie. V provincii Aceh totiž ničivé zemětřesení a vlny tsunami v prosinci zabily přes 100 tisíc lidí a několika miliónům dalších zničily veškerý majetek. Do správního centra oblasti Banda Aceh, které bylo prakticky celé srovnáno se zemí, dorazila v prvním lednovém týdnu skupina našich přátel, studentů indonéské umělecké školy STSI Padang Panjang, a v současné době zde pracují jako dobrovolníci při odklízení a pohřbívaní mrtvých těl. Následujících minimálně šest měsíců budou spolupracovat na dalších rekonstrukčních a sanitárních pracích v oblasti. Vedoucí studentské dobrovolnické skupiny je náš přítel Murtala, který pochází přímo ze zničeného Banda Acehu. Murtalova rodina, včetně osmi sourozenců (z nichž někteří žili v jednom z nejhůře postižených měst Meulaboh), a všichni jeho sousedé přišli během zemětřesení o veškerý majetek a ti, kteří přežili, se v současné době nacházejí v jednom ze sběrných uprchlických táborů. Murtala se spolu se studenty snaží připravit alespoň základní podmínky, aby se tito Z bohoslužeb v Košicích (viz str. 7) - (zleva) nový duchovní Ján Lauko a biskup Jan Hradil lidé mohli co nejdříve vrátit do míst svých devastovaných domků a začít zde nějakým způsobem žít. O průběhu prací průběžně informují na serveru Studenti vybrali mezi sebou peníze, které použili k nákupu základních psacích potřeb a školních pomůcek pro děti z rodin, které přišly o veškerý majetek. Zahájení alespoň provizorní výuky pro děti je spolu s pokračováním vyprošťování mrtvých těl hlavní prioritou, na kterou se dobrovolníci podporovaní Tenggarou zaměřují. Murtala doufá, že by už v nejbližší době mohla být zahájena jednoduchá školní výuka. Podle našich informací je zásobování základními potravinami a pitnou vodou přímo v Banda Acehu již dostatečné, ale lidé jsou stále plně závislí na dávkách od humanitárních organizací. Stále se jedná o prvky základní pomoci k přežití a je nejvyšší čas zahájit práce vedoucí k návratu k normálnímu životu. Právě zahájení pravidelné školní výuky a religiózní aktivity jsou významnými prvky, které přinášejí nadějí, že se tak stane brzy. Výrazně horší situace je však na těžce zasaženém západním pobřeží, kde přílivové vlny smetly z povrchu země celé vesnice a veškeré přístupové cesty. Informace o počtu přeživších jsou velmi neúplné a s těmito oblastmi není téměř žádný kontakt. Do těchto míst existuje jediné spojení ze vzduchu, které zajišťují vrtulníky US Navy. Podle posledních zpráv však indonéská vláda vyzvala zahraniční vojenské jednotky, aby do tří měsíců opustily Indonésii a začala omezovat pohyb cizinců mimo město Banda Aceh. Indonéská vláda to odůvodňuje obavou o bezpečnost cizinců ve spojitosti s působením povstaleckých jednotek GAM. Mezinárodní humanitární organizace však upozorňují, že podobné kroky mohou značně zdramatizovat situaci v těžce zasažených oblastech mimo centrum provincie, kde budou lidé plně odkázáni na vládní pomoc, která není dostatečná. Jakákoli mezinárodní podpora může zabránit vzniku infekčních chorob a hladomoru. Připravila: Hana Rohlíčková

2 2 OZVĚNY NZ 5/05 Zrnka moudrosti Lásku nikdo nedokáže vysvětlit, ale každý ji může pocítit. Neznámý autor. Platí to pouze pro lásku, že je nevysvětlitelná? Co je to hlad a jak vzniká, lze vědecky definovat. Dokáže to dokonce i laik. Jak je tomu s lidskou touhou po klidu v duši a po harmonii? Po kráse? Při takových duchovně-psychologických potřebách je vysvětlení obtížnější do té míry, jak přibývá počet faktorů, jež se na jevu podílejí. Úplně jinak je tomu s láskou. V tomto případě nejde o specifické vlastnosti, nýbrž podle přísloví, že "na každý hrneček se hodí deklíček". Předpoklady, které dávají mezi lidmi vzplanout lásce, téměř vždycky selhávají. Přímo legendární jsou ztroskotané pokusy dát dohromady ideální páry pomocí počítače. I když souhlasí nespočetné charakterové rysy a zájmy - zda to mezi dvěma lidmi zajiskří, odolává to jakémukoliv prorokování. Ti, jichž se to týká, vědí o své lásce - ale PROČ tomu tak je, zůstává i jim samotným zahaleno temnotou. Možná právě proto je láska odjakživa tak fascinujícím tématem v životě a v umění, protože si všichni přejeme, abychom mohli jednou vysvětlit, co je to: láska. * * * Myslím si, že je lepší mluvit K BOHU, než mluvit O BOHU. Tereza z Lisieux, francouzská karmelitánka. Před 132 lety se narodila Tereza z Lisieux, která dávala přednost modlitbě před teologií. Rozhoduje se pro bezprostřední spiritualitu a je proti zprostředkování farářů a kněží. To je postoj tak zvaných mystiků. Z tohoto postoje vycházela ve všech dobách obnova náboženství, když papežové, teoretikové a jiní mocenští činitelé příliš využívali víru pro své cíle. Mystika se objevuje ve všech náboženstvích a existovala ve všech dobách. Takový bezprostřední přístup věřících k objektu jejich věření - ať už je jimi nazýván BOHEM nebo ALLÁHEM nebo TAO - je schopen překonávat to, co rozděluje jednotlivá světová náboženství. Tolik žádoucí smíření mezi křesťanstvím, islámem a jinými velkými společenstvími věřících je možné dosáhnout, jestliže se lidé setkají v té zkušenosti, o které mluví Tereza z Lisieux. Platí to i pro ekuménu, pro stavění mostů mezi náboženstvími. Mystika přemáhá i fanatismus. V jejím postoji je jasné, že neexistuje obracení nebo dokonce nucení ostatních, nýbrž že jen my sami můžeme dospět k vlastnímu poznání. Z němčiny přeložil: Josef Špak Římští katolíci to myslí vážně 4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Život Kristova učedníka musí mít ráz odlišný od života lidí neobrácených s důvěrou k Pánu. Ti se pachtí za zdánlivými a dočasnými hodnotami, za okamžitým sobeckým prospěchem, který nelze trvale udržet. Kdo je Kristův, umí žít prostě, poctivě, pokojně a obětavě a je při tom šťasten. I kdyby byl mocnými a bezohlednými opovrhován, utiskován či pronásledován ví, že kráčí správnou cestou, že je nablízku svému Spasiteli a že míří s ním k věčnosti. Zároveň tak vyhlašuje všem okolo, že i poměry v lidské společnosti se nejlépe dají napravit tak, že začneme s nápravou každý sám u sebe, že budeme své křesťanství brát vážně a důsledně. Ježíš Kristus má právo žádat od nás takový nový život, protože on sám nám nový život dává. Texty: Mi 6,6-8 nebo Iz 57,15, 1K 1,18-31, Mt 5,1-12, Sf 2,3, Ef 4,17-32 nebo Ž 24,3-6 Co přinese nový rok? Ptá se Jan Balík ve svém komentáři pro Rádio Vatikán. V úvodu komentáře zmiňuje klíčové události roku 2005 pro římskokatolickou církev: druhé za-sedání plenárního sněmu a XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem. V mediálním světě to bude podle Balíka rok, který, jak doufá, přinese vznik nových médií, která by se plánovitě zasazovala o nabídku křesťanských postojů k životu. Předně se jedná o dlouho očekávaný digitální televizní kanál, jenž by mohl být spuštěn koncem letošního roku, a o časopis pro dospívající děvčata, jehož nulté číslo se dostane do distribuce v únoru. "Oba projekty mají podporu České biskupské konference a širokou základnu mezi věřícími," tvrdí Balík. Časopis pro 12 až 16letá děvčata ponese název IN!. Jeho cílem je podle Balíka zasáhnout jednu z nejnesnadnějších věkových kategorií; bude proto hovořit o dívčím světě holčičím způsobem, ale zároveň s jasnou nabídkou křesťanského životního postoje. Druhým projektem, který se klube na svět, je samostatný digitální televizní program. "Reakce věřící veřejnosti je pozitivní. Studio Telepace dostalo koncem minulého roku velké množství dopisů, v nichž lidé vyjadřovali svou finanční i modlitební podporu. Pokud projekt získá potřebnou vysílací licenci, pak se můžeme na příští Vánoce těšit na svou televizní stanici," uvedl optimisticky Jan Balík. (kir) Výzva biskupky Hannoverská evangelická biskupka Margot Kässmannová ve svém vánočním poselství vyzvala k zastavení válek ve světě. Církve ješte v roce 1948 po skončení II. světové války v Amsterdamu vyhlásily, že válka je proti Boží vůli. Navzdory tomu bylo od té doby ve světě jen 30 souvislých dní, během nichž nedošlo k válečnému konfliktu. Podle ČTK * * * Bůh nežehná jen pokojem a blahem, nýbrž i úkoly. David Friedrich Strauss, německý filosof a teolog Z kazatelského plánu na tuto neděli Modlitba: Děkujeme, Pane Bože, za blahoslavenství, jímž tvůj Syn obdařil všechny milosrdné, milující a odpouštějící; všechny, kteří jdou za ním jeho cestou lásky, oběti a třeba i kříže, ukáže-li se to být nutné. Otevři náš zrak víry, ať vidíme všechnu skutečnost kolem sebe pohledem tvého Syna. Ať podle jeho příkladu nehledáme prospěch, moc a sobecké zájmy, nýbrž tvé království a jeho spravedlnost. Kéž nám nikdy jakékoli lákavé pozlátko nezakryje pravé mravní hodnoty a nadějný výhled k nebeské slávě u tebe. Vhodné písně: 84, 117, 166, 173, 181, 182 Výběr z české exegetické literatury: Kovář František: Malá bible, V. díl, 1959 Símě království Božího, 1949 Mánek Jindřich: Dům na skále, 1967 Merell Jan: Kázání na hoře, 1964 Setkání s Ježíšem, 1990 Sušil František: Evangelium sv. Matouše, 1864 Žilka František: Ježíšovo kázání na hoře, 1931

3 NZ 5/05 NAD PÍSMEM 3 Blahoslavenství Mt 5,1-12 Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, Tento text je opět jeden z nejznámějších. Připomíná se nám zde, co nelze ztratit ze zřetele, totiž to, co je v Božích očích perspektivní, k čemu Bůh člověku gratuluje. Protože tu jde právě o Boží gratulaci lidem v určitém rozpoložení, zvolila jsem novočeský překlad, jenž zachoval slovo blahoslavení a nenahradil je termínem blažení či blaze těm. Když pláču nebo jsem terčem nenávisti, tak mi není blaze, a mám daleko i k pocitům nadpřirozeného blaženství. A Pán Ježíš netvrdí, že to obojí není bolest, ale rozkoš. On přišel říci, že navzdory bolesti je situace určitých lidí nadějná. Že ve své bídě nespějí k nezadržitelné katastrofě, že si nemusí zoufat, ale mohou poznat, že Boží blahovůle jim otevírá slávu. A to je něco zcela jiného, na to se žádná slova vyjadřující pocity nehodí. Blahoslavenství jsou v prvé řadě zjevením Božího pohledu na životní orientaci pro nás, kdo Krista následujeme. Mají však proniknout i ven a stát se manifestem toho, co Ježíš přináší, i pro lidi, kteří sice něco o Bohu vědí, ale zatím stojí mimo kruh Ježíšových následovníků. První Boží gratulaci Pán Ježíš adresuje chudým v duchu. Tenkrát i dnes se ve světě gratuluje bohatým, protože oni na všechno mají. Díky svým penězům mohou ovlivnit svět, v němž žijí, mohou se vyhnout mnoha nepříjemnostem, pojistit se, zabezpečit si pohodlný život a dopřát si, co je napadne. Nemusí se lopotit, jejich peníze dělají další peníze, jen když se šikovně investují. Nemusí se nikoho o nic doprošovat, naopak, mnoho lidí je závislých na nich. Ale chudoby se svět bojí, protože chudoba znamená nedostatek, závislost, bezmoc. Chudoba odsuzuje k bezvýznamnosti a bezvýznamní jsou přehlíženi, ponižováni, pošlapáváni. Kdo je chudý, je slabý, a svět přece patří silným. Ale Pán Ježíš negratuluje silným a bohatým, nýbrž těm, kdo patří k chudým. Negratuluje člověku k jakékoli chudobě, protože dobře ví, že existuje i chudoba silně neblahoslavená, v níž člověk smýšlí stejně hmotařsky jako bohatí, jenom nic nemá; je plný závisti a nenávisti vůči úspěšnějším, Boha obžalovává, že je nespravedlivý, když jiné nechal zbohatnout a jeho ne, když jiným dal možnosti a zdraví a jemu ne. A takové smýšlení je stejně uzavřené evangeliu jako sebejistota blažených majících. Učí člověka také uctívat majetek a pozice, a nečekat na Boha, který obdarovává, přestože ten majetek a vliv je nedostižnou metou. Pán Ježíš dobře věděl, proč řekl blahoslavení chudí v duchu, či přesněji chudí duchu, nebo chudí pro ducha. On nebyl tak bláhový jako Marx, aby si myslel, že chudoba sama dělá člověka lepším, že dělnická třída je méně sobecká než buržoazie. A do-konce se neztotožnil ani s těmi, kdo se nechtěli "umazat" hmotným bohatstvím a hromadili jen vlastnictví intelektuální nebo náboženské. Neboť i ti chtějí být sami sobě spasiteli a naději vkládají do svých výkonů, do svého vlastnictví, do svých výdobytků. Boží gratulaci vyslovil až těm, kdo vedeni Duchem svatým nebudují vlastní pozici, ale zůstávají jako děti - maličcí, zranitelní, závislí, odkázaní na milost Boží i na dobrou vůli ostatních lidí. Ti sice v tomto světě budou za blázny a často budou žít velmi nepohodlný život, ale uchovali si jednu podstatnou vlastnost, která jim dovolí získat podíl na věku Božího kralování totiž umění nechat se obdarovat, nechat si posloužit. Tito lidé nic nepovažují za samozřejmost, na niž mají nezadatelné právo, protože si ji zaplatili, ale i ty hmotné prostředky k životu vnímají jako Boží dar, projev Boží lásky. Tito lidé si ne-zvykli pohrdat vším, co není provázeno leskem a silou, rozpoznají poklad evangelia i v nádobě hliněné, Boha s námi i v podobě služebníka. Ježíše. Oni žijí nadějí na dar Boží milosti, a proto jej dostanou. Naopak ten, kdo se pyšně balamutí a říká: Bohatý jsem, zbohatl jsem a nikoho nepotřebuji, nemůže dostat nic a zůstane ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Takže Pán Ježíš gratuluje všem, kdo se nezajišťují, protože se upínají k Bohu a jeho lásku považují za dostatečnou záruku svého života. Vůbec ho při tom nezajímá, kolik mají v peněžence, jsou-li vegetariáni, abstinenti a celibátníci. Hledí k srdci, najde-li tam pokoru dětí před nebeským Otcem. S těmi, u nichž ji nalezne, chce sdílet nové nebe a novou zemi, neposkvrněnou hříchem. V tomto směru pokračuje třetí blahoslavenství, v němž pán gratuluje tichým a říká, že oni dostanou za úděl zemi. Tiší jsou totiž právě ti, kdo mají v srdci pokoru před Bohem, kdo se odevzdávají do jeho milostivých rukou, a proto se neprosazují ostrými lokty a žijí skromný, nenápadný život; pro ně je první věcí udržování neporušeného vztahu k Bohu, naslouchání Božímu Slovu, připravenost k Boží službě. Heslem tichých je: Ne mocí ani silou, ale Duchem mým. Oni nepovažují za nutné každému vnutit svoji pravdu stůj co stůj, nepovažují za důležité se zviditelňovat a vyboxovávat si prostor ve světských strkanicích. Oni žijí s Bohem, čekají na něho, jsou solí země a světélky v temnotách, žijí a nechávají žít. Nechávají na svém Bohu, kam je postaví a kolik že jsi nám ukázal, jak se dobývá svět. Děkujeme ti za velikost v malosti a za slávu v ponížení. Litujeme, že jsme nejednou uplatňovali svá práva, ačkoliv nám v tomto světě žádná nepřísluší, a tak ohrožovali své panství nad světem nedostatkem trpělivé služby a pokorné tichosti. Prosíme, abychom se na svých cestách nikdy neuchýlili a šli oddaně a věrně za tichým Beránkem - Ježíšem Kristem. Amen. FRANTIŠEK MOC prostoru jim vyhradí. A právě těm Pán Ježíš slibuje, že se stanou věčnými dědici celé země. Bůh zemi nedá těm, kdo si ji dnes sebevědomě parcelují, kdo se na ní roztahují a je jim jedno, co zbude na druhé. Ti ji naopak navždy ztratí. On ji připravil těm, kdo na ní dnes umí žít jako hosté a příchozí a kdo jsou druhými často považováni za slabochy. To může být povzbuzením nám, dnešním českým křesťanům. Nemusí nám být líto, že nemáme žádný vliv, že nás ti vlivní málo pouští do médií, že nám nechtějí vrátit ani to, co nám právem patří. Můžeme se odvážit být tichými v zemi, ze kterých si sice každý může udělat rohožku, ale kteří jsou přesto požehnáním. Země, ve které si dnes připadáme jako cizinci, přestože mluvíme jejím jazykem, je Boží země a je připravena těm, kdo na sebe zapomínají a žijí v odevzdanosti Bohu. Na to se můžeme spolehnout. Je jedno, že to na katastrálním úřadě neráčí vědět. Je to zapsáno v knihách, které se nikdy nemění, protože je píše věrný Bůh. K Božím paradoxům patří, že když si církev hrála na pana domácího v celé Evropě, tak se jí toto zaslíbení netýkalo. Ale církve, jež putuje a spoléhá na moc svého Pána a přitom nemá ani tolik práv jako obyčejný spolek, té se týká. Další gratulace Páně patří plačícím. Zde již chybí upřesnění jacíže jsou to plačící. Asi to není třeba. Zarámování oběma zmíněnými blahoslavenstvími nás vede určitým směrem a dává tušit, že asi půjde o pláč před Hospodinem. Také známe neblahoslavený pláč, který uzavírá člověku možnost být potěšen. Dokončení na str. 7

4 4 TÉMA TÝDNE NZ 5/05 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM Všemocný, všemohoucí Bůh Mezi našimi současníky, kteří se vyhýbají jakémukoli zdání náboženskosti, potkáváme řadu lidi říkajících, že věří v něco", v něco nad námi, nad životem. Bývají to v lepším případě - např. zákonitosti přírody, moc pravdy, vyšší spravedlnost, naplněné lidství atp. Tedy určitý neosobní princip, jemuž říkat BŮH by se neslušelo. V podobné anonymní situaci se původně nacházely i nejstarší biblické postavy, konkrétně kmeny Abrahamovy a Jákobovy. Jak putovaly krajinami Předního Východu, sdílely s tamním obyvatelstvem zárodečnou náboženskou víru, jež ovšem už svým způsobem vnímala boha osobního; říkalo se mu Silný, Přesilný, Všemohoucí, nebo osobněji, i když obrazně Moje (naše) skála, Štít Sporné celkem zůstává, kdy se začal vzývat bůh, který by byl opravdu osobní a měl i své jméno. Náznaky toho jsou rozptýleně zaznamenány v 1. knize Mojžíšově; časově předcházejí historkám o izraelských praotcích. Pro biblické náboženství Izraele je ovšem rozhodující až svědectví o Mojžíšově poslání, jež směřovalo k vysvobození budoucího vyvoleného lidu" z egyptského područí a temnoty. Na počátku té cesty stojí také Mojžíšova otázka k Moci", jež jej převyšuje a která jej posílá: Až se mě (Hebrejci) zeptají, jaké je tvé jméno, co jim odpovím?" A tu slyší: Jsem, který jsem; JSEM posílá mě k vám (2M 3,13). S tímto božstvem a v jeho jménu vyrazili Izraelité ze svého otroctví a závislosti ke spáse, na cestu k Zaslíbené zemi. Cestou, na hoře Sínaj, se to božstvo projevilo jako osoba jejíž tvář ovšem zůstala zahalena. Zde vstoupil Hospodin-Pán v osobní vztah se svým lidem a zavázal se s ním trvalou smlouvou. I když lid Staré smlouvy už poznal jméno svého Boha, nepřestal jej vnímat jako mocného, všemocného, všemohoucího. Tak jej totiž poznával jako zasahujícího do událostí a dějů odehrávajících se mezi vyvoleným lidem a okolními pronárody, ale i uprostřed onoho vyvoleného lidu. Poznával a za svých lepších dnů vyznával Hospodina jako skutečného, pravého a živého Boha, jako jediného, proti němuž se nemohou postavit žádní jiní bohové, ani žádné principy, poměry či okolnosti. Poznával jej jako Všemocného. Po tomto zásadním náboženském poznání obracel se zrak jeho vyznavačů i k bezhraničné Boží moci nad přírodou, jež se pak chápe jako vzniklá Božím stvořením. Prostě řečeno: Všemohoucnost Boha značí, že všechno souvisí s ním a že nic není od něj odděleno tak, aby toho nemohl dosáhnout. Schylovalo se k Nové smlouvě přicházel Boží syn a Syn člověka, Ježíš. Zvěstoval a svými činy dokládal, že se přiblížila nebeská vláda nad zemí, že se naplnil čas a přiblížilo se království Boží. Boží osoba, zahalená ve slávě a velebnosti, se ztělesnila v Ježíši Kristu: Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy, vyznává Jan ve svém prologu k evangeliu (1,14). Nový zákon rovněž vnímá a vyznává Boha jako všemocného, spasitelného vládce (Krále králů, Pána pánů). I když i tady apoštol vyzná, že jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět (Ř 1,20), tenorem celého novozákonního svědectví je něco jiného: Svoji všemohoucnost projevil Bůh tím, že vzkřísil porušenými, hříšnými lidmi ukřižovaného svého Syna, Ježíše Krista. A že tak otevřel možnost věřit "skrze něj" v Boha jako našeho nebeského Otce. Ve "jménu Vzkříšeného" se zjevila plnost z počátku i z konce časů a s tím byla věřícím dána možnost skutečného naplnění jejich života; ano, odhalen byl i smysl existence všeho stvoření a existence světa. Přívlastek Boha jako vševládného, všemocného a všemohoucího nezapadl. Má své stálé místo v církevních vyznáních víry (Kredech) a ve věroučných výpovědích (dogmatech). I pro novodobé křesťany stal se tento Boží přívlastek (atribut, predikát) tak závažný, že je stavěn hned vedle přívlastku "svatý". Provází jejich zbožnost a často zahajuje jejich vzývání Boha, jejich modlitby a rozvažování (meditace): Svatý Bože, Bože všemohoucí, náš nebeský Otče Ale řekněme si upřímně dostávali se lidé a dostává se náš současník se svým spoléháním na Boží všemocnost často do potíží. Proč a jak? Pokud jde o minulost, ve své nejistotě či zoufalství volávali lidé k Bohu všemohoucímu s tím, aby přemohl a změnil nepříznivý řád přírody: aby dal déšť, když sucho hrozilo hladem; aby zastavil přívaly vod, když jich bylo příliš; aby zadržel oheň, když ničil; aby nedopustil zemětřesení. Aby překonal hlad, nouzi a bídu a dal lidem hmotné bezpečí, ne-li blahobyt. Aby zasáhl uzdravením tam, kde už lidské a lékařské naděje nebylo pro závažnost choroby či zranění, nebo pro vyčerpání těla opotřebením a stářím. Pokud šlo o poměry, aby dal svobodu poddaným a zotročeným, aby odvrátil propukající boje a z nich vzešlé krveprolévání a plenění Ano, všechno to a mnohé další zůstává namnoze dodnes součástí prosebných modliteb a my zůstáváme přesvědčeni, že oprávněně. Jenže když lidé volávali k Všemohoucímu, co následovalo? Bůh dal déšť, nebo jej nedal; zastavil katastrofy, nebo nikoli; uzdravil, nebo neuzdravil; zajistil hmotné bezpečí, nebo je nezajistil; osvobodil, nebo neosvobodil; odvrátil hrůzy bojů, nebo nikoli. A tak mohly přicházet takzvané krize víry. Ten, komu se při nich víra nezhroutila, poznával a uznával: Bůh se neřídí tužbou a vůlí lidskou, nýbrž jedná "podle své rady". Kolik lidí mu však takto rozumělo a neodpoutalo se od něho zklamáno? V našich dobách víry rozviklané až žádné dopadá Všemohoucí daleko hůře. Znáte to: Kam se skryl Bůh, že nevidí, kolik je na světě utrpení? Zásadní či pragmatičtí ateisté dorážejí na

5 NZ 5/05 věřící křesťany: Kde je ten váš Bůh, když lidé hynou po statisících hladem a epidemiemi? Kde je, když umírají novorozenci a mladí lidé? Kde byl, když se rozběsnily války, jež pohlcují lidi po desetimilionech? Proč nezasáhne, když je utlačována pravda a svět ovládá nespravedlnost? Atd. Lidé se pouštějí do diskusního zápasu s mlčícím Hospodinem, jemuž slovo nedávají - aniž by jim šlo o skutečné slyšení Boha, jež vrcholí pokornou modlitbou. Neříkejme, že podobné otázky nezaznívají i v koutku mysli mnohých, kteří se považují za křesťany: Kde je jeho všemoc? Což je to jen stará představa, která se do moderní doby už nehodí? Nebo se snad pokusíme oplodněni vědeckým světovým a životním názorem vymezit, až kam Boží moc může sahat, a kam už nedosáhne? Ba ne, tak tomu nemůže být. My sami si budeme muset lépe ozřejmit, co přívlastek všemocnosti Boha přesně znamenal a znamená. - Za prvé: Lidé se často dovolávají Všemohoucnosti jako jakési podstaty Boha. "Podstatu" však nemůžeme vzývat, nemůžeme se k ní obracet či modlit se k ní; k tomu máme jen Boha celého, jednajícího a živého. Byl to on, který se svému lidu zjevil a Křesťané se opakovaně a trvale zabývají otázkou, v jakých poměrech žije jejich církev a s čím se potkává jejich víra s jakými náboženskými přesvědčeními, myšlenkovými proudy, životními názory Bez užitku nemusí být, pohlédneme-li tak i na to, jak tomu bylo "na počátku". V čase Ježíše, jeho apoštolů a pak dalších misionářů a služebníků šlo o obrovské římské impérium; bylo přirozeně zaplněné nejrůznějšími kulturami, spjatými i s osobitými náboženskými kulty. Řím je nemohl dráždit nebo s nimi pořád bojovat. Naopak jeho civilizace, sama duchovně nepevná a poživačná, ochotně nasávala, co přicházelo z provincií. Mnohé kulty podrobených národů byly převzaty a podpořeny římským státem. K těm, které trpěny nebyly, patřil výslovně kult druidský (dnes určitými lidmi opět vyhrabávaný) kult, v němž se vyskytovaly i lidské oběti. Podobně bylo v samotném Římě dlouho zakázáno (jinak provinčně trpěné) uctívání Isidy a Osirise. Kult Velké matky (Kybelé) s jejím Attisem se směl dočasně pěstovat jen uzavřeně, s vyloučením veřejnosti. Zatím co některé orientální kulty ustupovaly a mizely, v době tzv. helénismu naopak ožívala nejrůznější řecká mystéria. Za dob daroval mu tu milost, že se k němu můžeme obracet se vším, co sami nezvládneme a co nezmůžeme. Jestliže se pak k němu obracíme jako k tomu, v jehož moci je cokoliv a vše, on "podle své rady" (ze svého úradku) způsobí, čeho je spásně zapotřebí. A jeho Duch dá nám i sílu vyrovnat se s tím. - Za druhé: Stalo se zvykem křesťanů a v ještě bezostyšnější podobě zvykem nekřesťanů Všemohoucího jakoby zkoušet, co všecko dokáže proti všem danostem a předpokladům. Kdo však chce vyjednávat se skutečným Bohem, ví, že ve svých přáních a prosbách jsme povinni respektovat jeho vůli a jeho daná zaslíbení, která nám nejsou neznámá; byla v zásadních rysech věřícímu lidu zjevena a pro nás zaznamenána ve svatých Písmech. - Za třetí: Obracet se k Bohu všemohoucímu se máme od té chvíle, kdy se nám dostalo daru víry, a obracet se pak k němu pořád a se vším. Máme se jeho všemoci dovolávat předem, ještě než se něco stalo a než jsme něco sami spáchali. Máme o něm vědět v každé chvíli, už když se něco teprve chystá, dřív, než se do něčeho pouštíme. Zkrátka: máme svůj život vždy Bohu "otvírat", otvírat mu jej celý. - A konečně: Když se křesťanská víra upíná své největší slávy mívalo Řecko osobitou filosoficko-literární mytologii. Sem nalézaly snadnou cestu i proslulé kulty egyptské a předoorientální. S módním helénismem se nyní po římské říši zabydlovala i babylonská astrologie (chaldejci). Protože astrologie šíří pasivitu, tlačila se na její místo rovněž orientální magie, tj. Peršany vybudovaný systém kouzel, s jejichž pomocí mohl člověk čelit "osudu". Východního původu byl i kult císařů; uplatňoval se v Egyptě, Babylonii a Persii, okouzlil Alexandra Makedonského. Proč by nevyhovoval i císařskému Římu? Měl tu dvě formy: uctívání zesnulého císaře, a pak i uctívání obrazu či sochy císaře žijícího. Šlo o kult politický, který si od počátku vyžádal i životy mnoha vzdorujících křesťanů. V době, kdy křesťanská církev ve třetím století viditelně nabývala na síle, příliv orientalismu do celého Středozemí vrcholil. Itálie se nejprve zmocnil kult frygických božstev: plodivé, divoké Kybelé (Velká matka) a s ní úzce spjatého mladého milovníka Attise. O něco později přicestoval na Západ (z alexandrijské Sarepeie) kult sluneční ženy a matky Isidy, vdané za boha vegetace Osirise. Daným prostorem navíc putovali i 5 k určitým pojmovým znakům týkajícím se Boha (vedle všemohoucnosti může to být Prozřetelnost, Moudrost, Dobro apod.), měla by si být vědoma, že tyto hodnoty svým myšlením neobsáhneme a že svými touhami nepřimějeme Boha k jednání v žádaném směru. Jsme povinni se ukáznit a vydávat se k Bohu vždy v doprovodu Ježíšovu. On, když se na cestě k naplnění svého poslání setkával s lidmi, kteří od Boha takto chtěli "něco", v duchu si řekl: Proč toto pokolení žádá "znamení"? (Mk 8,12.) On, který zůstal zajedno se svým Otcem, vyznal: N-hledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal (J 10,30; 5,30). Po křesťansky se máme k Bohu obracet i stran přírody a dějin tak, že se ptáme po jeho vůli. Tak, jak to Ježíš vyjádřil v Getsemane při svém duchovním zápase před zatčením a následným ukřižováním: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich; ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň! (L 22, 42). Do tohoto odevzdání koneckonců ústí každý náš rozhovor s Otcem a modlitba k němu v Otčenáši: Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,10b). Božstva konkurující křesťanskému náboženství Milan Salajka početní baalové (známí již Izraelitům jako ukydanci), přinášení nyní syrskými otroky, žoldnéři a kupci. Značného rozšíření mezi muži a zejména vojáky se dočkal chaldejsko-perský kult Mithrův. Atp. K rozhodujícímu střetu křesťanství se zmíněnými kulty mělo dojít kolem roku 300. Právě na přechodu ze třetího do čtvrtého století se ty kulty sbližovaly a slučovaly v celkem jednolité pohanství, jež bylo silným protivníkem křesťanství. Vzhledem k zásadní povaze lidství a k lidským náboženským potřebám byly jisté religiózní prvky oběma směrům společné, nicméně tato náboženství se lišila v samé podstatě. Tak například už když první křesťané vyznali Ježíše Krista za svého zachránce Spasitele, neznamenalo to formálně něco výlučného: v Orientě totiž bylo zvykem takto označovat své bohy, dokonce i své vládce; nic nebránilo ani Římu, aby své monarchy zdobil titulem spasitel, spasitel světa. Obdobně muselo křesťanské posvátné stolování s Ježíšem konkurovat mithrovskému posvátnému jezení, sloužícímu sbratření kultické obce, provázenému přijímáním božských či mravních sil. Také Dokončení na str. 6

6 6 AKTUÁLNĚ NZ 5/05 Kobylky v Izraeli - jedni se radují, druzí se rmoutí Více než půl století byl Izrael ušetřený toho příšerného navštívení, zmíněného už v Bibli. Po 53 letech se musel Izrael zase jednou vypořádat s náletem kobylek. Jen kdo jednou zažil, co to je, když miliony kobylek napadnou pole a plantáže, dokáže změřit, proč to byla jedna z nejhorších egyptských ran, kterou Hospodin trestal faraónovu říši, aby vynutil propuštění Izraele. Nálet kobylek dostihl Izrael z Mauretánie. Súdánský druh pouštních kobylek nejdříve řádil v Egyptě a přes Sinajský poloostrov dosáhl Izrael. Nejdříve byl zasažen Eilat (říkají mu nejhříšnější město Izraele), ale hmyz se rychle rozšířil po celém jižním Negevu až k Mrtvému moři. Tento červený druh kobylek se v zasažených oblastech rozšířil v takovém množství, že na 1m 2 připadlo na kobylek. Postižení farmáři se mohli na nálet kobylek včas připravit. Na jihu Izraele udržuje izraelské letectvo spolu s ochránci přírody radarovou stanici ke sledování tažných ptáků. Sem došly první zprávy o kobylkách. Ihned se to dovědělo ministerstvo zemědělství a nejen že informovalo farmáře v Negevu, ale podniklo patřičná opatření. Byly nasazeny tucty letadel, která ošetřila postižené oblasti pesticidy při náletu kobylek i po něm. I tak poničily kobylky zemědělské plantáže, zahrady a parky. Zatím nejsou škody vyčísleny, ale bude se zřejmě jednat o miliony. Přesto měl Izrael štěstí v neštěstí. Protože téměř současně s náletem kobylek se změnilo počasí, další hejna kobylek zadržel a vrátil zpět chlad a bouře, takže nedošlo k množení kobylek, čehož se zemědělci obávali, protože mladé kobylky jsou obzvlášť žravé. Ovšem ve sdělovacích prostředcích rabíni napomínali, že si Izrael nesmí myslet, že stačí kobylky zvládnout jedem. Takové řešení nás dávno nezbavuje povinnosti činit před Hospodinem pokání. V Izraeli však se také mnozí z toho množství kobylek radovali. Pro jemenské Židy jsou kobylky pamlskem. Zatím co mnozí obyvatelé postižených oblastí odtud utíkali, zejména starší jemenští Židů se tam stahovali. Šli si nachytat kobylek, aby si připravili dlouho postrádanou lahůdku. Také thajští dělníci v zemědělství se velice radovali z obohacení svého jídelníčku, protože i v thajské kuchyni se tento hmyz považuje za obzvlášť chutnou lahůdku. NAI/Beth Shalom a AS - NAI/Jeruzalém Dokončení ze str. 5 křesťanskému křtu chtěl konkurovat obdobný obřad smazání hříchů a ukojení svědomí (často ovšem nikoli za pomoci vody, nýbrž krve). Také pohanská náboženství té doby zaslibovala ovšem způsobem tajuplného zasvěcování nesmrtelnost duše, ba i těla, a to vysoko nad hvězdami, v nejvyšším nebi, kde trůní v prostorách světla Nebeský Pán Když křesťanství ve 4. století ustavilo svátek Vánoc, reagovalo tak na skutečnost, že v Itá-lii našlo svůj domov syrské uctívání Slunce (a s tím nakonec i počítání slunečního roku na-místo roku podle fází Měsíce). Dokonce když v pozdějších dobách církev budovala posvátná stanoviště pro své divotvorné uzdravující svaté, jako by navazovala na tradiční kult léčitele těl a duší Asklepia (Aeskulapa). Když se v církvi a zejména v mnišském prostředí rozmohlo odříkání askese, stejné zásady se držely i některé dosud živé kulty, ba i určité filosofické školy. Pokud šlo o šíření křesťanské morálky, dělo se tak v konkurenci s etickým reformním hnutím četných putujících filosofů moralistů. Proč si tohle připomínáme? Abychom nebyli překvapeni či dokonce zděšeni tím, s čím vším se dnes křesťanství potkává - s nejrůznějšími filosofiemi a nezřetelnými náboženskými náladami, se synkretickými Komentář: Jistě nám tato zpráva připomíná egyptské rány z Bible, kterými Hospodin navštěvoval faraóna a jeho lid. Není to však dojemné, že se počasí změnilo, jakmile kobylky napadly Izrael, a tak že nedošlo k dalšímu šíření a množení nebezpečného hmyzu? V Egyptě mohly působit bez překážky. Ne tak v Izraeli. Tam je zastavil chlad a bouře. Není to jako v Bibli, kdy Hospodin svůj lid chránil a v jeho prospěch zasahoval? Také v těch dávných dobách zůstala oblast Gošen, kde bydleli Izraelci, egyptských ran ušetřena. (Srov. Ex 8,18-19; 9,7.26; 12,12). (CM) Jan Křtitel griloval kobylky Izraelské noviny psaly o kobylkách namnoze s humorem, zejména ve spojení s thajskými dělníky, kteří se z kobylek radovali. Různé časopisy zveřejňovaly recepty na přípravu kobylek, které podle Lv 11,22 jsou košer, i když ne tak podle židovské Halachy. Z Nového zákona víme, že i Jan Křtitel pojídal kobylky. Tak se v TV objevili Izraelci, kteří připravovali kobylky a jedli je. Na grilu krásně opéci, pak obrátit, až jsou zlatě hnědé. Přidat sůl a olivový olej. Dobré chutnání! Hebrejsky se kobylka řekne arbe. (AS-NAI) Božstva konkurující křesťanskému náboženství životními názory slévajícími se v soudobé pohanství, navíc i s nepřátelskými ateistickými ideologiemi. To vše zde víceméně bylo a asi i v budoucnu bude. Jak překonávat tyto "nepříznivé zjevy"? Vlastní pevností ve víře, silou ducha; jiné cesty není. Ekumena má nového předsedu Předsedou Ekumenické rady církví v České republice byl 24. ledna na čtyři roky zvolen předseda Církve bratrské Pavel Černý. Místopředsedou zvolili církevní představitelé starokatolického biskupa Dušana Hejbala. Pětapadesátiletý kazatel Černý vystřídal ve funkci lutherského biskupa Vladislava Volného. "Církve připravují společnou iniciativu pro pokročení v řešení majetkových vztahů se státem. Na jejich konečné uzavření čekají již patnáct let," řekl ČTK Pavel Černý. Výčtovou metodu pro vracení majetku, Milan Salajka která je jednou ze státem navrhovaných legislativních variant, nepovažují podle něj církve za vhodnou. Ekumenická rada má čtrnáct členů, z toho adventisté a Federace židovských obcí jsou pozorovateli a Česká biskupská konference, reprezentující Římskokatolickou církev, je přidruženým členem. V ekumeně není Pavel Černý nováčkem - od druhé poloviny 90. let zastával funkci místopředsedy Ekumenické rady církví. V čele Církv bratrské je od roku Podle ČTK

7 NZ 5/05 Z NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ České vánoční bohoslužby v Košicích Blahoslavenství Dokončení ze str. 3 Když někdo brečí ze vzteku, že není po jeho, když někdo někoho ztratil a celý další život tráví jen výčitkami, jak mu to mohl Pán Bůh udělat, tak to jistě není postoj, ke kterému by Bůh mohl gratulovat. Ale obecně se dá říci, že plačící jsou ti, kterých se dotklo, že tento svět není rájem. Když je tu Ježíš, není toto poznání počátkem cesty k otrávenosti životem, ale může být počátkem cesty k hlubší radosti, kterou právě on přináší. Ve světě je ideálem stále se šťastně smát a nic bolestného neprožít a nic si nepřipouštět. U Boha nikoli, neboť člověk, který žije jen ve štěstí, si ho neumí ani vážit. Člověk, který si nic nepřipouští, je povrchní a svou lhostejností mocně přispívá k tomu, aby tento svět byl dokonalým peklem. A takové nás Bůh nechce. Když vám někdo bude tvrdit, že opravdový křesťan nemůže trpět, nemůže být nemocný, nemůže prožívat tragické události, tak mu ukažte prstem na toto blahoslavenství. U Boha je to jinak: kdo prožívá utrpení a zkoušky, ten v nich dostává šanci stát se hlubším člověkem, zrevidovat svůj žebříček hodnot a poznat Boží věrnost, která pozdvihuje, vysvobozuje a působí nový začátek. Kdo se dotýká smrti, ten může slyšet i evangelium, že pro Ježíšův kříž a vzkříšení smrt není to poslední a že ti, kdo zesnuli v Kristu, nezahynuli. Tomu, kdo pláče s plačícími, kterým se přihodilo nějaké neštěstí, tomu je možno dvojnásob gratulovat, protože v něm jedná Kristův Duch lásky. Ten, koho se dotklo velmi ostře, že tento svět není rájem, se může po ráji roztoužit a přijmout jako radostnou zvěst, že Ježíš přemohl smrt a že obnova ráje už započala. Ten, kdo dovede plakat nad tím, co je zlé a z čeho se ostatní ve své hlouposti třeba ještě radují, také není blázen, který si zbytečně otravuje život. A tu jsme vlastně u čtvrté Boží gratulace, v níž se praví: Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Bůh se rozhodně nesměje těm, kdo prahnou po lepším světě, po lepším řádu, v němž by se každému dostalo, co jeho jest. Nepohrdá těmi, jimž chybí spravedlnost stejně jako chléb a voda, těmi, kdo se trápí nad postavením chudých, menšin, žen, nad rabováním přírody, nad lidskou nezodpovědností, nad novými a novými formami otroctví. V jeho očích to nejsou zavrženíhodní blázni. Naopak, za bláznovství považuje, když se člověku líbí ve stávajícím neřádu. Těm, jimž se v něm nelíbí, gratuluje, protože udělali první krok k tomu, aby se otevřeli novému řádu lásky, který v Kristu přináší. Pán církve neblahoslaví ty, kdo se založenýma rukama čekají na soudný den, nýbrž právě ty, kdo se znepokojují stavem světa a snaží se již dnes léčit prostředkováním Krista všechny nemoci dnešního světa. Povzbuzuje nás, své následovníky a následovnice, že to má smysl. O tom hovoří hned další blahoslavenství: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství. Svět má představu, že po každém, kdo něco dluží nebo se nějak provinil, se musí tvrdě jít a klepe po ramenou ty, kdo to dělají. Ale Bůh ne. On obnovil svět odpuštěním. A proto gratuluje těm, kdo umějí odpouštět. On v Kristu nedolomí nalomenou třtinu, nezhasí knot doutnající, a proto gratuluje těm, kdo lidi na dně nedorazí, ale pozdvihnou. Oni se totiž stávají jeho obrazy, prostředníky jeho nového života. A jim se dostane milosrdenství. Myslím, 7 I když už Vánoce pomalu ustupují do pozadí každodenímu koloběhu nastupujících dní, přesto vánoční bohoslužby, které se konaly v den obnovení naší náboženské obce v Košicích, budou jestě dlouho ve vzpomínkách účastníků. Na druhý den vánoční, zvaný též Prvomučedníka Páně Štépána, se konají pravidelně slavnostní České vánoční bohoslužby jako poslední z celoročních akcí Ekumenického společenství církví v Košicích ve spolupráci s Českým spolkem, RO Košice. Byly o to slavnostnější, že nás navštívil ThDr. Jan Hradil, ThD., biskup naší církve na Slovensku a taktéž přijal naše pozvání host z Pravoslavné církve, biskup michalovský Ján s doprovodem. Bylo radosti i smutku. Radosti proto, že biskup Jan Hradil při bohoslužbách uvedl do úřadu nového bratra faráře v Košicích Mgr. Jána Lauka, který od Nového roku začal působit v naší náboženské obci. Smutek a nostalgie za odcházejícím bratrem děkanem Mgr. Jurajem Jordá-nem Dovalou, který odcházel na své nové působiště do náboženské obce Hodonín. Byl nám duchovní oporou, skutečným bratrem, pomohl i při vybavování formalit nového bytu pro duchovního naší církve v Košicích. Nejvíce ovšem záleželo na úsilí bratra biskupa Jana Hradila, který neúnavně telefonicky a písemně vybavil malý zázrak konečně po letech má náš duchovní byt v Košicích. Bratru děkanovi Dovalovi přejeme mezi moravskými bratry a sestrami hojnost radosti, Božího požehnání a milosti. Na bohoslužbách jsme si mohli zazpívat nejen tradiční české vánoční koledy, ale i pěvecký sbor sv. Cecílie při katedrálním chrámu Dómu sv. Alžbety v Košicích pod vedením našeho varhanisty-regenschori Viliama Gurbala navodil neopakovatelnou atmosféru. V kázání bratra biskupa zazněla výzva k přítomným o navrácení se ke skutečnému Mesiáši. Po bohoslužbách jsme měli možnost si v bratrském posezení při kávě vychutnat pocit nově zrekonstruovaného a novým nábytkem vybaveného církevního bytu. Pokoj a dobro... Bohumil Kaman diakon že tu Pán netvrdí, že nám naše milosrdenství oplatí lidé. Daleko spíš chce říci, že když dáváme dál jeho milost, bude ji On mít pro nás. Ne proto, že provozuje výměnný obchod, ale proto, že jsme pochopili dosah Jeho evangelia. Na to navazuje předposlední blahoslavenství: Blahoslavení tvůrcové pokoje, neboť oni budou nazváni >Boží děti<. Protože pokoj se tvoří právě smířením, odpuštěním, milosrdenstvím. Kdo umí nasadit sami sebe, aby přinesli Boží moc a překonali předsudky, nenávist, či následky hříchu, kdo vstupují k ustrašeným lidem s Božím ujištěním, že není třeba se bát, protože on je s námi, ti jednají jako Boží jednorozený Syn a těm Otec Pána Ježíše dává důstojnost i moc svých dětí. Poslední gratulace směřuje k pronásledovaným pro spravedlnost a následující komentář ji jasně vztahuje na neoblíbenost církve ve světě kvůli jejímu Pánu. Říká nám, že jsme-li pronásledováni, proklínáni a pomlouváni, nemusíme z toho dělat tragedii. Ano, měli bychom se sebekriticky ptát, zda jsme opravdu pronásledováni pro spravedlnost, a ne pro svou nevěrnost evangeliu. A když si to vyjasníme, budiž nám útěchou, že Boží pravda nikdy neměla ve světě na růžích ustláno. I v našem národě jsou chvíle, kdy Boží pravda strhne zástupy a kazatelé jsou oblíbeni, spíše čestnou výjimkou. Vidíme, že všechna blahoslavenství ukazují, že příchod Božího království v Kristu mění situaci: že už není třeba se bát všech nepříjemností, není třeba hájit sebe sama, ale je možno se důvěryplně spolehnout na Boží milosrdenství, a tak najít životní perspektivu i moudrý, nesobecký vztah k lidskému společenství. Amen Dagmar Ondříčková, evangelická farářka

8 8 Kalendarium-únor Vydán byl třetí protireformační dekret. Následkem jeho opatření docházelo k útěkům poddaných z gruntů za hranice a k bouřím proti násilí při vojenských exekucích. Proto si vrchnosti vymohly ve Vídni, aby provádění těchto dekretů bylo zastaveno (27. března 1650) a místodržícím se nařizovalo, aby předkládali nejprve své rozhodnutí v náboženských věcech vídeňské vládě ke schválení. Po tomto rozhodnutí Ferdinanda III. (uplatnil se vliv jezuitů) byl lid obracen ke katolictví spíše duchovními prostředky V Předlitavsku nastoupila vláda v čele s prof. L. Hasnerem Zemřel v Praze Rudolf Dvořák (* 1860 v Dříteni) - orientalista, sinolog, zakladatel oboru Rozkazem ministra vnitra ČSSR byla zrušena Státní bezpečnost Vstoupila v platnost Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropské unii Na pozvání V. Havla přijel do Československa XIV. dalajláma Tibetu, nositel Nobelovy ceny míru za rok Zdeněk Lev z Rožmitálu byl na sněmu českém opět uveden do funkce nejvyššího purkrabího (úřady byly vráceny i jeho stoupencům, kteří byli propuštěni roku 1522) Čeští biskupové vydali prohlášení k ministerstvu kultu a vyučování, v němž žádali ústupky katolické církvi v oblasti národního školství. V říšské radě se jednalo o návrzích revize školského zákona (1869) od února 1882 do dubna Ministr justice hrabě F. Schönborn vydal výnosy o změně soudní organizace v Čechách ve smyslu ohraničení soudních okresů podle národnostních hranic; tak se realizoval 6. bod punktací. Nařízení vyvolalo bouři nevole u českých soudců Uzavřeno příměří mezi Ferdinandem II. a Bethlenem (za cenu poskytnutých výhod sedmihradskému knížeti) na dobu od ledna do září Příměří způsobilo rozruch Fridrichova dvora Narodila se ve Vídni Božena Němcová ( v Praze) - spisovatelka V konviktském sále na Starém Městě v Praze se konal první veřejný český ples; myšlenka vzešla z řad mladých českých měšťanů, jeho organizátorem byl J. K. Tyl se svými přáteli (J. B. Pichl, V. B. Nebeský, K. Sabina). Druhý ples se pořádal 3. února 1841 na Barvířském ostrově (dnešním Slovanském ostrově) za účasti dva a půl tisíce lidí; největší účast (3 tisíce lidí) byla na třetím českém bále v roce 1842 Z CÍRKVE v Stögrově redutním sále v Růžové ulici. České plesy probíhaly i v dalších letech, ale jejich význam se zvolna ztrácel. Postupně pronikaly plesy i do jiných měst (Kutná Hora, Mladá Boleslav, Čáslav, Domažlice, Jindřichův Hradec, Benešov, Jičín, Slaný, Plzeň aj.) Narodila se v Praze Františka Plamínková ( v Praze) - novinářka a politička, mj. bojovnice za volební právo žen, popravená nacisty Ve Vídni proběhly česko-německé vyrovnávací konference, svolané předsedou vlády Koerberem za účasti 13 stran (ale bez přítomnosti nacionálně radikálních stran). Bylo to první setkání českých a německých zástupců od punktačních jednání (1890). Jednání skončila neúspěšně Narodil se v Praze Ferdinand Peroutka ( v New Yorku, USA) - novinář a spisovatel Narodil se v Praze Jan Werich ( v Praze) - herec, dramatik, ředitel divadla, scenárista a spisovatel Narodila se v Praze Nina Jirsíková, vlastním jménem Anna Gurská ( v Praze) - tanečnice a choreografka. (red) Smutná zpráva S politováním musíme oznámit, že 17. ledna v 9.15 h nás náhle opustila dlouholetá předsedkyně rady starších, aktivní členka se srdcem na dlani sestra Vlasta Trčková (r. 1923). Za NO v Litvínově Vladislav Hána Pozvání VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá svůj dvacátý prvý seminář pro učitele a další zájemce o dějiny, společenské vědy a český jazyk, tentokrát na téma: "Pobělohorští exulanti, jejich odkaz - a co s ním?". Přednášku přijede proslovit historička dr. Edita Štěříková, emeritní archivářka Evangelické hessensko-nasavské církve z Rödermarku v Německu. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na českobratrské faře v ul. Sladkovského č. 638, a to NZ 5/05 v sobotu 5. března v 10 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce. K ul. Sladkovského jedou od nádraží trolejbusy č. 2 a č. 13 do stanice Třída Míru (3 zaszávky), pak se odbočí první ulicí ve směru jízdy doprava. (mp) PRAHA 8 - KARLÍN. Literárně dramatický klub Dialog na cestě - Tvůrčí dílna porozumění Bibli zve zájemce na setkání 2. února od 17 h. Na programu je: * Tvůrčí psaní - stylistické zásady, nejčastější chyby ve výstavbě textu, v logice sdělení, jak používáme odstavce - drobné publicistické útvary. Anotace, citace, medailon a jeho typy, jak vypadá medailon ve Slovníku Klubu autorů literatury faktu. Analýza konkrétních příspěvků - příprava rubrik pro web. Členové klubu přečtou ukázku z oblíbeného autora, kterou by rádi nabídli na webové stránky. Proč čteme takové knihy jako E. Fromm: Budete jako bohové? Přispívá podobná četba k hlubšímu rozměru publicistiky či povídek? Výběr inspirativních citátů z knih i článků. * Autorské čtení - členové klubu a hosté si vzájemně předčítají ukázky ze své nové tvorby, diskuse o tom, co by se mělo detailněji propracovat nebo zkrátit a zpregnantnit. * Divadelní dílna - předčítání komorní hry současného dramatika Davida Eldridge Pod modrým nebem - rozbor stylu a obsahu vy-brané části hry. * Společná příprava literárního večera. V plánu je návštěva natáčecího studia pro nevidomé. * Hosté: osobnosti z řad spisovatelů, novinářů, herců a režisérů. (on) Čtenářům našeho časopisu Připomínáme, že stále můžete objednávat křestní listy, osvědčení o přijetí svátosti manželství, biřmování, svěcení kněžstva, první večeře Páně a další. Nabízíme sazbu, grafickou úpravu i přípravu pro tisk a levný tisk brožur i rozsáhlejších publikací. Na našich webových stránkách www. cirkev-online.cz jsou ke stažení nejrůznější dokumenty (církevní řády, ústava apod.) i některé publikace. (red) NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁPAS - týdeník členů Církve československé husitské Vydávají členové Církve čs. husitské, adresa redakce: Vratislavova 8, Praha 2 Šéfredaktorka: Dr. Helena Noemi Bastlová, grafik: Jan Rohlíček redaktoři: Hana Rohlíčková a Mgr. Pavel Mašek, tel.: , Tisk a distribuce vlastní pro vnitřní potřebu členů Církve československé husitské

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě

Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě 16 22. dubna 2001 CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě Sláva Otci i Synu i Duchu svatému CHARTA OECUMENICA Směrnice pro růst spolupráce mezi církvemi v Evropě VYDAL SEKRETARIÁT

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více