NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)"

Transkript

1 NOVÝ ČS. ZÁPAS 5 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 30. ledna 2005 * cena 7 Kč Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat Vánoční přírodní katastrofa v Asii vyvolala mimořádnou vlnu solidarity po celém světě. Zajímavé je, že ve většině států obyčejní lidé vybrali mezi sebou mnohem více peněz, než byly ochotny poskytnout jejich vlády. Média se mnohdy snažila zbrzdit lidské nadšení tím, že začala zpochybňovat jednotlivé organizace, které se soustředily na vybírání peněz a zprostředkování pomoci. Mnoho lidí tak od poskytnutí pomoci odradila, jiní se snaží zajistit sami, aby jejich pomoc skončila na správném místě. Skupina studentů indonésistiky a Sdružení přátel Indonésie TENGGARA (indonésky "JIHOVÝ- CHOD") například organizuje ve spolupráci s přáteli - indonéskými studenty, přímou pomoc v nejpostiženější oblasti Indonésie. V provincii Aceh totiž ničivé zemětřesení a vlny tsunami v prosinci zabily přes 100 tisíc lidí a několika miliónům dalších zničily veškerý majetek. Do správního centra oblasti Banda Aceh, které bylo prakticky celé srovnáno se zemí, dorazila v prvním lednovém týdnu skupina našich přátel, studentů indonéské umělecké školy STSI Padang Panjang, a v současné době zde pracují jako dobrovolníci při odklízení a pohřbívaní mrtvých těl. Následujících minimálně šest měsíců budou spolupracovat na dalších rekonstrukčních a sanitárních pracích v oblasti. Vedoucí studentské dobrovolnické skupiny je náš přítel Murtala, který pochází přímo ze zničeného Banda Acehu. Murtalova rodina, včetně osmi sourozenců (z nichž někteří žili v jednom z nejhůře postižených měst Meulaboh), a všichni jeho sousedé přišli během zemětřesení o veškerý majetek a ti, kteří přežili, se v současné době nacházejí v jednom ze sběrných uprchlických táborů. Murtala se spolu se studenty snaží připravit alespoň základní podmínky, aby se tito Z bohoslužeb v Košicích (viz str. 7) - (zleva) nový duchovní Ján Lauko a biskup Jan Hradil lidé mohli co nejdříve vrátit do míst svých devastovaných domků a začít zde nějakým způsobem žít. O průběhu prací průběžně informují na serveru Studenti vybrali mezi sebou peníze, které použili k nákupu základních psacích potřeb a školních pomůcek pro děti z rodin, které přišly o veškerý majetek. Zahájení alespoň provizorní výuky pro děti je spolu s pokračováním vyprošťování mrtvých těl hlavní prioritou, na kterou se dobrovolníci podporovaní Tenggarou zaměřují. Murtala doufá, že by už v nejbližší době mohla být zahájena jednoduchá školní výuka. Podle našich informací je zásobování základními potravinami a pitnou vodou přímo v Banda Acehu již dostatečné, ale lidé jsou stále plně závislí na dávkách od humanitárních organizací. Stále se jedná o prvky základní pomoci k přežití a je nejvyšší čas zahájit práce vedoucí k návratu k normálnímu životu. Právě zahájení pravidelné školní výuky a religiózní aktivity jsou významnými prvky, které přinášejí nadějí, že se tak stane brzy. Výrazně horší situace je však na těžce zasaženém západním pobřeží, kde přílivové vlny smetly z povrchu země celé vesnice a veškeré přístupové cesty. Informace o počtu přeživších jsou velmi neúplné a s těmito oblastmi není téměř žádný kontakt. Do těchto míst existuje jediné spojení ze vzduchu, které zajišťují vrtulníky US Navy. Podle posledních zpráv však indonéská vláda vyzvala zahraniční vojenské jednotky, aby do tří měsíců opustily Indonésii a začala omezovat pohyb cizinců mimo město Banda Aceh. Indonéská vláda to odůvodňuje obavou o bezpečnost cizinců ve spojitosti s působením povstaleckých jednotek GAM. Mezinárodní humanitární organizace však upozorňují, že podobné kroky mohou značně zdramatizovat situaci v těžce zasažených oblastech mimo centrum provincie, kde budou lidé plně odkázáni na vládní pomoc, která není dostatečná. Jakákoli mezinárodní podpora může zabránit vzniku infekčních chorob a hladomoru. Připravila: Hana Rohlíčková

2 2 OZVĚNY NZ 5/05 Zrnka moudrosti Lásku nikdo nedokáže vysvětlit, ale každý ji může pocítit. Neznámý autor. Platí to pouze pro lásku, že je nevysvětlitelná? Co je to hlad a jak vzniká, lze vědecky definovat. Dokáže to dokonce i laik. Jak je tomu s lidskou touhou po klidu v duši a po harmonii? Po kráse? Při takových duchovně-psychologických potřebách je vysvětlení obtížnější do té míry, jak přibývá počet faktorů, jež se na jevu podílejí. Úplně jinak je tomu s láskou. V tomto případě nejde o specifické vlastnosti, nýbrž podle přísloví, že "na každý hrneček se hodí deklíček". Předpoklady, které dávají mezi lidmi vzplanout lásce, téměř vždycky selhávají. Přímo legendární jsou ztroskotané pokusy dát dohromady ideální páry pomocí počítače. I když souhlasí nespočetné charakterové rysy a zájmy - zda to mezi dvěma lidmi zajiskří, odolává to jakémukoliv prorokování. Ti, jichž se to týká, vědí o své lásce - ale PROČ tomu tak je, zůstává i jim samotným zahaleno temnotou. Možná právě proto je láska odjakživa tak fascinujícím tématem v životě a v umění, protože si všichni přejeme, abychom mohli jednou vysvětlit, co je to: láska. * * * Myslím si, že je lepší mluvit K BOHU, než mluvit O BOHU. Tereza z Lisieux, francouzská karmelitánka. Před 132 lety se narodila Tereza z Lisieux, která dávala přednost modlitbě před teologií. Rozhoduje se pro bezprostřední spiritualitu a je proti zprostředkování farářů a kněží. To je postoj tak zvaných mystiků. Z tohoto postoje vycházela ve všech dobách obnova náboženství, když papežové, teoretikové a jiní mocenští činitelé příliš využívali víru pro své cíle. Mystika se objevuje ve všech náboženstvích a existovala ve všech dobách. Takový bezprostřední přístup věřících k objektu jejich věření - ať už je jimi nazýván BOHEM nebo ALLÁHEM nebo TAO - je schopen překonávat to, co rozděluje jednotlivá světová náboženství. Tolik žádoucí smíření mezi křesťanstvím, islámem a jinými velkými společenstvími věřících je možné dosáhnout, jestliže se lidé setkají v té zkušenosti, o které mluví Tereza z Lisieux. Platí to i pro ekuménu, pro stavění mostů mezi náboženstvími. Mystika přemáhá i fanatismus. V jejím postoji je jasné, že neexistuje obracení nebo dokonce nucení ostatních, nýbrž že jen my sami můžeme dospět k vlastnímu poznání. Z němčiny přeložil: Josef Špak Římští katolíci to myslí vážně 4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Život Kristova učedníka musí mít ráz odlišný od života lidí neobrácených s důvěrou k Pánu. Ti se pachtí za zdánlivými a dočasnými hodnotami, za okamžitým sobeckým prospěchem, který nelze trvale udržet. Kdo je Kristův, umí žít prostě, poctivě, pokojně a obětavě a je při tom šťasten. I kdyby byl mocnými a bezohlednými opovrhován, utiskován či pronásledován ví, že kráčí správnou cestou, že je nablízku svému Spasiteli a že míří s ním k věčnosti. Zároveň tak vyhlašuje všem okolo, že i poměry v lidské společnosti se nejlépe dají napravit tak, že začneme s nápravou každý sám u sebe, že budeme své křesťanství brát vážně a důsledně. Ježíš Kristus má právo žádat od nás takový nový život, protože on sám nám nový život dává. Texty: Mi 6,6-8 nebo Iz 57,15, 1K 1,18-31, Mt 5,1-12, Sf 2,3, Ef 4,17-32 nebo Ž 24,3-6 Co přinese nový rok? Ptá se Jan Balík ve svém komentáři pro Rádio Vatikán. V úvodu komentáře zmiňuje klíčové události roku 2005 pro římskokatolickou církev: druhé za-sedání plenárního sněmu a XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem. V mediálním světě to bude podle Balíka rok, který, jak doufá, přinese vznik nových médií, která by se plánovitě zasazovala o nabídku křesťanských postojů k životu. Předně se jedná o dlouho očekávaný digitální televizní kanál, jenž by mohl být spuštěn koncem letošního roku, a o časopis pro dospívající děvčata, jehož nulté číslo se dostane do distribuce v únoru. "Oba projekty mají podporu České biskupské konference a širokou základnu mezi věřícími," tvrdí Balík. Časopis pro 12 až 16letá děvčata ponese název IN!. Jeho cílem je podle Balíka zasáhnout jednu z nejnesnadnějších věkových kategorií; bude proto hovořit o dívčím světě holčičím způsobem, ale zároveň s jasnou nabídkou křesťanského životního postoje. Druhým projektem, který se klube na svět, je samostatný digitální televizní program. "Reakce věřící veřejnosti je pozitivní. Studio Telepace dostalo koncem minulého roku velké množství dopisů, v nichž lidé vyjadřovali svou finanční i modlitební podporu. Pokud projekt získá potřebnou vysílací licenci, pak se můžeme na příští Vánoce těšit na svou televizní stanici," uvedl optimisticky Jan Balík. (kir) Výzva biskupky Hannoverská evangelická biskupka Margot Kässmannová ve svém vánočním poselství vyzvala k zastavení válek ve světě. Církve ješte v roce 1948 po skončení II. světové války v Amsterdamu vyhlásily, že válka je proti Boží vůli. Navzdory tomu bylo od té doby ve světě jen 30 souvislých dní, během nichž nedošlo k válečnému konfliktu. Podle ČTK * * * Bůh nežehná jen pokojem a blahem, nýbrž i úkoly. David Friedrich Strauss, německý filosof a teolog Z kazatelského plánu na tuto neděli Modlitba: Děkujeme, Pane Bože, za blahoslavenství, jímž tvůj Syn obdařil všechny milosrdné, milující a odpouštějící; všechny, kteří jdou za ním jeho cestou lásky, oběti a třeba i kříže, ukáže-li se to být nutné. Otevři náš zrak víry, ať vidíme všechnu skutečnost kolem sebe pohledem tvého Syna. Ať podle jeho příkladu nehledáme prospěch, moc a sobecké zájmy, nýbrž tvé království a jeho spravedlnost. Kéž nám nikdy jakékoli lákavé pozlátko nezakryje pravé mravní hodnoty a nadějný výhled k nebeské slávě u tebe. Vhodné písně: 84, 117, 166, 173, 181, 182 Výběr z české exegetické literatury: Kovář František: Malá bible, V. díl, 1959 Símě království Božího, 1949 Mánek Jindřich: Dům na skále, 1967 Merell Jan: Kázání na hoře, 1964 Setkání s Ježíšem, 1990 Sušil František: Evangelium sv. Matouše, 1864 Žilka František: Ježíšovo kázání na hoře, 1931

3 NZ 5/05 NAD PÍSMEM 3 Blahoslavenství Mt 5,1-12 Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, Tento text je opět jeden z nejznámějších. Připomíná se nám zde, co nelze ztratit ze zřetele, totiž to, co je v Božích očích perspektivní, k čemu Bůh člověku gratuluje. Protože tu jde právě o Boží gratulaci lidem v určitém rozpoložení, zvolila jsem novočeský překlad, jenž zachoval slovo blahoslavení a nenahradil je termínem blažení či blaze těm. Když pláču nebo jsem terčem nenávisti, tak mi není blaze, a mám daleko i k pocitům nadpřirozeného blaženství. A Pán Ježíš netvrdí, že to obojí není bolest, ale rozkoš. On přišel říci, že navzdory bolesti je situace určitých lidí nadějná. Že ve své bídě nespějí k nezadržitelné katastrofě, že si nemusí zoufat, ale mohou poznat, že Boží blahovůle jim otevírá slávu. A to je něco zcela jiného, na to se žádná slova vyjadřující pocity nehodí. Blahoslavenství jsou v prvé řadě zjevením Božího pohledu na životní orientaci pro nás, kdo Krista následujeme. Mají však proniknout i ven a stát se manifestem toho, co Ježíš přináší, i pro lidi, kteří sice něco o Bohu vědí, ale zatím stojí mimo kruh Ježíšových následovníků. První Boží gratulaci Pán Ježíš adresuje chudým v duchu. Tenkrát i dnes se ve světě gratuluje bohatým, protože oni na všechno mají. Díky svým penězům mohou ovlivnit svět, v němž žijí, mohou se vyhnout mnoha nepříjemnostem, pojistit se, zabezpečit si pohodlný život a dopřát si, co je napadne. Nemusí se lopotit, jejich peníze dělají další peníze, jen když se šikovně investují. Nemusí se nikoho o nic doprošovat, naopak, mnoho lidí je závislých na nich. Ale chudoby se svět bojí, protože chudoba znamená nedostatek, závislost, bezmoc. Chudoba odsuzuje k bezvýznamnosti a bezvýznamní jsou přehlíženi, ponižováni, pošlapáváni. Kdo je chudý, je slabý, a svět přece patří silným. Ale Pán Ježíš negratuluje silným a bohatým, nýbrž těm, kdo patří k chudým. Negratuluje člověku k jakékoli chudobě, protože dobře ví, že existuje i chudoba silně neblahoslavená, v níž člověk smýšlí stejně hmotařsky jako bohatí, jenom nic nemá; je plný závisti a nenávisti vůči úspěšnějším, Boha obžalovává, že je nespravedlivý, když jiné nechal zbohatnout a jeho ne, když jiným dal možnosti a zdraví a jemu ne. A takové smýšlení je stejně uzavřené evangeliu jako sebejistota blažených majících. Učí člověka také uctívat majetek a pozice, a nečekat na Boha, který obdarovává, přestože ten majetek a vliv je nedostižnou metou. Pán Ježíš dobře věděl, proč řekl blahoslavení chudí v duchu, či přesněji chudí duchu, nebo chudí pro ducha. On nebyl tak bláhový jako Marx, aby si myslel, že chudoba sama dělá člověka lepším, že dělnická třída je méně sobecká než buržoazie. A do-konce se neztotožnil ani s těmi, kdo se nechtěli "umazat" hmotným bohatstvím a hromadili jen vlastnictví intelektuální nebo náboženské. Neboť i ti chtějí být sami sobě spasiteli a naději vkládají do svých výkonů, do svého vlastnictví, do svých výdobytků. Boží gratulaci vyslovil až těm, kdo vedeni Duchem svatým nebudují vlastní pozici, ale zůstávají jako děti - maličcí, zranitelní, závislí, odkázaní na milost Boží i na dobrou vůli ostatních lidí. Ti sice v tomto světě budou za blázny a často budou žít velmi nepohodlný život, ale uchovali si jednu podstatnou vlastnost, která jim dovolí získat podíl na věku Božího kralování totiž umění nechat se obdarovat, nechat si posloužit. Tito lidé nic nepovažují za samozřejmost, na niž mají nezadatelné právo, protože si ji zaplatili, ale i ty hmotné prostředky k životu vnímají jako Boží dar, projev Boží lásky. Tito lidé si ne-zvykli pohrdat vším, co není provázeno leskem a silou, rozpoznají poklad evangelia i v nádobě hliněné, Boha s námi i v podobě služebníka. Ježíše. Oni žijí nadějí na dar Boží milosti, a proto jej dostanou. Naopak ten, kdo se pyšně balamutí a říká: Bohatý jsem, zbohatl jsem a nikoho nepotřebuji, nemůže dostat nic a zůstane ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Takže Pán Ježíš gratuluje všem, kdo se nezajišťují, protože se upínají k Bohu a jeho lásku považují za dostatečnou záruku svého života. Vůbec ho při tom nezajímá, kolik mají v peněžence, jsou-li vegetariáni, abstinenti a celibátníci. Hledí k srdci, najde-li tam pokoru dětí před nebeským Otcem. S těmi, u nichž ji nalezne, chce sdílet nové nebe a novou zemi, neposkvrněnou hříchem. V tomto směru pokračuje třetí blahoslavenství, v němž pán gratuluje tichým a říká, že oni dostanou za úděl zemi. Tiší jsou totiž právě ti, kdo mají v srdci pokoru před Bohem, kdo se odevzdávají do jeho milostivých rukou, a proto se neprosazují ostrými lokty a žijí skromný, nenápadný život; pro ně je první věcí udržování neporušeného vztahu k Bohu, naslouchání Božímu Slovu, připravenost k Boží službě. Heslem tichých je: Ne mocí ani silou, ale Duchem mým. Oni nepovažují za nutné každému vnutit svoji pravdu stůj co stůj, nepovažují za důležité se zviditelňovat a vyboxovávat si prostor ve světských strkanicích. Oni žijí s Bohem, čekají na něho, jsou solí země a světélky v temnotách, žijí a nechávají žít. Nechávají na svém Bohu, kam je postaví a kolik že jsi nám ukázal, jak se dobývá svět. Děkujeme ti za velikost v malosti a za slávu v ponížení. Litujeme, že jsme nejednou uplatňovali svá práva, ačkoliv nám v tomto světě žádná nepřísluší, a tak ohrožovali své panství nad světem nedostatkem trpělivé služby a pokorné tichosti. Prosíme, abychom se na svých cestách nikdy neuchýlili a šli oddaně a věrně za tichým Beránkem - Ježíšem Kristem. Amen. FRANTIŠEK MOC prostoru jim vyhradí. A právě těm Pán Ježíš slibuje, že se stanou věčnými dědici celé země. Bůh zemi nedá těm, kdo si ji dnes sebevědomě parcelují, kdo se na ní roztahují a je jim jedno, co zbude na druhé. Ti ji naopak navždy ztratí. On ji připravil těm, kdo na ní dnes umí žít jako hosté a příchozí a kdo jsou druhými často považováni za slabochy. To může být povzbuzením nám, dnešním českým křesťanům. Nemusí nám být líto, že nemáme žádný vliv, že nás ti vlivní málo pouští do médií, že nám nechtějí vrátit ani to, co nám právem patří. Můžeme se odvážit být tichými v zemi, ze kterých si sice každý může udělat rohožku, ale kteří jsou přesto požehnáním. Země, ve které si dnes připadáme jako cizinci, přestože mluvíme jejím jazykem, je Boží země a je připravena těm, kdo na sebe zapomínají a žijí v odevzdanosti Bohu. Na to se můžeme spolehnout. Je jedno, že to na katastrálním úřadě neráčí vědět. Je to zapsáno v knihách, které se nikdy nemění, protože je píše věrný Bůh. K Božím paradoxům patří, že když si církev hrála na pana domácího v celé Evropě, tak se jí toto zaslíbení netýkalo. Ale církve, jež putuje a spoléhá na moc svého Pána a přitom nemá ani tolik práv jako obyčejný spolek, té se týká. Další gratulace Páně patří plačícím. Zde již chybí upřesnění jacíže jsou to plačící. Asi to není třeba. Zarámování oběma zmíněnými blahoslavenstvími nás vede určitým směrem a dává tušit, že asi půjde o pláč před Hospodinem. Také známe neblahoslavený pláč, který uzavírá člověku možnost být potěšen. Dokončení na str. 7

4 4 TÉMA TÝDNE NZ 5/05 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM Všemocný, všemohoucí Bůh Mezi našimi současníky, kteří se vyhýbají jakémukoli zdání náboženskosti, potkáváme řadu lidi říkajících, že věří v něco", v něco nad námi, nad životem. Bývají to v lepším případě - např. zákonitosti přírody, moc pravdy, vyšší spravedlnost, naplněné lidství atp. Tedy určitý neosobní princip, jemuž říkat BŮH by se neslušelo. V podobné anonymní situaci se původně nacházely i nejstarší biblické postavy, konkrétně kmeny Abrahamovy a Jákobovy. Jak putovaly krajinami Předního Východu, sdílely s tamním obyvatelstvem zárodečnou náboženskou víru, jež ovšem už svým způsobem vnímala boha osobního; říkalo se mu Silný, Přesilný, Všemohoucí, nebo osobněji, i když obrazně Moje (naše) skála, Štít Sporné celkem zůstává, kdy se začal vzývat bůh, který by byl opravdu osobní a měl i své jméno. Náznaky toho jsou rozptýleně zaznamenány v 1. knize Mojžíšově; časově předcházejí historkám o izraelských praotcích. Pro biblické náboženství Izraele je ovšem rozhodující až svědectví o Mojžíšově poslání, jež směřovalo k vysvobození budoucího vyvoleného lidu" z egyptského područí a temnoty. Na počátku té cesty stojí také Mojžíšova otázka k Moci", jež jej převyšuje a která jej posílá: Až se mě (Hebrejci) zeptají, jaké je tvé jméno, co jim odpovím?" A tu slyší: Jsem, který jsem; JSEM posílá mě k vám (2M 3,13). S tímto božstvem a v jeho jménu vyrazili Izraelité ze svého otroctví a závislosti ke spáse, na cestu k Zaslíbené zemi. Cestou, na hoře Sínaj, se to božstvo projevilo jako osoba jejíž tvář ovšem zůstala zahalena. Zde vstoupil Hospodin-Pán v osobní vztah se svým lidem a zavázal se s ním trvalou smlouvou. I když lid Staré smlouvy už poznal jméno svého Boha, nepřestal jej vnímat jako mocného, všemocného, všemohoucího. Tak jej totiž poznával jako zasahujícího do událostí a dějů odehrávajících se mezi vyvoleným lidem a okolními pronárody, ale i uprostřed onoho vyvoleného lidu. Poznával a za svých lepších dnů vyznával Hospodina jako skutečného, pravého a živého Boha, jako jediného, proti němuž se nemohou postavit žádní jiní bohové, ani žádné principy, poměry či okolnosti. Poznával jej jako Všemocného. Po tomto zásadním náboženském poznání obracel se zrak jeho vyznavačů i k bezhraničné Boží moci nad přírodou, jež se pak chápe jako vzniklá Božím stvořením. Prostě řečeno: Všemohoucnost Boha značí, že všechno souvisí s ním a že nic není od něj odděleno tak, aby toho nemohl dosáhnout. Schylovalo se k Nové smlouvě přicházel Boží syn a Syn člověka, Ježíš. Zvěstoval a svými činy dokládal, že se přiblížila nebeská vláda nad zemí, že se naplnil čas a přiblížilo se království Boží. Boží osoba, zahalená ve slávě a velebnosti, se ztělesnila v Ježíši Kristu: Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy, vyznává Jan ve svém prologu k evangeliu (1,14). Nový zákon rovněž vnímá a vyznává Boha jako všemocného, spasitelného vládce (Krále králů, Pána pánů). I když i tady apoštol vyzná, že jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět (Ř 1,20), tenorem celého novozákonního svědectví je něco jiného: Svoji všemohoucnost projevil Bůh tím, že vzkřísil porušenými, hříšnými lidmi ukřižovaného svého Syna, Ježíše Krista. A že tak otevřel možnost věřit "skrze něj" v Boha jako našeho nebeského Otce. Ve "jménu Vzkříšeného" se zjevila plnost z počátku i z konce časů a s tím byla věřícím dána možnost skutečného naplnění jejich života; ano, odhalen byl i smysl existence všeho stvoření a existence světa. Přívlastek Boha jako vševládného, všemocného a všemohoucího nezapadl. Má své stálé místo v církevních vyznáních víry (Kredech) a ve věroučných výpovědích (dogmatech). I pro novodobé křesťany stal se tento Boží přívlastek (atribut, predikát) tak závažný, že je stavěn hned vedle přívlastku "svatý". Provází jejich zbožnost a často zahajuje jejich vzývání Boha, jejich modlitby a rozvažování (meditace): Svatý Bože, Bože všemohoucí, náš nebeský Otče Ale řekněme si upřímně dostávali se lidé a dostává se náš současník se svým spoléháním na Boží všemocnost často do potíží. Proč a jak? Pokud jde o minulost, ve své nejistotě či zoufalství volávali lidé k Bohu všemohoucímu s tím, aby přemohl a změnil nepříznivý řád přírody: aby dal déšť, když sucho hrozilo hladem; aby zastavil přívaly vod, když jich bylo příliš; aby zadržel oheň, když ničil; aby nedopustil zemětřesení. Aby překonal hlad, nouzi a bídu a dal lidem hmotné bezpečí, ne-li blahobyt. Aby zasáhl uzdravením tam, kde už lidské a lékařské naděje nebylo pro závažnost choroby či zranění, nebo pro vyčerpání těla opotřebením a stářím. Pokud šlo o poměry, aby dal svobodu poddaným a zotročeným, aby odvrátil propukající boje a z nich vzešlé krveprolévání a plenění Ano, všechno to a mnohé další zůstává namnoze dodnes součástí prosebných modliteb a my zůstáváme přesvědčeni, že oprávněně. Jenže když lidé volávali k Všemohoucímu, co následovalo? Bůh dal déšť, nebo jej nedal; zastavil katastrofy, nebo nikoli; uzdravil, nebo neuzdravil; zajistil hmotné bezpečí, nebo je nezajistil; osvobodil, nebo neosvobodil; odvrátil hrůzy bojů, nebo nikoli. A tak mohly přicházet takzvané krize víry. Ten, komu se při nich víra nezhroutila, poznával a uznával: Bůh se neřídí tužbou a vůlí lidskou, nýbrž jedná "podle své rady". Kolik lidí mu však takto rozumělo a neodpoutalo se od něho zklamáno? V našich dobách víry rozviklané až žádné dopadá Všemohoucí daleko hůře. Znáte to: Kam se skryl Bůh, že nevidí, kolik je na světě utrpení? Zásadní či pragmatičtí ateisté dorážejí na

5 NZ 5/05 věřící křesťany: Kde je ten váš Bůh, když lidé hynou po statisících hladem a epidemiemi? Kde je, když umírají novorozenci a mladí lidé? Kde byl, když se rozběsnily války, jež pohlcují lidi po desetimilionech? Proč nezasáhne, když je utlačována pravda a svět ovládá nespravedlnost? Atd. Lidé se pouštějí do diskusního zápasu s mlčícím Hospodinem, jemuž slovo nedávají - aniž by jim šlo o skutečné slyšení Boha, jež vrcholí pokornou modlitbou. Neříkejme, že podobné otázky nezaznívají i v koutku mysli mnohých, kteří se považují za křesťany: Kde je jeho všemoc? Což je to jen stará představa, která se do moderní doby už nehodí? Nebo se snad pokusíme oplodněni vědeckým světovým a životním názorem vymezit, až kam Boží moc může sahat, a kam už nedosáhne? Ba ne, tak tomu nemůže být. My sami si budeme muset lépe ozřejmit, co přívlastek všemocnosti Boha přesně znamenal a znamená. - Za prvé: Lidé se často dovolávají Všemohoucnosti jako jakési podstaty Boha. "Podstatu" však nemůžeme vzývat, nemůžeme se k ní obracet či modlit se k ní; k tomu máme jen Boha celého, jednajícího a živého. Byl to on, který se svému lidu zjevil a Křesťané se opakovaně a trvale zabývají otázkou, v jakých poměrech žije jejich církev a s čím se potkává jejich víra s jakými náboženskými přesvědčeními, myšlenkovými proudy, životními názory Bez užitku nemusí být, pohlédneme-li tak i na to, jak tomu bylo "na počátku". V čase Ježíše, jeho apoštolů a pak dalších misionářů a služebníků šlo o obrovské římské impérium; bylo přirozeně zaplněné nejrůznějšími kulturami, spjatými i s osobitými náboženskými kulty. Řím je nemohl dráždit nebo s nimi pořád bojovat. Naopak jeho civilizace, sama duchovně nepevná a poživačná, ochotně nasávala, co přicházelo z provincií. Mnohé kulty podrobených národů byly převzaty a podpořeny římským státem. K těm, které trpěny nebyly, patřil výslovně kult druidský (dnes určitými lidmi opět vyhrabávaný) kult, v němž se vyskytovaly i lidské oběti. Podobně bylo v samotném Římě dlouho zakázáno (jinak provinčně trpěné) uctívání Isidy a Osirise. Kult Velké matky (Kybelé) s jejím Attisem se směl dočasně pěstovat jen uzavřeně, s vyloučením veřejnosti. Zatím co některé orientální kulty ustupovaly a mizely, v době tzv. helénismu naopak ožívala nejrůznější řecká mystéria. Za dob daroval mu tu milost, že se k němu můžeme obracet se vším, co sami nezvládneme a co nezmůžeme. Jestliže se pak k němu obracíme jako k tomu, v jehož moci je cokoliv a vše, on "podle své rady" (ze svého úradku) způsobí, čeho je spásně zapotřebí. A jeho Duch dá nám i sílu vyrovnat se s tím. - Za druhé: Stalo se zvykem křesťanů a v ještě bezostyšnější podobě zvykem nekřesťanů Všemohoucího jakoby zkoušet, co všecko dokáže proti všem danostem a předpokladům. Kdo však chce vyjednávat se skutečným Bohem, ví, že ve svých přáních a prosbách jsme povinni respektovat jeho vůli a jeho daná zaslíbení, která nám nejsou neznámá; byla v zásadních rysech věřícímu lidu zjevena a pro nás zaznamenána ve svatých Písmech. - Za třetí: Obracet se k Bohu všemohoucímu se máme od té chvíle, kdy se nám dostalo daru víry, a obracet se pak k němu pořád a se vším. Máme se jeho všemoci dovolávat předem, ještě než se něco stalo a než jsme něco sami spáchali. Máme o něm vědět v každé chvíli, už když se něco teprve chystá, dřív, než se do něčeho pouštíme. Zkrátka: máme svůj život vždy Bohu "otvírat", otvírat mu jej celý. - A konečně: Když se křesťanská víra upíná své největší slávy mívalo Řecko osobitou filosoficko-literární mytologii. Sem nalézaly snadnou cestu i proslulé kulty egyptské a předoorientální. S módním helénismem se nyní po římské říši zabydlovala i babylonská astrologie (chaldejci). Protože astrologie šíří pasivitu, tlačila se na její místo rovněž orientální magie, tj. Peršany vybudovaný systém kouzel, s jejichž pomocí mohl člověk čelit "osudu". Východního původu byl i kult císařů; uplatňoval se v Egyptě, Babylonii a Persii, okouzlil Alexandra Makedonského. Proč by nevyhovoval i císařskému Římu? Měl tu dvě formy: uctívání zesnulého císaře, a pak i uctívání obrazu či sochy císaře žijícího. Šlo o kult politický, který si od počátku vyžádal i životy mnoha vzdorujících křesťanů. V době, kdy křesťanská církev ve třetím století viditelně nabývala na síle, příliv orientalismu do celého Středozemí vrcholil. Itálie se nejprve zmocnil kult frygických božstev: plodivé, divoké Kybelé (Velká matka) a s ní úzce spjatého mladého milovníka Attise. O něco později přicestoval na Západ (z alexandrijské Sarepeie) kult sluneční ženy a matky Isidy, vdané za boha vegetace Osirise. Daným prostorem navíc putovali i 5 k určitým pojmovým znakům týkajícím se Boha (vedle všemohoucnosti může to být Prozřetelnost, Moudrost, Dobro apod.), měla by si být vědoma, že tyto hodnoty svým myšlením neobsáhneme a že svými touhami nepřimějeme Boha k jednání v žádaném směru. Jsme povinni se ukáznit a vydávat se k Bohu vždy v doprovodu Ježíšovu. On, když se na cestě k naplnění svého poslání setkával s lidmi, kteří od Boha takto chtěli "něco", v duchu si řekl: Proč toto pokolení žádá "znamení"? (Mk 8,12.) On, který zůstal zajedno se svým Otcem, vyznal: N-hledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal (J 10,30; 5,30). Po křesťansky se máme k Bohu obracet i stran přírody a dějin tak, že se ptáme po jeho vůli. Tak, jak to Ježíš vyjádřil v Getsemane při svém duchovním zápase před zatčením a následným ukřižováním: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich; ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň! (L 22, 42). Do tohoto odevzdání koneckonců ústí každý náš rozhovor s Otcem a modlitba k němu v Otčenáši: Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,10b). Božstva konkurující křesťanskému náboženství Milan Salajka početní baalové (známí již Izraelitům jako ukydanci), přinášení nyní syrskými otroky, žoldnéři a kupci. Značného rozšíření mezi muži a zejména vojáky se dočkal chaldejsko-perský kult Mithrův. Atp. K rozhodujícímu střetu křesťanství se zmíněnými kulty mělo dojít kolem roku 300. Právě na přechodu ze třetího do čtvrtého století se ty kulty sbližovaly a slučovaly v celkem jednolité pohanství, jež bylo silným protivníkem křesťanství. Vzhledem k zásadní povaze lidství a k lidským náboženským potřebám byly jisté religiózní prvky oběma směrům společné, nicméně tato náboženství se lišila v samé podstatě. Tak například už když první křesťané vyznali Ježíše Krista za svého zachránce Spasitele, neznamenalo to formálně něco výlučného: v Orientě totiž bylo zvykem takto označovat své bohy, dokonce i své vládce; nic nebránilo ani Římu, aby své monarchy zdobil titulem spasitel, spasitel světa. Obdobně muselo křesťanské posvátné stolování s Ježíšem konkurovat mithrovskému posvátnému jezení, sloužícímu sbratření kultické obce, provázenému přijímáním božských či mravních sil. Také Dokončení na str. 6

6 6 AKTUÁLNĚ NZ 5/05 Kobylky v Izraeli - jedni se radují, druzí se rmoutí Více než půl století byl Izrael ušetřený toho příšerného navštívení, zmíněného už v Bibli. Po 53 letech se musel Izrael zase jednou vypořádat s náletem kobylek. Jen kdo jednou zažil, co to je, když miliony kobylek napadnou pole a plantáže, dokáže změřit, proč to byla jedna z nejhorších egyptských ran, kterou Hospodin trestal faraónovu říši, aby vynutil propuštění Izraele. Nálet kobylek dostihl Izrael z Mauretánie. Súdánský druh pouštních kobylek nejdříve řádil v Egyptě a přes Sinajský poloostrov dosáhl Izrael. Nejdříve byl zasažen Eilat (říkají mu nejhříšnější město Izraele), ale hmyz se rychle rozšířil po celém jižním Negevu až k Mrtvému moři. Tento červený druh kobylek se v zasažených oblastech rozšířil v takovém množství, že na 1m 2 připadlo na kobylek. Postižení farmáři se mohli na nálet kobylek včas připravit. Na jihu Izraele udržuje izraelské letectvo spolu s ochránci přírody radarovou stanici ke sledování tažných ptáků. Sem došly první zprávy o kobylkách. Ihned se to dovědělo ministerstvo zemědělství a nejen že informovalo farmáře v Negevu, ale podniklo patřičná opatření. Byly nasazeny tucty letadel, která ošetřila postižené oblasti pesticidy při náletu kobylek i po něm. I tak poničily kobylky zemědělské plantáže, zahrady a parky. Zatím nejsou škody vyčísleny, ale bude se zřejmě jednat o miliony. Přesto měl Izrael štěstí v neštěstí. Protože téměř současně s náletem kobylek se změnilo počasí, další hejna kobylek zadržel a vrátil zpět chlad a bouře, takže nedošlo k množení kobylek, čehož se zemědělci obávali, protože mladé kobylky jsou obzvlášť žravé. Ovšem ve sdělovacích prostředcích rabíni napomínali, že si Izrael nesmí myslet, že stačí kobylky zvládnout jedem. Takové řešení nás dávno nezbavuje povinnosti činit před Hospodinem pokání. V Izraeli však se také mnozí z toho množství kobylek radovali. Pro jemenské Židy jsou kobylky pamlskem. Zatím co mnozí obyvatelé postižených oblastí odtud utíkali, zejména starší jemenští Židů se tam stahovali. Šli si nachytat kobylek, aby si připravili dlouho postrádanou lahůdku. Také thajští dělníci v zemědělství se velice radovali z obohacení svého jídelníčku, protože i v thajské kuchyni se tento hmyz považuje za obzvlášť chutnou lahůdku. NAI/Beth Shalom a AS - NAI/Jeruzalém Dokončení ze str. 5 křesťanskému křtu chtěl konkurovat obdobný obřad smazání hříchů a ukojení svědomí (často ovšem nikoli za pomoci vody, nýbrž krve). Také pohanská náboženství té doby zaslibovala ovšem způsobem tajuplného zasvěcování nesmrtelnost duše, ba i těla, a to vysoko nad hvězdami, v nejvyšším nebi, kde trůní v prostorách světla Nebeský Pán Když křesťanství ve 4. století ustavilo svátek Vánoc, reagovalo tak na skutečnost, že v Itá-lii našlo svůj domov syrské uctívání Slunce (a s tím nakonec i počítání slunečního roku na-místo roku podle fází Měsíce). Dokonce když v pozdějších dobách církev budovala posvátná stanoviště pro své divotvorné uzdravující svaté, jako by navazovala na tradiční kult léčitele těl a duší Asklepia (Aeskulapa). Když se v církvi a zejména v mnišském prostředí rozmohlo odříkání askese, stejné zásady se držely i některé dosud živé kulty, ba i určité filosofické školy. Pokud šlo o šíření křesťanské morálky, dělo se tak v konkurenci s etickým reformním hnutím četných putujících filosofů moralistů. Proč si tohle připomínáme? Abychom nebyli překvapeni či dokonce zděšeni tím, s čím vším se dnes křesťanství potkává - s nejrůznějšími filosofiemi a nezřetelnými náboženskými náladami, se synkretickými Komentář: Jistě nám tato zpráva připomíná egyptské rány z Bible, kterými Hospodin navštěvoval faraóna a jeho lid. Není to však dojemné, že se počasí změnilo, jakmile kobylky napadly Izrael, a tak že nedošlo k dalšímu šíření a množení nebezpečného hmyzu? V Egyptě mohly působit bez překážky. Ne tak v Izraeli. Tam je zastavil chlad a bouře. Není to jako v Bibli, kdy Hospodin svůj lid chránil a v jeho prospěch zasahoval? Také v těch dávných dobách zůstala oblast Gošen, kde bydleli Izraelci, egyptských ran ušetřena. (Srov. Ex 8,18-19; 9,7.26; 12,12). (CM) Jan Křtitel griloval kobylky Izraelské noviny psaly o kobylkách namnoze s humorem, zejména ve spojení s thajskými dělníky, kteří se z kobylek radovali. Různé časopisy zveřejňovaly recepty na přípravu kobylek, které podle Lv 11,22 jsou košer, i když ne tak podle židovské Halachy. Z Nového zákona víme, že i Jan Křtitel pojídal kobylky. Tak se v TV objevili Izraelci, kteří připravovali kobylky a jedli je. Na grilu krásně opéci, pak obrátit, až jsou zlatě hnědé. Přidat sůl a olivový olej. Dobré chutnání! Hebrejsky se kobylka řekne arbe. (AS-NAI) Božstva konkurující křesťanskému náboženství životními názory slévajícími se v soudobé pohanství, navíc i s nepřátelskými ateistickými ideologiemi. To vše zde víceméně bylo a asi i v budoucnu bude. Jak překonávat tyto "nepříznivé zjevy"? Vlastní pevností ve víře, silou ducha; jiné cesty není. Ekumena má nového předsedu Předsedou Ekumenické rady církví v České republice byl 24. ledna na čtyři roky zvolen předseda Církve bratrské Pavel Černý. Místopředsedou zvolili církevní představitelé starokatolického biskupa Dušana Hejbala. Pětapadesátiletý kazatel Černý vystřídal ve funkci lutherského biskupa Vladislava Volného. "Církve připravují společnou iniciativu pro pokročení v řešení majetkových vztahů se státem. Na jejich konečné uzavření čekají již patnáct let," řekl ČTK Pavel Černý. Výčtovou metodu pro vracení majetku, Milan Salajka která je jednou ze státem navrhovaných legislativních variant, nepovažují podle něj církve za vhodnou. Ekumenická rada má čtrnáct členů, z toho adventisté a Federace židovských obcí jsou pozorovateli a Česká biskupská konference, reprezentující Římskokatolickou církev, je přidruženým členem. V ekumeně není Pavel Černý nováčkem - od druhé poloviny 90. let zastával funkci místopředsedy Ekumenické rady církví. V čele Církv bratrské je od roku Podle ČTK

7 NZ 5/05 Z NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ České vánoční bohoslužby v Košicích Blahoslavenství Dokončení ze str. 3 Když někdo brečí ze vzteku, že není po jeho, když někdo někoho ztratil a celý další život tráví jen výčitkami, jak mu to mohl Pán Bůh udělat, tak to jistě není postoj, ke kterému by Bůh mohl gratulovat. Ale obecně se dá říci, že plačící jsou ti, kterých se dotklo, že tento svět není rájem. Když je tu Ježíš, není toto poznání počátkem cesty k otrávenosti životem, ale může být počátkem cesty k hlubší radosti, kterou právě on přináší. Ve světě je ideálem stále se šťastně smát a nic bolestného neprožít a nic si nepřipouštět. U Boha nikoli, neboť člověk, který žije jen ve štěstí, si ho neumí ani vážit. Člověk, který si nic nepřipouští, je povrchní a svou lhostejností mocně přispívá k tomu, aby tento svět byl dokonalým peklem. A takové nás Bůh nechce. Když vám někdo bude tvrdit, že opravdový křesťan nemůže trpět, nemůže být nemocný, nemůže prožívat tragické události, tak mu ukažte prstem na toto blahoslavenství. U Boha je to jinak: kdo prožívá utrpení a zkoušky, ten v nich dostává šanci stát se hlubším člověkem, zrevidovat svůj žebříček hodnot a poznat Boží věrnost, která pozdvihuje, vysvobozuje a působí nový začátek. Kdo se dotýká smrti, ten může slyšet i evangelium, že pro Ježíšův kříž a vzkříšení smrt není to poslední a že ti, kdo zesnuli v Kristu, nezahynuli. Tomu, kdo pláče s plačícími, kterým se přihodilo nějaké neštěstí, tomu je možno dvojnásob gratulovat, protože v něm jedná Kristův Duch lásky. Ten, koho se dotklo velmi ostře, že tento svět není rájem, se může po ráji roztoužit a přijmout jako radostnou zvěst, že Ježíš přemohl smrt a že obnova ráje už započala. Ten, kdo dovede plakat nad tím, co je zlé a z čeho se ostatní ve své hlouposti třeba ještě radují, také není blázen, který si zbytečně otravuje život. A tu jsme vlastně u čtvrté Boží gratulace, v níž se praví: Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Bůh se rozhodně nesměje těm, kdo prahnou po lepším světě, po lepším řádu, v němž by se každému dostalo, co jeho jest. Nepohrdá těmi, jimž chybí spravedlnost stejně jako chléb a voda, těmi, kdo se trápí nad postavením chudých, menšin, žen, nad rabováním přírody, nad lidskou nezodpovědností, nad novými a novými formami otroctví. V jeho očích to nejsou zavrženíhodní blázni. Naopak, za bláznovství považuje, když se člověku líbí ve stávajícím neřádu. Těm, jimž se v něm nelíbí, gratuluje, protože udělali první krok k tomu, aby se otevřeli novému řádu lásky, který v Kristu přináší. Pán církve neblahoslaví ty, kdo se založenýma rukama čekají na soudný den, nýbrž právě ty, kdo se znepokojují stavem světa a snaží se již dnes léčit prostředkováním Krista všechny nemoci dnešního světa. Povzbuzuje nás, své následovníky a následovnice, že to má smysl. O tom hovoří hned další blahoslavenství: Blahoslavení milosrdní, neboť jim se dostane milosrdenství. Svět má představu, že po každém, kdo něco dluží nebo se nějak provinil, se musí tvrdě jít a klepe po ramenou ty, kdo to dělají. Ale Bůh ne. On obnovil svět odpuštěním. A proto gratuluje těm, kdo umějí odpouštět. On v Kristu nedolomí nalomenou třtinu, nezhasí knot doutnající, a proto gratuluje těm, kdo lidi na dně nedorazí, ale pozdvihnou. Oni se totiž stávají jeho obrazy, prostředníky jeho nového života. A jim se dostane milosrdenství. Myslím, 7 I když už Vánoce pomalu ustupují do pozadí každodenímu koloběhu nastupujících dní, přesto vánoční bohoslužby, které se konaly v den obnovení naší náboženské obce v Košicích, budou jestě dlouho ve vzpomínkách účastníků. Na druhý den vánoční, zvaný též Prvomučedníka Páně Štépána, se konají pravidelně slavnostní České vánoční bohoslužby jako poslední z celoročních akcí Ekumenického společenství církví v Košicích ve spolupráci s Českým spolkem, RO Košice. Byly o to slavnostnější, že nás navštívil ThDr. Jan Hradil, ThD., biskup naší církve na Slovensku a taktéž přijal naše pozvání host z Pravoslavné církve, biskup michalovský Ján s doprovodem. Bylo radosti i smutku. Radosti proto, že biskup Jan Hradil při bohoslužbách uvedl do úřadu nového bratra faráře v Košicích Mgr. Jána Lauka, který od Nového roku začal působit v naší náboženské obci. Smutek a nostalgie za odcházejícím bratrem děkanem Mgr. Jurajem Jordá-nem Dovalou, který odcházel na své nové působiště do náboženské obce Hodonín. Byl nám duchovní oporou, skutečným bratrem, pomohl i při vybavování formalit nového bytu pro duchovního naší církve v Košicích. Nejvíce ovšem záleželo na úsilí bratra biskupa Jana Hradila, který neúnavně telefonicky a písemně vybavil malý zázrak konečně po letech má náš duchovní byt v Košicích. Bratru děkanovi Dovalovi přejeme mezi moravskými bratry a sestrami hojnost radosti, Božího požehnání a milosti. Na bohoslužbách jsme si mohli zazpívat nejen tradiční české vánoční koledy, ale i pěvecký sbor sv. Cecílie při katedrálním chrámu Dómu sv. Alžbety v Košicích pod vedením našeho varhanisty-regenschori Viliama Gurbala navodil neopakovatelnou atmosféru. V kázání bratra biskupa zazněla výzva k přítomným o navrácení se ke skutečnému Mesiáši. Po bohoslužbách jsme měli možnost si v bratrském posezení při kávě vychutnat pocit nově zrekonstruovaného a novým nábytkem vybaveného církevního bytu. Pokoj a dobro... Bohumil Kaman diakon že tu Pán netvrdí, že nám naše milosrdenství oplatí lidé. Daleko spíš chce říci, že když dáváme dál jeho milost, bude ji On mít pro nás. Ne proto, že provozuje výměnný obchod, ale proto, že jsme pochopili dosah Jeho evangelia. Na to navazuje předposlední blahoslavenství: Blahoslavení tvůrcové pokoje, neboť oni budou nazváni >Boží děti<. Protože pokoj se tvoří právě smířením, odpuštěním, milosrdenstvím. Kdo umí nasadit sami sebe, aby přinesli Boží moc a překonali předsudky, nenávist, či následky hříchu, kdo vstupují k ustrašeným lidem s Božím ujištěním, že není třeba se bát, protože on je s námi, ti jednají jako Boží jednorozený Syn a těm Otec Pána Ježíše dává důstojnost i moc svých dětí. Poslední gratulace směřuje k pronásledovaným pro spravedlnost a následující komentář ji jasně vztahuje na neoblíbenost církve ve světě kvůli jejímu Pánu. Říká nám, že jsme-li pronásledováni, proklínáni a pomlouváni, nemusíme z toho dělat tragedii. Ano, měli bychom se sebekriticky ptát, zda jsme opravdu pronásledováni pro spravedlnost, a ne pro svou nevěrnost evangeliu. A když si to vyjasníme, budiž nám útěchou, že Boží pravda nikdy neměla ve světě na růžích ustláno. I v našem národě jsou chvíle, kdy Boží pravda strhne zástupy a kazatelé jsou oblíbeni, spíše čestnou výjimkou. Vidíme, že všechna blahoslavenství ukazují, že příchod Božího království v Kristu mění situaci: že už není třeba se bát všech nepříjemností, není třeba hájit sebe sama, ale je možno se důvěryplně spolehnout na Boží milosrdenství, a tak najít životní perspektivu i moudrý, nesobecký vztah k lidskému společenství. Amen Dagmar Ondříčková, evangelická farářka

8 8 Kalendarium-únor Vydán byl třetí protireformační dekret. Následkem jeho opatření docházelo k útěkům poddaných z gruntů za hranice a k bouřím proti násilí při vojenských exekucích. Proto si vrchnosti vymohly ve Vídni, aby provádění těchto dekretů bylo zastaveno (27. března 1650) a místodržícím se nařizovalo, aby předkládali nejprve své rozhodnutí v náboženských věcech vídeňské vládě ke schválení. Po tomto rozhodnutí Ferdinanda III. (uplatnil se vliv jezuitů) byl lid obracen ke katolictví spíše duchovními prostředky V Předlitavsku nastoupila vláda v čele s prof. L. Hasnerem Zemřel v Praze Rudolf Dvořák (* 1860 v Dříteni) - orientalista, sinolog, zakladatel oboru Rozkazem ministra vnitra ČSSR byla zrušena Státní bezpečnost Vstoupila v platnost Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropské unii Na pozvání V. Havla přijel do Československa XIV. dalajláma Tibetu, nositel Nobelovy ceny míru za rok Zdeněk Lev z Rožmitálu byl na sněmu českém opět uveden do funkce nejvyššího purkrabího (úřady byly vráceny i jeho stoupencům, kteří byli propuštěni roku 1522) Čeští biskupové vydali prohlášení k ministerstvu kultu a vyučování, v němž žádali ústupky katolické církvi v oblasti národního školství. V říšské radě se jednalo o návrzích revize školského zákona (1869) od února 1882 do dubna Ministr justice hrabě F. Schönborn vydal výnosy o změně soudní organizace v Čechách ve smyslu ohraničení soudních okresů podle národnostních hranic; tak se realizoval 6. bod punktací. Nařízení vyvolalo bouři nevole u českých soudců Uzavřeno příměří mezi Ferdinandem II. a Bethlenem (za cenu poskytnutých výhod sedmihradskému knížeti) na dobu od ledna do září Příměří způsobilo rozruch Fridrichova dvora Narodila se ve Vídni Božena Němcová ( v Praze) - spisovatelka V konviktském sále na Starém Městě v Praze se konal první veřejný český ples; myšlenka vzešla z řad mladých českých měšťanů, jeho organizátorem byl J. K. Tyl se svými přáteli (J. B. Pichl, V. B. Nebeský, K. Sabina). Druhý ples se pořádal 3. února 1841 na Barvířském ostrově (dnešním Slovanském ostrově) za účasti dva a půl tisíce lidí; největší účast (3 tisíce lidí) byla na třetím českém bále v roce 1842 Z CÍRKVE v Stögrově redutním sále v Růžové ulici. České plesy probíhaly i v dalších letech, ale jejich význam se zvolna ztrácel. Postupně pronikaly plesy i do jiných měst (Kutná Hora, Mladá Boleslav, Čáslav, Domažlice, Jindřichův Hradec, Benešov, Jičín, Slaný, Plzeň aj.) Narodila se v Praze Františka Plamínková ( v Praze) - novinářka a politička, mj. bojovnice za volební právo žen, popravená nacisty Ve Vídni proběhly česko-německé vyrovnávací konference, svolané předsedou vlády Koerberem za účasti 13 stran (ale bez přítomnosti nacionálně radikálních stran). Bylo to první setkání českých a německých zástupců od punktačních jednání (1890). Jednání skončila neúspěšně Narodil se v Praze Ferdinand Peroutka ( v New Yorku, USA) - novinář a spisovatel Narodil se v Praze Jan Werich ( v Praze) - herec, dramatik, ředitel divadla, scenárista a spisovatel Narodila se v Praze Nina Jirsíková, vlastním jménem Anna Gurská ( v Praze) - tanečnice a choreografka. (red) Smutná zpráva S politováním musíme oznámit, že 17. ledna v 9.15 h nás náhle opustila dlouholetá předsedkyně rady starších, aktivní členka se srdcem na dlani sestra Vlasta Trčková (r. 1923). Za NO v Litvínově Vladislav Hána Pozvání VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá svůj dvacátý prvý seminář pro učitele a další zájemce o dějiny, společenské vědy a český jazyk, tentokrát na téma: "Pobělohorští exulanti, jejich odkaz - a co s ním?". Přednášku přijede proslovit historička dr. Edita Štěříková, emeritní archivářka Evangelické hessensko-nasavské církve z Rödermarku v Německu. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na českobratrské faře v ul. Sladkovského č. 638, a to NZ 5/05 v sobotu 5. března v 10 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce. K ul. Sladkovského jedou od nádraží trolejbusy č. 2 a č. 13 do stanice Třída Míru (3 zaszávky), pak se odbočí první ulicí ve směru jízdy doprava. (mp) PRAHA 8 - KARLÍN. Literárně dramatický klub Dialog na cestě - Tvůrčí dílna porozumění Bibli zve zájemce na setkání 2. února od 17 h. Na programu je: * Tvůrčí psaní - stylistické zásady, nejčastější chyby ve výstavbě textu, v logice sdělení, jak používáme odstavce - drobné publicistické útvary. Anotace, citace, medailon a jeho typy, jak vypadá medailon ve Slovníku Klubu autorů literatury faktu. Analýza konkrétních příspěvků - příprava rubrik pro web. Členové klubu přečtou ukázku z oblíbeného autora, kterou by rádi nabídli na webové stránky. Proč čteme takové knihy jako E. Fromm: Budete jako bohové? Přispívá podobná četba k hlubšímu rozměru publicistiky či povídek? Výběr inspirativních citátů z knih i článků. * Autorské čtení - členové klubu a hosté si vzájemně předčítají ukázky ze své nové tvorby, diskuse o tom, co by se mělo detailněji propracovat nebo zkrátit a zpregnantnit. * Divadelní dílna - předčítání komorní hry současného dramatika Davida Eldridge Pod modrým nebem - rozbor stylu a obsahu vy-brané části hry. * Společná příprava literárního večera. V plánu je návštěva natáčecího studia pro nevidomé. * Hosté: osobnosti z řad spisovatelů, novinářů, herců a režisérů. (on) Čtenářům našeho časopisu Připomínáme, že stále můžete objednávat křestní listy, osvědčení o přijetí svátosti manželství, biřmování, svěcení kněžstva, první večeře Páně a další. Nabízíme sazbu, grafickou úpravu i přípravu pro tisk a levný tisk brožur i rozsáhlejších publikací. Na našich webových stránkách www. cirkev-online.cz jsou ke stažení nejrůznější dokumenty (církevní řády, ústava apod.) i některé publikace. (red) NOVÝ ČESKOSLOVENSKÝ ZÁPAS - týdeník členů Církve československé husitské Vydávají členové Církve čs. husitské, adresa redakce: Vratislavova 8, Praha 2 Šéfredaktorka: Dr. Helena Noemi Bastlová, grafik: Jan Rohlíček redaktoři: Hana Rohlíčková a Mgr. Pavel Mašek, tel.: , Tisk a distribuce vlastní pro vnitřní potřebu členů Církve československé husitské

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více