ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2"

Transkript

1 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D. PSYCHOSOMATICKÉ ODBORNÉ ČTENÍ LÉKAŘSTVÍ A PSANÍ LÉKAŘSTVÍ 05_Psychosom_OBAL_FINAL.indd 1 11/10/10 1:08:50 PM

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA&EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha 2010 ISBN skripta_9.indd , 20:07 05_Psychosom_OBAL_FINAL.indd 2 11/10/10 1:08:50 PM

3 Psychosomatické lékaøství MUDr. Jan Ponìšický, Ph.D. Praha, PVŠPS _Psychosom_FINAL.indd 1 11/10/10 1:09:13 PM

4 Obsah Úvod Bio-psycho-sociální pojetí Dualismus těla a duše psychosomatické a somatopsychické souvislosti Klasifikace psychosomatických poruch a onemocnění - ICD Reaktivní poruchy F 45 Somatoformní poruchy F 45.4 Somatoformní porucha bolesti Psychodynamické modely psychosomatiky Stres, neuropsychologie, psychosomatika a psychoterapie Mentální anorexie a bulimie F Psychosomatózy (též: chronická psychosomatická onemocnění)f Asthma bronchiale F54, J Ulcus pepticum ventriculi et duodeni F54, K Colitis ulcerosa ICD-10 pech 54, K Enteritis regionalis (morbus Crohn) F 54,K Neurodermitis (atopický ekzém) F 54,L Chronická polyartritida (synonymum: revmatoidní arthritis) M Rozdělení psychosomatických onemocnění dle orgánových systémů Kardiovaskulární onemocnění Psychosomatika dýchacího ústrojí Psychosomatika pohybového ústrojí Psychosomatika kožních onemocnění Psychosomatika gastrointestinálního traktu Psychosomatika v gynekologii, urologii a sexuologii Neurologická a psychiatrická psychosomatika Nádorová onemocnění Prevence a terapie psychosomatických onemocnění Prvence Neuropsychologická teorie změny v psychoterapii Literatura _Psychosom_FINAL.indd 2 11/10/10 1:09:13 PM

5 Úvod Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi psychikou člověka, konkrétně mezi různými zátěžovými (vyvolávajícími) situacemi a reakcemi na ně (chorobnými příznaky). Zabývá se i opačnými somatopsychickými souvislostmi, hlavně psychickými reakcemi na tělesná onemocnění, zvláště chronického rázu. Psychosomatika se počala etablovat ve 30. letech minulého století ovlivněna na jedné straně psychoanalýzou (Grodeck), snažíce se vysvětlovat chorobné symptomy nejrůznějšími nevyřešenými nebo nevědomými konflikty, a na druhé straně ovlivněna celostním antropologickým přístupem k medicíně, který zastával Victor von Weizsäcker. Po druhé světové válce se začala zabývat psychosomatikou též behaviorální věda navazujíce na učení I. P. Pavlova, která vykládala příznaky jako naučené maadaptivní chování. V posledních 20 letech se všechny tyto školy víceméně odvolávají na neurofyziologické bádání, umožněné zobrazovacími metodami funkce mozkové činnosti. Tím nastává jisté sblížení pohledů, o což se budeme snažit i v této učebnici. Psychosomatická problematika se dá nejlépe demonstrovat na příkladu z běžné praxe: 40 letá štíhlá atraktivní decentně nalíčená i oblečená pacientka, která vypadá o deset let mladší, přichází na psychosomatickou kliniku s bolestmi v celém těle, hlavně ve svalstvu všech končetin, hlavy a zad. Jedná se o vdanou zdravotní sestru pracující na oddělení intenzivní péče. Sama odhaduje, že je schopna pracovat sotva dvě hodiny denně, více pro bolesti a únavu nesvede. Opakovaná vyšetření na ortopedických a neurologických klinikách byla vždy negativní. Nakonec je diagnostikována etiopatogenegicky nic neříkající fibromyalgie. Sestrám i lékařům je nápadný kontrast mezi intenzitou líčených bolestí a uvolněné ladné chůzi pacientky, její intaktní pohyblivostí. Během pozdějšího společného rozhovoru s ní a s jejím manželem je nápadná oboustranná opatrnost, zvláště pak trpělivost dobromyslně vyhlížejícího manžela, kterého dle názorů psychoterapeutů jeho žena jemně manipuluje. Pacientka je bezdětná, žije s mužem, který ji miluje, má s ní soucit a stará se o ní. Ona sama jej prý má jenom ráda, láska to však není, žádnou hlubokou lásku ještě nezažila. Vůbec má dojem, že jí nikdo nerozumí, ten pocit má již od dětství. Ač již na přání po porozumění rezignovala, připouští, že tím stále ještě trpí. Nechce však otevřeně projevovat svoji zahořklost, svoje touhy a své slzy, naopak si vytvořila perfektní fasádu, kterou se prezentuje navenek. Připouští, že se bolesti stupňují, když se cítí velmi sama, že by mohly být apelem na získání pozornosti od okolí. Pracovní hypotéza terapeutického týmu vychází z pozorování pacientky, jejího vzhledu, to znamená ze zacházení se sebou, z obsahu dialogu a samozřejmě i z postoje k jejím symptomům, ze současné životní situace a z anamnézy: Na pozadí vysokých (neboť nenaplněných) nároků na pochopení jde o subjektivně pociťovaný nedostatek pozornosti, lásky a uznání, vcítění a porozumění, což vede k neustálým frustracím, ke stupňování příslušné snahy po rezonanci prostřednictvím atraktivního vzhledu, perfektního 3 05_Psychosom_FINAL.indd 3 11/10/10 1:09:13 PM

6 fungování v zaměstnání i v privátním životě. To však nevede ke kýženému výsledku. Tato problematika je sekundárně přenesena na tělo (jež ztratilo svoji původní životnost). Teprve onemocnění, zprvu anorexií, posléze bolestmi, vedlo k dostatečné ohleduplnosti ze strany okolí a starosti a péči o pacientku, která si nedovede představit, respektive nehodlá získávat uznání a sympatii vlastní aktivitou. Tyto silné emocionální situace aktivují vegetativní centra v hypothalamu, vyvolávajíce tělesné příznaky, (osa hypothalamus hypofýza - nadledvinky). Jedná se o obrannou reakci (útok, útěk, či strnutí - reflex smrti), jako je bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, nevolnost, svalové napětí, pocení. Časem může takováto emocionálně zabarvená frustrační situace například v rozvodovém řízení chronifikovat. Celá situace je určována tím, jak jí pacient vnímá a jaký význam jí dává; jinak je na tom žena v domácnosti nežli samostatná výdělečně úspěšná lékařka, jinak reaguje jedinec, který již negativně zažil podobnou situaci například při rozvodu svých rodičů, a jinak, je-li rozvod kýženým cílem obou partnerů. To vysvětluje i absenci psychosomatických chorob v koncentračních táborech či v chudých zemích třetího světa: tam je nejdůležitější přežití. Na tomto pozadí hrají běžné mezilidské problémy méně významnou roli. Problém je v tom, že problémy na dosažené úrovni aktuálně frustrovaných potřeb jsou subjektivně stejně tíživé jako frustrace potřeb základních (Maslow). Charakteristika živé hmoty je její reaktivita. Ať člověk chce či nikoliv, tak reaguje na vše, nelze nereagovat. Častá reakce, například v onom průběhu opuštění partnerem, záleží ve snaze vše (zlobu, pomstu, smutek) potlačit. Tuto svobodu člověk opravdu má (na rozdíl od zvířat) a mylně se domnívá, že se tím jeho zmíněné emočně tělesné reakce oslabí. Bohužel či bohudík je opak pravdou, čím více se přirozené a spontánní reakci vyhýbáme, tím silněji reaguje tělo. Zmíněná reaktibilita na lidské diferencované zvědoměné úrovni je zároveň potřebou po výrazovosti a sebepůsobnosti; člověk je charakterizován tím, že je intencionální bytost, že mu jde o ovlivnění zde skrze tělesnou komunikaci - okolí (coby sociální bytost). Proto často hovoříme o mluvě těla, jež hovoří k nám samotným i okolí, kterou se obě strany vědomě i nevědomě řídí, jak dokazují jak nafilmované interakce v průběhu psychoterapie, tak i zobrazovací metody mozkové činnosti. V psychosomatice a psychoterapii hovoříme v této souvislosti o primárním zisku z nemocí: tělesné vyjádření, jemuž je přisuzován status chorobného symptomu, je přece jen vyjádřením, respektive zlomkovitým uskutečněním frustrovaných potřeb nesrozumitelnou formou nemoci, jejímž významem se pacient nemusí zabývat,což znamená, že jeho vnitřní psychická rovnováha není zpochybněna, narušena. Co to je ona psychická rovnováha? Jde o rovnováhu mezi vlastními přáními a reálnými možnostmi, jde o realistické, avšak přesto optimistické prožívání (smysluplného vedení) života. Jedná se o udržení zdravého sebevědomí, že jsem schopen svoje problémy vyřešit sám, eventuálně s pomocí, o kterou se postarám. Opakem by bylo selhání, připuštění vlastní nedostačivosti. Jde tudíž o takovou regulaci sebehodnocení, kdy pozitivní sebeobraz 4 05_Psychosom_FINAL.indd 4 11/10/10 1:09:13 PM

7 převládl nad sebekritikou a kritikou okolí, se schopností dostatečné kontroly nad sebou i nad situacemi, které mě potkávají. Jedná se tudíž o existenci realistického obrazu o sobě, který si člověk vytváří a jež se neustále vyvíjí na základně nových zkušeností se sebou v různých situacích,a který i neustále obhajuje. Co se do tohoto sebepojetí nevejde, například slabost, měkkost, jindy agresivita, zloba, strach, to je potlačováno, projikováno do okolí a podobně. Zatím jsme se dotli dvou etiopatogenetických momentů. Člověk je něčím hluboce zasažen, těžce frustrován se strachem z vážného ohrožení jeho fyzické či psychické integrity, reaguje extrémně emočně s tělesným vegetativním doprovodem či chaotickým chováním. Člověk je schopen určitým reakcím na zevní či vnitřní podněty vyhnout tím, že je potlačí, to znamená sám sebe omezuje, aby zachoval jak svou vnitřní, tak interpersonální harmonii. Ve světle narativní psychoterapie se brání všemu, že se nevejde do jeho jím vnímaného životního příběhu. Záleží na tom, jak se ještě podaří vnímaná fakta vnímat tak, aby nevznikla kognitivní disonance. Iluzorní vnímání pod vlivem přání a tendence k tak zvané myšlenkové identitě s názorem okolí v interpersonální situaci (Sandler) je zvláště těžké udržet v situaci ztráty důležité osoby,opuštění, kdy dojde často ke stavu bezmoci a zoufalství, člověk tělesně onemocní nemaje k dispozici psychický obranný filtr. Existuje ještě třetí možnost, o které budeme hovořit zvláště při rozboru tzv. psychosomatóz, totiž že se člověk nenaučil v průběhu výchovy na určitou podnětovou situaci smysluplně reagovat. Nebylo realizováno propojení mezi tělesným, emočním a kognitivním prožíváním, chybí kontakt mezi tělesním a psychickým já. Člověk pak reaguje na určité situace pouze na fyziologické úrovni a teprve sekundárně pod vlivem očekávání či působení okolí si vytváří takto převzatý význam celé situace. A tak již teď bychom mohli odpovědět na otázku proč je přiměřené celostní reagování na biopsychosociální úrovni často nemožné: buď se jedná o příliš silnou frustraci, jež má šokující účinek, nebo jde o konflikt, ve kterém chybí řešení na emocionálně kognitivní úrovni či jde o situaci(o deficit), na kterou se pacient nenaučil reagovat či se reagování na vědomé úrovni vyhýbá. 5 05_Psychosom_FINAL.indd 5 11/10/10 1:09:13 PM

8 1. Bio-psycho-sociální pojetí Většina badatelů, zabývající se psychosomatickou problematikou (Uexkühl, Ermann, Strauss, Merten, Zepf, Heigl-Evers), zabýbající se psychosomatickou problematikou definují psychosomatické somatoformní poruchy jako tendenci k intenzivnímu prožívání tělesné nepohody či tělesných symptomů, jako snahu je sdělovat okolí a připisovat jejich příčiny tělesnému onemocnění včetně vyhledávání lékařské pomoci. Etiologický konsensus se týká obecně zátěžových psychosociálních situací, respektive problémů. Jde o komunikaci emocionálního stresu (Morschinski 2007). Kampfhammer (1985) uvádí následující příčiny vzniku psychosomatických poruch: Somatizaci coby tělesný ekvivalent či výsledek psychických obran proti nepříjemným přáním, pudům a afektům, dále jako vývojový deficit (například u alexythymie), to znamená, že místo afektivního prožívání reaguje člověk pouze tělesnými reakcemi. Dále může jít o výrazy silného vnímání stresu často na základně minulých stresových zážitků nebo u lidí s averzí vůči zátěžovým situacím; zde působí i naučené tendence jak získat pozornost stonáním. Nakonec může jít o latrogenní fixace na základě častých vyšetření a nacházení nepodstatných tělesných příčin, drobných odchylek od normy. Bio-psycho-sociální model podobně jako model stresové vulnerability zdůrazňuje: Predispozice: vrozené i získané tělesné, psychické i sociální faktory, jak již před sto lety zdůrazňoval Alfred Adler zvyšují pravděpodobnost výskytu somatoformních příznaků. Sem patří určitá vrozená reaktivita či psychoimunologické poměry, též orgánová méněcennost či prodělání tělesných onemocnění, výskyt onemocnění v rodině, zvýšená vulnerabilita následkem ztrát důležitých vztahových osob, psychická traumata (viz tělesná paměť), negativní sociální podmínky a chudoba, ale i nenaučení se zacházet s tělesnými obtížemi či stresem, restriktivní výchova atd. Vyvolávající faktory: nejčastěji jde o separační traumata náhlé životní změny či traumatizace, někdy i tělesná nemoc, psychické či sociálně zátěžové situaci překračující možnosti či kapacitu zpracování. Udržující faktory: jako je reakce okolí, respektive vlastní interpretace těchto reakcí, různá kognitivní přesvědčení, kterými chce pacient ovlivnit, zvláště přesvědčit okolí o tělesné příčině příznaku. Multifaktoriální geneze psychosomatických onemocnění se týká i samotných psychických faktorů. Jde především o určité charakteristiky osobnosti (neuroticismus, depresivita, úzkostnost, vývojové deficity a podobně), dále jde o deficitní emocionální zpracování a negativní sebekoncept, to znamená nedostatečné pozitivní (narcistické) sebeobsazení vlastní osoby a vztahu k sobě. Negativně působí i přehnaný pojem zdraví, které by nemělo obsahovat žádné tělesné funkční poruchy, s čímž souvisí chybné kauzální závěry při vyhodnocování běžných 6 05_Psychosom_FINAL.indd 6 11/10/10 1:09:13 PM

9 tělesných poruch, neustálá potřeba navštěvovat lékaře, šetření se a tak podobně. Jindy jde o nedostatek naučených schopností překonávat těžkosti vedoucí v náročných situacích k silné vegetativní reakci. Podobně působí i nejistá schopnost vytvářet vztahy: čím hůře je vnímána bezprostřední podpora okolí samozřejmě na subjektivní rovině tím horší je regulace stresu. Zde dochází k přílišnému kompenzatornímu přetížení stresového neurohumorálního mechanismu. Dále jde o sociální učení v rodině, fixace na tělesné potřeby i obtíže. Hraje zde roli nápodoba při řešení určitých rodinných situací příznakem,a kondicionální učení. Behaviorální psychoterapeut Morschinski (2007) vyjmenovává následující faktory. určité charakteristiky osobnosti jako je neuroticismus, depresivita,.. úzkostnost, pasivita dále deficitní emoční zpracování například u alexythymie, která má za následek.. namáhavější rozvinutí kompenzatorních mechanismů, což znamená trvalý stres negativní sebekoncept, který by se dal označit až jako nedostatečné narcistické.. sebeobsazení sama sebe přehnaný pojem zdraví, který vede ke snaze po životě bez jakýchkoliv obtíží,.. jejichž případný výskyt je pak nadhodnocován dysfunkční kognice chybné vyhodnocování tělesných poruch.. i chybné kauzální závěry abnormální chování v situaci výskytu příznaku (tak zvaný doktorshopping,.. šetření se) nenaučení se překonávat těžkosti (následkem je silná vegetativní reakce.. při stresu či výskytu životních těžkostí) nejisté vazby, což má za následek horší regulaci stresu nedostatečná podpora okolí (opět způsobí kompenzatorní stresovou aktivaci) sociální učení v rodině, fixace na tělesné příznaky a poruchy, nápodoba,.. podmiňování, sekundární zisky traumatizace v dětství podnětová chudoba zvláště ve stáří, tím se obrací pozornost.. na fungování vlastního těla někdy negativní vliv medicínského aparátu nebo stálých nových a nových.. vyšetřování a interpretace nálezu, které nemají dostatečnou validitu. 2. Dualismus těla a duše psychosomatické a somatopsychické souvislosti 7 05_Psychosom_FINAL.indd 7 11/10/10 1:09:13 PM

10 Sigmund Freud označil souvislost mezi psychickým prožíváním a tělesným symptomem jako tajemný skok. Avšak dnes již disponujeme řadou poznatků, které tuto roušku tajemství poodhalili. Například víme, že představované jednání aktivuje v mozku stejné neuronální spoje jako dokonané jednání. Zejména naše afektivní prožitky, představy a fantazie se automaticky spojí s tělesnými impulsy s naší tělesnou výrazovostí a motorikou. Ta výše zmíněná tajemnost souvisí s tím, že ony představy jednání, jež vedou k reakci, resp. k symptomu, byly nevědomé a navíc blokovány protichůdnými zábranami, takže se v mozku i v těle aktivovaly protichůdné inervace. Teprve v této subjektivně přijatelné formě byl umožněn (limbickým systémem v součinnosti s mozkovou kůrou dovolen) přístup k motorice či citově vegetativnímu vyjádření, jež je však rozporuplné, tudíž nesrozumitelné.. Tělesně reagujeme zvláště v takové zátěžové situaci, kterou nedokážeme vyřešit ať již v důsledku výše zmíněné konfliktní situace, či nedostatečné frustrační toleranci, kapacity, týkající se schopnosti konstruktivního zacházení s problémy, tak i v objektivní neřešitelné psychosociální situaci jako je ztráta zaměstnání, úmrtí partnera a podobně. Porod dítěte do světa je charakterizován traumatem tělesného odloučení od matky a jeho křik je prvním psychosomatickým příznakem. Opravdu se mnozí psychoterapeuti domnívají, že typická anamnéza psychosomatických pacientů je charakterizována traumaty či separací, anebo obojím (Ermann 2004). Jistě, záleží na tom, jak matka prodlouží kojenci předchozí symbiózu s ním a postupně mu usnadní svou bezpečnou přítomností jeho individuační kroky. Autoři zabývající se vývojovou psychologií zdůrazňují v této souvislosti regulací funkci matky (jakýsi filtr), která svým chováním poskytuje dítěti ochranu proti nezvládnutelným emočním reakcím například tím, že mu poskytuje útěchu či signalizuje bezpečí očním kontaktem, když malé batole prozkoumává své okolí. Reaguje tak na vývojové potřeby svého dítěte, které je recipročně - vybaveno jednak vazebním motivačním systémem, zajišťující jistotu, což je podmínkou fungování následného vrozeného exploračního systému, z čehož vychází základní lidské motivace jako je vztahovost a jistota na jedné straně a individuace, zvědavost a touha po svobodě na straně druhé (Nietsche 2002). Jde o souhru akomodace (Piaget), přizpůsobení se a aktivní asimilace, přizpůsobení si okolí vlastním potřebám. Psychosomatika tudíž vychází z poznatku, že původní tělesné preverbální zacházení s realitou i sebeprožívání je i nadále přítomno jak v procesu vnímání tak i v akcích a reakcích na vše, co na nás působí. Merleau-Ponty poukazuje na základě podrobné fenomenologické analýzy na fakt, že si autenticky osvojujeme svět právě tělem, což vyústilo v jeho tvrzení, že není svět bez těla. Žák Wilhelma Reicha, představitel bioenergetiky, Alexander Lowen zdůrazňuje, že každá zkušenost v psychoterapii jde hlavně o nové zkušenosti je, resp. musí být i tělesná, aby nastala integrace do naší osobnosti, do našeho chování. Tělesná i psychologická paměť, tělesné i psychické zkušenosti, tělesná i psychická aktivita jsou součástí našeho jáství, našeho já, coby centrum naší aktivity i naší osobnosti. Tělesně se radujeme, trápíme, žárlíme, podvádíme, 8 05_Psychosom_FINAL.indd 8 11/10/10 1:09:13 PM

11 tělesně se bráníme vyjadřovat své pravé city. Tělesně prožíváme vztahy a reagujeme tím více tělesnými příznaky čím více potlačujeme mentální složku, čím méně jsme ochotni si celou situaci zvědomit. Samotně zvědomění však nemusí vést k úzdravě, jak ukázaly zkušenosti s hypnózou a posthypnotickou sugescí. Důležitějším krokem je integrace dosud potlačovaného do současného sebepojetí a chování. Prvotnost a důležitost tělesného vnímání a prožívání potvrzuje jak zkušenost psychoterapeutů tak i neuropsychologické výzkumy. Tak Hájek ( 2009), který pracuje s Gendlinovou metodou focusing zdůrazňuje, že kontakt navazuje mysl i tělo. Prožívání určují somatická ohniska obsahující preverbální významy. Dosavadní úvahy se týkaly převážně dvou psychodynamických modelů etiopatogeneze tělesných psychogenních poruch: konverze a somatizace. Konverze je zvláště psychoanalytiky považována za obranný mechanismus proti uvědomění si neúnosného konfliktu, jenž je náhražkově odžit na jevišti těla. Tato možnost výrazu, resp. abreakce je oním primárním ziskem z nemoci. Zároveň se tím pacient vyhne rozluštění, to znamená porozumění významu v této symptomatice. Je zřejmé, že je v terapii kladen důraz na uvědomění si příslušného konfliktu ruku v ruce s větší tolerancí k tomu, co bylo v dosavadním sebepojetím tabuizováno. Již pouhé uvědomění si vzniku a významu dosavadní problematiky a symptomatiky v sobě skrývá léčivý faktor sebeporozumění. Za druhé uvědomění a sebeporozumění je výchozí bod pro plánování toho, co je třeba změnit. Za třetí uvědomění si toho, jaký jsem a akceptace svého stínu (C.G.Jung) je novou výchozí pozicí při tvorbě nových zkušeností. Člověk pak pochopí, proč na něj okolí jedná takovým či onakým způsobem, což v sobě skrývá možnost změny. Za čtvrté z psychoanalytického hlediska dochází při uvědomování si nevědomých obsahů k abreakci, to znamená ke zmírnění intrapsychické tenze tím, že nemusíme nevědomé, odmítané části své osobnosti držet na uzdě mechanismem vytěsnění do nevědomí. Zde se dotýkáme tak zvaného energetického pojetí osobnosti, což je zvláště rozšířené v tělesně orientované psychoterapii psychosomatických onemocnění. Mnozí psychoterapeuti zastávají představu o spojitosti psychické a tělesné energie, aniž by existovala shoda o tom, odkud se ta energie bere. Zda-li se jedná o tělesnou energii, vycházející z metabolických procesů, jak to ostatně navrhuje i Alexander Lowen, o pudovou energii, neuronální vzruchy nebo energii, která vzniká kontaktem s okolím, hlavně kontaktem s lidmi. Následkem negativních reakcí v průběhu výchovy a socializace pak dochází u těchto pacientů k zábranám (retroflexi) a blokádám v proudění této energie na cestě od impulsu k emocionálnímu uvědomění a příslušnému chování na emocionální a behaviorální úrovni. Zablokování určitých emočních reakcí, resp. aktivace psychických obranných mechanismů (například i tělesnou aktivitou,strnulostí, podle W. Reicha tzv. tělesným pancířem) má za následek i narušení funkce tělesných orgánů, jež mají buď málo energie, nebo naopak mnoho. Nahromaděná energie vede ke zvýšení tělesného napětí, což má za následek poruchu funkce například svalů (napětí, bolest a vyčerpání) či tělesných orgánů, kardiovaskulární poruchy, vysoký krevní tlak a tak dále. Naopak málo energie je diagnostikováno u depresí. 9 05_Psychosom_FINAL.indd 9 11/10/10 1:09:13 PM

12 Z uvedeného vyplývá i terapeutická strategie. Jde o tělesně emocionální odblokování, o používání abreaktivních technik např. v bioenergetice, gestalt terapii nebo psychodramatu. Emoce jsou totiž úzce spjaty s tělesností, jde o psychosomatické fenomény, o reakce, ale současně i o motivace k určitým akcím, ať jde o útěk, útok či stažení se. Často se zde jedná o afektivní reakce, které mohou být blokovány převážně činností prefrontální oblastí kůry mozkové, což bylo neurofyziology dostatečně prokázáno. Na druhé straně má zklidňují, tlumící účinek prefrontální kůry mozkové pozitivní vliv na mnohé emocionální poruchy, takže jejich zvýšená aktivita bývá i výsledkem úspěšné psychoterapie, např. u hraniční poruchy osobnosti. Jaký orgán či tělesný systém bude na určité situace reagovat souvisí jednak s jeho fyziologickou funkcí a jednak se symbolickou podobností či biografickým spojením s určitým afektem, určitou situací, resp. vzpomínkou. Tak může být na srdeční činnost přenesena jak úzkost ze selhání (srdce coby orgán jež je životně naprosto nutný, velmi výkonný, pracující ve dne i v noci, srdeční selhání ohrožuje život), tak i afekt týkající se lásky, resp. zklamání. Zažívací ústrojí je fyziologicky spojeno s přijímáním (potravy) i odmítáním, s vylučováním, tudíž i s příslušnou psychickou problematikou. Bolest břicha může být spojena s individuální afektivní vzpomínkou na to, jak se maminka starala o své dítě, když jej něco bolelo. Mechanismus konverze a somatizace lze charakterizovat jako zneužití těla k vyjádření určité nepřijatelné situace,fantazie či afektu, symptomy jsou zde produktivním výtvorem, když pacient nechce či není schopen určitou situaci psychicky zvládnout v důsledku dosavadní výchovy a současného sebepojetí, někdy i ztráty schopnosti symbolizace po traumatu.. Od této etiopatogeneze je nutno odlišit psychosomatozu vzniklou coby následek vývojové poruchy, kde jde spíše o minusovou regresivní symptomatologii a která vyžaduje odlišný terapeutický přístup. Jedná se o bazální poruchovou vztahovost někdy označovanou jako bazální konflikt (Balint). Jde o konflikt mezi tendencí po symbióze, po splynutí, resp. závislosti na jedné straně a individuací, osamostatněním a nezávislosti na straně druhé, spojený zároveň s úzkostmi na obou stranách, to znamená v situaci symbiózy jde nejenom o slastné spojení, nýbrž i o úzkost ze ztráty vlastní osobnosti, z rozpuštění sebe sama v druhém, a na druhé straně při individuaci nejde jenom o uspokojivý pocit ze samostatnosti a explorace okolí, nýbrž i o strach z osamění či odmítnutí druhou osobou. Následkem určitých rodinných konstelací se tento konflikt nedostane do symbolické uvědomělé oblasti prožívání a není možnost tudíž jej vyřešit. Obě tyto tendence, podle psychoanalytiků pudová přání, jsou chápány jako výsledek preverbálních tělesně interakčních forem dosahování uspokojení, a naopak dochází k narcistické frustraci, když se mu tyto cíle nedaří realizovat. To se děje jak tehdy, převažuje-li dominance příliš pečujícího (hyperprotektivního) rodiče, taky v případě odmítání či výchovného zanedbání. Tím dochází k nedostatečnému učení nových interakčních forem dosahování uspokojení (intencionálních cílů) a tím i propojení s afekty a k diferenciaci citového života. V obou případech takovýto člověk zůstává závislý na někom, kdo jeho jáské funkce nahražuje _Psychosom_FINAL.indd 10 11/10/10 1:09:13 PM

13 Toto pojetí, sepjetí tělesného neverbálního prožívání s interakcemi s okolím je v souladu s vývojovou teorií tělesnosti Daniela Sterna. Tento badatel, psychoanalytik, zabývající se pozorováním batolat, dokládá, že novorozenci velmi brzy prožívají svou vlastní jáskou aktivitu, jsou iniciátory své motoriky, pociťují svoje jádrové já, jež se v interakci s matkou obohacuje o emotivní, resp. tělesně emotivní subjektivitu. Ster cituje Lutz Ciompiho, že tento provázející citový výraz meziilidské interakce je prvým zárodkem symbolizace, zárodkem označení konkrétní akce vedoucí později k abstraktní představě (slovnímu uvědomění). Podobně poukazuje Thure von Uexkühl na vývoj od tělesného senzomotorického animálního reagování l humánnímu fungování člověka, resp. odpovědi na různé situace specifickou adaptací. V patologii jde pak o různý rozsah této konečné humánní symbolizace na úrovni lidské subjektivní významovosti. Člověk si někdy nevytvoří vědomý vztah ke svým senzomotorickým reakcím na určité situace. Nedojde ke kognitivnímu a emočnímu označení a následkem toho zvědomění a tudíž se nemůže zdařit i modulace a zavzetí tohoto tělesného reagování do psychosociálního vývoje a vlastního sebepojetí. Tělesné reagování se stává nesrozumitelným. K tomu je však nutné propojení všech těchto vývojových úrovní tělesna, emotionality i kognice. Jinak namísto subjektivně prožívaného komplexního somatopsychického cílesměrného a problematickou situaci řešícíhí chování si člověk osvojuje jen převzatá klišé. Neintegrované tělesné reagování vede k neúnosnému napětí či symptomu, což může mít za následek abusus anxiolytik, sedativ, alkoholu či drog, záchvatové jedení, zvracení, sebepoškozování či neustálou terapii. Stejné následky může mít i falešné nesprávné pojmenování nonverbálního chování. Například může opuštěná matka vydávat své symbiotické chování k dceři za zájem o ni a pojmenovává její pokusy o samostatnosti jako nevděčnost či drzost. Pakliže to dcera od ní převezme, reaguje spíše implantovanými pocity viny a oprávněná reakce proti omezování proběhne pak jen na fyziologické či tělesně emoční rovině o to silněji například ve formě zvracení. Lorenzer (1977) se domnívá, že existuje vždy větší nabídka, resp. rozsah neverbálních interakčních forem, nežli jejich vědomých označení. (Takto též definuje pojem nevědomí. Uvědomění pak splývá s jeho pojmenováním, což je důrazným úkolem psychosomatické psychoterapie.) Po tomto prvém kroku musí následovat i emoční zážitek a konfrontace, například s protestním chováním v rodině, kde se všichni museli podřídit psychosociální normě harmonického soužití a konečně musí nastat integrace do vlastního rejstříku chování. Streeck a Krause (1998) poukazují na to, že se nevědomí, zde preverbálně nepojmenované interakční formy, posléze i neverbální emoční interakce, týkají nejen interakcí v průběhu výchovy, nýbrž že se to děje stále v běžném životě i v psychoterapii nejen ze strany pacienta, ale i ze strany terapeuta, tzn. stále je něco tabuizováno či sankcionováno a něco opět preferováno. V každé skupině se vyváří určité normy chování v rodině či v určité společenské vrstvě, konec konců celá společnost diktuje, co je správné a jak máme vnímat různé situace, za co se máme stydět či co je 11 05_Psychosom_FINAL.indd 11 11/10/10 1:09:13 PM

14 nesprávné. Streeck (2004) poukazuje na fakt, že může být již i rozmanitost interakčních forem chování zredukována u dětí, které nejsou vedeny k tomu, aby se naučily získat uspokojení svých potřeb samy. Zůstávají odkázány na druhé či na okamžité uspokojení, v opačném případě vzniká neúnosné tělesné napětí, neboť nevytvořili sociálně akceptované příslušné ego kompetence (tato slabost já je typická pro mnohé psychosomatózy a východiskem speciálních psychoterapeutických postupů). Výsledné přerušení spojení mezi přirozenou tělesnou senzomotorickou reakcí a emotivitou s jejím pravým spolulidským významem chybí a má četné negativní důsledky. Místo toho, aby nás řídil náš emoční kompas, jsme odkázáni na naše fyziologické reakce a na druhé straně na pouhou bezemoční racionalitu, klinicky známou pod pojmem operantní či mechanistické myšlení, a poněvadž žijeme ve společnosti charakterizované racionalitou a výkonností, hovoříme zde o hypernormalitě Kromě toho se takový člověk snaží kompenzatorně řídit dle okolí na kterém se stane závislým. U emocí je ve srovnání s kognicí ještě velmi dobře patrné spojení tělesných interakčních schémat s psychickým prožíváním, s jejich mentální reprezentací. Například úzkost coby psychosomatický fenomén je prožívána zároveň psychicky i tělesně co by tělesná úzkost napětí, pocení, bušení srdce atd. a pohybová tendence se vzdálit od zdroje ohrožení. Úzkost coby důležitá funkce signalizující nebezpečí může v určitých situacích chybět. Absence psychické reprezentace úzkosti, ale i její potlačení coby důležitého signálu například z přemíry pracovních nároků znamená nebezpečí zhroucení. Absence tohoto důležitého signálu ohrožení může být jednou z příčin hypertenze či vzniku srdeční infarktu. Ještě zřetelnější následky má deficit empatie, vnímání a nereagování na potřebu kontaktu. Pakliže to chybí, nemůže se dle ní člověk v meziosobních kontaktech řídit, například vycítit komu může důvěřovat a na koho se spolehnout. Jedná se o následek psychického výchovného zanedbání (někdy i formou zhýčkání) či traumatického jednání s dítětem. Výsledkem může být například kontaktní ekzém coby reakce na nežádoucí kontakt, jindy opět alkoholismus, jímž člověk zvládá nediferencované tělesné napětí. Rozpojení, resp. nespojení tělesného a emočně kognitivního aspektu prožívání má za následek to, že mnohé tělesné reakce jsou nepochopitelně vnímané jako cizí, často příliš silné, jako symptomy, což vede k vnímání vlastního těla jako objektu, který je člověku na obtíž a zároveň i ke katastrofickým představám týkající se špatného fungování vlastního těla. Chybí ono původní sebevnímání, sebeuvědomění, kdy člověk je svým tělem, jde o ztrátu jeho subjektivnosti, jeho životnosti, vztahu k němu a samozřejmě i péče o něj. Většina psychosomatických pacientů na otázku, zda-li se mají tělesně rádi, vyjmenovávají co vše jim na sobě vadí, co vše odmítají. Dalším důsledkem objektivizace vlastního těla je jeho manipulovatelnost. Mnoho lidí jde jednou za čas k lékaři na jakousi generálku nechat se prošetřit, zda-li vše bezproblematicky funguje, starost o tělo a vnímání zdraví ohrožující signály přenáší na lékaře. Na psychické rovině pak zneužívají tělo k zachování vlastní duševní rovnováhy, například pomocí projekcí negativních emocí na tělesné orgány, jindy jim jde o optimalizaci 12 05_Psychosom_FINAL.indd 12 11/10/10 1:09:13 PM

15 vlastního těla kosmetickými operacemi,nebo např. operací žaludku při obesitě či dopingem. Tělo je vnímáno jen v aspektu jeho vzhledu či výkonnosti. Celkově lze psychosomatické poruchy chápat tak, že tělo je používáno k výrazu něčeho, na co není funkčně způsobilé a reaguje funkční poruchou. Jindy člověk nechá reagovat tělo ve formě svalového napětí namísto zlosti a zároveň reaguje svalovým ztuhnutím, aby nemusel projevovat své emoce. Závratěmi reaguje namísto slabosti, vydáním se, zvracením či hladověním namísto protestu. V tomto extrémním případě může sexuálně zneužitá či znásilněná žena obětovat své vlastní tělo, aby zachránila vlastní duši, tzv. obranným mechanismem depersonalizace. Dříve, než se budeme věnovat systematické psychosomatické psychopatologii, shrneme dosavadní úvahy do čtyř bodů. Tělesné prožívání i psychický vývoj jsou spolu těsně spjaty a obé se diferencuje ve vztazích. Tělesno, emoce i duševno provází zkušenost symbiózy, frustrace i uspokojení, relaxace, rytmičnost, obojí je obsazeno v kontaktním a individuačním chování například v hrdosti na první krůčky, na schopnost mluvení,v identitním pocitu bytí dívkou či chlapcem atd. Tělo obohaceno o onen smyslově emocionální vývoj a o interpersonální zkušenosti je prožíváno v optimálním případě jako integrální část vlastního já se schopností vyjadřovat se a komunikovat. Tam, kde se to (většinou částečně) nepodaří, není tělo emočně obsazeno reaguje na fyziologické úrovni ve formě odštěpených tělesných reakcí symptomů. Dynamické spojení tělesného prožívání s jeho subjektivní významovostí, to znamená včetně jeho emoční komunikativní vědomé reprezentace v našem vnitřním světě, podporuje do značné míry zdravé fungování naší celé somatopsychické osobnosti. Jak progrese, postupné oduševňování tělesna, tak i ona možnost regrese v zátěžových situacích je součástí celistvého psychosomatického prožívání a reagování a je důležitou garancí zdravé přirozenosti zvláště v naší stále více virtuální realitě. Také bychom mohli v říci v návaznosti na Viktora von Weizsäckera, že psychosomatický syndrom se objeví na místě části nežitého života, či se vytvoří symptom na místě zničené části života. Antropologické pojetí psychosomatických poruch vysvětluje jejich výskyt logickým vyplynutím z dosavadního vedení života. Příznak nemoc má důležitý význam, který něco řeší, či alespoň odkládá nutné řešení. Poněkud komickým příkladem je situace jedné mladé pacientky, která přišla k lékaři s angínou a na jeho otázku, zdali se nachladila mu odpověděla: lepší je mít angínu než být těhotná. Když se lékař poněkud podivil tak mu vysvětlila (toto se událo v době ještě před užíváním antikoncepčních pilulek), že by v současné chvíli, asi 14 dní po poslední menstruaci, mohla snadno otěhotnět a její partner vyžaduje intimní styk, kterému se tímto způsobem vyhnula _Psychosom_FINAL.indd 13 11/10/10 1:09:13 PM

16 3. Klasifikace psychosomatických poruch a onemocnění - ICD 10. Reaktivní poruchy jsou velmi časté psychické či tělesné reakce na sociální problémy interpersonální krize, pracovní přetížení, obecně na stres, které se vyskytují jak akutně tak i ve formě chronické poruchy přizpůsobení, to znamená nezvládnutí zátěžové situace. F akutní zátěžová reakce je charakterizována svou náhlostí a bezprostřední spjatostí se zátěžovou situací. Projevuje se jednak ve formě - psychických symptomů (například úzkostné a depresivní stavy, poruchy koncentrace) - vegetativních symptomů, například poruch spánku, snížení libida, kardiovaskulárních poruch, zácpy či průjmy atd. - poruch chování (v učební, pracovní činnosti) agresivního jednání, poruch příjmu potravy - a jiných komplikací, např. zkratkového suicidálního chování, abusu drog a alkoholu. Na rozdíl od neurotické symptomatiky spjaté s určitou poruchou osobnosti, trvají tyto reaktivní vztahy jen po dobu působení zátěžové situace a ustávají po jejím odeznění. Většina postižených osob ani nevyhledává odbornou pomoc Samozřejmě hrají roli vrozené i získané dispoziční faktory, citlivost na zranění, neúspěch či odloučení, odmítnutí nebo ponížení, většinou na základě dřívějších obdobných situací, ve kterých se člověk (dítě) cítil bezmocně vydán situaci napospas. Stejně tak záleží na současné situaci a na momentálním stavu, například na podpoře i reakci okolí. Dostaneli se takový pacient k lékaři, stačí aplikovat poradenské podpůrné psychoterapeutické rozhovory v rámci základní psychoterapeutické péče, eventuálně relaxační cvičení či předepsání krátké pracovní neschopnosti. F43/2 - Porucha přizpůsobení (PP) Jedná se o následky vyčerpání tělesných i psychických zvládajících procesů (adaptačních coping mechanismů), jež vedou na základě neurofyziologické dysregulace v limbickém systému k vývoji symptomu. Tato dysregulace se týče jak narušení spolupráce s prefontální kůrou mozkovou, tak i nadměrným vlivem na hypotalamická sympatická a parasympatická regulační centra. Etiologicky jde o déle trvající vliv stresu, se kterým se setkáváme v lékařské praxi ve dvou formách. Psychosociální poruchy přizpůsobení jsou reakce na trvající sociální zátěž či konflikt, jež nejsou zpracovatelné obvyklým způsobem v rámci doposud naučeného zvládání stresu 14 05_Psychosom_FINAL.indd 14 11/10/10 1:09:13 PM

17 ani zvládnutelné jednoduchou změnou vedení života či životosprávy. Zde hraje již větší roli dosavadní maladaptivní vzorce chování a meziosobní komunikace, přesto jsou však podstatné zevní faktory v psychoterapii pak jde o jejich zvládání a nikoliv o důraz na změnu vlastní osobnosti. Takovéto sebeznejistění kladením si příliš mnoha otázek nad sebou je v případě nutnosti vyřešení konkrétní zátěžové situace spíše kontraproduktivní. Nejčastěji se jedná o: - chronické rodinné problémy (manželský konflikt, alkoholismus partnera, drogová závislost dítěte, problémy s prarodiči) - výraznou změnu v životě (ztráta vztahové osoby, ztráta vlasti, přestěhování, ztráta přátel, penze, kulturní šok) - socioekonomickou zátěž (mobing, sociální sestup, ztráta zaměstnání, finanční problémy). Zvláště v postkomunistickýh zemích je těžce snážena existenční nejistota, závislost na zaměstnavateli, vydanost a zneužívání socioekonomické moci, těžká pozice slabých lidí na okraji společnosti, chudých či starých spoluobčanů. Symptomy se podobají akutní symptomatice s tím, že chroničtí: jde o úzkostnost a depresivitu, nutkavé zabývání se vlastní situací, pesimistickými myšlenkami (eventuálně na sebevraždu), stažení se do sebe, časté jsou poruchy spánku, celková podrážděnost a zahořklost, a různé vegetativní potíže. Se zřetelem na diagnostiku a terapii je třeba opět odlišit neurózy a poruchy osobnosti zvláště tím, že se zabýváme habituálním výskytem dysfunkcionálních vzorců prožívání a chování a tudíž již dřívějšími krizemi podobného ražení. Jak již zmíněno, je indikována fokální krátkodobá terapie zaměřená na řešení stávajících reálných problémů a prevenci eventuálních komplikací (jako alkoholismus či drogové závislosti, poruch příjmu potravy apod.). Druhou skupinu tvoří somatopsychické poruchy přizpůsobení. Jde o zátěžovou nezvládnutou situaci způsobenou vážnou tělesnou nemocí, tudíž sopatopsychickou poruchu, jež bývá často označována jako neurotická nadstavba či sekundární neurotická porucha. To je pochopitelné, uvědomíme-li, že záleží na subjektivním a nevědomém významu onemocnění, což opět souvisí s dosavadními zkušenostmi s vlastním dřívějším onemocněním či onemocněními v rodině. Této problematice, též vyučované v rámci lékařské psychologie je věnována stále větší pozornost, neboť výrazně ovlivňuje průběh nemoci a jejího léčení. Tak se například ukázalo, že pacienti, kteří posuzují optimističtěji svou symptomatiku i své stáří, se lépe uzdravují a déle žijí nežli lidé mající tendenci k pesimismu a rezignaci. Podobný rozdíl panuje mezi pacienty, jimž dá lékař návod jak aktivně bojovat proti své nemoci,a pasivními pacienty, kteří spoléhají pouze na pomoc zvenčí. Čím tito pacienti trpí a co musí zvládnout? - Změny ve vlastním těle s tělesnými následnými omezeními, 15 05_Psychosom_FINAL.indd 15 11/10/10 1:09:13 PM

18 - změny vlastního sebeobrazu, sebepojetí, částečnou ztrátou autonomie a kontroly nad sebou a nad sociálními situacemi (schopnost je ovlivnit, vyvolat porozumění, přivolat pomoc atd.), - sebeznejistění v sociálních rolích a úkolech až ke ztrátě dosavadního smyslu života, - emocionální znejistění ohledně vlastního sebeocenění (narcistická rána), - strach ohledně ztráty zaměstnání a finančního zabezpečení, snížení životní úrovně a kvality života, strach ze smrti. Proto by si měl lékař všímat třech následujících oblastí: Za prvé subjektivní teorie pacienta ohledně příčin a průběhu nemoci jedná se například o představu, že pacienta poškodila společnost (pak často vědomě či nevědomě vyžaduje zadostiučinění, náhradu a dotud trvá na své nemoci, či se jedná o trpění za vlastní vinu, například se jedná o trest za smrt rodiče, nezdárnost dítěte, nevěru atd.). Na to je třeba navázat a nikoliv ihned zpochybnit tuto subjektivní teorii, pozvolna pacienta nasměrovat na reálnější porozumění s možností vyléčení Za druhé si lékař musí uvědomit, v jaké fázi reakce na nemoci se pacient nalézá.zda jde o (často počáteční) negování nemoci, což se může vymstít například v situaci infarktu myokardu (naopak je mírné popírání tíže nemoci adaptivní reakcí, kterou nemáme pacientovi vymlouvat),. jde o aktivní plně vědomý postoj, o boj s nemocí (potřebuje pacient podporu, jaké zkušenosti má s pomocí od okolí, se soucitem a podobně),. jde o depresivní stažení se do sebe, o rezignaci (s nebezpečím oslabení imunitního systému a obranyschopnosti organismu či vývinu reaktivních psychosomatických či depresivních symptomů). Jaká je nejčastější somatopsychická symtomatika? - v psychické oblasti rezignace, zoufalství, výčitky za nezdravý způsob života, stud za svůj stav bezmoci, zlost, závist zdravým, strach a deprese, - vegetativní symptomy: poruchy spánku, chuti k jídlu, vyčerpání, sexuální poruchy, - chování: nonkompliance, problematický pacient (kverulant, simulant, penetrantní pacient žádající stále nové vyšetření či apatické stažení se, suicidalita). Lékař by měl rozpoznat postoje a chování pacienta, jež stojí úzdravě v cestě, (noncompliance, rizikové chování, rezignaci, implementaci nemoci do osobnosti pacienta či dokonce funkcionalizaci za účelem získání spolucítění, kontaktů či různých výhod vč. Invalidního důchodu). Měl by podporovat postoje, které slouží k úzdravě. Cílem optimálního coping je uchování maxima možných faktorů, jež slouží úzdravě, resp. dobrému životnímu pocit. To znamená realistické posouzení vlastního fyzického a psychického stavu a přehodnocení životních cílů, resp. vedení života. Lékař by si měl uvědomit, že již umožňění pacientovi o svých perspektivách otevřeně hovořit je pro něj nadmíru důležité a sníží vnitřní napětí, kterým 16 05_Psychosom_FINAL.indd 16 11/10/10 1:09:13 PM

19 trpí. Často obtížný přechod od nemocniční do domácí péče může lékař pacientovi usnadnit tím, že mu navrhne kontakt s rodinnými příslušníky či přáteli již v lůžkovém zařízení a spoluorganizuje ambulantní či rehabilitační péči po propuštění. Zvláště u chronicky nemocných pacientů, včetně zhoubných onemocnění, je třeba počítat s regresivním chováním pacienta, mít porozumění pro jeho potřeby po laskavém kontaktu. Porozumění však nemůže směřovat k chování, jež tento postoj posiluje, když například lékař zaujme roli vševědoucího bodrého otce či sestra pečující maminky, což může vést k infantilizaci pacienta a nedostatečné vlastní aktivitě a odpovědnosti. Zvláštní kapitolu by zasloužilo zacházení s umírajícími. Vyzdvihneme pouze dvě myšlenky: Nejdůležitější je rozhovor o konci života vydržet, naslouchat a sám se postarat o možnost s někým (kolegy) o tom v rámci vlastní psychické hygieny hovořit. F 45 Somatoformní poruchy Jedná se o tělesné příznaky, u kterých chybí dostačující patologický nález. Běžně se hovoří o funkčních poruchách. Dle etiopatogeneze je dělíme do dvou skupin: konverzní příznaky a somatizační poruchy (somatizace). U konverzní symptomatologie F (časté u histrionských dříve hysterických - neuróz a poruch osobnosti) jde jak již poznamenáno o aktualizaci a tělesné vyjádření neurotického nevyřešeného konfliktu, jenž je proto nevyřešený, poněvadž jeho zvědomění a konfrontace s ním by byla neúnosná, resp. řešení bylo nemožné (například negativní postoj ke starému rodiči a jeho odsun do domova důchodců). Tak zvaný primární zisk z nemoci záleží v tom, je umožněno alespoň vyjádření problému tělesnou symbolickou formou, tím i částečně odreagování konfliktu, což vysvětluje často diskrepanci mezi emocionální dramatičností příznaku a lhostejnou či až euforickou náladou ( belle indifferance ). Oproti somatizaci se jedná o plus symptomatiku, o výtvor pacienta, jež má funkci vyjádření, komunikace, ovlivnění okolí i odreagování, tj. somatoformního náhražkového uspokojení (odtud i srovnání hysterie s hraním rolí a manipulací okolí). Oproti obsedantní neuróze, ve které dominuje nutkavé myšlení bez citového doprovodu, zde nacházíme opak, totiž citový projev s nedostatečnou kognitivní složkou rozpoznat a uvědomit si všechny podstatné souvislosti. Tato tendence navrácení se k archaické tělesné řeči (Ermann), se může vyskytovat i tam, kde z jiného důvodu není možná diferencovaná komunikace jako např. u hraničních poruch a posttraumatické stresové poruše, kdy byla dosavadní symbolická (řečová) reprezentace světa vážně narušena. Zde však nemají symptomy symbolickou podobu, nýbrž vyjadřuje se jen to, co je: tělesná bolest vyjadřuje duševní bolest, tělesná strnulost je vyjádřením úleku a psychického strnutí a podobně. Symptomy se odhrávají na - smyslových orgánech (poruchy vidění až ke slepotě, poruchy sluchu až k hysterické 17 05_Psychosom_FINAL.indd 17 11/10/10 1:09:13 PM

20 hluchotě, poruchy čichu, poruchy kožní sensibility jako parestezie, hyperestezie nebo anestezie, poruchy smyslu pro rovnováhu, např. závratě), - motorické poruchy jako hypotonie nebo hypertonie až k parézám, klonické křeče, abazie nebo astasie, specifická dystonie, - pseudoneurologické konverzní příznaky, jako globus hystericus, nebo zvracení, bolesti srdce, - Tato histrionská symptomatologie je často provázená i erotickým, vegetativním a celkovým vzrušením, vegetativními příznaky pocení, hypotonií nebo hypertenzní krizí, dušností, zvýšenou nebo naopak sníženou vigilancí a bolestmi, zvláště v genitální oblasti nebo bolestmi u srdce. Oproti již popsanému tzv. bazálnímu konfliktu u typických psychosomatóz se zde častěji jedná o tzv. oidipální konflikt, konflikt spojený s ranou dětskou sexualitou, se soupeřením, rivalitou se sourozenci nebo s rodiči, o lásku, o tendenci získat od rodičů více pozornosti, o žárlivost, což souvisí s procesem uvědomování si vlastní pozice v rodině. Somatizační poruchy F 45.0 Jimi se rozumí tělesné koreláty (ekvivalenty emocí). Na rozdíl od konverze se zde jedná již o jakýsi přechod k mínusové symptomatologii, o tělesné vyjadřování emocí, o tzv. resomatizaci. Další s tím spojený rozdíl záleží v tom, že konverzní poruchy postihují senzoricko-motorický aparát, kdežto somatizace vegetativně řízené funkce a vnímání bolesti. Tento rozdíl vynikne při představě, že emoce jsou psychosomatické fenomeny, vnímáme je najednou jak na tělesné, zvláště vegetativní jakož i psychické úrovni. Pakliže není psychická část z nějakého důvodu k dispozici je např. potlačena -, projeví se tím více tělesná složka (např. srdeční potíže s pocením, vysokým krevním tlakem coby ekvivalent úzkosti). Uvědomíme-li si, jak důležité k přežití je vnímání vlivu okolí a reagování na ně, pak pochopíme, že je zabezpečeno již na tělesné i na emocionální úrovni, tímto vrozeným spolehlivým kompasem a teprve nejvyšší a i nejporuchovější úroveň je vědomé vnímání a kognitivní reagování, jež je posléze zautomatizováno ve formě v tzv. jáských funkcí. Vývojově psychologicky si to lze představit tak, že jsou k tělesným reaktivním i aktivním vzorcům chování (interakční formy chování dle Lorenzera) v průběhu výchovy v raném věku přiřazeny určité emoce jež nám signalisují atraktivní či aversivní cíl. Tato desomatizace, tento proces může být v situaci psychické zátěže obrácen nazpátek, což nazýváme somatizací afektů či prostě resomatizací. Přitom si každý člověk zachovává svojí tělesnou typickou reaktivitu, způsob jak vegetativní systém reaguje na stres. Rozlišování mezi konverzí a somatizací má praktický význam týkající se vedení terapie. Zatímco v prvém případě se snaží terapeut rozluštit symboliku symptomu, což přispěje k pochopení konfliktní 18 05_Psychosom_FINAL.indd 18 11/10/10 1:09:13 PM

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. Potřeby Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Předmluva 10. Obecná psychodynamika 13

Předmluva 10. Obecná psychodynamika 13 Obsah Předmluva 10 PRVNÍ DlL Obecná psychodynamika 13 1 Duševní poruchy jako funkční obrazce 14 Deskriptivní a psychodynamická definice duševních poruch 14 Psychoanalytická revoluce a původní teorie nemocí

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE I. Radka Michelová Psychodynamické perspektivy Psychoanalytické a psychoterapeutické směry, které čerpají z Freuda. Vliv na formování sp zejména na počátku 20. st., v současné době

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Teorie a přístupy v SP 5 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Opakování Jaké hlavní rozdíly ve vnímání mužů a žen vám utkvěly? Jaké si vybavujete rozdíly v komunikaci (verbální i neverbální? Jak

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. ročník a septima. viz Charakteristika předmětu a poznámky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář psychologie Psychologie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně viz Charakteristika předmětu a poznámky Pojem psychologie Objasní původ psychologie, její

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná projevy reakcí na frustraci, dokáže definovat pojem stres Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více