Péče o nemocného v bezvědomí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o nemocného v bezvědomí"

Transkript

1 Péče o nemocného v bezvědomí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009

2 Ošetřovatelská péče o N v bezvědomí

3 vědomí je stav mysli, jehož základem je: bdělost = vigilita orientace myšlení pozornost

4 Poruchy kvalitativní 1. Mdloba = synkopa krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem ( hypoxie ) v důsledku jeho náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem TK ( vazomotorický kolaps při vstávání z lůžka ) příčina: citové vzrušení, strach, dlouhé stání, vydýchaný vzduch poruchy nervové či srdeční funkce arytmie, chlopenní vady

5 2. Obnubilace mrákotný stav, kdy postižený jedná bez kontroly svého vědomí a na své jednání si nepamatuje, orientace v prostoru bývá zachována příčina: epilepsie těžké hysterie aj

6 3. Delirium porucha vědomí s těžkým průběhem postižený je naprosto dezorientován, má halucinace, bývá rozrušený, úzkostný současně přítomny i vegetativní příznaky: bušení srdce, změny TK příčina: - alkohol, otravy, těžké choroby a infekce delirium tremens alkoholické delirium doprovázené výrazným třesem,živými a děsivými halucinacemi ( bílé myšky, odporný hmyz )

7 4. Amence mírnější než delirium zmatenost, dezorientace v čase i prostoru bezradnost příčina: těžká celková onemocnění ( těžké infekce ) ateroskleróza mozku předávkování inzulinu vedoucí k hypoglykémii

8 5.Agónie období před smrtí, umírání v bezvědomí dochází k selhávání základních životních funkcí

9 kvantitativní 1. Somnolence lehčí porucha spavost z níž jde lehce proudit nereaguje ovšem ihned adekvátně na otázky sám spontánně nemluví

10 2. Sopor ( sopor = lat. silný spánek ) těžší porucha vědomí hluboký spánek, z něhož lze pacienta probrat jen silnými, bolestivými podněty ( štípnutí ) mumlá, nereaguje na otázky, zasténá nemocný nenabere plné vědomí a znovu usíná

11 3. Kóma nejtěžší stupeň, stav hlubokého bezvědomí nereaguje ani na bolestivé podněty možnost vážných život ohrožujících komplikací

12 a/ povrchové snížené obranné reflexy b/ hluboké obranné reflexy nejsou, chybí reakce i na velmi silné podněty c/ vigilní stavy po těžkém poškození mozkové tkáně jsou zachovány projevy bdělosti otevřené oči, N budí dojem, že pozoruje okolí, N nemluví, spontánně se nepohybuje, nereaguje na slovo

13 Příčiny 1. nedostatek kyslíku porucha krevního oběhu v organismu nebo v mozku (srdeční selhávání, CMP, embolizace) 2. přímé poškození mozku úraz nádor infekce 3.nahromadění zplodin vlastní látkové výměny urémie, hepatální či diabetické kóma, lékové otravy

14 Vyšetřovací metody

15 neurologické vyš Glasgow score hodnotí: otevírání očí, slovní odpověď a motorickou odpověď. minimální počet 3 = hluboké kóma bez reflexů maximální počet 15 = normální stav

16 Otevírání očí Gla 4 spontánní 3 na výzvu 2 na algický podnět 1 neotevírá Motorické projevy 6 uposlechnutí příkazů 5 lokalizace bolesti 4 uhýbání od algického podnětu 3 dekortikační (flekční) rigidita 2 decerebrační (extenční) rigidita 1 žádná reakce Verbální reakce 5 pacient orientovaný a konverzuje 4 pacient dezorientovaný či zmatený, ale komunikuje 3 neadekvátní či náhodně volená slova, žádná smysluplná konverzace 2 nesrozumitelné zvuky,, mumlání, žádná slova 1 žádné verbální projevy

17 vyš. zaměřená na vyvolávající příčinu stavu poruchy vědomí: krev biochemické, hematologické, hemokoagulační, toxikologické, vnitřní prostředí moč mozkomíšní mok interní vyšetření, EKG RTG metody CT, magnetická rezonance sonografie psychiatrické vyšetření

18 Léčba

19 Odvíjí se od vyvolávající příčiny,prvotně nutno: zajistit vitální funkce organismu zajistit dýchání zajistit krevní oběh krýt energetické ztráty upravit vnitřní prostředí

20 Léky lze podat cestou parenterální cesta většinou i.v. podání výjimečně i.m. či s.c. aplikace léků dávkovacími přístroji aplikace do DÚ /intratracheálně/ endotracheální rourkou nebo tracheostomickou kanylou pouze v kritické situaci pokud není zajištěn žilní vstup enterálně NGS do GIT podáním do PEGu rektálně čípky, klyzma - do konečníku

21 Ošetřovatelský proces

22 1. Péče o dýchací cesty U N v bezvědomí může být dýchání ztíženo : a/ překážkami v DC zapadlý jazyk, sekret, cizí těleso / zubní protéza../ zvratky b/ útlumem DC

23 Prevence: endotracheální intubace endotracheální rourky mají různý průměr a délku /dle věku a pohlaví/ zavádí se do DC pomocí laryngoskopu použití je časově omezeno na 7 dní, výměna á 48 hod.

24

25

26 tracheostomická kanyla tracheostomie je vyústění trachey navenek pomocí kanyly, využívá se pro dlouhodobé zajištění průchodnosti DC fixuje se tkanicemi podél krku, podkládá se sterilními čtverci

27

28

29 Význam zajištění trvale průchodných DC umožňuje pravidelné odsávání stagnujícího sekretu z trachey a bronchů umožňuje napojení na UPV nebo na podpůrné dýchání / prohlubuje oslabené dýchání/

30 Péče o tracheostomickou kanylu / toaleta DC/ zvlhčování a ohřívání vdechované směsi pomocí nebulizátoru odsávání DC odsávání stagnujícího sekretu z bronchů, trachey postupovat asepticky, vhodná volba cévky,šetrnost pozor na poranění sliznic, max. doba odsávání 15 sec. - jinak vázne oxygenace frekvence odsávání dle potřeby uvolnění sekretu z DC laváže F1/1 + mukolytika poklepové mazáže polohovací drenáž DC na boky uvolnění sekretu dechová gymnastika výměna sterilního vypodložení na krku

31 2. Sledování FF přístrojový monitoring TK, P, TT, EKG, - záznam, signalizace změn prstový oxymetr saturace krve kyslíkem vedení dokumentace

32 3. Péče o kůži a sliznice A/ Péče o kůži 2x denně šetrná koupel na lůžku péče o lůžko a osobní prádlo častá výměna, perfektní úprava péče o genitál a okolí PK, sledovat výtok z pochvy péče o vlasy K: opruzeniny, proleženiny P: čistá, suchá kůže,polohování,masáže, větrání

33 Péče o dutinu ústní samočistící a samozavlažovací schopnost v DÚ vlivem parenterální výživy K: infekce DÚ + velkých slinných žláz tvorba povlaků, riziko zánětu dásní Prevence: 2x denně zvláštní péče o DÚ vytírat DÚ 3% peroxidem, ošetřit borglycerinem, pravidelně zvlhčovat, odsávat sekret

34 Péče o dutinu nosní samočistící schopnost K: stagnace sekretu, vysychání sliznice zánět, zhoršené dýchání Prevence: vytírání DN vkapávání nos. kapek zvlhčování vzduchu na pokoji při zahlenění odsávat - pozor na poranění sliznice

35 Péče o oči se zvlhčování očí mrkáním K: vysychání oční sliznice možnost infekce - rohovkový vřed / možnost oslepnutí/ Prevence: vykapávat oči á 3 hod. Ophtalmo-septonexem, Lacrisynem /umělé slzy/, borovou vodou na noc aplikovat oční mast otevřené oční stěrbiny stáhnout k sobě a krýt zvlhčeným čtvercem

36 4. Péče o vyprazdňování N v bezvědomí inkontinence zaveden PK K: proleženiny z nečistoty,retence moči,infekce MM, poruchy vyprazdňování Prevence: bilance tekutin zavodňovat čistota kůže péče o PK uzavřený systém pravidelná výměna PK hodnocení moči a stolice prevence zácpy viz 2. ročník

37 5. Péče o výživu Je-li zachována schopnost polykat,preferuje se podávání stravy ústy K: možnost aspirace Prevence: Strava mletá krmit pomalu stravu vydatně zapíjet Krmit v polosedě

38 při útlumu polykacího a kašlacího reflexu nelze podat stravu ústy a/ parenterálně infuzní cestou do velkých žil. kmenů /CŽK/ kapat pomalu přes infuzní pump dle ordinace roztoky C, T, B, vitamíny, minerály,stopové prvky moderní trend výživy systém ALL-IN-ONE /oliván/ - mixáž potřebných živin ve speciálních vacích K: dehydratace, flebitis kanylované žíly b/ enterálně- nozogastrickou sondou, PEG NG sonda se zavádí nosem do žaludku krmí se á 3 hodiny, v polosedě krmit pomalu min. 15min. prevence vzniku vředu udržovat vhodnou teplotu stravy po jídle proplach sondy čajem

39 6. Ochrana před nozokomiální infekcí v bezvědomí - vnímavost k infekcím vlivem oslabené obranyschopnosti Dodržovat zásady bariérové péče sterilita při jakémkoli vstupu do organismu přísná individualizace pomůcek čistý vzduch zvlhčovače, čističky vzduchu péče o čistotu N ošetřující personál zdráv,používá ochranné pomůcky omezení návštěv

40 7. Péče o psychiku chovat se s úctou nelze přesně určit úroveň vědomí a vnímání ohleduplnost a slušnost k rodině jsou často bezradní při pohledu na N a přístroje informovanost N o všech výkonech dostatek verbální i neverbální komunikace a to i v případě bezvědomí metody bazální stimulace

41 RHB Je významnou součástí OP cílem RHB je prevence komplikací z imobility - viz imobilizační syndrom- Metody: pasivní cvičení polohování dechová RHB reflexní terapie bazální stimulace

42 Ošetřovatelství P.Juřeníková a kolektiv tubes.htm

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY 2. ROČNÍK / 1. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr. Iva

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST JAKO AKUTNÍ A JAKO PLÁNOVANÝ VÝKON K základním životním funkcím člověka patří dýchání. Při zástavě dýchání dochází z nedostatku kyslíku v krvi do několika minut k zástavě srdeční

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

1. ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ ZVÝŠENOU INTENZITOU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

1. ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ ZVÝŠENOU INTENZITOU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÁ ZVÝŠENOU INTENZITOU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ A TEPLEM - Se vzrůstající nadmořskou výškou stoupá intenzita záření, na každých 300 m roste intenzita UV záření o 4 % - Polární oblasti mají nejtenčí

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

Zajištění vstupu do krevního oběhu

Zajištění vstupu do krevního oběhu Zajištění vstupu do krevního oběhu Renáta Zoubková ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 7.3.2 JESENIUS

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více