Odborný program veletrhu Cannafest Konference: Konopí objevený potenciál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný program veletrhu Cannafest 9.-11.11. 2012. Konference: Konopí objevený potenciál"

Transkript

1 Odborný program veletrhu Cannafest Konference: Konopí objevený potenciál PÁTEK : Potenciál využití konopí hod Příspěvky 12:00 Tisková konference k zahájení veletrhu 13:00 Konopí v české lidové kultuře Jan Vít - Trčka, etnograf o.s. Konopa Konopí, jako jedna z nejstarších kulturních rostlin, zanechalo pochopitelně stopu v kultuře mnoha evropských národů. Proč na něj tak málo narážíme v české lidové kultuře? Příspěvek chce připomenout význam konopných produktů v životě a kultuře našich předků. Textil, olej a semeno, ale i odpadní vlákno a pazdeří bylo využíváno denně. Teprve v průběhu posledních dvou století byly konopné produkty vytlačovány levným dovozem textilu a umělých hmot. Z farmacie bylo odsunutoaž po polovině dvacátého stoletídíky podivně přejímaným tvrzením o drogách. Jak to, že je tak málo zmínek o konopí např. ve folklorních textech, poezii, ba i málo dokladů v muzejních sbírkách?! 13:45 Současné trendy pěstování a využití konopí v Evropě Michal Ruman o.s. Konopa Přednáška přináší přehled nejnovějšího vývoje hospodářského využití konopí v Evropě ve světovém kontextu a jeho vztah k aktuální situaci v České republice. Informace čerpá z poslední konference Evropské konopářské asociace (EIHA), sympozia konopného stavitelství Mezinárodní asociace konopného stavitelství (IHBA) a dlouholeté praxe konopného aktivisty v ČR. 14:30 Výnosové parametry vybraných odrůd konopí setého Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Agritec, s.r.o. V letech 2008 a 2011 byly sledovány výnosové parametry dvoudomých a jednodomých odrůd konopí setého (Cannabis sativa L.) v podmínkách ČR, regionu Šumperk. Studium vhodných odrůd konopí setého je jedním z cílů projektu Rozšíření technologie pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) pro využití biomasy a semene řešeného společností AGRITEC s.r.o. Cílem realizovaného projektu je vypracovat vhodné pěstitelské metodiky pro konopí seté v návaznosti na různé oblasti pěstování, způsob sklizně, výnosové charakteristiky, kvalitu a následné využití produkce stonku a semene, přičemž znalost charakteru a schopnosti pěstovaných odrůd je základním prvkem jednotlivých realizací. Experimenty byly založeny systémem polních maloparcelkových pokusů v trojnásobném opakování. Sledovanými odrůdami konopí setého byly vybrané registrované odrůdy (Bialobrzeskie, USO 31, Ferimon, Monoica, Fibrol, Futura 75, Fedora 17, Felina 32, Santhica 27, Beniko, Epsilon 68, Chamaeleon, Finola, Kompolti HTC, Uniko B, Tygra a Codimono) ze Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Ze statistického vyhodnocení dynamiky růstu v časných termínech pozorování byly zjištěny průkazné rozdíly odrůdy Finola na rychlost růstu a v ostatních termínech sledování byly zjištěny průkazné rozdíly i mezi dalšími odrůdami. Při sledování pohlavní homogenity u jednotlivých odrůd konopí setého byl nejvyšší podíl samčích rostlin v porostu u odrůd Finola, Chamaeleon, Monoica Kompolti HTC. Výnosové parametry a délka vegetační doby jednotlivých odrůd se lišily nejen pěstitelským rokem, ale také vzájemně mezi sebou. Výsledky několikaletého studia výnosových parametrů jsou také doloženy laboratorními výsledky z pohledu obsahu kanabioidů (THC, CBD a CBG), obsahu tuku a složení mastných kyselin v konopném semeni a obsahu silic v květenství.

2 15:15 Užití různých forem konopné mouky v cereálním oboru Doc. Ing. Marie Hrušková, Csc., VŠCHT Složení konopné mouky je předpokladem pro užití do netradičních cereálních výrobků. Vzhledem k tomu, že bílkoviny jsou zastoupeny převážně edestinem, který patří mezi nízkomolekulární globuliny, jsou kompozitní mouky obsahující 5-20 % konopné mouky charakteristické odlišným složením, např. obsahem bílkovin a vlákniny v závislosti na formě vzorku. Rozdíly v technologickém chování hladkých a celozrnných mouk se následně projevují ve znacích pečiva, sušenek i těstovin. Zeslabení lepkové struktury těsta bylo prokázáno reologickou zkouškou, významný je pokles extenzografické energie. Viskozitní profil suspenzí kompozitní mouky charakterizuje pokles max. při přídavku nad 10 %. Pro chování fermetovaného těsta je typické zvýšení objemů kvasných plynů, ale snížená pevnost těsta umožňuje omezené zadržení nutné pro další technologické fáze. Výsledkem je pokles měrného objemu pekařských výrobků s přídavkem hladké konopné mouky, které vykazují nad 5% fortifikaci nahořklou příchuť. Naopak přídavky celozrnné mouky z loupaného semene bylo zjištěno zvýšení měrného objemu pečiva i sušenek. Spotřebitelská přijatelnost těchto výrobků byla prokázaná i pro vyšší testované přídavky. Vypichované sušenky se vyznačují barvou s hnědým nádechem a příjemnou chutí do koncentrace 10 % při užití hladké mouky a 20 % celozrnné mouky. Laboratorně připravené těstoviny mají po uvaření zbarvení do hněda a chuťově přijatelných bylo 10% množství vzorků hladké a celozrnné konopné mouky z loupaného semene. Přídavky konopné mouky lze hodnotit pozitivně z nutričního hlediska (vyšší obsah bílkovin i vlákniny v potravě). 15:45 Produkce a šlechtění odrůd léčebného konopí v Itálii Gianpaolo Grassi CRA-CIN Výzkumné centrum průmyslových plodin, (Rovigo Itálie) Množství dostupné vědecké literatury o optimalizaci agronomických parametrů, důležitých pro pěstování konopí v medicínské kvalitě, je malé. V nedávné době proběhly různé studie za účelem otestovat, jak některé z těchto parametrů ovlivňují tvorbu sekundárních metabolitů a výnos rostlinného materiálu. Předchozí studie CRA-CIN prokázala, že elektrická vodivost (EV) živného roztoku má významný vliv na výnos a kvalitu surového materiálu. Proto jsme provedli dvě studie pro stanovení vlivu čtyř úrovní EV na biometrické parametry, výnos biomasy a koncentraci kanabinoidů u dvou chemotypů konopí. Cílem studií bylo maximalizovat produktivitu těchto dvou odrůd za různých růstových podmínek. Kromě toho jsme vyhodnotili produktivitu těchto chemotypů při pěstování ve skleníku otestováním některých dalších parametrů, jako jsou minerální a organická hnojiva a použití přídatného UV-B světla. Výsledky potvrdily, že parametry ovlivňujícími celkový výnos biomasy a koncentraci kanabinoidů, jsou hnojení a konkrétní doba sklizně. Použití zvýšené EV ovlivnilo tyto dva chemotypy odlišným způsobem jasný důkaz toho, že parametry pro maximalizaci produktivity jsou specifické pro daný genotyp a růstové podmínky proto nelze zobecňovat. Šlechtění konopí v Itálii bylo obnoveno před 15 lety a během poslední dekády byly vyvinuty medicínské odrůdy pro získání vysokého výtěžku a produkce jediného druhu kanabinoidu. V současnosti máme odrůdy, u nichž převládá THC, CBD, dále chemotypy CBG, THCV, CBDV a registrovanou odrůdu CPVO pojmenovanou Ermo, která neobsahuje žádné kanabinoidy. Tato odrůda by mohla sloužit jako ideální placebo pro klinické studie, ale také jako užitečná odrůda pro výrobu konopných potravin bez obsahu psychotropních kanabinoidů. 16:45 CBD přírodní kanabinoid s velkým terapeutickým významem Peter Rausch Nektar Naturkosmetik (Rakousko) CBD je hlavním kanabinoidem v rostlině technického konopí. U konopí indického slouží jako prekurzor při biosyntéze THC. CBD postrádá psychedelické účinky, ale díky svému speciálnímu působení na různé CB receptory vykazuje velmi zajímavé farmakologické účinky. To z této přírodní látky, kterou lze využít v terapii mnoha různých onemocnění, činí stále důležitější cíl lékařského výzkumu. 17:45 Nové přírodní léčivo z konopí Gordon Dobritzsch, Thomas Baechler Terra Energetika GmbH and Tattwas

3 (Švýcarsko) Příspěvek o snaze začlenit konopí do naturopatické medicíny. Terra Energetika GmbH vyvinuli techniku s vysoce efektivním léčivým přínosem, v mezích švýcarských zákonů. První laboratorní výzkumy objevily řadu složek důležitých pro medicínu, kosmetiku a také pro potravinářský a nápojový průmysl. V novém, inovativním obchodním modelu vytvořili skupinu odborníků a společností, které namísto konkurenčního boje spolupracují pro vyšší, transparentní a závažný cíl v holistickém pohledu na svět. Témata prezentace: Představení společnosti Konopí v gemmoterapii výluh z konopných pupenů Konopí ve fytoterapii, v homeopatii a v ajurvédě SOBOTA : Léčebné konopí 12:00 Obraz homeopatického léku Cannabis indica v klasické homeopatii a jeho použití v praxi Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom Homeopatická fakulta s klinikou, Brno Specifika výrobního postupu homeopatického léku, systém ředění a dynamizace. Dostupnost homeopatického léku Cannabis indica v ČR a legislativa. Obraz homeopatického léku Cannabis indica, základní témata a symptomy. Použití homeopatického léku Cannabis indica v klinické praxi u dětí: - specifické vývojové poruchy učení (SPU) - lehké mozkové dysfunkce (LMD) - hyperaktivita s poruchou pozornosti) (ADHD) - porucha pozornosti (ADD) u dospělých: - infekce a onemocnění močových cest - bolesti zad a pohybového aparátu - migrény a bolesti hlavy - alkoholismus a léčba závislostí na omamných látkách - emoční nevyrovnanost, emoční přecitlivělost, hysterie - psychiatrické stavy a dg. 13:00 Konopí - léčebná příležitost či pokušení drogy? Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, Dr.Sc., dr.h.c.mult. Institut pro výzkum drog (Jerusalem Izrael) Konopí je kulturní rostlina, která se již od pradávna užívá jako rostlina přadná i léčivá, i když je příležitostně užívána jako rekreační droga. Jde o jeden z nejbezpečnějších známých rostlinných léků. Za aktivní účinky této rostliny jsou zodpovědné především látky, které jsou pro tuto rostlinu typické a nazýváme je cannabinoidy. Léčebnou sílu mají nejen čisté cannabinoidní látky, ale i jejich kombinace a další kombinace těchto látek s látkami pro tuto rostlinu netypickými. To vše je v současné době předmětem výzkumu. Přesto výzkum a oficiální léčba konopím již začíná dávat své plody především v léčbě paliativní a dočkáme se bezpochyby i úspěchů v kurativní léčbě. Lidé si však musí uvědomit, že konopí, tak jako každý jiný lék: 1. neléčí vždy, 2. nevyléčí každého, 3. nevyléčí každou nemoc a 4. nevyléčí každé stádium nemoci. Přesto k této rostlině můževzhlížet s oprávněnou nadějí většina pacientů s nemocemi, které lze léčit konopím. V současné době byla ve středu zájmu především psychoaktivní látka z této rostliny, (-)-trans- 9 - tetrahydrocannabinol (zkráceně THC), která má velký léčebný potenciál. Ukazuje se však, že silný

4 léčebný potenciál má i další obsahová látka, cannabidiol (CBD) a její prekurzor, kyselina cannabidiolová, což jsou antibakteriálně účinné látky na gram-pozitivní mikroorganizmy, na což již dříve poukázali vědci z olomoucké Univerzity. Na léčbě řady nemocí se podílejí i další obsahové látky, což je dnes předmětem výzkumu. Rozvoji znalostí a počínající léčby konopím dal objev cannabinoidních receptorů v mozku v USA a následný objev endogenních ligandů (nazvaných endocannabinoidy) v Izraeli. Tím momentem započalo plné pochopení účinků této rostliny na člověka. Izrael má jeden z nejdokonalejších současných systémů léčby konopím. V současné době se v Izraeli konopí používá v lékařství především u pacientů se zhoubnými nádory, HIV pozitivních pacientů, pacientů s chronickými bolestmi, pacientů s Crohnovou nemocí, pacientů s roztroušenou sklerózou a pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou. 14:00 Udržování rovnováhy: Role a funkce endokanabinoidního systému Dr. Franjo Grotenhermen Mezinárodní sdružení pro kanabinoidního léčiva /IACM/ (Německo) Tato přednáška poskytne přehled endokanabinoidního systému, jeho součástí, fungování a fyziologické role. Shrne informace o onemocněních v důsledku narušeného endokanabinoidního systému a jak je možné jej ovlivnit pro terapeutické účely. Na povrchu řady buněčných typů v lidském těle se nacházejí specifická vazebná místa pro kanabinoidy a naše tělo produkuje několik endokanabinoidů, které se na tyto kanabinoidní receptory (CB) váží a aktivují je, nebo je blokují. CB receptory, endokanabinoidy a enzymy zodpovědné za tvorbu a odbourávání těchto tělu vlastních neuromodulátorů dohromady vytvářejí endokanabinoidní systém. Hlavní rolí tohoto endokanabinoidního systému je udržování a znovunavozování homeostázy, zdravé rovnováhy mezi velkým množstvím tělesných funkcí. Některé fytokanabinoidy, kanabinoidy z rostliny konopí, a plejáda syntetických kanabinoidů vytvořených v laboratoři mají podobné účinky, jako některé endokanabinoidy. Delta-9-THC, farmakologicky nejvíce aktivní kanabinoid z rostliny konopí, se váže na oba doposud identifikované druhy kanabinoidních receptorů receptor CB1 a CB2. Tyto receptory byly nalezeny v centrální nervové soustavě a řadě periferních tkání a orgánů. V závislosti na buněčném typu, dávce a tělesném stavu může mít aktivace CB receptorů rozličné účinky zahrnující euforii, úzkost, sucho v ústech, svalovou relaxaci, hlad a zmírnění bolesti. Kromě aktivace CB receptorů se zkoumají další možnosti ovlivnění endokanabinoidního systému pro terapeutické účely, jako je blokování CB receptorů (antagonismus) a modulace koncentrace endokanabinoidů cestou inhibice jejich odbourávání. 15:00 Léčebné konopí v praxi jedné rodiny Zdeněk Majzlík Léčení migrény Martina Kafková Léčení doprovodných znaků roztroušené sklerózy cannabisem. Zkušenost v tolerování užívání konopí v nemocnicích. Léčení migrény velkou řadou odborníků a různými léky bylo u mne za 54 let naprosto neúspěšné. Vše skončilo soustavným užíváním velkého množství analgetik různého typu. To vyústilo v další poškození mého zdraví. Zatím pouze jen náhodné a velmi zřídkavé užití cannabisu snížilo četnost migrenózních záchvatů na minimum. Přesto: I nadměrné a zcela mysl otupující užívání analgetik je zcela legální a ani policie nekontroluje, jestli jste před jízdou požili analgetika a v jakém množství. Analgetika jsou vysoce návyková a na odstranění stejné bolesti musíte užít stále větší a větší množství těchto léků. Cannabis je fyzicky nenávyková látka bez zdraví devastujících vedlejších účinků. Na odstranění stejné bolesti můžete postupně dávku užívaného cannabisu snižovat. Analgetika jsou přesto nadále povolena, kdežto cannabis je stále zakázán. Užití analgetik je zcela ponecháno na rozhodnutí toho kterého člověka a jeho nebezpečnost je zcela nedostatečně osvětlena jen krátkým sdělením v příbalovém letáku. Užitím cannabisu se z vás stává lovná zvěř pro speciální, státem zřízené jednotky policie. Zamyšlení nad tím, proč tomu tak je. 16:00 Léčebné konopí v Izraeli: skutečnost vs. vytoužená skutečnost

5 Boaz Wetchel (Izrael) Cíle této prezentace zahrnují přehlídku různých faktorů zapojených do programu léčebného konopí v Izraeli a co je třeba udělat pro další vylepšení tohoto programu. Faktory, o nichž bude pojednáno: - Metody pěstování - Laboratorní analýza - Distribuce k pacientům - Ceny - Výsledky různých studií o léčebném konopí - Vzdělávání pacientů - Vzdělávání lékařského personálu - Podmínky regulace - Práce s úřady - Jak vyhovět příslušným konvencím Spojených národů o omamných látkách - Zřízení Národní agentury pro léčebné konopí - Vlastní produkce vs. dovoz - Hrozba úniku - Právní aspekty - Jak se vypořádat s nepřáteli programu léčebného konopí Národní program léčebného konopí v Izraeli má nejvyšší počet pacientů vzhledem k velikosti populace na světě. Autor poskytne přehled všech faktorů zapojených do programu léčebného konopí, podá zprávu o současné situaci, podrobí ji kritice a navrhne způsoby, jak program vylepšit. Prezentace umožní pochopit jak vybudovat národní program, jaké problémy a složitosti to zahrnuje, jaká jsou úskalí, dlouhé a krátké cesty k úspěchu. 17:00 Rozsáhlá instruktáž o konopí poučení ze 3 let v Izraeli Mimi Peleg Merchar (Izrael) Izrael od roku 1993 udělil přibližně licencí (6500 je stále platných) pro léčebné konopí. To vše v souladu s Nařízením o nebezpečných drogách, které umožňuje použití nebezpečných drog pro lékařské účely, a s veškerou distribucí pod záštitou Ministerstva zdravotnictví (MZ) nebo osob se zmocněním MZ. Od roku 2009 došlo k výraznému nárůstu (přibližně 150 nových licencí měsíčně) a s tím spojené zvýšené regulaci. V odpověď na tento nárůst zřídilo MZ dozorčí orgán pro regulaci léčebného konopí. V rámci tohoto modelu je Mimi Peleg nyní jak licencovanou instruktorkou, tak pacientkou (zotavující se z rakoviny). Zkušenosti nasbírané při práci s pacienty, kteří dostávají konopí, mi ukázaly, jak kvalitní vzdělávání pacientů na počátku léčby vede k optimálnímu zvládání příznaků. Pečlivý dohled v prvních měsících navíc přispívá k pochopení regulace dávkování, účinnosti odrůd a interakcí s dalšími léky u pacientů s konopím. Těmto informacím přikládám velkou důležitost a naše Ministerstvo zdravotnictví také. Náš model distribuce se tak posouvá směrem k ošetřovatelkami vedené instruktáži, která je povinná přinejmenším před obdržením prvního přídělu. Mimi Peleg představí nashromážděné zkušenosti z Izraele s instruktáží pacientů o správném užívání konopí pro léčebné účely s odkazem na strukturu systému regulace, svou osobní zkušenost s instruováním tisíců pacientů a názory na možné další směřování izraelského modelu distribuce. 18:00 Pozitivní a negativní globální dopady léčebného konopí v Kalifornii Liana Held (Kalifornie USA) Moderní historie léčebného konopí se ve Spojených státech datuje od raných devadesátých let 20. století, kdy města a posléze stát Kalifornie změnily zákony a umožnily k němu bezpečný přístup. Od té doby používání léčebného konopí na doporučení lékaře legalizovalo 19 států a veřejná podpora změny federálních zákonů narostla na více než 80% voličů.

6 Vláda Spojených států však nedávno spustila frontální útok proti těmto zákonům a pokračuje ve své dlouhodobé politice vedení války proti drogám. Výrazně to pocítili legální dodavatelé léčebného konopí i pacienti, kteří jej užívají. Během 30 dnů došlo k řadě policejních razií, odstavení bankovních účtů, pohrůžkám konfiskací a nedávno také, což je patrně nejhorší, auditům daňové správy vedených s úmyslem ukončit obchodní činnost společností. Paní Liana Held je jednou z mála odborníků na oblast léčebného konopí a těchto hrozivých praktik daňové správy. Ve své prezentaci promluví o velkém úsilí, které ona i další lidé vyvíjejí jako odpověď na tyto hrozby, s konečným cílem potlačit snahy daňové správy o likvidaci bezpečného přístupu k léčebnému konopí. Firmy a neziskové organizace zabývající se léčebným konopím přežijí jen v případě, že budou profesionální a připravené. Diskuze o legalizaci léčebného konopí v České republice jistě brzy přinese pozitiva i úskalí. Některým těmto problémům se lze vyhnout díky poučení se z úspěchů i chyb v Kalifornii i napříč Spojenými státy. Hlavním cílem paní Held je pomoci zajistit všeobecný přístup k léčebnému konopí a vytvářet příležitosti pro podnikatele, připravené převzít iniciativu v procesu měnění této globální politiky pro omamné látky. Změněním politiky Spojených států a vynucením řádného zavedení této politiky do praxe můžeme získat vedoucí postavení v nové éře globální politiky pro omamné látky. 19:00 Společenské kluby konopí ve Španělsku: Mezi sdružením a komercionalizací Martin Barriuso Alonso Federace uživatelů konopí /FAC/ (Španělsko) Přehled právního základu, současné situace a obtíží Společenských klubů konopí ve Španělsku. Společenské klubu konopí (SKK) jsou nekomerční organizace uživatelů, kteří společně pěstují a distribuují taková množství konopí, že dostačují k pokrytí jejich osobních potřeb, aniž by se museli obracet na černý trh. Jsou založeny na skutečnosti, že užívání nelegálních drog nebylo podle španělského práva nikdy trestné. Díky této nejasně definované oblasti existují již řadu let soukromé spolky, které produkují konopí pro neziskovou distribuci výhradně mezi uzavřenou skupinu svých dospělých členů. SKK se objevily v roce 2002 a od té doby umožnily několika tisícům lidí přestat financovat černý trh a získat záruku kvality a původu toho, co užívají, a zároveň vytvořily pracovní příležitosti a příjmy z daní. A to vše se uskutečnilo bez nutnosti odstoupit od existujících dohod Spojených národů o omamných látkách. V prezentaci bude nastíněna povaha a fungování těchto spolků, jejich současná právní a politická situace (včetně institucionálních diskuzí započatých v Baskicku a Katalánsku) a obtíže, mezi které patří vznik obřích komerčních klubů. Bude rovněž navržena lepší cesta pro legalizaci drog: odmítnutí vytváření systému otevřeného trhu, podobnému tomu pro alkohol a tabák, a místo toho zvolení neziskového modelu zaměřeného na uživatele, který netrpí řadou rizik, vlastních trhu ovládanému honbou za ekonomickým ziskem. NEDĚLE : Pěstování, aktivismus a právo 12:00 Nejmodernější technologie pro automatickou stabilizaci a pufrování ph Julian S. Karadjov, PhD Balkan Plant Science (Sofie, Bulharsko) Udržení stabilního ph v optimálním rozmezí je kriticky důležité pro dosažení bohaté sklizně. Divoké odrůdy konopí rostou zdárně v půdách o ph 4 až 9. Moderní pokojové odrůdy ale rostou nejlépe, pokud je ph substrátu udržováno v optimálním rozmezí 5,5 až 6,3. V této prezentaci budou diskutovány všechny faktory způsobující nechtěné posuny hodnot ph směrem k nadměrně kyselému nebo zásaditému ph. Mineralizace vody, různé chemické a biochemické procesy a kvalita chelatace mají všechny vliv na ph. Bude probráno několik metod pro stabilizaci ph, včetně jejich silných a slabých stránek. Závěrem bude představena průlomová technologie ph Perfect, která automaticky stabilizuje a udržuje ph v optimálním rozmezí. Pěstitelé mohou jednou provždy zahodit své ph metry. 12:45 Vaporizace odpařování přírodních léčivých látek

7 Jana Jesenská Přiblížení vaporizace široké veřejnosti. Historie vaporizace a její výhody. Co můžeme vaporizovat a proč? Kde je možné vaporizovat? Jak si zajistit správné bylinky? Srovnání efektivity a škodlivosti vaporizace vs. kouření. Vaporizace bylin při odvykání kouření i jako podpora klasické léčby bez škodlivých vedlejších účinků, doporučené diagnózy. Porovnání několika typů vaporizerů a praktická ukázka použití spojená s diskuzí. 13:15 Jak venkovně pěstovat konopí v lékařské BIO kvalitě David Stahl, pěstitel léčebné marihuany (Kalifornie & Havaj) Jak dodržovat zásady bio pěstování a získat výnos 2 kg/rostlinu. Definice konopí v lékařské kvalitě a jak jej vypěstovat. Složení půdy a zrychlená tvorba kořenové zóny. Příprava kompostového výluhu a aplikace na listy. Prořezávání. Sklízení, sušení a zušlechťovací techniky. Připravte si svou vlastní mykorhitickou kulturu. Jak z vaší sklizně získat maximální výtěžek pro rozličné potřeby pacientů. 13:45 Postřehy o konopí a jeho postavení v Evropě Frederick Polak psychiatr (Holandsko) O konopí, jeho využití a jeho uživatelích koluje široká škála různých představ. Podle některých lidí je konopí škodlivá a návyková droga bez terapeutického potenciálu a pro její zákaz existují dobré důvody a měla by zůstat zakázaná. Pro jiné je to zázračný lék, který ulevuje při řadě nemocí a obtíží a má léčebný potenciál, který zatím medicína z velké části přehlíží. Pro mnohé lidi je konopí příjemnou drogou, která většině činností dodává šťávu a zlepšuje kvalitu života. Zákaz konopí vnímají jako diskriminaci, velkou nespravedlnost. Příspěvek pojedná o zvláštní povaze a vlastnostech konopí, kvůli kterým je pro politiky tak těžké dohodnout se na nejlepším způsobu regulace. Chápání konopí, způsobů jeho užívání pro léčebné, rekreační a užitkové účely je problematické také u lékařské profese. V důsledku toho organizovaná medicína, ke škodě mnoha pacientů, nevyužívá jedinečné vlastnosti konopí odpovídajícím způsobem. Třetí část prezentace bude pojednávat o současných (plánovaných) změnách v konopné politice, které se ubírají opačnými směry v Nizozemí a ostatních zemích, a načrtne cestu směrem k racionální konopné politice, založené na upřednostňování veřejného zdraví. 14:30 Společenské kluby konopí návrh trhu s konopím regulovaného od spodu Joep Oomen ENCOD (Belgie) Cílem tohoto příspěvku je mobilizovat uživatele konopí v České republice i jinde, aby zvážili zřízení Společenské kluby konopí (SKK) a prosazovali tento model jako legitimní návrh regulace pěstování a distribuce konopí pro osobní spotřebu. Metoda sestává z vysvětlení takzvané Metody čtyř kroků. SKK by mělo být možné právně obhájit v každé zemi, kde držení malého množství konopí pro osobní spotřebu nemá za následek trestní stíhání. Na základě argumentu, že tam, kde mají lidé právo mít jej v držení pro osobní spotřebu, by měli mít možnost si jej vypěstovat nebo požádat jiné, aby to udělali za ně. Joep Oomen z Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD) tímto příspěvkem přinese informace o konkrétní metodě poklidného aktivismu za právní regulaci trhu s konopím, která byla úspěšná ve Španělsku, Belgii a za nedlouho snad také ve Slovinsku. 15:15 Projekt Rasquera Martí Cànaves Llitrà DMT ADVOCATS (Španělsko) Příspěvek ozřejmí současnou situaci ve Španělsku z hlediska zákonů o konopí a Společenských klubů konopí (SKK) a dále přiblíží projekt města Rasquera, kde místní samospráva schválila podepsání smlouvy se SKK a pokusila se zapojit občany do podpory tohoto projektu. Snahou projektu bylo studovat ekonomické dopady modelu zpřístupňujícího konopí prostřednictvím SKK a podávat veřejnosti informace na podporu změn v politice omamných látek, týkajících se konopí ve Španělsku.

8 Rolí Martí Canaves Llitry bylo nalézt místní samosprávu, která by podporovala doporučení expertní skupiny, požadující od různých vlád zavedení opatření týkajících se právě konopí. Současně pomáhat této místní samosprávě s vysvětlování občanům, jaký přínos pro obec by plynul ze zavedení těchto aktivit. Dále pak pokusit se zapojit všechny úřady do vytvoření modelu, ve kterém činnost SKK bude uznávána jako prospěšná pro snižování negativních dopadů, a přizvat je k vytvoření nového právního základu, zcela odlišného od tradiční kriminalizace, s poukázáním na společenský a ekonomický přínos v časech, kdy je ve Španělsku velmi hluboká ekonomická krize, a tím usnadnit přijetí důležitých změn v politice omamných látek společností. Projekt měl podpořit barcelonský SKK, který by dále rozvíjet svou činnost v oblasti soukromého pěstování konopí pro osobní spotřebu svých členů a prostřednictvím projektu Rasquera by došlo i k vytvoření veřejné entity určené k výzkumu v různých oblastech týkajících se konopí. Během tohoto procesu však zahájila prokuratura vyšetřování z důvodu podezření, že tyto aktivity jsou nelegální, a španělská vláda se postavila proti projektu a ten byl nakonec soudně zastaven. 16:15 Kriminalizace marihuany z pohledu materiálních pramenů práva JUDr. Vladimír Zemko právník (Slovensko) Vlado Zemko, slovenský právník a aktivista v oblasti využití konopí, zhodnotí používání represívních nástrojů státu vůči pěstitelům a uživatelům marihuany. Dále pohovoří na téma Stigmatizace jako nástroj sociálního útlaku v teorii obětního beránka a také uvede teoretickoprávní rozbor kriminalizace marihuany ve společnosti. Poslední oblastí příspěvku je právní stránka trestání uživatelů a pěstitelů marihuany z aspektu materiálních pramenů práva, tvořící základní konstrukci trestněprávních a mezinárodních norem. 17:00 Osoby prosazující zákon proti prohibici drog Annie Machon Leap Europe (Německo) Law Enforcement Against Prohibition (www.leap.cc) je mezinárodní organizace profesionálů z oblasti trestního práva, kteří byli osobně svědky bezvýsledné marnosti a škod napáchaných naší současnou drogovou politikou. Naše zkušenosti z první linie války proti drogám nás přiměly k formulaci požadavku na odvolání zákazu a jeho nahrazení přísným systémem legalizované regulace, který by účinně ochromil násilnické kartely a pouliční dealery, kteří ovládají současný nelegální trh. V centru zájmu LEAP jsou setrvalé a široce rozšířené negativní dopady, které už po desetiletí válka proti drogám zanechává po celém světě. LEAP, který před 10 lety založilo pět policistů v USA, má dnes celosvětově přes stoupenců. Annie Machon, bývalá zpravodajská důstojnice britské Bezpečnostní služby (MI5) a nová ředitelka LEAP Evropa, pohovoří o selhání války proti drogám, úspěšných experimentech s dekriminalizací konopí a jiných drog v Evropě, USA a Latinské Americe a o zkoumání jejich použitelnosti jakožto modelu pro zavedení plné, regulované legalizace všech drog. 18:00 Petice za léčebné konopí a vývoj legislativních změn v České republice roční bilance Ing. Mgr. Vendula Běláčková, MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. - členové petičního výboru léčebné konopí. Léčebné využití konopí v České republice bylo iniciováno již v rámci parlamentního semináře v roce Vystoupili na něm lékaři, právníci i pacienti. Všechny zúčastněné instituce v čele s MZČR vyjádřily ochotu na zpřístupnění léčebného konopí v ČR pracovat. Neaktivita Ministerstva zdravotnictví MZČR však vedla pacienty a odborníky k zahájení petice, jež byla spuštěna v srpnu 2011 k dnešnímu dni má téměř 45 tisíc podpisů. Na petici zareagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Miroslava Němcová, která iniciovala zřízení expertní pracovní skupiny. Výsledkem její činnosti byl návrh paragrafových znění zákona o léčivech a zákona o návykových látkách, jež byly předloženy poslanecké sněmovně nadstranickou poslaneckou iniciativou na jaře 2012.

9 Návrh prosazuje zpřístupnění léčebného konopí cestou preskripce a distribuce do lékáren. Konopí by mělo pěstovat několik licencovaných pěstitelů, kteří by byli konkurencí jeden vůči druhému, stejně jako vůči zahraničním dovozcům. Debata o léčebném konopí se ovšem stává nepřehlednou. Aktivisté tvrdí, že si pacienti chtějí a mají konopí vypěstovat. Pacienti se obávají vysoké ceny konopí, a samopěstování tím pádem připouští jako jednu z alternativ. Ministerstvo zdravotnictví preferuje dovoz léčebného konopí, bez ohledu na jeho cenu, a ministr zdravotnictví mluví o tom, že si pacienti dělají konopím dobře a ignoruje tak nejen prokázané léčebné účinky konopí, ale také základní koncept kvality života nemocného. Žádost o úhradu léčebného konopí dosud nebyla podána bez příslušných legislativních změn to ovšem není možné. Cesta ke zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice je zdánlivě otevřena. Část veřejnosti se ostatně domnívá, že již bylo schváleno. Snaha některých institucí přeměnit legislativní návrh v tzv. Hlavu 22, stejně jako pokusy některých subjektů o zvrácení debaty ve svůj prospěch, však cestu českých pacientů k léčebnému konopí významně komplikují. Pro bližší informace či rozhovor s přednášejícím kontaktujte Bc. Hanku Gabrielovou: mobil: skype: jarmilkas2127

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ

VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VYBRANÉ ASPEKTY DROGOVÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU OBČANŮ Petr Zeman a kol. Praha 2011 Autoři: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. PhDr. Ivana Trávníčková, CSc. JUDr. Michaela

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Poděkování Autoři knihy Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě by chtěli především poděkovat Paulu van Hoofovi,

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více