Odborný program veletrhu Cannafest Konference: Konopí objevený potenciál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný program veletrhu Cannafest 9.-11.11. 2012. Konference: Konopí objevený potenciál"

Transkript

1 Odborný program veletrhu Cannafest Konference: Konopí objevený potenciál PÁTEK : Potenciál využití konopí hod Příspěvky 12:00 Tisková konference k zahájení veletrhu 13:00 Konopí v české lidové kultuře Jan Vít - Trčka, etnograf o.s. Konopa Konopí, jako jedna z nejstarších kulturních rostlin, zanechalo pochopitelně stopu v kultuře mnoha evropských národů. Proč na něj tak málo narážíme v české lidové kultuře? Příspěvek chce připomenout význam konopných produktů v životě a kultuře našich předků. Textil, olej a semeno, ale i odpadní vlákno a pazdeří bylo využíváno denně. Teprve v průběhu posledních dvou století byly konopné produkty vytlačovány levným dovozem textilu a umělých hmot. Z farmacie bylo odsunutoaž po polovině dvacátého stoletídíky podivně přejímaným tvrzením o drogách. Jak to, že je tak málo zmínek o konopí např. ve folklorních textech, poezii, ba i málo dokladů v muzejních sbírkách?! 13:45 Současné trendy pěstování a využití konopí v Evropě Michal Ruman o.s. Konopa Přednáška přináší přehled nejnovějšího vývoje hospodářského využití konopí v Evropě ve světovém kontextu a jeho vztah k aktuální situaci v České republice. Informace čerpá z poslední konference Evropské konopářské asociace (EIHA), sympozia konopného stavitelství Mezinárodní asociace konopného stavitelství (IHBA) a dlouholeté praxe konopného aktivisty v ČR. 14:30 Výnosové parametry vybraných odrůd konopí setého Ing. Marie Bjelková, Ph.D. Agritec, s.r.o. V letech 2008 a 2011 byly sledovány výnosové parametry dvoudomých a jednodomých odrůd konopí setého (Cannabis sativa L.) v podmínkách ČR, regionu Šumperk. Studium vhodných odrůd konopí setého je jedním z cílů projektu Rozšíření technologie pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) pro využití biomasy a semene řešeného společností AGRITEC s.r.o. Cílem realizovaného projektu je vypracovat vhodné pěstitelské metodiky pro konopí seté v návaznosti na různé oblasti pěstování, způsob sklizně, výnosové charakteristiky, kvalitu a následné využití produkce stonku a semene, přičemž znalost charakteru a schopnosti pěstovaných odrůd je základním prvkem jednotlivých realizací. Experimenty byly založeny systémem polních maloparcelkových pokusů v trojnásobném opakování. Sledovanými odrůdami konopí setého byly vybrané registrované odrůdy (Bialobrzeskie, USO 31, Ferimon, Monoica, Fibrol, Futura 75, Fedora 17, Felina 32, Santhica 27, Beniko, Epsilon 68, Chamaeleon, Finola, Kompolti HTC, Uniko B, Tygra a Codimono) ze Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Ze statistického vyhodnocení dynamiky růstu v časných termínech pozorování byly zjištěny průkazné rozdíly odrůdy Finola na rychlost růstu a v ostatních termínech sledování byly zjištěny průkazné rozdíly i mezi dalšími odrůdami. Při sledování pohlavní homogenity u jednotlivých odrůd konopí setého byl nejvyšší podíl samčích rostlin v porostu u odrůd Finola, Chamaeleon, Monoica Kompolti HTC. Výnosové parametry a délka vegetační doby jednotlivých odrůd se lišily nejen pěstitelským rokem, ale také vzájemně mezi sebou. Výsledky několikaletého studia výnosových parametrů jsou také doloženy laboratorními výsledky z pohledu obsahu kanabioidů (THC, CBD a CBG), obsahu tuku a složení mastných kyselin v konopném semeni a obsahu silic v květenství.

2 15:15 Užití různých forem konopné mouky v cereálním oboru Doc. Ing. Marie Hrušková, Csc., VŠCHT Složení konopné mouky je předpokladem pro užití do netradičních cereálních výrobků. Vzhledem k tomu, že bílkoviny jsou zastoupeny převážně edestinem, který patří mezi nízkomolekulární globuliny, jsou kompozitní mouky obsahující 5-20 % konopné mouky charakteristické odlišným složením, např. obsahem bílkovin a vlákniny v závislosti na formě vzorku. Rozdíly v technologickém chování hladkých a celozrnných mouk se následně projevují ve znacích pečiva, sušenek i těstovin. Zeslabení lepkové struktury těsta bylo prokázáno reologickou zkouškou, významný je pokles extenzografické energie. Viskozitní profil suspenzí kompozitní mouky charakterizuje pokles max. při přídavku nad 10 %. Pro chování fermetovaného těsta je typické zvýšení objemů kvasných plynů, ale snížená pevnost těsta umožňuje omezené zadržení nutné pro další technologické fáze. Výsledkem je pokles měrného objemu pekařských výrobků s přídavkem hladké konopné mouky, které vykazují nad 5% fortifikaci nahořklou příchuť. Naopak přídavky celozrnné mouky z loupaného semene bylo zjištěno zvýšení měrného objemu pečiva i sušenek. Spotřebitelská přijatelnost těchto výrobků byla prokázaná i pro vyšší testované přídavky. Vypichované sušenky se vyznačují barvou s hnědým nádechem a příjemnou chutí do koncentrace 10 % při užití hladké mouky a 20 % celozrnné mouky. Laboratorně připravené těstoviny mají po uvaření zbarvení do hněda a chuťově přijatelných bylo 10% množství vzorků hladké a celozrnné konopné mouky z loupaného semene. Přídavky konopné mouky lze hodnotit pozitivně z nutričního hlediska (vyšší obsah bílkovin i vlákniny v potravě). 15:45 Produkce a šlechtění odrůd léčebného konopí v Itálii Gianpaolo Grassi CRA-CIN Výzkumné centrum průmyslových plodin, (Rovigo Itálie) Množství dostupné vědecké literatury o optimalizaci agronomických parametrů, důležitých pro pěstování konopí v medicínské kvalitě, je malé. V nedávné době proběhly různé studie za účelem otestovat, jak některé z těchto parametrů ovlivňují tvorbu sekundárních metabolitů a výnos rostlinného materiálu. Předchozí studie CRA-CIN prokázala, že elektrická vodivost (EV) živného roztoku má významný vliv na výnos a kvalitu surového materiálu. Proto jsme provedli dvě studie pro stanovení vlivu čtyř úrovní EV na biometrické parametry, výnos biomasy a koncentraci kanabinoidů u dvou chemotypů konopí. Cílem studií bylo maximalizovat produktivitu těchto dvou odrůd za různých růstových podmínek. Kromě toho jsme vyhodnotili produktivitu těchto chemotypů při pěstování ve skleníku otestováním některých dalších parametrů, jako jsou minerální a organická hnojiva a použití přídatného UV-B světla. Výsledky potvrdily, že parametry ovlivňujícími celkový výnos biomasy a koncentraci kanabinoidů, jsou hnojení a konkrétní doba sklizně. Použití zvýšené EV ovlivnilo tyto dva chemotypy odlišným způsobem jasný důkaz toho, že parametry pro maximalizaci produktivity jsou specifické pro daný genotyp a růstové podmínky proto nelze zobecňovat. Šlechtění konopí v Itálii bylo obnoveno před 15 lety a během poslední dekády byly vyvinuty medicínské odrůdy pro získání vysokého výtěžku a produkce jediného druhu kanabinoidu. V současnosti máme odrůdy, u nichž převládá THC, CBD, dále chemotypy CBG, THCV, CBDV a registrovanou odrůdu CPVO pojmenovanou Ermo, která neobsahuje žádné kanabinoidy. Tato odrůda by mohla sloužit jako ideální placebo pro klinické studie, ale také jako užitečná odrůda pro výrobu konopných potravin bez obsahu psychotropních kanabinoidů. 16:45 CBD přírodní kanabinoid s velkým terapeutickým významem Peter Rausch Nektar Naturkosmetik (Rakousko) CBD je hlavním kanabinoidem v rostlině technického konopí. U konopí indického slouží jako prekurzor při biosyntéze THC. CBD postrádá psychedelické účinky, ale díky svému speciálnímu působení na různé CB receptory vykazuje velmi zajímavé farmakologické účinky. To z této přírodní látky, kterou lze využít v terapii mnoha různých onemocnění, činí stále důležitější cíl lékařského výzkumu. 17:45 Nové přírodní léčivo z konopí Gordon Dobritzsch, Thomas Baechler Terra Energetika GmbH and Tattwas

3 (Švýcarsko) Příspěvek o snaze začlenit konopí do naturopatické medicíny. Terra Energetika GmbH vyvinuli techniku s vysoce efektivním léčivým přínosem, v mezích švýcarských zákonů. První laboratorní výzkumy objevily řadu složek důležitých pro medicínu, kosmetiku a také pro potravinářský a nápojový průmysl. V novém, inovativním obchodním modelu vytvořili skupinu odborníků a společností, které namísto konkurenčního boje spolupracují pro vyšší, transparentní a závažný cíl v holistickém pohledu na svět. Témata prezentace: Představení společnosti Konopí v gemmoterapii výluh z konopných pupenů Konopí ve fytoterapii, v homeopatii a v ajurvédě SOBOTA : Léčebné konopí 12:00 Obraz homeopatického léku Cannabis indica v klasické homeopatii a jeho použití v praxi Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom Homeopatická fakulta s klinikou, Brno Specifika výrobního postupu homeopatického léku, systém ředění a dynamizace. Dostupnost homeopatického léku Cannabis indica v ČR a legislativa. Obraz homeopatického léku Cannabis indica, základní témata a symptomy. Použití homeopatického léku Cannabis indica v klinické praxi u dětí: - specifické vývojové poruchy učení (SPU) - lehké mozkové dysfunkce (LMD) - hyperaktivita s poruchou pozornosti) (ADHD) - porucha pozornosti (ADD) u dospělých: - infekce a onemocnění močových cest - bolesti zad a pohybového aparátu - migrény a bolesti hlavy - alkoholismus a léčba závislostí na omamných látkách - emoční nevyrovnanost, emoční přecitlivělost, hysterie - psychiatrické stavy a dg. 13:00 Konopí - léčebná příležitost či pokušení drogy? Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, Dr.Sc., dr.h.c.mult. Institut pro výzkum drog (Jerusalem Izrael) Konopí je kulturní rostlina, která se již od pradávna užívá jako rostlina přadná i léčivá, i když je příležitostně užívána jako rekreační droga. Jde o jeden z nejbezpečnějších známých rostlinných léků. Za aktivní účinky této rostliny jsou zodpovědné především látky, které jsou pro tuto rostlinu typické a nazýváme je cannabinoidy. Léčebnou sílu mají nejen čisté cannabinoidní látky, ale i jejich kombinace a další kombinace těchto látek s látkami pro tuto rostlinu netypickými. To vše je v současné době předmětem výzkumu. Přesto výzkum a oficiální léčba konopím již začíná dávat své plody především v léčbě paliativní a dočkáme se bezpochyby i úspěchů v kurativní léčbě. Lidé si však musí uvědomit, že konopí, tak jako každý jiný lék: 1. neléčí vždy, 2. nevyléčí každého, 3. nevyléčí každou nemoc a 4. nevyléčí každé stádium nemoci. Přesto k této rostlině můževzhlížet s oprávněnou nadějí většina pacientů s nemocemi, které lze léčit konopím. V současné době byla ve středu zájmu především psychoaktivní látka z této rostliny, (-)-trans- 9 - tetrahydrocannabinol (zkráceně THC), která má velký léčebný potenciál. Ukazuje se však, že silný

4 léčebný potenciál má i další obsahová látka, cannabidiol (CBD) a její prekurzor, kyselina cannabidiolová, což jsou antibakteriálně účinné látky na gram-pozitivní mikroorganizmy, na což již dříve poukázali vědci z olomoucké Univerzity. Na léčbě řady nemocí se podílejí i další obsahové látky, což je dnes předmětem výzkumu. Rozvoji znalostí a počínající léčby konopím dal objev cannabinoidních receptorů v mozku v USA a následný objev endogenních ligandů (nazvaných endocannabinoidy) v Izraeli. Tím momentem započalo plné pochopení účinků této rostliny na člověka. Izrael má jeden z nejdokonalejších současných systémů léčby konopím. V současné době se v Izraeli konopí používá v lékařství především u pacientů se zhoubnými nádory, HIV pozitivních pacientů, pacientů s chronickými bolestmi, pacientů s Crohnovou nemocí, pacientů s roztroušenou sklerózou a pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou. 14:00 Udržování rovnováhy: Role a funkce endokanabinoidního systému Dr. Franjo Grotenhermen Mezinárodní sdružení pro kanabinoidního léčiva /IACM/ (Německo) Tato přednáška poskytne přehled endokanabinoidního systému, jeho součástí, fungování a fyziologické role. Shrne informace o onemocněních v důsledku narušeného endokanabinoidního systému a jak je možné jej ovlivnit pro terapeutické účely. Na povrchu řady buněčných typů v lidském těle se nacházejí specifická vazebná místa pro kanabinoidy a naše tělo produkuje několik endokanabinoidů, které se na tyto kanabinoidní receptory (CB) váží a aktivují je, nebo je blokují. CB receptory, endokanabinoidy a enzymy zodpovědné za tvorbu a odbourávání těchto tělu vlastních neuromodulátorů dohromady vytvářejí endokanabinoidní systém. Hlavní rolí tohoto endokanabinoidního systému je udržování a znovunavozování homeostázy, zdravé rovnováhy mezi velkým množstvím tělesných funkcí. Některé fytokanabinoidy, kanabinoidy z rostliny konopí, a plejáda syntetických kanabinoidů vytvořených v laboratoři mají podobné účinky, jako některé endokanabinoidy. Delta-9-THC, farmakologicky nejvíce aktivní kanabinoid z rostliny konopí, se váže na oba doposud identifikované druhy kanabinoidních receptorů receptor CB1 a CB2. Tyto receptory byly nalezeny v centrální nervové soustavě a řadě periferních tkání a orgánů. V závislosti na buněčném typu, dávce a tělesném stavu může mít aktivace CB receptorů rozličné účinky zahrnující euforii, úzkost, sucho v ústech, svalovou relaxaci, hlad a zmírnění bolesti. Kromě aktivace CB receptorů se zkoumají další možnosti ovlivnění endokanabinoidního systému pro terapeutické účely, jako je blokování CB receptorů (antagonismus) a modulace koncentrace endokanabinoidů cestou inhibice jejich odbourávání. 15:00 Léčebné konopí v praxi jedné rodiny Zdeněk Majzlík Léčení migrény Martina Kafková Léčení doprovodných znaků roztroušené sklerózy cannabisem. Zkušenost v tolerování užívání konopí v nemocnicích. Léčení migrény velkou řadou odborníků a různými léky bylo u mne za 54 let naprosto neúspěšné. Vše skončilo soustavným užíváním velkého množství analgetik různého typu. To vyústilo v další poškození mého zdraví. Zatím pouze jen náhodné a velmi zřídkavé užití cannabisu snížilo četnost migrenózních záchvatů na minimum. Přesto: I nadměrné a zcela mysl otupující užívání analgetik je zcela legální a ani policie nekontroluje, jestli jste před jízdou požili analgetika a v jakém množství. Analgetika jsou vysoce návyková a na odstranění stejné bolesti musíte užít stále větší a větší množství těchto léků. Cannabis je fyzicky nenávyková látka bez zdraví devastujících vedlejších účinků. Na odstranění stejné bolesti můžete postupně dávku užívaného cannabisu snižovat. Analgetika jsou přesto nadále povolena, kdežto cannabis je stále zakázán. Užití analgetik je zcela ponecháno na rozhodnutí toho kterého člověka a jeho nebezpečnost je zcela nedostatečně osvětlena jen krátkým sdělením v příbalovém letáku. Užitím cannabisu se z vás stává lovná zvěř pro speciální, státem zřízené jednotky policie. Zamyšlení nad tím, proč tomu tak je. 16:00 Léčebné konopí v Izraeli: skutečnost vs. vytoužená skutečnost

5 Boaz Wetchel (Izrael) Cíle této prezentace zahrnují přehlídku různých faktorů zapojených do programu léčebného konopí v Izraeli a co je třeba udělat pro další vylepšení tohoto programu. Faktory, o nichž bude pojednáno: - Metody pěstování - Laboratorní analýza - Distribuce k pacientům - Ceny - Výsledky různých studií o léčebném konopí - Vzdělávání pacientů - Vzdělávání lékařského personálu - Podmínky regulace - Práce s úřady - Jak vyhovět příslušným konvencím Spojených národů o omamných látkách - Zřízení Národní agentury pro léčebné konopí - Vlastní produkce vs. dovoz - Hrozba úniku - Právní aspekty - Jak se vypořádat s nepřáteli programu léčebného konopí Národní program léčebného konopí v Izraeli má nejvyšší počet pacientů vzhledem k velikosti populace na světě. Autor poskytne přehled všech faktorů zapojených do programu léčebného konopí, podá zprávu o současné situaci, podrobí ji kritice a navrhne způsoby, jak program vylepšit. Prezentace umožní pochopit jak vybudovat národní program, jaké problémy a složitosti to zahrnuje, jaká jsou úskalí, dlouhé a krátké cesty k úspěchu. 17:00 Rozsáhlá instruktáž o konopí poučení ze 3 let v Izraeli Mimi Peleg Merchar (Izrael) Izrael od roku 1993 udělil přibližně licencí (6500 je stále platných) pro léčebné konopí. To vše v souladu s Nařízením o nebezpečných drogách, které umožňuje použití nebezpečných drog pro lékařské účely, a s veškerou distribucí pod záštitou Ministerstva zdravotnictví (MZ) nebo osob se zmocněním MZ. Od roku 2009 došlo k výraznému nárůstu (přibližně 150 nových licencí měsíčně) a s tím spojené zvýšené regulaci. V odpověď na tento nárůst zřídilo MZ dozorčí orgán pro regulaci léčebného konopí. V rámci tohoto modelu je Mimi Peleg nyní jak licencovanou instruktorkou, tak pacientkou (zotavující se z rakoviny). Zkušenosti nasbírané při práci s pacienty, kteří dostávají konopí, mi ukázaly, jak kvalitní vzdělávání pacientů na počátku léčby vede k optimálnímu zvládání příznaků. Pečlivý dohled v prvních měsících navíc přispívá k pochopení regulace dávkování, účinnosti odrůd a interakcí s dalšími léky u pacientů s konopím. Těmto informacím přikládám velkou důležitost a naše Ministerstvo zdravotnictví také. Náš model distribuce se tak posouvá směrem k ošetřovatelkami vedené instruktáži, která je povinná přinejmenším před obdržením prvního přídělu. Mimi Peleg představí nashromážděné zkušenosti z Izraele s instruktáží pacientů o správném užívání konopí pro léčebné účely s odkazem na strukturu systému regulace, svou osobní zkušenost s instruováním tisíců pacientů a názory na možné další směřování izraelského modelu distribuce. 18:00 Pozitivní a negativní globální dopady léčebného konopí v Kalifornii Liana Held (Kalifornie USA) Moderní historie léčebného konopí se ve Spojených státech datuje od raných devadesátých let 20. století, kdy města a posléze stát Kalifornie změnily zákony a umožnily k němu bezpečný přístup. Od té doby používání léčebného konopí na doporučení lékaře legalizovalo 19 států a veřejná podpora změny federálních zákonů narostla na více než 80% voličů.

6 Vláda Spojených států však nedávno spustila frontální útok proti těmto zákonům a pokračuje ve své dlouhodobé politice vedení války proti drogám. Výrazně to pocítili legální dodavatelé léčebného konopí i pacienti, kteří jej užívají. Během 30 dnů došlo k řadě policejních razií, odstavení bankovních účtů, pohrůžkám konfiskací a nedávno také, což je patrně nejhorší, auditům daňové správy vedených s úmyslem ukončit obchodní činnost společností. Paní Liana Held je jednou z mála odborníků na oblast léčebného konopí a těchto hrozivých praktik daňové správy. Ve své prezentaci promluví o velkém úsilí, které ona i další lidé vyvíjejí jako odpověď na tyto hrozby, s konečným cílem potlačit snahy daňové správy o likvidaci bezpečného přístupu k léčebnému konopí. Firmy a neziskové organizace zabývající se léčebným konopím přežijí jen v případě, že budou profesionální a připravené. Diskuze o legalizaci léčebného konopí v České republice jistě brzy přinese pozitiva i úskalí. Některým těmto problémům se lze vyhnout díky poučení se z úspěchů i chyb v Kalifornii i napříč Spojenými státy. Hlavním cílem paní Held je pomoci zajistit všeobecný přístup k léčebnému konopí a vytvářet příležitosti pro podnikatele, připravené převzít iniciativu v procesu měnění této globální politiky pro omamné látky. Změněním politiky Spojených států a vynucením řádného zavedení této politiky do praxe můžeme získat vedoucí postavení v nové éře globální politiky pro omamné látky. 19:00 Společenské kluby konopí ve Španělsku: Mezi sdružením a komercionalizací Martin Barriuso Alonso Federace uživatelů konopí /FAC/ (Španělsko) Přehled právního základu, současné situace a obtíží Společenských klubů konopí ve Španělsku. Společenské klubu konopí (SKK) jsou nekomerční organizace uživatelů, kteří společně pěstují a distribuují taková množství konopí, že dostačují k pokrytí jejich osobních potřeb, aniž by se museli obracet na černý trh. Jsou založeny na skutečnosti, že užívání nelegálních drog nebylo podle španělského práva nikdy trestné. Díky této nejasně definované oblasti existují již řadu let soukromé spolky, které produkují konopí pro neziskovou distribuci výhradně mezi uzavřenou skupinu svých dospělých členů. SKK se objevily v roce 2002 a od té doby umožnily několika tisícům lidí přestat financovat černý trh a získat záruku kvality a původu toho, co užívají, a zároveň vytvořily pracovní příležitosti a příjmy z daní. A to vše se uskutečnilo bez nutnosti odstoupit od existujících dohod Spojených národů o omamných látkách. V prezentaci bude nastíněna povaha a fungování těchto spolků, jejich současná právní a politická situace (včetně institucionálních diskuzí započatých v Baskicku a Katalánsku) a obtíže, mezi které patří vznik obřích komerčních klubů. Bude rovněž navržena lepší cesta pro legalizaci drog: odmítnutí vytváření systému otevřeného trhu, podobnému tomu pro alkohol a tabák, a místo toho zvolení neziskového modelu zaměřeného na uživatele, který netrpí řadou rizik, vlastních trhu ovládanému honbou za ekonomickým ziskem. NEDĚLE : Pěstování, aktivismus a právo 12:00 Nejmodernější technologie pro automatickou stabilizaci a pufrování ph Julian S. Karadjov, PhD Balkan Plant Science (Sofie, Bulharsko) Udržení stabilního ph v optimálním rozmezí je kriticky důležité pro dosažení bohaté sklizně. Divoké odrůdy konopí rostou zdárně v půdách o ph 4 až 9. Moderní pokojové odrůdy ale rostou nejlépe, pokud je ph substrátu udržováno v optimálním rozmezí 5,5 až 6,3. V této prezentaci budou diskutovány všechny faktory způsobující nechtěné posuny hodnot ph směrem k nadměrně kyselému nebo zásaditému ph. Mineralizace vody, různé chemické a biochemické procesy a kvalita chelatace mají všechny vliv na ph. Bude probráno několik metod pro stabilizaci ph, včetně jejich silných a slabých stránek. Závěrem bude představena průlomová technologie ph Perfect, která automaticky stabilizuje a udržuje ph v optimálním rozmezí. Pěstitelé mohou jednou provždy zahodit své ph metry. 12:45 Vaporizace odpařování přírodních léčivých látek

7 Jana Jesenská Přiblížení vaporizace široké veřejnosti. Historie vaporizace a její výhody. Co můžeme vaporizovat a proč? Kde je možné vaporizovat? Jak si zajistit správné bylinky? Srovnání efektivity a škodlivosti vaporizace vs. kouření. Vaporizace bylin při odvykání kouření i jako podpora klasické léčby bez škodlivých vedlejších účinků, doporučené diagnózy. Porovnání několika typů vaporizerů a praktická ukázka použití spojená s diskuzí. 13:15 Jak venkovně pěstovat konopí v lékařské BIO kvalitě David Stahl, pěstitel léčebné marihuany (Kalifornie & Havaj) Jak dodržovat zásady bio pěstování a získat výnos 2 kg/rostlinu. Definice konopí v lékařské kvalitě a jak jej vypěstovat. Složení půdy a zrychlená tvorba kořenové zóny. Příprava kompostového výluhu a aplikace na listy. Prořezávání. Sklízení, sušení a zušlechťovací techniky. Připravte si svou vlastní mykorhitickou kulturu. Jak z vaší sklizně získat maximální výtěžek pro rozličné potřeby pacientů. 13:45 Postřehy o konopí a jeho postavení v Evropě Frederick Polak psychiatr (Holandsko) O konopí, jeho využití a jeho uživatelích koluje široká škála různých představ. Podle některých lidí je konopí škodlivá a návyková droga bez terapeutického potenciálu a pro její zákaz existují dobré důvody a měla by zůstat zakázaná. Pro jiné je to zázračný lék, který ulevuje při řadě nemocí a obtíží a má léčebný potenciál, který zatím medicína z velké části přehlíží. Pro mnohé lidi je konopí příjemnou drogou, která většině činností dodává šťávu a zlepšuje kvalitu života. Zákaz konopí vnímají jako diskriminaci, velkou nespravedlnost. Příspěvek pojedná o zvláštní povaze a vlastnostech konopí, kvůli kterým je pro politiky tak těžké dohodnout se na nejlepším způsobu regulace. Chápání konopí, způsobů jeho užívání pro léčebné, rekreační a užitkové účely je problematické také u lékařské profese. V důsledku toho organizovaná medicína, ke škodě mnoha pacientů, nevyužívá jedinečné vlastnosti konopí odpovídajícím způsobem. Třetí část prezentace bude pojednávat o současných (plánovaných) změnách v konopné politice, které se ubírají opačnými směry v Nizozemí a ostatních zemích, a načrtne cestu směrem k racionální konopné politice, založené na upřednostňování veřejného zdraví. 14:30 Společenské kluby konopí návrh trhu s konopím regulovaného od spodu Joep Oomen ENCOD (Belgie) Cílem tohoto příspěvku je mobilizovat uživatele konopí v České republice i jinde, aby zvážili zřízení Společenské kluby konopí (SKK) a prosazovali tento model jako legitimní návrh regulace pěstování a distribuce konopí pro osobní spotřebu. Metoda sestává z vysvětlení takzvané Metody čtyř kroků. SKK by mělo být možné právně obhájit v každé zemi, kde držení malého množství konopí pro osobní spotřebu nemá za následek trestní stíhání. Na základě argumentu, že tam, kde mají lidé právo mít jej v držení pro osobní spotřebu, by měli mít možnost si jej vypěstovat nebo požádat jiné, aby to udělali za ně. Joep Oomen z Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD) tímto příspěvkem přinese informace o konkrétní metodě poklidného aktivismu za právní regulaci trhu s konopím, která byla úspěšná ve Španělsku, Belgii a za nedlouho snad také ve Slovinsku. 15:15 Projekt Rasquera Martí Cànaves Llitrà DMT ADVOCATS (Španělsko) Příspěvek ozřejmí současnou situaci ve Španělsku z hlediska zákonů o konopí a Společenských klubů konopí (SKK) a dále přiblíží projekt města Rasquera, kde místní samospráva schválila podepsání smlouvy se SKK a pokusila se zapojit občany do podpory tohoto projektu. Snahou projektu bylo studovat ekonomické dopady modelu zpřístupňujícího konopí prostřednictvím SKK a podávat veřejnosti informace na podporu změn v politice omamných látek, týkajících se konopí ve Španělsku.

8 Rolí Martí Canaves Llitry bylo nalézt místní samosprávu, která by podporovala doporučení expertní skupiny, požadující od různých vlád zavedení opatření týkajících se právě konopí. Současně pomáhat této místní samosprávě s vysvětlování občanům, jaký přínos pro obec by plynul ze zavedení těchto aktivit. Dále pak pokusit se zapojit všechny úřady do vytvoření modelu, ve kterém činnost SKK bude uznávána jako prospěšná pro snižování negativních dopadů, a přizvat je k vytvoření nového právního základu, zcela odlišného od tradiční kriminalizace, s poukázáním na společenský a ekonomický přínos v časech, kdy je ve Španělsku velmi hluboká ekonomická krize, a tím usnadnit přijetí důležitých změn v politice omamných látek společností. Projekt měl podpořit barcelonský SKK, který by dále rozvíjet svou činnost v oblasti soukromého pěstování konopí pro osobní spotřebu svých členů a prostřednictvím projektu Rasquera by došlo i k vytvoření veřejné entity určené k výzkumu v různých oblastech týkajících se konopí. Během tohoto procesu však zahájila prokuratura vyšetřování z důvodu podezření, že tyto aktivity jsou nelegální, a španělská vláda se postavila proti projektu a ten byl nakonec soudně zastaven. 16:15 Kriminalizace marihuany z pohledu materiálních pramenů práva JUDr. Vladimír Zemko právník (Slovensko) Vlado Zemko, slovenský právník a aktivista v oblasti využití konopí, zhodnotí používání represívních nástrojů státu vůči pěstitelům a uživatelům marihuany. Dále pohovoří na téma Stigmatizace jako nástroj sociálního útlaku v teorii obětního beránka a také uvede teoretickoprávní rozbor kriminalizace marihuany ve společnosti. Poslední oblastí příspěvku je právní stránka trestání uživatelů a pěstitelů marihuany z aspektu materiálních pramenů práva, tvořící základní konstrukci trestněprávních a mezinárodních norem. 17:00 Osoby prosazující zákon proti prohibici drog Annie Machon Leap Europe (Německo) Law Enforcement Against Prohibition (www.leap.cc) je mezinárodní organizace profesionálů z oblasti trestního práva, kteří byli osobně svědky bezvýsledné marnosti a škod napáchaných naší současnou drogovou politikou. Naše zkušenosti z první linie války proti drogám nás přiměly k formulaci požadavku na odvolání zákazu a jeho nahrazení přísným systémem legalizované regulace, který by účinně ochromil násilnické kartely a pouliční dealery, kteří ovládají současný nelegální trh. V centru zájmu LEAP jsou setrvalé a široce rozšířené negativní dopady, které už po desetiletí válka proti drogám zanechává po celém světě. LEAP, který před 10 lety založilo pět policistů v USA, má dnes celosvětově přes stoupenců. Annie Machon, bývalá zpravodajská důstojnice britské Bezpečnostní služby (MI5) a nová ředitelka LEAP Evropa, pohovoří o selhání války proti drogám, úspěšných experimentech s dekriminalizací konopí a jiných drog v Evropě, USA a Latinské Americe a o zkoumání jejich použitelnosti jakožto modelu pro zavedení plné, regulované legalizace všech drog. 18:00 Petice za léčebné konopí a vývoj legislativních změn v České republice roční bilance Ing. Mgr. Vendula Běláčková, MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. - členové petičního výboru léčebné konopí. Léčebné využití konopí v České republice bylo iniciováno již v rámci parlamentního semináře v roce Vystoupili na něm lékaři, právníci i pacienti. Všechny zúčastněné instituce v čele s MZČR vyjádřily ochotu na zpřístupnění léčebného konopí v ČR pracovat. Neaktivita Ministerstva zdravotnictví MZČR však vedla pacienty a odborníky k zahájení petice, jež byla spuštěna v srpnu 2011 k dnešnímu dni má téměř 45 tisíc podpisů. Na petici zareagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Miroslava Němcová, která iniciovala zřízení expertní pracovní skupiny. Výsledkem její činnosti byl návrh paragrafových znění zákona o léčivech a zákona o návykových látkách, jež byly předloženy poslanecké sněmovně nadstranickou poslaneckou iniciativou na jaře 2012.

9 Návrh prosazuje zpřístupnění léčebného konopí cestou preskripce a distribuce do lékáren. Konopí by mělo pěstovat několik licencovaných pěstitelů, kteří by byli konkurencí jeden vůči druhému, stejně jako vůči zahraničním dovozcům. Debata o léčebném konopí se ovšem stává nepřehlednou. Aktivisté tvrdí, že si pacienti chtějí a mají konopí vypěstovat. Pacienti se obávají vysoké ceny konopí, a samopěstování tím pádem připouští jako jednu z alternativ. Ministerstvo zdravotnictví preferuje dovoz léčebného konopí, bez ohledu na jeho cenu, a ministr zdravotnictví mluví o tom, že si pacienti dělají konopím dobře a ignoruje tak nejen prokázané léčebné účinky konopí, ale také základní koncept kvality života nemocného. Žádost o úhradu léčebného konopí dosud nebyla podána bez příslušných legislativních změn to ovšem není možné. Cesta ke zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum v České republice je zdánlivě otevřena. Část veřejnosti se ostatně domnívá, že již bylo schváleno. Snaha některých institucí přeměnit legislativní návrh v tzv. Hlavu 22, stejně jako pokusy některých subjektů o zvrácení debaty ve svůj prospěch, však cestu českých pacientů k léčebnému konopí významně komplikují. Pro bližší informace či rozhovor s přednášejícím kontaktujte Bc. Hanku Gabrielovou: mobil: skype: jarmilkas2127

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D.

TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. TRVANLIVÉ PEČIVO - NERADIČNÍ RECEPTURY A NUTRIČNÍ PŘÍNOS SUŠENEK doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Ing. Ivan Švec, Ph.D. Trvanlivé pečivo Charakteristika cereální výrobky s delší trvanlivostí pohotové použití

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO. Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO. Ing. Marie Bjelková, Ph.D. VYBRANÉ VLASTNOSTI ODRŮD KONOPÍ SETÉHO Ing. Marie Bjelková, Ph.D. A gritec Plant Research s.r.o LEN SETÝ KONOPÍ SETÉ Výsevní plochy konopí setého [ha] Země Osevní plocha konopí setého v ha 2005/06 2006/07

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY

Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY Informace o konopí pro léčebné použití PRO PACIENTY OBSAH Úvod Konopí pro léčebné použití dostupné v ČR Onemocnění, na které je možné konopí pro léčebné použití používat, a lékaři, kteří jej mohou předepisovat

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR

AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky AKTUÁLNÍ TRENDY DROGOVÉ TRESTNÉ ČINNOSTI v ČR Konference Hygienické stanice hl. města Prahy 3.12. 2015 Trestně-právní

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Nové směry v rostlinných biotechnologiích

Nové směry v rostlinných biotechnologiích Nové směry v rostlinných biotechnologiích Tomáš Moravec Ústav Experimentální Botaniky AV ČR Praha 2015-05-07 Praha Prvních 30. let transgenních rostlin * V roce 2014 byly GM plodiny pěstovány na ploše

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

PROBLEMATIKA OBCHODU S FALZY PESTICIDŮ OD ROKU 2000 V ČR VE VAZBĚ NA EVROPSKÉ TRHY, VÝVOJ A SOUČASNÉ TRENDY. MUDr. Bohdan Plichta, P&N spol. s.r.o.

PROBLEMATIKA OBCHODU S FALZY PESTICIDŮ OD ROKU 2000 V ČR VE VAZBĚ NA EVROPSKÉ TRHY, VÝVOJ A SOUČASNÉ TRENDY. MUDr. Bohdan Plichta, P&N spol. s.r.o. PROBLEMATIKA OBCHODU S FALZY PESTICIDŮ OD ROKU 2000 V ČR VE VAZBĚ NA EVROPSKÉ TRHY, VÝVOJ A SOUČASNÉ TRENDY MUDr. Bohdan Plichta, P&N spol. s.r.o. PADĚLÁNÍ PESTICIDŮ-PŘÍČINY O pesticidech v současném pojetí

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Odpověď na dotaz: Pěstování konopí pro léčebné účely. Odpověď zpracoval: Parlamentní institut březen 2010 Mgr. Michal Pohl

Odpověď na dotaz: Pěstování konopí pro léčebné účely. Odpověď zpracoval: Parlamentní institut březen 2010 Mgr. Michal Pohl Parlament České republiky Sněmovní 3 Kancelář Poslanecké sněmovny 118 26 Praha 1 tel.: (00420) 257 17 22 25 Parlamentní institut fax: (00420) 257 17 22 23 e-mail: pi@psp.cz Odpověď na dotaz: Pěstování

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny

Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny Očekávaný vývoj regulace volně prodejných přípravků a léků na předpis z pohledu Ministerstva zdravotnictví a připravované změny PharmDr.Alena Tomášková, MZ, odbor farmacie 23.9.2014 Ministerstvo zdravotnictví

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PROBLEMATIKA HRANIČIČNÍCH PŘÍPRAVKŮ - VÝCHODISKA, PRŮBĚH ŘÍZENÍ A CELKOVÉ SHRNUTÍ Efektivní právní služby 1 Definice produktů shrnutí/připomenutí základního vymezení produktů v oblasti farmacie hraničních

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 - 2 - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÁ SCÉNA ČR INDOOR PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ DOSTUPNOST METAMFETAMINU (PERVITINU) NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY VYSOKÁ

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto?

Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Primární drogová prevence založená na snižování škod: contradictio in adiecto? Mgr. Jan Morávek, Ph.D. Konference Primární prevence rizikového chování 27. listopadu 2007 Program prezentace Primární drogová

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 PVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Toxikologie omamných a psychotropních látek CH/TPL 5 RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D. ZS 2012/2013 Toxikologie cannabinoidních látek Botanika konopí BTANIKA KNPÍ Popsané druhy: Cannabis

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014

J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 J.Ruprich et al., CZVP SZÚ, Brno 4.12.2014 1 Program 1. Úvod, obecné představení projektu Nutrivigilance (prof. J. Ruprich, 35 min.) 10:00 hod 2. Potraviny nového typu (Doc. V. Ostrý, 20 min.) 3. Web Nutrivigilance

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP

Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci. Zadavatel studie: AIFP Vnímání biologické léčby: veřejnost, lékaři, poli;ci Zadavatel studie: AIFP Parametry projektu 26 poli;ci 706 lékaři 1 006 veřejnost Veřejnost Lékaři 72 % populace ve věku 15-59 let nevědělo, co pojem

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 30.8.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 30.8.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více