neschopnost soulože u muže z jakýchkoliv příčin neschopnost soulože pro nedostatečnou erekci dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neschopnost soulože u muže z jakýchkoliv příčin neschopnost soulože pro nedostatečnou erekci dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk"

Transkript

1 Erektilní dysfunkce Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Definice Definice Impotence neschopnost, bezmocnost Impotentia coeundi neschopnost soulože u muže z jakýchkoliv příčin Impotentia errectionis neschopnost soulože pro nedostatečnou erekci Erektilní dysfunkce trvalá neschopnost dosáhnout a/nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk 1

2 Definice Erektilní dysfunkce je trvalá neschopnost dosáhnout a/nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý pohlavní styk National Institutes of Health Consensus Development Conference 1992 Fyziologie erekce Erekce 1/ správný vývin pohlavních orgánů muže, sexuální cítění a libido (androgeny) 2/ intaktní nervové zásobení genitálu (CNS a periferní nervy) 3/ dostatečné arteriální zásobení penisu s restrikci venózního odtoku 4/ dobrý psychický stav 2

3 Neurofyziologie erekce Pozitivní vlivy Erotogenní stimulace: představy, vjemy, čichové a zraková podněty, dráždění uvolnění neurotransmiterů (NO, dopamin, serotonin, oxytocin) Mozková kůra Hypothalamus Negativní vlivy představy, strach, deprese, úzkost Nucleus paraventricularis Mícha Vznik erekce Neurofyziologie erekce Neurofyziologie erekce 3

4 Relaxace kavernózní svaloviny Prostaglandin-E I VIP guanylát- cykláza adenylát- cykláza Oxid dusnatý nervový signál ATP GTP 2. posel K + camp K + cgmp proteinkináza Ca Ca 2+ Ca 2+ otevření iontových kanálů snížení intracelární Ca 2+ koncentrace relaxace hladké svaloviny vazodilatace erekce Penis v klidové fázi kavernózní sinusy v. emissaria tunica albuginea aa. helicinae a. cavernosa 4

5 Penis při erekci kavernózní sinusy v. emissaria tunica albuginea aa. helicinae a. cavernosa Etiologie a epidemiologie Předpokládaný výskyt poruch erekce v roce 2025 Výskyt poruch erekce vzroste ze 152 milionů mužů v roce 1995 na 322 milliónů mužů v roce 2025 North America 9.1 million Europe 11.9 million Asia 113 million South/Central America and Caribbean 15.6 million Africa 19.3 million Oceania 0.9 million Upraveno podle McKinlay JB. Int J Impot Res. 2000;12(suppl 4):S6-S11. 5

6 Délka života Muži +18 roků Ženy +20 roků Populace 60 let v roce 1996 a 2025 Rok Země Itálie Japonsko Německo Francie Británie USA Čína 9 20 Brazílie 7 16 Mexiko 7 13 Indie 7 12 Prevalence ED (40-70 let) 25% 10% 48% bez ED mírná střední úplná 17% Feldman et al., Urol. 1994, 151, 54, 61 6

7 Věk % ED věk pacienta Rizikové faktory věk kardiovaskulární onemocnění hyperlipidémie nikotinismus cukrovka neurologická onemocnění Rizikové faktory trauma operace léky psychický stav hormonální onemocnění alkoholismus 7

8 Přidružená onemocnění kardiovaskulární onemocnění erektilní dysfunkce BHP diabetes mellitus deprese Etiologie psychogenní organická neurogenní vaskulogenní arteriogenní venogenní endokrinní 80% organická 20% psychogenní Psychogenní ED fyziologický mechanismus intaktní, příčina v psychice muže anxieta, deprese, hypochondrismus, hysterie, psychická traumata důsledek celkové únavy, problémy v sexuální orientaci, slabá manželská interakce, alkohol, osobní nevyrovnanost nedostatečně silné podněty sexuálního vzrušení 1/ náhlý začátek 2/ přítomnost psychopatologické symptomatologie 3/ přítomnost ranních a masturbačních erekcí, erekcí s alternativní partnerkou 8

9 Organické příčiny Neurogenní ED vzniká poškozením nervových struktur mozku M.Parkinson, M.Alzheimer, úrazy, nádory míchy traumatická míšní léze, sclerosis multiplex, transversální myelitída periferních nervů radikální onkologické operace v malé pánvi ( amputace rekta, cystektomie, radikální prostatektomie, fraktury pánve), diabetes mellitus, renální insuficience, chemoterapie Vaskulogenní ED vzniká nedostatečným přítokem arteriální krve nebo nadměrným odtokem venózní krve arteriogenní nedostatečné arteriální zásobení penisu atheroskleróza, ICHS, ICHDK poranění cév, traumata, operace pánve, kongenitální dysplazie venogenní nadměrný únik venózní krve fibrotické a degenerativní změny kavernózní tkáně či tunica albuginea, aberantní cévy, kavernosospongiózní shunty 9

10 Hormonální ED vzniká na podkladě hormonálního onemocnění (porucha osy hypotalamus hypofýza varlata) hypogonadismus hypergonadotropní hypogonadotropní hyperprolaktinémie nemoci kůry nadledvin, příštitných tělísek, štítné žlázy diabetes mellitus Nedostatek testosteronu kůže růst vlasů, plešatění, produkce mazu svaly zvětšení síly a objemu játra syntéza sérových proteinů mozek libido, agrese ledviny stimulace produkce erytropoetinu kostní dřeň stimulace kmenových buněk kost urychlený lineární růst, uzávěr epifýz mužské pohlavní orgány růst penisu spermatogenese růst a funkce prostaty Prolaktinom 10

11 Kallmanův syndrom Poléková ED vzniká ovlivněním centrálního i periferního nervového systému, hemodynamiky hypogastrikokavernózního řečiště antihypertenziva velké trankvilizéry antidepresiva antiandrogeny kardiotonika Léky % ED ,8 14 antihypertenziva kardiotonika placebo hypoglykemika vasodilatancia 11

12 Fraktura penisu Morbus Peyronie 12

13 Fimóza Diagnóza a vyšetření Základní vyšetření anamnéza fyzikální vyšetření laboratoř speciální vyšetření 13

14 Anamnéza celkový zdravotní stav pacienta závažná onemocnění onkologická léčba operace úrazy medikace alergie škodlivé návyky profesionální zátěž sexuologická anamnéza IIEF-5 Jak byste hodnotil svoji důvěru v možnost dosažení erekce? Pokud u Vás došlo při sexuální stimulaci k erekci, jak často byla dostatečná k pohlavnímu styku? Pokud u Vás došlo k pohlavnímu styku, jak často jste byl schopen udržet erekci i po zavedení penisu do pochvy? Pokud došlo k pohlavnímu styku, jak obtížné bylo udržet erekci po celou dobu až do jeho ukončení? Pokud jste se pokusil o pohlavní styk, jak často byl pro Vás uspokojivý? Fyzikální vyšetření celkový habitus sekundární pohlavní znaky penilní a perineální citlivost bulbokavernózní reflex stav předkožky ložiskové změny tunica albuginea či kavernózních těles turgor a velikost varlat trofika tkání vyšetření per rektum 14

15 Speciální vyšetření sonografické vyšetření penilních cév NPT indukce erekce intrakavernózní aplikací vazoaktivní látky cévní vyšetření neurologické vyšetření Speciální vyšetření Léčba 15

16 Léčba Psychoterapie Podtlakové přístroje Perorální léčba Lokální léčba Chirurgická léčba Perorální léčba erektilní dysfunkce výzkum pyrazolopyrimidinového kruhu v klinických studiích zjištěno zlepšení erekce Viagra Uprima Cialis Levitra PDE5 princip inhibitor fosfodiesterázy typu 5, zabraňuje degradaci cyklického guanozinmonofosfátu (cgmp) nutná sexuální stimulace, neovlivňuje apetenci, průběh ejakulace nebo orgasmu nežádoucí účinky vyplývají z vazodilatačního působení, tj. bolesti hlavy, flush v obličeji, dyspepsie, zvýšená sensitivita na světlo, bolesti zad, kongesce nosní sliznice 16

17 PDE5 PDE 1 Heart, lung, brain, vascular smooth muscle 1 PDE 2 Adrenal cortex, brain, heart, olfactory neurons 1 PDE 3 Pancreas, smooth muscle, platelets, heart, adipose 1,2 PDE 4 Brain, lung, lymphocytes 1,2 PDE 5 CORPUS CAVERNOSUM, platelets, vascular system, GI tract, heart, leg muscle, lung, brain, kidney, liver 1,2 PDE 6 Retina 1 PDE 7 Pancreas, brain, heart, thyroid, skeletal muscle, eye, epididymis, and liver 3 PDE 8 Testis, eye, liver, skeletal muscle, heart 4 PDE 9 Kidney 2 PDE 10 Testis, brain 5 PDE 11 Testis, skeletal muscle, prostate, kidney, liver, pituitary,and salivary glands 6 PDE5 kontraindikace léčba nitráty či donory NO nestabilní angina pectoris srdeční selhání (III. A IV. stupeň dle NYHA) CMP či IM v posledních 6 měsících závažná jaterní porucha TK < 90/50 mm Hg retinitis pigmentosa (Viagra) interakce ketokonazol, erytromycin, cimetidin, HIV proteázy jídlo zpožděný nástup účinku grapefruitová štáva princip Viagra princip sildenafil - inhibitor fosfodiesterázy typu 5 aplikace spolknutí tablety nástup účinek T med pro dosažení suff. erekce 25 minut, doporučeno užít 1 hodinu před sexuální aktivitou nežádoucí účinky cefalea 12,8% flushing 10,4% dyspepsie 4,6% 17

18 Viagra kontraindikace léčba nitráty či donory NO závažná kardiovaskulární porucha CMP či IM v posledních 6 měsících závažná jaterní porucha TK < 90/50 mm Hg retinitis pigmentosa interakce ketokonazol, erytromycin, cimetidin jídlo zpožděný nástup účinku Perorální léčba látka princip účinku indikace dávka sildenafil (Viagra) apomorphin (Uprima) vardenafil (Levitra) tadalafil (Cialis) inhibitor PDE5 centrální dopaminergní agonista inhibitor PDE5 inhibitor PDE5 psychogenní i organická psychogenní i organická psychogenní i organická psychogenní i organická 25, 50, 100 mg per os 2, 3 mg sublingválně 5, 10, 20 mg per os 10, 20 mg per os účinná látka PDE5 nástup účinku doba trvání Sildenafil minut 4 hodiny Vardenafil minut 4-5 hodin Tadalafil minut až 36 hodin 18

19 Intrakavernózní injekce papaverin (Virag) fentolamin (Brindley na kongresu AUA v Las Vegas) alprostadil Intrakavernózní injekce princip injekce vazoaktivní látky jehlou 27-30G do corpora cavernosa navozující perzistenci relaxace kavernózní svaloviny nezávisle na sexuální stimulaci erekce nastupuje za 5-10 minut, přetrvává podle velikosti dávky minut (nutnost titrace!!), většinou nezávislá na ejakulaci prostaglandin E1, (papaverin, fentolamin, atropin) indikace neurogenní, psychogenní, lehká vaskulogenní ED účinnost 90% 60% drop-out out do 2 let nežádoucí účinky bolest při vpichu či pohlavním styku, ekchymózy, hematom, prolongovaná erekce či priapismus, fibróza kavernózního tělesa, infekce Intrakavernózní injekce kontraindikace hemokoagulační poruchy (perniciózní anemie, hemoglobinopatie, krvácívá diatéza), idiopatický priapismus v anamnéze, závažné vedlejší reakce při testovací dávce (hypotenze, závratě, exantém) mentální poruchy, malá zručnost, špatný zrak, výrazná obezita, použití titrace dávky v ordinaci, nácvik autoaplikace při zásadách asepse insulinová stříkačka nebo autoinjektor 2,5-40 mikrogramů (Karon Léčiva, Caverject- UpJohn) 19

20 Intrakavernózní injekce - ICI Autoaplikátor Intrakavernózní injekce 20

21 Medical Urethral System for Erection-MUSE Chirurgická léčba 21

22 Cévní operace Michal I arterializace vén penisu (Virag) Michal II. (Sharlip) triple anastomóza (Hauri) Chirurgická léčba Michal II Crespo, Konnak Chirurgická léčba Virag 22

23 Podtlakové erekční přístroje 23

24 24

25 Penilní protézy semirigidní inflatabilní Penilní protézy žeberní chrupavka (Borogas) akrylátová protéza (Scott) inflatabilní penilní protéza (Scott) semirigidní protéza (Jonas) jednodílné a dvoudílné protézy 25

26 Indikace organická nebo psychogenní erektilní dysfunkce, selhání léčby méně invazivními metodami M. Peyronie spojený s erektilní dysfunkcí fibróza penisu následkem priapizmu nebo intrakavernózní injekční léčby 26

27 Penilní protézy semirigidní 27

28 Penilní protézy 2-dílné 28

29 Penilní protézy 3-dílné 29

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah EMIE MUŽSKÉ SEXUALITY KATEŘIA VALETVÁ a, PAVLA ETERVÁ b, JARSLAVA URBAÍKVÁ c a VILÍM ŠIMÁEK a a Ústav lékařské chemie a biochemie, Univerzita Palackého v lomouci, něvotínská 3, 775 15 lomouc, b Psychiatrická

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI HLAVY Autoři: MUDr. Jolana Marková Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy České neurologické společnosti ČLS JEP MUDr.

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a. s. LEXIKON LÉČEBNÝCH PROCEDUR Lázeňská léčba Tradice a současnost Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., navazuje na dlouholetou tradici lázeňské léčby v Mariánských

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

DEPRESE, ANTIDEPRESIVA A JEJICH VLIV NA SEXUÁLNÍ FUNGOVÁNÍ. MUDr. Radovan Vaškovský

DEPRESE, ANTIDEPRESIVA A JEJICH VLIV NA SEXUÁLNÍ FUNGOVÁNÍ. MUDr. Radovan Vaškovský Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval za jejich podporu a pochopení, také za pomoc u zrodu

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls212576/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Amesos 20 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii

UROLOGIE SUPPLEMENTUM A. Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii UROLOGIE pro praxi 3 / 2006 ročník 7. SUPPLEMENTUM A Definice a náplň oboru urologie a Ambulantní postupy v urologii Editoři: M. Hanuš, T. Hanuš, M. Babjuk, R. Fiala Spoluautoři: I. Anděl, J. Heráček,

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy 137 Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

Více