Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení"

Transkript

1 Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše studium či fungování v pracovním nebo soukromém životě? Následující stránky vám pomohou zorientovat se v možnostech psychologického působení tak, abyste volili co nejefektivnější cestu k jejich řešení. Psychické problémy můžeme rozdělit podle jejich závažnosti a naléhavosti na 4 kategorie Kategorie A méně závažné problémy, se kterými se dá žít, ale zbytečně obtěžují a vedou k pocitům subjektivní nepohody Kategorie B závažnější problémy, které trvají delší dobu (v řádech týdnů až měsíců) a způsobují značnou nepohodu či se projevují ve formě příznaků psychických poruch Kategorie C dlouhodobé problémy, které se stále opakují. Nedaří se je někdy zvládat ani s pomocí psychofarmak a projevují se v podobě vážnějších psychických poruch Kategorie D náhlé či akutní problémy, které silně narušují běžné fungování ve studiu, práci či volném čase a vyvolávají výrazné zneschopňující příznaky V dalším textu se dozvíte, jaká je řešitelnost problémů v jednotlivých kategoriích, jaké konkrétní problémy spadají do uvedených kategorií a jaká odborná zařízení poskytují psychologickou péči. Řešitelnost problémů v jednotlivých kategoriích... 2 Jaké problémy spadají do uvedených kategorií:... 3 Odborná zařízení poskytující psychologickou péči Literatura:... 38

2 Řešitelnost problémů v jednotlivých kategoriích Ad. Kategorie A problémy jsou většinou dobře řešitelné, mnohé lze načíst z odborné psychoterapeutické literatury. Někdy stačí již jedna první konzultace s psychologem pro strukturování problému a nalezení řešení. Většinou je efektivnější problému věnovat více konzultací (podle subjektivní závažnosti by mohlo stačit do 10 hodin s frekvencí zhruba 1x za dva týdny), aby se problémy lépe analyzovaly z hlediska jejich příčin a důsledků. Poradce se zde řídí tezí: Není malých problémů - protože problém je tak velký, jak ho subjektivně pociťuje klient. Efektivní metodou poradenství může být např. vysvětlení, změna úhlu pohledu, doporučení konkrétní metody jednání, nácvik adaptivního chování a asertivita, relaxační techniky, odreagování, nácvik se změnou zaměření pozornosti. Většinou dobře pomáhají různé nácvikové a tréninkové metody zaměřené na změnu chování či postoje k problému. Ad. Kategorie B problémy jsou řešitelné, ale vyžadují již déledobější intervenci ve formě opakovaných poradenských sezení s frekvencí alespoň 1x týdně po dobu i několika měsíců. Poradenství již obsahuje prvky podpůrné psychoterapie a klient by měl již vyhledat specialistu nejlépe psychologa s akreditovaným výcvikem v psychoterapii. Efektivní metodou v této kategorii bude podle indikace již spíše odkrývající psychoterapie, která se ptá po příčinách psychických poruch. Patří sem tzv. dynamické směry v psychoterapii (psychoanalýza, hlubinné směry, gestalt psychologie) nebo tzv. humanistické směry (rogers, existenciální analýza). Terapeut se bude snažit pomocí rozhovoru odhalit příčiny poruchy a společně s klientem najít způsob jejich odstranění. Problémy lze většinou řešit ambulantně (docházkou ke specialistovi). Metodou jsou rozhovory většinou v sedě, kdy terapeut klientovi nic nevnucuje, ale snaží se ho vést k náhledu na podstatu problému. Terapeut nepřebírá odpovědnost za klientův život, ale ukazuje mu jiné možnosti a úhly pohledu na jeho životní situaci, která často souvisí s příčinou problému. Ad. Kategorie C problémy jsou hůře řešitelné a některé již nelze vůbec odstranit. Indikací je intenzivní a dlouhodobá systematická psychoterapie (ambulantně např. 2x týdně terapeutická hodina po dobu i několika let). Psychoterapie se často kombinuje s léky, které musí předepisovat psychiatr - nejlépe psychoterapeuticky orientovaný, aby byl motivovaný u indikovaných případů léky později vysazovat. Vhodná je i léčba v psychoterapeutických zařízeních typu denních stacionářů, kde mají klienti strukturovaný terapeutický program s intenzivní docházkou po dobu několika týdnů. U vážnějších případů, kde je riziko ohrožení zdraví či života, je nezbytná i hospitalizace v psychiatrické klinice nebo léčebně. Efektivní metodou bývá léčebný režim a intenzivní psychoterapie. Ad. Kategorie D problémy jsou většinou dobře řešitelné, ale záleží na rychlosti poskytnutí pomoci tzv. krizové intervence. Při akutních stavech je často nutné volat Zdravotnickou záchrannou službu a okamžitě převézt ohroženého klienta na krizové centrum s non-stop provozem. Zde dostane klient jakousi první psychoterapeutickou pomoc a po zklidnění (i po několika dnech hospitalizace) se předává k další psychologické péči na otevřená oddělení, stacionáře či do ambulance podle indikace. Cílem je zvládnout krizovou situaci přímého ohrožení života klienta. Je naprosto nutné v době ohrožení medikovat také psychofarmaka. Poté se klient přesouvá do kategorie C nebo B, kde je více času na hledání příčin problému a zdraví klienta již není bezprostředně ohroženo.

3 Jaké problémy spadají do uvedených kategorií Ad. Kategorie A obtíže přímo spojené se studiem drobnější psychické a psychosomatické poruchy vztahové problémy (partnerské a rodinné)... 7 Ad. Kategorie B úzkostné stavy fobie poruchy přizpůsobení obsedantně-kompulzivní poruchy psychosomatické poruchy krátkodobé poruchy příjmu potravy poruchy sexuálních funkcí mírné depresivní stavy škodlivé užívání psychoaktivních látek Ad. Kategorie C dlouhodobé a úporné obsese a kompulze vážné psychosomatické farmakorezistentní dekompenzace posttraumatické stresová porucha poruchy příjmu potravy s rizikem destabilizace metabolismu poruchy osobnosti psychózy středně těžké a těžké deprese s rizikem sebedestruktivního jednání syndrom závislosti na psychoaktivních látkách poruchy sexuální orientace, identity a aktivity...20 Ad. Kategorie D panické stavy akutní reakce na stres akutní sebevražedné jednání, pocity beznaděje a zoufalství při depresi či hraniční organizaci osobnosti psychotická ataka (akutní fáze onemocnění) akutní intoxikace psychoaktivní látkou a odvykací stav (tzv. absťák)... 21

4 (Podrobný popis) Ad. Kategorie A 1. obtíže přímo spojené se studiem poruchy soustředění, poruchy paměti Mohou souviset s přetížením nebo špatným plánováním rytmu práce a odpočinku.v některých případech se může prokázat souvislost se ztrátou motivace ke studiu a obava, že student nemůže měnit své profesní zaměření. Vyšetření u neurologa většinou prokáže, že je v mozku vše na somatické úrovni v pořádku. zvládání stresu ve zkouškové situaci Akutní zkouškový stres vzniká z obavy ze selhání, vyhození ze studia a všech vztahových důsledků (co na to rodiče, partner?). Zkoušková situace je vždy nepříjemná a zkoušející pedagogové to většinou chápou. Stres a silná tréma může zneschopnit i velice inteligentního a připraveného studenta. Je třeba brát situaci volněji (nejde o život), lépe je se soustředit na věcnou podstatu kladených otázek, případně se doptat na detaily a požádat o čas na promyšlení. odkládání studijních povinností (prokrastinace) Jedná se o problém s motivací ke studiu, i když nám odborníci stále častěji vnucují prokrastinaci jako diagnózu. Většina normálních lidí odkládá splnění povinností a úkolů na později, aby vznikl přiměřený stres, který motivuje. Špatným plánováním to ale můžeme s mírou stresu přehnat a pak nás zneschopňuje. Pokud se tyto situace opakují, je třeba si položit zásadní otázku, zda nás baví obor, kterému se věnujeme a zda jím spíše neztrácíme čas souběh studijních a pracovních nároků Studovat školu bez paralelního pracovního úvazku je dnes už spíše luxus či nepraktičnost. Přenos teorie do praxe a zpět je vždy cenný. Nutné je ale přesně stanovit priority vzhledem ke střídajícím se nárokům školy či zaměstnání. Většinou se dá vše předem dohodnout, (přeložit termín zkoušky, naplánovat zástup v práci či delegovat odpovědnost). Priority se v průběhu studia mění, proto je dobré přizpůsobovat i plán aktivit. špatná metoda učení a studia Každý preferuje individuální styl učení. Jako efektivní se jeví především učení s pochopením smyslu a podstaty obsahu. Metodou pak může být i systém podtrhávání, používání mnemotechnických pomůcek, učení se nahlas s opakováním hlavních bodů či myšlenek, společné učení s kolegy, výpisky s vizualizací (videofeedback), apod. Ověřenou metodou učení je, že pokud se chci něco naučit, tak to začnu sám vyučovat. tréma při prezentacích

5 Mnoho studentů má obavy ze ztrapnění před kolegy. Před prezentací pomáhají dechová cvičení (nádech, zadržet dech a pak pomalý a dlouhý výdech do dna ) nebo koncentrace na neutrální podnět - např. kredenc je indiferentní a neutrální pojem. Zaměříme-li na něj pozornost, odpoutáme ji tím od předmětu, který nás stresuje a tím snížíme psychické napětí. Pozornost můžeme při akutním stresu zaměřit i na prohlížení a vnitřní popis předmětů v dané místnosti ( Jsou tady tři okna, pět židlí, na stěně obraz velehor, )Důležité je vědět, že sami při prezentaci trému prožíváme subjektivně velmi intenzivně, ale publikum si toho většinou ani nevšimne. Nikdy svůj stav nahlas nekomentujeme: Promiňte, mám trému tímto akorát na trému upozorníme a je to pak horší. nedostatečná motivace či změna motivace ke studiu Problémy s učením často souvisí se změnou motivace. Může se stát, že student zjistil, že ho daný obor nezajímá nebo že poznal něco jiného, ale je mu líto vynaloženého času, energie a peněz, aby studia zanechal. Proto pokračuje a bojuje s nechutí obor dokončit, když už vnitřně ví, že se mu stejně nebude věnovat. Připadá si pak neschopný nebo ho okolí obviňuje z lenosti. Lenost jako charakterová vlastnost neexistuje, vždy jde o špatnou motivaci! Je třeba si tuto skutečnost uvědomit, zvážit pro a proti (SWOT analýza) a zrealizovat změnu. Někdy se to rodičům nelíbí, ale naštěstí je člověk sám odpovědný za svá rozhodnutí i za jejich důsledky. 2. drobnější psychické a psychosomatické poruchy poruchy rytmu spánek bdění Často mohou potrápit každého normálního jedince. Nespavost většinou souvisí s aktuálním neřešeným problémem, který jsem potlačili do nevědomí. Léky na spaní sice krátkodobě pomohou, ale dlouhodobě nic neřeší. Je třeba se zaměřit na obsah myšlenek, které nám běží hlavou v době poruchy spánku. Můžeme si je i zapsat. Do spánku se nelze nutit násilím. Spíše je dobré si říci, že tělo si vezme tolik spánku, kolik potřebuje a jdeme si lehnout bez ambice na usnutí. Stačí jen tak volně ležet a nechat běžet myšlenky. Pro odreagování můžeme cíleně zaměřit pozornost na nějaké pozitivní vzpomínky nebo si pustit klidnou hudbu či mluvené slovo, ale vždy akceptujeme, že spát není nutné. Vhodný je předspánkový autogenní trénink. bolesti hlavy Důležité je sledovat, kdy a v jaké situaci nás hlava bolí. Lze vypozorovat určité souvislosti (některé činnosti, určití lidé, nějaké myšlenky) a spouštěče bolesti. Příčinou může být nejčastěji stres, přetížení, potlačované konflikty, nevybité emoce, absence sexu, hormonální porucha, špatný pitný režim, změny tlaku, apod. Většinou pomáhá přeladění se, změna místa či aktivity (jít na vzduch, lehnout si, dát si masáž reflexních bodů na hlavě a šíji, vybít afekt při sportu či fyzické práci, apod.). Analgetika až v poslední řadě, hrozí zde riziko psychologické závislosti! podrážděnost Reakce může být podobná jako u bolesti hlavy, ale váže se na konkrétní lidi či situace. Je dobré při podrážděnosti najít klidné místo a uklidit se mimo ostatní, aby se stav nezhoršovat. Tam lze použít relaxační cvičení a projít si v myšlenkách, který potlačený problém je třeba řešit, až rezonantní nálada opadne. Při akutním cholerickém výbuch je nutné opustit ihned tzv. afektogenní pole, jít se projít,

6 počítat do deseti, hluboce dýchat nebo se jít vykřičet (aktivní sport nebo jako fanoušek, koncert hlasité hudby, apod.) Po zklidnění (třeba druhý den) je ale nutné vrátit se k podstatě odloženého problému. nechutenství Souvisí s poruchou nálady, většinou depresivní vyladění. Špatnou náladu máme sklon buď zajídat nebo naopak není vůbec chuť k jídlu. Většinou jde o indikátor jiného problému, který dlouhodobě odkládáme nebo se bojíme životné změny, která by musela následovat pro řešení (rozchod s partnerem, předčasné ukončení studia, stěhování, změna práce, apod.) častá únava (únavový syndrom) Za tímto příznakem se skrývá většinou deprese a nespokojenost v životě (studium, partner, práce, separace od rodičů, apod.). Únava nás chrání jako obranný mechanismus, abychom nemuseli řešit závažné životné problémy či změny. Při únavě po nás přeci nikdo nemůže nic chtít. Je to forma skrytého alibismu. Podobně se vymlouvají manželé na únavu, když odmítají intimní kontakt s partnerem, o kterého už ve skutečnosti dávno ztratili zájem návaly horka a chladu, potivost Psychosomatická informace nám říká, že aktuálně řešíme nějaký problém, ze kterého je nám horko či zima a při jeho řešení se pořádně zapotíme. Pot zapáchá a je tedy informací o potřebě soukromí (nikdo se raději moc nepřibližujte), také je signálem strachu. Je dobré zjistit, z čeho strach i potřeba izolace pramení. Návaly horka a chladu mohou připomínat kolapsové stavy a strach z infarktu (týká se dnes i mladých lidí!), rozhodně to může být reakce na nepříjemnou životní situaci, vůči které máme ambivalentní vztah přitahuje nás a současně se jí obáváme. pochybnosti o vlastních schopnostech Patří mezi drobné neurotické příznaky, ale mohou ve výsledky snižovat výkonnost ve studiu i práci. Všichni jsou rádi pochválení a všichni normální lidé někdy zapochybují o svých schopnostech. Je dobré si vždy zrekapitulovat své úspěchy a neúspěchy za poslední období (semestr či rok), ale musíme srovnávat jen sami sebe se sebou kde jsme byli před rokem a kde jsme nyní. Většinou zjistíme určitý pozitivní posun. Pokud ne, pak jsme na sebe příliš nároční a náš problém může pramenit z nevyvážené osobnosti narcistického typu. Každopádně je dobré se občas sám za něco pochválit, protože jinak to za nás nikdo neudělá tíže na hrudi Psychologicky nejčastěji souvisí s pocitem nesvobody a situací, ve které se nedá volně dýchat doslova jakoby nám něco leželo na hrudi. Může jít o problém vztahu s rodiči, s partnerem, se situací, ze které není úniku (nebo si to aspoň myslíme). Příznak nás informuje, že musíme opět získat ztracenou a potřebnou svobodu. bušení srdce Srdce signalizuje emocionální problémy v oblasti nenaplněné lásky či jiných srdečních problémů. Může ale souviset i s trémou a strachem, zda obstojím ve výkonové situaci.

7 žaludeční nevolnost Doslova podle rčení něco nebo někdo mi leží v žaludku, problémy se týkají témat, kdy nemohu něco strávit, něco nedokážu akceptovat, psychosomatika takto volá po změně, kterou si jedinec nechce uvědomit. Samozřejmě musí být jasné, že příznak nesouvisí se závažnou dietní chybou 3. vztahové problémy (partnerské a rodinné) nezvládnutá samota, pocit sociální izolace, navazování přátelství Problémy s navazováním kontaktů mají osoby výrazně introvertní, které tento temperamentový rys nemohou nijak změnit nebo schizoidní poruchy osobnosti. Ostatní problémy s navazováním problémů mohou souviset s obavou z odmítnutí při sociální iniciativě. Dobré je hledat s druhými lidmi společné zájmy a vybírat si jako kamarády jedince s podobnou hodnotovou orientací. Hodnoty, ideály a životní styl přitahuje podobné lidi, kteří si lépe rozumí a jsou si sympatičtější. Kamarádství pak může časem přerůst v hlubší přátelství. Zde je důležitá jistá míra otevřenosti (mluvím o sobě, o svém životě), aby druhá strana pocítila důvěru a také pootevřela svůj vnitřní svět. Tato výměna hodnot, postojů, či názorů vede ke společnému sdílení hodnot a k růstu důvěry i potřeby setkávání. Izolace je naopak důsledkem egoismu, sebestřednosti a neochoty do vztahu investovat. Zdravé vztahy mají zhruba vyvážený poměr braní a dávání (citů, zájmu, pomoci, empatie, apod.) Pokud jeden do vztahu nedává, druhý má právo vztah ukončit nebo nechat vyznít do ztracena. Kamarádství je postaveno na společných zážitcích (většinou pozitivních) a váží se na podobnou sociální skupinu (spolužáci, kolegové, členové nejrůznějších spolků). Přátelství znamená sdílení i negativních situací, reciprocitu pomoci a zájmu (často trvá až do konce života). Přátelství má prakticky stejnou hodnotu jako partnerské vztahy, ale nikdy není erotizováno. S přáteli mohu mít často kvalitnější vztahy než s rodinnými příslušníky, které jsem si nevybral (zde neplatí úsloví, že krev není voda! ) rozchod s partnerem Patří k traumatickým životním situacím, zvláště je-li rozchod nečekaný a důvodem je odhalená partnerova nevěra. Opouštěný partner se cítí znehodnocený a nerozumí příčinám. Rozchod s partnerem z důvodu nespokojenosti či zjištění odlišných hodnot a představ o životě je jistě prospěšné pro obě strany. Důvodů může být samozřejmě celá řada, ale jistě je dobré a férové nevytvářet partnerovi falešné neděje a důvody i rozhodnutí mu jasně a definitivně sdělit. Při sdělení rozchodu vždy musíme chránit sebeúctu opouštěného partnera. Rozchod je většinou proces, který trvá po určitou dobu, kdy se snaží nespokojený partner řešit vztahové problémy. Při neúspěchu (osobnost dospělého člověka již prakticky změnit nelze) má opouštějící čisté svědomí, že pro záchranu či porozumění problému udělal své maximum. Prodlužování fáze rozchodu je zbytečným trápením pro obě strany. Dobrý a racionálně zvládnutý rozchod prakticky neexistuje. Partner, který dává jako první podnět k rozchodu bude opouštěným vždy obviněn a musí tedy unést i část viny, která mu nepatří. Objeví-li se prudký afekt, je lépe ze situace odejít a komunikovat telefonicky či písemně nebo kontakt úplně ukončit. Pokud opouštěný partner neunáší novou situaci a pronásleduje, vyhrožuje či jinak obtěžuje, je nutné se obrátit na policii s obviněním ze stalkingu. opakovaný výběr nevhodného partnera Nejčastější příčinou rozchodů či rozvodů je nesprávný výběr partnera. Pokud se opakuje scénář, je třeba hledat společné rysy expartnerů a zamyslet se nad nevědomou motivací jejich výběru. Často

8 může být volba nevhodného partnera vázána na vzor rodiče opačného pohlaví. Např. dominantní autoritativní otec vede nevědomě dceru k hledání podobného typu partnera nebo k hledání jeho pravého opaku. Obě volby jsou tzv. komplementární a časem se ukáží jako nešťastné. Je dobré dát i na radu blízkých přátel, kteří náš neuvědomovaný špatný výběr dokáží odhalit a upozornit nás na opakovanou chybu. Některé rodinné poradny nabízejí i možnost diagnostiky psychologické komplementarity páru. Odborník může buď přímo nedoporučit vztah nebo upozorní na možné úskalí a rizika vyplývající z charakteru dvojice. odhalení nevěry či utajování nevěry Nevěra je z hlediska normální vztahovosti vždy patologií vztahu. Její motivace vypovídá cosi o nefunkčnosti vztahu a o potřebě hledat z něho únik. Motivací k nevěře je celá řada, ale nejčastěji je příčinou nezralá osobnost jejich aktérů. Utajování i odhalení nevěry je traumatická a stresová situace. V partnerském vztahu padá vina za nevěru půl na půl na oba partnery. Je indikátorem jejich vztahového problému, který si buď neuvědomují nebo ho dlouhodobě neřeší. Např. i podváděná žena musí uznat svůj stejný podíl viny na partnerově nevěře. Minimálně v tom, že si vybrala nezralého muže nebo si nevšimla změny jeho chování. Pokud chtějí partneři s nevěrou přestat a řešit její příčiny, musí podvádějící okamžitě ukončit milenecký vztah. Ve složitějších případech (vliv na děti) je jistě dobré vyhledat pomoc odborníků (rodinná poradna) nebo docházet na párovou psychoterapii. neseparovaný partner závislý na rodičích Mamánek je označení pro neseparované muže, kteří v dospělosti preferují svou matku jako pseudopartnerku před věkově přiměřenými ženami. Být singles se stává jakousi módou, ale spíše jde o nezralost osobnosti mužů žijících v mamahotelu. U žen jde o fixaci na otce, který je idealizován a žádný mladík se potenciálnímu tchánovi nevyrovná (v penězích, síle, úspěchu, zručnosti, apod.). Parter musí dát jasně najevo, kdo je v pořadí důležitosti na prvním místě. Pokud to není bez váhání partner, pak je lépe raději hledat vztahově zralejší jedince. Separace neznamená zavržení rodičů, ale jasná preference partnera (množství společně tráveného času, schopnost zastat se partnera proti vlastním rodičům, nevnímat rodiče jako hodnotnější než je partner, nenechat si od tchánů mluvit do života a cítit jasnou podporu od partnera). problémy s problémovým partnerem (narkoman, alkoholik, hazardní hráč, partner prostituuje, má sexuální problémy, deprese, neurózu, psychózu, poruchy příjmu potravy či jiné psychické poruchy) Řešení je v podstatě jednoduché, ale jeho realizace je velmi obtížná, často nemožná. Pokud se partner dostane do výše uvedených problémů, už mu není pomoci svépomocí, ale musí neprodleně na odborné léčení. Žádné sliby narkomanů či alkoholiků se nenaplní, dokud se o ně partner stará. Motivace k léčbě je často až v okamžiku, kdy padnou na totální dno, až na hranici života a smrti. Ultimátum typu buď se budeš léčit nebo spolu končíme je zde na místě a zdravý partner ho musí důsledně dodržet. Jinak míra destruktivity ohrožuje i jinak zdravé okolí takto problémového jedince. rozvodová situace rodičů (nevědomá koalice s jedním rodičem proti druhému, citové vydírání či manipulace od rodičů, úplatky od rodičů) Rozvod rodičů je nepříjemná životní situace a děti jsou často prostředkem manipulací a boje mezi rodiči v konfliktu. Dospělejší děti musí tuto manipulaci odhalit a plně se distancovat od řešení

9 rozvodu. Rozvod je porucha manželství, nikoli rodičovství. Děti nesmí vstupovat do často nevědomých koalic s manipulujícími rodiči. Postoj a rozumné stanovisko dětí může znít asi takto: To je váš problém, řešte ho, mne do toho netahejte, mám rád(a) vás oba, každého jinak a budu s vámi oběma dál ve vyváženém kontaktu. Kdykoli budete přede mnou kritizovat druhého rodiče, odcházím pryč. Rodiče mají kolem rozvodu pocity viny a snaží se dětem kompenzovat např. penězi či dárky. Někdy si rodiče kupují děti, kterým se dostatečně nevěnují. Peníze či dárek lze odmítnout nebo přijmout bez pocitu vděčnosti či závazku. S dárkem pak obdarovaný může zacházet jak je mu libo. neplánované těhotenství a péče o novorozence Při neplánovaném těhotenství je třeba, aby oba partneři prodiskutovali svou motivaci pečovat o počaté dítě. Zralí jedinci nesou odpovědnost za své jednání, proto by měli přijmout fakt početí jako v podstatě pozitivní zprávu, která ale zásadně ovlivní jejich plány a životní priority. Rozhodně nemá smysl obviňovat se navzájem ze selhání antikoncepce či nezodpovědnosti partnera. Pokud se partneři příliš neznají, bude je čekat složité období vzájemného poznávání a současně péče o dítě. Jistě je dobré, když rodiče (nyní již prarodiče) pochopí vzniklou situaci a nebudou mladým rodičům spílat a vyčítat v situaci, kdy musí především pomoci. Pokud podpora prarodičů selhává, je třeba se obrátit na pomoc rodinných center a center pro matku a dítě, kde odborníci pomohou jak se vztahovou rovinou, tak i s praktickou péčí o dítě. odmítavé, příliš kritické či agresivní chování od rodičů Své rodiče si nevybíráme, proto je musíme přijmou takové, jací jsou. Přesto si dospělé děti nemusí nechat vše líbit a jistě je dobré i rodičům dávat zpětnou vazbu o jejich chování. Je-li jejich chování nesnesitelné, nezbývá než přerušit s rodiči kontakt a vydat se vlastní cestou nezávislost (finanční i citové). V okamžiku, kdy rodiče zjistí, že jejich děti již nejsou manipulovatelné a že už rodiče nepotřebují, většinou svůj nesmlouvavý postoj zmírní a budou otevřenější diskusi. Separace od rodičů neznamená jejich zavržení, ale někdy je nutné dočasně kontakty přerušit, aby si rodiče uvědomili, že již nejednají s malými dětmi. Pak je dobré rodiče ujistit, že je nadále máme rádi, ale do života si již zasahovat nenecháme. zvládání vážnějšího onemocnění blízkého člena rodiny Vážná nemoc blízkých je signálem možného ohrožení života či blízkosti smrti. Tento člen rodiny potřebuje naši podporu, především citovou. Je třeba s nemocným členem rodiny trávit více času, ale nikdy si nesmíme nechat destruovat svůj vlastní život. Abychom mohli pomáhat, musíme myslet především na sebe a své potřeby. Pak máme více energie dávat podporu blízkým. Při fatálních onemocněních je jistě dobré s blízkým člověkem mluvit jak o naději, tak i o strachu z případné smrti. Je dobré sdělit blízkému nemocnému vše, co bychom po jeho odchodu již nemohli. Probíráme vše dobré i vše špatné vyváženě, aby to nepůsobilo jako chlácholení. Je to i prostor pro urovnání vztahů, majetku či dědictví, aby umírající neměl pocit, že odchází nesmířený nebo neměl komu své dílo či hodnoty předat. Přesto stále blízkého nemocného ujišťujeme o naději na uzdravení a sdělujeme naši víru, protože nikdy nevíme (často ani lékaři), jak se bude choroba vyvíjet. problémy se stěhováním, změnou prostředí či syndrom vykořenění Při změně prostředí, kde žijeme, musíme měnit a adaptovat také chování, návyky či postoje, které jsou preferovány v novém prostředí. Jsou-li původní a nové prostředí kulturně a hodnotově výrazně

10 odlišné, je tato adaptace obtížná a může trvat relativně dlouho. Každé nové prostředí (lidi, místo, zvyky) můžeme vnímat zprvu negativně, ale je vhodné postupně nacházet i pozitiva. Nic není jen špatné. Pro adaptaci je třeba najít blízkého člověka, který nám tyto postoje zprostředkuje a pomůže nás sociálně začlenit. Izolace je sice bezpečná, ale dlouhodobě vede k pocitu vykořenění. Setkávat se jen se stejnými lidmi z našeho původního prostředí vede k určité ghettoizaci a potvrzení, že integrace je nemožná. Integrace s novým sociálním prostředím vede nejlépe přes sblížení se s jedincem, který nás bude dále postupně zapojovat do širších sociálních sítí (těch reálných, nikoli virtuálních!). Při přetrvávajících problémech se lze obrátit na poradnu pro etnické minority trpící syndromem vykořenění. Ad. Kategorie B 1. úzkostné stavy Vyznačují se náhlými záchvaty nepředvídatelné a neopodstatněné úzkosti, které se neváží na žádnou konkrétní situaci. Neustálé obavy z hrozícího neštěstí, jedinec si vytváří katastrofické scénáře 2. fobie Nejprve je třeba odlišit tři pojmy: strach, úzkost a fobii. Strach je normální obranná reakce na ohrožení nějakou konkrétní nebezpečnou situací. Úzkost je strach, který nemá svůj objekt bojíme se a nevíme vlastně čeho. Fobie je úzkostný strach, kdy víme, čeho se bojíme, ale nevíme proč se toho bojíme, když většina ostatních lidí se toho nebojí (malý pes, myš, pavouk, let letadlem, výška rozhledny, apod.). Jedinec si většinou uvědomuje neopodstatněnost své fobie, ale přesto prožívá úzkost a fobickým situacím se vyhýbá - někdy celoživotně. agorafobie - je souhrn strachu z velkých i malých prostor, strach z opuštění domova, cestování MHD, vstupování na veřejná místa (kina, úřady, supermarkety). sociální fobie - se projevuje nízkým sebevědomím, strachem být středem pozornosti, strachem z kritiky, trapností, rozpaky, strachem ze zčervenání, třesu. Vyhýbání se sociálním situacím vede až k úplné sociální izolaci. specifické (izolované) fobie tyto fobie jsou zaměřené na určité konkrétní situace, např. blízkost zvířat (psi, myši, hadi), hmyzu (pavouci, brouci), fobie z výšky, hloubky, bouře, tmy, pohledu na krev, návštěvy zubaře, fobie ze špíny, z určitých nemocí (infarkt, rakovina, AIDS), močení či defekace na veřejných záchodcích, apod. Přítomnost fobické situace vyvolává intenzivní úzkost až záchvaty paniky. 3. poruchy přizpůsobení Jedná se o nezvládnutou adaptaci na těžkou životní situaci či reakce na významné životní změny jako jsou: být obětí trestného činu, úmrtí blízkého člověka, nevěra či opuštění partnerem, propuštění z práce, diagnostikovaná vážná nemoc, vážné finanční problémy, apod. Tyto poruchy přizpůsobení se většinou projevují dlouhodobější depresivní náladou, úzkostí, pocitem nevýkonnosti, obavami z budoucnosti, neschopností zátěžovou situaci řešit. Tyto stavy by měly v závislosti na individuálních dispozicích jedince zhruba do půl roku úplně vymizet.

11 4. obsedantně-kompulzivní poruchy Hlavním znakem jsou opakovaně se vtírající myšlenky (obsese) a nutkavé jednání (kompulze). Jedinec své vlastní nutkavé myšlenky prožívá nepříjemně a snaží se je zaplašit, ale tím více se mu nekontrolovatelně vracejí a vyvolávají úzkost. (Např. myšlenka, že když sáhnu na kliku u dveří, určitě se nakazím bacily, proto si musím ihned umýt ruce. Problém je, že s umytou rukou opět nemohu na kliku sáhnout. Proto je nutné mít u sebe stále čisté rukavice). Tento příklad ukazuje obsedantní myšlenku ( nakazím se ) a ochranné kompulzivní jednání ( umýt ruce ). Kompulze tedy chrání neurotika před obsesí, ale současně ho svazuje v mnoha běžných životních aktivitách. Obsedantní je i myšlenka, zdali jsem dnes dobře zamknul domovní dveře. Kompulze nastane v okamžiku, kdy se vracím přes půl města dveře zkontrolovat. 5. psychosomatické poruchy Jedná se o nemoci, které na první pohled vypadají jako ryze tělesné, ale po opakovaném somatickém vyšetření zůstává pacient bez tělesného nálezu. Při hlubším poznání okolností, ve kterých se příznaky aktivizují a projevují je evidentní, že spouštěčem je konkrétní zátěžová psychosociální situace, kterou si ovšem dotyčný jedinec vůbec neuvědomuje. Pro psychosomatického pacienta je sociálně a narcisticky přijatelnější tělesná nemoc, než riziko stigmatizace psychiatrií. Případně z onemocnění pacientovi plynou určité nevědomé zisky a výhody. Obtíže se většinou projevují v konkrétních orgánových systémech nebo jsou příznaky nespecifikované a měnící se. Nejčastější nemoci s psychickými příčinami jsou: vysoký krevní tlak bronchiální astma dráždivý žaludek a tračník, vředy, zácpy, průjmy hormonální poruchy poruchy příjmu potravy funkční sexuální poruchy revmatismus ekzémy, alergie, kožní choroby, vypadávání vlasů selhání imunity včetně nádorových onemocnění 6. krátkodobé poruchy příjmu potravy mentální anorexie vzniká v důsledku vlivů sociálně-kulturních, biologických a osobnostních. Projevuje se nutkavou touhou a jednáním s cílem snížení tělesné hmotnosti. Postiženy jsou prakticky jen dospívající dívky (13-18 let), které odmítají jídlo, mají narušené vnímání svého tělesného schématu, strach z tloušťky, pro snížení výkrmného účinku jídla úmyslně zvrací, zneužívají projímadla či intenzivně cvičí. Důsledkem jsou hormonální poruchy, ztráta menstruace, vypadávání vlasů a zubů, kachexie, suchá a vrásčitá pokožka. mentální bulimie se vyznačuje rychlou konzumací velkého množství jídla v malých časových intervalech. Záchvat přejídání končí bolestí v břiše, usnutím, izolací či navozeným zvracením. Po přecpání má dívka pocity viny a ihned se snaží snižovat svou tělesnou hmotnost cvičením, projímadly či drastickými dietami. Na přejídání navazuje deprese a sebeodsuzování. Bulimičky si velmi cení sebekontroly a sebeovládání. Častější jsou i problémy s drogami a sexualitou, v rodinné anamnéze bývá alkoholismus.

12 obezita patří také mezi poruchy příjmu potravy, kdy být dobře nakrmen znamená být milován. Obézní jedinec má nevědomý konfliktní vztah s matkou, kdy řeší nejistotu přijetí matkou tím, že si od matky všechno jídlo ponechá v sobě. Jídlo jako symbol jistoty a bezpečí znají asi všichni, kdo zajídají deprese, smutek či neúspěch. Obezita je výsledkem a náhražkou nesplněných přání, citové deprivace, slabého sebevědomí nebo neschopnosti odložit bezprostřední uspokojení slastí. Stále více se obezita stává civilizační chorobou západní kultury, kdy příčiny nelze vidět jen v sedavém způsobu práce a snadné dostupnosti výživných potravin, ale i v nedostatečném uspokojování orálních potřeb dětí v prvním roce života. 7. poruchy sexuálních funkcí Funkční poruchy bývají většinou přechodné a léčitelné. V případě poruch partnerského sexuálního soužití jsou ve hře především faktory psychické a sociální, přičemž se podílejí i vlivy raného dětství. Zejména jde o negativní vliv různých společenskou tradicí ovlivněných tabu, která podmiňují vznik problémů a nezdarů v sexuálním soužití partnerů, případně o nedostatky či anomálie v rodinné a společenské výchově. Sexualita je indikátorem kvality vztahu. Pokud partneři mají nedostatek nebo ztratili sexuální touhu, je třeba příčinu hledat prakticky vždy v poruše partnerského vztahu. Častá je souvislost se špatným rozvržením volného času, kdy partneři na sebe nemají čas, nesladili dostatečně rytmus práce, odpočinku, péče o děti a sexu. Alibismus o věčné únavě z práce většinou chřadnoucí emoční vztah partnerů nevylepší. 8. mírné depresivní stavy mírná deprese se projevuje ztrátou nálady a zájmu o věci, které dříve přinášely radost, plačtivostí, unavitelností i při malé zátěži, hypochondrií, poruchami spánku, zhoršením koncentrace, nechutenstvím nebo přejídáním, pesimistickým pohledem do budoucnosti, ztrátou sebedůvěry, nezájmem o sex, sebeobviňováním, ochablým držením těla, pohybovým útlumem nebo naopak agitovaností. Kromě manifestní deprese lze pozorovat i formy tzv. larvované, skryté deprese, kde je deprese často maskována somatickou nemocí bez změny nálady. Skrytá deprese je poměrně častá u vysoce výkonově orientovaných lidí, kdy přehnanou pracovní aktivitou překrývají vnitřní depresi, které se obávají a odmítají si ji přiznat a léčit. Důsledkem bývají workoholismus, syndrom vyhoření nebo tzv. únavový syndrom. Takový jedinec si připadá stále unavený, často se přejídá (sladkosti), o víkendu prospí celý den, ale v týdnu si aktivity spíše přidává, aby zahnal depresivní myšlenky. Pokud by se zastavil, mohl by si uvědomit, že jeho život ztrácí smysl a že by musel revidovat své hodnotové orientace. Deprese je zde často jako signál, který má upozornit dotyčného, že něco v jeho životě chybí nebo přebývá. 9. škodlivé užívání psychoaktivních látek Při škodlivém užívání (abúzus) jedinec již určitým způsobem poškozuje své zdraví, kdy se například u alkoholika objevují následné deprese. Abúzus mívá negativní dopad také na vztahy postiženého. Uživatel drog, většinou tvrdí, že nic nebere nebo že to je jen experimentálně a má to pod kontrolou že může kdykoli přestat. Je nutné sledovat zprávy z okolí postiženého, jizvy po vpichu, jaterní testy, krvácení z nosu, apod. Z této fáze je to už jen malý krůček k závislosti. Psychoaktivními látkami rozumíme:

13 alkohol opioidy (heroin) kanabinoidy (marihuana) sedativa hypnotika kokain stimulancia (pervitin) halucinogeny (LSD, extáze) nikotin organická rozpouštědla (toluen) V současné době se vedle nich objevují i mnohé závislosti, jejichž příčinou nebývá užití chemické látky (drogy), ale jedná se o závislost psychickou (nejde o ovlivnění psychických funkcí, ale o patické změny v osobnosti člověka). Řadí se mezi ně gambling (patologické hráčství), ale může sem patřit i patologické nakupování, nadměrná závislost na majetku nebo na věcech, stejně jako chorobné odevzdání se práci (workoholismus), závislost na sociálních sítích, PC hrách, závislost na spotřebitelských úvěrech, atd. Ad. Kategorie C 1. dlouhodobé a úporné obsese a kompulze Jsou to nejtěžší neurózy, které je velmi obtížné léčit. Mají spíše chronickou podobu a často nasedají na anakastickou poruchu osobnosti. Trvají i několik let a značně narušují běžné fungování jedince v pracovním i soukromém životě. Jedinec vykazuje řadu nutkavých rituálů, bez kterých by vůbec nebyl schopen běžné činnosti. Důsledkem závažných obsesí a kompulzí bývá často středně těžká deprese. 2. vážné psychosomatické farmakorezistentní dekompenzace Psychosomatické příznaky jsou ovlivněny charakterem nevědomých vnitřních konfliktů pacienta nebo jsou přímým důsledkem jeho narušené osobnosti. Například anankastická porucha osobnosti (viz dále) je typická svou lakomostí, tvrdohlavostí, zadržováním, přísností, potlačováním agrese a statisticky častěji vykazuje různé střevní poruchy (dráždivý tračník). Nebo jedinec trpící alexithymií neschopností chápat a projevovat emoce, má častěji psychosomatické příznaky v důsledku potlačování emocí a afektů. Stresová teorie psychosomatiky zase popisuje tzv. chování typu A (nadměrná soutěživost, snaha po úspěchu, vysoké ambice, agresivita, neklid, nepřátelské chování, rychlost a netrpělivost, zaujetí pro práci a průbojnost), které statisticky častěji produkuje poruchy kardiovaskulárního systému (koronární skleróza). Jiné psychosomatické pojetí hovoří o nadměrné stimulaci vegetativního nervového systému, kdy po určité době zatěžování začne selhávat nejslabší článek organismu (systému), který je u každého člověka individuální. Například nezvládnuté afekty vedou k vyplavování adrenalinu do krve, kde ale nedochází k jeho spálení a účinek hormonu způsobuje fokální zátěž pro nejzranitelnější orgán. 3. posttraumatické stresová porucha

14 Reakce na stres může být i zpožděná a přichází až když již nehrozí bezprostřední ohrožení. Tato posttraumatické stresová porucha se projevuje emoční otupělostí, nezájmem o dříve preferované činnosti, izolací od lidí, opakovaným znovuprožíváním traumatu ve snech a vzpomínkách (flashback), úzkostí, zvýšenou úlekovou reakcí, poruchami spánku, koncentrace, zvýšenou nedůvěřivostí. Někteří jedinci mají pocity viny za to, že katastrofu přežili, zatímco jejich blízcí zahynuli (např. autonehoda), nebo se obviňují za své jednání, které učinili pro vlastní přežití. 4. poruchy příjmu potravy s rizikem destabilizace metabolismu Zde se jedná o závažné onemocnění, kdy postižené dívky odmítají jídlo a může dojít ke zhroucení metabolické rovnováhy s nevratnými patologickými změnami vedoucími u 5-10% nemocných dívek ke smrti. Nutná je okamžitá intenzivní péče na metabolických jednotkách. U obezity jde o opačný proces. mentální anorexie vzniká v důsledku vlivů sociálně-kulturních, biologických a osobnostních. Projevuje se nutkavou touhou a jednáním s cílem snížení tělesné hmotnosti. Postiženy jsou prakticky jen dospívající dívky (13-18 let), které odmítají jídlo, mají narušené vnímání svého tělesného schématu, strach z tloušťky, pro snížení výkrmného účinku jídla úmyslně zvrací, zneužívají projímadla či intenzivně cvičí. Důsledkem jsou hormonální poruchy, ztráta menstruace, vypadávání vlasů a zubů, kachexie, suchá a vrásčitá pokožka. mentální bulimie se vyznačuje rychlou konzumací velkého množství jídla v malých časových intervalech. Záchvat přejídání končí bolestí v břiše, usnutím, izolací či navozeným zvracením. Po přecpání má dívka pocity viny a ihned se snaží snižovat svou tělesnou hmotnost cvičením, projímadly či drastickými dietami. Na přejídání navazuje deprese a sebeodsuzování. Bulimičky si velmi cení sebekontroly a sebeovládání. Častější jsou i problémy s drogami a sexualitou, v rodinné anamnéze bývá alkoholismus. obezita patří také mezi poruchy příjmu potravy, kdy být dobře nakrmen znamená být milován. Obézní jedinec má nevědomý konfliktní vztah s matkou, kdy řeší nejistotu přijetí matkou tím, že si od matky všechno jídlo ponechá v sobě. Jídlo jako symbol jistoty a bezpečí znají asi všichni, kdo zajídají deprese, smutek či neúspěch. Obezita je výsledkem a náhražkou nesplněných přání, citové deprivace, slabého sebevědomí nebo neschopnosti odložit bezprostřední uspokojení slastí. Stále více se obezita stává civilizační chorobou západní kultury, kdy příčiny nelze vidět jen v sedavém způsobu práce a snadné dostupnosti výživných potravin, ale i v nedostatečném uspokojování orálních potřeb dětí v prvním roce života. 5. poruchy osobnosti Poruchy osobnosti se dříve označovaly termínem psychopatie. Jde o relativně časté duševní poruchy (10-15% populace), které si často jejich nositel vůbec neuvědomuje, nevnímá, že by se choval problematicky. O to častěji má s chováním takto narušené osobnosti problémy jeho okolí, například kolegové v zaměstnání. Nejčastěji okolí charakterizuje jedince trpící poruchou osobnosti jako podivíny, excentrické a anomální osobnosti či prostě divné povahy. Povahové rysy jsou nápadně zvýrazněné, přehnané, nepřirozené v oblasti emocí, sociálních vazeb, charakterových rysů, většinou bývá osobnost celkově nezralá sociálně či morálně. Lidé trpící poruchou osobnosti prakticky nejsou schopni navázat nebo udržet funkční partnerské, přátelské či kolegiální vztahy. paranoidní porucha osobnosti

15 Hlavním rysem je nepodložená nedůvěra a podezíravost vůči druhým lidem. Jedinec často překrucuje neutrální nebo dokonce přátelské chování druhých lidí jako snahu ho podvést, obelstít a ublížit mu. Často obviňuje okolí ze svých neúspěchů, má pocit, že mu všichni chtějí škodit, protože mu závidí. Přitom on sám je výrazně závistivý a žárlivý. Aby se proti němu nemohl někdo spiknout, musí provádět preventivní opatření a raději musí jako první zlikvidovat potenciální hrozbu. Často přikládají své osobě nadměrný význam a důležitost až fanatického charakteru. S druhými mají často konflikty, potřebují se stále kontrolovat, vynakládají mnoho energie na dokazování domnělé ztráty důvěry či nevěry. K okolí se chovají nepřátelsky, jsou stále připravení se bránit, proto raději útočí. Okolní svět je pro ně nebezpečný, protože se k paranoidním osobnostem chová také odmítavě, čímž si paranoidní jedinec potvrzuje svou pravdu o nenávisti od okolí. Tito jedinci jsou nevývratně přesvědčeni o své pravdě a potřebují druhé usvědčit ze zrady. schizoidní porucha osobnosti Schizoidi působí jako výrazní introverti, často nejsou vůbec schopni navazovat přátelské ani partnerské vztahy, izolují se, samotářství jim vyhovuje. Jsou emočně ploší, nedokáží projevovat city a ani jim sami nerozumí, máloco jim způsobí potěšení, nejeví zájem o sex, na kritiku i na pochvalu reagují většinou lhostejně. Uzavírají se do světa fantazií, denního snění a introspekce. Milují počítače, internetovou neosobní komunikaci, počítačové hry, často jsou to technici, programátoři, jaderní fyzici či klasičtí filosofové. Umí se velmi dobře uplatnit ve vědeckých abstraktních oborech, pokud nemusí osobně komunikovat. Důsledkem izolace je neznalost a nerespektování sociálních norem, neumí se chovat a je jim to většinou jedno. Jsou již od dětství uzavření, plaší, nepraktičtí, jsou hloubaví a přemýšliví. V práci chtějí stabilní prostředí, nejsou prakticky vůbec ambiciózní a bytostně nesnáší firemní teambuildingové akce. disociální porucha osobnosti Dříve se takto postižení jedinci označovali jako anetičtí psychopati. Mají zásadní deficit ve vývoji morálky a nemají vytvořené svědomí. Neznají pocity viny, proto se ani nemohou ponaučit z trestu. Trest vnímají jako nespravedlnost a obviňují své oběti z vyprovokování. Jsou lhostejní k citům druhých, jsou bezohlední, nezodpovědní, nedokáží udržet trvalejší vztahy. Mají nízký práh pro uvolnění agrese, kdy snadno vybuchnou a ztrácí sebekontrolu. Nedokáží odložit uspokojení svých potřeb, chtějí vše ihned a pokud to tak není, sami si vezmou, co si myslí, že jim patří. Jsou patologicky závistiví, že se druzí mají lépe, a proto musí druhým zničit to, co sami nemají a po čem tolik touží. Již od dětství je patrný disharmonický vývoj osobnosti v podobě rvaček, šikany, krádeží, lhaní, účastí v asociálních partách, týrání zvířat, nerespektování autorit a lhostejnosti k trestu. hraniční porucha osobnosti Tato porucha patří mezi nejtěžší poruchy osobnosti, je až na hranici psychotických stavů. Označení hraniční lze také chápat podle chování, kdy postižený jedinec absolutně nerespektuje meziosobní hranice druhých, doslova je vlezlý a uráží se, když ho slušně vykážeme do jeho teritoria. Například na pracovišti bez studu a pocitů viny leze kolegům do jejich zásuvek, které prohlíží, přivlastňuje si bezelstně drobné předměty, které mu nepatří a cítí křivdu, když pak vše musí vrátit majiteli. Jsou to lidé emočně nestabilní, plni úzkosti a nepřekonatelného strachu z odmítnutí, často mají pocity prázdnoty, trpí nestabilní identitou (často je přítomna sexuální deviace, mají nestabilní partnerské vztahy). Jindy propukají ve zbytečnou rozhněvanost, vztek, zlost a závist. Mají slabou sebeúctu, která

16 se projevuje sebedestruktivitou v různých oblastech abúzus drog, delinkvence, rvačky, promiskuita, rizikové řízení auta, poruchy příjmu potravy, patologické hráčství, přílišné utrácení peněz, sebepoškozování až sebevražedné jednání. Intelekt nemusí být nikterak poškozen, mohou dobře vykonávat jakoukoli mentální práci, ale na jednom pracovišti se s nimi prakticky nedá vydržet. Jejich život je dramatický, vztahy intenzivní a prudce přepínají od idealizace k totálnímu zavržení téhož člověka. Mají časté konflikty s nadřízenými, jsou vždy v právu, a po předchozím zprvu nadšeném pracovním výkonu jsou schopni okamžitě odejít od nedokončené práce a pořádně za sebou bouchnout dveřmi. Přitom se cítí být na druhých lidech silně závislí. Nejprve své okolí oceňují, dělají vše pro to, aby je druzí milovali, obětují se pro ně, ale jen proto, aby je pak mohli sadisticky trestat. histriónská porucha osobnosti Dříve se označovala jako hysterická osobnost. Typická je výrazná potřeba být středem pozornosti a předvádět dramatické výstupy před publikem. Emoce jsou přehnané, povrchní, účelově proměnlivé od extrému do extrému (pláč střídá smích). Histrión nedokáže být v klidu, nesnáší nudu, neunese běžné životní stereotypy a banalitu, proto neustále vyvolává rozruch, vše zveličuje, city jsou snadno a bezdůvodně zranitelné. V chování i vzhledu je patrná potřeba atraktivity, příliš záleží na fyzické přitažlivosti, vzhled i chování je svádivé, erotizované, často flirtuje a svádí. Preferuje výrazné hysterické barvy (nejčastěji kombinace červené a černé nebo fialové). Často trpí střídáním nálad, psychosomatickými reakcemi a sexuálními dysfunkcemi (anorgasmie). Histrióni se rozhodují intuitivně, jsou chaotičtí, mají slabší vůli, snadno rezignují při náročnějších úkolech. Histriónství je jakási karikatura normální ženskosti - je to ženskost vyhnaná do extrému. U hezké ženy zvyšuje mírná hysterie její přitažlivost (pokud není naší manželkou). U mužů se histriónství projevuje buď jako zženštilost, měkkost či jako psychogenní pseudohomosexualita nebo naopak jako přehnané předvádění mužnosti, nadměrné a zbytečné zdůrazňování vlastní síly, svalů, hrdinských kousků, včetně mužů-svůdců či sexuálních atletů. anankastická porucha osobnosti Typickými rysy jsou svědomitost, perfekcionismus, pedanterie, pořádkumilovnost, přesnost, čistotnost, tvrdohlavost, rigidita, puntičkářství, hamižnost, moralizování, opatrnost, nutkavá potřeba vše mít pod kontrolou, nerozhodnost, pochybnosti, emoční chlad a neschopnost porozumět emocím. Výsledkem je byrokratický typ člověka, který se neustále zabývá detaily, vytvářením tabulek, seznamů, dokonalých plánů a vyžaduje vzornou disciplínu. Takový jedinec je ale ve výsledku málo efektivní, protože jeho dokonalost je na úkor plnění termínů daných úkolů. Mají sice vysokou výkonovou motivaci, ale málokdy svých cílů dosahují. Brání jim neschopnost nadhledu, týmové práce, nedokáží delegovat, protože nikdo neudělá práci tak dobře, jako oni sami. V práci se přetěžují na úkor odpočinku, zábavy a budování vztahů. Jako vedoucí pracovníci jsou neschopní, kdy ve své nepružnosti jen vykonávají dohled, kontrolu a sankcionují při neplnění jejich zbytečně detailních plánů. Přitom jsou vnitřně nejistí, nerozhodní, bez charismatu, pouze vykonávají formální autoritu a často působí jako škrobení úředníci. Vždy respektují daná pravidla a nesnáší jejich změny. Jsou výrazně konzervativní, nesnáší nepravidelné a nepředvídatelné situace, mají v oblibě rituály a ceremoniály. Rádi hromadí nepotřebné předměty a milují sběratelství, které jim však nepřináší radost, pokud nesesbírali kompletní sadu sbíraných věcí. Mají sklon k potlačování emocí a agrese, která se často projeví ve formě psychosomatického onemocnění (většinou střevního), deprese nebo neurózy. vyhýbavá porucha osobnosti

17 Takový jedinec se neustále vyhýbá všem situacím, ve kterých by si mohl posílit svůj pocit méněcennosti. Je v neustálém vnitřním napětí, plný obav, zda zvládne běžné sociální situace, připadá si nezajímavý, nešikovný, odmítaný, bojí se zesměšnění. Není schopen unést ani oprávněnou kritiku, stále se podceňuje a očekává vlastní neúspěch. Izoluje se od ostatních, pokud nemá jistotu, že ho budou mít rádi. Vnitřně je citlivý, může mít bohatý introspektivní život, temperamentově je výrazný introvert. Chová se téměř vždy a všude s pasivní ponížeností, v každé situaci ohne záda, je hyperloajální a pasivní. Důsledkem vyhýbavé poruchy osobnosti bývají různé neurózy (sociální fobie, úzkost, červenání, pocení, koktání), deprese nebo alkoholismus. závislá porucha osobnosti Tento typ osobnosti se vyznačuje silnou potřebou péče od druhých lidí. Závislý jedinec očekává či vyžaduje, aby druzí za něho přebírali odpovědnost a ujišťovali ho, že ho nikdy neopustí. Někdy se závislým osobnostem říká člověk břečťan, který potřebuje pro svou existenci neustálou oporu, na kterou se doslova přilepí. Závislý člověk se bojí znepřátelit si toho, na kom závisí, proto ho jen chválí, adoruje nebo naopak vyčítá nedostatečný zájem a péči. Nemůže si dovolit vznášet ani rozumné požadavky na osobu, na které visí. Má také neustálé obavy z opuštění, kdy je přesvědčený, že se o sebe nedokáže sám postarat. V situacích rozchodů dává explicitně najevo svou neschopnost samostatného života (hroutí se, psychogenně onemocní nebo se dokonce pokouší o sebevraždu). V chování převažuje submisivita, bázlivost, pasivita, demonstrovaná bezmoc, mají neustálou potřebu se s někým radit. Nechají se snadno manipulovat či zneužívat, např. jsou to nejčastější oddaní členové nejrůznějších sekt a perverzních církevních spolků, kde nekriticky obdivují jejich guru. Závislá porucha osobnosti produkuje mnoho sekundární psychopatologie, jako jsou deprese, úzkostné stavy, abúzus alkoholu, psychofarmak či drog a poruchy příjmu potravy. narcistická porucha osobnosti Narcisti se navenek projevují jako osoby dokonalé ve všech směrech, mají extrémně vysoké sebevědomí, jsou přesvědčeni o své jedinečnosti, vlastní důležitosti a všemohoucnosti. Potřebují od ostatních pozornost, obdiv a projevy úcty, aby tak posílili své vnitřní křehké sebepojetí (self). Nejsou schopni snášet objektivní kritiku, vnitřně se urazí, ale navenek nedají nic znát. Pak se krutě pomstí tomu, kdo si dovolil snížit jejich hodnotu. Své vlastní schopnosti a úspěchy nerealisticky přeceňují, kdy si vytvářejí tzv. falešné self tedy sami uvěří své vlastní idealizaci. Mají často fantazie o narcistických cílech (síla, moc, bohatství, krása), ale pokud tyto cíle dosáhnou, neprožívají uspokojení ambic ani radost z úspěchu. Jejich potřeba obdivu je nenasytitelná a můžeme si jí představit jako metaforu sudu na sebelásku, kde horem se neustále doplňuje obdiv, ocenění, láska, ale dole je sud děravý a nelze ho tedy nikdy naplnit. Narcistické vztahy se řídí podle narcistického výběru, kdy narcisti mohou mít vztah jen s takovým člověkem, který je stejně dokonalý, jako oni sami. Závidí jiným a mají sklon idealizovat si některé lidi, od kterých očekávají ocenění. Jiné lidi naopak devalvují, opovrhují jimi, protože od nich nic neočekávají (často to byly jejich dřívější vzory). Jejich vztahy, či spíše pseudovztahy, jsou zneužívající až parazitické. Pokud druhé manipulují nebo zneužívají, necítí pocity viny, nejsou schopni ani empatie. Dávají často najevo, že jsou soběstační a že nikoho nepotřebují. Navenek se projevují buď arogantně a nafoukaně nebo působí závisle, protože potřebují tolik oceňování a zbožňování. Velikášství a nadřazenost je vlastně jakousi fasádou či obranným mechanismem jejich vnitřní křehkosti a

18 zranitelnosti. Snad se na ně ani nemůžeme zlobit, spíše je můžeme litovat, jak neblaze kompenzují důsledky své rané citové deprivace. pasivně-agresivní porucha osobnosti Pasivní agresor projevuje svou agresi skrytě, většinou se vyhýbá přímé konfrontaci, ale dosáhne nakonec svého cestou manipulací a pasivního vzdoru. Aktivní agresor je naopak normální v tom, že přímo sděluje, co chce a co nechce, co se mu líbí a co ne, s čím souhlasí a s čím nesouhlasí. Pasivní agresor klade překážky v situacích, kdy musí dělat něco, co v podstatě dělat nechce, ale bojí se to říci. Vedoucí zadá podřízenému určitý úkol a již v okamžiku zadávání je pasivně agresivní podřízený přesvědčen o nesmyslnost zadaného úkolu. Přesto s úkolem naoko souhlasí, ujišťuje šéfa, že vše stihne v požadovaném termínu a kvalitě. Jen co vedoucí odejde, pomluví ho před kolegy, jakou blbost si to zase nadřízený vymyslel. Vnitřně je ve vzdoru a úkol rozhodně dělat nebude s tím, že potom se na něco vymluví. V okamžiku odevzdání zadané práce se pasivní agresor velice omlouvá šéfovi, že toho má moc, že má úkoly s vyšší prioritou, že nestíhá a také že doma má zrovna nemocné děti, o které se musí starat. Velmi ho to mrzí, že úkol nesplnil. Takto manipuluje svého vedoucího tím, že na něho přenáší pocity viny za to, že má na přetíženého kolegu šéf vůbec nějaké nároky. Pasivní agresoři se často omlouvají, vymlouvají na tzv. objektivní příčiny, své úkoly odkládají, často zapomínají, že měli něco udělat nebo otálí se splněním úkolů. Mají časté problémy s přijetím autorit, vzdorují požadavkům a povinnostem. Mohou být mrzutí, zlostní, haštěřiví, nároky svých vedoucích považují za přehnané a neodůvodněné. Jindy se mohou projevovat pseudozdvořilostí a potlačováním vzteku. Chtějí si dělat věci po svém, nesnáší, když je někdo kontroluje, cítí to jako buzeraci a omezování svobody. Typické jsou obstrukce z jejich strany, pokud se spolupodílí na týmové práci, kdy neudělají kvalitně nebo sabotují svůj díl práce. Tuto práci provádí záměrně špatně a pomalu, aby už jim takovou práci příště nikdo nezadával. Jsou destruktivní pro týmovou spolupráci a současně nejsou schopni pracovat pod jakoukoliv formální autoritou. 6. psychózy Psychózy jsou nejzávažnější duševní onemocnění, kdy v akutní fázi se pacient skutečně chová jako šílenec není orientován, má narušené myšlení, vnímání a emotivitu. Ovšem ve fázi kompenzace (remise) nemusíme na psychotikovi poznat žádné zásadní znaky duševního onemocnění. Neurotik také mívá úzkosti, strachy a deprese, ale je stále schopen normálně fungovat v běžném životě. Psychotik v akutní fázi nemoci nikoli, žije ve svém světě bludů, fantazií, nedokáže rozeznat, co je realita a co je výplod jeho narušeného myšlení či vnímání. Traduje se jedno úsloví: že neurotik si celý život staví vzdušné zámky, zatímco psychotik v nich žije. Psychózy jsou v určitém nemalém procentu léčitelné a vyléčitelné, řada významných osobností trpěla či trpí psychózou, kdy právě psychotická přecitlivělost přináší umělcům schopnost originality a tvořivosti. schizofrenie Schizofrenii nesmíme zaměňovat se schizoidní poruchou osobnosti. Hlavními příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace, které mohou nabývat nejrozmanitějších podob a obsahů (bludy o spiknutí, o čtení myšlenek, o jedinečném vynálezu, o nadpřirozených schopnostech, o Božím původu, apod. nebo halucinace, kdy si schizofrenik povídá s někým, koho nikdo nevidí, cítí neexistující zápachy, je přesvědčený, že se ho někdo dotýká, atd.).

19 poruchy s bludy Dříve byla tato porucha označovaná jako paranoia. Vyznačuje se jedním či několika propojenými bludy, které jsou setrvalé až celoživotní s často velmi logickým systémem pseudoargumentace. Jedinec je o bludu nevývratně přesvědčen a nepovažuje ho za chorobný produkt. Snaží se přesvědčit i své okolí, což se mu někdy podaří u více sugestibilních lidí. Snaží se vyložit různá fakta tak, aby se hodila bludu, než raději modifikovat blud, aby vyhovoval faktům. Pacienti s bludovou poruchou často vyhledávají pomoc u policie či u právníků, když se cítí ohroženi. bipolární afektivní porucha Patří mezi poruchy nálady a původně se tato porucha označovala jako maniodepresivita. Hlavním rysem je střídání fází jak depresivních, tak manických po různě dlouhých intervalech přechodného zdraví (remise). Poměr depresí a mánií je různý, většinou ale převažují depresivní fáze. Onemocnění začíná většinou ve věku let a výskyt v populaci je něco přes 1%. psychotická deprese U psychotických depresí jsou přítomny halucinace (někdo mne pomlouvá, obviňuje, cítím hnilobu), bludy (spáchal jsem hrozný hřích, jsem odpovědný za válku či jinou katastrofu, budu právem popraven) nebo stupor (pacient není schopen ani vstát z postele). 7. středně těžké a těžké deprese s rizikem sebedestruktivního jednání Forma deprese vždy záleží na množství a závažnosti přítomných příznaků. Deprese se projevuje ztrátou nálady a zájmu o věci, které dříve přinášely radost, plačtivostí, unavitelností i při malé zátěži, hypochondrií, poruchami spánku, zhoršením koncentrace, nechutenstvím nebo přejídáním, pesimistickým pohledem do budoucnosti, ztrátou sebedůvěry, nezájmem o sex, sebeobviňováním se, ochablým držením těla, pohybovým útlumem nebo naopak agitovaností. U vážnějších depresí se objevují myšlenky na sebepoškození nebo pokusy o sebevraždu. 8. syndrom závislosti na psychoaktivních látkách syndrom závislosti se projevuje silnou touhou (bažením) po látce, závislý má potíže v kontrole množství dávky, postupně roste tolerance a při vysazení má absťák. Látku bere na úkor svých zájmů, tráví mnoho času sháněním látky a zotavováním se z intoxikace. Závislý jedinec pokračuje v abúzu dál i přes evidentní škodlivé následky. Psychoaktivními látkami rozumíme: alkohol opioidy (heroin) kanabinoidy (marihuana) sedativa hypnotika kokain stimulancia (pervitin) halucinogeny (LSD, extáze)

20 nikotin organická rozpouštědla (toluen) V současné době se vedle nich objevují i mnohé závislosti, jejichž příčinou nebývá užití chemické látky (drogy), ale jedná se o závislost psychickou (nejde o ovlivnění psychických funkcí, ale o patické změny v osobnosti člověka). Řadí se mezi ně gambling (patologické hráčství), ale může sem patřit i patologické nakupování, nadměrná závislost na majetku nebo na věcech, stejně jako chorobné odevzdání se práci (workoholismus), závislost na sociálních sítích, PC hrách, závislost na spotřebitelských úvěrech, atd. 9. poruchy sexuální orientace, identity a aktivity Za deviantní chování považujeme změny v sexuální identitě (nevím, zda jsem muž nebo žena), sexuální orientaci (nevím, zda mne přitahují muži, ženy nebo jiné objekty) a sexuální aktivitě (vzrušují mne veškeré netradiční a bizarní sexuální praktiky a nic jiného). Jako deviantní nelze posuzovat například homosexuální styky ve věznicích, kdy jde o náhražkové chování za nemožnost sexu se ženami nebo sex s podle věku dospělou ženou, která ale nevykazuje zřetelnější sekundární pohlavní znaky (dětská postava, malá prsa, bez ochlupení, úzké boky). Ad. Kategorie D 1. panické stavy Vyznačují se náhlými záchvaty nepředvídatelné a neopodstatněné úzkosti, které se neváží na žádnou konkrétní situaci. Typickými znaky jsou pocity dušnosti, bušení srdce, bolesti na hrudi, závratě, strach z náhlého zešílení a strach z umírání. Tyto panické stavy trvají jen několik minut, ale jedinec má trvalý strach z jejich návratu. 2. akutní reakce na stres Mají vždy jasnou příčinu nějaký mimořádně stresující zážitek, který vyvolal akutní psychickou i tělesnou reakci. Mezi traumatické příčiny (spouštěče) patří živelné katastrofy, úrazy, ozbrojený konflikt, přepadení, znásilnění, nebo náhlé nečekané životní změny (úmrtí blízké osoby). Výsledkem je porucha zvaná akutní reakce na stres, která velmi závisí na individuální odolnosti psychiky postiženého jedince. První reakcí bývá ustrnutí, šok, desorientace. Na tento stav navazuje emoční reakce (většinou deprese nebo agrese) a přítomny jsou i somatické příznaky (pocení, dušnost, zástavy dýchání, bušení srdce, zčervenání). Reakce je rychlá, do několika minut, ale většinou odezní do 2-3 dnů. Na tuto dobu může jedinec ztratit vzpomínky (amnézie). 3. akutní sebevražedné jednání, pocity beznaděje a zoufalství při depresi či hraniční organizaci osobnosti Spouštěčem sebevražd bývají beznaděj, zoufalství a potřeba ze všeho utrpení uniknout. Rizikovými faktory jsou věk (adolescence, stáří), osamocení, nevyléčitelná nemoc, ztráta blízkých lidí, ztráta práce, finanční a právní problémy. Sebevraždě zabrání nejčastěji pocity zodpovědnosti k blízkým lidem, kteří jsou také ohroženi depresí a následnou sebevraždou. Také nerozhodnost depresivních pacientů brání v realizaci sebevraždy. Zde paradoxně zvyšuje riziko nástup léčby antidepresivy, které zprvu zlepší aktivitu depresivního pacienta, ale až později i jeho náladu. V té době už může najít odhodlání

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.)

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.) ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_04 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 3.10.2012

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí. Eva Klimentová Dítě jako svědek a oběť domácího násilí Eva Klimentová Práce ve skupinách: Co je to násilí? Kde podle vás násilí začíná, co ještě násilí není? Jaké byste mohli popsat formy násilí? Formy násilí v blízkých

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací

Obsedantně kompulzivní porucha. Aktualizace informací Obsedantně kompulzivní porucha Aktualizace informací výskyt termínů MSK-10 obsedantně kompulzivní porucha F.42 (mezi neurotickými poruchami za úzkostnými, dělená podle převahy obsesí nebo kompulzí) DSM-IV

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY

PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY PANDEMIE CHŘIPKY možnosti psychosociální podpory zasahujícím profesionálům INFORMACE PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A ZASAHUJÍCÍ PERSONÁL Mgr. Michal Zelenka

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky

Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky Interview, anamnéza a pozorování nebo čtení mezi řádky PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. Katedra psychologie FF UP Olomouc Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Obsah 1. Východiská

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více