Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Inspektorát Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Inspektorát Znojmo"

Transkript

1 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Inspektorát Znojmo

2 MVDr. Jan Dočekal veterinární inspektor pro epizootologii

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Detašované pracoviště Znojmo, nám. Armády 1213/8 Mgr. Vlasta Škorpíková Odbor životního prostředí

4 Seminář o prokazování otrav volně žijících živočichů Velké Pavlovice

5 Málokdy je předem vše jasné! K úhynu volně žijícího živočicha mohlo dojít z nejrůznějších příčin a je nutno na ně vždy myslet!!! Na straně druhé není nutno mít přehnané obavy! Otrava Infekce (mediální tlak při AI, nákazová situace) Parazitární invaze Zranění (většinou je nalezen jen jeden kus vedení el. napětí) Kombinace příčin konečné slovo řekne laboratoř!

6 Legislativní rámec činnosti veterinárních inspektorů Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání Podpůrně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Pravomoci dle dalších zvláštních zákonů (na ochranu spotřebitele, rostlinolékařský, plemenářský).

7 Veterinární zákon 13 podezření z nebezpečné nákazy 17b jiné než nebezpečné nákazy 49 odst 1 písm g) - Oprávnění k veterinárnímu dozoru 49 odst 1 písm y) - Plní ostatní úkoly dle veterinárního zákona nebo jiných zvláštních předpisů 57 - Součinnost s jinými státními orgány.

8 Zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. 2 - zakazuje se týrání zvířat 4 - co se za týrání považuje 14 - ochrana volně žijících zvířat 14 odst 1 písm b) - jedovaté návnady a jedy v jakékoliv podobě včetně plynování a vykuřování 22 odst 1 písm a) - Oprávnění dozírat nad dodržováním povinností Odborné vyjádření součást podkladů pro obce s rozšířenou působností (správní, přestupkové řízení)

9 Správní řád (SŘ) bible správního úředníka lex generalis : lex specialis Co není ve zvláštním zákonu, použije se ustanovení správního řádu. Ustanovení zvláštního zákona má přednost. Úkony před zahájením řízení 137 podání vysvětlení (analogie přestupkového zákona) 138 zajištění důkazu (protokol dle 18) většinou existuje nebezpečí z prodlení

10 12 - správního řádu Postoupení orgánům činným v trestním řízení v případě, že šetřený čin má znaky trestného činu Hranice, kdy jde o přestupek a kdy o trestný čin pokud jsou naplněny znaky uvedené v trestním zákonu.

11 Trestní zákon/zákoník Předchozí trestní zákon (140/1961 Sb.) byl po více než 4O letech nahrazen. Lze jej aplikovat pouze za podmínek stanovených v přechodných ustanoveních. Současný trestní zákoník - 40/2009 Sb.

12 302 týrání zvířat - Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem - Kdo takovým způsobem způsobil zvířeti smrt neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

13 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Usmrcování ptáků obecně a zvláště chráněných živočichů je přestupkem.

14 Furadan často používaný prostředek a jeho působení Výtah z odborného vyjádření pro PČR: Insekticid karbamátové řady Používán k ochraně rostlin Zneužíván k vyvolání otrav savců a ptáků Inhibuje enzym cholinesterázu na nervových zakončení Ochrnutí svalstva, hlavně dýchacích svalů, dušení.

15 Otázka: Trpí zvíře bolestmi, křečí, atp. Vlastní dušení vyvolává utrpení z nemožnosti nadechnutí se za plného vědomí.

16 Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. Policie ČR přehled legislativy Veterinární zákon 166/1999 Sb. městská a krajské veterinární správy Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Česká inspekce životního prostředí

17 Jak dlouho zvíře trpí, jak dlouho trvá smrt? Karbofuran je jedovatý po pozření, inhalaci nebo vstřebáním kůží. Toxicita je ovlivněna různými faktory: Chemické složení směsi Způsob a trvání kontaminace Živočišný druh Věk, pohlaví Kvalita vnitřního prostředí organismu (kyselost, teplota) Kvalita vnějšího prostředí (teplota) Obsah (koncentrace) účinné látky v použitém prostředku

18 Časový průběh otravy je samozřejmě různý dle dávky otravné látky a faktorů uvedených výše. V těle zvířat se karbofuran nekumuluje, rychle dochází k jeho metabolizaci. Jestliže zvíře neuhyne (u malých dávek), uzdraví se během 4 5 dní. Při menší dávce trvá proces déle!

19 Uzdraví se zvířata bez následků? Neexistuje jednoznačná odpověď. Každý případ je jiný a závisí na mnoha faktorech viz předchozí okna. Limitující jsou doba dušení a schopnost organismu vypořádat se s toxickou látkou (zneškodnění a vyloučení z organismu). Obecně lze říct, že každý škodlivý atak zanechá v organismu následky. Je jen otázkou nakolik jsou zjevné. Viz 2. případ otráveného orla emetikum, ochranná léčba jater, infuze, antidota (pokud existují).

20 Malá odbočka Analogie succinylcholinjodid - myorelaxans Při podání optimální dávky pro vyvolání uvolnění svalstva nebo mírném předávkování nastupuje účinek cca do 1 minuty. Poté je klíčové období než nastane klinická smrt! Trvá řádově vteřiny až desítky vteřin. Podobné stavy dušení znají dobře astmatici. Klinická smrt nastane zástavou dechu a srdce. Zde lze teoreticky resuscitovat. Trvá cca 6-10 minut. Po klinické přichází biologická smrt s nevratným poškozením mozku!

21 Jedná se o zakázanou látku? Státní rostlinolékařská správa České republiky vydala dne Rozhodnutí REG /248,07 o odnětí registrace přípravku FURADAN 350F s platností od 13.XII.2008 (to znamená zákaz používání), zákaz prodeje je od 13.XII.2007.

22 další sdělení důležitá pro trestní řízení proti obviněnému V rámci vyšetřování obviněného se zaměřit i na zdroj otravné látky Zjistit, zda obviněným nebyl jed poskytnut i jiným osobám.

23 Byla naplněna skutková podstata trestného činu týrání zvířat? Z listinných podkladů je zřejmé, že byla naplněna minimálně skutková podstata přestupku dle 2 odst 1 zákona č. 246/1992 Sb. Na dotaz, zda se jedná o skutkovou podstatu trestného činu týrání zvířat dle 203 odst. 2 tr. zákona se domníváme, že ano.

24 Služby na inspektorátu, KVSB KVSB má zajištěny služby pro případy mimořádných událostí, odbavování zásilek zvířat, dozoru na svodech zvířat, apod. Možnost konsultace ze strany příslušníků PČR, městské policie Dohoda ve Znojmě, že je možno telefonicky konsultovat. Inspektor po zjištění podrobností vyhodnotí, jestli je nutno k případu vyjet.

25 Případy volného pobíhání psů jsou jasné a není nutno k nim vyjíždět. Letos byla výrazně omezena doba služby pracovníků na inspektorátech. V centrále v Brně je služba zajištěna. Informace o službách dostává Integrovaný Záchranný Systém!

26 Jak je to jinde? Existuje určitá autonomie jednotlivých KVS. Nutno si zjistit. Od ledna 2012 dojde ke zrušení krajských správ a bude jedno IČ. SVS ČR zřejmě sjednotí činnost v celé ČR.

27

28 Kauza otrav orla mořského rok 2006 případ 1.

29 Popis děje Březen 2006 okolo hodin Na mobil mi byl při službě oznámen nález mrtvého orla mořského. Našli jej 3 mladíci ve větrolamu na hranicích k.ú. Hrádek a Dyjákovice. Při příchodu k mladíkům měl jeden z nich na hlavě plynovou masku. Později se ukázalo, že podlehl hysterii vyvolanou hromadnými sdělovacími prostředky.

30

31 Postup při dokumentaci Svědci na cestě Popojití cca 5 metrů od orla 2 fotografie orla Zády k obci Dyjákovice Popošel jsem po kružnici cca 150 o po směru hodinových ručiček

32

33

34 Návrat ke svědkům Foto orla 2 fotografie obce Dyjákovice Druhá fotografie je po směru hodinových ručiček

35

36

37

38 Určení místa nálezu -k diskusi- Poznal by soudní znalec odkud to bylo foceno, pokud by znal značku fotoaparátu, případě jeho další charakteristiky? Ano/ne? Stačilo by to jako soudní důkaz? Ano/ne? Dnes je ještě možnost určení GPS.

39 Poponesení těla orla na místo, kde se dal lépe fotit Pořízení 2 snímků

40 Vložení orla do igelitového pytle. Sejmutí igelitových a gumových rukavic. Vložení rukavic do pytle s orlem Sepsání protokolu se svědky. Jeden ze svědků si vzpomněl, že viděl v okolí nábojnice z brokovnice. Jeden modré barvy ležel na nedalekém stavidle. Další byly nalezeny na poli. Celkem 4 kusy.

41

42 Návrat k autu a přezutí gumových holínek. Informace ekologovi a vedoucímu odboru životního prostředí. Na inspektorátu zpracování fotodokumentace, vyplnění žádanky o vyšetření, informace ředitele KVS. Orel uložen do zamykatelného mrazáku v zamčené místnosti určené k uchovávání vzorků do předání svozné lince SVÚ. Následující den orel předán svozné lince SVÚ Jihlava.

43

44 Výsledky vyšetření Protokol z SVÚ Jihlava Byla zjištěna intoxikace karbofuranem jako příčina úhynu. Aviární influenza negativní. V prsní svalovině byl nalezen brok po starším střelném poranění, jehož přítomnost příčinně nesouvisí s úhynem (RTG vyšetření - zdarma). Cena vyšetření 2275,- Kč.

45 Další pokračování Informace rostlinolékařům Dále vyšetřovala PČR, nejdříve oddělení Hrušovany n. J. Potom kriminální policie.

46 Případ 2. o dva dny později

47 Oznámil ornitolog paní Mgr. Škorpíkové Ta zavolala mně Při šetření přítomen ještě zoolog Správy NP Podyjí Dále pak zkušený sokolník přizvaný Mgr. Škorpíkovou.

48 Ukázat místo prvního nálezu

49

50

51

52

53 Zajíc ve značném stupni rozkladu, bez známek požírání jiným zvířetem

54 Sokolník se přiblížil k orlovi a nasadil mu bez potíží čepičku. Orel se nepohyboval a nechal si čepičku nasadit. Sokolník prosahal opatrně orlovi křídla a neshledal jejich poranění. Orel neměl známky zevního poranění a ani zlomenin končetin. Orel byl okamžitě naložen do auta sokolníka a všichni až na dr. Dočekala spěšně odjeli na veterinární ošetřovnu v Příměticích. Dr. Dočekal zajistil káně k laboratornímu vyšetření.

55

56

57

58 Dr. Dočekal se zastavil na obecním úřadu informovat o obou kauzách vedení obce. Odbornou lékařskou pomoc poskytl soukromý veterinární lékař na ošetřovně. V době příchodu dr. Dočekala na ošetřovnu byly na stole zvratky orla, které dr. Dočekal zajistil a předal k dalšímu laboratornímu vyšetření. Technická poznámka: Šetření bylo 2x přerušeno a protokol podepisován jednotlivými účastníky postupně. Záchrana orla a předání vzorků svozné lince měly absolutní přednost.

59 Doprava vzorků do laboratoře Klíčový moment v řešení jakékoliv mimořádné události!!! SVÚ mají organizované svozné linky. Časové rozpisy jsou na webových stránkách každého ústavu včetně kontaktních telefonů jednotlivých řidičů. Vzorky se předávají většinou na inspektorátech nebo jatkách. V mimořádných případech posel, Operační plán IZS (auto IZS, auto KVS, doprovod PČR viz příklady) V obzvlášť mimořádných případech viz následující foto

60 Simulační cvičení SLAK

61 Mgr. Škorpíková podala trestní oznámení Šetřilo v první fázi oddělení PČR Hrušovany n.j. Všechny kauzy z oblasti obce Dyjákovice byly později předány kriminální službě.

62 Výsledky vyšetření 2. orla Zvratky karbofuran. Káně aviární influenza negativní, Byla zjištěna intoxikace karbofuranem. Cena všech laboratorních vyšetření 3 100,- Kč

63 Druhý orel otravu přežil a byl v péči sokolníka. Pustit do přírody ihned či nikoli? Zde jsme ponechali slovo odborníkům a orel byl vypuštěn zpět do přírody co nejdříve to bylo možné. Po konsultaci se soukromým veterinárním lékařem, majitelem veterinární ošetřovny i sokolníkem.

64 Případ 3. -otrava káňat O 4 dny později ve stejné oblasti. Šetření prováděla dr. I., naše inspektorka hygieny, spolu s Mgr. Škorpíkovou Ve Znojmě byla po roce 1989 byla dodržována zásada universality úředních veterinářů a jejich plné zastupitelnosti. Lokalita poblíž dvěma předchozím.

65 Výsledky vyšetření Káňata byla na aviární influenzu negativní. 5x carbofuran pozitivní, 1 kus nešel vyšetřit pro značný posmrtný rozklad. Cena laboratorních vyšetření 8 225,- Kč.

66 Náklady na laboratorní vyšetření 1. případ otrávený mořský orel 2. případ přiotrávený orel Zvratky 2. případ - káně 3. případ 6 káňat Plynová chromatografie 825,- 825,- 825,- 5775, ,- Imunochomatografický test na aviární influenzu 350,- X 350,- 350, ,- PCR aviární influenza 900,- X 900,- 900, ,- Pitva malé zvíře 200,- X 200,- 1200, ,- Celkem Kč 2 275,- 825,- 2275, , ,-

67 Medializace případů Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Inspektorát Znojmo Přímětice 316, PSČ tel.: fax : Znojmo Informace o otravách pro tisk. V uplynulém měsíci došlo v oblasti obce Dyjákovice k otravě dvou orlů mořských a 7 káňat lesních. Jeden z orlů byl nalezen mrtvý, druhého se podařilo zachránit a byl po krátké intenzivní léčbě opět vypuštěn do volné přírody. Všechna káňata uhynula. Uvedené případy nejsou bohužel ojedinělými jak v naší republice, tak i u naších sousedů v Rakousku. Dle neoficiální informace šetří rakouská policie v okolí města Retz rovněž otravu 3 káňat. Všechny otravy byly způsobeny karbofuranem. Fotografie ukazuje nádherný exemplář orla mořského, který se stal jednou z obětí otravy. Případy otrav byly zdokumentovány, byla získána řada důkazů a nyní probíhá šetření Policie České republiky a dalších správních orgánů. Z taktických důvodů proto není možné sdělovat další podrobnosti. MVDr. Jan Dočekal, v.r. veterinární inspektor

68 Spolupráce s rakouskými úředními veterináři.

69 Otrava havrana polního duben 2009 Případ ohlásil ředitel domova důchodců (DD) V té době jsem byl na cestě k prošetření nálezu 4 uhynulých labutí na Krumlovsku Jakmile jsme za pomocí hasičů vyzvedli labutě z vypuštěného rybníka s poměrně vysokou vrstvou bahna, pokračoval jsem k hromadnému úhynu havranů. Telefonicky jsem informoval Mgr. Vlastu Škorpíkovou, se kterou v podobných případech spolupracujeme. Paní Mgr. Škorpíková byla cenným poradcem (pracovnice odboru ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně ornitoložka) Protože bych o druhém hnízdišti nevěděl. Tam se však nic nedělo. Prohlédli jsme dostupná místa v areálu DD, kde by mohla být toxická látka, ale bezvýsledně.

70

71 Popis děje Hlášen hromadný úhyn v zahradě domova důchodců. Poblíž hnízdiště na zemi uhynulí havrani, někteří ještě živí neschopní letu, v křečích. Orientační pitva 3 kusů překrvení střev, ledvin, žaludků. V žaludcích kukuřice, jiné zrní, obtížně identifikovatelná hmota tmavé barvy jemné struktury podobné vatě. Odběr těl k vyšetření. Poučení ředitele o nutnosti omezit pohyb seniorů v zahradě.

72 Další uhynulé kusy neškodně odstranit. Prohlídka dalšího hnízdiště u řeky. Pokus o nalezení zdroje otravy na zahradě DD bezvýsledný. S ohledem na umístění DD v intravilanu a poměrně rozlehlých polí v nejbližším okolí bylo od hledání zdroje upuštěno.

73 Výsledky vyšetření Bez poranění. Aviární influenza negativní. Příčinou úhynu byla intoxikace karbofuranem. Postoupeno našemu ústřednímu pracovišti s návrhem na podání trestního oznámení. Informace rostlinolékařské službě.

74 PITVA Pitva na místě je významným pomocníkem pro rozhodování na místě hromadného úhynu! Okřídlené medicínské pořekadlo, že patolog je nejchytřejší Pitva je nevhodná při ojedinělých úhynech jako byl případ mořského orla č. 1. Naopak v případu otravy havranů bylo provedení pitvy neocenitelné! V případě 6 káňat by byla pitva zbytečnou ztrátou času.

75 dotazy, diskuse k celé přednášce

76 Děkuji za pozornost! Na závěr něco optimistického!

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání

ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání Strana 6611 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu

Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Projekt ochrany práv uživatelů drog Závěrečná zpráva z pilotního projektu Obsah Úvod... 2 Co je to POPUD?... 2 Cílové skupiny... 2 Cíl pilotního projektu... 3 Dlouhodobé cíle... 3 První kroky v pilotním

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS

Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS Amok útok aktivního střelce STČ 14/IZS 2013 Katalogový soubor typové činnosti STČ 14/IZS Redakční a orientační list Číslo jednací: MV- 68191/PO-IZS- 2013 Typová činnost složek IZS při společném zásahu

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ č. 2/2009 A) OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro cestovní pojištění, které sjednává BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 2

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5.

Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti 2. Posmrtné změny 3. Určení doby smrti 4. Zasychání kůže a sliznic 5. Seznam otázek z oboru Soudní lékařství 1. Smrt, stanovení smrti = ireversibilní zástava dechu a srdeční činnosti - nejisté známky smrti - bledost kůže, pokles tělesné teploty zvláště končetin, areflexie,

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více