VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006

2 Děkujeme Reprografickému centru Fakultní nemocnice Hradec Králové za technickou pomoc a tisk této výroční zprávy.

3 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizační schéma kliniky Léčebně preventivní péče Hodnocení výuky studenty Odborná a vědecká činnost Seznam publikací pracovníků kliniky Přednášky pracovníků kliniky Vědecké a vzdělávací akce pořádané Psychiatrickou klinikou Účast pracovníků kliniky na zahraničních odborných setkáních Pedagogická činnost pracovníků kliniky uskutečněná mimo Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Studium a vzdělávání pracovníků kliniky Členství ve fakultních, univerzitních a jiných řídících orgánech, ve výborech odborných společností a v redakčních radách Stáže uskutečněné na klinice v roce Ústavní soudněznalecké posudky

4 Psychiatrická klinika v roce 2005 V roce 2005 dosáhla klinika dobrého hospodářského výsledku, pokročila v plánech na výstavbu nové budovy kliniky do stadia přípravy projektu a stanovení jasného časového harmonogramu výstavby. Pokračovaly personální změny. Z kliniky odešel do ambulantní praxe v místě bydliště MUDr. ing. Aleš Urban, pokračuje ale v distanční formě doktorského studia. Na začátku roku odešla pracovat do Brna psycholožka Mgr. Kateřina Kořínková a v druhé polovině roku byla na dlouhodobé pracovní neschopnosti, která předcházela mateřské dovolené také psycholožka Mgr. Zuzana Říhová. V lednu nastoupila na složený pracovní úvazek MUDr. Kateřina Konupčíková, která složila první atestaci a vystudovala na LF UP v Olomouci a pracovala na olomoucké psychiatrické klinice.v průběhu roku potom nastoupila atestovaná lékařka MUDr. Irena Šutiaková z PL Hronovce ve Slovenské republice a později Mgr. Rastislav Žirko, klinický psycholog, který dříve také pracoval na tomto pracovišti. V průběhu roku nastoupila také MUDr. Jela Hrnčiarová, plně kvalifikovaná (dvě atestace, kurz EEG, psychoterapeutický trénink, zkušenost s vedením odd. a protialkoholní léčbou) lékařka ze slovenské PL Predná Hora. Za Mgr. Říhovou nastoupila na 0,8 smíšeného úvazku PhDr. Mariana Bažantová, kvalifikovaný psycholog, studentka doktorského postgraduálního studia se zkušeností v arteterapii a psychiatrické rehabilitaci. V průběhu roku 2005 složil atestační zkoušku II. stupně z psychiatrie MUDr. Jiří Masopust, atestaci I. st. z psychiatrie složila MUDr. Anna Hanušová a MUDr. Elena Křivková získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Začátkem roku v souvislosti s vážným zdravotním stavem odešel z kliniky po domluvě PhDr. Vladimír Panoušek, dlouholetý vedoucí psycholog kliniky. Na kliniku se občas vracel, když pokračoval v práci vedoucího redaktora nemocničního časopisu Scan, činnosti, která ho nad jiné těšila a které zůstal věrný až do časného podzimu Dr. Vladimír Panoušek po těžké nemoci, kterou se dokázal bránit s obdivuhodnou statečností, zemřel dne Klinika v něm ztratila člověka, který byl svědkem mnoha let její historie, měl na mysli její úspěch a dokázal pro něj mnohé učinit. Dr. Masopust se v průběhu roku věnoval péči o pacienty se schizofrenií v ambulanci pro nemocné s psychózou, která je jádrem zvolna se formujícího programu pro schizofrenie. Vedle toho vypomáhal v činnosti ambulancí a oddělení v případě potřeby. Dr. Zídková absolvovala kurz IPVZ klinické neurofyziologie a EEG v Praze na neurologickém oddělení nemocnice Bulovka a získala oprávnění popisovat samostatně EEG záznamy. Bc. Bažant a dr. Bažantová vynaložili v závěrečných měsících roku velké a úspěchem korunované úsilí, aby vznikla Výzkumná laboratoř neuropsychologie, k jejímuž zřízení byla určena investice ve výzkumném záměru Patofyziologie neuropsychiatrických poruch, jejíž dílčí téma Psychiatrická klinika řeší. 4

5 Klinika prošla rokem 2005 z hospodářského hlediska úspěšně, nepřekročila plánované náklady a produktivita práce promítnutá do počtu bodů na jednoho vysokoškoláka i na jednu hospitalizaci si podržela vzestupnou tendenci. Mírný nárůst celkové ošetřovací doby je pravděpodobně spojen jednak s nárůstem počtu pacientů zařazených do skupinových programů KBT na otevřeném oddělení, které mají pevné trvání hospitalizace a jednak fluktuací ošetřovací doby, která souvisí s počtem pacientů vyžadujícími ošetřovatelskou péči pro somatický stav při duševním onemocnění. V průběhu roku proběhl cyklus psychoedukačních přednášek a aktivit pro nemocné se schizofrenií a jejich rodiče, který připravili dr. Konupčíková a dr. Kalnická, podílela se na něm také soc. pracovnice Mgr. M. Hloušková. Postgraduální doktorské studium zatím neukončil dr. Pérez. Rychle pokračuje práce dr. Motlové z PC Praha. Dr. Holub odjel pracovat do Velké Britanie a studium přerušil. Postgraduální doktorské studium zahájily dr. Šutiaková a dr. Kalnická. Také práce na tématu ing. dr. Urbana probíhá uspokojivě. Byl publikován přehledný článek o negativitě z nesouladu (mismatch negativity). Předběžné výsledky zjišťování odchylek tohoto elektrofyziologického kognitivního parametru u pacientů se schizofrenní psychózou byly opakovaně prezentovány v zahraničí. Klinika se stala součástí tří výzkumných záměrů (VZ). Doc. Hosák se podílí na výzkumném záměru FN Bioindikátory v medicíně, většina postgraduálních studentů spadá do tématu Časná diagnostika a terapie psychóz z okruhu schizofrenie, který je součástí VZ Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace, jehož vedoucím řešitelem je prof. dr. R. Rokyta DrSc. z 3. LF UK. Podíl na klinickém hodnocení mozečkových ataxií se stal součástí tématu dr. Zumrové ve výzkumném záměru řešeném na 2. LF UK v Praze. V r se podařilo naplnit závazek pracoviště v rámci multicentrické celoevropské naturalistické studie EUFEST. Výuka probíhala na klinice poměrně hladce díky úsilí dr. Zídkové, která pomáhala tajemníkovi katedry při její organizaci a také díky zapojení většího počtu učitelů do výuky. To se pravděpodobně odrazilo i na mírném vzestupu hodnocení praktické výuky studenty. V průběhu roku byly mezilidské vztahy a ovzduší na klinice méně napjaté a srozumitelnější než v roce předchozím. Cesta k nekonfrontační komunikaci a dobré souhře celoklinického týmu se zdá pro budoucno otevřená. Díky za to všem, kteří se o to zasloužili. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 5

6 Organizační schéma kliniky Přednosta Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Vrchní sestra Primář Sekretariát Bc. Ivana Šlaisová MUDr. Ivan Tůma, CSc. Zdeňka Šimůnková sekretářka kliniky Technický úsek Martina Bryknarová Sociální péče Rehabilitace + ARTE Hospodářka Staniční sestry Iva Ludvíková sekretářka (LF UK) Sociální pracovnice Rehabilitační pracovníci Alena Šplíchalová oddělení A,B,CD, LNN dokumentaristka (odborně řízeny (odborně řízeni hospodářka kliniky úsekové sestry zdrav. pojišťovny, Odd. soc. péče FN) Rehab. klinikou) knihovna kliniky Bc. Jan Bažant technický kabinet Oddělení A muži Oddělení B ženy Oddělení CD Psychologové LNN Ambulance EEG MUDr. Jaromír Hons Doc. MUDr. MUDr. Petr Mílek PhDr. Mariana Bažantová MUDr. Jiří Čížek MUDr. Vladimír Kučera Ludmila Bitnerová vedoucí lékař Ladislav Hosák, Ph.D. vedoucí lékař vedoucí lékař vedoucí lékař kl. spec. sestra vedoucí lékař PhDr. LNN Nechanice ambulancí EEG laboratoř MUDr. Kateřina Konupčíková tajemník katedry MUDr. Dita Kalnická Magdalena Datková v LNN po,út, st, pá všeobecná ambulance sekundární lékařka MUDr. Dana Podzimková sekundární lékařka program methadon sekundární lékařka Mgr. Zuzana Říhová a detox Ludmila Bitnerová program PPP MUDr. Eva Libigerová MUDr. Anna Hanušová úseková sestra MUDr. Tereza Zídková MUDr. Jela Hrnčiarová lékař konzultant PhDr. Libuše Slabá sekundární lékařka MUDr. Eva Čápová sekundární lékařka sekundární lékařka dětská a dorost. amb. MUDr. Irena Šutiaková Dana Bludská Mgr. Rastislav Žirko Mgr. Cyril Martinek Doc. MUDr. Ivana Horáčková sekundární lékařka staniční sestra klinický psycholog Herbert Hanuš, CSc. staniční sestra Zdeňka Lukášová Mgr. Andrea Tibenská poradna pro afekt. staniční sestra klinický psycholog poruchy Zdeňka Němcová, DiS. Mgr. Monika Hloušková Radka Maixnerová MUDr. Petr Hrubeš sociální pracovnice sociální pracovnice staniční sestra poradna pro afekt. Dagmar Valešová poruchy staniční sestra MUDr. Jiří Masopust Ivana Kneifelová ambulance pro psychózy úseková sestra Doc. MUDr. Kindl Jiří Petr Smolík, CSc. domovník LNN amb. pro spánkové poruchy AT ambulance Stav k prosinci 2005 MUDr. Jiří Čížek - čt MUDr. Elena Křivková po 6

7 Léčebně preventivní péče Pokud není uvedeno jinak, týkají se data pouze lůžek akutní péče. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Psychiatrická klinika FN Hradec Králové - ambulance pro léčbu návykových nemocí (AT ambulance) má k v léčebné péči celkem 40 pacientů, u kterých byla soudem nařízena ochranná léčba protialkoholní a protidrogová ambulantní formou. V rámci dohledu probační služby jsou v dispenzární péči AT ambulance Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové 4 nemocní s návykovými nemocemi. Přehled o nedobrovolně hospitalizovaných nemocných, u kterých byla soudem nařízena hospitalizace v rámci detenčního řízení je uveden v následující tabulce. Tab. 1: Přehled nedobrovolných hospitalizací v rámci soudem nařízeného detenčního řízení na příjmových odděleních Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové v roce Příjmové oddělení Soudem nařízená detence mužské 21* ženské 16 Klinika celkem (N) 37 Klinika celkem (% z celk. počtu 703 přijatých nemocných v roce 2005) 5,3% *) z toho 4 nemocní byli přijati dobrovolně a detence byla nařízena až v průběhu hospitalizace Pozn.: z celkového počtu 37 nedobrovolně hospitalizovaných nemocných byl v průběhu hospitalizace změněn právní status (změna na dobrovolnou léčbu) u 18 nemocných 12

13 Hodnocení výuky studenty 13

14 Odborná a vědecká činnost Výzkumný záměr Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace. (MSM ). Koordinátor: prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc. Spoluřešitelé: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (Psychiatrická klinika LF UK Hradec Králové), MUDr. Ivan Tůma, CSc., MUDr. Jaromír Hons. Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií součástí výzkumného záměru: Genetické aspekty a vliv faktorů zevního prostředí na manifestaci a průběh závažných onemocnění v dětském věku. (MZO ). Na studii se podílí: MUDr. Jiří Masopust ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (Ing. Jan Kremláček). Rodinná asociační genetická studie závislosti na metamfetaminu a Vall58Met polymorfismu genu pro COMT. (MZO , koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.) Řešitel: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Klinická studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie účinnosti antipsychotik II. generace u prvních epizod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS (European Group for Research in Schizophrenia). Skončila v prosinci Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podíleli: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateřina Kořínková. Do studie vstoupilo v hradeckém centru celkem 11 pacientů. Klinické zkoušení psychofarmak SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: Zadavatel: CRO Pharmnet. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph..D. Spolupracovník: MUDr. Jiří Masopust. Studie pokračuje. Efficacy of Aripiprazole in Combination with Valproate or Lithium in the Treatment of Mania in Patients with Bipolar Disorder Partially Nonresponsive to Valproate or Lithium Monotherapy. Zadavatel: Bristol Myers Squibb. Koordinátor: MUDr. Jaromír Hons. 14

15 Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Zadavatel: Organon, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Dvojitě slepá randomizovaná srovnávací studie flexibilního dávkování paliperidon palmitátu + Risperdal Consta. Zadavatel: Johnson & Johnson., Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Odborné posudky a redakční recenze Oponentské posudky k disertačním pracím: Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., byl oponentem habilitace MUDr. Jána P. Praška, CSc. (3. lékařská fakulta UK Praha) Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., (2 posudky), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 posudky), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 posudky). Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SUKL: Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph. D., ( 1 posudek), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (3 posudky ) Oponetský posudek vypracovaný pro MŠMT: Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., zpracoval jeden posudek k projektu č. 1M06039 programu Výzkumná centra 1M. Redakční recenze: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc., (4 recenze), MUDr. Jaromír Hons (1 recenzi), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (4 recenze ), MUDr. Jiří Masopust (1 recenzi), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc., (5 recenzí), MUDr. Ivan Tůma, CSc., (2 recenze). Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. recenzoval kapitolu pro knihu: Mental Health Care in the Czech and Slovak Republics: Continuity and Change After the Fall of Communism. 15

16 Seznam publikací pracovníků kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky - graficky zvýrazněno. Publikace v časopisech, původní práce, přehledové články, kazuistiky, ostatní Fleischhacker, W. W. Keet, I. P. M., Kahn, R. S., Hummer, M., Peuskens, J., Kortenberg, J., Hranov, L.G., Libiger, J. Dollfus, S., Gaebel, W., Davidson, M., Galderisi, S., Keet, I. P. M., Boter, H., Rybakowski, J., Marcinkowski, K., Gheorghe, M., Lopez I., Juan-Jose., Sedvall, G., Riecher-Rössler, A. The European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST): Rationale and design of the trial. Schizophrenia Research. 2005, 78, (2-3), s (Původní) Hanuš, H. Etická dilemata moderní medicíny. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (3), s (Ostatní) Hanuš, H. Za PhDr. Vladimírem Panouškem. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hanuš, H. Zemřel nejstarší čtenář časopisu SCAN. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hanuš, H. Sonda do života mládeže na počátku nového století. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (6), s (Ostatní) Hosák, L. 13. kongres Asociace evropských psychiatrů (AEP) Mnichov dubna Psychiatrie. 2005, 9, (2), s (Ostatní) Hosák, L. Deprese a její léčba. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Hosák, L. Význam interakcí mezi geny a prostředím pro osobnost a chování. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (4-5), s (Ostatní) Hosák, L. Zpráva z 18. kongresu ECNP v Amsterdamu. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (6), s (Ostatní) 16

17 Hosák, L., Preiss, M., Čermáková, E. Predikce úspěšnosti ústavní odvykací léčby u závislých na metamfetaminu. Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (2), s (Původní) Hosák, L., Hosáková, J., Čermáková, E. Syndrom profesionálního vyhoření zdravotnických pracovníků. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (4), s (Původní) Křivková, E. Hraniční porucha osobnosti. Diagnóza, kterou se učíme rozpoznávat a léčit. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. Nové přístupy v diagnostice a léčbě akutních stavů v gerontologii. 1. vyd., Brno: Medica Publishing. 2005, s (Ostatní) Kučera, V. Kazuistika 10. Kazuistiky z psychiatrie. 1. vyd., Praha: Galén. 2005, s (Kazuistika) Kučera, V. Kazuistika 11. Kazuistiky z psychiatrie. 1. vyd., Praha: Galén. 2005, s (Kazuistika) Libiger, J. Diabetes u pacientů léčených antipsychotiky. Vnitřní lékařství. 2005, 51, (S2), s (Přehledový) Libiger, J. Komentář k článku: Vliv polymorfismu promotoru genu serotoninového transportéru na účinnost mirtazapinu a paroxetinu a na jejich nežádoucí účinky u velké deprese ve stáří. Archives of Geneneral Psychiatry (české a slovenské vydání) 2005, 3, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Perorálny topiramát zmierňuje následky pitia a zlepšuje kvalitu života u jedincov závislých od alkoholu. Archives of General Psychiatry (české a slovenské vydání) 2005, 3, (1), s (Ostatní) Libiger, J. Komentář k článku: Postoje k medikaci antipsychotiky: Vliv klinických proměnných a vztahů se zdravotníky. Archives of General (české a slovenské vydání) 2005, 3, (4), s (Ostatní) Libiger, J. Psychiatrie patnáct let po listopadu Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (2), s (Ostatní) Libiger, J. Psychotická onemocnění v praxi. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Libiger, J. Search for a Systematic Approach to the Diagnosis of Personality 17

18 Disorders. Personality Disorders. 1. vyd., Londýn: John Wiley&Sons Ltd. 2005, s (Kapitola v příručce, původní) Libigerová, E. Úzkostné poruchy v primární péči. Postgraduální medicína, 2005, 7, (1), s (Přehledový) Masopust, J., Říhová, Z., Urban, A., Zumrová, A. Kognitivní a emoční změny u spinocerebelární ataxie. Psychiatrie pro praxi, 2005, 6, (6), s (Kazuistika) Masopust, J., Urban, A., Malý, R. Antipsychotika - rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci? Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (2), s (Přehledový) Masopust, J., Urban, A., Vališ, M. Psychopatologické příznaky jako první projev gliomu. Česká a slovenská psychiatrie. 2005, 101, (3), s (Kazuistika) Panoušek, V. Nemocnice není jen medicína. Scan: časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. 2005, 15, (1), s (Ostatní) Palička, V., Panoušek, V. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové a 60 let jejího života. Časopis lékařů českých. 2005, 144, (Suppl. 3), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B. Kvalita života nemocných po transplatnaci krvetvorných buněk: transverzální, retrospektivní studie. Kontakt.2005, VII, (3-4), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Global Quality of life in patients who have undergone the hematopoietic stem cell transplantation: Finding from transversal and retrospective study. Experimental Oncology. 2005, 27, (3), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Blažek, M. Transplantace krvetvorných buněk a kvalita života. Vojenské zdravotnické listy 2005, LXXIV, (1), s (Přehledový) Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L. Blažek, M. Globální kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. XXVIII. Brněnské onkologické dny s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty, 1. vyd., Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XIX. Konferenci pro sestry a laboranty v roce , s (Přehledový) Slováčková, B., Slováček, L. Příspěvek k biologickým, filozofickým a teologickým aspektům morálky. Kontakt. 2005, 7, (3-4), s (Přehledový) 18

19 Smolík, P. Letní čas, biologické rytmy a lidské zdraví. Interní medicína pro praxi. 2005, 7, (10), s (Ostatní) Smolík, P. Poruchy spánku u duševních poruch dospělého věku. Practicus. 2005, 4, (4), s (Přehledový) Šlaisová, I. Hodnocení nelékařského ošetřovatelského personálu na psychiatrické klinice. Sestra. 2005, 15, (3), s (Přehledový) Šlaisová, I. Komunikace v ošetřovatelství. 1. díl: Agresivní pacient. Florence. 2005, 1, (1), s (Přehledový) Šlaisová, I. Výsledky hodnocení pracovniků v kategorii SZP na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. Aktuality oboru TRN vyd., Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění. 2005, s (Přehledový) Tůma, I. Antipsychotika druhé generace v léčbě bipolární poruchy. Psychiatrie pro praxi. 2005, 6, (5), s (Přehledový) Tůma, I. Bipolární porucha a bipolární spektrum: novinky v terapii. Postgraduální medicína. 2005, 7, (1), s (Přehledový) Tůma, I. Deprese a diabetes. Vnitřní lékařství. 2005, 51, (S2), s. S94-S98. (Přehledový) Tůma, I. Deprese v ordinaci všeobecného lékaře. Medicína po promoci. 2005, 6, (1), s (Přehledový) Tůma, I. Duloxetin - třetí antidepresivum skupiny SNRI. Remedia. 2005, 15, (6), s (Přehledový) Urban, A., Kremláček, J., Libiger, J. Mismatch negativity u pacientů se schizofrenií. Psychiatrie. 2005, 9, (4), s (Přehledový) Urban, A., Masopust, J., Malý, R. Prolaktin jako faktor zvýšené agregace destiček. Psychiatrie. 2005, 9, (1), s (Přehledový) Vališ, M., Taláb, R., Masopust, J. Únava u roztroušené sklerózy mozkomíšní a možnosti jejího ovlivnění v neurologické praxi. Neurologie pro praxi. 2005, 6, (1), s (Přehledový) Zdražilová, V. Ošetřovatelský proces u pacienta s anxiózní poruchou. Sestra (Tématický sešit: Psychiatrie). 2005, 15, (12), s (Kazuistika) 19

20 ABSTRAKTA Dostálková Š., Archalousová, A., Šlaisová, I., Šauer, K., Vašátková, I. Role mentora při vedení odborných praktických seminářů ve vzdělávání sester a porodních asistentek bakalářských programů LF v HK. In XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2005, s. 32. Hons, J. Bipolární afektivní porucha u žen - specifika průběhu a terapie. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., Čermáková, E. Prediction of efficacy of inpatient treatment in metamphetamine dependence. European Psychiatry. 2005, 20, (Suppl. 1), s. S31-S31. Kremláček, J., Urban, A., Kubová, Z., Kuba, M., Langrová, J., Libiger, J. Visual mismatch negativity: methods and recordings in schizophrenia. Clinical Neurophysiology. 2005, 116, (6), s. E8-E8. Lánský, M., Smolík, P., Koblížek, V., Dršata, J., Sedlák, V. Poruchy spánku u pacientů vyšetřených na UNK klinice v Hradci Králové. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, 1. vyd., Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o. 2005, s Lex, A., Milanova, V., Tůma, I., Gheorghe, M., Moeller, H. J. Risperidone long- -acting injectable significantly improved efficacy and tolerability in patients with psychotic disorders previously receiving conventional oral neuroleptics. Schizophrenia Bulletin. 2005, 31, (2), s Malý, R., Masopust, J., Konupčíková, K., Urban, A., Dulíček, P. Lupus anticoagulant and FV Leiden associated with clozapine use and venous thromboembolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005, 3, (Suppl. 1), s. P1866-P1866. Malý, R., Masopust, J., Urban, A., Dulíček, P., Antipsychotika - rizikový faktor žilní tromboembolické nemoci? Cor et Vasa, 2005, 47, (4, Suppl.), s Masopust, J., Urban, A., Říhová, Z.,Urbanová, E., Kremláček, J.,Zumrová, A. Association of Functional Examination Methods and Cognitive Deficit in Patients with Autonomic Dominant Spinocerebellar Ataxia - A Pilot Study. The World Journal of Biological Psychiatry. 2005, 6, (Suppl 1), s Masopust, J., Urban, A., Vališ, M. Léčba psychózy u Parkinsonovy nemoci klozapinem - kazuistika. Neurologie pro praxi. 2005, 6, (6), s

21 Masopust, J., Zumrová, A., Urban, A., Kremláček, J., Říhová, Z., Urbanová, E. Association of functional examination and cognitive deficit in autonomic dominant spinocerebellar ataxia. Clinical Neurophysiology. 2005, 116, (Suppl.), s. e12-e13. Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M.. Globální kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 1. vyd., Olomouc. 2005, s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M. Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové. Trombóza a hemostáza vyd., Hradec Králové: HK CREDIT spol. s.r.o. 2005, s Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L., Blažek, M. Kvalita života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN Hradec Králové:transverzální, retrospektivní studie. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd., Olomouc. Solen, s.r.o. 2005, s Smolík, P. Mental health care challenges in Central European countries. Psychiatriki. 2005, 16, (Suppl 1), s Šutiak, V., Šutiaková, I. Sylaby predmetu základy farmakológie v rámci študijného odboru ošetrovatelstvo. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni. Nitra, September 2005, s Tůma, I. Poruchy paměti u schizofrenie - přehled. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Urbanová, E., Masopust, J, Urban, A., Vižďa, J.,Kafka, P. The value of brain SPET in patients with spinocerebellar ataxia. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2005, 32, (Suppl. 1), s. S193-S193. Zumrová, A., Masopust, J., Říhová, Z. Repeatové choroby - co to je a proč mají psychiatra zajímat? seu Spinocerebellární ataxie a problematika cerebellárního kognitivně-afektivního syndromu. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 2), s Zumrová, A., Masopust, J., Urban, A. Spinocerebelární ataxie z pohledu neurologa a psychiatra. Psychiatrie. 2005, 9, (Suppl 1), s

22 OCENĚNÍ Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. získal cenu časopisu European Psychiatry za článek Temperament and character inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. 22

23 Přednášky pracovníků kliniky Poznámka: Přednášky jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora. Přednášky připravené více autory jsou zařazeny v abecedním pořádku podle příjmení prvního autora. Graficky zvýrazněna jsou i příjmení pracovníků kliniky, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři. Čejková, J. Ošetřovatelský proces u pacientky s bipolární afektivní poruchou. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Čejková, J. Ošetřovatelský proces u pacienta s depresí. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové, září Čížek, J., Martinek, C., Tibenská, A., Slavíková, J. Průběžné výsledky sledování efektivity léčby v LNN Nechanice. (Poster). XI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 44. konference sekce AT při ČLS JEP. Měřín-Slapy nad Vltavou května Dostálková, Š., Archalousová, A., Šlaisová, I., Šauer, K., Vašátková, I. Role mentora při vedení odborných praktických seminářů ve vzdělávání sester a porodních asistentek bakalářských programů na LF v HK. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové září Finková, I., Dlesková, J. Historie ošetřovatelství v psychiatrii. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 31. března Habrová V. Ošetřovatelská péče u pacientky s mentální anorexií. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Habrová V. Ošetřovatelská péče u pacientky s mentální anorexií. XI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové září Hloušková, M. Sociální práce s psychicky nemocným pacientem. I. odborná konference věnovaná Ošetřovatelské péči v psychiatrii. FN Hradec Králové, 1. dubna Hons, J. Mechanismus účinku atypických antipsychotik. AZ Neuroscience Academy 1 st Czech-Slovak International Meeting. Polsko. Krakow, května

24 Hons, J. Bipolární afektivní porucha u žen specifika průběhu a terapie. Sympozium praktických psychiatrů. Olomouc, září Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. PL Opava, 20. září Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. Hradec Králové, 1. listopadu Hons, J. Nové možnosti v terapii schizofrenie odborný seminář pro psychiatry. PL Jihlava, 3. listopadu Hons, J. Specifika průběhu a terapie bipolární poruchy u žen. Vzdělávací kurz farmakoterapie duševních poruch. Hotel Aurum Černý Důl, 12. listopadu Hons, J. Nové možnosti farmakologického ovlivnění glutamátergní dysfunkce u schizofrenie. Klinický seminář Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha, 23. listopadu Hosák, L., Csémy, L., Preiss, M., Čermáková, E. Prediction of efficacy of inpatient treatment in metamphetamine dependence. Poster. 13th Congress of the Association of European Psychiatrists. Munich, dubna Hosák, L. Farmakogenetika antipsychotik. Komplexní terapie psychóz v praxi. Opava, dubna Hosák, L. Farmakoekonomika a její význam v moderní medicíně. Workshop. Deprese a její léčba. (AMEPRA). Karlovy Vary, května Hosák, L. Slabá, L. Mentální anorexie. Odborný seminář Porodnické a gynekologické kliniky FN Hradec Králové, 14. června Kokešová, A., Plavcová, K., Hosák, L. Ošetřovatelský proces u pacientky s deliriem nasedajícím na demenci. Poster. 11. celostátní gerontologický kongres. Hradec Králové, listopadu Křivková, E. Duální diagnózy. Workshop 3. II. Mezinárodní konference na téma Komunitní spolupráce v ČR. Spořitelní akademie. Brno, dubna Libiger, J. Stav a směrování farmakoterapie schizofrenie. Satelitní firemní sympozium Bristo-Myers Squibb. 47. česko slovenská psychofarmakologická konference. Lázně Jeseník, ledna

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Profesní životopisy lékařů

Profesní životopisy lékařů Profesní životopisy lékařů Prim. MUDr. Peter Kraus Vzdělání 10/2016 Zvláštní odborná způsobilost v oboru Urogynekologie 10/2012 Diplom celoţivotního vzdělávání 07/2008 Specializovaná způsobilost Gynekologie

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2012 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2015 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR diskuze II. III. IV. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie Definice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B.

PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR. IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. PRÁCE NA ÚSEKU HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Certifikovaný kurz akreditovaný MZ ČR IX. běh 2018 Sídlo Skupiny B. Braun Praha 4 ÚVOD V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2016 Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2017 výtvarná práce asistentky kliniky Bc.

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 11 11.8.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více