STŘEDA 21. KVĚTNA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA 21. KVĚTNA 2008"

Transkript

1 STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 PŘEDSEDA: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Přivítání Předseda. Vážené dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením, že mohu přivítat delegaci mexického kongresu v čele se senátorem Guadarramou, která sedí na čestné galérii. Srdečně vás vítám. (potlesk) Delegace se dnes zúčastní šestého setkání Společného parlamentního výboru EU Mexiko. Mexiko je blízkým partnerem Evropské unie a toto setkání se uskuteční v době velmi důležité pro vztahy mezi Mexikem a Evropskou unií. Na summitu v Limě minulý víkend se ukázalo, že máme mnoho společných zájmů. Měl jsem příležitost pohovořit si i s vaším prezidentem, panem Felipem Calderónem. Společný parlamentní výbor bude dnes odpoledne diskutovat též o změně klimatu, a proto věřím, že o tuto plenární rozpravu projevíte zájem. Kolegům a přátelům z Mexika přeji úspěšný pobyt ve Štrasburku. 3. Vědecké údaje o změně klimatu: závěry a doporučení pro rozhodovací proces (rozprava) Předseda. Dalším bodem jednání je předběžná zpráva (A6-0136/2008) vypracovaná panem Florenzem o vědeckých údajích o změně klimatu: závěry a doporučení pro rozhodovací proces (2008/2001(INI)). Karl-Heinz Florenz, zpravodaj. (DE) Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane úřadující předsedo, vítejte v Evropském parlamentu. Co vedlo Evropskou unii k vytvoření Dočasného výboru pro změnu klimatu? Byl to správný přístup, že jsme představili všeobecný pohled na to, jak my Evropská unie zamýšlíme řešit tuto otázku. Jestliže chceme na mezinárodní úrovni pomoci zabezpečit, aby tato otázka byla trvalým bodem programu jak to úspěšně jménem Komise činí Stavros Dimas musí jak Evropská unie, tak Parlament jasně vyjádřit, jaká je naše koncepce, jinými slovy musíme jasně ukázat, jaká je naše vizitka v této otázce. Konečně Evropa musí ukázat, jak tuto otázku řešíme, jaké stanovisko jsme zaujali, abychom podnítili ostatní země a kontinenty pohnout se stejným směrem jako my. Proto je důležité, abychom začali vědeckým hlediskem této diskuse a přesně o tom budeme dnes hovořit. Zaměření se na toto hledisko nikdy nepřinese přitažlivou zprávu, protože jde o status quo. Nejsou to žádné politické machinace typu: tady trošku ubereme, tady zase přidáme. Jde o zaměření pozornosti na údaje. Tyto údaje se nám podařilo shromáždit v četných tematických strategiích, při nichž jsme do Bruselu a Štrasburku pozvali dva nositele Nobelovy ceny. Vážený pane předsedo, podařilo se vám zorganizovat vynikající akci a váš

2 projev o změně klimatu byl velmi významný a z mého pohledu nesmírně inspirativní, jelikož mě motivoval, abych zdvojnásobil své pracovní nasazení. Vyslechli jsme si názory mnoha odborníků z mezinárodních organizací celého světa v čele s mým dobrým přítelem, panem Guidem Sacconim, který to vše velmi dobře zorganizoval. Dokázali jsme pozvat i některé kritiky, ale, bohužel, nepřijeli všichni, protože nemají zájem, aby se jejich kritika podrobila zkoumání na mezinárodní úrovni. Vydávat kritiku v tisku bez ochoty podrobit jí formálnímu přezkoumání lze jen těžko považovat za hrdinský čin. Uvítal bych účast alespoň jednoho nebo dvou kritiků, kteří by byli ochotní vystoupit v rámci mezinárodní diskuse. Měli jsme možnost přečíst si mnoho skvělých dokumentů. Aktivně se na tom podílel i Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Konzultovali jsme též s Organizací OSN pro výživu a zemědělství, Programem OSN pro životní prostředí a Klimatickou konferencí Spolkové republiky Německo a mnohými dalšími, výsledkem čehož jsou údaje, které dnes máme před sebou. Nejde o bojovný typ zprávy, jak občas tvrdili někteří mí přátelé. Je to zpráva o stavu představující základ, podle něhož se rozhodneme, jak budeme v budoucnu postupovat. Argumenty jasně ukazují, že existuje vědecký konsenzus, díky kterému můžeme v práci postupovat. Dosáhli jsme konsenzu v tom, jak bychom měli hodnotit antropogenní vliv toto téma je obsaženo v článku 3. Máme dostatečné informace, na základě kterých můžeme tvrdit, že pro budoucnost je důležitý cíl omezit zvyšování celkové průměrné teploty maximálně na 2 C nad úroveň před průmyslovou revolucí. Co bychom tedy měli v budoucnosti učinit? Tady v Evropě musíme sebrat veškeré své síly a soustředit je na novou, třetí průmyslovou revoluci, založenou na třech pilířích trvalé udržitelnosti: na pilíři udržitelnosti produktů, na sociálním rozměru a samozřejmě na hospodářském rozměru. Není to zátěž, ale naopak obrovská příležitost, kterou musíme dále rozvíjet jako svou vizi. Jedno je jisté: Diskuse o klimatu je jen menší částí našeho problému. Musíme se intenzivněji věnovat debatě o udržitelnosti. Je skutečností, že jen za pět set let dokážeme vyčerpat energii, která se vytvářela miliony roků, a nemáme vůbec žádnou odpověď na otázku, jak si naše děti nebo děti našich dětí budou moci v budoucnosti zabezpečit pro sebe dostatek zdrojů energie. V tom vidím obrovskou příležitost. Potřebujeme odvahu být tvořiví. Doba kamenná neskončila proto, že jsme už neměli kamení. Ale já vám říkám, že doba kamenná naštěstí skončila proto, že jsme my politici měli odvahu. Odvahu uchopit budoucnost do vlastních rukou, odvahu pro svoje děti a pro tuto naši planetu. (potlesk) Předseda. Děkuji mnohokrát, pane Florenzi, i za milá slova, která jste adresoval předsedovi. Je spíše výjimkou než pravidlem vyjadřovat takto přátelské porozumění. Jelikož je mým úkolem být objektivní a neutrální, nebudu upozorňovat na to, že si málokdy mohu vyslechnout nějakou chválu, zvláště z vlastní politické rodiny. Proto je to, co se přihodilo dnes ráno, pro mne velkou událostí! Janez Podobnik, úřadující předseda. (SL) Vážený pane předsedo, vážený pane Florenzi, vážené dámy a pánové, na stole máme důkaz, že člověk je odpovědný za velké změny klimatického systému a že tyto změny se už negativně projevily v přírodě a v lidské společnosti. Jisté je také to, že nebudeme-li okamžitě jednat a výrazně nesnížíme emise

3 skleníkových plynů ještě v tomto století, bude nadále stoupat celková teplota, což bude mít za následek obecnou škodu a rozvrat. Čtvrtá hodnotící zpráva Mezinárodního panelu OSN o změně klimatu vydaná ve Španělsku v listopadu 2007 představuje zatím nejucelenější a nejdůvěryhodnější vědecké hodnocení změny klimatu. Ve zprávě se uvádí, že není pochyb o tom, že se podnebí otepluje a že zvyšování průměrné celkové teploty za posledních padesát let s největší pravděpodobností způsobila antropogenní koncentrace skleníkových plynů. Hodnotící zprávy týkající se této situace, které uveřejnil panel IPCC od roku 1990, poukazují na to, že věda v posledních letech výrazně pokročila, pokud jde o změnu klimatu a její následky. Lze to připsat několika faktorům: narůstajícímu počtu důkazů o změně klimatu, tvrdé práci vědců a lepšímu šíření vědeckých objevů. Jak pan Florenz uvádí ve své průběžné zprávě, která podle našeho názoru nabízí několik velmi důležitých svěžích postřehů v souvislosti s uváděnými problémy, které dnes dobře známe, vyžaduje tento stav sám o sobě okamžitě vytvořit a uplatňovat opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů. Všichni víme, že právě proto se hlavy evropských států a vlád rozhodly v březnu minulého roku vyslat mezinárodnímu společenství důrazné poselství se závazky týkajícími se snížení emisí skleníkových plynů. Evropská unie je rozhodnutá plnit tyto závazky na základě integrovaného přístupu ke klimatické a energetické politice. Zadruhé bude věnovat zvláštní pozornost efektivnímu využívání energií, obnovitelným zdrojům energie, biopalivům, zachycování a uskladňování oxidu uhličitého a obecně přechodu na hospodářství s nízkými emisemi CO 2. Vážené dámy a pánové, chtěl bych vám zároveň připomenout nejnovější rozhodnutí Evropské rady. Jak už jsem říkal, minulý rok přijala Evropská unie rázné a dalekosáhlé závazky v souvislosti s klimatickou a energetickou politikou. Teď v roce 2008 nastal čas jednat. Na konferenci o změně klimatu, která se konala v prosinci minulého roku na Bali, nastal významný přelom v souvislosti se započetím procesu mezinárodních jednání, do kterého jsou zapojeny všechny země rozvinuté i rozvojové. Akční plán z Bali představuje náčrt tohoto procesu. Evropská unie je rozhodnuta nadále si udržet rozhodující mezinárodní úlohu v oblasti změny klimatu a energetiky a zachovat potřebné podněty pro jednání v rámci rozhovorů OSN, zejména na jednom z nejbližších setkání, které bude letos v Poznani. Cílem je zabezpečit, aby bylo v roce 2009 v Kodani dosaženo ambiciózní celkové a integrované dohody o změně klimatu na období po roce 2012, která bude v souladu s cíli Evropské unie a zabezpečí, že se celková teplota nezvýší více než o dva stupně. K tomu Evropská unie významně přispěje dodržením cílů stanovených na jarním setkání Evropské rady v roce Hlavní výzvou je provést přechod na bezpečné a udržitelné hospodářství s malými emisemi CO 2 způsobem, který bude v souladu s trvale udržitelným rozvojem Evropské unie, její konkurenceschopností, spolehlivými dodávkami energie, bezpečností potravin a zdravým udržitelným veřejným financováním. Stavros Dimas, člen Komise. (EL) Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, děkujeme, že jste nám dnes poskytli příležitost diskutovat o průběžné zprávě Dočasného výboru pro změnu klimatu, kterou předložil pan Florenz. Blahopřeji mu k vynikající práci.

4 Zpráva potvrzuje podporu Evropského parlamentu ambiciózní politice Společenství v souvislosti s bojem proti změně klimatu. Vážený pane předsedo, chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval všem poslancům Evropského parlamentu za jejich vytrvalou podporu a podstatný přínos k propagaci naší klimatické politiky, za zvyšování povědomí veřejnosti a informování poslanců v dalších zemích. Vážený pane předsedo, zároveň bych chtěl zdůraznit, že i vy jste sehrál významnou úlohu v propagaci klimatické politiky Evropské unie. Jsem si jistý, že tak jako vy, i poslanci Evropského parlamentu budou pokračovat v plnění tohoto poslání se stejným odhodláním, abychom za následující dva krátké roky, které jsou před námi, dospěli na konci roku 2009 v Kodani k dohodě. Tak budeme moci účinně řešit tuto velkou hrozbu pro naší planetu. Jednak v EU intenzivnějšími diskusemi o balíčku opatření týkajících se klimatu a energetiky a jednak v rámci mezinárodních jednání, na nichž musíme posbírat veškeré síly a spolupracovat, jak nejlépe umíme. Musíme využít přímý start Evropské unie a mít na paměti konferenci, která se uskuteční v prosinci 2009 v Kodani. Dvě okolnosti nám pomohli dosáhnout důležitých rozhodnutí přijatých na Bali: pozice Evropy jako světového vůdce v boji proti změně klimatu a vědecké poznatky Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Díky těmto závěrům uznalo mnoho světových vůdců, že skutečně existuje naléhavá potřeba jednat. Tato série vědeckých zpráv umožnila občanům a politickým vůdcům, včetně poslanců různých zemí, lépe pochopit rozsah výzvy a vážných hrozeb, kterým budeme muset čelit, pokud změnu klimatu nezastavíme. Myslím, že se skoro všichni shodneme na tom, že naléhavá potřeba okamžitě přijmout odvážná opatření v boji proti změně klimatu byla skutečně vědecky prokázána. Průběžná zpráva, kterou máme před sebou, obsahuje souhrn těchto opatření. Tato zpráva jasněji než kdykoliv předtím vysílá vědecké poselství, které v roce 2007 vydal panel IPCC a další zdroje. Vědecká diskuse o tom, zda změnu klimatu způsobuje lidská činnost, trvala desetiletí, zejména díky skeptickým postojům, které zabraňovaly přijetí rozhodných opatření. Dnes tato debata skončila. Neznamená to, že známe odpovědi na všechny otázky, ani že jsme vše dopodrobna pochopili, ale máme už dostatek informací, abychom mohli vyvodit závěr, že je v našem zájmu rychle přijmout ambiciózní opatření v souvislosti s bezpečností energie, ale také v hospodářských, ekologických a sociálních souvislostech. Nejenže si už nemůžeme dovolit déle čekat, ale co je ještě horší čas, který nám zůstává, je omezený. Jestliže chceme omezit globální oteplování na 2 C, což je hraniční hodnota, po jejímž překročení ztratíme schopnost omezit či odvrátit ekologické následky, pak emise skleníkových plynů dosáhnou vrcholu nejpozději za 10 až 15 let. Abychom měli z dlouhodobého hlediska šanci, že nepřekročíme hranici 2 C, musí se celkové emise v porovnání s úrovní roku 1990 snížit do roku 2050 o 50 %. Toho dosáhneme jen tehdy, pokud radikálně změníme způsob výroby a využívání energie. Musí nastat celosvětový přechod na hospodářství s nízkými emisemi CO 2 a zároveň malé, ale důležité změny v mnohých oblastech našeho každodenního života. Potřebujeme doslova zelenou revoluci. Zprávy panelu IPCC jednoznačně ukázaly, že i při ambiciózních opatřeních na snížení emisí už pravděpodobně nedokážeme odvrátit některé závažné následky změny klimatu. Mezinárodní společenství na ně proto musí být připraveno. Z tohoto důvodu bude potřebná podpora zejména pro nejzranitelnější rozvojové země, které budou čelit nejvážnějším problémům.

5 Nyní se chci věnovat jednání OSN. Máme k dispozici málo času, protože naší hlavní prioritou je dosáhnout v roce 2009 dohody v Kodani. Je to velká výzva dosáhnout podepsání základní komplexní dohody, která splní ambiciózní cíle stanovené podle vědeckých zjištění. Našim cílem je přesvědčit mezinárodní partnery, aby podepsali tuto ambiciózní dohodu, a to bude vyžadovat obrovské úsilí. Proto musí Evropská unie zůstat věrná své dosud úspěšné strategii. Znamená to, že musíme dosáhnout pozitivních výsledků doma a tak ukázat partnerům v zahraničí, že přijímání ambiciózních opatření není proti jejich zájmům, ani není zaměřené na omezení hospodářského rozvoje. Jednou z výzev bude zabezpečit účast rozvinutých zemí na úsilí snížit emise na úroveň, která odpovídá cíli 2 C. To znamená snížit do roku 2020 jejich emise z úrovně roku 1990 o 25 až 40 %. Nechci chodit kolem horké kaše. Proto vyzývám Spojené státy americké, aby se zhostily svého úkolu a začaly řešit tuto výzvu. Místo toho, aby bránily postupu, musí jej podporovat. Při nedávné návštěvě v USA jsem si uvědomil, že probíhající diskuse se začínají hýbat správným směrem, ale zjevně od nich očekáváme mnohem více. Tak jak pracujeme s rozvinutými zeměmi, musíme pracovat i na tom, abychom dosáhli ambiciózních závazků v souvislosti se snížením emisí rozvojových zemí, zejména těch rozvinutějších. Existuje více možností, jak snížit emise, a všechny představují další významné výhody pro energetickou bezpečnost, lidské zdraví a všeobecný rozvoj. V budoucí dohodě musíme v roce 2009 přijmout a podpořit opatření v tomto směru. Věřím, že i v této souvislosti se věci hnuly správným směrem. Sledujeme stále větší povědomí v souvislosti s potřebou přijmout kroky v boji proti změně klimatu. Zároveň jsou stále více zřejmé i další výhody, ať již v souvislosti se zabezpečením energie, lidským zdravím nebo hospodářským rozvojem, které se daří nejen zabezpečit, ale i zlepšit. Nedávná návštěva zástupců Komise v Číně potvrdila, že naši kolegové v Číně si plně uvědomují svoji narůstající povinnost přijmout vnitřní opatření. Takováto opatření už začali přijímat a plánují pokračovat ve svém úsilí. Musíme je podpořit dvoustranně i mnohostranně. V následujících měsících a příští rok budeme mít dost příležitostí, abychom prosadili své poselství. Jednou z nich je i konference zemí skupiny G8 a G8+5, na níž se japonské předsednictví hodlá zaměřit na změnu klimatu. Další příležitosti se naskytnou v rámci iniciativy pod dohledem OSN pro vedoucí světová hospodářství a v rámci různých programů dvoustranné spolupráce Evropské unie v otázkách změny klimatu. Všechny tyto příležitosti využijeme. Přesvědčíme své partnery, že musíme přijmout okamžitá opatření a naplánovat rozumná a uskutečnitelná opatření v souvislosti s energetikou a změnou klimatu. Ve svém úsilí musíme neustále zdůrazňovat vědecká zjištění, která tvoří základ naší činnosti. Musíme neustále upozorňovat na to, jaké následky by měla nečinnost nebo nepřiměřená opatření. Jak víme, společná vize bude předmětem jednání v kontextu plánu z Bali. Je velmi důležité, aby se o této vizi jednalo na základě autoritativních vědeckých názorů, které máme k dispozici. Musíme trvat na tom, aby se jednání vedla ve světle těchto vědeckých zjištění. Jsem přesvědčený, že společně máte stejně významnou úlohu jako Komise, jejímž cílem je odevzdat toto rozhodující poselství našim partnerům, občanům a jejich parlamentním zástupcům. Joseph Daul, jménem skupiny PPE-DE. (FR) Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, promiňte, že jdu pozdě, ale snažil jsem se jít pomalu, abych chránil naše ovzduší.

6 Hlavním bodem naší dnešní diskuse jsou vědecké poznatky o změně klimatu. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegovi Karl-Heinzovi Florenzovi za vynikající práci a za to, že se této otázce neustále věnuje. Vážené dámy a pánové, podařilo se nám získat vědecké poznatky o změně klimatu. Podle názoru většiny odborníků tohoto oboru již nemůžeme mít pochybnosti o tom, zda globální oteplování je nebo není skutečné nebo zda je či není způsobené činností lidí. Najdou se disidenti, kteří tento jev zpochybňují, aniž by poskytli jakékoli skutečné důkazy. Průběžná zpráva našeho Dočasného výboru pro změnu klimatu představuje první fázi procesu, který povede k hledání řešení. Téměř všichni se shodneme, že zvyšování celosvětové teploty je třeba omezit na dva stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí a zároveň si uvědomujeme, že by naším cílem mělo být ještě větší přibrzdění zvyšování teploty. Diskuse o změně klimatu se však nemůže omezit na boj statistických údajů. Hovoříme-li o klimatu, máme na mysli rozpouštějící se ledovec na severním pólu, vysušování velkých území, celosvětové oteplování, přesun živočišných druhů a zejména jevy, které by mohly mít katastrofální následky v souvislosti s přesídlováním lidí. Je to velká výzva pro celé lidstvo. Nejvíc budou trpět regiony v nejchudších zemích v Africe, Asii, Střední a Latinské Americe, kde se předpokládá ekologická migrace. Vznikne nový druh uprchlíků v důsledku extrémních klimatických podmínek. Nebudou to političtí uprchlíci ani hospodářští migranti, ale klimatičtí uprchlíci. Dále je zde riziko potravinové krize, protože bude stále méně orné půdy. Až se začnou ztrácet zásoby pitné vody, bude narůstat napětí, v důsledku čehož mohou vypuknout války o kontrolu zdrojů. V této souvislosti máme obrovskou odpovědnost. Nemáme už prostor na zpochybňování samotného jevu změny klimatu, a proto musíme začít spolupracovat při hledání řešení a jejich realizaci. Soubor opatření v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie, který v lednu předložila Komise, je též předmětem diskuse Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku: jde o systém obchodování s emisními kvótami, rozdělení klimatické zátěže, zachycování a uskladňování oxidu uhličitého a obnovitelnou energii. Poslanci naší skupiny PPE-DE v těchto výborech a skupiny PPE jako celku se intenzivně zabývají řešením těchto otázek. Očekáváme mnoho takovýchto debat a jsme odhodláni spolupracovat tak, abychom dosáhli kompromisu v prvním čtení. Je nevyhnutelné, aby Parlament a Rada dospěli k dohodě před evropskými volbami. Vážené dámy a pánové, Evropská unie převzala úlohu světového vůdce v boji proti změně klimatu a tuto pozici vůči svým mezinárodním partnerům si musí zachovat. Pokud my nebudeme brát naši úlohu vážně a nebudeme podněcovat USA a další země, jak jste, pane komisaři, uváděl například Čínu a Indii, aby se k nám připojily v boji proti změně klimatu, kdo jiný pak bude tuto úlohu plnit? Evropa musí být jednotná a plně akceschopná v prosinci 2008 na Světové konferenci v Poznani, na které by se mohla připravit půda k přijetí dohody, kterou, doufejme, budeme moci podepsat v prosinci 2009 v Kodani. Je to výzva pro celý svět, ale Evropa je velmoc, která může přesvědčit své partnery, aby se zapojili do boje. Musíme svým dětem a vnoučatům připravit lepší budoucnost. Martin Schulz, jménem skupiny PSE. (DE) Vážený pane předsedo, Socialistická skupina navrhla založení Dočasného výboru pro změnu klimatu a když jsme předkládali tento

7 návrh, byli jsme přesvědčeni víc než kdykoli před tím, že se nacházíme v rozhodujícím stadiu v souvislosti s evropskou či dokonce mezinárodní politikou, protože to, co očekáváme od tohoto výboru, je herkulovská úloha, a to nikoli pouze v rámci tohoto Parlamentu. Je třeba říci, že otázky, kterými se výbor zabývá, představují obrovskou úlohu německy bychom řekli úlohu století. Skutečně jde o problémy, které se musí vyřešit v tomto století, protože pokud je teď nevyřešíme, nenávratně ztratíme mnohé věci, které bychom měli zabezpečit pro budoucí generace. Z tohoto důvodu vítám skutečnost, že tato diskuse odhalila velký konsenzus poslanců tohoto Parlamentu v tom, že musíme vynaložit obrovské úsilí, abychom dokázali zvládnout výzvy, kterým čelíme. Proto bych i já chtěl poděkovat panu Karl-Heinzovi Florenzovi, který jako poslanec za jinou parlamentní skupinu, ale též jako zpravodaj přednesl zprávu, jejíž obsah my, poslanci Socialistické skupiny, určitě podpoříme. Jsem velmi rád, že Karl-Heinz Florenz a můj kolega Guido Sacconi jsou dva lidé tohoto Parlamentu, kteří společně řídí výbor, což je podle mě dobrým znamením, že můžeme výsledku dosáhnout na základě konsenzu. Tolik k otázce konsenzu. Domnívám se však, že bezpochyby vznikne otázka, zda budeme moci nadále spolupracovat, až se dostaneme k podstatným problémům, které se týkají směru, kterým bychom měli zaměřit politiku, a až začneme řešit detaily. Proto bych chtěl zdůraznit dvě nebo tři přelomové linie, které budeme muset vyřešit. Nechci zabíhat do detailů předběžné zprávy, o které si myslím, že je vynikající. Jednoduše bych chtěl zaměřit vaši pozornost na jeden příklad. Před několika roky jsme překypovali oduševnělostí, když jsme říkali, že v rámci snižování emisí CO 2 je třeba přesunout těžiště z využívání ropy na obnovitelné zdroje. Tehdy jsme tvrdili, že odpovědí jsou biopaliva, ale nikdo si neuvědomil, že rozsáhlé využívání orné půdy na pěstování energetických plodin může způsobit nedostatek zemědělské půdy na výrobu potravin. Když se před několika roky objevily nepokoje v Mexiku, když kukuřičná mouka zmizela z trhu nebo se dramaticky zvýšila její cena, tyto souvislosti jsme si hned nespojili, tedy alespoň já ne. Dnes už víme, že musíme vyřešit problémy související s energetikou a změnou klimatu, ale také bojovat proti hladu na světě. Tato dvě hlediska musíme spojit a to je jen malý náznak toho, že se střetáváme s mezioborovou úlohou, která od nás bude vyžadovat, abychom projevili dostatek rozhodnosti pro přijímání kompromisů na této půdě i jinde. Evropa je průmyslový kontinent. Průmyslové struktury, které vznikly v průběhu 50. nebo 60. let, jsou zodpovědné za zhoršení našeho ovzduší. Samozřejmě že potřebujeme změnu, ale všichni si musíme uvědomit, že průmyslové struktury, které se vytvářely 50 nebo 60 let, není možné změnit za dva týdny nějakým parlamentním usnesením. Chce to svůj čas, takže budeme muset vynaložit námahu, abychom udrželi rovnováhu mezi velmi ambiciózními cíli, které si stanovujeme. Pan Komisař Dimas má pravdu, už nemáme čas. Musíme zabezpečit rovnováhu mezi těmito ambiciózními cíli na jedné straně a tím, co je uskutečnitelné v souvislosti se změnou na straně druhé. Obě hlediska jsou rozhodující a obě vyžadují racionální přístup zaměřený na kompromis. Proto vítám skutečnost, že francouzské předsednictví vyjádřilo zájem pokusit se dosáhnout výsledku do konce roku. Pokud máme v Radě stejnou ochotu přijímat kompromisy a stejný stupeň odhodlání, jaký vidíme zde v Parlamentu, pak jsem optimistou. Pokud ale vypozorujeme v Radě stejné taktické přesouvání pozic, jaké je v tomto orgánu běžné, pak je to ztráta času.

8 Mám dojem, že ze strany Parlamentu a Komise je zde velká ochota. Pokud by bylo stejné odhodlání i v Radě a pokud budou všechny tři evropské orgány spolupracovat, tak můžeme do termínu evropských voleb dosáhnout toho, co říkal pan Daul: dát veřejnosti najevo, že hlavy evropských států a vlád se dohodnou na hlavních rysech politiky a Evropský parlament vykoná práci na detailech. To je běžné rozdělení práce a jen při tomto rozdělení práce jsou výsledky viditelné. (potlesk) Graham Watson, jménem skupiny ALDE. Vážený pane předsedo, i když předběžná zpráva našeho Výboru pro změnu klimatu nedokáže nic víc než pouze konstatovat zjevné skutečnosti, není to vůbec na škodu věci. Protože v ní máme černé na bílém potvrzeno to, co většina z nás už nějaký čas ví. Věda o změnách klimatu je nevyvratitelná. Permafrosty a ledové čepičky tají, hladiny moří a teploty stoupají a velkou měrou to způsobuje lidská činnost. Jestliže nedokážeme reagovat teď, bude to znamenat, že se lidstvo požene do bodu, kdy už nebude možné odvrátit následky. Termíny klimatické politiky nestanovuje Evropská unie ani světové společenství, ale příroda. Konečným závěrem je skutečnost, že i přes závazky přijaté v Kjótu se emise skleníkových plynů zvyšují rychleji než předtím a od roku 1990 se zvýšily o čtvrtinu. Někteří vědci říkají, že koncentrace CO 2 už zašla příliš daleko. Všichni souhlasí, že za sedm let se zavře okno příležitosti, které je zatím pootevřené, okno příležitosti stabilizovat emise a omezit zvyšování teploty na hranici dvou stupňů nad úrovní před industrializací. Demokracie řídí krizový management. Vážné problémy se často řeší až tehdy, kdy už se řešit musí, a jak podotkl pan Karl-Heinz Florenz v této vynikající zprávě, musíme snížit emise skleníkových plynů ne o dvacet procent, ale pravděpodobně až o čtyřicet procent, v závislosti na tom, jakou dohodu chceme příští rok uzavřít s třetími zeměmi při rozhovorech v Kodani. Objevují se pozitivní signály od dalších velkých znečišťovatelů, Číny a USA. Peking ukázal znovu nadějnou ochotu jednat na summitu OSN na Bali a všichni tři prezidentští kandidáti USA jsou odhodláni řešit změnu klimatu. My teď musíme i přes nedostatek dalších důkazů a na základě zdrojů, které máme k dispozici, schválit balíček Komise pro změnu klimatu, a proto chci pochválit práci, kterou v této oblasti vykonali kolegové Lena Eková, Chris Davis a Vittorio Prodi. Musíme zároveň zdvojnásobit své úsilí při propagaci čisté energie a úžasné je, že víme, jak na to. Výroba elektřiny z pouštního slunce, která doplní obnovitelné zdroje energie Evropy, by mohla urychlit proces snižování emisí CO 2. Satelitní studie Německého střediska pro vzdušné a vesmírné lety zjevně potvrzují, že kdybychom využívali méně než 0,3 % pouštních oblastí Blízkého východu a severní Afriky, dokázali bychom vyrobit dostatečné množství vysokonapěťové elektřiny k tomu, abychom uspokojili poptávku v Evropě, na Blízkém východě i v severní Africe dnes i v budoucnosti. Není to až tak složité. Už dvacet let existuje podobný provoz v Kalifornii. Se stejným cílem se dnes staví elektrárny ve Španělsku a Maroku. Kdybychom dokázali najít odvahu a výdrž, mohli bychom zajistit odklon od využívání ropy a zároveň zabezpečit pitnou vodu a lepší infrastrukturu pro ty, kteří nesou hlavní tíhu změny klimatu. Mohli bychom zvítězit nad změnou klimatu, aniž bychom museli zhasínat světla.

9 Naším cílem by mělo být usměrnit peníze Evropy tam, kde jsou potřeba investovat do výroby vysokonapěťové solární termální elektřiny a politický kapitál do lidských vztahů na celém pobřeží Středozemního moře, abychom to dokázali uskutečnit. Lepší výzbroj pro jednání v rámci OSN k dosažení progresivní mezinárodní dohody v Kodani nenajdeme. (potlesk) Rebecca Harms, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pane předsedo, chtěla bych vyjádřit dík panu Karl-Heinzovi Florenzovi za velmi dobrou spolupráci v rámci Dočasného výboru pro změnu klimatu. Vezmeme-li do rukou zprávu pana Florenze a konstatujeme, že toto je stav věcí v debatě o klimatické politice v Evropském parlamentu, mohli bychom dospět k závěru, že mezi poslanci Evropského parlamentu vládne krásné ovzduší, ale až na to, že podobně jako ve známé kreslené pohádce Beagle boys, které německy nazýváme ničitelé tanků, se zde uplatňují na stejném místě a ve stejném čase úplně rozdílné agendy! Bohužel, klimatická politika se neřeší pouze v Dočasném výboru pro změnu klimatu, ale i v jiných výborech Evropského parlamentu: ve Výboru pro průmysl, ve Výboru pro životní prostředí a ve Výboru pro rozvoj. Naši kolegové v těchto výborech často docházejí k velmi odlišným závěrům. Nedospěli k závěru, že jsme na prahu zelené revoluce, druhé nebo třetí průmyslové revoluce. Vezměme si například spornou otázku regulace emisí CO 2, které produkují automobily. To, co v současnosti prosazuje pan Langen, zpravodaj Výboru pro průmysl, nemá nic společného s ambiciózní klimatickou politikou ani se snahou zajistit bezpečnost energie prostřednictvím účinných technologií, tedy s tím, co předpisujeme pro automobilový průmysl v Evropě. Ambiciózní nový úsvit lepších časů, za který bojuje pan Dimas už rok a půl, neustále blokují různé většiny Evropského parlamentu. Ráda bych věděla, co se stalo s duchem širší klimatické diskuse v této sporné otázce v souvislosti s auty. Ruku na srdce si nemusí pokládat moje politická skupina. Tento proces brzdí poslanci roztroušení ve všech ostatních skupinách Parlamentu. Dovolím si ještě jednu poznámku. Obchod s emisemi bude důležitým tématem jednání v Poznani a v Kodani. Komise by měla zajistit, abychom v Evropě dosáhli 20% snížení. To byl návrh Angely Merkelové v době německého předsednictví Rady, avšak jakmile Komise předloží svůj návrh obchodu s emisemi, začnou se poslanci opět chovat jako prodloužená ruka evropské průmyslové lobby v Parlamentu a výsledkem je, že se jednání nesoustředí na splnění ambiciózních cílů snížení, ale na získání výjimek ještě dříve, než budou stanovena samotná pravidla. Pan Florenz vypracoval dobrou zprávu. Skutečností však zůstává, že to, o čem dnes hlasujeme, nemá nic společného s reálnou klimatickou politikou Evropského parlamentu. Liam Aylward, jménem skupiny UEN. Vážený pane předsedo, i já se chci přidat k blahopřání panu Florenzovi a chci říci, že jsem velmi šťasten, že tuto debatu vede takový schopný člověk, a chtěl bych ho pochválit za to, co dosud učinil. Často nás obviňují, že jsme v tomto orgánu příliš vzdáleni, že nejsme v kontaktu se svými lidmi, ale v tomto případě pracuje Evropská unie se svými občany. Ne náhodou je 95 % evropských občanů přesvědčeno o významu ochrany našeho životního prostředí. Více než dvě třetiny občanů jsou přesvědčeny, že opatření proti změně klimatu je třeba zahájit na evropské úrovni. Moje země, která je malým ostrovem, nemůže vyřešit otázku změny klimatu ani se o to sama pokoušet, stejně jako kterákoli jiná země. V Reformní smlouvě, o které se dnes v mé

10 zemi velmi často diskutuje, určila Evropská unie opatření, na jejichž základě bude 27 členských států společně bojovat proti změně klimatu. Evropská unie konstruktivně dopomohla v prosinci minulého roku k přelomu v podobě dohody OSN na Bali a teď již všechny zúčastněné strany uznávají naléhavou potřebu jednat. Musíme akceptovat těžkosti, kterým čelíme. Vědecké důkazy jsou dnes plně přesvědčivé. Klimatická změna představuje vážné globální ohrožení. Bude nás to stát mnoho úsilí. Vážně chceme obětovat naše ovzduší a planetu i naše hospodářství? Další nečinnost nás nakonec bude stát jednu pětinu našeho ročního hrubého domácího produktu, ale skutečné kroky představují výdaje jen ve výši 1 %. Opravdu chceme dovést naše klima do stavu, kdy už nebude cesty zpět? Vědci nás už informovali, že poslední desetiletí bylo nejteplejší v dějinách a že rok 2007 se zařadil mezi deset nejteplejších let. Nesmíme zapomenout na úspěchy a cíle z Bali. Musíme i nadále poskytovat plán soudržných řešení hrozby změny klimatu a zajistit, aby vycházel z flexibility členských států. Jens Holm, jménem skupiny GUE/NGL. (SV) Obsah této zprávy je správný, ale rád bych viděl více konkrétních opatření proti změně klimatu. I přesto má tato zpráva, samozřejmě, podporu skupiny GUE/NGL. Ze zprávy se dovídáme, že celosvětové emise se od roku 1970 do roku 2004 zvýšily o 70 %, že poslední desetiletí bylo nejteplejší v historii a že čelíme několika krajním jevům, jako například tání ledové pokrývky Grónska. Proto vyzýváme, aby Evropská unie snížila svoje emise do roku 2050 o 60 až 80 %. Vyzýváme, aby se zavedlo označování spotřebitelských výrobků podle vlivu na klima a opatření proti značným emisím, které Evropská unie produkuje prostřednictvím dovozu z jiných zemí. Zároveň vyzýváme ke změně životního stylu. Je to naprosto správné, ale zároveň musíme zajistit, aby bylo pro lidi lehčí žít způsobem příznivým pro klima. Například musíme jíst méně masa a omezit cestování autem a letadlem. Evropská unie poskytuje, bohužel, obrovské dotace masnému průmyslu, stejnou měrou dotuje též výstavbu silnic, což má za následek zvýšený počet aut na silnicích. Naše opatření proti značnému počtu letů nejsou též ani zdaleka přiměřená. Pokud my, politici, nevytvoříme udržitelné systémy, nepůsobíme vůbec důvěryhodně, když naléháme na lidi, aby změnili svůj životní styl. Jak jsem už říkal, měli bychom jít dál. Musíme připravit konkrétnější opatření na vyvolání změn a musíme mít vyšší cíle pro snížení. Musíme též být sebekritičtí a přezkoumat správnost hospodářského uspořádání, které vládne v Evropské unii. Evropská unie v první řadě usiluje o vytvoření vnitřního trhu a neustálý růst. To však vede pouze k dalšímu růstu dopravy a to je neudržitelné. Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. (NL) Nejprve chci poděkovat zpravodaji, panu Florenzovi, za podrobnou průběžnou zprávu, kterou máme dnes před sebou. Je dobré, že máme k dispozici relevantní vědecké poznatky týkající se změny klimatu takto pohromadě v této zprávě. Může nám posloužit jako užitečný mezistupeň na cestě k závěrečné zprávě Dočasného výboru pro změnu klimatu. Nemám co dodat k obsahu, proto jsem ani nepředložil žádný pozměňovací návrh. Máme již poměrně značné poznatky o změně klimatu, ale je potřeba ještě mnoha dalších studií, protože ještě stále neznáme mnoho parametrů. Tato zpráva představuje aktivní začátek dalších studií.

11 Nemohu podpořit pozměňovací návrhy, které předložil pan Březina, kromě jiných, protože jsou naprosto nepřípustné. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které předložila paní Doyleová a další poslanci, souhlasím se stanoviskem zpravodaje. Nakonec bych chtěl panu Florenzovi popřát hodně štěstí při vypracovávání závěrečné zprávy. Jana Bobošíková (NI). () Pane předsedo, zpráva, kterou dnes projednáváme, je symbolem arogance a mainstreamové zaslepenosti tohoto Parlamentu. Nebezpečně si pohrává s potlačováním svobody, demokracie a solidarity s nejslabšími. Pro svobodu myšlení není nic horšího než tvrdit, že jen jeden vědecký názor je správný a ostatní odsuzovat. Pro demokracii není nic horšího než politicky takový názor posvětit a v jeho důsledku chtít řídit životy lidí. A pro solidaritu s těmi nejslabšími není nic horšího než lít potraviny do nádrže aut a dívat se, jak lidé umírají hlady. Taková politika nezachrání planetu, vydělají na ní jen producenti dotované řepky a komponentů do větrných mlýnů. Vzhledem k tomu, že se zpráva pokouší potlačovat názorovou diskusi, diktuje vědecké závěry a přehlíží potřeby těch nejchudších, nemohu ji v žádném případě podpořit. A domnívám se, že Dočasný výbor pro klimatické změny by měl být okamžitě zrušen. Závěrem chci dodat, že pocházím z České republiky a jsem hrdá na to, že prezidentu Václavu Klausovi se na rozdíl od jiných politiků neoteplil proud myšlenek a nezezelenal mu mozek. Předseda. Děkuji, paní Bobošíková. Příště se budu více snažit, abych vaše jméno vyslovil správně. Myslím si, že se všichni učíme celý život, nejen předseda, ale nepochybně i řečník. Děkuji vám, vážená paní. Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). - (ES) Vážený pane předsedo, chci poděkovat Karl-Heinzovi Florenzovi a celé pracovní skupině za to, že se jim podařilo zapojit takové špičkové vědce do spolupráce na řešení této otázky. Myslím si, že je to poprvé, kdy vědci spolupracovali s poslanci Parlamentu. Je to výhoda, kterou bychom neměli zahodit, protože je jasné, jak sami vědci uvádí, že čelíme velké nejistotě v souvislosti s tím, jak se bude změna klimatu vyvíjet. Jinými slovy, věda se vyvíjí a názory v ní se mění s postupem času, a proto nemůžeme vědu zaměnit za absolutní pravdy. Co to znamená? Znamená to, že když vědci při své práci neustále opravují svá zjištění a my je následujeme, musíme být zároveň flexibilní a přizpůsobovat svá řešení novým poznatkům. Tato symetrie mezi stále rostoucím poznáním a naší flexibilitou je velmi důležitá. Proto je jednou z mých obav obrovské sebevědomí, které my v Evropě máme. Pochybnosti a nejistota tvoří základ vědecké práce a v tomto případě i základ, podle kterého můžeme přivést věci na správnou míru. Myslím si, že si musíme uvědomit skutečnost, že možná jiné země, které tak kritizujeme, v určitých oblastech jednají správně. Říkám to a znovu opakuji, že podporuji tento projekt, protože věřím, že v úvahu je potřeba vzít i pojmy složitosti a vlivu, což potvrzují i události, které se nám přihodily s biopalivy. Také se musíme podřídit naprosté disciplíně ve vztahu k vlivu na životní prostředí, hospodářskému vlivu a uskutečnitelnosti řešení. I když záměrem tohoto dokumentu není poskytnout řešení, přesto jej nadále podporuji. Zároveň však říkám, že musíme uplatňovat kombinovaná opatření a z tohoto pohledu se dokument musí ve druhé části posunout o krok dopředu spolu s rozhodnutími přijatými shora na státní úrovni, aniž by se zanedbala skutečnost, že změna klimatu je problém, který se musí řešit přizpůsobením se na místní úrovni.

12 Proto musíme začít uvažovat o politických opatřeních širokého poznání o změně klimatu shora, v kombinaci s politikou řízenou zdola, v průmyslu, v hospodářských odvětvích, v zemědělství, na našich různých územích, aby každá země měla možnost vypracovat si vlastní projekt v souladu se společným projektem. Guido Sacconi (PSE). - (IT) Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, samozřejmě i já chci přidat svůj hlas k hlasům kolegů poslanců, kteří vyjádřili vděk a uznání za práci, kterou vykonal náš zpravodaj, pan Karl-Heinz Florenz. Chtěl bych také neformálně poděkovat všem poslancům a politickým skupinám, kteří pracovali a stále velmi intenzivně pracují v tomto roce v Dočasném výboru pro změnu klimatu, ve kterém se vytvořilo velmi silné a neochvějné klima jednoty s okrajovými oblastmi nesouhlasu, které, samozřejmě, vždy existují. Dodává mi to naději, protože k dispozici bude souhrn všech materiálů, které jsme již posbírali, a materiálů, které ještě posbíráme pro závěrečnou zprávu, a tento soubor materiálů nám zkrátka umožní zanechat budoucímu Parlamentu zdravé dědictví, které bude moci využít k práci, kterou musí vykonat v souladu se skutečně obsáhlou vizí, která je v této věci tak nevyhnutelná. Dnes máme hotovou první kapitolu záznam stavu vědeckých poznatků o této otázce. Musíme si ujasnit, že to neznamená, že Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je vědeckým hnutím, ale je to fórum, na kterém se po letech práce rozebírají všechny vědecké práce týkající se tohoto tématu a vytváří se z nich přehled, audit, který dosahuje v jednotlivých oblastech a v jednotlivých hodnoceních stupně pravděpodobnosti, které dosáhly hodnoty téměř 100 %, což je nevídaný stav věcí, podle mého názoru, v celých dějinách vědy. Věřím, že je to i v širším zájmu. Mohlo by se to považovat do určité míry za model pro vytvoření inteligentního vztahu, pokud to mohu takto odvážně formulovat, mezi vědeckými poznatky a politickým rozhodováním v souvislosti s výjimečnou komplexností otázek, které dnes svět musí řešit. Změna klimatu skutečně probíhá, probíhá rychle, a proto musíme okamžitě jednat, jak správně poznamenal Karl-Heinz, není to jen problém, ale je to také příležitost. Tyto poznatky jsou opravdu základem, v jehož důsledku se v rozpětí jednoho roku, pane komisaři Dimasi, změnilo i ovzduší světové politiky, a globální oteplování není jedinou věcí, která se udála. Klima světové politiky se změnilo a tato změna se nejvíce projevila na Bali, kde každý uznal platnost výzkumu panelu IPCC, a v posledních měsících nastaly i skutečně důležité změny postojů jednotlivých vůdců. Část naší práce spočívala i v několika návštěvách Číny, Indie a nedávno Washingtonu ve Spojených státech amerických, na kterých jsme se chytili toho, co zde zaznělo, že se prezidentští kandidáti velmi jasně vyjádřili, že se v nejbližších měsících výrazně změní angažovanost i ve Spojených státech, což nám dodává naději na úspěšnost mezinárodních jednání, která bychom mohli ukončit v roce 2009 v Kodani. Souhlasím s vámi v tom bodě, že dosahujeme výsledků, které byly ještě před rokem nepředstavitelné. Vittorio Prodi (ALDE). (IT) Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, velice vám děkuji za neustálou pozornost, pane komisaři. Jako vědec mohu pouze přivítat skutečnost, že vědecký pohled se nakonec přijímá a uznává, a to i v tak vysokých politických orgánech, jako je tento orgán. Jakožto podpředseda Dočasného výboru pro změnu klimatu jsem

13 spokojený s počátečními výsledky společné práce a blahopřeji našemu zpravodaji panu Florenzovi, kolegům a panu předsedovi Sacconimu. Osobně se však obávám, že ani veškerá naše dobrá vůle nebude stačit na to, abychom vyřešili tyto vážné problémy, kterým čelíme. Mám na mysli hlavně katastrofické vyhlídky, které předpovídá změna klimatu v souvislosti s problémy, které jsou již teď velké, například chudoba, veřejné zdraví a přístup k přírodním zdrojům, z nichž hlavním je voda, a věřím, že jakmile se vykonal první krok na cestě k objevům v souvislosti s tímto jevem, tedy když byla vypracována tato úvodní zpráva o vědeckých důkazech, s největší pravděpodobností se rozhodneme pro nemožnou misi. Touto misí bude vytvořit základy naděje, navrhnout splnitelné plány do budoucnosti, která nebude založená jen na konfliktech a nerovnostech, a nabídnout vizi, v rámci níž nám věda pomůže vyrovnat nerovnováhu, kterou lidstvo vytvořilo nebo prohloubilo. Našim spoluobčanům bychom měli odevzdat toto poselství: přijímáme tuto misi a tím vykonáme pro celé lidstvo velký krok dopředu. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN VIDAL-QUADRAS místopředseda Caroline Lucas (Verts/ALE). - Vážený pane předsedající, na první pohled se zdá, že tato zpráva je technickou zprávou, která shrnuje známé vědecké poznatky. Nenechme se však mýlit, tato zpráva je zároveň hluboce politická a povolává do zbraně, protože ve skutečnosti demonstruje naléhavou potřebu naprosté revoluce ve způsobu, jakým řídíme svá hospodářství. Poznatky s sebou přinášejí zodpovědnost, a jestliže víme to, co dnes o změně klimatu víme, ale přesto nebudeme schopni přiměřeně reagovat, pak se tento náš postoj bude rovnat zločinu proti budoucím generacím. Takže logika předložené zprávy je asi takováto: cíl snížit emise EU o 20 % je jednoduše neslučitelný s poznatky o dvou stupních, proto musíme jednostranně navrhnout snížení domácích emisí alespoň o 30 %, musíme reagovat na nová fakta minulý měsíc jeden z prominentních klimatologů, James Hansen, vyslovil varování, že současné cíle jsou příliš nízké, dále musíme vyčlenit mnohem více prostředků na pomoc rozvojovým zemím pro jejich přizpůsobení a veškeré zisky z aukcí systému obchodování s emisemi poskytnout pro činnost proti změně klimatu. Dobrou zprávou pro nás je, že Evropská unie má výjimečně dobrou pozici k tomu, aby vedla boj proti změně klimatu, a také to, že jestliže tuto těžkou úlohu přijme, možná zjistíme, že se naše vlastní orgány díky tomu oživí a Evropská unie obnoví úzké spojení s občany, které by měla zastupovat. Bogdan Pęk (UEN). (PL) Vážený pane předsedající, už nějakou dobu znepokojeně poslouchám pseudovědecké argumenty, které zaznívají přímo zde, v srdci Evropy. Mám na mysli vystoupení v tomto Parlamentu, od kterého se očekává, že by měl do celého světa šířit moudré myšlenky založené na rozumných vědeckých důkazech. Věci se mají tak, že je přesně tolik vědců, kteří tvrdí, že nejsme schopni ovlivnit změny klimatu prostředky, kterými dnes disponujeme, kolik je vědců, kteří tvrdí, že to dokážeme. Zkusme si na chvíli představit, že první skupina vědců má, vážené dámy a pánové, pravdu. Pokud je tomu tak a my vynaložíme obrovské prostředky na potlačení údajné změny

14 klimatu, čímž ovlivníme blahobyt lidstva, zejména v Evropě, potom odsoudíme národy Evropy k prudkému zhoršení životní úrovně v porovnání s jinými národy, které budou mezitím postupovat rychleji. Mohu Parlament ubezpečit, že předseda parlamentního výboru bere v úvahu pouze názory jedné skupiny vědců, a jelikož se komisař Dimas neodvolává na všechny známé vědecké práce v této oblasti, čímž umožňuje vznik mýtu, musím vehementně protestovat. Budu protestovat, protože opatření takového druhu je možné přijímat výhradně na základě nezvratných vědeckých důkazů. Roberto Musacchio (GUE/NGL). (IT) Vážený pane předsedající, vážení kolegové, chci vyslovit velký dík panu zpravodaji Florenzovi za to, že tvrdě pracoval a vyhodnotil několikaměsíční práci Dočasného výboru pro změnu klimatu pod odborným vedením pana Guida Sacconiho. Klíčovým politickým důvodem, kvůli kterému souhlasím s Florenzovou zprávou, je uznání Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) jakožto orgánu a tím i směrnic OSN a konference na Bali. Upozorňuji, že to není jen politický důvod, ale i demokratický důvod, jde o fórum světové demokracie. Úkol, který je dnes před námi, spočívá v tom, že pokud chce být Evropa důvěryhodnou hnací silou při vytváření dohody následující po Kjótské dohodě, musíme si nejprve udělat pořádek doma. Plánovaný balíček opatření musíme schválit v konkrétním období a v souladu se závazky z Bali, jinými slovy, balíček opatření musí plnit závazky, musí být transparentní, přiměřený a ověřený. Je nevyhnutelné, abychom předcházeli výjimkám a odchylkám, na jejichž základě lze vyvolat dojem nedůvěryhodnosti v rámci Evropy a ve vztahu k jiným zemím. Musíme zabránit veškerým machinacím členských států a obchodního světa, jinými slovy, musíme být seriózní! Graham Booth (IND/DEM). - Vážený pane předsedající, souhlasím s panem Pękem. Mnoho významných vědců z celého světa podepsalo na Manhattanu deklaraci 4. března tohoto roku. Kromě jiných věcí se v této deklaraci uvádí, že neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že emise CO 2 pocházející z aktivit moderního průmyslu v minulosti, v současnosti nebo v budoucnosti způsobují katastrofální změnu klimatu. Minulý týden dalších vědců potvrdilo toto stanovisko v petici v Oregonu. To již není jen okrajový nesouhlas a Nigel Lawson, člen výboru Sněmovny lordů pro změnu klimatu, též souhlasí s názorem, že tato debata dosud neskončila. Dříve než přikročíme k vynaložení obrovských výdajů v podobě klimatických daní, obchodování s emisemi atd. v době, kdy zaznívají varovné signály pravděpodobné globální hospodářské recese, musíme si vyslechnout obě strany diskuse a naprosto se přesvědčit o tom, která z nich má pravdu. Roger Helmer (NI). - Vážený pane předsedající, konečně předstupuji před Parlament s dobrou zprávou: globální oteplování se zastavilo. Rok 1998 byl nejteplejším v dějinách. Minulých deset let byly globální teploty stabilní nebo se snižovaly. Nedávné mírné oteplení se dá porovnat s oteplením, které se objevilo v období středověku. Předtím zde bylo klimatické optimum v období Římské říše a ještě dříve optimum v holocénu. Dnešní teploty se pohybují pod úrovní maximálních teplot v období posledních let. Rostou pochybnosti o úloze CO 2. Od roku 1850 odpovídají průměrné teploty solárním cyklům, avšak velmi málo objemu CO 2 v atmosféře. Vzorec oteplování, ať již z geografického nebo časového hlediska, je zcela odlišný od toho, co předpovídají počítačové modely.

15 Modely skleníkového efektu předpovídají maximální oteplení v nejvyšších úrovních atmosféry, ale pozorování ukazují, že oteplování, které sledujeme, je malé a objevuje se na povrchu, do značné míry v důsledku efektu městských tepelných ostrovů. Skleníkový efekt CO 2 je logaritmický. To znamená, že pokud bychom ho chtěli odvrátit, dosažené výsledky nebudou přiměřené času, který vynaložíme na řešení problému. Z pohledu skleníkové teorie to znamená, že atmosféra je už teď přesycená CO 2 a další emise mají velmi malý vliv. Hladiny moří nestoupají rychleji než v minulosti. V každém století stoupnou o 10 až 20 cm. Celosvětová masa ledu je do značné míry konstantní. Extrémní počasí se neobjevuje častěji než v minulosti. Vymírání druhů nezpůsobuje globální oteplování, ale ztráta biotopu a zejména velká podpora biopaliv. Nejnovější studie ukazují, že i ledním medvědům se daří dobře. Hysterie okolo změn klimatu se stále více vzdaluje realitě. Musíme znovu promyslet svou politiku, dříve než způsobíme další škody. (potlesk) Markus Pieper (PPE-DE). (DE) Vážený pane předsedající, vážená paní Harmsová, prolomení pancíře je v podstatě pozitivní věcí v pacifistickém slova smyslu! Vědecká fakta jsou dobře známa: změna klimatu, kterou dnes sledujeme, má velmi mnoho společného s lidskou činností. V tomto směru je úspěch dočasného výboru příkladný. Na této zprávě mě však znepokojuje její výhružný podtón. Znepokojuje mě, že rozdílné vědecké názory nedostávají vůbec žádný prostor. Věc se má tak, že vždy, když o sobě politika tvrdí, že je neomylná, způsobí nakonec nějakou škodu. Ve zprávě se hovoří o teplotních vlnách nevídané síly a vymírání živočišných druhů, z čehož je až 70 % zapříčiněno změnou klimatu. Hovoří se o tom, že změna klimatu ovlivní negativně každý region světa. Tato tvrzení jsou založena na projekcích dlouhodobého modelování, ale nelze je tak zjednodušeně připsat výlučně změně klimatu způsobené člověkem. Na základě těchto souvislostí považujeme za skandální, že se v tomto Parlamentu prohlašují za nepřípustné pozměňovací návrhy předložené panem Březinou, které soustřeďují pozornost právě na tuto situaci. Vážený pane předsedající, chci vás přímo požádat, abyste pozměňovací návrh č. 15 prohlásil za přípustný. Ochraně životního prostředí vůbec nepomůžeme, když budeme určité názory jednoduše potlačovat prostřednictvím administrativních postupů. Přehnaná hrozba spustí sérii politických opatření, která povedou k nevyváženému pohledu na politické priority. Příkladem je tvrzení, že změna klimatu by se měla stát prioritou rozvojové pomoci. AIDS, podvýživa, malárie a zemětřesení však dnes představují daleko vážnější problémy a právě na jejich řešení bychom měli vynakládat naše politické zdroje. I v Evropě dosáhla diskuse o změně klimatu rozměrů, které ohrožují úspěchy v sociální sféře. Už teď platí rodina v Německu víc než 40 % z ceny elektřiny státu a na čerpacích stanicích platíme státu dokonce 55 až 78 %. V důsledku nového režimu obchodování s emisemi opět vzrostou ceny za elektřinu nejméně o 30 %. Jsem zastáncem racionálního přístupu k řešení otázky změny klimatu, abychom mohli identifikovat řešení slučitelná sociálně i hospodářsky. Pozměňovací a návrhy, které předložil pan Březina, nabízejí mnoho bodů, od nichž můžeme začít, proto vás žádám o podporu těchto návrhů.

16 (potlesk) Dorette Corbey (PSE). (NL) Chci poděkovat panu Florenzovi. Podařilo se mu připravit opravdu vynikající zprávu. Diskuse o změně klimatu je velmi emotivní, a to právem. Dnes se však musíme rozhodnout pro rozumný přístup. V následujících měsících budeme intenzivně pracovat na řešení otázky změny klimatu a máme na programu mnoho ambiciózních opatření. Je velmi důležité, aby Evropa potvrdila svou důvěryhodnost před jednáním v Kodani a dosáhla dohody o klimatickém balíčku. Dosáhneme jí však, jen když budeme mít společný základ a tím základem jsou poznatky. Pan Florenz si zaslouží uznání za to, že vytýčil vědecký konsenzus. Bod, ve kterém by měla naše politika začít, jsou zjištění Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). V panelu IPCC spolupracuje tisíce vědců. Faktem je, že se Země otepluje, ale i to, že toto oteplení do jisté míry způsobuje činnost lidí. Chceme-li udržet změnu klimatu v mezích, musíme snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 60 až 80 %. Není to lehký úkol. Střetáváme se s různými zájmy. Samozřejmě, ekologicky čistá výroba může zabezpečit velké zisky a zvýšit zaměstnanost a dobré je i to, že takovýmto způsobem budeme moci ukončit závislost na ropě a vstoupit do světa trvale udržitelných energií. Avšak přechod na hospodářství s malými emisemi CO 2 není vůbec lehký. V tomto ohledu jsou důležité dva body. V první řadě musí být naše politická opatření založena na poznatcích, a to, pane Piepere, neznamená, že konsenzus v rámci panelu IPCC je nezměnitelný. Od panelu IPCC můžeme očekávat, že bude otevřený kritice a opodstatněným argumentům skeptiků, protože takováto kritika pomáhá rozšiřovat vědomosti, a proto naše skupina plně podporuje odstavec 10. Druhým důležitým bodem je potřeba dlouhodobé podpory ze strany veřejnosti. Aby mohla veřejnost podporovat tato cílevědomá opatření, požadujeme, aby byly základní vědecké poznatky shrnuty do brožury, která se zpřístupní veřejnosti, aby se každý mohl seznámit s výzvami, kterým čelíme. Tímto způsobem můžeme tyto výzvy řešit společně. Očekávám, že zpráva připravená panem Florenzem bude pro nás základem, díky němuž budeme moci ještě lépe spolupracovat a do roku 2009 připravíme dobrá politická opatření. Lena Ek (ALDE). - (SV) Vážený pane předsedající, i já chci poblahopřát panu Karl-Heinzovi Florenzovi k vynikající zprávě. Chtěla bych zdůraznit, že má velký politický a symbolický význam, který se nakonec projevuje i ve skutečnosti, že tuto diskusi uvádějí hlavní představitelé třech velkých politických skupin. I my se ztotožňujeme s obsahem Florenzovy zprávy. Je napsaná tak, že si i obyčejní Evropané mohou přečíst její text a porozumět jeho smyslu. Ráda upozorňuji na její jasnou a názornou prezentaci, která je dalším pozitivem. Zůstávají však před námi stále určité problémy, o kterých musíme diskutovat. Vyzývám vás, abyste podpořili pozměňovací návrhy týkající se moří a zvyšování teploty povrchu moří o 1,5 C. Měli bychom se také zabývat otázkami veřejného zdraví. Tomuto tématu se budeme věnovat v další zprávě. Očekávám, že se v této oblasti objeví rozumné nápady. My, poslanci Evropského parlamentu, máme dnes příležitost dokázat, že jsme odhodláni seriózně se v těchto otázkách angažovat. Avril Doyleová je společně se mnou zpravodajkou pro oblast obchodu s emisními právy. Pokud vezmeme vážně všechny věci, které tu dnes zazněly před hlasováním, pak očekávám silnou podporu návrhů, které předložíme v našich jednotlivých výborech.

17 Nakonec bych chtěla zdůraznit, že se nacházíme uprostřed příprav na konferenci v Kodani. Tyto přípravy musí probíhat úplně jiným způsobem potřebujeme spolupráci Parlamentu s Radou i Komisí, ale také s rozvojovými zeměmi. Zbývá nám již jen 18 měsíců. Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). (EL) Vážený pane předsedající, i já bych chtěl poblahopřát panu Florenzovi k jeho zprávě. Je to vynikající, když si představíme, že vychází z vědeckých zjištění příslušného výboru OSN a zdůrazňuje potřebu zlepšit informace pro občany. Vážené dámy a pánové, vážený pane komisaři, zkusme se však pohnout od zjištění ke konkrétním krokům. Musíme politiku přizpůsobit opatřením, která navrhuje věda. Potřebujeme čistší paliva a čistší auta. Pane komisaři, všichni víme, jak musíte bojovat dokonce i v rámci Komise proti lobbistickým skupinám a zájmům, které podkopávají snahy Evropské unie vést svět v boji proti změně klimatu. Ve značné většině Evropského parlamentu však máte spojence. Parlament podpoří i ambicióznější úsilí Komise a vlád, protože lidský život a ochrana životního prostředí jsou výrazně významnější než zájmy určitých obchodních kruhů. Jerzy Buzek (PPE-DE). (PL) Vážený pane předsedající, nebudu prvním gratulantem, který blahopřeje panu zpravodaji k výborné zprávě, a jsem si jist, že ani posledním. Mezinárodní společenství dostalo nedávno od Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) dokument, který obsahuje rozsáhlou vědeckou studii o globálním oteplování. Na tuto studii se odvoláváme ve zprávě i v usnesení. Většina výzkumníků tento dokument uznává, jde konkrétně o Čtvrtou hodnotící zprávu IPCC. Uznala ji i většina vlád 110 zemí zastoupených v tomto panelu. Přesto se objevují hlasy, které zpochybňují správnost tohoto dokumentu. Můžeme je slyšet i v našem Parlamentu. Proto by bylo vhodné, abychom začali vyhodnocením této sporné otázky. Za prvé, dnes již takřka každý přinejmenším souhlasí s tím, že globální oteplování je skutečností, i když by se možná našel nějaký kout světa, kde je dočasně chladněji, než bylo v minulosti. Kromě jiných důvodů i díky zprávě panelu IPCC se zdá, že se všeobecně začala uznávat existence globálního oteplování. Takže dnes už není až tak důležité stále upozorňovat na blížící se apokalypsu související s rostoucími teplotami. Na druhé straně je samozřejmě důležité vysvětlit a prověřit příčiny zvyšování teplot. Chci požádat Parlament, aby nezapomínal na to, že většina vědců, kteří zkoumají tento problém, je vážně přesvědčená o tom, že zodpovědnost za globální oteplování v největší míře, ale nikoli výlučně, nese lidstvo. Konkrétně to platí pro emise skleníkových plynů. Vyplatilo by se věnovat větší úsilí zdokumentování a ověření této teorie. Výzkum příčin oteplování by měl samozřejmě pokračovat a toto by měl být hlavní závěr našich úvah. Zároveň je nejdůležitější, abychom měli na paměti, že už teď je velmi pravděpodobné, že skleníkové plyny vyprodukované lidmi jsou hlavní příčinou globálního oteplování, proto jsou zde výzvy na přijetí přiměřených kroků. Právě z tohoto důvodu na sebe Evropská unie převzala úlohu světového vůdce v procesu omezování emisí. Na základě toho je pro nás, Evropany, obzvláště důležité, abychom v této otázce dosáhli celosvětové dohody v Poznani a v Kodani. Nesmíme zapomenout, že sami naši planetu nezachráníme. Kdybychom teď své aktivity přerušili, byl by to neodpustitelný čin. Nemůžeme se jen tak zbavit odpovědnosti vůči civilizaci. Riitta Myller (PSE). - (FI) Vážený pane předsedající, na celém světě existují správně podložené a uznávané údaje o změně klimatu a není už vážných vědeckých pochybností

18 o tom, že současný trend globálního oteplování je způsoben lidmi. Toto tvrdí pan Florenz ve své zprávě, když začíná uvádět své závěry. Konečně záměrem vypracování této předběžné zprávy bylo konkrétně vytvořit společný základ pro konečnou verzi. Práce výboru a Parlamentu musí být pevně zakotvená ve Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu. V této zprávě existuje velmi jasný konsenzus, pokud jde o potřebu stabilizovat průměrnou světovou teplotu tak, aby se nezvýšila víc než o 2 C. Je to zároveň způsob, jak zohlednit hospodářské, ekologické a sociální vlivy změny klimatu. Fakta jsou na stole, jak řekl pan Florenz. Teď už je jen otázka, jak rozumíme tomu, co čteme jaké jsou naše schopnosti číst. Zjistíme to ještě letos, až budeme diskutovat o balíčku zákonů, které nám předloží Komise. Zvláště bych chtěla zdůraznit, že jelikož jde o ekologický, hospodářský a sociální vliv změny klimatu, měli bychom se více zaměřit na otázku účinného využívání energie. Doufám, že se Komise ve své budoucí činnosti bude věnovat i zvláštní otázce potenciálního zvýšení účinnosti energie. Jelikož uspořená energie je nejlacinější energií a představuje zároveň nejekologičtější způsob boje proti změně klimatu, doufám, že Komise předloží v této souvislosti nové návrhy a pobídky. Avril Doyle (PPE-DE). - Vážený pane předsedající, právě diskutujeme o vynikající průběžné zprávě o vědeckých faktech o změně klimatu, kterou vypracoval zpravodaj Dočasného výboru pro změnu klimatu, pan Karl-Heinz Florenz. Chtěla bych mu poděkovat za obrovský kus práce, který vykonal, a zároveň i všem kolegům z Dočasného výboru pro změnu klimatu z celého Parlamentu. Pokud by zákonodárci ignorovali vědecky recenzovaný názor převážné většiny vědců v oblasti změny klimatu na celém světě, byla by to výbušná směs arogance, nezodpovědnosti a naprostého zanedbání povinností. Vždyť přece rozhodujeme my. Máme demokratický mandát našich občanů a při této nejpalčivější otázce, které dnes světové společenství čelí, nemůžeme otálet, zejména když rozhodnutí, která potřebujeme přijmout, jsou mimořádně náročná. Naléhám na naše milé kolegy, které bychom mohli volně označit jako klimatické skeptiky, aby se vydali s námi po této cestě, třebaže jen na základě často zneužívané, ale významné koncepce zásady prevence. Ano, věda je komplexní a dynamická, ale když ze šesti členů vědeckého společenství jich pět podporuje tento názor, musíme přistoupit na výzvu, musíme diskutovat a reagovat přiměřeně na vědecky recenzovanou práci některých našich nejlepších a nejšikovnějších lidí v oblasti klimatologie a meteorologie. Více než dvě třetiny povrchu světa tvoří oceány a tři čtvrtiny největších měst světa se nacházejí na mořském pobřeží. Více než 97 % vody na planetě je v oceánech a ryby představují největší podíl proteinů, které na světě lidé konzumují a na nichž závisí 3,5 miliardy lidí jako na základním zdroji výživy. Stoupají-li emise skleníkových plynů vyprodukované lidmi, vědecká předpověď říká, že dramatické změny jako oteplování oceánů, tání pólů, stoupající hladina moří a zvyšování kyselosti oceánů vážně ohrozí mořské ekosystémy a rybářské společenství. Jakožto místopředsedkyně Výboru pro rybolov požaduji, aby se názory tohoto výboru zohlednily v této předběžné zprávě. Dvě krátké poznámky: je velká škoda, že se na přípravě této zprávy nepodíleli i členové Výboru pro rybolov, že nebyli součástí Dočasného výboru pro změnu klimatu, a druhá poznámka je: lituji, že dočasný výbor nebyl schopen přijmout stanovisko Výboru pro rybolov.

19 Na závěr bych chtěla říci, že existuje množství pozměňovacích návrhů, které vědecky zdůrazňují vliv změny klimatu na světové oceány. Vyzývám kolegy, aby podpořili tyto návrhy, protože zpráva Parlamentu by měla být v rozhodovacím procesu co nejkomplexnější a nejsoudržnější. Agnes Schierhuber (PPE-DE). (DE) Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, vážené dámy a pánové, také bych chtěla nejprve ze srdce poděkovat našemu zpravodaji za vykonanou práci. Jak již říkali moji předřečníci, tato zpráva se odvolává výlučně na vědecká fakta, která se týkají změny klimatu, o kterých se podrobně diskutovalo na tematických setkáních se světoznámými odborníky. Sektor zemědělství a lesnictví je jedním z průmyslových odvětví, které jsou nejvíce zasaženy změnou klimatu, a proto mají největší zájem na vytvoření účinných opatření na ochranu před změnou klimatu, na ochranu ovzduší, která by se měla přijmout na celosvětové úrovni. Účast všech zemí, i rozvojových, na dohodě následující po Kjótském protokolu je nevyhnutelná. Zároveň je třeba podtrhnout, že zemědělství není vůbec rozhodující při stanovování cen potravin. Například mouka tvoří v ceně rohlíku méně než 2 % nákladů. Je též dobře známé, že obnovitelné zdroje paliv získávaných z plodin nevypouští víc CO 2, než se v nich uskladnilo v době růstu, což znamená, že jsou ve skutečnosti CO 2 neutrální. Na základě reálných zjištění výzkumu se také uznává, že částečně zodpovědnými za změnu klimatu jsou lidé. Z tohoto důvodu je důležité, abychom provedli ještě intenzivnější výzkum a šetřili energii prostřednictvím jejího účinného využívání. Můžeme sebrat odvahu na základě skutečnosti, že než lidé uznali, že Země je kulatá a ne plochá, uplynulo let. Proto bych chtěla apelovat na tento Parlament, aby vedl vážnou diskusi, při které se uznává skutečnost, že změna klimatu je opravdu globálním problémem. Je to makrosociální problém, který se nedá vyřešit odvětvovými opatřeními v jednotlivých členských státech EU. Řešit tento problém můžeme pouze na celosvětové úrovni a Evropská unie by měla převzít vedoucí a zprostředkující úlohu v boji proti změně klimatu. Valdis Dombrovskis (PPE-DE). - (LV) Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jasnému a jednoznačnému postoji, ve kterém na základě výsledků vědeckých studií uznává, že skutečně probíhá globální oteplování a že ho způsobují lidé. Nezapomínejme, že před několika lety se to mnoho vlivných politiků, včetně vůdců některých velmocí, pokoušelo popřít. Zpráva jde ještě o krok dále a odmítá jako vědecky nepodložená tvrzení, že vůbec neexistuje žádné globální oteplování a že jde jen o přirozené rozdíly teplot. Tato zpráva opět demonstruje, že Evropská unie je vedoucí světovou silou v souvislosti s globálním oteplováním. To však není důvod k jásotu. Pokud chceme udržet globální oteplování v hranicích 2 %, budeme muset podle odhadů snížit do roku 2050 objem emisí CO 2 nejméně o polovinu. Vzhledem k tomu je tvrzení této zprávy, že skoro všechny státy EU dosáhly značného pokroku v plnění kjótských cílů, až příliš optimistické. V období od roku 1990 do roku 2005 snížilo 15 starších členských států EU emise pouze o 2 % a je velmi nepravděpodobné, že v průběhu budoucích pěti let sníží svoje emise o dalších 6 % s cílem splnit společný cíl z Kjóta. Pouze díky skutečnosti, že nové členské státy EU snížily své emise výrazně rychleji než Evropská unie jako celek, se může EU považovat za světového vůdce v této oblasti. Očekává se, že nové členské státy EU sníží do roku 2010 své emise CO 2 o 21 %. Pouze na základě této skutečnosti mohou vůdci Evropské unie hovořit o zjevně ambiciózním cíli snížit emise do roku 2020 o 20 %. Samozřejmě že vítáme tento cíl, ale je velmi důležité, aby se o větší část tohoto snížení postarali největší znečišťovatelé. Je nepřijatelné, aby snahy politických opatření

20 EU v oblasti změny klimatu byly založené pouze na existujících úspěších nových členských států a některých starších členských států. Je nepřijatelné, aby se tyto nové členské státy ještě více zatížily a největší znečišťovatelé zároveň dostali ještě větší úlevy. Bez ohledu na rozdělení snížení emisí mezi členskými státy EU nedosáhneme ničeho, pokud nevznikne celosvětová dohoda a pokud země jako Spojené státy, Čína, Indie, Rusko a ostatní se nebudou účastnit řešení tohoto problému. Tato otázka musí být prioritou zahraniční i klimatické politiky Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). - (SL) Obyčejně se rozhodujeme pro změny a opatření pouze tehdy, jsou-li založené na solidních faktech. Ve Výboru pro změnu klimatu se nám podařilo shromáždit množství údajů od mnoha vědců. Většina údajů poukazuje na to, že změny ekosystémů probíhají v důsledku antropogenních emisí a poukazují na možné budoucí trendy. Zatímco někdo vyjadřuje obavy a využívá tyto údaje jako hrozbu, musíme vidět i jejich dobrou stránku, kterou je skutečnost, že stále ještě můžeme reagovat. Musíme však reagovat rychle, zodpovědně, vážně a koordinovaně: nejprve v rámci Unie a potom na globální úrovni. Mezinárodní dohody můžeme úspěšně dosáhnout, pouze pokud budeme dostatečně citliví i ve vztahu k problémům třetích zemí, které se zabývají řešením otázek udržitelného rozvoje a mnoho z nich dokonce i odstraňováním chudoby. Jednotný přístup si vyžaduje změnu myšlení v Evropě, protože doposud jsme se zabývali zejména rozvojem nebo především rozvojem společnosti s nízkými emisemi CO 2. Mezinárodní dohody však můžeme dosáhnout pouze tehdy, když budeme stejnou měrou uvažovat o opatřeních na snížení emisí i o opatřeních na změnu emisí s cílem sladit je s klimatickými změnami. Děkuji zpravodaji za vynikající zprávu a očekávám, že naše práce bude v tomto smyslu pokračovat i příští rok. Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Vážený pane předsedající, blahopřeji panu Florenzovi k jeho skvělé zprávě. Diskuse o vědeckém základě změny klimatu je nesmírně významná, protože, bohužel, my politici často neumíme vzít v úvahu fakta, i když fakta jsou velmi trvalé věci. Souhlasím s Martinem Schulzem, že bychom již měli zastavit debatu o přesvědčení a začít hovořit o faktech. Například v Maďarsku hladina podzemní vody v Maďarské nížině mezi řekami Dunajem a Tisou klesla za posledních třicet až čtyřicet let o 3 až 4 metry. Objevuje se závažné vysychání, což znamená, že vědci na základě měření zjistili, že vysychání je zpola způsobené změnou klimatu a z druhé půlky škodlivou lidskou činností. Zkrátka, měli bychom vážně zapřemýšlet nad tím, co vědci říkají. Souhlasím také s tím, že Evropská unie nedokáže tento problém vyřešit sama. USA či Japonsko, Čína, Brazílie a rozvojový svět musí být v této iniciativě našimi partnery. Děkuji vám za pozornost. Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Vážený pane předsedající, za změnu klimatu může lidstvo, a proto také člověk může tento vývoj změnit. Cílem EU je zvýšit podíl biopaliv v pohonných hmotách v odvětví dopravy na 10 %. To je cíl, kterého musíme dosáhnout. Musíme učinit vše pro to, abychom ho splnili, tedy začít využívat i rašelinu jako surovinu na výrobu biopaliva.

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Resilience a obce Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Klimatická změna hrozba pro ekosystém pro lidstvo pro státy pro komunity pro jednotlivce environmentální hrozba Před

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0190(COD) 3.1.2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2012/0190(COD) 3.1.2013 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009

Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden - březen 2009 Ochrana klimatu Neformální seminář: Ve dnech 18.-20. ledna v Praze proběhl Neformální seminář EU ke změně klimatu;

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ

VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ aktivita VÁCLAV HAVEL NENÁPADNÝ VIZIONÁŘ ANOTACE: Aktivita vede žáky k propojení informací o osobnosti Václava Havla. Žáci si prostřednictvím různých úkolů utváří povědomí o jeho nástupu do prezidentské

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům

Zajištění bezpečného provozu aplikací. odpovídající současným požadavkům Zajištění bezpečného provozu aplikací odpovídající současným požadavkům Ing. Martin Pavlica 29. listopadu 2011 Vrcholové cíle podnikání a činnosti státních institucí Generovat zisk, dosahovat dlouhodobého

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více