NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008"

Transkript

1 NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008 Měsíčník České správy sociálního zabezpečení Šéfredaktorka: Ing. Jiřina Šafrová Redaktorka: Irena Vondrušková Číslo Strana NA AKTUÁLNÍ TÉMA Ať vám chutná rok 2008 JUDr. Božena Michálková 1 3 ČSSZ a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU Ing. Jiří Kudlík 2 3 Odškodnění po letech MUDr. Naděžda Kavalírová 3 3 Moderní technika efektivně využije uložená data Ing. Radka Poláková 4 3 Vláda schválila důchodovou reformu Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 5 3 Odpočítáváme dny do kongresu MUDr. Ljiljana Bojičová 6 3 Poskytnout všem šanci uplatnit se na trhu práce Ing. Marie Bílková 7 3 K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění JUDr. Jiří Biskup 8/9 5 Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů Mgr. Martin Štěpánek 10 3 Česko středobodem celé Evropy Milena Vicenová 11 3 Než si připijeme do nového roku JUDr. Božena Michálková 12 3 PRACOVNÍ PRÁVO Bez podpory v nezaměstnanosti při porušení pracovních povinností JUDr. Ladislav Jouza 1 5 Vybrané změny v zákoníku práce JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 2 5 Vyšší náhrady za poškozené zdraví JUDr. Ladislav Jouza 3 5 I

2 Vnitřní předpis vedle kolektivní smlouvy JUDr. Ladislav Jouza 6 5 Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady JUDr. Marie Salačová 6 7 Znáte svůj pracovní posudek? JUDr. Ladislav Jouza 7 5 Konkurenční dohoda ochrana manažerského know-how JUDr. Ladislav Jouza 10 5 ZAMĚSTNANOST Zaměstnat zdravotně postižené, nebo odvést peníze? JUDr. Ladislav Jouza 2 7 Změna náhrad cestovních výdajů JUDr. Marie Salačová 2 10 Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením Mgr. Olga Bičáková 3 8 Uplatnění konta pracovní doby Mgr. Olga Bičáková 4 5 K agenturnímu zaměstnávání a vysílání zaměstnanců v rámci poskytování nadnárodních služeb JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 6 9 Navrhované změny v agenturním zaměstnávání Mgr. Olga Bičáková 7 7 Osoby se zdravotním postižením na trhu práce 8/9 8 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví Mgr. Olga Bičáková 10 7 Posuzování zdravotního stavu podle novely zákona o zaměstnanosti JUDr. Ladislav Jouza 12 5 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Změny v pojistném na sociální zabezpečení Mgr. Eva Bolcková 1 9 Změny v sociálním zabezpečení OSVČ Dagmar Jandová 1 13 Systémy sociálního zabezpečení v EU Itálie Ing. Petra Štěpánková 2 13 Portugalsko Mgr. Lenka Žišková 4 11 Kypr Ing. Petra Štěpánková 7 13 Francie JUDr. Jitka Konopásková 8/9 11 Slovinsko Ing. Jana Rychtářová 10 9 Estonsko Mgr. Lenka Jandová 11 5 II

3 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 Bc. Lenka Vlková Šárová 3 10 Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnost Bc. Lenka Vlková Šárová 4 7 Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku JUDr. Miloš Lacko OSVČ s daňovým poradcem podávají Přehled o příjmech a výdajích za rok DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Evidenční listy důchodového pojištění Mgr. Ivana Žáčková 1 17 Druhá novela nařízení vlády o příplatku k důchodu JUDr. Vladimír Voříšek 2 17 Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužem Božena Lekešová, JUDr. Helena Pelikánová 2 19 Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu JUDr. Jan Přib 3 15 Změny v důchodovém pojištění pečujících osob JUDr. Jan Hutař 3 18 Dobrovolné důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 4 15 Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání JUDr. Jan Přib 5 11 Mimořádné zvýšení důchodů 6 13 Doba studia včetně doby prázdnin a důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 7 17 Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby JUDr. Vladimír Voříšek 8/9 17 Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění Mgr. Lenka Jandová 8/9 23 Jaké doklady jsou třeba při podávání žádosti o starobní, plný či částečný invalidní důchod? Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu JUDr. Jiří Biskup Kdy lze dostat pozůstalostní důchod Změny v důchodovém pojištění JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang 11 8 Valorizace důchodů od ledna 2009 a nové výpočtové prvky pro důchody přiznávané v roce 2009 JUDr. Vladimír Voříšek III

4 Změny v oblasti důchodového pojištění a pojistné OSVČ od 1. ledna 2009 Zdenka Janecká 12 9 Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost Alena Jančíková NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Změna v dávkách v těhotenství a mateřství Mgr. Ludmila Bicanová 1 21 Informace o změnách zákonů v sociálním systému 1 23 Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnci jiných členských států EU bydlícími nebo pobývajícími v ČR Mgr. Eva Bolcková 2 21 Budou mít matky snadnější návrat do práce? 2 23 Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů Lidmila Kalinová 3 19 Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplacené nemocenské Lidmila Kalinová 4 19 Pracovní neschopnost v roce Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ 4 24 Ochranná lhůta v roce 2008 Mgr. Božena Bartošová 5 15 Stonalo méně lidí 6 19 Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu Mgr. Eva Bolcková 7 19 Deset procent Čechů je zdravotně postižených 7 21 Nemocnost v číslech 8/9 28 Nový zákon o nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění 8/9 25 Okruh pojištěných osob - Lidmila Kalinová Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - Lidmila Kalinová Vznik a zánik pojištění - Lidmila Kalinová Přerušení pojištění, souběh pojištění z několika zaměstnání a vynětí z pojištění - Lidmila Kalinová Přechodná ustanovení zákona k účasti na nemocenském pojištění - Lidmila Kalinová Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců - Kateřina Horálková IV

5 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Změny ve vyměřovacím základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 1 25 Placení pojistného OSVČ za rok 2007 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2 25 Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007 Ing. Antonín Daněk 3 21 Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 4 25 Nemoc a zdravotní pojištění specifické situace Ing. Antonín Daněk 5 19 Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 6 21 Elektronické zdravotnictví v Evropě 6 24 Výdělečná činnost studentů Ing. Antonín Daněk 7 22 Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 8/9 29 Potvrzení o bezdlužnosti 8/9 32 Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Splátkové kalendáře Ing. Antonín Daněk Pojištění a neplacené volno Ing. Antonín Daněk LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Je posudek orgánu lékařské posudkové služby závazný? JUDr. Radim Langer 1 29 Předvolání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Marcelina Čejková 3 25 Tiskopis E213 ve vztahu k Evropské unii MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Jaromír Skyva 4 27 Informace o EUMASS a XVII. Kongresu EUMASS Praha Kongres EUMASS je za dveřmi MUDr. Ljiljana Bojičová 5 26 Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ MUDr. Jaromír Skyva 8/9 33 Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny MUDr. Julie Wernerová 8/9 36 V

6 Ještě o XVII. Kongresu EUMASS MUDr. Ljiljana Bojičová 8/9 38 Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných JUDr. Julie Wernerová Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity Evropská unie, LPS a posudkové desatero MUDr. Jaromír Skyva Spolupráce posudkového lékaře s ošetřujícím lékařem MUDr. Marcelína Čejková SOCIÁLNÍ DÁVKY Změny v sociálních službách JUDr. Jan Hutař 1 33 Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Systém kvality v sociálních službách 5 22 Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle 6 25 Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí Mgr. Renata Volková 7 27 Dávky v hmotné nouzi 7 29 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené PaedDr. Petr Niederle 8/9 39 Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě JUDr. Eva Burdová ZÁKONODÁRSTVÍ Výpověď dohody o sociálním zabezpečení se SSSR 1 36 Ve Sbírce zákonů vyšlo / VI

7 Opravné prostředky správní a soudní JUDr. Jiří Biskup Právní úprava insolventnosti zaměstnavatele a nároky uplatňované zaměstnanci JUDr. Hana Gutová 3 33 Nový institut oddlužení 4 34 Zákon o egovernmentu 4 35 Novela živnostenského zákona 6 31 Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení 8/9 47 ZE SOUDNÍ PRAXE Organizační jednotky ČSSZ a jejich právní subjektivita JUDr. Antonín Hošek 2 33 Smlouva o sociálním zabezpečení s Koreou 2 35 Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii JUDr. Hana Gutová 5 35 Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále Ing. Dagmar Hríňová Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku Mgr. Michaela Valentová 8/9 49 Žádost o úpravu důchodu zemřelého podaná manželkou JUDr. Irena Hrdličková Příčiny vedoucí k zániku invalidity JUDr. Irena Hrdličková Pochybnosti o objektivitě, úplnosti posudku posudkového lékaře OSSZ JUDr. Irena Hrdličková INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt Czech Point 2 36 Pro e - Podání je třeba elektronický podpis 3 37 Česká pošta ztratí monopol 3 38 Více než 22 milionů dokumentů přijato elektronicky 4 31 Zákon o egovernmentu 5 29 Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 5 31 První rok provozu projektu Czech Point 5 32 Jaké úřady komunikují nejlépe? 5 32 VII

8 K vyhlášce o přístupnosti webových stránek RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček 6 28 Novinky na Portálu veřejné správy 7 31 Elektronická totožnost: přístup k veřejným službám v celé EU 8/9 43 e-vize pro státní správu 8/9 44 Téměř 26,7 milionu dokumentů přijala ČSSZ elektronicky 8/9 45 Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost v České republice JUDr. Martin Štefko, Ph.D Změna jednotných registračních formulářů Invex krok k uživatelskému komfortu ČSSZ INFORMUJE ČSSZ valorizovala všechny důchody 1 37 Česko-německé jednání k elektronické výměně dat 1 obálka Účet sociálního pojištění vykázal přebytek 1 4 Výběr pojistného se daří 2 obálka Změna termínů výplaty důchodů 2 37 Bez platných dokladů lze vyplatit důchod jen do března 2 37 Příplatek k důchodu politickým vězňům 2 37 Největší zájem je o evropské důchody 3 obálka Důchody v číslech 3 30 Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností 4 39 Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií 5 38 Sešli se vývojáři z celé republiky 5 39 Česko-německé dny 5 obálka Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun 6 37 XVII. kongres EUMASS 7 obálka ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů 7 37 Téměř lidí využilo služeb call centra a informační kanceláře ČSSZ 7 38 Více než lidí čekal postih 8/9 obálka Od srpna se navýšily všechny důchody 8/9 obálka Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí 8/9 54 Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí 8/9 55 Pracovních neschopností sice ubylo, ale lidé byli nemocní déle 8/9 56 Výplata dávek nemocenského pojištění 10 obálka Potvrzení o studiu Při chybějící době pojištění pomůže dobrovolné důchodové pojištění MUDr. Ljiljana Bojičová v čele EUMASS VIII

9 DŮLEŽITÉ ÚDAJE Důležité údaje pro rok Dávky státní sociální podpory v roce Zaměstnanost v roce Elektronické podání 4 40 Zaměstnanost 5 40 OSVČ v roce Důchodové pojištění 7 39 Činnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance do pracovního poměru 8/9 57 Zaměstnanost Nemocenské pojištění v roce Důchodové pojištění v roce KONZULTACE Číslo Strana PRACOVNÍ PRÁVO Jízdné při pracovní cestě 1 41 Cestovní náhrady 2 41 Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí 2 42 Zápočet přestávek do pracovní doby 3 41 Důvod stanovení dovolené 4 41 Zneužívání internetu v zaměstnání 5 41 Souhlas zaměstnance neplatí 5 41 Nápoje od zaměstnavatele zdarma 7 41 Pracovní dotazníky 8/9 59 Cestovní náhrady a vozidlo na leasing ZAMĚSTNANOST Zaměstnávání cizince s trvalým pobytem v České republice 1 42 Uchazečka o zaměstnání pracuje na dohodu o provedení práce 2 43 Výkon nekolidujícího zaměstnání uchazečkou o zaměstnání 3 41 Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti 4 41 Výčet náhradních dob zaměstnání se v zákoně o zaměstnanosti rozšiřuje 5 42 Veřejně prospěšné práce 5 42 Stravné při zahraniční cestě 6 41 Odstupné a opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti 7 42 Náležitosti pracovní smlouvy 7 43 IX

10 Vyhrazené společensky účelné pracovní místo a příspěvek na zapracování 8/9 60 Náhrada jízdného 8/9 61 Stravné při dvoudenní pracovní cestě 8/9 62 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání Celoživotní vzdělávání a prohlubování kvalifikace Náhrada za použití vozidla V jaké výši přiznat kapesné při zahraniční cestě Práce z domova Školení o víkendu SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Honoráře a vyměřovací základ 3 43 Pojistné členů statutárních orgánů 3 43 OSVČ podává Přehled 4 42 Jak využít přeplatek 4 43 Když OSVČ podává Přehled, ale ne daňové přiznání 5 43 Jak ukončit podnikání 5 44 Elektronický podpis 7 45 Evidenční listy důchodového pojištění 8/9 63 Rodné číslo slovenských pracovníků 8/9 74 Pojistné při neplaceném volnu DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Odchod do důchodu 1 42 Invalidní důchod a výdělek 1 43 Pojistné z honorářů 1 43 Zápočet dob zaměstnání 2 44 Předčasný důchod 2 44 Zdaňuje se starobní důchod? 2 45 Co dělat při nesouhlasu s výší důchodu? 2 45 Vdovecký důchod 4 44 Pobírat starobní, nebo invalidní důchod 4 45 Sirotčí důchod 5 45 Když chybějí doklady 6 42 Doklady pro důchod po ukončení pracovního poměru v EU 6 42 Povinnosti OSVČ při odchodu do důchodu 7 46 Podmínky pro nárok na důchod z českého systému 8/9 64 Souběh zaměstnání a pobírání důchodu 8/9 64 Důchod na účet 8/9 66 X

11 Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem Přiznání předčasného starobního důchodu Když schází doba pojištění Mám nárok na invalidní důchod, když žiji v cizině? NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Nemocenské při pokračování pracovní neschopnosti 1 44 Ochranná lhůta 1 44 Peněžitá pomoc v mateřství 1 45 Lze ověřit, zda jsem přihlášen k pojištění? 2 45 Studentka a peněžitá pomoc v mateřství 3 44 Změna místa pobytu při pracovní neschopnosti 3 45 První tři dny pracovní neschopnosti 4 45 Peněžitá pomoc v mateřství 4 46 Rodičovská dovolená a nemocenské 5 45 Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 5 46 Započitatelnost odměny předsedy představenstva akciové společnosti do vyměřovacího základu 6 43 Mohu si ověřit, že jsem přihlášen k pojištění? 6 43 Jak postupovat při pracovním úrazu 6 44 Povolení změny pobytu při pracovní neschopnosti 8/9 66 Dávky při pobytu v EU 8/9 67 Dávky pro těhotnou pracující v cizině 8/9 67 Nemocenské a přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti 8/9 68 Podnikatelka na mateřské dovolené 8/9 69 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při druhém dítěti 8/9 70 Z čeho se vypočte peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Firma v konkurzu a peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství? 8/9 72 Podpora při ošetřování člena rodiny 8/9 73 Má student nárok na nemocenské dávky? 8/9 73 Kontrola dodržování léčebného režimu Potvrzení o zaměstnání Nový zákon o nemocenském pojištění Nemocenské za část pracovní doby Kdy začíná pracovní neschopnost Dávky pro těhotnou studentku Peněžitá pomoc v mateřství pro doktorandku Doprovod při hospitalizaci XI

12 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Odejmutí invalidního důchodu 1 46 Odměna a ukončení pracovního poměru 1 46 Platba pojistného 2 45 Souběh zaměstnání s podnikáním 5 47 Přivýdělek uchazeče o zaměstnání 6 44 Zaměstnávání osob ze zahraničí 7 47 Poslední prázdniny a pojištění 8/9 74 Jak pojistit slovenskou rodinu 8/9 75 Pojištění při práci ve dvou státech 8/9 75 Pojistné z dohod o činnosti 8/9 76 Pojistné z odměn členů výboru Pojistné z dohod o pracovní činnosti LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Nesouhlas s výsledkem kontrolní prohlídky 1 47 Opravné prostředky při nesouhlasu s posouzením 2 46 Nemoc z povolání a uznání invalidity 3 46 Vliv odmítnutí léčby na přiznání invalidního důchodu 3 46 Opětovná žádost o invalidní důchod 6 45 Invalidní důchod a výdělek 6 46 Žádost o invalidní důchod 6 47 Invalidní důchod a pojistné plnění 8/9 76 Nesouhlas s posouzením zdravotního stavu 8/9 77 Pracovní neschopnost a soudní řízení 8/9 78 Lékařská zpráva a správný formulář Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti zahraničního pojištěnce SOCIÁLNÍ DÁVKY Regulační poplatek 2 46 Co je podlahová plocha bytu 2 47 Doplatek na bydlení 3 47 Majetkové poměry a žádost o dávku 4 47 Rozhodné období 6 47 Životní a existenční minimum 8/9 78 Může o rodičovský příspěvek žádat otec? 8/9 79 Příspěvek na úpravu bytu XII

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení Publikace Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2015, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších informací týkajících

Více