NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008"

Transkript

1 NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008 Měsíčník České správy sociálního zabezpečení Šéfredaktorka: Ing. Jiřina Šafrová Redaktorka: Irena Vondrušková Číslo Strana NA AKTUÁLNÍ TÉMA Ať vám chutná rok 2008 JUDr. Božena Michálková 1 3 ČSSZ a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU Ing. Jiří Kudlík 2 3 Odškodnění po letech MUDr. Naděžda Kavalírová 3 3 Moderní technika efektivně využije uložená data Ing. Radka Poláková 4 3 Vláda schválila důchodovou reformu Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 5 3 Odpočítáváme dny do kongresu MUDr. Ljiljana Bojičová 6 3 Poskytnout všem šanci uplatnit se na trhu práce Ing. Marie Bílková 7 3 K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění JUDr. Jiří Biskup 8/9 5 Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů Mgr. Martin Štěpánek 10 3 Česko středobodem celé Evropy Milena Vicenová 11 3 Než si připijeme do nového roku JUDr. Božena Michálková 12 3 PRACOVNÍ PRÁVO Bez podpory v nezaměstnanosti při porušení pracovních povinností JUDr. Ladislav Jouza 1 5 Vybrané změny v zákoníku práce JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 2 5 Vyšší náhrady za poškozené zdraví JUDr. Ladislav Jouza 3 5 I

2 Vnitřní předpis vedle kolektivní smlouvy JUDr. Ladislav Jouza 6 5 Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady JUDr. Marie Salačová 6 7 Znáte svůj pracovní posudek? JUDr. Ladislav Jouza 7 5 Konkurenční dohoda ochrana manažerského know-how JUDr. Ladislav Jouza 10 5 ZAMĚSTNANOST Zaměstnat zdravotně postižené, nebo odvést peníze? JUDr. Ladislav Jouza 2 7 Změna náhrad cestovních výdajů JUDr. Marie Salačová 2 10 Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením Mgr. Olga Bičáková 3 8 Uplatnění konta pracovní doby Mgr. Olga Bičáková 4 5 K agenturnímu zaměstnávání a vysílání zaměstnanců v rámci poskytování nadnárodních služeb JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 6 9 Navrhované změny v agenturním zaměstnávání Mgr. Olga Bičáková 7 7 Osoby se zdravotním postižením na trhu práce 8/9 8 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví Mgr. Olga Bičáková 10 7 Posuzování zdravotního stavu podle novely zákona o zaměstnanosti JUDr. Ladislav Jouza 12 5 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Změny v pojistném na sociální zabezpečení Mgr. Eva Bolcková 1 9 Změny v sociálním zabezpečení OSVČ Dagmar Jandová 1 13 Systémy sociálního zabezpečení v EU Itálie Ing. Petra Štěpánková 2 13 Portugalsko Mgr. Lenka Žišková 4 11 Kypr Ing. Petra Štěpánková 7 13 Francie JUDr. Jitka Konopásková 8/9 11 Slovinsko Ing. Jana Rychtářová 10 9 Estonsko Mgr. Lenka Jandová 11 5 II

3 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 Bc. Lenka Vlková Šárová 3 10 Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnost Bc. Lenka Vlková Šárová 4 7 Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku JUDr. Miloš Lacko OSVČ s daňovým poradcem podávají Přehled o příjmech a výdajích za rok DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Evidenční listy důchodového pojištění Mgr. Ivana Žáčková 1 17 Druhá novela nařízení vlády o příplatku k důchodu JUDr. Vladimír Voříšek 2 17 Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužem Božena Lekešová, JUDr. Helena Pelikánová 2 19 Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu JUDr. Jan Přib 3 15 Změny v důchodovém pojištění pečujících osob JUDr. Jan Hutař 3 18 Dobrovolné důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 4 15 Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání JUDr. Jan Přib 5 11 Mimořádné zvýšení důchodů 6 13 Doba studia včetně doby prázdnin a důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 7 17 Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby JUDr. Vladimír Voříšek 8/9 17 Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění Mgr. Lenka Jandová 8/9 23 Jaké doklady jsou třeba při podávání žádosti o starobní, plný či částečný invalidní důchod? Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu JUDr. Jiří Biskup Kdy lze dostat pozůstalostní důchod Změny v důchodovém pojištění JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang 11 8 Valorizace důchodů od ledna 2009 a nové výpočtové prvky pro důchody přiznávané v roce 2009 JUDr. Vladimír Voříšek III

4 Změny v oblasti důchodového pojištění a pojistné OSVČ od 1. ledna 2009 Zdenka Janecká 12 9 Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost Alena Jančíková NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Změna v dávkách v těhotenství a mateřství Mgr. Ludmila Bicanová 1 21 Informace o změnách zákonů v sociálním systému 1 23 Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnci jiných členských států EU bydlícími nebo pobývajícími v ČR Mgr. Eva Bolcková 2 21 Budou mít matky snadnější návrat do práce? 2 23 Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů Lidmila Kalinová 3 19 Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplacené nemocenské Lidmila Kalinová 4 19 Pracovní neschopnost v roce Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ 4 24 Ochranná lhůta v roce 2008 Mgr. Božena Bartošová 5 15 Stonalo méně lidí 6 19 Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu Mgr. Eva Bolcková 7 19 Deset procent Čechů je zdravotně postižených 7 21 Nemocnost v číslech 8/9 28 Nový zákon o nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění 8/9 25 Okruh pojištěných osob - Lidmila Kalinová Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - Lidmila Kalinová Vznik a zánik pojištění - Lidmila Kalinová Přerušení pojištění, souběh pojištění z několika zaměstnání a vynětí z pojištění - Lidmila Kalinová Přechodná ustanovení zákona k účasti na nemocenském pojištění - Lidmila Kalinová Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců - Kateřina Horálková IV

5 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Změny ve vyměřovacím základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 1 25 Placení pojistného OSVČ za rok 2007 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2 25 Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007 Ing. Antonín Daněk 3 21 Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 4 25 Nemoc a zdravotní pojištění specifické situace Ing. Antonín Daněk 5 19 Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 6 21 Elektronické zdravotnictví v Evropě 6 24 Výdělečná činnost studentů Ing. Antonín Daněk 7 22 Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 8/9 29 Potvrzení o bezdlužnosti 8/9 32 Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Splátkové kalendáře Ing. Antonín Daněk Pojištění a neplacené volno Ing. Antonín Daněk LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Je posudek orgánu lékařské posudkové služby závazný? JUDr. Radim Langer 1 29 Předvolání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Marcelina Čejková 3 25 Tiskopis E213 ve vztahu k Evropské unii MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Jaromír Skyva 4 27 Informace o EUMASS a XVII. Kongresu EUMASS Praha Kongres EUMASS je za dveřmi MUDr. Ljiljana Bojičová 5 26 Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ MUDr. Jaromír Skyva 8/9 33 Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny MUDr. Julie Wernerová 8/9 36 V

6 Ještě o XVII. Kongresu EUMASS MUDr. Ljiljana Bojičová 8/9 38 Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných JUDr. Julie Wernerová Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity Evropská unie, LPS a posudkové desatero MUDr. Jaromír Skyva Spolupráce posudkového lékaře s ošetřujícím lékařem MUDr. Marcelína Čejková SOCIÁLNÍ DÁVKY Změny v sociálních službách JUDr. Jan Hutař 1 33 Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Systém kvality v sociálních službách 5 22 Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle 6 25 Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí Mgr. Renata Volková 7 27 Dávky v hmotné nouzi 7 29 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené PaedDr. Petr Niederle 8/9 39 Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě JUDr. Eva Burdová ZÁKONODÁRSTVÍ Výpověď dohody o sociálním zabezpečení se SSSR 1 36 Ve Sbírce zákonů vyšlo / VI

7 Opravné prostředky správní a soudní JUDr. Jiří Biskup Právní úprava insolventnosti zaměstnavatele a nároky uplatňované zaměstnanci JUDr. Hana Gutová 3 33 Nový institut oddlužení 4 34 Zákon o egovernmentu 4 35 Novela živnostenského zákona 6 31 Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení 8/9 47 ZE SOUDNÍ PRAXE Organizační jednotky ČSSZ a jejich právní subjektivita JUDr. Antonín Hošek 2 33 Smlouva o sociálním zabezpečení s Koreou 2 35 Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii JUDr. Hana Gutová 5 35 Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále Ing. Dagmar Hríňová Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku Mgr. Michaela Valentová 8/9 49 Žádost o úpravu důchodu zemřelého podaná manželkou JUDr. Irena Hrdličková Příčiny vedoucí k zániku invalidity JUDr. Irena Hrdličková Pochybnosti o objektivitě, úplnosti posudku posudkového lékaře OSSZ JUDr. Irena Hrdličková INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt Czech Point 2 36 Pro e - Podání je třeba elektronický podpis 3 37 Česká pošta ztratí monopol 3 38 Více než 22 milionů dokumentů přijato elektronicky 4 31 Zákon o egovernmentu 5 29 Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 5 31 První rok provozu projektu Czech Point 5 32 Jaké úřady komunikují nejlépe? 5 32 VII

8 K vyhlášce o přístupnosti webových stránek RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček 6 28 Novinky na Portálu veřejné správy 7 31 Elektronická totožnost: přístup k veřejným službám v celé EU 8/9 43 e-vize pro státní správu 8/9 44 Téměř 26,7 milionu dokumentů přijala ČSSZ elektronicky 8/9 45 Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost v České republice JUDr. Martin Štefko, Ph.D Změna jednotných registračních formulářů Invex krok k uživatelskému komfortu ČSSZ INFORMUJE ČSSZ valorizovala všechny důchody 1 37 Česko-německé jednání k elektronické výměně dat 1 obálka Účet sociálního pojištění vykázal přebytek 1 4 Výběr pojistného se daří 2 obálka Změna termínů výplaty důchodů 2 37 Bez platných dokladů lze vyplatit důchod jen do března 2 37 Příplatek k důchodu politickým vězňům 2 37 Největší zájem je o evropské důchody 3 obálka Důchody v číslech 3 30 Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností 4 39 Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií 5 38 Sešli se vývojáři z celé republiky 5 39 Česko-německé dny 5 obálka Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun 6 37 XVII. kongres EUMASS 7 obálka ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů 7 37 Téměř lidí využilo služeb call centra a informační kanceláře ČSSZ 7 38 Více než lidí čekal postih 8/9 obálka Od srpna se navýšily všechny důchody 8/9 obálka Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí 8/9 54 Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí 8/9 55 Pracovních neschopností sice ubylo, ale lidé byli nemocní déle 8/9 56 Výplata dávek nemocenského pojištění 10 obálka Potvrzení o studiu Při chybějící době pojištění pomůže dobrovolné důchodové pojištění MUDr. Ljiljana Bojičová v čele EUMASS VIII

9 DŮLEŽITÉ ÚDAJE Důležité údaje pro rok Dávky státní sociální podpory v roce Zaměstnanost v roce Elektronické podání 4 40 Zaměstnanost 5 40 OSVČ v roce Důchodové pojištění 7 39 Činnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance do pracovního poměru 8/9 57 Zaměstnanost Nemocenské pojištění v roce Důchodové pojištění v roce KONZULTACE Číslo Strana PRACOVNÍ PRÁVO Jízdné při pracovní cestě 1 41 Cestovní náhrady 2 41 Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí 2 42 Zápočet přestávek do pracovní doby 3 41 Důvod stanovení dovolené 4 41 Zneužívání internetu v zaměstnání 5 41 Souhlas zaměstnance neplatí 5 41 Nápoje od zaměstnavatele zdarma 7 41 Pracovní dotazníky 8/9 59 Cestovní náhrady a vozidlo na leasing ZAMĚSTNANOST Zaměstnávání cizince s trvalým pobytem v České republice 1 42 Uchazečka o zaměstnání pracuje na dohodu o provedení práce 2 43 Výkon nekolidujícího zaměstnání uchazečkou o zaměstnání 3 41 Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti 4 41 Výčet náhradních dob zaměstnání se v zákoně o zaměstnanosti rozšiřuje 5 42 Veřejně prospěšné práce 5 42 Stravné při zahraniční cestě 6 41 Odstupné a opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti 7 42 Náležitosti pracovní smlouvy 7 43 IX

10 Vyhrazené společensky účelné pracovní místo a příspěvek na zapracování 8/9 60 Náhrada jízdného 8/9 61 Stravné při dvoudenní pracovní cestě 8/9 62 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání Celoživotní vzdělávání a prohlubování kvalifikace Náhrada za použití vozidla V jaké výši přiznat kapesné při zahraniční cestě Práce z domova Školení o víkendu SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Honoráře a vyměřovací základ 3 43 Pojistné členů statutárních orgánů 3 43 OSVČ podává Přehled 4 42 Jak využít přeplatek 4 43 Když OSVČ podává Přehled, ale ne daňové přiznání 5 43 Jak ukončit podnikání 5 44 Elektronický podpis 7 45 Evidenční listy důchodového pojištění 8/9 63 Rodné číslo slovenských pracovníků 8/9 74 Pojistné při neplaceném volnu DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Odchod do důchodu 1 42 Invalidní důchod a výdělek 1 43 Pojistné z honorářů 1 43 Zápočet dob zaměstnání 2 44 Předčasný důchod 2 44 Zdaňuje se starobní důchod? 2 45 Co dělat při nesouhlasu s výší důchodu? 2 45 Vdovecký důchod 4 44 Pobírat starobní, nebo invalidní důchod 4 45 Sirotčí důchod 5 45 Když chybějí doklady 6 42 Doklady pro důchod po ukončení pracovního poměru v EU 6 42 Povinnosti OSVČ při odchodu do důchodu 7 46 Podmínky pro nárok na důchod z českého systému 8/9 64 Souběh zaměstnání a pobírání důchodu 8/9 64 Důchod na účet 8/9 66 X

11 Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem Přiznání předčasného starobního důchodu Když schází doba pojištění Mám nárok na invalidní důchod, když žiji v cizině? NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Nemocenské při pokračování pracovní neschopnosti 1 44 Ochranná lhůta 1 44 Peněžitá pomoc v mateřství 1 45 Lze ověřit, zda jsem přihlášen k pojištění? 2 45 Studentka a peněžitá pomoc v mateřství 3 44 Změna místa pobytu při pracovní neschopnosti 3 45 První tři dny pracovní neschopnosti 4 45 Peněžitá pomoc v mateřství 4 46 Rodičovská dovolená a nemocenské 5 45 Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 5 46 Započitatelnost odměny předsedy představenstva akciové společnosti do vyměřovacího základu 6 43 Mohu si ověřit, že jsem přihlášen k pojištění? 6 43 Jak postupovat při pracovním úrazu 6 44 Povolení změny pobytu při pracovní neschopnosti 8/9 66 Dávky při pobytu v EU 8/9 67 Dávky pro těhotnou pracující v cizině 8/9 67 Nemocenské a přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti 8/9 68 Podnikatelka na mateřské dovolené 8/9 69 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při druhém dítěti 8/9 70 Z čeho se vypočte peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Firma v konkurzu a peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství? 8/9 72 Podpora při ošetřování člena rodiny 8/9 73 Má student nárok na nemocenské dávky? 8/9 73 Kontrola dodržování léčebného režimu Potvrzení o zaměstnání Nový zákon o nemocenském pojištění Nemocenské za část pracovní doby Kdy začíná pracovní neschopnost Dávky pro těhotnou studentku Peněžitá pomoc v mateřství pro doktorandku Doprovod při hospitalizaci XI

12 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Odejmutí invalidního důchodu 1 46 Odměna a ukončení pracovního poměru 1 46 Platba pojistného 2 45 Souběh zaměstnání s podnikáním 5 47 Přivýdělek uchazeče o zaměstnání 6 44 Zaměstnávání osob ze zahraničí 7 47 Poslední prázdniny a pojištění 8/9 74 Jak pojistit slovenskou rodinu 8/9 75 Pojištění při práci ve dvou státech 8/9 75 Pojistné z dohod o činnosti 8/9 76 Pojistné z odměn členů výboru Pojistné z dohod o pracovní činnosti LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Nesouhlas s výsledkem kontrolní prohlídky 1 47 Opravné prostředky při nesouhlasu s posouzením 2 46 Nemoc z povolání a uznání invalidity 3 46 Vliv odmítnutí léčby na přiznání invalidního důchodu 3 46 Opětovná žádost o invalidní důchod 6 45 Invalidní důchod a výdělek 6 46 Žádost o invalidní důchod 6 47 Invalidní důchod a pojistné plnění 8/9 76 Nesouhlas s posouzením zdravotního stavu 8/9 77 Pracovní neschopnost a soudní řízení 8/9 78 Lékařská zpráva a správný formulář Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti zahraničního pojištěnce SOCIÁLNÍ DÁVKY Regulační poplatek 2 46 Co je podlahová plocha bytu 2 47 Doplatek na bydlení 3 47 Majetkové poměry a žádost o dávku 4 47 Rozhodné období 6 47 Životní a existenční minimum 8/9 78 Může o rodičovský příspěvek žádat otec? 8/9 79 Příspěvek na úpravu bytu XII

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2012 REJSTŘÍK 2012 NA AKTUÁLNÍ TÉMA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. Měsíčník České správy sociálního zabezpečení

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2012 REJSTŘÍK 2012 NA AKTUÁLNÍ TÉMA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. Měsíčník České správy sociálního zabezpečení NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2012 Měsíčník České správy sociálního zabezpečení Číslo Strana NA AKTUÁLNÍ TÉMA Bilance, plány, poděkování Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 1 3 Informační kancelář změnila název

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Nové zákony v oblasti pracovního práva

Nové zákony v oblasti pracovního práva Nové zákony v oblasti pracovního práva Romana SZUTANYI Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář 24. srpna 2017 Letní HR škola 1 Novela zákona o zaměstnanosti Dne 29.7.2017 nabyla účinnosti

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více