NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008"

Transkript

1 NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ REJSTŘÍK 2008 Měsíčník České správy sociálního zabezpečení Šéfredaktorka: Ing. Jiřina Šafrová Redaktorka: Irena Vondrušková Číslo Strana NA AKTUÁLNÍ TÉMA Ať vám chutná rok 2008 JUDr. Božena Michálková 1 3 ČSSZ a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU Ing. Jiří Kudlík 2 3 Odškodnění po letech MUDr. Naděžda Kavalírová 3 3 Moderní technika efektivně využije uložená data Ing. Radka Poláková 4 3 Vláda schválila důchodovou reformu Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. 5 3 Odpočítáváme dny do kongresu MUDr. Ljiljana Bojičová 6 3 Poskytnout všem šanci uplatnit se na trhu práce Ing. Marie Bílková 7 3 K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění JUDr. Jiří Biskup 8/9 5 Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů Mgr. Martin Štěpánek 10 3 Česko středobodem celé Evropy Milena Vicenová 11 3 Než si připijeme do nového roku JUDr. Božena Michálková 12 3 PRACOVNÍ PRÁVO Bez podpory v nezaměstnanosti při porušení pracovních povinností JUDr. Ladislav Jouza 1 5 Vybrané změny v zákoníku práce JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 2 5 Vyšší náhrady za poškozené zdraví JUDr. Ladislav Jouza 3 5 I

2 Vnitřní předpis vedle kolektivní smlouvy JUDr. Ladislav Jouza 6 5 Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady JUDr. Marie Salačová 6 7 Znáte svůj pracovní posudek? JUDr. Ladislav Jouza 7 5 Konkurenční dohoda ochrana manažerského know-how JUDr. Ladislav Jouza 10 5 ZAMĚSTNANOST Zaměstnat zdravotně postižené, nebo odvést peníze? JUDr. Ladislav Jouza 2 7 Změna náhrad cestovních výdajů JUDr. Marie Salačová 2 10 Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením Mgr. Olga Bičáková 3 8 Uplatnění konta pracovní doby Mgr. Olga Bičáková 4 5 K agenturnímu zaměstnávání a vysílání zaměstnanců v rámci poskytování nadnárodních služeb JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 6 9 Navrhované změny v agenturním zaměstnávání Mgr. Olga Bičáková 7 7 Osoby se zdravotním postižením na trhu práce 8/9 8 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví Mgr. Olga Bičáková 10 7 Posuzování zdravotního stavu podle novely zákona o zaměstnanosti JUDr. Ladislav Jouza 12 5 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Změny v pojistném na sociální zabezpečení Mgr. Eva Bolcková 1 9 Změny v sociálním zabezpečení OSVČ Dagmar Jandová 1 13 Systémy sociálního zabezpečení v EU Itálie Ing. Petra Štěpánková 2 13 Portugalsko Mgr. Lenka Žišková 4 11 Kypr Ing. Petra Štěpánková 7 13 Francie JUDr. Jitka Konopásková 8/9 11 Slovinsko Ing. Jana Rychtářová 10 9 Estonsko Mgr. Lenka Jandová 11 5 II

3 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 Bc. Lenka Vlková Šárová 3 10 Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnost Bc. Lenka Vlková Šárová 4 7 Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku JUDr. Miloš Lacko OSVČ s daňovým poradcem podávají Přehled o příjmech a výdajích za rok DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Evidenční listy důchodového pojištění Mgr. Ivana Žáčková 1 17 Druhá novela nařízení vlády o příplatku k důchodu JUDr. Vladimír Voříšek 2 17 Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužem Božena Lekešová, JUDr. Helena Pelikánová 2 19 Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchodu JUDr. Jan Přib 3 15 Změny v důchodovém pojištění pečujících osob JUDr. Jan Hutař 3 18 Dobrovolné důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 4 15 Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání JUDr. Jan Přib 5 11 Mimořádné zvýšení důchodů 6 13 Doba studia včetně doby prázdnin a důchodové pojištění Václav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová 7 17 Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby JUDr. Vladimír Voříšek 8/9 17 Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění Mgr. Lenka Jandová 8/9 23 Jaké doklady jsou třeba při podávání žádosti o starobní, plný či částečný invalidní důchod? Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu JUDr. Jiří Biskup Kdy lze dostat pozůstalostní důchod Změny v důchodovém pojištění JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang 11 8 Valorizace důchodů od ledna 2009 a nové výpočtové prvky pro důchody přiznávané v roce 2009 JUDr. Vladimír Voříšek III

4 Změny v oblasti důchodového pojištění a pojistné OSVČ od 1. ledna 2009 Zdenka Janecká 12 9 Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost Alena Jančíková NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Změna v dávkách v těhotenství a mateřství Mgr. Ludmila Bicanová 1 21 Informace o změnách zákonů v sociálním systému 1 23 Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnci jiných členských států EU bydlícími nebo pobývajícími v ČR Mgr. Eva Bolcková 2 21 Budou mít matky snadnější návrat do práce? 2 23 Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů Lidmila Kalinová 3 19 Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplacené nemocenské Lidmila Kalinová 4 19 Pracovní neschopnost v roce Nemocenské pojištění zaměstnanců malých organizací a OSVČ 4 24 Ochranná lhůta v roce 2008 Mgr. Božena Bartošová 5 15 Stonalo méně lidí 6 19 Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu Mgr. Eva Bolcková 7 19 Deset procent Čechů je zdravotně postižených 7 21 Nemocnost v číslech 8/9 28 Nový zákon o nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění 8/9 25 Okruh pojištěných osob - Lidmila Kalinová Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění - Lidmila Kalinová Vznik a zánik pojištění - Lidmila Kalinová Přerušení pojištění, souběh pojištění z několika zaměstnání a vynětí z pojištění - Lidmila Kalinová Přechodná ustanovení zákona k účasti na nemocenském pojištění - Lidmila Kalinová Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců - Kateřina Horálková IV

5 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Změny ve vyměřovacím základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 1 25 Placení pojistného OSVČ za rok 2007 v příkladech Ing. Antonín Daněk 2 25 Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007 Ing. Antonín Daněk 3 21 Přeplatek OSVČ ve zdravotním pojištění Ing. Antonín Daněk 4 25 Nemoc a zdravotní pojištění specifické situace Ing. Antonín Daněk 5 19 Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk 6 21 Elektronické zdravotnictví v Evropě 6 24 Výdělečná činnost studentů Ing. Antonín Daněk 7 22 Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance Ing. Antonín Daněk 8/9 29 Potvrzení o bezdlužnosti 8/9 32 Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění Ing. Antonín Daněk Splátkové kalendáře Ing. Antonín Daněk Pojištění a neplacené volno Ing. Antonín Daněk LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Je posudek orgánu lékařské posudkové služby závazný? JUDr. Radim Langer 1 29 Předvolání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Marcelina Čejková 3 25 Tiskopis E213 ve vztahu k Evropské unii MUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Jaromír Skyva 4 27 Informace o EUMASS a XVII. Kongresu EUMASS Praha Kongres EUMASS je za dveřmi MUDr. Ljiljana Bojičová 5 26 Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ MUDr. Jaromír Skyva 8/9 33 Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny MUDr. Julie Wernerová 8/9 36 V

6 Ještě o XVII. Kongresu EUMASS MUDr. Ljiljana Bojičová 8/9 38 Nejčastější důvody k uznání osob zdravotně znevýhodněných JUDr. Julie Wernerová Zrušení právní úpravy přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity Evropská unie, LPS a posudkové desatero MUDr. Jaromír Skyva Spolupráce posudkového lékaře s ošetřujícím lékařem MUDr. Marcelína Čejková SOCIÁLNÍ DÁVKY Změny v sociálních službách JUDr. Jan Hutař 1 33 Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Systém kvality v sociálních službách 5 22 Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle 6 25 Rodičovská dovolená v ČR a v zahraničí Mgr. Renata Volková 7 27 Dávky v hmotné nouzi 7 29 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené PaedDr. Petr Niederle 8/9 39 Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi PaedDr. Petr Niederle Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě JUDr. Eva Burdová ZÁKONODÁRSTVÍ Výpověď dohody o sociálním zabezpečení se SSSR 1 36 Ve Sbírce zákonů vyšlo / VI

7 Opravné prostředky správní a soudní JUDr. Jiří Biskup Právní úprava insolventnosti zaměstnavatele a nároky uplatňované zaměstnanci JUDr. Hana Gutová 3 33 Nový institut oddlužení 4 34 Zákon o egovernmentu 4 35 Novela živnostenského zákona 6 31 Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení 8/9 47 ZE SOUDNÍ PRAXE Organizační jednotky ČSSZ a jejich právní subjektivita JUDr. Antonín Hošek 2 33 Smlouva o sociálním zabezpečení s Koreou 2 35 Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii JUDr. Hana Gutová 5 35 Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále Ing. Dagmar Hríňová Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku Mgr. Michaela Valentová 8/9 49 Žádost o úpravu důchodu zemřelého podaná manželkou JUDr. Irena Hrdličková Příčiny vedoucí k zániku invalidity JUDr. Irena Hrdličková Pochybnosti o objektivitě, úplnosti posudku posudkového lékaře OSSZ JUDr. Irena Hrdličková INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt Czech Point 2 36 Pro e - Podání je třeba elektronický podpis 3 37 Česká pošta ztratí monopol 3 38 Více než 22 milionů dokumentů přijato elektronicky 4 31 Zákon o egovernmentu 5 29 Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 5 31 První rok provozu projektu Czech Point 5 32 Jaké úřady komunikují nejlépe? 5 32 VII

8 K vyhlášce o přístupnosti webových stránek RNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček 6 28 Novinky na Portálu veřejné správy 7 31 Elektronická totožnost: přístup k veřejným službám v celé EU 8/9 43 e-vize pro státní správu 8/9 44 Téměř 26,7 milionu dokumentů přijala ČSSZ elektronicky 8/9 45 Rodná čísla přidělená na Slovensku a jejich použitelnost v České republice JUDr. Martin Štefko, Ph.D Změna jednotných registračních formulářů Invex krok k uživatelskému komfortu ČSSZ INFORMUJE ČSSZ valorizovala všechny důchody 1 37 Česko-německé jednání k elektronické výměně dat 1 obálka Účet sociálního pojištění vykázal přebytek 1 4 Výběr pojistného se daří 2 obálka Změna termínů výplaty důchodů 2 37 Bez platných dokladů lze vyplatit důchod jen do března 2 37 Příplatek k důchodu politickým vězňům 2 37 Největší zájem je o evropské důchody 3 obálka Důchody v číslech 3 30 Přibývá lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností 4 39 Falešné údaje na neschopence řeší ČSSZ s policií 5 38 Sešli se vývojáři z celé republiky 5 39 Česko-německé dny 5 obálka Organizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun 6 37 XVII. kongres EUMASS 7 obálka ČSSZ vždy usiluje o správný výpočet a výplatu důchodů 7 37 Téměř lidí využilo služeb call centra a informační kanceláře ČSSZ 7 38 Více než lidí čekal postih 8/9 obálka Od srpna se navýšily všechny důchody 8/9 obálka Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí 8/9 54 Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí 8/9 55 Pracovních neschopností sice ubylo, ale lidé byli nemocní déle 8/9 56 Výplata dávek nemocenského pojištění 10 obálka Potvrzení o studiu Při chybějící době pojištění pomůže dobrovolné důchodové pojištění MUDr. Ljiljana Bojičová v čele EUMASS VIII

9 DŮLEŽITÉ ÚDAJE Důležité údaje pro rok Dávky státní sociální podpory v roce Zaměstnanost v roce Elektronické podání 4 40 Zaměstnanost 5 40 OSVČ v roce Důchodové pojištění 7 39 Činnosti zaměstnavatele při přijetí zaměstnance do pracovního poměru 8/9 57 Zaměstnanost Nemocenské pojištění v roce Důchodové pojištění v roce KONZULTACE Číslo Strana PRACOVNÍ PRÁVO Jízdné při pracovní cestě 1 41 Cestovní náhrady 2 41 Zaměstnávání pracovníků ze zahraničí 2 42 Zápočet přestávek do pracovní doby 3 41 Důvod stanovení dovolené 4 41 Zneužívání internetu v zaměstnání 5 41 Souhlas zaměstnance neplatí 5 41 Nápoje od zaměstnavatele zdarma 7 41 Pracovní dotazníky 8/9 59 Cestovní náhrady a vozidlo na leasing ZAMĚSTNANOST Zaměstnávání cizince s trvalým pobytem v České republice 1 42 Uchazečka o zaměstnání pracuje na dohodu o provedení práce 2 43 Výkon nekolidujícího zaměstnání uchazečkou o zaměstnání 3 41 Opětovné poskytování podpory v nezaměstnanosti 4 41 Výčet náhradních dob zaměstnání se v zákoně o zaměstnanosti rozšiřuje 5 42 Veřejně prospěšné práce 5 42 Stravné při zahraniční cestě 6 41 Odstupné a opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti 7 42 Náležitosti pracovní smlouvy 7 43 IX

10 Vyhrazené společensky účelné pracovní místo a příspěvek na zapracování 8/9 60 Náhrada jízdného 8/9 61 Stravné při dvoudenní pracovní cestě 8/9 62 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání Celoživotní vzdělávání a prohlubování kvalifikace Náhrada za použití vozidla V jaké výši přiznat kapesné při zahraniční cestě Práce z domova Školení o víkendu SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Honoráře a vyměřovací základ 3 43 Pojistné členů statutárních orgánů 3 43 OSVČ podává Přehled 4 42 Jak využít přeplatek 4 43 Když OSVČ podává Přehled, ale ne daňové přiznání 5 43 Jak ukončit podnikání 5 44 Elektronický podpis 7 45 Evidenční listy důchodového pojištění 8/9 63 Rodné číslo slovenských pracovníků 8/9 74 Pojistné při neplaceném volnu DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Odchod do důchodu 1 42 Invalidní důchod a výdělek 1 43 Pojistné z honorářů 1 43 Zápočet dob zaměstnání 2 44 Předčasný důchod 2 44 Zdaňuje se starobní důchod? 2 45 Co dělat při nesouhlasu s výší důchodu? 2 45 Vdovecký důchod 4 44 Pobírat starobní, nebo invalidní důchod 4 45 Sirotčí důchod 5 45 Když chybějí doklady 6 42 Doklady pro důchod po ukončení pracovního poměru v EU 6 42 Povinnosti OSVČ při odchodu do důchodu 7 46 Podmínky pro nárok na důchod z českého systému 8/9 64 Souběh zaměstnání a pobírání důchodu 8/9 64 Důchod na účet 8/9 66 X

11 Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem Přiznání předčasného starobního důchodu Když schází doba pojištění Mám nárok na invalidní důchod, když žiji v cizině? NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Nemocenské při pokračování pracovní neschopnosti 1 44 Ochranná lhůta 1 44 Peněžitá pomoc v mateřství 1 45 Lze ověřit, zda jsem přihlášen k pojištění? 2 45 Studentka a peněžitá pomoc v mateřství 3 44 Změna místa pobytu při pracovní neschopnosti 3 45 První tři dny pracovní neschopnosti 4 45 Peněžitá pomoc v mateřství 4 46 Rodičovská dovolená a nemocenské 5 45 Žádost o peněžitou pomoc v mateřství 5 46 Započitatelnost odměny předsedy představenstva akciové společnosti do vyměřovacího základu 6 43 Mohu si ověřit, že jsem přihlášen k pojištění? 6 43 Jak postupovat při pracovním úrazu 6 44 Povolení změny pobytu při pracovní neschopnosti 8/9 66 Dávky při pobytu v EU 8/9 67 Dávky pro těhotnou pracující v cizině 8/9 67 Nemocenské a přivýdělek k podpoře v nezaměstnanosti 8/9 68 Podnikatelka na mateřské dovolené 8/9 69 Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při druhém dítěti 8/9 70 Z čeho se vypočte peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Firma v konkurzu a peněžitá pomoc v mateřství 8/9 71 Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství? 8/9 72 Podpora při ošetřování člena rodiny 8/9 73 Má student nárok na nemocenské dávky? 8/9 73 Kontrola dodržování léčebného režimu Potvrzení o zaměstnání Nový zákon o nemocenském pojištění Nemocenské za část pracovní doby Kdy začíná pracovní neschopnost Dávky pro těhotnou studentku Peněžitá pomoc v mateřství pro doktorandku Doprovod při hospitalizaci XI

12 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Odejmutí invalidního důchodu 1 46 Odměna a ukončení pracovního poměru 1 46 Platba pojistného 2 45 Souběh zaměstnání s podnikáním 5 47 Přivýdělek uchazeče o zaměstnání 6 44 Zaměstnávání osob ze zahraničí 7 47 Poslední prázdniny a pojištění 8/9 74 Jak pojistit slovenskou rodinu 8/9 75 Pojištění při práci ve dvou státech 8/9 75 Pojistné z dohod o činnosti 8/9 76 Pojistné z odměn členů výboru Pojistné z dohod o pracovní činnosti LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA Nesouhlas s výsledkem kontrolní prohlídky 1 47 Opravné prostředky při nesouhlasu s posouzením 2 46 Nemoc z povolání a uznání invalidity 3 46 Vliv odmítnutí léčby na přiznání invalidního důchodu 3 46 Opětovná žádost o invalidní důchod 6 45 Invalidní důchod a výdělek 6 46 Žádost o invalidní důchod 6 47 Invalidní důchod a pojistné plnění 8/9 76 Nesouhlas s posouzením zdravotního stavu 8/9 77 Pracovní neschopnost a soudní řízení 8/9 78 Lékařská zpráva a správný formulář Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti zahraničního pojištěnce SOCIÁLNÍ DÁVKY Regulační poplatek 2 46 Co je podlahová plocha bytu 2 47 Doplatek na bydlení 3 47 Majetkové poměry a žádost o dávku 4 47 Rozhodné období 6 47 Životní a existenční minimum 8/9 78 Může o rodičovský příspěvek žádat otec? 8/9 79 Příspěvek na úpravu bytu XII

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv:

Vážení čtenáři, Děkujeme Vám. Stanislav Vondruška místopředseda ČSODN. Praha, listopad 2013. Autorský kolektiv: ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Vážení čtenáři, tento materiál se snaží pomoci těm, kteří se ocitají v nelehké životní situaci po dopravní nehodě a snaží se jim v co největší

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více