F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických"

Transkript

1 F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození mozku o mechanický faktor (úrazy) - krvácení, hydrocefalus, hematom, krevní sraženiny o neoplazmata - onkologická onemocnění, nádory, karcinomy mohou metastazovat do mozku -> duševní poruchy o infekce a paraziti léčitelné - meningitida, encefalitida, borelióza špatná prognóza - HIV, Creutzfeldt-Jakobova choroba o další - onemocnění štítné žlázy, hypotyreoza, hypoglykémie, hypoxie, poruchy metabolismu vitaminu B změny kvality psychických funkcí symptomatické = organické duševní poruchy, u nichž je mozkové postižení sekundárkní k systémové nemoci bez mozkové patologie 4D Gerongopsychologie demence deprese delirium drogové závislosti (na lécích) F04 - AMNESTICKÝ SYNDROM příčiny o léze na mozku klasifikace - projevy a symptomy o syndrom výrazného narušení recentní a dlouhodobé paměti o okamžité vybavování je zachováno o snížení schopnosti naučit se novou látku o anterográdní a retrográdní amnézie o dezorientace v čase o konfabulace léčba o je možné úplné uzdravení diferenciální diagnóza o demence a delirium o disociativní amnézie o zhoršení paměti u deprese o simulace ztráty paměti F05 - DELIRIUM PŘÍČINA NENÍ JASNÁ KLASIFIKACE- PROJEVY A SYMPTOMY o PORUCHY VĚDOMÍ (HALUCINACE, ZKRESLENÉ VNÍMÁNÍ, ILUZE - NEJČASTĚJI ZRAKOVÉ) o PORUCHY POZORNOSTI A VNÍMÁNÍ (ČASOVÁ, NĚKDY I MÍSTNÍ A OSOBNÍ DEZORIENTACE) o PORUCHY MYŠLENÍ (PŘECHODNÉ BLUDY, ZHORŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ) o PORUCHY PAMĚTI (ZHORŠENÍ OKAMŽITÉHO ZAPAMATOVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PAMĚTI) o PORUCHY PSYCHOMOTORICKÉHO CHOVÁNÍ (HYPO NEBO HYPERAKTIVITA, ZVÝŠENÝ REAKČNÍ ČAS, SNÍŽENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ TOK ŘEČI, ZVÝŠENÁ ÚLEKOVÁ REAKCE) o PORUCHY EMOCÍ (DEPRESE, ÚZKOST, STRACH, IRRITABILITA, EUFORIE, APATIE) o PORUCHY CYKLU SPÁNEK-BDĚNÍ (NESPAVOST, DENNÍ OSPALOST, NOČNÍ ZHORŠOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ) ~ 1 ~

2 o VÝSKYT NEJČASTĚJI PO 60 ROCE o ZAČÁTEK JE OBVYKLE RYCHLÝ o PŘECHODNÝ STAV S KOLÍSAVOU INTENZITOU BĚHEM DNE o UZDRAVENÍ DO 4 TÝDNŮ (MŮŽOU ALE TRVAT AŽ 6 MĚSÍCŮ) o DEMENCE MŮŽE PŘEKRÝVAT DEMENCI NEBO DO NÍ PŘEJÍT o DELIRIÓZNÍ STAVY VYVOLANÉ INTOXIKACÍ (DELIRIUM TREMENS) o PSYCHOTICKÉ PORUCHY o SCHIZOFRENIE o PORUCHY NÁLADY Demence PŘÍČINA organické poškození mozku zhoršení kortikálních funkcí o paměť mírná porucha drobná překážka v denních činnostech zapomínání, které ale neomezuje v běžném fungování sociální soběstačnost a funkčnost středně těžká porucha pokles paměti je už vážným handicapem pro soběsačnost hluboce vštípené informace zůstávají nepoškozeny (jména, data) schopnost sebeidentifikace a identifikace svého okolí zůstává je vhodný dozor, například pravidelná docházka ošetřovatelky těžká porucha celkové utlumení vštípivosti i základních informací zůstávají pouze fragmenty paměti ztráta samostatnosti nepoznává lidi ze svého okolí o kognitivní funkce mírná porucha mírný pokles běžného výkonu, který nezasahuje do života schopnost sociálního zařazení, plánování, docházky do nějakého zařízení problémy s myšlením, úsudkem, fantazií středně těžká porucha omezení zvládání běžných situací a aktivit bez pomoci dochází k selhání těžká porucha úplná závislost na okolí abstraktnost myšlení je nesrozumitelná o myšlení až patologie, nastraženost, podezíravost, paranoia o vnímání iluze (spíše halucinace) poruchy orientace (místo, čas, osoba) ~ 2 ~

3 o schopnost učení o řeč a úsudek o motorické poruchy poruchy koordinace drobné motoriky, parestézie (necitlivost), motorické výpadky (při iktu může dojít k ochrnutí) o výkonová složka změna fyzické a psychické výkonnosti běžné úkony trvají mnohem déle, než obvykle a mohou být prováděny zmateně (oblékne si tričko na svetr) o změna premorbidní osobnosti ze vzdělaného a slušného člověka se může stát člověk ztrácející sociální zábrany není porušeno vědomí může se projevit zhoršení o kontroly emocí záleží na lokalitě poškození mozku emoční stabilita se může změnit v labilitu, plačtivost, popudlivost a sklony k agresivitě o sociálního chování o motivace STÁLÝ, CHRONICKÝ, SE ZHORŠUJÍCÍ SE TENDENCÍ PROGNÓZA ZÁLEŽÍ NA TYPU DEMENCE zhoršení paměti a myšlení narušuje každodenní život o mytí, oblékání, jídlo, osobní hygiena, vyměšování, toaleta zhoršení přijímání, uchování a vybavování nových informací problém s vnímáním více stimulů současně, potíže s přesunem pozornosti příznaky by měly trvat nejméně 6 měsíců může se vyskytnout současně s deliriem deprese o začátek u demence je začátek pozvolný (kromě iktu) u deprese není člověk schopen určit kdy jeho problémy začaly o kognitivní deficit u demence je kognitivní deficit pozvolný, pomalý, bez možnosti datování u deprese je kognitivní deficit rychlý (problémy se čtením apod.) o poruchy příjmu potravy při depresi dochází k úbytku váhy při demenci většinou nevznikají problémy s jídlem, pouze v těžkém stadiu se může stát, že se člověk zapomene najíst (nebo naopak zapomene, že se už najedl a znovu si řekne o jídlo) o spánek člověk s demencí nemá problémy se spánkem (může dojít pouze k přehozením rytmu) u depresí se objevují problémy se spánkem, člověk spí málo a je unavený o stagnace ~ 3 ~

4 u deprese dochází ke stagnaci - člověk je přesvědčený že různé činnosti neumí, není schopen něco udělat u demencí se člověk snaží své nedostatky zamaskovat - například při vyšetření mnohem lépe spolupracují, než depresivní pacienti o sebevraždy sebevraždy u demencí téměř nehrozí, na rozdíl od depresí úrazy u depresí jsou podivné a budí dojem úmyslného sebepoškození, opakují se delirium mírná nebo stredně těžká mentální retardace o mentální retardace vzniká do 2 let věku, demence od 2 let podprůměrnost kognitivních funkcí způsobená ochuzeným sociálním prostředím simulace demence o bývá zde prokazatelný sekundární zisk, nějaký motiv o o nerovnoměrnost výkonu v jednotlivých složkách a při opakování testů u demence se nedostatky projeví stejnoměrně ve všech složkách a to se zhoršující se tendencí LÉČBA je možná pouze stabilizace stavu podávání kognitiv (ovlivnění acetylcholinu) pro zlepšení kognitivních funkcí o důležité je nasazení kognitiv co nejdříve, po zjištění dané diagnózy Atroficko-degenerativní demence F00 - Alzheimerova demence DĚLENÍ Rozdělení podle začátku o F S časným začátkem o F S pozdním začátkem PŘÍČINA změna kvality bílkoviny v mozkové tkáni -> změna struktury mozkové tkáně v mozku je výrazné snížení počtu neuronů a neurotransmiterů (hlavně acetylcholinu) viz. všeobecné projevy demence zde nejvíce jsou postiženy korové funkce o afázie, apraxie, agnozie, uvolnění sociálních zábran, spontaneita, extrapyramidové příznaky smrt většinou způsobí primární selhání organismu (celková sepse) o dochází totiž k úbytku psychické i fyzické aktivity -> upoutání na lůžko, inkontinence, umělé dýchání začíná plíživě a pomlu nepřetržitý rozvoj během několika let o krátké období 2-3 roky o delší vznik ~ 4 ~

5 o o o riziko vzniku je vyšší u pacientů s Downovým syndromem střední věk (před 65 rokem) většinou se již vyskytla v rodině rychlejší průběh brzy začíná afázie, agrafie, alexie a apraxie vyšší věk (po 65 roce) pomalejší průběh zhoršení paměti je základním rysem plíživý začátek s obtížně určitelným přesným začátkem onemocnění vyloučení somatického onemocnění (hypotyreóza, neurosyfilis, hydrocefalus apod.) oficiální diagnózu lze stanovit až pitvou (patologie mozkové tkáně) deprese delirium organický amnestický syndrom jiné primární demence (Pickova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Huntingtonova choroba) sekundární demence (způsobené somatickou nemocí, intoxikací apod.) mentální retardaci F01 - Vaskulární demence PŘÍČINA ucpání cév v mozu (infarkt mozu = ischemie = mrtvice) způsobené vaskulární chorobou (hypertenze apod.) o vaskulární demence s akutním začátkem větší záchvaty (ucpání větší cévy v mozku) o multiinfarktová demence ischemické ataky přechodného rázu (několikanásobné ucpání menších cév v mozku) příčiny ucpávání cév - obezita, kouření, alkohol, diabetes zhoršení paměti a myšlení náhled a úsudek bývá zachován začátek o náhlý (po jedné určité ischemické epizodě) o postupný někdy může být stanovena jen počítačovou tomografií současně se vyskytuje o hypertenze, karotick šelest o emoční labilita o epizody zastřeného vědomí nebo delirium ~ 5 ~

6 osobnost bývá zachovaná, ale může dojít ke změnám o apatie, desinhibice, zvýraznění egocentrismu, paranoidních rysů nebo podrážděnosti afektivní poruchy mentální retardace Alzheimerova demence o na CT je vidět jen ložisková změna tkáně (u Alzheimerovy demence je to fokální změna) F02 - Demence u jiných nemocí zařazených jinde F Demence u Pickovy choroby zhoršení intelektu, paměti a řečových funkcí apatie, euforie a někdy extrapyramidové příznaky dřívější začátek mívá tendenci k horšímu průběhu typický je emoční a osobnostní úpadek o hrubost, inhibice, nedodržení sociálních pravidel frontální lalok - hrubé sociální chování, neklid, ztráta zábran (vulgarismy, obnažování, afázie) později poruchy paměťi - temporálního laloku prefrontální syndrom - oploštělost, zhrubělost, odbržděnost, ztráta sociálních zábran, afázie, apatie temporální syndrom - defekty paměti a řeči mohou předcházet motorické poruchy o při časném vzniku - striátová rigidita o při vzniku ve stáří - intenční třes (počítání peněz) obvykle začíná mezi lety pomalu postupující změny charakteru a společenský úpadek zhoršení paměti příznaky euforie, emoční otupělosti, zhorení sociálního chování, desinhibice, apatie nebo neklid F Demence u Creutzfeldt-Jakobovy choroby nemoc šílených krav subakutní - něco mezi chronickým průběhem a akutním začátkem o trvá spíše roky než desítky let, začíná ale postupně, ne během několika dní spongiformní - agens, které to způsobuje, je houba, nebo nejasný patogen encefalopatie - organické poškození, změna mozkové tkáně tato demence se může objevit v jakémkoli věku poškození vyšších nervových funkcí rozvoj a přidání se neurologických poruch do dvou let končí porucha smrtí ~ 6 ~

7 člověk se dostane na nějakou mentální úrovep - z této úrovně začnou ubývat kognitivní schopnosti, přidávají se neurologické potíže o přestane číst i psát o nakonec akinetický, hypomimický, mutistický (jakoby návrat věkem) F Demence u Huntingtonovy choroby PŘÍČINY je vzácná, dědičná (změny v chromozomech) postihuje především frontální lalok porucha sekrece dopaminu a bazálních ganglií psychické - paměť, kognitivní funkce specifické - chorea, ateóza, balismus, poruchy motoriky počátek v letech, úmrtí přichází do let F Demence u Parkinsonovy choroby Parkinzonova porucha není demence, ale demence se stane součástí parkinzonovy poruchy o primární diagnózou je tedy parkinzonova choroba dochází k degeneraci bazálních ganglií (substancia nigra a neurotransmiter dopamin) projevy o intenční třes, maskovitý obličej, třes (tzv. počítání peněz), zpomalení, flexní držení těla, nahrbení, šouravá chůze, padání dopředu, cupitání, hypomimie, zvýšení mazotoku, hypersalivace na počátku parkinzonovy choroby se může objevit parkinzonova deprese o může být obtížné odlišit parkinzonovu demenci od parkinzonovy deprese o chorobu si člověk uvědomuje, proto mohou mít depresi F Demence u HIV zapomětlivost, špatné soustředění potíže při řešení problémů a čtení apatie, snížená spontaneita a sociální stažení může se projevovat jako afektivní porucha, psychóza nebo záchvaty objevuje se tremor, poruchy rovnováhy, ataxie, hypertonie, poruchy očních pohybů většinou rychle (několik týdnů až měsíců) progreduje k těžké globální demenci, mutismu a smrti ~ 7 ~

8 F1 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek PŘÍČINA užívání jedné nebo více psychotických látek, které mohou a nemusí být předepsány lékařem viz. klinický stav viz. jednotlivé látky zjištění užité psychoaktivní látky Klinický stav (stupeň užívání) F1X.0 - AKUTNÍ INTOXIKACE přechodný stav po aplikaci alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky poruchy na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity, chování, psychofyziologických funkcí diagnostikuje se tam, kde zárovep nejsou trvalé problémy způsobené užíváním drog závislá na výši dávky o v některých případech (onemocnění ledvinovou nebo jaterní insufifiencí) mohou už malé dávky vyvolat silnou intoxikaci je přechodná, účinky časem mizí projevy mohou být i opačné, než jsou běžné projevy užité látky o tlumivé látky - příznaky agitace a hyperaktivity o stimulancia - sociálně stažené a introvertní chování diferenciální diagnóza o poranění hlavy o hypogykémie komplikace - traumata a tělesné poškození, zdravotní komplikace, delirium, poruchy vnímání, koma, křeče F1X.1 - ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ užívání poškozující zdraví somaticky, nebo duševně nepříznivé sociální důsledky, kritika okolí dochází k podhodnocování dávek, bagatelizaci dlouhodobého užívání, zastírání problémů, manipulaci F1X.2 - SYNDROM ZÁVISLOSTI škodlivé užívání látky má mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si jedinec kdysi cenil více touha užívat látku během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů o silná touha nebo pocit puzení užívat látku o potíže v kontrole užívání látky (začátek, ukončení i množství) o somatický odykací stav - snaha zmenšit příznaky odvykacího stavu o tolerance k účinkům látky - vyžadování vyšších dávek pro dosažení původních účinků o zanedbávání jiných zájmů, zvýšení množství času k získání nebo užívání látky ~ 8 ~

9 o pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků F1X.3 - ODVYKACÍ STAV skupina symptomů, ke kterým dochází při úplném nebo částečném vysazení látky, která byla pravidelně užívána začátek i průběh jsou časově omezeny, závisí n typu látky a dávce může být komplikován křečovými záchvaty F1X.5 - PSYCHOTICKÁ PORUCHA vzniká během nebo bezprostředně po požití látky v (do 48 hodin) o u stimulancií bývají způsobeny hlavně vysokými dávkami, nebo dlouhodobým užíváním projevy o smyslově živé, hlavně sluchové halucinace o záměna osob o bludy o vztahovačnost (paranoidní nebo persekuční) o psychomotorické poruchy (vzrušení nebo stupor) o abnormní emoce (strach až extáze) částečné vymizení do 1 měsíce, úplné do 6 měsíců diferenciální diagnóza o akutní intoxikace halucinogeny o schizofrenie o afektivní poruchy o paranoidní nebo schizoidní poruchy osobnosti F1X.6 - AMNESTICKÝ SYNDROM výrazné chronické zhoršení krátkodobé paměti, přičemž bezprostřední paměť je zachována poruchy časového smyslu a řazení událostí zhoršení schopnosti učit se novou látku konfabulace diferenciální diagnóza o organický amnestický syndrom (nealkoholický) o demence a delirium o depresivní porucha F1X.70 - PSYCHOTICKÉ REMINISCENCE - FLASHBACKY epizodický charakter krátkého trvání (několik sekund až minut) opakování (někdy přesné) dřívějších zážitků, vyvolaných drogami F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu Patologická intoxikace náhlý počátek agrese, násilné chování netypické pro střízlivý stav vzniká po vypití i nepatrného množství alkoholu F1X.4 - ODVYKACÍ STAV S DELIRIEM krátký, ale někdy žvot ohrožující stav zmatenosti s přidruženými somatickými poruchami důsledek úplného nebo částečného vysazení alkoholu prodromální příznaky ~ 9 ~

10 o nespavost, ulekanost a strach o odvykací křečové záchvaty základní příznaky o zastřené vědomí a zmatenost o smyslově živé halucinace a iluze o výrazný tremor další příznaky o bludy, agitovanost, nespavost, obrácený spánkový cyklus, zvýšená autonomní činnost neexistuje vyléčený alkoholik, pouze abstinující problémem není pravidelné pití, ale narušení sociálního chování a interakce - pokud ano, jde o škodlivé užívání a lidé se nechtějí léčit fáze akutní intoxikace o fáze excitace do 1 promile veselost, rozjařenost, snížené zábrany, komunikace, smích nenarušuje smyslové funkce ani motoriku laicky označováno za stav podnapilosti prohloubená excitace do 1,5 promile zhoršení motoriky, zhoršení koordinace sluchové, zrakové a motorické činnosti emoce jsou stále pozitivní hrubá a hlučná euforie, patologická veselost, ztráta sebekontroly, družnost za všech okolností, ztráta jemné motoriky, koordinace, zpomalení reakčního času na sluchové a zrakové podněty o stav střední opilosti do 2 promile vytrácí se euforie i veselost vznětlivost, agresivita, zlost, popudlivost narušení i hrubé motoriky (vrávorání, padání, narážení, ale dokáže ještě jít) kolísavé emoce hypnotický stav - upadání do lehkého stavu změny vědomí, usínání o těžká opilost do 3 promile 2-2,5 promile - otupělost, těžké poruchy motoriky, padání, neudrží se na nohou, špatná artikulace, neschopnost navázat kontakt, ztráta kontroly nad reflexí (pomočení, upadání do krátkodobého spánku) 2,5-3 promile - těžká prohloubená opilost, nekomunikuje nebo komunikuje pouze ve skřecích, brání se, neschopnost chodit ani mluvit stadium narkotizační - útlum vědomí je hlubší, mohou být potlačeny reflexy asfiktická fáze nad 3 promile těžká intoxikace, porušení vědomí, hrozb komatu a asfixie (vdechnutí zvratků) ~ 10 ~

11 možnost úmrtí (snížení kariorespiračního reflexů), selhání kardiovaskulárního a dýchacího systému zvláštní případy akutní intoxikace o palimpsest okénko ve vědomí člověk vypadá jako že je při vědomí, odpovídá, ale jde pouze o automatické chování - amnézie na toto chování krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou, nebo částečnou anterográdní amnézií narušení kvality (nikoli kvantity) vědomí chování se zdá normální, ale je tu amnézie predispoziční - pouze někdy jde o reakci těla na množství látky o patická opilost patologická intoxikace krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patické reakce i na malé množství alkoholu alkohol je odbouráván enzymy v játrech - patická opilost se objevuje u lidí, kteří tyto enzymy nemají, nebo je jejich sekrece narušena pro odbourávání alkoholu i po požití malého množství alkoholu (kapky proti kašli) dochází k intoxikaci a stavu těžké až hrubě těžké opilosti takoví lidé nesmí požívat alkohol ani v nepatrném množství ke zjištění tohoto problému dochází až při prvním požití alkoholu okamžitě dochází ke změně chování, agresivitě, popudlivosti, přechodným změnám osobnostního chování, emočním reakcím, úzkosti, paranoie není porušena motorika, ale člověk upadá do deliriózního mrákotného stavu trvá několik minut, maximálně hodin, ukončení spánkem a následně úplnou amnézií spirála o nejdříve abstinence a následně škodlivé užívání o člověk pravidelně požívá alkohol, ale normálně funguje o pak dochází k syndromu závoslosti, která narušuje sociální interakce, ale člověk není schopen tento problém řešit o problémem je duální svět určitý čas je abstinující, následně opět užívající je to poslední období, kdy je možné přimět člověka k léčení pokud nedojde k léčení, je dalším stadiem úplný drogový svět a následně stav těžkého poškození LÉČBA abstinenční příznaky nastávají 24 hodin po odejmutí látky nastává abstinenční stav - třes, bušení srdce, pocení, tlaky v hlavě, zvýšení tlaku, křeče v břiše, pocity na zvracení, celková slabost těla, motání hlavy, závratě, úzkost tento stav není nebezpečný, ale je pro člověka nepříjemný během 2 dnů může dojít k rozvinutí deliria, ale ne u každého ~ 11 ~

12 alkoholismus může být změněn na závislost na benzodiazepinech - je třeba provést zkoušku alkoholu v dechu je možné potkat alkoholika, který se alkoholem snaží vyřešit úzkost nebo deprese - pak není nutné léčit závislost, ale úzkost a depresi F11 - Poruchy vyvolané požíváním opioidů PŘÍČINY vzniká fyzická i psychická závislost - vstupuje do tělesného procesu, do metabolismu, proto jsou s vysazením problémy léčbou jsou metadonové programy život ohrožující - indikována na JIP nebo ARO pro její potlačení jsou podávány antagonisté opioidů, které blokují receptory, na které se opioidy navazují, a opioidy jsou tak vyplavovány ven z organismu jsou ohroženy vitální funkce - hrozí zástava kardiorespiračního systému na počátku intoxikace je nejprve euforie, pak přichází útlum, zpomalení, otupělost, apatie, zhoršení úsudku, těžká myóza (bodové zorničky), červenání, svědění kůže, ospalost, zpomalení dechové a tepové frekvence intoxikace je většinou náhodná, dochází k ní z důvodu neodhadnutí, nebo vyšší čistoty dávky po předávkování heroinem pacienti často z nemocnice utečou - strach z problémů se zákonem o ve chvíli kdy odcházejí jsou většinou ve stabilizovaném stavu, nejsou si vědomi důsledků, které jim hrozily, a chtějí si zajistit novou dávku o v jejich těle jsou ale stále blokátory, které způsobí, že i obvyklá dávka způsobí předávkování (vyplavování opiátů trvá několik dní, ale do 24 hodin je pacientovi už lépe) podobá se intoxikaci alkoholem - excitace, útlum a následně koma LÉČBA trvá hodiny až dny je fyzicky nepříjemný, podobá se chřipce - únava, bolest kloubů, svalů, slzení očí, výtok z nosu, křeče svalů a v břiše, nevolnost, zívání není životu nebezpečný, ale velmi nepříjemný záleží na délce užívání a síle užívané dávky - při dlouhodobém užívání není možné látku náhle vysadit o tělo je na látku zvyklé, proto je využíván metadon o metadon se dobře dávkuje, je tedy snadné hlídat velikost dávky o dávka metadnu je postupně snižována o metadon nemá stejné účinky jako heroin o je synteticky vyráběný, proto je možné aby jeho čistota, na rozdíl od heroinu, byla stále stejná o metadon je tekutina, která se pije o někdy jsou abstinenční příznaky korigovány subutexem (buprenorfin) - zlepšuje prožitek odvykacího stavu, je vydáván na lékařský předpis, jde pouze o částečného opioidního antagonistu ~ 12 ~

13 F12 - Poruchy vyvolané požíváním kanabioidů PŘÍČINY marihuana, hašiš hlavní složkou je THC (tetrahydrokanabidol) čím dříve člověk s užíváním kanabioidů začne, tím jsou následné problémy horší o záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie o není ale jisté, zda pouze dochází k urychlení projevů dispozic, nebo je nemoc přímo způsobena při dlouhodobém užívání jsou zasažena emoční centra, což může způsobit oploštělost o působí na dopamin a serotonin v mozku o nevznikají deprese po poklesu neurotransmiterů, ale emoce nejsou plně prožívány, jsou zastřené, nejsou ostré o vznikají stavy úzkostně-depresivní-apatické-abulické depersonalizace o následně bývá nutné užívání antidepresiv, pro podpoření hladiny dopaminu a serotoninu o není jisté, zda se dokáže mozek sám zregenerovat - většinou ale k úpravě emocí nedojde marihuana má schopnost odkrýt emoce, které jsou hluboké, ukryté o pokud člověk užije marihuanu ve špatné náladě, pravděpodobně se ještě prohloubí, i když tato špatná nálada nebyla původně vidět jakákoli změna do plusu i minusu, velmi široká škála projevů Kanabisová psychóza o může trvat hodiny až týdny o neliší se od normální psychózy projevuje se halucinacemi, bludy, změnou psychomotorického tempa, afektivitou, stavy depersonalizací apatie > dysforie > poruchy chování > paranoidita (podezíravost, nastraženost) > úzkostnost, strach a panika F13 - Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik PŘÍČINY farmaka skupiny benzodiazepinu (diazepan, rohypnol, lexaurin, neurol), které mají zklidpující a sedativní efekt většinou léky, které jsou často předepisovány často dochází k závislostí - ta je způsobena hlavně svévolným zvyšováním dávek u pacientů, které může způsobit rozvoj závislosti i během jednoho měsíce o čím větší dávku tělo dostává, tím větší dávku potřebuje, aby dosáhl očekávaného účinku záleží na dávce léku podobá se intoxikaci alkoholem, včetně stadií - excitace, uvolnění, sedace až narkotizační a asfixická fáze ~ 13 ~

14 dochází k vzájemné potenci s alkoholem - vzniká dvojí závislost (současně na alkoholu a na lécích) LÉČBA abstinenční syndrom je podobný jako u alkoholu neklid, úzkost, strach, spektrum fyziologických projevů jako nauzea, tachykardie, točení hlavy, malátnost, bolesti v kloubech možnost způsobení pseudoepileptických záchvatů - zvláště při závislosti na sedativech, či hypnoticích - není ale možné ukončit užívání okamžitě, protože by mohlo dojít k epileptickému záchvatu, nebo nastat delirium na počátku se dávka sníží na polovinu, pak postupně každý týden o půl miligramu dalším problémem je metabolizace přes stejné systémy, jako alkohol - potencují se - po zkombinování léků s alkoholem se efekt útlumu léků znásobí o často zneužíváno v rámci sebevražd F14 - Poruchy vyvolané požíváním kokainu PŘÍČINA kokain, crack, pervitin silný euforizující a stimulující efekt rychle vzniká psychická závislost o euforie nastává rychle - závislost může vzniknout už při prvním užití o pocity velké psychické aktivity, snížení potřeby spánku i hladu kokain je velkou finanční zátěží (až 5000kč/dávka), pervitin je levnější (stovky korun) kokain je užíván špupáním, pro svou hořkost se neužívá peronálně, nepíchá se - kvůli ceně jde spíše o jednorázové užití po "užívání v tahu" (několik dní v kuse) - nejí, nespí, euforie - nastává období letargie, spánku, vyčerpání při dlouhodobém užívání vzniká tolerance o na euforizující a anorektické stavy zvýšení dávek, aby těchto stavů dosáhli o též tolerance vůči kardiovaskulárním a hypertermickým stavům při akutní intoxikaci je člověk ohrožen kardiovaskulárním selháním a hypertermií podávají se léky na zklidnění, snaha o snížení teploty předávkování je podobné předávkování u heroinu - selhání kardiovaskulárního aparátu hrozí riziko toxické psychózy o diagnostikována v návaznosti na užívání nějaké drogy (zde kokain, jinak i heroin, marihuana) o z hlediska diferenciální diagnózy se od klasické psychózy liší časovým hlediskem toxická psychóza zcela vymizí do půl roku - mnohem kratší období než u klasické psychózy pokud ale dojde během tohoto půl roku k nové atace, může už být diagnostikována klasická schizofrenie LÉČBA závislost je převážně psychická, takže i odvykání je na psychické úrovni ~ 14 ~

15 při odvykání je narušena chuť k jídlu, termoregulace, kardiovaskulární systém, problémy s vyrovnáváním euforizujícího účinku dochází k nabourávání dopaminertních struktur o může dojít ke snížení hladiny dopaminu a rozvoji deprese, která je podpořena předchozí nabuzeností a euforií o jsou preventivně podávána antidepresiva F15 - Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií včetně kofeinu PŘÍČINA všechny amfetaminy, kofein podobají se závislosti na kokainu (i v intoxikaci, odvykacích stavech, depresích) riziko toxické psychózy jako u předchozích skupin F16 - Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů PŘÍČINA taneční drogy, LSD, psylocibin (extrakt z lysohlávek), PCP (pencyklidin, adnělský prach), mezkalin (z kaktusů) vážná patologie těžké, úporné a nepříjemné halucinace o zrakové, sluchové, depersonalizace, pocity manipulace s myšlenkami zvenčí o paranoia, nastraženost, senzitivní vztahovačnost, pocit ohrožení života, strach, panika, labilita o nepříjemné do té míry, že může dojít k sebepoškozování, nebo sebevražednému chování závislost je sporná - kdo prožije zážitek akutní intoxikace, většinou se k halucinogenům již nevrátí (pocity při akutní intoxikaci si pamatují) velké riziko flashbacků o i po 6 měsících abstinence o jsou epizodické, většinou se stejnou inteznitou a prožitkem o mohou trvat i několik dní - možnost nutnosti opětovného nasazení antipsychotik o flashback je znovuprožití akutní intoxikace bez požití dané látky o mohou vznikat v návaznosti na vypětí, stres stírá se náhled na realitu nedochází k úmrtí v následku užití drogy, ale na následné psychické problémy hrozba toxické psychózy LÉČBA odvykací stav není popsán, protože po předchozích zkušenostech obvykle nikdo znovu drogu neužije F17 - Poruchy vyvolané požíváním tabáku PŘÍČINA závislost na nikotinu ~ 15 ~

16 neklid, depersonalizace, derealizace, emoční labilita, iluze (zkreslené vnímání) LÉČBA závislost vzniká rychle, většinou je spíš psychického, než fyzického rázu trvání záleží na typu psychické závislosti o někdy je možné ukončit užívání drogy téměř ihned, někdy vůbec o i po delší době může hrozit riziko recidivy - jedna cigareta způsobí návrat k zlozvyku Champix - preparát stabilizující nikotinové receptory (tělesně blokuje receptory) F18 - Poruchy vyvolané požíváním organických rozpouštědel PŘÍČINA toluen, aceton, ředidla často jsou jako náhražka zneužívány alkohol, halucinogeny a pervitin často jsou použity pro experimenty (ojedinělé pokusy s užíváním drog) jde spíše o vstupní, náhradní drogy příznaky se podobají příznakům zneužívání halucinogenů akutní intoxikace je často smrtelná pro zvýšení vzdechovaného množství drogy jsou používány igelitové sáčky, natažené přes hlavu - po rozvinutí stavu intoxikace nedokáží sáček sundat - udušení LÉČBA odvykací stav není popisován, protože jde pouze o náhradní nebo startovací drogy rozkládají nervovou tkáp - závažná a rozsáhlá poškození mozku ~ 16 ~

17 F2 - Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy F20 - Schizofrenie zásadní rozdělení o hlavní (pozitivní) poruchy myšlení (bludy) zvláštnosti myšlenek o vkládání o odnímání o vysílání bludy o ozvučování o kontrolování o ovlivpování poruchy vnímání (iluze a halucinace) sluchové o vedlejší (4A) poruchy afektivity - nepřiměřené nebo oploštělé, v kontextu s myšlenkovým projevem poruchy asociací autismus - staženost, izolace, odmítání apatie další projevy o myšlení nepřesné, paranoidní, nespojité, nepochopitelné zárazy, interpolace o nálada oploštělá, vrtošivá, nepřiměřená o ambivalence, volni poruchy o negativismus, stupor, katatonie o výrazné projevy v chování ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí, sociální zatížení chronický průběh (málokdy jen jedna ataka) 99% případů schizofrenie končí v ID hned po první atace každá ataka zasahuje do receptorového systému, celkově člověk strádá, chátrá, důležité je nastavit režim začátek může být o akutní - vážně narušené chování o plíživý - postupný rozvoj myšlenek a podivného chování o u žen bývá pozdější formy o F20.x0 - chronický o F20.x1 - V atakách s postupným defektem o F20.x2 - v atakách se stabilním defektem o F20.x3 - v atakách s remisemi o F20.x4 - neúplná remise o F20.x5 - úplná remise ~ 17 ~

18 schizoafektivní porucha o společný vývoj schizofrenie a afektivní poruchy intoxikace nebo abstinence, poruchy vyvolané drogami epilepsie a jiná onemocnění mozku schizoidní a paranoidní porucha osobnosti o poruchy osobnosti se projevují už od puberty (lze je diagnostikovat až od 18 let) pacienti se schizofrenií se většinou do 18 let projevují zcela normálně o poruchy osobnosti nikdy nemají základní příznaky schizofrenie pokud dospějí do stádia psychoticismu, tak jde jen o krátkodobý stav (trvá několik dní), velmi rychle vymizí projevy jsou povrchové (není zde ucelený bludný kruh, ani monstrózní halucinace) LÉČBA neléčitelné onemocnění léky ovlivpujeme pouze důsledky zkvalitpujeme fungování, zklidpujeme, stabilizujeme o po první atace by měl pacient užívat léky po 3 roky, a pokud se během těch 3 let neobjeví žádná další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil o pokud se objeví další ataka, měl by léky užívat dalších 5 let, pokud se během těch pěti let neobjeví další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil o jestliže proběhnou více než 2 ataky, jde o chronický stav a léky se berou doživotně režim o musí se vyhnout práci na plný úvazek a práci ve směnném provozu nabourává cirkadiální rytmy lepší jsou chráněné dílny stresu alkoholu a drogám o pravidelný spánkový režim (ve stejnou dobu jít spát a vstávat) schizofrenie a ataka schizofrenie je indikací k interrupci, gravidita zhoršuje stav pacientky a pacientka musí i během těhotenství brát léky prognóza o nejasná, nejistá a individuální o ataka trvá týdny až měsíce o může dobře reagovat na farmaka, ale stejně se může objevit další ataka - nutná spolupráce v užívání léků o při pravidelném užívání léků a dodržování režimu je mnohem větší pravděpodobnost zlepšení stavu o záleží také na sociálním okolí - lépe jsou na tom lidé, kteří mají dobré sociální a rodinné zázemí F Paranoidní schizofrenie nejobvyklejší typ schizofrenie převládají stálé bludy, většinou paranoidní o perzekuční, vztahovačnosti, originální, mesiášského poslání, transformační, emulační (žárlivosti) sluchové halucinace a poruchy vnímání ~ 18 ~

19 o někdy i čichové nebo chuťové halucinace, tělové pocity poruchy myšlení často změny emoční (nepřiměřené emoce, inkoherentní emoce) je to spíše schizofrenie staršího věku (18-24 let) psychózy při epilepsii a požívání drog F Hebefrenní schizofrenie významné změny afektivity bludy halucinace chování nezodpovědné a nepředvídatelné povrchní nálada nepřiměřená situaci o často provázena chichotáním nebo samolibým úsměvem, nadneseným chováním grimasováním, manýrováním, nezbedností hypochondrické stížnosti desorganizované myšlení a nespojitá řeč o často se povrchně zabývá náboženskými, filozofickými a jinými abstraktními tématy tendence k samotářství, bezesmyslnému a bezcílnému chování těžké diagnostikovat, protože jedinec v pubertě se chová rozporuplně, drzost, nevhodnost chování, nepřiměřenost chování, staženost, vyčlepování se z kolektivu začíná velmi brzy let premorbidní osobnost bývá plachá a samotářská špatná prognóza rychlý rozvoj negativních příznaků (oploštění afektivity, ztráta vůle) F Katatonní schizofrenie typické katatonní příznaky o stupor nebo mutismus - snížení reaktivity vůči okolí, snížení spontánních pohybů o excitace (katatonní vzrušení)- zřetelně bezúčelná motorická aktivita neovlivnitelná vnějšími podněty o nástavy - volní zaujímání a udržování nevhodných nebo nezvyklých poloh o negativismus - odpor vůči instrukcím nebo pokusům pohnout pacientem o rigidita - zaujímání ztuhlých poloh při pokusu pacientem pohnout o flexibilitas cerea - udržování končetin a těla v polohách, do nichž byl pacient uveden o jiné příznaky povelový automatismus - automatické plnění instrukcí perseverace - opakování slov a vět katatonní příznaky mohou být vyvolány také o mozovým onemocněním o metabolickými poruchami o alkoholem a drogami ~ 19 ~

20 o jako součást afektivních poruch F Postschizofrenní deprese depresivní ataka vznikající po odeznění schizofrenní psychózy o pacient měl posledních 12 měsíců schizofrenní psychózu pozitivní nebo negativní schizofrenní příznaky o nejsou už ale dominantní o obvyklejší jsou negativní výrazné depresivní příznaky o doprovázené pocity tísně o trvají alespop 2 týdny zvýšené riziko sebevraždy deprese o příznaky nesplpují vážnost příznaků u depresivní fáze o přítomnost schizofrenních příznaků schizofrenie o zde jsou dominantní schizofrenní příznaky F Reziduální schizofrenie chronické stadium ve vývoji schizofrenie dlouhodobé, negativní příznaky o psychomotorické zpomalení, snížená aktivita, otupělá afektivita, pasivita, ochuzená řeč, chudá nonverbální komunikace, zanedbávání zevnějšku, chudé sociální vztahy alespop 1 rok byla minimální intenzita a frekvence pozitivních příznaků není přítomna demence, chronická deprese ani hospitalismus residuum o zpomalený, pasivní, snížená reaktivitu, bez iniciativy o emočně otupělý, oploštělý, nedocházejí mu některé emoční věci o má omezené vyjadřovací schopnosti, omezená slovní zásoba, celkově hypomimický o hlas v jedné intonační rovině (hlas jakoby bez emocí), problém s očním kontaktem (uhýbá očima, nebo oční kontakt nenaváže) o selhává v sociálním kontextu, selhává hygiena ostatní schizofrenie o tato porucha je diagnostikována až po projevech jiné schizofrenie F Simplexní schizofrenie (schizophrenia simplex) vzácná psychóza převládají negativní příznaky plíživě, ale progresivně se rozvíjející o bizarní chování o neschopnost vypořádat se se sociálními požadavky ~ 20 ~

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli

Afektivní poruchy. MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy MUDr. Helena Reguli Afektivní poruchy Poruchy nálady Hippokrates (400 př.n.l.) použil termín mánie a melancholie Kahlbaum cyklothymie 1882 Kraepelin maniodepresivita 1899: periodický

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY

PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY PORUCHY VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK ZÁKLADNÍ POJMY Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek V MKN-10 zařazeny pod dg. F10 - F19 každá duševní nebo behaviorální porucha, která vznikla

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Demence. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Demence Alzheimerova choroba PaedDr. Mgr. Hana Čechová Alzheimerovy choroby a stařecké demence se obáváme víc, než srdečního infarktu. Není divu, neboť ztráta rozum znamená ztrátu vlastního JÁ. Jak se

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová

SCHIZOFRENIE. Markéta Vojtová SCHIZOFRENIE Markéta Vojtová Schizofrenie Skupina závažných poruch Onemocnění neznámé etiologie s poruchami: myšlení jednání vnímání emocí vůle Specificky lidské onemocnění Historie 1 1856 Benedict A.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F20 F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F20 Schizofrenie F20.0 Paranoidní schizofrenie F20.1 Hebefrenní schizofrenie F20.2 Katatonní schizofrenie F20.3 Nediferencovaná schizofrenie

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče

Žádost o umožnění dotazníkové akce. Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Seznam příloh Příloha A: Příloha B: Příloha C: Příloha D: Žádost o umožnění dotazníkové akce Dotazník pro pacienty Dotazník pro organizace služeb komunitní péče Afektivní poruchy (poruchy nálady) F30-F39

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

PSB_462 Gerontopsychologie v praxi. Mgr. Markéta Kukaňová Mgr. Kateřina Bartošová

PSB_462 Gerontopsychologie v praxi. Mgr. Markéta Kukaňová Mgr. Kateřina Bartošová DEMENCE PSB_462 Gerontopsychologie v praxi Mgr. Markéta Kukaňová Mgr. Kateřina Bartošová Demence syndrom, který vznikl následkem onemocnění mozku, obvykle chronického nebo progresivního rázu, u něhož dochází

Více

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU

Afektivní poruchy. MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Afektivní poruchy MUDr. Jana Hořínková Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU AFEKTIVNÍ PORUCHY Hlavní projev: změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (manie) Definice nálady: déletrvající

Více

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby) Klinický obraz (Příznaky Huntingtonovy choroby) Počáteční příznaky HCH mohou být jak neurologické (motorické, hybné), tak psychické (psychiatrické a kognitivní). U jednoho pacienta mohou převládat symptomy

Více

Organická duševní porucha. MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz

Organická duševní porucha. MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz Organická duševní porucha MUDr.Tomáš Turek PL Bohnice tomas.turek@plbohnice.cz F00 F09 Organické duševní poruchy, včetně symptomatických Diagnostická kriteria Objektivní důkazy / pozitivní anamneza Diagnostická

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová

ALZHEIMEROVA CHOROBA. Markéta Vojtová ALZHEIMEROVA CHOROBA Markéta Vojtová Co je to Alzheimerova choroba 1 Chronické progresivní onemocnění mozku degenerativní zánět neuronů naprostá závislost jedince na okolí 1907 Alois Alzheimer německý

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE. Charakteristiky vybraných nemocí

SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE. Charakteristiky vybraných nemocí SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE Charakteristiky vybraných nemocí MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ Klasifikační systém v Evropě MKN 10, v USA DSM IV (úpravy, revize, sbližování). Víceosá diagnostika: I. osa klinická

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval DEPRESE PaedDr. Mgr. Hana Čechová Deprese má reálný, negativní vliv na naši paměť a kognitivní funkce. Nejenom že ničí stávající mozkové buňky, ale nedovolí tvorbu nových. Cíleně

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa

Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa Schizofrenie a poruchy s bludy: * schizofrenie (symptomy, ovlivnění života) * schizoafektivní psychosa ONEMOCNĚNÍ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU F20 F29 Schizofrenie F20 = závažná duševní choroba, která se projevuje

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR

Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR PhDr. Jan Šplíchal Klinika RHB lékařství VFN a 1. LF UK Praha Registrovaný klinický psycholog, člen AKP ČR Akreditovaný dopravní psycholog, člen presidia ADP ČR jan.splichal@lf1.cuni.cz, 224 968 477 Zdravotnická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova sport zdravotně postižených MUDr.Michaela Malá MUDr. Zdeněk

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Schizofrenie (Speciální psychiatrie pro studující psychologie) Česková E., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Schizofrenie, zařazení dle klasifikace Schizofrenie psychotické onemocnění Epidemiologie,

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Hypnotika Benzodiazepiny

Hypnotika Benzodiazepiny Hypnotika Benzodiazepiny Sedace: mírný stupeň útlumu funkce CNS zklidnění pacienta (motorické i psychické), bez navození spánku Hypnóza: navozený stav více či méně podobný fyziologickému spánku (Hypno)-sedativní

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno

SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace. Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno SCHIZOFRENIE pro mediky zkrácená verze přednášky, základní informace Michaela Mayerová Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno Psychóza Psychóza je charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným

Více