Praha září INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 12. září 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 37 Praha září 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (72) (74) (86) (87) (92) (93) (94) (95) (96) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (72) (74) (86) (87) (92) (93) (94) (95) (96) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT AU BE CA CH CY DE ES FR GB IT JP KR LI LU MC NL NO RU SE SK TR US Rakousko Austrálie Belgie Kanada Švýcarsko Kypr Česká republika Spolková republika Německo Španělsko Francie Velká Británie Itálie Japonsko Korejská republika Lichtenštejnsko Lucembursko Monako Nizozemí Norsko Ruská federace Švédsko Slovensko Turecko Spojené státy americké AZ CA CT IL MD NJ NY OH WA WI Arizona California Connecticut Illinois Maryland New Jersey New York Ohio Washington Wisconsin

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha B 61 L 27/00 E 04 D 13/00 E 04 F 15/12 B 24 B 55/02

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (72) (32) (31) (33) (57) (74) B24B 55/02 B24B 53/ Reishauer AG, 8304 Wallisellen, CH Gretler Markus, 8908 Hedingen, CH Peiffer Klaus, 8304 Wallisellen, CH Způsob monitorování nastavení trysky na chladivo brusného zařízení / DE Způsob monitorování správného nastavení trysky na chladivo brusného zařízení se provádí v brusném zařízení zahrnujícím brusné vřeteno s brusným nástrojem, poháněné pohonem brusného vřetena. Po nastavení brusného zařízení se měří spotřeba energie pohonu brusného vřetena se spuštěným zdrojem chladiva a bez spuštěného zdroje chladiva, přičemž porovnáním těchto dvou měření se vyhodnocuje nastavení trysky na chladivo. KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 104/E, Praha 10, (74) (71) (72) (57) příslušná bezpečnostně relevantní informace uložená v operační volatilní paměti dané redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení znehodnotí, čímž se zajistí, že i v případě provedení reinicializace redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení, a to z jakéhokoliv důvodu, není již možné tuto bezpečnostně relevantní informaci obnovit a tak se tento bezpečný stav zachová a je ho možno opustit pouze předepsaným postupem obsluhy nebo údržby. Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, E04D 13/00 F24J 2/ Vacula Ladislav, Vrahovice-Prostějov, Vacula Ladislav, Vrahovice-Prostějov, Multifunkční zařízení k odstranění borcení střech objektu v zimním období Zařízení sestává z vodní nádrže s čerpadlem a s příslušným potrubím pro přivádění vody na střechu, rozprašovačů pro umožnění oplachování střechy, a příslušného zařízení měření a regulace. Zařízení slouží pro odstranění nadměrného množství sněhu ze střechy jeho splachováním při teplotě nad nulou. Součástí zařízení může být solární kolektor. (71) (72) (57) B61L 27/00 B61L 27/04 B61L 23/00 H04L 9/32 H04L 9/ AŽD Praha s. r. o., Praha, Houser Jiří, Praha, Klapka Štěpán, Praha, Švejda Jaromír, Lysá nad Labem, Pšenička Pavel, Praha, Beneš Tomáš, Praha, Tomovič Martin, Trnava, SK Smrčka Petr, Žďár nad Sázavou, Způsob zachování bezpečného stavu elektronických bezpečnostně relevantních zařízení se složenou bezpečností při poruše Způsob zachování bezpečného stavu elektronických bezpečnostně relevantních zařízení se složenou bezpečností při poruše se provádí tak, že bezpečnostně relevantní informace, která je nezbytná pro vykonávání bezpečnostně relevantní činnosti redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení, uložená v nonvolatilní paměti náležející dané redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení, se při zahájení bezpečnostně relevantní činnosti přenese do operační volatilní paměti redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení a v nonvolatilní paměti náležející dané redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení se znehodnotí, přičemž se při přechodu redundantní procesorové části elektronického bezpečnostně relevantního zařízení do bezpečného stavu po poruše (71) (72) (57) (74) E04F 15/12 E04F 15/ DURAMON s.r.o., Kroměříž, Blahynka Petr Ing., Zlín, Želechovice, Plovoucí průmyslová podlaha Plovoucí průmyslová podlaha sestává nejméně z jednoho nízkoprofilového podlahového dílce (1) ze směsi cementu, plniv, příměsí, chemických přísad a vody, zhotovovaného rozprostřením směsi na novém nebo stávajícím betonovém podkladu (2) nebo na podkladu (2) ze zhutněného a řídkým betonem zpevněného kameniva, přičemž podlahový dílec (1) je zapouzdřen ve vodotěsném plášti, tvořeném spodní plastovou folii (3) k separaci od podkladu (2) a proti úbytku vlhkosti z podlahového dílce (1) a dodatkovou vrchní folií (4), určenou přinejmenším přechodně proti úbytku vlhkosti z podlahového dílce (1). Pod obvodem podlahového dílce (1) jsou v podkladu (2) uspořádány kotevní elementy (5), které do podlahového dílce (1) zasahují. Karel Voda, patentový zástupce, Bolzanova 13, Brno, 61800

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. B 24 B 53/075 B 61 L 23/00 B 61 L 27/04 E 04 F 15/18 F 24 J 2/00 H 04 L 9/00 H 04 L 9/

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) AŽD Praha s. r. o., Praha, B 61 L 27/00 DURAMON s.r.o., Kroměříž, E 04 F 15/12 Reishauer AG, 8304 Wallisellen, CH B 24 B 55/02 Vacula Ladislav, Vrahovice- Prostějov, E 04 D 13/00

8 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty E 05 D 5/02 C 11 B 3/00 A 61 K 31/445 A 43 B 7/12 C 03 B 35/10 H 05 H 1/48 A 61 K 9/20 F 41 C 23/18 B 61 L 27/00 B 27 M 3/00 G 03 G 5/09 B 65 D 75/36 D 03 D 49/50 B 01 J 37/03 B 60 K 13/04 B 28 B 13/02 G 01 N 33/82 C 07 D 207/325 A 61 K 9/14 E 05 B 9/10

9 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (74) (40) (72) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) A43B 7/12 A43B 7/06 A43B 13/ GEOX S.P.A., Montebelluna (Treviso), IT Polegato Mario, Crocetta del Montello, IT Obuv propustná pro páry a způsob její výroby , PD/000190, 1996PD/126 IT, IT PCT/EP1996/ WO 1997/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, A61K 31/445 A61P 43/ HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE Schubert Hans-Peter Dr., Apfeldorf, DE Nimmesgern Hildegard Dr., Darmstadt, DE Rudolphi Karl Dr., Mainz, DE Kombinovaný preparát k použití při demenci / DE Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, A61K 9/14 C07F 9/ Zentiva, a. s., Praha 10, Richter Jindřich Ing., Pardubice, Jirman Josef Ing. CSc., Praha, Amorfní forma risedronátu monosodného Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, A61K 9/20 A61K 31/19 A61K 47/02 A61K 47/36 A61P 29/ Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Slough, Berkshire, GB Price Ian Ashley, Nottingham, GB Dávkovací forma ibuprofenu a způsob její přípravy / GB PCT/EP1997/ WO 1997/ TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, B01J 37/03 B01J 23/85 B01J 23/888 C10G 49/ ALBEMARLE NETHERLANDS B.V., Amersfoort, NL (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (74) Eijsbouts Sonja, Nieuwkuijk, NL Oogjen Bob Gerardus, Almere, NL Homan Free Harmannus Willem, Hoevelaken, NL Cerfontain Marinus Bruce, Amsterdam, NL Riley Kenneth Lloyd, Baton Rouge, LA, US Soled Stuart Leon, Pittstown, NJ, US Miseo Sabato, Pittstown, NJ, US Katalytický prostředek, způsob jeho přípravy a jeho použití , / , 1999/ EP, US PCT/EP2000/ WO 2000/ KOREJZOVÁ & SPOL. v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, advokátka, Korunní 104/E, Praha 10, B27M 3/00 B32B 7/08 B32B 21/13 E04C 2/ THOMA Erwin, St. Johann/Pongau, AT THOMA Erwin, St. Johann/Pongau, AT Prefabrikovaný vrstvený dřevěný prvek /1205 AT PCT/AT1999/ WO 2000/ Egon Kühnel, Oblá 56, Brno, B28B 13/ SCHLOSSER-PFEIFFER GMBH, Aarbergen, DE SFH MASCHINEN- UND ANLAGENSERVICE FÜR BETONSTEININDUSTRIE GMBH, Weißenthurm, DE Kalkofen Peter, Diez, DE Rupietta Bertram, Oberhausen, DE Parsch Egon, Andernach, DE Způsob plnění dutin a plnicí zařízení k provádění tohoto způsobu / DE Ing. Zdeněk Sedlák, Mendlovo nám. 1a, Brno, B60K 13/04 F01N 7/00 F01N 7/ SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG, Schaan, LI Steenackers Pieter D. Dr., Heverlee, BE Alexnat John W. Jörg, Tongeren, BE Odváděcí zařízení výfukových plynů automobilu a způsob výroby odváděcího zařízení /2194 CH PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, 14000

10 (udělené patenty) 3 (40) (72) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (74) (40) (72) (74) (40) B61L 27/00 B61L 27/04 B61L 23/00 H04L 9/32 H04L 9/ AŽD Praha s. r. o., Praha, Houser Jiří, Praha, Klapka Štěpán, Praha, Švejda Jaromír, Lysá nad Labem, Pšenička Pavel, Praha, Beneš Tomáš, Praha, Tomovič Martin, Trnava, SK Smrčka Petr, Žďár nad Sázavou, Způsob zachování bezpečného stavu elektronických bezpečnostně relevantních zařízení se složenou bezpečností při poruše Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, B65D 75/36 A61J 1/ ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE Assargren Christian, Bromma, SE Friberg Claes, Haninge, SE Blistrový balíček a způsob jeho výroby / SE PCT/SE1997/ WO 1998/ JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, C03B 35/ OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC., Toledo, OH, US Leidy Wayne D., Perrysburg, OH, US DiFrank Frank J., Toledo, OH, US Warnecke Ronald P., Danville, VA, US Zařízení pro přenesení množiny produktů, uspořádaných v přímé linii na dopravníku, do zpracovatelské jednotky , /854042, 1997/ US, US JUDr. Jarmila Traplová, Přístavní 24, Praha 7, C07D 207/ Zentiva, a. s., Praha, Veverka Miroslav Ing. CSc., Bratislava, SK Šimon Peter Prof. Ing. DrSc., Bratislava, SK Jorík Vladimír Ing. CSc., Bratislava, SK Způsob přípravy amorfní formy hemivápenaté soli atorvastatinu a její stabilizace Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, C11B 3/00 C12N 9/ AB Enzymes GmbH, Darmstadt, DE (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) Löffler Fridolin, Bensheim, DE Plainer Hermann, Reinheim, DE Sprössler Bruno, Rossdorf, DE Ottofrickenstein Hans, Zwingenberg, DE Způsob snižování fosfor obsahujících podílů v rostlinných olejích / DE PCT/DE1996/ WO 1997/ JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha 1, D03D 49/50 D03D 47/ VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ LIBEREC A. S., Liberec, Karel Petr Ing., Liberec, Mlynář Jiří Ing., Chrastava, Dvořák Josef Doc. Ing. CSc., Liberec, Adámek Karel Doc. Ing. CSc., Liberec, Beran Martin Ing., Jenišovice, Způsob brzdění útku při prohozu útku prošlupem na pneumatickém tkacím stroji a brzdicí tryska Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, E05B 9/10 E05B 27/00 E05B 17/04 E05B 15/ KELLER Ernst, Richterswil, CH Keller Ernst, Richterswil, CH Vestavný bezpečnostní zámek a klíč k tomuto zámku /886 CH PCT/CH1999/ WO 1999/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, E05D 5/ DR. HAHN GMBH & CO. KG, Mönchengladbach, DE Sinsteden Claudia, Mönchengladbach, DE Montážní sestava a dveře, okno nebo podobné / DE PCT/EP2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, F41C 23/18 F41C 7/ BENELLI ARMI S. P. A., Urbino, IT Scaramucci Sergio, Gallo di Petriano, IT Caldari Rolando, Urbino, IT Vignaroli Marco, Perugia, IT Burigana Lucio, Roveredo in Piano, IT Přenosná střelná zbraň MI/2105 IT

11 (udělené patenty) 4 (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (74) (40) (72) (32) (31) (33) (86) (87) (74) Dr. Karel Čermák, Národní 32, Praha 1, G01N 33/ AXIS-SHIELD ASA, Oslo, NO Sundrehagen Erling, Oslo, NO Orning Lars, Oslo, NO Způsob stanovení holo-transkobalaminu II / GB PCT/GB1999/ WO 2000/ KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Zdeňka Korejzová, advokátka, Korunní 104/E, Praha 10, G03G 5/09 G03G 9/09 C09D 11/ Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, DE Macholdt Hans-Tobias Dr., Darmstadt-Eberstadt, DE Baur Rüdiger Dr., Eppstein, DE Ritter Josef Dr., Bad Soden, DE Použití azopigmentu Yellow 155 jako barviva v elektrofotografických tonerech a vývojkách, práškových lacích a inkjet inkoustech , / , 1998/ DE, DE JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, H05H 1/ NETANYA PLASMATEC LTD., Netanya South, IL Dvoskin Pavel, Kiryat Nordau, IL Zlochevsky Valery, Netanya, IL Rosen Ran, Tel-Aviv, IL Způsob tepelného zpracovávání roztaveného kovu, zařízení a elektroda pro generátor plazmového oblouku / IL PCT/IL1997/ WO 1997/ Dr. Karel Čermák, Národní 32, Praha 1, 11000

12 (udělené patenty) 5 AB Enzymes GmbH, Darmstadt, DE ALBEMARLE NETHERLANDS B.V., Amersfoort, NL ASTRA AKTIEBOLAG, Södertälje, SE AXIS-SHIELD ASA, Oslo, NO AŽD Praha s. r. o., Praha, BENELLI ARMI S. P. A., Urbino, IT Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main, DE DR. HAHN GMBH & CO. KG, Mönchengladbach, DE GEOX S.P.A., Montebelluna (Treviso), IT HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE KELLER Ernst, Richterswil, CH NETANYA PLASMATEC LTD., Netanya South, IL OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC., Toledo, OH, US Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Slough, Berkshire, GB SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG, Schaan, LI SCHLOSSER-PFEIFFER GMBH, Aarbergen, DE SFH MASCHINEN- UND ANLAGENSERVICE FÜR BETONSTEININDUSTRIE GMBH, Weißenthurm, DE THOMA Erwin, St. Johann/Pongau, AT VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ LIBEREC A. S., Liberec, Zentiva, a. s., Praha, Zentiva, a. s., Praha 10, Seznam majitelů udělených patentů C 11 B 3/00 B 01 J 37/03 B 65 D 75/36 G 01 N 33/82 B 61 L 27/00 F 41 C 23/18 G 03 G 5/09 E 05 D 5/02 A 43 B 7/12 A 61 K 31/445 E 05 B 9/10 H 05 H 1/48 C 03 B 35/10 A 61 K 9/20 B 60 K 13/04 B 28 B 13/02 B 28 B 13/02 B 27 M 3/00 D 03 D 49/50 C 07 D 207/325 A 61 K 9/14

13 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

14 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 MM4A Zánik evropských patentů nezaplacením poplatků za udržování platnosti patentu Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku zanikly pro nezaplacení poplatků za udržování platnosti patentu ( 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

17 (zapsané užitné vzory) 1 FG1K Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory F 28 F 3/08 A 61 K 9/16 A 61 K 31/28 A 61 F 2/36 A 23 K 1/16 B 65 G 65/02 F 22 B 37/38 F 23 C 10/00 A 01 K 3/00 E 02 D 29/14 F 01 K 27/00 F 01 K 27/00 B 21 D 5/01 B 60 R 13/10 G 06 F 19/00 E 21 F 13/00 G 06 F 19/00 F 25 B 31/00 F 04 D 13/02

18 (zapsané užitné vzory) 2 FG1K Zapsané užitné vzory - řazené podle MPT (72) (74) (72) (74) (32) (31) (33) (72) (74) (32) (31) (33) (72) (74) A01K 3/00 A01K 13/00 A01K 1/035 A01K 29/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha, Kunc Petr Ing., Praha, Knížková Ivana Ing. CSc., Praha, Knížek Josef Ing., Ondřejov, Drbadlo pro zvířata Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, A23K 1/ CANAMIPHARM, s. r. o., Hradec Králové, Finsterle René MVDr., Hradec Králové, Veterinární nutriční doplněk Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, A61F 2/36 A61F 2/ /672 AT Implantech Medizintechnik Ges.m.b.H., A-2344 Maria Enzersdorf, AT Brandhuber Reinhard Ing., Wien, AT Müllner Thomas, Ebreichsdorf, AT Vícedílná endoprotéza kloubu Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, A61K 31/28 A61K 33/24 A61P 13/ / US ANORMED CORPORATION, Langley, British Columbia, CA Abrams Michael J., Custer, WA, US Bridger Gary J., Bellingham, CA Fricker Simon P., Langley, CA Idzan Stefan R., Langley, CA Farmaceutický prostředek pro léčbu stavu charakteristického nežádoucí absorpcí šťavelanu z gastrointestinálního traktu Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, Hálkova 2, Praha 2, A61K 9/16 A61K 9/22 A61K 31/485 (32) (31) (33) (72) (74) (72) (74) (72) (74) (72) (74) (72) (74) (72) , , /731995, 2006/802017, 2006/ US, US, US Alza Corporation, Mountain View, CA, US Sathyan Gayatri, San Jose, CA, US Davar Nipun, Fremont, CA, US Pors Linda Hearney, Saratoga, CA, US Casadevall Gemma, Barcelona, ES Hastedt Jayne, San Carlos, CA, US Perorální aplikační forma s prodlouženým uvolňováním opioidu Čermák Hořejš Myslil a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Národní 32, Praha 1, B21D 5/01 B21D 5/04 B21D 5/00 B21D 11/20 B21D 11/ Reinhard Franze, Wals - Sitzenheim, AT Reinhard Franze, Wals - Sitzenheim, AT Ohýbačka plechu, především s hydropohonem Ing. Jana Vandělíková, Havanská 17, Praha 7, B60R 13/ AVIPLAST s. r. o., Buštěhrad, Zámyslický Luděk Ing., Buštěhrad, Držák tabulky, zejména registrační značky vozidla Ing. Karel Pospíšil, Na vinici 361, Klecany, B65G 65/ AURA - engineering Hranice, s. r. o., Hranice, Straka Jaromír Ing., Hranice, Paletovací zařízení HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Horní náměstí 7, Olomouc, E02D 29/14 E05B 65/ HV HOLDING a. s., Plzeň, Bejček Pavel, Stod, Bezpečnostní uzamykací systém Bc. Irena Langrová, Skrétova 48, Plzeň, E21F 13/00 E21F 13/ Pietrasz Petr, Karviná, Pietrasz Petr, Karviná,

Číslo 11 Praha - 12. března 2014

Číslo 11 Praha - 12. března 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 12. března 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 20. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 23. prosince 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 23. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 4 Praha - 23. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014

Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 50 Praha - 10. prosince 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 27. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 5. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 7 Praha - 12. února 2014

Číslo 7 Praha - 12. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 Praha - 12. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 6. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek

Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných

Více

Praha - 9. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 9. května 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 9. května 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 9 Praha - 4. března 2015

Číslo 9 Praha - 4. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 4. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015

Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 30. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации

INHALT. 2285 vyobrazení. Нумерационные коды для идентификации OBSAH SOMMAIRE Číselné kódy pro označování bibliografických dat 1925 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 1926 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 1927 Přehled zápisů ochranných známek 2121

Více

Zveřejněné přihlášky ochranných známek

Zveřejněné přihlášky ochranných známek VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 9-2004 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) 3 Zveřejněné přihlášky ochranných známek Číselný přehled 140524, 158799, 168959, 175531, 182194, 182665, 185754, 187341,

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 282 Část C... 307 Část D... 333 Část M... 335 CONTENTS Část A... 2 Část B... 282 Část C... 37 Část D... 333 Část M... 335 ČÁST A A.1. 3 9569831 2/12/21 TRUFFES PRESTIGE FADI PRESTIGE 66, avenue des Champs Elysées 758 Paris FR BUREAU CASALONGA & JOSSE

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 208 Část C... 240 Část D... 263 Část M... 265 CONTENTS Část A... 2 Část B... 28 Část C... 24 Část D... 263 Část M... 265 ČÁST A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12 1RZ

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 CONTENTS Část A... 2 Část B... 159 Část C... 179 Část D... 213 Část M... 235 ČÁST A A.1. 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Přístroje a nástroje vědecké,

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181

CONTENTS. Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 CONTENTS Část A... 2 Část B... 139 Část C... 155 Část D... 174 Část M... 181 ČÁST A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více