Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż"

Transkript

1 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři V sedmnáctém století sdílelo Slezsko osudy Čech a celé Habsburské monarchie. V r se v Evropě v důsledku rozporů týkajících se svobody náboženského vyznání, opozice stavů Království českého, ke kterému formálně náleželo i Slezsko, vůči rozvíjející se myšlence absolutistické vlády a také snah evropských monarchií o oslabení moci Habsburků rozpoutal dramatický konflikt (třicetiletá válka) znemožňující rozvoj umění v regionu. Zvláště nepříznivé podmínky panovaly ve Slezsku po roce 1635, kdy sem dorazila švédská vojska těžce ruinující jeho obyvatele kontribucemi a rabováním. Vestfálský mír přinesl v roce 1648 vytoužený mír a spolu s tím i možnost obnovy zničených měst a vsí. 1 S novými fundacemi se na území Slezska setkáváme až po ekonomickém oživení po roce Přebudováváním starých či výstavbou nových budov a jejich uměleckou výzdobou se zabývali především aristokraté cizího původu spojení s Habsburky (např. rezidence v Gorzanowie/Grafenort). Dřívější představitelé šlechty, chtíc upevnit svou pozici, se rovněž zabývali zvelebováním svých sídel (např. zámek v Prószkowie/Proskau) či vytvářením rodových hrobek/mauzoleí spojených s církevními řády nebo farní sítí. 2 Zároveň se začaly rozvíjet mecenášské aktivity katolické církve, a to zvláště po roce 1655, kdy byl vyhlášen tzv. Restituční edikt navracející jí majetek odejmutý v dobách dominance protestantismu. Podstatný význam měl především mecenát církevních řádů, majících ohromné hospodářské zázemí v podobě pozemkové držby hlavně cisterciáků (např. Lubuš/ Lubiąż/Leubus, Křešov/Krzeszów/Grüssau, Henrykov/Henryków/Heinrichau bei Münsterberg), ale také jezuitů (např. Nisa/Nysa/Neisse), či premonstrátů (např. Vratislav/Wrocław/Breslau). Rozsáhlé fundátorské aktivity rozvíjeli rovněž vratislavští biskupové a tamější kapitula, dbajíc také o vlastní posmrtnou památku prostřednictvím objednávek náhrobků. 3 Na počátku 17. století se ve Slezsku objevují realizace navazující na umělecké formy šestnáctého století. V období mezi léty 1640 a 1670 vznikala díla prozrazující první vědomé, sice s jistými rezervami, aplikace barokních forem především italské provenience či přefiltrovaných přes pražské a vídeňské umělecké prostředí. Po roce 1680, kdy se fundace stávají stále četnější, došlo k plnému přijetí barokních forem, což vedlo k významnému rozkvětu slezského umění v 18. století. Stejně jako v celé habsburské monarchii udávali i ve Slezsku umělecký tón především italští umělci, mezi nimi např. oceňovaní štukatéři Carlo Lurago a Geronimo Falconi. Ke konci 17. století však stále většího významu dosahovali i místní umělci (např. křešovský rodák Georg Schrötter) či příchozí umělci z německých zemí, z nichž k nejvýznamnějším patřili Michael Lucas Leopold Willmann, Matthias Rauchmiller a Matthias Steinl. Je třeba také připomenout, že ve druhé polovině 17. století dochází k oslabení cechovního systému a při jednotlivých klášterech vznikají velmi dobré umělecké dílny produkující pro místní potřebu. 4 Ve druhé polovině 17. století se běžně setkáváme s barokizací gotických svatyní, především 1 Jerzy Maroń, Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław-Racibórz Antje Kempe, Etos wojskowy i drogi kariery. O dwóch nagrobkach marszałka Melchiora von Hatzfeldta, Rocznik Historii Sztuki 2007, t. 22, s ; Małgorzata Wyrzykowska, Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach , Wrocław 2010, s Krzeszów uświęcony łaską, ed. Henryk Dziurla, Kazimierz Bobowski, Wrocław 1997; Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit.; Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011 r.) dedykowane pamięci profesora Henryka Dziurli, ed. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław Mariusz Smoliński, Pochodzenie artystów włoskich czynnych na Śląsku w 2 połowie XVII wieku, in Slezsko země Koruny České. Historie a kultura , ed. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, s ; Opactwo Cystersów w Lubiążu ; Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, ed. Andrzej Kozieł, Beata Lejman, Wrocław 2002; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit., s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ těch navrácených katolíkům. Modelovými příklady uvedené barokizace mohou být kostely ze Svídnice/Świdnica/Schweidnitz a Kladska/Kłodzko/Glatz, které byly svěřeny jezuitům. 5 Důležitým prvkem svatyní v rekatolizovaném Slezsku byly samozřejmě oltáře, které se ve zmíněné době staly víceosými a mnohopodlažními architektonickými konstrukcemi, černě či zřídka tmavě hnědě polychromovanými s pozlacenými detaily (např. oltář ve farním kostele v Ratiboři/Raciborz/Ratibor z poloviny 17. století). Od 70. let 17. století se, také na základě materiálové iluze, objevuje mramorování architektonických prvků se stále častěji bíle polychromovanými figurálními prvky se zlacenými atributy. V té samé době se rovněž setkáváme s novým architektonickým typem oltáře s výraznou redukcí členění, kde jsou na pozadí, mezi sloupky, rozestavěny figury. Jedná se o oltáře většinou kompozičně spojené s jinými prvky vybavení svatyně (boční oltáře, zastavení) nebo vzniklé na zakřivené linii (např. soubor oltářů v kostele v Lubuši, projektovaný Matthiasem Steinlem mezi léty ; soubor oltářů v kostele v Henrikově, okolo ). Na přelomu 80. a 90. let zas spolu s autonomizací akantu vznikají atektonické oltáře ve formě rámů vytvořených z ornamentu. Jsou to tzv. akantové oltáře s bílo-zlatou polychromií (např. Georg Schrötter, boční oltář v parafiálním kostele v Křešůvku/Krzeszówku/Neuen, 1686; boční oltář v kostele v Lubuši, 90. léta 17. století). Je také důležité zdůraznit, že do řádových kostelů bývala objednávána dřevěná zastavení, která byla shodně s tradicí společných modliteb umístěna v chórech. Mezi nejvýznamnější realizace tohoto typu náleží zastavení z cisterciáckých svatyní v Lubuši ( , projektoval Matthias Steinl) a v Henrikově ( ). 6 Výjimečně dlouho se na slezském území udržely sepulkrální formy vytvořené v období renesance a manýrismu. Ještě po polovině 17. století dominovaly náhrobky se stojícími postavami, ale při upouštění od frontálního, nehybného pojetí za současného dodání pohybu skrze kontrapozici a při téměř úplné extrakci postavy z pozadí (např. náhrobek Wolfganga von Frankenberga, farní kostel v Bukové/Bukowa/Buchelsdorf, 1683). V tomto kontextu představuje úplnou výjimku náhrobek Melchiora Hatzfeldta (zemř. 1658), který za své vojenské zásluhy v dobách třicetileté války obdržel majetky zahrnující mimo jiné Prusice/Prausnitz. V souladu s přáním Hatzfeldta vystavěl Giovanni Domenico Rossi roku 1664 při tamním kostele kapli-mauzoleum. Jejím ideovým centrem se stal náhrobek vytvořený v letech Achillem Kernem. Pomník má formu sarkofágu s ležící postavou mrtvého zpodobeného ve spánku. Tímto způsobem bylo navázáno jak na schéma známé ve středověku, tak také na římské realizace Andreji Sansovino z první čtvrtiny 16. století či styl náhrobku biskupa Jana Turzy z vratislavské katedrály náhrobek představuje Melchiora Hatzfeldta jako personifikaci ideálu miles christianus. 7 Ve druhé polovině 17. století, především v protestantském prostředí, získaly na popularitě dřevěné epitafy ve formě nápisových tabulí, doplněné oválným malovaným portrétem mrtvého. Celek doplňoval ornamentálně bohatý rám. Od roku 1610 až do konce 17. století bylo nejčastěji užíváno motivů lalůčku a chrupavky (ornament využívající tvarů ušního lalůčku a chrupavky, pozn. překladatele), vytvářejících v letech rozmanité formy, prolamované i formy šerosvitu (např. epitaf Jeremiáše Karla Ketzlera, zemřel 1665, kostel sv. Máří Magdaleny ve Vratislavi). Od 70. let 17. století byl ornament připomínající ušní lalůček a chrupavku pod vlivem činnosti italských štukatérů ve Slezsku doplněn přírodními motivy (např. epitaf Valentina Spremberga von der Arnoldmühle, zemřel 1666, kostel sv. Alžběty ve Vratislavi). V letech 17. století se objevuje volně tvarovaný akant, skládající se v esovité formy, dužnaté, často spojené s girlandami ovoce a květů, andílky (putti) a orly (např. epitaf Daniela Carla, zemřel 1674, kostel sv. Barbory ve Vratislavi/Národní muzeum 5 Dariusz Galewski, Kościół Jezuitów w Świdnicy na tle pozostałych gotyckich świątyń prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego, in Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, ed. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007, s ; Dariusz Galewski, Barokizacja kościołów jezuickich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, in Barok i barokizacja, ed. Katarzyna Brzezina, Jolanta Wolańska, Kraków 2007, s Kalinowski Konstanty, Działalność rzeźbiarska Macieja Steinla, Roczniki Sztuki Śląskiej 1967, t. 7, s ; Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s , 67-76, Konstanty Kalinowski, op. cit., s ; Antje Kempe, op. cit., Artur Kolbiarz, Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s ; Adam Organisty, Józef Skarbski, Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ve Vratislavi). Na druhou stranu v prostředí vratislavských biskupů a tamějších kanovníků byly formy náhrobků značně více rozpracovány. Většinou se jednalo o epitafy a náhrobky vytesané z kamene, kde se kromě architektonického rámu objevil i sochařský portrét mrtvého (např. v katedrále ve Vratislavi náhrobky biskupů Jana Baltazara Lischa von Hornau, zemřel 1661, a Sebastiana Rostocka, zemřel 1672). 8 Na poli slezského umění tvořila pozoruhodnou výjimku práce Matthiase Rauchmillera, který zhotovil v kostele sv. Máří Magdalény ve Vratislavi dva náhrobky Adama Kašpara von Arzata ( ) a Oktávia Pestaluzziho (1679). První z monumentů přinesl do slezského sepulkrálního sochařství druhé poloviny 17. století typ rozšířeného architektonického přístěnného monumentu, který vytvářel rámec pro podobiznu zemřelého a pozadí pro alegorické figury. Novinkou byla také antikizace formy a obsahu, což vedlo k úplné absenci křesťanských eschatologických motivů. Stejný charakter má i náhrobek Oktávia Pestaluzziho, kde, kde narativnost vyvolává elegický smutek a hluboké zamyšlení nad smrtí chlapce. Ona světskost Rauchmillerových náhrobků vyplývá ze dvou zdrojů: protestantského vyznání a fascinace antikou tvůrce projektu Daniela Caspra von Lohensteina, významného slezského básníka. 9 Lohenstein byt také tvůrcem ideového programu mauzolea posledních slezských Piastovců v Lehnici/Legnica/Liegnitz, fundátorského počinu kněžny Louise von Anhalt-Dessau. Mauzoleum přijalo novodobou formu pozorovatelnou pouze zevnitř centrální část a kopule, z vnějšku zůstal zachován gotický presbytář svatyně užívaný potom kalvinisty. Práce na mauzoleu započaté v roce 1677 byly svěřeny italským štukatérům pod vedením Carla Rossiho, malířům, litcům a hlavně vídeňskému sochaři Matthiasovi Rauchmillerovi, který zde vytvořil své nejvýznamnější dílo. Lehnické náhrobky posledních Piastovců: Louisi von Anhalt-Dessau a jejího muže Christiana i jejich dětí Georga Wilhelma a Charlotte von Liegnitz-Brieg-Wohlau byly umístěny na ozdobných konzolích při stěnách předělených arkádami, pod nimiž byly umístěny dekorativní kovové rakve. Postavy posledních Piastovců byly zpodobeny en pied, v podobě typu heroizovaných portrétů v čase posledního rozhovoru. Jejich pózy působí neobvykle sofistikovaně, jsou plné elegance, a přitom s živou dynamickou gestikulací rukou, protože prostřednictvím gesce a pohledem spolu jednotlivé postavy komunikují. Všechny tyto znaky nám dovolují uvažovat o tom, že již máme co dočinění s barokní redakcí středověkého motivu communio sanctorum, nebo též specifickým communio familiae posledních Piastovců. Doplněním figur jsou malované podobizny jejich bájných předků a scény z historie vlády Piastovců ve Slezsku. Ta nebude pokračovat, což dokládá zpodobení Helia symbolizujícího světlo a život, ale také regulujícího běh času. Zastavení se jeho vozu, to znamená zastavení se času v tomto případě vymření rodu. 10 Ještě větší význam pro vývoj umění ve Slezsku měla kaple sv. Alžběty při vratislavské katedrále, která vznikla v letech na popud fundátora Fryderyka Hesskeho. Kardinál nechtěl pouze uctít památku svaté a přidat se tímto způsobem k protireformačnímu proudu, ale rovněž zdůraznit svou rodovou spřízněnost se sv. Alžbětou. Jednotlivé elementy kaple byly vytvořeny v Římě umělci z okruhu Gianlorenza Berniniho a Alessandra Algardiho, díky tomu se zde také objevuje na jedné straně dynamismus, využití situačního světla i trojjedinost umění a na druhé tendence k idealismu i objektivismu při zachycení dojmů. Na expresivním základě bylo pojato již samotné architektonické provedení kaple prostřednictvím ustavení příčně eliptické kopule a také prolámáním pláště stěn, užitím ostrých i tupých úhlů, kontrastní juxtapozicí rovných linií a křivek, konkávních s vyklenutými. Dynamismus umocňuje ostré světlo, pod jehož vlivem se proměňuje architektonický i sochařský detail. Dovnitř proudí skrze okna v kopuli, kde Giacomo Scianzi namaloval pohled na otevřená nebesa vlévající se dovnitř kaple, rozbíjejíc architektonické rozčlenění prostoru. K symbolickému Božímu světlu se obrací sv. Alžběta, jejíž sochu vytvořil Ercole Ferrata. Zázračné vidění svaté pozoruje zase kardinál zpodobený na náhrobku ve chvíli modlitby, dílo sochaře Domenica Guidiho. 11 Jak významnou úlohu hrála kaple sv. Alžběty v rámci uměleckého prostředí Slezska, dokládá případ Karla Dankwarta, který nikdy nebyl v Itálii, přesto však si osvojil italskou ideu troj- 8 Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, Kaplica św. Elżbiety przy katedrze we Wrocławiu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1969, s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

7 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ jedinosti umění. Malíř často spolupracoval se štukatérem Pietrem Simmonettim dekorujíc na přelomu 80. a 90. let 17. století mimo jiné interiér kostelů v Nise, Kladsku a Otmuchově. 12 V úplně jiném stylu pracoval Michael Lucas Leopold Willmann významný tvůrce fresek a malíř tvořící především ve službách slezských cisterciáků, zůstávající pod vlivem holandského a flanderského umění i pražského uměleckého prostředí. Jeho styl charakterizuje dynamismus, monumentalita, teatrálnost i smyslová materiálnost světa, realismus i doslovné prezentování detailu. Malíř zobrazoval postavu živou, jakoby zastiženou v pohybu odtud nevýrazné kontury a rozevláté pláště hrdinů jeho pláten. Důležité je rovněž připomenout, že Willmann maloval často alla prima, užívajíc zjednodušenou barevnou škálu, což přinášelo požadovaný efekt expresivnosti a hravosti očekávaný soudobými pozorovateli svatých obrazů. 13 Umění ve Slezsku prodělalo během 17. století vývoj od forem pozdně renesančních a manýristických, až po ty dozrálé barokní. Umělecké osobnosti tvůrců působících na tomto území byly konfrontovány s požadavky a očekáváními objednavatelů a zadavatelů z řad šlechty, církevních představitelů a v menší míře rovněž měšťanů, a to především vratislavských. Ve druhé polovině 17. století vytvořené umělecké prostředí Slezska se stalo základem pro rozkvět umění tohoto regionu ve století následujícím. OBRAZOVÝ MATERIÁL 1. Geronimo Falconi, Štuková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. 2. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 3. Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 4. Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 5. Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. 6. Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Josefa v Krzeszowie. Fot. 12 Anna Ptak-Gusin, Karola Dankwarta podróże artystyczne z Nysy do Krakowa, in Barok i barokizacja, s ; Anna Ptak-Gusin, Kilka uwag o Szwedzkim malarzu Karolu Dankwarcie i jego sygnowanym obrazie ze sceną św. Barbary w kościele św. Michała w Znojmie, in Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, ed. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, vol. 1, Wrocław 2006, s ; Andrzej Kozieł, Szwed i jezuici. Karol Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów, in Po obu stronach Bałtyku, s Materiały konferencji poświęconej sztuce Michaela Willmanna, Wrocław, 22 października 1994 r., Wrocław 1995; Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna ( ), Wrocław 2000; Willmann i inni Zob. także artykuły autorstwa Andrzeja Kozieła, ks. Stanisława Szupieńki, Kataríny Chmelinovej, Rainera Sachsa poświęcone Willmanowi w książce Opactwo cystersów w Lubiążu (s ). 7

8 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 2: Obrázek 1: Geronimo Falconi, Štu- ková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 3: Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 4: Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 8 Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

9 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 5: Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. Anna Sylwia Czyż Obrázek 6: Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Jose- fa v Krzeszowie. Fot. 9

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Sylabus Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., Seminář dějin umění FF MU projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740

Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Národní galerie v Praze Slezsko země Koruny české Historie a kultura 1300 1740 Program mezinárodní vědecké konference Praha 3. 5. IV. 2007 Národní galerie v Praze Sbírka starého umění Klášter sv. Anežky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu.

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky. Dané téma obsahuje učivo předmětu. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 82-51 - L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Třída: EU4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Barokní tvorba v Itálii

Barokní tvorba v Itálii BAROKO Ideový základ: Protireformace (stala se nástrojem nových ideologických potřeb Římskokatolické církve proti reformaci 16. st.). Oslavuje církev a vysokou šlechtu. Vznik: Itálie, především v Římě

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu

Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Meze a možnosti prezentace sakrálních památek v muzeu OPVK 2.3 - Lidské zdroje

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ.

výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. výukový program pro ŽÁKY 8. a 9. třídy ZŠ a STUDENTY SŠ. Vážení pedagogové, edukační program seznámí Vaše žáky s plakátem jako významnou kategorií užitého umění. Aktivizujícími metodami představí významného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let) Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)... Užité umění a design stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742

OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 OKTAVIÁN BROGGIO 2.1.1670 24.7.1742 Litoměřický barokní architekt a stavitel Oktavián Broggio je považován za jednoho z nejvýznamnějších mimopražských stavitelů období vrcholného baroka. Byl všestranným

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více