Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři. Anna Sylwia Czyż"

Transkript

1 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři V sedmnáctém století sdílelo Slezsko osudy Čech a celé Habsburské monarchie. V r se v Evropě v důsledku rozporů týkajících se svobody náboženského vyznání, opozice stavů Království českého, ke kterému formálně náleželo i Slezsko, vůči rozvíjející se myšlence absolutistické vlády a také snah evropských monarchií o oslabení moci Habsburků rozpoutal dramatický konflikt (třicetiletá válka) znemožňující rozvoj umění v regionu. Zvláště nepříznivé podmínky panovaly ve Slezsku po roce 1635, kdy sem dorazila švédská vojska těžce ruinující jeho obyvatele kontribucemi a rabováním. Vestfálský mír přinesl v roce 1648 vytoužený mír a spolu s tím i možnost obnovy zničených měst a vsí. 1 S novými fundacemi se na území Slezska setkáváme až po ekonomickém oživení po roce Přebudováváním starých či výstavbou nových budov a jejich uměleckou výzdobou se zabývali především aristokraté cizího původu spojení s Habsburky (např. rezidence v Gorzanowie/Grafenort). Dřívější představitelé šlechty, chtíc upevnit svou pozici, se rovněž zabývali zvelebováním svých sídel (např. zámek v Prószkowie/Proskau) či vytvářením rodových hrobek/mauzoleí spojených s církevními řády nebo farní sítí. 2 Zároveň se začaly rozvíjet mecenášské aktivity katolické církve, a to zvláště po roce 1655, kdy byl vyhlášen tzv. Restituční edikt navracející jí majetek odejmutý v dobách dominance protestantismu. Podstatný význam měl především mecenát církevních řádů, majících ohromné hospodářské zázemí v podobě pozemkové držby hlavně cisterciáků (např. Lubuš/ Lubiąż/Leubus, Křešov/Krzeszów/Grüssau, Henrykov/Henryków/Heinrichau bei Münsterberg), ale také jezuitů (např. Nisa/Nysa/Neisse), či premonstrátů (např. Vratislav/Wrocław/Breslau). Rozsáhlé fundátorské aktivity rozvíjeli rovněž vratislavští biskupové a tamější kapitula, dbajíc také o vlastní posmrtnou památku prostřednictvím objednávek náhrobků. 3 Na počátku 17. století se ve Slezsku objevují realizace navazující na umělecké formy šestnáctého století. V období mezi léty 1640 a 1670 vznikala díla prozrazující první vědomé, sice s jistými rezervami, aplikace barokních forem především italské provenience či přefiltrovaných přes pražské a vídeňské umělecké prostředí. Po roce 1680, kdy se fundace stávají stále četnější, došlo k plnému přijetí barokních forem, což vedlo k významnému rozkvětu slezského umění v 18. století. Stejně jako v celé habsburské monarchii udávali i ve Slezsku umělecký tón především italští umělci, mezi nimi např. oceňovaní štukatéři Carlo Lurago a Geronimo Falconi. Ke konci 17. století však stále většího významu dosahovali i místní umělci (např. křešovský rodák Georg Schrötter) či příchozí umělci z německých zemí, z nichž k nejvýznamnějším patřili Michael Lucas Leopold Willmann, Matthias Rauchmiller a Matthias Steinl. Je třeba také připomenout, že ve druhé polovině 17. století dochází k oslabení cechovního systému a při jednotlivých klášterech vznikají velmi dobré umělecké dílny produkující pro místní potřebu. 4 Ve druhé polovině 17. století se běžně setkáváme s barokizací gotických svatyní, především 1 Jerzy Maroń, Wojna trzydziestoletnia na Śląsku. Aspekty militarne, Wrocław-Racibórz Antje Kempe, Etos wojskowy i drogi kariery. O dwóch nagrobkach marszałka Melchiora von Hatzfeldta, Rocznik Historii Sztuki 2007, t. 22, s ; Małgorzata Wyrzykowska, Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach , Wrocław 2010, s Krzeszów uświęcony łaską, ed. Henryk Dziurla, Kazimierz Bobowski, Wrocław 1997; Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, ed. Andrzej Kozieł, Wrocław 2008; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit.; Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011 r.) dedykowane pamięci profesora Henryka Dziurli, ed. Dariusz Galewski, Anna Jezierska, Wrocław Mariusz Smoliński, Pochodzenie artystów włoskich czynnych na Śląsku w 2 połowie XVII wieku, in Slezsko země Koruny České. Historie a kultura , ed. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, s ; Opactwo Cystersów w Lubiążu ; Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, ed. Andrzej Kozieł, Beata Lejman, Wrocław 2002; Małgorzata Wyrzykowska, op. cit., s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ těch navrácených katolíkům. Modelovými příklady uvedené barokizace mohou být kostely ze Svídnice/Świdnica/Schweidnitz a Kladska/Kłodzko/Glatz, které byly svěřeny jezuitům. 5 Důležitým prvkem svatyní v rekatolizovaném Slezsku byly samozřejmě oltáře, které se ve zmíněné době staly víceosými a mnohopodlažními architektonickými konstrukcemi, černě či zřídka tmavě hnědě polychromovanými s pozlacenými detaily (např. oltář ve farním kostele v Ratiboři/Raciborz/Ratibor z poloviny 17. století). Od 70. let 17. století se, také na základě materiálové iluze, objevuje mramorování architektonických prvků se stále častěji bíle polychromovanými figurálními prvky se zlacenými atributy. V té samé době se rovněž setkáváme s novým architektonickým typem oltáře s výraznou redukcí členění, kde jsou na pozadí, mezi sloupky, rozestavěny figury. Jedná se o oltáře většinou kompozičně spojené s jinými prvky vybavení svatyně (boční oltáře, zastavení) nebo vzniklé na zakřivené linii (např. soubor oltářů v kostele v Lubuši, projektovaný Matthiasem Steinlem mezi léty ; soubor oltářů v kostele v Henrikově, okolo ). Na přelomu 80. a 90. let zas spolu s autonomizací akantu vznikají atektonické oltáře ve formě rámů vytvořených z ornamentu. Jsou to tzv. akantové oltáře s bílo-zlatou polychromií (např. Georg Schrötter, boční oltář v parafiálním kostele v Křešůvku/Krzeszówku/Neuen, 1686; boční oltář v kostele v Lubuši, 90. léta 17. století). Je také důležité zdůraznit, že do řádových kostelů bývala objednávána dřevěná zastavení, která byla shodně s tradicí společných modliteb umístěna v chórech. Mezi nejvýznamnější realizace tohoto typu náleží zastavení z cisterciáckých svatyní v Lubuši ( , projektoval Matthias Steinl) a v Henrikově ( ). 6 Výjimečně dlouho se na slezském území udržely sepulkrální formy vytvořené v období renesance a manýrismu. Ještě po polovině 17. století dominovaly náhrobky se stojícími postavami, ale při upouštění od frontálního, nehybného pojetí za současného dodání pohybu skrze kontrapozici a při téměř úplné extrakci postavy z pozadí (např. náhrobek Wolfganga von Frankenberga, farní kostel v Bukové/Bukowa/Buchelsdorf, 1683). V tomto kontextu představuje úplnou výjimku náhrobek Melchiora Hatzfeldta (zemř. 1658), který za své vojenské zásluhy v dobách třicetileté války obdržel majetky zahrnující mimo jiné Prusice/Prausnitz. V souladu s přáním Hatzfeldta vystavěl Giovanni Domenico Rossi roku 1664 při tamním kostele kapli-mauzoleum. Jejím ideovým centrem se stal náhrobek vytvořený v letech Achillem Kernem. Pomník má formu sarkofágu s ležící postavou mrtvého zpodobeného ve spánku. Tímto způsobem bylo navázáno jak na schéma známé ve středověku, tak také na římské realizace Andreji Sansovino z první čtvrtiny 16. století či styl náhrobku biskupa Jana Turzy z vratislavské katedrály náhrobek představuje Melchiora Hatzfeldta jako personifikaci ideálu miles christianus. 7 Ve druhé polovině 17. století, především v protestantském prostředí, získaly na popularitě dřevěné epitafy ve formě nápisových tabulí, doplněné oválným malovaným portrétem mrtvého. Celek doplňoval ornamentálně bohatý rám. Od roku 1610 až do konce 17. století bylo nejčastěji užíváno motivů lalůčku a chrupavky (ornament využívající tvarů ušního lalůčku a chrupavky, pozn. překladatele), vytvářejících v letech rozmanité formy, prolamované i formy šerosvitu (např. epitaf Jeremiáše Karla Ketzlera, zemřel 1665, kostel sv. Máří Magdaleny ve Vratislavi). Od 70. let 17. století byl ornament připomínající ušní lalůček a chrupavku pod vlivem činnosti italských štukatérů ve Slezsku doplněn přírodními motivy (např. epitaf Valentina Spremberga von der Arnoldmühle, zemřel 1666, kostel sv. Alžběty ve Vratislavi). V letech 17. století se objevuje volně tvarovaný akant, skládající se v esovité formy, dužnaté, často spojené s girlandami ovoce a květů, andílky (putti) a orly (např. epitaf Daniela Carla, zemřel 1674, kostel sv. Barbory ve Vratislavi/Národní muzeum 5 Dariusz Galewski, Kościół Jezuitów w Świdnicy na tle pozostałych gotyckich świątyń prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego, in Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, ed. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007, s ; Dariusz Galewski, Barokizacja kościołów jezuickich na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, in Barok i barokizacja, ed. Katarzyna Brzezina, Jolanta Wolańska, Kraków 2007, s Kalinowski Konstanty, Działalność rzeźbiarska Macieja Steinla, Roczniki Sztuki Śląskiej 1967, t. 7, s ; Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s , 67-76, Konstanty Kalinowski, op. cit., s ; Antje Kempe, op. cit., Artur Kolbiarz, Lubiąski warsztat rzeźbiarski w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVII wieku, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s ; Adam Organisty, Józef Skarbski, Rola i znaczenie projektów architektonicznych Matthiasa Steinla przegląd dotychczasowych ustaleń, nowe spostrzeżenia, in Opactwo Cystersów w Lubiążu, s

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ve Vratislavi). Na druhou stranu v prostředí vratislavských biskupů a tamějších kanovníků byly formy náhrobků značně více rozpracovány. Většinou se jednalo o epitafy a náhrobky vytesané z kamene, kde se kromě architektonického rámu objevil i sochařský portrét mrtvého (např. v katedrále ve Vratislavi náhrobky biskupů Jana Baltazara Lischa von Hornau, zemřel 1661, a Sebastiana Rostocka, zemřel 1672). 8 Na poli slezského umění tvořila pozoruhodnou výjimku práce Matthiase Rauchmillera, který zhotovil v kostele sv. Máří Magdalény ve Vratislavi dva náhrobky Adama Kašpara von Arzata ( ) a Oktávia Pestaluzziho (1679). První z monumentů přinesl do slezského sepulkrálního sochařství druhé poloviny 17. století typ rozšířeného architektonického přístěnného monumentu, který vytvářel rámec pro podobiznu zemřelého a pozadí pro alegorické figury. Novinkou byla také antikizace formy a obsahu, což vedlo k úplné absenci křesťanských eschatologických motivů. Stejný charakter má i náhrobek Oktávia Pestaluzziho, kde, kde narativnost vyvolává elegický smutek a hluboké zamyšlení nad smrtí chlapce. Ona světskost Rauchmillerových náhrobků vyplývá ze dvou zdrojů: protestantského vyznání a fascinace antikou tvůrce projektu Daniela Caspra von Lohensteina, významného slezského básníka. 9 Lohenstein byt také tvůrcem ideového programu mauzolea posledních slezských Piastovců v Lehnici/Legnica/Liegnitz, fundátorského počinu kněžny Louise von Anhalt-Dessau. Mauzoleum přijalo novodobou formu pozorovatelnou pouze zevnitř centrální část a kopule, z vnějšku zůstal zachován gotický presbytář svatyně užívaný potom kalvinisty. Práce na mauzoleu započaté v roce 1677 byly svěřeny italským štukatérům pod vedením Carla Rossiho, malířům, litcům a hlavně vídeňskému sochaři Matthiasovi Rauchmillerovi, který zde vytvořil své nejvýznamnější dílo. Lehnické náhrobky posledních Piastovců: Louisi von Anhalt-Dessau a jejího muže Christiana i jejich dětí Georga Wilhelma a Charlotte von Liegnitz-Brieg-Wohlau byly umístěny na ozdobných konzolích při stěnách předělených arkádami, pod nimiž byly umístěny dekorativní kovové rakve. Postavy posledních Piastovců byly zpodobeny en pied, v podobě typu heroizovaných portrétů v čase posledního rozhovoru. Jejich pózy působí neobvykle sofistikovaně, jsou plné elegance, a přitom s živou dynamickou gestikulací rukou, protože prostřednictvím gesce a pohledem spolu jednotlivé postavy komunikují. Všechny tyto znaky nám dovolují uvažovat o tom, že již máme co dočinění s barokní redakcí středověkého motivu communio sanctorum, nebo též specifickým communio familiae posledních Piastovců. Doplněním figur jsou malované podobizny jejich bájných předků a scény z historie vlády Piastovců ve Slezsku. Ta nebude pokračovat, což dokládá zpodobení Helia symbolizujícího světlo a život, ale také regulujícího běh času. Zastavení se jeho vozu, to znamená zastavení se času v tomto případě vymření rodu. 10 Ještě větší význam pro vývoj umění ve Slezsku měla kaple sv. Alžběty při vratislavské katedrále, která vznikla v letech na popud fundátora Fryderyka Hesskeho. Kardinál nechtěl pouze uctít památku svaté a přidat se tímto způsobem k protireformačnímu proudu, ale rovněž zdůraznit svou rodovou spřízněnost se sv. Alžbětou. Jednotlivé elementy kaple byly vytvořeny v Římě umělci z okruhu Gianlorenza Berniniho a Alessandra Algardiho, díky tomu se zde také objevuje na jedné straně dynamismus, využití situačního světla i trojjedinost umění a na druhé tendence k idealismu i objektivismu při zachycení dojmů. Na expresivním základě bylo pojato již samotné architektonické provedení kaple prostřednictvím ustavení příčně eliptické kopule a také prolámáním pláště stěn, užitím ostrých i tupých úhlů, kontrastní juxtapozicí rovných linií a křivek, konkávních s vyklenutými. Dynamismus umocňuje ostré světlo, pod jehož vlivem se proměňuje architektonický i sochařský detail. Dovnitř proudí skrze okna v kopuli, kde Giacomo Scianzi namaloval pohled na otevřená nebesa vlévající se dovnitř kaple, rozbíjejíc architektonické rozčlenění prostoru. K symbolickému Božímu světlu se obrací sv. Alžběta, jejíž sochu vytvořil Ercole Ferrata. Zázračné vidění svaté pozoruje zase kardinál zpodobený na náhrobku ve chvíli modlitby, dílo sochaře Domenica Guidiho. 11 Jak významnou úlohu hrála kaple sv. Alžběty v rámci uměleckého prostředí Slezska, dokládá případ Karla Dankwarta, který nikdy nebyl v Itálii, přesto však si osvojil italskou ideu troj- 8 Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, op. cit., s Konstanty Kalinowski, Kaplica św. Elżbiety przy katedrze we Wrocławiu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 1969, s Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

7 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ jedinosti umění. Malíř často spolupracoval se štukatérem Pietrem Simmonettim dekorujíc na přelomu 80. a 90. let 17. století mimo jiné interiér kostelů v Nise, Kladsku a Otmuchově. 12 V úplně jiném stylu pracoval Michael Lucas Leopold Willmann významný tvůrce fresek a malíř tvořící především ve službách slezských cisterciáků, zůstávající pod vlivem holandského a flanderského umění i pražského uměleckého prostředí. Jeho styl charakterizuje dynamismus, monumentalita, teatrálnost i smyslová materiálnost světa, realismus i doslovné prezentování detailu. Malíř zobrazoval postavu živou, jakoby zastiženou v pohybu odtud nevýrazné kontury a rozevláté pláště hrdinů jeho pláten. Důležité je rovněž připomenout, že Willmann maloval často alla prima, užívajíc zjednodušenou barevnou škálu, což přinášelo požadovaný efekt expresivnosti a hravosti očekávaný soudobými pozorovateli svatých obrazů. 13 Umění ve Slezsku prodělalo během 17. století vývoj od forem pozdně renesančních a manýristických, až po ty dozrálé barokní. Umělecké osobnosti tvůrců působících na tomto území byly konfrontovány s požadavky a očekáváními objednavatelů a zadavatelů z řad šlechty, církevních představitelů a v menší míře rovněž měšťanů, a to především vratislavských. Ve druhé polovině 17. století vytvořené umělecké prostředí Slezska se stalo základem pro rozkvět umění tohoto regionu ve století následujícím. OBRAZOVÝ MATERIÁL 1. Geronimo Falconi, Štuková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. 2. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 3. Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. 4. Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 5. Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. 6. Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Josefa v Krzeszowie. Fot. 12 Anna Ptak-Gusin, Karola Dankwarta podróże artystyczne z Nysy do Krakowa, in Barok i barokizacja, s ; Anna Ptak-Gusin, Kilka uwag o Szwedzkim malarzu Karolu Dankwarcie i jego sygnowanym obrazie ze sceną św. Barbary w kościele św. Michała w Znojmie, in Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową, ed. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, vol. 1, Wrocław 2006, s ; Andrzej Kozieł, Szwed i jezuici. Karol Dankwart i jego nieznane prace malarskie dla nyskich i kłodzkich jezuitów, in Po obu stronach Bałtyku, s Materiały konferencji poświęconej sztuce Michaela Willmanna, Wrocław, 22 października 1994 r., Wrocław 1995; Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna ( ), Wrocław 2000; Willmann i inni Zob. także artykuły autorstwa Andrzeja Kozieła, ks. Stanisława Szupieńki, Kataríny Chmelinovej, Rainera Sachsa poświęcone Willmanowi w książce Opactwo cystersów w Lubiążu (s ). 7

8 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 2: Obrázek 1: Geronimo Falconi, Štu- ková výzdoba klenby kostela Nanebevzetí Nejsvětější Marie Panny v Kladsku. Matthias Steinl, Sochařská výzdoba hlavního oltáře v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 3: Stally v cisterciáckém kostele v Henrykowie. Obrázek 4: Matthias Rauchmiller, Figurální výzdoba z Mauzolea slezských Piastovců v Lehnici. Fot. 8 Malířství a sochařství ve Slezsku ve druhé polovině 17. stol. nejdůležitější tendence, díla, mistři

9 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 5: Karol Dankwart, Fragment výmalby sklepení kostela sv. Mikuláše a Františka Xaverského v Otmuchowie. Fot. Anna Sylwia Czyż Obrázek 6: Michael Lucas Leopold Willmann, Fragment malířské výzdoby kostela sv. Jose- fa v Krzeszowie. Fot. 9

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu

Sylabus. Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Sylabus Renesanční epitafy raně novověké memorie náboženského přesvědčení, konfese a sociálního statusu Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., Seminář dějin umění FF MU projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století

Sylabus Slezská grafika 16. 18. století Sylabus projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/35.0037 (2012-2014): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová

Obrazová příloha. Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová Obrazová příloha Okruh Carla Luraga, Muzicírující andělé, kol. 1680, štuk, kostel sv. Václava, Letohrad. Foto: Zuzana Pešinová 72 Objednavatel 1. Rodový a povýšený znak Hynka Jetřicha Vitanovského a jeho

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_Pap020 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Pap020 Vypracoval(a),

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století

Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století OPVK 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji,

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Střet středověku a novověku

Střet středověku a novověku Proboha, co tu budov a jak velikých! Pokrývají jednak celé údolí, jednak jsou jakoby přilepeny na horských svazích v takovém množství, jako kdyby se jedna budova o druhou opírala. Myslím, že se dívám na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE Telc slohy brozura 100x210 final text.indd 1 11/15/2011 3:47:28 PM Slohy v Telči Procházka Telčí je přímo přehledem vývoje stavebních slohů v Čechách a na Moravě. Pomineme-li

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 UMĚLECKÉ SLOHY VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Něco málo k historii

Něco málo k historii Základní informace Lvov nepatří k největším ukrajinským městům (je až na 7. místě), ale určitě k nejvýznamnějším Počet obyvatel: cca 735 000 Rozloha 182,01 km² Základní informace Historické centrum Lvova

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/13 Obrazová dokumentace, výrazné osobnosti vrcholného baroka Karel Škréta, 1610 1674 pocházel z protestantské rodiny, po

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce OBSAH Hlava první BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ I. Odvrácení osmanské ofenzivy (1683 1699) 11 I/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher 11 Vysvobození

Více