Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře"

Transkript

1 Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám závazně nabízíte uzavření cestovní smlouvy. Cestovní smlouva se uskutečňuje přijetím přihlášení z naší strany v Meerbusch. O přijetí, jež nevyžaduje žádnou zvláštní formu, Vás informujeme zasláním potvrzení o cestě/faktury. Cestovní agentury vystupují pouze jako zprostředkovatelé Pokud Vám nejsou k dispozici při telefonickém objednávání naše cestovní a platební podmínky, zašleme Vám je s potvrzením o cestě/fakturou Odlišuje-li se obsah potvrzení cesty/faktury od obsahu přihlášení, jsme na tuto nabídku vázáni po dobu 10 dnů. Cestovní smlouva na základě této nové nabídky se uskuteční, pokud během této lhůty deklarujete její přijetí, což se může realizovat i platbou, pokud jsme Vás při zaslání na tuto změnu upozornili Okamžitě nás prosím uvědomte, pokud jste jako přihlašovatel cesty nedostal od nás Vaše cestovní dokumenty nejpozději 5 dnů před nástupem cesty. V tomto případě, za předpokladu Vaší platby, Vám okamžitě zašleme Vaše dokumenty nebo Vám je při leteckých cestách vydáme na odletovém letišti, nejdříve jeden den před odletem proti předložení potvrzení o platbě. 2. Platba 2.1. Okamžitě po obdržení potvrzení o cestě/faktury je splatná domluvená a na potvrzení o cestě/faktuře vykázaná záloha. Tato činí 30% (zaokrouhleno nahoru na celá EUR) z celkové ceny faktury, pokud nebylo před uzavřením smlouvy dohodnuto jinak. Platba pojistného je splatná se zálohou. Platba zbývající částky je splatná bez opětné výzvy 40 dnů před nástupem cesty Pokud bychom poskytovali možnost platby kreditní kartou a Vy by jste využili tuto možnost při rezervaci nebo nabízíme-li platbu vrubopisem a Vy jste nám k tomu dali Váš písemný souhlas, dojde k včasnému odúčtování z Vašeho konta v termínech platnosti Pokud zvolíte způsob platby převodem, účtujeme jednorázový poplatek 3,00 a očekáváme připsání částky k k domluveným termínům splatností Pokud nabízíme při rezervaci cesty výhradně platební možnosti uvedené pod bodem , jsou záloha ve výši 30% z ceny cesty a platba pojistného splatné okamžitě s obdržením potvrzení o cestě/faktury. Platba zbývající částky proběhne nejpozději 40 dnů před nástupem cesty odúčtování z Vašeho konta V každém případě Vám bude před platbou /odúčtováním předáno nebo zasláno potvrzení o pojištění, obvykle s potvrzením o cestě/fakturou (vytištěné na druhé straně), neboť Vaše platby zaplacené na cenu cesty jsou podle 651 k BGB pojištěny proti insolvenci Když není zaplacena částka dohodnuté zálohy i po prodlení nebo kompletní cena cesty k nástupu cesty, opravňuje nás to k rozvázání cestovní smlouvy a k vyúčtování náhrady škody ve výši příslušných poplatků za odstoupení, za předpokladu, že neexistovala již v tomto okamžiku závada cesty opravňující k odstoupení Pokud je cesta, přes učiněnou dohodu, placena teprve při vyzvedávání cestovních podkladů na servisní přepážce, jsme oprávněni uplatnit za tímto vzniklé dodatečné výdaje servisní poplatek 20,00 za každý případ. Pokud neprovedete platby v domluvených termínech a my Vás proto musíme upomínat, jsme oprávněni uplatnit paušál za náklady na upomínku ve výši 25, Není-li na základě nedostatečného krytí Vámi jmenovaného vrubopisového nebo kreditního konta možný převod částky k termínům splatnosti, jsme oprávněni, k vyúčtování nám tímto vzniklých vícenákladů EURO 16,83 u vrubopisů, u kreditních karet EURO 15, Výkony, ceny 3.1. Pro rozsah smluvních výkonů jsou závazné popisy výkonů v našich vypsaných popisech tak, jak se staly podkladem smlouvy, jakož i údaje v potvrzení o cestě/faktuře, které se k těmto vztahují. Vedlejší dohody, které mění rozsah smluvních výkonů, musí být výslovně potvrzeny Vaše cesta začne a skončí podle Vámi rezervované délky pobytu k termínům odjezdu a příjezdu vypsaných v popisu výkonů Letenky nebo mimořádné jízdenky platí pouze pro cestovní dny na nich uvedené. Pokud si přejete změnu, snažíme se Vám poskytnou za úhradu náhradní přepravu Pokud nevyužijete jednotlivé, Vámi placené výkony z Vámi zaviněných důvodů, můžeme Vám poskytnout částečnou náhradu pouze tehdy, pokud poskytovatel výkonu vystaví dobropis, avšak ne tehdy, pokud se jedná o zcela bagatelní výkony Pokud není výslovně jinak uvedeno, platí ceny na osobu pro ubytování v 2-lůžkových pokojích, resp. pro rezervovanou kategorii kabiny nebo pro ubytování v typu prázdninového bytu, který jste rezervovali Dětská sleva: děti do 2 let (u cest vlakem do 4 let) mohou být bez nároku na vlastní sedadlo v letadle nebo na lůžko ve vlaku přepravovány při charter letech zdarma, u linkových letů za cenu podle nabídky, pokud s jedním dítětem spolucestuje jedna doprovázející dospělá osoba. Dosáhne-li dítě během cesty věku 2 let, platí při rezervaci podmínky a ceny pro děti od 2 let. Náklady, které vzniknou v hotelích pro děti do 2 let, se platí přímo na místě. Na křížových plavbách nemohou být děti do 2 let přepravovány. Rozhodujícím pro všechny slevy je věk při nástupu cesty. Pokud není jinak vypsáno, ubytujeme jedno dítě v doprovodu jednoho, plně platícího hosta v dvoulůžkovém pokoji, v doprovodu dvou hostů v dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, v apartmá nebo v suitě. Bez slev: příplatky, které vycházejí z přepravní tabulky, jako např. letištní, letové příplatky a příplatky za Vámi vybraný hotel na dálkových cestách. Další podrobnosti ke slevám najdete v příslušně platných popisech cest Když chcete Vaši cestu prodloužit, obraťte se včas na naše vedení cesty nebo naše servisní centrum. Takovéto prodloužení je možné pouze pokud není Váš pokoj obsazen. Zpětný let probíhá potom v rámci ještě volných míst. Pokud je na základě prodloužení nutná změna původně rezervovaného letiště, nevzniká tím nárok na náhradní přepravu. Cena za prodloužení se počítá podle sezónní ceny prodlouženého týdne v našich popisech cest nebo může být sdělena na poptání našim servisním centrem. 4. Změny cen a výkonů 4.1. Změny nebo odchylky jednotlivých cestovních služeb od dohodnutého obsahu cestovní smlouvy, které jsou nutné po uzavření smlouvy, a které od nás nebyly zaviněny věrolomně a z nekalého úmyslu, jsou povoleny jenom potud, pokud se nejedná o podstatné odchylky a nenaruší-li se celkový charakter rezervované cesty. Pokud mají změněné výkony nedostatky, zůstávají eventuální nároky na náhradu škody nedotčené. Informujte se prosím nejpozději do 24 hodin, ale ne dříve než 48 hodin před zpětným letem, resp. zpětnou jízdou u našeho vedení cesty nebo našeho servisního centra o přesných časech letu, resp. přepravy Pokud musí být za předpokladů předcházejícího ustanovení 4.1., 1. odstavce, proveden let nebo přeprava z našeho podmětu nebo podmětu přepravní společnosti k jinému, než potvrzenému letišti nebo cílovému místu, přebíráme náklady náhradní přepravy minimálně do výše jízdného vlakem 2. třídou k původně potvrzenému letišti/cílovému místu Vyhrazujeme si změnit odpovídajícím způsobem v cestovní smlouvě dohodnutou cenu v případě navýšení přepravních nákladů nebo plateb určitých výkonů, jako přístavních a letištních poplatků podle následujícího. Navýší-li se při uzavírání cestovní smlouvy platné přepravní náklady, zvláště ceny pohonných hmot, tak můžeme navýšit cenu cesty v míře podle následujícího propočtu: a) Při navýšení vztaženém na sedadlo, můžeme od Vás požadovat navýšenou částku. b) V ostatních případech se dělí od přepravní společnosti pro přepravní prostředek požadované přepravní vícenáklady počtem sedadel dohodnutého dopravního prostředku. Takto zjištěnou navýšenou částku na jednotlivé místo od Vás můžeme požadovat. Pokud nám jsou navýšeny poplatky, jako přístavní nebo letištní poplatky, proti stavu při uzavíraní cestovní smlouvy, může být navýšena cena cesty o odpovídající, poměrnou částku. Navýšení je přípustné pouze tehdy, pokud mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým termínem cesty uplynula doba delší než 4 měsíce a okolnosti vedoucí k navýšení ceny nenastaly před uzavřením smlouvy a při uzavírání smlouvy pro nás nebyly předvídatelné. V případě dodatečné změny ceny cesty od nás budete neprodleně informováni. Cenová navýšení od 20. dne před nástupem cesty jsou neúčinná. Při navýšení ceny o více než 5% jste oprávněni k bezplatnému odstoupení od cestovní smlouvy nebo můžete vyžadovat minimálně stejně hodnotnou cestu, pokud jsme schopni Vám nabídnout ze své nabídky takou cestu bez navýšení ceny. Tato práva musíte uplatnit neprodleně po prohlášení o navýšení ceny V předcházejícím odstavci jmenovaná práva máte i v případě podstatné změny cesty a musí být také uplatněna neprodleně po oznámení o podstatných změnách. 5. Odstoupení, změna rezervace, náhradní osoba 5.1. Před nástupem cesty můžete od cesty kdykoliv odstoupit. Odstoupení musí být deklarováno s udáním čísla Vašeho případu/rezervace. Ve Vašem vlastním zájmu a k zabránění vzniku nedorozumění Vám naléhavě doporučujeme, deklarovat odstoupení písemně. Rozhodující pro okamžik odstoupení je doručení prohlášení o odstoupení u Bucher Reisen Odstoupíte-li od cestovní smlouvy nebo nenastoupíte-li cestu (např. pro zmeškané spoje), můžeme požadovat přiměřenou náhradu za provedené přípravy na cestu a naše výdaje. Při výpočtu náhrady budou zohledněny obvykle uspořené náklady a obvyklé možnosti jiného využití cestovních výkonů. Je Vám ponecháno na vůli prokázat,

2 že nevznikly žádné nebo podstatně menší náklady, než jsou vykazovány předcházejícími paušály nebo pravidly pro storno poplatky k jednotlivým popsaným výkonům Výše se řídí podle ceny cesty. Zpravidla činí s výhradou u cestovních výkonů od GO Bucher! (Bucher Packaging) srovnej odst paušály za odstoupení, které musíme požadovat v případě Vašeho odstoupení od cesty za každého přihlášeného účastníka, za každou osobu, resp. ubytovací jednotku, v procentech z ceny cesty: při leteckých cestách, resp. leteckých paušálních cestách od Bucher Last Minute do 30 dnů před počátkem cesty 40% od 29. do 22. dne před počátkem cesty 55% od 21. do 15. dne před počátkem cesty 65% od 14. do 7. dne před počátkem cesty 75% od 6. do 3. dne před počátkem cesty 85% od 2. dne před nástupem cesty včetně dne nástupu cesty 95% při vlastní dopravě, vlakových a autobusových cestách (mimo prázdninových bytů) do 22. dne před počátkem cesty 20% od 21. dne do 15. dne před počátkem cesty 30% od 14. dne do 7. dne před počátkem cesty 45% od 6. dne před počátkem cesty 55% v den nástupu cesty nebo nenastoupení 75% u lodních cest do 50. dnů před počátkem cesty 15% od 49. do 30. dne před počátkem cesty 20% od 29. do 22. dne před počátkem cesty 30% od 21. do 15. dne před počátkem cesty 50% od 14. do 1. dne před počátkem cesty 75% v den nástupu cesty nebo nenastoupení 80% u prázdninových bytů za byt do 45 dne před domluveným počátkem nájmu 20% od 44. do 35. dne před domluveným počátkem nájmu 50% od 34. dne před domluveným počátkem nájmu, jakož i při nenastoupení 80% u samostatných letů v linkovém provozu 80% pokud není let součástí paušální nebo kombinované cesty podle a ; v tomto případě platí zde domluvené paušály u pronajatých vozidel do 1. dne před nastoupením cesty / počátkem nájmu EURO 30,00 za každý poukaz na pronajaté vozidlo (Voucher). Náhrada při předčasném vrácením pronajatého vozidla není možná U cest, které jsou spojené s nákupem vstupenek (např. koncerty, muzikály, apod.) až do 22. dne před počátkem cesty 30%, od 21. dne před počátkem cesty 80 % U cestovních výkonů od GoBucher! (Bucher Packaging), které jsou při rezervaci sestavované z cestovních výkonů do jednoho celku podle principu tzv. Dynamic Packaging, jsou zpravidla používány zvláštní tarify jednotlivých poskytovatelů služeb (letecké společnosti, hotely, pronajímaná vozidla), které není možné zásadně vracet. Na základě této zvláštní povahy takto rezervované cesty, se používají na rozdíl od v odstavcích do jmenované paušály za odstoupení, následující paušály za odstoupení: Při leteckých paušálních cestách, rezervacích pronajímaných vozidel od dne rezervace do 15 dnů před počátkem cesty 70% od 14 dne před počátkem cesty do nástupu cesty nebo nenastoupení 90% Paušály se vztahují na cenu cesty nebo nájmu a zaokrouhlují se vždy nahoru na celá EUR Pokud jsou u nabídek a zvláštních výkonů jmenované odchylující se podmínky pro storno a změnu rezervace, mají tyto přednost Prosíme Vás, sdělujte Vaše přání na změny Vaší cestovní agentuře, resp. servisnímu centru teprve po obdržení Vašeho potvrzení cesty /faktury s udáním čísla cestovní zakázky. Jsou-li po rezervaci cesty měněny např. termín cesty, ubytování, odletové letiště nebo nástupní železniční stanice, uplatňujeme u leteckých, jakož i auto-, vlakových a autobusových cest do 30 dnů před nástupem cesty poplatek 33,- za osobu, u prázdninových bytů do 45 dnů před nástupem cesty 33,- za byt, při dodatečné rezervaci dalších spolucestujících v prázdninových bytech 33 za každou prováděnou změnu, u lodních cest do 91 dnů před nástupem cesty 60,-. Pozdější změny jsou možné pouze po předcházejícím odstoupení od Vámi rezervované cesty. Změny rezervací z pevných rezervací na předběžné rezervace, jakož i změny rezervace druhu přepravy a cesty, jakož i cíle cesty nejsou možné. Přání na změny týkající se pod bodem Go Bucher! jmenovaných cestovních výkonů, není možné vypočítat paušálně, nýbrž budou zjišťovány podle daných skutečností Nastoupí-li na místo ohlášeného účastníka náhradní osoba, jsme oprávněni požadovat vícenáklady vzniklé účastí třetí osoby. Účastník cesty ručí společně s náhradní osobou jako společní dlužníci za cenu cesty. Můžeme odmítnout změnu osoby na místě cestujícího, pokud tato nesplňuje mimořádné podmínky cesty nebo je její účast v rozporu s právními předpisy nebo úředními nařízeními. Vícenáklady činí zpravidla 33,- na osobu, u prázdninových bytů za provedenou změnu, u lodních cest 45,- za osobu (u City- & Events podle příslušného výpočtu). U linkových letů a letů dle Vašich přání z programů podle stavebnicového principu jsou změny rezervace a jména možné pouze jako nové rezervace a pouze pokud jsou k dispozici volná místa (a po zpětném zaslání již popř. vystavené letenky). Před vystavením letenky činí vícenáklady 33 za osobu. Náklady za změny rezervace a změny jména po vystavení letenky jsou závislé na zvoleném letovém tarifu. Některé zvláštní tarify nepovolují žádné změny rezervace nebo storna. Vaše cestovní agentura Vás bude před rezervací informovat o příslušných pravidlech. U cestovních výkonů týkajících se GO Bucher! (Bucher Packaging srovnej odst ), musíme při jmenování náhradní osoby účtovat u jednotlivých poskytovatelů služeb skutečně vzniklé náklady Při stornech musí být vráceny již vydané letenky na linkové lety, vlakové a ostatní jízdenky, protože jinak musíme účtovat plnou cenu. 6. Cestovní pojištění Pojištění nákladů za odstoupení od cesty není zahrnuto v ceně cesty. Doporučujeme naléhavě takovéto pojištění, které by mělo být uzavřeno při rezervaci cesty. Pro Vaše celkové zajištění doporučujeme kompletní nebo základní pojištění. Za výhodné kondice jsme uzavřeli pro cesty s nástupem do s Mondial Assistance International AG, zastoupení v Německu, v Mnichově rámcovou smlouvu. Informujte se blíže v cestovní agentuře nebo na resp. nebo telefonicky v našem servisním centru. Pokud nastane pojistná událost, musí být ihned informována Mondial Assistance International AG, zastoupení Německo, Ludmillastr. 28, Mnichov. Vyřizování škody není v naši kompetenci. Pro cesty s nástupem od doporučujeme pro Vaše zajištění uzavření speciálního cestovního balíčku pojištěn od Europäische Reiseversicherung AG. Informujte se blíže v cestovní agentuře nebo na resp. nebo telefonicky v našem servisním centru o pojistných podmínkách. Pokud nastane pojistná událost, musí být ihned informována Europäische Reiseversicherung AG, München. Vyřizování škody není v naši kompetenci. 7. Odstoupení ze strany cestovní kanceláře Při nedosažení výslovně vypsaného minimálního počtu účastníků, jsme oprávněni odřeknout tuto cestu až do 6 týdnů před počátkem cesty. Platby uhrazené na cenu cesty budou neprodleně vráceny. V tomto případě Vám přísluší práva uvedená v posledním odstavci bodu Záruka 8.1. Není-li cestovní výkon poskytnut vůbec nebo v intencích smlouvy, potom můžete požadovat během přiměřené doby nápravu. Jsme oprávněni poskytnout nápravu ve formě stejného nebo hodnotnějšího náhradního výkonu. Avšak můžeme tuto nápravu odmítnout, pokud by vyžadovala nepřiměřené výdaje. Po návratu z cesty můžete uplatňovat snížení ceny cesty, pokud nebyly cestovní výkony poskytnuty v souladu se smlouvou a nezanedbáte-li z vlastní viny oznámit nám, jako cestovní kanceláři, na místě tyto závady. Je-li cesta následkem závady podstatně narušena a my jsme neprovedli v přiměřené lhůtě nápravu nebo stanovení lhůty pro nápravu není nutné, protože náprava není možná nebo je odmítnuta nebo je okamžitá výpověď smlouvy opodstatněna mimořádnými zájmy z Vaší strany, tak můžete, ve vlastním zájmu nejlépe písemně, cestovní smlouvu v rámci zákonných ustanovení vypovědět Při eventuálním výskytu narušení výkonů jste povinni v rámci zákonných ustanovení učinit vše, aby jste přispěli k event. zabránění škody nebo byla vzniklá škoda co možná nejnižší. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození Vašich zavazadel při letecké cestě, musíte bezpodmínečně podat na místě letecké společnosti, která prováděla přepravu Oznámení o škodě (P.I.R.). Podle přepravních podmínek leteckých společností je Oznámení o škodě zpravidla předpokladem pro prosazení Vašich nároků. V ostatních případech musíte vyrozumět naše vedení cesty nebo naše servisní centrum. Za ztrátu, resp. poškození cenných předmětů nebo peněz v zapsaných zavazadlech nepřebíráme žádné ručení Vedení cesty není oprávněno k uznávání nároků. 9. Ručení, promlčení 9.1. Neručíme za narušení výkonů, ublížení na zdraví a věcné škody v souvislosti s výkony, které jsou pouze zprostředkovávány jako cizí výkony (např. sportovní akce, výlety, pronájmy aut, apod.), a které jsou v popisu cesty a potvrzení cesty výslovně označeny jako cizí výkony, i při účasti vedení cesty na těchto mimořádných akcích Naše ručení z cestovní smlouvy za škody, které nejsou škodami tělesnými, je omezeno na trojnásobek ceny cesty, 1. pokud nebyla škoda cestovního hosta zaviněna záměrně nebo z hrubé nedbalosti

3 nebo 2. pokud jsme zodpovědní za škodu vzniklou cestujícímu pouze a jen kvůli vině poskytovatele výkonů Naše ručení je vyloučeno nebo omezeno, platí-li pro cestovní výkony poskytované poskytovatelem výkonu mezinárodní dohody nebo z takových vycházející zákonné předpisy, podle kterých je jejich ručení rovněž vyloučeno nebo omezeno Za všechny nároky na náhradu škody uplatňované z nedovoleného jednání, které se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, ručíme vždy na zákazníka a cestu za věcné škody do EURO 4100,-, resp. do výše trojnásobné ceny cesty, překračuje-li škoda EUR 4100,-. V této souvislosti doporučujeme uzavření kompletního nebo základního pojištění ve Vaší cestovní agentuře nebo u naši letištní přepážky. Nad tuto výši jdoucí možné nároky podle Montrealské úmluvy v souvislosti s cestovními zavazadly zůstávají nedotčené Veškeré v úvahu připadající smluvní nároky kvůli neposkytnutí cesty v souladu se smlouvou u nás musíte uplatnit, pokud možno písemně, nejpozději během jednoho měsíce po smluvně domluveném konci cesty. Tato lhůta platí i pro ohlášení poškození nebo zpoždění zavazadel v souvislosti s lety podle bodu 8.2., když se uplatňují záruční práva podle 651 c odst. 3, 651 d, 651 e odst. 3 a 4 BGB. Nárok na náhradu škody musí být nahlášen během 7 dnů, při zpoždění zavazadel během 21 dnů po vydání zavazadel Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o ublížení na zdraví, u nás musíte uplatnit, pokud možno písemně, nejpozději během jednoho měsíce po smluvně domluveném konci cesty Při ublížení na zdraví z nedovoleného jednání u nás musíte uplatnit nároky během jednoho měsíce po smluvně domluveném konci cesty, pokud jste měli povědomost o poškozovateli nebo o události způsobující škodu během smluvního trvání cesty nebo jste takovou povědomost museli mít. Po uplynutí předcházející lhůty můžete tyto nároky uplatnit pouze tehdy, pokud jste nemohli dodržet lhůtu bez vlastního zavinění. Avšak toto neplatí pro lhůty k přihlášení nároků kvůli poškození, ztrátě a zpoždění zavazadel v souvislosti s lety podle bodu 9.2 Tyto musí být nahlášeny během 7 dnů. Při zpožděném vydání poškozených zavazadel musí být škoda nahlášena během 21 dnů Smluvní nároky cestujícího jsou promlčeny po jednom roce, počínaje dnem, kterým měla být podle smlouvy ukončena cesta. Nároky z nedovoleného jednání, pokud se nejedná o ublížení na zdraví nebo omezení osobní svobody, jsou promlčeny po jednom roce, počínaje dnem, kterým měla být podle smlouvy ukončena cesta, pokud nedošlo ke zranění úmyslně. V ostatním platí zákonná ustanovení. Probíhají-li jednání o Vámi uplatňovaných nárocích, je promlčení pozastaveno dokud nedojde z Vaší nebo naší strany k odmítnutí pokračovat v jednáních. Promlčení nastává nejdříve 3 měsíce po ukončení jeho pozastavení. Nároky na náhradu škody kvůli ublížení na zdraví nebo usmrcení z nedovoleného jednání jsou promlčené po 3 letech. 10. Pasová, vízová a zdravotní ustanovení Zohledněte prosím u našich cestovních kanceláří nebo na nebo na poskytované informace k pasovým, vízovým a zdravotním předpisům země do které chcete vycestovat, neboť za dodržování těchto ustanovení jste sami zodpovědní. Všechny újmy vzniklé jejich nedodržováním jdou k Vaší tíži. Tyto informace platí pro občany Spolkové republiky Německo, pokud jsou vlastníky od ní vystaveného pasu nebo občanského průkazu. Pokud jste cizincem nebo vlastníkem cizího pasu, musíte často zohledňovat jiná ustanovení. Zjistěte si tato prosím u příslušného konzulátu Neručíme za včasné udělení a doručení nutných víz od příslušných diplomatických zastoupení, když jste nás pověřili jejich obstaráním, ledaže bychom byli za zpoždění zodpovědní Technická zařízení neodpovídají v zahraničí vždy německému standardu. Sledujte proto bezpodmínečně eventuální uživatelské pokyny. 11. Informační povinnosti o identitě provádějící letecké společnosti EU-vyhláška o povinnosti informování leteckých pasažérů o identitě provádějící letecké společnosti (EU 2111/05) nás zavazuje, informovat Vás při rezervaci o identitě provádějící(ch) letecké(ých) společnosti(í) všech, v rámci rezervované cesty poskytovaných výkonů letecké přepravy. Pokud není při rezervaci provádějící letecká společnost ještě jistá, jmenujeme Vám tu leteckou společnost, resp. ty letecké společnosti, která(é) bude(ou) let pravděpodobně provádět. Jakmile víme, která letecká společnost bude let provádět, budeme Vás o tom informovat. V případě výměny Vám oznámené provádějící letecké společnosti, Vás budeme o výměně informovat. Provedeme neprodleně přiměřené kroky k zajištění toho, aby jste byli o možné výměně co nejrychleji informováni. Společná listina EU je ke zhlédnutí na internetové stránce nebo 12. Ochrana dat a obecná ustanovení Zjišťování a zpracování všech osobních dat probíhá podle německých zákonných předpisů k ochraně osobních dat. Zjišťují se a na naše partnery se dále předávají pouze taková osobní data, která jsou nutná pro uskutečnění cesty. Jejich a naši pracovníci jsou při utajení dat zavázání k mlčenlivosti. Je-li Vaše cesta financována kreditem, provádíme za účelem prověření kreditu a sledování bonity, jakož i k marketingovým účelům výměnu dat s ostatními poskytovateli služeb v rámci koncernu a popř. s Schufa a firmou Informa GmbH, Freiburger Str. 7, Pforzheim. Přitom jsou zohledněny Vaše ochraně podléhající zájmy. Předávání dat na státní místa nebo úřady je prováděno pouze v rámci platných zákonných předpisů. Celní orgány USA zavázaly ze zákona všechny letecké společnosti k poskytování letových a rezervačních dat každého pasažéra. Tato data jsou od celních úřadů USA využívána výhradně k bezpečnostním účelům U smluv v elektronickém obchodním styku máte k dispozici ke stažení naše cestovní a platební podmínky ve znění platném k okamžiku rezervace. Neprodleně po Vaši rezervaci obdržíte elektronickou cestou potvrzení, že jsme ji obdrželi. Po uzavření smlouvy neukládáme smluvní text Všechny údaje v našich popisech cest / prospektech jsou zveřejňovány s výhradou zákonných nebo úředních povolení. Detaily těchto prospektů odpovídají stavu při vydání tiskem Se zveřejněním nových popisů cest/prospektů ztrácí všechny naše předcházející publikace ke stejným cestovním cílům a termínům svoji platnost Zjevné tiskové a početní chyby nás opravňují ke zpochybnění cestovní smlouvy. Cestovní kancelář BUCHER REISEN GMBH Düsseldorfer Straße Meerbusch Soudní příslušnost: Amtsgericht Neuss JENOM MEZI NÁMI Milý prázdninový hoste, dříve než vyrazíte na Vaší zaslouženou dovolenou, věnujte trochu ze svého času pro přečtení několika užitečných informací k cestě, ubytování a faktům, se kterými se můžete setkat. Tak budete lépe vědět, co Vás očekává a můžete zcela uvolnění odletět na Vaše prázdniny. Letecká cesta Vámi rezervovaný let je ve většině případů nonstop-letem. Při přímých letech si vyhrazují letecké společnosti a cestovní kanceláře mezipřistání. Organizace letových plánů podléhá výlučně letecké společnosti, na to nemáme bohužel žádný vliv. Proto berte letový čas, typ letadla a trasu jako předběžné informace! Na rozdíl k linkovým letům se mohou tyto údaje u charterových letů ještě v krátkých lhůtách měnit. My Vás však budeme včas informovat. Dny příjezdu a odjezdu platí jako cestovní dny. Bohužel nemohou všechny lety tam startovat ráno a zpětné večer. Zpožděním letů se také nedá vždy zabránit. Důvody pro zpoždění mohou být např. počasí, stávky, bezpečnostní kontroly nebo přeplnění letového prostoru. Mějte prosím porozumění. Zohledněte prosím, že u některých leteckých společností je pohoštění a pití účtováno dodatečně na palubě. Děti do 2 let mohou být vzaty společně do letadla, ale bez nároku na sedadlo. V každém případě je vystavena letenka. Těhotné pasažérky by měly na každý pád zohlednit, že potřebují mezi 6. a 8. měsícem těhotenství potvrzení o způsobilosti k letu (vystavené 7 dní před odletem), resp. od 9. měsíce mohou nastoupit rezervovaný let pouze v doprovodu lékaře. Rezervovali-li jste kempink-let, nechte si 1-2 dny před odletem bezpodmínečně telefonicky potvrdit od vedení cesty zpětný let. Telefonní čísla jsou uvedena v cestovních podkladech. Ze zákonných důvodů vystavené hotelové-voucher neopravňují k nárokům na transferové, resp. hotelové služby. Pasová a vízová ustanovení Zohledněte prosím u cestovních agentur nebo na uložené informace k pasovým, vízovým a zdravotním předpisům země, do které cestujete. Cestující je vždy sám zodpovědný za platnost vstupních dokumentů, i pro malé děti a kojence. Pozor: Pro neněmecké státní příslušníky platí často jiná ustanovení, obraťte se prosím na Váš příslušný konzulát. Musela-li být odřeknuta z Vaší strany cesta na základě chybějících vstupních dokumentů nebo povolení, musíme Vám vyúčtovat odpovídající storno poplatky. Přechody sezón Pokud by jste nastoupili Vaši cestu k jednomu z posledních vypsaných odjezdových termínů, může dojít v případě změny letového dne k delšímu nebo kratšímu pobytu. V takovémto případě se budeme snažit

4 o včasnou informaci. Tímto způsobený zkrácený pobyt od nás bude odpovídajícím způsobem nahrazen. Tato okolnost neopravňuje k bezplatnému odstoupení od cesty. Zvažte prosím tento aspekt při plánování cesty. Transfery a vedení cesty O letecké hosty BUCHER REISEN se starají na německých letištích ve všech otázkách spojených s leteckou cestou pracovníci na servisních přepážkách Thomas Cook. Na letišti v místě Vaší dovolené budete po celním odbavení přivítání od vedoucích servisu Neckermann- Reiseleiter-Service a obdržíte od nich pokyny k Vašemu transferovému autobusu, který Vás dopraví k Vašemu rezervovanému hotelu. Často se přitom zajíždí k několika hotelům. Tím může dojít k prodloužení transferových časů. Protože jsou naši pracovníci v příjezdové dny potřební na letištích, nemohou být přítomní jako doprovod ve všech autobusech. Zohledněte prosím, že transfer mezi letištěm a hotelem nezahrnuje přepravu neskladných sportovních pomůcek všeho druhu. O přepravu těchto zavazadel, zvláště surfovacích prken, kol a létacích draků se musíte postarat sami. Tyto transporty jdou na Vaše náklady a na Vaše vlastní riziko. Ve Vašem dovolenkovém hotelu najdete informační tabuli, resp. desky od vedení cesty. Zde najdete i údaje k plánovaným termínům uvítání a další konzultační časy vedení cesty. Máte-li otázky nebo problémy, pomohou Vám kompetentní a zkušení cestovní vedoucí. Stejně tak Vám rádi poskytnou potřebné rady a podporu. Naše vedení cesty Vám také rádo představí a zprostředkuje zajímavé výlety, dodatečné služby a nájemní automobily místních poskytovatelů služeb. Avšak vedením cesty zprostředkované služby nespadají do okruhu, za který nese zodpovědnost BUCHER REISEN. Dojde-li již jednou k reklamaci rezervovaných služeb, obraťte se rovněž okamžitě na Vaše vedení cesty, aby toto mohlo zjednat nápravu a Vy jste mohli prožít spokojenou dovolenou. Ve většině cílových oblastí se můžete dovolat v naléhavých nouzových případech vedení cesty po celých 24 hodin přes servisní telefonní číslo. Toto číslo se nachází na tabuli nebo v deskách od Neckermann-Reiseleiter- Service v hotelu. Včas, (1-2 dny) před Vaším odjezdem se dozvíte Vaše letové časy a kdy budete vyzvednuti v hotelu. Zjistěte si prosím tyto a mnoho dalších informací na informačních tabulích a deskách v hotelu. Ubytování V hotelu máte nárok na pokoj ve Vámi rezervované kategorii. Rozdělení pokojů přísluší ale výlučně hoteliérovi. Při rezervaci eventuálně vyjádřená přání předáme rádi dále. Jsou ale vždy nezávazná a mohou být od hoteliéra zohledněna pouze v případě disponibility. V popisech výkonů zobrazené pokoje se rozumí vždy jako příklady ubytování. Náklady, které vzniknou pro děti do 2 let (např. dětské postýlky), se platí přímo na místě. Když není Váš pokoj při příjezdu ještě připraven k ubytování, uvažte prosím, že Vaši předchůdci zde bydleli do hodin a důkladný úklid potřebuje svůj čas. Jednolůžkové pokoje mají často jiné, občas jednodušší vybavení než dvoulůžkové. Třílůžkové pokoje jsou zpravidla dvoulůžkové pokoje s přistýlkou. Přitom se může často jednat o gauč nebo skládací lůžko, které nejsou vždy nejvhodnější pro mimořádně velké osoby. Tímto se většinou zmenší i místo, které máme k dispozici v místnosti. Studia jsou jednoprostorovými apartmány, bydlení a spaní tvoří jednu ubytovací jednotku. Apartmány disponují oddělenou ložnicí, přičemž v obývacím prostoru spí eventuálně ještě třetí osoba. Obě bytové jednotky disponují zpravidla kuchyňským koutem/kuchyní, které jsou přizpůsobeny potřebám o dovolené. Vybavení kuchyně však není srovnatelné s normální domácí kuchyní. Odběr nápojů a snaků z minibaru, pokud není uvedeno jinak, je vždy zpoplatněno. Při nabízené službě SAT-TV/Kabel- TV v popisech výkonů zohledněte, že vysílané programy neodpovídají vždy německé nabídce. Topení a klimatizaci můžete očekávat pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedeny v popisech výkonů. Klimatizace jsou v mnoha hotelích ovládány centrálně a jsou zapínány pouze v určitých denních hodinách nebo ročních termínech. Mnoho hotelů v zemích, které jsou navštěvovány výlučně v létě, nedisponují žádným centrálním topením. Zvažte toto prosím zvláště při rezervacích ve vedlejších sezónách. Zohledněte prosím, že v jižních zemích je na základě konstantně teplého počasí silnější výskyt insektů, resp. hmyzu. Kryté bazény jsou v mnoha hotelích otevřeny pouze v chladnějších týdnech roku nebo v hlavní sezóně. Cestujete-li s Vaším domácím zvířetem, zohledněte prosím, že Vaše domácí zvíře není v každém hotelu rádo viděným hostem. Zda bude Vaše domácí zvíře ve Vámi vysněném hotelu viděno stejně tak rádo, jako jste viděni Vy, může cestovní agentura poptat kdykoli u BUCHER REISEN. I když hoteliér akceptuje Vaše domácí zvíře, jsou přesto některé zóny (např. bazén, jídelní sál) tabu. V některých případech jsou požadovány poplatky, které se platí přímo na místě na hotelové recepci. Pokud by jste sebou vzali zvíře bez předchozího ohlášení, může Vás hoteliér odmítnout ubytovat. O očkovacích předpisech se informujte prosím u příslušného úřadu nebo zvěrolékaře. Předsezóna/Posezóna V před-, resp. posezóně se může stát, že některá zařízení nejsou na základě nedostatečného vytížení nabízena vůbec nebo omezeně. To se týká např. sportovních nabídek, způsobu stravovaní (bufet nebo menu), snakových a bazénových barů, animačních programů, diskoték. Zvláště mini-kluby jsou často nabízeny pouze v hlavní sezóně, resp. ve školních prázdninách. Stejně tak se může stát, že hotel kvůli malému obsazení krátkodobě později otevře nebo dříve zavře. Snažíme se takovéto změny okamžitě sdělit a popř. zorganizovat stejně hodnotnou náhradu. Sport, zábava, pláže Nabízené možnosti sportovního vyžití nabízejí zpravidla dostatečnou kapacitu. Avšak čím vyšší poptávka, tím častěji je třeba dělat kompromisy a zohlednit čekací doby. Ne všichni mohou hrát současně tenis nebo surfovat. Při častějším používání dojde také k rychlejšímu opotřebení zařízení a přístrojů. Neočekávejte prosím proto žádné profesionální vybavení nebo zařízení. Slevy na Green Fee u lokálních golfových hřišť, jak je nabízeno některými hotely, jsou poskytovány pouze při rezervacích na hotelových recepcích. Výše nabízených slev odpovídá stavu při tisku. Změny jsou vyhrazeny. Zábavné a animační programy nejsou podle mezinárodního publika nabízeny vždy v němčině. I bazén je třeba jednou vyčistit. Tímto může dojít k přechodnému vyřazení z provozu. Ve většině případů je ale nabízena náhradní nabídka. Počet lehátek a slunečníků neodpovídá vždy počtu hostů, protože podle zkušeností se jenom vzácně nacházejí všichni hosté ve stejném hotelovém prostoru. Používání lehátek a slunečníků u bazénu je někdy spojeno s poplatky, které vybírá přímo hotel. Bezplatné využívání můžete tedy očekávat pouze v tom případě, pokud je to výslovně uvedeno v popisech výkonů. Stejně tak se může stát, že ve špičkových časech musíte čekat v jídelně na volný stůl, protože jako naschvál chtějí jíst všichni hosté ve stejnou hodinu. Pláže jsou téměř vždy veřejné a proto přístupné pro veřejnost. Starost o čistotu leží pouze na příslušné obci. Podle počasí a polohy je možný výskyt naplavenin téru a chaluh nebo medúz. Jiná země - jiný mrav Toto platí zvláště pro jídlo. Přizpůsobte se prosím kuchyni, obvyklé pro navštívenou zem. V jižních krajinách se při vaření často používá hodně oleje a ne vždy je servírováno horké jídlo. Zde se nejedná v žádném případě o nedbalost, ale o jiné jídelní zvyklosti. Snídaně je v jižních krajích většinou kontinentální a nejjednodušším jídlem dne. Nápoje jsou často mimořádně hodně vychlazené. Nepřepínejte prosím Váš žaludek hned v prvních dnech dovolené, nýbrž zvykejte si pomalu na cizí kuchyň a třeba objevíte Vaši náruživost pro pozdější vaření těchto specialit u Vás doma. V míře odpovídající místní mentalitě je v mnoha zemích často improvizováno. Chybějící zkušenosti v obsluze jsou často vyrovnávány mimořádnou ochotou. Nemusí zde být stále všechno perfektní. Právě tato nezatíženost je často to, co vytváří jižní flér. Prostě to po místních jednoduše napodobujte. Uvidíte: S trochou uvolnění bude dovolená ještě hezčí. Mimo toho zohledněte ještě to, že hotelový standard neodpovídá v některých zemích vždy kvalitě německých hotelů. Také jídlo se nedá vždy měřit s domácími měřítky, to se týká jak kvality, tak i kvantity. V mnoha cílových oblastech si vedení hotelu vyhrazuje kontrolu tašek, jakož i odebrání nedovoleně přinesených potravin. Stavební činnost Na základě vyšší poptávky musí být v cílových oblastech počítáno zvláště v před- a posezóně se silnější stavební činností. Protože většina dovolenkových zemí vykazuje trvalou expanzi, probíhají stavební práce i ve zbývajících částech roku. To platí jak pro veřejné, tak i pro privátní stavební záměry. To může cestovní kancelář ovlivnit bohužel pouze ve vzácných případech. Snažíme se o to, včas Vám sdělit tyto stavební činnosti, které se dotýkají Vašeho hotelu. Příležitostně ale mohou vzniknout staveniště ze dne na den, a dlouho ležící stavební záměr je oživen ze dne na den. Zvažte také to, že tam, kde vy trávíte svoji dovolenou, mají ostatní lidé svůj denní životní prostor. Pracuje se, dopravuje se, staví se, opravuje se, slaví se, tedy stejný běžný den jako u nás. Voda a zásobení proudem mohou v jižních zemích na základě sucha nebo také stávek občas vypadnout. Takováto omezení jsou téměř vždy pouze krátkodobá. Defekty a výpadky existují v méně technicky rozvinutých dovolenkových zemích stejně jako u nás. Občas se nepodaří obstarat tak rychle náhradní díly. Ale tím si nenechte zkazit Vaši dobrou náladu. Zůstaňte ve svých očekáváních proto realistickými a myslete na zdravou toleranci. Občas pomůže i malé spropitné! Zohledněte prosím, že v některých zemích není elektrické napětí vždy 220 V a pro elektrické přístroje si tedy musíte vzít sebou adaptér.

5 Hluk Zvláště v jižních zemích se odbývá večerní a také noční život venku. Musíte popřípadě počítat s odpovídajícím hlukem, zvláště v hlavní sezóně. Snažíme se upozorňovat v našich popisech výkonů na zdroje hluku, které jsou nad rámec jižních zvyklostí. All Inclusive Pokud jste rezervovali All Inclusive-balíček, dbejte prosím na to, že při Vašem příjezdu do hotelu obdržíte na recepci jako rozeznávací znamení kartičku nebo neodnímatelný náramek. Noste ho prosím během Vašeho pobytu na místě dobře viditelném pro hotelový personál. Doufáme, že jsme Vám poskytly užitečné informace pro Vaši dovolenou. Teď mohou Vaše prázdniny začít. Přejeme Vám mnoho zábavy. Váš BUCHER REISEN tým

6 Allgemeine Geschäftsbedingungen Bucher Reisen inkl. Go Bucher Veranstalter AGB 1. Abschluss des Reisevertrages 1.1. Mit Ihrer Reiseanmeldung auf der Grundlage unserer Ausschreibung bieten Sie uns den Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der Anmeldung durch uns in Meerbusch zustande. Über die Annahme, für die es keiner besonderen Form bedarf, informieren wir Sie durch Übersendung der Reisebestätigung/Rechnung. Reisebüros treten nur als Vermittler auf Liegen Ihnen unsere Reise- und Zahlungsbedingungen bei telefonischer Anmeldung nicht vor, übersenden wir sie Ihnen mit der Reisebestätigung/Rechnung Weicht der Inhalt der Reisebestätigung/Rechnung vom Inhalt der Anmeldung ab, sind wir an dieses Angebot 10 Tage gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie uns innerhalb dieser Frist die Annahme erklären, was auch durch eine Zahlung erfolgen kann, sofern wir Sie bei Übersendung auf die Änderung hinweisen Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend, wenn Sie als Reiseanmelder Ihre Reisedokumente nicht spätestens 5 Tage vor Reiseantritt von uns erhalten haben. In diesem Falle werden wir, Ihre Zahlung vorausgesetzt, die Reisedokumente sofort zusenden oder bei Flugreisen am Abflughafen gegen Zahlungsnachweis frühestens einen Tag vor dem Flugtag aushändigen. 2. Bezahlung 2.1. Sofort nach Erhalt der Reisebestätigung/Rechnung wird die vereinbarte und auf der Reisebestätigung/Rechnung ausgewiesene Anzahlung fällig. Diese beträgt 30% (auf volle EURO aufgerundet) von dem Gesamtpreis der Rechnung, sofern nichts anderes vor Vertragsschluss vereinbart wurde. Die Prämie für die Versicherung wird mit der Anzahlung fällig. Die Restzahlung wird 40 Tage vor Reiseantritt ohne nochmalige Aufforderung fällig Sofern wir die Möglichkeit der Zahlung mit Kreditkarte einräumen sollten und Sie bei der Buchung davon Gebrauch machen oder wir Zahlung im Lastschriftverfahren anbieten sollten und Sie Ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben erfolgen die Abbuchungen von Ihrem Konto rechtzeitig zu den Fälligkeitszeitpunkten Wenn Sie die Zahlart "Überweisung" wählen, erheben wir ein einmaliges Entgelt von 3,00 und erwarten den Geldeingang zu den vereinbarten Fälligkeitsterminen Sofern wir bei Buchung der Reise ausschließlich die unter Ziffer angegebenen Zahlarten anbieten, wird die Anzahlung in Höhe von 30% des Reisepreises und die Prämie für die Versicherung mit Erhalt der Reisebestätigung/Rechnung sofort fällig. Die Restzahlung erfolgt spätestens 40 Tage vor Reiseantritt durch Abbuchung von Ihrem Konto In jedem Fall wird Ihnen vor einer Zahlung/Abbuchung der Sicherungsschein übergeben oder übersandt, üblicherweise mit der Reisebestätigung/Rechnung (rückseitig abgedruckt), denn Ihre auf den Reisepreis geleisteten Zahlungen sind gemäß 651 k BGB insolvenzgesichert Wenn der vereinbarte Anzahlungsbetrag auch nach Inverzugsetzung oder der Reisepreis bis zum Reiseantritt nicht vollständig bezahlt ist, berechtigt uns dies zur Auflösung des Reisevertrages und zur Berechnung von Schadensersatz in Höhe der entsprechenden Rücktrittspauschalen, vorausgesetzt, es läge nicht bereits zu diesem Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor Sofern die Reise, entgegen der getroffenen Vereinbarung erst bei Abholung der Reiseunterlagen am Serviceschalter bezahlt wird, sind wir berechtigt, für den dadurch entstehenden zusätzlichen Aufwand, ein Serviceentgelt von 20,00 je Vorgang zu erheben. Wenn Sie Zahlungen nicht zu den vereinbarten Terminen leisten und wir Sie deshalb mahnen müssen, sind wir berechtigt, eine Mahnkostenpauschale in Höhe von 25,00 zu erheben Sollte der Zahlungseinzug von dem von Ihnen genannten Lastschrift- oder Kreditkartenkonto mangels ausreichender Deckung zu den Fälligkeitsterminen nicht möglich sein, sind wir berechtigt, die uns dadurch entstehenden Mehrkosten von EURO 16,83 bei Lastschrifteinzug zu erheben. Bei Kreditkarteneinzug betragen die zu erhebenden Mehrkosten EURO 15, Leistungen, Preise 3.1. Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Leistungsbeschreibungen in unseren Ausschreibungen, so wie sie Vertragsgrundlage geworden sind, sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung/Rechnung verbindlich. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen einer ausdrücklichen Bestätigung Ihre Reise beginnt und endet - je nach Ihrer gebuchten Aufenthaltsdauer - zu den in der Leistungsbeschreibung ausgeschriebenen Abreise- und Ankunftsterminen Flugscheine oder Sonderfahrtausweise gelten nur für die darin angegebenen Reisetage. Wenn Sie eine Änderung wünschen, sind wir bemüht, gegen Rechnung eine Ersatzbeförderung zur Verfügung zustellen Wenn Sie einzelne von Ihnen bezahlte Leistungen aus Ihnen zuzurechnenden Gründen nicht in Anspruch nehmen, können wir Ihnen nur dann eine Teilerstattung gewähren, wenn der Leistungsträger eine Gutschrift erteilt, nicht jedoch, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, gelten Preise pro Person für die Unterkunft in 2-Bett-Zimmern bzw. für die gebuchte Kabinen-Kategorie oder für die Unterkunft in Ihrem gebuchten Ferienwohnungs-Typ Kinderermäßigung: Kinder unter 2 Jahren (bei Bahnreisen unter 4 J.) können ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz im Flugzeug oder Liegeplatz in der Bahn, auf Charterflügen unentgeltlich, bei Linienflügen zu einem Preis gemäß Angebot befördert werden, sofern je Kind eine erwachsene Begleitperson mitreist. Vollendet das Kind während der Reise das 2. Lebensjahr, gelten bei der Buchung die Bedingungen und Preise für Kinder ab 2 Jahren. Kosten, die für Kinder unter 2 Jahren im Hotel entstehen, sind dort direkt zu bezahlen. Auf Kreuzfahrten können Kinder unter 2 Jahren nicht befördert werden. Maßgebend für alle Ermäßigungen ist das Alter bei Reiseantritt. Wenn nicht anders ausgeschrieben, bringen wir ein Kind in Begleitung eines vollzahlenden Reisegastes im Doppelzimmer, in Begleitung von zwei Gästen im Doppelzimmer mit Zusatzbett, im Appartement oder in der Zimmer-Suite unter. Nicht ermäßigt: Mehrpreise, die sich aus der Beförderungstabelle ergeben, wie z.b. Abflughafen-, Flugtag-, Zustieg- Zuschläge und Mehrpreise für Ihr Wunschhotel auf den Fernreisen. Weitere Einzelheiten zu Ermäßigungen entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Ausschreibungen Wenn Sie Ihre Reise verlängern wollen, wenden Sie sich rechtzeitig an unsere Reiseleitung oder unser Service-Center. Eine solche Verlängerung ist nur möglich, wenn Ihr Zimmer nicht belegt ist. Der Rückflug erfolgt dann im Rahmen der noch freien Platzkapazität. Falls durch die Verlängerung eine Änderung des ursprünglich gebuchten Flughafens notwendig wird, besteht kein Anspruch auf Ersatzbeförderung. Der Preis für die Verlängerung berechnet sich nach dem Saisonpreis der Verlängerungswoche in unseren Ausschreibungen oder kann auf Nachfrage durch unser Service-Center mitgeteilt werden. 4. Leistungs- und Preisänderungen 4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die von uns nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen und Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Informieren Sie sich bitte bis spätestens 24 Stunden, aber nicht früher als 48 Stunden vor Rückflug bzw. Rückfahrt bei unserer Reiseleitung oder unserem Service-Center über die genauen Flug- bzw. Fahrtzeiten Wenn unter den Voraussetzungen der vorstehenden Regelung Absatz, ein Flug oder eine Fahrt auf unsere oder auf Veranlassung eines Beförderungsunternehmens von oder zu einem anderen als dem bestätigten Flughafen oder Zielort durchgeführt werden muss, übernehmen wir die Kosten der Ersatzbeförderung - mindestens bis zur Höhe einer Bahnfahrt 2. Klasse - zum ursprünglich bestätigten Flughafen/Zielort Wir behalten uns vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren entsprechend wie folgt zu ändern. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so können wir den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen: a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir von Ihnen den Erhöhungsbetrag verlangen. b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz können wir von Ihnen verlangen. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren uns gegenüber erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. Eine

7 Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für uns nicht vorhersehbar waren. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises werden wir Sie unverzüglich informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% sind Sie berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis für Sie aus unserem Angebot anzubieten. Sie müssen diese Rechte unverzüglich nach Erklärung der Preiserhöhung geltend machen Die im vorstehenden Absatz genannten Rechte stehen Ihnen auch im Fall einer erheblichen Reiseänderung zu und sind ebenfalls unverzüglich nach Bekanntgabe der wesentlichen Änderung geltend zu machen. 5. Rücktritt, Umbuchung, Ersatzperson 5.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt muss unter Angabe Ihrer Vorgangsnummer erklärt werden. In Ihrem eigenen Interesse und zur Vermeidung von Mißverständnissen empfehlen wir Ihnen dringend, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der Rücktrittserklärung bei Bucher Reisen Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an (z.b. wegen verpasster Anschlüsse), können wir angemessenen Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und unsere Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes werden gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögl. anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen von uns berücksichtigt. Es bleibt Ihnen unbenommen nachzuweisen, dass keine oder wesentlich geringere Kosten entstanden sind als mit den vorstehenden Pauschalen oder den Stornoregelungen zu den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ausgewiesen Die Höhe richtet sich nach dem Reisepreis. In der Regel - vorbehaltlich bei Reiseleistungen von GoBucher! (Bucher Packaging) vgl. Ziffer betragen die Rücktrittspauschalen, die wir im Falle Ihres Rücktritts von der Reise je angemeldetem Teilnehmer fordern müssen, jeweils pro Person bzw. Wohneinheit in Prozent vom Reisepreis: bei Flugreisen bzw. Flugpauschalreisen von Bucher Last Minute bis 30 Tage vor Reisebeginn 40% ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 55% ab 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 65% ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn 75% ab 6. bis 3. Tag vor Reisebeginn 85% ab 2. Tag vor Reiseantritt bis einschließlich Tag des Reiseantritts 95% bei eigener Anreise, Bahn- und Busreisen (außer Ferienwohnungen) bis 22. Tag vor Reisebeginn 20% ab 21. Tag bis 15. Tag vor Reisebeginn 30% ab 14. Tag bis 7. Tag vor Reisebeginn 45% ab 6. Tag vor Reisebeginn 55% am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen 75% bei Schiffsreisen bis 50. Tage vor Reisebeginn 15% vom 49. bis 30. Tag vor Reisebeginn 20% vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 30% vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50% vom 14. bis 1. Tag vor Reisebeginn 75% am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen 80% bei Ferienwohnungen pro Wohnung bis 45 Tage vor dem vereinbarten Mietbeginn 20% vom 44. bis 35. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn 50% ab 34. Tag vor dem vereinbarten Mietbeginn sowie bei Nichterscheinen 80% bei Nur-Flügen im Linienverkehr 80% sofern der Flug nicht Bestandteil einer Pauschal- oder kombinierten Reise nach u ist; in diesem Fall gelten die dort vereinbarten Pauschalen bei Mietwagen bis 1. Tag vor Reiseantritt/Mietbeginn EURO 30,00 je Mietwagen- Gutschein (Voucher). Eine Erstattung bei vorzeitiger Rückgabe des Mietwagens ist nicht möglich Bei Reisen, diemit dem kauf von Eintrittskarten verbunden sind (z.b. Konzerte, Musicals etc.) bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 30% ab dem 21. Tag vor Reisebeginn 80 % Bei Reiseleistungen von GoBucher! (Bucher Packaging) die bei Buchung zu einer Gesamtheit von Reiseleistungen nach dem Prinzip des sog. "Dynamic Packaging" zusammengestellt werden, werden im Regelfall Sondertarife der einzelnen Leistungsträger (Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagen) verwendet, die grundsätzlich nicht erstattet werden können. Auf Grund dieser besonderen Eigenschaft einer solchen gebuchten Reise, finden entgegen den unter Ziffer bis Ziffer genannten Rücktrittspauschalen folgende Rücktrittspauschalen ihre Anwendung: Bei Flugpauschalreisen, Mietwagenbuchungen vom Buchungstag bis 15 Tage vor Reisebeginn 70% 14 Tage vor Reisebeginn bis Reiseantritt oder bei Nichterscheinen 90% Die Pauschalen beziehen sich auf den Reise- oder Mietpreis und sind jeweils aufgerundet auf volle EURO Sofern bei Angeboten und Sonderleistungen abweichende Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen genannt sind, gehen diese vor Wir bitten Sie, Änderungswünsche erst nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung/Rechnung undunter Angabe der Reiseauftragsnummer Ihrem Reisebüro bzw. dem Service Center mitzuteilen. Werden nach Buchung der Reise Änderungen z.b. hinsichtlich des Reisetermins, der Unterkunft, der Abflughäfen oder Zustiegsbahnhöfe vorgenommen, erheben wir bei Flug- sowie Auto-, Bahn- und Busreisen bis 30 Tage vor Reiseantritt 33,- je Person, bei Ferienwohnungen bis 45 Tage vor Reiseantritt 33,- je Wohnung, bei Zubuchung weiterer Mitreisender in Ferienwohnungen 33,- je Änderungsvorgang, bei Schiffsreisen bis 91 Tage vor Reiseantritt 60,-. Spätere Änderungen sind nur nach vorherigem Rücktritt von der von Ihnen gebuchten Reise möglich. Umbuchungen von Festbuchungen auf Vorausbuchungen sowie Umbuchungen der Beförderungs- und Reiseart sowie des Reisezieles sind nicht möglich. Änderungswünsche, die die unter Ziffer GoBucher! genannten Reiseleistungen betreffen, können nicht pauschalisiert berechnet werden, sondern werden anhand der tatsächlichen Gegebenheiten ermittelt Tritt eine Ersatzperson an die Stelle eines gemeldeten Teilnehmers, sind wir berechtigt, die uns durch die Teilnahme der Ersatzperson entstehenden Mehrkosten zu verlangen. Teilnehmer und Ersatzperson haften als Gesamtschuldner für den Reisepreis. Wir können dem Wechsel in der Person des Reisegastes widersprechen, wenn diese den besonderen Erfordernissen in Bezug auf die Reise nicht genügt oder gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Die Mehrkosten betragen in der Regel 33,- je Person, bei Ferienwohnungen je Änderungsvorgang, bei Schiffsreisen 45,- je Person (bei City- & Events gemäß jeweiliger Berechnung). Bei Linienflügen und Flügen aus den Bausteinprogrammen nach Ihren Wünschen, sind Umbuchungen und NamensÂ-änderungen nur als Neubuchungen und nur nach Platz- Verfügbarkeit (und Rücksendung eines ggf. bereits ausgestellten Flugscheines) möglich. Vor Flugscheinausstellung betragen die Mehrkosten 33,- pro Person. Die Kosten für Umbuchungen und Namensänderungen nach Ausstellung des Flugscheines sind abhängig vom gewählten Flugtarif. Einige Sondertarife erlauben keine Umbuchungen oder Stornierungen. Ihr Reisebüro informiert sie vor Buchung über die jeweiligen Regelungen. Bei Reiseleistungen die GoBucher! (Bucher Packaging vgl. Ziffer ) betreffen, müssen wir bei der Benennung einer Ersatzperson die tatsächlich bei den einzelnen Leistungsträgern entstehenden Kosten berechnen Bei Stornierungen sind bereits ausgehändigte Linienflugscheine, Bahnfahrkarten oder Fährtickets zurückzugeben, da wir sonst den vollen Preis berechnen müssen. 6. Reiseversicherungen Eine Reiserücktrittskosten-Versicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlossen. Wir empfehlen dringend eine solche Versicherung, die bei Buchung der Reise abgeschlossen werden sollte. Für Ihre Sicherheit insgesamt empfehlen wir den Komplett- bzw. Basisschutz. Wir haben zu günstigen Konditionen für Reisen mit Reiseantrittsdatum bis zum einen Rahmenvertrag mit der Mondial Assistance International AG, Niederlassung Deutschland, München, abgeschlossen. Informieren Sie sich bitte näher im Reisebüro oder unter bzw. oder telefonisch in unserem Service-Center. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, ist die Mondial Assistance International AG, Niederlassung Deutschland, Ludmillastr. 28, München, unverzüglich zu benachrichtigen. Wir sind mit der Schadensregulierung nicht befasst. Für Reisen mit Reiseantrittsdatum ab dem empfehlen wir für Ihre Sicherheit den Abschluss eines speziellen Reiseschutzpakets der Europäische Reiseversicherung AG. Im Reisebüro oder unter bzw. oder telefonisch in unserem Service-Center können Sie sich näher über die Versicherungsbedingungen informieren. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, ist die Europäische Reiseversicherung AG, München, unverzüglich zu benachrichtigen. Wir sind mit der Schadensregulierung nicht befasst.

8 7. Rücktritt durch den Reiseveranstalter Wird eine ausdrücklich ausgeschriebene und in der Reisebestätigung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sind wir berechtigt, die Reise bis zu sechs Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Auf den Reisepreis geleistete Zahlungen werden unverzüglich erstattet. In diesem Fall stehen Ihnen die in Ziffer 4.3, letzter Absatz genannten Rechte zu. 8. Gewährleistung 8.1. Sollte eine Reiseleistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht werden, so können Sie innerhalb angemessener Zeit Abhilfe verlangen. Wir sind berechtigt, mit Erbringung einer gleich- oder höherwertigen Ersatzleistung Abhilfe zu schaffen. Wir können die Abhilfe jedoch verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Nach Reiseende können Sie eine Minderung des Reisepreises geltend machen, falls Reiseleistungen nicht vertragsgemäß erbracht und Sie deren Anzeige vor Ort uns gegenüber als Reiseveranstalter nicht schuldhaft unterlassen haben. Wird eine Reise in Folge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten wir innerhalb angemessener Frist keine Abhilfe oder bedarf es keiner Fristsetzung, weil Abhilfe unmöglich ist oder verweigert wird oder die Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse Ihrerseits gerechtfertigt ist, so können Sie, im Eigeninteresse am besten schriftlich, den Reisevertrag im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kündigen Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen sind Sie verpflichtet, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen alles zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden gering zu halten. Sofern Ihr Gepäck bei Flugreisen verloren geht oder beschädigt wird, müssen Sie unbedingt eine Schadensanzeige (P.I.R.) an Ort und Stelle bei der Fluggesellschaft erstatten, die die Beförderung durchgeführt hat. Nach den Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaften ist die Schadensanzeige in der Regel Voraussetzung für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder unserem Service Center anzuzeigen. Für den Verlust bzw. die Beschädigung von Wertgegenständen oder Geld im aufgegebenen Gepäck übernehmen wir keine Haftung Die Reiseleitung ist nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 9. Haftung, Verjährung 9.1. Für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.b. Sportveranstaltungen, Ausflüge, Mietwagen etc.) und die in der Reiseausschreibung und Bestätigung ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet werden, haften wir auch bei Teilnahme der Reiseleitung an diesen Sonderveranstaltungen nicht Unsere Haftung aus dem Reisevertrag für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt, 1. soweit ein Schaden des Reisegastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 2. wir für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhender gesetzlicher Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder beschränkt ist. 9.4.Für alle Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haften wir jeweils je Kunde und Reise bei Sachschäden bis EURO 4100,- bzw. bis zur Höhe des dreifachen Reisepreises, wenn dieser EURO 4100,- übersteigt. In diesem Zusammenhang empfehlen wir den Abschluss des Komplett- bzw. Basisschutzes in Ihrem Reisebüro oder bei unserer Flughafenstation. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem Montrealer Übereinkommen im Zusammenhang mit Reisegepäck bleiben unberührt Sämtliche in Betracht kommenden vertraglichen Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise müssen Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende möglichst schriftlich bei uns geltend machen. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 8.2., wenn Gewährleistungsrechte aus dem 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung geltend zu machen Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit es sich nicht um einen Personenschaden handelt, müssen Sie innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende möglichst schriftlich bei uns geltend machen Bei Personenschäden sind Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei uns innerhalb von einem Monat nach vertraglich vereinbartem Reiseende geltend zu machen, soweit Kenntnis von Schädiger oder schädigendem Ereignis innerhalb der vertraglichen Reisezeit besteht oder eine Kenntnis hätte bestehen müssen. Nach dem Ablauf vorstehender Fristen können Sie Ansprüche nur dann noch geltend machen, wenn Sie an der Einhaltung der Frist ohne Ihr Verschulden gehindert waren. Dies gilt jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 9.2. Diese sind binnen 7 Tagen zu melden. Bei verspäteter Aushändigung beschädigten Gepäcks ist der Schaden innerhalb von 21 Tagen zu melden Vertragliche Ansprüche des Reisenden verjähren in einem Jahr, beginnend mit dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte. Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit keine Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit vorliegt, verjähren in einem Jahr, beginnend ab dem Tag, an dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte, soweit die Verletzung nicht vorsätzlich erfolgte. Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Schweben Verhandlungen über von Ihnen erhobene Ansprüche, ist die Verjährung gehemmt bis Sie oder wir die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung wegen Körperverletzung oder Tötung verjähren in 3 Jahren. 10. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestimmungen Bitte beachten Sie unsere bei den Reisebüros oder unter oder unter hinterlegten Informationen zu Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften Ihres Reiselandes, denn Sie sind für die Einhaltung dieser Bestimmungen selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die aus der Nichtbefolgung erwachsen, gehen zu Ihren Lasten. Diese Informationen gelten für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, sofern sie im Besitz eines von ihr ausgestellten Passes bzw. Personalausweises sind. Sind Sie Ausländer oder Inhaber eines Fremdpasses, müssen Sie oft andere Bestimmungen beachten. Bitte erfragen Sie diese bei dem zuständigen Konsulat Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt haben, es sei denn, dass die Verzögerung von uns zu vertreten ist Technische Einrichtungen entsprechen im Ausland nicht immer dem deutschen Standard. Bitte beachten Sie daher unbedingt evtl. Benutzungshinweise. 11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens (EU 2111/05) verpflichtet uns, Sie über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so nennen wir Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald wir wissen, welche Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, werden wir Sie darüber informieren. Wechselt die Ihnen als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, werden wir Sie über den Wechsel informieren. Wir werden unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass Sie so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet werden. Die Gemeinsame Liste der EU ist über die Internetseite oder abrufbar 12. Datenschutz und allgemeine Bestimmungen Die Erhebungen und Verarbeitungen aller personenbezogenen Daten erfolgen nach den deutschen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Es werden nur solche persönlichen Daten erhoben und an Partner weitergeleitet, die zur Abwicklung Ihrer Reise notwendig sind. Diese und unsere Mitarbeiter sind von uns zur Verschwiegenheit auf das Datengeheimnis verpflichtet. Ist Ihre Reise kreditfinanziert, pflegen wir zum Zwecke der Kreditprüfung und Bonitätsüberwachung sowie für Marketingzwecke einen Datenaustausch mit anderen Konzerndienstleistungsunternehmen und ggf. mit der Schufa und der Fa. Informa GmbH, Freiburger Str. 7, Pforzheim. Ihre schutzwürdigen Belange werden dabei von uns berücksichtigt. Datenübermittlung an staatliche Stellen oder Behörden erfolgen nur im Rahmen gültiger Rechtsvorschriften. Die Zollbehörden der USA haben alle Fluggesellschaften gesetzlich verpflichtet, die Flug- und Reservierungsdaten jedes Passagieres zur Verfügung zu stellen. Diese Daten werden von den USA Zollbehörden ausschließlich zu Sicherheitszwecken verwendet.

9 12.2. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr stehen Ihnen unsere Reise- und Zahlungsbedingungen in der zum Buchungszeitpunkt gültigen Fassung zum Herunterladen (download) zur Verfügung. Unverzüglich nach Ihrer Buchung erhalten Sie auf elektronischem Wege eine Bestätigung, dass diese bei uns eingegangen ist. Der Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss nicht von uns gespeichert Alle Angaben in unseren Ausschreibungen/Prospekten werden vorbehaltlich gesetzlicher oder behördlicher Genehmigungen veröffentlicht. Einzelheiten dieser Prospekte entsprechen dem Stand bei Drucklegung Mit der Veröffentlichung neuer Ausschreibungen/Prospekte verlieren alle unsere früheren Publikationen über gleichlautende Reiseziele und Termine ihre Gültigkeit Erkennbare Druck- und Rechenfehler berechtigen uns zur Anfechtung des Reisevertrages. Reiseveranstalter BUCHER REISEN GMBH, Düsseldorfer Straße 83, Meerbusch Gerichtsstand: Amtsgericht Neuss GANZ UNTER UNS Lieber Urlauber, bevor Sie in Ihren wohlverdienten Urlaub starten, nehmen Sie sich ein wenig Zeit, um ein paar nützliche Informationen zu Reise, Unterbringung und Gegebenheiten zu lesen. So wissen Sie besser, was Sie erwartet und können entspannt in die Ferien fliegen. Die Flugreise Ihr gebuchter Flug ist in den meisten Fällen ein Nonstop-Flug. Bei Direktflügen behalten sich die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter Zwischenlandungen vor. Die Gestaltung der Flugpläne obliegt ausschließlich der Fluggesellschaft, hierauf haben wir leider keinen Einfluss. Betrachten Sie daher Flugzeit, -gerät und - route immer als voraussichtlich! Im Gegensatz zu Linienflügen können sich diese Angaben bei Charterflügen auch kurzfristig noch ändern. Wir werden Sie jedoch rechtzeitig informieren. Der An- und Abreisetag gelten als Reisetag. Leider können nicht alle Hinflüge morgens und Rückflüge abends starten. Flugverspätungen lassen sich bedauerlicherweise nicht immer vermeiden. Gründe hierfür können z.b. das Wetter, Streiks, Sicherheitskontrollen oder Überfüllung des Luftraumes sein. Bitte haben Sie Verständnis. Berücksichtigen Sie bitte, dass bei einigen Fluggesellschaften die Speisen und Getränke an Board zusätzlich berechnet werden. Kinder bis zum 2. Lebensjahr können ohne Sitzplatzanspruch kostenlos im Flugzeug mitgenommen werden. Ein Flugschein wird aber in jedem Fall ausgestellt. Schwangere Fluggäste sollten in jedem Fall beachten, dass sie zwischen dem 6. und 8. Monat der Schwangerschaft ein Flugtauglichkeitsattest (Ausstellung 7 Tage vor Abreise) benötigen bzw. der gebuchte Flug ab dem 9. Monat nur noch in Begleitung eines Arztes angetreten werden darf. Sollten Sie einen Campingflug gebucht haben, lassen Sie sich bitte unbedingt den Rückflug 1-2 Tage vor Abreise telefonisch von der Reiseleitung bestätigen. Die Telefonnummer entnehmen Sie bitte den Reiseunterlagen. Aus rechtlichen Gründen ausgestellte Hotelvoucher berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Transfer- bzw. Hotelleistungen. Pass- und Visabestimmungen Bitte beachten Sie unsere, bei den Reisebüros oder unter hinterlegten Informationen zu Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften Ihres Reiselandes. Für gültige Einreisepapiere, auch für Kleinkinder und Babys, ist immer der Reisende selbst verantwortlich. Achtung: Für nichtdeutsche Staatsbürger gelten oft andere Bestimmungen, bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Konsulat. Sollte eine Reise aufgrund fehlender Einreisedokumente oder -erlaubnis von Ihnen abgesagt werden, müssen wir Ihnen die entsprechenden Stornierungsgebühren berechnen. Saisonübergänge Sollten Sie Ihre Reise an einem der letzten ausgeschriebenen Anreisetermine antreten, kann es im Falle eines Flugtagwechsels zu längeren oder kürzeren Aufenthaltsdauern kommen. In einem solchen Fall bemühen wir uns um rechtzeitige Information. Hierdurch verkürzte Aufenthaltsdauern werden von uns entsprechend rückvergütet. Dieser Umstand berechtigt nicht zum kostenfreien Rücktritt von der Reise. Bitte bedenken Sie diesen Aspekt bei der Urlaubsplanung. Transfer und Reiseleitung Fluggäste von BUCHER REISEN werden an deutschen Flughäfen in allen Fragen, die mit der Flugreise verbunden sind, von Mitarbeitern des Thomas Cook-Service-Schalters betreut. Am Flughafen in Ihrem Urlaubsland werden Sie von Reiseleitern des Neckermann- Reiseleiter-Service hinter der Zollabfertigung empfangen und erhalten Hinweise auf Ihren Transferbus, der Sie zu Ihrem gebuchten Hotel bringt. Oft werden mehrere Hotels hierbei angefahren. Die Transferzeit kann sich dadurch verlängern. Da unsere Mitarbeiter an Ankunftstagen am Flughafen benötigt werden, können nicht alle Busse von ihnen begleitet werden. Bitte beachten Sie, dass der Transfer zwischen Flughafen und Hotel die Beförderung sperriger Sportgeräte aller Art nicht umfasst. Für erforderliche Sondertransfers, insbesondere bei Surfboards, Fahrrädern und Flugdrachen müssen Sie selbst sorgen. Diese Transporte gehen auf Ihre Kosten und auf Ihr eigenes Risiko. In Ihrem Urlaubshotel finden Sie eine Infotafel bzw. -mappe der Reiseleitung vor. Hier können Sie die vorgesehenen Termine für eine Begrüßung und weitere Sprechzeiten der Reiseleitung entnehmen. Kompetente und erfahrene Reiseleiter sind Ihnen bei Fragen und Problemen behilflich. Ebenso stehen sie Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Interessante Ausflüge, zusätzliche Leistungen und Mietwagen örtlicher Anbieter wird Ihnen unsere Reiseleitung vorstellen und gerne vermitteln. Durch die Reiseleitung vermittelte Leistungen fallen jedoch nicht in den Verantwortungsbereich von BUCHER REISEN. Sollte es einmal zu einer Beanstandung der gebuchten Leistung kommen, wenden Sie sich bitte ebenfalls umgehend an Ihre Reiseleitung, damit diese Abhilfe schaffen kann und Sie einen zufriedenen Urlaub verleben. Sie können die Reiseleitung in den meisten Zielgebieten in dringenden Notfällen über eine Service- Telefonnummer 24 Stunden erreichen. Diese Nummer ist an der Tafel oder in der Mappe vom Neckermann-Reiseleiter-Service im Hotel ausgeschrieben. Rechtzeitig (1-2 Tage) vor Ihrer Abreise erfahren Sie Ihre Flugzeiten und wann Sie im Hotel abgeholt werden. Bitte entnehmen Sie diese und zahlreiche andere Informationen den Infotafeln oder den Infomappen im Hotel. Die Unterkunft Im Hotel haben Sie Anspruch auf Ihre gebuchte Zimmerkategorie. Die Einteilung der Zimmer obliegt aber ausschließlich dem Hotelier. Bei Buchung evtl. geäußerte Kundenwünsche leiten wir gerne weiter. Sie sind aber immer unverbindlich und können nur je nach Verfügbarkeit vom Hotelier berücksichtigt werden. In der Leistungsbeschreibung abgebildete Zimmer verstehen sich immer als Wohnbeispiel. Kosten, die für Kinder unter 2 Jahren entstehen (z.b. Babybetten) sind vor Ort direkt zu zahlen. Wenn Ihr Zimmer bei Ihrer Anreise noch nicht bezugsfertig ist, bedenken Sie bitte, dass Ihre Vorgänger bis 12:00 Uhr dort wohnten und eine gründliche Reinigung Zeit braucht. Einzelzimmer haben oft eine andere, manchmal einfachere Ausstattung als Doppelzimmer. Dreibettzimmer sind in der Regel Doppelzimmer mit einem Zustellbett. Dabei kann es sich durchaus auch um eine Couch oder ein Klappbett handeln, welche nicht immer für besonders große Menschen geeignet sind. Hierdurch verringert sich auch meist der zur Verfügung stehende Platz im Zimmer. Studios sind Einraumappartements, Wohnen und Schlafen bilden eine Wohneinheit. Appartements verfügen über einen abgetrennten Schlafraum, wobei evtl. dritte Personen im Wohnraum schlafen. Beide Wohneinheiten verfügen in der Regel über eine Kitchenette/Küche, die auf die Bedürfnisse im Urlaub zugeschnitten ist. Die Küchenausstattung ist jedoch nicht mit einer normalen Haushaltsküche vergleichbar. Die Entnahme von Getränken und Snacks aus einer Minibar ist, soweit nicht anders angegeben, immer gebührenpflichtig. Bitte beachten Sie bei der Leistungsausschreibung SAT-TV/Kabel- TV, dass die ausgestrahlten Programme nicht immer dem deutschen Angebot entsprechen. Heizung und Klimaanlagenkönnen Sie nur erwarten, wenn dies ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ist. Heizung und Klimaanlagen können Sie nur erwarten,wenn dies ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung aufgeführt ist. Klimaanlagen werden in vielen Hotels zentral gesteuert und oft nur zu bestimmten Tageszeiten oder Terminen im Jahr angeschaltet. Viele Hotels in Ländern, die fast ausschließlich im Sommer bereist werden, verfügen über keine Zentralheizung. Bitte bedenken Sie dies besonders bei Buchungen in der Nebensaison. Beachten Sie bitte, dass Insekten, bzw. Ungeziefer in südlichen Ländern aufgrund des konstanteren warmen Klimas stärker auftreten als in unseren Breiten. Hallenbäder sind in vielen Hotels nur in den kühleren Wochen des Jahres oder in der Hauptsaison geöffnet. Sind Sie mit Ihrem Haustier auf Reisen, beachten Sie bitte, dass Ihr Haustier nicht in jedem Hotel ein gern gesehener Gast ist. Ob Ihr Haustier in Ihrem Wunschhotel ebenso willkommen ist, wie Sie es sind, kann Ihr Reisebüro jederzeit bei BUCHER REISEN erfragen. Wenn der Hotelier Ihr Haustier akzeptiert, sind dennoch einige Zonen (z.b. Poolbereich, Speisesaal) tabu. In einigen Fällen wird eine Gebühr verlangt, welche direkt vor Ort an der Hotelrezeption zu entrichten ist. Sollten Sie Ihr Tier ohne vorherige Anmeldung mitnehmen, kann Ihnen der Hotelier Ihre Unterkunft verweigern. Über die Impfbestimmungen informieren Sie sich bitte bei ihrem zuständigen Amt oder Tierarzt.

10 Vorsaison/Nachsaison In der Vor- bzw. Nachsaison kann es vorkommen, dass gewisse Einrichungen mangels Auslastung nicht oder nur beschränkt angeboten werden. Dies betrifft z.b. Sportangebote, die Art der Verpflegung (Buffet oder Menü), Snack- und Poolbars, Animationsprogramme, Diskotheken,etc.. Insbesondere Miniclubs werden oft nur in der Hochsaison bzw. in den Schulferien angeboten. Ebenso kann es sein, dass ein Hotel kurzfristig wegen zu geringer Belegung später öffnet oder früher schließt. Wir bemühen uns, solche Änderungen umgehend mitzuteilen und ggf. gleichwertigen Ersatz zu schaffen. Sport, Unterhaltung, Strände Angebotene Sportmöglichkeiten verfügen in der Regel über ausreichende Kapazität. Je größer jedoch die Nachfrage ist, desto eher müssen Kompromisse und Wartezeiten eingegangen werden. Nicht alle können gleichzeitig Tennis spielen oder surfen. Bei häufiger Benutzung werden Anlagen und Geräte auch schneller verschlissen. Bitte erwarten Sie deshalb keine professionelle Ausrüstung oder Anlage. Ermäßigungen auf Green Fee bei lokalen Golfplätzen, wie bei manchen Hotels angegeben, gibt es nur bei Buchung über die Hotelrezeption. Die Höhe der angegebenen Ermäßigungen entspricht dem Stand bei Drucklegung. Änderungen sind vorbehalten. Unterhaltungs- und Animationsprogramme werden entsprechend dem internationalen Publikum nicht immer in deutscher Sprache angeboten. Auch ein Swimmingpool muss einmal gesäubert werden. Hierdurch kann es zu einer vorübergehenden Nichtbenutzbarkeit kommen. In den meisten Fällen wird aber eine Ausweichmöglichkeit angeboten. Die Anzahl der Liegen und Sonnenschirme entspricht nicht immer der Zahl der Gäste, da sich erfahrungsgemäß selten alle Gäste gleichzeitig im Hotelbereich aufhalten. Die Benutzung der Liegen und Sonnenschirme an der Poolanlage ist manchmal mit einer Gebühr verbunden, die direkt vom Hotel erhoben wird. Eine kostenfreie Nutzung können Sie daher nur erwarten, wenn dies ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung vermerkt ist. Ebenso kann es zu Stoßzeiten schon mal vorkommen, dass man auf einen Tisch im Speisesaal warten muss, da just alle Gäste zur gleichen Zeit essen möchten. Die Strände sind fast immer öffentlich und deshalb für die Allgemeinheit zugänglich. Die Sorge über die Sauberkeit liegt allein bei der zuständigen Gemeinde. Je nach Witterung und Lage können Teer- und Tanganschwemmungen oder Quallen vorkommen. Andere Länder - andere Sitten Dies trifft besonders auf das Essen zu. Bitte stellen Sie sich auf die landesübliche Küche ein. In südlichen Ländern wird oft mit viel Öl gekocht und nicht immer alles heiß serviert. Hier handelt es sich keinesfalls um Nachlässigkeit, sondern um andere Essgewohnheiten. Das Frühstück in den südlichen Ländern ist meistens kontinental und die einfachste Mahlzeit am Tag. Die Getränke sind oft besonders stark gekühlt. Bitte überstrapazieren Sie Ihren Magen nicht schon in den ersten Urlaubstagen, sondern gewöhnen Sie sich an die fremde Küche und vielleicht entdecken Sie Ihre Leidenschaft zum Nachkochen der Spezialitäten zu Hause. Der Mentalität entsprechend wird in vielen Ländern oft improvisiert. Mangelnde Berufserfahrung im Service wird oft durch besondere Freundlichkeit ausgeglichen. Hier muss nicht immer alles ganz perfekt sein. Gerade diese Unbeschwertheit ist es oft, die das südländische Flair ausmacht. Machen Sie es den Einheimischen doch einfach nach. Sie werden sehen: Mit etwas Gelassenheit wird der Urlaub nochmal so schön. Bitte beachten Sie außerdem, dass der Hotelstandard in einigen Ländern nicht immer der Qualität deutscher Hotels entspricht. Auch das Essen ist nicht immer mit heimischen Maßstäben zu messen, dies betrifft sowohl die Qualität als auch die Quantität. In vielen Zielgebieten behalten sich die Hotelleitungen Taschenkontrollen sowie die Wegnahme unzulässig mitgebrachter Lebensmittel vor. Bautätigkeit Aufgrund der verstärkten Nachfrage muss in allen Zielgebieten besonders in der Vor- und Nachsaison mit verstärkter Bautätigkeit gerechnet werden. Da in den meisten Urlaubsländern ständige Expansionen zu verzeichnen sind, finden auch das ganze übrige Jahr über Bauarbeiten statt. Dies gilt sowohl für öffentliche wie private Bauvorhaben. Hier hat der Veranstalter leider nur selten Einfluss. Wir sind bemüht, solche Bautätigkeiten, die Ihr Urlaubshotel betreffen, rechtzeitig bekanntzugeben. Gelegentlich können Baustellen aber von heute auf morgen entstehen und lange ruhende Vorhaben plötzlich wiederbelebt werden. Bedenken Sie ebenfalls, dass dort, wo Sie Urlaub machen, andere Menschen ihren täglichen Lebensraum haben. Es wird gearbeitet, transportiert, gebaut, repariert, gefeiert etc., also ein ganz normaler Alltag wie bei uns. Wasser und Stromversorgung können in südlichen Ländern aufgrund von Trockenheit oder auch Streiks schon einmal ausfallen. Solche Engpässe sind fast immer nur

Cestovní a platební podmínky

Cestovní a platební podmínky Cestovní a platební podmínky Tyto cestovní a platební podmínky jsou soucástí s námi uzavrené cestovní smlouvy. U cestovních nabídek jsou cástecne poskytovány výkony za zvláštních podmínek, které jsou vyjmenovány

Více

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky Bucher Reisen GmbH CESTOVNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Vážený účastníku zájezdu, tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U různých nabídek

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH. Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Aldiana GmbH Cestovní a platební podmínky Sezóna léto 2014 Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Všeobecné smluvní podmínky společnosti Thomas Cook Reisen Individual Cestovní a platební podmínky Tyto cestovní a platební podmínky jsou součástí s námi uzavírané cestovní smlouvy. U cestovních nabídek

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky )

Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti Skyport s. r. o. pro zprostředkování prodeje služeb (dále jen Obchodní podmínky ) Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2012 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

INFORMACE O PRODUKTU DOTOVANÉ ZÁJEZDY DO ŠPANĚLSKA PODZIM 2012 ANDALUSIE Destinace : Španělsko Andalusie - Costa del Sol Konání zájezdů: 20.09.- 8.11.2012 Pravidelné týdenní turnusy: čtvrtek čtvrtek CENA

Více

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek

Článek 1. Použitelnost Všeobecných Podmínek Cestovní podmínky CURAÇAO Článek 1. Použitelnost Všeobecných podmínek. Článek 2. Vznik nájemní smlouvy. Článek 3. Zjevné chyby. Článek 4. Odvolání nabídky. Článek 5. Informační povinnost cestujícího. Článek

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Překlad z německého jazyka

Překlad z německého jazyka 1 4. Odstoupení se stornovacím poplatkem 4. a. Odstoupení se stornovacím poplatkem Stornovací poplatek je v procentuálním poměru k ceně zájezdu a řídí se, co se výše týče, okamžikem prohlášení o odstoupení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

ARB Thomas Cook Austria AG Obecné obchodní podmínky

ARB Thomas Cook Austria AG Obecné obchodní podmínky ARB Thomas Cook Austria AG Obecné obchodní podmínky Predtím, než budete rezervovat Vaši cestu, by jste si měli udelat cas pro techto pár rádku! Protože víme, jaký význam zaujímá v dnešní dobe vydarená

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole EASY SCHOOL OF LANGUAGES Valletta, Malta JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole DID DEUTSCH-INSTITUT Hamburg, Německo JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Cestovní Agentura Letenka Travel Martina Vavříková Se sídlem Lidická 700/19 602 00 Brno IČ 03008410 (dále jen CA Letenka Travel nebo CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů,

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG

Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky společnosti THOMAS COOK AUSTRIA AG Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy společnosti Thomas Cook Austria AG organizované pořadateli označenými zkratkami OES a OGO: Cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013

Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 Všeobecné obchodní podmínky Thai Tour cestovní agentura Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 platné od 10. září 2013 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Thai Tour, Bc. Jana Škodová,

Více

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech. 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Ochrana spotřebitele v EU: trvejte na svých právech 2007 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Kdo je ESC Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro ČR poskytuje služby umožňující spotřebiteli lépe

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CHALUPA POD BOUBÍNEM VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytu upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem (fyzickou či právnickou osobou) a pronajímatelem v souladu s platnými

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Vážený hoste, vážený zákazníku! Velmi se snažíme o to, aby Váš pobyt u nás proběhl co nejpříjemněji. Proto byste měl vědět, jaké služby poskytujeme, za co ručíme a jaké závazky

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.

zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace, nebo opakovaně nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu. I. Úvod Všeobecné obchodní podmínky prodeje zájezdů CA VITATUR SLANÝ I.1. CA VITATUR SLANÝ, se sídlem na Masarykově náměstí 138, 274 01 SLANÝ, IČ: 48709051 (dále jen CA ), je autorizovaným prodejcem zájezdů

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení:

Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě směnných kurzů ze dne 1. 6. 2012. V případě, že dojde ke zvýšení: VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK PINOCCHIO Všeobecné podmínky a informace 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK PINOCCHIO VIAGGI s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole Centro Culturale GIACOMO PUCCINI Viareggio, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole Centro Culturale GIACOMO PUCCINI Viareggio, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Objednávka / die Bestellung

Objednávka / die Bestellung HANDELSKORRESPONDENZ Objednávka / die Bestellung Wir dankem Ihnen für Ihr Angebot (vom...) und bestellen: Děkujeme Vám za Vaši objednávku (ze dne...) a objednáváme: Wir bitten Sie folgenden Auftrag für

Více