Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku"

Transkript

1 Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2007, který se konal ve dnech 25. a 26. srpna již tradičně na trhovosvinenském náměstí pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. J. Zahradníka, který se ho osobně v sobotu zúčastnil. Začátek festivalu obstaral dechový orchestr Donauländische Blasmusik z Rakouska. Poté následoval program s názvem Písničky z Moravy, Slovenska, Čech, ve kterém vystoupili Kumpanovi muzikanti, Skaličané a Pražští muzikanti. Hlavní částí sobotního večera byl slavnostní koncert k poctě K. Valdaufa, ve kterém vystoupil Smyčcový orchestr K. Valdaufa pod taktovkou K. Bělohlávka. Hezká a slavnostní atmosféra tohoto vystoupení se přenesla spolu se začínajícím soumrakem i na další část večera, ve kterém střídavě vystupovala naše Podhoranka a cimbálová muzika Moravia. Kdo oželel spánek a vytrval do pozdních nočních hodin, odnášel si příjemný hudební zážitek. Nedělní část festivalu zahájil starosta ing. R. Bušek po úvodní znělce. Poté se na pódiu postupně představovaly kapely Smyčcový orchestr K. Valdaufa, Veselá muzika, Podhoranka, Babouci, Krajanka, Vejvodova kapela a Pražští muzikanti. Po skončení tohoto hudebního maratonu se ujal slova opět starosta Ing. R. Bušek. Poděkoval účinkujícím, organizátorům, zvláště p. Baštovi i divákům a všem popřál šťastný návrat do svých domovů a zároveň je pozval na příští festival, který se bude konat ve dnech 23. a 24. srpna Hudební tečkou festivalu bylo společné vystoupení Krajanky, Pražských muzikantů a Vejvodovy kapely s dirigentem K. Vejvodou ml. Zahráli směs polek, která rozezpívala celé náměstí. Komu nestačilo zpívání, mohl si i zatančit. Jako parket posloužila silnice pod pódiem. V závěru vystoupení se náměstí zvolna nořilo do tmy, festival skončil. Z tváří odcházejících návštěvníků zářila spokojenost. Letošního festivalu se zúčastnilo diváků. Moderátory byli Gabriela Francová a Alexander Hemala. Kvalitní ozvučení opět obstaralo Tonstudio Rajchman. Fotografie lze vidět na webových stránkách Fotoateliéru p. Hniličky. Poděkování též patří zaměstnancům údržby městského majetku za práci spojenou s přípravou festivalu a za rychlý a perfektní úklid. Dále Policii ČR, Městské policii, organizátorům z MěÚ Trhové Sviny, generálnímu partnerovi Motor Jikov Group, a.s. České Budějovice, mediálnímu partnerovi Český rozhlas České Budějovice a dalším partnerům: Jihočeský kraj - KÚ Č. Budějovice; ČSAD Jihotras, a.s.,české Budějovice; Vamex, s. r. o.; Eltodo EG Praha, a.s.; Barum Centrum Praha, s.r.o.; Kámen a písek, s.r.o. Český Krumlov; 1. JVS, a.s., Č. Budějovice, Pivovar Budějovický Budvar, n.p.; Zahradnictví Luboš Ferenčík Trhové Sviny. Tradice festivalu se zrodila v roce Během uplynulých deseti ročníků se událo hodně věcí a slyšeli jsme mnoho kapel. Chtěl bych zde vzpomenout na hezké loučení Podhoranky s bývalým kapelníkem p. Kocinou a převzetí taktovky p. Chuchlem. Smutné bylo bohužel vzpomínání na zpěváka Podhoranky J. Svobodu, který se 9. ročníku již nedožil. Také nás navždy opustil p. J. Nekola, majitel Agentury NKL Žofín Praha, který pomáhal zajišťoval tento festival. Letos v létě bohužel zemřel i výborný dirigent František Preisler. V roce 2001 byla odhalena pamětní deska K. Valdaufa na našem náměstí. V roce 2002 se po velkých povodních dokonce uvažovalo o zrušení festivalu. Nakonec se přece uskutečnil a ještě proběhla sbírka pro postižené oblasti. Měli jsme možnost vidět a slyšet známé zpěváky - J. Zímu, K. Hálu, P. Břínkovou, Z. Kohoutovou, L.M. Vodičku, I. Dufkovou, I. Zbořilovou, J. Oplta, J. Helána, K. Hegnera, J. Šmukaře, P. Jecha, P. Černockou, K. Černocha, E. Pilarovou a další. Představilo se celkem 70 kapel. Největší počet hudebníků najednou na pódiu bylo při vystoupení Velkého orchestru Paláce Žofín, řízeného Fr. Preislerem v roce Nezapomenutelné výkony předvedli sólisté Túfaranky a kyjovské Glorie. I výkony naší Podhoranky pohladí vždy u srdce. Také Babouci se svým nenapodobitelným stylem hry vždy zaujmou diváky, ale každý z nich má jistě tu svoji kapelu. Ve výčtu nesmíme zapomenout na fanouška dechovek se Švýcarska, který s českou vlajkou provází již několik let náš festival. Co si přát do další desítky? Abychom opět uviděli a uslyšeli dobrou dechovku, nové kapely i mladé tváře v nich. Dechovka žije a myslím, že bude žít pořád dál. Hezká hudba na festivalu spojila lidi. Přejme si, ať je spojuje i v běžném životě. Za rok a v dalších letech opět nashledanou na svinenském náměstí. Václav Heidinger Foto: Petr Hnilička Desáté výročí festivalu K. Valdauf Trhové Sviny 2007 Deset let je letos tomu, kdy do zdejších domů zněly prvně valčík, polky... kapelníka Ády Školky. Každým rokem přejeme si, ať nám přeje i počasí. Všichni se chcem radovat, Valdaufa oslavovat. I náměstí z vršíčku má své kouzlo trošičku... lípy větrům šeptají... pomník, sochy chránějí. A uprostřed náměstí stojí kašna po sta let. Kdyby ona mluvit mohla, bylo by co vyprávět. Až doznějí všechny tóny usnou i okolní domy pak nastane loučení... jenom na rok vážení... Marie Plchová - 1 -

2 Z jednání zastupitelstva a rady města Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města a jsou rovněž na úřední desce MÚ. V pondělí 10. září 2007 se konalo 15. jednání Rady města TS 1) TH Města Trhové Sviny spol s r. o. Usnesení č. RM 351/07. Rada města nesouhlasí s nabídkou řešení ušlého zisku a pohledávek předloženou firmou Schiestl a RUWAC.Ukládá ve výši uvedených pohledávek jednat s právníky ve věci přípravy žaloby města a TH na výše uvedené firmy. 2) TH Města Trhové Sviny spol s r. o. Usnesení č. RM 352/07. Rada města ruší usnesení 2. valného hromady TH ze dne týkající se navýšení základního jmění na Kč. 3)Zřízení povodňové komise města Usnesení č. RM 354/07. Rada města zřizuje povodňovou komisi města TS a sídelních jednotek obvodu ve složení : Ing.R. Bušek, Mgr.J. Steinbauer, Z.Valut, V. Heidinger, O. Česák, J. Junek, J. Čada, Ing.F.Hacker, J.Hohenberger, F. Kolář, F. Pavlásek, J. Matoušek, MUDr. J. Gutwirth, MUDr.F. Busta, Ing.K. Novák, MVDr.V. Mrázek 4) Změna členů poradní skupiny pro tvorbu nového územního plánu.určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu Usnesení č. RM 355/07. Rada města souhlasí s vyloučením pana Ing.Luďka Kleina (vedoucí odboru), pana Ivana Bartoše (oddělení kulturních památek MěÚ) a pana Ing.Marka Rojdla (referent úřadu územního plánování MěÚ ) z poradní skupiny pro tvorbu nového územního plánu města TS Komentář: Do poradní skupiny RM schválila celou stavební komisi,ale podle stavebního zákona nemohou pracovníci vykonávající státní správu tam být z důvodů možného střetů zájmů. Tato komise v žádném případě nebude plán tvořit, ale podle již zveřejněných témat navrhovat např. v oblasti podpory malého a středního podnikání by navrhli připravit plochy vhodné pro tyto aktivity, v oblasti volnočasových aktivit připravit vhodné plochy pro sportovní hřiště, cyklostezky apod. 6) Návrh na prodej pozemku v Budovatelské ulici. Usnesení č. RM 358/07. Rada města souhlasí se zněním předložené nabídky na prodej pozemku parc.č.145/33 v k.ú. TS a ukládá MěÚ nabídku zveřejnit. Dále ukládá ošetřit případné předkupní právo města (např. cena pozemku+ inflace,doba výstavby RD apod.) případně jiné podobné řešení. Komentář: Jedná se o pozemek pro stavbu domu v Budovatelské ul. Vjezd na parcelu je široký 3m a má plochu 500m2. Parcela se nachází za domem pana M. Fraňka. 10) Žádost o prodloužení smlouvy o provozování sběrného dvora F.Hacker. Usnesení č. RM 362/07. Rada města souhlasí s Dodatkem č.1 Smlouvy o provozování sběrného dvora na odpady, kterou město uzavřelo s Ing.F.Hackerem,bytem Okružní 947, Trhové Sviny.Dodatkem se bude měnit doba platnosti smlouvy do , ostatní ustanovení smlouvy smlouvy se nemění. 11) Statistické vyhodnocení třídění odpadů - OŽP. Usnesení č. RM 363/07. Rada města požaduje přesné vyhodnocení třídění odpadů do barevných nádob v TS jak vykazuje firma Marius Pedersen. Usnesení č. RM 364/07. Rada města souhlasí s nákupem 4 kontejnerů na tříděný odpad za celkovou cenu Kč 14) Návrh na pořízení změny ÚP města Trhové Sviny F. Švepeš a Svinenský zvon, o. s. Usnesení č. RM 367/07. RM nedoporučuje ZM schválit návrh sdružení Svinenský zvon, o.s. a Mgr. F. Švepeše na pořízení změny stávajícího ÚP pro vedení trasy severního obchvatu.v současné době pořizovaný ÚP Trhové Sviny bude řešit i vedení severního obchvatu města. Na jeho zpracování město žádá o finanční dotaci a náklady na případné paralelní pořízení změny stávajícího ÚP by muselo město hradit ze svých prostředků, navíc by došlo k roztříštění kapacit zpracovatelské organizace. V případě, že žadatel předloží návrh změny stávajícího ÚP, zpracovaný v součinnosti se zpracovatelem nového ÚP města TS, rada města doporučuje ji projednat. 16) Prominutí úroků z prodlení od firmy SWIETELSKY, s.r.o. Usnesení č. RM 368/07. Rada města doporučuje ZM schválit vypořádání dlužné částky města ve výši Kč vůči firmě SWIE- TELSKY stavební, s.r.o. Č.Budějovice. Komentář: Firma SWIETELSKY dělala celkovou rekonstrukci podlahy ve sportovní hale o celkové hodnotě 1,5 mil. Město splácelo uvedenou částku postupně po vzájemné dohodě s uvedenou firmou. Firma vyčíslila penále na uvedenou částku a zároveň tuto částku městu odpustila. VIII. zasedání ZM v Trhových Svinech, které se konalo 17. září 2007 Usnesení ZM č. 133 ZM z důvodů nejasné formulace ruší usnesení č. 130 ze dne Usnesení ZM č. 134 ZM nesouhlasí s textem petice požadující okamžité zastavení všech prací na realizaci přeložky komunikace II/156. Usnesení ZM č. 135 ZM deklaruje, že o realizaci obchvatu uvedeném v 2. části petice (vedení obchvatu ulicemi Dělnická a Budovatelská) nikdy nerozhodovalo, ani to nikdy nebylo na programu jednání zastupitelstva města. Usnesení ZM č. 136 ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a Budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen. Smlouvy se týkají budovy čp. 1150, pozemku parc.č. st.1714/2 a parc.č. 4189/2 v k.ú. TS v majetku Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Usnesení ZM č. 138 ZM schválilo přehled dotací za období až Dotace byly získány od JčK kraje a celková částka činí Kč, podíl města Kč - viz. příloha. Usnesení ZM č. 140 ZM rozhodlo o novém vymezení hranic aglomerace města TS. Do aglomerace města budou zahrnuty místní části Rejta a Svatá Trojice. Usnesení ZM č. 141 ZM navrhuje odvolat jednatelku TH Města Trhové Sviny, s.r.o. Ing. Ivanu Božákovou. Usnesení ZM č. 142 ZM navrhuje jmenovat Mgr. Jana Steinbauera jednatelem TH Města Trhové Sviny, s.r.o. Usnesení ZM č. 143 ZM ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství k Usnesení ZM č. 144 ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška nabývá účinnosti dnem Usnesení ZM č. 145 ZM rozhodlo o názvu Stará Cesta pro nově vzniklou ulici v lokalitě Červeného vršku. Usnesení ZM č. 146 ZM rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Římskokatolické farnosti Trhové Sviny na opravu střechy farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Usnesení ZM č. 147 ZM vzalo na vědomí informaci o stavebním řízení, které se týká přeložky II/156 a ukládá radě města svolat pracovní jednání zastupitelstva města ve věci přeložky II/156. Usnesení ZM č. 148 ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 3914/1 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 80 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 149 ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 3914/1 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 80 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 150 ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 45/1 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 80 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 151 Zastupitelstvo města rozhodlo prodat části pozemků parc.č. 3393/3, parc.č. 3391/4 a parc.č. 3391/1 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 80,-Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 152 ZM rozhodlo prodat části pozemků parc.č. 3393/3, parc.č. 3391/4, parc. č. 3391/1, parc.č. 3390/2 a parc. č.3389/1 v k.ú. TS za cenu 80 Kč/m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 153 ZM rozhodlo prodat části pozemků parc.č. 3391/4, parc.č. 3391/1, parc.č. 3390/2 a parc.č. 3389/1 v k. ú. Trhové Sviny za cenu 80 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. Usnesení ZM č. 154 ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.č v k.ú. Otěvěk za cenu 100 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelka. Usnesení ZM č. 155 ZM rozhodlo prodat část pozemku parc.č. 1895/1, v k.ú. Březí za cenu 20 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. Ze zápisů ZM a RM zpracoval Mgr. Jan Steinbauer - 2 -

3 Reakce na článek v Trhovosvinenských listech - červenec 2007 Postřehy z jednání zastupitelstva města. Především chci zdůraznit, že projednávala petici proti přeložce a zastavení všech kroků vedoucích k její realizaci. Nejprve připomenu, že o této petici se začalo jednat veřejně poprvé v lednu 2007 v restauraci Junior, kde byli přizváni i představitelé města obačanským sdružením Svinenský zvon, ale nikdo se ze zástupců města tohoto jednání nezúčastnil (až na tajemníka, který tam byl sám za sebe). Další jednání se konalu v únoru 2007 již v kulturním domě za účasti zastupitelů města, ale také za přítomnosti vícehejtmana ing. Robina Šinka a senátora Tomáše Jirsy. Ani na tomto zasedání se nic nevyřešilo, ale padla tam věta z úst ing. R. Šinka Ať si občané Trhových Svinů sami rozhodnou co chtějí přeložku či obchvat. Tolik tedy úvodem a nyní k vlastnímu jednání zastupitelstva k již zmíňované petici: Kdyby nebylo o.s. Svinenský zvon pozvalo občany na toto zasedání, možná by vůbec představitelé města občany vůbec nepozvali. Zasedání se konalo v pondělí 4. července 2007 a městský rozhlas zval občany poprvé ve hod. téhož dne (není to trochu divné). Ještě připomenu, že zastupitel pan Švepeš na předchozím zasedání zastupitelstva žádal zastupitele, aby toto jednání se konalo v kulturním domě, jelikož je o tuto porblematiku mezi občany velký zájem, když petici podepsalo téměř svéprávných občanů města Trhových Svinů starších 18 let. Zastupitelé toto odmítli s tím, že nebudou hrát lidem divadlo. Na upozornění tajeníka pana Valuta bylo sděleno, že dle jednacího řádu zastupitelstva určuje datum a místo starosta. Tudíž (tehdy nepřítomný starosta) pan Bušek rozhodl tak jak rozhodl a zastupitelstvo se konalo v zasedací místnosti radnice. O tom jak toto jednání důstojně probíhalo mluví již samo o sobě to, že účastníci z řad občanů seděli v zasedací místnosti na zemi, stáli mezi dveřmi a na chodbě (ale i občané starší 70 let). Pan Salcer v onom článku uvádí, že očekával k petici dlouho a věcnou diskusi. V první řadě nevěcně už jednal pan starosta, když napadl pana Švepeše kvůli jeho garáži, za což byl přítomnými občany vypískán, aby jednal k věci. Kdyby se býval pan starosta zúčastnil lednového jednání o.s. Svinenský zvon v Junioru, byl by slyšel prohlášení pana Švepeše, že pokud to bude v zájmu většiny obyvatel města, aby přeložka vedla přes jeho garáž, nebude tomu bránit. Je až s podivem jak pan Salcer očekával dlouhou diskusi, když sám na tomto jednání ani na předchozích, na které již od února letošního roku pravidelně chodím ani jednou nediskutoval, ani k problematice přeložky. Dále píše, že vedení města zastupuje i ty voliče, kteří na radnici 2. června (jednání se však konalo 2. července) nepřišli. Dává tím najevo, že my jsme zastupitelé a my budeme rozhodovat o vás bez vás, i když jste většina. Bohužel tak už to v dnešní dekoracii chodí. V článku uvádí opět další nepravdu, když píše o tom, že jsme mohli mít v Trhových Svinech železnici, ale díky někomu (na internetu jsou uváděni bývalí představitelé města, jinde se říká, že to byli konští povozníci) se železnice městu vyhnula. Bylo by za potřebí, aby šiřitelé těchto nepravd si ověřili, jak to s výstavbou železnice skutečně bylo. Před časem byla v České rozhlase relace o stavbě železnice z Čekých Budějovic do Českých Velenic. V této zajímavé relaci bylo jasně řečeno, že o trase železnice přes Trhové Sviny, ale i Nové Hrady nebylo nikdy jednáno ani uvažováno. V onom pořadu to vysvětloval pracovník Ústavu historie výstavby železnic z Hradce Králové, kde je možné si toto ověřit a ne šířit nepravdy o našich předcích, aniž by na tom byla část pravdy. Projektanti a stavitelé železnic již v této době (kolem roku 1860 se snažili vést železnice po vrstevnicích pro tyto stavby vhodné). Proto je zapotřebí, aby tito rádoby pamětníci, ale i současní kritici, že nemáme v Trhových Svinech železnici, jenom pohledem zjistili terénní a výškové rozdíly od Nové Vsi nebo od Trocnova a sami posoudí, kudy železnice vede. V uvedeném článku dále píše o tom, že doprava ve městě houstne a děti tudy chodí a chodit budou v jakémkoliv případu řešení. V případě severního obchvatu se městu nákladní doprava, která nesměřuje přímo do města zcela vyhne, ale i osobní, která jednom projíždí půjde mimo město. Přeložkou vybudovanou o 150 m dále od současné komunikace, ztratíme 100 až 120 parkovacíh míst, ale získáme dostatek výfukových zplodin a v tomto prostředí se budeme všichni pohybovat a žít. Severní obchvat městu pomůže zbavit se těchto škodlivin už jenom tím, že by vedl po okraji severovýchodně od města a vítr, který převažuje západní by tyto od města odnášel. Přeložka vedená údolím ve městě by nás zřejmě těmito zplodinami léčila. Co se týče účelově vázaných peněz, lze prostředky použít na rekonstrukci současné vozovky v Novém Městěa řešení porblému zúžení vozovky v Trocnovské ulici. Tuto komunikaci spravuje kraj a proto by bylo vhodné tyto prostředky na tuto akci využít. Využít tyto postředky účelově vázané peníze na přeložku mi připadá jako, když mám dům, do kterého mi teče střechou a já mám podmínku, že tyto peníze můžu použít na výměnu oken, ale já na opravu střechy nemám (porovnání s rekonstrukcí ulice Nové Město). Začně už konečně někdo přemýšlet a počítat, jaké náklady městu vzniknou s budováním chodníků, vjezdů do jednotlivých objektů a osvětlení podél zamýšlené komunikace????? Nebyly by tyto náklady přibližně stejné, jako náklady vložené do rekonstrukce sítí v Novém Městě? Závěrem chci říct, že zastupitelé jsou tady od toho, aby zastupovali občany a jejich většinové zájmy a ne jako většina zastupitelů se obrátila proti většině obyvatel města. (hlasování zastupitelů 2. července 2007). Václav Šimek, Kostelní 124, Trhové Sviny. Pozn. redakce: Do příštího čísla TSL připravujeme článek o zásadách poskytování účelových dotací z rozpočtu Jihočeského kraje, příp. z fondů Evropské unie. Čerpání těchto pěnez je strikně podloženo legislativou, kterou nám přiblíží povolaný zástupce Jihočeského kraje. Lokální záplavy opět pohrozily, naštěstí se nekonaly Vydatnější srážky ze 6. na 7. září letošního roku nám opět dokázaly, že je třeba brát trvale na vědomí hrozbu lokálních záplav nejen ve městě, ale i v přidružených osadách. Díky varovnému hlášení hydrometeorologů se ihned přikročilo ke snížení hladin na Stáňově rybníce, Brigádníku, Hájku a Požární nádrži u,,jatek. Zároveň byl odstaven nátok do Velkého rybníka a přívalové vody se nově odlehčily do odbahněného Leváčku. Během noci byli rovněž k dispozici pracovníci Údržby města. Osobně si cením velmi dobré spolupráce s Hasičským záchranným sborem a Českým rybářským svazem v Trhových Svinech. Prokázalo se, že finanční prostředky, které se v minulých letech, ale i v roce letošním vložily do protipovodňových opatření, mají smysl, a tato opatření jsou schopna plnit svou funkci František Kolář

4 Budova Církve bratrské slavila 70. výročí V neděli 16. září letošného roku proběhla ve sboru Církve bratrské vzpomínková slavnost k 70. výročí otevření modlitebny. Budova byla slavnostně otevřena 28. září Co tomuto slavnostnímu otevření předcházelo, vzpomíná pan Josef Chyba ( ) tehdejší kazatel, který působil v Trhových Svinech v letech : Před postavením modlitebny se konaly bohoslužby v budově Městské spořitelny na náměstí. Pozemek na stavbu byl zakoupen v roce 1936 a městu Trhové Sviny bylo zaplaceno korun. Do regulace obou potoků v roce 1933 byl v těchto místech potok a bylo to bažina. Přípravu provázely velké těžkosti vzhledem k celosvětové krizi. Vize kazatele Josefa Chyby byla ale tak silná, že překonala všechny překážky a těch bylo podle jeho vzpomínek velké množství. Velkou zásluhu na tom, že se vůbec mohlo stavět, měl i pan Ladislav Stráský - tehdejší starosta města. Konaly se intenzivní sbírky a přes stále trvající problémy se začal na parcelu navážet stavební materiál (kámen, cihly, vápno, cement atd.). Dřevo (70m3) bylo nakoupeno na hoře Kohout a vyměněno za suché a nařezané. Vlastní stavba začala 13. dubna Budovu projektoval a postavil pan arch. Stašek (má v chodbě pamětní desku). Vzhledem k tomu, že na pozemku byl již zmíněný potok, musely se základy kopat až do čtyřmetrové hloubky, ještě pilotovat a pak se teprve mohla udělat základová deska. Padlo tam více než 200 m3 kamene. Na stavbě kromě dobrovolníků (členů a sympatizantů církve) pracovalo kolem 20 nezaměstnaných dělníků, kteří byli placeni pracovním úřadem (7,5 korun na den). Po otevření modlitebny byl postaven na zahradě malý domek a provedeno oplocení. Pamětníci možná ještě znají jak vypadala původní zahrada a záhonky. Od branky byly záhony růží ve tvaru velkého kalicha (symbol církve) a pískem vysypané cestičky. Pan Josef Chyba byl totiž vyučeným zahradníkem. Dluh po dostavbě byl zaplacen v době okupace. Panem G. Korčákem, zahradníkem z Komařic, byla zaplacena poslední splátka v roce 1945 v částce korun. Od této doby prošla budova četnými vnitřními opravami. Nejrozsáhlejší byla v roce 1995, kdy se konala generální oprava včetně zavedení plynového topení, napojení na městskou kanalizaci, komplexní výměny elektrického vedení a rozvodu vody. V roce 2003, rok po velké záplavě sklepů, se probudila dřevomorka a musela se vyměnit celá dřevěná podlaha a dveře v přízemí. Nyní je podlaha kryta dlaždicemi a vnitřní dveře jsou z plastu. Ještě letos pravděpodobně začne kompletní výměna střešní krytiny. Čtení na pokračování - Z farní kroniky III. díl, Paměti děkana Šimáka Z takového počínání povstala dne 1. června 1848 v svinenském pivováře pěkná rvačka, mnozí povstali proti p. představenému, aneb toho času měšťanostovi Josefovi Lukášovi, v tom důmění, jakoby on s nimi srozuměn nebyl a snad, že by o to smýšlel, aby svého známého P. Josefa Holka ze Soběnova do Svínů dostal. Přišlo to tak daleko v té rozepři, že Augustin Stráský (spolu kapitán národní gardy) prázdné vědro na p. Josefa Lukáše hoditi chtěl, k neštěstí ale, poněvadž se vědro v rukou obrátilo, sám sobě obličej podřel. Pan purkmistr Josef Lukáš psal hned druhého dne p. Hraběti a vyjevil mu celou pravdu, doloživ, že by to bylo velmi nespravedlivé, kdyby P. Trumpfovi děkanství udělil, poněvadž se o něj mnozí uchází jen z ouplatku. Hrabě pán neodpověděl na dopis tento, ale rozkázal, že k nám do Svínů přijde tu věc lépe vyšetřiti. A stalo se. Dne 3. června byl příchod p. hraběte záhy ráno oznámen. Tu hned byla celá garda pohromadě, střílelo se z moždířů, rychtářové ze vsí byli také v čerstvosti písemně (či Augustina Stráskýho návodem P. Trumpfa) svolaní, mimo nich přišlo i mnoho sedláků, ve Svinech nezůstal žádný doma, všecko stálo na náměstí, byla to řada lidu z obou stran od branky až k domu radnímu. Sotva p. hrabě (samotný) přijel, tu hned obstoupila garda kočár a všecko mu pomáhalo z vozu. On si prohlídl gardu, která se svým praporem a hudbou všech očí na se táhla a pak šel k p. purkmistrovi, do jeho domu č. 34. Tam rozmlouval soukromě s ním - pak jej propustiv, nechal k sobě přistoupiti gardisty, sousedy a rychtáře, řka k nim, že slyší, že by měl být v celé té věci základem nějaký ouplatek atd., načež všichni jedním hrdlem křičeli. žádný ouplatek, můžeme to přísahou ztrvrditi, mi žádáme P. Trumpfa pro jeho zásluhy atd., načež p. hrabě na srozuměnou dal, že oni to právo někoho si za děkana ustanoviti nemají, to že jemu přináleží, pakli by on jim ho za děkana dal, že by to oni nikdy své moci, nýbrž pouze jeho hraběcí milosti připočítati musili, prozatím, aby byli upokojení, že on tu věc tak uspořádá, že budou jistě spokojení atd. Když ti odstoupili, povolal k sobě P. Trumpfa. Co s ním všecko mluvil, jest mi nepovědomo, jenom to vím, že se P. Trumpf tak zapomněl, že padl na kolena před hrabětem!, a že za ním po kolenou leza ustavičně prosil, aby jej za děkana ustanovil. Když P. Trumpf vyšel, byl jsem já povolán, bych se do světnice k p. hraběti dostavil. Vejda, vidím p. hraběte jako člověka v mysli pobouřeného, nečekám na jeho otázku, ale pravím: Vidím, že se hraběcí milosti u velké nesnázi vynachází a v skutku musím především namítnouti, když jsem uviděl, jak sem přijeli a jak jich ten pobouřený lid obstoupil, nepodobalo se to jináče, nežli jako kdyby byli mezi lotry upadli, jenž jich násilím k svolení jejich žádosti přinutiti míní. Co lze ale zde činiti?, řekl on, načež jsem se otázal, zdali již těm lidem slovo dal, čili nic? A když mi řekl, že jim své slovo nedal, doložil jsem: Pakli bych směl svůj náhled pronésti, věděl bych dvě cesty, které by k vyváznutí z této nesnáze a k žádoucímu pořádku vedly. A jaké jsou to cesty?, řekl on, načež jsem já podotkl: Ta první cesta jest počkání s presentírováním tak dlouho, až se ten nevčasný oheň těm lidem v hlavách poněkud usedne, neboť jsou právě v tomto čase, kdež Constituce započala všichní jako vytržení tak, že se žádným téměř rozumného jednání není. Až asi několik měsíců uteče, možná, že zdejší lid docela jináče smýšleti bude. By se však tímto prodléváním obsazení děkanství Svinenského neurazila sl. Konsistoř, bylo by radno, aby Jejich hraběcí milosti o tom sl. Konsistoř dorozuměli, by jim v tomto pádu delší lhůtu, nežli těch obyčejných 6 neděl k presentírování popřála. A zdaliž budu moci, řekl na to hrabě, potom jiného za děkana ustanovit, neboť mi ti lidi řekli, že se stane krveprolití, pakli by měl jiný do Svinů přijíti, že mu šavlema před městečko v cestu vyjdou? Toho se neobávám, řekl jsem, neboť znám dobře lid svinenský, budeli ten, kterého sem za děkana ustanoví, jen málo politiky míti a dá-li jim před časem, než-li se sem stěhovati bude, jen asi na tři Mgr. J. Steinbauer sudy piva, tak mu budou všichni naklonění a budou ho s pláčem vítati, až sem pojede; ve Svinech je pivo všemohoucí. Tak bych sem mohl potom dát p. Františka Maurice, faráře Malontského, ten by byl, jak míním, řekl p. hrabě, pro zdejší děkanství velmi vhodný? Ovšem, známť i já jej co pána hodného, odpověděl jsem. Což ale jestli nezadá, co potom?, namítl hrabě. Potom nevím, jen tu cestu druhou, která, jak jsem dříve řekl, k žádoucímu pokoji vede. A jaká jest ta druhá cesta?, zeptal se kvapně hrabě. Tu nemohu jmenovati, řekl jsem, a to proto, poněvadž jsem sám také Competentem. Na to se mne vyptával, jak dlouho jsem ve Svinech, o mnoho jsou ti druzí competenti starší atd., načež se k odchodu strojil. A když jsem mu konečně řekl: Pakli by snad i později P. Trumpfovi děkanství udělili, tedyť žádám, bych na jeho místo za prvního kaplana od Jejich milosti ustanoven byl a budoucně, až nějaké místo uprázdněné bude, by na mne milostivý ohled vzali. Odmlčel se, řka potom: Pro ně já něco lepšího najdu. Na to vyšel z domu p. purkmistra, lid se na něho jen hrnul, mnozí děkovali, že jim dal Trumpfa za děkana, jiní, by jim ho děkanem učinil, pravili. Větší díl vzkládal Trumpfovi své přání, nazývaje ho Jemnost pánem. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan - 4 -

5 MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy VINNÉ NÍ V e e e p V ne lepší n í u, ne nižší #enu Druh vozidla Osobní automobily Nákladní automobily do 1000cm3 nad 1000cm3 do 1350 cm3 nad 1350cm3 do 1850 cm3 nad 1850cm3 do 2500 cm3 nad 2500 cm3 do 3500 kg nad 3500 kg do kg Nad kg UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! Roční pojistné v Kč od PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Tel: , Ledenice 515 Balíček pojištění Pojistná částka Kč Kč Kč Pojištění nemovitosti Pojištění domácnosti Cestovní pojištění Roční pojistné v Kč 578 Kč 145 Kč 1Kč/ denně Hra o horská kola SJEDNEJ POJIŠTĚNÍ A JEĎ! Informace: Bc. Zdeněk Hruška Tel: Fax: Žižkovo náměstí 94, , Trhové Sviny Zveme Vás do NOVĚ otevřeného VERTIKÁLNÍHO solárního studia Kavárna KOUSEK u Starého hradu Komenského Nové Hrady zaváděcí ceny solární kosmetika příjemné prostředí Rádi Vás přivítáme v nové domácí kavárně KOUSEK záruka krásného opálení Pracujeme v týmu pro vysoký cíl: jedinečnou kvalitu produktů a služeb! PO - PÁ: 10 11,30 / 12,30 19 hodin SO: dle objednávek Vlastní výroba zmrzliny + nejkvalitnější ovoce = naše zmrzlinové poháry, lehounké dorty, koktejly, káva Lavazza, terasa v předhradí.. Bližší informace a objednávky na tel Vezměte si čas, Těšíme se na Vaši návštěvu! KOUSEK je tu pro Vás. (oslavy narozenin, firemní semináře,..) Borovanský mlýn pro Vás v říjnu připravil labužnické týdny: dary moře orientální kuchyně maďarská kuchyně zabijačkové speciality Otevřeno každý den od 12,00 hodin, rezervace je možná na tel Vůně nejkvalitnější kávy a kouzlo okamžiku. Můj Kousek. Každý den. Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, skleničky s logy pivovarů, reklamní cedule a staré pohlednice. Platí stále velice slušně zaplatím. Tel.:

6 Ke Kořenům V pondělí 3. září odpoledne byl Českým rozhlasem České Budějovice odvysílán pořad Kořeny věhlasného genealoga Mgr. Aloise Sassmanna a redaktora Filipa Černého. Tento pořad nese podnázev Z dějin jihočeských rodin a rodů. V tomto dílu nás autoři seznámili s dějinami rodů města Trhové Sviny. Stručně byla podána historie města, další část byla věnována svinenským rodům. Pokud byste chtěli pátrat po svých předcích, nabízí se zde několik zajímavých pramenů. V první řadě je to jedna z nejstarších dochovaných gruntovních knih z let , která je uložena ve fondu Cizí statky v Třeboni, kde by ji nikdo jistě Zajímavá podívaná z historie i současnosti našeho města se naskytne všem, kteří zavítají na webové stránky pana Marcela Jandy Autor zde připravil formou internetové výstavy precizní srovnání starých fotografií Trhových Svinů a téměř současných (většina novodobých fotografií vznikla v devadesátých letech minulého století) pohledů na lokality, jež nehledal. Fond obsahuje více listin týkajících se Trhových Svinů, např. Rejstřík berně daní z města Trhových Svinů z roku 1594 a ze 16. století listiny týkající se sporů jako třeba spor o zahradu z roku 1564 mezi mlynářem Jakešem a trhosvinenskými měšťany Janem synem Linharta, Martinem Kořínkem a Bartošem Kožešníkem. Nejstarší svinenské rody uvedené v novohradském archivu v letech jsou např. Pašlák, Starý, Knot, Rubík, Vácha, Janek syn Jirchéře, Holík, Ondrášek, Volek, Hotovec, Hudec, Gamaret. Velice cenné jsou také urbární rejstříky uložené v Třeboni, nestarší z roku Svinenská staré snímky zobrazovaly. Snažil jsem se zachytit Trhové Sviny tak, jak je viděli naši předci, ale i tak, jak jsme je mohli příjmení z tohoto roku jsou z velké většiny česká. Další urbáře novohradského panství pocházejí z let 1548, 1564, Urbář z roku 1599 je vydán v knize novohradského badatele Antona Teichla Dějiny panství Nové Hrady (mylně uvádí letopočet urbáře 1553). Teichl ve své práci příjmení poněmčoval, avšak více než polovina panství byla česká. Připomíná se zde zvláštní svinenské jméno Jan Bíláryba. Svinenská příjmení 17. století jsou uváděna v Revizitaci berní ruly z roku 1676, která, jak bylo přislíbeno, bude přepsána v dalším knižním zpracování rozhlasového seriálu Kořeny, příjmení Trhové Sviny v proměnách času - poutavá výstava na internetu vidět my ještě v době nedávné. Původně jsem zamýšlel vystavit pouze staré fotografie, ale pak mne napadlo, že bude zajímavé je porovnat s tím, jak dané místo vypadá dnes. Vznikla z toho nakonec tato výstava. Snažil jsem se zachytit všechna místa na fotografiích ze stejné pozice, z jakých byla vyfotografována v časech minulých, uvádí Marcel Janda v úvodu webu. 18. století naleznete v urbáři z roku Prameny týkající se svinenských osedlých v 19. století lze najít v okresním archivu v Českých Budějovicích. Seriál Kořeny nadále pokračuje na vlnách budějovického rozhlasu. Díl o svinenských rodech si ještě stále můžete poslechnout ve zvukovém archivu na internetových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Na základě tohoto seriálu vyšla publikace Kořeny I. díl v budějovickém nakladatelství Karmášek a jak již bylo předesláno, připravuje se díl druhý. Podle rozhlasového pořadu Kořeny připravil Jiří Čajan Díky časovému odstupu novodobých snímků od současnosti dostává výstava další rozměr - to, jak vypadala některá místa před téměř deseti lety, je pro nás logicky minulostí. Naše město se stále rozvíjí - dnes už má opět jinou, stále se měnící tvář. Porovnejte sami... Petra Vicková Hledám své příbuzné Přátelé, zaujal mne článek v TSL za srpen, kde je informace o rozhlasových kořenech rodů v Trhových Svinech. Jsem Bohumila, nejstarší pražská vnučka Rosalie a Josefa Šimečka, mlynáře v Trhových Svinech. Níže v inzerátu uvádím jména všech prabáb, které se vdaly do rodin, ze kterých část našich kořenů vyrostla a prosím jejich potomky ženské i mužské aby mi dali o sobě zprávu na tel , kde je memobox na vzkazy, nebo na mobil po hlasová schránka. Děkuji, Bohumila Kovářová, Bujanovická 11/2715, Praha 4 - Záběhlice Mohli bychom se sejít místnost ve Svinech navrhněte sami, Jožkův sál už není a hotel není tak v provozu, aby se bylo možno domluvit.stavitelé mlýna předstihli dnešní dobu, když vepsali do štítu 1822 ww. Nechť je to heslo pro naše setkání. Zajímám se nejen o kořeny, ale i větve rodu, protože se mnozí neznáme. Hledám pro soukromou Kroniku rodu Šimečků a- předky, resp. jejich žijící potomky Jméno prabáby z vdána do rodiny název po chalupě Kateřina Hanzalíková Vlčina 9 Filků Olešnice dříve Stangl Dorothea Miška dtto Terezie Thorn Tošner zbukové dtto Eva Vávrová z Boršíkova 13 dtto Kateřina Řídelová Besednice 1 Vávrů Boršíkov 13 Kateřina Chlívka Besednice 1 dtto Kateřina Holba Ouman 1 dtto b- žijící členby rozvětvené rodiny Dvořákovi z Olešnice Filkovi dtto U Brejchů Královi dtto Wagnerovi dtto U Selbů Košíčkovi Těšínov Kudlatovi dtto, Rejta, Č. Budějovice, Trhové Sviny Eiblovi Trhové Sviny Trajerovi Besednice U Mašků Trajerovi Mezilesí mlýn Florianovi Lniště Holinkovi Něchov U Matourků Srbovi Č. Budějovice, Plzeň, Petříkov, Benešov nad Černou Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech zabývající se výrobou zdravotních Prostředků z plastů hledá zaměstnance na pozice: dělník ve výrobě zdravotních prostředků Požadujeme: práce ve dvousměnném provozu zodpovědnost, samostatnost obsluha strojů na výrobu plastových výrobků Požadujeme: vyučení technického směru práce v třísměnném provozu zodpovědnost, samostatnost Nabízíme: náročnou práci v kolektivu rychle se rozvíjející firmy 13. a 14. plat příspěvky na závodní stravování, penzijní připojištění Nástup možný ihned! Informujte se na konkrétní podmínky! Personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č ,

7 Kino Trhové Sviny Program kina od 1. října do 31. října 2007 Repríza Česká barevná komedie DD pondělí ROMING v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film v českém znění DD pátek HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD v hod. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson a další a v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč V SOBOTU KINO NEPROMÍTÁ - PÍSNIČKY JIŽNÍCH CEST neděle Americká barevná širokoúhlá komedie DD pondělí BOŽSKÝ EVAN v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 55,- Kč Britská barevná komedie DD čtvrtek VENUŠE v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 55,- Kč V PÁTEK KINO NEPROMÍTÁ - PŘEHLÍDKA KOMORNÍCH SOU- BORŮ sobota Americký barevný širokoúhlý thriller DD neděle BOURNEOVO ULTIMÁTUM v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 55,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD 71 v 9.45 hod. KRTEK A MEDICÍNA a ve hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller DD pondělí OKAMŽIK ZLOMU v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Sál KD T. Sviny úterý PKS Praha od hod. Peter Shaffer: VEŘEJNÉ OKO Komedie vynikajícího scénáristy a dramatika, který se do podvědomí veřejnosti dostal především díky hře Amadeus, se zabývá tématem otevřenosti, nezávislosti a schopnosti být člověkem svobodným i svobodu smysluplně využívat. Bláznivý příběh netypického, trochu šokujícího manželského trojúhelníku o hledání ztracené lásky, o chvále moudrého bláznovství, o smyslu zápasu o lásku a o hledání ztracené víry, působí více než čtyřicet let po napsání jako neobyčejné osvěžení. Hrají: Ivana Jirešová, Lukáš Vaculík a Hynek Čermák. Režie: Ondřej Zajíc. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč KONCERTY Sál KD T. Sviny úterý Agentura JimArt od hod. NEZMAŘI Nejvytrvalejší stálice českobudějovické folkové líhně vystoupí opět v našem kulturním domě. účinkují: Šárka Benetková, Pavel Zajíc, Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák Vstupné: 100,- 90,- 70,- Kč úterý Iva Production Agency s.r.o. od hod. LUBOMÍR BRABEC Kytarový recitál. Lubomír Brabec patří k nejvýznamnějším koncertním kytaristům současnosti. Stručně řečeno - známý, nekonvenční a uznávaný virtuos. Široký repertoár, posluchačsky velice oblíbená vystoupení. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po - pá h h. nebo (v době prodeje vstupenek do kina) hod. Akce ZUŠ Trhové Sviny - říjen úterý sál ATRIUM v hodin Žákovský koncert pátek Kulturní dům T.Sviny a koncertní sál ZUŠ Nové Hrady dopoledne od 10 do 12 hodin pro žáky ZŠ a MŠ, od 16 hodin pro veřejnost Přehlídka komorních souborů čtvrtek Ruský barevný širokoúhlý sci-fi horor DD pátek DENNÍ HLÍDKA v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 55,- Kč Německá barevná kontroverzní komedie DD sobota MŮJ VŮDCE: SKUTEČNÁ SKUTEČNOST v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 55,- Kč neděle Americký barevný krimi-thriller DD ponděl Mr. BROOKS v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 55,- Kč čtvrtek Mexicko- americké barevné širokoúhlé sci-fi DD pátek FAUNŮV LABYRINT v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč sobota Česká barevná černá komedie DD neděle MEDVÍDEK pondělí Hrají: Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová, Nataša Burger, Jiří Macháček a další. v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti ZŠ DD 66 ve hod. ČARODĚJNÉ POHÁDKY II Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč Rezervace vstupenek: Tel./Fax: , Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA DIVADLA - 7 -

8 Řemeslné dílny na Základní škole v Trhových Svinech Zajímá vás, jak si žákyně a žáci osmé třídy poradí s pilkou či vrtačkou? Jak zruční jsou při opracování dřeva? Například osmáci z jihočeských Trhových Svinů zvládají obojí vcelku lehce. Při řemeslné dílně, kdy vyráběli dřevěný věšák, bylo jasné, že většina z nich nedrží nástroje v ruce poprvé. Dílna se uskutečnila v rámci projektu Za tajemstvím dřeva, který na ZŠ Trhové Sviny probíhá od loňského podzimu. Po dvě červnová odpoledne se ve školních dílnách vystřídaly dvě skupiny dětí. Pod vedením lektora se žáci pustili do opracování připravených kousků smrkových prken. Nejdříve museli pilkou seříznout rohy a zaoblit je rašplí. Vytvoření zaoblení tak, aby byl věšák souměrný na obou koncích, dalo některým žákům trochu více práce, ale při troše trpělivosti a za podpory lektora to nakonec zvládli všichni. Po vyhlazení dřeva smirkovým papírem se kluci i holky postupně prostřídali při práci s vrtačkou, méně odvážným opět pomohl lektor. Do vyvrtaných otvorů nakonec vsadili 3 kolíčky jako závěsy a věšák byl hotov. Při práci v dílně bylo jasně patrné, že většina dětí je zvyklá se dřevem a použitými nástroji pracovat, a že je to navíc i baví. Vyrobit jednoduchý věšák tedy zvládli bez problémů, proto se Rada města Trhové Sviny odsouhlasila pro školní rok 2008/2009 kritéria přijímání dětí do mateřských škol Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 1.Věk dítěte Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od tří do šesti let. / 34 odst.1 škol. zákona/. 2. Přednostní přijímání dětí a./ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky/ 34 odst.4 škol. zákona/. b./dále se přednostně přijímají děti zaměstnaných matek a rodičů s trvalým bydlištěm v Trhových Svinech. 3.Přijímání na zkušební dobu Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3měsíce / 34 odst. 3 škol. zákona/ 4.Podmínky pro přijímání dětí Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet tyto podmínky: Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním/ 34 odst. 5 škol. zákona a 50 zákona č.258/2000/. 5. Přijetí dítěte ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte v souladu 165 odst.2 písm. b/ zákona č.561/2004 Sb. Ve správním řízení. O přijetí dítěte v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě přijímá. To znamená, že ode dne, němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, je zákonný zástupce dítěte povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. v plné výši. 6. Naplněnost mateřských škol a/ Při naplněnosti jedné mateřské snad někdy při další příležitosti pustí i do složitějších výrobků. Projekt Za tajemstvím dřeva koordinuje Sdružení TEREZA za podpory Nadace dřevo pro život. Barbora Semeráková Zdroj: Tento článek otiskl SUK zpravodaj pro přátele dřeva v letošním pátém čísle Redakci TSL zaslala Ludmila Bustová. školy je dítě přijato do druhé mateřské školy. b/ V případě ztráty zaměstnání matky nebo čerpání mateřské dovolené, může být z kapacitních důvodů docházka dítěte ukončena /přerušena/, jestliže dítě není předškolák. c/ Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů ve správním řízení, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí. Alena Felendová Gymnázium: školní rok zahájen s rekonstruovanou počítačovou učebnou Ve školním roce budou moci studenti gymnázia využívat rekonstruovanou počítačovou učebnu, v níž vzrostl počet žákovských pracovišť a bylo modernizováno celkové vybavení. Rozšíření učebny bylo spolufinancováno prostřednictvím MŠMT ČR z prostředků Evropského sociálního fondu. Do 1. ročníku osmiletého studia nastoupilo 29 žáků, jejichž učební plán je upraven podle školního vzdělávacího programu, který bude v dalších letech postupně nabíhat i do dalších ročníků.. Pozvánka na drakiádu Mgr. F.Slípka Členové Sportovního klubu Rejta zvou dne 13. října 2007 od 13 hodin všechny draky a dráčata k dráčkování o ceny na Dětskou drakiádu 2007 na fotbalové hřiště Rejta. Zajištěn doprovodný a v nepřízni počasí i náhradní program v sále kulturního domu Rejta v restauraci U Babči. Přijďte mezi nás! Foto: Záběr z loňského úspěšného ročníku Dětské drakiády

9 října 2007 Týden knihoven 11. ročník celostátní akce Týden knihoven má motto: "Knihovnická bašta". Letošní motto může znamenat knihovnické "jídlo", pochutnání, speciality, lahůdky, nebo též baštu moudrosti a vzdělání. Městská knihovna Trhové Sviny se zapojí do celostátní akce tímto programem: - Co nám chutná - výstava receptů od čtenářů - České kuchařky - výstava knih - Malujeme knihovnu - výstavka dětských prací - Po celý týden instrukce, jak používat ON-LINE katalog a webové stránky města - Tradiční informační lekce pro studenty prvních ročníků středních škol - Dny otevřených dveří - Přihlašování nových čtenářů zdarma - Amnestie dlužníků Nabízíme Vám: zneškodňování zvláštních odpadních vod (septiky, tukové lapoly) montáže přípojek lokalizace úniků vody z potrubí vedoucí střediska: Pavel Božák Váš provozovatel vodovodů a kanalizací poradenská, inženýrská a technická činnost laboratorní rozbory pitné vody čištění kanalizačních přípojek 1. JVS a.s. Severní 8/ České Budějovice Nepřetržitá havarijní služba Nepřetržitá info-linka Vaše provozní středisko Borovany sídlo: ČOV U Stropnice, Borovany tel., fax: mobil: Marcela Dudová Váš provozovatel vodovodů a kanalizací bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku NOVINKY VE FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ZÁŘÍ 2007 O češtině Kniha vznikla na základě ohlasu na pořad O češtině a stejně jako pořad živou a humornou formou upozorňuje na prohřešky vůči mateřštině. Huf, Hans-Christian: Nejmocnější říše světa Kniha poutavě vypráví o vzniku velkých světových říší Egypta, Persie, Kartága a Říma. Rameš, Václav: Kapsář jihočeských pověstí II. Děje lidu venkovského. Rétyi, Andreas von: Neviditelná moc tajných společenství Autor poodhrnuje závoj maskující dobře utajené společenství, operující mimo hranice i zákony a kontrolující světovou politiku. Cukr, Jiří: Netradiční turistické cíle Českobudějovicka Kniha se věnuje méně známým a mnohdy téměř neznámým lokalitám jižních Čech. Dvořáček, Petr: To nejzajímavější z českých hradů a zámků Sto nejvýznamějších hradů a zámků je zde představeno na dvojstranách s informativním textem, fotografiemi, dobovými vyobrazeními a zajímavostmi o osobnostech spojených s jednotlivými sídly. Christie, Agatha: Kočka mezi holuby Tato detektivka vychází česky poprvé. Rétyi, Andreas von: Vyléčení rakoviny Alternativní cesty k vyléčení. Zapletal, Miloš: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara Kniha vychází u příležitosti stého výročí narození legendy českého skautingu Jaroslava Foglara. Fousek, Josef: To nejlepší z Fouska aneb Nemám čas lhát Kniha obsahuje satiry, texty, aforismy, básně, parafráze, epitafy, zkrátka to nejlepší z autorovy celoživotní tvorby. Wyndham, John: Midwichské kukačky Strhující vize anglického autora bestselleru Den trifidů. Hrabal, Bohumil: Poupata Křehké i rabiátské texty z let Ženatí - svobodní již popáté Marcela Dudová V sobotu 15. září se na fotbalovém hřišti na Rejtech konal tradiční již pátý ročník fotbalového utkání s názvem "Ženatí - svobodní", ve kterém poměřili své fotbalové dovednosti amatérští sportovci z Rejt a okolí. V souboji o putovní pohár s totožným názvem a sud zlatého moku, bylo k vidění několik krásných fotbalových akcí, ale i několik, o to hezčích, přehmatů a překopů. V devadesáti minutách urputného boje padlo do obou branek po dvou gólech, a tak pro rozhodnutí vítěze následovaly pokutové kopy, ve kterých těsně zvítězili svobodní v poměru 7:6 a i pro další rok udrželi ve svých rukách uvedený pohár po loňském vítězství, o kterém též rozhodly kopy z jedenáctky Sportovní klub Rejta děkuje aktérům a divákům za příjemně strávené sportovní sobotní odpoledne. Karel Zmeškal

10 na SD či jinou kartu. Z paměti si program ukousne okolo 50MB. Slovní zásoba má okolo 9MB a zbytek je mluvená výslovnost, kterou pochopitelně nemusíte instalovat. ěidiþské prĥkazy vydané od 1. þervence 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vymčnit do 31. prosince 2007 Ovládání Kterých ěp se výmčna týká? ěp vydány v období: ěp vydány v období: ěp vydány v období: se vám zobrazí příklady použití daného slůvka ve větách. Velmi praktické. Vedle políčka Hledat si můžete kliknutím na šipku zobrazit historii, takže pokud zapomenete, co že to slůvko vlastně znamenalo, nemusíte ho znovu pracně vypisovat. Při školní písemné práci přece jenom nebývá dost času a vy potřebujete, aby hledání netrvalo dlouho Hodnocení Proþ si mám vymčnit ěp již nyní? - pĝedejdu dlouhému þekání na úĝadu (magistrátu) - budu mít vystaven Ĝidiþský prĥkaz v zákonem stanovené lhĥtč Kolik mč to bude stát? - výmčna ěp je osvobozena od správního poplatku Kde si mohu vymčnit svĥj ěp? - na pĝíslušném pracovišti obecního úĝadu obce s rozšíĝenou pĥsobností nebo magistrátu mčsta na území ýr (dle místa trvalého pobytu držitele Ĝidiþského prĥkazu) Kdy budu mít vystaven nový ěp? - lhĥta pro pĝevzetí nového ěp je zpravidla do dní Kde najdu více informací? - (stránky Ministerstva dopravy) odbor dopravnč správní a BESIP; oddčlení agend ĜidiþĤ, evidencí a statistik Ministerstvo dopravy; NábĜeží Ludvíka Svobody 12; Praha 1 Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince Jednotlivé vzory těchto průkazů jsou vyobrazeny na přiložené letáku. V působnosti Městského úřadu Trhové Sviny se podle statistických údajů tato povinná výměna týká 1448 řidičských průkazů. Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách. Proto Vás žádám, s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte! Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Dále bychom rádi upozornili občany, kteří již žádost o výměnu řidičského průkazu podali, ale do současné doby si požadovaný doklad nevyzvedli, aby tak učinili v nejbližším možném úředním dni. Jan Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Trhové Sviny Počítačový koutek Pocket Translator aneb mluvící slovník vám dané slůvku prostě řekne se správnou výslovností. Září je čas návratů do škol a proto zde představíme opět něco pro naše studenty. Firma Aponia Software je známá svými kvalitními slovníky. Pocket Translator má navíc tu vlastnost, že je mluvící. K čemu je to dobré? Například k tomu, že si občas nemusíte být jisti z výslovností. Pak tedy postačí kliknout na znak noty vedle slovíčka a slovník Instalace Před instalací není nutno studovat návod. Program se pouze zeptá, co chcete nainstalovat a kam. Tím je myšleno program jako takový, dále se bude jednat o vybrané slovní zásoby a nakonec o místo pro mluvenou výslovnost. Vše můžete mít zvlášť. Většina z vás stejně bude volit instalaci K nesporným výhodám patří vestavěná nápověda. Nic tedy nemusíte hledat na desktopu ve formátu PDF nebo na internetových odkazech. Nápověda je krátká a výstižná, co k tomu více dodávat. Velice rychle projdete nastavení, kde zakliknete jestli se má po otevření programu ihned zobrazit softwarová klávesnice či nikoliv a jestli si přejete prediktivní psaní. Pokud máte zájem dokoupit slovní zásobu v dalším jazyce, budete mezi nimi přepínat ve spodní liště kliknutím na Slovníky. Prvním velmi příjemným zjištěním je skutečnost, že slovník funguje obousměrně. Nemusíme nikde přepínat směr vyhledávání. Nyní to nejdůležitější a tím je zadávání slovíček. Pro mne je nejrychlejší otevřít softwarovou klávesnici, napsat slovíčko a poté kliknout ENTER nebo v pravém horním rohu Hledat. Zobrazený výpis nalezených slovíček je většinou dost bohatý na to, abyste si vybrali vámi hledaný správný výraz. Pokud se u hledaného slůvka objeví malá nota, kliknutím na ni vám hlas řekne, jak se ono slůvko správně vyslovuje. Kliknutím na lupu, kterou naleznete hned vedle znaku noty, Na programu se mi od začátku líbilo, že jsem nikdy nepotřeboval číst složitý návod, protože vše fungovalo intuitivně. V běžném životě těžko najdete slůvko, které slovník nepřeloží. Samozřejmě nemůžete čekat technický slovník z oblasti jaderného inženýrství nebo mezinárodní ekonomiky, ale tak se slovník ani nechce tvářit. S klidem oznamuji studentům všech středních škol, že vaši školu s Pocket Translatorem v klidu přežijete. Závěr Pocket Translator je slovník a nic jiného taky neumí. Svůj účel, pro který byl napsán, plní v každém případě na výbornou. Pokud byste chtěli něco z oblasti výuky, tak na to má Aponia jiný software, s názvem Pocket Teacher. Tomu se podíváme na zoubek v příští recenzi. Rozhodně se bude na co těšit. S firmou Aponia nemůžete nikdy šlápnout vedle. Jejich aplikace jsou kvalitní a své poslání plní bezchybně. Jaroslav Salcer

11 Internetové tipy Zákony ČR V dnešních tipech pro internetové hledání se zaměříme na další internetové stránky, které obsahují určitě velmi potřebné informace, které se mohou hodit každému z nás. Naleznete je na odkazu www. zakonycr.cz Uvedu pár příkladů oblastí, ve kterých můžete dále podrobně vyhledávat. Najdete zde podrobné zákony například o silniční dopravě, bezpečnosti práce, o bytových družstvech, o stavebnictví, o podnikání v Evropské unii, o životním prostředí a podrobného praktického průvodce podnikáním. Většinu zákoníků lze pohodlně přes internet zakoupit, ale mnohdy to nebude ani za potřebí, protože ve většině případů postačí si zdarma vytáhnout plné znění vámi požadovaných zákonů a nemusíte si kupovat celou příručku. Namátkou jsem vybral jako ukázku nařízení vlády o minimální mzdě. Všemi zněními zákonů se lze libovolně proklikávat, takže nejlepší bude, když odkaz na vyzkoušíte sami. Nikdy nevíte, kdy budete podobné informace potřebovat a nejdůležitější je vědět, kde hledat. Jaroslav Salcer Kostelem zněla hudba starých mistrů Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech se stal jednou ze zastávek koncertního turné jihočeské rodačky, flétnistky Lenky Baarové. V pátek 14. září od hod. se představila publiku v našem kostele již počtvrté, tentokrát s programem Koncert duchovní hudby, za klavírního doprovodu Jana Niederle. Chrámem se nesly tóny skladeb Johanna Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna, Gioacchina Rossiniho a Ludwiga Van Beethovena. Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení českobudějovického dětského sboru Canzonetta pod vedením sbormistryně Anny Knotkové. Závěrečná skladba Ludwiga Van Beethovena Cantata campestre pro dětský sbor, flétnu a klavír, díky nádherné atmosféře a akustice kostela, byla skutečným balzámem na duši. Díky tomu, že koncert podpořil Jihočeský kraj z grantového programu Podpora živé kultury, bude výtěžek Kč z dobrovolného vstupného věnován na opravu našeho kostela. Vážení příznivci dobré dechové hudby srdečně vás zveme na oslavu 30. výročí vzniku dechové hudby Jihočeská Podhoranka, která se bude konat v sobotu 13. října F. Herbst Program oslav je následující: Slavnostní koncert od 14,00 hodin v Kulturním domě v Trhových Svinech Společenský večer od 20,00 hodin v sále hostince Na návsi ve Strážkovicích Autobusová doprava tam i zpět zajištěna. Odjezd autobusu od Komerční banky v Trhových Svinech v 19,30 hodin Akce se koná za podpory Jihočeského kraje a Evropské unie v rámci Dispozičního fondu INTERREG III. Podhoranka na letošním Mezinárodním festivalu dechových hudeb Karel Valdauf Foto: Petr Hnilička Mateřské centrum děkuje a informuje Vážení spoluobčané! Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste našemu nově vzniklému mateřskému centru darovali jakoukoli peněžní částku určenou na vybavení a počáteční provoz. O vaše příspěvky jsme žádali na trhosvinenské pouti ve stánku s domácími perníčky, které napeklo několik ochotných maminek Štědré dárce jsme mohli odměnit perníčky a také ovocnými pitíčky, které jako sponzorský dar poskytla společnost Dobrá voda. Po dvou hodinách strávených na slunci neustálým mluvením a balením perníčků jsme sice byly unavené a trochu rozklepané, ale naše Mateřské centrum Človíček NEBOJSA, o.s., získalo Kč, za které jsme opravdu vděčné. Pokud se Vám to ale zdá jako celkem malá částka a nebo jste si nás na trhu nevšimli a naši neziskovou organizaci chcete podpořit, zašlete prosím jakoukoli částku, kterou uvážíte a můžete postrádat na účet mateřského centra zřízený u KB č /0100. O vašem daru vám na požádání vystavíme potvrzení. Dále bychom vás rádi informovali, co je nového. Možná jste nic zvláštního nezaznamenali, ale to je jen zdání. My jsme složitěji korespondovali s Ministerstvem vnitra České republiky, jednali s finančním úřadem, uspořádali ustanovující schůzi našeho sdružení, která proběhla 6. září letošního roku, a dále několikrát úspěšně jednali s Městským úřadem Trhové Sviny, který se stal naším partnerem, a poskytuje nám prostory na poliklinice. V současné době i spolufinancuje stavební úpravy a vymalování těchto místností. Dále jsme uzavřeli partnerskou smlouvu s Domečkem (což je společnost pro integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva). Zařídili jsme si vymalování místností ( které perfektně provedli učni místního učiliště s panem mistrem) a také vyzdobení prostor slečnou Rychtaříkovou, která rozveselila budoucí hernu i místnost pro maminky svými obrázky. A hodně času nám také zabrala naše první žádost o grant. Proti nám hraje nejen čas, ale i naše nevelká zkušenost v těchto věcech, ale i v tomto směru nám podal pomocnou ruku ředitel Domečku pan. Karel Zetll a paní ďng. Ivana Božáková. A tak věříme, že naše snaha nevyjde naprázdno, že do našeho malého milého městečka přineseme něco nového, něco, co tu chybělo. Těšíme se na vás a vaše děti v nových prostorách a víme, že to už nebude dlouho trvat. Kateřina Špírková, (členka Rady sdružení) Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni, kdo se staráte o své milované dětičky, přes všechny peripetie se nám konečně podařilo vybudovat Mateřské centrum v Trhových Svinech, které se jmenuje Človíček NEBOJSA. Nabízíme: Kurzy předporodní přípravy vedené zkušenou porodní asistentkou Cvičení pro těhotné Nebojsovo cvičení s miminky (od 3-10 měsíců) Človíčkovo říkadla s batolátky (od 10 měsíců - do 2 let) Hraní s většími batolátky (2-3 roky) Možnost využití herny Možnost půjčení odborné literatury a časopisů Přednášky vedené profesionály na různá témata Anglická školička pro nejmenší Bazárky sezónního zboží (čtvrtletně) Hlídání dětiček Mama-session - posezení u kávy či čaje s ostatními Najdete nás: V poliklinice B (bývalá ordinace MUDr. Františka Busty) Nábřeží Sv. Čecha 664, Trhové Sviny Na u se můžete přihlásit na kurzy i přednášky, posílat nám své nápady, návrhy a připomínky na zlepšení chodu našeho centra. Navštívit nás můžete i na Laskavé příspěvky od milých sponzorů přijímáme na účtu číslo (bude doplněno) Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětičkami Štěpána Hanusová ( ) Kateřina Špírková ( ) Natálie Bustová ( )

12 Mistrovství světa modelářů v Petrohradu Lodní modelář Karel Filip z Trhových Svinů (člen lodních modelářů Maják Borovany) se v červenci letošního roku zúčastnil Mistrovství světa v Petrohradu se svým modelem lodi Calypso. Jednalo se maketu lodi známého oceánologa Jacques Yves Cousteau. (Pozn. v roce 1950 J. Cousteau obdržel od Spojených států minolovku, kterou pokřtil na Calypso. Ta se později stala nejznámější lodí na světě. S její pomocí později uskutečnil řadu svých programů. Z té doby je známá jeho kniha Svět ticha i její pozdější filmová verze.) Tohoto mistrovství světa se účastnilo 156 závodníků z 10 států a pan Karel Filip získal bronzovou medaili. Dodatečně mu blahopřejeme. Společenská kronika Mgr. Jan Steinbauer Aktivní prázdniny Dne 26. června letošního roku přivítal pan starosta 11 nových občánků města Trhové Sviny a okolí. Rodičům srdečně gratulujeme. Eva Pokorná, matrikářka Foto: Julie Jandová Nejen právě skončené léto vybízelo k využití všech druhů sportu. Děvčata z oddílu sportovní gymnastiky TJ SPARTAK Trhové Sviny se o prázdninách scházela každý víkend buď v sobotu nebo v neděli ve sportovní hale. Lákala je tam nově postavená velká trampolína. Přes prázdniny si nacvičily několik základních figur a ještě se přitom dobře pobavily. Poslední dva týdny prázdnin srpna pořádal oddíl sportovní gymnastiky soustředění. V letošním roce jsme zůstali doma v Trhových Svinech. Trénovali jsme dopoledne i odpoledne s přestávkou na oběd. Protože bylo hezké počasí, mohli jsme být venku, využívat krásné hřiště a vyzkoušet si různé sporty. Druhý týden jsme jezdili na výlety. Výšlap na Kleť pěšky ze železniční stanice Holubov a pak pod lanovkou až na vrchol byl hodně náročný, ale zvládly ho i ty nejmenší děti (viz foto). Ještě všichni měli dost sil a vystoupali i na rozhlednu. Další výlet byl na Todeňskou horu pěšky z Trhových Svinů tam i zpět. V pátek poslední den soustředění byl na rozloučení výlet do Českých Budějovic na plovárnu na regeneraci sil. Již se těšíme na pravidelné tréninky ve školním roce, na závody a zase na další prázdniny v pohybu. Starší fotbalová přípravka pomýšlí na návrat do vyšší soutěže Dnes představujeme mužstvo starší přípravky oddílu kopané Spartaku Trhové Sviny. Jedná se o kategorii 8 až 10 let (ročník narození a mladší). Toto mužstvo loňskou sezónu doplatilo na to, že v našem oddíle nebylo založeno družstvo mladší přípravky. Většina z hráčů by ještě věkem patřila do mladší kategorie, ale musela hrát proti starším hráčům ve vyšší kategorii. To se muselo projevit, protože v těchto kategoriích je každý rok znát. Starší přípravka tak v loňské sezóně obsadila předposlední místo v Okresním přeboru a sestoupila. V letošním ročníku 2007/2008 byla starší přípravka zařazena do Okresní soutěže Českobudějovicka skupiny B. Soupeřem jim budou Dynamo ČB C, Nové Hrady, Ledenice, Borovany, Olešnice, Lišov, Nové Hodějovice, Římov a Mladé. Trenérem je Radek Ježek. Bohužel se výboru oddílu kopané nedaří k němu sehnat někoho dalšího, který by trenérovi pomáhal. Pokud by se někdo z rodičů hráčů nebo kdokoliv jiný našel, budeme rádi. Bližší informace podá trenér během tréninků, které má Jana Záhorková starší přípravka ve středu a v pátek nebo výbor na svých schůzích každé pondělí od 18 hodin ve své klubovně na stadiónu. Začátek letošní sezóny mužstvu vyšel. První tři zápasy vyhráli, 12:0 v Římově, 8:0 s N. Hrady a 8:0 v Borovanech. Po loňských prohrách je zde vidět obrovské zlepšení a starší přípravka tak může letos pomýšlet na postup a návrat do Okresního přeboru. Kádr tvoří: Jan Gažák, Lukáš Gažák, Jiří Macák, Tomáš Pícha, David Brůha, Radek Ježek, Jiří Valter, Pavel Stodolovský, David Chromčák, Marek Petráš. David Beneš Foto: Starší přípravka s trenérem Radkem Ježkem. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech. Příspěvky prosím dodávejte v elektronické podobě, nejlépe v MS WORD, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 21. září 2007 Poslední termín k předání příspěvků přístího čísla je 7. října 2007 TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5 Kč

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 01.02.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,50 hod. Přítomni členové

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0

Pro 7, zdrželo se 0, proti 0 Zápis z 53. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 31. července 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Josef Šnábl (příchod v 18.15.hod.), Pavel Havelka, Marie Machová, Hynek Čada,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.1.2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. N.Holý Bustová Program jednání: 1. Sdružení místních samospráv-petice

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín.

Zápis č. 12. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Zápis č. 12 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí KD Strašín. Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha Občané v

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis. z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 18. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. listopadu 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Tepelné hospodářství podnikatelský plán, cena tepla, úrok z prodlení a návrh dodatku ke

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 12/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.12.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více