Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií. Pozvánky str. 13 Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Pozvánky str. 13 Polabská Vonička znovu roztančí Nymburk Letos 1. června se již po sedmnácté setkáme pod hradbami na Folklórním festivalu Polabská vonička. Úvodem Slovo místostarosty Vážení občané, těsně před redakční uzávěrkou zpravodaje jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. Ministerstvo pro místní rozvoj městu z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť přidělilo požadované další čtyři miliony korun. V nejbližších dnech proto vypíšeme veřejnou soutěž na výběr zhotovitele zakázky, jejíž celková odhadovaná cena je do deseti milionů korun. Podrobnosti o rozsahu a přibližný časový harmonogram celé investiční akce vám přineseme v příštím zpravodaji. Rozdělení akce do dvou etap se nám tedy dotačně vyplatilo. Zdeněk Vocásek Z Obsahu Město podporuje kulturu i sociální projekty 3 Starosta ocenil čtenářku roku Ukončení projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 6 V sobotu 4. května začíná cyklistická sezona 8 Pravěká mohyla se otevřela 18. dubna Unikátní archeologický nález je nyní veřejnosti přístupný během turistické sezony. Mohylový hrob, obložený šikmo postavenými balvany, z pozdní doby kamenné objevila při archeologickém průzkumu v roce 1994 PhDr. Pozvánka Vážení spoluobčané, Tištěno na recyklovaném papíru veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk se bude konat ve středu 27. května 2013 od 17 hodin v Malém sále Obecního domu. Podrobný program naleznete na webových stránkách města v sekci Úřední deska a na úřední desce před úřadem, a to od 16. května Karla Motyková, DrSc., spolu s PhDr. Hedvikou Sedláčkovou, CSc. V roce 2010 vyrostla nad hrobem moderní stavba z dílny architekta Josefa Matyáše. V loňském roce město pracovalo na zpřístupnění celého objektu, byl natočen animovaný Příběh mohyly a rozhovor s Karlou Motykovou obojí si nyní můžete v mohyle prohlédnout. Turistické informační centrum také vydalo publikaci pro děti a nechalo vyrobit turistickou vizitku. Ať se vám mohyla líbí! Slavnostního otevření pravěké mohyly se zúčastnilo více než sto lidí Muzeum strašidel až Přijďte se bát do sklepení pod radnicí na Náměstí Přemyslovců! denně od 10 do 16 hodin Tištěno na recyklovaném papíru

2 Foto a text: Markéta Tomčíková aktuality Město podporuje kulturu i sociální projekty V červnu odstartuje druhé kolo grantů, žádat bude možné o podporu projektů v oblasti kultury, sportu a společenského života a také v sociální oblasti. Žádosti o granty bude možné podávat od 1. do 30. června. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude možné v kulturní oblasti žádat o podporu projektů, které se uskuteční od 1. července do 31. prosince Interaktivní formulář žádosti o poskytnutí grantu je přístupný na internetových stránkách města Nymburk Žádost o grant musí být podána výhradně prostřednictvím internetové aplikace, připomněl Zdeněk Vocásek. Za doručenou se považuje žádost, která byla přijata elektronickou podatelnou a bylo této žádosti přiděleno číslo. O přijetí a stavu žádosti je zasílána žadateli zpráva prostřednictvím zadané ové adresy. V prvním kole bylo v kulturní oblasti podpořeno celkem padesát sedm projektů, v sociální oblasti pak jedenáct žádostí. Seznam všech podpořených akcí je k dispozici na webových stránkách města v sekci tiskové zprávy. Pro druhé kolo bude v kulturní oblasti k dispozici zhruba 750 tisíc korun, sdělil Zdeněk Vocásek. Mimo grantový systém schválila rada města poskytnutí příspěvku Lince bezpečí ve výši deset tisíc korun. Služby této linky jsou určeny dětem a dospívajícím v krizi nebo obtížné životní situaci. Linka je dostupná na telefonním čísle a jejím základním cílem je umožnit řešit nepříznivou situaci již v období, kdy není tak závažná, řekl Zdeněk Vocásek. V roce 2012 přijali pracovníci Linky bezpečí celkem hovorů. Nejvíce volající řešili problémy s láskou a partnerstvím, problémy sexuálního zrání, osobní témata a vztahy mezi vrstevníky a v rodině. Podle Vocáska rada dále schválila příspěvek Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Nymburk ve výši pěti tisíc korun na uspořádání krajské soutěže první pomoci a příspěvek na provoz kolínské protialkoholní záchytné stanici. Rada rozhodla, že záchytné stanici poskytneme tři tisíce korun za každého klienta s trvalým bydlištěm v Nymburce, který zde bude letos hospitalizován, upřesnil Vocásek. V prvním kole získala grant například TJ Lokomotiva Nymburk na uspořádání Mistrovství ČR v dračích lodích Foto na titulní straně: M. Tomčíková, Lukáš Kadava, Městská knihovna Nymburk Jaroslava Potorová. Miloš Petera a Helena Liptáková zdravotnictví Zaměstnanci nemocnice se sešli s vedením a radou města Setkání se uskutečnilo v pondělí 8. dubna. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery se město spolu s ředitelkou snaží řešit problém finančního propadu, který je způsoben novou úhradovou vyhláškou a zvýšením DPH. Bohužel v současné době je ve všech zdravotnických zařízeních obdobná situace. Se zaměstnanci jsme proto především probírali nastavení nového směnného systému a další provozní problémy. Velmi si vážím práce, kterou odvádějí lékaři, zdravotní sestry i ostatní personál nemocnice. Myslím si, že je dobře, že je majitelem nemocnice město. Bohužel nás to bude v budoucnu něco stát. Mohu ujistit občany i zaměstnance nemocnice, že jednáme s pojišťovnami o nasmlouvání lůžek následné péče, což by nám v budoucnu mělo ekonomicky pomoci, sdělil starosta. Město vypsalo veřejné zakázky na radiodiagnostické a sonografické pracoviště a na výměnu oken v pavilonech B a B1. Na setkání také informovala ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská zaměstnance a vedení města o uzavření kolektivní smlouvy. Starosta ocenil čtenářku roku 2012 V rámci Měsíce čtenářů se knihovna rozhodla ocenit Čtenáře roku Podle ředitelky Městské knihovny Nymburk Heleny Liptákové je statisticky dokázáno, že ženy čtou častěji než muži. Není tedy žádným překvapením, že čtenářkou roku se stala žena, a to paní Jaroslava Potorová. Paní Potorová je naší registrovanou čtenářkou od roku 1999 a v roce 2012 přečetla úctyhodných 374 knih, řekla Helena Liptáková. Starosta města Nymburk Miloš Petera předal Čtenářce roku 2012 drobnou pozornost. Paní Potorové z celého srdce blahopřeji. Číst a poznávat je jednou z nejdůležitějších schopností nás všech. Přeji proto naší knihovně více podobných čtenářů, řekl Miloš Petera. Čtenářkou roku 2012 do 15 let se stala Dominika Juráčková z Kamenného Zboží. Strážníci kontrolovali cyklisty Koncem března proběhla již druhá večerní akce zaměřená na neosvětlené cyklisty. V terénu se podle Tomáše Řeháka pohybovala dvě vozidla se čtyřčlennými hlídkami. Strážníci kontrolovali cyklisty na železničních přejezdech ve Zbožské a Tyršově ulici, na Palackého třídě a jedno vozidlo se pohybovalo ulicemi města. Celkem jsme zaznamenali 33 cyklistů, kteří byli řádně osvětleni a devět neosvětlených. Přestupky jsme řešili domluvou a blokovými pokutami. Všem provinilcům jsme v rámci prevence předali osvětlení na jízdní kolo. Akce proběhla bez komplikací, cyklisté reagovali vesměs kladně. V příštích měsících budeme v podobných bezpečnostních kontrolách pokračovat, sdělil Tomáš Řehák. 2 3

3 Aktuality Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Rada města vzala na vědomí informační zprávu o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií. Nymburské kino provozuje Městské kulturní středisko. Podle Lukáše Kadavy navštívilo kino od 1. prosince 2012 do 28. února 2013 celkem diváků. Ve stejném období v roce 2011 až 2012 to bylo 589 diváků. Průměrný počet diváků na jedno představení se po modernizaci zvýšil z 19 na 37, což je skoro stoprocentní nárůst, vypočítal vedoucí kina. Digitalizace nám umožnila uvádět filmy v den premiéry, což se povede zhruba třikrát do měsíce. Nezdráháme se však vrátit k prověřeným titulům i několik měsíců po jejich uvedení. Osvědčilo se nám to v případě snímků Adriana a Marie Vítů město opraví okna na budově gymnázia Město Nymburk vypsalo 18. února veřejnou zakázku malého rozsahu na repasování oken v budově gymnázia. Rada města Nymburk schválila na svém zasedání 27. března jako nejvýhodnější nabídku společnosti O. K. OKNA s. r. o. z Domažlic s nabídkovou cenou Kč bez DPH.V rámci zakázky bude provedena repase 26 oken na jižní straně budovy. Město Nymburk v březnu požádalo o dotaci na tuto investiční akci Ministerstvo kultury ČR. Akce by měla být realizována devadesát dnů od podpisu smlouvy o dílo. Firma O. K. Okna se zavázala poskytnout záruku v délce 60 měsíců. Anna Karenina či Babovřesky. Snažíme se také divákům nabízet nejen komerčně úspěšné projekty, ale i lahůdky filmové klasiky. V programu je diváci najdou pod označením Art kino. Dále jsme rozjeli projekt ŽIVĚ. Záznam vystoupení zpěváka Petera Gabriela vidělo třicet diváků, v květnu uvedeme záznam klasického koncertu v podání světoznámého orchestru The Philadelphia Orchestra pod vedením dirigenta Yannicka Nézet-Séguina, sdělil Lukáš Kadava. Další dramaturgickou novinkou je Filmjukebox, o němž jsme čtenáře zpravodaje informovali minulý měsíc. Návštěvníci kina také mohou od prosince využít nabídku občerstvení v kiosku ve vstupní hale. V plánu je postupné přetvoření foyer do podoby blízké útulné kinokavárně. Digitalizace kina nepřinesla bohužel jen lepší a technicky kvalitnější program, ale také zvýšení cen vstupného. Podle Lukáše Kadavy určuje cenu vstupného distributor. Výsledná cena pro běžného diváka je souhrnem minimální ceny určené distributorem, k níž se přičte jedna koruna jako povinný poplatek Fondu kinematografie. Městské kulturní středisko jakožto provozovatel kina tedy nemá na ceně vstupného žádnou marži, řekl Kadava. Nenechte si ujít květnový projekt ŽIVĚ Sestry Vítů mají talent K recitaci nestačí jen mít dobrou paměť poroty na soutěžích hodnotí přirozenost projevu, uměleckou hodnotu textu, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat i celkovou úroveň a kulturu projevu. Na část těchto úkolů se připravily Adrianka Vítů (6 let) a Maruška Vítů (12 let) v recitačním kroužku ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Jitky Svobodové Fabiánové, část jejich úspěchu spočívá v jejich přirozenosti, schopnosti empatie a v rodinném zázemí. Starší Marie zažívá úspěchy již opakovaně například v minulém školním roce se probojovala až na celostátní přehlídku mladých recitátorů do Svitav. V letošní soutěži Dětská scéna 2013 postoupily obě sestry z okresního do krajského kola v Kolíně, kde byly opět mezi nejlepšími. Adrianka obdržela jednu ze dvou udílených cen poroty pro první kategorii, Maruška dostala ve třetí kategorii čestné uznání. Maruška své nadání uplatňuje také v nymburském divadelním spolku Hálek. Marie a Adriana Vítů o těchto talentech do budoucna jistě ještě hodně uslyšíme! ZŠ Komenského Nymburk inzerce Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby Text: M. Tomčíková. Foto: MěKS Nymburk, ZŠ Komenského Nymburk Foto: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk Platné označení vozidel Toto označení již není platné INFORMACE pro OBČANY MĚSTA S ÚŘEDNÍ EVIDENČNÍ ADRESOU V SÍDLE OHLAŠOVNY Městský úřad Nymburk upozorňuje občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. 163, že s účinností od 1. dubna 2013 nebude MěÚ přebírat poštovní zásilky občanům, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu. Uvedení sídla ohlašovny do občanského průkazu je pouze úřední evidenční adresou a úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Městský úřad ovšem umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Doručování svých zásilek musí každý takový občan řešit přímo s Českou poštou, s. p., případně s odesílateli. Je pouze na odpovědnosti jednotlivých občanů, zda si zajistí doručování na jinou adresu (dle ust. 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel tj. adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel). Podrobná informace k dané problematice je zveřejněna na webových stránkách města Nymburk. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk ocenilo zasloužilé členy Na výroční schůzi, která se uskutečnila 23. března 2013, byli oceněni zasloužilí členové nymburského územního sdružení Českého svazu zahrádkářů. Podle předsedy sdružení Miroslava Pánka má český zahrádkářský svaz Nymburk členů a je jednou z největších organizací na okrese. Schůze se zúčastnil také místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Vyznamenání Zlatá růže získal Jaroslav Šimůnek ze zahrádkářského svazu z Nymburka, vyznamenání za zásluhy o Český zahrádkářský svaz si pak odnesli Jitka Jonáková z Poděbrad a Josef Svoboda z Lysé nad Labem, řekl Miroslav Pánek. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za jejich práci. Více informací o Územním sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk naleznete na Ocenění zahrádkáři aktuality ZMĚNA označení do motorového vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Pozor průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, odbor sociálních věcí, budova B, 1. patro Co je třeba pro vyřízení výměny: Osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, odbor sociálních věcí. Předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Předložit občanský průkaz. Mít jednu barevnou fotografii současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm. Vrátit původní označení do motorového vozidla. Rada města schválila maximální cenu za přiložení tzv. botičky Podle nařízení města zaplatí řidiči za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu motorového vozidla 500 korun. Stanovená cena je maximální a závazná na celém území města Nymburk. Podle Tomáše Řeháka z Městské policie Nymburk se přiložení a odstranění tzv. botičky provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, pak na náklady provozovatele vozidla. V případě, že řidič najde vozidlo s botičkou, musí počítat také s tím, že s ním bude projednán přestupek, za nějž mu může být navíc uložena bloková pokuta až do dvou tisíc korun. Přestupek ale může být v jednotlivých případech řešen i domluvou, sdělil Tomáš Řehák. Pokud na svém vozidle najdete tzv. botičku, volejte na tel. číslo Řidiči se nemusí bát, že si přiložené botičky nevšimnou. Strážníci totiž na boční okénko u řidiče umisťují výstražné samolepky s upozorněním. inzerce andrlík petr fotograf svatby těhotné novorozenci děti portrét jednoduché, přirozené a originální fotogra e Udělejte radost sobě i blízkým a využijte profesionálních služeb našeho ateliéru. Originalita a individuální přístup. Více informací naleznete na webových stránkách. 10% sleva při předložení tohoto kupónu na veškeré námi nabízené služby 4 5

4 Foto: Marek Velechovský, text: Ivan Černovský seriál o sociálních službách Ukončení projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb V březnu letošního roku ukončilo město Nymburk dvouletý projekt zaměřený na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb. Během uvedeného období bylo ve spolupráci s veřejností a zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb uskutečněno mnoho aktivit, sdělil místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. V rámci projektu se podařilo obnovit setkání pracovních skupin, provést nová šetření zaměřená na potřeby obyvatel města, vytvořit rámec pro grantový fond, z něhož město Nymburk podporuje sociální oblast. V závěrečné etapě projektu pak vznikl nový strategický dokument města v sociální oblasti Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Nymburk na období Projekt byl ukončen závěrečným setkáním zapojených účastníků z řad zástupců města Nymburk, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a veřejnosti. Fotografie jsou k dispozici v galerii umístěné na webu města. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85 % Státní rozpočet ČR 15 % Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/ ) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Závěrečné setkání účastníků komunitního plánování inzerce Foto: Strejda Burger Text: Ivan Černovský V Nymburce je první tréninková kavárna Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav spustilo v Nymburce novou službu. Jedná se o tréninkovou kavárnu, kde najdou v rámci chráněných pracovních míst uplatnění lidé s duševním onemocněním. Klienti tak mají možnost v otevřeném prostředí trénovat, respektive obnovovat pracovní a sociální dovednosti, které jsou potřebné na otevřeném trhu práce. V rámci pracovního nácviku se vychází z individuálních potřeb klienta, přičemž je kladen důraz na nácvik zvládání pracovní zátěže, posílení sociálních a komunikačních dovedností, podporu samostatnosti a posílení Nymburská sebevědomí. Kavárnu naleznete na Palackého třídě v prostorách Strejda tréninková kavárna Burgeru vedle bývalého městského úřadu. Více informací o provozu kavárny vám poskytne Mgr. Tereza Hájková, Realizace projektu Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb Město Nymburk od 1. dubna 2013 realizuje navazující projekt zaměřený na podporu rozvoje komunitního plánování sociálních služeb. Mezi cíle představovaného projektu patří například implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb města Nymburk na období 2013 až Dále rozšíření plánování do obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Nymburk a vytvoření elektronického informačního systému v oblasti sociálních služeb, který veřejnosti umožní snadno vyhledávat aktuální informace se sociální tematikou. Na podporu procesu plánování sociálních služeb již město úspěšně získalo finanční prostředky z externích zdrojů i v minulých letech. Veškeré aktivity spojené s komunitním plánováním budou mezi roky 2011 až 2015 financovány ze strukturálních fondů EU. Máte zájem se zapojit, podělit se o zkušenosti či vyjádřit své názory? Kontaktujte Ivana Černovského, koordinátora komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, tel , meu-nbk.cz. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85 % Státní rozpočet ČR 15 %. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 05/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: x257mm_nymburskyzpravodaj_duben.indd 1 4/15/13 11:39 AM 7

5 sport V sobotu 4. května začíná cyklistická sezona Architekt Jan Ritter a občanské sdružení Labská stezka zvou všechny na otevření sezony na cyklotrasách podle řeky Labe. 8 Prezence účastníků i sraz diváků budou v sobotu 4. května mezi 8. a 9. hodinou v Nymburce Na Přístavě za hudebního doprovodu skupiny Trampstejk. Nebude chybět Grilovačka Rádia Jizera a atrakce pro malé i velké. První etapou Tour de Labe 2013 Nymburk Hradec Králové zahájíme letošní šestiměsíční seriál jízd Tour de Labe pro všechny. Účastníci si mohou vybrat z řady kategorií o délkách 6, 12, 14, 30, 38, 60, 75 a 98 km. Délky a průběhy tras i časy startů uvádíme na případně se je dozvíte přímo na startu. Mezi 9. a 10. hodinou postupně vyrazí cyklisté všech věkových kategorií. Nebudou chybět handicapovaní, kteří zmapují bariéry, šikmé úseky a nájezdy na mosty, abychom naši trasu mohli následně doporučit vozíčkářům jako součást projektu Labská stezka od pramene k moři bez bariér. V rámci hesla Labská stezka pro všechny zapůjčí firma KOSTKA KOLOBKA Hanušovice komukoliv zdarma koloběžky, které jezdí z kopce samy a které si zájemci mohou vyzkoušet, případně i objednat. Pro testování koloběžek poslouží několik okruhů, základní vede parkem pod středověkými hradbami. Poznávací atrakcí bude jízda po obou březích Labe Po stopách Bohumila Hrabala, s výkladem člena Společnosti přátel starého Nymburka, která povede také kolem škol, jež Hrabal navštěvoval i Postřižinského pivovaru, kde žil. Nejdelší bude okruh Nymburk Poděbrady Nymburk opět po obou březích Labe s průvodcem. Jízdy Tour de Labe budou již individuální s možností návratů vlakem. Aktuální informace a mapy najdete na webu Akce Na Přístavě je plánovaná jako dopolední. Na přípravě akce se podílí handicapovaní spoluobčané. Jan Ritter Akci podpořilo město Nymburk Příležitost k seznámení Sprinty Nymburk V sobotu 8. června si nenechte ujít ojedinělou akci, kterou za podpory města Nymburk připravují sportovní klub SK Meteor Kačerov Praha a skauti z Modré flotily. Na závody v orientačním běhu Sprinty Nymburk přijedou závodníci z celé republiky. Na podobných akcích se scházejí kamarádi s celými rodinami, aby se proběhli nejen rodiče, ale i děti a mládež. Organizátoři připravují celou škálu různých tratí, takže si může každý vybrat podle své výkonnosti, věku a zdatnosti. V Nymburce se uskuteční dva závody. Na dopoledne, kdy se závodníci budou pohybovat přímo v centru města, se připravují tratě městského sprintu, což je poměrně mladá odnož orientačního běhu. Odpoledne pak budou tratě převážně v prostoru za řekou Labe v lesoparku na Ostrově. Dopolední akce je součástí seriálu žebříčkových závodů Prahy a Středočeského kraje. Odpolední klání bude přístupné nejen závodníkům ze žebříčku, ale je koncipováno jako zcela otevřená veřejná akce. Zúčastnit se mohou všichni zájemci, občané Nymburka, mládež, ba i senioři všichni budou mít prostor pro seznámení se s tímto populárním sportem. Pro závod tohoto typu se vždy připravuje speciální mapa, která se poněkud liší od běžných turistických map. Po skončení závodu zůstává závodníkovi a ten se pak může kdykoliv do prostoru závodů vrátit, znova si trať projít nebo proběhnout, analyzovat postupy a chyby. Vzhledem k tomu, že tato mapa je poněkud odlišná, doporučuje pořadatel seznámit se s tímto typem závodů předem např. prostřednictvím webových strá- nek Českého svazu orientačních sportů, kde nalezne vše nejen o mapě, ale i o organizaci závodů a jejich průběhu (www.orientacnisporty.cz/cz/co-jsou-orien- tacni-sporty). Informace o závodech, které se uskuteční v Nymburce 8. června, naleznete na webových stránkách cz/ob/nymburk/. Přijďte se dopoledne podívat a povzbudit závodníky. Odpoledne se pak můžete aktivně zúčastnit veřejného závodu a nebojte se, pořadatelé budou připraveni vám podat pomocnou ruku a poradit, jak se neztratit a jak se vyznat v mapě. Nemusíte hned běžet, i při chůzi lze dosáhnout dobrých výsledků. Mgr. Jiří Čenovský Závody v orientačním běhu si užijí malí i velcí Foto: Jan Erlbach Foto: Břetislav Koč Foto a text: Společnost E Text: GLE o. p. s. Společnost E pomáhá lidem s epilepsií Cílem společnosti je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného problematické. Společnost E tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává konzultace s právníkem a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní díky své spolupráci s epileptology, neurology, psychology, psychiatry a dalšími specialisty. Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií Tento projekt realizuje GLE o. p. s., česká pobočka londýnské společnosti Greater London Enterprise. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Účast na aktivitách projektu je pro cílové skupiny zcela zdarma. Do projektu se mohou zapojit osoby starší 50 let a cizinci žijící na území Středočeského kraje, sociální stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost E velký důraz na informovanost. Stejně důležité, jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii, je poskytnout lidem, kteří se s ní vyrovnávají, oporu pro plnohodnotnější zapojení se do společenského života a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí. I proto pořádá Společnost E letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou užít přírody, ať už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými přáteli. kteří při vstupu do projektu nepodnikají. Na jaře 2013 jsme pro vás připravili řadu aktivit a mezi nimi mimo jiné novinku v podobě dvoudenního kurzu s názvem Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání. Kurzy probíhají v dopoledních hodinách. Data a místa konání jednotlivých aktivit naleznete v přiložené tabulce nebo na Další informace vám rádi aktuality Nabídka bezplatného vzdělávání a poradenství Hledáte zaměstnání a nedaří se vám? Uvažujete o zahájení podnikání? Zapojte se do projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. Letošní letní menu Společnosti E má tři položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. září). Nabídku poskytneme na telefonních číslech či /6. Najdete nás na adrese Tyršova 7, Praha 2 nedaleko stanice metra poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do 23. července. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Služba je určena i obyvatelům našeho města Šťastné stáří očima dětí ročník výtvarné soutěže pro děti! Cílem projektu je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života. Soutěž je určena pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v ČR ve věku do 15 let. Do soutěže lze přijmout plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou (s výjimkou křídy): malby, kresby, grafiky, koláže apod. formátu maximálně A3, fotografie ve formátu jpg a jpeg o velikosti min. 800 x 600 bodů zaslané výhradně elektronicky na Uzávěrka soutěže je 30. června Bližší informace o soutěži podá Mgr. Magda Dohnalová, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904, Tábor, tel , a Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR. I. P. Pavlova. Účastníci projektu mohou využít i možnosti proplacení jízdného na jednotlivé aktivity projektu. Kurzy s využitím počítače Základy počítačové gramotnosti Praha, 13. až Nácvik dovedností pro podnikání ve fiktivní firmě s využitím počítačů Praha, Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání Praha, Job kluby První krok k získání práce a Jak efektivně hledat práci Praha, Upoutejte pozornost motivačním dopisem a Vytvořte si kvalitní životopis Praha, Komunikace se zaměstnavateli a Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu? Praha, Úspěšný pracovní pohovor a První den v zaměstnání Praha, středa

6 inzerce PLAVEME SE ZPŠ DO KONCE KVĚTNA ZDARMA pro pojištěnce ZPŠ i pro všechny nové pojištěnce, kteří se k ZPŠ zaregistrují. Každou sobotu v Mladé Boleslavi, každé úterý v Rychnově nad Kněžnou, každou středu v Jičíně a každý čtvrtek v Jilemnici. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách. Při vstupu do bazénu je nutné se prokázat platným průkazem pojištěnce ZPŠ (tzv. EHIC). V případně nových pojištěnců kartičkou nového pojištěnce ZPŠ, kterou obdržíte při registraci na ZPŠ. PEKAŘSTVÍ Dnešní pečivo s 50 % slevou 17:30-18:30 konzumní chléb 1100g 28,50 Kč 14,30 Kč rohlík sypaný mákem a solí 2,90 Kč 1,50 Kč anglický rohlík 16,50 Kč 8,30 Kč škvarková placka 9,90 Kč 5 Kč cereální rohlík 7,90 Kč 4 Kč kulatý koláč - různé náplně 12,50 Kč 6,30 Kč vázaný koláč - různé náplně 12,50 Kč 6,30 Kč listový trojhránek 12,50 Kč 6,30 Kč budova KB, vchod z ul. U Staré sladovny 1x CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA (6NI) uplatníte po předložení inzerátu k leteckému zájezdu max.1 kupon/smlouva pro objednávky v květnu 2013 kobliha meruňková 7,90 Kč 4 Kč a mnoho dalších pekařských výrobků s 50 % slevou Nymburk hlavní nádraží Palackého třída Maršála Koněva U Cukrovaru Albert Poděbradská ECIN obchodní s.r.o. Maršála Koněva 33, Nymburk 10 11

7 kultura Muzejní noc tentokrát s obojživelníky Polabské muzeum Vlastivědné muzeum Nymburk vás srdečně zve 17. května od 18 do hodin na muzejní noc. Muzejní noc bude provázána s probíhající výstavou Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši. Výstava velkoformátových fotografií je doplněna o ukázku živých zástupců a přibližuje svět opomíjených obojživelníků. Na fotografiích jsou zachyceny životní projevy těchto Hrabalovo Kersko už po patnácté! Nenechte si ujít tradiční kulturní akci tentokrát 18. května! Scénář bude tradiční: Dopoledne procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád, odpoledne slavnost v zahradě Lesního ateliéru Kuba. Kvákající sameček rosničky zelené s nafouknutým hrdélkem živočichů, představeny jsou všechny druhy obojživelníků České republiky včetně modrých žabáků (skokana ostronosého) a obojživelníka roku 2013 (čolka velkého) a další zajímavé druhy z celého světa. Jedinečným exponátem je obří pulec blatnice skvrnité. Hrabalova cyklojízda odstartuje v 10 hodin. Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí. Každý účastník obdrží při startu očíslovanou Hrabalovu putovní knížku, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod. V 10 hodin také začíná tradiční dopolední procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Pramene v Kersku. Pro turisty i cyklisty je na letošní rok vyhlášena soutěž o netradiční hrabalovské zavazadlo. Přijďte s kočkou na zádech, s bandaskou plnou piva nebo s kufrem plným Hrabalových knih, každý podle své fantazie. Nejoriginálnější zavazadla odměníme během odpoledního programu. Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás od 13 hodin připraven bohatý program, během kterého můžete zhlédnout hrabalovskou dramatizaci Jana Řehounka v podání DS Hálek Nymburk a můžete se setkat s mnoha Rámcový program: Přednáška Martina Šandery o obojživelnících (18 až 19 hodin.) Průběžně od 19 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši a soutěž k výstavě, skákání jako žáby. Ukázka krmení živých obojživelníků, ukázka hlasů žab, besedování o praktické ochraně obojživelníků. zajímavými hosty, mimo jiné i se Zdeňkem Srstkou. K poslechu zahraje kapela FLEXIBAND, dívčí skupina PŘELET M.S. a písničkář Stanislav Haláček. Programem provede Jarda Kříž. Autobus do Kerska a zpět zdarma odjezdy: Nymburk, Hlavní nádraží: 9.00 hod. Nymburk, Nám. Přemyslovců: 9.05 hod. Zvěřínek, Temac: 9.15 hod. Sadská, náměstí: 9.25 hod. Třebestovice, obecní úřad: 9.35 Podle počasí a aktuálního výskytu obojživelníků může být zařazena exkurze na žabí koncert (kvákání žab) nedaleko muzea, přibližně od 21 nebo hod. Změna programu vyhrazena! Vstupné dobrovolné. Bližší informace: RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel , nebo tel Párek skokanů ostronosých hod. Sadská, Modrá Hvězda: 9.45 hod. Hradišťko, aut. zastávka 9.50 hod. Kersko, U Pramene hod. Kersko, U Kubů hod. Hradišťko, aut. zastávka: hod. Sadská, Modrá Hvězda: hod. Třebestovice, obec. úřad: hod. Sadská, náměstí: hod. Zvěřínek, Temac: hod. Nymburk, Nám. Přemyslovců hod. Nymburk, Hlavní nádraží: hod. V loňském roce byl start cyklojízdy pojat skutečně umělecky x Text a foto: Martin Šandera Text a foto: Městská knihovna Nymburk Foto: Markéta Tomčíková Text: Martina Martincová, foto: Lukáš Kadava Kostel Českobratrské církve evangelické Zvonění Zahájení se zpěvem a čtením z bible Čtyři sta let Bible kralické Přednáška Jana Roskovce, Th.D. při příležitosti čtyřstého výročí Bible kralické Koncert folkové skupiny Pranic Písně vlastní tvorby zahrají Ondřej Halama, Míťa Meier, Jan Dekány Závěrečné ztišení s požehnáním Během večera je připravenprogram pro děti, posezení s ostatními členy sboru. Komentovaná prohlídka kostela. Přivítáme zde šest skvělých dětských folklórních souborů z Čech a Moravy. Diváci se mohou těšit na domácí soubor Šáteček, Holúbek, Kalamajku, Pomněnku, Hrozének a Dubinku. Samotný program začne v sobotu 1. června 2013 Kostel sv. Jiljí Mše svatá Povídání na téma K čemu slouží kostel Mgr. Jaroslav Krajl Cestování po Keni O zážitcích z cest budou vyprávět M. Hájek a P. Touš Varhanní ochutnávka Varhany předvede Jozef Greš Koncert Eva Henychová Zrcadlení Ztišení a poděkování za Noc kostelů Kostel sv. Jiří Odemknutí kostela sv. Jiří a zpřístupnění interiéru veřejnosti Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří v 10 hodin průvodem. Ten odstartuje od Středního odborného učiliště v Kolonii a projde Palackého třídou na Náměstí Přemyslovců, kde všechny soubory předvedou krátké vystoupení. Odpolední program začne ve 14 hodin pod hradbami. V případě pozvánky Noc kostelů plná tajemství v pátek 24. května Nenechte si ujít jedinečnou možnost navštívit čtyři nymburské kostely a užít si zajímavý kulturní program. Motto letošní Noci kostelů zní: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. Polabská Vonička znovu roztančí Nymburk Letos 1. června se již po sedmnácté, pokud počasí dovolí, setkáme pod hradbami na Folklórním festivalu Polabská vonička. Vonička nabídla v loňském roce tradici nejen z našich luhů a hájů O stavebních dějinách a umělecké historii kostela a bývalého hřbitova Vystoupení nymburského violoncellového tria/junioři Vystoupení nymburského violoncellového tria/senioři Charitativní koncert Tara fuki Duo zpívajících violoncellistek Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří Uzamčení kostela Husův sbor Zahájení Prohlídka věže Stanislav Kubín: Lahodná vteřina Recitál poezie a hudby Saxharem Koncert saxofonového kvarteta Společné zpívání (i návštěvníků) s doprovodem varhan Ztišení, společná modlitba Závěr Interiér kostela sv. Jiljí nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Obecního domu. Milým překvapením bude vystoupení malého bubeníka Honzíka Černého, které je připraveno zhruba kolem šestnácté hodiny odpolední. Festival pořádá Městské kulturní středisko a je hrazen z rozpočtu města Nymburka. Záštitu nad festivalem převzali starosta města Ing. Miloš Petera a PhDr. Ivo Šmoldas. Přijďte si poslechnout lidové písničky, obdivovat krásu krojů a vyjádřit obdiv těm, kteří v této těžké a uspěchané době věnují volný čas mládeži a toto staré bohatství předávají z generace na generaci....ale i ze zahraničí x 12 13

8 inzerce Jak šel čas Nymburkem historie V rámci akce Brány památek dokořán, jež proběhla 18. dubna, mohla veřejnost navštívit dvě nymburské architektonické památky, které prozatím přístupné nejsou vilu bývalého mlýna Bašta a renesanční vodárnu Turecká věž až denně od 10 do 16 hodin Přijďte se bát do sklepení pod radnicí na Náměstí Přemyslovců! Vstupenky zakoupíte v infocentru O2 Prodejna Boleslavská 133, Nymburk t e Děti 10 Kč Dospělí 20 Kč Školní skupiny 120 Kč Mlýn Bašta na nástěnné malbě v prvním patře objektu Před dvěma sty třiceti lety, v roce 1783, si tehdejší majitel drahelického mlýna Bašta vystavěl nové obydlí, které v polovině devatenáctého století přebudoval mlynář Jan Tachecí do současné podoby reprezentativního sídla v klasicistním stylu. Je to jednopatrová stavba s valbovou taškovou střechou, v průčelí má šest okenních os. Nad hlavním vchodem v patře vedou dveře na železný balkon umístěný na čtyřech pískovcových JAZYKOVÁ ŠKOLA NYMBURK Novinka DOMLUVTE SE NA DOVOLENÉ Vila v roce 2012 krakorcích. Nad vchodem je v dekorativní výplni datace V místnostech prvního poschodí jsou krásné nástěnné malby s rostlinnými a figurálními motivy od Václava a Antonína Mánesových, kteří sem ve druhé polovině 19. století opakovaně zajížděli, pobývali a tvořili. Zajímavá jsou rovněž krásná kachlová kamna. Celý objekt prochází v posledních letech postupnou péčí města rekonstrukcí včetně restaurování maleb. Buon viaggio! Buen viaje! Bon voyage! Have a safe journey! Rychlokurz, ve kterém vás připravíme na cestování. Žádné vyplňování gramatických cvičení, ale potřebné fráze, které skutečně využijete! Vycházíme z reálných situací! Termín: x týdně 60ti minutová lekce Cena: Kč Materiály připravené speciálně pro tento kurz jsou již zahrnuty v ceně. S NÁMI SE NEZTRATÍTE! tel.: facebook: Jazyková škola Lingua Effect Nymburk 14 Text a foto: Jan Řehounek Tyto kurzy otevíráme v těchto jazycích a úrovních: angličtina italština španělština francouzština Začátečníci a velmi mírně pokročilí Turecká věž (vlevo) na obraze Václava Kramolína z druhé poloviny 18. století Turecká věž je o poznání starší Nymburští ji používali k zásobování vodou již od roku Původně přitékala labská voda do pěti městských kašen z dřevěné vodárny. Zmínky o ní se objevují již na počátku patnáctého století. Před rokem 1597 dřevěná vodárna spadla. Přišla ke zkáze své ta věž, kdež se voda ku potřebí a pohodlí vší obce žene a dodává. Nová, zděná vodárna byla vetknuta do průběhu hradební zdi Turecká věž v současnosti vedle mlýna. Vchází se do ní na jižní straně od mlýna půlkulatým renesančním pískovcovým portálkem. Vodárna byla v provozu do začátku první světové války, městské kašny zásobovala ještě v době, kdy už fungovala v Jízdecké ulici vodárna nová. V loňském roce město dokončilo kompletní rekonstrukci vodárenské věže, nyní se hledají možnosti jejího dalšího využití. 15

9 kultura a sport Floristika Jarní dekorace Pořádá Mateřské centrum Svítání od hod. Pro přihlášené Otevírání sezony na Labské stezce První etapa Tour de Labe pro všechny Podrobnosti na str Nymburský půlmaraton 1. ročník běžeckého závodu. Podrobnosti na str žákovský koncert studentů ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk Od v sále školy taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje skupina Rail Band Výroba dárečků maminkám Od 14 do 16 hodin v Domě dětí a mládeže (ul. 2. května 968, Nymburk). Výroba a malování srdíček a přáníček, pečení. Zdarma. Více informací v DDM nebo na tel.: , Narozeniny MC Svítání Klobouková slavnost Podrobnosti na plakátech muzejní noc Podrobné info na str. 12. Pozor, během Muzejní noci bude prodloužena otevírací doba v Muzeu strašidel na radnici hrabalovo kersko Podrobné info na str z domečku do domečku na kole i na kolečku Akce pro jednotlivce i rodiny. Příjemná projížďka po cyklostezce podél Labe z Nymburka do Poděbrad s plněním zábavných úkolů. Pořádá DDM Nymburk a DDM Symfonie Poděbrady. Start Nymburk pod hradbami od 9 do 10 hodin a v Poděbradech Ostende od 9 do 10 hodin. Startovné 20 Kč za osobu zájezd pro seniory na zámek Konopiště a do kláštera v Sázavě Pořádá Farní Charita Nymburk. Program: prohlídka zámku, skleníků, Růžové zahrady, expozice sv. Jiří, posezení v kavárničce vše je dobrovolné. Oběd v restauraci v Sázavě za zhruba 65 až 75 Kč (pokud bude zájem). Prohlídka kláštera. Mše sv. v kostele sv. Prokopa. Cena zájezdu bude stanovena později. Zájemci hlaste se u Marie Kateřiny Műllerové, tel.: , seznam.cz. Uveďte, zda chcete zajistit oběd v restauraci VII. ročník Festivalu ZUŠ Středočeského kraje V Obecním domě koncerty v 10 a ve 13 hodin, koncerty v 10 a ve 13 hodin, galakoncert od 19 hodin. Vystoupí nejúspěšnější žáci středočeských ZUŠ, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT DŘEVOTESÁNÍ NA ŠPIČCE Druhý ročník akce pořádá VERŠ V PRAKU ve spolupráci s Divadlem Nymburk. Přijďte se podívat na výstavu soch, obrazů a fotografií. Ukázka práce jak sochařské, tak malířské na krásném místě. Čtvrtek Zahájení v 16 hodin. Pátek Akce pro fotografy, ukázka práce s modelkou (13 až 18 hodin). Sobota Akce pro děti a soutěž o nejhezčí obrázek (9 až 14 hodin). Neděle Celodenní vernisáž. Umělci: Lucie Třešňáková, Miroslav Uller, Libor Cvrk, David Houžlík, Albín Jaroslav Procházka, Jan Severa, Dušan Křivský a další noc kostelů Podrobné info na str koncert komorní hudby ke Dni matek Od hod., kaple sv. Jana Nepomuckého, koncert žáku ZUŠ B. M. Černohorského. Dětský den s Krejčíkem Honzou v neděli 26. května Letos to bude již pátým rokem, kdy Krejčík Honza zavítá do parku pod hradbami v Nymburce. Spolu s dětmi oslaví jejich svátek Den dětí a nabídne spoustu zábavy. Bude zde hrát nejen své divadelní představení s písničkami, ale opět se otevřou i soutěžní stanoviště. Soutěžních stanovišť bude dostatek, aby se netvořily fronty a budou otevřena od 10 do 13 hodin. V odpoledních hodinách se děti mohou těšit na bohatý program na velkém jevišti se střechou i mimo něj. Divadelní představení, soutěže, tanec, hry, zpívání jak s Krejčíkem Honzou, tak s jeho hosty. Jako kaž- dým rokem se mohou děti těšit na nové originální nafukovací atrakce. Vladimíra Vávrová virtuální prohlídka muzea Stáhněte si zdarma do svého mobilního telefonu aplikaci Polabi Mobile Guide (Android a iphone) a můžete si prohlédnout expozice Polabského muzea v Poděbradech, Přerově nad Labem, Nymburce a Lysé nad Labem. Pro získání celého obsahu virtuální prohlídky sejměte mobilním telefonem alespoň jeden QR kód umístěný v některé z expozic. Veškeré informace v aplikaci Polabské muzeum jsou v rámci vstupného zdarma. podělte se o hrabala! Vlastivědné muzeum připravuje na rok 2014 ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala výstavu s názvem Hrabal a Nymburk. Mnozí z vás jej pamatují, někteří šťastlivci na něj mají i památku. Pomozte s výstavou a zapůjčete do muzea předměty, texty či se s námi pro chystanou výstavu podělte o vzpomínky na velkého spisovatele, milovníka Nymburka a Polabí. Budeme rádi za jakoukoli drobnost, která obohatí náš pohled na Bohumila Hrabala a návštěvníkům muzea ukáže jeho vztah k milovanému městu a jeho obyvatelům. Veškeré zapůjčené exponáty budou majitelům po skončení výstavy v pořádku navráceny. Foto:SECY MUSICall Text: Vlastivědné muzeum Nymburk, foto: Jan Řehounek městská knihovna letem světem Výstava prací žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk Léčivý vliv meditace na lidské zdraví MUDr. Lukáš Handl představí meditaci sahadža jógy a její vědeckým výzkumem podložené příznivé efekty na lidské zdraví. Součástí přednášky bude praktická ukázka meditace. Přednáška zdarma LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky Partnerské a rodinné vztahy Přednáška z cyklu Akademie třetího věku Zdravý životní styl. Rodinné vazby, rodinné vzorce a jejich vliv na náš život. Selhání a neúspěchy. Řešení problémů. Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský poradce a supervizor, vstupné 40 Kč. Knihovna dětem DÁREK PRO MAMINKU Víte, že mají všechny maminky v neděli 12. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského oddělení a vytvořte pro ni kytičku a svícen. Od 13 hodin. Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových stránkách V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: nebo na telefonním čísle: V květnu MÁME PRO VÁS OTEVŘENO také V SOBOTU 4. května OD 9 DO 11 HOD. fotbal Krajský fotbalový přebor Neděle od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk Dobřichovice Neděle od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk TJ Tatran Rako Rakovník kultura Městské kulturní středisko Koncert pěveckého sboru Hlahol z Nymburka a pěveckého sboru Boleslav z Mladé Boleslavi Kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hod., vstupné 30 Kč hlasatelky v akci Saskia Burešová, Marie Tomsová, Alexander Hemala v Obecním domě od 19 hodin, vstupné 140 Kč Koncert Vysokoškolského uměleckého sboru z Pardubic Kaple sv. Jana Nepomuckého, vstupné 30 Kč Výstava fotografií Ing. Marka Velechovského Kaple sv. Jana Nepomuckého, ve všední dny od 10 do 16 hodin ve stínu vodárenské věže Šestý ročník folkového festivalu. Od 13 do 22 hod. V parku U Vodárenské věže. Kromě výborné muziky se návštěvníci mohou těšit na stánky s občerstvením a rukodělnými pracemi. Důležitou informací je, že i letos je vstupné na festival zcela ZDARMA. Účinkují: David Šitavanc, Kachna a Zodiac, Žofie Kabelková, Šanté, Devítka. Monty, Vasilův Rubáš, Crossband, Lážo Plážo, Hop Trop. Připravujeme: Polabská vonička Wihanovo kvarteto kaple sv. Jana Nepomuckého od 18 hodin, cena 30 Kč. PŘEDPRODEJ: MěKS, OBECNÍ DŮM, TIC klub důchodců státní svátek klub bude uzavřen Vernisáž Výstava v budově A MěÚ Nymburk, od 17 hodin Dechové cvičení na židli, státní svátek klub bude uzavřen Dechové cvičení na židli Pečujeme o zahradu a o sebe v souladu s měsícem Ing. Černovský Dechové cvičení na židli, volná zábava Proč se to říká Trhni si nohou, jdi do háje, kouká jako kakabus a jiná známá rčení, pí. Straková Dechové cvičení na židli, volná zábava Šátek šálka, módní doplněk Jeho využití ukázka, přineste si s sebou. Začátek ve 14 hodin. Volná zábava Změna programu vyhrazena. Změny budou za oknem klubu důchodců. Zájezdy budou do plánu zahrnuty dodatečně. Připravené jsou: Krušovice, Křivoklát a okolí, po stopách Jakuba Krčína. V červnu bude dále uskutečněn společný zájezd se Společností přátel starého Nymburka. Další zájezdy budou organizovány a domluveny až po otevření hradů a zámků. Řádková inzerce: Nabízíme k prodeji: Garáž, ulice Na Splavech, Nymburk, info:

10 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky kulturní tipy Program kina JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY 2. a v 19 hod., 90 Kč, 120 min. Česká komedie, která má váhu Do hubnoucího sanatoria se sjíždějí pacienti. Pro většinu se pobyt stává noční můrou... Hrají: M. Chára, K. Heřmánek jr., T. Magnusek, M. Stropnický, V. Žilková. Režie T. Magnusek SPRING BREAKERS v 19 hod., 80 Kč, 94 min. Americká krimikomedie Středoškolačky S. Gomez, H. Morris, A. Benson a V. A. Hudgens se rozhodnou vyloupit fast food. To je však pouze začátek divoké jízdy Režie H. Korine CALL GIRL ART KINO T v 19 hod., 90 Kč, 140 min. Thriller Švédsko/Nor./Fin./Ir. Pohled na Švédsko 70. let v době sexuální i společenské revolty. Režie M. Marcimain NEVĚDOMÍ T a v 19 hod., 110 Kč, 90 min. Americký akční sci-fi thriller Když na opuštěné Zemi najde Tom Cruise v troskách lodi záhadnou Olgu Kurylenko, spustí tím řetězec událostí, které ho donutí pochybovat téměř o všem. Režie J. Kosinski SMRTELNÉ LŽI P 12 T 15 T a v 19 hod., 100 Kč, 107 min. Americký thriller Richard Gere a Susan Sarandon v příběhu o tom, že moc je nejlepší alibi. Režie N. Jarecki ROK BEZ MAGORA v 19 hod., 70 Kč, 120 min. Český životopisný dokument Kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina Jirouse zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika. Režie: O. Malina-Morgenstern PŘÍBĚH MÉHO SYNA T a v 19 hod., 90 Kč, 127 min. Romantické drama, It./Špa./Chor. Láska, válka a odhalená tajemství. Hrají: P. Cruz, E. Hirsch, J. Birkin, M. Furlan. Režie S. Castellitt VELKÁ SVATBA T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Americká komedie Nejvyšší čas zahrát si na rodinu Hrají: A. Seyfried, R. De Niro, K. Heigl, R. Williams. Režie J. Zackham NAZARETH - NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAn v 19 hod., 80 Kč, 90 min. Český hudební dokument Nahlédněte do kuchyně rockové legendy. Režie M. Šmídmajer FILMJUKEBOX v 19 hod., vstupné bude upřesněno Podoby české komedie. Zvítězí Čtyři slunce, Hoří má panenko, Líbáš jako ďábel, Muži v naději, Polski film nebo Probudím se včera? VELKÝ GATSBY T 20. a v 19 hod., 90 Kč, 90 min. Australské romantické drama Klasický romantický příběh. V hlavních rolích L. DiCaprio, C. Mulligan a T. Ma- guire. Režie B. Luhrmann KŘÍŽ CTI v 19 hod., 90 Kč, 101 min. T T 15 Válečné drama, Švédsko/Norsko Nad drsnou norskou divočinou se sestřelí angličtí a němečtí piloti. Přežijí krutou zimu? Režie P. Næss KOVÁŘ Z PODLESÍ 24. a v 17 hod., 100 Kč, 100 min. Pohádka pro celou rodinu, ČR/SR Na vesničku Podlesí padla klatba zlých houbových víl a ve vsi se navíc objevil Drak... Hrají: B. Polívka, J. Somr, M. Markovič, J. Pecha. Režie P. Göbl PHILADELPHIA ORCHESTRA: G. MAHLER & R. STRAUSS PROJEKT ŽIVĚ v 19 hod., 150 Kč, 120 min. Záznam houslového koncertu světoznámého orchestru. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin. Housle Hillary Hahn. RYCHLE A ZBĚSILE v 19 hod., 120 Kč, 110 min. Americká akční krimi Agent Hobbs chce dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří snadno a rychle zmizet. Hrají: G. Carano, V. Diesel, D. Johnson,. Režie J. Lin ROZKOŠ V OBLACÍCH T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Španělská komedie Nad Mexickým zálivem se porouchá letadlo a jeho osazenstvu nezbývá, než si naposledy pořádně užít života Hrají: B. Suárez, C. Roth. Režie P. Almodóvar KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 30. a v 17 hod., 110 Kč, 90 min. Americká animovaná komedie Mary Katherine musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět. Režie Ch. Wedge 5.990, ,- ROMANTICKÁ KORSIKA PAŘÍŽ a DISNEYLAND na cestách Kdo říká, že na cestách člověk moudří! Ten ví o čem mluví... tak proč neochutnáte kousek Evropy i Vy? Londýn Kč, Bavorsko Kč, Švýcarsko Kč, Paříž a zámky na Loiře Kč -10% RAKOUSKO PLNÉ ZÁŽITKŮ , ,- ŘÍM a FLORENCIE APRÍLOVÉ ČAROVÁNÍ poznávací a relax pobyty s odjezdem duben a květen 5.990,- VÍKEND V BENÁTKÁCH ,- FORMULE 1 Velká cena Španělska Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :58 Program divadla Hrdý Budžes v hod., 390 Kč Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. V hlavní roli Bára Hrzánová. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda ve hod., 60 Kč Pohádka na motivy K. J. Erbena s divadelní úpravou Petra Pištěka nastudovali absolventi Divadelní školy při Divadle Nymburk s r. o. Akademie našeho domečku ve 14 hod., děti zdarma, dospělí 50 Kč Vystoupení dětí ze zájmových kroužků při Domu dětí a mládeže Nymburk. Předprodej vstupenek zajišťuje DDM. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední pohádka na motivy K. J. Erbena nejen pro školy a školky. Hrají: Absolventi divadelní školy. VEČERY V KLUBU v hod., 120 Kč Talkshow J. Kříže a D. Šitavance. Show TANEČNÍ ŠKOLY Easy Dance v 10 a v 15 hod., 100 Kč Vystoupení taneční školy Easy Dance. Show TANEČNÍ ŠKOLY Easy Dance v 9.30 a v 16 hod., 100 Kč Vystoupení taneční školy Easy Dance. žákovský koncert v hod., vstupné dobrovolné Koncert žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk Taneční kaleidoskop v 18 hod., vstupné dobrovolné Vystoupení žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk. Pokladna je otevřena: pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin a hodinu před představením! Vstupenky je možné zakoupit nově v internetovém předprodeji a také v TIC

11 Hypoteční hibernátor vám garantuje nabídku dnešní nízké sazby do konce roku Bez poplatků REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK UniCredit Bank Expres Palackého tř. 2553, Nymburk Bez poplatků znamená: bez měsíčního poplatku za správu a vedení úvěru a bez poplatku za poskytnutí úvěru. Platí pro žádosti o úvěry na financování bydlení podané do a podpisem smlouvy do _UCB_Nymburk_HYPOTEKA_inzerce_170x257_V02.indd :36

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů propozice 42. ročník 2012/2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO)

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů propozice 44. ročník 2014/2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO) KOLA Oblastní kolo soutěže se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v Domě dětí a

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE

TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE TOP TÝDEN 2016 JILEMNICE PONDĚLÍ 11. 7. 2016 AŽ NEDĚLE 17. 7. 2016 PROGRAM Informační centrum Jilemnice, Masarykovo náměstí 140, 514 01 Jilemnice tel.: 481 541 008 e-mail: info@jilemnice.cz PUTOVÁNÍ PO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ KVĚTEN 2016 1. 31. 5. VÝSTAVA - HANÁCKÉ BENÁTKY A KRONIKY MK LITOVEL Vzpomínka na uplynulé ročníky Hanáckých Benátek. Turistické informační

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více