Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánky str. 13. Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května!"

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Květen ZDARMA Nymburk Aktuality str. 4 Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Informace o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií. Pozvánky str. 13 Hrabalovo Kersko už po patnácté! Přátelé Hrabala, nenechte si ujít tradiční akci v sobotu 18. května! Pozvánky str. 13 Polabská Vonička znovu roztančí Nymburk Letos 1. června se již po sedmnácté setkáme pod hradbami na Folklórním festivalu Polabská vonička. Úvodem Slovo místostarosty Vážení občané, těsně před redakční uzávěrkou zpravodaje jsme se dozvěděli, že jsme získali dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. Ministerstvo pro místní rozvoj městu z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť přidělilo požadované další čtyři miliony korun. V nejbližších dnech proto vypíšeme veřejnou soutěž na výběr zhotovitele zakázky, jejíž celková odhadovaná cena je do deseti milionů korun. Podrobnosti o rozsahu a přibližný časový harmonogram celé investiční akce vám přineseme v příštím zpravodaji. Rozdělení akce do dvou etap se nám tedy dotačně vyplatilo. Zdeněk Vocásek Z Obsahu Město podporuje kulturu i sociální projekty 3 Starosta ocenil čtenářku roku Ukončení projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb 6 V sobotu 4. května začíná cyklistická sezona 8 Pravěká mohyla se otevřela 18. dubna Unikátní archeologický nález je nyní veřejnosti přístupný během turistické sezony. Mohylový hrob, obložený šikmo postavenými balvany, z pozdní doby kamenné objevila při archeologickém průzkumu v roce 1994 PhDr. Pozvánka Vážení spoluobčané, Tištěno na recyklovaném papíru veřejné zasedání Zastupitelstva města Nymburk se bude konat ve středu 27. května 2013 od 17 hodin v Malém sále Obecního domu. Podrobný program naleznete na webových stránkách města v sekci Úřední deska a na úřední desce před úřadem, a to od 16. května Karla Motyková, DrSc., spolu s PhDr. Hedvikou Sedláčkovou, CSc. V roce 2010 vyrostla nad hrobem moderní stavba z dílny architekta Josefa Matyáše. V loňském roce město pracovalo na zpřístupnění celého objektu, byl natočen animovaný Příběh mohyly a rozhovor s Karlou Motykovou obojí si nyní můžete v mohyle prohlédnout. Turistické informační centrum také vydalo publikaci pro děti a nechalo vyrobit turistickou vizitku. Ať se vám mohyla líbí! Slavnostního otevření pravěké mohyly se zúčastnilo více než sto lidí Muzeum strašidel až Přijďte se bát do sklepení pod radnicí na Náměstí Přemyslovců! denně od 10 do 16 hodin Tištěno na recyklovaném papíru

2 Foto a text: Markéta Tomčíková aktuality Město podporuje kulturu i sociální projekty V červnu odstartuje druhé kolo grantů, žádat bude možné o podporu projektů v oblasti kultury, sportu a společenského života a také v sociální oblasti. Žádosti o granty bude možné podávat od 1. do 30. června. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude možné v kulturní oblasti žádat o podporu projektů, které se uskuteční od 1. července do 31. prosince Interaktivní formulář žádosti o poskytnutí grantu je přístupný na internetových stránkách města Nymburk Žádost o grant musí být podána výhradně prostřednictvím internetové aplikace, připomněl Zdeněk Vocásek. Za doručenou se považuje žádost, která byla přijata elektronickou podatelnou a bylo této žádosti přiděleno číslo. O přijetí a stavu žádosti je zasílána žadateli zpráva prostřednictvím zadané ové adresy. V prvním kole bylo v kulturní oblasti podpořeno celkem padesát sedm projektů, v sociální oblasti pak jedenáct žádostí. Seznam všech podpořených akcí je k dispozici na webových stránkách města v sekci tiskové zprávy. Pro druhé kolo bude v kulturní oblasti k dispozici zhruba 750 tisíc korun, sdělil Zdeněk Vocásek. Mimo grantový systém schválila rada města poskytnutí příspěvku Lince bezpečí ve výši deset tisíc korun. Služby této linky jsou určeny dětem a dospívajícím v krizi nebo obtížné životní situaci. Linka je dostupná na telefonním čísle a jejím základním cílem je umožnit řešit nepříznivou situaci již v období, kdy není tak závažná, řekl Zdeněk Vocásek. V roce 2012 přijali pracovníci Linky bezpečí celkem hovorů. Nejvíce volající řešili problémy s láskou a partnerstvím, problémy sexuálního zrání, osobní témata a vztahy mezi vrstevníky a v rodině. Podle Vocáska rada dále schválila příspěvek Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Nymburk ve výši pěti tisíc korun na uspořádání krajské soutěže první pomoci a příspěvek na provoz kolínské protialkoholní záchytné stanici. Rada rozhodla, že záchytné stanici poskytneme tři tisíce korun za každého klienta s trvalým bydlištěm v Nymburce, který zde bude letos hospitalizován, upřesnil Vocásek. V prvním kole získala grant například TJ Lokomotiva Nymburk na uspořádání Mistrovství ČR v dračích lodích Foto na titulní straně: M. Tomčíková, Lukáš Kadava, Městská knihovna Nymburk Jaroslava Potorová. Miloš Petera a Helena Liptáková zdravotnictví Zaměstnanci nemocnice se sešli s vedením a radou města Setkání se uskutečnilo v pondělí 8. dubna. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery se město spolu s ředitelkou snaží řešit problém finančního propadu, který je způsoben novou úhradovou vyhláškou a zvýšením DPH. Bohužel v současné době je ve všech zdravotnických zařízeních obdobná situace. Se zaměstnanci jsme proto především probírali nastavení nového směnného systému a další provozní problémy. Velmi si vážím práce, kterou odvádějí lékaři, zdravotní sestry i ostatní personál nemocnice. Myslím si, že je dobře, že je majitelem nemocnice město. Bohužel nás to bude v budoucnu něco stát. Mohu ujistit občany i zaměstnance nemocnice, že jednáme s pojišťovnami o nasmlouvání lůžek následné péče, což by nám v budoucnu mělo ekonomicky pomoci, sdělil starosta. Město vypsalo veřejné zakázky na radiodiagnostické a sonografické pracoviště a na výměnu oken v pavilonech B a B1. Na setkání také informovala ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská zaměstnance a vedení města o uzavření kolektivní smlouvy. Starosta ocenil čtenářku roku 2012 V rámci Měsíce čtenářů se knihovna rozhodla ocenit Čtenáře roku Podle ředitelky Městské knihovny Nymburk Heleny Liptákové je statisticky dokázáno, že ženy čtou častěji než muži. Není tedy žádným překvapením, že čtenářkou roku se stala žena, a to paní Jaroslava Potorová. Paní Potorová je naší registrovanou čtenářkou od roku 1999 a v roce 2012 přečetla úctyhodných 374 knih, řekla Helena Liptáková. Starosta města Nymburk Miloš Petera předal Čtenářce roku 2012 drobnou pozornost. Paní Potorové z celého srdce blahopřeji. Číst a poznávat je jednou z nejdůležitějších schopností nás všech. Přeji proto naší knihovně více podobných čtenářů, řekl Miloš Petera. Čtenářkou roku 2012 do 15 let se stala Dominika Juráčková z Kamenného Zboží. Strážníci kontrolovali cyklisty Koncem března proběhla již druhá večerní akce zaměřená na neosvětlené cyklisty. V terénu se podle Tomáše Řeháka pohybovala dvě vozidla se čtyřčlennými hlídkami. Strážníci kontrolovali cyklisty na železničních přejezdech ve Zbožské a Tyršově ulici, na Palackého třídě a jedno vozidlo se pohybovalo ulicemi města. Celkem jsme zaznamenali 33 cyklistů, kteří byli řádně osvětleni a devět neosvětlených. Přestupky jsme řešili domluvou a blokovými pokutami. Všem provinilcům jsme v rámci prevence předali osvětlení na jízdní kolo. Akce proběhla bez komplikací, cyklisté reagovali vesměs kladně. V příštích měsících budeme v podobných bezpečnostních kontrolách pokračovat, sdělil Tomáš Řehák. 2 3

3 Aktuality Kino Sokol čtvrt roku po digitalizaci Rada města vzala na vědomí informační zprávu o provozu městského kina Sokol po modernizaci promítacích technologií. Nymburské kino provozuje Městské kulturní středisko. Podle Lukáše Kadavy navštívilo kino od 1. prosince 2012 do 28. února 2013 celkem diváků. Ve stejném období v roce 2011 až 2012 to bylo 589 diváků. Průměrný počet diváků na jedno představení se po modernizaci zvýšil z 19 na 37, což je skoro stoprocentní nárůst, vypočítal vedoucí kina. Digitalizace nám umožnila uvádět filmy v den premiéry, což se povede zhruba třikrát do měsíce. Nezdráháme se však vrátit k prověřeným titulům i několik měsíců po jejich uvedení. Osvědčilo se nám to v případě snímků Adriana a Marie Vítů město opraví okna na budově gymnázia Město Nymburk vypsalo 18. února veřejnou zakázku malého rozsahu na repasování oken v budově gymnázia. Rada města Nymburk schválila na svém zasedání 27. března jako nejvýhodnější nabídku společnosti O. K. OKNA s. r. o. z Domažlic s nabídkovou cenou Kč bez DPH.V rámci zakázky bude provedena repase 26 oken na jižní straně budovy. Město Nymburk v březnu požádalo o dotaci na tuto investiční akci Ministerstvo kultury ČR. Akce by měla být realizována devadesát dnů od podpisu smlouvy o dílo. Firma O. K. Okna se zavázala poskytnout záruku v délce 60 měsíců. Anna Karenina či Babovřesky. Snažíme se také divákům nabízet nejen komerčně úspěšné projekty, ale i lahůdky filmové klasiky. V programu je diváci najdou pod označením Art kino. Dále jsme rozjeli projekt ŽIVĚ. Záznam vystoupení zpěváka Petera Gabriela vidělo třicet diváků, v květnu uvedeme záznam klasického koncertu v podání světoznámého orchestru The Philadelphia Orchestra pod vedením dirigenta Yannicka Nézet-Séguina, sdělil Lukáš Kadava. Další dramaturgickou novinkou je Filmjukebox, o němž jsme čtenáře zpravodaje informovali minulý měsíc. Návštěvníci kina také mohou od prosince využít nabídku občerstvení v kiosku ve vstupní hale. V plánu je postupné přetvoření foyer do podoby blízké útulné kinokavárně. Digitalizace kina nepřinesla bohužel jen lepší a technicky kvalitnější program, ale také zvýšení cen vstupného. Podle Lukáše Kadavy určuje cenu vstupného distributor. Výsledná cena pro běžného diváka je souhrnem minimální ceny určené distributorem, k níž se přičte jedna koruna jako povinný poplatek Fondu kinematografie. Městské kulturní středisko jakožto provozovatel kina tedy nemá na ceně vstupného žádnou marži, řekl Kadava. Nenechte si ujít květnový projekt ŽIVĚ Sestry Vítů mají talent K recitaci nestačí jen mít dobrou paměť poroty na soutěžích hodnotí přirozenost projevu, uměleckou hodnotu textu, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat i celkovou úroveň a kulturu projevu. Na část těchto úkolů se připravily Adrianka Vítů (6 let) a Maruška Vítů (12 let) v recitačním kroužku ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Jitky Svobodové Fabiánové, část jejich úspěchu spočívá v jejich přirozenosti, schopnosti empatie a v rodinném zázemí. Starší Marie zažívá úspěchy již opakovaně například v minulém školním roce se probojovala až na celostátní přehlídku mladých recitátorů do Svitav. V letošní soutěži Dětská scéna 2013 postoupily obě sestry z okresního do krajského kola v Kolíně, kde byly opět mezi nejlepšími. Adrianka obdržela jednu ze dvou udílených cen poroty pro první kategorii, Maruška dostala ve třetí kategorii čestné uznání. Maruška své nadání uplatňuje také v nymburském divadelním spolku Hálek. Marie a Adriana Vítů o těchto talentech do budoucna jistě ještě hodně uslyšíme! ZŠ Komenského Nymburk inzerce Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby Text: M. Tomčíková. Foto: MěKS Nymburk, ZŠ Komenského Nymburk Foto: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk Platné označení vozidel Toto označení již není platné INFORMACE pro OBČANY MĚSTA S ÚŘEDNÍ EVIDENČNÍ ADRESOU V SÍDLE OHLAŠOVNY Městský úřad Nymburk upozorňuje občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. 163, že s účinností od 1. dubna 2013 nebude MěÚ přebírat poštovní zásilky občanům, kterým byl zrušen údaj o trvalém pobytu. Uvedení sídla ohlašovny do občanského průkazu je pouze úřední evidenční adresou a úřad není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Městský úřad ovšem umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení. Doručování svých zásilek musí každý takový občan řešit přímo s Českou poštou, s. p., případně s odesílateli. Je pouze na odpovědnosti jednotlivých občanů, zda si zajistí doručování na jinou adresu (dle ust. 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel tj. adresa pro doručování zapsaná v evidenci obyvatel). Podrobná informace k dané problematice je zveřejněna na webových stránkách města Nymburk. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk ocenilo zasloužilé členy Na výroční schůzi, která se uskutečnila 23. března 2013, byli oceněni zasloužilí členové nymburského územního sdružení Českého svazu zahrádkářů. Podle předsedy sdružení Miroslava Pánka má český zahrádkářský svaz Nymburk členů a je jednou z největších organizací na okrese. Schůze se zúčastnil také místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík. Vyznamenání Zlatá růže získal Jaroslav Šimůnek ze zahrádkářského svazu z Nymburka, vyznamenání za zásluhy o Český zahrádkářský svaz si pak odnesli Jitka Jonáková z Poděbrad a Josef Svoboda z Lysé nad Labem, řekl Miroslav Pánek. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za jejich práci. Více informací o Územním sdružení Českého zahrádkářského svazu Nymburk naleznete na Ocenění zahrádkáři aktuality ZMĚNA označení do motorového vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Pozor průběžná výměna probíhá na Městském úřadu Nymburk, odbor sociálních věcí, budova B, 1. patro Co je třeba pro vyřízení výměny: Osobně se dostavit na MěÚ Nymburk, odbor sociálních věcí. Předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Předložit občanský průkaz. Mít jednu barevnou fotografii současné podoby o rozměru 3,5 cm x 4,5 cm. Vrátit původní označení do motorového vozidla. Rada města schválila maximální cenu za přiložení tzv. botičky Podle nařízení města zaplatí řidiči za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu motorového vozidla 500 korun. Stanovená cena je maximální a závazná na celém území města Nymburk. Podle Tomáše Řeháka z Městské policie Nymburk se přiložení a odstranění tzv. botičky provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, pak na náklady provozovatele vozidla. V případě, že řidič najde vozidlo s botičkou, musí počítat také s tím, že s ním bude projednán přestupek, za nějž mu může být navíc uložena bloková pokuta až do dvou tisíc korun. Přestupek ale může být v jednotlivých případech řešen i domluvou, sdělil Tomáš Řehák. Pokud na svém vozidle najdete tzv. botičku, volejte na tel. číslo Řidiči se nemusí bát, že si přiložené botičky nevšimnou. Strážníci totiž na boční okénko u řidiče umisťují výstražné samolepky s upozorněním. inzerce andrlík petr fotograf svatby těhotné novorozenci děti portrét jednoduché, přirozené a originální fotogra e Udělejte radost sobě i blízkým a využijte profesionálních služeb našeho ateliéru. Originalita a individuální přístup. Více informací naleznete na webových stránkách. 10% sleva při předložení tohoto kupónu na veškeré námi nabízené služby 4 5

4 Foto: Marek Velechovský, text: Ivan Černovský seriál o sociálních službách Ukončení projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb V březnu letošního roku ukončilo město Nymburk dvouletý projekt zaměřený na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb. Během uvedeného období bylo ve spolupráci s veřejností a zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb uskutečněno mnoho aktivit, sdělil místostarosta PhDr. Pavel Fojtík. V rámci projektu se podařilo obnovit setkání pracovních skupin, provést nová šetření zaměřená na potřeby obyvatel města, vytvořit rámec pro grantový fond, z něhož město Nymburk podporuje sociální oblast. V závěrečné etapě projektu pak vznikl nový strategický dokument města v sociální oblasti Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města Nymburk na období Projekt byl ukončen závěrečným setkáním zapojených účastníků z řad zástupců města Nymburk, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a veřejnosti. Fotografie jsou k dispozici v galerii umístěné na webu města. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85 % Státní rozpočet ČR 15 % Projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce (reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/ ) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Závěrečné setkání účastníků komunitního plánování inzerce Foto: Strejda Burger Text: Ivan Černovský V Nymburce je první tréninková kavárna Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav spustilo v Nymburce novou službu. Jedná se o tréninkovou kavárnu, kde najdou v rámci chráněných pracovních míst uplatnění lidé s duševním onemocněním. Klienti tak mají možnost v otevřeném prostředí trénovat, respektive obnovovat pracovní a sociální dovednosti, které jsou potřebné na otevřeném trhu práce. V rámci pracovního nácviku se vychází z individuálních potřeb klienta, přičemž je kladen důraz na nácvik zvládání pracovní zátěže, posílení sociálních a komunikačních dovedností, podporu samostatnosti a posílení Nymburská sebevědomí. Kavárnu naleznete na Palackého třídě v prostorách Strejda tréninková kavárna Burgeru vedle bývalého městského úřadu. Více informací o provozu kavárny vám poskytne Mgr. Tereza Hájková, Realizace projektu Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb Město Nymburk od 1. dubna 2013 realizuje navazující projekt zaměřený na podporu rozvoje komunitního plánování sociálních služeb. Mezi cíle představovaného projektu patří například implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních a návazných služeb města Nymburk na období 2013 až Dále rozšíření plánování do obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Nymburk a vytvoření elektronického informačního systému v oblasti sociálních služeb, který veřejnosti umožní snadno vyhledávat aktuální informace se sociální tematikou. Na podporu procesu plánování sociálních služeb již město úspěšně získalo finanční prostředky z externích zdrojů i v minulých letech. Veškeré aktivity spojené s komunitním plánováním budou mezi roky 2011 až 2015 financovány ze strukturálních fondů EU. Máte zájem se zapojit, podělit se o zkušenosti či vyjádřit své názory? Kontaktujte Ivana Černovského, koordinátora komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce, tel , meu-nbk.cz. Základní údaje o projektu Termín realizace: Výše podpory: Kč Zdroje: ESF OP LZZ 85 % Státní rozpočet ČR 15 %. Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 05/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: x257mm_nymburskyzpravodaj_duben.indd 1 4/15/13 11:39 AM 7

5 sport V sobotu 4. května začíná cyklistická sezona Architekt Jan Ritter a občanské sdružení Labská stezka zvou všechny na otevření sezony na cyklotrasách podle řeky Labe. 8 Prezence účastníků i sraz diváků budou v sobotu 4. května mezi 8. a 9. hodinou v Nymburce Na Přístavě za hudebního doprovodu skupiny Trampstejk. Nebude chybět Grilovačka Rádia Jizera a atrakce pro malé i velké. První etapou Tour de Labe 2013 Nymburk Hradec Králové zahájíme letošní šestiměsíční seriál jízd Tour de Labe pro všechny. Účastníci si mohou vybrat z řady kategorií o délkách 6, 12, 14, 30, 38, 60, 75 a 98 km. Délky a průběhy tras i časy startů uvádíme na případně se je dozvíte přímo na startu. Mezi 9. a 10. hodinou postupně vyrazí cyklisté všech věkových kategorií. Nebudou chybět handicapovaní, kteří zmapují bariéry, šikmé úseky a nájezdy na mosty, abychom naši trasu mohli následně doporučit vozíčkářům jako součást projektu Labská stezka od pramene k moři bez bariér. V rámci hesla Labská stezka pro všechny zapůjčí firma KOSTKA KOLOBKA Hanušovice komukoliv zdarma koloběžky, které jezdí z kopce samy a které si zájemci mohou vyzkoušet, případně i objednat. Pro testování koloběžek poslouží několik okruhů, základní vede parkem pod středověkými hradbami. Poznávací atrakcí bude jízda po obou březích Labe Po stopách Bohumila Hrabala, s výkladem člena Společnosti přátel starého Nymburka, která povede také kolem škol, jež Hrabal navštěvoval i Postřižinského pivovaru, kde žil. Nejdelší bude okruh Nymburk Poděbrady Nymburk opět po obou březích Labe s průvodcem. Jízdy Tour de Labe budou již individuální s možností návratů vlakem. Aktuální informace a mapy najdete na webu Akce Na Přístavě je plánovaná jako dopolední. Na přípravě akce se podílí handicapovaní spoluobčané. Jan Ritter Akci podpořilo město Nymburk Příležitost k seznámení Sprinty Nymburk V sobotu 8. června si nenechte ujít ojedinělou akci, kterou za podpory města Nymburk připravují sportovní klub SK Meteor Kačerov Praha a skauti z Modré flotily. Na závody v orientačním běhu Sprinty Nymburk přijedou závodníci z celé republiky. Na podobných akcích se scházejí kamarádi s celými rodinami, aby se proběhli nejen rodiče, ale i děti a mládež. Organizátoři připravují celou škálu různých tratí, takže si může každý vybrat podle své výkonnosti, věku a zdatnosti. V Nymburce se uskuteční dva závody. Na dopoledne, kdy se závodníci budou pohybovat přímo v centru města, se připravují tratě městského sprintu, což je poměrně mladá odnož orientačního běhu. Odpoledne pak budou tratě převážně v prostoru za řekou Labe v lesoparku na Ostrově. Dopolední akce je součástí seriálu žebříčkových závodů Prahy a Středočeského kraje. Odpolední klání bude přístupné nejen závodníkům ze žebříčku, ale je koncipováno jako zcela otevřená veřejná akce. Zúčastnit se mohou všichni zájemci, občané Nymburka, mládež, ba i senioři všichni budou mít prostor pro seznámení se s tímto populárním sportem. Pro závod tohoto typu se vždy připravuje speciální mapa, která se poněkud liší od běžných turistických map. Po skončení závodu zůstává závodníkovi a ten se pak může kdykoliv do prostoru závodů vrátit, znova si trať projít nebo proběhnout, analyzovat postupy a chyby. Vzhledem k tomu, že tato mapa je poněkud odlišná, doporučuje pořadatel seznámit se s tímto typem závodů předem např. prostřednictvím webových strá- nek Českého svazu orientačních sportů, kde nalezne vše nejen o mapě, ale i o organizaci závodů a jejich průběhu (www.orientacnisporty.cz/cz/co-jsou-orien- tacni-sporty). Informace o závodech, které se uskuteční v Nymburce 8. června, naleznete na webových stránkách cz/ob/nymburk/. Přijďte se dopoledne podívat a povzbudit závodníky. Odpoledne se pak můžete aktivně zúčastnit veřejného závodu a nebojte se, pořadatelé budou připraveni vám podat pomocnou ruku a poradit, jak se neztratit a jak se vyznat v mapě. Nemusíte hned běžet, i při chůzi lze dosáhnout dobrých výsledků. Mgr. Jiří Čenovský Závody v orientačním běhu si užijí malí i velcí Foto: Jan Erlbach Foto: Břetislav Koč Foto a text: Společnost E Text: GLE o. p. s. Společnost E pomáhá lidem s epilepsií Cílem společnosti je boření předsudků o epilepsii, zlepšování povědomí o této nemoci a podpora těch, pro něž se stala životní výzvou. Jedním z pilířů činnosti neziskové organizace, kterou založili v roce 1990 rodiče a přátelé osob s epilepsií, je poradenská činnost ve všech oblastech, které mohou být pro nemocného problematické. Společnost E tak poskytuje odborné sociální poradenství, zprostředkovává konzultace s právníkem a pokrývá samozřejmě i oblast zdravotní díky své spolupráci s epileptology, neurology, psychology, psychiatry a dalšími specialisty. Protože velkým břemenem, možná větším než nemoc samotná, je pro lidi s epilepsií Tento projekt realizuje GLE o. p. s., česká pobočka londýnské společnosti Greater London Enterprise. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Účast na aktivitách projektu je pro cílové skupiny zcela zdarma. Do projektu se mohou zapojit osoby starší 50 let a cizinci žijící na území Středočeského kraje, sociální stigma, které s sebou bohužel pořád nese, klade Společnost E velký důraz na informovanost. Stejně důležité, jako nabídnout veřejnosti pravdivější obraz o epilepsii, je poskytnout lidem, kteří se s ní vyrovnávají, oporu pro plnohodnotnější zapojení se do společenského života a prostor, aby si vytvořili vlastní přátelské zázemí. I proto pořádá Společnost E letní pobyty, na nichž si jejich účastníci mohou užít přírody, ať už u moře, nebo v Česku, a vychutnat si dovolenou s novými přáteli. kteří při vstupu do projektu nepodnikají. Na jaře 2013 jsme pro vás připravili řadu aktivit a mezi nimi mimo jiné novinku v podobě dvoudenního kurzu s názvem Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání. Kurzy probíhají v dopoledních hodinách. Data a místa konání jednotlivých aktivit naleznete v přiložené tabulce nebo na Další informace vám rádi aktuality Nabídka bezplatného vzdělávání a poradenství Hledáte zaměstnání a nedaří se vám? Uvažujete o zahájení podnikání? Zapojte se do projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. Letošní letní menu Společnosti E má tři položky: V týdnu od 17. do 24. srpna mohou lidé s epilepsií vyrazit do krásné přírody u Staré Olešky u Děčína. Pro všechny případy bude k dispozici lékařský dohled, ostatně stejně jako na letním pobytu v chorvatské Bašce Vodě (30. srpna až 8. září). Nabídku poskytneme na telefonních číslech či /6. Najdete nás na adrese Tyršova 7, Praha 2 nedaleko stanice metra poté uzavírá dětský integrovaný tábor, na němž budou o jeho malé účastníky pečovat vedoucí, praktikanti, lékař a případně asistenti, plně obeznámení s jejich lékařským stavem a potřebami od 13. do 23. července. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Služba je určena i obyvatelům našeho města Šťastné stáří očima dětí ročník výtvarné soutěže pro děti! Cílem projektu je odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života. Soutěž je určena pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v ČR ve věku do 15 let. Do soutěže lze přijmout plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou (s výjimkou křídy): malby, kresby, grafiky, koláže apod. formátu maximálně A3, fotografie ve formátu jpg a jpeg o velikosti min. 800 x 600 bodů zaslané výhradně elektronicky na Uzávěrka soutěže je 30. června Bližší informace o soutěži podá Mgr. Magda Dohnalová, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904, Tábor, tel , a Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR. I. P. Pavlova. Účastníci projektu mohou využít i možnosti proplacení jízdného na jednotlivé aktivity projektu. Kurzy s využitím počítače Základy počítačové gramotnosti Praha, 13. až Nácvik dovedností pro podnikání ve fiktivní firmě s využitím počítačů Praha, Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání Praha, Job kluby První krok k získání práce a Jak efektivně hledat práci Praha, Upoutejte pozornost motivačním dopisem a Vytvořte si kvalitní životopis Praha, Komunikace se zaměstnavateli a Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu? Praha, Úspěšný pracovní pohovor a První den v zaměstnání Praha, středa

6 inzerce PLAVEME SE ZPŠ DO KONCE KVĚTNA ZDARMA pro pojištěnce ZPŠ i pro všechny nové pojištěnce, kteří se k ZPŠ zaregistrují. Každou sobotu v Mladé Boleslavi, každé úterý v Rychnově nad Kněžnou, každou středu v Jičíně a každý čtvrtek v Jilemnici. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách. Při vstupu do bazénu je nutné se prokázat platným průkazem pojištěnce ZPŠ (tzv. EHIC). V případně nových pojištěnců kartičkou nového pojištěnce ZPŠ, kterou obdržíte při registraci na ZPŠ. PEKAŘSTVÍ Dnešní pečivo s 50 % slevou 17:30-18:30 konzumní chléb 1100g 28,50 Kč 14,30 Kč rohlík sypaný mákem a solí 2,90 Kč 1,50 Kč anglický rohlík 16,50 Kč 8,30 Kč škvarková placka 9,90 Kč 5 Kč cereální rohlík 7,90 Kč 4 Kč kulatý koláč - různé náplně 12,50 Kč 6,30 Kč vázaný koláč - různé náplně 12,50 Kč 6,30 Kč listový trojhránek 12,50 Kč 6,30 Kč budova KB, vchod z ul. U Staré sladovny 1x CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA (6NI) uplatníte po předložení inzerátu k leteckému zájezdu max.1 kupon/smlouva pro objednávky v květnu 2013 kobliha meruňková 7,90 Kč 4 Kč a mnoho dalších pekařských výrobků s 50 % slevou Nymburk hlavní nádraží Palackého třída Maršála Koněva U Cukrovaru Albert Poděbradská ECIN obchodní s.r.o. Maršála Koněva 33, Nymburk 10 11

7 kultura Muzejní noc tentokrát s obojživelníky Polabské muzeum Vlastivědné muzeum Nymburk vás srdečně zve 17. května od 18 do hodin na muzejní noc. Muzejní noc bude provázána s probíhající výstavou Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši. Výstava velkoformátových fotografií je doplněna o ukázku živých zástupců a přibližuje svět opomíjených obojživelníků. Na fotografiích jsou zachyceny životní projevy těchto Hrabalovo Kersko už po patnácté! Nenechte si ujít tradiční kulturní akci tentokrát 18. května! Scénář bude tradiční: Dopoledne procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád, odpoledne slavnost v zahradě Lesního ateliéru Kuba. Kvákající sameček rosničky zelené s nafouknutým hrdélkem živočichů, představeny jsou všechny druhy obojživelníků České republiky včetně modrých žabáků (skokana ostronosého) a obojživelníka roku 2013 (čolka velkého) a další zajímavé druhy z celého světa. Jedinečným exponátem je obří pulec blatnice skvrnité. Hrabalova cyklojízda odstartuje v 10 hodin. Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí. Každý účastník obdrží při startu očíslovanou Hrabalovu putovní knížku, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod. V 10 hodin také začíná tradiční dopolední procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Pramene v Kersku. Pro turisty i cyklisty je na letošní rok vyhlášena soutěž o netradiční hrabalovské zavazadlo. Přijďte s kočkou na zádech, s bandaskou plnou piva nebo s kufrem plným Hrabalových knih, každý podle své fantazie. Nejoriginálnější zavazadla odměníme během odpoledního programu. Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás od 13 hodin připraven bohatý program, během kterého můžete zhlédnout hrabalovskou dramatizaci Jana Řehounka v podání DS Hálek Nymburk a můžete se setkat s mnoha Rámcový program: Přednáška Martina Šandery o obojživelnících (18 až 19 hodin.) Průběžně od 19 hodin: komentovaná prohlídka výstavy Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši a soutěž k výstavě, skákání jako žáby. Ukázka krmení živých obojživelníků, ukázka hlasů žab, besedování o praktické ochraně obojživelníků. zajímavými hosty, mimo jiné i se Zdeňkem Srstkou. K poslechu zahraje kapela FLEXIBAND, dívčí skupina PŘELET M.S. a písničkář Stanislav Haláček. Programem provede Jarda Kříž. Autobus do Kerska a zpět zdarma odjezdy: Nymburk, Hlavní nádraží: 9.00 hod. Nymburk, Nám. Přemyslovců: 9.05 hod. Zvěřínek, Temac: 9.15 hod. Sadská, náměstí: 9.25 hod. Třebestovice, obecní úřad: 9.35 Podle počasí a aktuálního výskytu obojživelníků může být zařazena exkurze na žabí koncert (kvákání žab) nedaleko muzea, přibližně od 21 nebo hod. Změna programu vyhrazena! Vstupné dobrovolné. Bližší informace: RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel , nebo tel Párek skokanů ostronosých hod. Sadská, Modrá Hvězda: 9.45 hod. Hradišťko, aut. zastávka 9.50 hod. Kersko, U Pramene hod. Kersko, U Kubů hod. Hradišťko, aut. zastávka: hod. Sadská, Modrá Hvězda: hod. Třebestovice, obec. úřad: hod. Sadská, náměstí: hod. Zvěřínek, Temac: hod. Nymburk, Nám. Přemyslovců hod. Nymburk, Hlavní nádraží: hod. V loňském roce byl start cyklojízdy pojat skutečně umělecky x Text a foto: Martin Šandera Text a foto: Městská knihovna Nymburk Foto: Markéta Tomčíková Text: Martina Martincová, foto: Lukáš Kadava Kostel Českobratrské církve evangelické Zvonění Zahájení se zpěvem a čtením z bible Čtyři sta let Bible kralické Přednáška Jana Roskovce, Th.D. při příležitosti čtyřstého výročí Bible kralické Koncert folkové skupiny Pranic Písně vlastní tvorby zahrají Ondřej Halama, Míťa Meier, Jan Dekány Závěrečné ztišení s požehnáním Během večera je připravenprogram pro děti, posezení s ostatními členy sboru. Komentovaná prohlídka kostela. Přivítáme zde šest skvělých dětských folklórních souborů z Čech a Moravy. Diváci se mohou těšit na domácí soubor Šáteček, Holúbek, Kalamajku, Pomněnku, Hrozének a Dubinku. Samotný program začne v sobotu 1. června 2013 Kostel sv. Jiljí Mše svatá Povídání na téma K čemu slouží kostel Mgr. Jaroslav Krajl Cestování po Keni O zážitcích z cest budou vyprávět M. Hájek a P. Touš Varhanní ochutnávka Varhany předvede Jozef Greš Koncert Eva Henychová Zrcadlení Ztišení a poděkování za Noc kostelů Kostel sv. Jiří Odemknutí kostela sv. Jiří a zpřístupnění interiéru veřejnosti Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří v 10 hodin průvodem. Ten odstartuje od Středního odborného učiliště v Kolonii a projde Palackého třídou na Náměstí Přemyslovců, kde všechny soubory předvedou krátké vystoupení. Odpolední program začne ve 14 hodin pod hradbami. V případě pozvánky Noc kostelů plná tajemství v pátek 24. května Nenechte si ujít jedinečnou možnost navštívit čtyři nymburské kostely a užít si zajímavý kulturní program. Motto letošní Noci kostelů zní: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. Polabská Vonička znovu roztančí Nymburk Letos 1. června se již po sedmnácté, pokud počasí dovolí, setkáme pod hradbami na Folklórním festivalu Polabská vonička. Vonička nabídla v loňském roce tradici nejen z našich luhů a hájů O stavebních dějinách a umělecké historii kostela a bývalého hřbitova Vystoupení nymburského violoncellového tria/junioři Vystoupení nymburského violoncellového tria/senioři Charitativní koncert Tara fuki Duo zpívajících violoncellistek Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří Uzamčení kostela Husův sbor Zahájení Prohlídka věže Stanislav Kubín: Lahodná vteřina Recitál poezie a hudby Saxharem Koncert saxofonového kvarteta Společné zpívání (i návštěvníků) s doprovodem varhan Ztišení, společná modlitba Závěr Interiér kostela sv. Jiljí nepříznivého počasí bude akce přesunuta do Obecního domu. Milým překvapením bude vystoupení malého bubeníka Honzíka Černého, které je připraveno zhruba kolem šestnácté hodiny odpolední. Festival pořádá Městské kulturní středisko a je hrazen z rozpočtu města Nymburka. Záštitu nad festivalem převzali starosta města Ing. Miloš Petera a PhDr. Ivo Šmoldas. Přijďte si poslechnout lidové písničky, obdivovat krásu krojů a vyjádřit obdiv těm, kteří v této těžké a uspěchané době věnují volný čas mládeži a toto staré bohatství předávají z generace na generaci....ale i ze zahraničí x 12 13

8 inzerce Jak šel čas Nymburkem historie V rámci akce Brány památek dokořán, jež proběhla 18. dubna, mohla veřejnost navštívit dvě nymburské architektonické památky, které prozatím přístupné nejsou vilu bývalého mlýna Bašta a renesanční vodárnu Turecká věž až denně od 10 do 16 hodin Přijďte se bát do sklepení pod radnicí na Náměstí Přemyslovců! Vstupenky zakoupíte v infocentru O2 Prodejna Boleslavská 133, Nymburk t e Děti 10 Kč Dospělí 20 Kč Školní skupiny 120 Kč Mlýn Bašta na nástěnné malbě v prvním patře objektu Před dvěma sty třiceti lety, v roce 1783, si tehdejší majitel drahelického mlýna Bašta vystavěl nové obydlí, které v polovině devatenáctého století přebudoval mlynář Jan Tachecí do současné podoby reprezentativního sídla v klasicistním stylu. Je to jednopatrová stavba s valbovou taškovou střechou, v průčelí má šest okenních os. Nad hlavním vchodem v patře vedou dveře na železný balkon umístěný na čtyřech pískovcových JAZYKOVÁ ŠKOLA NYMBURK Novinka DOMLUVTE SE NA DOVOLENÉ Vila v roce 2012 krakorcích. Nad vchodem je v dekorativní výplni datace V místnostech prvního poschodí jsou krásné nástěnné malby s rostlinnými a figurálními motivy od Václava a Antonína Mánesových, kteří sem ve druhé polovině 19. století opakovaně zajížděli, pobývali a tvořili. Zajímavá jsou rovněž krásná kachlová kamna. Celý objekt prochází v posledních letech postupnou péčí města rekonstrukcí včetně restaurování maleb. Buon viaggio! Buen viaje! Bon voyage! Have a safe journey! Rychlokurz, ve kterém vás připravíme na cestování. Žádné vyplňování gramatických cvičení, ale potřebné fráze, které skutečně využijete! Vycházíme z reálných situací! Termín: x týdně 60ti minutová lekce Cena: Kč Materiály připravené speciálně pro tento kurz jsou již zahrnuty v ceně. S NÁMI SE NEZTRATÍTE! tel.: facebook: Jazyková škola Lingua Effect Nymburk 14 Text a foto: Jan Řehounek Tyto kurzy otevíráme v těchto jazycích a úrovních: angličtina italština španělština francouzština Začátečníci a velmi mírně pokročilí Turecká věž (vlevo) na obraze Václava Kramolína z druhé poloviny 18. století Turecká věž je o poznání starší Nymburští ji používali k zásobování vodou již od roku Původně přitékala labská voda do pěti městských kašen z dřevěné vodárny. Zmínky o ní se objevují již na počátku patnáctého století. Před rokem 1597 dřevěná vodárna spadla. Přišla ke zkáze své ta věž, kdež se voda ku potřebí a pohodlí vší obce žene a dodává. Nová, zděná vodárna byla vetknuta do průběhu hradební zdi Turecká věž v současnosti vedle mlýna. Vchází se do ní na jižní straně od mlýna půlkulatým renesančním pískovcovým portálkem. Vodárna byla v provozu do začátku první světové války, městské kašny zásobovala ještě v době, kdy už fungovala v Jízdecké ulici vodárna nová. V loňském roce město dokončilo kompletní rekonstrukci vodárenské věže, nyní se hledají možnosti jejího dalšího využití. 15

9 kultura a sport Floristika Jarní dekorace Pořádá Mateřské centrum Svítání od hod. Pro přihlášené Otevírání sezony na Labské stezce První etapa Tour de Labe pro všechny Podrobnosti na str Nymburský půlmaraton 1. ročník běžeckého závodu. Podrobnosti na str žákovský koncert studentů ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk Od v sále školy taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje skupina Rail Band Výroba dárečků maminkám Od 14 do 16 hodin v Domě dětí a mládeže (ul. 2. května 968, Nymburk). Výroba a malování srdíček a přáníček, pečení. Zdarma. Více informací v DDM nebo na tel.: , Narozeniny MC Svítání Klobouková slavnost Podrobnosti na plakátech muzejní noc Podrobné info na str. 12. Pozor, během Muzejní noci bude prodloužena otevírací doba v Muzeu strašidel na radnici hrabalovo kersko Podrobné info na str z domečku do domečku na kole i na kolečku Akce pro jednotlivce i rodiny. Příjemná projížďka po cyklostezce podél Labe z Nymburka do Poděbrad s plněním zábavných úkolů. Pořádá DDM Nymburk a DDM Symfonie Poděbrady. Start Nymburk pod hradbami od 9 do 10 hodin a v Poděbradech Ostende od 9 do 10 hodin. Startovné 20 Kč za osobu zájezd pro seniory na zámek Konopiště a do kláštera v Sázavě Pořádá Farní Charita Nymburk. Program: prohlídka zámku, skleníků, Růžové zahrady, expozice sv. Jiří, posezení v kavárničce vše je dobrovolné. Oběd v restauraci v Sázavě za zhruba 65 až 75 Kč (pokud bude zájem). Prohlídka kláštera. Mše sv. v kostele sv. Prokopa. Cena zájezdu bude stanovena později. Zájemci hlaste se u Marie Kateřiny Műllerové, tel.: , seznam.cz. Uveďte, zda chcete zajistit oběd v restauraci VII. ročník Festivalu ZUŠ Středočeského kraje V Obecním domě koncerty v 10 a ve 13 hodin, koncerty v 10 a ve 13 hodin, galakoncert od 19 hodin. Vystoupí nejúspěšnější žáci středočeských ZUŠ, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené MŠMT DŘEVOTESÁNÍ NA ŠPIČCE Druhý ročník akce pořádá VERŠ V PRAKU ve spolupráci s Divadlem Nymburk. Přijďte se podívat na výstavu soch, obrazů a fotografií. Ukázka práce jak sochařské, tak malířské na krásném místě. Čtvrtek Zahájení v 16 hodin. Pátek Akce pro fotografy, ukázka práce s modelkou (13 až 18 hodin). Sobota Akce pro děti a soutěž o nejhezčí obrázek (9 až 14 hodin). Neděle Celodenní vernisáž. Umělci: Lucie Třešňáková, Miroslav Uller, Libor Cvrk, David Houžlík, Albín Jaroslav Procházka, Jan Severa, Dušan Křivský a další noc kostelů Podrobné info na str koncert komorní hudby ke Dni matek Od hod., kaple sv. Jana Nepomuckého, koncert žáku ZUŠ B. M. Černohorského. Dětský den s Krejčíkem Honzou v neděli 26. května Letos to bude již pátým rokem, kdy Krejčík Honza zavítá do parku pod hradbami v Nymburce. Spolu s dětmi oslaví jejich svátek Den dětí a nabídne spoustu zábavy. Bude zde hrát nejen své divadelní představení s písničkami, ale opět se otevřou i soutěžní stanoviště. Soutěžních stanovišť bude dostatek, aby se netvořily fronty a budou otevřena od 10 do 13 hodin. V odpoledních hodinách se děti mohou těšit na bohatý program na velkém jevišti se střechou i mimo něj. Divadelní představení, soutěže, tanec, hry, zpívání jak s Krejčíkem Honzou, tak s jeho hosty. Jako kaž- dým rokem se mohou děti těšit na nové originální nafukovací atrakce. Vladimíra Vávrová virtuální prohlídka muzea Stáhněte si zdarma do svého mobilního telefonu aplikaci Polabi Mobile Guide (Android a iphone) a můžete si prohlédnout expozice Polabského muzea v Poděbradech, Přerově nad Labem, Nymburce a Lysé nad Labem. Pro získání celého obsahu virtuální prohlídky sejměte mobilním telefonem alespoň jeden QR kód umístěný v některé z expozic. Veškeré informace v aplikaci Polabské muzeum jsou v rámci vstupného zdarma. podělte se o hrabala! Vlastivědné muzeum připravuje na rok 2014 ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala výstavu s názvem Hrabal a Nymburk. Mnozí z vás jej pamatují, někteří šťastlivci na něj mají i památku. Pomozte s výstavou a zapůjčete do muzea předměty, texty či se s námi pro chystanou výstavu podělte o vzpomínky na velkého spisovatele, milovníka Nymburka a Polabí. Budeme rádi za jakoukoli drobnost, která obohatí náš pohled na Bohumila Hrabala a návštěvníkům muzea ukáže jeho vztah k milovanému městu a jeho obyvatelům. Veškeré zapůjčené exponáty budou majitelům po skončení výstavy v pořádku navráceny. Foto:SECY MUSICall Text: Vlastivědné muzeum Nymburk, foto: Jan Řehounek městská knihovna letem světem Výstava prací žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk Léčivý vliv meditace na lidské zdraví MUDr. Lukáš Handl představí meditaci sahadža jógy a její vědeckým výzkumem podložené příznivé efekty na lidské zdraví. Součástí přednášky bude praktická ukázka meditace. Přednáška zdarma LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky Partnerské a rodinné vztahy Přednáška z cyklu Akademie třetího věku Zdravý životní styl. Rodinné vazby, rodinné vzorce a jejich vliv na náš život. Selhání a neúspěchy. Řešení problémů. Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský poradce a supervizor, vstupné 40 Kč. Knihovna dětem DÁREK PRO MAMINKU Víte, že mají všechny maminky v neděli 12. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského oddělení a vytvořte pro ni kytičku a svícen. Od 13 hodin. Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových stránkách V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: nebo na telefonním čísle: V květnu MÁME PRO VÁS OTEVŘENO také V SOBOTU 4. května OD 9 DO 11 HOD. fotbal Krajský fotbalový přebor Neděle od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk Dobřichovice Neděle od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk TJ Tatran Rako Rakovník kultura Městské kulturní středisko Koncert pěveckého sboru Hlahol z Nymburka a pěveckého sboru Boleslav z Mladé Boleslavi Kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hod., vstupné 30 Kč hlasatelky v akci Saskia Burešová, Marie Tomsová, Alexander Hemala v Obecním domě od 19 hodin, vstupné 140 Kč Koncert Vysokoškolského uměleckého sboru z Pardubic Kaple sv. Jana Nepomuckého, vstupné 30 Kč Výstava fotografií Ing. Marka Velechovského Kaple sv. Jana Nepomuckého, ve všední dny od 10 do 16 hodin ve stínu vodárenské věže Šestý ročník folkového festivalu. Od 13 do 22 hod. V parku U Vodárenské věže. Kromě výborné muziky se návštěvníci mohou těšit na stánky s občerstvením a rukodělnými pracemi. Důležitou informací je, že i letos je vstupné na festival zcela ZDARMA. Účinkují: David Šitavanc, Kachna a Zodiac, Žofie Kabelková, Šanté, Devítka. Monty, Vasilův Rubáš, Crossband, Lážo Plážo, Hop Trop. Připravujeme: Polabská vonička Wihanovo kvarteto kaple sv. Jana Nepomuckého od 18 hodin, cena 30 Kč. PŘEDPRODEJ: MěKS, OBECNÍ DŮM, TIC klub důchodců státní svátek klub bude uzavřen Vernisáž Výstava v budově A MěÚ Nymburk, od 17 hodin Dechové cvičení na židli, státní svátek klub bude uzavřen Dechové cvičení na židli Pečujeme o zahradu a o sebe v souladu s měsícem Ing. Černovský Dechové cvičení na židli, volná zábava Proč se to říká Trhni si nohou, jdi do háje, kouká jako kakabus a jiná známá rčení, pí. Straková Dechové cvičení na židli, volná zábava Šátek šálka, módní doplněk Jeho využití ukázka, přineste si s sebou. Začátek ve 14 hodin. Volná zábava Změna programu vyhrazena. Změny budou za oknem klubu důchodců. Zájezdy budou do plánu zahrnuty dodatečně. Připravené jsou: Krušovice, Křivoklát a okolí, po stopách Jakuba Krčína. V červnu bude dále uskutečněn společný zájezd se Společností přátel starého Nymburka. Další zájezdy budou organizovány a domluveny až po otevření hradů a zámků. Řádková inzerce: Nabízíme k prodeji: Garáž, ulice Na Splavech, Nymburk, info:

10 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky kulturní tipy Program kina JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY 2. a v 19 hod., 90 Kč, 120 min. Česká komedie, která má váhu Do hubnoucího sanatoria se sjíždějí pacienti. Pro většinu se pobyt stává noční můrou... Hrají: M. Chára, K. Heřmánek jr., T. Magnusek, M. Stropnický, V. Žilková. Režie T. Magnusek SPRING BREAKERS v 19 hod., 80 Kč, 94 min. Americká krimikomedie Středoškolačky S. Gomez, H. Morris, A. Benson a V. A. Hudgens se rozhodnou vyloupit fast food. To je však pouze začátek divoké jízdy Režie H. Korine CALL GIRL ART KINO T v 19 hod., 90 Kč, 140 min. Thriller Švédsko/Nor./Fin./Ir. Pohled na Švédsko 70. let v době sexuální i společenské revolty. Režie M. Marcimain NEVĚDOMÍ T a v 19 hod., 110 Kč, 90 min. Americký akční sci-fi thriller Když na opuštěné Zemi najde Tom Cruise v troskách lodi záhadnou Olgu Kurylenko, spustí tím řetězec událostí, které ho donutí pochybovat téměř o všem. Režie J. Kosinski SMRTELNÉ LŽI P 12 T 15 T a v 19 hod., 100 Kč, 107 min. Americký thriller Richard Gere a Susan Sarandon v příběhu o tom, že moc je nejlepší alibi. Režie N. Jarecki ROK BEZ MAGORA v 19 hod., 70 Kč, 120 min. Český životopisný dokument Kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina Jirouse zvaného Magor, českého básníka, publicisty a výtvarného kritika. Režie: O. Malina-Morgenstern PŘÍBĚH MÉHO SYNA T a v 19 hod., 90 Kč, 127 min. Romantické drama, It./Špa./Chor. Láska, válka a odhalená tajemství. Hrají: P. Cruz, E. Hirsch, J. Birkin, M. Furlan. Režie S. Castellitt VELKÁ SVATBA T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Americká komedie Nejvyšší čas zahrát si na rodinu Hrají: A. Seyfried, R. De Niro, K. Heigl, R. Williams. Režie J. Zackham NAZARETH - NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAn v 19 hod., 80 Kč, 90 min. Český hudební dokument Nahlédněte do kuchyně rockové legendy. Režie M. Šmídmajer FILMJUKEBOX v 19 hod., vstupné bude upřesněno Podoby české komedie. Zvítězí Čtyři slunce, Hoří má panenko, Líbáš jako ďábel, Muži v naději, Polski film nebo Probudím se včera? VELKÝ GATSBY T 20. a v 19 hod., 90 Kč, 90 min. Australské romantické drama Klasický romantický příběh. V hlavních rolích L. DiCaprio, C. Mulligan a T. Ma- guire. Režie B. Luhrmann KŘÍŽ CTI v 19 hod., 90 Kč, 101 min. T T 15 Válečné drama, Švédsko/Norsko Nad drsnou norskou divočinou se sestřelí angličtí a němečtí piloti. Přežijí krutou zimu? Režie P. Næss KOVÁŘ Z PODLESÍ 24. a v 17 hod., 100 Kč, 100 min. Pohádka pro celou rodinu, ČR/SR Na vesničku Podlesí padla klatba zlých houbových víl a ve vsi se navíc objevil Drak... Hrají: B. Polívka, J. Somr, M. Markovič, J. Pecha. Režie P. Göbl PHILADELPHIA ORCHESTRA: G. MAHLER & R. STRAUSS PROJEKT ŽIVĚ v 19 hod., 150 Kč, 120 min. Záznam houslového koncertu světoznámého orchestru. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin. Housle Hillary Hahn. RYCHLE A ZBĚSILE v 19 hod., 120 Kč, 110 min. Americká akční krimi Agent Hobbs chce dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří snadno a rychle zmizet. Hrají: G. Carano, V. Diesel, D. Johnson,. Režie J. Lin ROZKOŠ V OBLACÍCH T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Španělská komedie Nad Mexickým zálivem se porouchá letadlo a jeho osazenstvu nezbývá, než si naposledy pořádně užít života Hrají: B. Suárez, C. Roth. Režie P. Almodóvar KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 30. a v 17 hod., 110 Kč, 90 min. Americká animovaná komedie Mary Katherine musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět. Režie Ch. Wedge 5.990, ,- ROMANTICKÁ KORSIKA PAŘÍŽ a DISNEYLAND na cestách Kdo říká, že na cestách člověk moudří! Ten ví o čem mluví... tak proč neochutnáte kousek Evropy i Vy? Londýn Kč, Bavorsko Kč, Švýcarsko Kč, Paříž a zámky na Loiře Kč -10% RAKOUSKO PLNÉ ZÁŽITKŮ , ,- ŘÍM a FLORENCIE APRÍLOVÉ ČAROVÁNÍ poznávací a relax pobyty s odjezdem duben a květen 5.990,- VÍKEND V BENÁTKÁCH ,- FORMULE 1 Velká cena Španělska Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :58 Program divadla Hrdý Budžes v hod., 390 Kč Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. V hlavní roli Bára Hrzánová. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda ve hod., 60 Kč Pohádka na motivy K. J. Erbena s divadelní úpravou Petra Pištěka nastudovali absolventi Divadelní školy při Divadle Nymburk s r. o. Akademie našeho domečku ve 14 hod., děti zdarma, dospělí 50 Kč Vystoupení dětí ze zájmových kroužků při Domu dětí a mládeže Nymburk. Předprodej vstupenek zajišťuje DDM. Tři zlaté vlasy Děda Vševěda v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední pohádka na motivy K. J. Erbena nejen pro školy a školky. Hrají: Absolventi divadelní školy. VEČERY V KLUBU v hod., 120 Kč Talkshow J. Kříže a D. Šitavance. Show TANEČNÍ ŠKOLY Easy Dance v 10 a v 15 hod., 100 Kč Vystoupení taneční školy Easy Dance. Show TANEČNÍ ŠKOLY Easy Dance v 9.30 a v 16 hod., 100 Kč Vystoupení taneční školy Easy Dance. žákovský koncert v hod., vstupné dobrovolné Koncert žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk Taneční kaleidoskop v 18 hod., vstupné dobrovolné Vystoupení žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk. Pokladna je otevřena: pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 15 hodin a hodinu před představením! Vstupenky je možné zakoupit nově v internetovém předprodeji a také v TIC

11 Hypoteční hibernátor vám garantuje nabídku dnešní nízké sazby do konce roku Bez poplatků REFINANCOVÁNÍ HYPOTÉK UniCredit Bank Expres Palackého tř. 2553, Nymburk Bez poplatků znamená: bez měsíčního poplatku za správu a vedení úvěru a bez poplatku za poskytnutí úvěru. Platí pro žádosti o úvěry na financování bydlení podané do a podpisem smlouvy do _UCB_Nymburk_HYPOTEKA_inzerce_170x257_V02.indd :36

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen 2011 2013 ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude

Více

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s.

Nová anketa str. 10. Co chceme u nás doma? Společně 2014+ Nymburk se stal novým partnerem neziskové organizace MAS Podlipansko o. p. s. Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Únor 2011 2013 ZDARMA Nymburk aktuality str. 3 Nymburská gynekologie v novém Ve středu 9. ledna byl slavnostně zahájen provoz ve zrekonstruovaných prostorách gynekologicko-porodnického

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Filmové Burácení má výraznou prachatickou stopu. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 8 (srpen 2014) Starostův sloupek Léto je nejčastějším obdobím dovolených. Velice často, když navštívíme různé destinace, porovnáváme cenovou

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více