KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti"

Transkript

1 KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM Průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ). Projekt je realizováni ve spolupráci s občanským sdružením Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt KROK ZA KROKEM je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vyučují na gymnáziích, středních školách, SOU či jiných školských zařízeních v Královéhradeckém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky vybraných témat z problematiky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dva materiály, které vznikly v rámci projektu KROK ZA KRO- KEM. Jedná se o publikaci se vzorovými aktivitami praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách a o CD s příklady pracovních listů pro žáky středních škol k procvičení vybraných témat z finanční a občanskoprávní gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do sedmi kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Domácnost s příjmy z pracovněprávního vztahu, Domácnost s jinými příjmy, Domácnost, která hospodaří s penězi, Domácnost v roli spotřebitele, Domácnost v roli investora, Domácnost v roli dlužníka a Domácnost v roli neplatiče. Více informací o projektu KROK ZA KROKEM je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 Kapitola č. 1: Domácnost s příjmem z pracovněprávního vztahu Hledání práce Lukáš, věk 28 let, pracuje jako IT specialista, pracovní smlouvu má jen do konce roku. Zároveň si přivydělává výukou angličtiny, a to v rámci dohody o provedení práce. Bydlí samostatně v pronajaté garsonce. Blíží se konec roku a zaměstnavatel Lukášovi stále nepředložil novou pracovní smlouvu. Lukáš se proto v první řadě začal zajímat o možnosti uplatnění na trhu práce a o práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Zájemci o zaměstnání nebo brigádu mají různé možnosti, jak si uplatnění na trhu práce najít. Existuje celá škála institucí, společností, které nabízejí zprostředkování volných pracovních míst. Přestože zaměstnavatelé již nemají povinnost oznamovat úřadu práce volná pracovní místa, přesto lze informace o volných pracovních místech nalézt na stránkách úřadu práce (http://portal.mpsv.cz/sz). Nabídku volných míst lze nalézt v tisku, na internetu na různých stránkách, např. apod. Jinou formou jsou tipy od známých nebo inzeráty vyvěšené přímo u potenciálního zaměstnavatele. Je vhodné zapojit se do pracovního procesu již za studií formou praxí, stáží či brigád, přičemž velmi ceněné jsou pracovní pobyty v zahraničí, kde student získá pracovní návyky, zkušenosti, nadhled a prohloubí své znalosti cizích jazyků, ale hlavně prokáže samostatnost. Po absolvování praxe, stáže či brigády by si měl žák nechat vystavit potvrzení s hodnocením své práce. Neměl by se nechat odradit nízkým výdělkem, či dokonce prací bez nároku na odměnu, protože získává praxi a tím pádem výhodu proti jiným uchazečům. Neplacenou stáží si často zaměstnavatelé ověřují schopnosti uchazečů, kterým mohou následně nabídnout zaměstnání či brigádu. Obecně lze říci, že bude složitější hledat práci v oborech vyžadujících středoškolské a vyšší vzdělání. Největší problém bývá u absolventů vysokých škol, kteří nemají žádnou pracovní zkušenost a kteří navíc vystudovali obor obtížně uplatnitelný na trhu práce. Při hledání práce musí být člověk velmi aktivní, osobně navštěvovat možné zaměstnavatele a dotazovat se na volná místa, rozesílat životopisy, 1 hledat nejen v novinách, ale především na internetu a nechat si zasílat vhodné inzeráty na . Další možností je napsat inzerát, který zaujme, vyzdvihne schopnosti a silné stránky, přiložit strukturovaný životopis, který musí být napsán jasně, stručně a srozumitelně. Na internetu jsou elektronické formuláře, do nichž lze vyplnit své údaje a vytvořit tak strukturovaný životopis např. strukturovany-zivotopis.html, Při odpovědi na nabídku konkrétního zaměstnavatele je důležitý motivační dopis, v němž je vhodné se blíže představit, poukázat na silné stránky, na motivaci dělat právě tuto nabízenou práci a zaujmout znalostmi, dovednostmi a osobností. Před napsáním motivačního dopisu je vhodné si zjistit informace o budoucím zaměstnavateli, jeho firemní kultuře a o nabízené práci, poté se zamyslet, které znalosti a vlastnosti by pro ni mohly být přínosné a co by zaměstnavatel ocenil. Po dokončení studia, či zaměstnání je nutné zaregistrovat se nejpozději do 3 pracovních dnů na příslušném úřadu práce. I ten, kdo nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, zde může získat možnost stáže u zaměstnavatele, který by ho mohl následně zaměstnat, nebo stáží alespoň získá praxi, která je v dnešní době velmi ceněna. Může být vyslán na rekvalifikační kurz či získat dotaci na zahájení svého podnikání. 1 K životopisu přiložte souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence uchazečů o zaměstnání podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění proto, aby si jej zaměstnavatel mohl ponechat ve své evidenci. 2

5 Rizika související s hledáním práce Při hledání práce se můžete setkat s různými návrhy budoucího zaměstnavatele, za kterými se mohou skrývat nabídky tzv. na hraně zákona, či dokonce nezákonné. Nabídka závislé práce vykonávané na živnostenský list Příkladem závislé práce by mohla být situace, kdy by fyzická osoba s živnostenským oprávněním vykonávala zednické práce na základě opakovaných smluv o dílo, uzavíraných s jedním podnikatelem a měla by k tomu zapůjčeny pracovní prostředky a zařízení, používala by jeho materiál, pracovala podle jeho pokynů, společně s jeho zaměstnanci, evidovala si pracovní dobu atd. Při výkonu závislé práce na základě jiné než pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo pracovní poměr se jedná o obcházení zákona a jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel může být sankcionován a hrozí doměření všech odvodů. O nelegální práci nejde, když podnikatel určitou výseč své činnosti přenechá jinému podnikateli. Toho dosáhne prostřednictvím tzv. outsourcingu, který je dodávkou výkonu na základě smlouvy o dílo, mandátní či jiné smlouvy. Příklad z praxe: Příkladem skutečné podnikatelské činnosti je tedy podnikatel, který opakovaně uzavírá smlouvu o dílo s jedním a týmž podnikatelem na dodávku např. výtahů na stavbách, které realizuje druhý smluvní partner, přičemž výtahy zabudovává sám se svými zaměstnanci, svými pracovními pomůckami a materiály, na vlastní riziko a podle svých technologických postupů. Nabídka závislé práce vykonávané na živnostenský list, za kterou je skryt jiný záměr Někdy se lze setkat s nabídkou práce tzv. na živnostenský list, která není legální a často se skrývá za zajímavě znějícím inzerátem, nabízejícím až neuvěřitelné výhody. Je možno se setkat také s nabídkami, za kterými se skrývá tzv. letadlo, kdy jde zaměstnavateli o získání finančních prostředků za něco, co zaměstnanec téměř nikdy nevyužije, např. možnost získat firemní know-how, školení či prodejní vzorky apod. Příkladem takové nabídky je inzerát, který nabízí samostatnou práci osobám, které mají schopnost jednání s lidmi, časovou flexibilitu, ochotu učit se novým věcem a jsou zaměřeny na výsledek. Nabízí výdělek řádově vyšší, než je obvyklé, a nepožaduje žádné vzdělání. To vše zní velmi lákavě, ale většinou se později ukáže, že je třeba např. nakoupit vzorky zboží, které bude uchazeč nabízet k prodeji, zaplatit školení o obchodních praktikách, odvádět podstatnou část výdělku nějakým způsobem zpět atp., a navíc, že půjde o zboží nebo službu, které jsou předražené, nemají slibovanou kvalitu, nebo o ně prostě není zájem. Většinou je takový uchazeč může prodat rodině a známým, kteří mu tím chtějí pomoci, a další zájemce už nezíská, tím nesplní podmínky smlouvy a v podstatě pracuje zadarmo a investoval mnoho peněz, které už zpět nedostane. Ty byly snadným výdělkem druhé strany. Nabídka práce tzv. načerno Zaměstnavatel může nabídnout, že nepůjde oficiálně o pracovní poměr a odměna bude vyplácena tzv. na ruku bez odvodů a zdanění nebo že oficiálně vyplatí pouze minimální mzdu a zbytek doplatí tak, aby z těchto částek nemusel odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Rizikem práce načerno je to, že při ní není nárok na započítání odpracovaných let pro splnění nároku na důchod, na nemocenské dávky, případně na vyrovnání z titulu pracovního úrazu atd. Pokud je navíc osoba zaměstnaná načerno evidovaná jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, vystavuje se riziku, že bude z evidence uchazečů o zaměstnání sankčně vyřazena. Pokud dostává pouze minimální mzdu, bude tomu odpovídat i výše částky, ze které bude vypočítáván nárok na důchod, nemocenské dávky, případně vyrovnání z titulu pracovního úrazu a podpora v nezaměstnanosti apod. 3

6 Důsledky a sankce za výkon nelegální práce Je důležité vědět, co je obcházením a porušováním zákona, čili tzv. nelegální prací. V zákoně o zaměstnanosti 2 je uvedeno, že nelegální prací je výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, tj. mimo vztah na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Z tohoto pohledu výkon závislé práce na živnostenský list či práce načerno je nelegální prací. Přistoupením na nelegální práci není zaměstnanec chráněn zákoníkem práce. Pracovníci inspektorátu práce mohou vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Za nesplnění povinnosti prokázat se doklady a pracovní smlouvou při kontrole by mohla být uložena pořádková pokuta až do výše ,- Kč, a to i opakovaně. Ten, kdo vykonává nelegální práci, může být příslušným inspektorátem práce pokutován až do výše ,- Kč a osoba, která umožní výkon nelegální práce, od ,- Kč do ,- Kč. Navíc má ten, kdo umožní výkon nelegální práce, i trestněprávní odpovědnost, neodvede-li daň, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v částce nejméně ,- Kč. Dopustí se trestného činu zkrácení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ust. 240 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění a je možno mu uložit trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Lukáš pracuje jako IT specialista na základě pracovní smlouvy na dobu určitou a přivydělává si výukou angličtiny na základě dohody o provedení práce. Pokud by mu zaměstnavatel pracovní smlouvu neprodloužil, pak se musí Lukáš registrovat na úřadu práce. Následuje hledání nové práce. Lukáš by se měl vyhnout tzv. práci načerno, tedy bez smlouvy a nepřistoupit na výkon závislé činnosti na živnostenský list. Pracovněprávní vztahy Pracovní poměr Pracovní poměr může uzavřít fyzická osoba, která dosáhla věku patnácti let, přičemž v den nástupu do práce musí mít ukončenou povinnou školní docházku. Zaměstnavatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní vztahy jsou upraveny v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce ), a nelze-li jej použít, řídí se občanským zákoníkem. 3 Dále základními zásadami pracovněprávních vztahů, kterými jsou zejména zvláštní zákonná ochrana zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 4 Konkrétní pracovněprávní vztahy jsou upraveny v pracovní smlouvě, vnitřních předpisech a v kolektivní smlouvě. V nich mohou být práva a povinnosti zaměstnance upraveny odchylně od zákoníku práce, jestliže to není zákoníkem práce zakázáno. Zákoník práce je postaven na smluvní volnosti, proto jsou v 363 vyjmenována ustanovení, od kterých je možno se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance písm. e) zák. č. v zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 3 Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do a od zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 4 Podle ust. 16 zákoníku práce a zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném znění.

7 Před vznikem pracovního poměru Pracovní pohovor Na pracovní pohovor je nutno se vhodně obléci a upravit. Dále je velmi důležité nenechat se překvapit a zjistit si o zaměstnavateli co nejvíce informací, například z internetových stránek zaměstnavatele, od jeho zaměstnanců a podobně. Je vhodné se připravit na otázky typu: Proč chcete pracovat právě u nás a na této pozici? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Proč si myslíte, že by právě vás měl zaměstnavatel přijmout? Jaké si představujete finanční ohodnocení? Zaměstnavatel smí požadovat jen takové údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Zaměstnavatel se nesmí dotazovat na příslušnost k politické straně, národnosti či církvi, sexuální orientaci, majetkové či rodinné poměry a podobně. Je vhodné připravit si odpověď na otázky, které jsou nepříjemné a dotýkají se citlivých oblastí. Rovněž je vhodné připravit si odpovědi na otázky, na které uchazeč nechce nebo nemusí odpovídat. Před uzavřením pracovní smlouvy Před uzavřením pracovní smlouvy by měl být uchazeč seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními podmínkami a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, vztahujících se k práci a samozřejmě také s odměnou za práci. Někdy zaměstnavatel úmyslně nesděluje informace, které by uchazeče odradily, např. že ve skutečnosti nejde o pracovní poměr, že jím uvedená odměna se skládá z více složek, přičemž přímo nároková složka je ve výši minimální mzdy a zbytek je nenároková složka, o níž zaměstnavatel rozhoduje na základě nejasně stanovených pravidel, o pracovní době, o délce dovolené apod. Zaměstnavatelé někdy tyto povinnosti neplní, proto je dobré se ptát na vše podstatné, získat tak přehled a ještě navíc prokázat skutečný zájem o nabízenou práci. Vstupní lékařské prohlídce je třeba se podrobit před uzavřením pracovní smlouvy, tj. nejpozději v den nástupu do zaměstnání. 5 Někdy stačí, aby byla vstupní lékařská prohlídka provedena tzv. obvodním lékařem, ale pokud zaměstnavatel určí prohlídku svým tzv. závodním lékařem, bude třeba dodat lékařskou dokumentaci registrujícího lékaře či výpis z karty. Pokud nebude provedena lékařská prohlídka a zaměstnanec přesto nastoupí do práce, bude ze zákona považován za osobu nezpůsobilou vykonávat práci. Vznik pracovního poměru uzavřením pracovní smlouvy Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy: uvedení druhu práce, vymezení místa výkonu práce, určení dne nástupu do práce. Pracovní smlouva i její změny musí být uzavřeny písemně a každá ze stran obdrží originál. 6 Ve smlouvě je vhodné přesně vymezit druh práce, například prostřednictvím náplně práce, která by měla být 5 Náklady spojené s konáním lékařské prohlídky hradí zaměstnavatel, ale stává se, že budoucímu zaměstnanci předloží dohodu o tom, že si poplatek za vstupní lékařskou prohlídku uhradí sám. 6 Nebyla-li by pracovní smlouva uzavřena písemně, ale pouze ústně, jednalo by se o neplatnou smlouvu, jejíž vadnost by mohla být napravena dodatečným sepsáním pracovní smlouvy. Neplatnosti ústní pracovní smlouvy se nelze dovolat, pokud bylo s výkonem práce na jejím podkladě již započato. 5

8 přílohou pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci přidělovat proti jeho vůli jinou práci než sjednanou v pracovní smlouvě. 7 Rovněž vymezení místa či míst výkonu práce je důležité. Obvykle jím bývá pracoviště zaměstnance, ale u některých druhů zaměstnání, např. u řidičů z povolání, může být sjednán jako místo výkonu práce určitý kraj. Den nástupu do práce je určen většinou konkrétním datem nebo časovým údajem nevzbuzujícím pochybnosti (např. první pondělí v měsíci květnu určitého roku). Doporučuje se sjednat den nástupu do práce na první den v měsíci, i když měsíc začne v den pracovního klidu, protože jinak dojde ke zkrácení dovolené. Důležité je vědět, že tímto dnem skutečně vzniká pracovní poměr, a to i v případě, kdy zaměstnanec do práce pro překážky v práci fakticky nenastoupil. Může se například stát, že v den, kdy má dojít k nástupu, dojde ke zranění zaměstnance a lékař vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti. Pak je nutné ihned informovat zaměstnavatele. Pokud by se to zaměstnavatel nějakým jiným způsobem nedozvěděl, mohl by od pracovní smlouvy písemně odstoupit. Toto je jediný důvod pro odstoupení od smlouvy a na pracovní smlouvu by se hledělo, jako by nikdy nebyla uzavřena. Další náležitosti pracovní smlouvy V pracovní smlouvě je vhodné sjednat další náležitosti, jako například délku zkušební doby, která nesmí být delší než 3 měsíce (u vedoucích zaměstnanců delší než 6 měsíců). 8 Dále se ve smlouvě sjedná délka dovolené a způsob určování jejího nástupu a trvání, stanoví se týdenní pracovní doba a její rozvržení, údaje o odměňování, o dni splatnosti a způsobu výplaty mzdy nebo platu. Zaměstnavatel by neměl v pracovní smlouvě uvádět taková ujednání, kterými by se zaměstnanec de facto vzdával svých budoucích práv, například že nebude požadovat proplácení tzv. stravného či nákladů na dopravu při služebních cestách či že nebude čerpat tzv. ošetřovné. Pokud by zaměstnavatel tato ustanovení do smlouvy dal, nebyl by jimi zaměstnanec vázán, ale smlouva by tím nepozbyla platnost. Informační povinnost zaměstnavatele Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit nejpozději v den nástupu do zaměstnání se všemi vnitřními předpisy, zejména s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nutné pozorně pročíst nejen pracovní smlouvu, dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených věcí, ale rovněž vnitřní předpisy, protože tyto mohou zavazovat k nějaké povinnosti, jejíž nedodržení může mít závažné důsledky. Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit nejpozději do jednoho měsíce od nástupu do zaměstnání s podrobnostmi o druhu a místu výkonu práce, délce dovolené a způsobu určování termínu jejího nástupu a délky trvání, výpovědních dobách, týdenní pracovní době a jejím rozvržení, výši a způsobu vyplácení mzdy nebo platu a existenci kolektivních smluv, neučinil-li tak již dříve. 6 7 Až na výjimky stanovené v ust. 41 a násl. zákoníku práce, kde je uvedena úprava převedení na jinou práci, pracovní cesty, přeložení a dočasného přidělení. 8 Je možno ji sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Byla-li ujednána kratší zkušební doba, nesmí být dodatečně prodlužována. Pokud nebyla sjednána, může být pracovní poměr ukončen pouze dohodou či řádnou výpovědí. Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání celodenních překážek v práci a o čerpanou dovolenou. Byl-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, nesmí být zkušební doba delší, než polovina doby trvání pracovního poměru.

9 Trvání pracovního poměru Není-li v pracovní smlouvě uvedena doba trvání pracovního poměru, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní poměry na dobu určitou jsou v současné době běžnější a často se uzavírají opakovaně. Někdy však zaměstnavatel při opakovaném uzavírání pracovního poměru pochybí a z pracovního poměru na dobu určitou se může stát pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnavatel může uzavřít pracovní poměr nejdéle na dobu určitou do tří let od vzniku pracovního poměru a tento může opakovat dvakrát, což znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně devět let. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí doby trvání pracovního poměru v práci, změní se automaticky v pracovní poměr na dobu neurčitou. Bude-li zaměstnavatel automatickou změnu popírat, je třeba dát najevo, že na pracovním poměru trváte. U soudu musíte své právo uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Lukáš se současným zaměstnavatelem již dvakrát uzavřel pracovní poměr, a to vždy na půl roku. Pokud by s ním tento zaměstnavatel uzavřel třetí smlouvu na jím stanovenou dobu (nejdéle však na 3 roky), musel by se s ním po uplynutí této doby buď rozejít, či uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Pokud by chybně i počtvrté uzavřel smlouvu na dobu určitou, pracovní poměr by se změnil v pracovní poměr na dobu neurčitou. Novela zákoníku práce účinná od umožňuje, jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nemusí uzavřít se zaměstnancem po uplynutí zákonem stanovené doby smlouvu na dobu neurčitou za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví: bližší vymezení těchto důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, a dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Tuto dohodu lze nahradit vnitřním předpisem v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. To v praxi znamená, že v určitých sezonních oborech (např. zemědělství nebo stavebnictví) lze zaměstnance opakovaně zaměstnávat na dobu určitou bez omezení. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen z titulu pracovní smlouvy přidělovat zaměstnanci práci, vyplácet odměnu za práci, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů tak, aby je mohli zaměstnanci řádně plnit bez ohrožení zdraví a majetku, a dodržovat vše, co stanoví zákon, co bylo ujednáno v pracovní smlouvě, ve vnitřních předpisech či kolektivní smlouvě. Neplní-li zaměstnavatel své povinnosti, obraťte se na příslušný inspektorát práce či odborovou organizaci. Odměna za práci Zaměstnanci jako odměna za práci náleží buď plat, je-li zaměstnancem státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace atp., či mzda u všech ostatních. Odměna za práci by měla odpovídat složitosti, odpovědnosti, namáhavosti práce, pracovní výkonnosti a dosahovaným pracovním výsledkům. Za stejnou práci či za práci stejné hodnoty by měla být týmž zaměstnavatelem udělována stejná odměna. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda dle ust. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, v platném znění, která činí 8.500,- Kč za měsíc a 50,60 Kč za hodinu. Zaručená mzda je mzda, na kterou má zaměstnanec nárok z titulu smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového či platového výměru. 7

10 Práce přesčas - za dobu práce přesčas přísluší příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. U vedoucích zaměstnanců je při určování odměny přihlédnuto k práci přesčas v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok a práce přesčas jim tedy bude proplácena, až přesáhne 150 hodin. Odvody z odměny za práci Zaměstnanec (rok 2013) Zaměstnavatel (2013) Zaměstnanec (rok 2014) Zaměstnavatel (rok 2014) Zdravotní pojištění Sociální pojištění Daň z příjmu 4,5 % 9 % 6,5 % 6,5 % 25 % 6,5 % 3,5 % (je-li účasten důchodového spoření) 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + odvody zaměstnavatele) 26 % (do 25 zaměstnanců, stanoví-li si tuto sazbu) 3,5 % (je-li účasten důchodového spoření) 20 % z hrubé mzdy Sleva na dani za poplatníka je v roce ,- Kč ročně a na dítě ,- Kč ročně. Sleva na dani za poplatníka bude v roce ,- Kč a na dítě ,- Kč ročně. Povinnosti zaměstnance Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně podle pokynů zaměstnavatele, konat práci stanovenou v pracovní smlouvě, případně upřesněnou v pracovní náplni a dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnanec povinen: účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, oznamovat nedostatky a závady na pracovišti a podílet se na jejich odstraňování, oznámit pracovní úraz, podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkování, nepožívat alkohol či jiné návykové či psychotropní látky a podrobit se vyšetření, zda není pod jejich vlivem. Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Na hrozící škodu musí upozornit, a jde-li o bezprostřední hrozbu škody, tak sám zakročit, jinak by mohl zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na její náhradě. Zaměstnanec musí také upozornit zaměstnavatele na nevhodné pracovní podmínky. Odpovědnost za škodu Může dojít k tomu, že zaměstnanec při výkonu své práce způsobí škodu buď zaměstnavateli, nebo jiné osobě a také se může stát, že škoda vznikne jemu. Vzniklé škody mohou být velmi závažné a jejich důsledky mohou ovlivnit i samu existenci zaměstnavatele nebo budoucnost zaměstnance. 8

11 Odpovědnost zaměstnance Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel. Je povinen to se zaměstnancem projednat a písemně oznámit nejpozději do jednoho měsíce od zjištění škody. O náhradě škody můžou uzavřít písemnou dohodu, jestliže s výší škody zaměstnanec souhlasí. Nedohodnou-li se o výši škody a odpovědnosti za ni, musí zaměstnavatel podat žalobu k soudu. Je vhodné uzavřít pojistku na škodu způsobenou výkonem zaměstnání. Odpovědnost zaměstnavatele Zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikla zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním prostředku, nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance, kterých použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Odpovědnost zaměstnavatele při pracovnímu úrazu či nemoci z povolání Pokud k poškození zdraví či úmrtí došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, například na pracovní cestě, má zaměstnanec nárok na náhradu. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví (tělesné či psychické) nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Nemocí z povolání je onemocnění, které vzniká dlouhodobým působením určitých rizikových pracovních podmínek, přičemž jak podmínky jejího vzniku, tak výčet těchto nemocí stanoví právní předpis a stanovuje ji speciální zdravotnické zařízení. Odpovědnost zaměstnavatele je podmíněna prokázáním existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniku škody a příčinné souvislosti mezi nimi. Zaměstnavatel bude hradit škodu ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti, prokáže-li, že jedinou příčinou bylo porušení právních či jiných předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále že byly způsobeny v důsledku opilosti či po zneužití návykových látek. Částečně se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti, prokáže-li, že výše uvedené jednání zaměstnance bylo pouze jednou z příčin či že si zaměstnanec počínal lehkomyslně, tj. tak, že vědomě podstupoval riziko. Nastane-li pracovní úraz, byť takový, který si nevyžaduje pracovní neschopnost, je nutné bezprostředně jej nahlásit zaměstnavateli, trvat na jeho zápisu do knihy úrazů a vyžádat si kopii či výpis z knihy úrazů. Pokud pracovní neschopnost trvala déle než 3 kalendářní dny, je nutné ověřit si, zda zaměstnavatel vyhotovil záznam o pracovním úrazu a odeslal jej pojišťovně, která řeší zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Poté zaměstnanec informuje zaměstnavatele o změně svého zdravotního stavu jako podkladu pro odškodnění. Při pracovním úrazu má zaměstnanec dle ust. 369 zákoníku práce nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění,na účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Při úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniká nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody. 9

12 Změny pracovního poměru Změnu pracovního poměru lze sjednat dohodou. V dohodě může být ujednáno vše, co zákon nevylučuje. Ke změnám pracovního poměru dochází rovněž přímo ze zákona. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU ( 40 až 47 zákoníku práce) DOHODU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE ZE ZÁKONA Převedení Pracovní cesta Přeložení do jiného místa výkonu práce Dočasné přidělení Zaměstnavatel MUSÍ zaměstnance převést: pozbyl-li zdravotní způsobilost, nesmí konat práci pro pracovní úraz/nemoc z povolání, nesmí konat noční práci, má-li infekční onemocnění, na základě soudního či správního rozhodnutí, při práci nevhodné pro těhotnou či kojící ženu a matku do devátého měsíce po porodu. Zaměstnavatel MŮŽE zaměstnance převést: dal-li mu výpověď pro porušování povinností, při trestním řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný při práci nebo v přímé souvislosti s ní ke škodě na majetku zaměstnavatele, pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon sjednané práce (nejdéle na 30 dní). Zaměstnavatel může zaměstnance převést bez souhlasu na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě, ale mělo by se jednat o práci odpovídající zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci. Zaměstnavatel musí projednat důvod a délku trvání převedení. V případě nutnosti odvrácení mimořádné situace, např. živelní události, by takto postupovat nemusel. Převedení na jinou práci na dobu delší než 21 dní bez souhlasu lze provést jen po projednání s odborovou organizací. Odpadnou-li důvody pro převedení nebo přeložení, musí být zaměstnanec zařazen zpět na své původní místo. Zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance zpět na původní práci a pracoviště: nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, po vojenském cvičení, nebo zaměstnankyně po mateřské nebo rodičovské dovolené, anebo nastoupí-li po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Skončení pracovního poměru Pracovní poměr končí dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, uplynutím sjednané doby a zrušením ve zkušební době. 10 Dohodou Nejrychlejším způsobem ukončení pracovního poměru může být dohoda. V dohodě bude uveden den, ke kterému končí pracovní poměr a dále v ní může být upraveno vše, co s ukončením pracovního poměru souvisí, např. jakým způsobem bude proplacena zbývající dovolená, jakým způsobem a kdy budou předány pracovní pomůcky, ochranné pracovní prostředky, případně rovněž ujednání vztahující se k náhradě škody.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

26.8.2014 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) WWW.PRIPRAVITPROZIVOT.CZ PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) WWW.PRIPRAVITPROZIVOT.

26.8.2014 PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) WWW.PRIPRAVITPROZIVOT.CZ PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) WWW.PRIPRAVITPROZIVOT. PRACOVNÍ POMĚR I. POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU II. NÁLEŽITOSTI PRACOVNÍ SMLOUVY III. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU IV. TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRAC. POMĚRU VI. ZMĚNY

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Zákoník práce (zákon č.262/2006sb) Pracovně právní vztah Vztahy vznikající při výkonu závislé pracovní činnosti mezi zaměstnancem

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 PRACOVNÍ PRÁVO Práce má různé podoby - práce je cílevědomá lidská činnost, při níž vznikají hodnoty Pracovní silou rozumíme schopnost

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Skončení pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Skončení pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Osnova přednášky 1. Způsoby skončení pracovního poměru 2. Rozvázání pracovního poměru dohodou 3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 4.

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO

Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO 5.6.24. Agenturní zaměstnávání - BOZP a PO http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/agenturni-zamestnavanibozp-a-po Agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 15. Možnosti ukončení pracovního poměru Mgr. Zuzana Válková Pracovní poměr: jedná se o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem,

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více