KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti"

Transkript

1 KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti

2

3 Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM Průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ). Projekt je realizováni ve spolupráci s občanským sdružením Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt KROK ZA KROKEM je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vyučují na gymnáziích, středních školách, SOU či jiných školských zařízeních v Královéhradeckém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Publikace, kterou máte před sebou, je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky vybraných témat z problematiky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dva materiály, které vznikly v rámci projektu KROK ZA KRO- KEM. Jedná se o publikaci se vzorovými aktivitami praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti na středních školách a o CD s příklady pracovních listů pro žáky středních škol k procvičení vybraných témat z finanční a občanskoprávní gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do sedmi kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se o kapitoly Domácnost s příjmy z pracovněprávního vztahu, Domácnost s jinými příjmy, Domácnost, která hospodaří s penězi, Domácnost v roli spotřebitele, Domácnost v roli investora, Domácnost v roli dlužníka a Domácnost v roli neplatiče. Více informací o projektu KROK ZA KROKEM je možno získat na internetových stránkách projektu 1

4 Kapitola č. 1: Domácnost s příjmem z pracovněprávního vztahu Hledání práce Lukáš, věk 28 let, pracuje jako IT specialista, pracovní smlouvu má jen do konce roku. Zároveň si přivydělává výukou angličtiny, a to v rámci dohody o provedení práce. Bydlí samostatně v pronajaté garsonce. Blíží se konec roku a zaměstnavatel Lukášovi stále nepředložil novou pracovní smlouvu. Lukáš se proto v první řadě začal zajímat o možnosti uplatnění na trhu práce a o práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Zájemci o zaměstnání nebo brigádu mají různé možnosti, jak si uplatnění na trhu práce najít. Existuje celá škála institucí, společností, které nabízejí zprostředkování volných pracovních míst. Přestože zaměstnavatelé již nemají povinnost oznamovat úřadu práce volná pracovní místa, přesto lze informace o volných pracovních místech nalézt na stránkách úřadu práce (http://portal.mpsv.cz/sz). Nabídku volných míst lze nalézt v tisku, na internetu na různých stránkách, např. apod. Jinou formou jsou tipy od známých nebo inzeráty vyvěšené přímo u potenciálního zaměstnavatele. Je vhodné zapojit se do pracovního procesu již za studií formou praxí, stáží či brigád, přičemž velmi ceněné jsou pracovní pobyty v zahraničí, kde student získá pracovní návyky, zkušenosti, nadhled a prohloubí své znalosti cizích jazyků, ale hlavně prokáže samostatnost. Po absolvování praxe, stáže či brigády by si měl žák nechat vystavit potvrzení s hodnocením své práce. Neměl by se nechat odradit nízkým výdělkem, či dokonce prací bez nároku na odměnu, protože získává praxi a tím pádem výhodu proti jiným uchazečům. Neplacenou stáží si často zaměstnavatelé ověřují schopnosti uchazečů, kterým mohou následně nabídnout zaměstnání či brigádu. Obecně lze říci, že bude složitější hledat práci v oborech vyžadujících středoškolské a vyšší vzdělání. Největší problém bývá u absolventů vysokých škol, kteří nemají žádnou pracovní zkušenost a kteří navíc vystudovali obor obtížně uplatnitelný na trhu práce. Při hledání práce musí být člověk velmi aktivní, osobně navštěvovat možné zaměstnavatele a dotazovat se na volná místa, rozesílat životopisy, 1 hledat nejen v novinách, ale především na internetu a nechat si zasílat vhodné inzeráty na . Další možností je napsat inzerát, který zaujme, vyzdvihne schopnosti a silné stránky, přiložit strukturovaný životopis, který musí být napsán jasně, stručně a srozumitelně. Na internetu jsou elektronické formuláře, do nichž lze vyplnit své údaje a vytvořit tak strukturovaný životopis např. strukturovany-zivotopis.html, Při odpovědi na nabídku konkrétního zaměstnavatele je důležitý motivační dopis, v němž je vhodné se blíže představit, poukázat na silné stránky, na motivaci dělat právě tuto nabízenou práci a zaujmout znalostmi, dovednostmi a osobností. Před napsáním motivačního dopisu je vhodné si zjistit informace o budoucím zaměstnavateli, jeho firemní kultuře a o nabízené práci, poté se zamyslet, které znalosti a vlastnosti by pro ni mohly být přínosné a co by zaměstnavatel ocenil. Po dokončení studia, či zaměstnání je nutné zaregistrovat se nejpozději do 3 pracovních dnů na příslušném úřadu práce. I ten, kdo nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, zde může získat možnost stáže u zaměstnavatele, který by ho mohl následně zaměstnat, nebo stáží alespoň získá praxi, která je v dnešní době velmi ceněna. Může být vyslán na rekvalifikační kurz či získat dotaci na zahájení svého podnikání. 1 K životopisu přiložte souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence uchazečů o zaměstnání podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění proto, aby si jej zaměstnavatel mohl ponechat ve své evidenci. 2

5 Rizika související s hledáním práce Při hledání práce se můžete setkat s různými návrhy budoucího zaměstnavatele, za kterými se mohou skrývat nabídky tzv. na hraně zákona, či dokonce nezákonné. Nabídka závislé práce vykonávané na živnostenský list Příkladem závislé práce by mohla být situace, kdy by fyzická osoba s živnostenským oprávněním vykonávala zednické práce na základě opakovaných smluv o dílo, uzavíraných s jedním podnikatelem a měla by k tomu zapůjčeny pracovní prostředky a zařízení, používala by jeho materiál, pracovala podle jeho pokynů, společně s jeho zaměstnanci, evidovala si pracovní dobu atd. Při výkonu závislé práce na základě jiné než pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo pracovní poměr se jedná o obcházení zákona a jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel může být sankcionován a hrozí doměření všech odvodů. O nelegální práci nejde, když podnikatel určitou výseč své činnosti přenechá jinému podnikateli. Toho dosáhne prostřednictvím tzv. outsourcingu, který je dodávkou výkonu na základě smlouvy o dílo, mandátní či jiné smlouvy. Příklad z praxe: Příkladem skutečné podnikatelské činnosti je tedy podnikatel, který opakovaně uzavírá smlouvu o dílo s jedním a týmž podnikatelem na dodávku např. výtahů na stavbách, které realizuje druhý smluvní partner, přičemž výtahy zabudovává sám se svými zaměstnanci, svými pracovními pomůckami a materiály, na vlastní riziko a podle svých technologických postupů. Nabídka závislé práce vykonávané na živnostenský list, za kterou je skryt jiný záměr Někdy se lze setkat s nabídkou práce tzv. na živnostenský list, která není legální a často se skrývá za zajímavě znějícím inzerátem, nabízejícím až neuvěřitelné výhody. Je možno se setkat také s nabídkami, za kterými se skrývá tzv. letadlo, kdy jde zaměstnavateli o získání finančních prostředků za něco, co zaměstnanec téměř nikdy nevyužije, např. možnost získat firemní know-how, školení či prodejní vzorky apod. Příkladem takové nabídky je inzerát, který nabízí samostatnou práci osobám, které mají schopnost jednání s lidmi, časovou flexibilitu, ochotu učit se novým věcem a jsou zaměřeny na výsledek. Nabízí výdělek řádově vyšší, než je obvyklé, a nepožaduje žádné vzdělání. To vše zní velmi lákavě, ale většinou se později ukáže, že je třeba např. nakoupit vzorky zboží, které bude uchazeč nabízet k prodeji, zaplatit školení o obchodních praktikách, odvádět podstatnou část výdělku nějakým způsobem zpět atp., a navíc, že půjde o zboží nebo službu, které jsou předražené, nemají slibovanou kvalitu, nebo o ně prostě není zájem. Většinou je takový uchazeč může prodat rodině a známým, kteří mu tím chtějí pomoci, a další zájemce už nezíská, tím nesplní podmínky smlouvy a v podstatě pracuje zadarmo a investoval mnoho peněz, které už zpět nedostane. Ty byly snadným výdělkem druhé strany. Nabídka práce tzv. načerno Zaměstnavatel může nabídnout, že nepůjde oficiálně o pracovní poměr a odměna bude vyplácena tzv. na ruku bez odvodů a zdanění nebo že oficiálně vyplatí pouze minimální mzdu a zbytek doplatí tak, aby z těchto částek nemusel odvádět sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Rizikem práce načerno je to, že při ní není nárok na započítání odpracovaných let pro splnění nároku na důchod, na nemocenské dávky, případně na vyrovnání z titulu pracovního úrazu atd. Pokud je navíc osoba zaměstnaná načerno evidovaná jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, vystavuje se riziku, že bude z evidence uchazečů o zaměstnání sankčně vyřazena. Pokud dostává pouze minimální mzdu, bude tomu odpovídat i výše částky, ze které bude vypočítáván nárok na důchod, nemocenské dávky, případně vyrovnání z titulu pracovního úrazu a podpora v nezaměstnanosti apod. 3

6 Důsledky a sankce za výkon nelegální práce Je důležité vědět, co je obcházením a porušováním zákona, čili tzv. nelegální prací. V zákoně o zaměstnanosti 2 je uvedeno, že nelegální prací je výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, tj. mimo vztah na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Z tohoto pohledu výkon závislé práce na živnostenský list či práce načerno je nelegální prací. Přistoupením na nelegální práci není zaměstnanec chráněn zákoníkem práce. Pracovníci inspektorátu práce mohou vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Za nesplnění povinnosti prokázat se doklady a pracovní smlouvou při kontrole by mohla být uložena pořádková pokuta až do výše ,- Kč, a to i opakovaně. Ten, kdo vykonává nelegální práci, může být příslušným inspektorátem práce pokutován až do výše ,- Kč a osoba, která umožní výkon nelegální práce, od ,- Kč do ,- Kč. Navíc má ten, kdo umožní výkon nelegální práce, i trestněprávní odpovědnost, neodvede-li daň, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v částce nejméně ,- Kč. Dopustí se trestného činu zkrácení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ust. 240 zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění a je možno mu uložit trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Lukáš pracuje jako IT specialista na základě pracovní smlouvy na dobu určitou a přivydělává si výukou angličtiny na základě dohody o provedení práce. Pokud by mu zaměstnavatel pracovní smlouvu neprodloužil, pak se musí Lukáš registrovat na úřadu práce. Následuje hledání nové práce. Lukáš by se měl vyhnout tzv. práci načerno, tedy bez smlouvy a nepřistoupit na výkon závislé činnosti na živnostenský list. Pracovněprávní vztahy Pracovní poměr Pracovní poměr může uzavřít fyzická osoba, která dosáhla věku patnácti let, přičemž v den nástupu do práce musí mít ukončenou povinnou školní docházku. Zaměstnavatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Pracovněprávní vztahy jsou upraveny v zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce ), a nelze-li jej použít, řídí se občanským zákoníkem. 3 Dále základními zásadami pracovněprávních vztahů, kterými jsou zejména zvláštní zákonná ochrana zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 4 Konkrétní pracovněprávní vztahy jsou upraveny v pracovní smlouvě, vnitřních předpisech a v kolektivní smlouvě. V nich mohou být práva a povinnosti zaměstnance upraveny odchylně od zákoníku práce, jestliže to není zákoníkem práce zakázáno. Zákoník práce je postaven na smluvní volnosti, proto jsou v 363 vyjmenována ustanovení, od kterých je možno se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance písm. e) zák. č. v zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 3 Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do a od zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 4 Podle ust. 16 zákoníku práce a zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), v platném znění.

7 Před vznikem pracovního poměru Pracovní pohovor Na pracovní pohovor je nutno se vhodně obléci a upravit. Dále je velmi důležité nenechat se překvapit a zjistit si o zaměstnavateli co nejvíce informací, například z internetových stránek zaměstnavatele, od jeho zaměstnanců a podobně. Je vhodné se připravit na otázky typu: Proč chcete pracovat právě u nás a na této pozici? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Proč si myslíte, že by právě vás měl zaměstnavatel přijmout? Jaké si představujete finanční ohodnocení? Zaměstnavatel smí požadovat jen takové údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Zaměstnavatel se nesmí dotazovat na příslušnost k politické straně, národnosti či církvi, sexuální orientaci, majetkové či rodinné poměry a podobně. Je vhodné připravit si odpověď na otázky, které jsou nepříjemné a dotýkají se citlivých oblastí. Rovněž je vhodné připravit si odpovědi na otázky, na které uchazeč nechce nebo nemusí odpovídat. Před uzavřením pracovní smlouvy Před uzavřením pracovní smlouvy by měl být uchazeč seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními podmínkami a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, vztahujících se k práci a samozřejmě také s odměnou za práci. Někdy zaměstnavatel úmyslně nesděluje informace, které by uchazeče odradily, např. že ve skutečnosti nejde o pracovní poměr, že jím uvedená odměna se skládá z více složek, přičemž přímo nároková složka je ve výši minimální mzdy a zbytek je nenároková složka, o níž zaměstnavatel rozhoduje na základě nejasně stanovených pravidel, o pracovní době, o délce dovolené apod. Zaměstnavatelé někdy tyto povinnosti neplní, proto je dobré se ptát na vše podstatné, získat tak přehled a ještě navíc prokázat skutečný zájem o nabízenou práci. Vstupní lékařské prohlídce je třeba se podrobit před uzavřením pracovní smlouvy, tj. nejpozději v den nástupu do zaměstnání. 5 Někdy stačí, aby byla vstupní lékařská prohlídka provedena tzv. obvodním lékařem, ale pokud zaměstnavatel určí prohlídku svým tzv. závodním lékařem, bude třeba dodat lékařskou dokumentaci registrujícího lékaře či výpis z karty. Pokud nebude provedena lékařská prohlídka a zaměstnanec přesto nastoupí do práce, bude ze zákona považován za osobu nezpůsobilou vykonávat práci. Vznik pracovního poměru uzavřením pracovní smlouvy Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy: uvedení druhu práce, vymezení místa výkonu práce, určení dne nástupu do práce. Pracovní smlouva i její změny musí být uzavřeny písemně a každá ze stran obdrží originál. 6 Ve smlouvě je vhodné přesně vymezit druh práce, například prostřednictvím náplně práce, která by měla být 5 Náklady spojené s konáním lékařské prohlídky hradí zaměstnavatel, ale stává se, že budoucímu zaměstnanci předloží dohodu o tom, že si poplatek za vstupní lékařskou prohlídku uhradí sám. 6 Nebyla-li by pracovní smlouva uzavřena písemně, ale pouze ústně, jednalo by se o neplatnou smlouvu, jejíž vadnost by mohla být napravena dodatečným sepsáním pracovní smlouvy. Neplatnosti ústní pracovní smlouvy se nelze dovolat, pokud bylo s výkonem práce na jejím podkladě již započato. 5

8 přílohou pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci přidělovat proti jeho vůli jinou práci než sjednanou v pracovní smlouvě. 7 Rovněž vymezení místa či míst výkonu práce je důležité. Obvykle jím bývá pracoviště zaměstnance, ale u některých druhů zaměstnání, např. u řidičů z povolání, může být sjednán jako místo výkonu práce určitý kraj. Den nástupu do práce je určen většinou konkrétním datem nebo časovým údajem nevzbuzujícím pochybnosti (např. první pondělí v měsíci květnu určitého roku). Doporučuje se sjednat den nástupu do práce na první den v měsíci, i když měsíc začne v den pracovního klidu, protože jinak dojde ke zkrácení dovolené. Důležité je vědět, že tímto dnem skutečně vzniká pracovní poměr, a to i v případě, kdy zaměstnanec do práce pro překážky v práci fakticky nenastoupil. Může se například stát, že v den, kdy má dojít k nástupu, dojde ke zranění zaměstnance a lékař vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti. Pak je nutné ihned informovat zaměstnavatele. Pokud by se to zaměstnavatel nějakým jiným způsobem nedozvěděl, mohl by od pracovní smlouvy písemně odstoupit. Toto je jediný důvod pro odstoupení od smlouvy a na pracovní smlouvu by se hledělo, jako by nikdy nebyla uzavřena. Další náležitosti pracovní smlouvy V pracovní smlouvě je vhodné sjednat další náležitosti, jako například délku zkušební doby, která nesmí být delší než 3 měsíce (u vedoucích zaměstnanců delší než 6 měsíců). 8 Dále se ve smlouvě sjedná délka dovolené a způsob určování jejího nástupu a trvání, stanoví se týdenní pracovní doba a její rozvržení, údaje o odměňování, o dni splatnosti a způsobu výplaty mzdy nebo platu. Zaměstnavatel by neměl v pracovní smlouvě uvádět taková ujednání, kterými by se zaměstnanec de facto vzdával svých budoucích práv, například že nebude požadovat proplácení tzv. stravného či nákladů na dopravu při služebních cestách či že nebude čerpat tzv. ošetřovné. Pokud by zaměstnavatel tato ustanovení do smlouvy dal, nebyl by jimi zaměstnanec vázán, ale smlouva by tím nepozbyla platnost. Informační povinnost zaměstnavatele Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit nejpozději v den nástupu do zaměstnání se všemi vnitřními předpisy, zejména s pracovním řádem, kolektivní smlouvou a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nutné pozorně pročíst nejen pracovní smlouvu, dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených věcí, ale rovněž vnitřní předpisy, protože tyto mohou zavazovat k nějaké povinnosti, jejíž nedodržení může mít závažné důsledky. Zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit nejpozději do jednoho měsíce od nástupu do zaměstnání s podrobnostmi o druhu a místu výkonu práce, délce dovolené a způsobu určování termínu jejího nástupu a délky trvání, výpovědních dobách, týdenní pracovní době a jejím rozvržení, výši a způsobu vyplácení mzdy nebo platu a existenci kolektivních smluv, neučinil-li tak již dříve. 6 7 Až na výjimky stanovené v ust. 41 a násl. zákoníku práce, kde je uvedena úprava převedení na jinou práci, pracovní cesty, přeložení a dočasného přidělení. 8 Je možno ji sjednat nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Byla-li ujednána kratší zkušební doba, nesmí být dodatečně prodlužována. Pokud nebyla sjednána, může být pracovní poměr ukončen pouze dohodou či řádnou výpovědí. Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání celodenních překážek v práci a o čerpanou dovolenou. Byl-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, nesmí být zkušební doba delší, než polovina doby trvání pracovního poměru.

9 Trvání pracovního poměru Není-li v pracovní smlouvě uvedena doba trvání pracovního poměru, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní poměry na dobu určitou jsou v současné době běžnější a často se uzavírají opakovaně. Někdy však zaměstnavatel při opakovaném uzavírání pracovního poměru pochybí a z pracovního poměru na dobu určitou se může stát pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnavatel může uzavřít pracovní poměr nejdéle na dobu určitou do tří let od vzniku pracovního poměru a tento může opakovat dvakrát, což znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně devět let. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí doby trvání pracovního poměru v práci, změní se automaticky v pracovní poměr na dobu neurčitou. Bude-li zaměstnavatel automatickou změnu popírat, je třeba dát najevo, že na pracovním poměru trváte. U soudu musíte své právo uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Lukáš se současným zaměstnavatelem již dvakrát uzavřel pracovní poměr, a to vždy na půl roku. Pokud by s ním tento zaměstnavatel uzavřel třetí smlouvu na jím stanovenou dobu (nejdéle však na 3 roky), musel by se s ním po uplynutí této doby buď rozejít, či uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Pokud by chybně i počtvrté uzavřel smlouvu na dobu určitou, pracovní poměr by se změnil v pracovní poměr na dobu neurčitou. Novela zákoníku práce účinná od umožňuje, jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nemusí uzavřít se zaměstnancem po uplynutí zákonem stanovené doby smlouvu na dobu neurčitou za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví: bližší vymezení těchto důvodů, pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, a dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Tuto dohodu lze nahradit vnitřním předpisem v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. To v praxi znamená, že v určitých sezonních oborech (např. zemědělství nebo stavebnictví) lze zaměstnance opakovaně zaměstnávat na dobu určitou bez omezení. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen z titulu pracovní smlouvy přidělovat zaměstnanci práci, vyplácet odměnu za práci, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů tak, aby je mohli zaměstnanci řádně plnit bez ohrožení zdraví a majetku, a dodržovat vše, co stanoví zákon, co bylo ujednáno v pracovní smlouvě, ve vnitřních předpisech či kolektivní smlouvě. Neplní-li zaměstnavatel své povinnosti, obraťte se na příslušný inspektorát práce či odborovou organizaci. Odměna za práci Zaměstnanci jako odměna za práci náleží buď plat, je-li zaměstnancem státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace atp., či mzda u všech ostatních. Odměna za práci by měla odpovídat složitosti, odpovědnosti, namáhavosti práce, pracovní výkonnosti a dosahovaným pracovním výsledkům. Za stejnou práci či za práci stejné hodnoty by měla být týmž zaměstnavatelem udělována stejná odměna. Mzda nesmí být nižší než minimální mzda dle ust. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, v platném znění, která činí 8.500,- Kč za měsíc a 50,60 Kč za hodinu. Zaručená mzda je mzda, na kterou má zaměstnanec nárok z titulu smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového či platového výměru. 7

10 Práce přesčas - za dobu práce přesčas přísluší příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. U vedoucích zaměstnanců je při určování odměny přihlédnuto k práci přesčas v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok a práce přesčas jim tedy bude proplácena, až přesáhne 150 hodin. Odvody z odměny za práci Zaměstnanec (rok 2013) Zaměstnavatel (2013) Zaměstnanec (rok 2014) Zaměstnavatel (rok 2014) Zdravotní pojištění Sociální pojištění Daň z příjmu 4,5 % 9 % 6,5 % 6,5 % 25 % 6,5 % 3,5 % (je-li účasten důchodového spoření) 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + odvody zaměstnavatele) 26 % (do 25 zaměstnanců, stanoví-li si tuto sazbu) 3,5 % (je-li účasten důchodového spoření) 20 % z hrubé mzdy Sleva na dani za poplatníka je v roce ,- Kč ročně a na dítě ,- Kč ročně. Sleva na dani za poplatníka bude v roce ,- Kč a na dítě ,- Kč ročně. Povinnosti zaměstnance Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně podle pokynů zaměstnavatele, konat práci stanovenou v pracovní smlouvě, případně upřesněnou v pracovní náplni a dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnanec povinen: účastnit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, oznamovat nedostatky a závady na pracovišti a podílet se na jejich odstraňování, oznámit pracovní úraz, podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkování, nepožívat alkohol či jiné návykové či psychotropní látky a podrobit se vyšetření, zda není pod jejich vlivem. Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Na hrozící škodu musí upozornit, a jde-li o bezprostřední hrozbu škody, tak sám zakročit, jinak by mohl zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na její náhradě. Zaměstnanec musí také upozornit zaměstnavatele na nevhodné pracovní podmínky. Odpovědnost za škodu Může dojít k tomu, že zaměstnanec při výkonu své práce způsobí škodu buď zaměstnavateli, nebo jiné osobě a také se může stát, že škoda vznikne jemu. Vzniklé škody mohou být velmi závažné a jejich důsledky mohou ovlivnit i samu existenci zaměstnavatele nebo budoucnost zaměstnance. 8

11 Odpovědnost zaměstnance Výši požadované náhrady škody určuje zaměstnavatel. Je povinen to se zaměstnancem projednat a písemně oznámit nejpozději do jednoho měsíce od zjištění škody. O náhradě škody můžou uzavřít písemnou dohodu, jestliže s výší škody zaměstnanec souhlasí. Nedohodnou-li se o výši škody a odpovědnosti za ni, musí zaměstnavatel podat žalobu k soudu. Je vhodné uzavřít pojistku na škodu způsobenou výkonem zaměstnání. Odpovědnost zaměstnavatele Zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikla zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním prostředku, nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance, kterých použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Odpovědnost zaměstnavatele při pracovnímu úrazu či nemoci z povolání Pokud k poškození zdraví či úmrtí došlo při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, například na pracovní cestě, má zaměstnanec nárok na náhradu. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví (tělesné či psychické) nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Nemocí z povolání je onemocnění, které vzniká dlouhodobým působením určitých rizikových pracovních podmínek, přičemž jak podmínky jejího vzniku, tak výčet těchto nemocí stanoví právní předpis a stanovuje ji speciální zdravotnické zařízení. Odpovědnost zaměstnavatele je podmíněna prokázáním existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniku škody a příčinné souvislosti mezi nimi. Zaměstnavatel bude hradit škodu ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti, prokáže-li, že jedinou příčinou bylo porušení právních či jiných předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále že byly způsobeny v důsledku opilosti či po zneužití návykových látek. Částečně se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti, prokáže-li, že výše uvedené jednání zaměstnance bylo pouze jednou z příčin či že si zaměstnanec počínal lehkomyslně, tj. tak, že vědomě podstupoval riziko. Nastane-li pracovní úraz, byť takový, který si nevyžaduje pracovní neschopnost, je nutné bezprostředně jej nahlásit zaměstnavateli, trvat na jeho zápisu do knihy úrazů a vyžádat si kopii či výpis z knihy úrazů. Pokud pracovní neschopnost trvala déle než 3 kalendářní dny, je nutné ověřit si, zda zaměstnavatel vyhotovil záznam o pracovním úrazu a odeslal jej pojišťovně, která řeší zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Poté zaměstnanec informuje zaměstnavatele o změně svého zdravotního stavu jako podkladu pro odškodnění. Při pracovním úrazu má zaměstnanec dle ust. 369 zákoníku práce nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění,na účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Při úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniká nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody. 9

12 Změny pracovního poměru Změnu pracovního poměru lze sjednat dohodou. V dohodě může být ujednáno vše, co zákon nevylučuje. Ke změnám pracovního poměru dochází rovněž přímo ze zákona. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU ( 40 až 47 zákoníku práce) DOHODU ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE ZE ZÁKONA Převedení Pracovní cesta Přeložení do jiného místa výkonu práce Dočasné přidělení Zaměstnavatel MUSÍ zaměstnance převést: pozbyl-li zdravotní způsobilost, nesmí konat práci pro pracovní úraz/nemoc z povolání, nesmí konat noční práci, má-li infekční onemocnění, na základě soudního či správního rozhodnutí, při práci nevhodné pro těhotnou či kojící ženu a matku do devátého měsíce po porodu. Zaměstnavatel MŮŽE zaměstnance převést: dal-li mu výpověď pro porušování povinností, při trestním řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný při práci nebo v přímé souvislosti s ní ke škodě na majetku zaměstnavatele, pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady pro výkon sjednané práce (nejdéle na 30 dní). Zaměstnavatel může zaměstnance převést bez souhlasu na jinou práci, než je uvedena v pracovní smlouvě, ale mělo by se jednat o práci odpovídající zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci. Zaměstnavatel musí projednat důvod a délku trvání převedení. V případě nutnosti odvrácení mimořádné situace, např. živelní události, by takto postupovat nemusel. Převedení na jinou práci na dobu delší než 21 dní bez souhlasu lze provést jen po projednání s odborovou organizací. Odpadnou-li důvody pro převedení nebo přeložení, musí být zaměstnanec zařazen zpět na své původní místo. Zaměstnavatel má povinnost zařadit zaměstnance zpět na původní práci a pracoviště: nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, po vojenském cvičení, nebo zaměstnankyně po mateřské nebo rodičovské dovolené, anebo nastoupí-li po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Skončení pracovního poměru Pracovní poměr končí dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru, uplynutím sjednané doby a zrušením ve zkušební době. 10 Dohodou Nejrychlejším způsobem ukončení pracovního poměru může být dohoda. V dohodě bude uveden den, ke kterému končí pracovní poměr a dále v ní může být upraveno vše, co s ukončením pracovního poměru souvisí, např. jakým způsobem bude proplacena zbývající dovolená, jakým způsobem a kdy budou předány pracovní pomůcky, ochranné pracovní prostředky, případně rovněž ujednání vztahující se k náhradě škody.

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 265/2006 ve znění 250/2014 Zákon zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 101/14 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a Nálezu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon, zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 262/2006 Sb. - zákoník práce - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., Nálezu Ústavního

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení

Zákoník práce. Část první - Všeobecná ustanovení Zákoník práce Část první - Všeobecná ustanovení Hlava I: Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 1 Tento zákon a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Novela pracovního práva

Novela pracovního práva Novela pracovního práva účinná od 1. ledna 2012 Od začátku letošního roku nastávají v oblasti pracovního práva poměrně zásadní změny, se kterými je třeba již od ledna počítat. Všechny změny jsou účinné

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ŠVARCSYSTÉM Začínáte? Příručka pražského podnikatele Švarcsystém lze popsat jako výkon práce mimo pracovněprávní

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více