ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009"

Transkript

1 ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami určená pro odbornou veřejnost. Problematika AIDS je bohužel jedním z témat naší doby, nesmíme ji podceňovat a komunikace na toto téma je nutná. Stráž navštívilo přibližně 80 účastníků, ubytování využilo skoro 65 účastníků. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT s možným nástupem od Současný ředitel pan Petr Bartoš na funkci rezignoval, ale v PANDĚ zůstává jako člověk odpovědný za technický provoz všech zařízení. Současný ředitel sdělil Radě města důvody své rezignace, které ho vedly ke složení funkce. Rezignace je jednostranné rozhodnutí zaměstnance a zaměstnavatel toto rozhodnutí musí respektovat. V průběhu roku probíhají na úřadě i v příspěvkových organizacích různé kontroly. Dne jsem byla Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje písemně informována o vážném stavu Mateřské školy v Máchově ulici. Největším problémem z hlediska státního zdravotnického dozoru je, s ohledem na počet dětí, nedostatečný počet a stav hygienického zařízení. Město druhým rokem plánuje s ohledem na technický stav školky v Máchovce sloučení obou školek do objektu školky na sídlišti. Na Krajskou hygienickou stanici byla odeslána žádost o udělení časově omezené výjimky z hygienických požadavků do Je to termín zavazující, ale je to v současné době jedno z možných řešení. Komise pro strategický rozvoj sloučení školek a rekonstrukci školky na sídlišti považuje za prioritu. Přípravné práce, jako např. příprava projektové dokumentace, již probíhají. Stále je před námi řada témat, jedním z nich je např. bytová politika města. Kontrola krajského úřadu nám dala termín do pro zadání veřejné zakázky na správce bytového a nebytového fondu. Touto dobou se již sešla pracovní skupina, která stanoví podmínky pro výběrové řízení na správce bytů a polikliniky. Pracovní skupina se bude také zamýšlet nad bytovou politikou města po ukončení privatizace bytů, proto byty určené k prodeji jsou již skoro rozprodány. Po městě teď probíhají různé zemní práce, nejvýznamnější je oprava horkovodu. Doufám, že až budete číst toto číslo Varty, bude již práce ukončena a dle informací, které mám dnes k dispozici, se bude jednat o rozšíření parkovacích míst na ul. Jižní a také o zpřehlednění křižovatky u domu č.p. 70, kde došlo k částečným terénním úpravám. U některých domů došlo z důvodu složitého parkování v celé Jižní ulici k poškození obrubníků chodníků a k rozježdění trávníků samotnými bydlícími. Je to škoda dokončení na str. 3 Uvnitř najdete: Téma: 17. listopad Host: Jakub Přadka Přehled dotací cena 6 Kč Vzpomínání V následujícím příspěvku si autor neklade za úkol přesný popis historických událostí, ale snaží se popsat události tak, jak je prožíval a jak mu paměť dovolí. Tak, jak je přesvědčen, že se věci udály v jeho okolí. 17. listopad 1989 byl šedivým podzimním dnem a s ubývajícím dnem klesala teplota pod bod mrazu. Ostatně celá společnost byla jakási šedivá, bez nálady, očekávání. Bez zájmu! S tichou závistí nad během událostí jsme v nedávné minulosti sledovali exodus obyvatel z bývalé NDR (pro ty, kteří si nemohou pamatovat, Německá demokratická republika). Obyvatel, kteří zaplavili Prahu trabanty (lidový automobil z bakelitu ), kteří přelézali zdi Velvyslanectví SRN (Spolková republika Německo, tzv. Západní Německo), aby se zde dočkali povolení vycestovat na Západ a z Prahy byly vypraveny tzv. Vlaky svobody. Události nabraly závratnou rychlost! NDR se zhroutila, Berlínská zeď byla rozebrána! Maďarsko (Maďarská lidově-demokratická republika) otevřelo svou západní hranici a umožnilo obyvatelstvu volně cestovat do Rakouska. Polsko již bylo v očekávání svobodných voleb s pluralitou politických stran. Jen u nás doma nic! Soudruzi si byli jisti svými pozicemi, vedoucí úloha strany ve společnosti byla neotřesitelná (vy později narození rozumějte tou vedoucí silou KSČ). Snad jen vítězství ve fotbalu nad Portugalskem, které znamenalo postup na MS do Itálie v r.1990, náladu alespoň trošičku zvedlo. 17. listopad 1989 byl pátek. V Praze na Albertově se od 15:00 chystala manifestace studentů ku příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Ku příležitosti výročí studentských nepokojů v roce 1939, úmrtí Jana Opletala, následného zavírání vysokých škol a mnohdy deportace studentů do koncentračních táborů. ÚV KSČ se skřípěním zubů manifestaci povolil. Ono zakázat manifestaci nebylo ani dost možné, vždyť se oslavoval mezinárodní den a zároveň kulaté výročí z dob nacistické poroby! Co s tím? Inu, postavit do čela své prověřené studentské vůdce, použít provokatérů (osvědčená taktika politbyra a StB). Jenže do hlav druhých nevidíš! dokončení na str. 4

2 varta listopad 2009 Měsíc říjen se jeví jako ponurý, zima je vlezlá, a dočkali jsme se dokonce i první sněhové nadílky a události, které proběhly a po kterých se už může ohlédnout: Ač se to nezdá, v plném proudu jsou již přípravy na ples města, přestože bude až v lednu ladí se program, hledá se hudba, vymýšlí se, jak bude vypadat raut a to vše již zařizuje PANDA SPORT. Za chodu řešíme cyklostezku Ploučnice - zatím máme vyprojektovanou část Hamr - Stráž s povrchem pro in line. Protože se blíží termín vypsání dotací z ROPu, finišujeme ještě s další částí a to od sociálního zařízení na malé pláži, podél obtokového kanálu, Fibichovou ulicí a přes dolní Stráž po hlavní silnici až k průrvě Ploučnice. Uvidíme, jak bude město s žádostí tentokrát úspěšné, protože o dotaci budeme žádat spolu s okolními obcemi pod hlavičkou Mikroregionu Podralsko. Strážský ruch Na konec října jsme si na MěU pozvaly všechny zainteresované, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s odbahněním Horky, a vysvětlili jsme si, v jaké fázi se nachází zpracování žádosti o dotaci a vyjasnili jsme si, jak v této věci dál. a otázka na závěr: víte o existenci Školské rady? existuje již několik let při základní škole, je složená se 3 zástupců nezletilých dětí, 3 zástupců pedagogů a 3 zástupců zřizovatele (města) a vyjadřuje se k chodu školy a také k jejím důležitým dokumentům, jako je Školní a klasifikační řád. V tomto školním roce se v říjnu sešla podruhé a hlavním jejím programem bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009. Pokud se vám budou zdát podzimní dny a večery dlouhé, můžete je strávit i kulturně v rámci Divadelního podzimu pořádá PANDA SPORT zajímavá divadelní představení a kino to promítá pravidelně. Ing. Jitka Urbánková, místostarostka STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - listopad 2009 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin Historie strážské školy - 2. díl V období 1. republiky fungovala ve Stráži p. R. obecná škola německá umístěná v budově postavené v letech na náměstí (dnešní MěÚ). V okresním archivu lze zalistovat starými účty a zjistit i takové detaily, že např zaplatila škola firmě B. Bočkové, Prag 82,40 Kč za 5 kg olejového nátěru na pisoár, předtím Kč za uhlí firmě Heinricha Moisela apod. Zařízení německé školy se skládalo v letech z 20 starých dlouhých lavic a 78 lavic dvousedadlových, z 5 stolů a 12 starých židlí, 8 tabulí, 7 skříní, 3 polic na knihy, 9 věšáků, 3 pokojových a 3 kuchyňských kamen. Ke školnímu inventáři též patřila 4 podia, 4 obrazy Masaryka, 3 vlajky, školní hodiny, 3 pokojové teploměry, 4 krucifixy, 1 štafle, 3 plivátka a 4 mycí stoly se 4 umyvadly. Seznam uzavírá 1 razítko, 2 školní pečetidla, obraz hora Ralsko, mapa okresu a perokresba Beethovenův dům. Od roku 1929 píše strážský starosta neúnavně na nejrůznější úřady a instituce a domáhá se zřízení měšťanské školy. Žádost odůvodňuje počtem obyvatel a desetikilometrovou vzdáleností od nejbližších škol v Mimoni, Jablonném a v Osečné, vyzdvihuje špatné podmínky v zimě i to, že by školu navštěvovali žáci z Dubnice a Hamru. Dále uvádí, že náklady by nebyly velké vzhledem k možnosti využití budovy obecné školy, kde by se dal byt vrchního učitele změnit na učebnu, stávající kuchyň se spíží ve sborovnu. Další třídy a kabinety by vznikly z půdy. Celkové náklady by činily 10 tis. Kč. V průběhu boje o zřízení měšťanky využívá i statistických údajů, podle nichž je v Čechách tříd měšťanek, z toho německých, což je 24,4%, ale podíl německého obyvatelstva je 32,7%, takže 45,4 % Němců je bez možnosti vzdělání na měšťanské škole. Co se nezadařilo za Československé republiky, v tom ještě horlivěji pokračuje starosta W. Feistner po záboru Sudet v r. 1938, kdy se poměry tak šťastně změnily. Dopisy s prosbu o pomoc a přímluvu při zřízení měšťanské školy zasílá krajskému školskému úřadu, krajskému vedoucímu NSDAP, Erichu Hirtovi (oslovuje ho Kamerad Kreisleiter ), župnímu vůdci NS říšského svazu pro tělesnou výchovu v Jablonci ( Drahý soudruhu a bratře cvičiteli ) i Konradu Henleinovi, říšskému místodržícímu do Liberce. Z jeho kanceláře dostává odpověď, že se celá tato záležitost nedá oddělit od celkové otázky měšťanských škol, chtějí právně závazné prohlášení k obvodu příslušných obcí, odděleně přehled obcí uvnitř pětikilometrové zóny a zprávy o umístění školy. Na všechny body starosty odpovídá a vypočítává náklady na říšských marek. Přesto je ještě v roce 1942 v projektu na ústřední topení od firmy Renker a Steiner škola uváděná jako obecná, a v zhledem k tomu, že další archiválie mluví hlavně o protipožární a protiletecké ochraně a únikových trasách, zdá se, že měla obec již jiné starosti a ke zřízení měšťanské školy nedošlo. O budově školy je třeba říci dále to, že na jaře 1945 byla přeměněna v útulek pro válečné uprchlíky a ve školním roce začala působit jako škola česká. Ta však nebyla první. Pro českou menšinu, sestávající převážně ze zemědělských dělníků okolních dvorců, byla v roce 1923 zřízena jednotřídka. Její kronika z let se zachovala. A my jí dáme slovo v dalším čísle Varty. Mgr. Jana Wodwudová, kronikářka města

3 listopad 2009 Slovo starostky... dokončení ze str.1 V období opravy jsme neřešili parkování přímo na chodnících, protože jsme se snažili celou situaci pochopit. Myslete si, že jsem naivní, ale ráda bych věřila tomu, že si to nájemníci po sobě uklidí, srovnají terén a pokusí se obrubníky opravit sami. Bylo by to totiž fér vůči nám všem. Na závěr mi dovolte připomenout jedno z dobrých rozhodnutí našich poslanců, a to přijetí zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Lidé, kteří žádají o výplatu sociálních dávek, musí podle zákona odpracovat pro obec bezplatně min. 20 hodin za měsíc, aby jim byly sociální dávky vyplaceny. Obec musí zajistit pracovní pomůcky a tyto pracující proškolit z bezpečnosti práce. Práce v obci je stále hodně a je o ni ze strany nezaměstnaných stálý zájem. Průměrně u nás pracuje 5 občanů. Věra Bradáčová, starostka Dne uplynulo již šest dlouhých let ode dne, kdy nás navždy opustil pan Viktor Staněk. S láskou a úctou na něho stále vzpomíná manželka a děti. Milý úsměv, milá tvář, byl to statný hasič náš! Při známém zvuku sirény každému přijde na mysl, hoří! My, dobrovolní hasiči, jsme však již na cestě a připraveni pomáhat. Jedním z nás byl také pan Stanislav Kučírek starší, starosta Sboru dobrovolných hasičů našeho města. Bohužel při dalším vyhlášení poplachu se nás sejde v hasičské zbrojnici o jednoho méně. Úterý 20. října 2009 je pro nás dnem, od kdy se na nás náš kolega a kamarád dívá z hasičského nebe. Dobrovolné hasičské činnosti věnoval podstatnou část svého života a spoustu volného času. Byl nejen starostou sdružení hasičů, ale také zástupce velitele výjezdové jednotky, jejím aktivním členem, preventistou a své znalosti a zkušenosti předával také mladým hasičům. Je nutné říct, že hasičskému mottu: Bližnímu ku pomoci, vlasti ke cti, on dostál více než se ctí. Každý, kdo se s ním setkal, bude jistě souhlasit s tím, že každou svou funkci vykonával zodpovědně a s úsměvem ve tvářích, na který budeme rádi vzpomínat. Čest jeho památce! Za SDH Stráž pod Ralskem, členové Městská policie opět ve čtyřech. Od 1. října 2009 byly řady městské policie ve Stráži pod Ralskem posíleny o čtvrtého strážníka, jehož jméno je Miloš Tomášek. Budete se tedy v našich ulicích setkávat s novou tváří, s novým osobitým přístupem, což bude jistě příjemná změna. Věříme, že díky navrácenému čtyřčlennému stavu MP bude možné postavit služby efektivněji a snad obsáhneme více problémů, které vás, občany, budou nejvíce trápit. Pro doplnění nyní se MP Stráž p. R. skládá ze čtyř strážníků: vrchní strážník Bc.aKlára Havelková, Zdeněk Svoboda, Pavel Věchet a Miloš Tomášek. z radnice NÁVRAT SV. JANA NEPOMUCKÉHO DO STRÁŽE V první polovině 70. let 20. století došlo k hromadnému záchrannému svozu pískovcových plastik z různých míst Českolipska do Vlastivědného muzea v České Lípě. Díky tomu (mnohdy) došlo k záchraně a ochraně řady plastik před zcizením a vandalismem. Mezi svezenými plastikami se tak ocitlo i torzo sv. Jana Nepomuského bez hlavy, které bylo původně umístěno u starého mostu přes řeku Ploučnici na výjezdu ze Stráže pod Ralskem na Noviny. Nedlouho po provedení svozu plastik, o kterém se všeobecně nevědělo, si místní občan pan Výboh při své cestě z Novin povšiml, že z podstavce, na kterém stával sv. Jan Nepomucký zmizela socha. Jelikož se domníval, že se stala obětí vandalismu a byla shozena do Ploučnice, začal podél břehu řeky pátrat a mezi kamením a bahnem našel pouze uraženou hlavu sochy. Hlavu odnesl domů a schoval ji u sebe až do doby, kdy se dozvěděl od pana Šíra, že tělo sochy je pravděpodobně uskladněno v muzeu v České Lípě. Po té hlavu odnesl panu Šírovi, u kterého je uložena dodnes. Město Stráž pod Ralskem požádalo v únoru 2008 o navrácení sochy sv. Jana Nepomuckého a zároveň požádalo Vlastivědné muzeum o informace k dalším sochám nacházejícím se v muzeu z území Stráže pod Ralskem. Na základě této žádosti Vlastivědné muzeum zaslalo seznam plastik původně umístěných ve Stráži pod Ralskem a dnes uskladněných v muzeu, kde je vedle sochy sv. Jana Nepomuckého dále socha sv. Zikmunda, socha sv. Šebestiána, socha sv. Huberta a Mariánský sloup. Torzo pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého bez hlavy nebylo naštěstí zapsáno do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, ale bylo evidováno jako sv. Jan Nepomucký z Novin pod Ralskem. Aby tak mohla být socha do Stráže pod Ralskem navrácena, muselo město prokázat, že socha opravdu pochází ze Stráže pod Ralskem, neboť záznamy z doby prováděných svozů jsou nepřesné. Jako nejlepší a prokazatelný důkaz, mimo podstavce sochy, který je stále na svém původním místě, byla tedy hlava sochy. A tak 9. března 2009 vzal pan Šír hlavu sochy do plátěné tašky a společně jsme odjeli do muzea v České Lípě, kde skutečně hlava přesně pasovala k tělu sochy. Následovala ještě menší papírová bitva, kterou jsme vyhráli, a dne jsme si sochu vyzvedli v depozitáři muzea a přivezli do Stráže. Prozatím je i s hlavou, zatím mimo tělo, dobře uskladněna a bude již pouze čekat na svoji opravu a na vhodné a důstojné místo pro svoje umístění. Helena Bušová, vedoucí odboru výstavby Předvánoční setkání pro seniory Vážení senioři, městská knihovna pro vás opět chystá společné setkání s hudbou. Tentokrát se sejdeme v předvánočním čase na začátku prosince. K poslechu a tanci bude opět hrát pan Vráťa Bretšnajdr. Přesný termín zveřejníme na vývěsní desce a v prosincovém vydání Varty. S předstihem srdečně zve Alena Kvapilová, knihovnice. Splatnost místního poplatku za komunální odpad Když jsme u toho opakování: telefonní číslo na pevnou linku: mobilní telefon na hlídku ve službě: mobilní tel. na vrchního strážníka: S pozdravem kolektiv MP Stráž p. R. Oznamujeme občanům města, že 2. splátka místního poplatku za komunální odpad byla splatná k Ti z Vás, kteří ještě nemají poplatek zaplacený, učiňte tak v nejbližší době. Finanční odbor, správce místních poplatků

4 varta listopad 2009 Vzpomínání... dokončení ze str.1 A zvláště pak do hlav radikalizujícího se studentstva. A tak se ono pomyslné kolo dějin konečně pohnulo V pátek 17. listopadu 1989 měl divadelní soubor Horka generální zkoušku pohádky pro děti Švec a čert. Pilovaly se poslední grify inscenace, vše probíhalo jako na opravdovém představení, snad jen tréma ještě nebyla taková. Pak všechno sbalit, uklidit a připravit na odvoz. Ráno se vyjíždělo na okresní přehlídku pohádek pro děti Divadlo dětem v Mimoni. Začínáme v 10h dopoledne. Ze zkoušky domů, je již večer. Pouštím si v rádiu Svobodnou Evropu, tak jako vždy (od září konečně nerušenou rušičkami!). Hlas Lídy Rakušanové mi vzrušeně sděluje průběh manifestace na Albertově, následný pochod studentů Prahou, který je zastaven na Národní třídě Studenti byli brutálně zbiti, říká hlas a pokračuje detailním popisem událostí, který vrcholí zprávou, že byl zabit student Martin Šmíd! Jen z televize se dovídám, že protisocialistické živly řízené západními centrálami narušily veřejný pořádek, že studující mládež byla zneužita a zmanipulovaný dav se odmítl rozejít. Dav byl vytlačen pořádkovými silami veřejné bezpečnosti. V sobotu 18. listopadu 1989 v Kulturním domě v Mimoni jsme odehráli divadelní představení. Snad dobře, pohádka se líbila. V zákulisí, ale i v kuloárech se však horečně hovořilo o událostech na Národní třídě. Ve vzduchu bylo cosi nevyřčeného! Z rádia se pak dovídám, že pražští herci vyhlásili v Realistickém divadle Zd. Nejedlého v Praze na Smíchově stávkovou pohotovost a na protest zásahu proti studentům přestávají hrát. Na Filosofické fakultě vyhlašují studenti stávku a postupně se přidávají ostatní fakulty. Jen z televizních novin je slyšet rozhořčený hlas pracujících, který volá po klidu na práci! a všelijaké řeči o rozvracení socialistické společnosti. V neděli jedeme opět do Mimoně. Končí přehlídka, je vyhlášení výsledků, získáváme cenu. Jen výzva připojit se ke stávce herců se nesetká s odvahou. Odjíždíme. To ještě netušíme, že to bylo naposled, kdy se podobná přehlídka pro děti v Mimoni konala. Jak dopadl kulturní dům, si každý může všimnout, když projíždí Mimoní. V pondělí je v práci na rentgenu neobvykle živo, přichází kde kdo a probírají se události proběhlého víkendu. Máme svědectví ing. Neznala, který na Národní byl! Vše tak dostává konkrétnější obrysy. Stoupá rozhořčení, ale i odhodlání. Zatím se k hercům postupně přidávají ostatní, studenti získávají sympatie. Společnost se probudila, ale i polarizovala. Lidé se v hloučcích scházejí na Václaváku u sochy Sv. Václava, veřejná bezpečnost a StB jsou v pohotovosti. Na Prahu se chystají milicionáři, aby hájili socialistické vymoženosti. Tajemník pražské organizace KSČ Štěpán se dozvídá na továrním dvoře ČKD Trakce, že dělníci nejsou malé děti. Něco ještě koktá, ale je vypískán a chvatně odchází. Začíná se formovat Občanské fórum. Aktivizují se odborové organizace v pražských továrnách a vyhlašují stávkovou pohotovost. Ve Stráži je klid na práci! V podobném duchu uplyne úterý. Jen stranické sekretariáty jsou bezradné. Na Václaváku zakročuje veřejná bezpečnost bez valného úspěchu. Lidé se již nebojí. Na Národní třídě v podloubí u Reduty hoří svíčky a občané přinášejí květiny. Koordinační centrum OF začíná organizovat manifestace. V pražských divadlech herci se studenty pořádají debaty. Po republice vyjíždějí delegace herců a studentů do ostatních měst a továren, aby informovaly o proběhlých událostech, o stávce. Ne všude se jim to daří, ne všude je vyslechnou. Někde jsou i fyzicky napadáni. Je středa 22. listopadu První Václavák. První organizovaná manifestace na balkónu Melantrichu a dole desetitisíce lidí. Vlajky a cinkání klíčemi. Požadavek na zrušení článku č.4 Ústavy ČSSR (tzn. zrušení vedoucí úlohy strany KSČ), požadavek na svobodné volby v soutěži politických stran, požadavek na odstoupení ÚV KSČ. Veřejně vystupuje Václav Havel. ČsTelevize začíná objektivněji informovat. V divadelním souboru Horka podepisujeme petici a podporu herců a studentů. Odesíláme ji na Ministerstvo kultury a školství ČSR. Ve čtvrtek opět manifestace na Václaváku (v televizi s přímými vstupy a prvními odvážnějšími komentáři). Celé náměstí je zaplněno. Na balkónu střídá jedna osobnost za druhou, ze Slovenska přijíždí Alexandr Dubček, přichází zazpívat Marta Kubišová, Karel Gott s Karlem Krylem zpívají státní hymnu, herci se střídají se studenty, vše moderuje farář Václav Malý. Manifestace se mění v úžasný hepening, kde vládne ohleduplnost a slušnost. Tedy v něco, co bude obdivovat celý svět a co bude pojmenováno jako sametová revoluce! V pátek 24. listopadu 1989 po nekonečných hodinách schůzování odstupuje ÚV KSČ, soudruzi dávají své funkce k dispozici. Od nově zvoleného generálního tajemníka strany slyšíme, že doba je opravdu, opravdu těžká. Ale národ si oddechl a zavládla radost. V sobotu od 14 hodin manifestace na Letenské plání. Přes sto tisíc lidí a vše pěkně v přímém televizním přenosu. V neděli 26. listopadu 1989 vyrážím s několika přáteli na Letnou také. Od rána sněží a po cestě nás přepadá sněhová vánice. Není vidět na krok, natož na cestu. Škoda 120 tancuje ve smycích a je umění se na silnici udržet. Několikrát vystupujeme a auto tlačíme nebo pomáháme jiná auta vytáhnout z příkopu. U Prahy nesněží, ale mrzne, až zebe. Mítink stíháme. Ale o tom, s dovolením, až příště. Karel Huml Dotace v roce 2009 Město Stráž pod Ralskem prostřednictvím odboru správy majetku a rozvoje města zažádalo v průběhu roku 2009 o poměrně velké množství dotací z různých dotačních titulů a programů. Některé byly úspěšné, jiné nikoliv. Neúspěch podaných žádostí o dotace je o to více negativní, že ke KAŽDÉ žádosti o dotaci je nutné nechat vypracovat všechny povinné přílohy, kterými jsou obvykle projekt pro stavební povolení, stavební povolení a případně i studii ekonomického hodnocení projektu (SEPH) nebo restaurátorský záměr. Náklady na zajištění těchto povinných příloh k dotacím jsou poměrně značné, a o to více zamrzí neúspěch podaných žádostí o dotace. Žádosti o dotace, ke kterým jsou připraveny všechny povinné přílohy a které neuspěly v roce 2009, budou opakovaně podány v roce Podmínkou je ovšem vyhlášení stejného dotačního programu i v roce V současnosti nad rámce dotací roku 2009 probíhá vyúčtování dotací získaných v roce 2008, což jsou rekonstrukce a modernizace školního hřiště - 2. část a bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská. Navíc probíhá i realizace akce Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého na základě dotace získané v roce Lukáš Janků, vedoucí OSMaRM ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE ČÁSTKA DOTAČNÍ TITUL Tělocvična v Rusku ministerstvo pro místní rozvoj Zámek Vartenberk ministerstvo kultury Lanová prolézačka pro děti LEADER+ Veřejné osvětlení (Zlatá stezka 2) LEADER+ Zásahové obleky pro hasiče Fond požární ochrany Lib. kraje CELKEM NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE ČÁSTKA DOTAČNÍ TITUL Rekonstrukce bazénu ROP Veřejné osvětlení v ul. Krajní Ministerstvo pro místní rozvoj Chodník ul. Krajní Ministerstvo pro místní rozvoj Poliklinika - úřad ROP Sušící věž na hasičské hadice Fond požární ochrany Lib. kraje Fasáda hasičské zbrojnice + okapy Fond požární ochrany Lib. kraje Svolávací systém pro JSDHO Fond požární ochrany Lib. kraje Restaurování Mariánského sloupu LEADER+ Vybudování příčného prahu v ul. Revoluční Krajský úřad Lib. kraje CELKEM

5 listopad 2009 Už jste si byli pohrát v mateřském centru? V mateřské škole U Potoka vzniklo v roce 2006 mateřské centrum. Je to místnost v prostředí mateřské školy, vybavená pohodlnou sedačkou a hračkami. Maminky na mateřské dovolené, ale i všichni ostatní, kteří pečují o malé děti, se zde mohou scházet, předávat si zkušenosti s výchovou a společně trávit dopolední čas například v případě špatného počasí. A naopak, děti si zvykají na prostředí mateřské školy, učí se pohybovat a hrát v kolektivu dalších kamarádů, poznávají paní učitelky. Toto všechno se kladně odráží při nástupu dítěte do mateřské školy a jeho adaptaci na celodenní docházku. Provoz centra je denně v dopoledních hodinách dle uvážení jednotlivých návštěvníků, zpravidla od 8.30 do hodin. Za návštěvu centra se vybírá 10,- a za vybrané peníze se nakupují nové hračky pro děti do centra. Jestli jste v mateřském centru ještě nebyli, srdečně vás všechny zveme! Zaměstnanci MŠ II U Potoka Tradiční dílna pro dospělé V měsíci listopadu se sejdeme na předposlední tvůrčí dílně. Již nyní máme jasno, co budeme vyrábět. Budeme si pro radost vyrábět adventní věnec. Účast přislíbil člověk velice zručný a zkušený v této činnosti. Vzhledem k předpokládanému zájmu o akci prosím o rezervaci na tel.č nebo na mail Markéta Humpoláková MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA Knihovna ve Stráži pod Ralskem nabízí všem registrovaným čtenářům meziknihovní výpůjční službu již několik let. Ne každý však o této možnosti ví. Lze získat nejen odborné knižní tituly, ale i jakoukoli jinou četbu, kterou nemáme v našem knihovním fondu. Objednanou knihu čtenář obdrží zpravidla do jednoho týdne. Cena za tuto službu je stanovena na 45 Kč. Pokud máte zájem o knihy, studujete a potřebujete odbornou literaturu, není ve většině případů nutné ji těžko shánět, ale stačí navštívit naší knihovnu. K osobní návštěvě jste srdečně zváni. Informace o otvírací době spolu s on-line katalogem naleznete na Alena Kvapilová, knihovnice Rekondiční pobyt v Krkonoších Rodiče některých strážských dětí využili příležitosti, hezkého podzimního počasí a vyrazili společně na víkendový rekondiční pohyb do Malé Úpy v Krkonoších. Ubytování a vlastně celý pobyt v chatě Rusalka byl pro všechny příjemným zážitkem. Vše přizpůsobeno dětem. Nejzajímavější pro mrňata byla asi herna a venkovní dětské hřiště. Pro maminky byl připraven aerobik, masáže a sauna. V době těchto aktivit bylo zajištěno hlídání dětí. Horský studený vzduch neodradil nikoho od procházek kopcovitou krajinou Krkonoš, řádění na hřišti, stavění domečků pro skřítky v lese a kontaktu s místními domácími zvířátky. V sobotní odpoledne si pro nás přijel k chalupě vláček a odvezl nás na setkání s Krakonošem, které bylo doprovázeno spoustou her a divadelním představením. V neděli se domů asi nikomu moc nechtělo, zvláště po výborných ohromných borůvkových knedlících. Ale, doma přeci jen čekali tatínkové, kteří prožili své dny trochu jinak. Věříme, že i příští rok se podaří získat grant z Fondu města Stráž pod Ralskem a na Rusalku spolu opět vyrazíme. Pohádka o popletené víle Jedno nedělní zářijové odpoledne přišla děti na strážský zámek navštívit popletená víla. S sebou si přivedla několik skřítků pomocníků a během celého představení dali všichni našim dětem několik dobře míněných rad. Počasí přálo, a tak se seběhlo dětí s rodiči a prarodiči nad očekávání. Děkujeme všem, kteří přišli a dobrovolným vstupným přispěli na uhrazení nákladů za představení divadelnímu spolku Havlíček ze Zákup. Prostory mateřského centra se připravují Ve fázi příprav se nachází příprava prostor mateřského centra ve vile paní Želechovské vedle kulturního domu. Buduje se nové sociální zařízení, upravují se stěny, podlahy, elektroinstalace a vše ze školy Mateřské centrum Otevřeno dětem o. s., co jsme podnikli, děláme a chystáme potřebné k tomu, abychom ještě tuto zimu mohli nabídnout maminkám a dětem místo, kde se mohou sejít, předat si zkušenosti, seznámit se, něčemu se přiučit a hlavně dát dítku možnost poznat cizí prostředí a sžít se s kolektivem dalších dětí. K dispozici budou dvě velké místnosti, které budou sloužit jako herna a tělocvična. Cvičení rodičů s dětmi Od září se opět scházíme v tělocvičně a společně rozvíjíme pohybové dovednosti při cvičení rodičů s dětmi. Každé úterý od 17 hodin je možné přijít zadním vchodem do areálu bazénu a zapojit se. Cvičení je určeno zejména dětem do tří let, ale většina cvičenců je starších a společně jim to šlape. Od letoška převzaly cvičení Iva s Květou, další aktivní maminky, které vystřídaly Petru a Lenku, jimž dítka už trochu povyrostla. Vstupné je 20 Kč a každý další sourozenec nebo kamarád 5 Kč. Aerobik pro děti od 4 let Mile nás překvapil zájem o aerobik pro věkovou skupinu předškolních dětí. Na třetím cvičení se sešly skoro dvě desítky děvčátek, které se pod vedením Petry začínají učit základním rytmům a prvním krokům aerobiku. Dětské písničky, vlastní plyšáci a barevné stuhy vytváří veselou atmosféru. I když je ještě čas na nějaké profi sestavy, děvčata se pohybují s bravurou. Vstupné je 20 Kč a cvičení trvá 60 min. Dívky se schází každý čtvrtek od 17 hodin v malé tělocvičně. Připravujeme: Mikulášské cvičení - jen pro děti registrované ve Cvičení rodičů s dětmi a Aerobik pro děti Vánoční besídka s překvapením Těšíme se na vás při některé z našich aktivit. Informace o naší činnosti, fotogalerie z proběhlých akcí a mnoho dalšího je k dispozici na Holky z mcéčka

6 varta listopad listopad 1989 ve vzpomínkách Martina Neznala Předevčírem přišel Karel Huml, zakladatel a vážený redaktor tohoto listu, a pravil, že potřebuje, abych napsal vyprávění o tom, co se přihodilo 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Jelikož jsem tam byl a jsem tedy pamětník. Vyděsil jsem se. Když jsem chodil do školy kdysi dávno v minulém století mívali jsme čas od času besedu s pamětníky. Pamětníci byli dvojího druhu: Slavní Sportovci a Bývalí Partyzáni. Pokud jde o sportovce, měl jsem tu čest během let třikrát besedovat s Františkem Pláničkou, legendárním brankářem československé reprezentace a pražské Slávie, zatímco s Emilem Zátopkem jsme se minuli. Slavní Sportovci jevili se mi o něco snesitelnější než Bývalí Partyzáni, protože obvykle nekulhali, nemívali na hrudi medaile a nezačínali řeč oslovením: Milé děti, soudruzi a soudružky. Jedno však měli Slavní Sportovci a Bývalí Partyzáni společné dokázali neuvěřitelně dlouho strašlivě žvanit. Zde jest tedy milé děti mé vyprávění o tom, co jsem zažil 17. listopadu 1989 (kéž by Karla Humla čert vzal ): 17. listopad 1989 byl pracovní den, v pracovní době jsem musel pracovat. S panem inženýrem Mouchou jsem měřil radioaktivitu v údolní nivě Ploučnice, brodili jsme se v rákosí a v blátě. Pan Moucha byl starý moudrý muž, s nímž se dalo mluvit otevřeně. Když jsem řekl, že se chystám do Prahy na demonstraci, odvětil, že on sám jako vysokoškolský student v únoru 1948 v Praze demonstroval, ale že tehdy to moc dobře nedopadlo. Řekl také, že by byl rád, kdyby to tentokrát dopadlo o něco lépe. Měl bych patrně vysvětlit, proč jsem se do Prahy vlastně chystal. Velmi zjednodušeně řečeno, sestávala v té době společnost z komunistů věřících nebo kariérních, z mlčící většiny a z disidentů. Z masy mlčící většiny se začínala vydělovat zvláštní skupina, nazývaná šedá zóna. Do ní se řadili lidé, kteří vlivem okolností dospěli k závěru, že už na to nemají žaludek. U někoho přišel bod zlomu dříve, u někoho později. Patřil jsem do šedé zóny a svůj bod zlomu jsem měl za sebou. Prošel jsem jím o několik měsíců dříve, kdy jsme spolu s již zmíněným Karlem Humlem na konferenci SSM sami dva odmítli rezoluci proti rozvracečům a pochybným živlům. Konkrétně proti Václavu Havlovi, který ještě nebyl prezidentem, leč byl v arestu. Když se člověk dostal do šedé zóny, patřilo k dobrému tónu si občas zademonstrovat. Nebo podepsat protirežimní petici. V listopadu 1989 mi bylo téměř jednatřicet a připadal jsem si nesvůj, protože jsem ještě na žádné demonstraci nebyl. Na rozdíl od bratra, který bydlel v Praze, demonstrace navštěvoval a vyprávěl o nich veselé historky. Pokud milé děti náhodou nevíte, co to bylo SSM, tedy SSM byl Socialistický svaz mládeže. Proč jsem byl v Socialistickém svazu mládeže, nebudu raději komentovat. Po práci jsem jel do Prahy autobusem. Autobusem jsem jel proto, že jsem zrovna neměl žádné auto. Nebo jsem možná auto měl, ale zrovna jsem neměl peníze na benzín. Tehdy prostě byla taková doba. Z Florence jsem šel pěšky, abych obhlédl terén. Zdálo se, že něco visí ve vzduchu. Na Karlově náměstí parkovaly zálohy Veřejné bezpečnosti, hlídkové vozy, autobusy a antony. K vidění byl i transportér s vodním dělem. Kolem vozidel se hemžili příslušníci v bílých helmách. Vypadali připraveně. K přírodovědné fakultě jsem dorazil brzo, demonstranti se teprve scházeli. Zpočátku tak měli početní převahu zahraniční reportéři, v dobovém překladu pisálkové ze štvavých vysílaček. Potom se prostranství na křižovatce Albertova a Studničkovy ulice zaplnilo. Následovala oficiální část demonstrace, čili proslovy. Myslím, že řečníci vystoupili čtyři, téměř jistě si vzpomínám na matematika profesora Vopěnku, později ministra kultury, promluvil také alespoň jeden z pozdějších studentských vůdců, ale zda to byl Martin Mejstřík, Šimon Pánek, nebo oba, už nevím. Na konci projevů jsem byl - po pravdě řečeno - zklamán. Ač jsem se nacházel ve středu dění, měl jsem pocit, že se neděje nic světoborného. Existuje mnoho analýz, kdo, jak a proč potom dovedl demonstranty na Národní třídu, ale necítím se povolán, abych je hodnotil. Jisté je, že jsem se nechal nést davem, že se postupně setmělo a že cesta byla dlouhá nahoru na Vyšehrad, dolů k Vltavě a po nábřeží k Národnímu divadlu. Pod Vyšehradem jsem potkal Jiřího Stárka, spolužáka z gymnázia, s nímž jsme se od maturity neviděli. Kus cesty jsme šli spolu a hovořili velmi otevřeně. Když jsem ho ztratil z očí, bavil jsem nějakou dobu úvahami, zda jsem nehovořil otevřeně až příliš. Od maturity se přece mohlo stát cokoliv a Jiří Stárek ještě nebyl starý moudrý muž. Proč by tedy příkladně nemohl být agentem Státní bezpečnosti? Uklidnilo mě vědomí, že situace je neprůhledná oboustranně. Že Jiří Stárek možná zrovna v tuto chvíli přemýšlí, zda nehovořil příliš otevřeně, protože přece Neznala od maturity neviděl a stát se mohlo cokoliv. Proč by tedy příkladně Neznal nemohl být agentem Státní bezpečnosti? Připadá vám to - milé děti - divné? Máte pravdu, bylo to divné. Tehdy prostě byla taková doba. Na Národní třídě se průvod zastavil, protože vpředu, kam jsem nedohlédl, se mu postavil do cesty policejní kordon. V dobové řeči zásahová jednotka příslušníků Veřejné bezpečnosti. Stejná řada mužů v bílých přilbách s plastikovými štíty posléze uzavřela i druhý konec Národní třídy, kousek za Národním divadlem. Řekněme na úrovni Klášterní vinárny. Stál jsem potom v davu, který houstl, protože řada policistů, řízená skrytým manažerem, postoupila každou půlhodinu o padesát metrů. Vlastní pocity bych popsal jako smíšené. Byl jsem rád, že jsem na správném místě ve správnou dobu, mezi lidmi, kteří něco chtěli. Pociťoval jsem sounáležitost a vzrušení. Současně jsem se bál. Současně jsem byl osamělý, toužil po přítomnosti někoho blízkého a proklínal Jiřího Stárka, že se na nábřeží ztratil. Současně mi byla zima, jelikož jsem si nevzal teplé boty. Současně se mi chtělo čůrat, protože příležitost odskočit si na Vyšehradě jsem promeškal. Vím jistě, že jsem chvílemi stál a chvílemi seděl na zemi, stejně jako ti, co tam byli se mnou. Též jsem zpíval různé písně, příkladně Ach, synku, synku, doma-li jsi?, ačkoliv zpívat neumím. A křičel z plna hrdla, že mám holé ruce. Ostatní vzpomínky jsou živé, leč nejistého původu. Před očima mám obraz krásné holky, jak podává policajtovi kytku přes ochranný štít nedokážu se ale rozhodnout, zda jsem ji viděl ve skutečnosti, nebo až o několik dní později, v televizních zprávách. Když policejní kordon postoupil o posledních padesát metrů, proběhl jsem Mikulandskou ulicí, zbývající ústupovou cestou, která ještě byla volná, a zmizel. Tak přišel jsem o závěrečnou řež. Šel jsem na Klárov, k mámě, a telefonoval do Stráže pod Ralskem své ženě, že jsem zdráv a dosud na svobodě. Potom jsme seděli u rádia a poslouchali vysílání štvavé vysílačky, které začínalo větou plnou příslibů: You are listening to the Voice of America To abych se dověděl, jak to na té Národní třídě vlastně dopadlo. Dodatek: Jestliže jste dočetly až sem - milé děti - hluboce se vám klaním. Je mi totiž jasné, že většině použitých odborných termínů jste nemohly porozumět. Chvíli jsem přemýšlel, že bych mohl vzpomínky doplnit vysvětlivkami. Například bych mohl vyjasnit, že Socialistický svaz mládeže byla vlastně jakási mírnější forma Hitlerjugend. Od záměru jsem nakonec upustil, protože vysvětlivky by byly delší než samotné sdělení. A navíc: Víte vy vůbec, co to bylo Hitlerjugend? Psáno ve Stráži pod Ralskem, Martin Neznal

7 listopad 2009 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 24. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 30. září 2009 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluven: Ing. Eduard Horčík Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Bc. Brigita Suchardová Individuální žádost o byt. Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní V. S. do pořadníku žadatelů v kategorii A, velikost bytu Žádost o přidělení služebního bytu. Rada města souhlasí se zařazením žádosti npor. Bc. P. M. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu 2+1, služební byt pro zaměstnance Obvodního oddělení Policie ČR Stráž p. R. Přidělení uvolněných bytů. 1) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 32 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B. 2) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 61 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie A a to paní S. V. - soc. případ zasluhující zvláštního zřetele. 3) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 8 v ulici Hornická č. p. 323 do kategorie B. Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p ) RMě souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži p. R., místnosti č. 189 za účelem zřízení skladu pro pana J. V., Hornická 300, Stráž p. R., a to v případě, že město obdrží souhlasné stanovisko k uvedenému pronájmu od MF ČR a s podmínkou řešení závazku pana V. vůči městu. 2) RMě nesouhlasí se snížením nájemného. Záměr prodeje movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje pračky CANDY CLB 85 za cenu 1000,- Kč. Výpověď nájmu z nebytových prostor č.p Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 146 a 147c) s výpovědní lhůtou ke dni a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni Plná moc k účasti v dražbě pozemků VLS, s.p. Rada města doporučuje ZMě souhlasit se zastupováním zájmů města Stráž p. R. na dražbě pozemků ve vlastnictví VLS, s. p. na základě plné moci starostkou města Bc. Věrou Bradáčovou. Revokace usnesení R/335/2009. Rada města revokuje usnesení R/335/2009. Rozpočtové opatření č. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.2 dle předloženého návrhu. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. Zřizovací listina příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města doporučuje ZMě schválit novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace PANDA SPORT. Kandidáti Bc. Suchardová a Ing. Horčík se kandidatury vzdali. Volba člena představenstva EC Stráž, a.s. Rada města jmenuje členem představenstva EC Stráž, a.s. pana Ladislava Jeřábka. Výběr dodavatele na rozšíření sítě veřejného osvětlení. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rozšíření sítě veřejného osvětlení ve 4 lokalitách na území města Stráž p. R. s firmou ELEKTRO NEKOLA s.r.o., Velký Grunov 39, Brniště. Výběr dodavatele na výměnu veřejného osvětlení. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Výměna veřejného osvětlení s s firmou ELEKTRO NEKOLA s.r.o., Velký Grunov 39, Brniště. Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu J. K. Rada města žádosti vyhovuje a odkládá hrazení splátkového kalendáře na dlužné nájemné do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu E. Š. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k doplacení dlužného nájemného za měsíc srpen 2009 do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Vzdání se jmenované funkce. Rada města bere na vědomí vzdání se jmenované funkce ředitele PO PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli PO PANDA SPORT připravit písemný předávací protokol a předat funkci určenému zaměstnanci. Rada města ukládá starostce města vyhlásit na funkci ředitel PO PANDA SPORT výběrové řízení. INFORMACE: Dozvučení městského rozhlasu * Směna pozemků Lesy ČR Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 25. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 12. října 2009 Přítomni: dle presenční listiny 4 Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na zakázku Správa bytového hospodářství a objektu polikliniky města Stráž p. R.. RMě souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na zakázku na zajištění služby Správa bytového hospodářství a objektu polikliniky města Stráž p. R. s firmou VYBER s. r. o., Venušina 3, Jablonec n. N. Žádost o navýšení GRANTU. Rada města ukládá předsedovi Komise sportu projednat žádost v komisi. Žádost příspěvkové organizace PANDA SPORT o navýšení provozní dotace v roce Rada města doporučuje Zastupitelstvu města navýšit provozní dotaci příspěvkové organizaci PANDA SPORT pro rok 2009 o Kč. Místní koeficient daně z nemovitostí. RMě doporučuje ZMě zachovat pro rok 2010 místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na hodnotě 2,0. Záměr prodeje pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. Rada města ve věci nerozhodla. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1711/3, 257/6, 257/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1711/3, 257/6, 257/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Žádost o povolení pronajatého pozemku v ul. Fibichova, žadatelé Josef a Ludmila Bludských, Fibichova č.p. 80, Stráž p. R. Rada města souhlasí s umístěním a provedením oplocení částí pozemků p. č. 1311/3 a 1311/4 v k. ú. Stráž p. R. dle návrhu žadatele a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby oplocení na pozemcích p. č. 1311/3 a 1311/4 v k. ú. Stráž p. R. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Rozvod datových kabelů ve Stráži pod Ralskem (datová síť UTP) na pozemcích ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem s CL NET, s. r. o., Česká Lípa. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Rozvodu datových kabelů ve Stráži pod Ralskem (datová síť UTP) na pozemcích p. č. 198/1, 206/1, 206/3, 206/4, 210/4, 273/5, 1322/6, 1322/16, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/9, 1351/12, 1351/14, 1351/15, 1351/16, 1351/18, 1351/23, 1351/34, 1351/35, 1750/1 a 2141 v k. ú. Stráž pod Ralskem v rozsahu geometrického plánu č /2008 zpracovaném ing. Ladislavem Kovářem. Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby Připojení televizního kabelového rozvodu - Máchova ulice 2.část, Stráž p. R. s provozovatelem kabelové televize TVNET, s.r.o., Praha. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby Připojení televizního kabelového rozvodu Máchova ulice 2. část, Stráž p. R. provedené na pozemcích p. č. 2073/2, 2073/3, 2073/4, 2073/8, 2071/2, 991/2, 993/4, 1837/1 a 1839 vše v k. ú. Stráž p. R. Revokace a následné přidělení bytu. 1) Rada města revokuje část usnesení č. R/345/2009 bod 1). 2) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 32 v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem do kategorie A manželům Š. sociální případ zasluhující zvláštního zřetele.

8 z radnice listopad 2009 Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. (lokalita ul. Luční, dříve Fibichova). Rada města souhlasí s umístěním a provedením části vodovodní přípojky na p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. pro nově navržený rodinný dům na p. č. 1254/18 v k. ú. Stráž p. R. a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. Na jednání Rady města se dostavil Ing. Eduard Horčík počet členů Rady města 5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009. RMě doporučuje ZMě vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. O prominutí penále bude jednáno po uhrazení dluhu Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Křesťan počet členů Rady města 6. Žádost o prominutí penále O. D. Rada města vyhovuje a promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005. Žádost o bezplatný pronájem velkého sálu v KD U Jezera. Rada města schvaluje bezplatný pronájem velkého sálu v KD U Jezera dne z důvodu pořádání burzy dětského oblečení a potřeb. Žádost o splátkový kalendář J. B. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 2 659,- Kč a 620,- Kč penále, s měsíční splátkou 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude splátkový kalendář uzavřen do Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu J. D. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k doplacení dlužného nájemného ve výši 4 884,94,- Kč do Komise kultury. RMě bere na vědomí zápis Komise kultury ze dne Komise sportu. Rada města bere na vědomí zápis Komisy sportu ze dne RMě ukládá vedoucímu finančního odboru připravit návrh Pravidel pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit z rozpočtu města Stráž p. R. dle návrhu Komise sportu ze dne Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Komentář: Zastupitelé na vyzvání starostky města uctili minutou ticha památku zesnulého kolegy a kamaráda Jiřího Schreyera. Člověka, který pro město a občany Stráže odvedl kus poctivé práce a i přes odpor svých soukmenovců dokázal vždy získat tolik hlasů ve volbách, že se opakovaně stal právem zastupitelem. Organizační záležitosti. Zastupitelstvo města bere na vědomí zánik mandátu pana Jiřího Schreyera. Zastupitelstvo města bere na vědomí nastoupení pana Ing. Jana Malce do funkce člena Zastupitelstva města z pozice náhradníka. Zastupitelstvo města ověřilo, že u pana Ing. Jana Malce nedošlo k zániku mandátu dle z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: Pro: 17 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 14. října 2009 Přítomni: dle presenční listiny - 17 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Ing. Malec Jan, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří Omluveni: Ing. Horčík Eduard, Ing. Neznal Martin, Müllerová Sylvie, Votočková Danuška Ověřovatelé zápisu: Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín Návrhová komise: PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Mgr. Vaněk Jiří tis. na bezbariérové chodníky, 600 tis. na projekt. dokumentaci a podání žádosti na odbahnění Horky, doúčtování školního hřiště ve výši skoro 1,2 mil. Kč, skoro 2 mil. Kč na opravy zámku a kaple sv. J. Nepomuckého, přes 12 mil. Kč na tělocvičnu v Rusku a lanovou prolézačku, skoro 12,5 mil. Kč na nákup a opravy Azylového domu, 560 tis. Kč na veřejné osvětlení, skoro 158 tis. Kč na platy zaměstnanců v komun. službách, 80 tis. Kč na městský cyklookruh, 125 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s peč. službou za období roku , skoro 3,8 mil. Kč stavební úpravy nového úřadu na poliklinice, 226 tis. Kč na úroky z finančních operací, skoro 100 tis. Kč odvod DPH za I. čtvrtletí 2009, přes 70 tis. na sankce a pokuty. Celkem se jednalo o cca 34 mil. Kč, které jsou kryty na straně příjmů 9,3 mil dotacemi, 12 mil. úvěrem a 1,9 mil. Kč. dotacemi, které se nám po vyúčtování vrátí. Z vlastních prostředků tedy město investovalo přibližně 12 mil. Kč. Komentář: Pan inženýr Jan Malec se stal zastupitelem již 24. srpna 2009, svůj slib slavnostně složil před všemi zastupiteli i veřejností, která se jednání zúčastnila. Volba člena Rady města. Zastupitelstvo města ve věci nerozhodlo. Komentář: Volba člena RMě proběhla jen jednokolově. Jako kandidáti byli navrženi pan Jaroslav Hodač a pan Ing. Jan Malec. Zastupitelem panem Machytkou byla navržena tajná volba. Byla zvolena volební komise. Zastupitelé volili pouze z navržených kandidátů, všechny hlasy byly platné. Výsledky hlasování: Jaroslav Hodač 9 hlasů, Ing. Jan Malec 8 hlasů. I přes možnost pokračovat ve volbě druhým kolem hlasování skončilo, a zastupitelé tak svého zástupce do RMě nezvolili. Nikdo svůj názor na svého kandidáta nechtěl změnit a i opakovaná volba by potvrdila skalní jednotu koalice i opozice. Volba člena Rady je nutná, ze zákona musí být lichý počet členů Rady. Varianta snížit počet členů RMě na 5 členů se jeví ze zkušenosti jako nevýhodná, a to především s ohledem na usnášeníschopnost orgánu při občasné nepřítomnosti jednotlivých členů a také s ohledem na rozmanitost názorů, znalostí problematiky a osobních pohledů na problém. Další volba proběhne na příštím jednání zastupitelstva. Kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis Finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 17 Komentář: Finanční výbor se na svém zasedání zabýval rozpočtovou změnou č. 2 a doporučil zastupitelům ji schválit. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Hlasování Pro: 17 Komentář: Rozpočet za 3.čtvrtletí skončil se schodkem Rozpočtové opatření č. 2 Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu. Hlasování:Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Komentář: Rozpočtové změny se na straně příjmů týkaly především rozpočtování dotací, konkrétně přijetí dotace na volby do Evrop. parlamentu, na stavební úpravy tělocvičny v Rusku, na zámek Vartenberk, dotaci za I. a II. čtvrtletí za Azylové středisko, na akceschopnost hasičů, na městský cyklookruh. Celkem se jednalo o příjmy ve výši přes 9,5 mil. Kč. Na straně výdajů se jednalo o navýšení rozpočtu o 525 Žádost PO PANDA SPORT o navýšení provozní dotace v roce ZMě schvaluje navýšení provozní dotace příspěvkové organizaci PANDA SPORT pro rok 2009 o Kč a ukládá Finančnímu výboru na příštím zasedání ZMě předložit porovnání tří čtvrtletí roku 2008 a Hlasování: Pro: 17 Komentář: Ředitel PANDY požádal o vysokou finanční injekci do rozpočtu organizace. Provedl rozbor příjmů a výdajů a konkrétními argumenty zdůvodnil potřebu navýšení provozní dotace. Tento bod jednání nebyl projednán fin. výborem, proto zastupitelé na návrh pana Poncara uložili fin. výboru porovnat hospodaření PO 3. čtvrtletí roku 2008 a Vzhledem k tomu, že již od roku 2006 sledujeme hospodaření PO měsíčně podle jednotlivých středisek, máme dostatek podkladů pro porovnání těchto období. PO k hospodaří se ztrátou cca 300 tis. Kč a po odečtení provozní dotace na odvod DPH(1 mil. Kč) činí pro Vaši informaci roční dotace PANDY cca 3,254 mil. Kč. Místní koeficient daně z nemovitostí. Zastupitelstvo města ve věci nerozhodlo. Komentář: OSBD Česká Lípa požádalo město Stráž p. R. o snížení místního koeficientu daně z nemovitostí na jeho původní úroveň, tj. na úroveň jednonásobku. Místní koeficient mohlo zastupitelstvo navýšit poprvé v roce 2008 pro rok 2009 až na pětinásobek. Zastupitelé v roce 2008 rozhodli o dvojnásobku koeficientu. V rámci úsporného balíčku ministra financí v září 2009 došlo ke schválení dvojnásobku stávajícího místního koeficientu. Pro plátce poplatku to v roce 2010 znamená ve Stráži uhradit obci čtyřnásobek původní daně v roce Jen pro orientaci: poplatník zaplatil v roce 2008: 200,- Kč, v roce 2009: 400,- Kč a v roce 2010: to bude 800,- Kč. Když Mgr. Vaněk populisticky navrhl snížení koeficientu na jeho původní jednorázovou výši a svůj návrh podpořil tvrzením, že se jedná o nepříliš vysokou částku v rozpočtu, Ing. Mužák se zmínil o důvodu zachování zvýšeného koeficientu s ohledem na předpokládané ponížení příjmů v příštím roce. Rozpoutala se diskuze, pan Poncar se také přiklonil ke snížení koeficientu. Pro čtenáře uvádím, že v roce 2008 město na dani z nemovitosti vybralo celkem ,- Kč. K to bylo celkem ,- Kč., a na rok 2009 je v rozpočtu naplánován příjem ,- Kč, k to bylo po zvýšení ,- Kč. Je s podivem, že bývalý starosta nazve skoro pětimilionovou částku, která uhradí dvouměsíční provoz města, z hlediska celkového příjmu jako ne příliš vysokou. Nikdo dnes nedokáže s jistotou odhadnout, s jakou částkou bude město v příštím roce hospodařit, proto bychom neměli město vystavovat riziku. Nejsme obcí, která využila možnosti navýšit koeficient na pětinásobek, který byl vládou navýšen na desetinásobek. Nejsme neomalení! Chováme se zodpovědně.

9 listopad 2009 Odpis majetku města. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předložené žádosti hlavní likvidační komise dle inventarizace majetku k Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Komentář: Město odepsalo majetek ve výši ,07 Kč. Jednalo se o evidovaný materiál za ,- Kč (umělé kytky, zobcové flétny, laminátové přilby), dlouhodobý drobný hmotný majetek za ,97 Kč (jen namátkově fotoaparát z r. 1994, židle, telef. Pro Series z r. 1997, 2 koše na sběr exkrementů z r. 2004, čtečka karet, míchačka na maltu z r. 1983, 2 křovinořezy, jeden z r a druhý z roku 2005, sporák z r. 2003, PC z r. 2005) a o Dlouhodobý hmotný majetek (policová stavebnice ROLLPA z r. 1994, nůžky STIHL z r 1994, sekačka Viking z r. 2001). Na všechen majetek byly předloženy doklady o nefunkčnosti, případně nevýhodné nákladovosti na opravu. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok Hlasování: Pro: 17 Komentář:Závěrečný účet Mikroregionu byl na úředních deskách řádně vyvěšen v srpnu Za rok 2008 MRP hospodařil s přebytkem skoro 410 tis. Kč. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelům byl předložen návrh nové zřizovací listiny obou příspěvkových organizací. Zřizovací listiny z let založení obou organizací měly mnoho dodatků, ale hlavním důvodem nového návrhu bylo přijetí změny zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve zřizovacích listinách byly zřetelně definovány povinnosti a zodpovědnost ředitele PO. Nyní mohou být příspěvkové organizace zapsané do obchodního rejstříku, jak nám ukládá zákon a jak vyplynulo z auditu města, který provedl krajský úřad. Zřizovací listina příspěvkové organizace PANDA SPORT. Zastupitelstvo města schvaluje převést movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy příspěvkové organizaci PANDA SPORT k jejímu vlastnímu hospodářskému využití do vlastnictví příspěvkové organizace PANDA SPORT k Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Zastupitelstvo města schvaluje novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace PANDA SPORT, dle předloženého návrhu. Hlasování:Pro: 17 Komentář: Viz komentář k usnesení Z/103/2009. U příspěvkové organizace PANDA SPORT došlo kromě vydání nové zřizovací listiny k rozhodnutí o převodu movitého majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. Inventury tohoto majetku se v letošním roce účastní poprvé nejen zaměstnanci PANDY, ale také zaměstnanci úřadu, a to především z důvodu naplnění účelu, ke kterému inventura slouží. Na jednání Zastupitelstva města se dostavil Ing. Martin Neznal počet členů Zastupitelstva města 18. Z jednání Zastupitelstva města odešel Bohuslav Rychtařík počet členů Zastupitelstva města 17. Plná moc k účasti v dražbě pozemků Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Zastupitelstvo města souhlasí se zastupováním zájmů města Stráž p. R. na dražbě pozemků ve vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s. p. na základě plné moci starostkou města Bc. Věrou Bradáčovou a zastupitelskou paní Danuškou Votočkovou, případně zastupitelem panem Jaroslavem Machytkou. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Vojenské lesy prodávají na našem území některé pozemky, které jsou dle komise pro strategický rozvoj pro naše město důležité. Protože s. p. rozhodl o prodeji dražbou, pokusí se město získat tyto pozemky účastí na dražbě. Dražební vyhláška ještě nebyla vyvěšena, ale pověřená starostka a předsedkyně finančního výboru p. Votočková, příp. p. Machytka dostali nejen plnou moc od zastupitelů, ale i instrukce o částce, kterou mohou do koupi pozemků investovat. Prodej části pozemku p. č. 2135/61 - o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2135/61 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům R. Prodej bude uskutečněn za cenu 70,-Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o prodej pozemků, které měli manželé R. v nájmu. Pozemky jsou součásti oplocené zahrady k domu. Záměr prodeje movitého majetku. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pračky CANDY CLB 85 za cenu 1000,- Kč. Hlasování:Pro: 17 z radnice nájemníka, který se i s pračkou odstěhoval do Teplic. Nájemník nabídl městu za pračku 1 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že pračku město nepotřebuje, zveřejňují svým usnesením zastupitelé záměr prodeje. Žádost o splátkový kalendář M. H. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč, s měsíční splátkou 700,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se dlužníka, který v minulosti splácel dluh skoro 40 tis. Kč a kterému bylo prominuto penále. Vzhledem k tomu, že byl dluh řádně splacen a v současné době má nájemce finanční problémy, které byly způsobeny nevyplacením celé mzdy zaměstnavatelem, jak v žádosti uvedl. Jedná se o dluh za 4 měsíce. Zastupitelé poprvé v oblasti schvalování splátkových kalendářů, promíjení penále apod. omezili stanovením termínu časovou platnost usnesení. V tomto případě pokud dlužník nepřijde do podepsat splátkový kalendář, pozbývá toto usnesení platnosti a k dlužníkovi se budeme chovat, jako kdyby o dluhu nebylo vůbec jednáno. Žádost o prominutí penále P. D. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude 10% zbylého penále uhrazeno do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o pominutí penále ve výši přes 29 tis. Kč. Ing. Urbánková se zdržuje jakéhokoliv projednání a hlasování ve věci Z/110/2009 z důvodu střetu zájmů. Žádost o prominutí penále J. U. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude 10% zbylého penále uhrazeno do Hlasování:Pro: 14 Zdržel se: p. Poncar, Mgr. Vaněk Komentář: O této žádosti jednalo zastupitelstvo již , ale nerozhodlo, při hlasování se při počtu 17 zastupitelů znovu zastupitelé nesjednotili a o žádosti se nerozhodlo. Jen 10 zastuitelů hlasovalo pro prominutí penále ve výši skoro 98 tis. Kč. Po dohadovacím řízení a vysvětlení celého případu se o žádosti znovu hlasovalo. Zastupitelé nakonec žádosti vyhověli. Žádost o prominutí penále L. K. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005. Hlasování: Pro: 15 Zdržel se: Ing. Rychtařík, Ing. Malec Komentář: Až obstavení účtu exekutorem donutilo nájemníka přijít na město a celou záležitost urychleně řešit. Nájemník uhradil dluh z roku 1999 ve výši přes 65 tis. Kč a požádal o prominutí max. penále ve výši 100 tis. Kč. Penále bylo prominuto v celé výši, protože byt byl nájemníkem v roce 1999 vrácen. Bylo splněno usnesení Z/102/2005. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009. Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství bez změny území uvedených v příloze č. 1. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Poslední bod jednání zastupitelstva Tento bod byl jednán nejméně 30 min. a důvodem velmi vášnivé diskuze byla navržená změna vyhlášky města o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství. Návrh vyhlášky definoval konkrétně, že pes je při volném pobíhání psů pod trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele a dále vyhláška rozšiřovala území, kde musí být pes veden na vodítku. Nově se jednalo o území v Rusku vymezené ul. Jezerní, Lesní, Krajní a Máchovy (ulice, které ohraničují hřiště v Rusku ) Diskuzi zahájil Ing. Neznal, který ze svého pohledu považuje vyhlášku za omezování majitelů psů a kromě opakovaného nesouhlasu se změnou žádal o určení prostranství pro volný pohyb psů, kde nebudou např. psi ohrožováni cyklisty. Pan Nevole požádal velitelku MP Bc. Kláru Havelkovou o vysvětlení, které vedlo MP k navržení změny vyhlášky. Bylo sděleno, že v uvedené lokalitě došlo k omezování pohybu člověka, ohrožování dítěte, vstup psa na cizí pozemek, zničení dětských hraček na pískovišti u domu, a to vše bez toho, aby se nablízku pohyboval majitel psa. Výsledkem diskuze bylo hlasování o změně vyhlášky bez rozšíření území. Město dostalo za úkol vytipovat území, které bude určeno pouze pro pejsky. INFORMACE: - podpis smlouvy na azylový dům Komentář: Byla podepsána kupní smlouva na koupi azylového domu. Byly provedeny základní činnosti související s převodem nemovitosti. Záznam stavu elektroměru a vodoměru. Objekt byl pojištěn a nařízená průběžná kontrola objektu MP. Probíhají jednání se společností T-Mobile a CL-Net ohledně nájemních smluv za antény, které jsou na budově instalovány. Chystáme výběrové řízení na nejnutnější opravy uvedeného objektu. Komentář: Jedná se o pračku, kterou město pořídilo do ubytovny pro neplatiče v roce 2004 a jíž pronajímalo. Pronájem skončil koncem roku Po upomenutí Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

10 varta listopad ročník Memoriálu Antonín Sochora ve Stráži pod Ralskem Ve dnech 14. a se konala v našem městě tradiční pietní akce Memoriál Antonína Sochora, který každoročně organizují v našem městě Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Č.Lípa a Československá obec legionářská, okresní jednotka Č.L. Každý rok se do našeho města sjíždí z celé republiky bojovníci z 2. světové války. Je to příležitost se potkat, popovídat si, zavzpomínat a také uctít památku těch, kteří již nemohli přijet. Každoročně jsou zváni i bratři a sestry ze sousedních zemí. Pro naše město to znamená finanční podporu a potřebu spolupracovat s organizátory, pomáhat jim zajistit vše, co si naši vážení hosté zaslouží. Podzimní počasí bývá většinou studené a letos se obzvlášť nepovedlo, přesto jsme zajistili takové podmínky, že memoriál proběhl ke spokojenosti účastníků. Poděkování patří vedoucí odboru vnitřní správy paní Evě Pošvové a za PANDU paní Renatě Balvínové, které přizpůsobily program počasí a umožnily účastníkům dokončit akci v kulturním domě. Našim dětem je memoriál znám, protože v průběhu školního roku probíhají ve škole organizované soutěže v běhu, střelbě, šplhu apod. Soutěže jsou vyhodnoceny a žáci školy jsou významnými osobnostmi, které se memoriálu účastní, oceněni. Osobnost Antonína Sochora patří k našemu městu. Máme po něm pojmenovánu školu, u městského úřadu máme pomník,a kdo se někdy podíval do bývalého vojenského prostoru, zjistil, že na místě, kde Antonín Sochor skonal, máme ještě jeden pomník. Velmi mne zaujal příspěvek Ing. Miloslava Masopusta, bojovníka 1. Čs. armádního sboru v SSSR. Přiblížil nám životní osud Antonína Sochora. Přepis jeho projevu Vám nyní mohu prostřednictvím Varty přiblížit: Vážení představitelé města, vážení občané, vážení spolubojovníci, školní mládeži, sešli jsme se dnes u památníku spolubojovníka a mnohých z nás skvělého velitele, příkladného a obětavého vlastence, příslušníka I. československého armádního sboru od samého založení, hrdiny Sov. Svazu, který obdržel za bojové zásluhy při osvobozování hlavního města Ukrajiny Kyjeva od fašistických okupantů, gen. Mjr. in memoriam, Antonína Sochora. Antonín Sochor, občan Duchcova (rodák z Lohberku), postrach sudetoněmeckých bílých punčoch, byl v roce vyslán do školy zálohových důstojníků jako velice nadaný a schopný voják. Toto vojenské vzdělání mu na frontě v pozdější době umožnilo úspěšně bojovat s nenáviděnými a krvelačnými fašisty. V období mobilizace r byl četařem aspirantem a po obsazení naší vlasti fašisty byl Antonín Sochor za protihenleinovskou činnost zatčen a deportován na nucené práce do Bitterfeldu u Lipska. Zde se podílel na sabotážích a se mu podařilo uprchnout a vrátit se do své vlasti. Nikdy nepřestal bojovat proti fašistům ani ve své vlasti, proto zde nemohl zůstat a odešel ilegálně do Polska Brnovic, kde se tvořil Čs. legion. Po pádu Polska odešel pod vedením Ludvíka Svobody na území SSSR. V Buzuluku, kam byl internováni a kde se později začala organizovat československá vojenská jednotka, byl Antonín Sochor povýšen do hodnosti podporučíka a stal se velitelem čety samopalníků. Vedl se zde tvrdý výcvik všech dobrovolníků za každého počasí. Prvé bojové vystoupení Antonína Sochora se uskutečnilo u Sokolova, dne , kde statečně bojoval se svojí četou samopalníků. Sám zlikvidoval celou nepřátelskou četu. Potom to byl Charkov, kde byl raněn, měl prostřelenou ruku, po vyléčení přichází opět mezi své vojáky na frontu. Po Charkovu následuje památná bitva o hlavní město Ukrajiny, Kyjev, kde již velel rotě samopalníků. V pouličních bojích ve městě Kyjevě dne v silné nepřátelské palbě strhl Antonín Sochor vlastním příkladem rotu samopalníků do útoku, jehož výsledkem bylo obsazení závodu Bolševik a s rotou tanků poručíka Richarda Tesaříka dosáhla rota samopalníků Antonína Sochora jako první Kyjevské nádraží a později pronikla k řece Dněpru. Tak byl osvobozován Kyjev. Další bojové cesty Sochorových samopalníků byly boje o Bílou Cerkev, Žaskov a v Dukelské operaci již jako samostatný sborový prapor takových samopalníků z větší části doplněn Volyňskými Čechy. Nelítostné boje našich jednotek i Sochorových samopalníků byly o pověstnou kótu 534 na Hýrově hoře. Zde byl Antonín Sochor velmi těžce zraněn. V jeho blízkosti vybuchl dělostřelecký granát, díky sovětských chirurgům se podařilo z jeho těla vyjmout přes 200 střepin. Antonín Sochor byl velmi pilný, snaživý, statečný, skromný, energický, ale i náročný velitel, bezvadného, přímého, čestného chování, nadaný a rozhodný důstojník. Přesto, že byl třikrát raněn, byl dobrého fyzického stavu. Měl záliby ve sportu. Měl také značné bojové zkušenosti, proto byl znamenitým velitelem jednotek samopalníků, kteří byli posíláni na plnění nejsložitějších bojových úkolů. Své vojáky měl Antonín Sochor nesmírně rád, ale i samopalníci by za něj dali své životy, a to také proto, že se o ně dobře staral jako velitel. Těžce nesl každou ztrátu svého vojáka v boji. Po roce 1945 se Antonín Sochor jako zkušený voják a velitel vrhá do budování nové Československé armády. Přestěhoval se s rodinou do Milovic, kde po roce 1948 byl mjr. gen. št. Antonín Sochor pověřen zvláštním úkolem, o němž se celých 40 let muselo mlčet. Cvičil mechanizovanou brigádu pro izraelskou armádu Haganah, která bojovala za uhájení samostatnosti Izraele proti mnohonásobné přesile. Převážnou část brigády tvořili českoslovenštví Židé, včetně bývalých zahraničních vojenských brigád v počtu mužů i žen. Brigáda byla tajně cvičena ve vojenském prostoru Libava od srpna do listopadu Potom odletěla do Izraele. Sochor svůj úkol splnil výtečně. Jeho jméno i dnes v Izraeli znají lépe než u nás. Uznání izraelské vlády mohl dostat až in memoriam po 43 letech vzhledem ke známému postoji totalitní vlády. Bylo předáno při návštěvě izraelského prezidenta Chaima Hezoga v Praze v říjnu 1991 manželce Antonína Sochora. V Duchcově ve státním zámku a galerii má Antonín Sochor pamětní síň a bustu. Antonín Sochor zůstal pro nás, spolubojovníky, válečné veterány, bývalé samopalníky, vojáky a velitele, vzorem a příkladem plnění vojenských povinností a statečnosti. I pro naši mládež by měl být vzorem. Vždy jsme se my, samopalníci, řídili heslem: Úkol! Musí být splněn! Čest památce hrdinovi Sovětského Svazu, generálmajorovi, našemu spolubojovníkovi a veliteli Antonínu Sochorovi. Vážení přítomní, dovolte, abych připomněl, že o toto pamětní místo se zasloužili naši spolubojovníci, bratři, bohužel již zesnulí Kobulej a Byčiště, čest i jejich památce. Děkuji za Vaši pozornost. Preventivní programy a příspěvky zdravotních pojišťoven VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Aktuálně si mohou rodiče dětí, pokud jsou všichni pojištěni ve VZP, zdarma na každém pracovišti pojišťovny v Libereckém kraji vyzvednout reflexní vesty a samolepky dítě v autě a také náplasti na drobné oděrky. Akce se koná až do vyčerpání zásob. Probíhající léčebně preventivní programy: Mořský koník, Preventivní onkologický program, Dárci krve cestovní pojištění. ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Organizované plavecké služby až 300 Kč * Organizované pobyty v přírodě až 300 Kč * Preventivní očkování až 300 Kč * Očkovací balíček do 18 let až Kč * Zdravé zuby, příspěvek na pevná rovnátka až Kč * Celiakie až Kč ročně * * Aktivní sportovec, za lékařskou prohlídku až 450 Kč * Vitamíny pro děti do 2 let příspěvek 100 Kč * Vitamíny pro děti a mládež od 3 do 15 let, 1x ročně na kontaktním místě pojišťovny zdarma. Info: Tel.: , ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR. Balíček pro podporu zdraví a zdravého životního stylu od 3 let 200 Kč * Balíček proti kouření 350 Kč * Balíček proti obezitě 350 Kč * Balíček očkování 400 Kč * Balíček HPV, za účelem prevence vzniku karcinomu děložního hrdla Kč * Balíček preventivních programů nehrazených ze zákonného pojištění 800 Kč * Příspěvek pro dárce krve a kostní dřeně až do výše Kč * Balíček pro těhotné a kojící ženy s dětmi do 3 let 1000 Kč * Balíček pro nové klienty 500 Kč. Info: Tel.: VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. Očkovací balíček 500 Kč * Plavání Kč * Brýlové obruby 200 Kč * Vitamíny pro děti 200 Kč * Ošetření chrupu fluorizace 150 Kč * Ozdravené pobyty dětí a mládeže 1000 Kč * Očkování proti meningitidě a očkování proti hepatitidě pro studenty 1000 Kč * Očkování HPV, za účelem prevence vzniku karcinomu děložního hrdla Kč * Fixní rovnátka do 30 let na každou čelist Kč * Příspěvek pro dárce krve a krevních derivátů Kč * Příspěvek na odvykací kůru proti kouření Kč. Info: Tel.:

11 listopad 2009 O kom je řeč? O vítězi Ceského ˇ poháru ve wakeskatu 2009, (chcete-li ve wakeskatingu). To slovo není přeloženo, stejně jako wakeboarding. Pátrám ve slovníku. Wake je brázda, skate je bruslení (ale i rejnok!), board je prkno (též paluba). Sportovec zkrátka tažen na laně brázdí vodu na prkně a cestou předvádí různé akrobatické prvky včetně skoků přes skokánky. Při té odvážnější variantě (wakeskatu) jede na holém prkně, bez vázání. Naším hrdinou z léta 2009 je Jakub Přadka. Narodil se ve znamení Vodnáře před 27 lety, ve Frýdlantě. Žil v Liberci, ale přitahován vodní hladinou ve Stráži a rodinnými svazky - žije a pracuje v Břevništi. Na rozhovor v Uranu přišel přesně a objednal si velkou sklenici nealko nápoje. A rozhovor může začít. Jak se člověk stane vítězem Českého poháru? Musíte co nejlépe absolvovat 3 závody na 3 českých vlecích. Výsledky se sčítají. V mém případě to byla vždy druhá místa, která mi v součtu vynesla celkové 1. místo. Závody se konaly 25. července ve Stráži p. R., 8. srpna na Těrlické přehradě u Ostravy a 5. září v Hlučíně. A čemu vděčím za 1. místo? Je nás málo, říká s úsměvem vítěz. V celé ČR dělá tuto bláznivější variantu vodního lyžování lidí. Jak takový závod probíhá? Všichni závodníci absolvují 2 kola, získané body se zprůměrují. Do finálových jízd postoupí 5-6 nejlepších a opět jedou dvě kola. Triky, obtížnost a kompozici jízdy bodují 3 rozhodčí. Jedno kolo (asi 600 m) trvá cca 1 minutu. Předvedené triky a skoky se nesmí ve druhém kole opakovat. Hodnotí se nápaditá jízda s obtížnými triky (opakované prvky nejsou hodnoceny). Rychlost vleku je 30 km/hod. Jaké další sporty děláte? Kromě snowboardu hraji od mládí florbal. Teď už i trénuji juniory v Osečné. Přes zimu si zajdu tak 2-3x týdně do posilovny, abych nabral trochu síly. Jak dlouho se věnujete vodnímu lyžování? Celkem 3 roky. První rok to byl wakeboard, 2 roky naplno jezdím na wakeskatu. Sezona trvá od května do září. Jak často trénujete na vodě? 2-3 hodiny ve všední den. V sobotu a v neděli výjímečně, to bývá více obsazený vlek. Máte trenéra, oddíl? Jsme samouci. Učíme se jeden od druhého přebíráním zkušeností. Oddíl nemáme, ale z recese jsme navrhovali název " WC Stráž "- Wakeskate Club Stráž. Když porovnáte ostatní vleky s tím strážským? Každý vlek je jiný. Ve Stráži boduje domácí prostředí, znalost překážek, dobrý servis, občerstvení (bar) na místě. Velký vliv mají povětrnostní podmínky. Na velké ploše (Těrlické přehrady) bývá velký vítr. V ČR Foto: Michal Urban jsou celkem 4 vleky. Kromě jmenovaných také v Chomutově. Nejlepší je ve Stráži pod Ralskem. Jaké jsou náklady na vybavení? Pro začátek si můžete všechno potřebné půjčit na vleku. Až zjistíte, že vás tento sport bude opravdu bavit, začněte nakupovat. Prkno za 3-15 tisíc, záchrannou vestu cca za 2 tisíce, neopren též za 2 tisíce, helmu, rukavice, šortky za Kč atd. Permanentní jízdenka na celou sezonu stojí 8 tis. Kč. host varty Jakub Přadka Na wakeskatu jsem od května do září Foto: Jana Pokorná Jak velké je nebezpečí úrazu? Jako v každém sportu. Já sám jsem měl zraněné koleno ze snowboardu, a tak používám na vodě ortézy, neboť nápor na kolena je při jízdě velký. Co ještě by mohlo čtenáře Varty zajímat? Rád bych se zmínil o dalších závodnících. Talentovaným jezdcem na wakeboardu je Jan Krejbich z Hamru na Jezeře. Přímo ve Stráži pod Ralskem žijí nadějní závodníci Eva a Marek Holubčákovi. Eva Holubčáková skončila letos druhá v Českém poháru, v kategorii žen na wakeboardu. Jak dalece je tento sport rozšířen? Tento sport přišel z USA. V Evropě je nejvíce rozšířen v Německu. V ČR (na 4 zmíněných místech) jezdí na wakekatu asi mužů (ženy zatím ne), na wakeboardu asi 20 mužů a 10 žen. Na Slovensku jsou o něco dál, jezdí déle a více osob na 2 místech: v Košicích a v Bratislavě. Co říci závěrem? Asi tu slíbenou gratulaci k vítězství 2009 a přání dalších úspěchů a pevného zdraví! Děkuji. Také bych chtěl poděkovat všem vlekařům a celému týmu kolem vodního lyžování (i děvčatům na baru) za perfektní práci, bez které bych svého úspěchu nedosáhl. Nikoho nejmenuji, abych na někoho nezapomněl. Ivana Bršlicová Kdo vás přivedl k tomuto sportu? Dalibor Šmahel, kamarád, se kterým jsme jezdili v zimě na snowboardu a hledali nějaký doplněk na léto. Vyzkoušeli jsme závěsné vodní lyžování ve Stráži a bylo to ono. Foto: Pavel Nepivoda

12 tip na výlet Nad obcí Vranov, na úpatí Ralska směrem na Mimoň, se nachází Přírodní památka Vranovské skály. Nejznámější z nich je Juliina vyhlídka, z dálky viditelný pískovcový útvar. listopad 2009 sluneční svit zde vytvářejí zvláštní tísnivou atmosféru, takže jen čekáte, že se ozve táhlý řev draka jako ve filmu Princ Bajaja:-) Pokud se vydáte na podrobnější průzkum, narazíte mimo jiné na vytesanou skalní místnost, patrové skalní obydlí či průchozí bránu v mohutném skalním bloku. Zpátky k výchozímu Džbánu se můžete vydat spodní cestou podél pole a plotů nejvýše položených vranovských stavení. Petr Pražák Juliina vyhlídka Dostaneme se k ní po červené turistické značce od skály s názvem Džbán (cca 1km). Ten najdeme před rozcestím turistických značek, kde se dá případně zaparkovat auto. Oběma zmíněným skalám je přisuzováno, že stály předlohou ilustrátorům legendárních Rychlých šípů. Na Džbánu uvízl Červenáček, Juliinu vyhlídku zase objevil Jindra Hojer. Ostatně do zdejšího kraje prý jejich autor Jaroslav Foglar alias Jestřáb vyrážel na výpravy. Vyhlídku vytesal do pískovcové skály pro svoji manželku Julii majitel Mimoně František Hartig v roce Původně na skále stával také dřevěný altánek, nyní na vyhlídkové plošině opatřené zábradlím najdete jen vytesané kruhové základy. Ničím nerušenému výhledu dominuje pohled na Mimoň, horizont pak lemují Bezděz, Berštejn či Panská skála. Byla by ale škoda neprozkoumat i ostatní skály v lokalitě PP Vranovských skal. Z Juliiny vyhlídky vyrazíme doprava přes malé sedlo a serpentinami se dostaneme dolů pod skálu. Přes čerstvě vykácenou mýtinu budeme pokračovat k dalším zajímavým skalám tvořícím jakousi soutěsku. Vysoké stěny a tlumený

13 listopad 2009 Šachová Stráž 2009 O listopadovém víkendu proběhne v Kulturním domě U jezera Mistrovství Čech 2009 dětí do 10 let a Otevřené mistrovství Čech 2009 dětí do 8 let v šachu. Na tento turnaj jsme získali pořadatelství, vítězstvím v konkurzu pořádaným ŠSČR. Do Stráže se sjedou malí šachisté z celé republiky, většinou v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Očekáváme kolem 200 návštěvníků. Po celý víkend bude velký sál a přilehlá restaurace k dispozici šachovému turnaji. Slavnostního zahájení a také konečného vyhlášení vítězů se účastní také paní starostka a paní místostarosta jako zástupci města a také zástupci ŠSČR. Organizačně zajišťuje turnaj Panda Sport za velké pomoci Ing.Malce ŠO TJ UD Hamr, který bude také jedním z rozhodčích turnaje. Propozice k turnajům naleznete na webových stránkách Panda Sportu a ŠSČR. Město Stráž pod Ralskem podpořilo turnaje dotací z Grantového fondu města, která bude sloužit k zakoupení dárkových balíčků pro vítěze. V sobotu pořádala TJ Jiskra Nový Bor volejbalový turnaj kadetek a juniorek. Účelem tohoto turnaje bylo prověřit schopnosti hráček před nadcházející sezonou 2009/10. Celkem se zúčastnilo pět družstev: Nový Bor juniorky, Nový Bor kadetky, Žatec, Torik Doksy, SK Panda Stráž. sport VOLEJBALOVÝ TURNAJ V NOVÉM BORU Pořadatelé turnaje se zhostili svého úkolu velice dobře, vše bylo perfektně zorganizované, dokonce měli odměnu pro každou účastnici turnaje. Naše družstvo obdrželo za první místo pohár, každá hráčka si odnesla nějakou sladkost a mohla si vybrat menší pohár nebo sadu skleniček. Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena Karolína Jurková. Panda Sport z návštěvní knihy internetových stránek města Výměna potrubí Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli si nemám vzít lopatu a zaházet výkop, který je od ulice Jižní až k ulici Energetiků, v místě, kde se dříve nacházelo parkoviště. Nemám totiž kde parkovat, jako většina obyvatel těchto dvou ulic. Manuální práce mi nevadí, rád se protáhnu. S díky za odpověd a přáním krásného dne. Martin. Mistostarostka Dobrý den, práce na výměně potrubí v lokalitě Jižní ulice mají dle harmonogramu probíhat do konce listopadu. Dle informací investora je i v jeho zájmu termín dokončení neprotahovat, případně zkrátit.k parkování doporučujeme využít ploch např. na náměstí, před Poliklinikou.. Vašim aktivitám rozhodně nemůže nikdo bránit, jen si nejsme jisti, zda s. p. DIAMO, který výměnu potrubí teplovodního kanálu provádí, vaši práci ocení. Prodej jízdenek společnosti STUDENT AGENCY Informační centrum v rámci rozšiřování služeb obyvatelům města začne v blízké době s rezervací a prodejem jízdenek společnosti Student Agency. Rezervaci si mohou uživatelé internetu provést sami. Fyzicky si jízdenku vyzvednout už nebude nutné jezdit do České Lípy nebo do Liberce, ale prodejní místo bude k dispozici právě na našem informačním centru. S touto službou plánujeme začít během měsíce listopadu. Markéta Humpoláková, vedoucí MěKIC Hrálo se na dvou hřištích ve sportovní hale TJ Jiskra Nový Bor, systémem každý s každým na dva vítězné sety. Děvčata prošla celým turnajem naprosto neohroženě. Všechny čtyři zápasy naše děvčata vyhrála 2:0. Hrály tyto hráčky: Antošová Kateřina, Kolářová Jitka, Kučírková Alice, Kopecká Barbora, Jurková Karolína, Polecová Sabina, Rambousková Eliška, Rokoská Renata. Z výsledku máme velkou radost a doufáme, že se děvčatům bude dařit stejně dobře i v sezoně 2009/10 a minimálně obhájí loňské třetí místo v krajském přeboru kadetek i juniorek. Ingrid Frčová, Alena Jurková, trenérky volejbalového oddílu mládeže (kadetky a juniorky) SETKÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE PŘÍBRAM 2009 Jednoho srpnového dne jsem měl zajímavý telefonát s předsedou odboru mládeže Severočeského územního svazu, Františkem Jirsákem: Radku, mám pro vás nabídku,nechcete se zúčastnit 36. ročníku setkání mládeže v Příbrami? Co to vlastně je? Každý územní svaz vyšle jedno družstvo ve složení 6 dětí, vedoucí, trenér. Samozřejmě, že přijímám a se vydáváme na cestu do Příbrami ve složení Michal Hauft, David Gross, Kilián Kvapil, Martina Krpešová, Michal Krpeš. Bohužel šesté dítě nám neodjelo. Jako trenér jel Martin Tichovský. Čtvrtého září v jednu hodinu odpoledne se vydáváme na cestu směr Příbram. Děti jsou celé nedočkavé, co se tam asi bude dít? Cesta až do Prahy nám ubíhá dobře a potom ta páteční Praha. Ještě zastávka na sváču na Cukráku a už je tu Příbram. Rozdělení do pokojů, tady zjišťujeme, že nás tu celkově bude 60 lidiček, a už to jde jako po drátku, večeře, oficiální zahájení, beseda o Kamčatce a lovu lososů, potom ještě trochu Mongolska a tajmenů. Poté večerka. Druhý den snídaně, návštěva Svaté Hory-výšlap 365 schodů. Kdo tam byl, ví o čem je řeč, kdo ne, ať si to zkusí. Oběd, chvilku přestávka a už jdeme do Hornického muzea, večeře a návštěva podzimních trhů zakončených ohňostrojem. A je tu neděle, snídaně a konečně taky trochu soutěží. Soutěžní disciplíny vymýšlel člověk, co se chtěl hodně pobavit. Hod medicimbalem do dálky, hod míčem pod nohama přes záda, plazení lachtana (nejhezčího lachtana jsme měly my, Martina Tichovského), cesta raka, přenášení vody do kbelíku v čemkoli, nafouknutí balónku a jeho rozsednutí, hod šipkami na rybu s největším počtem bodů. A bylo dobojováno, ještě sečíst body a vyhlášení. Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme se dozvěděli, že se dělíme o druhé a třetí místo se Severomoravským krajem. Došlo na losování a to se nám povedlo vyhrát. Takže naše první účast na takové akci a hned druhé místo. Chceme touto cestou poděkovat pořadatelům za perfektní zvládnutí akce a p. Jirsákovi za možnost se této akce zúčastnit. Radek Krpeš, vedoucí rybářské mládeže Stráž pod Ralskem

14 kultura listopad 2009 KINO - program na listopad nformace na tel.: , http: PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND 100 min./79+1/ příst min./69+1/titulky/příst min./ 69+1/dabing/přístupný 93 min./79+1/česky/přístupný MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! 105 min./69+1/titulky/příst min./69+1/titulky/přístupný /88 min./od 69+1/titulky/příst min./69+1/titulky/přístupný 109 min./79+1/česky/přístupný MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! 102 min./69+1/přístupný Premiéra nové české komedie s hereckou a tvůrčí delegací 86 min./69+1/česky/příst min./79+1/česky/příst. Životní jubilea - listopad 2009 Bímová Věra Bondrová Katarína Černá Ludmila Fišerová Jaroslava Holajová Věroslava Holouš Antonín Karásková Jitka Karhánková Oldřiška Komárková Juliana Kováčová Emilia Krocová Jarmila Kučerová Božena Lahovský Václav Libichová Mária Macák Miroslav Medková Anna Němečková Marie Polák Jiří Pudil Břetislav Růžičková Hana Semotán Petr Svíčka Lubomír Šich Rudolf Šilerová Božena Špiváková Jolana Šrogl Tomáš Urbánková Mária Vlasáková Františka Volejníková Růžena Vraná Vlasta Závůrková Růžena Žabár Jozef Blahopřejeme 160 min./od 79+1/titulky/příst.12+ Roland Emmerich uvádí katastrofický megafilm letošního roku... MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! Připravujeme na prosinec: Ženy mého muže, Hrdinové z Daranu, Stmívání 2...

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více