ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009"

Transkript

1 ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami určená pro odbornou veřejnost. Problematika AIDS je bohužel jedním z témat naší doby, nesmíme ji podceňovat a komunikace na toto téma je nutná. Stráž navštívilo přibližně 80 účastníků, ubytování využilo skoro 65 účastníků. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT s možným nástupem od Současný ředitel pan Petr Bartoš na funkci rezignoval, ale v PANDĚ zůstává jako člověk odpovědný za technický provoz všech zařízení. Současný ředitel sdělil Radě města důvody své rezignace, které ho vedly ke složení funkce. Rezignace je jednostranné rozhodnutí zaměstnance a zaměstnavatel toto rozhodnutí musí respektovat. V průběhu roku probíhají na úřadě i v příspěvkových organizacích různé kontroly. Dne jsem byla Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje písemně informována o vážném stavu Mateřské školy v Máchově ulici. Největším problémem z hlediska státního zdravotnického dozoru je, s ohledem na počet dětí, nedostatečný počet a stav hygienického zařízení. Město druhým rokem plánuje s ohledem na technický stav školky v Máchovce sloučení obou školek do objektu školky na sídlišti. Na Krajskou hygienickou stanici byla odeslána žádost o udělení časově omezené výjimky z hygienických požadavků do Je to termín zavazující, ale je to v současné době jedno z možných řešení. Komise pro strategický rozvoj sloučení školek a rekonstrukci školky na sídlišti považuje za prioritu. Přípravné práce, jako např. příprava projektové dokumentace, již probíhají. Stále je před námi řada témat, jedním z nich je např. bytová politika města. Kontrola krajského úřadu nám dala termín do pro zadání veřejné zakázky na správce bytového a nebytového fondu. Touto dobou se již sešla pracovní skupina, která stanoví podmínky pro výběrové řízení na správce bytů a polikliniky. Pracovní skupina se bude také zamýšlet nad bytovou politikou města po ukončení privatizace bytů, proto byty určené k prodeji jsou již skoro rozprodány. Po městě teď probíhají různé zemní práce, nejvýznamnější je oprava horkovodu. Doufám, že až budete číst toto číslo Varty, bude již práce ukončena a dle informací, které mám dnes k dispozici, se bude jednat o rozšíření parkovacích míst na ul. Jižní a také o zpřehlednění křižovatky u domu č.p. 70, kde došlo k částečným terénním úpravám. U některých domů došlo z důvodu složitého parkování v celé Jižní ulici k poškození obrubníků chodníků a k rozježdění trávníků samotnými bydlícími. Je to škoda dokončení na str. 3 Uvnitř najdete: Téma: 17. listopad Host: Jakub Přadka Přehled dotací cena 6 Kč Vzpomínání V následujícím příspěvku si autor neklade za úkol přesný popis historických událostí, ale snaží se popsat události tak, jak je prožíval a jak mu paměť dovolí. Tak, jak je přesvědčen, že se věci udály v jeho okolí. 17. listopad 1989 byl šedivým podzimním dnem a s ubývajícím dnem klesala teplota pod bod mrazu. Ostatně celá společnost byla jakási šedivá, bez nálady, očekávání. Bez zájmu! S tichou závistí nad během událostí jsme v nedávné minulosti sledovali exodus obyvatel z bývalé NDR (pro ty, kteří si nemohou pamatovat, Německá demokratická republika). Obyvatel, kteří zaplavili Prahu trabanty (lidový automobil z bakelitu ), kteří přelézali zdi Velvyslanectví SRN (Spolková republika Německo, tzv. Západní Německo), aby se zde dočkali povolení vycestovat na Západ a z Prahy byly vypraveny tzv. Vlaky svobody. Události nabraly závratnou rychlost! NDR se zhroutila, Berlínská zeď byla rozebrána! Maďarsko (Maďarská lidově-demokratická republika) otevřelo svou západní hranici a umožnilo obyvatelstvu volně cestovat do Rakouska. Polsko již bylo v očekávání svobodných voleb s pluralitou politických stran. Jen u nás doma nic! Soudruzi si byli jisti svými pozicemi, vedoucí úloha strany ve společnosti byla neotřesitelná (vy později narození rozumějte tou vedoucí silou KSČ). Snad jen vítězství ve fotbalu nad Portugalskem, které znamenalo postup na MS do Itálie v r.1990, náladu alespoň trošičku zvedlo. 17. listopad 1989 byl pátek. V Praze na Albertově se od 15:00 chystala manifestace studentů ku příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Ku příležitosti výročí studentských nepokojů v roce 1939, úmrtí Jana Opletala, následného zavírání vysokých škol a mnohdy deportace studentů do koncentračních táborů. ÚV KSČ se skřípěním zubů manifestaci povolil. Ono zakázat manifestaci nebylo ani dost možné, vždyť se oslavoval mezinárodní den a zároveň kulaté výročí z dob nacistické poroby! Co s tím? Inu, postavit do čela své prověřené studentské vůdce, použít provokatérů (osvědčená taktika politbyra a StB). Jenže do hlav druhých nevidíš! dokončení na str. 4

2 varta listopad 2009 Měsíc říjen se jeví jako ponurý, zima je vlezlá, a dočkali jsme se dokonce i první sněhové nadílky a události, které proběhly a po kterých se už může ohlédnout: Ač se to nezdá, v plném proudu jsou již přípravy na ples města, přestože bude až v lednu ladí se program, hledá se hudba, vymýšlí se, jak bude vypadat raut a to vše již zařizuje PANDA SPORT. Za chodu řešíme cyklostezku Ploučnice - zatím máme vyprojektovanou část Hamr - Stráž s povrchem pro in line. Protože se blíží termín vypsání dotací z ROPu, finišujeme ještě s další částí a to od sociálního zařízení na malé pláži, podél obtokového kanálu, Fibichovou ulicí a přes dolní Stráž po hlavní silnici až k průrvě Ploučnice. Uvidíme, jak bude město s žádostí tentokrát úspěšné, protože o dotaci budeme žádat spolu s okolními obcemi pod hlavičkou Mikroregionu Podralsko. Strážský ruch Na konec října jsme si na MěU pozvaly všechny zainteresované, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s odbahněním Horky, a vysvětlili jsme si, v jaké fázi se nachází zpracování žádosti o dotaci a vyjasnili jsme si, jak v této věci dál. a otázka na závěr: víte o existenci Školské rady? existuje již několik let při základní škole, je složená se 3 zástupců nezletilých dětí, 3 zástupců pedagogů a 3 zástupců zřizovatele (města) a vyjadřuje se k chodu školy a také k jejím důležitým dokumentům, jako je Školní a klasifikační řád. V tomto školním roce se v říjnu sešla podruhé a hlavním jejím programem bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009. Pokud se vám budou zdát podzimní dny a večery dlouhé, můžete je strávit i kulturně v rámci Divadelního podzimu pořádá PANDA SPORT zajímavá divadelní představení a kino to promítá pravidelně. Ing. Jitka Urbánková, místostarostka STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST - listopad 2009 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin Historie strážské školy - 2. díl V období 1. republiky fungovala ve Stráži p. R. obecná škola německá umístěná v budově postavené v letech na náměstí (dnešní MěÚ). V okresním archivu lze zalistovat starými účty a zjistit i takové detaily, že např zaplatila škola firmě B. Bočkové, Prag 82,40 Kč za 5 kg olejového nátěru na pisoár, předtím Kč za uhlí firmě Heinricha Moisela apod. Zařízení německé školy se skládalo v letech z 20 starých dlouhých lavic a 78 lavic dvousedadlových, z 5 stolů a 12 starých židlí, 8 tabulí, 7 skříní, 3 polic na knihy, 9 věšáků, 3 pokojových a 3 kuchyňských kamen. Ke školnímu inventáři též patřila 4 podia, 4 obrazy Masaryka, 3 vlajky, školní hodiny, 3 pokojové teploměry, 4 krucifixy, 1 štafle, 3 plivátka a 4 mycí stoly se 4 umyvadly. Seznam uzavírá 1 razítko, 2 školní pečetidla, obraz hora Ralsko, mapa okresu a perokresba Beethovenův dům. Od roku 1929 píše strážský starosta neúnavně na nejrůznější úřady a instituce a domáhá se zřízení měšťanské školy. Žádost odůvodňuje počtem obyvatel a desetikilometrovou vzdáleností od nejbližších škol v Mimoni, Jablonném a v Osečné, vyzdvihuje špatné podmínky v zimě i to, že by školu navštěvovali žáci z Dubnice a Hamru. Dále uvádí, že náklady by nebyly velké vzhledem k možnosti využití budovy obecné školy, kde by se dal byt vrchního učitele změnit na učebnu, stávající kuchyň se spíží ve sborovnu. Další třídy a kabinety by vznikly z půdy. Celkové náklady by činily 10 tis. Kč. V průběhu boje o zřízení měšťanky využívá i statistických údajů, podle nichž je v Čechách tříd měšťanek, z toho německých, což je 24,4%, ale podíl německého obyvatelstva je 32,7%, takže 45,4 % Němců je bez možnosti vzdělání na měšťanské škole. Co se nezadařilo za Československé republiky, v tom ještě horlivěji pokračuje starosta W. Feistner po záboru Sudet v r. 1938, kdy se poměry tak šťastně změnily. Dopisy s prosbu o pomoc a přímluvu při zřízení měšťanské školy zasílá krajskému školskému úřadu, krajskému vedoucímu NSDAP, Erichu Hirtovi (oslovuje ho Kamerad Kreisleiter ), župnímu vůdci NS říšského svazu pro tělesnou výchovu v Jablonci ( Drahý soudruhu a bratře cvičiteli ) i Konradu Henleinovi, říšskému místodržícímu do Liberce. Z jeho kanceláře dostává odpověď, že se celá tato záležitost nedá oddělit od celkové otázky měšťanských škol, chtějí právně závazné prohlášení k obvodu příslušných obcí, odděleně přehled obcí uvnitř pětikilometrové zóny a zprávy o umístění školy. Na všechny body starosty odpovídá a vypočítává náklady na říšských marek. Přesto je ještě v roce 1942 v projektu na ústřední topení od firmy Renker a Steiner škola uváděná jako obecná, a v zhledem k tomu, že další archiválie mluví hlavně o protipožární a protiletecké ochraně a únikových trasách, zdá se, že měla obec již jiné starosti a ke zřízení měšťanské školy nedošlo. O budově školy je třeba říci dále to, že na jaře 1945 byla přeměněna v útulek pro válečné uprchlíky a ve školním roce začala působit jako škola česká. Ta však nebyla první. Pro českou menšinu, sestávající převážně ze zemědělských dělníků okolních dvorců, byla v roce 1923 zřízena jednotřídka. Její kronika z let se zachovala. A my jí dáme slovo v dalším čísle Varty. Mgr. Jana Wodwudová, kronikářka města

3 listopad 2009 Slovo starostky... dokončení ze str.1 V období opravy jsme neřešili parkování přímo na chodnících, protože jsme se snažili celou situaci pochopit. Myslete si, že jsem naivní, ale ráda bych věřila tomu, že si to nájemníci po sobě uklidí, srovnají terén a pokusí se obrubníky opravit sami. Bylo by to totiž fér vůči nám všem. Na závěr mi dovolte připomenout jedno z dobrých rozhodnutí našich poslanců, a to přijetí zákona 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Lidé, kteří žádají o výplatu sociálních dávek, musí podle zákona odpracovat pro obec bezplatně min. 20 hodin za měsíc, aby jim byly sociální dávky vyplaceny. Obec musí zajistit pracovní pomůcky a tyto pracující proškolit z bezpečnosti práce. Práce v obci je stále hodně a je o ni ze strany nezaměstnaných stálý zájem. Průměrně u nás pracuje 5 občanů. Věra Bradáčová, starostka Dne uplynulo již šest dlouhých let ode dne, kdy nás navždy opustil pan Viktor Staněk. S láskou a úctou na něho stále vzpomíná manželka a děti. Milý úsměv, milá tvář, byl to statný hasič náš! Při známém zvuku sirény každému přijde na mysl, hoří! My, dobrovolní hasiči, jsme však již na cestě a připraveni pomáhat. Jedním z nás byl také pan Stanislav Kučírek starší, starosta Sboru dobrovolných hasičů našeho města. Bohužel při dalším vyhlášení poplachu se nás sejde v hasičské zbrojnici o jednoho méně. Úterý 20. října 2009 je pro nás dnem, od kdy se na nás náš kolega a kamarád dívá z hasičského nebe. Dobrovolné hasičské činnosti věnoval podstatnou část svého života a spoustu volného času. Byl nejen starostou sdružení hasičů, ale také zástupce velitele výjezdové jednotky, jejím aktivním členem, preventistou a své znalosti a zkušenosti předával také mladým hasičům. Je nutné říct, že hasičskému mottu: Bližnímu ku pomoci, vlasti ke cti, on dostál více než se ctí. Každý, kdo se s ním setkal, bude jistě souhlasit s tím, že každou svou funkci vykonával zodpovědně a s úsměvem ve tvářích, na který budeme rádi vzpomínat. Čest jeho památce! Za SDH Stráž pod Ralskem, členové Městská policie opět ve čtyřech. Od 1. října 2009 byly řady městské policie ve Stráži pod Ralskem posíleny o čtvrtého strážníka, jehož jméno je Miloš Tomášek. Budete se tedy v našich ulicích setkávat s novou tváří, s novým osobitým přístupem, což bude jistě příjemná změna. Věříme, že díky navrácenému čtyřčlennému stavu MP bude možné postavit služby efektivněji a snad obsáhneme více problémů, které vás, občany, budou nejvíce trápit. Pro doplnění nyní se MP Stráž p. R. skládá ze čtyř strážníků: vrchní strážník Bc.aKlára Havelková, Zdeněk Svoboda, Pavel Věchet a Miloš Tomášek. z radnice NÁVRAT SV. JANA NEPOMUCKÉHO DO STRÁŽE V první polovině 70. let 20. století došlo k hromadnému záchrannému svozu pískovcových plastik z různých míst Českolipska do Vlastivědného muzea v České Lípě. Díky tomu (mnohdy) došlo k záchraně a ochraně řady plastik před zcizením a vandalismem. Mezi svezenými plastikami se tak ocitlo i torzo sv. Jana Nepomuského bez hlavy, které bylo původně umístěno u starého mostu přes řeku Ploučnici na výjezdu ze Stráže pod Ralskem na Noviny. Nedlouho po provedení svozu plastik, o kterém se všeobecně nevědělo, si místní občan pan Výboh při své cestě z Novin povšiml, že z podstavce, na kterém stával sv. Jan Nepomucký zmizela socha. Jelikož se domníval, že se stala obětí vandalismu a byla shozena do Ploučnice, začal podél břehu řeky pátrat a mezi kamením a bahnem našel pouze uraženou hlavu sochy. Hlavu odnesl domů a schoval ji u sebe až do doby, kdy se dozvěděl od pana Šíra, že tělo sochy je pravděpodobně uskladněno v muzeu v České Lípě. Po té hlavu odnesl panu Šírovi, u kterého je uložena dodnes. Město Stráž pod Ralskem požádalo v únoru 2008 o navrácení sochy sv. Jana Nepomuckého a zároveň požádalo Vlastivědné muzeum o informace k dalším sochám nacházejícím se v muzeu z území Stráže pod Ralskem. Na základě této žádosti Vlastivědné muzeum zaslalo seznam plastik původně umístěných ve Stráži pod Ralskem a dnes uskladněných v muzeu, kde je vedle sochy sv. Jana Nepomuckého dále socha sv. Zikmunda, socha sv. Šebestiána, socha sv. Huberta a Mariánský sloup. Torzo pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého bez hlavy nebylo naštěstí zapsáno do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, ale bylo evidováno jako sv. Jan Nepomucký z Novin pod Ralskem. Aby tak mohla být socha do Stráže pod Ralskem navrácena, muselo město prokázat, že socha opravdu pochází ze Stráže pod Ralskem, neboť záznamy z doby prováděných svozů jsou nepřesné. Jako nejlepší a prokazatelný důkaz, mimo podstavce sochy, který je stále na svém původním místě, byla tedy hlava sochy. A tak 9. března 2009 vzal pan Šír hlavu sochy do plátěné tašky a společně jsme odjeli do muzea v České Lípě, kde skutečně hlava přesně pasovala k tělu sochy. Následovala ještě menší papírová bitva, kterou jsme vyhráli, a dne jsme si sochu vyzvedli v depozitáři muzea a přivezli do Stráže. Prozatím je i s hlavou, zatím mimo tělo, dobře uskladněna a bude již pouze čekat na svoji opravu a na vhodné a důstojné místo pro svoje umístění. Helena Bušová, vedoucí odboru výstavby Předvánoční setkání pro seniory Vážení senioři, městská knihovna pro vás opět chystá společné setkání s hudbou. Tentokrát se sejdeme v předvánočním čase na začátku prosince. K poslechu a tanci bude opět hrát pan Vráťa Bretšnajdr. Přesný termín zveřejníme na vývěsní desce a v prosincovém vydání Varty. S předstihem srdečně zve Alena Kvapilová, knihovnice. Splatnost místního poplatku za komunální odpad Když jsme u toho opakování: telefonní číslo na pevnou linku: mobilní telefon na hlídku ve službě: mobilní tel. na vrchního strážníka: S pozdravem kolektiv MP Stráž p. R. Oznamujeme občanům města, že 2. splátka místního poplatku za komunální odpad byla splatná k Ti z Vás, kteří ještě nemají poplatek zaplacený, učiňte tak v nejbližší době. Finanční odbor, správce místních poplatků

4 varta listopad 2009 Vzpomínání... dokončení ze str.1 A zvláště pak do hlav radikalizujícího se studentstva. A tak se ono pomyslné kolo dějin konečně pohnulo V pátek 17. listopadu 1989 měl divadelní soubor Horka generální zkoušku pohádky pro děti Švec a čert. Pilovaly se poslední grify inscenace, vše probíhalo jako na opravdovém představení, snad jen tréma ještě nebyla taková. Pak všechno sbalit, uklidit a připravit na odvoz. Ráno se vyjíždělo na okresní přehlídku pohádek pro děti Divadlo dětem v Mimoni. Začínáme v 10h dopoledne. Ze zkoušky domů, je již večer. Pouštím si v rádiu Svobodnou Evropu, tak jako vždy (od září konečně nerušenou rušičkami!). Hlas Lídy Rakušanové mi vzrušeně sděluje průběh manifestace na Albertově, následný pochod studentů Prahou, který je zastaven na Národní třídě Studenti byli brutálně zbiti, říká hlas a pokračuje detailním popisem událostí, který vrcholí zprávou, že byl zabit student Martin Šmíd! Jen z televize se dovídám, že protisocialistické živly řízené západními centrálami narušily veřejný pořádek, že studující mládež byla zneužita a zmanipulovaný dav se odmítl rozejít. Dav byl vytlačen pořádkovými silami veřejné bezpečnosti. V sobotu 18. listopadu 1989 v Kulturním domě v Mimoni jsme odehráli divadelní představení. Snad dobře, pohádka se líbila. V zákulisí, ale i v kuloárech se však horečně hovořilo o událostech na Národní třídě. Ve vzduchu bylo cosi nevyřčeného! Z rádia se pak dovídám, že pražští herci vyhlásili v Realistickém divadle Zd. Nejedlého v Praze na Smíchově stávkovou pohotovost a na protest zásahu proti studentům přestávají hrát. Na Filosofické fakultě vyhlašují studenti stávku a postupně se přidávají ostatní fakulty. Jen z televizních novin je slyšet rozhořčený hlas pracujících, který volá po klidu na práci! a všelijaké řeči o rozvracení socialistické společnosti. V neděli jedeme opět do Mimoně. Končí přehlídka, je vyhlášení výsledků, získáváme cenu. Jen výzva připojit se ke stávce herců se nesetká s odvahou. Odjíždíme. To ještě netušíme, že to bylo naposled, kdy se podobná přehlídka pro děti v Mimoni konala. Jak dopadl kulturní dům, si každý může všimnout, když projíždí Mimoní. V pondělí je v práci na rentgenu neobvykle živo, přichází kde kdo a probírají se události proběhlého víkendu. Máme svědectví ing. Neznala, který na Národní byl! Vše tak dostává konkrétnější obrysy. Stoupá rozhořčení, ale i odhodlání. Zatím se k hercům postupně přidávají ostatní, studenti získávají sympatie. Společnost se probudila, ale i polarizovala. Lidé se v hloučcích scházejí na Václaváku u sochy Sv. Václava, veřejná bezpečnost a StB jsou v pohotovosti. Na Prahu se chystají milicionáři, aby hájili socialistické vymoženosti. Tajemník pražské organizace KSČ Štěpán se dozvídá na továrním dvoře ČKD Trakce, že dělníci nejsou malé děti. Něco ještě koktá, ale je vypískán a chvatně odchází. Začíná se formovat Občanské fórum. Aktivizují se odborové organizace v pražských továrnách a vyhlašují stávkovou pohotovost. Ve Stráži je klid na práci! V podobném duchu uplyne úterý. Jen stranické sekretariáty jsou bezradné. Na Václaváku zakročuje veřejná bezpečnost bez valného úspěchu. Lidé se již nebojí. Na Národní třídě v podloubí u Reduty hoří svíčky a občané přinášejí květiny. Koordinační centrum OF začíná organizovat manifestace. V pražských divadlech herci se studenty pořádají debaty. Po republice vyjíždějí delegace herců a studentů do ostatních měst a továren, aby informovaly o proběhlých událostech, o stávce. Ne všude se jim to daří, ne všude je vyslechnou. Někde jsou i fyzicky napadáni. Je středa 22. listopadu První Václavák. První organizovaná manifestace na balkónu Melantrichu a dole desetitisíce lidí. Vlajky a cinkání klíčemi. Požadavek na zrušení článku č.4 Ústavy ČSSR (tzn. zrušení vedoucí úlohy strany KSČ), požadavek na svobodné volby v soutěži politických stran, požadavek na odstoupení ÚV KSČ. Veřejně vystupuje Václav Havel. ČsTelevize začíná objektivněji informovat. V divadelním souboru Horka podepisujeme petici a podporu herců a studentů. Odesíláme ji na Ministerstvo kultury a školství ČSR. Ve čtvrtek opět manifestace na Václaváku (v televizi s přímými vstupy a prvními odvážnějšími komentáři). Celé náměstí je zaplněno. Na balkónu střídá jedna osobnost za druhou, ze Slovenska přijíždí Alexandr Dubček, přichází zazpívat Marta Kubišová, Karel Gott s Karlem Krylem zpívají státní hymnu, herci se střídají se studenty, vše moderuje farář Václav Malý. Manifestace se mění v úžasný hepening, kde vládne ohleduplnost a slušnost. Tedy v něco, co bude obdivovat celý svět a co bude pojmenováno jako sametová revoluce! V pátek 24. listopadu 1989 po nekonečných hodinách schůzování odstupuje ÚV KSČ, soudruzi dávají své funkce k dispozici. Od nově zvoleného generálního tajemníka strany slyšíme, že doba je opravdu, opravdu těžká. Ale národ si oddechl a zavládla radost. V sobotu od 14 hodin manifestace na Letenské plání. Přes sto tisíc lidí a vše pěkně v přímém televizním přenosu. V neděli 26. listopadu 1989 vyrážím s několika přáteli na Letnou také. Od rána sněží a po cestě nás přepadá sněhová vánice. Není vidět na krok, natož na cestu. Škoda 120 tancuje ve smycích a je umění se na silnici udržet. Několikrát vystupujeme a auto tlačíme nebo pomáháme jiná auta vytáhnout z příkopu. U Prahy nesněží, ale mrzne, až zebe. Mítink stíháme. Ale o tom, s dovolením, až příště. Karel Huml Dotace v roce 2009 Město Stráž pod Ralskem prostřednictvím odboru správy majetku a rozvoje města zažádalo v průběhu roku 2009 o poměrně velké množství dotací z různých dotačních titulů a programů. Některé byly úspěšné, jiné nikoliv. Neúspěch podaných žádostí o dotace je o to více negativní, že ke KAŽDÉ žádosti o dotaci je nutné nechat vypracovat všechny povinné přílohy, kterými jsou obvykle projekt pro stavební povolení, stavební povolení a případně i studii ekonomického hodnocení projektu (SEPH) nebo restaurátorský záměr. Náklady na zajištění těchto povinných příloh k dotacím jsou poměrně značné, a o to více zamrzí neúspěch podaných žádostí o dotace. Žádosti o dotace, ke kterým jsou připraveny všechny povinné přílohy a které neuspěly v roce 2009, budou opakovaně podány v roce Podmínkou je ovšem vyhlášení stejného dotačního programu i v roce V současnosti nad rámce dotací roku 2009 probíhá vyúčtování dotací získaných v roce 2008, což jsou rekonstrukce a modernizace školního hřiště - 2. část a bezbariérové úpravy chodníků v ul. Mimoňská. Navíc probíhá i realizace akce Restaurování kaple sv. Jana Nepomuckého na základě dotace získané v roce Lukáš Janků, vedoucí OSMaRM ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE ČÁSTKA DOTAČNÍ TITUL Tělocvična v Rusku ministerstvo pro místní rozvoj Zámek Vartenberk ministerstvo kultury Lanová prolézačka pro děti LEADER+ Veřejné osvětlení (Zlatá stezka 2) LEADER+ Zásahové obleky pro hasiče Fond požární ochrany Lib. kraje CELKEM NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE ČÁSTKA DOTAČNÍ TITUL Rekonstrukce bazénu ROP Veřejné osvětlení v ul. Krajní Ministerstvo pro místní rozvoj Chodník ul. Krajní Ministerstvo pro místní rozvoj Poliklinika - úřad ROP Sušící věž na hasičské hadice Fond požární ochrany Lib. kraje Fasáda hasičské zbrojnice + okapy Fond požární ochrany Lib. kraje Svolávací systém pro JSDHO Fond požární ochrany Lib. kraje Restaurování Mariánského sloupu LEADER+ Vybudování příčného prahu v ul. Revoluční Krajský úřad Lib. kraje CELKEM

5 listopad 2009 Už jste si byli pohrát v mateřském centru? V mateřské škole U Potoka vzniklo v roce 2006 mateřské centrum. Je to místnost v prostředí mateřské školy, vybavená pohodlnou sedačkou a hračkami. Maminky na mateřské dovolené, ale i všichni ostatní, kteří pečují o malé děti, se zde mohou scházet, předávat si zkušenosti s výchovou a společně trávit dopolední čas například v případě špatného počasí. A naopak, děti si zvykají na prostředí mateřské školy, učí se pohybovat a hrát v kolektivu dalších kamarádů, poznávají paní učitelky. Toto všechno se kladně odráží při nástupu dítěte do mateřské školy a jeho adaptaci na celodenní docházku. Provoz centra je denně v dopoledních hodinách dle uvážení jednotlivých návštěvníků, zpravidla od 8.30 do hodin. Za návštěvu centra se vybírá 10,- a za vybrané peníze se nakupují nové hračky pro děti do centra. Jestli jste v mateřském centru ještě nebyli, srdečně vás všechny zveme! Zaměstnanci MŠ II U Potoka Tradiční dílna pro dospělé V měsíci listopadu se sejdeme na předposlední tvůrčí dílně. Již nyní máme jasno, co budeme vyrábět. Budeme si pro radost vyrábět adventní věnec. Účast přislíbil člověk velice zručný a zkušený v této činnosti. Vzhledem k předpokládanému zájmu o akci prosím o rezervaci na tel.č nebo na mail Markéta Humpoláková MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA Knihovna ve Stráži pod Ralskem nabízí všem registrovaným čtenářům meziknihovní výpůjční službu již několik let. Ne každý však o této možnosti ví. Lze získat nejen odborné knižní tituly, ale i jakoukoli jinou četbu, kterou nemáme v našem knihovním fondu. Objednanou knihu čtenář obdrží zpravidla do jednoho týdne. Cena za tuto službu je stanovena na 45 Kč. Pokud máte zájem o knihy, studujete a potřebujete odbornou literaturu, není ve většině případů nutné ji těžko shánět, ale stačí navštívit naší knihovnu. K osobní návštěvě jste srdečně zváni. Informace o otvírací době spolu s on-line katalogem naleznete na Alena Kvapilová, knihovnice Rekondiční pobyt v Krkonoších Rodiče některých strážských dětí využili příležitosti, hezkého podzimního počasí a vyrazili společně na víkendový rekondiční pohyb do Malé Úpy v Krkonoších. Ubytování a vlastně celý pobyt v chatě Rusalka byl pro všechny příjemným zážitkem. Vše přizpůsobeno dětem. Nejzajímavější pro mrňata byla asi herna a venkovní dětské hřiště. Pro maminky byl připraven aerobik, masáže a sauna. V době těchto aktivit bylo zajištěno hlídání dětí. Horský studený vzduch neodradil nikoho od procházek kopcovitou krajinou Krkonoš, řádění na hřišti, stavění domečků pro skřítky v lese a kontaktu s místními domácími zvířátky. V sobotní odpoledne si pro nás přijel k chalupě vláček a odvezl nás na setkání s Krakonošem, které bylo doprovázeno spoustou her a divadelním představením. V neděli se domů asi nikomu moc nechtělo, zvláště po výborných ohromných borůvkových knedlících. Ale, doma přeci jen čekali tatínkové, kteří prožili své dny trochu jinak. Věříme, že i příští rok se podaří získat grant z Fondu města Stráž pod Ralskem a na Rusalku spolu opět vyrazíme. Pohádka o popletené víle Jedno nedělní zářijové odpoledne přišla děti na strážský zámek navštívit popletená víla. S sebou si přivedla několik skřítků pomocníků a během celého představení dali všichni našim dětem několik dobře míněných rad. Počasí přálo, a tak se seběhlo dětí s rodiči a prarodiči nad očekávání. Děkujeme všem, kteří přišli a dobrovolným vstupným přispěli na uhrazení nákladů za představení divadelnímu spolku Havlíček ze Zákup. Prostory mateřského centra se připravují Ve fázi příprav se nachází příprava prostor mateřského centra ve vile paní Želechovské vedle kulturního domu. Buduje se nové sociální zařízení, upravují se stěny, podlahy, elektroinstalace a vše ze školy Mateřské centrum Otevřeno dětem o. s., co jsme podnikli, děláme a chystáme potřebné k tomu, abychom ještě tuto zimu mohli nabídnout maminkám a dětem místo, kde se mohou sejít, předat si zkušenosti, seznámit se, něčemu se přiučit a hlavně dát dítku možnost poznat cizí prostředí a sžít se s kolektivem dalších dětí. K dispozici budou dvě velké místnosti, které budou sloužit jako herna a tělocvična. Cvičení rodičů s dětmi Od září se opět scházíme v tělocvičně a společně rozvíjíme pohybové dovednosti při cvičení rodičů s dětmi. Každé úterý od 17 hodin je možné přijít zadním vchodem do areálu bazénu a zapojit se. Cvičení je určeno zejména dětem do tří let, ale většina cvičenců je starších a společně jim to šlape. Od letoška převzaly cvičení Iva s Květou, další aktivní maminky, které vystřídaly Petru a Lenku, jimž dítka už trochu povyrostla. Vstupné je 20 Kč a každý další sourozenec nebo kamarád 5 Kč. Aerobik pro děti od 4 let Mile nás překvapil zájem o aerobik pro věkovou skupinu předškolních dětí. Na třetím cvičení se sešly skoro dvě desítky děvčátek, které se pod vedením Petry začínají učit základním rytmům a prvním krokům aerobiku. Dětské písničky, vlastní plyšáci a barevné stuhy vytváří veselou atmosféru. I když je ještě čas na nějaké profi sestavy, děvčata se pohybují s bravurou. Vstupné je 20 Kč a cvičení trvá 60 min. Dívky se schází každý čtvrtek od 17 hodin v malé tělocvičně. Připravujeme: Mikulášské cvičení - jen pro děti registrované ve Cvičení rodičů s dětmi a Aerobik pro děti Vánoční besídka s překvapením Těšíme se na vás při některé z našich aktivit. Informace o naší činnosti, fotogalerie z proběhlých akcí a mnoho dalšího je k dispozici na Holky z mcéčka

6 varta listopad listopad 1989 ve vzpomínkách Martina Neznala Předevčírem přišel Karel Huml, zakladatel a vážený redaktor tohoto listu, a pravil, že potřebuje, abych napsal vyprávění o tom, co se přihodilo 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Jelikož jsem tam byl a jsem tedy pamětník. Vyděsil jsem se. Když jsem chodil do školy kdysi dávno v minulém století mívali jsme čas od času besedu s pamětníky. Pamětníci byli dvojího druhu: Slavní Sportovci a Bývalí Partyzáni. Pokud jde o sportovce, měl jsem tu čest během let třikrát besedovat s Františkem Pláničkou, legendárním brankářem československé reprezentace a pražské Slávie, zatímco s Emilem Zátopkem jsme se minuli. Slavní Sportovci jevili se mi o něco snesitelnější než Bývalí Partyzáni, protože obvykle nekulhali, nemívali na hrudi medaile a nezačínali řeč oslovením: Milé děti, soudruzi a soudružky. Jedno však měli Slavní Sportovci a Bývalí Partyzáni společné dokázali neuvěřitelně dlouho strašlivě žvanit. Zde jest tedy milé děti mé vyprávění o tom, co jsem zažil 17. listopadu 1989 (kéž by Karla Humla čert vzal ): 17. listopad 1989 byl pracovní den, v pracovní době jsem musel pracovat. S panem inženýrem Mouchou jsem měřil radioaktivitu v údolní nivě Ploučnice, brodili jsme se v rákosí a v blátě. Pan Moucha byl starý moudrý muž, s nímž se dalo mluvit otevřeně. Když jsem řekl, že se chystám do Prahy na demonstraci, odvětil, že on sám jako vysokoškolský student v únoru 1948 v Praze demonstroval, ale že tehdy to moc dobře nedopadlo. Řekl také, že by byl rád, kdyby to tentokrát dopadlo o něco lépe. Měl bych patrně vysvětlit, proč jsem se do Prahy vlastně chystal. Velmi zjednodušeně řečeno, sestávala v té době společnost z komunistů věřících nebo kariérních, z mlčící většiny a z disidentů. Z masy mlčící většiny se začínala vydělovat zvláštní skupina, nazývaná šedá zóna. Do ní se řadili lidé, kteří vlivem okolností dospěli k závěru, že už na to nemají žaludek. U někoho přišel bod zlomu dříve, u někoho později. Patřil jsem do šedé zóny a svůj bod zlomu jsem měl za sebou. Prošel jsem jím o několik měsíců dříve, kdy jsme spolu s již zmíněným Karlem Humlem na konferenci SSM sami dva odmítli rezoluci proti rozvracečům a pochybným živlům. Konkrétně proti Václavu Havlovi, který ještě nebyl prezidentem, leč byl v arestu. Když se člověk dostal do šedé zóny, patřilo k dobrému tónu si občas zademonstrovat. Nebo podepsat protirežimní petici. V listopadu 1989 mi bylo téměř jednatřicet a připadal jsem si nesvůj, protože jsem ještě na žádné demonstraci nebyl. Na rozdíl od bratra, který bydlel v Praze, demonstrace navštěvoval a vyprávěl o nich veselé historky. Pokud milé děti náhodou nevíte, co to bylo SSM, tedy SSM byl Socialistický svaz mládeže. Proč jsem byl v Socialistickém svazu mládeže, nebudu raději komentovat. Po práci jsem jel do Prahy autobusem. Autobusem jsem jel proto, že jsem zrovna neměl žádné auto. Nebo jsem možná auto měl, ale zrovna jsem neměl peníze na benzín. Tehdy prostě byla taková doba. Z Florence jsem šel pěšky, abych obhlédl terén. Zdálo se, že něco visí ve vzduchu. Na Karlově náměstí parkovaly zálohy Veřejné bezpečnosti, hlídkové vozy, autobusy a antony. K vidění byl i transportér s vodním dělem. Kolem vozidel se hemžili příslušníci v bílých helmách. Vypadali připraveně. K přírodovědné fakultě jsem dorazil brzo, demonstranti se teprve scházeli. Zpočátku tak měli početní převahu zahraniční reportéři, v dobovém překladu pisálkové ze štvavých vysílaček. Potom se prostranství na křižovatce Albertova a Studničkovy ulice zaplnilo. Následovala oficiální část demonstrace, čili proslovy. Myslím, že řečníci vystoupili čtyři, téměř jistě si vzpomínám na matematika profesora Vopěnku, později ministra kultury, promluvil také alespoň jeden z pozdějších studentských vůdců, ale zda to byl Martin Mejstřík, Šimon Pánek, nebo oba, už nevím. Na konci projevů jsem byl - po pravdě řečeno - zklamán. Ač jsem se nacházel ve středu dění, měl jsem pocit, že se neděje nic světoborného. Existuje mnoho analýz, kdo, jak a proč potom dovedl demonstranty na Národní třídu, ale necítím se povolán, abych je hodnotil. Jisté je, že jsem se nechal nést davem, že se postupně setmělo a že cesta byla dlouhá nahoru na Vyšehrad, dolů k Vltavě a po nábřeží k Národnímu divadlu. Pod Vyšehradem jsem potkal Jiřího Stárka, spolužáka z gymnázia, s nímž jsme se od maturity neviděli. Kus cesty jsme šli spolu a hovořili velmi otevřeně. Když jsem ho ztratil z očí, bavil jsem nějakou dobu úvahami, zda jsem nehovořil otevřeně až příliš. Od maturity se přece mohlo stát cokoliv a Jiří Stárek ještě nebyl starý moudrý muž. Proč by tedy příkladně nemohl být agentem Státní bezpečnosti? Uklidnilo mě vědomí, že situace je neprůhledná oboustranně. Že Jiří Stárek možná zrovna v tuto chvíli přemýšlí, zda nehovořil příliš otevřeně, protože přece Neznala od maturity neviděl a stát se mohlo cokoliv. Proč by tedy příkladně Neznal nemohl být agentem Státní bezpečnosti? Připadá vám to - milé děti - divné? Máte pravdu, bylo to divné. Tehdy prostě byla taková doba. Na Národní třídě se průvod zastavil, protože vpředu, kam jsem nedohlédl, se mu postavil do cesty policejní kordon. V dobové řeči zásahová jednotka příslušníků Veřejné bezpečnosti. Stejná řada mužů v bílých přilbách s plastikovými štíty posléze uzavřela i druhý konec Národní třídy, kousek za Národním divadlem. Řekněme na úrovni Klášterní vinárny. Stál jsem potom v davu, který houstl, protože řada policistů, řízená skrytým manažerem, postoupila každou půlhodinu o padesát metrů. Vlastní pocity bych popsal jako smíšené. Byl jsem rád, že jsem na správném místě ve správnou dobu, mezi lidmi, kteří něco chtěli. Pociťoval jsem sounáležitost a vzrušení. Současně jsem se bál. Současně jsem byl osamělý, toužil po přítomnosti někoho blízkého a proklínal Jiřího Stárka, že se na nábřeží ztratil. Současně mi byla zima, jelikož jsem si nevzal teplé boty. Současně se mi chtělo čůrat, protože příležitost odskočit si na Vyšehradě jsem promeškal. Vím jistě, že jsem chvílemi stál a chvílemi seděl na zemi, stejně jako ti, co tam byli se mnou. Též jsem zpíval různé písně, příkladně Ach, synku, synku, doma-li jsi?, ačkoliv zpívat neumím. A křičel z plna hrdla, že mám holé ruce. Ostatní vzpomínky jsou živé, leč nejistého původu. Před očima mám obraz krásné holky, jak podává policajtovi kytku přes ochranný štít nedokážu se ale rozhodnout, zda jsem ji viděl ve skutečnosti, nebo až o několik dní později, v televizních zprávách. Když policejní kordon postoupil o posledních padesát metrů, proběhl jsem Mikulandskou ulicí, zbývající ústupovou cestou, která ještě byla volná, a zmizel. Tak přišel jsem o závěrečnou řež. Šel jsem na Klárov, k mámě, a telefonoval do Stráže pod Ralskem své ženě, že jsem zdráv a dosud na svobodě. Potom jsme seděli u rádia a poslouchali vysílání štvavé vysílačky, které začínalo větou plnou příslibů: You are listening to the Voice of America To abych se dověděl, jak to na té Národní třídě vlastně dopadlo. Dodatek: Jestliže jste dočetly až sem - milé děti - hluboce se vám klaním. Je mi totiž jasné, že většině použitých odborných termínů jste nemohly porozumět. Chvíli jsem přemýšlel, že bych mohl vzpomínky doplnit vysvětlivkami. Například bych mohl vyjasnit, že Socialistický svaz mládeže byla vlastně jakási mírnější forma Hitlerjugend. Od záměru jsem nakonec upustil, protože vysvětlivky by byly delší než samotné sdělení. A navíc: Víte vy vůbec, co to bylo Hitlerjugend? Psáno ve Stráži pod Ralskem, Martin Neznal

7 listopad 2009 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 24. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 30. září 2009 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluven: Ing. Eduard Horčík Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Křesťan, Bc. Brigita Suchardová Individuální žádost o byt. Rada města souhlasí se zařazením žádosti paní V. S. do pořadníku žadatelů v kategorii A, velikost bytu Žádost o přidělení služebního bytu. Rada města souhlasí se zařazením žádosti npor. Bc. P. M. do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu 2+1, služební byt pro zaměstnance Obvodního oddělení Policie ČR Stráž p. R. Přidělení uvolněných bytů. 1) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+1 č. bytu 32 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie B. 2) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 61 v ulici Jižní č. p. 367 do kategorie A a to paní S. V. - soc. případ zasluhující zvláštního zřetele. 3) RMě souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1 č. bytu 8 v ulici Hornická č. p. 323 do kategorie B. Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p ) RMě souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži p. R., místnosti č. 189 za účelem zřízení skladu pro pana J. V., Hornická 300, Stráž p. R., a to v případě, že město obdrží souhlasné stanovisko k uvedenému pronájmu od MF ČR a s podmínkou řešení závazku pana V. vůči městu. 2) RMě nesouhlasí se snížením nájemného. Záměr prodeje movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje pračky CANDY CLB 85 za cenu 1000,- Kč. Výpověď nájmu z nebytových prostor č.p Rada města nesouhlasí s ukončením pronájmu části pronajatých nebytových prostor v č. p. 164 (místnost č. 146 a 147c) s výpovědní lhůtou ke dni a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni Plná moc k účasti v dražbě pozemků VLS, s.p. Rada města doporučuje ZMě souhlasit se zastupováním zájmů města Stráž p. R. na dražbě pozemků ve vlastnictví VLS, s. p. na základě plné moci starostkou města Bc. Věrou Bradáčovou. Revokace usnesení R/335/2009. Rada města revokuje usnesení R/335/2009. Rozpočtové opatření č. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č.2 dle předloženého návrhu. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. Zřizovací listina příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města doporučuje ZMě schválit novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace PANDA SPORT. Kandidáti Bc. Suchardová a Ing. Horčík se kandidatury vzdali. Volba člena představenstva EC Stráž, a.s. Rada města jmenuje členem představenstva EC Stráž, a.s. pana Ladislava Jeřábka. Výběr dodavatele na rozšíření sítě veřejného osvětlení. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rozšíření sítě veřejného osvětlení ve 4 lokalitách na území města Stráž p. R. s firmou ELEKTRO NEKOLA s.r.o., Velký Grunov 39, Brniště. Výběr dodavatele na výměnu veřejného osvětlení. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci Výměna veřejného osvětlení s s firmou ELEKTRO NEKOLA s.r.o., Velký Grunov 39, Brniště. Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu J. K. Rada města žádosti vyhovuje a odkládá hrazení splátkového kalendáře na dlužné nájemné do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu E. Š. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k doplacení dlužného nájemného za měsíc srpen 2009 do Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. Vzdání se jmenované funkce. Rada města bere na vědomí vzdání se jmenované funkce ředitele PO PANDA SPORT. Rada města ukládá řediteli PO PANDA SPORT připravit písemný předávací protokol a předat funkci určenému zaměstnanci. Rada města ukládá starostce města vyhlásit na funkci ředitel PO PANDA SPORT výběrové řízení. INFORMACE: Dozvučení městského rozhlasu * Směna pozemků Lesy ČR Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 25. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 12. října 2009 Přítomni: dle presenční listiny 4 Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Rada města bere na vědomí plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na zakázku Správa bytového hospodářství a objektu polikliniky města Stráž p. R.. RMě souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na zakázku na zajištění služby Správa bytového hospodářství a objektu polikliniky města Stráž p. R. s firmou VYBER s. r. o., Venušina 3, Jablonec n. N. Žádost o navýšení GRANTU. Rada města ukládá předsedovi Komise sportu projednat žádost v komisi. Žádost příspěvkové organizace PANDA SPORT o navýšení provozní dotace v roce Rada města doporučuje Zastupitelstvu města navýšit provozní dotaci příspěvkové organizaci PANDA SPORT pro rok 2009 o Kč. Místní koeficient daně z nemovitostí. RMě doporučuje ZMě zachovat pro rok 2010 místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na hodnotě 2,0. Záměr prodeje pozemku p. č. 85 v k. ú. Stráž p. R. Rada města ve věci nerozhodla. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1711/3, 257/6, 257/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 1711/3, 257/6, 257/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Žádost o povolení pronajatého pozemku v ul. Fibichova, žadatelé Josef a Ludmila Bludských, Fibichova č.p. 80, Stráž p. R. Rada města souhlasí s umístěním a provedením oplocení částí pozemků p. č. 1311/3 a 1311/4 v k. ú. Stráž p. R. dle návrhu žadatele a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby oplocení na pozemcích p. č. 1311/3 a 1311/4 v k. ú. Stráž p. R. Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu Rozvod datových kabelů ve Stráži pod Ralskem (datová síť UTP) na pozemcích ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem s CL NET, s. r. o., Česká Lípa. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Rozvodu datových kabelů ve Stráži pod Ralskem (datová síť UTP) na pozemcích p. č. 198/1, 206/1, 206/3, 206/4, 210/4, 273/5, 1322/6, 1322/16, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/6, 1351/7, 1351/8, 1351/9, 1351/12, 1351/14, 1351/15, 1351/16, 1351/18, 1351/23, 1351/34, 1351/35, 1750/1 a 2141 v k. ú. Stráž pod Ralskem v rozsahu geometrického plánu č /2008 zpracovaném ing. Ladislavem Kovářem. Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby Připojení televizního kabelového rozvodu - Máchova ulice 2.část, Stráž p. R. s provozovatelem kabelové televize TVNET, s.r.o., Praha. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby Připojení televizního kabelového rozvodu Máchova ulice 2. část, Stráž p. R. provedené na pozemcích p. č. 2073/2, 2073/3, 2073/4, 2073/8, 2071/2, 991/2, 993/4, 1837/1 a 1839 vše v k. ú. Stráž p. R. Revokace a následné přidělení bytu. 1) Rada města revokuje část usnesení č. R/345/2009 bod 1). 2) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 32 v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem do kategorie A manželům Š. sociální případ zasluhující zvláštního zřetele.

8 z radnice listopad 2009 Žádost o souhlas s umístěním a provedením stavby vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. (lokalita ul. Luční, dříve Fibichova). Rada města souhlasí s umístěním a provedením části vodovodní přípojky na p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. pro nově navržený rodinný dům na p. č. 1254/18 v k. ú. Stráž p. R. a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 1254/8 v k. ú. Stráž p. R. Na jednání Rady města se dostavil Ing. Eduard Horčík počet členů Rady města 5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009. RMě doporučuje ZMě vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství Po tuto dobu bude zastavena tvorba penále. O prominutí penále bude jednáno po uhrazení dluhu Na jednání Rady města se dostavil Ing. Petr Křesťan počet členů Rady města 6. Žádost o prominutí penále O. D. Rada města vyhovuje a promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005. Žádost o bezplatný pronájem velkého sálu v KD U Jezera. Rada města schvaluje bezplatný pronájem velkého sálu v KD U Jezera dne z důvodu pořádání burzy dětského oblečení a potřeb. Žádost o splátkový kalendář J. B. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 2 659,- Kč a 620,- Kč penále, s měsíční splátkou 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude splátkový kalendář uzavřen do Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení dluhu J. D. Rada města žádosti vyhovuje a prodlužuje lhůtu k doplacení dlužného nájemného ve výši 4 884,94,- Kč do Komise kultury. RMě bere na vědomí zápis Komise kultury ze dne Komise sportu. Rada města bere na vědomí zápis Komisy sportu ze dne RMě ukládá vedoucímu finančního odboru připravit návrh Pravidel pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit z rozpočtu města Stráž p. R. dle návrhu Komise sportu ze dne Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Komentář: Zastupitelé na vyzvání starostky města uctili minutou ticha památku zesnulého kolegy a kamaráda Jiřího Schreyera. Člověka, který pro město a občany Stráže odvedl kus poctivé práce a i přes odpor svých soukmenovců dokázal vždy získat tolik hlasů ve volbách, že se opakovaně stal právem zastupitelem. Organizační záležitosti. Zastupitelstvo města bere na vědomí zánik mandátu pana Jiřího Schreyera. Zastupitelstvo města bere na vědomí nastoupení pana Ing. Jana Malce do funkce člena Zastupitelstva města z pozice náhradníka. Zastupitelstvo města ověřilo, že u pana Ing. Jana Malce nedošlo k zániku mandátu dle z. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: Pro: 17 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 14. října 2009 Přítomni: dle presenční listiny - 17 členů ZMě: Bc. Bradáčová Věra, Mgr. Hlinčíková Jarmila, Hodač Jaroslav, PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Kolařík František, Ing. Křesťan Petr, Machytka Jaroslav, Ing. Malec Jan, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín, Poncar Ladislav, Rychtařík Bohuslav, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Mgr. Vaněk Jiří Omluveni: Ing. Horčík Eduard, Ing. Neznal Martin, Müllerová Sylvie, Votočková Danuška Ověřovatelé zápisu: Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Nevole Antonín Návrhová komise: PhDr. Mgr. Hromek Jiří, Mgr. Vaněk Jiří tis. na bezbariérové chodníky, 600 tis. na projekt. dokumentaci a podání žádosti na odbahnění Horky, doúčtování školního hřiště ve výši skoro 1,2 mil. Kč, skoro 2 mil. Kč na opravy zámku a kaple sv. J. Nepomuckého, přes 12 mil. Kč na tělocvičnu v Rusku a lanovou prolézačku, skoro 12,5 mil. Kč na nákup a opravy Azylového domu, 560 tis. Kč na veřejné osvětlení, skoro 158 tis. Kč na platy zaměstnanců v komun. službách, 80 tis. Kč na městský cyklookruh, 125 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s peč. službou za období roku , skoro 3,8 mil. Kč stavební úpravy nového úřadu na poliklinice, 226 tis. Kč na úroky z finančních operací, skoro 100 tis. Kč odvod DPH za I. čtvrtletí 2009, přes 70 tis. na sankce a pokuty. Celkem se jednalo o cca 34 mil. Kč, které jsou kryty na straně příjmů 9,3 mil dotacemi, 12 mil. úvěrem a 1,9 mil. Kč. dotacemi, které se nám po vyúčtování vrátí. Z vlastních prostředků tedy město investovalo přibližně 12 mil. Kč. Komentář: Pan inženýr Jan Malec se stal zastupitelem již 24. srpna 2009, svůj slib slavnostně složil před všemi zastupiteli i veřejností, která se jednání zúčastnila. Volba člena Rady města. Zastupitelstvo města ve věci nerozhodlo. Komentář: Volba člena RMě proběhla jen jednokolově. Jako kandidáti byli navrženi pan Jaroslav Hodač a pan Ing. Jan Malec. Zastupitelem panem Machytkou byla navržena tajná volba. Byla zvolena volební komise. Zastupitelé volili pouze z navržených kandidátů, všechny hlasy byly platné. Výsledky hlasování: Jaroslav Hodač 9 hlasů, Ing. Jan Malec 8 hlasů. I přes možnost pokračovat ve volbě druhým kolem hlasování skončilo, a zastupitelé tak svého zástupce do RMě nezvolili. Nikdo svůj názor na svého kandidáta nechtěl změnit a i opakovaná volba by potvrdila skalní jednotu koalice i opozice. Volba člena Rady je nutná, ze zákona musí být lichý počet členů Rady. Varianta snížit počet členů RMě na 5 členů se jeví ze zkušenosti jako nevýhodná, a to především s ohledem na usnášeníschopnost orgánu při občasné nepřítomnosti jednotlivých členů a také s ohledem na rozmanitost názorů, znalostí problematiky a osobních pohledů na problém. Další volba proběhne na příštím jednání zastupitelstva. Kontrolní a finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis Finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 17 Komentář: Finanční výbor se na svém zasedání zabýval rozpočtovou změnou č. 2 a doporučil zastupitelům ji schválit. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí Hlasování Pro: 17 Komentář: Rozpočet za 3.čtvrtletí skončil se schodkem Rozpočtové opatření č. 2 Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu. Hlasování:Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Komentář: Rozpočtové změny se na straně příjmů týkaly především rozpočtování dotací, konkrétně přijetí dotace na volby do Evrop. parlamentu, na stavební úpravy tělocvičny v Rusku, na zámek Vartenberk, dotaci za I. a II. čtvrtletí za Azylové středisko, na akceschopnost hasičů, na městský cyklookruh. Celkem se jednalo o příjmy ve výši přes 9,5 mil. Kč. Na straně výdajů se jednalo o navýšení rozpočtu o 525 Žádost PO PANDA SPORT o navýšení provozní dotace v roce ZMě schvaluje navýšení provozní dotace příspěvkové organizaci PANDA SPORT pro rok 2009 o Kč a ukládá Finančnímu výboru na příštím zasedání ZMě předložit porovnání tří čtvrtletí roku 2008 a Hlasování: Pro: 17 Komentář: Ředitel PANDY požádal o vysokou finanční injekci do rozpočtu organizace. Provedl rozbor příjmů a výdajů a konkrétními argumenty zdůvodnil potřebu navýšení provozní dotace. Tento bod jednání nebyl projednán fin. výborem, proto zastupitelé na návrh pana Poncara uložili fin. výboru porovnat hospodaření PO 3. čtvrtletí roku 2008 a Vzhledem k tomu, že již od roku 2006 sledujeme hospodaření PO měsíčně podle jednotlivých středisek, máme dostatek podkladů pro porovnání těchto období. PO k hospodaří se ztrátou cca 300 tis. Kč a po odečtení provozní dotace na odvod DPH(1 mil. Kč) činí pro Vaši informaci roční dotace PANDY cca 3,254 mil. Kč. Místní koeficient daně z nemovitostí. Zastupitelstvo města ve věci nerozhodlo. Komentář: OSBD Česká Lípa požádalo město Stráž p. R. o snížení místního koeficientu daně z nemovitostí na jeho původní úroveň, tj. na úroveň jednonásobku. Místní koeficient mohlo zastupitelstvo navýšit poprvé v roce 2008 pro rok 2009 až na pětinásobek. Zastupitelé v roce 2008 rozhodli o dvojnásobku koeficientu. V rámci úsporného balíčku ministra financí v září 2009 došlo ke schválení dvojnásobku stávajícího místního koeficientu. Pro plátce poplatku to v roce 2010 znamená ve Stráži uhradit obci čtyřnásobek původní daně v roce Jen pro orientaci: poplatník zaplatil v roce 2008: 200,- Kč, v roce 2009: 400,- Kč a v roce 2010: to bude 800,- Kč. Když Mgr. Vaněk populisticky navrhl snížení koeficientu na jeho původní jednorázovou výši a svůj návrh podpořil tvrzením, že se jedná o nepříliš vysokou částku v rozpočtu, Ing. Mužák se zmínil o důvodu zachování zvýšeného koeficientu s ohledem na předpokládané ponížení příjmů v příštím roce. Rozpoutala se diskuze, pan Poncar se také přiklonil ke snížení koeficientu. Pro čtenáře uvádím, že v roce 2008 město na dani z nemovitosti vybralo celkem ,- Kč. K to bylo celkem ,- Kč., a na rok 2009 je v rozpočtu naplánován příjem ,- Kč, k to bylo po zvýšení ,- Kč. Je s podivem, že bývalý starosta nazve skoro pětimilionovou částku, která uhradí dvouměsíční provoz města, z hlediska celkového příjmu jako ne příliš vysokou. Nikdo dnes nedokáže s jistotou odhadnout, s jakou částkou bude město v příštím roce hospodařit, proto bychom neměli město vystavovat riziku. Nejsme obcí, která využila možnosti navýšit koeficient na pětinásobek, který byl vládou navýšen na desetinásobek. Nejsme neomalení! Chováme se zodpovědně.

9 listopad 2009 Odpis majetku města. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předložené žádosti hlavní likvidační komise dle inventarizace majetku k Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Komentář: Město odepsalo majetek ve výši ,07 Kč. Jednalo se o evidovaný materiál za ,- Kč (umělé kytky, zobcové flétny, laminátové přilby), dlouhodobý drobný hmotný majetek za ,97 Kč (jen namátkově fotoaparát z r. 1994, židle, telef. Pro Series z r. 1997, 2 koše na sběr exkrementů z r. 2004, čtečka karet, míchačka na maltu z r. 1983, 2 křovinořezy, jeden z r a druhý z roku 2005, sporák z r. 2003, PC z r. 2005) a o Dlouhodobý hmotný majetek (policová stavebnice ROLLPA z r. 1994, nůžky STIHL z r 1994, sekačka Viking z r. 2001). Na všechen majetek byly předloženy doklady o nefunkčnosti, případně nevýhodné nákladovosti na opravu. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok Hlasování: Pro: 17 Komentář:Závěrečný účet Mikroregionu byl na úředních deskách řádně vyvěšen v srpnu Za rok 2008 MRP hospodařil s přebytkem skoro 410 tis. Kč. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelům byl předložen návrh nové zřizovací listiny obou příspěvkových organizací. Zřizovací listiny z let založení obou organizací měly mnoho dodatků, ale hlavním důvodem nového návrhu bylo přijetí změny zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve zřizovacích listinách byly zřetelně definovány povinnosti a zodpovědnost ředitele PO. Nyní mohou být příspěvkové organizace zapsané do obchodního rejstříku, jak nám ukládá zákon a jak vyplynulo z auditu města, který provedl krajský úřad. Zřizovací listina příspěvkové organizace PANDA SPORT. Zastupitelstvo města schvaluje převést movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do správy příspěvkové organizaci PANDA SPORT k jejímu vlastnímu hospodářskému využití do vlastnictví příspěvkové organizace PANDA SPORT k Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Ing. Malec Zastupitelstvo města schvaluje novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace PANDA SPORT, dle předloženého návrhu. Hlasování:Pro: 17 Komentář: Viz komentář k usnesení Z/103/2009. U příspěvkové organizace PANDA SPORT došlo kromě vydání nové zřizovací listiny k rozhodnutí o převodu movitého majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. Inventury tohoto majetku se v letošním roce účastní poprvé nejen zaměstnanci PANDY, ale také zaměstnanci úřadu, a to především z důvodu naplnění účelu, ke kterému inventura slouží. Na jednání Zastupitelstva města se dostavil Ing. Martin Neznal počet členů Zastupitelstva města 18. Z jednání Zastupitelstva města odešel Bohuslav Rychtařík počet členů Zastupitelstva města 17. Plná moc k účasti v dražbě pozemků Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Zastupitelstvo města souhlasí se zastupováním zájmů města Stráž p. R. na dražbě pozemků ve vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s. p. na základě plné moci starostkou města Bc. Věrou Bradáčovou a zastupitelskou paní Danuškou Votočkovou, případně zastupitelem panem Jaroslavem Machytkou. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Vojenské lesy prodávají na našem území některé pozemky, které jsou dle komise pro strategický rozvoj pro naše město důležité. Protože s. p. rozhodl o prodeji dražbou, pokusí se město získat tyto pozemky účastí na dražbě. Dražební vyhláška ještě nebyla vyvěšena, ale pověřená starostka a předsedkyně finančního výboru p. Votočková, příp. p. Machytka dostali nejen plnou moc od zastupitelů, ale i instrukce o částce, kterou mohou do koupi pozemků investovat. Prodej části pozemku p. č. 2135/61 - o výměře cca 400 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 2135/61 v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům R. Prodej bude uskutečněn za cenu 70,-Kč/m2. Přesná výměra pozemku bude určena geometrickým plánem. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o prodej pozemků, které měli manželé R. v nájmu. Pozemky jsou součásti oplocené zahrady k domu. Záměr prodeje movitého majetku. Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pračky CANDY CLB 85 za cenu 1000,- Kč. Hlasování:Pro: 17 z radnice nájemníka, který se i s pračkou odstěhoval do Teplic. Nájemník nabídl městu za pračku 1 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že pračku město nepotřebuje, zveřejňují svým usnesením zastupitelé záměr prodeje. Žádost o splátkový kalendář M. H. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši ,- Kč, s měsíční splátkou 700,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se dlužníka, který v minulosti splácel dluh skoro 40 tis. Kč a kterému bylo prominuto penále. Vzhledem k tomu, že byl dluh řádně splacen a v současné době má nájemce finanční problémy, které byly způsobeny nevyplacením celé mzdy zaměstnavatelem, jak v žádosti uvedl. Jedná se o dluh za 4 měsíce. Zastupitelé poprvé v oblasti schvalování splátkových kalendářů, promíjení penále apod. omezili stanovením termínu časovou platnost usnesení. V tomto případě pokud dlužník nepřijde do podepsat splátkový kalendář, pozbývá toto usnesení platnosti a k dlužníkovi se budeme chovat, jako kdyby o dluhu nebylo vůbec jednáno. Žádost o prominutí penále P. D. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude 10% zbylého penále uhrazeno do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o pominutí penále ve výši přes 29 tis. Kč. Ing. Urbánková se zdržuje jakéhokoliv projednání a hlasování ve věci Z/110/2009 z důvodu střetu zájmů. Žádost o prominutí penále J. U. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále ve výši 90% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu. Toto usnesení pozbývá platnosti, pokud nebude 10% zbylého penále uhrazeno do Hlasování:Pro: 14 Zdržel se: p. Poncar, Mgr. Vaněk Komentář: O této žádosti jednalo zastupitelstvo již , ale nerozhodlo, při hlasování se při počtu 17 zastupitelů znovu zastupitelé nesjednotili a o žádosti se nerozhodlo. Jen 10 zastuitelů hlasovalo pro prominutí penále ve výši skoro 98 tis. Kč. Po dohadovacím řízení a vysvětlení celého případu se o žádosti znovu hlasovalo. Zastupitelé nakonec žádosti vyhověli. Žádost o prominutí penále L. K. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí penále v celé výši dle usnesení Z/102/2005. Hlasování: Pro: 15 Zdržel se: Ing. Rychtařík, Ing. Malec Komentář: Až obstavení účtu exekutorem donutilo nájemníka přijít na město a celou záležitost urychleně řešit. Nájemník uhradil dluh z roku 1999 ve výši přes 65 tis. Kč a požádal o prominutí max. penále ve výši 100 tis. Kč. Penále bylo prominuto v celé výši, protože byt byl nájemníkem v roce 1999 vrácen. Bylo splněno usnesení Z/102/2005. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009. Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství bez změny území uvedených v příloze č. 1. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Poslední bod jednání zastupitelstva Tento bod byl jednán nejméně 30 min. a důvodem velmi vášnivé diskuze byla navržená změna vyhlášky města o pravidlech volného pohybu psů na veřejném prostranství. Návrh vyhlášky definoval konkrétně, že pes je při volném pobíhání psů pod trvalou kontrolou nebo dohledem chovatele a dále vyhláška rozšiřovala území, kde musí být pes veden na vodítku. Nově se jednalo o území v Rusku vymezené ul. Jezerní, Lesní, Krajní a Máchovy (ulice, které ohraničují hřiště v Rusku ) Diskuzi zahájil Ing. Neznal, který ze svého pohledu považuje vyhlášku za omezování majitelů psů a kromě opakovaného nesouhlasu se změnou žádal o určení prostranství pro volný pohyb psů, kde nebudou např. psi ohrožováni cyklisty. Pan Nevole požádal velitelku MP Bc. Kláru Havelkovou o vysvětlení, které vedlo MP k navržení změny vyhlášky. Bylo sděleno, že v uvedené lokalitě došlo k omezování pohybu člověka, ohrožování dítěte, vstup psa na cizí pozemek, zničení dětských hraček na pískovišti u domu, a to vše bez toho, aby se nablízku pohyboval majitel psa. Výsledkem diskuze bylo hlasování o změně vyhlášky bez rozšíření území. Město dostalo za úkol vytipovat území, které bude určeno pouze pro pejsky. INFORMACE: - podpis smlouvy na azylový dům Komentář: Byla podepsána kupní smlouva na koupi azylového domu. Byly provedeny základní činnosti související s převodem nemovitosti. Záznam stavu elektroměru a vodoměru. Objekt byl pojištěn a nařízená průběžná kontrola objektu MP. Probíhají jednání se společností T-Mobile a CL-Net ohledně nájemních smluv za antény, které jsou na budově instalovány. Chystáme výběrové řízení na nejnutnější opravy uvedeného objektu. Komentář: Jedná se o pračku, kterou město pořídilo do ubytovny pro neplatiče v roce 2004 a jíž pronajímalo. Pronájem skončil koncem roku Po upomenutí Bc. Věra Bradáčová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

10 varta listopad ročník Memoriálu Antonín Sochora ve Stráži pod Ralskem Ve dnech 14. a se konala v našem městě tradiční pietní akce Memoriál Antonína Sochora, který každoročně organizují v našem městě Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Č.Lípa a Československá obec legionářská, okresní jednotka Č.L. Každý rok se do našeho města sjíždí z celé republiky bojovníci z 2. světové války. Je to příležitost se potkat, popovídat si, zavzpomínat a také uctít památku těch, kteří již nemohli přijet. Každoročně jsou zváni i bratři a sestry ze sousedních zemí. Pro naše město to znamená finanční podporu a potřebu spolupracovat s organizátory, pomáhat jim zajistit vše, co si naši vážení hosté zaslouží. Podzimní počasí bývá většinou studené a letos se obzvlášť nepovedlo, přesto jsme zajistili takové podmínky, že memoriál proběhl ke spokojenosti účastníků. Poděkování patří vedoucí odboru vnitřní správy paní Evě Pošvové a za PANDU paní Renatě Balvínové, které přizpůsobily program počasí a umožnily účastníkům dokončit akci v kulturním domě. Našim dětem je memoriál znám, protože v průběhu školního roku probíhají ve škole organizované soutěže v běhu, střelbě, šplhu apod. Soutěže jsou vyhodnoceny a žáci školy jsou významnými osobnostmi, které se memoriálu účastní, oceněni. Osobnost Antonína Sochora patří k našemu městu. Máme po něm pojmenovánu školu, u městského úřadu máme pomník,a kdo se někdy podíval do bývalého vojenského prostoru, zjistil, že na místě, kde Antonín Sochor skonal, máme ještě jeden pomník. Velmi mne zaujal příspěvek Ing. Miloslava Masopusta, bojovníka 1. Čs. armádního sboru v SSSR. Přiblížil nám životní osud Antonína Sochora. Přepis jeho projevu Vám nyní mohu prostřednictvím Varty přiblížit: Vážení představitelé města, vážení občané, vážení spolubojovníci, školní mládeži, sešli jsme se dnes u památníku spolubojovníka a mnohých z nás skvělého velitele, příkladného a obětavého vlastence, příslušníka I. československého armádního sboru od samého založení, hrdiny Sov. Svazu, který obdržel za bojové zásluhy při osvobozování hlavního města Ukrajiny Kyjeva od fašistických okupantů, gen. Mjr. in memoriam, Antonína Sochora. Antonín Sochor, občan Duchcova (rodák z Lohberku), postrach sudetoněmeckých bílých punčoch, byl v roce vyslán do školy zálohových důstojníků jako velice nadaný a schopný voják. Toto vojenské vzdělání mu na frontě v pozdější době umožnilo úspěšně bojovat s nenáviděnými a krvelačnými fašisty. V období mobilizace r byl četařem aspirantem a po obsazení naší vlasti fašisty byl Antonín Sochor za protihenleinovskou činnost zatčen a deportován na nucené práce do Bitterfeldu u Lipska. Zde se podílel na sabotážích a se mu podařilo uprchnout a vrátit se do své vlasti. Nikdy nepřestal bojovat proti fašistům ani ve své vlasti, proto zde nemohl zůstat a odešel ilegálně do Polska Brnovic, kde se tvořil Čs. legion. Po pádu Polska odešel pod vedením Ludvíka Svobody na území SSSR. V Buzuluku, kam byl internováni a kde se později začala organizovat československá vojenská jednotka, byl Antonín Sochor povýšen do hodnosti podporučíka a stal se velitelem čety samopalníků. Vedl se zde tvrdý výcvik všech dobrovolníků za každého počasí. Prvé bojové vystoupení Antonína Sochora se uskutečnilo u Sokolova, dne , kde statečně bojoval se svojí četou samopalníků. Sám zlikvidoval celou nepřátelskou četu. Potom to byl Charkov, kde byl raněn, měl prostřelenou ruku, po vyléčení přichází opět mezi své vojáky na frontu. Po Charkovu následuje památná bitva o hlavní město Ukrajiny, Kyjev, kde již velel rotě samopalníků. V pouličních bojích ve městě Kyjevě dne v silné nepřátelské palbě strhl Antonín Sochor vlastním příkladem rotu samopalníků do útoku, jehož výsledkem bylo obsazení závodu Bolševik a s rotou tanků poručíka Richarda Tesaříka dosáhla rota samopalníků Antonína Sochora jako první Kyjevské nádraží a později pronikla k řece Dněpru. Tak byl osvobozován Kyjev. Další bojové cesty Sochorových samopalníků byly boje o Bílou Cerkev, Žaskov a v Dukelské operaci již jako samostatný sborový prapor takových samopalníků z větší části doplněn Volyňskými Čechy. Nelítostné boje našich jednotek i Sochorových samopalníků byly o pověstnou kótu 534 na Hýrově hoře. Zde byl Antonín Sochor velmi těžce zraněn. V jeho blízkosti vybuchl dělostřelecký granát, díky sovětských chirurgům se podařilo z jeho těla vyjmout přes 200 střepin. Antonín Sochor byl velmi pilný, snaživý, statečný, skromný, energický, ale i náročný velitel, bezvadného, přímého, čestného chování, nadaný a rozhodný důstojník. Přesto, že byl třikrát raněn, byl dobrého fyzického stavu. Měl záliby ve sportu. Měl také značné bojové zkušenosti, proto byl znamenitým velitelem jednotek samopalníků, kteří byli posíláni na plnění nejsložitějších bojových úkolů. Své vojáky měl Antonín Sochor nesmírně rád, ale i samopalníci by za něj dali své životy, a to také proto, že se o ně dobře staral jako velitel. Těžce nesl každou ztrátu svého vojáka v boji. Po roce 1945 se Antonín Sochor jako zkušený voják a velitel vrhá do budování nové Československé armády. Přestěhoval se s rodinou do Milovic, kde po roce 1948 byl mjr. gen. št. Antonín Sochor pověřen zvláštním úkolem, o němž se celých 40 let muselo mlčet. Cvičil mechanizovanou brigádu pro izraelskou armádu Haganah, která bojovala za uhájení samostatnosti Izraele proti mnohonásobné přesile. Převážnou část brigády tvořili českoslovenštví Židé, včetně bývalých zahraničních vojenských brigád v počtu mužů i žen. Brigáda byla tajně cvičena ve vojenském prostoru Libava od srpna do listopadu Potom odletěla do Izraele. Sochor svůj úkol splnil výtečně. Jeho jméno i dnes v Izraeli znají lépe než u nás. Uznání izraelské vlády mohl dostat až in memoriam po 43 letech vzhledem ke známému postoji totalitní vlády. Bylo předáno při návštěvě izraelského prezidenta Chaima Hezoga v Praze v říjnu 1991 manželce Antonína Sochora. V Duchcově ve státním zámku a galerii má Antonín Sochor pamětní síň a bustu. Antonín Sochor zůstal pro nás, spolubojovníky, válečné veterány, bývalé samopalníky, vojáky a velitele, vzorem a příkladem plnění vojenských povinností a statečnosti. I pro naši mládež by měl být vzorem. Vždy jsme se my, samopalníci, řídili heslem: Úkol! Musí být splněn! Čest památce hrdinovi Sovětského Svazu, generálmajorovi, našemu spolubojovníkovi a veliteli Antonínu Sochorovi. Vážení přítomní, dovolte, abych připomněl, že o toto pamětní místo se zasloužili naši spolubojovníci, bratři, bohužel již zesnulí Kobulej a Byčiště, čest i jejich památce. Děkuji za Vaši pozornost. Preventivní programy a příspěvky zdravotních pojišťoven VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Aktuálně si mohou rodiče dětí, pokud jsou všichni pojištěni ve VZP, zdarma na každém pracovišti pojišťovny v Libereckém kraji vyzvednout reflexní vesty a samolepky dítě v autě a také náplasti na drobné oděrky. Akce se koná až do vyčerpání zásob. Probíhající léčebně preventivní programy: Mořský koník, Preventivní onkologický program, Dárci krve cestovní pojištění. ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Organizované plavecké služby až 300 Kč * Organizované pobyty v přírodě až 300 Kč * Preventivní očkování až 300 Kč * Očkovací balíček do 18 let až Kč * Zdravé zuby, příspěvek na pevná rovnátka až Kč * Celiakie až Kč ročně * * Aktivní sportovec, za lékařskou prohlídku až 450 Kč * Vitamíny pro děti do 2 let příspěvek 100 Kč * Vitamíny pro děti a mládež od 3 do 15 let, 1x ročně na kontaktním místě pojišťovny zdarma. Info: Tel.: , ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR. Balíček pro podporu zdraví a zdravého životního stylu od 3 let 200 Kč * Balíček proti kouření 350 Kč * Balíček proti obezitě 350 Kč * Balíček očkování 400 Kč * Balíček HPV, za účelem prevence vzniku karcinomu děložního hrdla Kč * Balíček preventivních programů nehrazených ze zákonného pojištění 800 Kč * Příspěvek pro dárce krve a kostní dřeně až do výše Kč * Balíček pro těhotné a kojící ženy s dětmi do 3 let 1000 Kč * Balíček pro nové klienty 500 Kč. Info: Tel.: VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. Očkovací balíček 500 Kč * Plavání Kč * Brýlové obruby 200 Kč * Vitamíny pro děti 200 Kč * Ošetření chrupu fluorizace 150 Kč * Ozdravené pobyty dětí a mládeže 1000 Kč * Očkování proti meningitidě a očkování proti hepatitidě pro studenty 1000 Kč * Očkování HPV, za účelem prevence vzniku karcinomu děložního hrdla Kč * Fixní rovnátka do 30 let na každou čelist Kč * Příspěvek pro dárce krve a krevních derivátů Kč * Příspěvek na odvykací kůru proti kouření Kč. Info: Tel.:

11 listopad 2009 O kom je řeč? O vítězi Ceského ˇ poháru ve wakeskatu 2009, (chcete-li ve wakeskatingu). To slovo není přeloženo, stejně jako wakeboarding. Pátrám ve slovníku. Wake je brázda, skate je bruslení (ale i rejnok!), board je prkno (též paluba). Sportovec zkrátka tažen na laně brázdí vodu na prkně a cestou předvádí různé akrobatické prvky včetně skoků přes skokánky. Při té odvážnější variantě (wakeskatu) jede na holém prkně, bez vázání. Naším hrdinou z léta 2009 je Jakub Přadka. Narodil se ve znamení Vodnáře před 27 lety, ve Frýdlantě. Žil v Liberci, ale přitahován vodní hladinou ve Stráži a rodinnými svazky - žije a pracuje v Břevništi. Na rozhovor v Uranu přišel přesně a objednal si velkou sklenici nealko nápoje. A rozhovor může začít. Jak se člověk stane vítězem Českého poháru? Musíte co nejlépe absolvovat 3 závody na 3 českých vlecích. Výsledky se sčítají. V mém případě to byla vždy druhá místa, která mi v součtu vynesla celkové 1. místo. Závody se konaly 25. července ve Stráži p. R., 8. srpna na Těrlické přehradě u Ostravy a 5. září v Hlučíně. A čemu vděčím za 1. místo? Je nás málo, říká s úsměvem vítěz. V celé ČR dělá tuto bláznivější variantu vodního lyžování lidí. Jak takový závod probíhá? Všichni závodníci absolvují 2 kola, získané body se zprůměrují. Do finálových jízd postoupí 5-6 nejlepších a opět jedou dvě kola. Triky, obtížnost a kompozici jízdy bodují 3 rozhodčí. Jedno kolo (asi 600 m) trvá cca 1 minutu. Předvedené triky a skoky se nesmí ve druhém kole opakovat. Hodnotí se nápaditá jízda s obtížnými triky (opakované prvky nejsou hodnoceny). Rychlost vleku je 30 km/hod. Jaké další sporty děláte? Kromě snowboardu hraji od mládí florbal. Teď už i trénuji juniory v Osečné. Přes zimu si zajdu tak 2-3x týdně do posilovny, abych nabral trochu síly. Jak dlouho se věnujete vodnímu lyžování? Celkem 3 roky. První rok to byl wakeboard, 2 roky naplno jezdím na wakeskatu. Sezona trvá od května do září. Jak často trénujete na vodě? 2-3 hodiny ve všední den. V sobotu a v neděli výjímečně, to bývá více obsazený vlek. Máte trenéra, oddíl? Jsme samouci. Učíme se jeden od druhého přebíráním zkušeností. Oddíl nemáme, ale z recese jsme navrhovali název " WC Stráž "- Wakeskate Club Stráž. Když porovnáte ostatní vleky s tím strážským? Každý vlek je jiný. Ve Stráži boduje domácí prostředí, znalost překážek, dobrý servis, občerstvení (bar) na místě. Velký vliv mají povětrnostní podmínky. Na velké ploše (Těrlické přehrady) bývá velký vítr. V ČR Foto: Michal Urban jsou celkem 4 vleky. Kromě jmenovaných také v Chomutově. Nejlepší je ve Stráži pod Ralskem. Jaké jsou náklady na vybavení? Pro začátek si můžete všechno potřebné půjčit na vleku. Až zjistíte, že vás tento sport bude opravdu bavit, začněte nakupovat. Prkno za 3-15 tisíc, záchrannou vestu cca za 2 tisíce, neopren též za 2 tisíce, helmu, rukavice, šortky za Kč atd. Permanentní jízdenka na celou sezonu stojí 8 tis. Kč. host varty Jakub Přadka Na wakeskatu jsem od května do září Foto: Jana Pokorná Jak velké je nebezpečí úrazu? Jako v každém sportu. Já sám jsem měl zraněné koleno ze snowboardu, a tak používám na vodě ortézy, neboť nápor na kolena je při jízdě velký. Co ještě by mohlo čtenáře Varty zajímat? Rád bych se zmínil o dalších závodnících. Talentovaným jezdcem na wakeboardu je Jan Krejbich z Hamru na Jezeře. Přímo ve Stráži pod Ralskem žijí nadějní závodníci Eva a Marek Holubčákovi. Eva Holubčáková skončila letos druhá v Českém poháru, v kategorii žen na wakeboardu. Jak dalece je tento sport rozšířen? Tento sport přišel z USA. V Evropě je nejvíce rozšířen v Německu. V ČR (na 4 zmíněných místech) jezdí na wakekatu asi mužů (ženy zatím ne), na wakeboardu asi 20 mužů a 10 žen. Na Slovensku jsou o něco dál, jezdí déle a více osob na 2 místech: v Košicích a v Bratislavě. Co říci závěrem? Asi tu slíbenou gratulaci k vítězství 2009 a přání dalších úspěchů a pevného zdraví! Děkuji. Také bych chtěl poděkovat všem vlekařům a celému týmu kolem vodního lyžování (i děvčatům na baru) za perfektní práci, bez které bych svého úspěchu nedosáhl. Nikoho nejmenuji, abych na někoho nezapomněl. Ivana Bršlicová Kdo vás přivedl k tomuto sportu? Dalibor Šmahel, kamarád, se kterým jsme jezdili v zimě na snowboardu a hledali nějaký doplněk na léto. Vyzkoušeli jsme závěsné vodní lyžování ve Stráži a bylo to ono. Foto: Pavel Nepivoda

12 tip na výlet Nad obcí Vranov, na úpatí Ralska směrem na Mimoň, se nachází Přírodní památka Vranovské skály. Nejznámější z nich je Juliina vyhlídka, z dálky viditelný pískovcový útvar. listopad 2009 sluneční svit zde vytvářejí zvláštní tísnivou atmosféru, takže jen čekáte, že se ozve táhlý řev draka jako ve filmu Princ Bajaja:-) Pokud se vydáte na podrobnější průzkum, narazíte mimo jiné na vytesanou skalní místnost, patrové skalní obydlí či průchozí bránu v mohutném skalním bloku. Zpátky k výchozímu Džbánu se můžete vydat spodní cestou podél pole a plotů nejvýše položených vranovských stavení. Petr Pražák Juliina vyhlídka Dostaneme se k ní po červené turistické značce od skály s názvem Džbán (cca 1km). Ten najdeme před rozcestím turistických značek, kde se dá případně zaparkovat auto. Oběma zmíněným skalám je přisuzováno, že stály předlohou ilustrátorům legendárních Rychlých šípů. Na Džbánu uvízl Červenáček, Juliinu vyhlídku zase objevil Jindra Hojer. Ostatně do zdejšího kraje prý jejich autor Jaroslav Foglar alias Jestřáb vyrážel na výpravy. Vyhlídku vytesal do pískovcové skály pro svoji manželku Julii majitel Mimoně František Hartig v roce Původně na skále stával také dřevěný altánek, nyní na vyhlídkové plošině opatřené zábradlím najdete jen vytesané kruhové základy. Ničím nerušenému výhledu dominuje pohled na Mimoň, horizont pak lemují Bezděz, Berštejn či Panská skála. Byla by ale škoda neprozkoumat i ostatní skály v lokalitě PP Vranovských skal. Z Juliiny vyhlídky vyrazíme doprava přes malé sedlo a serpentinami se dostaneme dolů pod skálu. Přes čerstvě vykácenou mýtinu budeme pokračovat k dalším zajímavým skalám tvořícím jakousi soutěsku. Vysoké stěny a tlumený

13 listopad 2009 Šachová Stráž 2009 O listopadovém víkendu proběhne v Kulturním domě U jezera Mistrovství Čech 2009 dětí do 10 let a Otevřené mistrovství Čech 2009 dětí do 8 let v šachu. Na tento turnaj jsme získali pořadatelství, vítězstvím v konkurzu pořádaným ŠSČR. Do Stráže se sjedou malí šachisté z celé republiky, většinou v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Očekáváme kolem 200 návštěvníků. Po celý víkend bude velký sál a přilehlá restaurace k dispozici šachovému turnaji. Slavnostního zahájení a také konečného vyhlášení vítězů se účastní také paní starostka a paní místostarosta jako zástupci města a také zástupci ŠSČR. Organizačně zajišťuje turnaj Panda Sport za velké pomoci Ing.Malce ŠO TJ UD Hamr, který bude také jedním z rozhodčích turnaje. Propozice k turnajům naleznete na webových stránkách Panda Sportu a ŠSČR. Město Stráž pod Ralskem podpořilo turnaje dotací z Grantového fondu města, která bude sloužit k zakoupení dárkových balíčků pro vítěze. V sobotu pořádala TJ Jiskra Nový Bor volejbalový turnaj kadetek a juniorek. Účelem tohoto turnaje bylo prověřit schopnosti hráček před nadcházející sezonou 2009/10. Celkem se zúčastnilo pět družstev: Nový Bor juniorky, Nový Bor kadetky, Žatec, Torik Doksy, SK Panda Stráž. sport VOLEJBALOVÝ TURNAJ V NOVÉM BORU Pořadatelé turnaje se zhostili svého úkolu velice dobře, vše bylo perfektně zorganizované, dokonce měli odměnu pro každou účastnici turnaje. Naše družstvo obdrželo za první místo pohár, každá hráčka si odnesla nějakou sladkost a mohla si vybrat menší pohár nebo sadu skleniček. Nejlepší hráčkou našeho družstva byla vyhlášena Karolína Jurková. Panda Sport z návštěvní knihy internetových stránek města Výměna potrubí Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli si nemám vzít lopatu a zaházet výkop, který je od ulice Jižní až k ulici Energetiků, v místě, kde se dříve nacházelo parkoviště. Nemám totiž kde parkovat, jako většina obyvatel těchto dvou ulic. Manuální práce mi nevadí, rád se protáhnu. S díky za odpověd a přáním krásného dne. Martin. Mistostarostka Dobrý den, práce na výměně potrubí v lokalitě Jižní ulice mají dle harmonogramu probíhat do konce listopadu. Dle informací investora je i v jeho zájmu termín dokončení neprotahovat, případně zkrátit.k parkování doporučujeme využít ploch např. na náměstí, před Poliklinikou.. Vašim aktivitám rozhodně nemůže nikdo bránit, jen si nejsme jisti, zda s. p. DIAMO, který výměnu potrubí teplovodního kanálu provádí, vaši práci ocení. Prodej jízdenek společnosti STUDENT AGENCY Informační centrum v rámci rozšiřování služeb obyvatelům města začne v blízké době s rezervací a prodejem jízdenek společnosti Student Agency. Rezervaci si mohou uživatelé internetu provést sami. Fyzicky si jízdenku vyzvednout už nebude nutné jezdit do České Lípy nebo do Liberce, ale prodejní místo bude k dispozici právě na našem informačním centru. S touto službou plánujeme začít během měsíce listopadu. Markéta Humpoláková, vedoucí MěKIC Hrálo se na dvou hřištích ve sportovní hale TJ Jiskra Nový Bor, systémem každý s každým na dva vítězné sety. Děvčata prošla celým turnajem naprosto neohroženě. Všechny čtyři zápasy naše děvčata vyhrála 2:0. Hrály tyto hráčky: Antošová Kateřina, Kolářová Jitka, Kučírková Alice, Kopecká Barbora, Jurková Karolína, Polecová Sabina, Rambousková Eliška, Rokoská Renata. Z výsledku máme velkou radost a doufáme, že se děvčatům bude dařit stejně dobře i v sezoně 2009/10 a minimálně obhájí loňské třetí místo v krajském přeboru kadetek i juniorek. Ingrid Frčová, Alena Jurková, trenérky volejbalového oddílu mládeže (kadetky a juniorky) SETKÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE PŘÍBRAM 2009 Jednoho srpnového dne jsem měl zajímavý telefonát s předsedou odboru mládeže Severočeského územního svazu, Františkem Jirsákem: Radku, mám pro vás nabídku,nechcete se zúčastnit 36. ročníku setkání mládeže v Příbrami? Co to vlastně je? Každý územní svaz vyšle jedno družstvo ve složení 6 dětí, vedoucí, trenér. Samozřejmě, že přijímám a se vydáváme na cestu do Příbrami ve složení Michal Hauft, David Gross, Kilián Kvapil, Martina Krpešová, Michal Krpeš. Bohužel šesté dítě nám neodjelo. Jako trenér jel Martin Tichovský. Čtvrtého září v jednu hodinu odpoledne se vydáváme na cestu směr Příbram. Děti jsou celé nedočkavé, co se tam asi bude dít? Cesta až do Prahy nám ubíhá dobře a potom ta páteční Praha. Ještě zastávka na sváču na Cukráku a už je tu Příbram. Rozdělení do pokojů, tady zjišťujeme, že nás tu celkově bude 60 lidiček, a už to jde jako po drátku, večeře, oficiální zahájení, beseda o Kamčatce a lovu lososů, potom ještě trochu Mongolska a tajmenů. Poté večerka. Druhý den snídaně, návštěva Svaté Hory-výšlap 365 schodů. Kdo tam byl, ví o čem je řeč, kdo ne, ať si to zkusí. Oběd, chvilku přestávka a už jdeme do Hornického muzea, večeře a návštěva podzimních trhů zakončených ohňostrojem. A je tu neděle, snídaně a konečně taky trochu soutěží. Soutěžní disciplíny vymýšlel člověk, co se chtěl hodně pobavit. Hod medicimbalem do dálky, hod míčem pod nohama přes záda, plazení lachtana (nejhezčího lachtana jsme měly my, Martina Tichovského), cesta raka, přenášení vody do kbelíku v čemkoli, nafouknutí balónku a jeho rozsednutí, hod šipkami na rybu s největším počtem bodů. A bylo dobojováno, ještě sečíst body a vyhlášení. Jaké bylo pro nás překvapení, když jsme se dozvěděli, že se dělíme o druhé a třetí místo se Severomoravským krajem. Došlo na losování a to se nám povedlo vyhrát. Takže naše první účast na takové akci a hned druhé místo. Chceme touto cestou poděkovat pořadatelům za perfektní zvládnutí akce a p. Jirsákovi za možnost se této akce zúčastnit. Radek Krpeš, vedoucí rybářské mládeže Stráž pod Ralskem

14 kultura listopad 2009 KINO - program na listopad nformace na tel.: , http: PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND 100 min./79+1/ příst min./69+1/titulky/příst min./ 69+1/dabing/přístupný 93 min./79+1/česky/přístupný MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! 105 min./69+1/titulky/příst min./69+1/titulky/přístupný /88 min./od 69+1/titulky/příst min./69+1/titulky/přístupný 109 min./79+1/česky/přístupný MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! 102 min./69+1/přístupný Premiéra nové české komedie s hereckou a tvůrčí delegací 86 min./69+1/česky/příst min./79+1/česky/příst. Životní jubilea - listopad 2009 Bímová Věra Bondrová Katarína Černá Ludmila Fišerová Jaroslava Holajová Věroslava Holouš Antonín Karásková Jitka Karhánková Oldřiška Komárková Juliana Kováčová Emilia Krocová Jarmila Kučerová Božena Lahovský Václav Libichová Mária Macák Miroslav Medková Anna Němečková Marie Polák Jiří Pudil Břetislav Růžičková Hana Semotán Petr Svíčka Lubomír Šich Rudolf Šilerová Božena Špiváková Jolana Šrogl Tomáš Urbánková Mária Vlasáková Františka Volejníková Růžena Vraná Vlasta Závůrková Růžena Žabár Jozef Blahopřejeme 160 min./od 79+1/titulky/příst.12+ Roland Emmerich uvádí katastrofický megafilm letošního roku... MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ!!! Připravujeme na prosinec: Ženy mého muže, Hrdinové z Daranu, Stmívání 2...

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 11, Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka, IČ:254762 Č. j. : Kyselka/55/15/KY Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 215 konaného dne 9. 12. 215,

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2

Příloha č. 3. k Závěrečnému účtu za rok 2012. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE. 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2. 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2012 OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE OBSAH 1. Hlavní a hospodářská činnost města 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 1.3. Údaje z

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.8/2013, které se konalo dne 25.6.2013 od 8.30 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Strategický

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 7. 9. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Nepřítomni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více