ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě"

Transkript

1 ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

2 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic Slovo starosty Výpis z usnesení rady Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Sčítání lidu, domů a bytů Právnická poradna, Nalezené věci Společenská kronika Zavádění nástrojů pro zvýšení kvality řízení Zvýšení efektivity systému řízení lidských zdrojů Stromy na ulici Zámecká, Pozvánka na besedu Energoregion Údržba skříněk kolumbária, Řádková inzerce Průzkum potřebnosti zřízení denního stacionáře Maškarní mecheche mělo mnoho masopustních manýrů Kalendárium ZŠ Rosice obhájila titul Ekoškola Návštěva u pana senátora Biodiverzita Náš velký den, Školní družina ve znamení umění Jaro, Den otevřených dveří MŠ Pampeliška A je to tady, Den otevřených dveří MŠ Zámecká Karneval v MŠ logopedické Zveme vás do knihovny Pokušení v Zámeckém kulturním centru Zprávy o činnosti za rok Reportáže RKTV nyní i na webu Změna promítacích časů, MFF Zde jsou lvi Jeden muž mezi šesti ženami, Letní tábor Turisťáku Kašpárkov Mateřské centrum Co nového v SVČ Mistrovství JM krajského kuželkářského svazu Fotbal Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Duben Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Tak jako pila stále naráží na poražený dub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Žádný stín se tu neplouží a na nebi nekrouží jedinný pták, má přijít atomový mrak. Tak budík nezašlápni, když ze sna probudí tě. Vzít do dlaně hrábě zase jednou zkus. Blíží se Den Země a ty jsi její dítě. Tak u přírody udělej si malé bezvýznamné plus. Je ráno, zas ráno ze schránek na vás zírá Rosa na kolejích. Vážení čtenáři, dubnové číslo přináší téměř tradiční obsah, na který jste zvyklí. Příspěvků přímo se dotýkajících tématu měsíce je velmi poskrovnu. Inu což...snad se nám zazelení v květnovém čísle, které zasvětíme životnímu prostředí. Buďte vlídní k přírodě a nenechejte se vyvést aprílem. Lukáš Wabi Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Šárka Vokounová tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Rosa na kolejích Foto: Lukáš Volánek ROSA 4/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) finanční příspěvek na 42. ročník Babických písniček v roce 2011 ve výši Kč, b) osvobození akce Babické písničky v roce 2011 od placení poplatku za pronájem kulturního domu v Babicích u Rosic, c) podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK, dotační titul č. 1, na akci Oprava klempířských konstrukcí a střechy kulturního domu, d) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul Podpora obnovy drobných sakrálních staveb, na opravu kaple v ceně do Kč, e) smlouvu o dílo s Bc. Janou Švédovou na administraci žádosti o dotaci na opravu kaple za cenu Kč paušál + 4% z poskytnuté částky po zajištění dotace, f) podání žádosti o dotaci z OPŽP na výsadbu a údržbu zeleně v ceně do Kč, g) smlouvu o dílo s Bc. Janou Švédovou na administraci žádosti o dotaci na výsadbu a údržbu zeleně z programu OPŽP za cenu Kč paušál + 4% z poskytnuté částky po zajištění dotace, h) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na rekonstrukci hřiště u mateřské školy v ceně do Kč, i) vypovězení smlouvy o právním zastoupení s PhDr. Mgr. Petrem Fojtíčkem, j) finanční příspěvek na rok 2011 Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Oblastní organizaci Zastávka, ve výši Kč, k) inventarizaci majetku obce za rok Neschvaluje a) finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci Brno-venkov. Bere na vědomí a) zprávu finančního výboru za rok 2010, b) zprávu kontrolního výboru za rok 2010, c) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok OMLUVA REDAKCE OMLOUVÁM SE ZAMĚSTNANCŮM INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ, PANÍ DAGMAR KOUTNÍKOVÉ A PANU LVU KOUDELKOVI, ZE KTERÝCH JSEM OMYLEM UDĚLAL V ÚNOROVÉM ČÍSLE ROSY MANŽELSKÝ PÁR. LUKÁŠ VOLÁNEK ŠÉFREDAKTOR 4 ROSA 4/2011

4 z radnice SLOVO STAROSTY Tak tu máme snad konečně jaro a já věřím, že po dlouhé, studené zimě plné chřipek, přichází oteplení, brzy tu bude doba plná slunce a bude čas se starat o to, kam vyrazit na letní dovolenou. Už vidím, jak si říkáte, že jsem postižený z práce v cestovce, ale dnes nebude řeč o letní dovolené, na tu je přece jen čas. V minulé Rose byly otištěny výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Rosic, kde jste se mohli dočíst, jak velké částky z městského rozpočtu budou letos převedeny na konta zájmových organizací a sdružení. Zájmové organizace a sdružení působící na území města, nebo ty, ve kterých se sdružují občané Rosic, mohou každoročně zažádat o poskytnutí grantu (dotaci) na svoji činnost nebo na akce, které pořádají pro své členy, či veřejnost. Podmínkou přidělení financí je nemít žádný dluh vůči městu a odevzdat do konce ledna vyúčtování grantu z roku předešlého. Letos se sešlo víc než padesát žádostí projektů. Někdo podal projektů více (ZŠ Rosice, nebo středisko volného času), někdo si vystačí s jedinou žádostí na činnost. Na granty bylo určeno pro letošek v rozpočtu korun. Je to málo nebo mnoho? Sám nevím. Některé obce dávají více, některé méně, některé nic. Důležitý je údaj o výši příspěvku ze strany města, pokud by mělo být všem žadatelům maximálně vyhověno. Letos by to bylo téměř 2,5 milionu korun. V lednu nastává práce komisi pro spolky a organizace, jejíž členové mají nezáviděníhodný úkol, v co nejkratší době všechny žádosti přečíst, posoudit, ty kvalitní doporučit radě a zastupitelstvu ke schválení. To se neobejde bez škrtů v požadavcích, někdy bohužel i celých akcí, aby nebyl limit překročen. Komise jako jedna z mála nemá nouzi o členy, ti se většinou rekrutují z řad organizací, které si o dotace zažádaly. Někteří se pak pokoušejí při zasedání komise, i když nikdo nehodnotí svůj projekt, dotlačit někdy i plamennou řečí finance na stranu projektu organizace, která je jim sympatická. Předposlední instancí, která rozhodne o výši podpory, je rada města. Ta musí ještě návrh komise doladit na oněch Kč (pokud se to nepovedlo komisi), projekty do Kč schválí a ty velké navrhne na schválení zastupitelstvu. Po schválení všech projektů připraví právní oddělení patřičné smlouvy a peníze mohou putovat tam, kde je to potřeba. Jak dopadlo rozdělení financí letos, jste se dočetli v minulé Rose. Je rozdělení spravedlivé a objektivní? Je částka na granty malá? To je otázka pohledu a názoru, který mi můžete sdělit třeba na mém diskuzním blogu na internetových stránkách Rosic. Ale chci říct jen jedno. Není to tak douho, co naše vláda porcovala medvěda. V Praze to byl obří grizzly, my v Rosicích máme jen malého koalu. Buďme za koalu vděční. Náš koala stále žije, vládě grizzly chcípl! Mgr. Jaroslav Světlík starosta 6 ROSA 4/2011

5 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 08/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu Obvodního oddělení Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok 2010, b) zprávu o činnosti Městské policie Rosice za rok 2010, c) informaci o personálním obsazení sociálního odboru MěÚ, d) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní informační centrum Rosice. 2. Vyřazuje a) z dodávky na shromažďovací prostředky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice položku dodávka malotraktoru s čelním nakladačem. Vyjmutí malotraktoru nebude mít vliv na smysl a cíle projektu. 3. Rozhodla a) o vyčlenění technického dozoru z mandátní smlouvy, uzavřené s Ing. Petrou Šimkovou na akci Sběrné středisko odpadů Rosice, bude řešeno uzavřením dodatku ke smlouvě a následným snížením ceny. 4. Souhlasí a) s předložením znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část s tím, že po odsouhlasení výzvy SFŽP ČR budou termíny aktualizovány, b) s předložením znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků s tím, že po odsouhlasení výzvy SFŽP ČR budou termíny aktualizovány, c) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového nadzemního vedení NN do pozemku města p. č. 2422/6 v k. ú. Rosice na akci Rosice, Havířská, kab. svod NN, p. Zelinka, za podmínky jednorázové úplaty Kč bez DPH, d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového kabelového vedení NN do pozemků města p. č. 2351/2, 2350/1 v k. ú. Rosice na akci Rosice, Říčanská 3RD kab. NN, jednorázová úplata činí Kč bez DPH, e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, jejímž předmětem je prodloužení veřejného řadu plynovodu do ulice Husovy v Rosicích přes pozemek města p. č. 252/147, jednorázová úplata činí 500 Kč bez DPH za každý započatý metr zatíženého pozemku a to po zapracování připomínek vedoucí ORU, f) s uzavřením dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem. 5. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. 2743/4 a 2743/5 v k. ú. Rosice. 6. Schvaluje a) výběr dodavatele předmětu veřejné zakázky Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice 8 ROSA 4/2011

6 z radnice v souladu s protokoly o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , a Vybraným uchazečem se stává společnost AutoCont CZ a. s., která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, b) znění výzvy k podávání nabídek na dodavatele zakázky malého rozsahu pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy v rámci projektu Zavádění principů Smart Administrtion do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích a současně schvaluje znění příslušné zadávací dokumentace, c) výběr firem, kterým bude rozeslána výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy dle předloženého návrhu, d) komisi pro hodnocení nabídek pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy ve složení: Mgr. Jaroslav Světlík, Ing. Radek Drnovský, Mgr. Magda Hasoňová, Věra Rosendorfová a náhradník Ing. Eva Černá, e) sazebník úhrad za poskytování informací, f) zkrácenou verzi Rozpočtového opatření č. 2/2011, g) dar do tomboly na ples, pořádaný městem a ZŠ v hodnotě Kč z položky 6171 dar do tomboly. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 09/2011 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce z rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, c) zprávu o činnosti KTS Ekologie, d) informaci, že Základní škola Rosice obhájila již potřetí mezinárodní titul Ekoškola. 2. Souhlasí a) s převedením zisku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice ve výši 6 361,02 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, b) s převedením zisku z hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce za rok 2010 ve výši ,99 a to 50% do fondu odměn a 50% do rezervního fondu, c) s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám Rosice a společností Audit daně, spol. s r. o., Vídeňská 89, Brno na zpracování daňového přiznání daně z příjmů města za rok 2010, cena Kč bez DPH, d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a p. Františkem Bartlem, Rosice na nebytový prostor č. 12 na pozemku 810/9 o výměře 96 m 2 za účelem užívání jako dílna a s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. st. 2587/1 o výměře 50 m 2 za účelem parkování motorového vozidla v areálu bývalé sklárny na dobu určitou od do za celkovou cenu Kč, c) s uzavřením Dodatku č. 16 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne , uzavřené mezi městem Rosice a Svaz- 10 ROSA 4/2011

7 z radnice kem vodovodů a kanalizací Ivančice, jejímž předmětem je vklad majetku Rosice u Brna, lokalita Nivky v Rosicích SO 02 Vodovod 03 Kanalizace splašková v celkové hodnotě Kč. 3. Schvaluje a) Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Ing. Petrou Šimkovou, Rosice, kterým je zúžen předmět mandátní smlouvy o realizaci zakázky malého rozsahu na stavební dozor, b) záměr nerealizovat výběrové řízení na koordinátora BOZP pro akci Sběrné středisko odpadů Rosice, c) smlouvu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je připojení Sběrného střediska odpadů na připojení k distribuční soustavě. Poplatek za připojení činí Kč vč. DPH, splatný ve dvou částkách. Náklady na výstavbu přípojky hradí E.ON Distribuce, a. s. 4. Přiděluje a) zakázku Autorský dozor veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Sběrné středisko odpadů Rosice firmě EkoIMPROS spol. s r. o., Svitavská 46, Brno, IČ a souhlasí s uzavřením smlouvy. 5. Zamítá a) žádost p. Karla Bartoše, Rosice o osvobození od poplatku za pronájem hrobového místa na hřbitově v Rosicích. 6. Jmenuje a) pana Bc. Pavla Procházku, Rosice členem komise pro spolky a organizace. 7. Rozhodla a) připravit výběrové řízení na dodávku stavby zateplení a oprava bytových domů Kamínky, první etapa, dva bytové domy. 8. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2011. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. František Brim Ing. Zdeněk Švihálek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ Č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) prodej pozemku p.č v k.ú. Rosice o výměře m 2 geometrickým plánem č /2011 nově označeného jako parc. č. 5302/1, 5302/4, 5302/5, 5302/6 a 5302/7 společnosti Elvospol s.r.o., Cukrovarská 1230, Zastávka, IČO za celkovou cenu Kč. Část ceny v částce Kč bude převedena kupujícím na účet města před podpisem smlouvy, druhá část ceny v částce Kč bude převedena na účet města nejpozději do a třetí část ceny v částce Kč bude převedena na účet města nejpozději do Do smlouvy a do katastru nemovitostí bude zaneseno omezení převodu zástavní právo a předkupní právo k pozemku p.č. 5302/6 do doby uhrazení částky Kč a k pozemkům p.č. 5302/1 a 5302/7 do doby uhrazení částky Kč. 12 ROSA 4/2011

8 Kupující uhradí správní poplatky související s převodem nemovitosti, b) prodej části pozemku p.č. 679/44 o výměře cca 12 m 2 a části pozemku p.č. 679/43 o výměře cca 7 m 2 v k.ú. Rosice Petře Wehrenbergové a Marku Wenzelovi. Kupující zajistí oddělovací geometrický plán a uhradí poplatky spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy, c) prodej části pozemku p.č. 2804/1 v k.ú. Rosice o výměře 3 m 2, oddělovacím geometrickým plánem označenou jako p.č. st Ing. Ivo Kadaňkovi a Mgr. Radmile Kadaňkové za cenu 500 Kč/ m 2. Kupující uhradí poplatky spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy, d) smlouvu o budoucí smlouvě směnné mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. Praha a Městem Rosice, jejímž předmětem je budoucí směna části pozemku p.č. 2635/1 za části pozemků p.č. 2393, 5305, 5294, 2496, 3461/1 a 2590 v k.ú. Rosice, e) smlouvu č. BP-11/007 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 252/526 v k.ú. Rosice, ostatní plocha, silnice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, f) rozpočtové opatření č. 3/2011, g) subjektům celoročně působícím v Zámeckém kulturním centru jako motivační pobídku tři bezplatné pronájmy prostor společenského sálu v roce 2011, na uspořádání akcí pro veřejnost, h) připojení města Rosice k Výzvě města Chlumec nad Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament ČR, aby byly již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od do Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady, b) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva, c) zprávu Finančního výboru zastupitelstva, d) rozpočtové opatření č. 2/2011, e) informace předsedy Mikroregionu Kahan dso, RNDr. Petra Pospíšila a projektového manažera Ing. Jaroslava Bohanese o činnosti Kahanu. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Lukáš Volánek Ing. František Brim Milan Král návrhové komise SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě na městském úřadě Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Pro základní představu s sebou tato akce nese, že každá osoba musí vyplnit sčítací list, za každou domácnost musí být vyplněn bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. V souvislosti s tímto způsobem odevzdání sčítacího formuláře v době od 26. března do 14. dubna 2011, lze využít bezplatný přístup veřejného internetu, umístěného na městském úřadě, v přízemí budovy zámku a to v provozní době úřadu: Po Út St Čt Pá hod hod hod hod hod. Bližší informace podá Mgr. Hasoňová, tel. kontakt Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice informace MěÚ ROSA 4/

9 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Mí rodiče jsou rozhádaní a nežijí spolu. Rozvést se nechtějí. Mají ve společném jmění manželů rodinný dům a zahradu, který společně vybudovali. Matka je ochotna z domu odejít a najít si podnájem za předpokladu, že ji otec vyplatí. Já zůstanu bydlet s otcem, který nechce matku vyplatit, neboť na to nemá peníze. Navrhuje, aby matka darovala svoji polovinu na ni připadající mně. Může bez dalšího matka převést polovinu domu a zahrady na mě? Odpověď: Pokud vaši rodiče pořídili dům se zahradou za trvání manželství, pak patří do jejich společného jmění manželů a darování podílu na nemovitosti pouze jedním z nich není možné. Ve společném jmění manželů nejsou podíly na věci určené, neboť každý z manželů vlastní celou věc. Pokud s tímto řešením souhlasí i váš otec, navrhuji, abyste uzavřeli darovací smlouvu, ve které by Lenka K., Rosice vám oba rodiče jako dárci darovali část, případně celý dům se zahradou, a vy, jako obdarovaná, byste tento dar přijala. Smlouva musí být uzavřená písemně s ověřenými podpisy. K přepisu vlastnictví z vašich rodičů na vás je nutný vklad do katastru nemovitostí, v jehož obvodu se nemovitosti nachází. Pokud by jeden z rodičů s touto variantou nesouhlasil, mají možnost uzavřít smlouvu o zúžení společného jmění manželů, ve které by rodinný dům a zahradu ze SJM vyloučili. Tím by se každý z nich stal podílovým spoluvlastníkem a vlastnil by jednu ideální polovinu. V tom případě by vám mohla vaše matka svoji polovinu nemovitosti darovat sama bez souhlasu otce. Pokud by se tento převod uskutečnil, stala byste se podílovým spoluvlastníkem se svým otcem. Smlouvu o zúžení SJM je ale nutné uzavřít formou notářského zápisu. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Klíč od automobilu Na sídlišti Kamínky Klíč s přívěsky Na ulici Husova Klíč Na rohu ul. Jiráskové a Brněnské Svazek klíčů Na ulici Lipová SOBOTA 9. DUBNA JARNÍ ÚKLID MĚSTA Připojte se k neorganizované aktivitě a dle vlastního uvážení pomozte jakýmkoliv způsobem zlepšit životní prostředí v Rosicích. Třeba tím, že zametete chodník, vyhrabete trávník nebo třeba nikam nevyrazíte autem. 14 ROSA 4/2011

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE 2. dubna by se dožil 100 let milovaný manžel, tatínek, dědeček pan František Bartoš. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. Dne uplyne dlouhých 20 let od úmrtí mého tatínka, pana Huberta Bobrovského. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná dcera Ema s celou rodinou Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. Dne 16. dubna 2011 uplyne 30 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička paní Jaroslava Čechová. S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. Dne vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana RNDr. Stanislava Vacušky a si připomeneme jeho nedožité 97 narozeniny. Vzpomíná syn Milan s rodinou. Prázdný je domov, smutno je v něm Dne 14. dubna uplynou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Rudolf Ráček. S láskou vpomíná manželka a synové s rodinami Děkujeme za účast na posledním rozloučení s paní Jaroslavou Novotnou. Dále děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. Za celou rodinu Jiří Novotný Sme tri sestry a hľadáme krstnú mamu pochádzajúcu zo Slovenska. Volá sa Emília Klapalová, rodená Gajdošová a má syna Jirku. Veľmi radi by sme znovu získali stratené kontakty. Tel: , společenská kronika ROSA 4/

11 informace MěÚ ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚÚ ROSICE projekt k výzvě č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Na zaměstnance a zastupitele veřejné správy jsou v souvislosti s výkonem jejich povolání kladeny stále vyšší nároky, došlo k rozšíření množství vykonávané agendy a k její větší specializaci. V současné době se do činnosti úřadů veřejné správy zavádí stále více nástrojů na zvýšení jejich výkonnosti, které byly v minulosti uplatňovány pouze v soukromé sféře. Činnost každého úřadu má samozřejmě zcela jiný účel a povahu než aktivity obchodních firem, podniků a jiných společnosti, to však nevylučuje, aby na zlepšení kvality jejich fungování nebylo možné použít stejné nástroje projektového a procesního řízení, byť přizpůsobené konkrétním potřebám. Město Rosice v současné době realizuje projekt, který má napomoci ke zlepšení kvality poskytovaných služeb naším úřadem, a to především ve vztahu ke klientům úřadu. Jedná se o projekt Zvýšení kvality řízení, Smart Administration město Rosice, který byl zahájen v průběhu minulého roku na základě schválené dotace k výzvě č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náklady na tento projekt jsou z 85 % hrazeny z dotací Evropského sociálního fondu v ČR. Určitě je nyní na místě upřesnit co pojem Smart Administration znamená. Jedná se o termín, který vychází ze schválené strategie Vlády ČR pro oblast veřejné správy a vyjadřuje snahu o zkvalitnění služeb veřejné správy a o zlepšení komunikace mezi úřady a jejich klienty. Cílem tohoto projektu v našem městě je zvýšit efektivitu činností, které jsou v rámci běžného chodu úřadu vykonávány ať se jedná o vyřizování žádostí občanů, finanční řízení, nebo i o větší projekty, jako je tento. Chceme také zlepšit úroveň spolupráce mezi zaměstnanci úřadu, mezi městem a jeho příspěvkovými organizacemi a pro občany našeho správního obvodu tak vytvořit ještě kvalitněji fungující úřad. Město Rosice má zpracován Strategický plán rozvoje pro období , kde je zvýšení kvality a plynulosti veřejné správy a zajištění kvalitnějšího fungování jednotlivých odborů městského úřadu uvedeno jako jedna z priorit města. Nyní je díky finační podpoře ze strany EU možné významně pokročit v realizaci tohoto záměru. Žádné změny není možné zavádět bez patřičného odborného zabezpečení, a proto bude projekt z větší části uskutečňován s odbornou pomocí specializované firmy. Po provedení analýzy činností, které v rámci úřadu probíhají, dojde k vyhodnocení toho, co lze dělat kvalitněji a více efektivně. Navržené změny v celém systému řízení úřadu budou následně vyzkoušeny v praxi, jejich účinnost bude ověřována v rámci tzv. pilotního provozu a následně znovu vyhodnocena. Plnění cílů projektu bude pro zaměstnance úřadu znamenat i potřebu dalšího vzdělávání, aby tak získali více vědomostí potřebných pro svůj další odborný rozvoj. Ke konci roku 2012 by tak Městský úřad Rosice měl patřit k těm úřadům, které budou ve využívání moderních nástrojů pro zvyšování jejich efektivity nejdále, což je skutečnost, ze které by měli těžit jak klienti úřadu, tak i jeho zaměstnanci. Bc. Luboš Fučík administrativní manažer projektu, odbor rozpočtu a účetnictví měú Rosice 16 ROSA 4/2011

12 ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚÚ ROSICE projekt k výzvě č. 57 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro každou organizaci jsou její zaměstnanci tím nejdůležitějším, co může nabídnout a co zároveň tvoří její podstatu. Velmi často se setkáváme s tím, že právě v oblasti veřejné správy je poukazováno na neefektivitu a nepružnost jejich orgánů, což je podmíněno především tím, jak každá organizace dokáže pracovat s lidskými zdroji, které má k dispozici. Od systému personálního řízení ve veřejné správě se očekává, že zabezpečí nejenom vysoce kvalifikované a výkonné pracovníky, ale i to, že bude hrát významnou roli v rozvíjení demokratických principů fungování veřejné správy. Je však třeba říci, že prvky moderního personálního řízení se ve veřejné správě prosazují jen velmi obtížně a pozvolna. Zvyšovat efektivitu úřadu je možné prostřednictvím různých nástrojů, včetně již zmíněného projektu na zvýšení kvality řízení, který na MěÚ Rosice právě probíhá a byl popsán v předchozím článku. Protože se však jedná o značně komplikovanou a provázanou činnost není možné všechny zamýšlené změny realizovat v rámci jednoho projektu. Proto se město Rosice zapojilo také do výzvy č. 57 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci které je možné uskutečnit projekty, které se týkají zvyšování výkonu nejenom úřadu jako celku, ale i jeho jednotlivých zaměstnanců. Jedná se o projekt Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích Tento projekt byl již ze strany poskytovatele dotace schválen a od počátku roku 2011 začala jeho realizace. Město Rosice se bude na nákladech spojených s jeho realizací podílet pouze 15 % všech výdajů, zbytek bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR. Využívání moderních metod řízení a práce se zaměstnanci je jednou z priorit našeho úřadu, k čemuž má ve značné míře přispět právě tento projekt. Cílem projektu je především zefektivnit řízení lidských zdrojů v rámci úřadu, zkvalitnit vzdělávání jeho zaměstnanců a dosáhnout tak vyšší efektivity a kvality práce. K tomu, aby takto rozsáhlý projekt měl jasné a využitelné výsledy, je třeba nejdříve zmapovat a popsat činnost většiny zaměstnanců, včetně přepracování systému jejich vzdělávání. Pro činnost úřadu jako orgánu veřejné správy má velký význam také respektování etických principů, a proto je jedním z cílů projektu také vytvoření Etického kodexu úřadu. S obsahem Etického kodexu se budou moci seznámit všichni klienti úřadu, aby tak mohli získat představu o tom, jaké standarty chování od zaměstnanců úřadu očekávat. V rámci Městského úřadu Rosice tak bude vytvořen nový a ucelenější systém pro personální řízení, vzdělávání a zvyšování potenciálu všech jeho zaměstnanců, který současně s dalšími realizovanými projekty bude mít pozitivní dopad na efektivitu a kvalitu služeb poskytovaných občanům v našem městě, o což jde především. Bc. Luboš Fučík administrativní manažer projektu, odbor rozpočtu a účetnictví měú Rosice ROSA 4/

13 z vašich dopisů STROMY NA ULICI ZÁMECKÁ Není to tak dávno, co jsme psali žádost na Správu zámku Rosice a Odbor životního prostředí MÚ Rosice o kontrolu a prořezání stromů na ul. Zámecká. Nejsme odborníci, ale prostý pohled na proschlé větve stačil k myšlence, že už je nejvyšší čas na ošetření a úpravu stromů, které začínají být sobě i svému okolí nebezpečné. Bohužel jsme nepochodili. Správa zámku reagovala dopisem, ve kterém nás v podstatě obvinila, že se snažíme o prosazení KÁCENÍ památkově chráněných stromů (nám se ovšem jednalo o PROŘEZÁNÍ), že stromy jsou pravidelně kontrolovány a ošetřovány (možná jsme za těch 11 let, co u parku bydlíme, neměli štěstí, ale nikdy jsme nezaregistrovali, že by někdo stromy kontroloval, natož prořezával) a že tudy vlastně nikdo nechodí, takže v podstatě o nic nejde (děti na cestě do školy se asi nepočítají). To se stalo cca před rokem. Smířili jsme se s tím, že pro nápravu nikdo nic neudělá a o boj s větrnými mlýny nemáme zájem. K našemu překvapení ovšem v sobotu z jednoho z pravidelně kontrolovaných, ošetřovaných a památkově chráněných stromů zcela nekontrolovaně upadla jedna z větví mimochodem dutá a zcela ztrouchnivělá (což je při péči stromům věnované zcela nepochopitelné). Chceme tímto upozornit všechny, kteří po Zámecké chodí a posílají tudy své děti do školy: dávejte pozor a upozorněte svoje děti, ať chodí po chodníku kolem domů a ne po silnici. A až půjdete kolem, podívejte se nad sebe a posuďte sami. Lidi zodpovědné za stav, ve kterém se stromy nacházejí, potom nezbývá než požádat, ať se zajdou do parku podívat a nad celou situací se zamyslí. Jde o zdraví lidí, možné materiální škody na projíždějících autech a v nepolední řadě i o stromy samotné. Vždyť zničená a neudržovaná památka přestává být památkou. Dočekalovi Zámecká 111, Rosice Foto: autor POZVÁNKA NA BESEDU Beseda se bude konat ve čtvrtek 14. dubna 2011 ve společenském sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích, Žerotínovo nám. v hod. Svou účast přislíbil starosta města Mgr. Jaroslav Světlík a tajemník městského úřadu Ing. Radek Drnovský. Beseda by měla probíhat formou otázek a odpovědí. Jestliže někomu vystupování na veřejnosti dělá potíže, může svůj dotaz napsat a při vstupu vhodit do označené krabice u vchodu do sálu. Lze i anonymně. Tato beseda není určena pouze pro seniory. Na tuto besedu srdečně zveme všechny občany. Jana Konicarová předsedkyně klubu 18 ROSA 4/2011

14 informace MěÚ ENERGOREGION 2020 Energoregion 2020 má zvoleny nové orgány Valná hromada Energoregionu 2020 na svém čtvrtečním zasedání v Hrotovicích na Třebíčsku zvolila obce, které je budou zastupovat příští období, tj. do první VH po komunálních volbách v roce 2014, v radě tohoto sdružení. Volilo se vždy po sedmi zástupcích z jednotlivých okresů a na příští 4 roky budou tedy v radě zasedat zástupci těchto obcí, měst a městysů: za okres Třebíč - Dalešice, Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Studenec a Valeč, za okres Znojmo Bohutice, Hostěradice, Miroslav, Moravský Krumlov, Vedrovice, Vémyslice a Višňové, za Brno venkov Ivančice, Nová Ves u Oslavan, Oslavany, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice a Zastávka u Brna. Do předsednictva byli zvoleni následující zástupci: Jaroslav Soukup za Jaroměřice nad Rokytnou, Emil Dračka za Kralice nad Oslavou, Vladimír Měrka za Náměšť nad Oslavou, Josef Zahradníček za Studenec, Antonín Mlynář za Hrotovice, Marek Šeiner za Hostěradice, Roman Volf za Miroslav, Richard Janderka za Vedrovice, Vladimír Korek za Višňové, Jaroslav Pospíchal za Ivančice, Ladislav Veselý za Novou Ves u Oslavan, Lukáš Volánek za Rosice a Petr Pospíšil za Zastávku u Brna. Obce z okolí Jaderné elektrárny Dukovany pomáhají postiženým obyvatelům z okolí Fukušimy Rada Energoregionu 2020, sdružení obcí z 20 km havarijního pásma v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, dnes na svém zasedání uvolnila ze svého rozpočtu částku Kč pro obce v okolí jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, Poděkování Energoregionu 2020 Vážený pane předsedo, milí členové Rady Energoregionu 2020, s potěšením jsme si přečetli zprávu o rozhodnutí Energoregionu 2020 zaslat finanční dar obcím v okolí Jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, jako projev solidarity s lidmi, které potkalo neštěstí v souvislosti s havárií této elektrárny jako projev hluboké solidarity s lidmi, které potkalo neštěstí v souvislosti s havárií této elektrárny v důsledku živelné katastrofy. Částka představuje čtvrtinu celoročního rozpočtu tohoto sdružení, který je tvořen téměř výhradně příspěvky členských obcí. Tyto finanční prostředky se Rada rozhodla věnovat adresně občanům z 20 km pásma Jaderné elektrárny Fukušima prostřednictvím japonského velvyslanectví v Praze. v důsledku živelné katastrofy. I když se na mnohém nemusíme vždy shodnout, jsme rádi, že můžeme, a je nám ctí, spolupracovat s partnery, kteří mají srdce na pravém místě. I v rámci naší společnosti, Skupiny ČEZ, připravujeme sbírku na pomoc lidem v postižené oblasti, ale přece jen nebudeme tak rychlí, aby se dalo říci: Kdo rychle dává, dvakrát dává. S úctou a poděkováním celému sdružení E2020 Petr Spilka, Jana Štefánková, Zdeňka Ošmerová, Kristýna Vohlídková a Václav Krejčí - útvar komunikace ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany 20 ROSA 4/2011

15 ÚDRŽBA SKŘÍNĚK KOLUMBÁRIA Správce veřejného pohřebiště (město Rosice) v poslední době zaznamenal několik dotazů a připomínek ve věci správy a údržby místního hřbitova. Několik základních informací připomínáme v následujících řádcích. Komunikace, cesty, zeleň, společné hroby, rozptylová a vsypová loučka, čestné hroby, rozvo-dy vody a sakrální prvky. Jedná se o zařízení a objekty hřbitova a o tyto prvky je povinen se starat provozovatel pohřebiště (správce), tj. město Rosice, které za tímto účelem pověřilo správou a údržbou hřbitova společnost Rosické TS, p.o. Místa na pohřebišti určená pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazená místa v úložišti jednotlivých uren (urnová místa) jsou jednoduše řečeno hroby, o které pečuje každý nájemce v souladu s Řádem veřejného pohřebiště a nájemní smlouvou. Součástí hřbitova je také kolumbárium. Kolumbárium (původ v latinském columbarium holubník) je stavbou určenou pro ukládání pohřebních uren. V antickém Římě se jednalo o pohřební komoru, která měla ve stěnách výklenky, kam se ukládaly pohřební schránky s popelem zemřelých. Na hřbitově v Rosicích je kolumbárium součástí vnitřní obvodové východní zdi hřbitova a vzhledem k této skutečnosti se jedná o stavbu objekt veřejného pohřebiště v majetku města. Řád veřejného pohřebiště v Rosicích neuvádí bližší podmínky nájmu kolumbária a pro věci údržby tedy platí obecná ustanovení dle občanského zákoníku a nájemní smlouvy. Obecně zde platí, že údržbu pronajaté věci (např. mazání zámků, závěsů, očištění skel apod.) provádí s péčí řádného hospodáře nájemce. Bc. Josef Humpolíček referent krizového řízení a technické správy MěÚ ROSA 4/

16 dotazník PRŮZKUM POTŘEBNOSTI ZŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Vážení spoluobčané, příspěvková organizace Penzion pro důchodce Rosice, Kaštanová 1223 zvažuje možnost zřízení nové služby pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Součástí tohoto průzkumu je dotazník, zjišťující potřebnost zavedení této služby v našem regionu. Pokud byste měl/a vy nebo někdo z vašich blízkých zájem trávit svůj volný čas v tomto Centru denních služeb v Domovince, vyplňte prosím dotazník a vyplněný jej odešlete na níže uvedenou adresu, a to nejpozději do Pokud žádáte o služby pro někoho z vašich blízkých, vyplňte do dotazníku jeho jméno a další údaje, a také kontakt na vás. Po vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření, které proběhne ve druhém čtvrtletí 2011, vznikne pro nás ucelenější přehled o potřebnosti a využitelnosti této služby v našem regionu. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v podzimním vydání ROSY. Děkuji za spolupráci a čas, který jste této anketě věnovali. Bc. Jana Tomšíková ředitelka Penzionu pro důchodce Rosice Bližší informace o zřizované službě Domovinka je centrum pro denní pobyt seniorů a osob zdravotně postižených. Poskytuje potřebnou péči v době, kdy se jim ostatní členové rodiny nemohou věnovat. Umožňuje rodinným příslušníkům skloubit péči o své blízké s pracovními povinnostmi a běžným životem. Zajišťuje seniorům aktivní prožívání času ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů, podporuje vlastní hodnoty a společenské začlenění. Provoz Domovinky by byl v Domě s pečovatelskou službou v Rosicích, ulice Kaštanová 1223 v pracovní dny od 7.00 hod. do hod. Záleží na volbě každého, které dny a jak dlouho by Domovinku navštěvoval. Za pobyt v Domovince je předpokládána úhrada v rozmezí 100 až 200 Kč za jeden den, částka je závislá na rozsahu poskytovaných úkonů. Obědy budou zajišťovány z kuchyně DPS. Cena oběda je v současné době 53 Kč. Ostatní úhrady jsou stanoveny dle daného ceníku pečovatelských služeb. Uživatel může tyto služby hradit z částek poskytovaných jako příspěvek na péči, případně z vlastních prostředků. Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých zájem trávit svůj volný čas v Centru denních služeb Domovince, vyplňte prosím následující dotazník nebo se obraťte přímo na nás na níže uvedené adrese. Pokud žádáte o služby pro někoho z vašich blízkých, vyplňte do dotazníku jeho jméno a další údaje, a také kontakt na vás. 22 ROSA 4/2011

17 ORIENTAČNÍ ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINCE (poskytnuté informace poslouží pouze pro zjištění potřebnosti zavedení centra denních služeb Domovinky v Rosicích) Jméno a příjmení (titul)... Rok narození... Telefon... Bydliště:... V následujících bodech zakroužkujte jednu vybranou odpověď: Do Domovinky se budete dopravovat: svépomocí nemám žádnou možnost dopravy a potřebuji toto zajistit v rámci poskytování služeb Domovinku chcete navštěvovat: pravidelně (denně) několikrát do týdne nahodile, pouze několikrát měsíčně V Domovince budete trávit čas v rozmezí: od... hodin do... hodin. V Domovince byste využíval/a těchto služeb: pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy výchovné, vzdělávací a jiné aktivity a činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji osobních schopností pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Váš zdravotní stav vám umožňuje být: plně pohyblivý/á pohyblivý/á pomocí kompenzační pomůcky (hole, chodítko, invalidní vozík...) Máte zájem o odebírání obědů: ano ne otočte -> ROSA 4/

18 dotazník Máte zájem o odebírání svačin: ano ne Potřebujete pomoc při podání léků: ano ne Potřebujete pomoc při podání jídla: ano ne Je vám přiznán příspěvek na péči pokud ano v jakém stupni závislosti: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň V péči o vás a vaši domácnost nadále vypomáhá: osoba blízká příbuzný, pečovatelská služba jiná organizace jaká?... Budete-li v Domovince, bude se moci osoba o vás nyní pečující navrátit do pracovního procesu: ano ne Ostatní sdělení (připomínky, náměty, co očekáváte od těchto služeb ): SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů uděluji souhlas Penzionu pro důchodce Rosice, aby moje poskytnuté osobní údaje v žádosti o umístění, byly zpracovány a uchovány v evidenci žadatelů v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podpis zájemce:. V. dne. Děkujeme vám za spolupráci a žádáme vás o vrácení dotazníku na níže uvedenou adresu. PENZION PRO DŮCHODCE ROSICE, KAŠTANOVÁ 1223, ROSICE tel.: , mob.: ROSA 4/2011

19 MAŠKARNÍ MECHECHE MĚLO MNOHO MASOPUSTNÍCH MANÝRŮ Jestli jste v noci ze soboty na neděli 6. března potkali u rosického zámku piráta, Pippi dlouhou punčochu nebo jeptišku s chlupatýma nohama, nemusíte se hned objednávat k doktoru Chocholouškovi. Kdo o sobotním večeru přišel do Zámeckého kulturního centra, mohl se klidně na pár hodin proměnit v někoho úplně jiného. Letošní divadelní ples byl totiž maškarní, a tak návštěvníci vyměnili šedivý oblek a klasické šaty za pestré kostýmy, masky či škrabošky. Malou pozvánkou na masopustní veselici byl odpolední průvod Rosicemi, na který dorazila významná návštěva až z kraje pan Paláš. Pod jeho dohledem došlo na radnici k slavnostnímu odhalení pamětní desky s honosným nápisem Hostinec. Rej masek spolu s živým hudebním doprovodem pak plynule přešel ve večerní maškarní ples, kde muzice velel tandem Bobrmen. Jejich country písničky ale nebyly určeny jen slečně v kovbojském, která svého oře nechala skromně doma. Až z Blízkého východu (a Omice to nejsou) přicestovala na létajícím koberci břišní tanečnice Petra, aby diváky potěšila svým orientálním vystoupením. Před půlnoci bylo ale nutné odložit úsměv a zatruchlit nad naší starou basou, jejíž pochování bylo vrcholem programu. Svérázný kněz, jevící známky společenské i náboženské únavy, pronesl krátkou, leč výstižnou řeč, jež prosila basu, aby nás chránila od všeho zlého vč. písní Ivety Bartošové. Po smutném intermezzu ale slzy smutku vystřídaly slzy radosti, když cenu za nejlepší masku získala dívka v kostýmu Miss. Ani přání světového míru jí však nezachránilo, protože hlavní cenou byl sice zájezd pro dvě osoby, jenže do Troubska. Minulé ročníky divadelní plesu hostil vždy Cristal, letos měla tato společenská událost premiéru v prostorách nově zrekonstruovaného kulturního centra. Zázemí bylo sice menší a komornější než v dvoupatrovém Cristale, ale uklízečka Jarka to jistě ocenila, když nemusela vytírat ještě balkóny. Hojná účast maskovaných návštěvníků naznačuje, že jednou za čas chce své já změnit každý. Snad to tedy nebyla poslední příležitost, jak se legálně převléci za Ferdu mravence, aniž by nás na ulici legitimoval policejní příslušník. Pokud tedy ta uniforma nebyla jen kostým Radana Kolčavová Foto: Lukáš Volánek z vašich dopisů ROSA 4/

20 z historie KALENDÁRIUM V měsíci dubnu si připomeneme 20. výročí úmrtí držitele světového rekordu v seskoku padákem, leteckého pozorovatele a parašutisty PPLK. LUDVÍKA PAVLOVSKÉHO. V červnu uplyne 110 let od jeho narození. narodil se 21. června 1901 v Zastávce u Brna, kde navštěvoval obecnou školu do měšťanské školy chodil v Rosicích a v Brně maturoval na strojní průmyslové škole studoval na Záložní důstojnické škole v Olomouci a na Vojenské akademii v Hranicích v letech se stal poručíkem a aktivně sloužil jako důstojník, byl velitelem 2. letky leteckého klubu a patronem 3. letky Masarykovy Letecké Ligy v Praze v roce 1935 byl jmenován polním pozorovatelem letcem, pracoval také jako propagační referent pro leteckou ligu v Brně v září 1935 vytvořil dva československé rekordy v seskoku padákem v Brně z výšky metrů a v Praze z výšky metrů v říjnu 1935 vytvořil světový rekord ve skoku padákem bez kyslíkového přístroje z výšky metrů před druhou světovou válkou i během ní jezdil po školách, kde propagoval československé letectvo pořádáním přednášek o letectví a parašutismu po druhé světové válce se chtěl vrátit se k letectvu, ale narazil na nepřízeň nadřízených své zkušenosti a vzpomínky zaznamenal do své biografie, kterou nazval Osudy padákového letce. Ministerstvo národní obrany však knihu nedoporučilo vydat kvůli tajným skutečnostem z prostředí národní obrany na sklonku života se stáhl do ústraní zemřel 2. dubna 1991 v Zastávce u Brna ve věku 90 let v roce 1992 byl z nařízení Ministra Obrany ČSFR rehabilitován za občanské postoje v letech a povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam Ludvík Pavlovský se chystal uskutečnit přelet přes Atlatik transoceánský let Praha New York na letadle české výroby. Na tuto akci potřeboval pilota, protože pro drobnou vadu na ušním bubínku mu vojenští lékaři toto povolání nedoporučili. Tento plán se mu ale nepodařilo uskutečnit, protože se k němu záporně postavilo ústředí Masarykovy Letecké Ligy v Praze. Ludvík Pavlovský byl také iniciátorem prvního a jediného leteckého dne v Rosicích v roce 1935, na kterém s pilotem Staňkem z Rosic uspořádali vyhlídkové lety. Měl se zde uskutečnit také jeho seskok padákem, ale Pavlovský k němu neměl povolení. V roce 1936 se zúčastnil seskoku při křtu padákové věže na Středomoravské výstavě v Přerově. Světový rekord ve skoku padákem bez kyslíkového přístroje vytvořil Pavlovský 3. října Uskutečnil se v prostoru Brandýs nad Labem Kostelec, ale silný jihozápadní vítr ho zanesl až do 26 ROSA 4/2011

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 25.4.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rada města Usnesení č. 3/2009

Rada města Usnesení č. 3/2009 Rada města Usnesení č. 3/2009 z jednání rady města konaného dne 9.2.2009 Usnesení obsahuje: body č. 59-96 RM schvaluje 59) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku psacího stolu mezi Městem Blovice

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více