ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě"

Transkript

1 ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

2 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic Slovo starosty Výpis z usnesení rady Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Sčítání lidu, domů a bytů Právnická poradna, Nalezené věci Společenská kronika Zavádění nástrojů pro zvýšení kvality řízení Zvýšení efektivity systému řízení lidských zdrojů Stromy na ulici Zámecká, Pozvánka na besedu Energoregion Údržba skříněk kolumbária, Řádková inzerce Průzkum potřebnosti zřízení denního stacionáře Maškarní mecheche mělo mnoho masopustních manýrů Kalendárium ZŠ Rosice obhájila titul Ekoškola Návštěva u pana senátora Biodiverzita Náš velký den, Školní družina ve znamení umění Jaro, Den otevřených dveří MŠ Pampeliška A je to tady, Den otevřených dveří MŠ Zámecká Karneval v MŠ logopedické Zveme vás do knihovny Pokušení v Zámeckém kulturním centru Zprávy o činnosti za rok Reportáže RKTV nyní i na webu Změna promítacích časů, MFF Zde jsou lvi Jeden muž mezi šesti ženami, Letní tábor Turisťáku Kašpárkov Mateřské centrum Co nového v SVČ Mistrovství JM krajského kuželkářského svazu Fotbal Program kina Kulturní přehled ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka MK ČR E Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Duben Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana. Tak jako pila stále naráží na poražený dub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Žádný stín se tu neplouží a na nebi nekrouží jedinný pták, má přijít atomový mrak. Tak budík nezašlápni, když ze sna probudí tě. Vzít do dlaně hrábě zase jednou zkus. Blíží se Den Země a ty jsi její dítě. Tak u přírody udělej si malé bezvýznamné plus. Je ráno, zas ráno ze schránek na vás zírá Rosa na kolejích. Vážení čtenáři, dubnové číslo přináší téměř tradiční obsah, na který jste zvyklí. Příspěvků přímo se dotýkajících tématu měsíce je velmi poskrovnu. Inu což...snad se nám zazelení v květnovém čísle, které zasvětíme životnímu prostředí. Buďte vlídní k přírodě a nenechejte se vyvést aprílem. Lukáš Wabi Volánek šéfredaktor Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Šárka Vokounová tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: editorial Titulní strana: Rosa na kolejích Foto: Lukáš Volánek ROSA 4/2011 3

3 obec Babice INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ v Babicích u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje a) finanční příspěvek na 42. ročník Babických písniček v roce 2011 ve výši Kč, b) osvobození akce Babické písničky v roce 2011 od placení poplatku za pronájem kulturního domu v Babicích u Rosic, c) podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova JMK, dotační titul č. 1, na akci Oprava klempířských konstrukcí a střechy kulturního domu, d) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul Podpora obnovy drobných sakrálních staveb, na opravu kaple v ceně do Kč, e) smlouvu o dílo s Bc. Janou Švédovou na administraci žádosti o dotaci na opravu kaple za cenu Kč paušál + 4% z poskytnuté částky po zajištění dotace, f) podání žádosti o dotaci z OPŽP na výsadbu a údržbu zeleně v ceně do Kč, g) smlouvu o dílo s Bc. Janou Švédovou na administraci žádosti o dotaci na výsadbu a údržbu zeleně z programu OPŽP za cenu Kč paušál + 4% z poskytnuté částky po zajištění dotace, h) podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na rekonstrukci hřiště u mateřské školy v ceně do Kč, i) vypovězení smlouvy o právním zastoupení s PhDr. Mgr. Petrem Fojtíčkem, j) finanční příspěvek na rok 2011 Svazu neslyšících a nedoslýchavých, Oblastní organizaci Zastávka, ve výši Kč, k) inventarizaci majetku obce za rok Neschvaluje a) finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizaci Brno-venkov. Bere na vědomí a) zprávu finančního výboru za rok 2010, b) zprávu kontrolního výboru za rok 2010, c) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok OMLUVA REDAKCE OMLOUVÁM SE ZAMĚSTNANCŮM INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ, PANÍ DAGMAR KOUTNÍKOVÉ A PANU LVU KOUDELKOVI, ZE KTERÝCH JSEM OMYLEM UDĚLAL V ÚNOROVÉM ČÍSLE ROSY MANŽELSKÝ PÁR. LUKÁŠ VOLÁNEK ŠÉFREDAKTOR 4 ROSA 4/2011

4 z radnice SLOVO STAROSTY Tak tu máme snad konečně jaro a já věřím, že po dlouhé, studené zimě plné chřipek, přichází oteplení, brzy tu bude doba plná slunce a bude čas se starat o to, kam vyrazit na letní dovolenou. Už vidím, jak si říkáte, že jsem postižený z práce v cestovce, ale dnes nebude řeč o letní dovolené, na tu je přece jen čas. V minulé Rose byly otištěny výpisy z usnesení rady a zastupitelstva Rosic, kde jste se mohli dočíst, jak velké částky z městského rozpočtu budou letos převedeny na konta zájmových organizací a sdružení. Zájmové organizace a sdružení působící na území města, nebo ty, ve kterých se sdružují občané Rosic, mohou každoročně zažádat o poskytnutí grantu (dotaci) na svoji činnost nebo na akce, které pořádají pro své členy, či veřejnost. Podmínkou přidělení financí je nemít žádný dluh vůči městu a odevzdat do konce ledna vyúčtování grantu z roku předešlého. Letos se sešlo víc než padesát žádostí projektů. Někdo podal projektů více (ZŠ Rosice, nebo středisko volného času), někdo si vystačí s jedinou žádostí na činnost. Na granty bylo určeno pro letošek v rozpočtu korun. Je to málo nebo mnoho? Sám nevím. Některé obce dávají více, některé méně, některé nic. Důležitý je údaj o výši příspěvku ze strany města, pokud by mělo být všem žadatelům maximálně vyhověno. Letos by to bylo téměř 2,5 milionu korun. V lednu nastává práce komisi pro spolky a organizace, jejíž členové mají nezáviděníhodný úkol, v co nejkratší době všechny žádosti přečíst, posoudit, ty kvalitní doporučit radě a zastupitelstvu ke schválení. To se neobejde bez škrtů v požadavcích, někdy bohužel i celých akcí, aby nebyl limit překročen. Komise jako jedna z mála nemá nouzi o členy, ti se většinou rekrutují z řad organizací, které si o dotace zažádaly. Někteří se pak pokoušejí při zasedání komise, i když nikdo nehodnotí svůj projekt, dotlačit někdy i plamennou řečí finance na stranu projektu organizace, která je jim sympatická. Předposlední instancí, která rozhodne o výši podpory, je rada města. Ta musí ještě návrh komise doladit na oněch Kč (pokud se to nepovedlo komisi), projekty do Kč schválí a ty velké navrhne na schválení zastupitelstvu. Po schválení všech projektů připraví právní oddělení patřičné smlouvy a peníze mohou putovat tam, kde je to potřeba. Jak dopadlo rozdělení financí letos, jste se dočetli v minulé Rose. Je rozdělení spravedlivé a objektivní? Je částka na granty malá? To je otázka pohledu a názoru, který mi můžete sdělit třeba na mém diskuzním blogu na internetových stránkách Rosic. Ale chci říct jen jedno. Není to tak douho, co naše vláda porcovala medvěda. V Praze to byl obří grizzly, my v Rosicích máme jen malého koalu. Buďme za koalu vděční. Náš koala stále žije, vládě grizzly chcípl! Mgr. Jaroslav Světlík starosta 6 ROSA 4/2011

5 z radnice VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 08/2011 konané dne v hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu Obvodního oddělení Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok 2010, b) zprávu o činnosti Městské policie Rosice za rok 2010, c) informaci o personálním obsazení sociálního odboru MěÚ, d) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Kulturní informační centrum Rosice. 2. Vyřazuje a) z dodávky na shromažďovací prostředky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení akce Sběrné středisko odpadů Rosice položku dodávka malotraktoru s čelním nakladačem. Vyjmutí malotraktoru nebude mít vliv na smysl a cíle projektu. 3. Rozhodla a) o vyčlenění technického dozoru z mandátní smlouvy, uzavřené s Ing. Petrou Šimkovou na akci Sběrné středisko odpadů Rosice, bude řešeno uzavřením dodatku ke smlouvě a následným snížením ceny. 4. Souhlasí a) s předložením znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci Sběrné středisko odpadů Rosice stavební část s tím, že po odsouhlasení výzvy SFŽP ČR budou termíny aktualizovány, b) s předložením znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci Sběrné středisko odpadů Rosice dodávka shromažďovacích prostředků s tím, že po odsouhlasení výzvy SFŽP ČR budou termíny aktualizovány, c) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového nadzemního vedení NN do pozemku města p. č. 2422/6 v k. ú. Rosice na akci Rosice, Havířská, kab. svod NN, p. Zelinka, za podmínky jednorázové úplaty Kč bez DPH, d) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je umístění nového kabelového vedení NN do pozemků města p. č. 2351/2, 2350/1 v k. ú. Rosice na akci Rosice, Říčanská 3RD kab. NN, jednorázová úplata činí Kč bez DPH, e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, jejímž předmětem je prodloužení veřejného řadu plynovodu do ulice Husovy v Rosicích přes pozemek města p. č. 252/147, jednorázová úplata činí 500 Kč bez DPH za každý započatý metr zatíženého pozemku a to po zapracování připomínek vedoucí ORU, f) s uzavřením dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem. 5. Doporučuje a) zastupitelstvu prodej pozemků p. č. 2743/4 a 2743/5 v k. ú. Rosice. 6. Schvaluje a) výběr dodavatele předmětu veřejné zakázky Dodávka Technologického centra v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice 8 ROSA 4/2011

6 z radnice v souladu s protokoly o posouzení a hodnocení nabídek ze dne , a Vybraným uchazečem se stává společnost AutoCont CZ a. s., která předložila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, b) znění výzvy k podávání nabídek na dodavatele zakázky malého rozsahu pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy v rámci projektu Zavádění principů Smart Administrtion do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích a současně schvaluje znění příslušné zadávací dokumentace, c) výběr firem, kterým bude rozeslána výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy dle předloženého návrhu, d) komisi pro hodnocení nabídek pro výběrové řízení Optimalizace řízení lidských zdrojů městského úřadu Rosice a doplňkové kurzy ve složení: Mgr. Jaroslav Světlík, Ing. Radek Drnovský, Mgr. Magda Hasoňová, Věra Rosendorfová a náhradník Ing. Eva Černá, e) sazebník úhrad za poskytování informací, f) zkrácenou verzi Rozpočtového opatření č. 2/2011, g) dar do tomboly na ples, pořádaný městem a ZŠ v hodnotě Kč z položky 6171 dar do tomboly. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. Petr Klíma Lukáš Volánek ověřovatelé VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 09/2011 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o činnosti příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, b) výroční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce z rok 2010 a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2010, c) zprávu o činnosti KTS Ekologie, d) informaci, že Základní škola Rosice obhájila již potřetí mezinárodní titul Ekoškola. 2. Souhlasí a) s převedením zisku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice ve výši 6 361,02 Kč za rok 2010 do rezervního fondu, b) s převedením zisku z hospodaření příspěvkové organizace Penzion pro důchodce za rok 2010 ve výši ,99 a to 50% do fondu odměn a 50% do rezervního fondu, c) s uzavřením mandátní smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám Rosice a společností Audit daně, spol. s r. o., Vídeňská 89, Brno na zpracování daňového přiznání daně z příjmů města za rok 2010, cena Kč bez DPH, d) s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a p. Františkem Bartlem, Rosice na nebytový prostor č. 12 na pozemku 810/9 o výměře 96 m 2 za účelem užívání jako dílna a s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. st. 2587/1 o výměře 50 m 2 za účelem parkování motorového vozidla v areálu bývalé sklárny na dobu určitou od do za celkovou cenu Kč, c) s uzavřením Dodatku č. 16 ke smlouvě o vkladu majetku ze dne , uzavřené mezi městem Rosice a Svaz- 10 ROSA 4/2011

7 z radnice kem vodovodů a kanalizací Ivančice, jejímž předmětem je vklad majetku Rosice u Brna, lokalita Nivky v Rosicích SO 02 Vodovod 03 Kanalizace splašková v celkové hodnotě Kč. 3. Schvaluje a) Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě uzavřené dne mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a Ing. Petrou Šimkovou, Rosice, kterým je zúžen předmět mandátní smlouvy o realizaci zakázky malého rozsahu na stavební dozor, b) záměr nerealizovat výběrové řízení na koordinátora BOZP pro akci Sběrné středisko odpadů Rosice, c) smlouvu mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, jejímž předmětem je připojení Sběrného střediska odpadů na připojení k distribuční soustavě. Poplatek za připojení činí Kč vč. DPH, splatný ve dvou částkách. Náklady na výstavbu přípojky hradí E.ON Distribuce, a. s. 4. Přiděluje a) zakázku Autorský dozor veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Sběrné středisko odpadů Rosice firmě EkoIMPROS spol. s r. o., Svitavská 46, Brno, IČ a souhlasí s uzavřením smlouvy. 5. Zamítá a) žádost p. Karla Bartoše, Rosice o osvobození od poplatku za pronájem hrobového místa na hřbitově v Rosicích. 6. Jmenuje a) pana Bc. Pavla Procházku, Rosice členem komise pro spolky a organizace. 7. Rozhodla a) připravit výběrové řízení na dodávku stavby zateplení a oprava bytových domů Kamínky, první etapa, dva bytové domy. 8. Doporučuje a) zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2011. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Ing. František Brim Ing. Zdeněk Švihálek ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ Č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva města Rosice, konaného dne Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne přijalo toto usnesení: 1. Schvaluje a) prodej pozemku p.č v k.ú. Rosice o výměře m 2 geometrickým plánem č /2011 nově označeného jako parc. č. 5302/1, 5302/4, 5302/5, 5302/6 a 5302/7 společnosti Elvospol s.r.o., Cukrovarská 1230, Zastávka, IČO za celkovou cenu Kč. Část ceny v částce Kč bude převedena kupujícím na účet města před podpisem smlouvy, druhá část ceny v částce Kč bude převedena na účet města nejpozději do a třetí část ceny v částce Kč bude převedena na účet města nejpozději do Do smlouvy a do katastru nemovitostí bude zaneseno omezení převodu zástavní právo a předkupní právo k pozemku p.č. 5302/6 do doby uhrazení částky Kč a k pozemkům p.č. 5302/1 a 5302/7 do doby uhrazení částky Kč. 12 ROSA 4/2011

8 Kupující uhradí správní poplatky související s převodem nemovitosti, b) prodej části pozemku p.č. 679/44 o výměře cca 12 m 2 a části pozemku p.č. 679/43 o výměře cca 7 m 2 v k.ú. Rosice Petře Wehrenbergové a Marku Wenzelovi. Kupující zajistí oddělovací geometrický plán a uhradí poplatky spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy, c) prodej části pozemku p.č. 2804/1 v k.ú. Rosice o výměře 3 m 2, oddělovacím geometrickým plánem označenou jako p.č. st Ing. Ivo Kadaňkovi a Mgr. Radmile Kadaňkové za cenu 500 Kč/ m 2. Kupující uhradí poplatky spojené s provedením zápisu do katastru nemovitostí. Kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy, d) smlouvu o budoucí smlouvě směnné mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. Praha a Městem Rosice, jejímž předmětem je budoucí směna části pozemku p.č. 2635/1 za části pozemků p.č. 2393, 5305, 5294, 2496, 3461/1 a 2590 v k.ú. Rosice, e) smlouvu č. BP-11/007 o bezúplatném převodu pozemku p.č. 252/526 v k.ú. Rosice, ostatní plocha, silnice z vlastnictví ČR, ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Rosice, f) rozpočtové opatření č. 3/2011, g) subjektům celoročně působícím v Zámeckém kulturním centru jako motivační pobídku tři bezplatné pronájmy prostor společenského sálu v roce 2011, na uspořádání akcí pro veřejnost, h) připojení města Rosice k Výzvě města Chlumec nad Cidlinou se žádostí na vládu a Parlament ČR, aby byly již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od do Bere na vědomí a) zprávu o činnosti rady, b) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva, c) zprávu Finančního výboru zastupitelstva, d) rozpočtové opatření č. 2/2011, e) informace předsedy Mikroregionu Kahan dso, RNDr. Petra Pospíšila a projektového manažera Ing. Jaroslava Bohanese o činnosti Kahanu. Mgr. Jaroslav Světlík starosta Lukáš Volánek Ing. František Brim Milan Král návrhové komise SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě na městském úřadě Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. Pro základní představu s sebou tato akce nese, že každá osoba musí vyplnit sčítací list, za každou domácnost musí být vyplněn bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. V souvislosti s tímto způsobem odevzdání sčítacího formuláře v době od 26. března do 14. dubna 2011, lze využít bezplatný přístup veřejného internetu, umístěného na městském úřadě, v přízemí budovy zámku a to v provozní době úřadu: Po Út St Čt Pá hod hod hod hod hod. Bližší informace podá Mgr. Hasoňová, tel. kontakt Mgr. Magda Hasoňová vedoucí odboru vnitřní správy MěÚ Rosice informace MěÚ ROSA 4/

9 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Mí rodiče jsou rozhádaní a nežijí spolu. Rozvést se nechtějí. Mají ve společném jmění manželů rodinný dům a zahradu, který společně vybudovali. Matka je ochotna z domu odejít a najít si podnájem za předpokladu, že ji otec vyplatí. Já zůstanu bydlet s otcem, který nechce matku vyplatit, neboť na to nemá peníze. Navrhuje, aby matka darovala svoji polovinu na ni připadající mně. Může bez dalšího matka převést polovinu domu a zahrady na mě? Odpověď: Pokud vaši rodiče pořídili dům se zahradou za trvání manželství, pak patří do jejich společného jmění manželů a darování podílu na nemovitosti pouze jedním z nich není možné. Ve společném jmění manželů nejsou podíly na věci určené, neboť každý z manželů vlastní celou věc. Pokud s tímto řešením souhlasí i váš otec, navrhuji, abyste uzavřeli darovací smlouvu, ve které by Lenka K., Rosice vám oba rodiče jako dárci darovali část, případně celý dům se zahradou, a vy, jako obdarovaná, byste tento dar přijala. Smlouva musí být uzavřená písemně s ověřenými podpisy. K přepisu vlastnictví z vašich rodičů na vás je nutný vklad do katastru nemovitostí, v jehož obvodu se nemovitosti nachází. Pokud by jeden z rodičů s touto variantou nesouhlasil, mají možnost uzavřít smlouvu o zúžení společného jmění manželů, ve které by rodinný dům a zahradu ze SJM vyloučili. Tím by se každý z nich stal podílovým spoluvlastníkem a vlastnil by jednu ideální polovinu. V tom případě by vám mohla vaše matka svoji polovinu nemovitosti darovat sama bez souhlasu otce. Pokud by se tento převod uskutečnil, stala byste se podílovým spoluvlastníkem se svým otcem. Smlouvu o zúžení SJM je ale nutné uzavřít formou notářského zápisu. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci: Místo nálezu Klíč od automobilu Na sídlišti Kamínky Klíč s přívěsky Na ulici Husova Klíč Na rohu ul. Jiráskové a Brněnské Svazek klíčů Na ulici Lipová SOBOTA 9. DUBNA JARNÍ ÚKLID MĚSTA Připojte se k neorganizované aktivitě a dle vlastního uvážení pomozte jakýmkoliv způsobem zlepšit životní prostředí v Rosicích. Třeba tím, že zametete chodník, vyhrabete trávník nebo třeba nikam nevyrazíte autem. 14 ROSA 4/2011

10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE 2. dubna by se dožil 100 let milovaný manžel, tatínek, dědeček pan František Bartoš. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka a děti s rodinami. Dne uplyne dlouhých 20 let od úmrtí mého tatínka, pana Huberta Bobrovského. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná dcera Ema s celou rodinou Tak, jak ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života. Dne 16. dubna 2011 uplyne 30 let ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička paní Jaroslava Čechová. S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami. Dne vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana RNDr. Stanislava Vacušky a si připomeneme jeho nedožité 97 narozeniny. Vzpomíná syn Milan s rodinou. Prázdný je domov, smutno je v něm Dne 14. dubna uplynou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Rudolf Ráček. S láskou vpomíná manželka a synové s rodinami Děkujeme za účast na posledním rozloučení s paní Jaroslavou Novotnou. Dále děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. Za celou rodinu Jiří Novotný Sme tri sestry a hľadáme krstnú mamu pochádzajúcu zo Slovenska. Volá sa Emília Klapalová, rodená Gajdošová a má syna Jirku. Veľmi radi by sme znovu získali stratené kontakty. Tel: , společenská kronika ROSA 4/

11 informace MěÚ ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚÚ ROSICE projekt k výzvě č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Na zaměstnance a zastupitele veřejné správy jsou v souvislosti s výkonem jejich povolání kladeny stále vyšší nároky, došlo k rozšíření množství vykonávané agendy a k její větší specializaci. V současné době se do činnosti úřadů veřejné správy zavádí stále více nástrojů na zvýšení jejich výkonnosti, které byly v minulosti uplatňovány pouze v soukromé sféře. Činnost každého úřadu má samozřejmě zcela jiný účel a povahu než aktivity obchodních firem, podniků a jiných společnosti, to však nevylučuje, aby na zlepšení kvality jejich fungování nebylo možné použít stejné nástroje projektového a procesního řízení, byť přizpůsobené konkrétním potřebám. Město Rosice v současné době realizuje projekt, který má napomoci ke zlepšení kvality poskytovaných služeb naším úřadem, a to především ve vztahu ke klientům úřadu. Jedná se o projekt Zvýšení kvality řízení, Smart Administration město Rosice, který byl zahájen v průběhu minulého roku na základě schválené dotace k výzvě č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náklady na tento projekt jsou z 85 % hrazeny z dotací Evropského sociálního fondu v ČR. Určitě je nyní na místě upřesnit co pojem Smart Administration znamená. Jedná se o termín, který vychází ze schválené strategie Vlády ČR pro oblast veřejné správy a vyjadřuje snahu o zkvalitnění služeb veřejné správy a o zlepšení komunikace mezi úřady a jejich klienty. Cílem tohoto projektu v našem městě je zvýšit efektivitu činností, které jsou v rámci běžného chodu úřadu vykonávány ať se jedná o vyřizování žádostí občanů, finanční řízení, nebo i o větší projekty, jako je tento. Chceme také zlepšit úroveň spolupráce mezi zaměstnanci úřadu, mezi městem a jeho příspěvkovými organizacemi a pro občany našeho správního obvodu tak vytvořit ještě kvalitněji fungující úřad. Město Rosice má zpracován Strategický plán rozvoje pro období , kde je zvýšení kvality a plynulosti veřejné správy a zajištění kvalitnějšího fungování jednotlivých odborů městského úřadu uvedeno jako jedna z priorit města. Nyní je díky finační podpoře ze strany EU možné významně pokročit v realizaci tohoto záměru. Žádné změny není možné zavádět bez patřičného odborného zabezpečení, a proto bude projekt z větší části uskutečňován s odbornou pomocí specializované firmy. Po provedení analýzy činností, které v rámci úřadu probíhají, dojde k vyhodnocení toho, co lze dělat kvalitněji a více efektivně. Navržené změny v celém systému řízení úřadu budou následně vyzkoušeny v praxi, jejich účinnost bude ověřována v rámci tzv. pilotního provozu a následně znovu vyhodnocena. Plnění cílů projektu bude pro zaměstnance úřadu znamenat i potřebu dalšího vzdělávání, aby tak získali více vědomostí potřebných pro svůj další odborný rozvoj. Ke konci roku 2012 by tak Městský úřad Rosice měl patřit k těm úřadům, které budou ve využívání moderních nástrojů pro zvyšování jejich efektivity nejdále, což je skutečnost, ze které by měli těžit jak klienti úřadu, tak i jeho zaměstnanci. Bc. Luboš Fučík administrativní manažer projektu, odbor rozpočtu a účetnictví měú Rosice 16 ROSA 4/2011

12 ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SYSTÉMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚÚ ROSICE projekt k výzvě č. 57 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro každou organizaci jsou její zaměstnanci tím nejdůležitějším, co může nabídnout a co zároveň tvoří její podstatu. Velmi často se setkáváme s tím, že právě v oblasti veřejné správy je poukazováno na neefektivitu a nepružnost jejich orgánů, což je podmíněno především tím, jak každá organizace dokáže pracovat s lidskými zdroji, které má k dispozici. Od systému personálního řízení ve veřejné správě se očekává, že zabezpečí nejenom vysoce kvalifikované a výkonné pracovníky, ale i to, že bude hrát významnou roli v rozvíjení demokratických principů fungování veřejné správy. Je však třeba říci, že prvky moderního personálního řízení se ve veřejné správě prosazují jen velmi obtížně a pozvolna. Zvyšovat efektivitu úřadu je možné prostřednictvím různých nástrojů, včetně již zmíněného projektu na zvýšení kvality řízení, který na MěÚ Rosice právě probíhá a byl popsán v předchozím článku. Protože se však jedná o značně komplikovanou a provázanou činnost není možné všechny zamýšlené změny realizovat v rámci jednoho projektu. Proto se město Rosice zapojilo také do výzvy č. 57 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci které je možné uskutečnit projekty, které se týkají zvyšování výkonu nejenom úřadu jako celku, ale i jeho jednotlivých zaměstnanců. Jedná se o projekt Zavádění principů Smart Administration do řízení a rozvoje lidských zdrojů městského úřadu v Rosicích Tento projekt byl již ze strany poskytovatele dotace schválen a od počátku roku 2011 začala jeho realizace. Město Rosice se bude na nákladech spojených s jeho realizací podílet pouze 15 % všech výdajů, zbytek bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR. Využívání moderních metod řízení a práce se zaměstnanci je jednou z priorit našeho úřadu, k čemuž má ve značné míře přispět právě tento projekt. Cílem projektu je především zefektivnit řízení lidských zdrojů v rámci úřadu, zkvalitnit vzdělávání jeho zaměstnanců a dosáhnout tak vyšší efektivity a kvality práce. K tomu, aby takto rozsáhlý projekt měl jasné a využitelné výsledy, je třeba nejdříve zmapovat a popsat činnost většiny zaměstnanců, včetně přepracování systému jejich vzdělávání. Pro činnost úřadu jako orgánu veřejné správy má velký význam také respektování etických principů, a proto je jedním z cílů projektu také vytvoření Etického kodexu úřadu. S obsahem Etického kodexu se budou moci seznámit všichni klienti úřadu, aby tak mohli získat představu o tom, jaké standarty chování od zaměstnanců úřadu očekávat. V rámci Městského úřadu Rosice tak bude vytvořen nový a ucelenější systém pro personální řízení, vzdělávání a zvyšování potenciálu všech jeho zaměstnanců, který současně s dalšími realizovanými projekty bude mít pozitivní dopad na efektivitu a kvalitu služeb poskytovaných občanům v našem městě, o což jde především. Bc. Luboš Fučík administrativní manažer projektu, odbor rozpočtu a účetnictví měú Rosice ROSA 4/

13 z vašich dopisů STROMY NA ULICI ZÁMECKÁ Není to tak dávno, co jsme psali žádost na Správu zámku Rosice a Odbor životního prostředí MÚ Rosice o kontrolu a prořezání stromů na ul. Zámecká. Nejsme odborníci, ale prostý pohled na proschlé větve stačil k myšlence, že už je nejvyšší čas na ošetření a úpravu stromů, které začínají být sobě i svému okolí nebezpečné. Bohužel jsme nepochodili. Správa zámku reagovala dopisem, ve kterém nás v podstatě obvinila, že se snažíme o prosazení KÁCENÍ památkově chráněných stromů (nám se ovšem jednalo o PROŘEZÁNÍ), že stromy jsou pravidelně kontrolovány a ošetřovány (možná jsme za těch 11 let, co u parku bydlíme, neměli štěstí, ale nikdy jsme nezaregistrovali, že by někdo stromy kontroloval, natož prořezával) a že tudy vlastně nikdo nechodí, takže v podstatě o nic nejde (děti na cestě do školy se asi nepočítají). To se stalo cca před rokem. Smířili jsme se s tím, že pro nápravu nikdo nic neudělá a o boj s větrnými mlýny nemáme zájem. K našemu překvapení ovšem v sobotu z jednoho z pravidelně kontrolovaných, ošetřovaných a památkově chráněných stromů zcela nekontrolovaně upadla jedna z větví mimochodem dutá a zcela ztrouchnivělá (což je při péči stromům věnované zcela nepochopitelné). Chceme tímto upozornit všechny, kteří po Zámecké chodí a posílají tudy své děti do školy: dávejte pozor a upozorněte svoje děti, ať chodí po chodníku kolem domů a ne po silnici. A až půjdete kolem, podívejte se nad sebe a posuďte sami. Lidi zodpovědné za stav, ve kterém se stromy nacházejí, potom nezbývá než požádat, ať se zajdou do parku podívat a nad celou situací se zamyslí. Jde o zdraví lidí, možné materiální škody na projíždějících autech a v nepolední řadě i o stromy samotné. Vždyť zničená a neudržovaná památka přestává být památkou. Dočekalovi Zámecká 111, Rosice Foto: autor POZVÁNKA NA BESEDU Beseda se bude konat ve čtvrtek 14. dubna 2011 ve společenském sále Zámeckého kulturního centra v Rosicích, Žerotínovo nám. v hod. Svou účast přislíbil starosta města Mgr. Jaroslav Světlík a tajemník městského úřadu Ing. Radek Drnovský. Beseda by měla probíhat formou otázek a odpovědí. Jestliže někomu vystupování na veřejnosti dělá potíže, může svůj dotaz napsat a při vstupu vhodit do označené krabice u vchodu do sálu. Lze i anonymně. Tato beseda není určena pouze pro seniory. Na tuto besedu srdečně zveme všechny občany. Jana Konicarová předsedkyně klubu 18 ROSA 4/2011

14 informace MěÚ ENERGOREGION 2020 Energoregion 2020 má zvoleny nové orgány Valná hromada Energoregionu 2020 na svém čtvrtečním zasedání v Hrotovicích na Třebíčsku zvolila obce, které je budou zastupovat příští období, tj. do první VH po komunálních volbách v roce 2014, v radě tohoto sdružení. Volilo se vždy po sedmi zástupcích z jednotlivých okresů a na příští 4 roky budou tedy v radě zasedat zástupci těchto obcí, měst a městysů: za okres Třebíč - Dalešice, Jaroměřice nad Rokytnou, Hrotovice, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Studenec a Valeč, za okres Znojmo Bohutice, Hostěradice, Miroslav, Moravský Krumlov, Vedrovice, Vémyslice a Višňové, za Brno venkov Ivančice, Nová Ves u Oslavan, Oslavany, Rosice, Tetčice, Vysoké Popovice a Zastávka u Brna. Do předsednictva byli zvoleni následující zástupci: Jaroslav Soukup za Jaroměřice nad Rokytnou, Emil Dračka za Kralice nad Oslavou, Vladimír Měrka za Náměšť nad Oslavou, Josef Zahradníček za Studenec, Antonín Mlynář za Hrotovice, Marek Šeiner za Hostěradice, Roman Volf za Miroslav, Richard Janderka za Vedrovice, Vladimír Korek za Višňové, Jaroslav Pospíchal za Ivančice, Ladislav Veselý za Novou Ves u Oslavan, Lukáš Volánek za Rosice a Petr Pospíšil za Zastávku u Brna. Obce z okolí Jaderné elektrárny Dukovany pomáhají postiženým obyvatelům z okolí Fukušimy Rada Energoregionu 2020, sdružení obcí z 20 km havarijního pásma v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, dnes na svém zasedání uvolnila ze svého rozpočtu částku Kč pro obce v okolí jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, Poděkování Energoregionu 2020 Vážený pane předsedo, milí členové Rady Energoregionu 2020, s potěšením jsme si přečetli zprávu o rozhodnutí Energoregionu 2020 zaslat finanční dar obcím v okolí Jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, jako projev solidarity s lidmi, které potkalo neštěstí v souvislosti s havárií této elektrárny jako projev hluboké solidarity s lidmi, které potkalo neštěstí v souvislosti s havárií této elektrárny v důsledku živelné katastrofy. Částka představuje čtvrtinu celoročního rozpočtu tohoto sdružení, který je tvořen téměř výhradně příspěvky členských obcí. Tyto finanční prostředky se Rada rozhodla věnovat adresně občanům z 20 km pásma Jaderné elektrárny Fukušima prostřednictvím japonského velvyslanectví v Praze. v důsledku živelné katastrofy. I když se na mnohém nemusíme vždy shodnout, jsme rádi, že můžeme, a je nám ctí, spolupracovat s partnery, kteří mají srdce na pravém místě. I v rámci naší společnosti, Skupiny ČEZ, připravujeme sbírku na pomoc lidem v postižené oblasti, ale přece jen nebudeme tak rychlí, aby se dalo říci: Kdo rychle dává, dvakrát dává. S úctou a poděkováním celému sdružení E2020 Petr Spilka, Jana Štefánková, Zdeňka Ošmerová, Kristýna Vohlídková a Václav Krejčí - útvar komunikace ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany 20 ROSA 4/2011

15 ÚDRŽBA SKŘÍNĚK KOLUMBÁRIA Správce veřejného pohřebiště (město Rosice) v poslední době zaznamenal několik dotazů a připomínek ve věci správy a údržby místního hřbitova. Několik základních informací připomínáme v následujících řádcích. Komunikace, cesty, zeleň, společné hroby, rozptylová a vsypová loučka, čestné hroby, rozvo-dy vody a sakrální prvky. Jedná se o zařízení a objekty hřbitova a o tyto prvky je povinen se starat provozovatel pohřebiště (správce), tj. město Rosice, které za tímto účelem pověřilo správou a údržbou hřbitova společnost Rosické TS, p.o. Místa na pohřebišti určená pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazená místa v úložišti jednotlivých uren (urnová místa) jsou jednoduše řečeno hroby, o které pečuje každý nájemce v souladu s Řádem veřejného pohřebiště a nájemní smlouvou. Součástí hřbitova je také kolumbárium. Kolumbárium (původ v latinském columbarium holubník) je stavbou určenou pro ukládání pohřebních uren. V antickém Římě se jednalo o pohřební komoru, která měla ve stěnách výklenky, kam se ukládaly pohřební schránky s popelem zemřelých. Na hřbitově v Rosicích je kolumbárium součástí vnitřní obvodové východní zdi hřbitova a vzhledem k této skutečnosti se jedná o stavbu objekt veřejného pohřebiště v majetku města. Řád veřejného pohřebiště v Rosicích neuvádí bližší podmínky nájmu kolumbária a pro věci údržby tedy platí obecná ustanovení dle občanského zákoníku a nájemní smlouvy. Obecně zde platí, že údržbu pronajaté věci (např. mazání zámků, závěsů, očištění skel apod.) provádí s péčí řádného hospodáře nájemce. Bc. Josef Humpolíček referent krizového řízení a technické správy MěÚ ROSA 4/

16 dotazník PRŮZKUM POTŘEBNOSTI ZŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Vážení spoluobčané, příspěvková organizace Penzion pro důchodce Rosice, Kaštanová 1223 zvažuje možnost zřízení nové služby pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Součástí tohoto průzkumu je dotazník, zjišťující potřebnost zavedení této služby v našem regionu. Pokud byste měl/a vy nebo někdo z vašich blízkých zájem trávit svůj volný čas v tomto Centru denních služeb v Domovince, vyplňte prosím dotazník a vyplněný jej odešlete na níže uvedenou adresu, a to nejpozději do Pokud žádáte o služby pro někoho z vašich blízkých, vyplňte do dotazníku jeho jméno a další údaje, a také kontakt na vás. Po vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření, které proběhne ve druhém čtvrtletí 2011, vznikne pro nás ucelenější přehled o potřebnosti a využitelnosti této služby v našem regionu. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v podzimním vydání ROSY. Děkuji za spolupráci a čas, který jste této anketě věnovali. Bc. Jana Tomšíková ředitelka Penzionu pro důchodce Rosice Bližší informace o zřizované službě Domovinka je centrum pro denní pobyt seniorů a osob zdravotně postižených. Poskytuje potřebnou péči v době, kdy se jim ostatní členové rodiny nemohou věnovat. Umožňuje rodinným příslušníkům skloubit péči o své blízké s pracovními povinnostmi a běžným životem. Zajišťuje seniorům aktivní prožívání času ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů, podporuje vlastní hodnoty a společenské začlenění. Provoz Domovinky by byl v Domě s pečovatelskou službou v Rosicích, ulice Kaštanová 1223 v pracovní dny od 7.00 hod. do hod. Záleží na volbě každého, které dny a jak dlouho by Domovinku navštěvoval. Za pobyt v Domovince je předpokládána úhrada v rozmezí 100 až 200 Kč za jeden den, částka je závislá na rozsahu poskytovaných úkonů. Obědy budou zajišťovány z kuchyně DPS. Cena oběda je v současné době 53 Kč. Ostatní úhrady jsou stanoveny dle daného ceníku pečovatelských služeb. Uživatel může tyto služby hradit z částek poskytovaných jako příspěvek na péči, případně z vlastních prostředků. Pokud máte vy nebo někdo z vašich blízkých zájem trávit svůj volný čas v Centru denních služeb Domovince, vyplňte prosím následující dotazník nebo se obraťte přímo na nás na níže uvedené adrese. Pokud žádáte o služby pro někoho z vašich blízkých, vyplňte do dotazníku jeho jméno a další údaje, a také kontakt na vás. 22 ROSA 4/2011

17 ORIENTAČNÍ ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DOMOVINCE (poskytnuté informace poslouží pouze pro zjištění potřebnosti zavedení centra denních služeb Domovinky v Rosicích) Jméno a příjmení (titul)... Rok narození... Telefon... Bydliště:... V následujících bodech zakroužkujte jednu vybranou odpověď: Do Domovinky se budete dopravovat: svépomocí nemám žádnou možnost dopravy a potřebuji toto zajistit v rámci poskytování služeb Domovinku chcete navštěvovat: pravidelně (denně) několikrát do týdne nahodile, pouze několikrát měsíčně V Domovince budete trávit čas v rozmezí: od... hodin do... hodin. V Domovince byste využíval/a těchto služeb: pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy výchovné, vzdělávací a jiné aktivity a činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji osobních schopností pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Váš zdravotní stav vám umožňuje být: plně pohyblivý/á pohyblivý/á pomocí kompenzační pomůcky (hole, chodítko, invalidní vozík...) Máte zájem o odebírání obědů: ano ne otočte -> ROSA 4/

18 dotazník Máte zájem o odebírání svačin: ano ne Potřebujete pomoc při podání léků: ano ne Potřebujete pomoc při podání jídla: ano ne Je vám přiznán příspěvek na péči pokud ano v jakém stupni závislosti: I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň V péči o vás a vaši domácnost nadále vypomáhá: osoba blízká příbuzný, pečovatelská služba jiná organizace jaká?... Budete-li v Domovince, bude se moci osoba o vás nyní pečující navrátit do pracovního procesu: ano ne Ostatní sdělení (připomínky, náměty, co očekáváte od těchto služeb ): SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů uděluji souhlas Penzionu pro důchodce Rosice, aby moje poskytnuté osobní údaje v žádosti o umístění, byly zpracovány a uchovány v evidenci žadatelů v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podpis zájemce:. V. dne. Děkujeme vám za spolupráci a žádáme vás o vrácení dotazníku na níže uvedenou adresu. PENZION PRO DŮCHODCE ROSICE, KAŠTANOVÁ 1223, ROSICE tel.: , mob.: ROSA 4/2011

19 MAŠKARNÍ MECHECHE MĚLO MNOHO MASOPUSTNÍCH MANÝRŮ Jestli jste v noci ze soboty na neděli 6. března potkali u rosického zámku piráta, Pippi dlouhou punčochu nebo jeptišku s chlupatýma nohama, nemusíte se hned objednávat k doktoru Chocholouškovi. Kdo o sobotním večeru přišel do Zámeckého kulturního centra, mohl se klidně na pár hodin proměnit v někoho úplně jiného. Letošní divadelní ples byl totiž maškarní, a tak návštěvníci vyměnili šedivý oblek a klasické šaty za pestré kostýmy, masky či škrabošky. Malou pozvánkou na masopustní veselici byl odpolední průvod Rosicemi, na který dorazila významná návštěva až z kraje pan Paláš. Pod jeho dohledem došlo na radnici k slavnostnímu odhalení pamětní desky s honosným nápisem Hostinec. Rej masek spolu s živým hudebním doprovodem pak plynule přešel ve večerní maškarní ples, kde muzice velel tandem Bobrmen. Jejich country písničky ale nebyly určeny jen slečně v kovbojském, která svého oře nechala skromně doma. Až z Blízkého východu (a Omice to nejsou) přicestovala na létajícím koberci břišní tanečnice Petra, aby diváky potěšila svým orientálním vystoupením. Před půlnoci bylo ale nutné odložit úsměv a zatruchlit nad naší starou basou, jejíž pochování bylo vrcholem programu. Svérázný kněz, jevící známky společenské i náboženské únavy, pronesl krátkou, leč výstižnou řeč, jež prosila basu, aby nás chránila od všeho zlého vč. písní Ivety Bartošové. Po smutném intermezzu ale slzy smutku vystřídaly slzy radosti, když cenu za nejlepší masku získala dívka v kostýmu Miss. Ani přání světového míru jí však nezachránilo, protože hlavní cenou byl sice zájezd pro dvě osoby, jenže do Troubska. Minulé ročníky divadelní plesu hostil vždy Cristal, letos měla tato společenská událost premiéru v prostorách nově zrekonstruovaného kulturního centra. Zázemí bylo sice menší a komornější než v dvoupatrovém Cristale, ale uklízečka Jarka to jistě ocenila, když nemusela vytírat ještě balkóny. Hojná účast maskovaných návštěvníků naznačuje, že jednou za čas chce své já změnit každý. Snad to tedy nebyla poslední příležitost, jak se legálně převléci za Ferdu mravence, aniž by nás na ulici legitimoval policejní příslušník. Pokud tedy ta uniforma nebyla jen kostým Radana Kolčavová Foto: Lukáš Volánek z vašich dopisů ROSA 4/

20 z historie KALENDÁRIUM V měsíci dubnu si připomeneme 20. výročí úmrtí držitele světového rekordu v seskoku padákem, leteckého pozorovatele a parašutisty PPLK. LUDVÍKA PAVLOVSKÉHO. V červnu uplyne 110 let od jeho narození. narodil se 21. června 1901 v Zastávce u Brna, kde navštěvoval obecnou školu do měšťanské školy chodil v Rosicích a v Brně maturoval na strojní průmyslové škole studoval na Záložní důstojnické škole v Olomouci a na Vojenské akademii v Hranicích v letech se stal poručíkem a aktivně sloužil jako důstojník, byl velitelem 2. letky leteckého klubu a patronem 3. letky Masarykovy Letecké Ligy v Praze v roce 1935 byl jmenován polním pozorovatelem letcem, pracoval také jako propagační referent pro leteckou ligu v Brně v září 1935 vytvořil dva československé rekordy v seskoku padákem v Brně z výšky metrů a v Praze z výšky metrů v říjnu 1935 vytvořil světový rekord ve skoku padákem bez kyslíkového přístroje z výšky metrů před druhou světovou válkou i během ní jezdil po školách, kde propagoval československé letectvo pořádáním přednášek o letectví a parašutismu po druhé světové válce se chtěl vrátit se k letectvu, ale narazil na nepřízeň nadřízených své zkušenosti a vzpomínky zaznamenal do své biografie, kterou nazval Osudy padákového letce. Ministerstvo národní obrany však knihu nedoporučilo vydat kvůli tajným skutečnostem z prostředí národní obrany na sklonku života se stáhl do ústraní zemřel 2. dubna 1991 v Zastávce u Brna ve věku 90 let v roce 1992 byl z nařízení Ministra Obrany ČSFR rehabilitován za občanské postoje v letech a povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam Ludvík Pavlovský se chystal uskutečnit přelet přes Atlatik transoceánský let Praha New York na letadle české výroby. Na tuto akci potřeboval pilota, protože pro drobnou vadu na ušním bubínku mu vojenští lékaři toto povolání nedoporučili. Tento plán se mu ale nepodařilo uskutečnit, protože se k němu záporně postavilo ústředí Masarykovy Letecké Ligy v Praze. Ludvík Pavlovský byl také iniciátorem prvního a jediného leteckého dne v Rosicích v roce 1935, na kterém s pilotem Staňkem z Rosic uspořádali vyhlídkové lety. Měl se zde uskutečnit také jeho seskok padákem, ale Pavlovský k němu neměl povolení. V roce 1936 se zúčastnil seskoku při křtu padákové věže na Středomoravské výstavě v Přerově. Světový rekord ve skoku padákem bez kyslíkového přístroje vytvořil Pavlovský 3. října Uskutečnil se v prostoru Brandýs nad Labem Kostelec, ale silný jihozápadní vítr ho zanesl až do 26 ROSA 4/2011

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více