MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč"

Transkript

1 8 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 srpen 2011 cena 10,- Kč 1 Letní měsíce přinášejí kromě příležitosti k cestování či odpočinku také mnoho zajímavých akcí a kulturních pořadů. Pravidelně třetí červencový víkend zní Soběslaví dechová hudba na mezinárodním festivalu Kubešova Soběslav, na který může být naše město po právu hrdé. Letošní již sedmnáctý ročník navštívilo posluchačů, kterým se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky, dětský folklorní soubor Ráček a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Pořadatelé se snaží nabízet návštěvníkům pokaždé nové hudební zážitky, proto byly účinkující kapely, kromě již stálých a osvědčených, obohaceny i letos o nové účinkující. Sobotní přivítání bylo tradičně v režii jednoho z organizátorů festivalu Petra Valeše. Samotné koncerty pak odstartovala jihočeská dechovka Skalačka z Holašovic. Má více jak třicetiletou tradici v uvádění populárních jihočeských písniček, které často zaznívají i 3 2 z vysílání českobudějovického rozhlasu. Následovalo taneční vystoupení dětského souboru Soběslavské mažoretky (4), vedeného Miluší a Vladimírem Moravcovými. Zajímavou choreografii děvčata zvládla na výbornou a diváci právem nešetřili potleskem. Svou čtvrthodinku slávy si poté užil dětský folklorní soubor Ráček (14), který vede Dana Moravcová. Malé holčičky si pomalu zvykají i na velké pódium, na kterém se určitě neztratily. pokračování na str. 5

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU USNESENÍ 14. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 21. června 2011 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 14/171/2011 Rada města se v ateliéru ak. soch. Václava Hrůzy seznámila s přípravou zhotovení sochy Petra Voka, která bude slavnostně odhalena při Rožmberských slavnostech v Soběslavi v sobotu U s n e s e n í č. 14/172/2011 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o průběhu výstavby dálnice D3 v úseku Tábor Soběslav Veselí nad Lužnicí s tím, že předpokládané dokončení stavby a její uvedení do provozu je červen U s n e s e n í č. 14/173/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výsledek výběrového řízení formou licitace na prodej šesti stavebních pozemků v lokalitě na sídlišti Svákov, které se konalo dne , dle zápisu z uvedeného řízení. U s n e s e n í č. 14/174/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se řeší rozšíření prací na podkladu komunikace při budování ZTV na sídlišti Svákov (u bývalé centrální kotelny) v Soběslavi za cenu ,40 Kč + DPH. U s n e s e n í č. 14/175/2011 Rada města pověřuje vedením příspěvkové organizace města Senior-dům Soběslav p. Kamila Modla, Družstevní 447/III, Soběslav, s účinností od U s n e s e n í č. 14/176/2011 Rada města souhlasí na základě kladného vyjádření ředitele ZŠ Komenského Mgr. Jaroslava Koldana s umístěním základnové stanice a anténního systému firmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, na střeše budovy ZŠ Komenského dle předloženého návrhu. U s n e s e n í č. 14/177/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 22. června 2011 od 18 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi ZM 5/030/2011 Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2011 rozpočtové opatření č. 2/2011 v předloženém znění. ZM 5/031/2011 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smluv o půjčce s občany vlastnícími nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi (viz tabulka na str. 3) ZM 5/032/2011 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru - přívěsu na přepravu motorového člunu nájmu pozemků mezi městem Soběslav a Gymnáziem Soběslav na pronájem části pozemku parc. č. 363/1 o výměře cca 200 m 2 a pozemku parc. č. 365/4 o výměře 237 m 2, které jsou ve vlastnictví města, za účelem provedení sadových úprav zahrady u Gymnázia Soběslav. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let s účinností od U s n e s e n í č. 14/178/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na realizaci akce Soběslav, Ostrčilovo nábřeží, rekonstrukce NN na pozemku parc. č. 3870/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města. U s n e s e n í č. 14/179/2011 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 8/095/2010 souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci výstavby ZTV pro 23 rodinných domů na sídlišti Svákov (u bývalé centrální kotelny) v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 14/180/2011 Rada města souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a firmou Computel CZ, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 111/I v ulici Palackého v Soběslavi, který je ve vlastnictví města. Smlouva bude prodloužena na dobu určitou 5 let s účinností od U s n e s e n í č. 14/181/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Zahradnické služby Jana Poláková, Tábor, na provedení terénních úprav travnatých ploch, výsadbu keřů a zhotovení dřevěného oplocení v areálu Rekreačního a relaxačního areálu letního koupaliště v Soběslavi za cenu ,- Kč. U s n e s e n í č. 14/182/2011 Rada města souhlasí s vyznačením hipotrasy na pozemcích ve vlastnictví města v k. ú. Nedvědice v souvislosti s připravovaným projektem Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji na trase Lhota Samoty Ústrašice včetně nezbytného vybavení v hodnotě ,- Kč České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. ZM 5/033/2011 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích v předloženém znění s účinností od ZM 5/034/2011 Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodeje celého areálu bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov: pozemky KN parc. č. 2103/14 o výměře 74 m 2, KN parc. č. 2103/61 o výměře 311 m 2, KN parc. č. 2103/62 o výměře m 2, KN parc. č. 2103/63 o výměře 31 m 2, KN parc. č. 2103/64 o výměře m 2, KN parc. č. 2103/65 o výměře m 2, KN parc. č. 2103/66 o výměře 355 m 2, KN parc. č. 2103/67 Skalice Rybova Lhota Nedvědice Vlastiboř Klečaty Zálší, který je podpořen z ROP Jihozápad a který realizuje občanské sdružení Chance in nature Local action group Malenice. U s n e s e n í č. 14/183/2011 Rada města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Podlešák nákladní přívěsy, Planá u Českých Budějovic, na zhotovení 1 ks přívěsu na přepravu motorového člunu za cenu ,- Kč vč. DPH, který bude předmětem daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, stanice Soběslav. U s n e s e n í č. 14/184/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Michal Lukucz - zednické práce Soběslav na provedení opravy části hřbitovní zdi v Nedvědicích za cenu ,- Kč vč. DPH. U s n e s e n í č. 14/185/2011 Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši ,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2011 na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu komorní hudby - Setkání s hudbou v Soběslavi 2011, který se uskuteční ve dnech v Soběslavi. U s n e s e n í č. 14/186/2011 Rada města souhlasí na návrh Bytové komise rady města s přenecháním městského bytu velikosti 1+KK v čp. 60/36 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu Vojtěchu Kováčovi Soběslav, s přenecháním městského bytu velikosti 2+KK v čp. 111 v Palackého ulici v Soběslavi do nájmu Marii Nečasové, Soběslav, a dále s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 101 na náměstí Republiky v Soběslavi do nájmu Jitce Krupičkové, Soběslav (náhradník Martina Frühaufová, Soběslav). U s n e s e n í č. 14/187/2011 Rada města bere na vědomí zprávu místostarosty města o dokončení stavebních prací a zahájení provozu Rekreačního a relaxačního areálu letního koupaliště v Soběslavi. Koupaliště bude otevřeno pro veřejnost od hodin. o výměře 929 m 2, KN parc. č. 2103/68 o výměře 508 m 2, KN parc. č. 2103/69 o výměře m 2, KN parc. č. 2103/70 o výměře 797 m 2, KN parc. č. 2103/71 o výměře 17 m 2, KN parc. č. 2103/179 o výměře 180 m 2, o celkové výměře m 2. Zastavěná plocha pod budovami a komínem činí m 2, ostatní plochy - manipulační plocha, komunikace, zeleň a ostatní o výměře m 2. ZM 5/035/2011 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku KN parc. č. 1565/1 v k. ú. Soběslav o výměře cca 150 m 2 panu Vilému Blatoňovi, Soběslav, za cenu 200,-Kč/m 2. ZM 5/036/2011 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku KN parc. č o výměře 49 m 2 pokračování na str. 3

3 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 pokračování ze str. 2 v k. ú. Soběslav firmě České houby, a. s., se sídlem Soběslav, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod budoucí příjezdovou komunikací k novému areálu firmy za cenu 250,-Kč/m 2. ZM 5/037/2011 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku KN parc. č. 1932/2 o výměře 332 m 2 v k. ú. Soběslav od Českého rybářského svazu, místní organizace Soběslav, občanského sdružení, za cenu 30,-Kč/m 2 z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod vodní nádrží Vápenka. ZM 5/038/2011 Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku KN parc. č o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Soběslav od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu dle znaleckého posudku z důvodu stavby na ochranu před povodněmi. ZM 5/039/2011 Zastupitelstvo města schvaluje: a) Směnu ideální poloviny pozemků KN parc. č. 2220/2 a KN parc. č. 2220/3 v k. ú. Soběslav o celkové výměře 31 m 2, které jsou ve vlastnictví ing. Hany Kákonové, Soběslav, za část pozemku KN parc. č. 2181/146 o stejné výměře (tj. cca 15 m 2 ), který vznikne vypořádáním podílového spoluvlastnictví mezi městem Soběslav a ing. Hanou Kákonovou. b) Koupi ideální poloviny pozemků KN parc. č. 2220/2 a KN parc. č. 2220/3 v k. ú. Soběslavod České republiky Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku. ZM 5/040/2011 Zastupitelstvo města v návaznosti na svá usnesení ZM 2/011/2010 ze dne a ZM 3/016/2011 ze dne schvaluje prodej stavebních pozemků takto: č. poz. p.p.č.kn m² Nabyvatel Cena pozemku v Kč / Hana Zeinerová, Bechyně , / Ing. Rostislav Plachý, Soběslav , / Lukáš Kopecký, Soběslav , / Jan a Iva Smitkovi, Želeč , / Martin Krejča, Soběslav , / Ing. Marta Němejcová, Soběslav ,- ZM 5/041/ Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. ZM 13/150/ ze dne 24. června Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Mgr. Vladimíra Drachovského ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu města. Půjčka občanům vlastnící nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Jméno a adresa žadatele Adresa objektu, na který se půjčka vztahuje Částka Účel Tomáš Košner Mrázkova 824, Soběslav III Zdeňka Maxerová Wilsonova 491/60, Soběslav III Otta Ošmera Husova 305/4, Soběslav II Milan Nádeníček Chlebov 45 Ladislav Bleha Tř. Dr. Edvarda Beneše 284/9, Soběslav II Věra Líkařová Chvalovského nábřeží 340/15, Soběslav II Luboš Čančura Nedvědice 49 Sídl. Svákov 707 Soběslav III Wilsonova 491/60 Soběslav III Husova 305/4 Soběslav II , ,- Chlebov ,- Tř. Dr. Edvarda Beneše 284/9, Soběslav III ,- výměna oken rekonstrukce koupelny a WC výměna oken ,- rekonstrukce koupelny a WC , ,- Chvalovského nábřeží 340/15, Soběslav II ,- Nedvědice 49 Tak se dílo podařilo? Ve čtvrtek byl otevřen Rekreační a relaxační areál - letní koupaliště v Tyršově ulici v Soběslavi. Slavnostní přestřižení pásky provedli senátor Parlamentu ČR Mgr. Pavel Eybert, starosta města ing. Jindřich Bláha a Ladislav Spilka za stavební firmu Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav. Dalšími hosty byli také všichni ti, kteří se podíleli na realizaci uvedeného projektu. Před samotným otevřením areálu prověřily a vodních radovánek zakusily děti ze soběslavských mateřských i základních škol. V rámci zkušebního koupání měly vstup zdarma. Bylo zjevné, že si vodního království užívají plnými doušky. Po slavnostním otevření byl areál zdarma zpřístupněn veřejnosti a i přes nepřízeň počasí neváhali někteří návštěvníci vyzkoušet všechny atrakce koupaliště. Reakce veřejnosti jsou zatím jenom o chvále a velkém nadšení z celého areálu. Věřím, že si všichni budou velké finanční investice města vážit a nebudou úmyslně zařízení areálu poškozovat. Rekreační a relaxační areál převzala do nájmu Správa města Soběslavi, s. r. o. Jejím jménem si dovoluji pozvat všechny příznivce nádherného koupání a odpočinku. Informace o otevření, provozu a vstupném lze najít na webových stránkách Na závěr přeji nám všem klidnou dovolenou, školákům prázdniny bez konce a to vše na našem krásném koupališti zalitém sluncem. Vladimír Falada, jednatel SMS, s.r.o , ,- zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let půdní nástavba při vzniku 1 bytu vybudování koupelny, WC oprava střechy domu nejméně v rozsahu výměny střešní krytiny výměna oken oprava střechy domu nejméně v rozsahu výměny střešní krytiny Úřední den notáře - JUDr. Stanislav Hroch MěÚ, nám. Republiky 59/I, II. patro č. dv. 306, tel Středa a od 13 do 17 h

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Město Soběslav, odbor organizační a správy majetku Návrh na prodej celého nebo části areálu bývalé centrální kotelny na sídlišti Svákov Město Soběslav zveřejňuje ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr města prodat celý nebo část areálu bývalé centrální kotelny v lokalitě na sídlišti Svákov. Areál kotelny tvoří pozemky KN parc.č. 2103/14 o výměře 74 m 2, KN parc.č. 2103/61 o výměře 311 m 2, KN parc.č. 2103/62 o výměře m 2, KN parc.č. 2103/63 o výměře 31 m 2, KN parc.č. 2103/64 o výměře m 2, KN parc.č. 2103/65 o výměře m 2, KN parc.č. 2103/66 o výměře 355 m 2, KN parc.č. 2103/67 o výměře 929 m 2, KN parc.č. 2103/68 o výměře 508 m 2, KN parc.č. 2103/69 o výměře m 2, KN parc.č. 2103/ 70 o výměře 797 m 2, KN parc.č. 2103/71 o výměře 17 m 2, KN parc.č. 2103/ 179 o výměře 180 m 2 o celkové výměře m 2. Zastavěná plocha pod budovami a komínem je o výměře m 2, ostatní plochy areálu vedené na listu vlastnictví jako manipulační plocha, komunikace, zeleň a ostatní plocha jsou o výměře m 2. Celý areál je po hranicích pozemků oplocen. Písemné nabídky na koupi areálu nebo jeho části s následujícími náležitostmi : - podrobný podnikatelský záměr na využití areálu nebo jeho části - navrhovaná kupní cena doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky 59, v termínu do 9. září 2011 do hodin, v zalepené obálce označené textem Prodej centrální kotelny neotvírat. Otvírání obálek se bude konat 9. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, nám. Republiky patro. Prohlídku objektu a bližší informace lze dojednat s pí Hanzalovou, tel. č nebo pí Chalupskou, tel. č odbor organizační a správy majetku, Městský úřad Soběslav. Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku města Nezaměstnanost na Soběslavsku ve 2. čtvrtletí 2011 Ve 2. čtvrtletí 2011 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu míry nezaměstnanosti (z hodnoty 12,40% v 1. čtvrtletí 2011) na 10,95% a to zejména díky sezonním pracím. Přesto ve srovnání s květnem 2011 došlo v červnu 2011 k mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti (z hodnoty 10,78% v květnu 2011 na 10,95% v červnu 2011), neboť během června 2011 se do evidence ÚP zaregistrovalo na Soběslavsku 116 nových uchazečů o zaměstnání. K bylo v evidenci ÚP 711 nezaměstnaných, z toho bylo 382 žen, což je 53,7% z celkového počtu uchazečů. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených 40,9%. V evidenci delší než 6 měsíců je více jak polovina uchazečů (58,2%). V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko nejvyšší míru nezaměstnanosti. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti je na Chýnovsku (7,7%) a na Mladovožicku (7,87%). K nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 17 volných pracovních míst. Název obce Počet ekon. akt. obyvatel Míra nezam. k v % Počet uchazečů Počet dosažitel. uchazečů Míra nezam. k v % Budislav 187 8, ,16 Dírná 167 7, ,78 Dráchov 106 4, ,04 Hlavatce 177 9, ,34 Chotěmice 56 7, ,50 Katov 34 11, ,59 Klenovice 190 8, ,00 Komárov 63 9, ,11 Mezná 50 30, ,00 Myslkovice , ,66 Přehořov , ,59 Roudná , ,13 Sedlečko u Sob. 46 8, ,35 Skalice 207 7, ,76 Soběslav , ,97 Třebějice 38 10, ,89 Tučapy 370 7, ,46 Vesce 110 6, ,91 Vlastiboř 163 9, ,43 Zvěrotice 196 6, ,16 Mikroregion Soběslavsko , ,95 Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Mezná (34%), nejnižší nezaměstnanost na Soběslavsku je naopak v obci Sedlečko u Soběslavě (4,35%). Hlavatce, Přehořov, Roudná, Sedlečko, Skalice a SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narození: Vendula Humlová Dominik Liška Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Jarmila Chromá Jitka Ivaničová František Jany Ján Šimončík Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a tiše zaplakat. Dne 12. srpna je tomu 5 let, co nás navždy opustila paní Anna Novotná z Dráchova. Za tichou vzpomínku děkují děti a sourozenci Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se 4. července 2011 přišli rozloučit s panem Františkem Kotrbou. Velké DÍKY patří i všem zdravotním sestrám, pečovatelkám - pí Blažkové, Megisové, Menglerové, Prágrové a Kvasničkové, které se o něj na konci života vzorně staraly. Manželka Marie, dcery a syn s rodinami Dne uplynulo smutných 15 let od úmrtí pana Františka Herzy ze Soběslavi. Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata Dne uplynuly 4 roky, co nás navždy opustil Radim Mašek z Chlebova. Nikdy nezapomeneme! Rodina a kamarádi Dne tomu bude rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka Matylda Cíchová. Se zármutkem v srdci vzpomínají dcery a syn s rodinami Třebějice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu míry nezaměstnanosti, u ostatních obcí došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Ing. Dvořáková Jana ředitelka kontaktního pracoviště

5 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 4 švýcarskou tak i českou a moravskou hudební literaturu. Letos slaví 10 let od svého založení. Kde je Zálší, jsou Mažice, nedaleko Sviny, Borkovice tuto a další pěkné české lidovky si měli možnost zazpívat jejich příznivci ve dvanácti obcích kolem Soběslavi. Pravidelně tu účinkující kapely koncertují také a přinášejí radost všem, kteří nemají možnost na soběslavské náměstí přijet. Aby byl výčet kapel úplný, nesmíme zapomenout na kapely, které sice nehrály v Soběslavi, ale potěšily své posluchače v okolpokračování ze str. 1 Kapelník RNDr. Jiří Jína k nám přivezl z Podkrkonoší kolem obce Košťálov kapelu Táboranka. Této oblasti vévodí hora Tábor, podle které kapela dostala své jméno. V tomto kraji sice nejsou dechové soubory tak rozšířené, ale ti, kteří se v Táborance sešli, hrají s chutí, s láskou a s radostí. Z Vysočiny k nám přijela úspěšná kapela Golčovanka, která na trhu české lidovky slaví letos pět let svého působení. Je složená převážně ze studentů konzervatoří v Praze a Pardubicích nebo jejich absolventů. Kapela natočila 2 CD Mladá hvězda a Teď to začne. Jihočeskou hasičskou dechovkou jsou Božejáci. O jejich popularitě svědčí mimo jiné první místo v soutěži Polka-fest, druhé místo v anketě Českého rozhlasu Dechovka století, absolutní vítězství na festivalu Vejvodova Zbraslav 2002 a četná vystoupení v televizi a rozhlase. O tom, že festival je skutečně mezinárodní, nás v sobotu přesvědčila švýcarská kapela Bechburg Musikanten. V repertoáru má jak 5 pokračování na str. 6 6 Soběslavská chasa mladá (7) se v letošním ročníku po letech přestávky opět objevila a právem sklidila u domácího publika úspěch. Jak se sluší na takový soubor, kromě zpěvu předvedli členové na pódiu také lidový tanec. Perštejnka oslaví v příštím roce již 20 let svého trvání, absolvuje celou řadu vystoupení po celé republice, hostovala i v zahraničí. Současnými zpěváky jsou Lenka Čejková, Přemysl Brajer a Josef Vrbický

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen pokračování ze str. 5 ních vesnicích. V Mezné se představila Modrá muzika Zdeňka Thumy. Vystupuje velice často na festivalech a přehlídkách malých dechovek. Žíšovské posluchače jistě zaujala německá kapela Franziska. Kapelník Milan Nemec pochází z Košic, kde studoval na konzervatoři hru na trubku. Členové kapely patří spíše k mladé generaci, v repertoáru mají skladby českých i slovenských autorů. Poslední sobotní vystoupení před oblíbenou veselicí připravila Náladička Bronislava Palowského. Tvoří ji šest hudebníků a celá kapelníkova rodina. Spolupráce kapelníka s L. Kubešem začala před více než třiceti lety u Vojenské hudby v Táboře. 12 A pak už nastal ten pravý čas pro již zmíněnou večerní VESELICI, v níž se postupně až do půlnoci vystřídaly kapely Libkovanka, Túfaranka, Babouci a Veselka. Přítomní diváci si s nimi rádi zazpívali a zatančili až do půlnoci. V neděli úderem desáté přivítali všechny přítomné starosta Ing. Jindřich Bláha a hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola (2). Sobotní moderátorské duo Martin Hlaváček a Karel Hegner vystřídali na pódiu výborní moderátoři Alexander Hemala (6) a Milan Černohouz a festivalový kolotoč se začal znovu roztáčet naplno. Postarala se o to nejprve jedna z nejmladších českých kapel Jižani (11), založená v listopadu Kapelníkem je Miroslav Dvořák, který se po třicetiletém působení jako trumpetista v seskupení Veselá muzika rozhodl založit vlastní kapelu. Pak přišli ke slovu Jihočeští rodáci (15), jejichž přáním je zůstat u písniček, které jsou vlastní našim muzikantům i zpěvákům a dále je předávat i vám, posluchačům. Profesionální dechová kapela, která patří mezi špičkové dechové orchestry u nás, se jmenuje Krajanka (12). Její vystoupení bylo živě přenášeno Českým rozhlasem Č. Budějovice. Odehrála více než 1000 koncertů u nás i v zahraničí, natočila 30 CD a je držitelkou dvou zlatých desek. Je také spolupořadatelem Mezinárodního festivalu dechové hudby Hraj kapelo, hraj v Praze na Křižíkově fontáně. Vstup do rozhlasu bývá už tradičně spojen s losováním soutěže Táborského deníku a Českého rozhlasu, která prověřuje vaše znalosti z oblasti dechovek a ani letos tomu nebylo jinak (3). V letošním roce také oslavují svá životní jubilea majitelé zvučných jmen ve světě dechové hudby 70 let skladatel Jan Lipold a 75 let textař Miloň Čepelka (13) a další skladatel Jaroslav Zeman. Převzali na pódiu krásné ocenění a čtenářům Hlásky posílají spolu s kapelníkem Ladislavem Kubešem srdečný pozdrav. Hodinový přímý přenos se nachýlil k závěru a taktovku převzala šakvická Túfaranka, která patří v Soběslavi ke stálým hostům festivalu. Popularita této kapely začala od roku 1993, kdy zvítězila na celosvětovém festivalu dechových hudeb v holandském Kerkrade, postupně narůstat hlavně díky působení tenoristy, výborného muzikanta a kapelníka Jana Bílka. Kapela několikrát zvítězila v soutěži O zlatý hrozen jižní pokračování na str

7 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 15 Závěrečné skladby Borkovická polka, Moje česká vlast a Od Tábora až k nám kapely odehrály pod dirigentskou taktovkou letošních jubilantů Jana Lipodla a Jaroslava Zemana (5), stálých spolupracovníků Veselky. Tradiční společné vystoupení všech dechovek zakončilo prosluněný sedmnáctý ročník festivalu za vydatné podpory spokojených diváků. Tak na shledanou u dobré dechovky zase za rok na soběslavském náměstí (1,16,17). -jkdokončení ze str. 6 Moravy, v roce 1996 získala prvenství v soutěži Zlatá křídlovka a v roce 1998 opět zvítězila na celosvětovém festivalu profesionálních dechovek WMC Kerkrade v Holandsku. Kubešovo hudební vydavatelství vydalo MC/CD U tý naší zahrádky (Babouci, Túfaranka, Veselka) a MC/CD Měla jsem milého, kde kapelu doprovází mluveným slovem populární bavič Franta Uher. 16 Samozřejmě ani v neděli nemohli chybět zahraniční hosté. Z Německa jsme si mohli poslechnout Blaskapelle Frischluftprojekt. Šest studentů z Lipska založilo skupinu v roce 1995, v posledních letech se počet hudebníků ustálil na dvanácti. Kapela stále se zájmem sleduje dění na české dechovkové scéně. Snad nikdo si nedovede představit Kubešovu Soběslav bez populárních Babouků (8), oslavujících v tomto roce již 143 let. Hrají v tradičním obsazení jedenácti muzikantů, z nichž sedm i zpívá. Jejich zelené vesty s nášivkou pavouka a hru této kapely znají ctitelé dobré dechovky v celé naší republice i v zahraničí. V repertoáru mají hlavně lidové písničky se sóly klarinetů, křídlovek a baskřídlovek. Babouci natočili pro Kubešovo vydavatelství již jedenáct MC/CD, dvě DVD a získali jednu platinovou a jednu zlatou desku. Poslední CD nese název Okolo Hluboký. Poslední zahraniční kapela, kterou letošní ročník festivalu přivítal, přijela ze Švýcarska. Venovana existuje pět let. Dvě ženy a deset mužů se upsalo české dechové a moravské hudbě. Jejich vášeň dokládá její jméno Věnovaná. Žijí touto kulturou, které věnují své srdce. Kdo jiný by měl celý festival zakončit, když ne špičková kapela české dechovky Veselka (9) Ladislava Kubeše (10)? Jejím hlavním úkolem je udržovat v podvědomí posluchačů skladby Ladislava Kubeše staršího, který byl u zrodu soběslavského festivalu. Kapela nezapomíná ani na další jihočeské skladatele Ádu Doška, Vlastu Dvořáka, Jana Lipolda, Antonína Pechu, Jana Vlacha a další. Dvorním textařem Veselky je kapelník Libkovanky Zdeněk Beneš, který nyní hraje s Veselkou na doprovodnou trumpetu. Kapela natočila více než 50 CD, získala dvě platinové a řadu zlatých desek. Pro letošní festival si připravila řadu novinek sólové CD k jubileu skvělého tubisty České filharmonie a dlouholetého spolupracovníka Veselky Karla Malimánka a šest DVD natáčených na soběslavských Blatech. 17

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Kubešova Soběslav mezinárodní festival dechových hudeb Střípky V roce 2010 zahrálo na náměstí 17 dechových hudeb a jeden dětský mažoretkový soubor, což bylo celkem 308 hudebníků a tanečníků. V letošním roce se představilo osmnáct dechovek, malé mažoretky ze Soběslavi a dále pak dětský folklorní soubor Ráček ze Soběslavi a folklorní taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Celkový počet více či méně profesionálních účinkujících se oproti loňskému roku opět zvýšil. Úctyhodných 334 hudebníků tak opět přispělo k vynikající atmosféře festivalu. Již několikátým rokem se nebaví pouze Blata, ale koncerty se konají i v ostatních obcích regionu. Dechovky tedy zahrály v sobotu v dalších dvanácti obcích Soběslavska. Začátky koncertů v okolních vesnicích byly letos záměrně voleny v jeden čas. A tak se přesně ve čtrnáct hodin v sobotu rozeznělo dechovkou celé Soběslavsko. Kubešova Soběslav se neobešla ani v letošním roce bez vynikajících moderátorských dvojic. Nedělním programem vás provedli Alexander Hemala a Milan Černohouz, sobotní program pak okořenila svým slovem další neméně populární dvojice, již několikátým rokem miláčkové publika, Karel Hegner a Martin Hlaváček. Realizační tým festivalu tvoří 51 lidí. Celkem KDMS, jako spolupořadatel festivalu, za svou třináctiletou pořadatelskou kariéru, přivítal na náměstí v Soběslavi diváků. Vzhledem k celkovému vývoji návštěvnosti za posledních několik let je to známka stabilně velkého zájmu o jeden z největších festivalů dechových hudeb v České republice. Výběr toho nejlepšího z dechovek tradičně nabídl stánek Kubešova hudebního vydavatelství, který se nachází přímo na náměstí v blízkosti hlavního pódia. Navíc zde letos mohli návštěvníci zakoupit i jedinečný půllitrový keramický korbel s logem festivalu. Zahraniční hudby nechyběly na mezinárodním festivalu ani letos. Po předloňském obrovském úspěchu francouzské hudby Ensemble musical d Rhinwagges (pokud bych koncert této hudby pouze slyšel a neviděl muzikanty na vlastní oči, nevěřil bych, že nehraje česká hudba) a vynikajících výkonech ostatních zahraničních hudeb se spousta fanoušků na zahraniční kapely vyloženě těší. Švýcarsko letos vyslalo dva zástupce Bechburg Musikanten a dechovou hudbu Venovana, Německo letos reprezentovaly opět dvě dechovky, a to dechová hudba Franziska a Blaskapelle Frischluftprojekt. A pak že není Kubešova Soběslav mezinárodním festivalem! Festivalové pódium patří také dětem a mládeži. V programu nesmí chybět tradiční účinkující - folklorní soubor Soběslaváček pod vedením manželů Moravcových. Tak tyto řádky jsem psal v předchozích střípcích z festivalu. Od loňského roku však svůj um předvádějí v poněkud jiném rytmu. Z folklorního souboru se staly Soběslavské mažoretky a pod vedením manželů Moravcových dokázaly svým uměním opravdu překvapit. Sobotní program po loňském úspěchu samozřejmě obohatily i letos. Novinkou pak byl dětský folklorní soubor Ráček, tančící pod záštitou souboru Soběslavská chasa mladá. Rozšířili jsme tedy po letech i nabídku ukázek blatských písní a tanců v podání místních folklorních souborů. Již pojedenácté zavlál na pódiu slavnostní prapor města Soběslavi. Osvědčilo se již tradiční uspořádání náměstí, a tak věříme, že vám bylo sympatické i letos a zlepšilo vaše pohodlí a váš komfort při sledování přehlídky těch nejlepších dechovek. Navíc, dík drobné úpravě náměstí, bylo hlavní pódium posunuto mírně severněji tak, abyste měli při poslechu a tanci více prostoru. Zároveň jsme si dovolili sjednotit loga partnerů do přehlednější a pro diváka příjemnější podoby v prostoru zadní části pódia. Ministerstvo kultury ČR, za jehož finanční podpory se festival uskuteční, nám přálo i v letošním roce. Za podporu velice děkujeme. Festivalovým partnerem však není pouze Ministerstvo kultury ČR, ale i Jihočeský kraj, který význam své podpory chápe, oproti ministerstvu, poněkud méně výrazně. Že by byl největší festival dechovky v kraji a jeden z největších festivalů v Česku vůbec pro náš kraj tak málo reprezentativním? Bezkonkurenční soutěž, která nemá ve světě dechovky obdoby, vrcholí v neděli vylosováním výherců. I v letošním roce ji pro vás připravili mediální partneři festivalu: Táborský deník resp. Jihočeský Deník a Český rozhlas České Budějovice. Losování hlavních cen soutěže proběhlo v živém vysílání Českého rozhlasu ze soběslavského náměstí v neděli mezi 12. a 13. hodinou. Dalším mediálním partnerem festivalu se letos podruhé stalo internetové Rádio dechovka a časopis věnovaný dechovce Naše muzika. Mimochodem nelegálně pořízené videozáznamy z loňského festivalu se objevily (přes veškeré snahy pořadatelů) i na známých internetových portálech. Naopak legální internetový přímý přenos z festivalového dění byl letos odvysílán ve Švýcarsku. Internet se tak stává i součástí života dobré dechovky. K výborné dechovce neodmyslitelně patří výborné pivo. Oficiálním pivem festivalu je letos již poosmé Gambrinus. Navíc vás zajisté potěšily stabilní ceny piva. Pro fajnšmekry přivezli Plzeňští ze svých sklepů i dvanáctku Prazdroj. Sedmnáctý ročník nepřinesl žádné výrazné změny a zároveň zachoval tradice - v neděli jste zajisté u pokladny zdarma obdrželi kromě ostatních malých pozorností i tradiční papírovou čepici s logem festivalu. Příznivé vstupné opět zůstalo na své, několik let nezměněné hranici. Doufáme, že osmnáct víkendových hodin plných dobré dechovky bylo pro vás opravdovým zážitkem. Nezapomeňte, že příští již osmnáctý ročník se bude konat opět na soběslavském náměstí tradičně třetí (celý) červencový víkend, což připadá na sobotu a neděli 21. a 22. července Poděkování Velký dík patří městu Soběslavi. Bez podpory radnice v čele se starostou Ing. Jindřichem Bláhou by se mohl festival na malebném soběslavském náměstí jen stěží uskutečnit. Děkujeme firmě Správa města Soběslavi, s.r.o. Obětavá pomoc zaměstnanců a ředitele Vladimíra Falady spolu s Petrem Bělohlavem tradičně napomáhá hladkému průběhu festivalu. Děkujeme Vodní záchranné službě Soběslav a jejímu vedoucímu Vladimíru Beránkovi za zdravotní zajištění festivalu. Děkujeme také všem občanům města Soběslavi za shovívavost při problémech, které jim můžeme způsobit realizací festivalu. Slova díků si samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu, bez jejichž přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo pomáhají. Partneři festivalu: Generální partner Gambrinus oficiální pivo festivalu Spilka a Říha spol. s r.o., Soběslav Jihočeské dřevařské závody Soběslav a.s. Jihostav spol. s r.o., Soběslav Motor Jikov Group a.s., České Budějovice Rašelina a.s., Soběslav UNIOM spol. s r.o., Soběslav STRABAG a.s., České Budějovice Autoservis Jindra spol. s r.o., Soběslav České houby a.s., Soběslav ČEVAK a.s., České Budějovice TIP - N+V, Soběslav SITA CZ a.s., Praha T.O.D.O.K. spol. s r.o., Soběslav Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Raiffeisen stavební spořitelna ENVI-PUR spol. s r.o., Praha Jednota o.d., Tábor Elektro Legát spol. s r.o., Soběslav Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí OVO Josef Rypáček, Soběslav Autodoprava František Mikula, Soběslav Computel CZ spol. s r.o., Soběslav Květiny Anna Fleková, Soběslav Prádelna u Milušky, Soběslav Mediální partneři: Český rozhlas České Budějovice, Táborský deník, Rádio dechovka, Naše muzika Finanční podpora: Ministerstvo kultury České republiky, Jihočeský kraj, město Soběslav Mgr. Petr Valeš, ředitel KDMS

9 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Předplatné Podzim 2011 Čtvrtek 22. září Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ (František Ferdinand Šamberk) Hrdina příběhu Josef, člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky a kuplety. Hrají: Katy - Jaroslava Obermaierová, Josef - Oldřich Navrátil, Klára Martina Hudečková/Kamila Špráchalová, Jaroslav - Libor Jeník, Artur - Jiří Hána/Radovan Snítil, Paní radová Julie Jurištová Středa 30. listopadu Divadlo Bez zábradlí, Praha PŘÍŠTÍ ROK VE STEJNOU DOBU (Bernard Slade) Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Pod atraktivní slupkou se skrývá příběh o zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama. Diváky bolí po představení bránice od smíchu, ale zároveň podvědomě zalistují i v knize vlastního života. Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák Prosinec (bude upřesněno) Divadlo Palace Theatre, Praha CENA ZA NĚŽNOST (Dan Gordon) Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. PŘIPRAVUJEME PRO VÁS: Neděle 11. září v hod. velký sál KOCOUREK MODROOČKO Poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena, v níž ústřední postava - kocourek Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku. Děti se tak seznámí se spoustou postaviček ze světa zvířat. Kromě věrných přátel Modroočka, kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse, poznáme i Krtka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne a Modroočko najde svou životní lásku kočku Kiki. Scéna a kostýmy Evy Jasičové umocňují poetiku inscenace. Režie: Ludvík Faruga Hudba a texty písní: Marek Eben Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2., 3.,..dítě zdarma! od hod. velký sál KD Travesti skupina HANKY PANKY TELEVARIETÉ 2011 Televarieté to je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší české travesti skupiny Hanky Panky, která opět po půl roce přijíždí se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát zavzpomínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který v jejich podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderátorské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové, kteří nemohou samozřejmě v pořadu s tímto názvem chybět, přijali pozvání do TELEVARIETÉ skupiny Hanky Panky i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa Urbánková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčkovou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy ze zahraničí jako Bonnie Tyler, Shakira, Kylie Minoque a další. Pořad, který se těší oblibě v řade vyprodaných sálech po celé České i Slovenské republice, přiváží skupina Hanky Panky i do našeho města. VSTUPNÉ: 230,- Kč předprodej, 250,- Kč na místě. Úterý 25. října v hod. JAKUB SMOLÍK KONCERT Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru Emmu, které se snaží organizovat a kontrolovat život. V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vymanit se z matčina područí, která vyvrcholí manželstvím s floutkem Flapem, se kterým má tři děti a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak ale Emma onemocní rakovinou a vztah obou žen se mění, u Emminy smrtelné postele si věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje. Osvěžující komediální akcent vnáší do hry krom neustálého špičkování se matky s dcerou i postava bývalého astronauta, opilce a sukničkáře Garretta, který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto postavu neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson, matku s dcerou hrály Shirley MacLainová a Debra Wingerová. Hrají: Aurora Greenwayová - Jana Janěková, Emma (dcera Aurory) - Jitka Čvančarová, Garrett (milenec Aurory) - Alexej Pyško, Patsy - Marcela Holubcová, Maise - Jan Kačer, Doris - ošetřovatelka Daniela Choděrová Začátky jednotlivých představení vždy v hod.! Změna programu vyhrazena! Cena předplatného 750 Kč Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit svoje místa: tel Předplatné bude v prodeji od srpna Program KD Soběslav srpen 2011 DOVOLENÁ V KD Pátek VERNISÁŽ VLADIMÍR UHLÍK KERAMICKÉ PLASTIKY, Galerie v kostele sv. Marka Úterý KONCERT BAROKNÍ HUDBA, Galerie v kostele sv. Marka, vstupné dobrovolné bude věnováno na nutné opravy v Galerii! Sobota TANEČNÍ KURZY 1., velký sál, vstupné 30 Kč BODY STYLING CVIČENÍ ZAMĚŘENÉ NA FORMOVÁNÍ POSTAVY ZAČÍNÁME OD 13. ZÁŘÍ KAŽDÉ ÚTERÝ Taneční kurzy 2011 Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 3. září od 18 hodin. Kurzovné je opět stejné jako loni ( a předloni) Kč (10 x sobota od hod., Prodloužená hod., Věneček hod. tj. celkem 12 sobot! ) Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č /0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou. TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ 2011 Pokud bude opět letos zájem, plánujeme kurzy pro dospělé od října, každou sobotu po klasických tanečních od hodin. Zájemci se mohou již přihlašovat volejte, zajděte do KD nebo mailujte!

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Pozvánka do Galerie v kostele sv. Marka Srpnová výstava v galerii bude věnována plastikám výtvarníka Vladimíra Uhlíka s názvem Objekty, oceláty. Bc. Vladimír Uhlík pochází ze západočeských Klatov. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni v roce 1988 a Metropolitní univerzitu v Praze bakalářským studiem v roce 2010, na níž nyní pokračuje v magisterském programu. Od dob středoškolských studií se věnuje umělecké tvorbě. Deset let spolupracuje se společnostní P-D Refractories CZ a.s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody) Velké Opatovice. Od ledna 2010 je vedoucím prezentace sbírky v Památníku národního písemnictví v Praze. Žije a pracuje v Praze a Klatovech. V jeho tvorbě jsou zastoupeny středně velké a velké objekty a instalace. Tvoří převážně ze šamotové hlíny, která je nosným, stabilním a přitom tvárným materiálem, ze kterého objekty tzv. staví. Tělo objektů staví z ruliček nebo plátů, u nichž pro odlehčení, resp. vizuální dojem Zrození ostnatce, 2005 ponechává v některých případech v ploše volné průhledy. Materiálu nechává přirozenou strukturu a barevnost, k případnému dekorování používá oxidy kovů nebo engoby. Keramické plastiky završuje kombinací s porcelánem, sklem, kovem nebo kamenem. Objekty obvykle adjustuje na kovových konstrukcích. Tematicky se často objevuje objekt bárky, lodi, rostlinných motivů, zahradního osvětlení a věží. Námětově se zabývá duší, prostorem, osudem. Zabývá se také oceláty digitálním tiskem na nerezovou ocel. Nevyhýbá se ani užitkové tvorbě jako jsou mísy, konvice a jiné nádoby. Zajímavým doplňkem jeho tvorby jsou plastiky ze sněhu tvořené na sněhových sympoziích v ČR a na Slovensku. Je zastoupen ve sbírkách Okresního muzea v Klatovech a v soukromých sbírkách v České republice, Evropě, Kanadě, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu. Od roku 1993 uspořádal na desítku samostatných výstav a zúčastňuje se kolektivních výstav u nás a v zahraničí. Zveme Vás do galerie na výstavu plastik a objektů, která potrvá od 5. do 28. srpna Galerie je otevřena denně mimo pondělí a hod. Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav Atlantis Collegium KONCERT BAROKNÍ HUDBY úterý 23. srpna ve 20 hodin Galerie v kostele sv. Marka Pavla Švestková mezzosoprán, Jitka Jiříčková housle, Jan Sládeček violoncello, Vítězslav Podrazil cembalo. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela, Heinricha Ignaze Bibera a dalších barokních autorů. Pavla Švestková absolvovala Pražskou konzervatoř u profesorky Yvony Škvárové, sólistky opery Národního divadla v Praze. Studovala autentickou interpretaci barokní hudby na mezinárodních interpretačních kursech ve Valticích pod vedením Poppy Holden (Velká Británie) a prof. Jiřího Kotouče. Spolupracovala m.j. s Borisem Krajným, Felixem Slováčkem, s klavíristy Jaromírem Klepáčem a Danielem Wiesnerem, s klavírním kvartetem Ensemble Martinů, japonskou klavíristkou Kuniko Watanabe a v literárně hudebních představeních s hercem Janem Šťastným. V roce 2008 účinkovala v rámci sólových recitálů v Německu, Rakousku a v Maďarsku. V r se též jako sólistka představila v Holandsku, Bulharsku, Estonsku, Belgii, USA, Japonsku a na Kypru. Od roku 2008 vystupuje s Orchestrem Atlantis a komorním souborem Atlantis Collegium. Specializuje se především na přednes obtížných barokních koloraturních partů. Vítězslav Podrazil absolvoval obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Václava Neumanna. Během studia pracoval jako asistent dirigenta v opeře Národního divadla v Praze pod vedením šéfa opery Zdeňka Košlera. Po absolutoriu byl nejprve dirigentem plzeňské opery, později šéfdirigentem Komorní opery Praha a dirigentem Symfonického orchestru plzeňské konzervatoře. V letech NAVŠTIVTE INFORMAČNÍ STŘEDISKO Ještě po celý měsíc srpen je otevřeno informační středisko na náměstí Republiky 1/I. Provoz je zajištěn denně kromě neděle, otevírací doba pondělí pátek 9 18 hodin, v sobotu 9 13 hodin, tel Těšíme se na vaši návštěvu se věnoval realizaci několika nahrávek CD a pro Českou televizi m.j. premiéra oratoria Ivana Kurze Večerní shromáždění a novodobá premiéra Mše C dur Františka Ignáce Tůmy. V roce 1993 V. Podrazil založil Orchestr Atlantis a komorní sdružení Atlantis Collegium. Velkou část repertoáru obou souborů tvoří duchovní hudba, méně známé skladby starých mistrů a díla soudobých autorů. Dramaturgii obohacují také skladby s jazzovými prvky, netradiční programové kombinace a hudební projekty na hranici žánrů. V r byla V. Podrazilovi a Orchestru Atlantis udělena cena Euro Pragensis Ars za uvádění skladeb soudobých autorů. Někteří čeští a zahraniční skladatelé napsali své skladby přímo pro Orchestr Atlantis nebo jeho komorní sestavu: Premasiri Khemadasa (Srí Lanka), Max Stern (Izrael), Petr Pokorný, Vlastislav Matoušek, Jan Děd, Karel Šimandl, Vít Clar, Stanislav Jelínek, Kazuhiko Hattori (Japonsko), Karel Janovický (Velká Británie), Mark Kopytman (Izrael). Děkujeme firmě Tantus Clientela Group s.r.o. za sponzorský příspěvek. Vítání nových občánků Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve čtvrtek 23. června. Za doprovodu žáků a učitelů Základní umělecké školy bylo slavnostně uvítáno do života deset dětí, z toho tři holčičky a sedm chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Foto -jk-

11 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 R o ž m b e r s k é s l a v n o s t i s o b ě s l a v s k é Prakticky ve všech městech, dotčených některou z rožmberských růží, se v letošním roce odehrává spousta slavností k uctění tohoto významného rodu. Ani Soběslav není výjimkou, a proto budeme svědky návratu Petra Voka do našeho malebného města. Třetí zářijovou sobotu, 17. září 2011, se tedy můžeme těšit na originální Rožmberské slavnosti soběslavské. Velice rád bych vás o této události blíže informoval, a proto si dovolím použít slova, která by asi mohl napsat lidový dobový klasik: pak pán náš a vládce pan Petr Vok procházeti bude spolu se svou družinou a fraucimorem i lidem poddaným ulicemi města, aby v domě jí věnovaném Zuzanku k sobě vyzvedl a spolu s ní hrad svůj soběslavský navštívil, kde uvítán hradním heroldem ráčil býti a poté trh dobový zahájil a spolu se Zuzankou a družinou svou i mučírnu s dílnou alchymisty si prohlédl a pak konečně vedle trhu i hodokvas zahájil. Vedle všeho toho veselí i turnaj rytířů zhlédl a kejklíře a hudebníky, jakož i divadla pro haranty i dospělé absolvovati ráčil. Vrcholem pak dne jím stráveného na hradě starobylém byl sochu svou slavnostně odhalil a veškerému dění dalšímu i hodokvasu dobovému přítomen byl a přitom řemeslníkům panství svého obdivovati se mohl. To pak by haranti lidu prostého jej toliko neobtěžovali skopičinami svými neustálými i turnaje a hry pro ně v hradu okolí vystrojiti ráčil. I podaní jeho tři dny vola celého pak ku cti jeho upekli a rybami a masem jemně pečeným jej hostiti mohli a rádi byli by za ochutnání panovníkovo a pak sobě celé krmě za grošů pár rozděliti jali se. Když byv panovník unaven povinnostmi vůči poddaným svým byl i usedl v kočár, jakož i poddaným svým pak výsady této milostivě dovoliti ráčil a Soběslav ulicemi dvojspřežím projížděl. I vyhladovělý pak opět ku stolu hodovnímu usedl a muzikou dobrou a vínem sotva vykvašeným spolu s masy různými občerstvoval se, aby pak s noci příchodem po kejklířské hře s ohněm zkroceným spolu s fraucimorem svým a družinou za pochodní a měsíce svitu Zuzanku do domu jejího doprovodil a sobě pak ještě hudby trochu v hradě svém a to až do noci přesné půli užil. I měl vůli dobrou, že s lidem poddaným se opět po létě na Třeboni stráveném setkati jal, že lidu všemu nejmilostivěji s ním všeho dne celého stráviti dovolil a jim na den tento slavnostní od jha ulevil a baviti se dnem celým v hradu i okolí svolil, k čemuž je tamborem místním i doslova srdečně pozvati se jal. Pokud byste se i vy chtěli aktivně celé slavnosti zúčastnit jako lid prostý či vznešený, můžete si předem rezervovat k zapůjčení kostýmy z českokrumlovského fundusu, což vám velice rádi zprostředkujeme. Zájemci o aktivní účast a zapůjčení kostýmů se setkají začátkem září, přesný termín naleznete v zářijové Hlásce nebo na webu KDMS, v kulturním domě, k výběru velikostí a jednotlivých typů kostýmů a získání dalších informací o celé slavnosti. Pouze si předem dovolujeme upozornit, že zapůjčení kostýmů se pohybuje podle typu v rozmezí Kč. Další informace o Rožmberských slavnostech soběslavských naleznete v příštím vydání Hlásky. Aktuální informace pak můžete hledat na webu kdms.mypage.cz. Těšíme se na vaši hojnou účast na Rožmberských slavnostech soběslavských v sobotu 17. září a věříme, že se podaří tuto tradici zachovat i v letech příštích. Petr Valeš Písmenkové království Ve dnech června jsme se my, studenti knihovnictví ze SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem na SJZ v Táboře vydali směrem k Městské knihovně v Soběslavi. Po našem příjezdu se knihovna proměnila v Písmenkové království v čele s králem Tomášem IV. Nenasytným, který má vždy po boku svoji krásnou a chytrou královnu Markétu. Ptáte se, proč se knihovna proměnila v království? No přece kvůli pasování dětí z prvních tříd Základní školy Komenského a Základní školy Edvarda Beneše. A na co že to byli pasováni? Na Rytíře řádu čtenářského, nebo prostě na čtenáře. Na děti kromě vládců Písmenkového království čekali také princezny, kašpárek, ale i kat, který obětavě půjčil svůj meč králi, protože on ten svůj pasovací kdesi zapomněl. Děti předvedly, jak se naučily číst a sklidily opravdu velký potlesk. Poté započal samotný pasovací ceremoniál. Děti poklekly před králem a slavnostně jim byl udělen titul čtenáře. Čerství čtenáři dostali diplom, záložku do knížek a čestnou průkazku do knihovny, kde budou moci dále rozvíjet své čtenářské umění. Ale i když byly již všechny děti pasované, stále nám zbýval jeden diplom. Jak asi tušíte, patřil paním učitelkám, bez kterých by se děti nikdy číst nenaučily. Na konci celého pasování si mohli ještě čerství držitelé Rytířského řádu zatancovat s králem a královnou královský menuet. Pak už následoval pouze královský průvod v čele s vládci Písmenkového království ven před knihovnu, kde se s dětmi slavnostně rozloučili a popřáli jim, aby se knihy staly jejich nejlepšími přáteli. Naše díky patří paní knihovnici Fremrové, bez které by se tato akce nemohla uskutečnit, dále pak paní učitelce Novotné, která nás po celou dobu akce doprovázela svojí vydatnou pomocí a radou. V neposlední řadě děkujeme šermířské skupině Páni ze Zvěřince ze Sedlce Prčice, která nám půjčila kostýmy v nouzi nejvyšší. A samozřejmě děkujeme paním učitelkám ze základních škol, které děti na tuto akci doprovázely a naučily je znát písmenka. Lucie Bartoňová, studentka knihovnictví

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Malý Rožmberk P. Šťovíček a P. Lintner, autoři výstavy PROŽIJTE KONEC PRÁZDNIN S ROŽMBERKY! O výstavě SOBĚSLAV MĚSTO PĚTILISTÉ RŮŽE, která je hlavní muzejní akcí letošního roku, jsme Vás podrobně informovali už na stránkách červencového čísla. Výstava pořádaná v rámci Rožmberského roku (u příležitosti 400. výročí úmrtí posledního z Rožmberků Petra Voka) připomíná čtyři staletí trvající historii Soběslavi pod vládou rožmberského rodu i tzv. druhý život Rožmberků ve městě. Na výstavě prezentujeme to nejcennější z našeho historického sbírkového fondu, nechybí ani exponáty vystavené vůbec poprvé. Vernisáž navštívilo rekordních 260 lidí, kromě zástupců autorského kolektivu výstavy na ní vystoupil starosta města Ing. Jindřich Bláha a vedoucí oddělení muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR PhDr. Magda Junková. Petr Šťovíček jako Petr Vok V pokladně Rožmberského domu jsou ke koupi tématické publikace (brožura a sada pohlednic s historickými fotografiemi) spolu s řadou rožmberských suvenýrů, vyrobených v chráněných dílnách soběslavské Rolničky. Pro děti je připraven pracovní list, který je hravou formou provede celou výstavou, a mohou si tu také složit dřevěnou rožmberskou růži anebo postavit renesanční náměstí. Krásné rekvizity pro dětský program jsou také dílem mistrů a klientů Rolničky. Výstavu doplňuje doprovodný kulturní program NA NÁVŠTĚVU K ROŽMBERKŮM, v jehož rámci Vás koncem srpna zveme na dvě následující akce: ROŽMBERSKÁ NEDĚLE Vstupte do řemeslné dílny vyzkoušejte si práci kováře, hrnčíře, tesaře, brašnáře, písaře či přadleny! interaktivní ukázka historických řemesel (veškeré své výrobky si můžete odnést domů), zajištuje občanské sdružení Danar ze Šelmberka u Mladé Vožice parčík u kostela sv. Marka, 10:00 16:00 vystoupení skupiny historického šermu Maledictus z Prahy Rožmberský dům zahrada, 11:00 a 16:00 loutkové divadlo Rožmberský epilog hraje Augustin Kotil z Třeboně Rožmberský dům zahrada, 14:00 ROŽMBERSKÉ ÚTERÝ Zatančete si s Rožmberky ukázka renesančních tanců, které si můžete i vyzkoušet vystupuje soubor Kancioneta z Tábora Rožmberský dům, 16:00 18:00 komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. Petrem Šťovíčkem Rožmberský dům výstavní sály, 16:00 Staňte se rožmberskými vojáky vyzkoušejte si zbroj a zbraně rožmberské doby anebo si sami vyražte dobovou minci! zajišťuje občanské sdružení Císařský regiment z Mladé Vožice Rožmberský dům zahrada, 18:00 20:00 A co dalšího je v muzeu k vidění? Ve dvou výstavních sálech Smrčkova domu můžete až do navštívit výstavu malířského díla Františka A. Hanzala z Lomnice nad Lužnicí nazvanou JIHOČESKÁ KRAJINA. Kromě krajinomaleb s motivy z Třeboňska autor představuje i svá četná zátiší. Výstava je prodejní. Stráž u vchodu drželi členové Císařského regimentu Stěžejní akcí letošní veselské muzejní sezony je výstava DUCHOVNÍ KRAJINA JIŽNÍCH ČECH, kterou pořádáme ve spolupráci s občanským sdružením Hortensia. Nádherné umělecké snímky jindřichohradeckého fotografa Jiřího Tillera představují drobnou církevní architekturu rozesetou v krajině jižních Čech a v rakouském příhraničí. Obrazové panely dr. Pavla Hájka z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích přibližují kříže, kapličky a boží muka blatské oblasti. Na výstavě, která potrvá do si můžete zároveň zakoupit vybrané fotografie a umělecké publikace Jiřího Tillera. Všechny naše výstavy a expozice jsou otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin (s polední pauzou od 12:00 do 12:30 a posledním vstupem v 16:30). Na všechny muzejní akce Vás srdečně zve RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM foto Z. Prchlík Součástí vystoupení fraucimoru byly i anglické divadelní hříčky Vernisáž zahájily fanfáry v podání Soběslavského žesťového kvartetu

13 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 Příjemné zážitky v Soběslavi Vstupní sál s figurínami P. Voka a Z. Vojířové Vernisáží provázel D. Abazid Návštěva Soběslavi v polovině června t.r. mi přinesla dva velmi příjemné kulturní zážitky. První června, kdy se v kapli sv. Marka konal koncert žáků a učitelů místní ZUŠ na počest šedesátileté existence školy. Koncert dramaturgicky s gradací dobře vystavěný uváděla bezprostředně a hlavně bezchybnou češtinou pí učitelka Iva Hovorková. Účinkující žáci - kytary, klavír, violoncello, zpěv, klarinet i flétny - měli skladby pečlivě nastudované a i jejich vystupování na podiu bylo mile důstojné. Zasloužený potlesk patřil i mladé, půvabné učitelce H. Semrádové za zahrání klavírní skladby Fantasie F. Chopina. O vyvrcholení koncertu se postaral kvintet učitelů s Vivaldiho Concertem in D Del Gardelino. Sehraný kvintet dobře zněl a jeho sólistka I. Hovorková přednesla part pro zobcovou flétnu s velikým zaujetím a bravurou. Návštěvníci koncertu odcházeli usměvaví, pohlazeni pohodou a dobrou úrovní celého podvečera. V pondělí se jistě celá soběslavská kulturní veřejnost (i mimosoběslavští) těšila na vernisáž v Rožmberském domě. Těšil se snad i sv. Petr, který nám na počest svého jmenovce dopřál pěkné počasí bez horka i bez deště. Takže se akce mohla konat na zahradě muzea. Návštěvníky před domem vítali kostýmovaní strážci. V úvodu zahrál několik dobře volených skladeb žesťový soubor a zúčastněné uvítal dr. Abazid v elegantním obleku, ale vtipně přizdoben baretem z doby Petra Voka. Následoval nejatraktivnější bod programu provedený opět žákyněmi ZUŠ, oddělení zobcové flétny. Jejich vystoupení slovem provázela pí učitelka Hovorková, tentokrát v roli pána ze Švestky, dvořana a kapelníka Kateřiny z Ludanic. Všechny účinkující byly oblečeny do pěkných renesančních kostýmů. Sehrály scénku o fraucimoru paní Kateřiny, o představení, které tyto dvorní dámy pro svou paní připravily. Své vystoupení zpestřovaly drobnými dobovými skladbičkami zdařile hranými na zobcové flétny za doprovodu cembala pí učitelky Semrádové. Paní Kateřina (jedna z žákyň) svým dámám poděkovala a nakonec přišel i očekávaný manžel Petr Vok. V pokračování vernisáže zasvěceně mluvil o výstavě dr. Abazid, uvítal a ke slovu přizval další její tvůrce i zástupkyni ministerstva a pana starostu. Jen ohlášený krajský hejtman se nedostavil. (Že by Rožmberkové měli větší zájem o život svých poddaných než námi volení politikové o své občany?) Zdařilá vernisáž byla zakončena písní provedenou souborem Anonym Voice. O výstavě bude ještě mnoho a fundovaně řečeno při mnoha doprovodných akcích. Já jen přeji městu pětilisté růže spoustu podobných kultivovaných a příjemných akcí. Marcela Truxová - Dvořáková, Plzeň Fraucimor Kateřiny z Ludanic v podání žákyň ZUŠ Soběslav pod vedením I. Hovorkové Delegaci Ministerstva kultury ČR vedla M. Junková Pohřební píseň Petra Voka zazpíval Anonym Voice (foto L. Tíkal) Možnost postavit si renesanční město využili nejen děti, ale i pánové z táborského divadla - dramaturg M. Kříž a ředitel K. Daňhel Do Rožmberského domu lákal i zvuk bubnů

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 S O B Ě S L A V S K É M A T E Ř S K É Š K O L Y MŠ DUHA - Loučíme se Přišel čas a mateřskou školu opouštějí budoucí předškoláci. Neradi se s nimi loučíme. Mláďátka opouštějí hnízdo a musí už sama létat Vždy, když je po čase potkáme na ulici, nebo nás dokonce navštíví ve školce, máme velkou radost, že na nás vzpomínají dobře to by se jinak asi neusmívali. I my jsme tedy byli zvědaví, co jim utkvělo v hlavičkách, co si z pobytu v mateřské škole budou pamatovat. Zeptali jsme se jich: Na co budete vzpomínat? Co se vám v mateřské škole nejvíc líbilo? Odpovědi byly různé. Nejčastěji se objevily odpovědi - výlety autobusem, někoho zaujali pštrosi ve Vescích, pěstírna žampionů v Nedvědicích, několik dětí rádo vzpomíná na Pelhřimov a muzeum strašidel a kuriozit, jiní ocenili pěší túru Svákovem. Hodně dětí mělo rádo hraní si se stavebnicemi, farmou, molitany. Jiní rádi vzpomínají na slavení narozenin, pracanty bavilo sázení kytiček, tancování, cvičení a hodně dětí rádo zpívalo. Také rádi vyráběli a zážitek měli i z toho, jak nás Míša masíroval. Moc se jim líbilo koupání v novém koupališti. MŠ DUHA MŠ Nerudova - Hasiči ve školce Veselým zážitkem pro děti před prázdninami byla návštěva soběslavských hasičů na naší školní zahradě. Co děti obdivovaly nejvíce? Velké hasičské auto, které si mohly prohlédnout i zevnitř, a na chvíli se tak stát opravdovým hasičem. Děti si vyzkoušely hasičský oblek, ochrannou masku a helmu. Opravdu - byla to pořádná fuška, protože pro naše nejmenší byl oblek velmi těžký. Největší překvapení připravili hasiči na závěr. Mnoho odvážlivců vzalo do ruky hasičskou stříkačku a bylo se na co dívat, protože voda stříkala po celé školní zahradě. Zajímavé povídání ukončila hasičská siréna a odjezd našich kamarádů hasičů. Vedení MŠ Nerudova děkuje soběslavským hasičům, jmenovitě nprap. L. Širokému, nstržm. M. Kuttelwascherovi, podprap. P. Vančatovi a nstržm. F. Děkanovi za zajímavé dopoledne, které pro naše děti připravili. Díky!! pokračování na str. 15 Na kolech do světa V červnu se zájemci o turistiku a zdravý pohyb vydali na výlet na kolech. Kopec nekopec jsme vyrazili plni sil po stopách Maxipsa Fíka směrem k Myslkovicům. Hned u první chalupy byl pes, ale spíš minipes jezevčík. Jeho majitel pan Mládek nás pozval na prohlídku nádherných papoušků. To byl zážitek! Druhá zastávka byla u zahrady, kde jsme našli zvířata zakletá do starých kmenů stromů. Jeli jsme dál a potkali několik koček, pejsků voříšků, ale žádný nebyl Maxipes. V Brandlíně jsme se občerstvili a byli jsme přivítáni na prohlídce zdejšího zrekonstruovaného zámečku, starých hodin a obrazů. Kousek jsme popojeli a v ohradě byla kupodivu divoká zvěř, ale za dalším plotem jsme si zblízka prohlédli koně, někdo jim i statečně podal trávu. Cestou lesem si děti stavěly domečky pro lesní skřítky, poslouchaly zpěv ptáků, pohladily si žabku, prozkoumaly brouky Až úplně na konci naší cesty jsme konečně našli to, co jsme hledali Maxipsa Fíka. A byl to opravdu pes obrovských rozměrů, ale dobračisko, takže si ho každý mohl pohladit. Výlet se opravdu vydařil, nezmokli jsme a děti bez problému ujely celkem 18 kilometrů! Zasloužily si velké ocenění a diplom. Děkuji panu Mládkovi za spolupráci, panu Vojáčkovi za zprostředkování prohlídky zámku, našemu průvodci za zajímavý výklad a také všem, kteří se výletů v minulém školním roce účastnili. Všichni, kdo na výlet přišli, měli vždy skvělou náladu, myslím, že se dobře bavili a děti byly nadšené. Zdar výletům a zdravému pohybu na čerstvém vzduchu! Za MŠ DUHA Soběslav Křížová Marie

15 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 S O B Ě S L A V S K É M A T E Ř S K É Š K O L Y Děti ve Střední zdravotnické škole v Táboře Poslední výlet předškoláků před začátkem prázdnin směřoval do Tábora. Celoroční spolupráce se studentkami ze Střední zdravotnické školy Tábor vyvrcholila pozváním našich dětí na zábavné dopoledne plné soutěží a her, které probíhalo v prostorách malebné školní zahrady. Děti si domů odvážely krásné odměny, diplomy a jistě plno nezapomenutelných zážitků. Moc děkujeme! Vedení MŠ Nerudova MŠ Nerudova na výletě na Červené Lhotě Zprávičky ze ZŠ E. Beneše Obhajoba se podařila O pohár starosty města Soběslavi Tak jako v posledních 19 letech i letos se na závěr školního roku konaly lehkoatletické závody pod záštitou starosty města Soběslavi. Tohoto ročníku, pořádaného tentokrát ZŠ E. Beneše Soběslav, se kromě pořádající školy zúčastnily i ZŠ Komenského Soběslav, ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ Choustník a Gymnázium Soběslav (disponující pouze kategorií starších chlapců a dívek). Prvenství z minulého ročníku obhajovala naše škola a této role se zhostila vynikajícím způsobem. Dík patří celému týmu, nicméně bych uvedl ty, kteří měli na letošním vítězství největší podíl. V kategorii starších žáků to byl Dominik Točík (vítězství ve výšce a kouli), ze starších děvčat to byla Sabina Švecová (1. místo v dálce a 3. na 60 m). Z mladších chlapců je potřeba jmenovat dva - Davida Dvořáka (2. místo ve výšce a 3. na 60 m) a Pavla Milotu (2. místo v hodu kriketovým míčkem a 3. na 1000 m). U mladších děvčat pak Sabina Vlachová 1. místo na 600 m a Aneta Turková 1. místo na 60 m. Vzhledem ke krásnému letnímu počasí a hojné návštěvě veřejnosti lze konstatovat, že i tento ročník se povedl. Dík patří všem rozhodčím a především městu Soběslav, které nad touto akcí drží ochrannou ruku. za organizátory JP Olympiáda mládeže Ve dnech 14. a 16. června se v Táboře uskutečnila atletická olympiáda mládeže. Naše škola obsadila z 22 škol sedmé místo. Nejlepší výsledky: štafeta ml. dívek 2. místo Sabina Švecová 4. místo skok daleký a 8. místo 60 m Kateřina Čermáková 5. místo skok daleký Anna Koubová 5. místo 800 m štafeta st. dívek 5. místo Pavel Milota 4. místo hod kriketovým míčkem a 7. místo 1000 m Dominik Točík 7. místo vrh koulí štafeta st. žáků 7. místo štafeta ml. žáků 9. místo DV Poděkování manželům Jindovým Žáci i paní učitelky z 1. tříd děkují manželům Jindovým za poskytnutou prohlídku jejich domácího chovu papoušků, bažantů, králíčků, veverek, rybiček atd. Děti měly možnost zvířátka pozorovat, hladit i krmit. Paní Jindová nám také vyprávěla mnoho zajímavostí z jejich života a zodpověděla i na naše zvědavé otázky. Děkujeme. žáci 1. tříd a paní učitelky Medailové umístění z Tábora Letošní lehkoatletické klání žáků 2. stupně základních škol táborského okresu se uskutečnilo i za naší účasti na táborském stadionu Míru v termínech 14. a Dvě desítky základních škol zde soutěžily v jednotlivých disciplínách a kategoriích o cenné kovy. Naším letošním cílem byl zisk individuálních medailí a co nejlepší umístění v celkové soutěži škol. První cíl splnili Milan Křiklán (1. místo hod kriketovým míčkem), Martin Čechtický (2. místo běh 60 m, 3. místo skok daleký), Adam Čech (2. místo skok vysoký) a 3. místo štafeta starších žákyň 4x60 m. Také ostatní závodníci se snažili o co největší bodový zisk naší školy a často chyběl k medaili pouze malý krůček. V celkovém pořadí jsme tak obsadili krásné 6. místo. Všem závodníkům naší školy tímto děkuji za předvedené výkony a přeji mnoho dalších atletických úspěchů. V. Máca

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Nová maturita na gymnáziu Po celé řadě váhání a odkladů mají letošní maturanti za sebou zcela nový způsob zakončování studia na střední škole. Nová podoba maturitní zkoušky se skládala ze dvou částí společné a profilové. V rámci společné části zadávané ministerstvem školství maturovali studenti povinně z českého jazyka a literatury, jako druhý povinný předmět mohli volit mezi zkouškou z cizího jazyka či matematiky. Zkouška z matematiky byla pouze písemná, v rámci zkoušky z češtiny a cizích jazyků absolvovali studenti didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí. V profilové části maturity, kterou připravila škola, si studenti vybírali dva předměty a maturovali stejně jako v minulých letech ústně. Ve společné části volilo 23 studentů angličtinu, 9 němčinu a 24 matematiku, v profilové části 26 základy společenských věd, 24 angličtinu, 16 matematiku, 15 fyziku a další předměty. Ústní zkoušky se konaly od 23. do 26. května, ve změti nových předpisů, podkladů a protokolů je s klidem vedli předsedové maturitních komisí Mgr. Alena Havlíková z Gymnázia Tábor ve třídě 4. A a Mgr. Libuše Flídrová z Gymnázia Jindřichův Hradec ve třídě 8. B. Ústní zkoušky konalo všech 56 studentů závěrečných ročníků. Neuspěli tři maturanti z německého jazyka ve společné části a z anglického jazyka a biologie v profilové části zkoušky. Opravnou zkoušku budou konat v září. Závěr ústních zkoušek byl ale poněkud rozpačitý místo obvyklého oznámení výsledků zkoušek a závěrečného loučení na studenty ještě čekaly testy a písemné práce v dalším týdnu. Teprve ty měly rozhodnout o definitivní podobě maturitního vysvědčení. A po týdnu testů a písemných prací opět čekání tentokrát na konečné výsledky. V písemné části společných maturitních zkoušek uspěli všichni studenti a v pondělí 20. června se maturanti konečně dočkali. Za trpělivost obdrželi nejen maturitní vysvědčení, ale také protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. S vyznamenáním prospělo 22 žáků, z toho 5 ze samými výbornými, prospělo 31 a tři studenti neprospěli. Výsledky jsou podobné jako v minulých letech a to není žádné překvapení. Vždy někdo studuje poctivěji, jiný méně, někdo má štěstí, jiný smůlu, někdo s klidem uplatní všechno, co umí a jiný si ve stresu nevzpomene ani na vlastní jméno. Na tom asi žádný způsob maturit nic nezmění. O smyslu nových maturit bylo už hodně řečeno a napsáno. Z pohledu naší školy rozhodně neznamenaly tlak na zvýšení úrovně maturita z profilových předmětů připravovaná školou byla pro žáky podle očekávání obtížnější než státní část. Nicméně nastavily požadavky, pod které by neměla klesnout úroveň maturantů a takto určitě splnily svůj účel. Podle našeho názoru je však třeba brát s velkou rezervou objektivitu výsledků. Vždyť jak písemné práce, tak ústní zkoušky hodnotili vyučující dané školy a dozor během písemných prací a testů vykonávali také učitelé příslušné školy. Údajně z úsporných důvodů, tady se ale šetřit nemělo. Naproti tomu způsob provedení maturitních zkoušek přinesl obrovské a z podstatné části zbytečné administrativní zatížení školy a značné plýtvání časem i materiálem při přípravě podkladů pro zkoušky i jejich organizaci. A tady se naopak šetřit mělo. Jen drobnost pro malé srovnání ke staré maturitě stačil jeden list papíru formátu A4 pro přihlášení třech maturantů, po novu byly třeba tři listy pro jednoho žáka. Nemá zřejmě smysl vypočítávat všechny větší či menší chyby a nedostatky minulých maturitních zkoušek, organizátoři se z nich jistě poučí. Když se však podíváme na maturity 2012, rozpaky zůstávají. Ještě nyní příští maturanti neznají termín konání písemných prací. Bude to duben, nebo červen? A neznají ani předměty, ze kterých budou maturovat. Bude to podle znění zákona povinně čeština, cizí jazyk a k tomu volba mezi matematikou a společenskovědním základem? Nebo stejně jako letos čeština a volba mezi cizím jazykem a matematikou, jak slibuje ministerstvo? Ať to bude tak či onak, jsme přesvědčeni, že naši maturanti stejně jako letos a v minulých letech další maturitní zkoušku úspěšně zvládnou. Vedení školy 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského v Soběslavi Téměř zaplněný sál Kulturního domu města Soběslavi byl dokladem toho, že baráčníci drží při sobě a pravidelně se dle svých možností účastní společenských akcí. Nejinak tomu bylo 25. června dopoledne, kdy se do Soběslavi sjeli u příležitosti 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského. Při příchodu do sálu byli tetičky a sousedé okouzleni krásnou květinovou výzdobou jak na podiu, tak i stoly na sále měly pěknou dekoraci, dále tam byly koláčky, brambůrky. Za krásnou výzdobu je třeba poděkovat tetičce Kastnerové a všem, kdo jí pomáhal. Velké poděkování patří OU, PrŠ a ZŠ za krásnou květinovou výzdobu na pódiu. Další poděkování patří KDMS za vstřícný přístup při organizování této akce. Průvodu, který prošel ulicemi města, počasí přálo, při svižných pochodových skladbách se baráčníci předvedli ve svých krojích v plné kráse. A to nejen blatských. I sousedé a tetičky z ostatních obcí a žup se na toto setkání pečlivě ustrojili. Byla to krásná podívaná, kterou podtrhli praporečníci svými pestrými, překrásnými prapory. Škoda jen, že se na průvod přišlo podívat poměrně málo soběslavských občanů. V čele průvodu šli představitelé měst, a to ze Soběslavi - starosta Ing. J. Bláha, místostarosta města J. Hradce Ing. Komínek, starosta města Veselí n/l. Mgr. J. Novák, senátor Mgr. Pavel Eybert a ředitelka OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Ing. Darja Bártová. Za nimi následovali rychtářky a rychtáři z žup a obcí a tetičky a sousedé, kteří přijeli podpořit naši baráčnickou slavnost v krojích a svérázech. Poté se všichni sešli v sále kulturního domu, kde se konalo slavnostní zasedání. Po slavnostním nástupu praporů a státní hymně vše pokračovalo dle regulí a zvyklostí. Z projevu župního rychtáře souseda Sommera bych chtěla vyzdvihnout následující: VI. župa byla založena 22. března 1931 v Mezimostí a čítala tehdy pouze obce J. Hradec, Soběslav, Vlkov a Lomnici nad Luž. Za dobu trvání se vystřídalo 10 župních rychtářů. Od roku 2004 je župním rychtářem soused Sommer, syndikem soused Líkař. Od 22. května 1960 pokračování na str. 17

17 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského v Soběslavi pokračování ze str. 16 začala fungovat zotavovna v Černovicích, která funguje dosud. Za zmínku stojí, že v roce 1960 měla župa ještě členů a 13 obcí. Je až neuvěřitelné, že kromě úbytku obcí se počet členů VI. župy ustálil pouze na čísle 272. Je to smutné. V průběhu zasedání bylo předáno vyznamenání, a to pamětní medaile za zásluhy sousedu Šprinclovi, rychtáři Obce Kunifer J. Hradec, který je zároveň místorychtářem VI. župy. Svátečním aktem bylo vázání stuhy na prapor naší župy tetičkou Trojanovou, opatrovnicí praporu Veleobce. Stuhu věnoval odbor paňmaminek. Druhým stejně významným aktem bylo uvázání stuhy na počestné právo od XXIV. župy, župní paňmaminkou tetičkou Klímovou a stuhy OB Hostomice, kterou vázal soused Novák, zástupce XVIII. župy. Hezkou ozdobou v župní rychtě bude krojová panenka, kterou vyrobila a darovala tetička a soused Pickovi z Plzně. Pestrý byl i kulturní program, který zahájil svým pásmem soubor Ráček, následovaly Soběslavské mažoretky. Přispěl i baráčnický soubor Jitra, taneční soubor Soběslavská chasa mladá. Z profesionálů to byl pěvecký sbor NOVITA, vedený sbormistryní Evou Královou. Potěšilo nás, že přítomní zástupci městských úřadů vyjádřili plnou podporu naší práci a přislíbili finanční pomoc. Velmi si toho vážíme a jsme jim za to vděčni. Bylo to hezké setkání před tzv. prázdninami, které se baráčníků zase tolik netýkají. Hosté nás zvali na své nejbližší akce a těch je v jihočeských župách přes léto hodně. Do letních měsíců všem baráčníkům přeji hodně sluníčka, odpočinku, radostí s vnoučaty a na dalších hezkých akcích baráčníků na shledanou. Tetička Dáňa Šprinclová, J. Hradec dopisovatela VI. župy (převzala Kastnerová) Poděkování sponzorům Jménem VI. župy B. Jablonského děkujeme všem za poskytnuté finanční dotace, věcné dary a další pomoc, díky nimž mohla být dnešní oslava 80. výročí založení župy obcí baráčníků uskutečněna v tomto rozsahu. Jihočeský kraj hejtman Mgr. Jiří Zimola město Soběslav starosta Ing. Jindřich Bláha senátor Mgr. Pavel Eybert starostové měst: Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Soběslav, Veselí n/l., Tábor Dále pak sponzorům: FERT a. s. Soběslav, Zdeněk Nouza N+N Zvěrotice, Spilka a Říha s. r. o. Soběslav, OPEKO spol. s r. o. Choustník, INTERSNACK a. s. Choustník, REKLAMNÍ ATELIER s. r. o., Soběslav Soběslavská chasa mladá, ZAVT a. s. pekárna provoz M. Vožice, Květinářství paní Fleková, OU, PrŠ a ZŠ Soběslav, FONTEA a. s. Veselí n/l., paní Vaňková dřevovýroba, Elektro Legát, paní Kolářová - výroba a rámování obrazů, KDMS, manželé Moravcovi, Ing. Mgr. Kastner Pavel. Napsala: tetička Kastnerová Již tradiční setkávání členů Svazu tělesně postižených a obce baráčníků tentokrát podpořili i klienti Senior domu. K dobré náladě přispěla také živá hudba. J. Líkaře doprovázel na harmoniku V. Šubrt. Bylo to příjemně strávené červnové odpoledne v altánku Senior domu. Eliška Plocková

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 Okénko Soběslavské chasy mladé Vystoupení na XVI. folklórním festivalu v Kovářově Poslední květnový víkend patří na jihu Čech folklórnímu festivalu v Kovářově. Na ten již v pořadí šestnáctý jsme se podívali i my. Do vesnice roku 2004 jsme dorazili okolo půl jedenácté. Už za necelou hodinu se konalo setkání vedoucích souborů, na které dorazili i zástupci etnologického ústavu, či senátor Pavel Eybert. Po krátkých zdravicích a formalitách byl přichystáno malé občerstvení. Pak už však na řadu přicházel čas pro jednotlivé soubory. V jednu hodinu se proto zhruba deset hostujících souborů převléklo do krojů a vyrazilo na krátký průvod po místní návsi. Poté následovala vystoupení všech zúčastněných. Soběslavská chasa mladá přišla na řadu jako čtvrtá a pochlubila se svým novým hospodským pásmem. Do něj jsme zakomponovali několik nových písní z Weisových zpěvníků, které se publiku, stejně tak jako celé vystoupení, líbilo. Po našem představení jsme zhlédli vystoupení ostatních souborů, a protože se nám letos v Kovářově líbilo, odjížděli jsme domů až ve večerních hodinách. Oslavy 15. výročí souboru Soumrak V sobotu 11. června jsme byli místním folklórním souborem Soumrak pozváni do Krnína, kde se konalo 15. výročí založení tohoto souboru. V poledne jsme vyrazili a o hodinu později jsme byli v Krníně. Tam se konaly poslední přípravy před začátkem akce, která měla vypuknout ve 14 hodin. Zatím jsme se převlékli a čekali, až vedoucí Soumraku popřeje všem příjemnou zábavu a soubor předvede své vystoupení. Po nich přišla na řadu Soběslavská chasa mladá. Chlapci zahájili pásmo jejich tradiční písní Když jsem já šel po mezi a hned po nich zazpívala píseň Kde je ten pan šenkýř zase děvčata. Poté už jsme jen tančili. Pár chybiček se v pásmu objevilo, ale to nám diváci určitě odpustili a vesele si s námi zpívali známé lidové písničky. Po našem vystoupení se konala velká soutěž. Každý soubor si měl vybrat 2 dobrovolníky, kteří soutěžili v řezání špalku pilou břichačkou, kosení a kopení trávy, slalomu na trakaři a jedení tvarohového koláče na čas. Našimi dobrovolníky se stali Láďa s Jirkou a Dana s Tomem. Jelikož soutěž mohl absolvovat jen pár holka kluk uvázali jsme Láďovi zástěru, červené mašle a čelenku, aby vypadal jako sličná dívčina. Aby to ale bylo fér, šli tam hoši čistě jen pro srandu. Soutěž však stejně nakonec vyhrála Dana s Tomášem, a proto si Soběslavská chasa mladá domů odvezla trofej v podobě lahve třešňovice. Následovala vystoupení dalších pozvaných souborů a zábava pokračovala až do večerních hodin. Oslavy baráčnické obce v Soběslavi V sobotu 25. června se Soběslavská chasa mladá zúčastnila oslav 80. výročí založení župy Boleslava Jablonského. Hned od začátku nás čekala nelehká práce. Byli jsme totiž obcí baráčnickou požádáni o pomoc při samotné realizaci akce. Část souboru se tedy přesunula na náměstí, kde měla za úkol řídit dopravu. Další měli zase úkoly uvnitř samotného průvodu a zbylá část se podílela na přípravách v soběslavském kulturním domě. Po skončení průvodu, který obešel náměstí, aby se vrátil zpět ke kulturnímu domu, přišly chvíle našeho dětského souboru. Ráček měl vystupovat až v 11 hodin, ale díky organizačním zmatkům se dostal na řadu asi o hodinu dříve. Nic to však nezměnilo na tom, že vystoupení se dětem povedlo a v sále sklidily velký úspěch. Samotná chasa si na své vystoupení musela počkat až do odpoledne. Po chutném obědě se nám sice moc na jeviště nechtělo, ale nakonec jsme se přinutili a musíme přiznat, že jsme nelitovali. Tetičky a sousedé nás provázeli potleskem hned od prvních minut, takže se i přes stísněné poměry na pódiu tancovalo dobře. Borovanské borůvkobraní Druhý červencový víkend byl pro chasu ve znamení borůvek. Náš soubor přijal pozvání z Borovan na místní Borovanské borůvkobraní. Naše působení zde bylo rozděleno na dvě části. Tu první tvořilo pětiminutové vystoupení před kašnou, které mělo fungovat jako upoutávka na náš soubor. Druhá část se odehrávala přímo na jevišti před vcelku velice slušnou návštěvou. Vystoupení zahájil vedoucí krátkým rozhovorem s moderátorem akce. Pak už se jen čekalo na nazvučení kapely a mohli jsme jít na věc. Celé vystoupení komplikovala podlaha pódia, která se nepříjemně prohýbala a tanečníci měli co dělat, aby udrželi rovnováhu. Nic to však neubralo na kvalitě našeho vystoupení a divákům se líbilo. Po vystoupení jsme si užívali atmosféru Borůvkobraní, ochutnali i některé borůvkové speciality a už teď se těšíme na další podobná vystoupení. Stanislav Tomša, Lucie Kolářová, ww.chasamlada.info Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v červenci: T. Keleová - Vasilková: Duhový most J. Fieldingová: Nebezpečná zóna S. Monyová: Citová divočina S. Monyová: Srdceboly K. Reichs: Pavoučí kosti F. Forsyth: Kobra L. Lanczová: Létem políbená POZVÁNKA Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu originálních šperků ruční výroby z dílny Martiny Váchové a výstavu fotografií Zdeňka Váchy z Bajkalu a jeho okolí. Budeme se těšit v galerii na Zámečku v Myslkovicích. Otevřeno bude v sobotu 30.7., 6.8., vždy od do hodin. VÝKUP kožek a peří Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi h Cena 20 Kč/ks

19 srpen 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Léto je v plném proudu, ale pro nás už koupaliště nejsou. A tak raději než k vodě, vydáme se na procházku do přírody, kde si užijeme letních vůní a pozorování přírody. Je pro nás velmi milým zpříjemněním zúčastnit se akcí, kde se sejdeme se známými, poslechneme pěknou muziku a můžeme i trochu zhřešit nějakou sladkostí či popít pivečko. Velmi milé bylo pozvání na oslavu 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského. Program byl velice pěkný a pro nás to bylo hezky prožité sobotní odpoledne. A protože se nám zalíbilo cestování, tak 2. července jsme se vydali opět na výlet, tentokrát na Svákovskou pouť. Počasí nám sice nepřálo, pršelo od samého rána, ale nás schoval pod svou střechu Svákovský kostelíček. Škoda jen, že počasí trucovalo a my jsme se nemohli potěšit lesíčkem a studánkou, na které jsme se také tak těšili. To vše si ale počasí vynahradilo na setkání dechových hudeb Kubešova Soběslav. Ani my jsme si tuto velkolepou akci nemohli nechat ujít. V sobotu jsme se vypravili za Božejáky do blízkých Myslkovic, a neděle patřila Soběslavi. Počasí bylo krásné a muzika ještě hezčí. A tak si všichni přejeme, aby nám zdravíčko přálo a mohli jsme se zúčastnit této přehlídky dechových hudeb a v dalších letech. Dovolujeme si pozvat veřejnost na zahájení vernisáže výstavy uživatelů Senior domu v Soběslavi, která bude zahájena v hodin v městské knihovně. Lada Haplová Formanská jízda a parkurové závody Milovníky a přátele koní zveme na druhé kvalifikační kolo Mistrovství České republiky formanských jízd, tahu klády a těžkého tahu do Vesců v sobotu 13. srpna od hodin. Současně budou probíhat parkurové závody stupně ZM, Z a ZL. Pro děti bude možné svezení na koni v průběhu závodů. Nová otevírací doba Čajovny - kavárny Rolnička Od se mění otevírací doba Čajovny - kavárny Rolnička Pondělí 10,00-14,00 Úterý 10,00-17,00 Středa 10,00-17,00 Čtvrtek 10,00-22,00 Pátek 10,00-22,00 Těšíme se na Vaši návštěvu.

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA srpen 2011 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - SRPEN 2011 Nerudova 424, Soběslav Produkční: Vendula Wolingerová Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel ZKAŽENÁ ÚČA Středa 3. srpna ve hodin Čtvrtek 4. srpna ve hodin Komedie USA, 92 minut, titulky. Elizabeth Halseyová (Cameron Diaz) je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč. NEVINNOST Pátek 5. srpna ve hodin Sobota 6. srpna ve hodin Drama CZ, 98 minut. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. LIDICE Středa 10. srpna ve hodin Čtvrtek 11. srpna ve hodin Historické, válečné drama CZ, 126 minut. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. ZROZENÍ PLANETY OPIC Pátek 12. srpna ve hodin Sobota 13. srpna ve hodin Akční, dobrodružný, sci-fi film, USA, 112 minut. Příběh zasazený do současného San Francisca, kde člověk vlastní vědecké přístroje na genetické inženýrství, což vede k rozvoji inteligence u opic a k počátku války o nadvládu. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. AUTA 2 3D Středa 17. srpna v hodin Čtvrtek 18. srpna v hodin Pátek 19. srpna v hodin Sobota 20. srpna v hodin Animovaná, dobrodružná komedie USA, 110 minut, dabing. Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, se dostane na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Mládeži přístupno. Vstupné 150 Kč. VIDITELNÝ SVĚT Pátek 19. srpna ve hodin Sobota 20. srpna ve hodin Psychologický film, Slovensko 110 minut. Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu bude stačit, že vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vždy připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. ŠMOULOVÉ 3D Středa 24. srpna v hodin Čtvrtek 25. srpna v hodin Pátek 26. srpna v hodin Sobota 27. srpna v hodin Animovaný, rodinný fantasy film USA, dabing. Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central parku. Mládeži přístupno. Vstupné 160 Kč. BARBAR CONAN 3D Pátek 26. srpna ve hodin Sobota 27. srpna ve hodin Akční, dobrodružný film USA, 110 minut, titulky. Remake dnes již kultovního fantasy filmu podle knihy Roberta E. Howerda pojednává o bojovníku Conanovi (Jason Momoa), kterému v mládí bratři zavraždili otce a matku. Conan je vržen do otroctví, ale po nějaké době uprchne a nemyslí na nic jiného než na pomstu. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 130 Kč. MUŽI V NADĚJI Středa 31. srpna ve hodin Čtvrtek 1. září ve hodin Pátek 2. září ve hodin Sobota 3. září ve hodin Komedie CZ, 120 minut. Scénárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč. Výstava ROMANTISMUS NENÍ JEN HLUBOKÁ provede návštěvníky více než 40 místy v jižních Čechách V duchu romantismu byly upraveny i hrady Rožmberk, Zvíkov nebo Vítkův Hrádek a mnoho dalších staveb. Na panelech jsou představeny park v Červeném Dvoře, Terčino údolí v Nových Hradech nebo Landfransova zahrada v Jindřichově Hradci. Vstup na výstavu je zdarma nebo v rámci vstupu na památku. Kdy a kde si můžete výstavu prohlédnout: 14. července 7. srpna - zámek Hluboká 9. srpna 31. srpna - hrad Zvíkov září výstavní síň českobudějovické radnice 21. září 31. prosince hrad Rožmberk (galerie) prosincová otevírací doba bude upřesněna na Více informací naleznete na webových stránkách Mgr. Kateřina Voleská, NPÚ ÚOP České Budějovice Že romantismus není jen Hluboká, ukázali autoři stejnojmenné výstavy, která bude putovat po Jihočeském kraji od 14. července až do konce roku Výstava představuje více než 40 míst v jižních Čechách, která jsou inspirována romantismem. Jedná se nejen o zámecká sídla, hrady či sakrální stavby, ale i o zahrady či parky plné romantických pavilónů či umělých zřícenin. Výstava se koná v rámci projektu NPÚ Oživlé památky, právě toto čtvrtletí je zasvěceno tématu Romantický sen. Cílem autorů výstavy bylo představit neogotiku i v širších kulturních souvislostech, s využitím dobové literatury a výtvarného umění. Informační panely jsou rozděleny do několika tématických celků. Informace o stavební historii místa doplňuje velké množství barevných fotografií, ale i dobová ikonografie. Návštěvníci výstavy se dozví nejen o zámku v Hluboké, ale také v Blatné, Vráži, Českém Rudolci, Dubu u Prachatic nebo o zámku Orlík.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více