V otázce Kosova není EU jednotná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V otázce Kosova není EU jednotná"

Transkript

1 INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský manažer, str. 5 Henrik C.Maris, Mr.Outlet číslo 02 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč V otázce Kosova není EU jednotná SLOVO Prostorné outlety, kde návštěvníci poznávají obchodní nabídku světových velkoměst v prostředí a atmosféře autentických architektonických dominant, získávají sympatie i v Čechách. Evropské noviny oslovily evropského experta Henrika C. Marise, který má zkušenost s více než outletovými centry po celém světě. Henrik C. Maris se profesionálně věnuje módnímu průmyslu, zabývá se obchodními nákupními centry a více než sedm let se pohybuje v tzv. factory outlet byznysu. Reforma vědy, str. 8 Peníze za výsledky Reforma vědy v České republice je připravena a vláda by ji měla schválit do konce března. A vzhledem k tomu, že mezi velké ambiciózní vědecké projekty patří i plánované Centrum materiálového výzkumu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, hovořili jsme o celém novém systému podpory vědy a vědních oborů právě tady. Sešli jsme se s prorektorem univerzity prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. a koordinátorem projektu CMV prof. Ing. Tomášem Wágnerem, CSc. a chtěli jsme znát jejich konkrétní zkušenosti. Kultura, str. 13 Lotyšská rebelka Aija Zarina Meda Mládková dává v Museu Kampa příležitost současnému středoevropskému modernímu umění. Jedna z výstavních prostor dostala nyní novou podlahovou krytinu. Ministři zahraničí států Evropské unie se v Bruselu nedohodli na jednotném stanovisku k vyhlášení nezávislosti Kosova a nechali jeho uznání na jednotlivých zemích. Kosovo uznaly mezi prvními Francie, Německo a Velká Británie, ale státy, které bojují se separatistickými tendencemi na svém území (jako např. Španělsko nebo Řecko), byly proti. Řada států včetně ČR si vzala čas na rozmyšlenou. foto: REUTERS / Luke MacGregor Bruselská injekce české vědě PRAHA Do české vědy by v příštích letech měly přitéct miliardy korun z Bruselu. Vědci podporu vítají, tvrdí, že může nastartovat proces, na který jejich obory čekají celá desetiletí. Věda v České republice totiž dlouhodobě bojuje s nedostatkem financí a badatelé musí počítat s tím, že na svůj projekt získají podporu jen ve dvaceti až třiceti procentech případů. Odborníci však upozorňují na řadu problémů. Obávají se, aby při rozdělování financí nehrály prim zájmy úzkých skupin lidí, váhají také, zda jsou na obrovské částky připraveni. Českou vědu mají od příštího roku podpořit evropské miliardy, kohoutek zůstane otevřený po sedm let. Tuzemští vědci tvrdí, že už bylo na čase, věda dlouhou dobu válčí s nedostatkem financí. Předem však upozorňují na řadu problémů. Jedním z nich je účelné investování. Pokud budou podle nich při rozdělování těchto Evropské horizonty Zdeňka Velíška Evropa-USA: Jak dál v Afghánistánu Vlastně nejde jen o to, jak se zhostit stále svízelnější mise, kterou na sebe vzala většina západního světa v jedné z nejchudších, nejzaostalejších a válkami nejzpustošenějších zemí planety. Jde také o to, jaké poselství s sebou ponesou vojenské (ale i civilní) mise západních států a organizací do podobných situací, v nichž bude i v budoucnu nutné intervenovat jak v zájmu vlastní bezpečnosti, tak v zájmu nastolení demokracie, lidských práv a ovšem i bezpečnosti tamních obyvatel. Jinými slovy jde o pojetí zahraničních misí. Nenapsal jsem vojenských, protože například v pojetí českých vlád mají mise pravidelně jak vojenské, tak civilní poslání. Současná transatlantická diskuse o afghánské misi NATO se vede sice kolem konkrétní otázky vyslání dalších posil na neklidný jih Afghánistánu, ale v jejím podtextu je spor o poslání kontingentů zemí NATO, které s kontingenty řady dalších zemí plní úkoly ISAFu (International Security Assistence Force). Ta debata zřejmě vyvrcholí na dubnovém summitu NATO v Bukurešti. Její současnou fázi možná nejlépe charakterizují výroky dvou jejích protagonistů. Americký ministr obrany Robert Gates zastává názor, že NATO vede v Afghánistánu svou první pozemní válku. Má přitom zřejmě na mysli podíl NATO na válce, kterou Spojené státy vedou proti terorismu. Generální tajemník NATO, Holanďan Jaap de Hoop Scheffer, říká: V Afghánistánu, a už před tím na Balkáně, jsme si ověřili, že bezpečnost nemá trvání bez rekonstrukce, bez rozvoje, bez pevného řízení země a v neposlední řadě bez politiky smíření. (Mnichov, konference o bezpečnosti 9. února.) Tyto dva citáty samozřejmě reflektují finančních prostředků hrát primární roli úzké lokální zájmy, podpořené silným lobbingem, nebudou peníze směřovat správným směrem. Mám reálné obavy ze vzniku mnoha desítek rádoby výzkumných komplexů, vybavených nejmodernějšími a nejdražšími přístroji, rozesetých po celé republice a postavených sice pod líbivým heslem o transferu výsledků základního výzkumu do praxe, ale bez silných vědeckých institucí, případně prosperujících firem za zády, uvedl EN místopředseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. (pokračování na straně 3) jen ve zkratce to, co je podle mne nevyslovenou podstatou současné debaty o misi NATO v Afghánistánu. Přidám pro jistotu ještě jeden citát: Teď otevíráme PRT, tedy provinční rekonstrukční tým, který se bude opravdu starat o zvelebení té provincie, kde bude působit. Má to samozřejmě taky své bezpečnostní aspekty. My máme polní nemocnice, my děláme v Afghánistánu spoustu věcí. (Karel Schwarzenberg o vyslání českého kontingentu do Logaru, Radiožurnál, 11. února.) Jako úplně nejvýstižnější mi utkvěl v paměti výrok amerického generála a bývalého velitele NATO Jamese Jonese na mikrofon ČT, podle něhož intervence (v Afghánistánu, ale i jinde) neztroskotá tehdy, bude-li kombinovat zvyšování bezpečnosti se snižováním bídy. Ivan Wilhelm, vládní zmocněnec pro evropský výzkum Věda, resp. výzkum, patří k oblastem činností, které jsou široce akceptovány jako internacionální fenomén. Dnes je samozřejmostí pohlížet na národní výzkum jako na součást mezinárodních struktur a také hodnocení výsledků výzkumu nebo vědecké práce je posuzováno z tohoto hlediska. Jako výsledek snah této integrace se vžil pojem Evropský výzkumný prostor, do kterého byl český výzkum řazen již dříve a po vstupu ČR do EU je již jeho samozřejmou součástí. To znamená, že český výzkum má hledat cesty, jak se dále prosazovat tak, aby byl v Evropském výzkumném prostoru vidět. To je velmi složitý úkol, vyžadující výzkum na excelentní úrovni kvality výsledků po dlouhou dobu a vytváření podmínek pro systematické budování výzkumných škol s tradicí a celosvětovým věhlasem. K tomu je nezbytné zakládat a začít budovat centra výzkumu s těmito ambicemi. To znamená zvát talentované vědecké pracovníky do těchto center a vytvářet takové podmínky pro jejich práci, které budou srovnatelné s podmínkami konkurenčních pracovišť. Jde především o způsoby badatelské práce, jejího vedení, přístrojového a informačního zabezpečení, příležitostí svobodné komunikace a zveřejňování výsledků. Platové zabezpečení na odpovídající úrovni bych řadil až na druhé místo.

2 2 ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE EN č. 02 / 2008 Dva schengenské měsíce Eurocentra informují Podpora výzkumu a vývoje ze zdrojů EU Výzkum, vývoj a inovace a jejich použití a neodkladná aplikace v ekonomickém procesu představují společně s faktorem vzdělávání nejdůležitější dlouhodobý zdroj ekonomického rozvoje a prosperity země a jejich regionů. Pomáhají vytvářet pracovní místa, zvyšují prosperitu a kvalitu života. EU patří ke světové špičce v řadě technologií díky výši investic směřujících do výzkumu a vývoje. Nižší podíl výdajů do výzkumu a vývoje je zaznamenán především ze strany soukromého sektoru. Ten činí pouze 1% HDP ve srovnání s 1,8% v USA a 2,5% v Japonsku. V inovačním boji jsou konkurenceschopní pouze ti, kteří mají dostatek prostředků na profinancování svých vývojových projektů. Velké podniky a nadnárodní korporace jistě stačí držet krok s nákladnými vývojovými nároky. Jak ale reaguje malý a střední podnikatel? Evropská unie se snaží inovační a vývojové aktivity ať už MSP ale i neziskového sektoru podporovat ve státech s nižší úrovní HDP než je 75% průměru EU také prostřednictvím strukturálních fondů a 7. rámcového programu pro vědu a výzkum, který je určen pro všechny členské státy Společenství. Podpora ze strukturálních fondů je vymezena veskrze několika operačními programy. Jsou jimi: 1. OP Podnikání a inovace 2. OP Výzkum a vývoj pro inovace 3. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost V OP Podnikání a inovace je inovačním aktivitám věnována prioritní osa 4 Inovace podporující výzkum podniků, rozvoj jejich spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi a prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, jejímž cílem je povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty v oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovaci. V podstatě se dá říci, že možnými příjemci podpory jsou MSP ve zpracovatelském průmyslu. Výše podpory se následně na to odvíjí od velikosti podniku, tj. v rozmezí 40 60% celkových způsobilých výdajů. Aktuálně vyhlášené výzvy naleznete na stránkách nebo na OP, jež je trefně pojmenován Výzkum a vývoj pro inovace, je přímo nasměrován na posílení kapacit výzkumu a vývoje, a to především vysokých škol, výzkumných ústavů, neziskových institucí a jimi zřizovanými právnickými osobami. Prioritní osa 1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje a 2 Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji, podporuje především obnovu a budování výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, center excelence včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, posílení kapacit a know how výzkumu a vývoje založených na budování dislokovaných pracovišť, tak aby v dalších regionech vznikly podmínky pro efektivní a rychlé využití výzkumu a vývoje. Důraz je kladen v prioritní ose 2 na ochranu duševního vlastnictví ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Výše podpory se pohybuje kolem 90% způsobilých výdajů. Tento OP je jediný, který dosud nebyl schválen Evropskou komisí, proto se nedají očekávat v brzké době žádné výzvy. Více na stránkách v sekci Výzkum a vývoj. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je obecně zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání. Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, je zaměřena na inovace studijních programů na VOŠ a VŠ, další vzdělávání učitelů, řídících a administrativních pracovníků a specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje a jejich vzdělávání v oblasti řízení výzkumu a vývoje. Jednou z podporovaných aktivit je také posílení mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. Možným příjemcem, jak už z podporovaných aktivit vyplývá, jsou VOŠ, VŠ, výzkumné instituce, výzkumné ústavy a další. Výše podpory může dosáhnout až 100% způsobilých výdajů. V nejbližší době se připravuje vyhlášení výzev z tohoto programu. Aktuálně vyhlášené výzvy včetně všech dokumentů lze sledovat na stránkách sekce Evropská unie a 7. rámcový program (7. RP) je komunitárním programem, který je základním programem EU určeným pro financování výzkumu a vývoje. Jeho základním principem je mezinárodní partnerství a evropská přidaná hodnota. 7. RP realizuje podporu výzkumu ve vybraných prioritních oblastech s cílem, aby si EU v těchto sektorech vybudovala a udržela postavení předního světového hráče a zároveň naplnila stanovené cíle Lisabonské strategie. 7. RP se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus pátého specifického programu jaderného výzkumu. Jsou jimi: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Specifický program EURATOM (jaderný výzkum) 7. RP operuje na rozpočtové období s finančním rozpočtem 50,521 mld. eur. Financování ze strany EU je do 75% uznatelných nákladů. Národní koordinační centrum pro tento program je Technologické centrum AV ČR (www.tc.cz). Aktuální výzvy programu jsou ke stažení na Stránky o 7. RP v ČJ Snazší přejezd přes hranice, více kontrol ve vnitrozemí, opuštěné budovy po celnících. Tak vypadají hranice dva měsíce po vstupu České republiky do schengenského prostoru. Jela jsem teď lyžovat do Rakous a při opouštění republiky jsem cítila zvláštní pocit. Člověk byl skoro dvacet let zvyklý, že musí zastavit a čekat, jestli se ho muži v uniformách rozhodnou zkontrolovat nebo mávnou rukou. To je všechno už minulost, řekla Václava Kalousová z Českých Budějovic. Je ale prý ráda. Kontroly ji obtěžovaly, zdržovaly ji v jízdě. Už bych to nevrátila. Je to pryč, dodala. Přestože z hranic policisté na konci prosince zmizeli, více o sobě dávají vědět na jiných místech. Například rakouská policie zastavuje řidiče jen pár kilometrů od čáry. Rakušané tvrdí, že chtějí mít přehled o tom, kdo přijíždí do země, vybírají si prý auta, ve kterých by mohli cestovat běženci. Hlídají i Češi. Kontroly chtějí posílit pojízdnými policejními stanicemi. Celkem tak má být připraveno osmdesát mikrobusů. V každém z okresů České republiky by se měl objevit jeden z nich. Do terénu by měly mikrobusy vyjet ještě v letošním roce, řekl ministr vnitra Ivan Langer. Po vstupu země do schengenského prostoru osiřely bývalé celnice. Zájem o ně projevují některé radnice, například ta v Aši nebo v Božím Daru. Chceme areál získat hlavně proto, abychom mohli rozhodovat o jeho dalším osudu. Proto připravíme studii využití objektů, uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata s tím, že město chce předejít snaze spekulantů objekty získat a obratem prodat, vhodné by prý ani nebylo, kdyby se tam objevily noční podniky nebo tržnice. To v Božím Daru už mají jasnou vizi. Mělo by tam vzniknout velké informační středisko pro centrální Krušnohoří. Jan Štifter Studentka středočeského gymnázia vítězkou překladatelské soutěže Ve všech členských státech EU současně proběhl 14. listopadu loňského roku pilotní projekt soutěže Juvenes Translatores (mladí překladatelé). Účastnilo se ho více než 300 evropských škol ze všech zemí EU. Soutěž byla součástí oslav padesátého výročí založení Evropské unie a 10. května 2007 ji odstartoval evropský komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban. Zvýšení povědomí o významné úloze překladatelství v politice mnohojazyčnosti Evropské komise, ale také příležitost pro studenty zkusit si, jaké to je, být překladatelem, to byly hlavní cíle projektu. A jak soutěž probíhala? Soutěžící měli ve školách dvě hodiny na zhotovení překladu jednoho z 23 různých autentických textů na téma cestování do jednoho z úředních jazyků EU. Celkem si studenti vybrali 134 jazykové kombinace, kde každá kombinace představovala zdrojový a cílový jazyk. Všech 27 vítězů soutěže (z každé země jeden) pojede za odměnu na třídenní návštěvu Bruselu, kde převezmou diplom z rukou evropského komisaře pro mnohojazyčnost Leonarda Orbana. Vítězové se svými dospělými průvodci navštíví Evropskou komisi, převezmou ocenění a setkají se s lidmi, kteří překládají evropské legislativní a politické dokumenty. V Česku se překladatelské soutěže zúčastnili celkem 32 studenti z osmi středních škol. Vítězkou za Českou republiku se stala Amra Čauševič, studentka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, která zvolila překlad z angličtiny do češtiny. Po prvním přečtení jsem byla trošku překvapená, protože jsem předpokládala, že textu jen tak snadno neporozumím. Naštěstí byl text psán srozumitelnou a velmi přístupnou formou, říká studentka v rozhovoru na stránkách středočeského kraje. Zda se chce v budoucnu překladatelství věnovat, však zatím neví. Vždycky to byl můj skrytý sen, ale nikdy jsem o tom vážněji neuvažovala. Mám trochu strach z takto zodpovědné práce. Všech 27 výherců teď čeká avizované předání cen na slavnostním ceremoniálu v Bruselu. Ten se uskuteční 10. března Filip Appl Europoslancům vadí vepřín v Letech Europoslanci se opřeli do České republiky kvůli vepřínu v Letech na Písecku. Vadí jim, že v místě, kde za druhé světové války umírali Romové, nadále zůstává nedůstojný vepřín. Podle Jihočeského kraje však situace není taková, jak ji vnímá Evropský parlament. O možném řešení jsme už před časem nejednou hovořili s představiteli jihočeských Romů a jednoznačně jsme se dohodli, že na místě by měl v budoucnu vzniknout památník koncipovaný tak, aby existence vepřína nenarušovala jeho důstojnost. Jihočeský kraj nechal proto zpracovat investiční záměr stavby památníku a úprav okolní krajiny, které by zaručily odpovídající pietnost místa, uvedl Zahradník. Europoslanci tvrdí, že v zemi není politická vůle problematiku vepřína řešit. Ne ale všichni, proti stála například ODS. Ve skutečnosti je vztah k romské menšině problémem komplexním a celoevropským, který se týká téměř všech členských zemí Unie, uvedl europoslanec Jan Zahradil s tím, že není vhodné, aby sedmadvacítka v tomto ohledu pranýřována pouze jednu zemi. Podle jihočeského hejtmana je vše na dobré cestě k tomu, aby památník v Letech skutečně vznikl. Právě politická vůle najít řešení přivedla představitele Jihočeského kraje a jihočeských Romů k jednacímu stolu, přestože samospráva kraje ani nemůže v této záležitosti rozhodnout. Je nejvyšší čas dospět k dohodě a zabránit tak dalším eskalacím tohoto citlivého problému, doplnil Zahradník Bývalým sběrným táborem tu prošlo za druhé světové války přes třináct set lidí. Od srpna 1942 do srpna následujícího roku jich 326 zemřelo, mezi nimi i téměř dvě stě padesát dětí. Přes pět set vězňů bylo deportováno do polského koncentračního tábora Osvětim. Jan Štifter České rybářství čekají peníze z EU Česká republika bude moci čerpat v současném programovacím období téměř 26,7 miliardy eur (přibližně 752,7 miliardy korun). Finanční prostředky budou čerpány ze strukturálních fondů (ESF, ERDF) a Fondu soudržnosti prostřednictvím 26 operačních programů. Jedním z nich je i Operační program Rybářství. Udržitelné a konkurenceschopné rybářství. To je hlavní cíl Společné rybářské politiky EU. Už v loňském roce česká vláda vypracovala a schválila dokument s názvem Operační program Rybářství na období , který následně předložila k posouzení Evropské komisi. Ta dokument schválila koncem ledna tohoto roku. Operační program má navazovat na úspěch toho předchozího. V období totiž ČR obdržela z prostředků tzv. Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) 4,1 milionu eur. Díky těmto projektům bylo podpořeno na 175 projektů a podařilo se vytvořit 60 nových pracovních míst. I na základě analýzy Evropské komise, ze které vyplynula hlavně potřeba zaměřit se na rozvoj nových pracovních míst a ekonomickou výkonnost podniků, byl dokument pro období upraven a rozpočet značně navýšen. Celkové veřejné výdaje v rámci tohoto programu se tak vyšplhají na více než 36 milionů eur (přes 908 mil. korun). Pomoc Unie z prostředků Evropského rybářského fondu (ERF) přitom činí přes 27 milionů eur (přes 681 milion korun). Celé tyto peníze se rozdělí mezi regiony České republiky, zařazené do cíle Konvergence, kam patří všechny oblasti s výjimkou území hlavního města Prahy. Že jsou peníze pro české rybářství velice důležité, potvrdil v ilustrační foto minulosti i ministr zemědělství Petr Gandalovič: Od Operačního programu Rybářství si slibujeme rozvoj rybářství a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví. Zřejmě nejvýznamnější část finančních prostředků půjde na propagační a marketingové aktivity ve prospěch výrobků ze sladkovodních ryb, protože právě vyšší poptávka po sladkovodních rybách umožní firmám další investice do rybníků, farem i zpracovatelských aktivit. Filip Appl

3 EN č. 02 / 2008 TÉMA MĚSÍCE 3 Bruselská injekce české vědě (pokračování ze strany 1) Tvrdí, že je potřeba preferovat projekty celoevropského významu. Ideálně tedy ty, které jsou napojeny na velké evropské výzkumné infrastruktury a mohou tak zajistit dlouhodobý přínos nejen pro příslušný region, ale pro celou Českou republiku. GRUBHOFFER: PŘINESE TO I ŘADU ZKLAMÁNÍ Další z obav vědců je otázka, zda jsou tuzemští badatelé na injekci z Bruselu dostatečně připraveni. Veškeré přípravy na prostředky z evropských strukturálních fondů probíhají značně živelně, s minimální snahou po jejich koordinaci. Uvědomuji si, jen co času zabere vysvětlovat kolegům, že se nejedná o peníze na cokoliv, co si kdokoliv z nás umane, ale že jde o finanční prostředky zejména do výzkumu a vývoje, tedy nikoliv do základního výzkumu v dosavadním pojetí naší vědy. A v tom může být velký problém, nejspíš i pozdější četná zklamání z nenaplněných očekávání, řekl EN děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer. Obecně však vědci vnímají přísun peněz pozitivně. Investice do vědy a výzkumu může podle nich ovlivnit ekonomický rozvoj České republiky, očekávají, že se badatelé vymaní z kleští, ve kterých je drží dosavadní financování. Podpora české vědy prostřednictvím dotací z evropských fondů může naší vědě pomoci opravdu významným způsobem. Měla by přinést zhruba dalších patnáct miliard ročně, potvrdil EN senátor Parlamentu České republiky Jaromír Jermář. STEJNÝ PROJEKT DO VÍCE INSTITUCÍ V jaké situaci je dnes český vědec? Pracuje v prostředí, kde jsou obě hlavní grantové agentury neustále zavaleny přihláškami. Přestože většina z nich je podle odborníků kvalitní, úspěšnost se pohybuje v rozmezí patnácti až dvaceti procent. Každý z oficiálních poskytovatelů, kterých je dnes v České republice dohromady přes dvacet, má svá vlastní pravidla, jiné formuláře. Někteří lidé proto posílají stejný projekt do více institucí, aby si pojistili výsledek. Zbytečně se tak zaměstnávají davy úředníků. Pro spoustu zejména mladých vědců jsou taková fakta demotivující. Pozice vědců, kteří pro své projekty neseženou partnera v komerční sféře a musí se ucházet o finanční prostředky v grantových řízeních, jsou často nedůstojné. Rozhodnutí grantových komisí navíc v minulosti nebyla vždy dostatečně transparentní, sdělil EN poslanec Parlamentu České republiky Jan Morava. Badatelé dnes musí žádat o grant prakticky na každý, byť i méně významný projet. Musí se obracet na některou z veřejných agentur, které podle informací EN pro vyhodnocení předložených projektů využívají externí pozorovatele. Nic proti tomu, jde o zcela transparentní a mezinárodně uznávanou metodiku, vážný problém ale začíná být s ochotou zejména zahraničních posuzovatelů věnovat čas studiu a posuzování mnoha projektů, jejichž celkové finance jsou často pod jejich rozlišovací schopnost, doplnil Drahoš. BLÍŽE K POMĚRŮM KANADY A FINSKA Odborníci doufají, že se situace změní co nejdříve. Slibuje to výhled na příští roky, kdy se sníží počet kanálů, přes které proudí peníze. Podle týdeníku Respekt tak budou všichni vědci soutěžit jen u dvou institucí základní výzkum připadne Grantové agentuře České republiky, aplikovaný výzkum bude financovat technologická agentura, která teprve vznikne. Zbývající poskytovatelé budou hodnotit vědecké týmy a určovat strategii. Země by se tak měla přiblížit k poměrům, jaké panují třeba v Kanadě nebo ve Finsku. Podle vědců a politiků by české vědě pomohly nejen peníze z Bruselu, ale také soukromé firmy. Ty však nadále posílají peníze raději do sportu než do vědy. Významně se má o podporu vědy zasadit také reforma, o které by v blízké době měla jednat česká vláda. Díky ní by měla konkurence zesílit, v aplikovaném výzkumu by už stát neměl financovat nikoho, kdo si nedokáže část peněz na projekt zajistit v soukromém sektoru. To se však nemusí líbit některým vědcům a zástupcům vysokých škol. Jan Štifter ZAOSTŘENO NA TÉMA MĚSÍCE Podpora vědy je zatím málo efektivní Podmínky pro doktorandy Vlastimil Růžička, náměstek ministra školství Je pravda, že Česká republika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací si v mezinárodním srovnání nestojí nejlépe a v řadě ukazatelů zaostává za průměrem zemí EU. Příčin tohoto stavu je několik. V oblasti financování je to zejména otázka zdrojů. Přestože výdaje na výzkum a vývoj absolutně neustále rostou, je jejich podíl na celkovém hrubém domácím produktu nízký a výdaje nemají optimální strukturu: stále převládají výdaje z veřejných zdrojů a podíl výdajů ze soukromého sektoru se nedaří zvyšovat. Svou negativní roli sehrává i roztříštěnost podpory a její nízká efektivita, která je pravděpodobně důsledkem nedokonalého systému hodnocení výzkumu, v němž dosud není dostatečně propojeno přidělování prostředků na výzkum s jeho výsledky, a převaha institucionální podpory nad podporou účelovou. V oblasti lidských zdrojů má ČR nízký podíl výzkumných pracovníků v přepočtu na 1000 obyvatel. Situace se sice od roku 1995 postupně zlepšuje, ale růst počtu výzkumných pracovníků je oborově nevyrovnaný odehrává se zejména v sociálních, humanitních a lékařských vědách, zatímco počet výzkumníků v technických a přírodních vědách relativně klesá. Velmi nízká je mobilita výzkumníků mezi akademickou a aplikační sférou. Ta spolu s absencí poptávky po výsledcích výzkumu ze strany průmyslu a s některými legislativními překážkami nepřispívá k žádoucí spolupráci výzkumných institucí s aplikační sférou a k transferu a využití výsledků výzkumu. Řada potencionálně využitelných výsledků výzkumu tak končí ve stádiu publikace. Věřím, že připravovaná reforma výzkumu, vývoje a inovací spolu s finančními prostředky z evropských strukturálních fondů vytvoří předpoklady pro růst excelence české vědy, vzájemnou provázanost procesů vzniku, přenosu a využívání nových poznatků a přispěje k růstu konkurenceschopnosti ČR. Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj Prostředí, ve kterém se vědě daří, má celou řadu parametrů legislativních, institucionálních, finančních.. Na jejich zlepšení je možné pracovat a také se to děje. Současná reforma systému výzkumu, vývoje a inovací se týká zjednodušení financování a administrativy, podpory excelence ve výzkumu, spolupráce s uživateli výsledků výzkumu, jeho pružnější organizace a zapojení ČR do mezinárodního výzkumu. Je tu ale ještě jedna oblast, kterou já považuji za nejdůležitější a nejobtížnější zajištění odborníků pro výzkum, vývoj a inovace. Dostatek kvalifikovaných vědců a dalších odborníků pro výzkum se stává už dnes kritickým bodem rozvoje české vědy. Nejdůležitější pro zajištění vědy jsou počty a kvalita absolventů doktorandských studií. Tady se pohybujeme v podílu absolventů na příslušné věkové skupině na pouhých dvou třetinách (!) evropského průměru. Je třeba významně změnit vysokoškolský zákon, navýšit počty, financování a způsob přípravy doktorandů, posílit vysokoškolský výzkum, zavést jiný způsob řízení vysokých škol. Role univerzit je v rozvoji vědy klíčová. Mladým vědcům, které jsme již vychovali, musíme nabídnout prostředí, v němž se mohou realizovat, náročné pracoviště, podmínky k odbornému růstu i slušný plat, profesůry na vysokých školách, na něž nebudou čekat do důchodového věku. Potřebujeme reformu podpory výzkumu, vývoje a inovací, která však nemůže být úspěšná bez souběžné novely zákona o vysokých školách. KOMENTÁŘ Výzkum, vývoj a inovace jsou zdrojem prosperity Výzkum, vývoj a inovace a jejich pružná a neodkladná aplikace v ekonomickém procesu představují společně s faktorem vzdělávání nejdůležitější dlouhodobý zdroj ekonomického rozvoje a prosperity země a jejích regionů. Ne náhodou představují výzkum, vývoj a inovace na straně jedné, a vzdělávání na straně druhé spojité nádoby, s řadou vzájemně propojených souvislostí pro účely mezinárodního srovnávání i zdrojů jejich financování. Hrubé výdaje na výzkum a vývoj představují souhrnný ukazatel finančních vstupů do oblasti výzkumu a vývoje, který je používán pro účely mezinárodního srovnávání. Pro snadnost a korektnost srovnání je obvyklé vyjadřovat jej ve vztahu k HDP. Tento poměr je označován jako VaV intenzita a vyjadřuje náročnost HDP na výdaje na výzkum a vývoj. Ukazatel výdajů na výzkum a vývoj zahrnuje celkové výdaje na tuto oblast, realizované na území daného státu v daném období. Není přitom rozlišován zdroj financování (zahraniční tuzemský; soukromý veřejný, apod.), ani jeho účel (běžný nebo kapitálový výdaj). Vývoj tohoto ukazatele v čase v mezinárodním porovnání výrazně ovlivňují strukturální charakteristiky jednotlivých národních ekonomik (například vysoký podíl velkých nadnárodních společností a jejich objem výdajů na výzkum a vývoj, odvětvová struktura ekonomiky apod.). Ruku v ruce s výdaji na výzkum a vývoj jsou sledovány rovněž na úrovni mezinárodního srovnávání výdaje na vzdělávání. ZNALOSTNÍ INTENZITA HDP Objem výdajů na výzkum a vývoj, společně s výdaji na vzdělávání, představují tzv. znalostní intenzitu HDP jednotlivého národního státu, která do jisté míry monitoruje a předurčuje jeho dlouhodobou konkurenceschopnost. Pokud vztáhneme vývoj znalostní intenzity HDP jednotlivých národních ekonomik EU k vývoji jejich HDP na obyvatele, jako základního, souhrnného ukazatele jejich ekonomické vyspělosti a prosperity, objeví se nám v zásadě dvě skupiny zemí. V rámci první z nich jejich příznivá ekonomická prosperita přímo odráží fakt, že tyto země vynakládají na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání značné množství prostředků (někdy dokonce relativní porovnání objemu těchto výdajů převyšuje aktuální vývoj ekonomické vyspělosti); v případě jiné skupiny zemí je ekonomické prosperity dosahováno i přesto, že relativní objem výdajů na výzkum, vývoj, inovace a vzdělání se může zdát být nedostatečný. JAK SI STOJÍ ČESKÁ REPUBLIKA V obecnějším vyjádření nicméně alespoň současné porovnání poměrně jasně ukazuje, že celá řada z nejbohatších evropských i světových ekonomik vykazuje nejvyšší hodnotu znalostní intenzity HDP a naopak relativně chudší země (například v rámci OECD; do porovnání nejsou zahrnuty absolutně chudé země, v nichž většinou jsou tyto typy výdajů zcela extrémně nízké) vykazují nižší hodnoty ukazatele znalostní intenzity. Zajímavé jsou pak i odlišné poměry mezi výdaji na výzkum a vývoj a na vzdělávání v jednotlivých zemích. Žebříčku znalostní intenzity v evropském kontextu vévodí severské země (Švédsko 11,4% HDP, vzdělávání 7,6%, výzkum a vývoj 3,8%, což je vůbec nejvíce na světě mezi srovnávanými zeměmi; Dánsko 11,2%, vzdělávání 8,8% - vůbec nejvíce na světě, výzkum a vývoj 2,4%; Island 11,1%, vzdělávání 8,3%, výzkum a vývoj 2,8%). Vysoké hodnoty v Evropě vykazují rovněž Finsko (10,1%), Švýcarsko (9,5%), Francie (8,5%), Slovinsko (8,4%), Rakousko (8,3%), Belgie (8,2%), Německo (8,0%) či Velká Británie (8,0%). Průměr EU-27 činí 7,5%. Hodnota pro Českou republiku je 6,5%; 5,0% je určeno na vzdělávání (což je například srovnatelné s Japonskem či Německem) a 1,5% na výzkum a vývoj (srovnatelné například s Norskem, Lucemburskem či Slovinskem). Nižší hodnota než v České republice je v rámci EU vykazována v podstatné většině nových členských zemí (s výjimkou Slovinska), ale i v porovnání s řadou zemí EU-15, vůči nimž neplatí úplná korelace mezi znalostní intenzitou HDP a mírou ekonomické vyspělosti (nejmarkantnější je to v případě dvou nejbohatších zemí EU při použití ukazatele HDP na obyvatele Lucemburska a Irska, s hodnotami 5,5%, resp. 6,4%. Pod českou úrovní se nachází rovněž Španělsko (6,1%), Itálie (6,2%), Portugalsko (6,2%) a Řecko (5,0%). Aktivity spojené primárně s výzkumem a vývojem mají v souvislosti s plněním Lisabonské strategie cíl dosažení úrovně 3% HDP v roce 2010 pro EU-27 a 2,1% pro Českou republiku.z mimoevropských zemí jsou v žebříčku nejvýše Japonsko (8,1%) a USA (10,2%). Samotné výdaje na výzkum a vývoj činí v případě USA 2,7% HDP a Japonska 3,2%. Petr Zahradník, ekonom

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Petr Zahradník Centrum ekonomických studií a EU Office České spořitelny www.cesvsem.cz Smilovice 6. června

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Bílá kniha terciárního vzdělávání

Bílá kniha terciárního vzdělávání Bílá kniha terciárního vzdělávání Potřebujeme novou Bílou knihu? 18. 9. 2007 Aleš Vlk Potřebujeme novou BK? Potřebujeme nějaké změny v terciárním vzdělávání? PROČ? Plní terciární vzdělávání v ČR své základní

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE I. Úvod Regionální politika Evropské unie je koncipovaná jako tzv. komunitární (koordinovaná) politika. To znamená, že realizace samotné regionální politiky

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise

Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise Synergie mezi Operačními programy z pohledu Evropské komise Evropská Komise Generální ředitelství pro Regionální politiku jednotka Česká republika denisa.perrin@ec.europa.eu Proč synergie? Proč synergie?

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY 1. Co je Singapore? - stát s 4,5 mil obyvatel (v roce 2001 měl podobné HDP jako ČR) - infrastrukturní - vzdělanostní - průmyslový - multikulturní HUB GLOBÁLNÍ

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více