RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA"

Transkript

1 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

2

3 INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, , Šumperk za přispění města Lanškroun ročenku přupravili: Mgr. Miloš Krejčí, Helena Marešová, redakce JENA Šumperk (autoři uvedeni u jednotlivých příspěvků) ; , Foto: Muzeum Lanškroun, MěÚ Lanškroun, Jesenické nakladatelství

4 OBSAH HISTORIE LANŠKROUNA HERALDIKA LANŠKROUNSKA HÁDANKY TURISTICKÉ DESTINACE JAZYKOLAMY POVĚST STOP NÁSILÍ NA SENIORECH TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ JITŘENKA ABECEDNÍ SEZNAM JMEN PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ NA ROK 2014 KALENDÁŘ 2014 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NAUČNÉ STEZKY MORAVSKÁ SÁZAVA TIP NA VÝLET SKAUTING V LANŠKROUNĚ LANŠKROUN A PIVO DOVOLENÁ V EGYPTĚ

5 HISTORIE LANŠKROUNA Město Lanškroun (historicky Landeskrone -> Zemská koruna bylo založeno v 2. polovině 13. století v souvislosti s královskou kolonizační činností jako hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanšperského panství. Mezi nejvýznamnější kolonizátory patřili Heřman z Ostěchu, Oldřich z Drnholce a Přemysl Otakar II. Město má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím, uprostřed něhož stojí renesanční radnice ( ). První dochovaná písemná zmínka o Lanškrouně pochází z roku 1285, kdy jej od českého krále Václava II. převzal Záviš z Falkenštějna. Od roku 1304 byl Lanškroun součástí majetku Zbraslavského kláštera, později litomyšlského biskupství. Roku 1371 Petr Jelito, litomyšlský biskup a rodák z Dolního Třešňovce u Lanškrouna, založil ve městě augustiniánský klášter, který byl v období renesance přestavěn na zámek v renesančním slohu. Po husitských válkách v 15. století získali Lanškroun Kostkové z Postupic. Od roku 1507 městu vládli Pernštejnové s výjimkou třinácti let, kdy město spravovali páni z Boskovic. Za vlády pánů z Postupic a poté Pernštejnů získal Lanškroun řadu významných privilegií, např. již v roce 1464 právo konat trh na den sv. Urbana a na sv. Matouše, dále právo vybírat mýto u bran, v roce 1507 dostali měšťané právo odúmrti, v roce 1514 došlo k rozšíření tržního práva na 2 dny v týdnu (úterý a sobota), v roce 1568 bylo městu potvrzeno právo várečné. V době třicetileté války bylo město poničeno švédskými a císařskými vojsky. Po ní do Lanškrouna přicházeli němečtí osadníci, kteří zde prosadili německou správu. Od roku 1683 je městská kniha psána německy. V polovině 17. století vrcholí vědecká činnost nejvýznamnějšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, astronoma, lékaře a filozofa, rektora Karlovy Univerzity a zakladatele spektrografie Jana Marka Marci ( ), po němž je pojmenováno nejen hlavní náměstí Lanškrouna, ale i kráter na odvrácené straně Měsíce. 3

6 Koncem 18. století bylo město vyhlášeno městem municipálním. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu, až do roku 1960 bylo okresním městem. Postupem času docházelo k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města. Na přelomu 17. a 18. století byla dokončena stavba knížecího pivovaru. V 70. letech 19. století se rozvíjí hospodářská činnost - vzniká tabáková továrna ( ), Pam a Co, na výrobu textilních dutinek, mrazírny Jana Riesse, zlatnická firma Ed. Langera, firma Stodolowski, která se zabývala výrobou plyšových přikrývek, koberců, potahových látek aj. Rozmach města dokládá stavba železniční přípojky Lanškroun - Rudoltice v Čechách k páteřní trati Čech procházející Lanškrounskem. V roce 1885 vypukla ve městě cholera, která postihla celé město i jeho blízké okolí. Na choleru zemřelo během 3 měsíců 256 lidí. V 2. polovině 19. století vznikají centra vzdělanosti - Gymnázium a Střední odborná tkalcovská škola, dochází k výraznému vzestupu německého nacionalismu. Po vzniku ČSR odmítli uznat československou vládu, a tak byla vytvořena německá národní rada, která se hlásila k tzv. Deutsch-böhmen. Teprve po zásahu vojenského oddílu z Vysokého Mýta v listopadu 1918 byl Lanškroun donucen uznat svrchovanost nového státu, ale k nacionalistickým vystoupením proti novému státu docházelo ve městě ještě na jaře Postupně se nacionální vášně zklidnily a v průběhu 20. let došlo k vzrůstu vlivu českého obyvatelstva ve městě a byla zde zřízena i česká měšťanská škola. V 30. letech 19. století byl zřízen Okresní úřad. Prostory pro činnosti Okresního úřadu byly získány přestavbou a rekonstrukcí bývalého městského pivovaru. Po Mnichovu 1938 byl Lanškroun připojen k Německu, více jak Čechů uprchlo za hranice, započalo se zatýkáním antifašistů, měnil se i charakter továren a průmyslu v nich soustředěných. Většina z nich byla začleněna do německého zbrojního průmyslu. Významné je umístění firmy Siemens. Jejím sídlem se stala bývalá továrna tabákových produktů. Období odtržení Lanškrouna od Československa skončilo 9. května 1945, kdy město obsadily oddíly Rudé armády. Poválečný odsun Němců z Lanškrouna byl dokončen město se stalo české. Po roce 1945 se Lanškroun vyvíjel jako okresní správní město. Poválečný odsun Němců z Lanškrouna byl dokončen město se stalo české. Po roce 1945 se Lanškroun vyvíjel jako okresní správní město. Okresní národní výbor vzniklý v revolučních dnech května 1945 byl záhy zrušen a území lanškrounského okresu podřízeno nově vzniklému okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí. V lednu 1947 byl ONV v Lanškrouně obnoven a existoval až do roku Při tehdejší reorganizaci územního uspořádání byl okres v Lanškrouně opět zrušen a Lanškrounsko připojeno k okresu Ústí nad Orlicí. Město Lanškroun se stalo r pověřenou obcí s rozšířenou působností pro 21 obcí: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Lanškroun je se svými téměř obyvateli v současnosti dynamickým průmyslovým městem, městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol a důležitých kulturních institucí. 4

7 Fotodokumentace: Muzeum Lanškroun Stručná historie Lanškrouna [online] [cit. 2013]. Dostupné z: historie/strucna-historie/ 5

8 HERALDIKA LANŠKROUNSKA Znak Na červeném damaskovaném štítu zlatá listová královská koruna s bělovými drahokamy a červeným vyložením. Podle některých nedoložených zpráv byl znak městu udělen na přímluvu Vojtěcha z Pernštejna králem Ferdinandem I. Ale žádná listina o udělení ale není dochována. Znamení bylo do znaku převzato z pečeti. Vyobrazení znaku najdeme již na začátku druhé poloviny 16. století, kdy je umístěno na renesančním štítu v typáři pečeti z roku Toto je původní a nejsprávnější podoba znaku. Barevné vyobrazení znaku je poprvé doloženo na kartuši z roku 1659, která je umístěna v místním kostele. Vlajka List s třemi vodorovnými pruhy - žlutým, červeným a žlutým v poměru 1:2:1. Ve středu červeného pruhu žlutá koruna o šířce jedné třetiny délky listu. Poměr šířky listu k jeho délce je 2:3. Vlajka byla městu udělena rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z po předchozím schválení heraldickou komisí ( ). Podoba vychází ze znaku města a jejím autorem je Ing. Jan Šebrle. Při zpracování návrhu vycházel zejména z praporu mužského pěveckého spolku z roku vlajka znak 6

9 Pečeti Městská pečeť byla používána brzy po založení. Její otisk je doložen již na konci 14. století roku Má kulatý tvar a obsahuje na gotickém štítu liliovitou korunu o třech listech. Po obvodu má latinský majuskulní nápis: SIGILLVUM. CIVIVM. DE. LANTZCHRON. Dnes je v Moravském zemském archivu v Brně v archivním fondu Augustiniáni Olomouc. V roce 1561 si město pořídilo nový velký stříbrný typář kulatého tvaru o průměru 59 mm ohraničený provazcem. V pečetním poli vyplněném damaskováním má renesanční (polský) štít také zdobený damaskováním, uprostřed korunu zdobenou třemi většími a dvěma menšími liliovitými výběžky. Po obvodu je drobnou ozdobou uvozený latinský majuskulní opis: SIGILLVM. MAIVS. CIVITATIS. LANDSKRONAE. Typář pečeti je dnes uložen v Městském muzeu v Lanškrouně. Později v roce 1580 císař Rudolf II. na přímluvu Vratislava z Pernštejna povolil městu pečetit červeným voskem. Později v roce 1580 císař Rudolf II. na přímluvu Vratislava z Pernštejna povolil městu pečetit červeným voskem. Z té doby (z roku 1585) je dochován otisk menší pečeti kulatého tvaru o průměru 32 mm. Je ohraničena provazcem a v pečetním poli vymezeném také provazcem obsahuje renesanční štít s korunou zdobenou třemi listovými výběžky, z nichž střední je v podobě kříže. Po obvodu má křížkem uvozený latinský majuskulní opis: + SIGILLVM. MIN. CIVITATIS. LANCZKRONAE. Otisk byl použit ještě v roce Další nový typář si město pořídilo v roce 1789, kdy město žádalo Aloise Josefa, panujícího knížete z Lichtenštejna, o povýšení Lanškrouna na municipální město. Nejspíše pořízeno právě pro tuto příležitost. Jeho otisk je prozatím znám jen z Eichlerovy sbírky z roku Na dokumentech se ho prozatím nepodařilo nalézt. Má kulatý tvar ohraničený provazcem o průměru 35 mm. V pečetním poli ohraničeném také provazcem obsahuje rakouskou císařskou korunu. Po obvodu má hvězdičkou uvozený latinský majuskulní opis: SIGILLUM CIVITATIS LANDSCRONENSIS. 7

10 Další pečeť byla pořízena v roce Její otisk pocházející z roku 1834 je však prozatím doložen také jen v Eichlerové sbírce. Má oválný tvar o šířce 27 mm a výšce 29 mm. Je ohraničena provazcem a vodorovně šrafované pečetní pole linkou. Obsahuje anglický štít, na něm stylizovanou císařskou korunu, pod ní letopočet Po obvodu má německý majuskulní opis: STADT LANDSKRONER MAGISTRATS SIGILL. Nedlouho nato v roce 1823 si město pořídilo k potvrzování značně rozrostlé písemné produkce kovové kulaté razítko o průměru 29 mm. Obsahuje v neohraničeném razítkovém poli vyplněném svislým šrafováním (dle heraldické symboliky se jedná o vyjádření červené barvy) anglický štít se stylizovanou císařskou korunou. Pod ní je letopočet Po obvodu má německý majuskulní opis: STA- DT LANDSKRONER MAGISTRATS SIGILL. V této podobě bylo užíváno až do poloviny 30. let 19. století. Později až do roku 1851 ve stejné podobě, jen letopočet pod korunou byl odstraněn. Na začátku 30. let 19. století bylo pořízeno další kovové (mosazné) razítko, tentokrát oválného tvaru o šířce 29 mm a výšce 35 mm. Je ohraničeno dvoulinkou a pečetní pole provazcem, na něm je císařská koruna. Po obvodu má německý majuskulní opis: LANDSKRÖNER MAGISTRATS SIGILL. Jeho použití je doloženo ještě v roce Typář tohoto razítka je dnes uložen v Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. Vedle tohoto typáře je ve výše uvedeném archivu dochován další mosazný typář o průměru 27 mm, pocházející zřejmě z první poloviny 19. století. Obsahuje v pečetním poli ohraničeném linkou barokní štít a na něm korunu s listovými výběžky. Po obvodu má německý majuskulní opis:. MARKTKOMMISSARIAT. LANDSKRON. Městské znamení (korunu s listovými výběžky) najdeme také na typáři ocelové pečeti Národní gardy, který pochází z roku Má kulatý tvar o průměru 34 mm a vedle již zmíněné koruny obsahuje po obvodu německý majuskulní opis: STADT LANDSKRONER NATIONAL GARDE COMMANDO. Je uložen v Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí. Lanškroun [online]. 2010, 2013 [cit ]. Dostupné z: Lan%C5%A1kroun 8 Znak a vlajka [online] [cit. 2013]. Dostupné z: -vlajka/

11 HÁDANKY Kdo to ráno první vstává? Kdo nám říká, už je čas? Na plotě se načechrává, volá, Vstávat! Vítám Vás! Kdo nás vítá, každé ráno? Oznamuje nový den? Ještě máme rozestláno, už musíme z peřin ven. Ve stodole něco píská, co by to tak mohlo být? Když Tě vidí, rychle běží, do sena se musí skrýt. Trochu zrní, kousek sýra, tím ji můžeš pohostit. Když je ve zdi malá díra, nemůžeš ji zastavit. Když se setmí, krásně svítí, tiše pluje po nebi, někdy je ho jenom půlka, jindy koule nad zemí. Odráží se nad hladinou, čirou, jako zrcadlo, co myslíte, že to bude? Koho už to napadlo? Kulaté a celé žluté, sluníčko to ale není! Kdo ví, děti, co to bude? Tmavý kout moc neocení. Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách a těm kdo ji svlečou, slzy z očí tečou. Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. hovím si v mechu, v lesícčku (hřib, houba) (cibule) (slunečnice) (ježek) (podzim) (vítr) (měsíc) (myška) (kohout) Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? Kabátek má pichlavý, schovává se do trávy. Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá saně, přece nikdy neustane. Skáče, skáče, do stěny hlavou bije, ale nezapláče. Divné zvíře vidím v díře, na hlavě růžky a v ruko nůžky. Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka. Černý nosí fráček, žlutý má zobáček. Já jsem letec, a když mohu, vyletím si na oblohu, vysoko až do oblak. Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně. Dlouhý zoban, klapy, klap, ten se hodí k lovu žab. (čáp) (drak) (kos) (rak) (míč) (čas) Hádanky pro děti s řešením [online] [cit. 2013]. Dostupné z: -hlavolamy--strong-hadanky-pro-deti-strong 9

12 TURISTICKÉ DESTINACE Muzeum řemesel Letohrad Otevřeno: v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku Je největším muzeem svého druhu v ČR, více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z let mezi roky 1840 a Prezentuje jak známé profese, tak také práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními karty a sto let stará školní třída s ukázkami národních krojů. Najdete zde také různá historická vozidla a stylovou Restauraci Nový dvůr. V roce 2009 se uskutečnila Soutěž Cen Kudy z nudy uspořádala agentura Czech Tourism pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR, ve které získalo Muzeum řemesel Letohrad 1. místo jako nejlepší turistický cíl celých Východních Čech. Historie Nového dvora Původní dřevěná budova (sýpka se sklepením a studnou) zde stála již před rokem 1554, kdy zde byl zrušen původní hospodářský dvůr. Na jeho místě mělo totiž vyrůst nové šlechtické sídlo. Tak vznikl název Nový Dvůr. Přestavba v barokním stylu byla dokončena roku Postupně byly přistavovány další a další budovy, které dvůr po obvodu uzavřely. Roku 1996 sýpku odkoupili Drahomíra a Pavel Taclovi. Rok na to zahájili postupnou rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum Nový dvůr. Již v roce 1999 zde byla otevřena restaurace AZYL se zahradní restaurací na terase a salonkem ve sklepě. O rok později na mezinárodní den muzeí byla otevřena dvě patra expozice muzea, jež bylo za dva roky rozšířeno o další patro. Od roku 2001 zde funguje stylová dvoupatrová Restaurace Nový dvůr. Rozšíření o novou expozici se Muzeum dočkalo roku Ve Vozovně můžete vidět exponáty jako historické povozy, pohřební vůz, historickou techniku, veterány, saně či Tatru 57A. Za zmínku určitě stojí i místnost, v níž je umístěna školní třída vybavena stoletými pomůckami. Se školou do muzea Muzeum řemesel Letohrad pořádá pro základní školy i školky speciálně připravené interaktivní programy Už vím jak na to! Které vedou děti k odpovědím na otázky jak se co dělá a také k úctě k řemeslu. Mimo bádání a možnost zkusit si některé věci a činnosti vyplňuje pracovní listy, které mu pomohou jak urovnat si, tak uchovat si nabyté informace. Ohlas na návštěvu: Jsme malotřídní škola a školka z obce Olešnice u Červeného Kostelce. Při výběru letošního školního výletu jsme dali na doporučení naší paní ředitelky, která před několika lety navštívila Muzeum řemesel v Letohradu, kde součástí byla i expozice zvířat České republiky. A tak jsme výlet do Muzea řemesel objednali, i když jsme se dozvěděli, že expozice zvířat byla přesunuta do tvrze Orlice. 10

13 V muzeu řemesel se nám líbilo. Využili jsme program pro malé děti. Jsme rádi, když se něco nového můžeme dozvědět a poznat. Pohádku o krtečkovi známe, i zvířátka, která při výrobě látky a kalhot pomáhala krtečkovi, ale v muzeu jsme viděli i skutečné stroje a nástroje pro jejich výrobu. Také jsme si přiblížili práci pekařů. Nejvíce jsme však ocenili návštěvu tvrze Orlice, kam jsme se potom přesunuli. Je zde stálá expozice asi 100 zvířat z České republiky pod názvem Kouzelný les. Děti zde měly možnost vidět zvířata, ptáky, ryby. Plnily zajímavé úkoly, hledaly zvířata, poznávaly stopy zvířat, listy stromů, skládaly skládačky, přiřazovaly, co do lesa patří a nepatří anebo jen tak si mohly sednout a posedět v posedu a to všechno hemžení pozorovat. Místo je tu nádherné. V okolí tvrze je nádherná příroda, voliéry s výrem a nosálem Kristýnkou. Hlavně je tu báječné zázemí a to za každého počasí. Můžete zde posedět a v klidu se nasvačit. Pro děti tady mají super atrakce (houpačky, pavoučí síť, skluzavku a lanovku). Musím říci, že se nám výlet vydařil a hlavně se dětem líbil. Jsme rádi, že taková místa jsou a v budoucnu sem určitě zase někdy zavítáme. Díky a zase někdy na shledanou. Zdeňka Burešová - vychovatelka školní družiny v Olešnici Řemeslnická sobota Již tradiční akce konaná v areálu Muzea řemesel v Letohradě a na louce pod sýpkou. Letos se uskuteční od do hodin. Bude zde jedinečná možnost vidět řemeslnou práci, jako třeba kování koně, výrobu šindele, předení, tkaní, řezání na cylindrické pile, soustružení, broušení skla, výrobu kartáčů, pletení košů, ale také kovotlačitele, kováře, řezbáře a další. Program počítá samozřejmě i s dětmi a jim přizpůsobeným aktivitám jakými je třeba historický kolotoč, různá zvířata včetně koní, čertovská kovárna či výroba keramiky. Nebude chybět ani kulturní program ani živá muzika. V roce 2013 proběhla řemeslnická sobota ve znamení páry. Návštěvník zde našel více než sto třicet stánků a další řemeslníky v expozicích. Ze Svojanova a z Poličky přijely parní stříkačky. Také obří silniční parní válec a nákladní automobil vzbuzovali úžas. Lidé se výborně bavili ve školní třídě, ačkoli učitel měl tři nové rákosky, zaujali samozřejmě i koně a čertovští kováři. Akce se zúčastnil i Český rozhlas 2, který si Řemeslnickou sobotu zařadil do celoročního seznamu výletů s dvojkou. Celý den probíhal kulturní program o který se postarali dechová Harmonie Letohrad, folklorní soubor z Lukavice Česká beseda, folklorní kapela Věneband, silák Franta, kejklíř Křupala a další. Muzeum řemesel Letohrad [online] [cit ]. Dostupné z: 11

14 JAZYKOLAMY Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. Řehoř Řehořovic řeže řeřichu. Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. Petře, nepepři pepřem toho vepře. Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatepetlovanější Popokatepetl. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Dolar, libra, rubl. Lolita dělá jelita. Jelita ta jsou elita. Elita mezi jelity, to jsou ta jelita Lolity! Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila přeskočila. Cyril vyryl celý celer pro Cyriliku. Copak si to šuškáte v květináči muškáte? Šuškáte do ouška mouše, že vás stále něco kouše. Ve spíži špíz spí. Od poklopu ku poklopu kyklop koulí koulí. 12 Jazykolamy [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

15 POVĚST Pověst o vrchním direktoru Riedrovi Za času roboty býval vrchní ředitel panství a zástupce vrchnosti nejobávanější osobností. Každý týden dával v lanškrounském zámku všem rychtářům rozkazy, rovnal spory, ukládal tresty, přijímal žádosti nebo jiná podání. Na projížďkách panstvím býval všude vítán s největšími poctami. S každým jednal bez okolků a bezohledně. Ať to byl nejbohatší nebo nejváženější rychtář, dal ho předvést drábem, zavřít do šatlavy, přivázat na lavici a vysázet mu deset, pětadvacet ran lískovkou, mnohdy pro nic za nic, z pouhé svévole. Jan Rieder byl nelidský vrchní. Poddané, zvlášť české národnosti, nepovažoval za lidi, zacházel s nimi hůř než s hovady. Poněmčoval české obce. U knížete byl velice oblíben pro dobré řízení panství, neboť za něho byly ze všeho vydatné příjmy. Byl ctižádostivý, miloval nádheru a domníval se, že za své dobré služby bude hoden kavalírské odměny. Proto jednou požádal knížete, aby mu dovolil na vrchu u Rudoltic postavit letohrádek. Odůvodňoval to nedostatkem místa v lanškrounském zámku a malou vyhlídkou. Z Rudoltického vrchu se přehlédne velká část panství s mnoha vesnicemi a tím by měl poddané stále na očích. Kníže sídlil ve Vídni, jen málokdy se přijel podívat na panství. Bylo mu lhostejné, co si Rieder postaví, proto svolil. Pro vrchního to byla vítaná příležitost potrápit poddané. Místo letohrádku stavěl nádherný dvou až třípatrový palác. To byla robota! Poddaní svými potahy sváželi dříví, kámen, cihly, vápno a z maletínských lomů těžké kvádry. Za tehdejších nesjízdných cest to nebyla žádná maličkost! Za nepatrné zameškání, za slůvko stesku byl každý hned nemilosrdně ztrestán. Ale i přes všechno hemžení a spěch pokračovala stavba pomalu. Zdi pukaly, trhaly se a bortily. Nikdo nevěděl, čím to je. Až knížecí myslivec, kterého se Rieder taky zeptal, mu poradil do každého rohu stavby zazdít člověka zaživa. Vrchní hned této ďábelské rady uposlechl. Opil dělníky opojnými nápoji a čtyři zpité dal do zdí zazdít. Opravdu, zdi stály pevně, už se netrhaly. Konečně byl zámek dostavěn. Ale jednou v noci, kdo ví, jak se to jen stalo, zámek náhle shořel. Sotva ho znovu vybudovali, vyhořel podruhé. Stavitel odmítl stavět. Vrchnímu nezbývalo nic jiného než povolat jiného odborníka z daleké Itálie. Ten nemohl sehnat žádné dělníky z okolí, protože se všichni obávali neštěstí. Žádné dělníky nesjednal ani v Ústí. Když jel takhle s nepořízenou zpátky do Lanškrouna, stavil se ve Skuhrově v krčmě na posilněnou. O svých nesnázích vypravoval krčmáři. Hostinský o žádné dobré radě nevěděl. V tom se otevřely dveře a do šenkovny vešel myslivec podivného vzhledu. Přisedl si k nim a naslouchal jejich řečem. Když hostinský odešel natočit piva, myslivec si přisedl blíže k staviteli a nabídl se, že by mu pomohl, sehnal by tolik lidí, kolik by chtěl. Do kuropění třetího dne, že by byl zámek hotov. Jediným problémem byl zápis podepsaný vlastní krví. Avšak Ital dlouho neváhal a podepsal. Zástavou dal myslivec, pro případ nedodržení smlouvy, Italovi sáček plný dukátů a náhle zmizel, ani korbílku se nedotkl. Staviteli byl myslivec nápadný hned, jak vstoupil, ale ve svých nesnázích si ho pořádně ani neprohlédl. Teprve když zmizel, znovu uvažoval a sám sebe se ptal: Kdo to asi mohl být? Ptal se i hostinského. Ten se však pokřižoval a s hrůzou pravil: Nešťastníku, nevšiml jste si, že má koňskou nohu? A vy jste se mu zapsal krví! 13

16 Ital celý vyděšený vstal a rychle ujížděl do Lanškrouna. Zatloukl na vrata kláštera Augustiniánů a vypověděl opatovi svoji příhodu. Opat mu uložil pokání třídenní modlitby, aby se ďáblovo dílo zhatilo. Ital vše úzkostlivě vykonal. Třetí den ráno spěchal na vrch, aby se podíval, co čerti mají už uděláno, ale doposud bylo vše netknuto. Najednou se rozezvučel děsivý rachot, hluk a šum. Stavitel uviděl množství černých postav, jak snášejí obrovské balvany. Ve své úzkosti poklekl a prosil úpěnlivě Boha, aby dílo čertů překazil. Jeho prosby byly vyslyšeny. Čerti letěli už s posledními balvany, když v tu chvíli zakokrhal v Rudolticích kohout, jako tenkrát na lanšperském hradu, když se stavěl s ďábelskou pomocí vznosný most mezi lanšperským a žampašským sídlem. Naráz spadly balvany na zem, jen to zahučelo vzduchem a země se zatřásla. Rozházely se podél Třebovských stěn. Černé obludy zmizely, jakoby je odfoukl. Ital byl vysvobozen. Hluboce si vydechl. Přetržený zápis mu spadl k nohám a sáček s dukáty zmizel. Robotou zámek vystavět nešlo a nezbývalo nic jiného než se pustit do díla. Zámek byl nádherný. Na nádvoří byla ve výši říms zřízena nádrž pro ryby, do které se sváděla voda z polních i lesních studánek a pramenů. Když kníže zavítal na panství a spatřil na kopci nádherný zámek, ptal se, komu patří, kdo ho postavil. Lidé řekli, že je vrchního a dodávali, jaká nádhera je ukryta uvnitř. Tu se milostivá vrchnost rozhněvala, že ji vrchní chce přenechat a rozkázal ten zámek rozházet, až na jeden roh, a materiál z něho odvážet na stavbu ústeckého kostela. Konečně došlo i na Riedra. Roznemohl se. Povídalo se, že už z toho nevyjde. Jednoho dne, za jeho nemoci, jeli českotřebovští vozkové pro pivo do Lanškrouna podle tehdejší povinnosti. Když přijeli za Skuhrov, potkali vrchního Riedra. Jel v kočáře do Ústí. Vozkové se divili, co že bylo řečí, jak s ním je zle a on zdráv jede na vizitu. Když přijížděli k Lanškrounu, slyšeli zvonit hodinku. Kdo to umřel? ptali se. Vrchní, zněla odpověď. Vozkové se na sebe udiveně dívali, ale neříkali nic ze strachu, kdyby to nebyla náhodou pravda. Ale pravda to byla! To už potkali nebožtíkova ducha. Rieder nepřál svým poddaným pokoje ani po smrti. Sotva zemřel, už je strašil. Když přijížděli k Lanškrounu, slyšeli zvonit hodinku. Kdo to umřel? ptali se. Vrchní, zněla odpověď. Vozkové se na sebe udiveně dívali, ale neříkali nic ze strachu, kdyby to nebyla náhodou pravda. Ale pravda to byla! To už potkali nebožtíkova ducha. Rieder nepřál svým poddaným pokoje ani po smrti. Sotva zemřel, už je strašil. Pochovali ho se vší slávou a utajenou radostí. Hned první noc po pohřbu učinil vizitu ve všech místech celého panství. Pak se ukazoval střídavě jednou v té, podruhé v oné vesnici, každou noc jinde. V Lanškrouně řádil nejhůř. Buď jezdil v kočáře po městě, nebo šramotil kolem kostela a zámku. Někdy se vyhoupl na nějaký zámecký topol a houpal se na něm. Při tom svítil děsivě očima a vyl, ale nikomu neublížil, protože nad nikým neměl moc. Právě to ho trápilo nejvíc za živa všemocný, po smrti bezmocný. Aby od něho měli lidé pokoj, požádali kněze, aby ho zažehnal. Kněz přišel s kostelníkem, modlil se, kropil svěcenou vodou, kadil kadidlem v zámku, kolem zámku i po městě, ale bohužel nic nepomáhalo. Povolali tedy zaklínače, až od pruských hranic. Zaklínač skutečně přijel. Číhal, kde se strašidlo ukáže. Jakmile se objevilo, začal zaříkávat a zaklínat, až ho zkrotil tak, že poslechl a udělal to, co mu poručil. Čaroděj měl připravenou lahvičku, kterou otevřel a Riedrovi poručil, aby do ní vlezl. Nechtělo se mu, protože byl zvyklý jen a jen rozkazovat, kroutil sebou, ošíval se, ale kouzelník byl silnější. Rieder se vtáhl do lahvičky, zaklínač zadělal zátku, ovázal a lahvičku si schoval do své mošny. 14

17 Vydal se do Krkonoš, tam vysoko ji chtěl vhodit do horské tůně. Riedrovi se z panství nechtělo. Cestou kňučel a zaklínače žádal, aby ho dal pod Lanšperkem pod most. Ale čaroděj se nenechal přemluvit. Asi v polovině cesty zůstal u jednoho chalupníka ve vsi na noc. Mošnu si dal na lavici a poprosil domácí, aby se k ní ani nepřibližovali a nedotýkali se jí, že si jenom někam dojde. Šel si pro tabák, ale dlouho se nevracel. Domácímu chlapci to nedalo, rád by se dozvěděl, co v té torbě vězí. Díval se po ostatních, a když viděl, že si ho nikdo nevšímá, přikradl se k mošně, ohmatával ji, rozepnul a vstrčil dovnitř ruku. Rychle ji zase vytáhl a odskočil. Uvnitř se něco hnulo. Chlapec hnul s lahvičkou, zátka povolila a Rieder se soukal hrdlem ven. Torba se nadýmala a domácí byli velmi zděšení, neboť nevěděli zda mají utéci, nebo torbu vyhodit oknem. V tom se rozlétly dveře a přiběhl zaklínač. Popadl hůl a za bušení do torby mumlal jakási prazvláštní slova. Torba splaskla. Rieder byl opět pod zátkou. Ráno čaroděj spěchal dál, až se šťastně dostal do Krkonoš. Lahvičku obtěžkal velkým kamenem a hodil ji do horské tůně. Pověst o vrchním direktoru Riedrovi. Nový zámek [online] [cit ]. Dostupné z: 15

18 STOP NÁSILÍ NA SENIORECH Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání, násilí!!! Domácí násilí na seniorech je mnohem závažnějším a častějším jevem, než se většina lidí domnívá. Je to opakované násilí mezi osobami žijícími ve společné domácnosti. V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého z nich pak týrá vlastní rodina. Mezi násilí se řadí: bití, odpírání jídla, nadávky, urážky, ponižování, přisvojování důchodu, omezování kontaktů s okolím atd. Před násilím nesmíme zavírat oči. Nejste v tom sami a pamatujte: Mlčení Vás neochrání. První krok je těžký, ale pokud nic neuděláte, násilí samo nepřestane. Kam se obrátit o pomoc: Senior telefon, bezplatná nepřetržitá linka Bílý kruh bezpečí, o.s. pobočka Pardubice Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Pardubice Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Policie ČR 158 Městská policie

19 TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné vydává místní legendy z Podesní, od Šumperka až po Vřesovou Studánku. Jedná se o 12 pověstí z různých pramenů (G. Mikusch, M. Zapletal, sestry Rotterovy), z nichž některé ještě nebyly publikovány v češtině. Spoluorganizátorem a iniciátorem projektu je Městská knihovna Šumperk. Knížka zmiňuje obce v Podesní a ke každé se váže vždy: báchorka, básnička, text o historických památkách té které vsi, náhled nejbližších zajímavostí, stručný obsah báchorky v němčině a Dětský koutek nad Desnou neboli kreslený hlavolam pro děti. Ozdobou knížky jsou neopakovatelné obrázky Petra Válka, který je také autorem mapy, kde najdete celé údolí Desné s označenými místy legend. Není to odborná publikace, i když jsme se snažili o přesnost údajů. Je to knížka pro poutníky. Báchorky jsou napsány podle místních pověstí, základem je příběh původní legendy, jenž je zasazený do historických regionálních kulis a hlavně do skutečného místa, kde se odehrává. Navíc jsou jen jména těch hrdinů, kteří žádná neměli. A také to, co asi viděli a cítili - dodnes o tom zpívá vítr na hřebenech i v podhůří Jeseníků. Cílem vydání knížky je seznámit současné obyvatele a návštěvníky Jeseníků s legendami, které si místní lidé předávali z generace na generaci, a jsou součástí genia loci této krajiny. Také z důvodu zpřetrhané kontinuity osídlení chceme nalézat ony kořeny, kterými byli původní obyvatelé spjati s jesenickým podhůřím. Vždyť právě dávné příběhy mohou být pramenem nejen ztraceného poznání, ale i pramenem naší lásky k místu, kde jsme doma. Co s přehledem nás uzdraví? Co zachrání nás znova? Na horách nebe modravý a voda křišťálová o zázracích Vřesovky i jiných podivuhodnostech Jeseníků vyprávějí nově uchopené staré pověsti TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ vydané občanským sdružením OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ (www.vresovka.cz) Veselé i zadumané dávné příběhy vonící po jesenických horách, básničky krátce vtipné, kapky z historie Podesní pro zvídavé, pár zajímavostí výletníkům, kreslené hlavolamy pro děti a obrázky, co volají po vybarvování! Ilustrace P. Válek, veršíky A. Eckhardt, báchorky F. K. Černohousová, podpořeno Svazkem obcí údolí Desné. 17

20 Báchorka o vzniku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově Svou pekařovskou naději máme všichni v duši, tu těžce, jindy snadněji zevnitř do nás buší. Že vše bude dobré zase, však musíš tomu pomoci, ať v lochu či na terase, ať páni jsme, či otroci. Stalo se to (jestli se to tedy stalo) za Rakousko-Uherska, za časů vlády Františka I. Dobrého, i když doba to tenkrát příliš dobrá nebyla. To datum se učí děti ve škole dodnes: 2. prosince 1805 bitva u Slavkova. Vznešená jména: rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a císař Francie Napoleon I., ale také tisíce mrtvých a zraněných. Po porážce u Slavkova se povídalo po hospodách Markrabství moravského: Napoleon přijde a zruší robotu! Jenže Napoleon přišel, robotovalo se dál a Francouzi drancovali zemi stejně bezohledně jako poražení Prusové a Rakušáci. Od té hrozné bitvy uplynul už hodný čas, ale na Moravě se stále potulovali vojáci, od kterých se dalo čekat cokoli. Jeden z francouzských regimentů táhl na Hanušovice a oddíl s válečnou pokladnou vedla stará stezka proti proudu Račinky k Pekařovu. Legenda stroze praví, že se rychtář se synem odhodlali ke zlému činu a velitele oddílu ve spánku přepadli a zabili - snad z nepřátelství či z chtivosti po penězích. Oba ale poté tížilo svědomí a nemohli najít klid. Rychtář onemocněl a v roce 1810 odešel na pravdu boží. Jeho syn dal tehdy na svém pozemku zřídit hřbitov, ke kterému roku 1828 přibyla kaple Nanebevzetí Panny Marie. Co a proč se tehdy v Pekařově přihodilo už ale nikdo jistě nepoví, možná do toho rychtář se synem spadli takřka nevinně: Mohlo to být třeba na počátku zimy, pekařovská kotlinka už byla vybílená sněhem a malého Johanna zábly prsty u nohou. Sledoval šíp divokých husí letících pod šedým nebem a přemýšlel, jaké to asi je tam daleko na jihu. Oči mu sklouzly dolů na cestu z údolí a na ní uviděl cizí vojáky. Hned běžel s tou zprávou do vsi a byla to zpráva zlá: Francouzský hejtman si dal zavolat rychtáře: Zítra o polednách odevzdáte dva díly úrody, nebo vystřílím půlku vesnice! a kliďánko se k němu na rychtu i s pokladnou nastěhoval na noc. Ale rychtář Franz Müller věděl, byl si děsivě a nesnesitelně jistý, že to vyjde nastejno - když přijdou o zásoby, polovina dědiny se jara nedožije. A tak se možná rozhodl k tomu hroznému činu, o kterém mluví legenda, a obětoval svoji duši za životy pekařovských. 18

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

Leden 2011 / Leden 2011 /

Leden 2011 / Leden 2011 / Leden 2011 / 52. týden Leden 2011 / 1. týden 3 Pondělí Radmila 4 Úterý Diana 5 Středa Dalimil 6 Čtvrtek Tři králové 7 Pátek Vilma 1 Sobota Nový rok 2 Nedělě Karina 8 Sobota Čestmír 9 Neděle Vladan Leden

Více

Václava a Miroslav. P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel.

Václava a Miroslav.  P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel. f REKLAMA TISKÁRNA GRAFIKA Václava a Miroslav Vomáčkovi Václava a Miroslav Vomáčkovi P r a ž s k á 3 1 8 676 02 M. Budějovice Tel.: 568 420 485 Tel.: 604 285 369 vendy@vendyatelier.cz 2 Karina 9 Vladan

Více

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana.

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana. 52. týden 2010/2011 1. týden 2011 PROSINEC / LEDEN 27 Žaneta 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Státní svátek / Nový rok 2 Karina LEDEN 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír

Více

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana 2009 Pondělí 29. Prosinec Úterý 30. Prosinec Středa 31. Prosinec Čtvrtek 1. Leden Pátek 2. Leden Sobota 3. Leden Neděle 4. Leden Judita David Silvestr Státní svátek, Nový rok Karina Radmila Diana Leden

Více

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie.

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie. Prosinec Iva Blanka Svatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana Simona Lucie Lýdie Radan(a) Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar Natálie Šimon Vlasta Adam Eva Štědrý

Více

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona 2013 Leden 2013 06:58-15:07 06:58-15:08 06:58-15:09 06:58-15:10 06:58-15:11 06:58-15:13 1 2 3 4 5 6 06:57-15:14 06:57-15:15 06:57-15:16 06:56-15:17 06:56-15:19 06:55-15:20 06:55-15:21 7 8 9 10 11 12 13

Více

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita.

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita. Loučim 1 Leden 1 0 1 1 Nový rok Karina Vladan 1 Ctirad Zdeněk 0 Robin Radmila Břetislav Diana Bohdana 1 Drahoslav Vladislav Milena Miloš Dalimil Pravoslav Doubravka Zora Tři králové Edita Ilona Ingrid

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8Čestmír 2Karina 9Vladan 3Radmila 2015 2016/PROSINEC

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2016 53. týden 1. týden 28.12. Bohumila 4.1. Diana 29.12. Judita 5.1. Dalimil 30.12. David 6.1. Tři králové 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého

Více

Čtrnáctidenní kalendář 2013

Čtrnáctidenní kalendář 2013 Čtrnáctidenní kalendář 2013 1. týden 2. týden 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. LOGOTYP 24PRINT - POZITIVNÍ A Vladan 3.1. Radmila

Více

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 2010 Leden Poznámka k lednovému obrázku 1 Pá Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 6 St Tři králové 7 Čt Vilma 8 Pá Čestmír 9 So

Více

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29.

PONDĚLÍ Štěpán/2.svátek vánoční 27. PONDĚLÍ Karina 3. ÚTERÝ Žaneta 28. ÚTERÝ Radmila 4. STŘEDA Diana 5. STŘEDA Bohumila 29. 0 LEDEN 6 Štěpán/.svátek vánoční 7 Žaneta 8 Bohumila 9 Judita 0 David Silvestr Nový rok/den obnovy samostatného českého státu 5. týden LEDEN. týden Karina Radmila Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma

Více

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma

svobodné heřmanice leden 2010 pondělí pondělí Diana Bohumila úterý úterý Judita Dalimil středa středa Tři králové David čtvrtek čtvrtek Silvestr Vilma Svobodné Heřmanice 28 29 30 31 1 2 3 prosinec Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila Státní svátek Den obnovy samostatného československého státu Svobodné Heřmanice v zimě Svobodné Heřmanice

Více

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech

Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech Už 10 let pomáháme dětem po těžkých úrazech 2016 Od roku 2012 začal nadační fond rozšiřovat svou pomoc i do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Díky všem dárcům a partnerům získal nadační

Více

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy...

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní

Více

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5

LEDEN (učíme se hrou) Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 pondělí úterý středa čtvrtek pátek Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Diana 4 Dalimil 5 sobota LEDEN 2014 neděle Tři králové 6 Vilma 7 Čestmír 8 Vladan 9 Břetislav 10 Bohdana 11 Pravoslav 12 Edita 13 Radovan

Více

LEDEN

LEDEN 2016 4.1. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Diana 5.1. Dalimil 6.1. Tři králové LEDEN 2016 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. Vladan

Více

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory 2016. Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory 0 Foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY 0 Prezidentská chata Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

1.týden. prosinec/leden 31.

1.týden. prosinec/leden 31. Poznámky: Tento kalendář byl vysázen systémem L A TEX, 21. listopadu 2006, za rady děkuji Jakubovi, Tomášovi, Hrošíkovi, Honzovi a Žabákovi. 1.týden Pondělí: Silvestr 31. prosinec/leden Úterý: Nový rok

Více

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové.

LEDEN BRIGÁDA v hodin, dům ZO AVZO Výborová schůze v hodin Vojenská Policie Olomouc. úterý. Tři králové. LEDEN 2015 1 2 3 1 Nový rok Ctirad 2 17 Karina Drahoslav 3 18 Radmila Vladislav 4 19 Diana Doubravka 5 20 Dalimil Ilona 6 21 Tři králové Běla 7 22 Vilma Slavomír 8 23 Čestmír Zdeněk 9 24 BRIGÁDA v 08.00

Více

Českomoravská golfová voda

Českomoravská golfová voda Českomoravská golfová voda 207 Golf Resort KUNĚTICKÁ HORA, jamka č. 6 207 Nový rok Den obnovy samost. českého státu. 2. 3. 4. 5. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Karina

Více

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory foto Milan Drahoňovský Jizerské hory foto Milan Drahoňovský JIZERSKÉ HORY Rozhledna Královka ( m n. m.) nad Bedřichovem 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita

Více

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět učebna učebna učebna učebna učebna učebna učebna

Více

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016

Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum nad Metují KALENDÁŘ 2015-2016 Volejbalové centrum vzniklo v roce 2012 za účelem obnovení volejbalové tradice a popularizace mládežnického

Více

N O V É H R A D Y

N O V É H R A D Y NOVÉ HRADY 2016 Prosinec/Leden 28 29 30 31 1 2 3 Bohumila Judita David Silvestr Nový rok Karina Radmila 1. týden Zámek v zimě Leden 4 5 6 7 8 9 10 Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav

Více

Kalendář 2010 CZALPA ČSA

Kalendář 2010 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Miroslav Macháček LEDEN Štěpán Kolomazník ÚNOR Tomáš Kadlec BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Štěpán Kolomazník

Více

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové.

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové. 1. týden leden 2007 Náves začátkem ledna 2006 Den obnovy samostatného českého státu Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Tři králové Diana 4 Dalimil 5 Tři Králové 6 Vilma 7 Tak jsme odklízeli sníh 3. 1. 2006

Více

Kalendář 2011 CZALPA ČSA

Kalendář 2011 CZALPA ČSA Kalendář CZALPA ČSA České sdružení dopravních pilotů www.czalpacsa.cz použité fotografie: TITUL Tomáš Kadlec LEDEN Peter Pokorný ÚNOR Pavel Lainka BŘEZEN Miroslav Macháček DUBEN Peter Pokorný KVĚTEN Peter

Více

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí 2016 Vážení zákazníci, vážení přátelé, před čtyřmi lety oslavila slévárna ALFE BRNO, s. r. o., sté výročí od svého založení. V roce 1992 jsme začali znovu budovat naši slévárnu. Nestačilo však zúročit

Více

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P

Í Ř TVÁ HO O N M Á M OMOC P 2014 POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ 1leden 2014 raná péče, krizová pomoc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Komňa 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita 14 Radovan 15 Alice 16 Ctirad

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Týdenní kalendář pro rok 2014

Týdenní kalendář pro rok 2014 Týdenní kalendář pro rok 2014 30David 31Silvestr 1Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 2Karina 3Radmila 4Diana 2013/2014/PROSINEC/LEDEN/1.týden 5Dalimil 6Tři králové 7Vilma 8Čestmír 9Vladan

Více

narozeninový kalendář

narozeninový kalendář narozeninový kalendář Staré Bojkovice, Sušilova ulice 1 St. svátek - Nový rok 2 Karina 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír 9 Vladan 10 Břetislav 11 Bohdana 12 Pravoslav 13 Edita

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014 OBEC DĚTMAROVICE Kalendář do každé rodiny ..... 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové.

Leden Leden týden. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Diana. Dalimil. Tři králové. obec KNĚŽDUB Leden Den obnovy samostatného českého státu Nový rok / átní svátek 9 Karina děle 3 0 Radmila Zimní idylka na Šumárníku. týden Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan děle Břetislav

Více

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10

Leden Čt Nový rok 2 Pá Karina 3 So Radmila 4 Ne Diana 5 Po Dalimil 6 Út Tři králové 7 St Vilma 8 Čt Čestmír 9 Pá Vladan 10 Leden 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka 0 Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

1. týden. Pondělí. Pondělí. Úterý. Úterý. Středa. Středa. Čtvrtek. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle

1. týden. Pondělí. Pondělí. Úterý. Úterý. Středa. Středa. Čtvrtek. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle obec KNĚŽDUB Prosinec 2017 1. týden 2 2 28 Boží hod vánoční Štěpán Žaneta Bohumila 29 Budova obecního úřadu-rok 200 Judita 0 David děle 1 7 Silvestr Narození ně - 1. svátek vánoční 2. svátek vánoční 1

Více

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Daňový kalendář 2012. LEDEN 2012 Po Út St Čt Pá So Ne 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mt Fuji 2. 1. 2012 daň z příjmů listopad 2011 9. 1. 2012 spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

Czech Name Days České Svátky

Czech Name Days České Svátky Czech Name Days České Svátky www.czechfolks.com January (Leden) February (Únor) 1. Nový rok 1. Hynek (New Year's Day) 2. Nela, Hromnice 2. Karina 3. Blažej 3. Radmila 4. Jarmila 4. Diana 5. Dobromila 5.

Více

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE

KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE 2014-2015 KALENDÁŘ S PŘÍRUČKOU PRO OCHRANU OBYVATELSTVA V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE upravená verze bez příručky Vážení spoluobčané, Jaderná elektrárna Dukovany pracuje spolehlivě již téměř 30 let. Za tuto

Více

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář. Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Lenka Šilerová Leden 2014 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 20 21 22 23 24 25 26 2 2 2 30 31 Nový rok Karina/Vasil Radmila/Radomil

Více

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice

TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 2012 ŽDÁNICKO MIKROREGION. Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice ŽDÁNICKO MIKROREGION TÝDENNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ 0 Archlebov Dambořice Dražůvky Lovčice Násedlovice Uhřice Žarošice Ždánice Želetice PROSINEC/LEDEN 0/0 0 LEDEN 0 Štěpán. svátek vánoční Žaneta Bohumila Judita

Více

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský

ROZHLEDNY. severu Čech. Foto Milan Drahoňovský ROZHLEDNY severu Čech 0 Foto Milan Drahoňovský Štěpánka m n. m. Nový rok Drahoslav Karina Vladislav Radmila Doubravka Diana Ilona/Sebastián Dalimil Běla Tři králové Slavomír Vilma Zdeněk Čestmír Milena

Více

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

Rozvrh hodin. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek. Hodina. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Základní údaje Organizace školního roku 2017/2018 Zahájení školního

Více

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2011 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Barbados 10.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.

Více

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský

Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský Jizerské hory Foto Milan Drahoňovský 0 Vrcholové skalisko Jizery Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

y let škol 2015/2016

y let škol 2015/2016 let školy 1/1 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav pondělí Regína Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor pondělí Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita Oleg pondělí

Více

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý.

ZÁŘÍ pondělí Zahájení školního roku Pedagogická rada. úterý. středa. čtvrtek. pátek. sobota. neděle. pondělí 37. úterý. 01/01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 pondělí Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie Boris Boleslav Regína pondělí Mariana Daniela Irma Denisa Marie Lubor Radka pondělí Jolana Ludmila Naděžda Kryštof Zita

Více

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne

Leden 2010 Po Út St Čt Pá So Ne Leden 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kulusuk, Grónsko 11.1. (spotřební daň) splatnost spotřební daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

Více

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa

1 čtvrtek 2 pátek 3 sobota 4 neděle 5 pondělí 6 úterý 7 středa 8 čtvrtek Třídní schůzky 9 pátek 10 sobota 11 neděle 12 pondělí 13 úterý 14 středa 1/ 1 1 1 1 1 Linda / Samuel Adéla Bronislav Jindřiška /Rozálie pondělí Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma Denisa pondělí Marie Lubor Radka Jolana Ludmila Naděžda Kryštof pondělí Zita Oleg Matouš

Více

Hradec Králové Město na historických fotografiích

Hradec Králové Město na historických fotografiích 2 0 1 1 Hradec Králové 2010 PROSINEC / LEDEN 52. týden 27 PONDĚLÍ Žaneta 28 ÚTERÝ Bohumila 29 STŘEDA Judita 30 ČTVRTEK David 31 PÁTEK Silvestr 1 SOBOTA Nový rok 2 NEDĚLE Karina Státní svátek Den obnovy

Více

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře

KALENDÁŘ. pro vinohradníky a vinaře KALENDÁŘ pro vinohradníky a vinaře Vydal: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová, Brno, www.ukzuz.cz Vydáno za podpory společnosti CCV Informační systémy, Kopečná, Brno, www.ccv.cz Redakční

Více

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf

KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA. Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek Karina

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ OBCE NA ROK 2015 Měsíc LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Dny v týdnu Po Út St Čt Pá So Ne Týden číslo 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 16 17 18 3 19 20 22 23 24 25

Více

Chvalovice

Chvalovice 2016 Chvalovice Poznámky Plánovací kalendář 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo Pracovních Číslo Pracovních Po Út St Čt Pá So Ne týdne dnů měsíce dnů Pracovních hodin 2016 Dny v týdnu Týden Měsíc Číslo

Více

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady

Leden 2013. Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt. Nebezpečné odpady Leden 0 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona Běla Slavomír Zdeněk Milena Miloš

Více

Plánovací kalendář 2016

Plánovací kalendář 2016 ww ww ww ww ww ww ww w ww ww ww w w w w w w.t.ti.ti.ti t.t.ti ti ti ti ti ti ti.t.ti.ti t.ti.t.t ska ska ska ka ka ska ska ka ska ska ska s a ska ska sk ska ka ka ka skarna rna rna rna rna rna na na na

Více

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.

Prosinec / Leden. Po 28. Út 29. St 30. Čt 31 Silvestr. Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. Jeseníky 8 594031 500582 Prosinec / Leden 53. týden 2015/ Po 28 Bohumila Út 29 Judita St 30 David Čt 31 Silvestr Pá 1 Nový rok, Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu So 2 Karina Ne 3 Radmila

Více

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk

Turistické Podoubraví. Míla Vaněk Turistické Podoubraví Míla Vaněk leden únor březen duben Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne 1 1 2 Nela 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 Nový rok Hynek Hromnice Blažej

Více

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika.

Leden týden. Radmila Radomil. Nový rok. Karina. Diana. Tři králové. Bohdana. Vilma. Vladislav Vladislava. Ctirad. Drahoslav. Alice. Marika. . týden Leden 05 Pondělí Úterý Středa 4 Nový rok Pátek Den obnovy sam. českého státu Karina 8 9 Vilma Čestmír 3 4 Pravoslav Edita 9 0 5 6 Dalimil Kašpar, Melich., Baltazar 3 Čtvrtek 7 Sobota 3 Radmila

Více

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA

ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA ČESKÁ INSPIRACE MĚSTA PLNÁ ŽIVOTA 0 www.ceskainspirace.cz Pod poetickým názvem Česká inspirace se představuje osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička,

Více

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA.

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA. P R O S I N E C 2 0 1 5 / L E D E N 2 0 1 6 53. TÝDEN 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Nový rok Den obnovy samostatného českého státu 2 Karina 3 Radmila, Radomil socha pohanského boha Radegasta

Více

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita.

PROSINEC LEDEN. Díky vám můžeme jít dál. 2. svátek vánoční. Pondělí Štěpán. Úterý Žaneta/Melánie. Středa Bohumila. Čtvrtek Judita. PROSINEC LEDEN 6 7 8 9 0 ndělí Štěpán erý Žaneta/Melánie ředa Bohumila vrtek Judita tek David bota Silvestr děle Nový rok D. svátek vánoční átní svátek Den obnovy samostatného českého státu Díky vám můžeme

Více

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle

Beskydy. pondělí. pondělí. úterý. úterý. středa. středa. čtvrtek. čtvrtek. pátek. pátek. sobota. sobota. neděle. neděle Beskydy domov šelem 2015 Velké šelmy v Beskydech Beskydy jsou jedinou oblastí v České republice, kde se volně pohybují medvěd, vlk a rys. Pouze v případě rysa ostrovida lze populaci označit za stabilní,

Více

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf

Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Kladské pomezí Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Foto Lubomír Imlauf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový

Více

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé!

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé! KALENDÁŘ Milí přátelé! Dostává se Vám do rukou náš kalendář pro rok. Jsme rádi, že se ho díky sponzorům podařilo vydat a doufáme, že Vás bude úspěšně provázet po celý rok! Žijeme mezi vámi, někteří z nás

Více

vaše obec pro rok 2016

vaše obec pro rok 2016 vaše obec pro rok 2016 BĚHEM LEDNA HLASTE STAVY VODOMĚRŮ NA TEL. ČÍSLE 602 434 058 (MOŽNO ISMS) 1 P Nový rok Bohoslužby na Nový rok s VP a přáním starosty 2 S Karina 3 N Radmila 4 P Diana 5 Ú Dalimil 6

Více

MLADOSMOLIVECKO 2013

MLADOSMOLIVECKO 2013 MLADOSMOLIVECKO 2013 Vážení spoluobčané, je to již pátý rok, kdy pro Vás vydáváme náš obecní kalendář. První dvě vydání byla zaměřena na současnost našich obcí, další dvě vydání byla srovnáním současnosti

Více

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13

Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 13 LEDEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2014 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 St Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 So Bedřich Jak 5,13-20

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO kalendář 20 Soukromá vysoká škola ekonomická je první vysokou školou ve Znojmě. Její vznik se datuje k 31. 3. 2005. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci bakalářskému studijnímu

Více

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH

BENEFIˇ CNÍ KALENDÁˇ R 2017 VYDAL HOSPIC SV. ŠTEˇPÁNA V LITOMEˇR ˇICÍCH BENEFIČNÍ KALENDÁŘ 0 VYDAL HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Leden 0 Prosinec 0 0 0 0 0 Únor 0 0 0. svátek vánoční 0 Den obnovy samostatného českého státu Štěpán Žaneta, Melánie Bohumila Judita David Silvestr

Více

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota.

Týden Měsíc Čtvrtletí. pracovních dnů * číslo měsíce. pracovních dnů. svátků po-pá. číslo týdne. prac. dnů. čtvrtek. neděle. sobota. Obec Římov / 2017 Měsíc leden únor březen duben květen červen Týden Měsíc Čtvrtletí číslo týdne pracovních dnů svátků po-pá pracovních dnů * číslo měsíce prac. dnů svátků po-pá 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 9 10

Více

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk:

Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní poděkování za zajištění tisku Vladimírovi Distribuce: Boďa a kdo může, pomůže! Grafika, výroba: Vogi Prosinec/December

Více

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf

Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ. Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Z ADRŠPACHU K ZEMSKÉ BRÁNĚ Toulky Kladským pomezím, Orlickými horami a Podorlickem Foto Lubomír Imlauf Západ slunce nad Čenkovicemi /Orlické hory/. Foto c Lubomír Imlauf 52. týden PROSINEC 2010 / LEDEN

Více

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium

LEDEN čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN čtení žalm 2. čtení evangelium Liturgický kalendář 2013 strana 1 z 22 LEDEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium BŘEZEN 2015 1. čtení žalm 2. čtení evangelium 1 Čt Nový rok Nm 6,22-27 Zl 67 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 1 Ne Bedřich Gn 22,1-18

Více

úterý středa čtvrtek pátek sobota

úterý středa čtvrtek pátek sobota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sv. Theodorik Jaroslava sv. Ota Patricie sv. Tomáš Radomír sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská Prokop sv. Cyril a Metoděj Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Více

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu Rodinný plánovací kalendář Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 2013 Leden 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nový rok/átní svátek

Více

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A

K R A J E M N Á C H O D S K A A B R O U M O V S K A KRAJEM NÁCHODSKA A BROUMOVSKA Foto Lubomír Imlauf 1 Leden January Januar Styczeń Nový rok / Státní svátek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Karina Radmila

Více

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ

OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ OBEC HORNÍ LIBOCHOVÁ Leden Únor Březen Duben 1 1 2 3 4 5 1 9 1 14 1 2 3 4 5 2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12 3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11

Více

Jak se žilo v Žirovnici

Jak se žilo v Žirovnici Jak se žilo v Žirovnici 2014 Úvod Při zmínce o Žirovnici se všem před očima a v mysli vybaví žirovnický zámek dominanta města. Tato velmi významná památka je jistě unikátní nejenom freskovou výzdobou v

Více

Motýli, kteří vám na zelí nepůjdou

Motýli, kteří vám na zelí nepůjdou Motýli, kteří vám na zelí nepůjdou 2014 Život modráska černoskvrnného je vázaný i na mraveniště. Jeho housenky se tu vykrmí, zakuklí a v létě vylétnou motýli. Nový rok Karina Karin Radmila Diana Dalimil

Více

Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov

Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov Městys Batelov 2017 Batelov Bezděčín Lovětín Nová Ves Rácov PF 2017 Krásné a pohodově prožité dny po celý rok 2017, pevné zdraví a hodně štěstí všem spoluobčanům přejí zastupitelé Městyse Batelova a jeho

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. , mobil

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон.  , mobil 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET

POJĎTE S NÁMI NA VÝLET ZŠ NOVOSEDLICE 2015 POJĎTE S NÁMI NA VÝLET BOREČ, DUCHCOVSKÝ VIADUKT, VAŇOVSKÝ VODOPÁD, MALÁ PEVNOST TEREZÍN, KOMÁŘÍ VÍŽKA, MILEŠOVKA, GRÜNDWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ, POMNÍK PŘEMYSLA ORÁČE, MALHOSTICKÝ RYBNÍK,

Více

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. Pas Pas Passport Pass Паспорт

Jméno Meno Name Name Имя. Adresa Adresa Address Wohnort Адрес. Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон. Pas Pas Passport Pass Паспорт 0 Jméno Meno Name Name Имя Adresa Adresa Address Wohnort Адрес Telefon Telefón Telephone Telefon Телефон E-mail, mobil Krevní skupina Krvná skupina Blood group Blutgruppe Группа крови Pas Pas Passport

Více

Kreslí květy ledové, jen on umí takové. Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kreslí květy ledové, jen on umí takové. Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. HÁDANKOVÝ KALENDÁŘ 2013 ZŠ Novosedlice CHEMICKÉ POKUSY VE ŠKOLE Leden 2013 Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MIKROREGION IVANČICKO

MIKROREGION IVANČICKO MIKROREGION IVANČICKO JINÝMA OČIMA VE SPOLUPRÁCI S FOTOKLUBEM IVANČICE FotKI PF 2013 MIKROREGION IVANČICKO www.mikroregion.ivancice.cz MIKROREGION IVANČICKO zahrnuje osm obcí a tři města: Čučice, Dolní

Více

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUCHOHRDLY S DH Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly SUHOHRDLY S DH Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan řetislav ohdana Pravoslav Edita Radovan lice tirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Tiskárna Kleinwächter

Tiskárna Kleinwächter 2015 Tiskárna Kleinwächter Vážení spoluobčané, rok 2014 nám pomalu končí a nastává čas bilancování. Můžeme vyhodnotit, co vše se událo, co se podařilo, anebo naopak co zůstalo pozadu, a který úkol nás

Více

Kalendář pro vinohradníky a vinaře

Kalendář pro vinohradníky a vinaře Kalendář pro vinohradníky a vinaře 0 00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Vydáno za podpory společnosti CCV Informační systémy Redakční úprava Ing. Rostislav Gruna, Ing. Miroslav Račický Fotografie

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2013 OBEC Kalendář do každé rodiny 01 LEDEN 0 1 1 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové 1 1 Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita 1 1 1 1 0 Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav

Více

Žirovnice ve vzpomínkách

Žirovnice ve vzpomínkách Žirovnice 2013 ve vzpomínkách Úvod Právě otevíráte kalendář pro rok 2013. Chtěli jsme přijít s něčím novým, neokoukaným. Kalendář jsme sestavili ze starých pohlednic a fotografií, nad kterými někteří z

Více

vaše obec pro rok 2017

vaše obec pro rok 2017 vaše obec pro rok 2017 Bohoslužby na Nový Rok 2017 s VP a přáním starosty obce 1 N Nový rok 2 P Karina 3 Ú Radmila Volná herna zahájení v novém roce 4 S Diana Setkání v novém roce 5 Č Dalimil 6 P Tři králové

Více