RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA"

Transkript

1 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA INFOROČENKA

2

3 INFOROČENKA 2014 RODINNÝ KALENDÁŘ LANŠKROUNSKA Inforočenku vydává: Jesenické nakladatelství Reklamní agentura, Hlavní třída 3, , Šumperk za přispění města Lanškroun ročenku přupravili: Mgr. Miloš Krejčí, Helena Marešová, redakce JENA Šumperk (autoři uvedeni u jednotlivých příspěvků) ; , Foto: Muzeum Lanškroun, MěÚ Lanškroun, Jesenické nakladatelství

4 OBSAH HISTORIE LANŠKROUNA HERALDIKA LANŠKROUNSKA HÁDANKY TURISTICKÉ DESTINACE JAZYKOLAMY POVĚST STOP NÁSILÍ NA SENIORECH TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ JITŘENKA ABECEDNÍ SEZNAM JMEN PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ NA ROK 2014 KALENDÁŘ 2014 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NAUČNÉ STEZKY MORAVSKÁ SÁZAVA TIP NA VÝLET SKAUTING V LANŠKROUNĚ LANŠKROUN A PIVO DOVOLENÁ V EGYPTĚ

5 HISTORIE LANŠKROUNA Město Lanškroun (historicky Landeskrone -> Zemská koruna bylo založeno v 2. polovině 13. století v souvislosti s královskou kolonizační činností jako hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanšperského panství. Mezi nejvýznamnější kolonizátory patřili Heřman z Ostěchu, Oldřich z Drnholce a Přemysl Otakar II. Město má pravidelné středověké založení s čtvercovým náměstím, uprostřed něhož stojí renesanční radnice ( ). První dochovaná písemná zmínka o Lanškrouně pochází z roku 1285, kdy jej od českého krále Václava II. převzal Záviš z Falkenštějna. Od roku 1304 byl Lanškroun součástí majetku Zbraslavského kláštera, později litomyšlského biskupství. Roku 1371 Petr Jelito, litomyšlský biskup a rodák z Dolního Třešňovce u Lanškrouna, založil ve městě augustiniánský klášter, který byl v období renesance přestavěn na zámek v renesančním slohu. Po husitských válkách v 15. století získali Lanškroun Kostkové z Postupic. Od roku 1507 městu vládli Pernštejnové s výjimkou třinácti let, kdy město spravovali páni z Boskovic. Za vlády pánů z Postupic a poté Pernštejnů získal Lanškroun řadu významných privilegií, např. již v roce 1464 právo konat trh na den sv. Urbana a na sv. Matouše, dále právo vybírat mýto u bran, v roce 1507 dostali měšťané právo odúmrti, v roce 1514 došlo k rozšíření tržního práva na 2 dny v týdnu (úterý a sobota), v roce 1568 bylo městu potvrzeno právo várečné. V době třicetileté války bylo město poničeno švédskými a císařskými vojsky. Po ní do Lanškrouna přicházeli němečtí osadníci, kteří zde prosadili německou správu. Od roku 1683 je městská kniha psána německy. V polovině 17. století vrcholí vědecká činnost nejvýznamnějšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, astronoma, lékaře a filozofa, rektora Karlovy Univerzity a zakladatele spektrografie Jana Marka Marci ( ), po němž je pojmenováno nejen hlavní náměstí Lanškrouna, ale i kráter na odvrácené straně Měsíce. 3

6 Koncem 18. století bylo město vyhlášeno městem municipálním. V polovině 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu, až do roku 1960 bylo okresním městem. Postupem času docházelo k hospodářskému a kulturnímu rozvoji města. Na přelomu 17. a 18. století byla dokončena stavba knížecího pivovaru. V 70. letech 19. století se rozvíjí hospodářská činnost - vzniká tabáková továrna ( ), Pam a Co, na výrobu textilních dutinek, mrazírny Jana Riesse, zlatnická firma Ed. Langera, firma Stodolowski, která se zabývala výrobou plyšových přikrývek, koberců, potahových látek aj. Rozmach města dokládá stavba železniční přípojky Lanškroun - Rudoltice v Čechách k páteřní trati Čech procházející Lanškrounskem. V roce 1885 vypukla ve městě cholera, která postihla celé město i jeho blízké okolí. Na choleru zemřelo během 3 měsíců 256 lidí. V 2. polovině 19. století vznikají centra vzdělanosti - Gymnázium a Střední odborná tkalcovská škola, dochází k výraznému vzestupu německého nacionalismu. Po vzniku ČSR odmítli uznat československou vládu, a tak byla vytvořena německá národní rada, která se hlásila k tzv. Deutsch-böhmen. Teprve po zásahu vojenského oddílu z Vysokého Mýta v listopadu 1918 byl Lanškroun donucen uznat svrchovanost nového státu, ale k nacionalistickým vystoupením proti novému státu docházelo ve městě ještě na jaře Postupně se nacionální vášně zklidnily a v průběhu 20. let došlo k vzrůstu vlivu českého obyvatelstva ve městě a byla zde zřízena i česká měšťanská škola. V 30. letech 19. století byl zřízen Okresní úřad. Prostory pro činnosti Okresního úřadu byly získány přestavbou a rekonstrukcí bývalého městského pivovaru. Po Mnichovu 1938 byl Lanškroun připojen k Německu, více jak Čechů uprchlo za hranice, započalo se zatýkáním antifašistů, měnil se i charakter továren a průmyslu v nich soustředěných. Většina z nich byla začleněna do německého zbrojního průmyslu. Významné je umístění firmy Siemens. Jejím sídlem se stala bývalá továrna tabákových produktů. Období odtržení Lanškrouna od Československa skončilo 9. května 1945, kdy město obsadily oddíly Rudé armády. Poválečný odsun Němců z Lanškrouna byl dokončen město se stalo české. Po roce 1945 se Lanškroun vyvíjel jako okresní správní město. Poválečný odsun Němců z Lanškrouna byl dokončen město se stalo české. Po roce 1945 se Lanškroun vyvíjel jako okresní správní město. Okresní národní výbor vzniklý v revolučních dnech května 1945 byl záhy zrušen a území lanškrounského okresu podřízeno nově vzniklému okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí. V lednu 1947 byl ONV v Lanškrouně obnoven a existoval až do roku Při tehdejší reorganizaci územního uspořádání byl okres v Lanškrouně opět zrušen a Lanškrounsko připojeno k okresu Ústí nad Orlicí. Město Lanškroun se stalo r pověřenou obcí s rozšířenou působností pro 21 obcí: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Lanškroun je se svými téměř obyvateli v současnosti dynamickým průmyslovým městem, městem elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol a důležitých kulturních institucí. 4

7 Fotodokumentace: Muzeum Lanškroun Stručná historie Lanškrouna [online] [cit. 2013]. Dostupné z: historie/strucna-historie/ 5

8 HERALDIKA LANŠKROUNSKA Znak Na červeném damaskovaném štítu zlatá listová královská koruna s bělovými drahokamy a červeným vyložením. Podle některých nedoložených zpráv byl znak městu udělen na přímluvu Vojtěcha z Pernštejna králem Ferdinandem I. Ale žádná listina o udělení ale není dochována. Znamení bylo do znaku převzato z pečeti. Vyobrazení znaku najdeme již na začátku druhé poloviny 16. století, kdy je umístěno na renesančním štítu v typáři pečeti z roku Toto je původní a nejsprávnější podoba znaku. Barevné vyobrazení znaku je poprvé doloženo na kartuši z roku 1659, která je umístěna v místním kostele. Vlajka List s třemi vodorovnými pruhy - žlutým, červeným a žlutým v poměru 1:2:1. Ve středu červeného pruhu žlutá koruna o šířce jedné třetiny délky listu. Poměr šířky listu k jeho délce je 2:3. Vlajka byla městu udělena rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z po předchozím schválení heraldickou komisí ( ). Podoba vychází ze znaku města a jejím autorem je Ing. Jan Šebrle. Při zpracování návrhu vycházel zejména z praporu mužského pěveckého spolku z roku vlajka znak 6

9 Pečeti Městská pečeť byla používána brzy po založení. Její otisk je doložen již na konci 14. století roku Má kulatý tvar a obsahuje na gotickém štítu liliovitou korunu o třech listech. Po obvodu má latinský majuskulní nápis: SIGILLVUM. CIVIVM. DE. LANTZCHRON. Dnes je v Moravském zemském archivu v Brně v archivním fondu Augustiniáni Olomouc. V roce 1561 si město pořídilo nový velký stříbrný typář kulatého tvaru o průměru 59 mm ohraničený provazcem. V pečetním poli vyplněném damaskováním má renesanční (polský) štít také zdobený damaskováním, uprostřed korunu zdobenou třemi většími a dvěma menšími liliovitými výběžky. Po obvodu je drobnou ozdobou uvozený latinský majuskulní opis: SIGILLVM. MAIVS. CIVITATIS. LANDSKRONAE. Typář pečeti je dnes uložen v Městském muzeu v Lanškrouně. Později v roce 1580 císař Rudolf II. na přímluvu Vratislava z Pernštejna povolil městu pečetit červeným voskem. Později v roce 1580 císař Rudolf II. na přímluvu Vratislava z Pernštejna povolil městu pečetit červeným voskem. Z té doby (z roku 1585) je dochován otisk menší pečeti kulatého tvaru o průměru 32 mm. Je ohraničena provazcem a v pečetním poli vymezeném také provazcem obsahuje renesanční štít s korunou zdobenou třemi listovými výběžky, z nichž střední je v podobě kříže. Po obvodu má křížkem uvozený latinský majuskulní opis: + SIGILLVM. MIN. CIVITATIS. LANCZKRONAE. Otisk byl použit ještě v roce Další nový typář si město pořídilo v roce 1789, kdy město žádalo Aloise Josefa, panujícího knížete z Lichtenštejna, o povýšení Lanškrouna na municipální město. Nejspíše pořízeno právě pro tuto příležitost. Jeho otisk je prozatím znám jen z Eichlerovy sbírky z roku Na dokumentech se ho prozatím nepodařilo nalézt. Má kulatý tvar ohraničený provazcem o průměru 35 mm. V pečetním poli ohraničeném také provazcem obsahuje rakouskou císařskou korunu. Po obvodu má hvězdičkou uvozený latinský majuskulní opis: SIGILLUM CIVITATIS LANDSCRONENSIS. 7

10 Další pečeť byla pořízena v roce Její otisk pocházející z roku 1834 je však prozatím doložen také jen v Eichlerové sbírce. Má oválný tvar o šířce 27 mm a výšce 29 mm. Je ohraničena provazcem a vodorovně šrafované pečetní pole linkou. Obsahuje anglický štít, na něm stylizovanou císařskou korunu, pod ní letopočet Po obvodu má německý majuskulní opis: STADT LANDSKRONER MAGISTRATS SIGILL. Nedlouho nato v roce 1823 si město pořídilo k potvrzování značně rozrostlé písemné produkce kovové kulaté razítko o průměru 29 mm. Obsahuje v neohraničeném razítkovém poli vyplněném svislým šrafováním (dle heraldické symboliky se jedná o vyjádření červené barvy) anglický štít se stylizovanou císařskou korunou. Pod ní je letopočet Po obvodu má německý majuskulní opis: STA- DT LANDSKRONER MAGISTRATS SIGILL. V této podobě bylo užíváno až do poloviny 30. let 19. století. Později až do roku 1851 ve stejné podobě, jen letopočet pod korunou byl odstraněn. Na začátku 30. let 19. století bylo pořízeno další kovové (mosazné) razítko, tentokrát oválného tvaru o šířce 29 mm a výšce 35 mm. Je ohraničeno dvoulinkou a pečetní pole provazcem, na něm je císařská koruna. Po obvodu má německý majuskulní opis: LANDSKRÖNER MAGISTRATS SIGILL. Jeho použití je doloženo ještě v roce Typář tohoto razítka je dnes uložen v Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. Vedle tohoto typáře je ve výše uvedeném archivu dochován další mosazný typář o průměru 27 mm, pocházející zřejmě z první poloviny 19. století. Obsahuje v pečetním poli ohraničeném linkou barokní štít a na něm korunu s listovými výběžky. Po obvodu má německý majuskulní opis:. MARKTKOMMISSARIAT. LANDSKRON. Městské znamení (korunu s listovými výběžky) najdeme také na typáři ocelové pečeti Národní gardy, který pochází z roku Má kulatý tvar o průměru 34 mm a vedle již zmíněné koruny obsahuje po obvodu německý majuskulní opis: STADT LANDSKRONER NATIONAL GARDE COMMANDO. Je uložen v Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí. Lanškroun [online]. 2010, 2013 [cit ]. Dostupné z: Lan%C5%A1kroun 8 Znak a vlajka [online] [cit. 2013]. Dostupné z: -vlajka/

11 HÁDANKY Kdo to ráno první vstává? Kdo nám říká, už je čas? Na plotě se načechrává, volá, Vstávat! Vítám Vás! Kdo nás vítá, každé ráno? Oznamuje nový den? Ještě máme rozestláno, už musíme z peřin ven. Ve stodole něco píská, co by to tak mohlo být? Když Tě vidí, rychle běží, do sena se musí skrýt. Trochu zrní, kousek sýra, tím ji můžeš pohostit. Když je ve zdi malá díra, nemůžeš ji zastavit. Když se setmí, krásně svítí, tiše pluje po nebi, někdy je ho jenom půlka, jindy koule nad zemí. Odráží se nad hladinou, čirou, jako zrcadlo, co myslíte, že to bude? Koho už to napadlo? Kulaté a celé žluté, sluníčko to ale není! Kdo ví, děti, co to bude? Tmavý kout moc neocení. Sedí panna na hrádkách v devatero kabátkách a těm kdo ji svlečou, slzy z očí tečou. Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. hovím si v mechu, v lesícčku (hřib, houba) (cibule) (slunečnice) (ježek) (podzim) (vítr) (měsíc) (myška) (kohout) Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? Kabátek má pichlavý, schovává se do trávy. Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá saně, přece nikdy neustane. Skáče, skáče, do stěny hlavou bije, ale nezapláče. Divné zvíře vidím v díře, na hlavě růžky a v ruko nůžky. Znám jednoho ptáčka, dobrého zpěváčka. Černý nosí fráček, žlutý má zobáček. Já jsem letec, a když mohu, vyletím si na oblohu, vysoko až do oblak. Nohy tenké jako žíně, bydlí přímo na komíně. Dlouhý zoban, klapy, klap, ten se hodí k lovu žab. (čáp) (drak) (kos) (rak) (míč) (čas) Hádanky pro děti s řešením [online] [cit. 2013]. Dostupné z: -hlavolamy--strong-hadanky-pro-deti-strong 9

12 TURISTICKÉ DESTINACE Muzeum řemesel Letohrad Otevřeno: v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku Je největším muzeem svého druhu v ČR, více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z let mezi roky 1840 a Prezentuje jak známé profese, tak také práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními karty a sto let stará školní třída s ukázkami národních krojů. Najdete zde také různá historická vozidla a stylovou Restauraci Nový dvůr. V roce 2009 se uskutečnila Soutěž Cen Kudy z nudy uspořádala agentura Czech Tourism pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR, ve které získalo Muzeum řemesel Letohrad 1. místo jako nejlepší turistický cíl celých Východních Čech. Historie Nového dvora Původní dřevěná budova (sýpka se sklepením a studnou) zde stála již před rokem 1554, kdy zde byl zrušen původní hospodářský dvůr. Na jeho místě mělo totiž vyrůst nové šlechtické sídlo. Tak vznikl název Nový Dvůr. Přestavba v barokním stylu byla dokončena roku Postupně byly přistavovány další a další budovy, které dvůr po obvodu uzavřely. Roku 1996 sýpku odkoupili Drahomíra a Pavel Taclovi. Rok na to zahájili postupnou rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum Nový dvůr. Již v roce 1999 zde byla otevřena restaurace AZYL se zahradní restaurací na terase a salonkem ve sklepě. O rok později na mezinárodní den muzeí byla otevřena dvě patra expozice muzea, jež bylo za dva roky rozšířeno o další patro. Od roku 2001 zde funguje stylová dvoupatrová Restaurace Nový dvůr. Rozšíření o novou expozici se Muzeum dočkalo roku Ve Vozovně můžete vidět exponáty jako historické povozy, pohřební vůz, historickou techniku, veterány, saně či Tatru 57A. Za zmínku určitě stojí i místnost, v níž je umístěna školní třída vybavena stoletými pomůckami. Se školou do muzea Muzeum řemesel Letohrad pořádá pro základní školy i školky speciálně připravené interaktivní programy Už vím jak na to! Které vedou děti k odpovědím na otázky jak se co dělá a také k úctě k řemeslu. Mimo bádání a možnost zkusit si některé věci a činnosti vyplňuje pracovní listy, které mu pomohou jak urovnat si, tak uchovat si nabyté informace. Ohlas na návštěvu: Jsme malotřídní škola a školka z obce Olešnice u Červeného Kostelce. Při výběru letošního školního výletu jsme dali na doporučení naší paní ředitelky, která před několika lety navštívila Muzeum řemesel v Letohradu, kde součástí byla i expozice zvířat České republiky. A tak jsme výlet do Muzea řemesel objednali, i když jsme se dozvěděli, že expozice zvířat byla přesunuta do tvrze Orlice. 10

13 V muzeu řemesel se nám líbilo. Využili jsme program pro malé děti. Jsme rádi, když se něco nového můžeme dozvědět a poznat. Pohádku o krtečkovi známe, i zvířátka, která při výrobě látky a kalhot pomáhala krtečkovi, ale v muzeu jsme viděli i skutečné stroje a nástroje pro jejich výrobu. Také jsme si přiblížili práci pekařů. Nejvíce jsme však ocenili návštěvu tvrze Orlice, kam jsme se potom přesunuli. Je zde stálá expozice asi 100 zvířat z České republiky pod názvem Kouzelný les. Děti zde měly možnost vidět zvířata, ptáky, ryby. Plnily zajímavé úkoly, hledaly zvířata, poznávaly stopy zvířat, listy stromů, skládaly skládačky, přiřazovaly, co do lesa patří a nepatří anebo jen tak si mohly sednout a posedět v posedu a to všechno hemžení pozorovat. Místo je tu nádherné. V okolí tvrze je nádherná příroda, voliéry s výrem a nosálem Kristýnkou. Hlavně je tu báječné zázemí a to za každého počasí. Můžete zde posedět a v klidu se nasvačit. Pro děti tady mají super atrakce (houpačky, pavoučí síť, skluzavku a lanovku). Musím říci, že se nám výlet vydařil a hlavně se dětem líbil. Jsme rádi, že taková místa jsou a v budoucnu sem určitě zase někdy zavítáme. Díky a zase někdy na shledanou. Zdeňka Burešová - vychovatelka školní družiny v Olešnici Řemeslnická sobota Již tradiční akce konaná v areálu Muzea řemesel v Letohradě a na louce pod sýpkou. Letos se uskuteční od do hodin. Bude zde jedinečná možnost vidět řemeslnou práci, jako třeba kování koně, výrobu šindele, předení, tkaní, řezání na cylindrické pile, soustružení, broušení skla, výrobu kartáčů, pletení košů, ale také kovotlačitele, kováře, řezbáře a další. Program počítá samozřejmě i s dětmi a jim přizpůsobeným aktivitám jakými je třeba historický kolotoč, různá zvířata včetně koní, čertovská kovárna či výroba keramiky. Nebude chybět ani kulturní program ani živá muzika. V roce 2013 proběhla řemeslnická sobota ve znamení páry. Návštěvník zde našel více než sto třicet stánků a další řemeslníky v expozicích. Ze Svojanova a z Poličky přijely parní stříkačky. Také obří silniční parní válec a nákladní automobil vzbuzovali úžas. Lidé se výborně bavili ve školní třídě, ačkoli učitel měl tři nové rákosky, zaujali samozřejmě i koně a čertovští kováři. Akce se zúčastnil i Český rozhlas 2, který si Řemeslnickou sobotu zařadil do celoročního seznamu výletů s dvojkou. Celý den probíhal kulturní program o který se postarali dechová Harmonie Letohrad, folklorní soubor z Lukavice Česká beseda, folklorní kapela Věneband, silák Franta, kejklíř Křupala a další. Muzeum řemesel Letohrad [online] [cit ]. Dostupné z: 11

14 JAZYKOLAMY Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. Řehoř Řehořovic řeže řeřichu. Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. Petře, nepepři pepřem toho vepře. Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatepetlovanější Popokatepetl. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Dolar, libra, rubl. Lolita dělá jelita. Jelita ta jsou elita. Elita mezi jelity, to jsou ta jelita Lolity! Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila přeskočila. Cyril vyryl celý celer pro Cyriliku. Copak si to šuškáte v květináči muškáte? Šuškáte do ouška mouše, že vás stále něco kouše. Ve spíži špíz spí. Od poklopu ku poklopu kyklop koulí koulí. 12 Jazykolamy [online] [cit. 2013]. Dostupné z:

15 POVĚST Pověst o vrchním direktoru Riedrovi Za času roboty býval vrchní ředitel panství a zástupce vrchnosti nejobávanější osobností. Každý týden dával v lanškrounském zámku všem rychtářům rozkazy, rovnal spory, ukládal tresty, přijímal žádosti nebo jiná podání. Na projížďkách panstvím býval všude vítán s největšími poctami. S každým jednal bez okolků a bezohledně. Ať to byl nejbohatší nebo nejváženější rychtář, dal ho předvést drábem, zavřít do šatlavy, přivázat na lavici a vysázet mu deset, pětadvacet ran lískovkou, mnohdy pro nic za nic, z pouhé svévole. Jan Rieder byl nelidský vrchní. Poddané, zvlášť české národnosti, nepovažoval za lidi, zacházel s nimi hůř než s hovady. Poněmčoval české obce. U knížete byl velice oblíben pro dobré řízení panství, neboť za něho byly ze všeho vydatné příjmy. Byl ctižádostivý, miloval nádheru a domníval se, že za své dobré služby bude hoden kavalírské odměny. Proto jednou požádal knížete, aby mu dovolil na vrchu u Rudoltic postavit letohrádek. Odůvodňoval to nedostatkem místa v lanškrounském zámku a malou vyhlídkou. Z Rudoltického vrchu se přehlédne velká část panství s mnoha vesnicemi a tím by měl poddané stále na očích. Kníže sídlil ve Vídni, jen málokdy se přijel podívat na panství. Bylo mu lhostejné, co si Rieder postaví, proto svolil. Pro vrchního to byla vítaná příležitost potrápit poddané. Místo letohrádku stavěl nádherný dvou až třípatrový palác. To byla robota! Poddaní svými potahy sváželi dříví, kámen, cihly, vápno a z maletínských lomů těžké kvádry. Za tehdejších nesjízdných cest to nebyla žádná maličkost! Za nepatrné zameškání, za slůvko stesku byl každý hned nemilosrdně ztrestán. Ale i přes všechno hemžení a spěch pokračovala stavba pomalu. Zdi pukaly, trhaly se a bortily. Nikdo nevěděl, čím to je. Až knížecí myslivec, kterého se Rieder taky zeptal, mu poradil do každého rohu stavby zazdít člověka zaživa. Vrchní hned této ďábelské rady uposlechl. Opil dělníky opojnými nápoji a čtyři zpité dal do zdí zazdít. Opravdu, zdi stály pevně, už se netrhaly. Konečně byl zámek dostavěn. Ale jednou v noci, kdo ví, jak se to jen stalo, zámek náhle shořel. Sotva ho znovu vybudovali, vyhořel podruhé. Stavitel odmítl stavět. Vrchnímu nezbývalo nic jiného než povolat jiného odborníka z daleké Itálie. Ten nemohl sehnat žádné dělníky z okolí, protože se všichni obávali neštěstí. Žádné dělníky nesjednal ani v Ústí. Když jel takhle s nepořízenou zpátky do Lanškrouna, stavil se ve Skuhrově v krčmě na posilněnou. O svých nesnázích vypravoval krčmáři. Hostinský o žádné dobré radě nevěděl. V tom se otevřely dveře a do šenkovny vešel myslivec podivného vzhledu. Přisedl si k nim a naslouchal jejich řečem. Když hostinský odešel natočit piva, myslivec si přisedl blíže k staviteli a nabídl se, že by mu pomohl, sehnal by tolik lidí, kolik by chtěl. Do kuropění třetího dne, že by byl zámek hotov. Jediným problémem byl zápis podepsaný vlastní krví. Avšak Ital dlouho neváhal a podepsal. Zástavou dal myslivec, pro případ nedodržení smlouvy, Italovi sáček plný dukátů a náhle zmizel, ani korbílku se nedotkl. Staviteli byl myslivec nápadný hned, jak vstoupil, ale ve svých nesnázích si ho pořádně ani neprohlédl. Teprve když zmizel, znovu uvažoval a sám sebe se ptal: Kdo to asi mohl být? Ptal se i hostinského. Ten se však pokřižoval a s hrůzou pravil: Nešťastníku, nevšiml jste si, že má koňskou nohu? A vy jste se mu zapsal krví! 13

16 Ital celý vyděšený vstal a rychle ujížděl do Lanškrouna. Zatloukl na vrata kláštera Augustiniánů a vypověděl opatovi svoji příhodu. Opat mu uložil pokání třídenní modlitby, aby se ďáblovo dílo zhatilo. Ital vše úzkostlivě vykonal. Třetí den ráno spěchal na vrch, aby se podíval, co čerti mají už uděláno, ale doposud bylo vše netknuto. Najednou se rozezvučel děsivý rachot, hluk a šum. Stavitel uviděl množství černých postav, jak snášejí obrovské balvany. Ve své úzkosti poklekl a prosil úpěnlivě Boha, aby dílo čertů překazil. Jeho prosby byly vyslyšeny. Čerti letěli už s posledními balvany, když v tu chvíli zakokrhal v Rudolticích kohout, jako tenkrát na lanšperském hradu, když se stavěl s ďábelskou pomocí vznosný most mezi lanšperským a žampašským sídlem. Naráz spadly balvany na zem, jen to zahučelo vzduchem a země se zatřásla. Rozházely se podél Třebovských stěn. Černé obludy zmizely, jakoby je odfoukl. Ital byl vysvobozen. Hluboce si vydechl. Přetržený zápis mu spadl k nohám a sáček s dukáty zmizel. Robotou zámek vystavět nešlo a nezbývalo nic jiného než se pustit do díla. Zámek byl nádherný. Na nádvoří byla ve výši říms zřízena nádrž pro ryby, do které se sváděla voda z polních i lesních studánek a pramenů. Když kníže zavítal na panství a spatřil na kopci nádherný zámek, ptal se, komu patří, kdo ho postavil. Lidé řekli, že je vrchního a dodávali, jaká nádhera je ukryta uvnitř. Tu se milostivá vrchnost rozhněvala, že ji vrchní chce přenechat a rozkázal ten zámek rozházet, až na jeden roh, a materiál z něho odvážet na stavbu ústeckého kostela. Konečně došlo i na Riedra. Roznemohl se. Povídalo se, že už z toho nevyjde. Jednoho dne, za jeho nemoci, jeli českotřebovští vozkové pro pivo do Lanškrouna podle tehdejší povinnosti. Když přijeli za Skuhrov, potkali vrchního Riedra. Jel v kočáře do Ústí. Vozkové se divili, co že bylo řečí, jak s ním je zle a on zdráv jede na vizitu. Když přijížděli k Lanškrounu, slyšeli zvonit hodinku. Kdo to umřel? ptali se. Vrchní, zněla odpověď. Vozkové se na sebe udiveně dívali, ale neříkali nic ze strachu, kdyby to nebyla náhodou pravda. Ale pravda to byla! To už potkali nebožtíkova ducha. Rieder nepřál svým poddaným pokoje ani po smrti. Sotva zemřel, už je strašil. Když přijížděli k Lanškrounu, slyšeli zvonit hodinku. Kdo to umřel? ptali se. Vrchní, zněla odpověď. Vozkové se na sebe udiveně dívali, ale neříkali nic ze strachu, kdyby to nebyla náhodou pravda. Ale pravda to byla! To už potkali nebožtíkova ducha. Rieder nepřál svým poddaným pokoje ani po smrti. Sotva zemřel, už je strašil. Pochovali ho se vší slávou a utajenou radostí. Hned první noc po pohřbu učinil vizitu ve všech místech celého panství. Pak se ukazoval střídavě jednou v té, podruhé v oné vesnici, každou noc jinde. V Lanškrouně řádil nejhůř. Buď jezdil v kočáře po městě, nebo šramotil kolem kostela a zámku. Někdy se vyhoupl na nějaký zámecký topol a houpal se na něm. Při tom svítil děsivě očima a vyl, ale nikomu neublížil, protože nad nikým neměl moc. Právě to ho trápilo nejvíc za živa všemocný, po smrti bezmocný. Aby od něho měli lidé pokoj, požádali kněze, aby ho zažehnal. Kněz přišel s kostelníkem, modlil se, kropil svěcenou vodou, kadil kadidlem v zámku, kolem zámku i po městě, ale bohužel nic nepomáhalo. Povolali tedy zaklínače, až od pruských hranic. Zaklínač skutečně přijel. Číhal, kde se strašidlo ukáže. Jakmile se objevilo, začal zaříkávat a zaklínat, až ho zkrotil tak, že poslechl a udělal to, co mu poručil. Čaroděj měl připravenou lahvičku, kterou otevřel a Riedrovi poručil, aby do ní vlezl. Nechtělo se mu, protože byl zvyklý jen a jen rozkazovat, kroutil sebou, ošíval se, ale kouzelník byl silnější. Rieder se vtáhl do lahvičky, zaklínač zadělal zátku, ovázal a lahvičku si schoval do své mošny. 14

17 Vydal se do Krkonoš, tam vysoko ji chtěl vhodit do horské tůně. Riedrovi se z panství nechtělo. Cestou kňučel a zaklínače žádal, aby ho dal pod Lanšperkem pod most. Ale čaroděj se nenechal přemluvit. Asi v polovině cesty zůstal u jednoho chalupníka ve vsi na noc. Mošnu si dal na lavici a poprosil domácí, aby se k ní ani nepřibližovali a nedotýkali se jí, že si jenom někam dojde. Šel si pro tabák, ale dlouho se nevracel. Domácímu chlapci to nedalo, rád by se dozvěděl, co v té torbě vězí. Díval se po ostatních, a když viděl, že si ho nikdo nevšímá, přikradl se k mošně, ohmatával ji, rozepnul a vstrčil dovnitř ruku. Rychle ji zase vytáhl a odskočil. Uvnitř se něco hnulo. Chlapec hnul s lahvičkou, zátka povolila a Rieder se soukal hrdlem ven. Torba se nadýmala a domácí byli velmi zděšení, neboť nevěděli zda mají utéci, nebo torbu vyhodit oknem. V tom se rozlétly dveře a přiběhl zaklínač. Popadl hůl a za bušení do torby mumlal jakási prazvláštní slova. Torba splaskla. Rieder byl opět pod zátkou. Ráno čaroděj spěchal dál, až se šťastně dostal do Krkonoš. Lahvičku obtěžkal velkým kamenem a hodil ji do horské tůně. Pověst o vrchním direktoru Riedrovi. Nový zámek [online] [cit ]. Dostupné z: 15

18 STOP NÁSILÍ NA SENIORECH Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání, násilí!!! Domácí násilí na seniorech je mnohem závažnějším a častějším jevem, než se většina lidí domnívá. Je to opakované násilí mezi osobami žijícími ve společné domácnosti. V Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého z nich pak týrá vlastní rodina. Mezi násilí se řadí: bití, odpírání jídla, nadávky, urážky, ponižování, přisvojování důchodu, omezování kontaktů s okolím atd. Před násilím nesmíme zavírat oči. Nejste v tom sami a pamatujte: Mlčení Vás neochrání. První krok je těžký, ale pokud nic neuděláte, násilí samo nepřestane. Kam se obrátit o pomoc: Senior telefon, bezplatná nepřetržitá linka Bílý kruh bezpečí, o.s. pobočka Pardubice Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Pardubice Městský úřad Lanškroun, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Policie ČR 158 Městská policie

19 TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ Občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné vydává místní legendy z Podesní, od Šumperka až po Vřesovou Studánku. Jedná se o 12 pověstí z různých pramenů (G. Mikusch, M. Zapletal, sestry Rotterovy), z nichž některé ještě nebyly publikovány v češtině. Spoluorganizátorem a iniciátorem projektu je Městská knihovna Šumperk. Knížka zmiňuje obce v Podesní a ke každé se váže vždy: báchorka, básnička, text o historických památkách té které vsi, náhled nejbližších zajímavostí, stručný obsah báchorky v němčině a Dětský koutek nad Desnou neboli kreslený hlavolam pro děti. Ozdobou knížky jsou neopakovatelné obrázky Petra Válka, který je také autorem mapy, kde najdete celé údolí Desné s označenými místy legend. Není to odborná publikace, i když jsme se snažili o přesnost údajů. Je to knížka pro poutníky. Báchorky jsou napsány podle místních pověstí, základem je příběh původní legendy, jenž je zasazený do historických regionálních kulis a hlavně do skutečného místa, kde se odehrává. Navíc jsou jen jména těch hrdinů, kteří žádná neměli. A také to, co asi viděli a cítili - dodnes o tom zpívá vítr na hřebenech i v podhůří Jeseníků. Cílem vydání knížky je seznámit současné obyvatele a návštěvníky Jeseníků s legendami, které si místní lidé předávali z generace na generaci, a jsou součástí genia loci této krajiny. Také z důvodu zpřetrhané kontinuity osídlení chceme nalézat ony kořeny, kterými byli původní obyvatelé spjati s jesenickým podhůřím. Vždyť právě dávné příběhy mohou být pramenem nejen ztraceného poznání, ale i pramenem naší lásky k místu, kde jsme doma. Co s přehledem nás uzdraví? Co zachrání nás znova? Na horách nebe modravý a voda křišťálová o zázracích Vřesovky i jiných podivuhodnostech Jeseníků vyprávějí nově uchopené staré pověsti TUCET BÁCHOREK Z PODESNÍ vydané občanským sdružením OBNOVA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ÚDOLÍ DESNÉ (www.vresovka.cz) Veselé i zadumané dávné příběhy vonící po jesenických horách, básničky krátce vtipné, kapky z historie Podesní pro zvídavé, pár zajímavostí výletníkům, kreslené hlavolamy pro děti a obrázky, co volají po vybarvování! Ilustrace P. Válek, veršíky A. Eckhardt, báchorky F. K. Černohousová, podpořeno Svazkem obcí údolí Desné. 17

20 Báchorka o vzniku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově Svou pekařovskou naději máme všichni v duši, tu těžce, jindy snadněji zevnitř do nás buší. Že vše bude dobré zase, však musíš tomu pomoci, ať v lochu či na terase, ať páni jsme, či otroci. Stalo se to (jestli se to tedy stalo) za Rakousko-Uherska, za časů vlády Františka I. Dobrého, i když doba to tenkrát příliš dobrá nebyla. To datum se učí děti ve škole dodnes: 2. prosince 1805 bitva u Slavkova. Vznešená jména: rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a císař Francie Napoleon I., ale také tisíce mrtvých a zraněných. Po porážce u Slavkova se povídalo po hospodách Markrabství moravského: Napoleon přijde a zruší robotu! Jenže Napoleon přišel, robotovalo se dál a Francouzi drancovali zemi stejně bezohledně jako poražení Prusové a Rakušáci. Od té hrozné bitvy uplynul už hodný čas, ale na Moravě se stále potulovali vojáci, od kterých se dalo čekat cokoli. Jeden z francouzských regimentů táhl na Hanušovice a oddíl s válečnou pokladnou vedla stará stezka proti proudu Račinky k Pekařovu. Legenda stroze praví, že se rychtář se synem odhodlali ke zlému činu a velitele oddílu ve spánku přepadli a zabili - snad z nepřátelství či z chtivosti po penězích. Oba ale poté tížilo svědomí a nemohli najít klid. Rychtář onemocněl a v roce 1810 odešel na pravdu boží. Jeho syn dal tehdy na svém pozemku zřídit hřbitov, ke kterému roku 1828 přibyla kaple Nanebevzetí Panny Marie. Co a proč se tehdy v Pekařově přihodilo už ale nikdo jistě nepoví, možná do toho rychtář se synem spadli takřka nevinně: Mohlo to být třeba na počátku zimy, pekařovská kotlinka už byla vybílená sněhem a malého Johanna zábly prsty u nohou. Sledoval šíp divokých husí letících pod šedým nebem a přemýšlel, jaké to asi je tam daleko na jihu. Oči mu sklouzly dolů na cestu z údolí a na ní uviděl cizí vojáky. Hned běžel s tou zprávou do vsi a byla to zpráva zlá: Francouzský hejtman si dal zavolat rychtáře: Zítra o polednách odevzdáte dva díly úrody, nebo vystřílím půlku vesnice! a kliďánko se k němu na rychtu i s pokladnou nastěhoval na noc. Ale rychtář Franz Müller věděl, byl si děsivě a nesnesitelně jistý, že to vyjde nastejno - když přijdou o zásoby, polovina dědiny se jara nedožije. A tak se možná rozhodl k tomu hroznému činu, o kterém mluví legenda, a obětoval svoji duši za životy pekařovských. 18

prosinec 2014 /leden 2015

prosinec 2014 /leden 2015 stopy histor ie v Libereckém kraji Týdenní poznámkový kalendář Foto Milan Drahoňovský 0 LIBERECKÝ KRAJ XII I II vrtek Nový rok Den obnovy samostatného českého státu Karina Světový den míru Radmila Diana

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 4 / ROČNÍK XVII DUBEN 2015 Cena 8 Kč V pátek 20. března vstoupily do městské Síně slávy další čtyři vážené osobnosti: pan Josef Suchánek, Mgr. Vladimír Peška, Ing. arch. Ladislav

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli.

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli. Jako doma Studené pohoštění pro slavnostní chvíle Kolektiv autorů Cesta domů Zakoupením publikace jste pomohli. Děkujeme. Kalendář 2010 Jako doma. Kalendář 2010 Kalendářní rok, který opakovaně rámuje naše

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 7/2014 Devatero pohádek Karla Čapka V Jeseníku zahraje famózní Demeterová Prázdniny s Brontosaurem kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah Matrika...2 Stomatologická

Více

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos

Čtení pro lidi. Dušičkové Čestice pro čtenáře Čtení nakreslil pan Milan Kos Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Drazí bratři a sestry, milí farníci,

Drazí bratři a sestry, milí farníci, ROČNÍK XI ZÁŘÍ 2007 Drazí bratři a sestry, milí farníci, SLOVO PŘED POUTÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE skončil čas prázdnin a dovolených a my po roce vyhlížíme poutní slavnost na Mariánské Hoře. Tato pouť je vhodnou

Více

Moravskoslezské Lašsko

Moravskoslezské Lašsko Úvodník Úvodník Vážení a milí čtenáři, přinášíme opět pozdrav z našeho Lašska. Rozhodli jsme se, že bychom vás rádi potěšili Lašským dostavníkem vždy s příchodem ročního období jara, léta, podzimu a zimy.

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

AMB. Podivuhodné příběhy a souvislosti. Relikviář svatého Maura středoevropský unikát! Pohádkový hrad a zámek Vy neznáte Staré Hrady?

AMB. Podivuhodné příběhy a souvislosti. Relikviář svatého Maura středoevropský unikát! Pohádkový hrad a zámek Vy neznáte Staré Hrady? AMB červenec MĚSTA OBCE REGIONY CESTOVÁNÍ ŽIVOTNÍ STYL 2011 04 ročník 17 2011 cena 49 Kč, 2 Podivuhodné příběhy a souvislosti Relikviář svatého Maura středoevropský unikát! Pohádkový hrad a zámek Vy neznáte

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ 3. července 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 9 LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ Opočenský rodák a čestný občan našeho města, hudební skladatel a textař Luboš Sluka obdržel Zlatou cenu

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Tak vypadala Perníková chaloupka.

Tak vypadala Perníková chaloupka. Tak vypadala Perníková chaloupka. OBSAH Jaroslav Michna Štramberk...................................................... titulní strana obálky Příloha k článku Perníková chalupa....................................

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2012 1 PF 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem vedení radnice a samozřejmě i jménem svým popřál všem občanům našeho města vše nejlepší do nového roku, hodně

Více

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše

Základní kámen pomníku Čeňka Kramoliše Běh Emila Zátopka 18. září se uskutečnil 2. ročník Memoriálu olympijského vítěze Emila Zátopka čtěte na straně 3 Osobnost regionu Člověk má dělat dobro - to je krédo Vítězslava Koukala, který oslavil významné

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku

Čtení pro lidi. Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku Čtení pro lidi Z ČESTIC, DOUBRAVICE, DOBRŠE, DRÁŽOVA, DŘEŠÍNA, DŘEŠÍNKA, HOŘEJŠIC, CHVALŠOVIC, KOBYLKY, KONOPICE, KRUŠLOVA, NAHOŘAN, NĚMČIC, NUZÍNA, PRKOŠÍNA, POČÁTEK, RADEŠOVA, STŘÍDKY A VACOVIC Dvouměsíčník

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více