VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný návod k osluze zorzit v jiných jzycích, nvštivte Všechny modely nemusí ýt dostupné ve všech zemích. 1 Rozlení zřízení VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje potenciálně neezpečnou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje potenciálně neezpečnou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. Plstové oly se používjí k zlení tiskárny. Plstové oly nejsou hrčky. Tyto oly uchovávejte mimo dosh kojenců dětí, yste zránili neezpečí udušení správně s nimi zcházejte. Dodržte minimální vzdálenost kolem tiskárny, jk je ptrné z ilustrce. 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) Doporučujeme vám uschovt si veškerý původní olový mteriál. Jednotlivé součásti v lení se mohou lišit podle vší země. Pokud musí ýt tiskárn z jkéhokoliv důvodu trnsportován, je nutné ji opětovně velmi pečlivě zlit do originálního lení, y se ěhem přeprvy nepoškodil. Přeprvce y měl tké zjistit odpovídjící pojištění tiskárny. Informce o tom, jk opětovně zlit tiskárnu, nleznete v části Blení přeprv zřízení v Příručce uživtele. N orázcích v této příručce je model HL-2270DW. Kel rozhrní není součástí stndrdního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítči je nutné zkoupit kel odpovídjícího rozhrní (USB neo síťový). Kel USB Doporučujeme používt kel USB 2.0 (typ A/B), který je dlouhý mx. 2 metry. Síťový kel Použijte síťový kel typu ktegorie 5 (neo vyšší ktegorie) určený pro sítě 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Odstrnění olového mteriálu z tiskárny e Vyjměte sestvu fotoválce tonerové kzety. DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE npájecí kel. Sejměte z vnější části tiskárny licí pásku odstrňte silikgelové lení ze zásoníku pro výstup lícem dolů. c CAUTION UPOZORNĚNÍ NEKONZUMUJTE silikgelové lení. Vyhoďte jej. V přípdě požití okmžitě vyhledejte lékřskou pomoc. Otevřete přední kryt. Sejměte gumičku z fotoválce. f Sestvou několikrát jemně ztřeste ze strny n strnu, y se toner v sestvě rovnoměrně rozprostřel. d Stáhněte ppírový pásek, yste mohli sejmout ochrnný mteriál, jk ukzuje orázek. g h Vložte sestvu fotoválce tonerové kzety zpět do zřízení. Zvřete přední kryt tiskárny. 2

3 3 Vložení ppíru do zásoníku Zásoník ppíru vytáhněte z přístroje celý ven. Stiskněte zelenou uvolňovcí páčku vodítek ppíru vodítk nstvte přesně n rozměr ppíru, který vkládáte do zásoníku. Zkontrolujte, zd vodítk zpdl do drážky. d Vložte ppír do zásoníku zkontrolujte zd: Ppír je pod znčkou mximálního množství ppíru ( ). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn určená k potisku musí ýt zložená směrem dolů. Vodítk ppíru se ppíru po strnách dotýkjí, y se podávl správně. Pokud máte ppír formátu Legl neo Folio, stiskněte tlčítko pro uvolnění, které je ve spodní části zásoníku ppíru, potom vytáhněte zdní část zásoníku ppíru. (Ppír formátu Legl neo Folio není v některých regionech k dispozici.) e Zásoník ppíru vrťte zpět do tiskárny. Zkontrolujte, zd je zásoník v tiskárně správně zsunutý. Více informcí o doporučeném typu ppíru nleznete v části Doporučený ppír tiskové médium v Příručce uživtele. c Stoh ppíru doře provětrejte. Snížíte tím riziko zseknutí ppíru neo jeho chyného podání. 3

4 4 Tisk zkušení stránky DŮLEŽITÉ NEZAPOJUJTE kel rozhrní. c d Npájecí kel zpojte do tiskárny poté jej zpojte do elektrické zásuvky. Zpněte vypínč zřízení. Po nžhvení tiskárny přestne likt kontrolk Redy ude svítit zeleně. Stiskněte tlčítko Go. Tiskárn vytiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, zd je testovcí strn správně vytisknutá. Tto funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítče. 4

5 5 Vyerte typ připojení Uživtelé kelu USB Windows, přejít n strn 6 Mcintosh, přejít n strn 7 Uživtelé drátové sítě (pouze HL-2270DW) Windows, přejít n strn 8, 9 Mcintosh, přejít n strn 11 Uživtelé ezdrátové sítě Windows Mcintosh, přejít n strn 12 Aktuální verze ovldčů nástrojů pro vše zřízení nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMcintosh Windows Mcintosh Windows Mcintosh 5

6 USB Windows Uživtelé rozhrní USB pro systém Windows 6 Než zčnete s instlcí Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. d Zpojte kel USB do konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte do počítče. Vypněte zřízení zkontrolujte, zd k zřízení NENÍ zpojen kel rozhrní USB potom zčněte s instlcí ovldče tiskárny. Pokud je kel ji připojen, odpojte jej. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Řiďte se pokyny n orzovce, dokud se neojeví následující orzovk. e Zpněte tiskárnu dodržujte pokyny n orzovce, yste dokončili nstvení. Dokončit Instlce je dokončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách 6

7 USB Mcintosh Uživtelé kelu USB rozhrní pro systém Mcintosh 6 Než zčnete s instlcí DŮLEŽITÉ Aktuální verze ovldčů informce o systému Mc OS X, který používáte, nleznete n drese Uživtelé systému Mc OS X ž y měli upgrdovt n Mc OS X x. Zkontrolujte, zd je zřízení připojeno k npájení přístroj Mcintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správce. Zpojte kel USB do konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte do svého počítče Mcintosh. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Dokončení instlce může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzovce, dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Windows USBMcintosh d Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). c Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. 7

8 Drátová síť Windows Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Windows (Pro uživtele sítě Peer-to-Peer) (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Směrovč Zřízení TCP/IP TCP/IP Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. c Zpojte jeden konec síťového kelu do konektoru LAN oznčeného symolem jeho druhý konec do volného portu n huu. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách d Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. 8

9 Drátová síť Windows Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Windows (Pro uživtele sdílené sítě) (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. TCP/IP Klientský počítč Známý tké jko server neo tiskový server c TCP/IP neo USB d Zřízení Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Řiďte se pokyny n orzovce dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte frontu tiskárny pk klikněte n tlčítko OK. Drátová síť Windows Mcintosh Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Pokud si nejste jisti umístěním názvem fronty tiskárny v síti, kontktujte správce sítě. 9

10 Drátová síť Windows d Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách 10

11 Drátová síť Mcintosh Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Mcintosh (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí DŮLEŽITÉ Aktuální verze ovldčů informce o systému Mc OS X, který používáte, nleznete n drese Uživtelé systému Mc OS X ž y měli upgrdovt n Mc OS X x. Zkontrolujte, zd je zřízení připojeno k npájení přístroj Mcintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správce. Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Dokončení instlce může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzovce dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Drátová síť Windows Mcintosh d Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). c Zpojte jeden konec síťového kelu do konektoru LAN oznčeného symolem jeho druhý konec do volného portu n huu. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. d Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. 11

12 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Uživtelé ezdrátového síťového rozhrní 6 Než zčnete DŮLEŽITÉ Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. Dříve než přikročíte k této instlci, musíte znát nstvení ezdrátové sítě. Pokud jste ji dříve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezdrátovou síť, musíte onovit tovární nstvení tiskového serveru. 1. Vypněte zřízení. 2. Zkontrolujte, zd je zvřený přední kryt kel npájení připojen k síti. 3. Při zpínání vypínče podržte tlčítko Go. Nechte tlčítko Go stisknuté, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky, potom zhsne kontrolk Redy. 4. Uvolněte tlčítko Go. Ujistěte se, že všechny kontrolky zhsly. 5. Stiskněte šestkrát tlčítko Go. Zkontrolujte, zd se rozsvítí všechny kontrolky n znmení toho, že ylo onoveno tovární nstvení tiskového serveru. Zřízení se restrtuje. Orzovky vycházejí z modelu HL-2270DW. Režim infrstruktury Přístupový od / směrovč Síťové ezdrátové zřízení (vše zřízení) c Počítč s možností ezdrátového připojení k přístupovému odu / směrovči d Počítč drátově připojen k přístupovému odu / směrovči 12

13 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 7 Zkontrolujte vše síťové prostředí (režim infrstruktury) Následující pokyny nídnou dvě možnosti, jk ninstlovt zřízení Brother do prostředí ezdrátové sítě. Pokyny k instlci zřízení do osttních ezdrátových prostředí nleznete v Příručce síťových plikcí. Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN nepodporuje funkci Wi-Fi Protected Setup neo AOSS, zpište si nstvení ezdrátové sítě všeho přístupového odu / směrovče WLAN. DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznickou podporu Brother Customer Service se žádostí o pomoct ez toho, yste měli připrveny tyto informce o zezpečení ezdrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoci. SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč) Npříkld: SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč) HELLO Pokud tyto informce neznáte (SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč)), nelze pokrčovt v instlci ezdrátové sítě. Jk njít tyto informce (SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč)) 1) Viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN. 2) Počáteční síťový název y mohl ýt název výroce neo modelu. 3) Pokud neznáte informce o zezpečení, kontktujte prosím výroce směrovče, správce všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n Uživtelé Windows, přejděte n strn 16 Uživtelé Mcintosh, přejděte n strn 22 Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje utomtický ezdrátový režim (Wi-Fi Protected Setup neo AOSS ) Bezdrátová síť Windows Mcintosh Nyní přejděte n Uživtelé Windows, přejděte n strn 14 Uživtelé Mcintosh, přejděte n strn 20 13

14 Bezdrátová síť Windows Konfigurce pomocí utomtické ezdrátové metody (n jedno stisknutí) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN disponuje symolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS, jk je ukázáno níže. g Vyerte Ano, můj přístupový od podporuje WPS neo AOSS tyto funkce chci použít klikněte n Dlší. c d e Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) chcete zřízení konfigurovt pomocí metody PIN (Personl Identifiction Numer) Method, viz Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových plikcí. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / směrovče s funkcí Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s vším přístupovým odem / směrovčem. Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Klikněte n položku Bezdrátové síťové připojení klikněte n Dlší. h i j Stiskněte n méně než 2 sekundy tlčítko instlce ezdrátového připojení umístěné n zdní strně zřízení, jk je ptrné z ilustrce níže. Pro stisknutí tlčítk použijte ostrý předmět, npříkld kuličkové pero. Nemějte tlčítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jink zřízení přejde n metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup. Tto funkce utomticky zjistí, který režim (Wi- Fi Protected Setup neo AOSS ) používá váš přístupový od / směrovč ke konfigurci zřízení n dvě minuty. Stiskněte tlčítko funkce Wi-Fi Protected Setup neo AOSS n přístupovém odu / směrovči WLAN. Pokyny viz v příručce uživtele pro váš přístupový od / směrovč WLAN. f Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Zvolte Siťová tiskárn Brother Peer-to-Peer potom klikněte n Dlší. 14 Vyerte volu nstvení rány firewll potom klikněte n Dlší.

15 Bezdrátová síť Windows k l Kontrolky zřízení udou ukzovt výsledky připojení. Viz Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí n strně 30. Automticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte chyu ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů n strně 26. Klikněte n Dlší. Ninstlujte tiskový ovldč n DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. m Po potvrzení, že jste dokončili nstvení ezdrátového připojení, zškrtněte políčko potom klikněte n Dlší. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách Bezdrátová síť Windows Mcintosh 15

16 Bezdrátová síť Windows Konfigurce v režimu infrstruktury s dočsným použitím kelu USB neo Ethernet (LAN) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. f Přečtěte si Důležité oznámení. Zškrtněte políčko po potvrzení SSID Síťového klíče potom klikněte n Dlší. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Vyerte Bezdrátové síťové připojení potom klikněte n Dlší. g Uživtelé kelu USB, přejděte n h. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n j. h Vyerte Dočsně použít kel USB (doporučeno) potom klikněte n Dlší. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. d e Zvolte Siťová tiskárn Brother Peer-to-Peer potom klikněte n Dlší. Vyerte volu nstvení rány firewll potom klikněte n Dlší. Zvolte Ne potom klikněte n Dlší. i Dočsně připojte kel USB (není součástí dodávky) přímo do počítče do zřízení. Přejděte n krok n. 16

17 j Bezdrátová síť Vyerte Dočsně použít síťový kel (LAN) potom klikněte n Dlší. Windows m Vyerte zřízení, které chcete nkonfigurovt, klikněte n Dlší. Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu zřízení, potom klikněte n Onovit. k Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. Výchozí název uzlu je BRNxxxxxxxxxxxx. n Pokud se zorzí orzovk pro potvrzení, zškrtněte políčko klikněte n Dlší. Pokud se zorzí následující orzovk, klikněte n Ano, pokud chcete připojení s uvedeným SSID. Klikněte n Dlší přejděte n r. l Dočsně připojte ezdrátové zřízení Brother k všemu přístupovému odu pomocí síťového kelu (není součástí dodávky) klikněte n Dlší. Windows Mcintosh Bezdrátová síť 17

18 Bezdrátová síť Windows o Průvodce ude hledt ezdrátové sítě dostupné z všeho zřízení. Zvolte SSID, který jste vyrli předem n strn 13), potom klikněte n Dlší. q Zdejte Síťový klíč potom klíč zdejte znovu v poli Potvrzení síťového klíče, potom klikněte n Dlší. p Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu to, zd vysílá SSID, potom zjistěte, zd jsou zřízení přístupový od v doshu pro ezdrátovou komunikci. Potom klikněte n Onovit. Jestliže přístupový od není nstven, y vysíll SSID, můžete jej přidt ručně kliknutím n tlčítko Pokročilé. Pro zdání Název (SSID) se řiďte pokyny n orzovce potom klikněte n Dlší. Pokud vše síť není nkonfigurován pro ověřování šifrování, zorzí se následující orzovk. Chcete-li pokrčovt v konfigurci, klikněte n OK přejděte n r. r Klikněte n Dlší. Nstvení udou odeslán do zřízení. (Uživtelé kelu USB) Pokud se zorzí okno selhání instlce ezdrátového připojení, klikněte n Zkusit znovu pokuste se zčít znovu od kroku o. s Uživtelé kelu USB, přejděte n w. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n t. t Nstvení zůstnou nezměněná, pokud kliknete n Zrušit. Pokud chcete ručně zdt nstvení IP dresy všeho zřízení, klikněte n Změnit IP dresu zdejte nezytné nstvení IP dresy vší sítě. Automticky se vytiskne hlášení o ezdrátové síti LAN. << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* 18

19 Bezdrátová síť Windows u Zvolte stv, jk je zorzen pro připojení n hlášení o ezdrátové síti LAN. Klikněte n Dlší. Pokud je váš stv "Connection:OK", přejděte n krok w. Pokud je váš stv "Connection:Filed", přejděte n krok v. (Uživtelé kelu LAN) Odpojte síťový kel mezi přístupovým odem zřízením klikněte n Dlší. v Klikněte n Dokončit. Instlce ezdrátového připojení se nezdřil, protože neylo možné spojení s ezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení o ezdrátové síti LAN viz Odstrňování prolémů n strně 26. Potom opkujte kci znovu od kroku. Instlce ezdrátového připojení je hotová. Ninstlujte tiskový ovldč x Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách w (Uživtelé kelu USB) Odpojte kel USB mezi počítčem zřízením. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 19

20 Bezdrátová síť Mcintosh Konfigurce pomocí utomtické ezdrátové metody (n jedno stisknutí) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny g Stiskněte n méně než 2 sekundy tlčítko instlce ezdrátového připojení umístěné n zdní strně zřízení, jk je ptrné z ilustrce níže. Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN disponuje symolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS, jk je ukázáno níže. c d e f Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) chcete zřízení konfigurovt pomocí metody PIN (Personl Identifiction Numer) Method, viz Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových plikcí. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / směrovče s funkcí Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s vším přístupovým odem / směrovčem. Zpněte přístroj Mcintosh. Instlční CD- ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Klikněte n položku Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti) klikněte n Next (Dlší). Vyerte Yes, my Access Point supports WPS or AOSS nd I wnt to use them (Ano, můj přístupový od podporuje WPS neo AOSS chci je používt) potom klikněte n Next (Dlší). h i j Pro stisknutí tlčítk použijte ostrý předmět, npříkld kuličkové pero. Nemějte tlčítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jink tiskárn přejde n metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup. Tto funkce utomticky zjistí, který režim (Wi- Fi Protected Setup neo AOSS ) používá váš přístupový od / směrovč ke konfigurci zřízení n dvě minuty. Stiskněte tlčítko funkce Wi-Fi Protected Setup neo AOSS n přístupovém odu / směrovči WLAN. Pokyny viz v příručce uživtele pro váš přístupový od / směrovč WLAN. Kontrolky zřízení udou ukzovt výsledky připojení. Viz Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí n strně 30. Automticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte chyu ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů n strně

21 Bezdrátová síť Mcintosh k Klikněte n Next (Dlší). l Po potvrzení, že jste dokončili nstvení ezdrátového připojení, zškrtněte políčko potom klikněte n Next (Dlší). Ninstlujte tiskový ovldč DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Můžete tké potvrdit IP dresu procházením doprv. m Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. Bezdrátová síť Windows Mcintosh Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. 21

22 Bezdrátová síť Mcintosh Konfigurce v režimu infrstruktury s dočsným použitím kelu USB neo Ethernet (LAN) c d 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Zpněte přístroj Mcintosh. Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Klikněte n položku Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti) klikněte n Next (Dlší). Zvolte No (Ne) potom klikněte n Next (Dlší). g h Vyerte Temporrily use USB cle (Recommended) (Dočsně použít kel USB (doporučeno)) potom klikněte n Next (Dlší). Dočsně připojte kel USB (není součástí dodávky) přímo do počítče do zřízení. e Přečtěte si Importnt Notice (Důležité oznámení). Zškrtněte políčko po potvrzení SSID Síťového klíče potom klikněte n Next (Dlší). i Přejděte n krok m. Vyerte Temporrily use n Ethernet (LAN) cle (Dočsně použít ethernetový kel (LAN)) potom klikněte n Next (Dlší). f Uživtelé kelu USB, přejděte n g. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n i. 22

23 j Bezdrátová síť Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. Mcintosh m Průvodce ude hledt ezdrátové sítě dostupné z všeho zřízení. Vyerte přístupový od, ke kterému chcete zřízení připojit, potom klikněte n Next (Dlší). k Dočsně připojte ezdrátové zřízení Brother k všemu přístupovému odu pomocí síťového kelu (není součástí dodávky) klikněte n Next (Dlší). Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu to, zd vysílá SSID, potom zjistěte, zd jsou zřízení přístupový od v doshu pro ezdrátovou komunikci. Potom klikněte n Refresh (Onovit). Jestliže přístupový od není nstven, y vysíll SSID, můžete jej přidt ručně kliknutím n tlčítko Advnced (Pokročilé). Pro zdání Nme (SSID) (Název (SSID)) se řiďte pokyny n orzovce potom klikněte n Next (Dlší). l Vyerte zřízení, které chcete nkonfigurovt, klikněte n Next (Dlší). Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu zřízení, potom klikněte n Refresh (Onovit). n Pokud vše síť není nkonfigurován pro ověřování šifrování, zorzí se následující orzovk. Chcete-li pokrčovt v konfigurci, klikněte n OK přejděte n p. Bezdrátová síť Windows Mcintosh Výchozí název uzlu je BRNxxxxxxxxxxxx. 23

24 Bezdrátová síť Mcintosh o Zdejte Network Key (Síťový klíč) potom klíč zdejte znovu v poli Confirm Network Key (Potvrdit Síťový klíč), potom klikněte n Next (Dlší). s Zvolte stv, jk je zorzen pro připojení n hlášení o ezdrátové síti LAN. Klikněte n Next (Dlší). Pokud je váš stv "Connection:OK" ("Připojení:OK"), přejděte n krok u. Pokud je váš stv "Connection:Filed" ("Připojení:nezdřilo se"), přejděte n krok t. p Klikněte n Next (Dlší). Nstvení udou odeslán do zřízení. t Klikněte n Finish (Dokončit). Instlce ezdrátového připojení se nezdřil, protože neylo možné spojení s ezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení o ezdrátové síti LAN viz Odstrňování prolémů n strně 26. Potom opkujte kci znovu od kroku. (Uživtelé kelu USB) Pokud se zorzí okno selhání instlce ezdrátového připojení, klikněte n Retry (Opkovt) pokuste se zčít znovu od kroku m. q Uživtelé kelu USB, přejděte n u. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n r. r Nstvení zůstnou nezměněná, pokud kliknete n Cncel (Zrušit). Pokud chcete ručně zdt nstvení IP dresy všeho zřízení, klikněte n Chnge IP Address (Změnit IP dresu) zdejte nezytné nstvení IP dresy vší sítě. Automticky se vytiskne hlášení o ezdrátové síti LAN. << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* 24

25 u Bezdrátová síť (Uživtelé kelu USB) Odpojte kel USB mezi počítčem zřízením. v Mcintosh Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. (Uživtelé kelu LAN) Odpojte síťový kel mezi přístupovým odem zřízením klikněte n Next (Dlší). Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. Instlce ezdrátového připojení je hotová. Ninstlujte tiskový ovldč DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Můžete tké potvrdit IP dresu procházením doprv. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 25

26 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Odstrňování prolémů DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznickou podporu Brother se žádostí o pomoct ez toho, yste měli připrveny tyto informce o zezpečení ezdrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoci. Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč 1) Viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN. 2) Počáteční síťový název y mohl ýt název výroce neo modelu. 3) Pokud neznáte informce o zezpečení, kontktujte prosím výroce směrovče, správce všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifrovcí klíč. Hlášení o WLAN Stiskněte pětkrát tlčítko Go ěhem čtyř sekund. Zřízení vytiskne hlášení o WLAN. Pokud hlášení o WLAN ukzuje, že se připojení nezdřilo, zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení postupujte podle následujících pokynů. Kód chyy TS-01 Doporučené řešení Bezdrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezdrátové nstvení. - Pokud je k zřízení připojen kel sítě LAN, odpojte jej ZAPNĚTE ezdrátové nstvení všeho zřízení. Podržte tlčítko Go po 10 sekund. Uvolněte tlčítko Go, když zřízení vytiskne stránku Konfigurce sítě, která ukzuje ktuální nstvení sítě. Nelze zjistit přístupový od / směrovč WLAN. 1. Zkontrolujte tyto 4 ody. TS-02 - Ujistěte se, že je přístupový od / směrovč WLAN zpojen. - Přesuňte zřízení do olsti ez překážek neo líže k přístupovému odu / směrovči WLAN. - Při konfigurci ezdrátového nstvení dočsně umístěte zřízení přiližně jeden metr od přístupového odu / směrovče WLAN. - Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN používá filtrování MAC dres, potvrďte, že je MAC dres zřízení Brother ve filtru povolen. 2. Pokud jste ručně zdli SSID informce o zezpečení, (SSID / metod ověřování / metod šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informce nesprávné. Znovu ověřte SSID informce o zezpečení v přípdě potřey zdejte správné informce. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. 26

27 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód chyy Doporučené řešení Metody ověřování / šifrování použité vyrným přístupovým odem / směrovčem WLAN nejsou podporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metody ověřování šifrování přístupového odu / směrovče WLAN. Vše zřízení podporuje následující metody ověřování WPA, WPA2, OPEN Sdílený klíč. Ověřování WPA podporuje metody šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 podporuje AES pro metodu šifrování. Metody OPEN Sdílený klíč odpovídá šifrování WEP. Pokud to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zdná síťová nstvení či SSID. Znovu potvrďte nstvení ezdrátové sítě. Kominovná tulk metod ověřování šifrování TS-04 Metod ověřování Metod šifrování WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES OPEN WEP NONE (ez šifrování) Sdílený klíč WEP Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Pro režim d-hoc změňte metody ověřování šifrování všeho počítče pro ezdrátová nstvení. Vše zřízení podporuje pouze metodu ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. TS-05 TS-06 Informce o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte SSID informce o zezpečení (Síťový klíč). Pokud váš směrovč využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Informce o ezdrátovém zezpečení (Metod ověřování / Metod šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte informce o ezdrátovém zezpečení (Metod ověřování / Metod šifrování / Síťový klíč) v tulce TS-04. Pokud váš směrovč využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 27

28 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód chyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit přístupový od / směrovč WLAN, který y měl povolenu funkci WPS či AOSS. Pokud si přejete konfigurovt ezdrátová nstvení pomocí funkcí WPS neo AOSS, musíte prcovt jk se zřízením, tk i s přístupovým odem / směrovčem WLAN. Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkce WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Pokud nevíte, jk prcovt s přístupovým odem / směrovčem pomocí funkcí WPS neo AOSS, viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN, zeptejte se výroce přístupového odu / směrovče WLAN neo se zeptejte svého správce sítě. Byly zjištěny minimálně dv přístupové ody, které mjí povolenu funkci WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeden přístupový od / směrovč WLAN v doshu má ktivní metodu WPS neo AOSS opkujte kci. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutách, yste se vyhnuli kolizi s osttními přístupovými ody. 28

29 Dlší informce Kontrolky n tiskárně Bliká: neo neo Svítí: neo neo Nesvítí: Kontrolk n tiskárně Toner Drum Error Redy Nesvítí SPÁNEK HLUBOKÝ SPÁNEK Svítí tlumeně OHŘEV PŘIPRAVENO PŘÍJEM DAT OCHLAZOVÁNÍ 1 ZBÝVAJÍCÍ DATA 2 Kontrolk n tiskárně Toner Drum MÁLO TONERU 3 VYMĚŇTE TONER 4 DOŠEL TONER FOTOVÁLEC KONČÍ 3 VYMĚŇTE FOTOVÁLEC Error Redy Příručk uživtele Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kontrolk KRYT OTEVŘEN NENÍ PAPÍR CHYBA n tiskárně UVÍZNUTÍ PAPÍRU 2 FOTOVÁLCE 2 Toner Drum FOTOVÁLEC ZASTAVEN Servisní hlášení chyy 2 Error Redy Příručk uživtele Kpitol 5 Kpitol 5 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 3 1 Kontrolk ude likt v intervlu 1 sekundy. 2 Kontrolk ude likt v intervlu 0,5 sekundy. 3 Žlutá kontrolk ude likt tk, že ude 2 sekundy svítit potom ude 3 sekundy zhsnutá. 4 Nstvení toneru můžete změnit n režim pokrčování. Stiskněte sedmkrát tlčítko Go (všechny kontrolky dvkrát liknou potom se rozsvítí kontrolk Redy). Zřízení pokrčuje v tisku, dokud kontrolk neukzuje zprávu, že toner došel. 29

30 Dlší informce Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí Kontrolky Toner Drum Error Nstvení WLAN 1 Připojování Připojeno 2 Připojení se WPS/AOSS 1 nezdřilo 3 Není přístupový od 3 Chy připojení 4 Redy 1 Kontrolk ude likt (svítí 0,2 sekundy nesvítí 0,1 sekundy). 2 Kontrolk ude svítit 5 minut. 3 Kontrolk ude 30 sekund likt v intervlu 0,1 sekundy. 4 Kontrolk 10krát likne potom n půl sekundy zhsne. Tento vzor se zopkuje 20krát. Brother CretiveCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší prcovní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápdy zdroji pro osoní i profesionální využití. Uživtelé systémů Mc mohou získt přístup Brother CretiveCenter n této weové drese: 30

31 Spotření mteriál Spotření mteriál Když se přilíží konec životnosti spotřeního mteriálu, ojeví se n kontrolkách ovládcího pnelu chy. Dlší informce o spotřením mteriálu pro vše zřízení nleznete n weové drese neo vám je poskytne utorizovný prodejce produktů Brother. Tonerová kzet Jednotk fotoválce Pokud jde o výměnu spotřeního mteriálu, viz část Výměn spotřeního mteriálu v Příručce uživtele. 31

32 Ochrnné známky Logo Brother je registrovnou ochrnnou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovnou ochrnnou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server Internet Explorer jsou registrovnými ochrnnými známkmi neo ochrnnými známkmi společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Windows Vist je uď registrovnou ochrnnou znčkou, neo ochrnnou známkou společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Apple, Mcintosh, Sfri Mc OS jsou ochrnnými známkmi společnosti Apple Inc., registrovné v USA dlších zemích. Wi-Fi Wi-Fi Allince jsou registrovnými ochrnnými známkmi společnosti Wi-Fi Allince. AOSS je ochrnná známk společnosti Bufflo Inc. Kždá společnost, jejíž softwrový titul je uveden v této příručce, má k softwru licenční smlouvu uzpůsoenou podle vlstních progrmů. Jkékoli ochodní názvy názvy produktů firem, které jsou uvedeny n produktech Brother, v souvisejících dokumentech dlších mteriálech, jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi příslušných firem. Kompilce pulikce Tento návod může ýt pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. kompilován pulikován s tím, že ude prcovt s nejnovějším technickým popisem výroku. Osh tohoto návodu technické údje v něm osžené mohou ýt změněny ez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo provádět změny ez předchozího upozornění v technických dtech mteriálu zde popsném. Výroce neodpovídá z jkékoliv škody (včetně následných) způsoených v závislosti n dných mteriálech včetně, le nikoliv omezeně, n typogrfické chyy dlší chyy týkjící se pulikce. Autorská práv licence 2010 Brother Industries, Ltd. Všechn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje softwre vyvinutý těmito dodvteli: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Devicescpe Softwre, Inc. Všechn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje progrmové vyvení KASAGO TCP/IP vyvinuté firmou ZUKEN ELMIC, Inc.

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě N300 Model EX2700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. model EX3800

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. model EX3800 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 model EX3800 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Wireless-N Range Extender WAP Rychlá instalační příručka

Wireless-N Range Extender WAP Rychlá instalační příručka Wireless-N Range Extender WAP-5884 Rychlá instalační příručka A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. * 1 - Wireless-N Range

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG

Zvládněte více. WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900. Model R7100LG Zvládněte více WiFi a LTE router s modemem Nighthawk AC1900 Model R7100LG Název a heslo sítě WiFi Předem přiřazený název sítě WiFi (SSID) a heslo (síťový klíč) jsou pro každý router jedinečné, podobně

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N

WAP3205. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod třídy N Bezdrátový přístupový bod třídy N Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN2 IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Květen 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna práva

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný ethernetový tiskový server a bezdrátový ethernetový tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síñových aplikací poskytuje užitečné informace o nastaveních drátové

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN Návod k obsluze Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš přístupový bod WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-2170W Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze naleznete pokyny ke správnému sestavení

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Průvodce instalací. Úvodní nastavení tiskárny. Instalace softwaru. Stav LED. Nákup spotřebního materiálu

Průvodce instalací. Úvodní nastavení tiskárny. Instalace softwaru. Stav LED. Nákup spotřebního materiálu Průvodce instalací Úvodní nastavení tiskárny 1 Instalace softwaru 2 Stav LED Nákup spotřebního materiálu 1 2 1. Úvodní nastavení tiskárny 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více