VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný návod k osluze zorzit v jiných jzycích, nvštivte Všechny modely nemusí ýt dostupné ve všech zemích. 1 Rozlení zřízení VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje potenciálně neezpečnou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje potenciálně neezpečnou situci, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. Plstové oly se používjí k zlení tiskárny. Plstové oly nejsou hrčky. Tyto oly uchovávejte mimo dosh kojenců dětí, yste zránili neezpečí udušení správně s nimi zcházejte. Dodržte minimální vzdálenost kolem tiskárny, jk je ptrné z ilustrce. 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) Doporučujeme vám uschovt si veškerý původní olový mteriál. Jednotlivé součásti v lení se mohou lišit podle vší země. Pokud musí ýt tiskárn z jkéhokoliv důvodu trnsportován, je nutné ji opětovně velmi pečlivě zlit do originálního lení, y se ěhem přeprvy nepoškodil. Přeprvce y měl tké zjistit odpovídjící pojištění tiskárny. Informce o tom, jk opětovně zlit tiskárnu, nleznete v části Blení přeprv zřízení v Příručce uživtele. N orázcích v této příručce je model HL-2270DW. Kel rozhrní není součástí stndrdního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítči je nutné zkoupit kel odpovídjícího rozhrní (USB neo síťový). Kel USB Doporučujeme používt kel USB 2.0 (typ A/B), který je dlouhý mx. 2 metry. Síťový kel Použijte síťový kel typu ktegorie 5 (neo vyšší ktegorie) určený pro sítě 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Odstrnění olového mteriálu z tiskárny e Vyjměte sestvu fotoválce tonerové kzety. DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE npájecí kel. Sejměte z vnější části tiskárny licí pásku odstrňte silikgelové lení ze zásoníku pro výstup lícem dolů. c CAUTION UPOZORNĚNÍ NEKONZUMUJTE silikgelové lení. Vyhoďte jej. V přípdě požití okmžitě vyhledejte lékřskou pomoc. Otevřete přední kryt. Sejměte gumičku z fotoválce. f Sestvou několikrát jemně ztřeste ze strny n strnu, y se toner v sestvě rovnoměrně rozprostřel. d Stáhněte ppírový pásek, yste mohli sejmout ochrnný mteriál, jk ukzuje orázek. g h Vložte sestvu fotoválce tonerové kzety zpět do zřízení. Zvřete přední kryt tiskárny. 2

3 3 Vložení ppíru do zásoníku Zásoník ppíru vytáhněte z přístroje celý ven. Stiskněte zelenou uvolňovcí páčku vodítek ppíru vodítk nstvte přesně n rozměr ppíru, který vkládáte do zásoníku. Zkontrolujte, zd vodítk zpdl do drážky. d Vložte ppír do zásoníku zkontrolujte zd: Ppír je pod znčkou mximálního množství ppíru ( ). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn určená k potisku musí ýt zložená směrem dolů. Vodítk ppíru se ppíru po strnách dotýkjí, y se podávl správně. Pokud máte ppír formátu Legl neo Folio, stiskněte tlčítko pro uvolnění, které je ve spodní části zásoníku ppíru, potom vytáhněte zdní část zásoníku ppíru. (Ppír formátu Legl neo Folio není v některých regionech k dispozici.) e Zásoník ppíru vrťte zpět do tiskárny. Zkontrolujte, zd je zásoník v tiskárně správně zsunutý. Více informcí o doporučeném typu ppíru nleznete v části Doporučený ppír tiskové médium v Příručce uživtele. c Stoh ppíru doře provětrejte. Snížíte tím riziko zseknutí ppíru neo jeho chyného podání. 3

4 4 Tisk zkušení stránky DŮLEŽITÉ NEZAPOJUJTE kel rozhrní. c d Npájecí kel zpojte do tiskárny poté jej zpojte do elektrické zásuvky. Zpněte vypínč zřízení. Po nžhvení tiskárny přestne likt kontrolk Redy ude svítit zeleně. Stiskněte tlčítko Go. Tiskárn vytiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, zd je testovcí strn správně vytisknutá. Tto funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítče. 4

5 5 Vyerte typ připojení Uživtelé kelu USB Windows, přejít n strn 6 Mcintosh, přejít n strn 7 Uživtelé drátové sítě (pouze HL-2270DW) Windows, přejít n strn 8, 9 Mcintosh, přejít n strn 11 Uživtelé ezdrátové sítě Windows Mcintosh, přejít n strn 12 Aktuální verze ovldčů nástrojů pro vše zřízení nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMcintosh Windows Mcintosh Windows Mcintosh 5

6 USB Windows Uživtelé rozhrní USB pro systém Windows 6 Než zčnete s instlcí Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. d Zpojte kel USB do konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte do počítče. Vypněte zřízení zkontrolujte, zd k zřízení NENÍ zpojen kel rozhrní USB potom zčněte s instlcí ovldče tiskárny. Pokud je kel ji připojen, odpojte jej. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Řiďte se pokyny n orzovce, dokud se neojeví následující orzovk. e Zpněte tiskárnu dodržujte pokyny n orzovce, yste dokončili nstvení. Dokončit Instlce je dokončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách 6

7 USB Mcintosh Uživtelé kelu USB rozhrní pro systém Mcintosh 6 Než zčnete s instlcí DŮLEŽITÉ Aktuální verze ovldčů informce o systému Mc OS X, který používáte, nleznete n drese Uživtelé systému Mc OS X ž y měli upgrdovt n Mc OS X x. Zkontrolujte, zd je zřízení připojeno k npájení přístroj Mcintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správce. Zpojte kel USB do konektoru USB n zřízení oznčeného symolem potom kel zpojte do svého počítče Mcintosh. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Dokončení instlce může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzovce, dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Windows USBMcintosh d Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). c Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. 7

8 Drátová síť Windows Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Windows (Pro uživtele sítě Peer-to-Peer) (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Směrovč Zřízení TCP/IP TCP/IP Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. c Zpojte jeden konec síťového kelu do konektoru LAN oznčeného symolem jeho druhý konec do volného portu n huu. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách d Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. 8

9 Drátová síť Windows Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Windows (Pro uživtele sdílené sítě) (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. TCP/IP Klientský počítč Známý tké jko server neo tiskový server c TCP/IP neo USB d Zřízení Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče, klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Řiďte se pokyny n orzovce dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte frontu tiskárny pk klikněte n tlčítko OK. Drátová síť Windows Mcintosh Zkontrolujte, zd máte zpnutý počítč jste přihlášen jko správce. Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Pokud si nejste jisti umístěním názvem fronty tiskárny v síti, kontktujte správce sítě. 9

10 Drátová síť Windows d Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách 10

11 Drátová síť Mcintosh Uživtelé drátového síťového rozhrní pro systém Mcintosh (pouze HL-2270DW) 6 Než zčnete s instlcí DŮLEŽITÉ Aktuální verze ovldčů informce o systému Mc OS X, který používáte, nleznete n drese Uživtelé systému Mc OS X ž y měli upgrdovt n Mc OS X x. Zkontrolujte, zd je zřízení připojeno k npájení přístroj Mcintosh je zpnutý. Musíte se přihlásit jko správce. Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. c 7 Ninstlujte tiskový ovldč Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Dokončení instlce může trvt několik minut. Řiďte se pokyny n orzovce dokud se neojeví následující orzovk. Vyerte tiskárnu ze seznmu pk klikněte n tlčítko OK. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Drátová síť Windows Mcintosh d Jkmile se ojeví tto orzovk, klikněte myší n tlčítko Next (Dlší). c Zpojte jeden konec síťového kelu do konektoru LAN oznčeného symolem jeho druhý konec do volného portu n huu. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. d Ujistěte se, že je zpnutý síťový vypínč. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. 11

12 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Uživtelé ezdrátového síťového rozhrní 6 Než zčnete DŮLEŽITÉ Hodláte-li tiskárnu zpojit do sítě, doporučujeme nejdříve instlci konzultovt se systémovým dministrátorem. Dříve než přikročíte k této instlci, musíte znát nstvení ezdrátové sítě. Pokud jste ji dříve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezdrátovou síť, musíte onovit tovární nstvení tiskového serveru. 1. Vypněte zřízení. 2. Zkontrolujte, zd je zvřený přední kryt kel npájení připojen k síti. 3. Při zpínání vypínče podržte tlčítko Go. Nechte tlčítko Go stisknuté, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky, potom zhsne kontrolk Redy. 4. Uvolněte tlčítko Go. Ujistěte se, že všechny kontrolky zhsly. 5. Stiskněte šestkrát tlčítko Go. Zkontrolujte, zd se rozsvítí všechny kontrolky n znmení toho, že ylo onoveno tovární nstvení tiskového serveru. Zřízení se restrtuje. Orzovky vycházejí z modelu HL-2270DW. Režim infrstruktury Přístupový od / směrovč Síťové ezdrátové zřízení (vše zřízení) c Počítč s možností ezdrátového připojení k přístupovému odu / směrovči d Počítč drátově připojen k přístupovému odu / směrovči 12

13 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 7 Zkontrolujte vše síťové prostředí (režim infrstruktury) Následující pokyny nídnou dvě možnosti, jk ninstlovt zřízení Brother do prostředí ezdrátové sítě. Pokyny k instlci zřízení do osttních ezdrátových prostředí nleznete v Příručce síťových plikcí. Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN nepodporuje funkci Wi-Fi Protected Setup neo AOSS, zpište si nstvení ezdrátové sítě všeho přístupového odu / směrovče WLAN. DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznickou podporu Brother Customer Service se žádostí o pomoct ez toho, yste měli připrveny tyto informce o zezpečení ezdrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoci. SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč) Npříkld: SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč) HELLO Pokud tyto informce neznáte (SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč)), nelze pokrčovt v instlci ezdrátové sítě. Jk njít tyto informce (SSID (Síťový název) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/šifrovcí klíč)) 1) Viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN. 2) Počáteční síťový název y mohl ýt název výroce neo modelu. 3) Pokud neznáte informce o zezpečení, kontktujte prosím výroce směrovče, správce všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n Uživtelé Windows, přejděte n strn 16 Uživtelé Mcintosh, přejděte n strn 22 Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje utomtický ezdrátový režim (Wi-Fi Protected Setup neo AOSS ) Bezdrátová síť Windows Mcintosh Nyní přejděte n Uživtelé Windows, přejděte n strn 14 Uživtelé Mcintosh, přejděte n strn 20 13

14 Bezdrátová síť Windows Konfigurce pomocí utomtické ezdrátové metody (n jedno stisknutí) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN disponuje symolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS, jk je ukázáno níže. g Vyerte Ano, můj přístupový od podporuje WPS neo AOSS tyto funkce chci použít klikněte n Dlší. c d e Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) chcete zřízení konfigurovt pomocí metody PIN (Personl Identifiction Numer) Method, viz Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových plikcí. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / směrovče s funkcí Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s vším přístupovým odem / směrovčem. Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Klikněte n položku Bezdrátové síťové připojení klikněte n Dlší. h i j Stiskněte n méně než 2 sekundy tlčítko instlce ezdrátového připojení umístěné n zdní strně zřízení, jk je ptrné z ilustrce níže. Pro stisknutí tlčítk použijte ostrý předmět, npříkld kuličkové pero. Nemějte tlčítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jink zřízení přejde n metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup. Tto funkce utomticky zjistí, který režim (Wi- Fi Protected Setup neo AOSS ) používá váš přístupový od / směrovč ke konfigurci zřízení n dvě minuty. Stiskněte tlčítko funkce Wi-Fi Protected Setup neo AOSS n přístupovém odu / směrovči WLAN. Pokyny viz v příručce uživtele pro váš přístupový od / směrovč WLAN. f Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. Zvolte Siťová tiskárn Brother Peer-to-Peer potom klikněte n Dlší. 14 Vyerte volu nstvení rány firewll potom klikněte n Dlší.

15 Bezdrátová síť Windows k l Kontrolky zřízení udou ukzovt výsledky připojení. Viz Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí n strně 30. Automticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte chyu ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů n strně 26. Klikněte n Dlší. Ninstlujte tiskový ovldč n DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. m Po potvrzení, že jste dokončili nstvení ezdrátového připojení, zškrtněte políčko potom klikněte n Dlší. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách Bezdrátová síť Windows Mcintosh 15

16 Bezdrátová síť Windows Konfigurce v režimu infrstruktury s dočsným použitím kelu USB neo Ethernet (LAN) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Pokud udete vyzváni, zvolte si model jzyk. f Přečtěte si Důležité oznámení. Zškrtněte políčko po potvrzení SSID Síťového klíče potom klikněte n Dlší. c Jestliže se orzovk Brother nezorzí utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROM potom dvkrát klikněte n strt.exe. Klikněte n položku Instlce tiskového ovldče klikněte n Ano, jestliže souhlsíte s licenční smlouvou. Vyerte Bezdrátové síťové připojení potom klikněte n Dlší. g Uživtelé kelu USB, přejděte n h. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n j. h Vyerte Dočsně použít kel USB (doporučeno) potom klikněte n Dlší. Pro uživtele Windows Vist Windows 7 pokud se zorzí okno Řízení uživtelských účtů, klikněte n Povolit neo Ano. d e Zvolte Siťová tiskárn Brother Peer-to-Peer potom klikněte n Dlší. Vyerte volu nstvení rány firewll potom klikněte n Dlší. Zvolte Ne potom klikněte n Dlší. i Dočsně připojte kel USB (není součástí dodávky) přímo do počítče do zřízení. Přejděte n krok n. 16

17 j Bezdrátová síť Vyerte Dočsně použít síťový kel (LAN) potom klikněte n Dlší. Windows m Vyerte zřízení, které chcete nkonfigurovt, klikněte n Dlší. Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu zřízení, potom klikněte n Onovit. k Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. Výchozí název uzlu je BRNxxxxxxxxxxxx. n Pokud se zorzí orzovk pro potvrzení, zškrtněte políčko klikněte n Dlší. Pokud se zorzí následující orzovk, klikněte n Ano, pokud chcete připojení s uvedeným SSID. Klikněte n Dlší přejděte n r. l Dočsně připojte ezdrátové zřízení Brother k všemu přístupovému odu pomocí síťového kelu (není součástí dodávky) klikněte n Dlší. Windows Mcintosh Bezdrátová síť 17

18 Bezdrátová síť Windows o Průvodce ude hledt ezdrátové sítě dostupné z všeho zřízení. Zvolte SSID, který jste vyrli předem n strn 13), potom klikněte n Dlší. q Zdejte Síťový klíč potom klíč zdejte znovu v poli Potvrzení síťového klíče, potom klikněte n Dlší. p Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu to, zd vysílá SSID, potom zjistěte, zd jsou zřízení přístupový od v doshu pro ezdrátovou komunikci. Potom klikněte n Onovit. Jestliže přístupový od není nstven, y vysíll SSID, můžete jej přidt ručně kliknutím n tlčítko Pokročilé. Pro zdání Název (SSID) se řiďte pokyny n orzovce potom klikněte n Dlší. Pokud vše síť není nkonfigurován pro ověřování šifrování, zorzí se následující orzovk. Chcete-li pokrčovt v konfigurci, klikněte n OK přejděte n r. r Klikněte n Dlší. Nstvení udou odeslán do zřízení. (Uživtelé kelu USB) Pokud se zorzí okno selhání instlce ezdrátového připojení, klikněte n Zkusit znovu pokuste se zčít znovu od kroku o. s Uživtelé kelu USB, přejděte n w. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n t. t Nstvení zůstnou nezměněná, pokud kliknete n Zrušit. Pokud chcete ručně zdt nstvení IP dresy všeho zřízení, klikněte n Změnit IP dresu zdejte nezytné nstvení IP dresy vší sítě. Automticky se vytiskne hlášení o ezdrátové síti LAN. << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* 18

19 Bezdrátová síť Windows u Zvolte stv, jk je zorzen pro připojení n hlášení o ezdrátové síti LAN. Klikněte n Dlší. Pokud je váš stv "Connection:OK", přejděte n krok w. Pokud je váš stv "Connection:Filed", přejděte n krok v. (Uživtelé kelu LAN) Odpojte síťový kel mezi přístupovým odem zřízením klikněte n Dlší. v Klikněte n Dokončit. Instlce ezdrátového připojení se nezdřil, protože neylo možné spojení s ezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení o ezdrátové síti LAN viz Odstrňování prolémů n strně 26. Potom opkujte kci znovu od kroku. Instlce ezdrátového připojení je hotová. Ninstlujte tiskový ovldč x Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. V závislosti n nstvení zezpečení se ěhem používání tiskárny neo jejího progrmu může ojevit okno zezpečení systému Windows neo ntivirový progrm. Potvrďte okno, yste mohli pokrčovt. XML Pper Specifiction Tiskový driver XML Pper Specifiction Tiskový driver je nejvhodnějším ovldčem při tisku z plikcí, které používjí dokumenty podporující XML Pper Specifiction. Aktuální tiskový ovldč nleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center n weových stránkách w (Uživtelé kelu USB) Odpojte kel USB mezi počítčem zřízením. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 19

20 Bezdrátová síť Mcintosh Konfigurce pomocí utomtické ezdrátové metody (n jedno stisknutí) 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny g Stiskněte n méně než 2 sekundy tlčítko instlce ezdrátového připojení umístěné n zdní strně zřízení, jk je ptrné z ilustrce níže. Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN disponuje symolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS, jk je ukázáno níže. c d e f Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) chcete zřízení konfigurovt pomocí metody PIN (Personl Identifiction Numer) Method, viz Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových plikcí. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / směrovče s funkcí Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostředí. Viz pokyny dodné s vším přístupovým odem / směrovčem. Zpněte přístroj Mcintosh. Instlční CD- ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Klikněte n položku Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti) klikněte n Next (Dlší). Vyerte Yes, my Access Point supports WPS or AOSS nd I wnt to use them (Ano, můj přístupový od podporuje WPS neo AOSS chci je používt) potom klikněte n Next (Dlší). h i j Pro stisknutí tlčítk použijte ostrý předmět, npříkld kuličkové pero. Nemějte tlčítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jink tiskárn přejde n metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup. Tto funkce utomticky zjistí, který režim (Wi- Fi Protected Setup neo AOSS ) používá váš přístupový od / směrovč ke konfigurci zřízení n dvě minuty. Stiskněte tlčítko funkce Wi-Fi Protected Setup neo AOSS n přístupovém odu / směrovči WLAN. Pokyny viz v příručce uživtele pro váš přístupový od / směrovč WLAN. Kontrolky zřízení udou ukzovt výsledky připojení. Viz Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí n strně 30. Automticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte chyu ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů n strně

21 Bezdrátová síť Mcintosh k Klikněte n Next (Dlší). l Po potvrzení, že jste dokončili nstvení ezdrátového připojení, zškrtněte políčko potom klikněte n Next (Dlší). Ninstlujte tiskový ovldč DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Můžete tké potvrdit IP dresu procházením doprv. m Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. Bezdrátová síť Windows Mcintosh Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. 21

22 Bezdrátová síť Mcintosh Konfigurce v režimu infrstruktury s dočsným použitím kelu USB neo Ethernet (LAN) c d 8 Konfigurce ezdrátového nstvení instlce ovldče tiskárny Zpněte přístroj Mcintosh. Instlční CD-ROM vložte do mechniky CD-ROM. Dvkrát klikněte n ikonu Strt Here OSX. Dodržujte pokyny n orzovce. Klikněte n položku Wireless Network Connection (Bezdrátové připojení k síti) klikněte n Next (Dlší). Zvolte No (Ne) potom klikněte n Next (Dlší). g h Vyerte Temporrily use USB cle (Recommended) (Dočsně použít kel USB (doporučeno)) potom klikněte n Next (Dlší). Dočsně připojte kel USB (není součástí dodávky) přímo do počítče do zřízení. e Přečtěte si Importnt Notice (Důležité oznámení). Zškrtněte políčko po potvrzení SSID Síťového klíče potom klikněte n Next (Dlší). i Přejděte n krok m. Vyerte Temporrily use n Ethernet (LAN) cle (Dočsně použít ethernetový kel (LAN)) potom klikněte n Next (Dlší). f Uživtelé kelu USB, přejděte n g. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n i. 22

23 j Bezdrátová síť Odstrňte ochrnný kryt z LAN konektoru. Mcintosh m Průvodce ude hledt ezdrátové sítě dostupné z všeho zřízení. Vyerte přístupový od, ke kterému chcete zřízení připojit, potom klikněte n Next (Dlší). k Dočsně připojte ezdrátové zřízení Brother k všemu přístupovému odu pomocí síťového kelu (není součástí dodávky) klikněte n Next (Dlší). Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu to, zd vysílá SSID, potom zjistěte, zd jsou zřízení přístupový od v doshu pro ezdrátovou komunikci. Potom klikněte n Refresh (Onovit). Jestliže přístupový od není nstven, y vysíll SSID, můžete jej přidt ručně kliknutím n tlčítko Advnced (Pokročilé). Pro zdání Nme (SSID) (Název (SSID)) se řiďte pokyny n orzovce potom klikněte n Next (Dlší). l Vyerte zřízení, které chcete nkonfigurovt, klikněte n Next (Dlší). Pokud je seznm prázdný, zkontrolujte npájení přístupového odu zřízení, potom klikněte n Refresh (Onovit). n Pokud vše síť není nkonfigurován pro ověřování šifrování, zorzí se následující orzovk. Chcete-li pokrčovt v konfigurci, klikněte n OK přejděte n p. Bezdrátová síť Windows Mcintosh Výchozí název uzlu je BRNxxxxxxxxxxxx. 23

24 Bezdrátová síť Mcintosh o Zdejte Network Key (Síťový klíč) potom klíč zdejte znovu v poli Confirm Network Key (Potvrdit Síťový klíč), potom klikněte n Next (Dlší). s Zvolte stv, jk je zorzen pro připojení n hlášení o ezdrátové síti LAN. Klikněte n Next (Dlší). Pokud je váš stv "Connection:OK" ("Připojení:OK"), přejděte n krok u. Pokud je váš stv "Connection:Filed" ("Připojení:nezdřilo se"), přejděte n krok t. p Klikněte n Next (Dlší). Nstvení udou odeslán do zřízení. t Klikněte n Finish (Dokončit). Instlce ezdrátového připojení se nezdřil, protože neylo možné spojení s ezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení o ezdrátové síti LAN viz Odstrňování prolémů n strně 26. Potom opkujte kci znovu od kroku. (Uživtelé kelu USB) Pokud se zorzí okno selhání instlce ezdrátového připojení, klikněte n Retry (Opkovt) pokuste se zčít znovu od kroku m. q Uživtelé kelu USB, přejděte n u. (pouze HL-2270DW) Uživtelé ethernetového kelu, přejděte n r. r Nstvení zůstnou nezměněná, pokud kliknete n Cncel (Zrušit). Pokud chcete ručně zdt nstvení IP dresy všeho zřízení, klikněte n Chnge IP Address (Změnit IP dresu) zdejte nezytné nstvení IP dresy vší sítě. Automticky se vytiskne hlášení o ezdrátové síti LAN. << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* 24

25 u Bezdrátová síť (Uživtelé kelu USB) Odpojte kel USB mezi počítčem zřízením. v Mcintosh Pro dokončení nstvení se řiďte pokyny n orzovce. Když se ojeví orzovk Brother Support (Podpor Brother), proveďte výěr řiďte se pokyny n orzovce. Dokončit Instlce je dokončen. (Uživtelé kelu LAN) Odpojte síťový kel mezi přístupovým odem zřízením klikněte n Next (Dlší). Používáte-li pro zřízení určitou IP dresu, musíte pomocí plikce BRAdmin Light nstvit způso spuštění n sttický. Více informcí viz v části Změn síťových nstvení všeho zřízení v Příručce síťových plikcí. Instlce ezdrátového připojení je hotová. Ninstlujte tiskový ovldč DŮLEŽITÉ Během instlce NEZKOUŠEJTE zvřít žádné z oken. Pokud je ve vší síti připojen víc než jeden model, pk se MAC dres (ethernetová dres) zorzí po názvu modelu. Můžete tké potvrdit IP dresu procházením doprv. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 25

26 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Odstrňování prolémů DŮLEŽITÉ Nekontktujte prosím zákznickou podporu Brother se žádostí o pomoct ez toho, yste měli připrveny tyto informce o zezpečení ezdrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoci. Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč 1) Viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN. 2) Počáteční síťový název y mohl ýt název výroce neo modelu. 3) Pokud neznáte informce o zezpečení, kontktujte prosím výroce směrovče, správce všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifrovcí klíč. Hlášení o WLAN Stiskněte pětkrát tlčítko Go ěhem čtyř sekund. Zřízení vytiskne hlášení o WLAN. Pokud hlášení o WLAN ukzuje, že se připojení nezdřilo, zkontrolujte kód chyy n vytištěném hlášení postupujte podle následujících pokynů. Kód chyy TS-01 Doporučené řešení Bezdrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezdrátové nstvení. - Pokud je k zřízení připojen kel sítě LAN, odpojte jej ZAPNĚTE ezdrátové nstvení všeho zřízení. Podržte tlčítko Go po 10 sekund. Uvolněte tlčítko Go, když zřízení vytiskne stránku Konfigurce sítě, která ukzuje ktuální nstvení sítě. Nelze zjistit přístupový od / směrovč WLAN. 1. Zkontrolujte tyto 4 ody. TS-02 - Ujistěte se, že je přístupový od / směrovč WLAN zpojen. - Přesuňte zřízení do olsti ez překážek neo líže k přístupovému odu / směrovči WLAN. - Při konfigurci ezdrátového nstvení dočsně umístěte zřízení přiližně jeden metr od přístupového odu / směrovče WLAN. - Pokud váš přístupový od / směrovč WLAN používá filtrování MAC dres, potvrďte, že je MAC dres zřízení Brother ve filtru povolen. 2. Pokud jste ručně zdli SSID informce o zezpečení, (SSID / metod ověřování / metod šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informce nesprávné. Znovu ověřte SSID informce o zezpečení v přípdě potřey zdejte správné informce. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. 26

27 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód chyy Doporučené řešení Metody ověřování / šifrování použité vyrným přístupovým odem / směrovčem WLAN nejsou podporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metody ověřování šifrování přístupového odu / směrovče WLAN. Vše zřízení podporuje následující metody ověřování WPA, WPA2, OPEN Sdílený klíč. Ověřování WPA podporuje metody šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 podporuje AES pro metodu šifrování. Metody OPEN Sdílený klíč odpovídá šifrování WEP. Pokud to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zdná síťová nstvení či SSID. Znovu potvrďte nstvení ezdrátové sítě. Kominovná tulk metod ověřování šifrování TS-04 Metod ověřování Metod šifrování WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES OPEN WEP NONE (ez šifrování) Sdílený klíč WEP Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Pro režim d-hoc změňte metody ověřování šifrování všeho počítče pro ezdrátová nstvení. Vše zřízení podporuje pouze metodu ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. TS-05 TS-06 Informce o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte SSID informce o zezpečení (Síťový klíč). Pokud váš směrovč využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Informce o ezdrátovém zezpečení (Metod ověřování / Metod šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte informce o ezdrátovém zezpečení (Metod ověřování / Metod šifrování / Síťový klíč) v tulce TS-04. Pokud váš směrovč využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk mohu zjistit ezdrátová nstvení SSID Síťový klíč n strně 26 pro potvrzení. Bezdrátová síť Windows Mcintosh 27

28 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód chyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit přístupový od / směrovč WLAN, který y měl povolenu funkci WPS či AOSS. Pokud si přejete konfigurovt ezdrátová nstvení pomocí funkcí WPS neo AOSS, musíte prcovt jk se zřízením, tk i s přístupovým odem / směrovčem WLAN. Potvrďte, že váš přístupový od / směrovč WLAN podporuje funkce WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Pokud nevíte, jk prcovt s přístupovým odem / směrovčem pomocí funkcí WPS neo AOSS, viz dokumentci dodnou s vším přístupovým odem / směrovčem WLAN, zeptejte se výroce přístupového odu / směrovče WLAN neo se zeptejte svého správce sítě. Byly zjištěny minimálně dv přístupové ody, které mjí povolenu funkci WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeden přístupový od / směrovč WLAN v doshu má ktivní metodu WPS neo AOSS opkujte kci. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutách, yste se vyhnuli kolizi s osttními přístupovými ody. 28

29 Dlší informce Kontrolky n tiskárně Bliká: neo neo Svítí: neo neo Nesvítí: Kontrolk n tiskárně Toner Drum Error Redy Nesvítí SPÁNEK HLUBOKÝ SPÁNEK Svítí tlumeně OHŘEV PŘIPRAVENO PŘÍJEM DAT OCHLAZOVÁNÍ 1 ZBÝVAJÍCÍ DATA 2 Kontrolk n tiskárně Toner Drum MÁLO TONERU 3 VYMĚŇTE TONER 4 DOŠEL TONER FOTOVÁLEC KONČÍ 3 VYMĚŇTE FOTOVÁLEC Error Redy Příručk uživtele Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 4 Kontrolk KRYT OTEVŘEN NENÍ PAPÍR CHYBA n tiskárně UVÍZNUTÍ PAPÍRU 2 FOTOVÁLCE 2 Toner Drum FOTOVÁLEC ZASTAVEN Servisní hlášení chyy 2 Error Redy Příručk uživtele Kpitol 5 Kpitol 5 Kpitol 4 Kpitol 4 Kpitol 3 1 Kontrolk ude likt v intervlu 1 sekundy. 2 Kontrolk ude likt v intervlu 0,5 sekundy. 3 Žlutá kontrolk ude likt tk, že ude 2 sekundy svítit potom ude 3 sekundy zhsnutá. 4 Nstvení toneru můžete změnit n režim pokrčování. Stiskněte sedmkrát tlčítko Go (všechny kontrolky dvkrát liknou potom se rozsvítí kontrolk Redy). Zřízení pokrčuje v tisku, dokud kontrolk neukzuje zprávu, že toner došel. 29

30 Dlší informce Kontrolky při používání režimu ezdrátového nstvení n jedno stisknutí Kontrolky Toner Drum Error Nstvení WLAN 1 Připojování Připojeno 2 Připojení se WPS/AOSS 1 nezdřilo 3 Není přístupový od 3 Chy připojení 4 Redy 1 Kontrolk ude likt (svítí 0,2 sekundy nesvítí 0,1 sekundy). 2 Kontrolk ude svítit 5 minut. 3 Kontrolk ude 30 sekund likt v intervlu 0,1 sekundy. 4 Kontrolk 10krát likne potom n půl sekundy zhsne. Tento vzor se zopkuje 20krát. Brother CretiveCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší prcovní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápdy zdroji pro osoní i profesionální využití. Uživtelé systémů Mc mohou získt přístup Brother CretiveCenter n této weové drese: 30

31 Spotření mteriál Spotření mteriál Když se přilíží konec životnosti spotřeního mteriálu, ojeví se n kontrolkách ovládcího pnelu chy. Dlší informce o spotřením mteriálu pro vše zřízení nleznete n weové drese neo vám je poskytne utorizovný prodejce produktů Brother. Tonerová kzet Jednotk fotoválce Pokud jde o výměnu spotřeního mteriálu, viz část Výměn spotřeního mteriálu v Příručce uživtele. 31

32 Ochrnné známky Logo Brother je registrovnou ochrnnou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovnou ochrnnou známkou společnosti Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server Internet Explorer jsou registrovnými ochrnnými známkmi neo ochrnnými známkmi společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Windows Vist je uď registrovnou ochrnnou znčkou, neo ochrnnou známkou společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Apple, Mcintosh, Sfri Mc OS jsou ochrnnými známkmi společnosti Apple Inc., registrovné v USA dlších zemích. Wi-Fi Wi-Fi Allince jsou registrovnými ochrnnými známkmi společnosti Wi-Fi Allince. AOSS je ochrnná známk společnosti Bufflo Inc. Kždá společnost, jejíž softwrový titul je uveden v této příručce, má k softwru licenční smlouvu uzpůsoenou podle vlstních progrmů. Jkékoli ochodní názvy názvy produktů firem, které jsou uvedeny n produktech Brother, v souvisejících dokumentech dlších mteriálech, jsou ochrnnými známkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi příslušných firem. Kompilce pulikce Tento návod může ýt pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. kompilován pulikován s tím, že ude prcovt s nejnovějším technickým popisem výroku. Osh tohoto návodu technické údje v něm osžené mohou ýt změněny ez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo provádět změny ez předchozího upozornění v technických dtech mteriálu zde popsném. Výroce neodpovídá z jkékoliv škody (včetně následných) způsoených v závislosti n dných mteriálech včetně, le nikoliv omezeně, n typogrfické chyy dlší chyy týkjící se pulikce. Autorská práv licence 2010 Brother Industries, Ltd. Všechn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje softwre vyvinutý těmito dodvteli: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Devicescpe Softwre, Inc. Všechn práv vyhrzen. Tento produkt oshuje progrmové vyvení KASAGO TCP/IP vyvinuté firmou ZUKEN ELMIC, Inc.

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Wi-Fi Vodafone R201 Vítejte ve světě Vodafone Mobile Broadband 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 7 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Wi-Fi 8 Konfigurace

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

fáze 1 fáze 2 internet

fáze 1 fáze 2 internet Tutoriál pro připojení ke školní síti SŠIEŘ a internetu prostřednictvím Wi-Fi připojení pro operační systémy Microsoft Windows XP fáze 1 fáze 2 internet Samotný postup připojení je rozdělen do dvou samostatných,

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více