České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy a) Charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská 54a, České Budějovice, Pracoviště školy: Zřizovatel školy: Právní forma školy: Pražská 54a, České Budějovice RNDr. Alois Bohůnek, r.č /198 RNDr. Ludmila Kadlecová, r.č /100 společnost s ručením omezeným IČO: Bankovní spojení: Komerční banka ČB ú.č /0100 Telefon, fax: , web: Vedení školy: Ředitel Českého reálného gymnázia: RNDr. Alois Bohůnek, nar , bytem Polní 311, Roudné vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1972 Manažer - jednatel: RNDr. Ludmila Kadlecová, nar , bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou vzdělání MFF UK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1977 b) Poslání a cíle školy: České reálné gymnázium s.r.o. připravuje studenty pro studium na všech vysokých školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším stupni gymnázia 33. Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a vkonfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu

3 vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o.

4 Osmileté studium K/81 Zařazeno do sítě ŠVP ČRG s.r.o. 1r 2r 3.r 4.r Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis IVT 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Těl.výchova Člověk a svět práce Celkem

5 Čtyřleté studium K/41 Zařazeno do sítě od ŠVP ČRG s.r.o. 1.r,V 2.r,VI 3.r,VII 4.r,VIII Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Obč.a spol.věd.zákl Dějepis Grografie Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a IKT Umění a kultura Tělesná výchova Výchova ke zdraví volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět Celkem , 2. a 3. volitelný předmět 4.,5.. a 6. volitelný předmět Anglická konverzace Seminář z matematiky Německá konverzace Seminář z fyziky Deskriptivní geometrie Seminář z biologie Cvič.z přír.věd Seminář z chemie Práce s počítačem Seminář ze zeměpisu Latina Seminář z dějepisu Cvič.z matematiky Jazykový seminář Cvič.z českého jazyka Literární seminář Filosofický seminář Seminář ZSV

6 Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k prima - osmileté studium 23 žáků sekunda - osmileté studium 16 žáků tercie - osmileté studium 29 žáků kvarta - osmileté studium 26 žáků kvinta osmileté studium 17 žáků sexta - osmileté studium 21 žáků oktáva - osmileté studium 23 žáků 1. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 2. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 3. ročník čtyřleté studium 18 žáků 4. ročník čtyřleté studium 20 žáků Celkem k žáků

7 c) Přehled pracovníků školy. Ve školním roce 2010/2011 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: RNDr.Alois Bohůnek, 63 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 40 let RNDr.Jana Bohůnková, 46 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 22 let Monika Bavorová 34 let JU ČB N-Čjpraxe 11 let Mgr.Lenka Filipová 27 let PF JU Z-Bi praxe 4 roky Mgr.Jan Flaška 36 let PF UJEP v Ústí n Labem A IVT praxe 10 let Mgr.Soňa Hřídelová, 46 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 23 let Mgr.Kateřina Boháčová 35 let PF JU v ČB Bi Ch praxe 10 let Mgr.Václav Kabíček, 40 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 12 let RNDr.Ludmila Kadlecová, 59 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 34 let MgrZdeněk Kohout, 63 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-Tv, praxe 39 let Mgr. Martina Štěpánková, 42let, PF JU v Č.Budějovicích, obor Č-Hv, praxe 16 let Vladimír Křešnička, 53 let, PF v Č.Budějovicích, obor Č-On praxe 28 let Mgr.Jiří Křížek, 64 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 40 let Mgr.Hana Novotná 38 let FF UK v Praze Čj 12 let paxe Ing.Eva Polenská, 50 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, praxe 19 let Mgr.Zdeňka Pytlová, 53 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 24 let Mgr Eva Vondrová 36 let JU Nj.-D, praxe 13 let Mgr.Petr Syrovátka 33 let, JU v ČB, IVT praxe 9 let PaedDr.Ondřej Švejda, 50 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 24 let BcA. Petr Tichý 35 let, VUT v Brně, obor Vv praxe 4 roky Mgr.Irena Vlková, 54 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 29 let Mgr.Jan Kopecký 37 let ZU Plzeň Aj 3 roky praxe Mgr.Lucie Fourová 25 let PF v Č.Budějovicích N 1 rok Externě vyučovali na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Mgr.Věra Červenková, 54 let, Dg SPŠ stavební, praxe 29 let Janeta Midžič, 57 let, La Biskupské gymnázium Mgr.Klára Svobodová 32 let ZSV RNDr.Karel Lichtenberg 64 let Ch Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním poměru a 4 externí učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. dvě jsou na mateřské dovolené.

8 d) Údaje o přijímacím řízení: Ve školním roce 2012/2013 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy osmiletého studia. O studium na čtyřletém Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 29 studentů a v osmiletém studiu 16 studentů ze základních škol. Všichni zájemci o studium byli pozváni společně s rodiči k představovacímu pohovoru. Rozhovor probíhal nejprve se žáky a pak i s rodiči. V průběhu rozhovorů získalo vedení školy poměrně jasný přehled o schopnostech, plánech a představách zájemců o studium a rodiče žáků byli přesně informováni o podmínkách studia na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Na základě výsledků těchto rozhovorů, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak vybraným zájemcům nabídnuto studium na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Ke studiu do 1.ročníku čtyřletého studia bylo přijato 19 studentů. Na osmileté studium bylo v 27 studentů. Přijímací rozhovory provádělo vedení Českého reálného gymnázia RNDr.Alois Bohůnek a RNDr.Ludmila Kadlecová. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 1. Údaje o výsledcích tříd. školní rok 2012/2013 počet žáků (z toho dívek) 1. pololetí 2. pololetí prima osmileté studium 24 (11) 24 (11) prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 0..0 sekunda osmileté studium 16 (10) 16 (10) prospělo s vyznamenáním 6 7 prospělo 10 9 neprospělo 0 0 tercie osmileté studium 29 (15) 29 (15) prospělo s vyznamenáním 4 3 prospělo neprospělo 0 0 kvarta osmileté studium 26 (16) 26 (16) prospělo s vyznamenáním 6 4 prospělo neprospělo 1 0 kvinta osmileté studium 17 (7) 17 (7) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo 2 0 sexta osmileté studium 21 (13) 21 (13) prospělo s vyznamenáním 3 3 prospělo neprospělo 2 0 oktáva osmileté studium 23 (10) 23 (10) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 12 (5) 12 (5)

9 prospělo s vyznamenáním 2 0 prospělo 9 12 neprospělo ročník čtyřleté studium 12 (5) 12 (5) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 18 (8) 19 (8) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 20 (13) 20 (13) prospělo s vyznamenáním 2 2 prospělo neprospělo Údaje a výsledcích maturitních zkoušek. Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2012/2013 konalo 23 studentů (z toho 10 dívek) oktávy a 19 studentů (z toho 12 dívek) čtvrtého ročníku. Předsedou maturitní komise v oktávě byl Mgr. Petr Vaněk, místopředseda RNDr. Ludmila Kadlecová. Počet žáků s vyznamenáním 10 prospělo 13 neprospělo 0 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 1,957 Aj 1,000 Ma 3,000 profilová část Aj 1,333 Dě 1,000 Ze 2,250 OSZ 1,500 Ma 1,889 Fy 2,000 Bi 2,444 Ch 1,600 Dg 1,000 Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byla PaedDr. Marie Valtrová, místopředseda RNDr. Alois Bohůnek. Počet žáků s vyznamenáním 7 prospělo 12 neprospělo 0

10 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 2,158 Aj 1,429 Nj 2,000 Ma 3,000 profilová část Čj 2,000 Aj 1,909 Nj 2,250 Dě 3,000 Ze 2,429 OSZ 2,333 Ma 1,667 Fy 2,000 Bi 2,000 Ch 1,000 IKT 1,500 Dg 1, Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. Úspěšní byli studenti na tyto VŠ: Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Filosofická fakulta Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Masarykova univerzita Brno Lékařská fakulta ZčU Plzeň Filosofická fakulta Fakulta aplikovaných věd Fakulta zdravotních studií Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta ČZU Praha Ekonomická fakulta Fakulta životního prostředí Zemědělská univ. Praha Provozně - ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha Panevropská VŠ Praha Fakulta práva VŠE Jindřichův Hradec Fakulta managementu

11 ČVUT Praha Fakulta architektury Fakulta elektrotechnická Fakulta biomedicínckého inženýrství VŠTE ČB Ekonomická fakulta Technologie dopravy Vysoká škola hotelová v Praze f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel , Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel , Výchovný poradce: Jiří Křížek, tel , Počet tříd: 8leté gymnázium 7 tříd, počet studentů 166 4leté gymnázium 4 třídy, počet studentů 78 Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj. Zneužívání drog je celospolečenským problémem, jsou ohroženy stále mladší děti ze všech sociálních skupin, represe se nejeví jako příliš účinná, proto vidíme jako optimální cestu prevence rizikových společenských jevů. Ve výchovně vzdělávací činnosti si uvědomujeme, že největší díl odpovědnosti v oblasti péče o dítě a tudíž i prevenci sociálně patologických jevů u dětí by neměl nést stát, ani škola, ale především RODINA.Úkolem státu je pak vytvořit rodině vhodné podmínky a úkolem školy s rodinou spolupracovat. Spolupráce s rodiči je na ČRG na velmi dobré úrovni, informace o problémech studentů se dostávají přes třídní učitele k rodičům velmi rychle (telefonicky,dále přes , případně osobním jednáním). Vedení školy je velmi vstřícné a otevřené pro řešení případných problémů jednotlivých studentů, ke spolupráci s třídními a rodiči, případně dalšími odborníky. Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Dle interního průzkumu jsou největší problémy s kouřením cigaret. Školní řád ČRG výslovně zakazuje kouřit při všech činnostech organizovaných školou, včetně přestávek,dále je zakázáno konzumovat a přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.toto je důsledně sledováno. Porušování těchto pravidel je zaznamenáno v měsíčním hodnocení studentů (v rámci soutěže o nejlepšího studenta ČRG, postihy se projevují v zastavení prospěchového stipendia), rodiče jsou informováni na schůzkách. Snaha všech pedagogů směřuje k motivaci studentů - nekouřit.

12 Ostatní drogy, především kouření marihuany je na úrovni experimentu (hlavně na diskotékách a párty), tedy mimo školu. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu : - důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, zajistit informovanost rodičů prostřednictvím letáků o problematice drog s možností kontaktovat školního protidrogového koordinátora, případně další složky zabývající se problematikou drogových a jiných závislostí a rizikovým chováním. - spolupráce s ostatními odborníky PPP, lékaři, nízko prahová zařízení, OHS, - sociální odbor, poradna pro ženy a dívky SONŽ, občanskými sdruženími, ADIA-psychologicko personální poradenství, Člověk v tísni, ACET ČR- MARANATHA o.s. - policií městskou i státní, Zdravotně sociální fakultou JU ČB, soudem v ČB - utváření kladných postojů ke společnosti a jednoznačné odmítnutí zneužívání všech psychotropních látek- studenti dostávají stále nové informace z této oblasti. - vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situacích žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu.-vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností osobnosti žáků. - vytváření poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které je pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné. - dostatečná nabídka hodnotových aktivit ve volném času. - uplatňování přiměřené represe. - soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, poskytování rychlé a účinné pomoci při výskytu problémů. - monitorování sociálního klimatu a výskytu sociálně patologických jevů ve škole, diagnostika problematických tříd. - přednášky zaměřené na téma alkohol, kouření a jiné drogy, šikana, kriminalita, pohlavní nemoci, pohlavní zneužívání a domácí násilí, extremismus Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči. České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy. To vše probíhá v rámci stanovených pravidel a právních norem. Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci. Krizová intervence postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů: V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student(ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Může mu doporučit rozhovor se specialisty na tuto problematiku ( zdravotnická zařízení, PPP, oddělení sociální prevence atd.). Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití drogy. Při negativní reakci rodičů studentů na sdělené skutečnosti upozorní sociální odbor ÚM. Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. V Českých Budějovicích, Seznámení ředitele školy s MPP Seznámení pedagogického sboru:

13 h) Údaje o aktivitách a prezentaci Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2012/ Vzdělávací Matematická olympiáda Olympiáda v Nj Olympiáda v Aj Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Olympiáda v Čj Pythagoriáda Klokan Bá,Šv,Hř Bv,Fo,Vo Po Fp Kb Bč No,Št Bá,Hř Bá,Hř 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity Příprava na jazykové zkoušky Bv,Po,Vo Biologická univerzita mládeže 3.r,4,r,VII,VIII říjen, květen Kř Britské centrum testování jaro Po, Besedy na téma sociálně patologické jevy Py Krajský soud V,VI,2.r. Py Ústav pro neslyšící 3.r. Py Jedličkův ústav 4.r,VIII Py Goethe centrum celoročně Vo,Fo Informační servis studium v zahraničí Vl Prezentace studentů na www I-VIII Vl Britská rada V podzim Vl Laboratoř PF JU 2r,IV prosinec Sy Terenní měření II,2r březen Sy,Fp,Bč MF Dnes 2.r,VI,3r No Divadelní představení 1.r,2.r No Český rozhlas III,IV,3.r No Státní vědecká knihovna V září No Historický kroužek Kb Dny evropského dědictví září Kb Mezinárodní den památek duben Kb Historické události na nástěnce Kb Studentské referáty na Kb Českobudějovický archiv HS únor Kb Jč muzeum II Kb Po stopách Rožmberků III říjen Kb Biologická exkurze ČB I,II červen Fp Planetárium I listopad Fp Exkurze do Jč.podniků III,IV květen Fp Zeměpisné pořady Pohodáři 1.-3.r březen Fp Jč,muzeum I,II Fp Návštěva ekologického sdružení ng Fp Zeměpisná exkurze ČB 1.r březen,duben Fp Výstava hub 2.r.,VI,V září Kř,Bč Výstava orchideí 1.r,CPV,V březen Kř,Bč Výstava bonsají 1.r,V červen Kř,Bč Denotevřených dveří Bi ústav AV SBi podzim Kř Veletrh vysokoškolského vzdělávání Kř Spolupráce s JU a AV ČR CPV Kř,Bč

14 Návštěva knihovny I Št Kroužek digitální fotografie Fl Počítačová poradna pro studenty Fl Kroužek programování Fl Poslechový hudební kroužek Fl Spolupráce s Domem umění ng Št,Ti Jarmark Št,Ti,No 3. Sportovní aktivity LVVZ Rakousko 1.r.,V,II leden Py,Ko,Bá,Sy Cyklistický kurz 3.r. květen Py,Sy,Šv Sportovní kurz Chorvatsko III,zájemci červen Py,Šv,Sy,Hř,Bá,Fp Vodácký kurz 2.r,.VI. kvě,čer Py,Sy,Hř Sportovně zážitkový kurz 1r,I září Py,Sy Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal Py,Ko Plavecká štafeta měst Py Sportovní dny pros,kvě Py,Ko Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách Py,Ko Aquapulco I,II,III,IV Bá,Bv,Po, 4. Zájezdy Paříž zájemci červen Kř Itálie zájemci červen Kb 5. Třídní Praha, Židovské město 3r dub,kvě Kb,Py Praha bot.zahrada 1.r květen Kř Praha, Zoo 2.r,VI květen Kř Temelín 2.r,1.r listopad,břez Hř,Šv Elektrárna Lipno VII,3.r září,říjen Šv,Hř, Zeměpisná exkurze Liberec IV du,kvě,čer Fp Kutná Hora 2.r,VI dub,kvě Kb,Ti,Št. Od program pro celou školu podle samostatného plánu Šv,Bá 6. Akce Zájezd Itálie Řím Sportovní zájezd Chorvatsko Zájezd Paříž Krušné Hory, Drážďany Linec muzeum budoucnosti Vídeň Techmánie Plzeň Lipno stezka v korunách stromů Hluboká nad Vltavou lanové centrum Hluboká nad Vltavou ZPP Tábor botanická zahrada Hosín sklárna Praha aquapark Kleť, Dívčí Kámen Hluboká nad Vltavou po stopách Schwatzenbergů Gethe muzeum Turnaj v beach volejbale Návštěvy výstav galerií Cinestar

15 Historická vycházka s výstupem na Černou věž Stromovka projektový den v přírodě Fotografování a kreslení ve městě Netradiční výuka angličtiny Zpracování fotografií a kreslení Zábavné laboratorní úlohy Hudebně filmový blok Tvůrčí dílna Minikurz první pomoci Vodácký kurz 2.ročník Třídní výlety i) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech 2. 5., 16. a Hodnocení školy nadprůměrná. Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o.

16 j) Základní údaje o hospodaření školy: Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013 a) Příjmy Celkové příjmy Kč Školné Kč Státní dotace Kč Úroky Kč Tržby ze služeb Kč b) Výdaje Celkové výdaje Neinvestiční výdaje celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie,voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zák.soc.náklady Daň silniční Ostatní provozní náklady Ostatní fin.náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Informace o výsledcích kontrol Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k sohledem na ustanovení 6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl proveden Audit byl odevzdán na Krajský úřad Jihočeského kraje odb.školství, mládeže a tělovýchovy. Bez závad.

17 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. Celková cena projektu byla ,- Kč. Z této částky se částkou ,- Kč podílí EU. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. Ve školním roce 2011/2012 byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od byla zahájena realizace projektu Inovace ICT. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2012/2013 žádné akce v rámci celoživotního učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto problematikou. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ČRG s.r.o. byla úspěšná při předložení a realizaci projektu Modernizace ČRG s.r.o., který je financován z fondů Evropské unie Projekt Inovace ICT. n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s SSŠČMS, UIV, CERMAT, Terno ČB,, AV Media, Globe s.r.o., Best, Sally Tour, KÚ Jč. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt, Národní zemědělské muzeum Praha, METROPOL s.r.o., Jazyková škola v.o.s., Fraus s.r.o. a řadou podniků z celé ČR. V Českých Budějovicích, RNDr.Alois Bohůnek Ředitel ČRG s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více