České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti školy a) Charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská 54a, České Budějovice, Pracoviště školy: Zřizovatel školy: Právní forma školy: Pražská 54a, České Budějovice RNDr. Alois Bohůnek, r.č /198 RNDr. Ludmila Kadlecová, r.č /100 společnost s ručením omezeným IČO: Bankovní spojení: Komerční banka ČB ú.č /0100 Telefon, fax: , web: Vedení školy: Ředitel Českého reálného gymnázia: RNDr. Alois Bohůnek, nar , bytem Polní 311, Roudné vzdělání MFF UK v Praze aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1972 Manažer - jednatel: RNDr. Ludmila Kadlecová, nar , bytem Pod Hrází 1045, Hluboká nad Vltavou vzdělání MFF UK v Praze, aprobace matematika a fyzika, promoce v roce 1977 b) Poslání a cíle školy: České reálné gymnázium s.r.o. připravuje studenty pro studium na všech vysokých školách v České republice. V průběhu studia se studenti seznámí se všemi předměty, které jsou obsahem gymnaziálních osnov v České republice, a získají tak všeobecné znalosti ve všech oborech. Hlubší a odbornější vědomosti ve vybraných oborech pak studenti získávají především ve volitelných seminářích v posledních dvou letech studia na Českém reálném gymnáziu. Počet studentů ve volitelných předmětech na Českém reálném gymnáziu s.r.o. není předepsán, a proto každý student má možnost navštěvovat všechny ty vybrané volitelné předměty, o které má zájem. Učebním plánem byl ve školním roce 2006/07 předepsán minimální počet hodin, které musel student navštěvovat na vyšším stupni gymnázia 33. Základní filosofie ČRG s.r.o. vychází z faktu, že škola je místo, kde student čerpá nové informace a dovednosti a své dosavadní názory na svět koriguje. Je tedy nezbytná co nejvyšší osobní angažovanost studenta v procesu vzdělávání. Každý student v průběhu vzdělávání musí neustále prezentovat svůj stupeň poznání a názorů a vkonfrontaci s ostatními je musí korigovat. V průběhu

3 vzdělávání nemůže být student postihován za své i mylné představy. Teprve ve chvíli předem stanovených testů a zkoušek je stupeň poznání a schopností konfrontován s přiměřeným standardem. Tento způsob vzdělávání klade vysoké nároky na odbornou i lidskou úroveň učitelů. Učitel musí být pro studenty autoritou, které věří po odborné i lidské stránce. Učitel vede své studenty po cestě vzdělání, které je u každého studenta vlastní. Každý učitel musí být odborník a psycholog a musí pro každého studenta najít ty formy, metody a příklady, které studenta posunou vpřed. Toto jsou hlavní cíle, metody a poslání Českého reálného gymnázia s.r.o.

4 Osmileté studium K/81 Zařazeno do sítě ŠVP ČRG s.r.o. 1r 2r 3.r 4.r Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Přírodopis IVT 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Těl.výchova Člověk a svět práce Celkem

5 Čtyřleté studium K/41 Zařazeno do sítě od ŠVP ČRG s.r.o. 1.r,V 2.r,VI 3.r,VII 4.r,VIII Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Obč.a spol.věd.zákl Dějepis Grografie Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a IKT Umění a kultura Tělesná výchova Výchova ke zdraví volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět volit.předmět Celkem , 2. a 3. volitelný předmět 4.,5.. a 6. volitelný předmět Anglická konverzace Seminář z matematiky Německá konverzace Seminář z fyziky Deskriptivní geometrie Seminář z biologie Cvič.z přír.věd Seminář z chemie Práce s počítačem Seminář ze zeměpisu Latina Seminář z dějepisu Cvič.z matematiky Jazykový seminář Cvič.z českého jazyka Literární seminář Filosofický seminář Seminář ZSV

6 Seznam všech tříd a počty žáků ve školním roce k prima - osmileté studium 23 žáků sekunda - osmileté studium 16 žáků tercie - osmileté studium 29 žáků kvarta - osmileté studium 26 žáků kvinta osmileté studium 17 žáků sexta - osmileté studium 21 žáků oktáva - osmileté studium 23 žáků 1. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 2. ročník - čtyřleté studium 12 žáků 3. ročník čtyřleté studium 18 žáků 4. ročník čtyřleté studium 20 žáků Celkem k žáků

7 c) Přehled pracovníků školy. Ve školním roce 2010/2011 na Českém reálném gymnáziu s.r.o. vyučovali: RNDr.Alois Bohůnek, 63 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 40 let RNDr.Jana Bohůnková, 46 let, Př.F UKv Praze, obor Z-M, praxe 22 let Monika Bavorová 34 let JU ČB N-Čjpraxe 11 let Mgr.Lenka Filipová 27 let PF JU Z-Bi praxe 4 roky Mgr.Jan Flaška 36 let PF UJEP v Ústí n Labem A IVT praxe 10 let Mgr.Soňa Hřídelová, 46 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 23 let Mgr.Kateřina Boháčová 35 let PF JU v ČB Bi Ch praxe 10 let Mgr.Václav Kabíček, 40 let, PF JU v Českých Budějovicích, obor Č-D, praxe 12 let RNDr.Ludmila Kadlecová, 59 let, MFF UK v Praze, obor M-F, praxe 34 let MgrZdeněk Kohout, 63 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-Tv, praxe 39 let Mgr. Martina Štěpánková, 42let, PF JU v Č.Budějovicích, obor Č-Hv, praxe 16 let Vladimír Křešnička, 53 let, PF v Č.Budějovicích, obor Č-On praxe 28 let Mgr.Jiří Křížek, 64 let, UJEP v Brně, obor Bi-Z, praxe 40 let Mgr.Hana Novotná 38 let FF UK v Praze Čj 12 let paxe Ing.Eva Polenská, 50 let, státní jazyková zkouška, mezinárodní certifikát učitele anglického jazyka, praxe 19 let Mgr.Zdeňka Pytlová, 53 let, FTVS v Praze, obor TV-On, praxe 24 let Mgr Eva Vondrová 36 let JU Nj.-D, praxe 13 let Mgr.Petr Syrovátka 33 let, JU v ČB, IVT praxe 9 let PaedDr.Ondřej Švejda, 50 let, PF v Č.Budějovicích, obor M-F, praxe 24 let BcA. Petr Tichý 35 let, VUT v Brně, obor Vv praxe 4 roky Mgr.Irena Vlková, 54 let, PF v Č.Budějovicích, obor Aj-Hv, praxe 29 let Mgr.Jan Kopecký 37 let ZU Plzeň Aj 3 roky praxe Mgr.Lucie Fourová 25 let PF v Č.Budějovicích N 1 rok Externě vyučovali na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Mgr.Věra Červenková, 54 let, Dg SPŠ stavební, praxe 29 let Janeta Midžič, 57 let, La Biskupské gymnázium Mgr.Klára Svobodová 32 let ZSV RNDr.Karel Lichtenberg 64 let Ch Celkem vyučovalo na Českém reálném gymnáziu s.r.o 23 interních učitelů v hlavním pracovním poměru a 4 externí učitelé. Všichni vyučují své aprobované předměty. dvě jsou na mateřské dovolené.

8 d) Údaje o přijímacím řízení: Ve školním roce 2012/2013 proběhlo přijímací řízení do 1.ročníku čtyřletého gymnázia a primy osmiletého studia. O studium na čtyřletém Českém reálném gymnáziu s.r.o. projevilo v prvním kole zájem 29 studentů a v osmiletém studiu 16 studentů ze základních škol. Všichni zájemci o studium byli pozváni společně s rodiči k představovacímu pohovoru. Rozhovor probíhal nejprve se žáky a pak i s rodiči. V průběhu rozhovorů získalo vedení školy poměrně jasný přehled o schopnostech, plánech a představách zájemců o studium a rodiče žáků byli přesně informováni o podmínkách studia na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Na základě výsledků těchto rozhovorů, s přihlédnutím ke studijním výsledkům, bylo pak vybraným zájemcům nabídnuto studium na Českém reálném gymnáziu s.r.o. Ke studiu do 1.ročníku čtyřletého studia bylo přijato 19 studentů. Na osmileté studium bylo v 27 studentů. Přijímací rozhovory provádělo vedení Českého reálného gymnázia RNDr.Alois Bohůnek a RNDr.Ludmila Kadlecová. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 1. Údaje o výsledcích tříd. školní rok 2012/2013 počet žáků (z toho dívek) 1. pololetí 2. pololetí prima osmileté studium 24 (11) 24 (11) prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 0..0 sekunda osmileté studium 16 (10) 16 (10) prospělo s vyznamenáním 6 7 prospělo 10 9 neprospělo 0 0 tercie osmileté studium 29 (15) 29 (15) prospělo s vyznamenáním 4 3 prospělo neprospělo 0 0 kvarta osmileté studium 26 (16) 26 (16) prospělo s vyznamenáním 6 4 prospělo neprospělo 1 0 kvinta osmileté studium 17 (7) 17 (7) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo 2 0 sexta osmileté studium 21 (13) 21 (13) prospělo s vyznamenáním 3 3 prospělo neprospělo 2 0 oktáva osmileté studium 23 (10) 23 (10) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 12 (5) 12 (5)

9 prospělo s vyznamenáním 2 0 prospělo 9 12 neprospělo ročník čtyřleté studium 12 (5) 12 (5) prospělo s vyznamenáním 0 1 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 18 (8) 19 (8) prospělo s vyznamenáním 4 4 prospělo neprospělo ročník čtyřleté studium 20 (13) 20 (13) prospělo s vyznamenáním 2 2 prospělo neprospělo Údaje a výsledcích maturitních zkoušek. Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu školního roku 2012/2013 konalo 23 studentů (z toho 10 dívek) oktávy a 19 studentů (z toho 12 dívek) čtvrtého ročníku. Předsedou maturitní komise v oktávě byl Mgr. Petr Vaněk, místopředseda RNDr. Ludmila Kadlecová. Počet žáků s vyznamenáním 10 prospělo 13 neprospělo 0 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 1,957 Aj 1,000 Ma 3,000 profilová část Aj 1,333 Dě 1,000 Ze 2,250 OSZ 1,500 Ma 1,889 Fy 2,000 Bi 2,444 Ch 1,600 Dg 1,000 Předsedou maturitní komise ve 4. ročníku byla PaedDr. Marie Valtrová, místopředseda RNDr. Alois Bohůnek. Počet žáků s vyznamenáním 7 prospělo 12 neprospělo 0

10 Hodnocení v jednotlivých předmětech: předmět průměrná známka společná část státní maturita Čj 2,158 Aj 1,429 Nj 2,000 Ma 3,000 profilová část Čj 2,000 Aj 1,909 Nj 2,250 Dě 3,000 Ze 2,429 OSZ 2,333 Ma 1,667 Fy 2,000 Bi 2,000 Ch 1,000 IKT 1,500 Dg 1, Údaje o výsledcích absolventů v přijímacím řízení na VŠ. Úspěšní byli studenti na tyto VŠ: Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Filosofická fakulta Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Masarykova univerzita Brno Lékařská fakulta ZčU Plzeň Filosofická fakulta Fakulta aplikovaných věd Fakulta zdravotních studií Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Zdravotně sociální fakulta Zemědělská fakulta ČZU Praha Ekonomická fakulta Fakulta životního prostředí Zemědělská univ. Praha Provozně - ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha Panevropská VŠ Praha Fakulta práva VŠE Jindřichův Hradec Fakulta managementu

11 ČVUT Praha Fakulta architektury Fakulta elektrotechnická Fakulta biomedicínckého inženýrství VŠTE ČB Ekonomická fakulta Technologie dopravy Vysoká škola hotelová v Praze f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok Název a adresa školy: České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele: RNDr. Alois Bohůnek, tel , Školní metodik prevence: Mgr. Zdeňka Pytlová, tel , Výchovný poradce: Jiří Křížek, tel , Počet tříd: 8leté gymnázium 7 tříd, počet studentů 166 4leté gymnázium 4 třídy, počet studentů 78 Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj. Zneužívání drog je celospolečenským problémem, jsou ohroženy stále mladší děti ze všech sociálních skupin, represe se nejeví jako příliš účinná, proto vidíme jako optimální cestu prevence rizikových společenských jevů. Ve výchovně vzdělávací činnosti si uvědomujeme, že největší díl odpovědnosti v oblasti péče o dítě a tudíž i prevenci sociálně patologických jevů u dětí by neměl nést stát, ani škola, ale především RODINA.Úkolem státu je pak vytvořit rodině vhodné podmínky a úkolem školy s rodinou spolupracovat. Spolupráce s rodiči je na ČRG na velmi dobré úrovni, informace o problémech studentů se dostávají přes třídní učitele k rodičům velmi rychle (telefonicky,dále přes , případně osobním jednáním). Vedení školy je velmi vstřícné a otevřené pro řešení případných problémů jednotlivých studentů, ke spolupráci s třídními a rodiči, případně dalšími odborníky. Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování. Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže. Dle interního průzkumu jsou největší problémy s kouřením cigaret. Školní řád ČRG výslovně zakazuje kouřit při všech činnostech organizovaných školou, včetně přestávek,dále je zakázáno konzumovat a přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.toto je důsledně sledováno. Porušování těchto pravidel je zaznamenáno v měsíčním hodnocení studentů (v rámci soutěže o nejlepšího studenta ČRG, postihy se projevují v zastavení prospěchového stipendia), rodiče jsou informováni na schůzkách. Snaha všech pedagogů směřuje k motivaci studentů - nekouřit.

12 Ostatní drogy, především kouření marihuany je na úrovni experimentu (hlavně na diskotékách a párty), tedy mimo školu. Prioritní aktivity uplatňované v rámci Minimálního preventivního programu : - důsledné a soustavné vzdělávání žáků, učitelů a osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy, zajistit informovanost rodičů prostřednictvím letáků o problematice drog s možností kontaktovat školního protidrogového koordinátora, případně další složky zabývající se problematikou drogových a jiných závislostí a rizikovým chováním. - spolupráce s ostatními odborníky PPP, lékaři, nízko prahová zařízení, OHS, - sociální odbor, poradna pro ženy a dívky SONŽ, občanskými sdruženími, ADIA-psychologicko personální poradenství, Člověk v tísni, ACET ČR- MARANATHA o.s. - policií městskou i státní, Zdravotně sociální fakultou JU ČB, soudem v ČB - utváření kladných postojů ke společnosti a jednoznačné odmítnutí zneužívání všech psychotropních látek- studenti dostávají stále nové informace z této oblasti. - vytváření dovedností v sociální komunikaci, zvládání sociálních vztahů a stresových situacích žáků a učitelů, dovedností odmítat drogu.-vytváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, kdy je minimalizováno nepříznivé ovlivňování rozvoje schopností osobnosti žáků. - vytváření poradenských služeb pro žáky, učitele a rodiče, které je pro ně snadno dosažitelné a plně akceptovatelné. - dostatečná nabídka hodnotových aktivit ve volném času. - uplatňování přiměřené represe. - soustavné sledování vývojových a individuálních potřeb žáků, poskytování rychlé a účinné pomoci při výskytu problémů. - monitorování sociálního klimatu a výskytu sociálně patologických jevů ve škole, diagnostika problematických tříd. - přednášky zaměřené na téma alkohol, kouření a jiné drogy, šikana, kriminalita, pohlavní nemoci, pohlavní zneužívání a domácí násilí, extremismus Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči. České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy. To vše probíhá v rámci stanovených pravidel a právních norem. Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární protidrogové prevenci. Krizová intervence postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů: V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student(ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence dle svých odborných schopností a možností provede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Může mu doporučit rozhovor se specialisty na tuto problematiku ( zdravotnická zařízení, PPP, oddělení sociální prevence atd.). Při důvodném podezření kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití drogy. Při negativní reakci rodičů studentů na sdělené skutečnosti upozorní sociální odbor ÚM. Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence. V Českých Budějovicích, Seznámení ředitele školy s MPP Seznámení pedagogického sboru:

13 h) Údaje o aktivitách a prezentaci Plán akcí na ČRG s.r.o. ve školním roce 2012/ Vzdělávací Matematická olympiáda Olympiáda v Nj Olympiáda v Aj Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Olympiáda v Čj Pythagoriáda Klokan Bá,Šv,Hř Bv,Fo,Vo Po Fp Kb Bč No,Št Bá,Hř Bá,Hř 2. Poznávací a společenské mimoškolní aktivity Příprava na jazykové zkoušky Bv,Po,Vo Biologická univerzita mládeže 3.r,4,r,VII,VIII říjen, květen Kř Britské centrum testování jaro Po, Besedy na téma sociálně patologické jevy Py Krajský soud V,VI,2.r. Py Ústav pro neslyšící 3.r. Py Jedličkův ústav 4.r,VIII Py Goethe centrum celoročně Vo,Fo Informační servis studium v zahraničí Vl Prezentace studentů na www I-VIII Vl Britská rada V podzim Vl Laboratoř PF JU 2r,IV prosinec Sy Terenní měření II,2r březen Sy,Fp,Bč MF Dnes 2.r,VI,3r No Divadelní představení 1.r,2.r No Český rozhlas III,IV,3.r No Státní vědecká knihovna V září No Historický kroužek Kb Dny evropského dědictví září Kb Mezinárodní den památek duben Kb Historické události na nástěnce Kb Studentské referáty na Kb Českobudějovický archiv HS únor Kb Jč muzeum II Kb Po stopách Rožmberků III říjen Kb Biologická exkurze ČB I,II červen Fp Planetárium I listopad Fp Exkurze do Jč.podniků III,IV květen Fp Zeměpisné pořady Pohodáři 1.-3.r březen Fp Jč,muzeum I,II Fp Návštěva ekologického sdružení ng Fp Zeměpisná exkurze ČB 1.r březen,duben Fp Výstava hub 2.r.,VI,V září Kř,Bč Výstava orchideí 1.r,CPV,V březen Kř,Bč Výstava bonsají 1.r,V červen Kř,Bč Denotevřených dveří Bi ústav AV SBi podzim Kř Veletrh vysokoškolského vzdělávání Kř Spolupráce s JU a AV ČR CPV Kř,Bč

14 Návštěva knihovny I Št Kroužek digitální fotografie Fl Počítačová poradna pro studenty Fl Kroužek programování Fl Poslechový hudební kroužek Fl Spolupráce s Domem umění ng Št,Ti Jarmark Št,Ti,No 3. Sportovní aktivity LVVZ Rakousko 1.r.,V,II leden Py,Ko,Bá,Sy Cyklistický kurz 3.r. květen Py,Sy,Šv Sportovní kurz Chorvatsko III,zájemci červen Py,Šv,Sy,Hř,Bá,Fp Vodácký kurz 2.r,.VI. kvě,čer Py,Sy,Hř Sportovně zážitkový kurz 1r,I září Py,Sy Středoškolské hry basketbal,volejbal,sálová kopaná,softbal,florbal Py,Ko Plavecká štafeta měst Py Sportovní dny pros,kvě Py,Ko Mezitřídní turnaje ve sportovních hrách Py,Ko Aquapulco I,II,III,IV Bá,Bv,Po, 4. Zájezdy Paříž zájemci červen Kř Itálie zájemci červen Kb 5. Třídní Praha, Židovské město 3r dub,kvě Kb,Py Praha bot.zahrada 1.r květen Kř Praha, Zoo 2.r,VI květen Kř Temelín 2.r,1.r listopad,břez Hř,Šv Elektrárna Lipno VII,3.r září,říjen Šv,Hř, Zeměpisná exkurze Liberec IV du,kvě,čer Fp Kutná Hora 2.r,VI dub,kvě Kb,Ti,Št. Od program pro celou školu podle samostatného plánu Šv,Bá 6. Akce Zájezd Itálie Řím Sportovní zájezd Chorvatsko Zájezd Paříž Krušné Hory, Drážďany Linec muzeum budoucnosti Vídeň Techmánie Plzeň Lipno stezka v korunách stromů Hluboká nad Vltavou lanové centrum Hluboká nad Vltavou ZPP Tábor botanická zahrada Hosín sklárna Praha aquapark Kleť, Dívčí Kámen Hluboká nad Vltavou po stopách Schwatzenbergů Gethe muzeum Turnaj v beach volejbale Návštěvy výstav galerií Cinestar

15 Historická vycházka s výstupem na Černou věž Stromovka projektový den v přírodě Fotografování a kreslení ve městě Netradiční výuka angličtiny Zpracování fotografií a kreslení Zábavné laboratorní úlohy Hudebně filmový blok Tvůrčí dílna Minikurz první pomoci Vodácký kurz 2.ročník Třídní výlety i) Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI. Poslední inspekce proběhla na Českém reálném gymnáziu s.r.o. inspekce ČŠI ve dnech 2. 5., 16. a Hodnocení školy nadprůměrná. Inspekční zpráva je uložena na ČRG s.r.o.

16 j) Základní údaje o hospodaření školy: Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013 a) Příjmy Celkové příjmy Kč Školné Kč Státní dotace Kč Úroky Kč Tržby ze služeb Kč b) Výdaje Celkové výdaje Neinvestiční výdaje celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie,voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Sociální pojištění Zák.soc.náklady Daň silniční Ostatní provozní náklady Ostatní fin.náklady Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Informace o výsledcích kontrol Audit o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k sohledem na ustanovení 6 odst.5 zákona 306/1999 Sb. byl proveden Audit byl odevzdán na Krajský úřad Jihočeského kraje odb.školství, mládeže a tělovýchovy. Bez závad.

17 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Ve školním roce 2009/2010 byl na ČRG s.r.o. dokončen projekt Modernizace ČRG s.r.o. Celková cena projektu byla ,- Kč. Z této částky se částkou ,- Kč podílí EU. V rámci tohoto projektu byla vybudována nová jazyková učebna, multifunkční učebna přídních věd. ČRG s.r.o. bylo vybaveno novou audiovizuální technikou a novým počítačovým vybavením. Byla vybudována oddychová zóna pro studenty a proběhla rekonstrukce některých částí ČRG s.r.o. Ve školním roce 2011/2012 byla ČRG s.r.o. poskytnuta dotace v oblasti podpory 1.5. prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Od byla zahájena realizace projektu Inovace ICT. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. ČRG s.r.o. neorganizovala ve školním roce 2012/2013 žádné akce v rámci celoživotního učení. 8 vyučujících pracuje jako lektor nebo spolupracovník institucí zabývajících se touto problematikou. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. ČRG s.r.o. byla úspěšná při předložení a realizaci projektu Modernizace ČRG s.r.o., který je financován z fondů Evropské unie Projekt Inovace ICT. n) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. ČRG s.r.o. tomto školním roce spolupracovala s SSŠČMS, UIV, CERMAT, Terno ČB,, AV Media, Globe s.r.o., Best, Sally Tour, KÚ Jč. kraje, Školní zájezdy, s.r.o., G-projekt, Národní zemědělské muzeum Praha, METROPOL s.r.o., Jazyková škola v.o.s., Fraus s.r.o. a řadou podniků z celé ČR. V Českých Budějovicích, RNDr.Alois Bohůnek Ředitel ČRG s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016

České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice. Výroční zpráva. za školní rok 2015/2016 České reálné gymnázium s.r.o. České Budějovice Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy a) charakteristika školy Jméno školy: České reálné gymnázium s.r.o. Adresa školy: Pražská

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více