Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012"

Transkript

1 Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012

2 Milí studenti, už jen pár dní zbývá do konce roku, ale stále si ještě můžeme splnit některá předsevzetí, která jsme učinili na začátku roku Některým z vás se to již povedlo a zde jsou jejich jména a dosažené úspěchy: Eliška Vostalová studentka posledního ročníku oboru hotelnictví získala v průběhu studia řadu medailí a stala se opakovaně mistryní České republiky v carvingu. Ziskem zlaté medaile na Mistrovství Evropy v roce 2011 byla nominována na Světovou gastronomickou olympiádu do Německa a zde v říjnu letošního roku vybojovala stříbrnou a bronzovou medaili za vyřezání 3D kompozice z ovoce a zeleniny a finále v Live show. Stala se tak nejúspěšnější studentkou, reprezentující školu na mezinárodní úrovni a bude slavnostně přijata u hejtmana Kraje Vysočina. Jiří Sýkora student třetího ročníku oboru cestovní ruch je šestinásobným mistrem České republiky a získal řadu medailí a ocenění za vynikající sportovní výkony. V letošním roce získal na základě nominace naší školy stipendium Vysočiny. Stal se také vítězem ankety Atlet roku a titul třebíčského atleta 2012 získává již podruhé. Studenti cestovního ruchu a hotelnictví prezentují školu na veřejnosti při nejrůznějších příležitostech. Velkou událostí byla vernisáž výstavy o Anně Frankové v prostorách Zadní synagogy v Třebíči. Studenti pod vedením Ing. Daniely Vitáskové připravili výstavu v rámci projektu s Židovským muzeem v Praze. Své zkušenosti z tuzemských i zahraničních praxí ve Španělsku, Řecku a Německu prezentovali mnozí na základních školách v celém regionu, dále na festivalech vzdělávání v Třebíči, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou a v Brně. Také široká třebíčská veřejnost se s těmito studenty setkávala na akcích. Z akcí jmenujme například představení talentů v Městské knihovně v Třebíči, na Adventním jarmarku, při průvodcování Třebíčí a mnoha dalších společenských akcích, rautech apod. Velmi dobře si vedli i v celostátních soutěžích v carvingu v Ostravě. Aranžéři reprezentovali školu na Mistrovství ČR v Českých Budějovicích a bodovali ve velké konkurenci zejména uměleckých škol. Navíc jejich krásná aranžmá zdobí školu a přispívají tak ke zvýšení kultury a estetického vnímání nás všech. Cukráři, kuchaři a číšníci i další žáci se pod vedením Mgr. Jitky Vejtasové zapojili do nominace školy na získání národního titulu Fairtradová škola a průběžně zajišťovali mnoho činností, souvisejících s šířením myšlenek o spravedlivém obchodu. Mnohaleté úsilí přineslo své ovoce a naše škola získala jako první škola na Vysočině statut Fairtradová škola. Slavnostní předání titulu proběhne za účasti zástupců republikových organizací Fairtrade Česká republika a NaZemi během Vánoční výstavy ve čtvrtek 20. prosince 2012 ve 13 hodin. Všechny další obory včetně prodavačů a kadeřnic nás mile překvapí svými prezentacemi na Vánoční výstavě, kde si všichni společně splníme jedno z předsevzetí tohoto roku být dobrou školou s dobrými studenty. Společným přáním je, aby to tak bylo i v roce příštím. Všem čtenářům Občasníku přeji krásné a pohodové Vánoce a úspěšný rok Mgr. Libuše Kolářová ředitelka školy

3 Exkurze do České národní banky Organizační skupina si tak na vlastní kůži zažila, jak náročná je práce průvodce. Tuto profesi rozhodně nelze dobře dělat bez zaujetí, osobního nasazení a dobré přípravy. Dne 17. listopadu 2012 skupina studentů tříd CR3 a HT3 doplněná náhradníky z PO2 absolvovala již tradiční prohlídku ČNB. Exkurzi zajišťovala organizační skupina třídy CR4 v rámci praktické výuky cestovního ruchu. Součástí exkurze byla i návštěva Pražského hradu, kde se žáci seznámili s projevem profesionálních průvodkyň. Průvodci studenti si rovněž připravili asi hodinovou prohlídku centra Prahy. ViDa

4 Vánoční Vídeň Dne 3. prosince 2012 se žáci Hotelové školy Třebíč zúčastnili exkurze do Vídně pod hlavičkou CK Voma. Za organizační skupinu ze třídy CR3 bych Vám chtěla náš výlet přiblížit. Odjížděli jsme z Třebíče v 7.00 hodin od CK Voma. Cestou jsme absolvovali zastávku v Moravských Budějovicích a poté na Hatích, kde jsme měli možnost se občerstvit, popřípadě dokoupit poslední drobnosti na cestu. Zanedlouho jsme již dojeli do našeho cílového města Vídně. Jako první jsme navštívili barokní zámek Schönbrunn. Naší další zastávkou byl Karlsplatz a poté Maria-Theresien Platz. Součástí zastávky na Maria-Theresien Platz byla prohlídka přírodovědeckého muzea plného zajímavých expozicí jak o světě nynějším, tak i o jeho vzniku. Naší poslední zastávkou byly Vánoční trhy na známém Rathausplatzu. Zde jsme mohli vidět mnoho výrobků s vánoční tematikou, nádherné ručně vyráběné hračky, vánoční ozdoby a mnoho dalšího. Cestu v autobusu zvolil náš pan průvodce napříč krásně vyzdobenou Vídeň. Cestou jsme mohli zhlédnout mnoho památek a opravdu nádhernou výzdobu osvětlující noční Vídeň. Přes krásné - ač občas trochu mrazivé počasí - jsme si všichni výlet užili a dovezli domů nějaký ten suvenýr z vánoční Vídně. M. Hobzová CR3Celá skupina Hotelové školy Třebíč Schönbrun Vítězové německé konverzační soutěže

5 SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE Ve středu proběhlo na učebnách č. 11 a 12 v budově na Sirotčí již tradiční školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžící se sešli ze tříd: CR2, HT2, CR3, HT3, KČC1A, KA2, KČP2, KA3, KČP3A a KČP3B v celkovém počtu 28 (A 19, B 9). Účastníci si losovali témata z každodenního života. Bojovali o prvenství v těchto aktivitách: 1.poslech s porozuměním 2.práce s textem 3.popis obrázku 4.konverzační situace Protože si soutěžící vedli velmi dobře, rozhodování nebylo lehké. Na všechny čekaly sladkosti a na vítěze pěkné odměny. Zvláště lákavá byla cena pro výherce na prvních místech zájezd do Vídně. Porota složená z vyučujících německého jazyka nakonec vybrala tyto žáky: Budova A 1. místo Jana Tručková, HT3 2. místo Klára Kaštylová, CR3 3. místo Klára Matoušková, CR2 Budova B 1. místo Jan Šulc, KČP3A 2. místo Lucie Jašová, KA3 3. místo Daniel Kleilat Delbi, KČP3B Ještě jednou všem výhercům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy a mnoho úspěchů v dalším studiu. Jazyková komise

6 Světový den cestovního ruchu s Hotelovou školou Třebíč 27. září je v kalendáři mezinárodních dnů vyznačen jako Světový den cestovního ruchu. Tento den se oslavuje na celém světě již od roku 1980 v souvislosti s přijetím stanov Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy Světového dne cestovního ruchu jsou chápány jako dobrovolná iniciativa pro všechny subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. UNWTO vyhlašuje téma, pod kterým je daný rok Světový den cestovního ruchu připomínán. Generální sekretář UNWTO pan Taleb Rifai oznámil, že pro rok 2012 je zvoleno téma Cestovní ruch & trvale udržitelná energie: posilování trvale udržitelného rozvoje. Ve svém oficiálním prohlášení pan Rifai uvedl, že průmysl cestovního ruchu zastává přední roli ve světových iniciativách na podporu trvale udržitelné energie od energeticky účinného vylepšení letadel přes energeticky úsporná technologická řešení v hotelech až po bezpočet dalších iniciativ v rámci udržitelného cestovního ruchu. Oficiální oslavy Světového dne cestovního ruchu 2012 se konaly v Maspalomas, Gran Canaria za účasti odborníků z oblasti cestovního ruchu a energetiky. V České republice se při příležitosti Světového dne cestovního ruchu ve dnech uskutečnila v Brně konference cestovního ruchu Come and Stay Naše Hotelová škola Třebíč si se studenty čtyřletého studijního oboru cestovní ruch připomenula tento den a přiblížila ho občanům a návštěvníkům Třebíče. Ve čtvrtek od 9.00 do hodin na označeném místě na Karlově náměstí v Třebíči nabízela zájemcům bezplatnou průvodcovskou službu po Třebíči, jmenovitě po 2 okruzích : * Karlovo náměstí známé i neznámé * Tajemnými uličkami židovské čtvrti. ViDa

7 Evropský den jazyků Začátkem listopadu proběhl na naší škole Evropský den jazyků. První a druhé ročníky denního studia hotelnictví a cestovního ruchu a první ročník nástavbového studia se zúčastnily prezentace, kterou připravili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku. První ročníky měly možnost získat informace o třítýdenních stážích, které se konají díky projektu Evropské unie Leonardo, ve kterém je naše škola zapojena již řadu let. Své poznatky a zkušenosti ze stáží prezentovali žáci, kteří se v loňském a letošním školním roce zúčastnili stáží ve Španělsku a na Azorských ostrovech. Kromě samotné prezentace byli žáci seznámeni s podmínkami pro účast na projektu a možnostech, které škola v této oblasti nabízí. Prezentace pro druhé ročníky a nástavbové studium se týkaly tříměsíčních praxí v zahraničí, které proběhly během prázdnin. Prezentovány byly praxe v Německu, Řecku a Španělsku. Žáci, kteří se praxí zúčastnili, prezentovali své poznatky, zážitky a zkušenosti, které během pobytu v zahraničí získali. Všichni budoucí zájemci měli možnost klást dotazy a získat představu o tom, co pobyt v zahraničí obnáší. Kromě dobrého výdělku je to především možnost zlepšit si své jazykové schopnosti. Tyto prezentace určitě podpoří rozhodnutí co možná největšího počtu žáků se těchto praxí zúčastnit, neboť se jedná o jedinečnou možnost vyzkoušet si své praktické dovednosti v praxi. Všem zájemcům o praxe znovu uvádím kontaktní osoby: Německo Mgr. Vedralová (od 16 let) Španělsko Mgr. Malcová (od 18 let) Řecko Mgr. Jourová (od 18 let) Všem prezentujícím děkuji za ochotu a čas, který prezentacím věnovali. Komise cizích jazyků připraví obdobné prezentace na Vánoční výstavu. Budeme rádi, když se přihlásí i další stážisté a praktikanti. Všechny ostatní na tyto prezentace srdečně zvu. Budete mít možnost setkat se s dalšími spolužáky, kteří vycestovali do zahraničí. A zeptat se na vše, co vás ohledně zahraničních praxí zajímá. Mgr. Markéta Vedralová, učitelka německého jazyka

8 Aktivity aranžérů na naší škole Žáci druhých a třetích ročníků oboru aranžér se podílejí na úpravě interiérů, aranžují výstavky, tvoří sezónní dekorace, dárkově balí, pracují s grafickými návrhy poutačů, plakátů a výkladních skříní, které si sami vytvořili. Žáci tohoto oboru soutěží na různých úrovních. V listopadu se konala celostátní soutěž aranžérské tvorby AR JUNIOR v Českých Budějovicích. Soutěžící druhých a třetích ročníků bojovali v šesti disciplínách a to: výkladní skříň, maketa, kresba zátiší, plakát, počítačová grafika, dárkové balení. Soutěž je na velmi vysoké úrovni. Přestože jsme nedosáhli na metu nejvyšší tak jako v loňském roce, s výsledky jsme byli spokojeni. Naši studenti předvedli opravdu náročné a zajímavé práce. Marie Vošmerová

9 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. První dvě Fairtradové školy v České republice jsou Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně. Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání! Hotelová škola Třebíč je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a podporuje fair trade. Na škole se již 6 let pořádají přednášky o fair trade (téma představuje jednatel společnosti Fair Trade Centrum Ing. Jiří Sládek), na škole je k fair trade trvalá nástěnka a výstavka. O fair trade škola informuje i v rámci akcí Vánoční výstava a Junior show. Ve školním roce 2012/13 je téma fair trade zařazeno do projektů v rámci předmětu občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). Od října 2012 škola vystavovala Výstavu o fair trade, dva dny také otevřenou široké veřejnosti během Dne otevřených dveří. V říjnu 2012 připravili studenti oboru cukrář v rámci Biotrhu ochutnávku vlastních desertů z fairtradových surovin. Na konec října 2012 škola připravila akci v kavárně Salsa, spojenou s dovednostním kvízem o fair trade. Ve spolupráci s městem se na radnici s vedením města, veřejností a žáky školy setkal manažer fairtradového družstva COOBANA z Panamy. Škola spolupracuje se Zdravým městem Třebíč a ekologickým střediskem Chaloupky na podpoře fair trade, v letech 2011 a 2012 se spolupodílela na pořádání happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou se nabízí fairtradová káva. Od září 2012 si mohou žáci v dopoledních hodinách zakoupit fairtradové výrobky na recepcích škol na Sirotčí a Borovině, kde studenti vykonávají část své praxe - prodej občerstvení studentům školy. U fairtradových výrobků jsou k dispozici plakáty a letáky informující o fair trade. Dne vznikla na škole řídicí skupina, jejími členy jsou 2 studentky a jedna učitelka. Stejný den podepsala ředitelka školy Mgr. Libuše Kolářová dokument Deklarace podpory fair trade. "Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory Fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomovali, že Fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí a těmi, kdo spotřebovávají. A také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách," popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová. Mgr. J.Vejtasová

10 BIOTRH MŠ ČTYŘLÍSTEK Již druhým rokem probíhá spolupráce s MŠ Čtyřlístek Třebíč. Na tradiční akci MŠ - Biotrh studentky 1. ročníku oboru cukrář připravily k degustaci zdravé dezerty s použitím fairtradových surovin.. Mgr.J.Vejtasová

11 ZDRAVĚ JÍME, ZDRAVĚ ŽIJEME MŠ ČTYŘLÍSTEK Spolupráce mezi MŠ Čtyřlístek Třebíč a HŠ Třebíč v rámci projektu: Zdravá výživa vede ke zdravému životu podporovaného z grantového systému Zdravé město Třebíč. Rolí lektorů se úspěšně ujaly studentky oboru cukrář 1. a 3. ročníku. Před očima dětí z MŠ byly vytvořeny zdravé pokrmy z čerstvých surovin: ovocný salát s vločkami a jogurtem, jáhlovo-tvarohový pohár, dezert s kuskusem a ovocem, zdravý semafor (jednohubky s pomazánkami v barvě semaforu), zeleninové variace (chut ovky a dipy). Bonus: ovocní ježci. Děti MŠ dopomáhaly při přípravě, následně ochutnaly a společně pokrm zkonzumovaly. Mgr.J.Vejtasová

12 ŽIJME A NAKUPUJME FÉROVĚ KAVÁRNA SALZA TŘEBÍČ, Velký dík patří studentkám Hotelové školy Třebíč, které věnovaly svůj volný čas na podporu myšlenky fair trade. Informovaly veřejnost, pomáhaly s anketou. Každý, kdo se zapojil do ankety, obdržel slevový kupón na fairtradový produkt, který mohl uplatnit v kavárně Salza na Karlově náměstí Třebíč. Z ankety vyplývá, že veřejnost v Třebíči pojem fair trade zatím moc nezná. Stane se, i díky našim aktivitám, tento způsob obchodování zcela běžnou praxí, jako je tomu v západní Evropě? Mgr.J.Vejtasová

13 FÉROVÉ BANÁNY PŘEDNÁŠKA, MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, Cestou na přednášku Díky Městskému úřadu Třebíč a Společnosti NaZemi se studenti naší školy mohli zúčastnit přednášky Jak se pěstují férové banány. Antonio Jordan Jimenez působí ve fairtradovém družstvu Coobana v Panamě. Je manažerem banánových farem. Vyprávěl o pěstování banánů, fungování fair trade a své práci. Díky sociálnímu příspěvku z fair trade mohou mít zaměstnanci na plantáži k dispozici jídelnu, pitnou vodu a ochranné pracovní pomůcky. Hosta z Panamy doprovázela Barbora Mrázková ze společnosti NaZemi. Mgr.J.Vejtasová

14 ADVENTNÍ JARMARK Město Třebíč pořádá adventní jarmarky v MKS Fórum. Probíhá zde prodej vánočních dárků vyrobených uživateli neziskových organizací. Hotelová škola Třebíč se rovněž účastní. Studenti oboru cukrář předváděli vánoční zdobení perníčků, které v rámci ochutnávky hned mizely v ústech spokojených hostů, hlavně dětí. Pro dospělé byl k občerstvení rovněž nabízen punč. Při přípravě ochutnávek byly použity i fairtradové suroviny. Fair trade už není pro mnohé obyvatele Třebíče pojem neznámý. K dispozici byly připraveny informační letáky a studentky ochotné systém fair trade vysvětlit. Návštěvníci jarmarku využili příležitost nechat si zdarma zabalit vánoční dárky. Ze široké palety obalových materiálů s vánočními motivy si každý návštěvník mohl vybrat, studentky oboru aranžér a oboru prodavač dárky odborně a vkusně zabalily. Mgr.J.Vejtasová

15 SOUTĚŽ FAIR TRADE Soutěžili žáci ze Sirotčí a z Boroviny, počet soutěžících: 92, počet úspěšných řešitelů: 16 CR1: TEREZA ZLATUŠKOVÁ, JITKA POLÁŠKOVÁ, ZDEŇKA PACNEROVÁ, MICHAELA ONDRÁČKOVÁ, IVANA BÍLKOVÁ CR2 : KRISTÝNA ŠOUKALOVÁ CR 3: KAROLÍNA TRUKSOVÁ, PETRA ČAPKOVÁ KA1: KRISTÝNA VACÍKOVÁ, MIROSLAVA POLÁKOVÁ A2: BARBORA CAFOURKOVÁ, ANETA DRESLOVÁ, MONIKA DOLEŽALOVÁ PO1A: JAN MUŠKA, KATEŘINA VESELÁ PO2B: PAVEL BOUDNÝ Úspěšní řešitelé byli pozvání na přednášku Jak se dělají férové banány. Absolutního výherce vylosoval Antonio Jordan Jimenez, který působí ve fairtradovém družstvu Coobana v Panamě. Výherkyní se stala Tereza Zlatušková z CR1. Výhru (balíček fairtradových produktů) věnoval a předal jednatel společnosti Fair trade centrum Ing. Jiří Sládek. Mgr.J.Vejtasová

16 Anna Franková - odkaz pro současnost oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.. Dne v 17 hodin proběhla vernisáž výstavy Anna Franková. Výstavu zorganizovala naše Hotelová škola v rámci projektu Naši nebo cizí ( HŠ Třebíč je pilotní školou ). Partnerem výstavy bylo MKS Třebíč, které také zajišťovalo technickou i prostorovou realizaci. Výstava je jednou z několika putovních výstav, kterou půjčuje Vernisáž proběhla v plné kompetenci naší školy. Moderátorkou večera byla Lenka Novosadová z CR3. V úvodu programu vystoupila Kristýna Zatloukalová z CR2, která zahrála dvě klavírní skladby. Program pokračoval hebrejskou písní Šalom Charedim v podání Lucie Březnové a Simony Krejčové z CR1. V závěru kulturního programu vystoupil Martin Pelán z CR4, který procítěně zazpíval a zahrál na kytaru písně Spiritual kvintetu. Všichni účinkující podali výborný výkon, který potleskem ocenili návštěvníci výstavy. V druhé části vernisáže vystoupila Mgr.Kristýna Kuboňová ze Židovského muzea v Brně a přiblížila přítomným projekt Naši nebo cizí. Pak následoval asi půlhodinový dokument o životě a odkazu Anny Frankové pro současnost. Tím oficiální část vernisáže skončila a přítomní měli možnost si výstavu prohlédnout individuálně. Všichni se zastavili u stolku s občerstvením, kde naše šikovné cukrářky připravily ukázky židovského cukroví i s recepty. Návštěvníkům nejvíce chutnaly makové koláčky.

17 Vlastní výstavou provázely žákyně druhého ročníku cestovního ruchu, pro které to byla určitě cenná odborná zkušenost.výstavu zhlédla většina žáků naší školy a dle informací MKS účast z řad obyvatelstva i škol byla značná. Pro lepší vcítění se do problematiky si mohli žáci vyplnit pracovní listy. Jedna z miliónů nesmyslných obětí holocaustu k nám promlouvala na výstavě v Zadní synagoze a věřme, že nás všechny zaujala i poučila zároveň. ViDa

18 Cesťáci v nevšední roli.. to, že člověk musí být flexibilní, potvrdili studenti CR4, kteří se účastnili slavnostního večera v kině Pasáž - při příležitosti jubilea, které oslavovalo slavné divadlo Járy Cimrmana. Třebíčské MKS, s kterým naše Hotelová škola Třebíč dlouhodobě spolupracuje nejenom na průvodcovských akcích ve městě, nás požádalo o pomoc při zajištění slavnostního přípitku. A tak žáci oblékli slušivé zástěry, které nám ochotně půjčily učitelky odborného výcviku paní Novotná a paní Končelová. Paní učitelky nám také zajistily ledové kostky nezbytné pro servis - chlazení šumivého vína. Žáci se své role zhostili na výbornou. Otevření první lahve šumivého vína - to byla trochu obava. Ale pak to šlo ráz naráz. Nemohu nezmínit vyslechnutý rozhovor maminky se synem : No vidíš, tys nechtěl na Hotelovku. A teď lituješ, když vidíš, jaké tam mají hezké holky ViDa

19 BUď FIT! Součástí hodin tělesné výchovy je standardizovaný komplexní test Buď fit. Test zjišťuje fyzické a silové schopnosti žáků. Skládá se ze čtyř kondičně silových cviků a jednoho cviku zjišťujícího svalové zkrácení. Kliky (1 minuta) Klasický cvik ověřující především sílu horních části těla tricepsů a prsních svalů. Dívky provádějí jednodušší variantu s oporou o kolena. Nejlepší výkony Chlapci 1. 8O kliků Kosmák (HT3) kliků Harbut (CR4) kliků Böhm (PO2B) Dívky kliků Perničková (PO1B) kliků Truksová (CR3) kliků Krejčová (CR1) Sed lehy (1minuta) Rovněž velmi známý cvik, který zkoumá především sílu břišních a zádových svalů. Nejlepší výkony Chlapci sed lehů Pejič (KČP3A) sed lehů Rygl (KČ2A) sed lehů Tržil (HT1) Dívky sed lehů Nováčková (KA2) sed lehů Kořízková (HT2) sed lehů Viktorínová (PO1A) Kozáček (1 minuta) Asi nejméně oblíbený cvik ověřující sílu dolních končetin, především stehenních, lýtkových a hýžďových svalů. Ze dřepu cvičenec střídavě natahuje pravou a levou nohu, opora o ruce není povolena, každé natažení znamená 1 bod. Nejlepší výkony Chlapci kozáčků Brabec (PO1A) kozáčků Pejič (KČP3A) kozáčků Kaštyl (PO2B) Dívky kozáčků Truksová (CR3) kozáčků Navrkalová (CR2) kozáčků Křenková (CR4)

20 Skok přes švihadlo (1 minuta) Bezpochyby nejkomplexnějším cvikem, testujícím nejen sílu dolních končetin, zádových svalů, ale i fyzickou kondici, vůli a obratnost, je skok snožmo přes švihadlo. Nejlepší výkony Chlapci přeskoků Rygl (KČ2) přeskoků Čermák (PO1A) přeskoků Pavlíček (KČP3A) Dívky přeskoků Michková (PO2B) přeskoků Kohoutová (CR3) přeskoků Ederová (PO2A) Předklon Jediný cvik, který nezjišťuje silové ani fyzické schopnosti, ale ověřuje míru zkrácení především zádových svalů a svalů dolních končetin (tzv. svalové dysbalance). Ze stoje na lavičce se cvičenec snaží dosáhnout prsty co nejníže pod lavičku, nohy musí být natažené. Každý cm, kterým prsty dosáhnou pod lavičku, je hodnocen jedním bodem. Pokud cvičenec nedosáhne k lavičce, každý cm rozdílu mezi lavičkou a prsty je hodnocen mínus bodem. Nejlepší výkony Chlapci cm Homola (PO1A) cm Holčapek (KČC1A) 18 cm Čipák (KČP2) Dívky cm Gbelcová (KČC1B) cm Cyprová (PO2B) cm Vávrová (HT2) Celkové výsledky Hodnocení v rámci hodin TEV 250 bodů a více výborný bodů chvalitebný bodů dobrý 179 a méně bodů dostatečný

21 bodů Markéta Jánská (HT3) bodů Adriana Eliášová (CR3) bodů Veronika Přepechalová (HT2) bodů AleksandarPejič (KČP3A) bodů Naděžda Michková (PO2B) bodů Jiří Brabec (PO1A) Nejlepší žáci Pořadí tříd Za komisi TEV Zdeněk Pokorný

22 Studenti ve Štrasburku Ve dnech navštívilo 19 studentů naší školy Evropský parlament ve Štrasburku. Návštěvu zajistil poslanec Evropského parlamentu pan Miroslav Ransdorf. Studenti prožili nádhernou prohlídku Prahy,Štrasburku, plavili se i na lodi, navštívili francouzské vinařské městečko i město Kehl. Myslím, že všichni si odnesli nádhernou vzpomínku na celý život. ViDa

23 Animátorkou na Mallorce, pokojskou v Německu, číšníkem na Ibizze a průvodkyní na Vranově tak se jmenoval páteční podvečer v třebíčské Městské knihovně. Naši studenti v zaplněné knihovně mluvili o svých zkušenostech v zahraničí. Celý cyklus nese název Svět nepoznáš na dovolené. Studenti vzorně reprezentovali sebe i naši školu, za což jim patří velké poděkování. Šikovnost našich studentů ocenili nejenom pracovníci knihovny, ale i pozorní posluchači ViDa

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ

EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ EXKURZE VÁNOČNÍ KOUZLO VÍDNĚ Dne 9. 12. 2010 zorganizovala naše škola exkurzi do Vídně. Zájezdu se zúčastnily třídy oborů SCR, NS, další ţáci školy a pedagogický doprovod Mgr. H. Schwarzová, Mgr. J. Vyskočilová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE,

2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, 2011/2012 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA HRANICE, S.R.O. ZPRÁVA O ŠKOLE 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělání c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy d) Údaje o přijímacím

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str.

Exkurze PRAŽSKÉ PIVOVARY str.2 Exkurze POSLANECKÁ SNĚMOVNA str.2 Sbírka JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY str.3. Přednášky PREVENTIVNÍ PROGRAM str. k 1S O číslo 5 červen 2015 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY na závěr školního roku Vážení a milí, deset měsíců uplynulo jako voda a přichází kýžený čas prázdnin. Ještě před ním však nastane čas zúčtování za počáteční,

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 1/2012 vyšlo 13. 1. 2012 Zástupci mûsta ocenili na radnici nejlep í studenty

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 1/2012 vyšlo 13. 1. 2012 Zástupci mûsta ocenili na radnici nejlep í studenty číslo 1/2012 vyšlo 13. 1. 2012 cena 15 Kč Zástupci mûsta ocenili na radnici nejlep í studenty Ohlédnutí za adventními a vánoãními událostmi roku 2011 ročník XIV. Foto: Miloslav Marek LoÀsk prosinec pfiinesl

Více