Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012"

Transkript

1 Číslo: 1 Ročník: 14 Prosinec 2012

2 Milí studenti, už jen pár dní zbývá do konce roku, ale stále si ještě můžeme splnit některá předsevzetí, která jsme učinili na začátku roku Některým z vás se to již povedlo a zde jsou jejich jména a dosažené úspěchy: Eliška Vostalová studentka posledního ročníku oboru hotelnictví získala v průběhu studia řadu medailí a stala se opakovaně mistryní České republiky v carvingu. Ziskem zlaté medaile na Mistrovství Evropy v roce 2011 byla nominována na Světovou gastronomickou olympiádu do Německa a zde v říjnu letošního roku vybojovala stříbrnou a bronzovou medaili za vyřezání 3D kompozice z ovoce a zeleniny a finále v Live show. Stala se tak nejúspěšnější studentkou, reprezentující školu na mezinárodní úrovni a bude slavnostně přijata u hejtmana Kraje Vysočina. Jiří Sýkora student třetího ročníku oboru cestovní ruch je šestinásobným mistrem České republiky a získal řadu medailí a ocenění za vynikající sportovní výkony. V letošním roce získal na základě nominace naší školy stipendium Vysočiny. Stal se také vítězem ankety Atlet roku a titul třebíčského atleta 2012 získává již podruhé. Studenti cestovního ruchu a hotelnictví prezentují školu na veřejnosti při nejrůznějších příležitostech. Velkou událostí byla vernisáž výstavy o Anně Frankové v prostorách Zadní synagogy v Třebíči. Studenti pod vedením Ing. Daniely Vitáskové připravili výstavu v rámci projektu s Židovským muzeem v Praze. Své zkušenosti z tuzemských i zahraničních praxí ve Španělsku, Řecku a Německu prezentovali mnozí na základních školách v celém regionu, dále na festivalech vzdělávání v Třebíči, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou a v Brně. Také široká třebíčská veřejnost se s těmito studenty setkávala na akcích. Z akcí jmenujme například představení talentů v Městské knihovně v Třebíči, na Adventním jarmarku, při průvodcování Třebíčí a mnoha dalších společenských akcích, rautech apod. Velmi dobře si vedli i v celostátních soutěžích v carvingu v Ostravě. Aranžéři reprezentovali školu na Mistrovství ČR v Českých Budějovicích a bodovali ve velké konkurenci zejména uměleckých škol. Navíc jejich krásná aranžmá zdobí školu a přispívají tak ke zvýšení kultury a estetického vnímání nás všech. Cukráři, kuchaři a číšníci i další žáci se pod vedením Mgr. Jitky Vejtasové zapojili do nominace školy na získání národního titulu Fairtradová škola a průběžně zajišťovali mnoho činností, souvisejících s šířením myšlenek o spravedlivém obchodu. Mnohaleté úsilí přineslo své ovoce a naše škola získala jako první škola na Vysočině statut Fairtradová škola. Slavnostní předání titulu proběhne za účasti zástupců republikových organizací Fairtrade Česká republika a NaZemi během Vánoční výstavy ve čtvrtek 20. prosince 2012 ve 13 hodin. Všechny další obory včetně prodavačů a kadeřnic nás mile překvapí svými prezentacemi na Vánoční výstavě, kde si všichni společně splníme jedno z předsevzetí tohoto roku být dobrou školou s dobrými studenty. Společným přáním je, aby to tak bylo i v roce příštím. Všem čtenářům Občasníku přeji krásné a pohodové Vánoce a úspěšný rok Mgr. Libuše Kolářová ředitelka školy

3 Exkurze do České národní banky Organizační skupina si tak na vlastní kůži zažila, jak náročná je práce průvodce. Tuto profesi rozhodně nelze dobře dělat bez zaujetí, osobního nasazení a dobré přípravy. Dne 17. listopadu 2012 skupina studentů tříd CR3 a HT3 doplněná náhradníky z PO2 absolvovala již tradiční prohlídku ČNB. Exkurzi zajišťovala organizační skupina třídy CR4 v rámci praktické výuky cestovního ruchu. Součástí exkurze byla i návštěva Pražského hradu, kde se žáci seznámili s projevem profesionálních průvodkyň. Průvodci studenti si rovněž připravili asi hodinovou prohlídku centra Prahy. ViDa

4 Vánoční Vídeň Dne 3. prosince 2012 se žáci Hotelové školy Třebíč zúčastnili exkurze do Vídně pod hlavičkou CK Voma. Za organizační skupinu ze třídy CR3 bych Vám chtěla náš výlet přiblížit. Odjížděli jsme z Třebíče v 7.00 hodin od CK Voma. Cestou jsme absolvovali zastávku v Moravských Budějovicích a poté na Hatích, kde jsme měli možnost se občerstvit, popřípadě dokoupit poslední drobnosti na cestu. Zanedlouho jsme již dojeli do našeho cílového města Vídně. Jako první jsme navštívili barokní zámek Schönbrunn. Naší další zastávkou byl Karlsplatz a poté Maria-Theresien Platz. Součástí zastávky na Maria-Theresien Platz byla prohlídka přírodovědeckého muzea plného zajímavých expozicí jak o světě nynějším, tak i o jeho vzniku. Naší poslední zastávkou byly Vánoční trhy na známém Rathausplatzu. Zde jsme mohli vidět mnoho výrobků s vánoční tematikou, nádherné ručně vyráběné hračky, vánoční ozdoby a mnoho dalšího. Cestu v autobusu zvolil náš pan průvodce napříč krásně vyzdobenou Vídeň. Cestou jsme mohli zhlédnout mnoho památek a opravdu nádhernou výzdobu osvětlující noční Vídeň. Přes krásné - ač občas trochu mrazivé počasí - jsme si všichni výlet užili a dovezli domů nějaký ten suvenýr z vánoční Vídně. M. Hobzová CR3Celá skupina Hotelové školy Třebíč Schönbrun Vítězové německé konverzační soutěže

5 SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE Ve středu proběhlo na učebnách č. 11 a 12 v budově na Sirotčí již tradiční školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžící se sešli ze tříd: CR2, HT2, CR3, HT3, KČC1A, KA2, KČP2, KA3, KČP3A a KČP3B v celkovém počtu 28 (A 19, B 9). Účastníci si losovali témata z každodenního života. Bojovali o prvenství v těchto aktivitách: 1.poslech s porozuměním 2.práce s textem 3.popis obrázku 4.konverzační situace Protože si soutěžící vedli velmi dobře, rozhodování nebylo lehké. Na všechny čekaly sladkosti a na vítěze pěkné odměny. Zvláště lákavá byla cena pro výherce na prvních místech zájezd do Vídně. Porota složená z vyučujících německého jazyka nakonec vybrala tyto žáky: Budova A 1. místo Jana Tručková, HT3 2. místo Klára Kaštylová, CR3 3. místo Klára Matoušková, CR2 Budova B 1. místo Jan Šulc, KČP3A 2. místo Lucie Jašová, KA3 3. místo Daniel Kleilat Delbi, KČP3B Ještě jednou všem výhercům srdečně blahopřejeme, přejeme hodně štěstí při reprezentaci naší školy a mnoho úspěchů v dalším studiu. Jazyková komise

6 Světový den cestovního ruchu s Hotelovou školou Třebíč 27. září je v kalendáři mezinárodních dnů vyznačen jako Světový den cestovního ruchu. Tento den se oslavuje na celém světě již od roku 1980 v souvislosti s přijetím stanov Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO). Jeho hlavním smyslem je podporovat a zvýšit povědomí o významu cestovního ruchu v rámci mezinárodního společenství, o jeho sociálních, kulturních, politických a ekonomických hodnotách a přínosu pro celkový rozvoj společnosti. Oslavy Světového dne cestovního ruchu jsou chápány jako dobrovolná iniciativa pro všechny subjekty cestovního ruchu ve veřejném i soukromém sektoru. UNWTO vyhlašuje téma, pod kterým je daný rok Světový den cestovního ruchu připomínán. Generální sekretář UNWTO pan Taleb Rifai oznámil, že pro rok 2012 je zvoleno téma Cestovní ruch & trvale udržitelná energie: posilování trvale udržitelného rozvoje. Ve svém oficiálním prohlášení pan Rifai uvedl, že průmysl cestovního ruchu zastává přední roli ve světových iniciativách na podporu trvale udržitelné energie od energeticky účinného vylepšení letadel přes energeticky úsporná technologická řešení v hotelech až po bezpočet dalších iniciativ v rámci udržitelného cestovního ruchu. Oficiální oslavy Světového dne cestovního ruchu 2012 se konaly v Maspalomas, Gran Canaria za účasti odborníků z oblasti cestovního ruchu a energetiky. V České republice se při příležitosti Světového dne cestovního ruchu ve dnech uskutečnila v Brně konference cestovního ruchu Come and Stay Naše Hotelová škola Třebíč si se studenty čtyřletého studijního oboru cestovní ruch připomenula tento den a přiblížila ho občanům a návštěvníkům Třebíče. Ve čtvrtek od 9.00 do hodin na označeném místě na Karlově náměstí v Třebíči nabízela zájemcům bezplatnou průvodcovskou službu po Třebíči, jmenovitě po 2 okruzích : * Karlovo náměstí známé i neznámé * Tajemnými uličkami židovské čtvrti. ViDa

7 Evropský den jazyků Začátkem listopadu proběhl na naší škole Evropský den jazyků. První a druhé ročníky denního studia hotelnictví a cestovního ruchu a první ročník nástavbového studia se zúčastnily prezentace, kterou připravili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku. První ročníky měly možnost získat informace o třítýdenních stážích, které se konají díky projektu Evropské unie Leonardo, ve kterém je naše škola zapojena již řadu let. Své poznatky a zkušenosti ze stáží prezentovali žáci, kteří se v loňském a letošním školním roce zúčastnili stáží ve Španělsku a na Azorských ostrovech. Kromě samotné prezentace byli žáci seznámeni s podmínkami pro účast na projektu a možnostech, které škola v této oblasti nabízí. Prezentace pro druhé ročníky a nástavbové studium se týkaly tříměsíčních praxí v zahraničí, které proběhly během prázdnin. Prezentovány byly praxe v Německu, Řecku a Španělsku. Žáci, kteří se praxí zúčastnili, prezentovali své poznatky, zážitky a zkušenosti, které během pobytu v zahraničí získali. Všichni budoucí zájemci měli možnost klást dotazy a získat představu o tom, co pobyt v zahraničí obnáší. Kromě dobrého výdělku je to především možnost zlepšit si své jazykové schopnosti. Tyto prezentace určitě podpoří rozhodnutí co možná největšího počtu žáků se těchto praxí zúčastnit, neboť se jedná o jedinečnou možnost vyzkoušet si své praktické dovednosti v praxi. Všem zájemcům o praxe znovu uvádím kontaktní osoby: Německo Mgr. Vedralová (od 16 let) Španělsko Mgr. Malcová (od 18 let) Řecko Mgr. Jourová (od 18 let) Všem prezentujícím děkuji za ochotu a čas, který prezentacím věnovali. Komise cizích jazyků připraví obdobné prezentace na Vánoční výstavu. Budeme rádi, když se přihlásí i další stážisté a praktikanti. Všechny ostatní na tyto prezentace srdečně zvu. Budete mít možnost setkat se s dalšími spolužáky, kteří vycestovali do zahraničí. A zeptat se na vše, co vás ohledně zahraničních praxí zajímá. Mgr. Markéta Vedralová, učitelka německého jazyka

8 Aktivity aranžérů na naší škole Žáci druhých a třetích ročníků oboru aranžér se podílejí na úpravě interiérů, aranžují výstavky, tvoří sezónní dekorace, dárkově balí, pracují s grafickými návrhy poutačů, plakátů a výkladních skříní, které si sami vytvořili. Žáci tohoto oboru soutěží na různých úrovních. V listopadu se konala celostátní soutěž aranžérské tvorby AR JUNIOR v Českých Budějovicích. Soutěžící druhých a třetích ročníků bojovali v šesti disciplínách a to: výkladní skříň, maketa, kresba zátiší, plakát, počítačová grafika, dárkové balení. Soutěž je na velmi vysoké úrovni. Přestože jsme nedosáhli na metu nejvyšší tak jako v loňském roce, s výsledky jsme byli spokojeni. Naši studenti předvedli opravdu náročné a zajímavé práce. Marie Vošmerová

9 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. První dvě Fairtradové školy v České republice jsou Masarykova ZŠ, Litoměřice a SŠ a JŠ Volyně. Status Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání! Hotelová škola Třebíč je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a podporuje fair trade. Na škole se již 6 let pořádají přednášky o fair trade (téma představuje jednatel společnosti Fair Trade Centrum Ing. Jiří Sládek), na škole je k fair trade trvalá nástěnka a výstavka. O fair trade škola informuje i v rámci akcí Vánoční výstava a Junior show. Ve školním roce 2012/13 je téma fair trade zařazeno do projektů v rámci předmětu občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). Od října 2012 škola vystavovala Výstavu o fair trade, dva dny také otevřenou široké veřejnosti během Dne otevřených dveří. V říjnu 2012 připravili studenti oboru cukrář v rámci Biotrhu ochutnávku vlastních desertů z fairtradových surovin. Na konec října 2012 škola připravila akci v kavárně Salsa, spojenou s dovednostním kvízem o fair trade. Ve spolupráci s městem se na radnici s vedením města, veřejností a žáky školy setkal manažer fairtradového družstva COOBANA z Panamy. Škola spolupracuje se Zdravým městem Třebíč a ekologickým střediskem Chaloupky na podpoře fair trade, v letech 2011 a 2012 se spolupodílela na pořádání happeningu Férová snídaně ve vašem městě. Ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou se nabízí fairtradová káva. Od září 2012 si mohou žáci v dopoledních hodinách zakoupit fairtradové výrobky na recepcích škol na Sirotčí a Borovině, kde studenti vykonávají část své praxe - prodej občerstvení studentům školy. U fairtradových výrobků jsou k dispozici plakáty a letáky informující o fair trade. Dne vznikla na škole řídicí skupina, jejími členy jsou 2 studentky a jedna učitelka. Stejný den podepsala ředitelka školy Mgr. Libuše Kolářová dokument Deklarace podpory fair trade. "Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory Fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomovali, že Fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí a těmi, kdo spotřebovávají. A také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách," popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová. Mgr. J.Vejtasová

10 BIOTRH MŠ ČTYŘLÍSTEK Již druhým rokem probíhá spolupráce s MŠ Čtyřlístek Třebíč. Na tradiční akci MŠ - Biotrh studentky 1. ročníku oboru cukrář připravily k degustaci zdravé dezerty s použitím fairtradových surovin.. Mgr.J.Vejtasová

11 ZDRAVĚ JÍME, ZDRAVĚ ŽIJEME MŠ ČTYŘLÍSTEK Spolupráce mezi MŠ Čtyřlístek Třebíč a HŠ Třebíč v rámci projektu: Zdravá výživa vede ke zdravému životu podporovaného z grantového systému Zdravé město Třebíč. Rolí lektorů se úspěšně ujaly studentky oboru cukrář 1. a 3. ročníku. Před očima dětí z MŠ byly vytvořeny zdravé pokrmy z čerstvých surovin: ovocný salát s vločkami a jogurtem, jáhlovo-tvarohový pohár, dezert s kuskusem a ovocem, zdravý semafor (jednohubky s pomazánkami v barvě semaforu), zeleninové variace (chut ovky a dipy). Bonus: ovocní ježci. Děti MŠ dopomáhaly při přípravě, následně ochutnaly a společně pokrm zkonzumovaly. Mgr.J.Vejtasová

12 ŽIJME A NAKUPUJME FÉROVĚ KAVÁRNA SALZA TŘEBÍČ, Velký dík patří studentkám Hotelové školy Třebíč, které věnovaly svůj volný čas na podporu myšlenky fair trade. Informovaly veřejnost, pomáhaly s anketou. Každý, kdo se zapojil do ankety, obdržel slevový kupón na fairtradový produkt, který mohl uplatnit v kavárně Salza na Karlově náměstí Třebíč. Z ankety vyplývá, že veřejnost v Třebíči pojem fair trade zatím moc nezná. Stane se, i díky našim aktivitám, tento způsob obchodování zcela běžnou praxí, jako je tomu v západní Evropě? Mgr.J.Vejtasová

13 FÉROVÉ BANÁNY PŘEDNÁŠKA, MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ, Cestou na přednášku Díky Městskému úřadu Třebíč a Společnosti NaZemi se studenti naší školy mohli zúčastnit přednášky Jak se pěstují férové banány. Antonio Jordan Jimenez působí ve fairtradovém družstvu Coobana v Panamě. Je manažerem banánových farem. Vyprávěl o pěstování banánů, fungování fair trade a své práci. Díky sociálnímu příspěvku z fair trade mohou mít zaměstnanci na plantáži k dispozici jídelnu, pitnou vodu a ochranné pracovní pomůcky. Hosta z Panamy doprovázela Barbora Mrázková ze společnosti NaZemi. Mgr.J.Vejtasová

14 ADVENTNÍ JARMARK Město Třebíč pořádá adventní jarmarky v MKS Fórum. Probíhá zde prodej vánočních dárků vyrobených uživateli neziskových organizací. Hotelová škola Třebíč se rovněž účastní. Studenti oboru cukrář předváděli vánoční zdobení perníčků, které v rámci ochutnávky hned mizely v ústech spokojených hostů, hlavně dětí. Pro dospělé byl k občerstvení rovněž nabízen punč. Při přípravě ochutnávek byly použity i fairtradové suroviny. Fair trade už není pro mnohé obyvatele Třebíče pojem neznámý. K dispozici byly připraveny informační letáky a studentky ochotné systém fair trade vysvětlit. Návštěvníci jarmarku využili příležitost nechat si zdarma zabalit vánoční dárky. Ze široké palety obalových materiálů s vánočními motivy si každý návštěvník mohl vybrat, studentky oboru aranžér a oboru prodavač dárky odborně a vkusně zabalily. Mgr.J.Vejtasová

15 SOUTĚŽ FAIR TRADE Soutěžili žáci ze Sirotčí a z Boroviny, počet soutěžících: 92, počet úspěšných řešitelů: 16 CR1: TEREZA ZLATUŠKOVÁ, JITKA POLÁŠKOVÁ, ZDEŇKA PACNEROVÁ, MICHAELA ONDRÁČKOVÁ, IVANA BÍLKOVÁ CR2 : KRISTÝNA ŠOUKALOVÁ CR 3: KAROLÍNA TRUKSOVÁ, PETRA ČAPKOVÁ KA1: KRISTÝNA VACÍKOVÁ, MIROSLAVA POLÁKOVÁ A2: BARBORA CAFOURKOVÁ, ANETA DRESLOVÁ, MONIKA DOLEŽALOVÁ PO1A: JAN MUŠKA, KATEŘINA VESELÁ PO2B: PAVEL BOUDNÝ Úspěšní řešitelé byli pozvání na přednášku Jak se dělají férové banány. Absolutního výherce vylosoval Antonio Jordan Jimenez, který působí ve fairtradovém družstvu Coobana v Panamě. Výherkyní se stala Tereza Zlatušková z CR1. Výhru (balíček fairtradových produktů) věnoval a předal jednatel společnosti Fair trade centrum Ing. Jiří Sládek. Mgr.J.Vejtasová

16 Anna Franková - odkaz pro současnost oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.. Dne v 17 hodin proběhla vernisáž výstavy Anna Franková. Výstavu zorganizovala naše Hotelová škola v rámci projektu Naši nebo cizí ( HŠ Třebíč je pilotní školou ). Partnerem výstavy bylo MKS Třebíč, které také zajišťovalo technickou i prostorovou realizaci. Výstava je jednou z několika putovních výstav, kterou půjčuje Vernisáž proběhla v plné kompetenci naší školy. Moderátorkou večera byla Lenka Novosadová z CR3. V úvodu programu vystoupila Kristýna Zatloukalová z CR2, která zahrála dvě klavírní skladby. Program pokračoval hebrejskou písní Šalom Charedim v podání Lucie Březnové a Simony Krejčové z CR1. V závěru kulturního programu vystoupil Martin Pelán z CR4, který procítěně zazpíval a zahrál na kytaru písně Spiritual kvintetu. Všichni účinkující podali výborný výkon, který potleskem ocenili návštěvníci výstavy. V druhé části vernisáže vystoupila Mgr.Kristýna Kuboňová ze Židovského muzea v Brně a přiblížila přítomným projekt Naši nebo cizí. Pak následoval asi půlhodinový dokument o životě a odkazu Anny Frankové pro současnost. Tím oficiální část vernisáže skončila a přítomní měli možnost si výstavu prohlédnout individuálně. Všichni se zastavili u stolku s občerstvením, kde naše šikovné cukrářky připravily ukázky židovského cukroví i s recepty. Návštěvníkům nejvíce chutnaly makové koláčky.

17 Vlastní výstavou provázely žákyně druhého ročníku cestovního ruchu, pro které to byla určitě cenná odborná zkušenost.výstavu zhlédla většina žáků naší školy a dle informací MKS účast z řad obyvatelstva i škol byla značná. Pro lepší vcítění se do problematiky si mohli žáci vyplnit pracovní listy. Jedna z miliónů nesmyslných obětí holocaustu k nám promlouvala na výstavě v Zadní synagoze a věřme, že nás všechny zaujala i poučila zároveň. ViDa

18 Cesťáci v nevšední roli.. to, že člověk musí být flexibilní, potvrdili studenti CR4, kteří se účastnili slavnostního večera v kině Pasáž - při příležitosti jubilea, které oslavovalo slavné divadlo Járy Cimrmana. Třebíčské MKS, s kterým naše Hotelová škola Třebíč dlouhodobě spolupracuje nejenom na průvodcovských akcích ve městě, nás požádalo o pomoc při zajištění slavnostního přípitku. A tak žáci oblékli slušivé zástěry, které nám ochotně půjčily učitelky odborného výcviku paní Novotná a paní Končelová. Paní učitelky nám také zajistily ledové kostky nezbytné pro servis - chlazení šumivého vína. Žáci se své role zhostili na výbornou. Otevření první lahve šumivého vína - to byla trochu obava. Ale pak to šlo ráz naráz. Nemohu nezmínit vyslechnutý rozhovor maminky se synem : No vidíš, tys nechtěl na Hotelovku. A teď lituješ, když vidíš, jaké tam mají hezké holky ViDa

19 BUď FIT! Součástí hodin tělesné výchovy je standardizovaný komplexní test Buď fit. Test zjišťuje fyzické a silové schopnosti žáků. Skládá se ze čtyř kondičně silových cviků a jednoho cviku zjišťujícího svalové zkrácení. Kliky (1 minuta) Klasický cvik ověřující především sílu horních části těla tricepsů a prsních svalů. Dívky provádějí jednodušší variantu s oporou o kolena. Nejlepší výkony Chlapci 1. 8O kliků Kosmák (HT3) kliků Harbut (CR4) kliků Böhm (PO2B) Dívky kliků Perničková (PO1B) kliků Truksová (CR3) kliků Krejčová (CR1) Sed lehy (1minuta) Rovněž velmi známý cvik, který zkoumá především sílu břišních a zádových svalů. Nejlepší výkony Chlapci sed lehů Pejič (KČP3A) sed lehů Rygl (KČ2A) sed lehů Tržil (HT1) Dívky sed lehů Nováčková (KA2) sed lehů Kořízková (HT2) sed lehů Viktorínová (PO1A) Kozáček (1 minuta) Asi nejméně oblíbený cvik ověřující sílu dolních končetin, především stehenních, lýtkových a hýžďových svalů. Ze dřepu cvičenec střídavě natahuje pravou a levou nohu, opora o ruce není povolena, každé natažení znamená 1 bod. Nejlepší výkony Chlapci kozáčků Brabec (PO1A) kozáčků Pejič (KČP3A) kozáčků Kaštyl (PO2B) Dívky kozáčků Truksová (CR3) kozáčků Navrkalová (CR2) kozáčků Křenková (CR4)

20 Skok přes švihadlo (1 minuta) Bezpochyby nejkomplexnějším cvikem, testujícím nejen sílu dolních končetin, zádových svalů, ale i fyzickou kondici, vůli a obratnost, je skok snožmo přes švihadlo. Nejlepší výkony Chlapci přeskoků Rygl (KČ2) přeskoků Čermák (PO1A) přeskoků Pavlíček (KČP3A) Dívky přeskoků Michková (PO2B) přeskoků Kohoutová (CR3) přeskoků Ederová (PO2A) Předklon Jediný cvik, který nezjišťuje silové ani fyzické schopnosti, ale ověřuje míru zkrácení především zádových svalů a svalů dolních končetin (tzv. svalové dysbalance). Ze stoje na lavičce se cvičenec snaží dosáhnout prsty co nejníže pod lavičku, nohy musí být natažené. Každý cm, kterým prsty dosáhnou pod lavičku, je hodnocen jedním bodem. Pokud cvičenec nedosáhne k lavičce, každý cm rozdílu mezi lavičkou a prsty je hodnocen mínus bodem. Nejlepší výkony Chlapci cm Homola (PO1A) cm Holčapek (KČC1A) 18 cm Čipák (KČP2) Dívky cm Gbelcová (KČC1B) cm Cyprová (PO2B) cm Vávrová (HT2) Celkové výsledky Hodnocení v rámci hodin TEV 250 bodů a více výborný bodů chvalitebný bodů dobrý 179 a méně bodů dostatečný

21 bodů Markéta Jánská (HT3) bodů Adriana Eliášová (CR3) bodů Veronika Přepechalová (HT2) bodů AleksandarPejič (KČP3A) bodů Naděžda Michková (PO2B) bodů Jiří Brabec (PO1A) Nejlepší žáci Pořadí tříd Za komisi TEV Zdeněk Pokorný

22 Studenti ve Štrasburku Ve dnech navštívilo 19 studentů naší školy Evropský parlament ve Štrasburku. Návštěvu zajistil poslanec Evropského parlamentu pan Miroslav Ransdorf. Studenti prožili nádhernou prohlídku Prahy,Štrasburku, plavili se i na lodi, navštívili francouzské vinařské městečko i město Kehl. Myslím, že všichni si odnesli nádhernou vzpomínku na celý život. ViDa

23 Animátorkou na Mallorce, pokojskou v Německu, číšníkem na Ibizze a průvodkyní na Vranově tak se jmenoval páteční podvečer v třebíčské Městské knihovně. Naši studenti v zaplněné knihovně mluvili o svých zkušenostech v zahraničí. Celý cyklus nese název Svět nepoznáš na dovolené. Studenti vzorně reprezentovali sebe i naši školu, za což jim patří velké poděkování. Šikovnost našich studentů ocenili nejenom pracovníci knihovny, ale i pozorní posluchači ViDa

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe

Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Jak rychle využít poznatky, zkušenosti a techniky z kurzů a přenést do praxe Příklad účastnice našich kurzů Elišky Vostalové (1994) z HŠ Třebíč, která po kurzech absolvovala několik soutěží. Na nich velmi

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol. Co nás dnes čeká

Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol. Co nás dnes čeká Fair trade Ing. Kateřina Lichtenberková manažerka projektu Michaela Nová Fairtrade Česká republika Koordinátorka kampaně Fairtradových měst a škol Co nás dnes čeká Program: Webinář jak budeme pracovat

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 O. S. KADET - ICM TŘEBÍČ 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) VZNIK ICM: Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

MarPo Marcipán Povrly

MarPo Marcipán Povrly Žákovský minipodnik MarPo Marcipán Povrly Výroční zpráva 2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvová organizace Obsah Úvodní slovo ředitelky... 3 Základní údaje o minipodniku

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více