AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2."

Transkript

1 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. ZDROJE: ČECHOVÁ, Marie, Zdeněk HLAVSA, Antonín TEJNOR a Vlastimil STYBLÍK. Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy: [mluvnice se nebojíme]. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1992, 153 s. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. Český jazyk 7 pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, , 3 sv. ISBN HOŠNOVÁ, Eva a Ivana BOZDĚCHOVÁ. VLADIMÍR STYBLÍK. Český jazyk 7 pro základní školy: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008, 55 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk 7: pro základní školy a sekundu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 136 s. ISBN KRAUSOVÁ, Zdeňka a Renata TERŠOVÁ. Český jazyk pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia: pracovní sešit. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 64 s. ISBN MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem. Vyd. 14., přeprac. Praha: Fortuna, 2004, 275 s. ISBN STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN

2 Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem v rodě středním: 1. Roztřiď podstatná jména podle rodů: oka, jeleni, uši, oko, rady, topoly, ucho, skřivani, oči, ucha, nohy, sady, ROD STŘEDNÍ ROD ŽENSKÝ ROD MUŽSKÝ peříčka poletoval..., kladiva bušil..., jídla se vařil..., housata se batolil Přepiš věty v množném čísle: Poupě se rozvíjelo. V tělocvičně viselo pevné lano. Na větvi zrálo jablko. 4. Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času minulého: Všechna okna se (otevřít).... Letadla před chvílí (odstartovat).... Telata (pobíhat)... po louce. 5. K daným podstatným jménům doplň vhodná příčestí minulá: světla auta telata 6. Vyber ze závorky slovo, které patří k uvedenému slovesnému tvaru: (kohouti - kuřátka - husy - nosy) se schovávala. (hrušky - švestky - jablka - třešně) dozrávala. (jahody - banány - meruňky - rajčata) se sklízela. 2

3 Shoda přísudku s podmětem v rodě ženském 1. Zakroužkuj podstatná jména rodu ženského: král, koruna, cimbuří, královna, stoly, vrata, princ, výhled, oči, kedlubna, vížka, okna, šašek, nosy, ústa, komtesa. louky voněl..., kozy se pásl..., kapky padal..., krabice se složil..., ryby plaval..., cesty se klikatil..., třešně zrál..., mlhy se rozplynul..., myši lovil Přepiš věty v množném čísle: Na nebi svítila hvězda. Žirafa natahovala krk. Postel stála pod oknem. Výstava obrazů nás upoutala. 4. Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času minulého: Veverky (skákat)... po stromech. Na svahu (růst)... borovice. Na střechu (bubnovat)... kapky deště. Karavany (putovat)... dlouho pouští. V úlu (bzučet)... včely. 5. K daným podstatným jménům doplň vhodná příčestí minulá: košile husy budky vázy kopretiny krabice 6. Vyber ze závorky slovo, které patří k uvedenému slovesnému tvaru: (špačci - vlaštovky - čápi - drozdi) se vracely. (města - okna - lampy - kina) svítily. (poupata - pole - rajčata - jívy) rozkvetly. (víly - tanečníci - děvčata - kluci) tančily. 3

4 Shoda přísudku s podmětem v rodě mužském: mužský rod životný X mužský rod neživotný 1. Podtrhni podstatná jména rodu mužského životného: kohout, úl, hmyz, dělník, čáp, písař, sněhulák, nos, stavitel, hasič, automobil, míč. keře se rozrůstal..., zachránci pomáhal..., hrady chátral..., uhodil... mrazy, ohně plápolal..., diváci byl... zklamán..., drahokamy zářil..., nosy jim zrudl... mrazem, na podzim duby zlátl..., čáp... odletěl..., poslanci uzavřel... dohodu. 3. Přepiš věty v množném čísle: Pěstitel zeleniny šel na trh. Na zahradě stál úl. Pytel obilí byl připraven. Pes vyl na měsíc. 4. Zapiš slovesa v závorkách ve správných tvarech čísla množného, času minulého: Nad městem (zvedat se)... mraky. Počítače nám (usnadnit)... práci. Knedlíky na stole úplně (vychladnout)... Rodiče (odnést)... děti na zádech. 5. K daným podstatným jménům doplň vhodná příčestí minulá: motýli sešity koně autobusy domy míče strojvedoucí přátelé pstruzi 4

5 6. Vyber ze závorky slovo, které patří k uvedenému slovesnému tvaru: (jeřáby - slepice - jestřábi - stroje) se zvedali. (muži - kuchaři - stroje - zedníci) pracovaly. (hrady - kuchaři - kočky - chlapci) stály. (plechy - stromy - dědečkové - babičky) se ohýbali. 7. Doplňte i/y: Sněhuláci měl... místo nosu mrkev. Žáci po zazvonění opustil... třídu. Stoly byl... náhle opuštěné. Jen z chodby se ozýval... hlasy. Učitelé odešel... do sborovny. Spolužáci běhal... v tělocvičně. Zápasy se vydařil.... Davy lidí se trousil... po ulici. Shrnutí shody přísudku s podmětem -a... se rychle.... -y Na jaře Divoké po řece. -i V rybníce se jsme v divadle. 1. Vyber ze závorky slovo, které patří k uvedenému slovesnému tvaru: (jeleni - srnky - koloušci - lesy) se vzdalovali. pohybovaly. (košťata - kominíci - stroje - klenotnice) pracovaly. (stožáry - komáři - kachny - koně) se (střechy - komíny - okna) se blyštila. 2. Věty přepiš v množném čísle: Na obloze se objevil temný mrak. Žákyně napsala úkol. Tele se páslo na louce. Kluk hrál hokej. 5

6 3. Doplň i/y, ve větách označ podmět a přísudek: Kos... poletoval... ze stromu na strom. U rybníka kvákal... žáb.... Skokani se na zimu zahrabal... do bahna. Růže pronikavě voněl.... Lidé házel... rackům kousky pečiva a racci je chytal.... Na ulicích se rozsvítil... lamp....sáně táhl... dva koně. Myši se rozlezl... po celé půdě. Nastal... kruté mraz.... Chlapci rychle běhal.... Nenašl... jsme boty. Záhony zaléval... oba rodiče. Známky jsme sbíral... všichni. Na rozehřáté kameny vylézal... hadi. 4. Doplňte i/y: Kluci hrál... na kytaru a dívky zpíval... písničky. Potřeboval... jsme pomoc při psaní povídky. U ucha nám bzučel... komáři. Všichni se chystal... na nákup. Na dovolené jsme byl... v Chorvatsku. Při bouřce spal... v hotelu. Na cestu spadl... dva vysoké stromy. V restauraci jsme si objednal... kuřecí řízek a brambory. Ze skály padal... proudy vody. Ochránci přírody bojoval... proti utrpení zvířat. Rybáři vyplul... za svítání na moře. Které sporty vás lákal... už od dětství? O prázdninách jsme navštívil... Třebíč. Plachetnice se v přístavu seřadil... a připravil... se k vyplutí. 5. Doplň i/y ve shodě podmětu s přísudkem. Přísudek podtrhni a urči druh přísudku. Prádlo i šaty byl... vyprán... a vyžehlen.... Hlasy dětí do dálky slábl.... Všichni vodní živočichové se přizpůsobil... životu ve vodě. Kde jste včera byl...? Babička a dědeček mi dobře poradil.... Zdi zůstal... neomítnuté. Lidové písně vznikal... před mnoha lety. Knihy a sešity ležel... na stole. Na nebi zářil... první hvězdy. 6. Doplň i/y: Dílo zkáz... pokračovalo. Kouzelné měsíční noci nadešl.... Od lesa se ukazoval... temné stíny. Slyšel... jsme o tom. Ztratil... se v lesích. Růže již odkvetl.... Vléval... se jim do srdce milé pocity. Koně rychle klusal.... Rodiče se vrátil... před večeří. Lavice stál... až u zdi. Větve před námi šuměl.... Vánoce se blížil.... Ve tmě se objevil... pásy světélek. 6

7 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem -a * všechny členy jsou rodu středního v množném čísle -i * alespoň jeden člen je rodu mužského životného -y * žádný ze členů není rodu mužského životného * několik členů je rodu středního a alespoň jeden je v čísle jednotném 1. Utvořte věty s několikanásobným podmětem:... kvetly na zahradě.... si chodili v zimě ke krmelci pro potravu.... ležely pod vánočním stromkem.... byly vystaveny na stánku se zeleninou.... nás navštívili o Velikonocích.... jsou krásná města.... jsou moje nejoblíbenější předměty. Všechna děvčata a chlapci z naší třídy šl... společně na výstavu. Obě kočky i kotě mňoukal.... Knihy a sešity ležel... na stole. Brankáři i celé mužstvo podal... vynikající výkon. Milena, Petr i Věra na nás volal.... Bulharsko a Řecko spolu uzavřel... smlouvu o spolupráci. U nedalekého rybníčku se vyhříval... housata a kachňata. Kuřata a house se nám někam zaběhl.... Tele a sele spal Doplň koncovky: Čekal... jsme dlouho. U dveří stál... holky i kluci. Kotě a štěně nás vítal.... Maminka i tatínek se na nás zlobil.... Zahradnice i zahradníci plel... záhony. 7

Pracovní list slouţí k procvičení koncovek sloves. Ţáci pracují na interaktivní tabuli a doplňují i/y/a.

Pracovní list slouţí k procvičení koncovek sloves. Ţáci pracují na interaktivní tabuli a doplňují i/y/a. Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ Strana 1 ú/ů 1. Už půjdu domů. Zúčastnil se schůzky v únoru. Ten úhel v trojúhelníku je pravý. Kufry dáme dolů. Řeka tam ústí do moře. Úkol kontroluje můj tatínek. Kdo je tvůj úhlavní nepřítel? Postavil

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Slovesa - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-18_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slovesa

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Slova se skupinou bě, pě, vě

Slova se skupinou bě, pě, vě VY_12_INOVACE_ČJ2.B.01 ČESKÝ JAZYK 2. ročník Slova se skupinou bě, pě, vě Mgr. Lenka Marvánková 1.) Vybarvi slova se slabikami. bě modře pě červeně vě žlutě bělásek, pěvec, vědomí, vědec, běhání, běžec,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

pohádka o Raškovi Ota Pavel

pohádka o Raškovi Ota Pavel pohádka o Raškovi Ota Pavel SVAZEK 4 2 Kentaur / Polygrafia, a.s. Jiří Pavel, 1995 ISBN 80-85285-67-3 3 80-85285-67-3 /1/ V NEVELKÉM MĚSTĚ FRENŠTÁTĚ UPROSTŘED BESKYDSKÝCH HOR žil švec Oldřich Raška. Měl

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně

Český jazyk- pracovní listy pro opakování a procvičování látky 2. stupně I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Vzdělávací obsah KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Čtení 6.ročník Uvedená díla jsou pouhým návrhem a mohou být vyučujícím pozměněna Časový plán Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Říjen Listopad

Více

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel Pro účely serveru WebTolerance byla použita kniha vydaná v nakladatelství Olympia, v roce 1981. V souborném vydání "Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby" v Olympii vydání první. Dětství Koncert copyright

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2.

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Mgr. Karla Sekaninová. Období: 2. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Mgr. Karla Sekaninová Období: 2. duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_14_ČJ1

Více