Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podkopávej ze všech sil dnešní režim!"

Transkript

1 ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové skupiny Za pravdu dochovaly ve spisech Státní bezpečnosti, v nichž jsou uloženy archivní dokumenty k vyšetřování spisovatele Karla Pecky a jeho přátel. Všichni byli tajnou policií zatčeni a odsouzeni k dlouholetým trestům těžkého žaláře. Dochované protikomunistické tiskoviny jsou významným dokladem aktivního odporu části společnosti proti vnucovanému totalitnímu režimu. Nejčastěji se jednalo o jednoduché letáky, které byly zhotoveny buď na cyklostylu, nebo opsány na psacím stroji či napsány rukou. Většina jejich autorů dodnes není z pochopitelných důvodů známa pokud byly vůbec podepsány, jednalo se většinou o pseudonymy nebo názvy odbojových skupin, které měly často jednoho nebo pouze několik málo členů. Ilegálně rozšiřované letáky a časopisy měly značný význam, neboť pomáhaly narušovat cenzuru a informovaly obyvatelstvo o existujícím protirežimním odporu. Nejvíce protikomunistických tiskovin se objevilo v prvních měsících po únoru 1948, kdy se v živelné reakci na nové politické poměry mobilizovala významná část veřejnosti. V tomto období také tajná policie využívala ilegální tiskoviny jako záminku pro represivní zákroky některé z nich podvrhovala svým obětem při domovních prohlídkách, nebo je dokonce sama vyráběla za účelem provokací a konstruování protistátních skupin. V prvních letech komunistického režimu se uskutečnilo několik desítek politických procesů se skutečnými nebo fiktiv- ními autory a rozšiřovateli letáků. Vynesené tresty se pohybovaly nejčastěji od šesti do deseti let odnětí svobody, nechyběly však ani drakonické rozsudky, včetně jednoho trestu smrti. 1 Až na výjimky nebyla většina dochovaných protikomunistických tiskovin doposud kriticky vydána. Platí to také u textů, které napsal Karel Pecka se svými přáteli v roce Od vytištění dvou čísel časopisu Za pravdu a několika letáků uplynulo takřka padesát let, naprostá většina aktérů již nežije a archivní prameny jsou torzovité. Objasnit okolnosti historických událostí, které se okolo vydávání těchto tiskovin odehrály, je proto možné pouze částečně. Přesto si zaslouží naši pozornost, neboť se v nich odráží vedle jiného také nekompromisní přístup komunistického bezpečnostního aparátu proti oponentům totalitní moci, který neváhal používat metody řízené provokace. ČASOPIS PRO POLITIKU A KULTURU Na počátku roku 1949 se několik přátel v Praze rozhodlo, že budou vydávat protikomunistický časopis. Mezi jeho hlavní tvůrce patřili absolvent českobudějovické obchodní akademie a neúspěš- 1) Zájem historiků o různé typy ilegálních tiskovin, vytvořených v prvních dvaceti letech komunistického režimu v Československu, je dosud spíše okrajový. Srov. KAPLAN, Karel VÁCHOVÁ, Jana (eds.): Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce ÚSD, Praha 1994, s K provokacím tajné policie blíže MÁLEK, Jiří: Metody Státní bezpečnosti na likvidaci třetího odboje. In: CUHRA, Jaroslav VEBER, Václav (eds.): Za svobodu a demokracii I. Odpor proti komunistické moci. Evropské hnutí v České republice, Praha 1999, s ; KAPLAN, Karel: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost Doplněk, Brno 1999, s /01 paměť a dějiny

2 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Karel Pecka ( ) politický vězeň a prozaik Karel Pecka se narodil na Slovensku v rodině českého příslušníka finanční stráže, který se v roce 1938 vrátil do Čech. V roce 1948 se po maturitě na českobudějovické obchodní akademii neúspěšně hlásil na vysokoškolská studia novinářství. V září 1949 se přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako úředník v Tesle. V lednu 1949 spolu s přáteli založil protikomunistickou skupinu Za pravdu. V květnu 1949 byl zatčen Státní bezpečností a odsouzen na jedenáct let odnětí svobody. Prošel řadou vězeňských zařízení, včetně uranových dolů v okolí Jáchymova a Příbrami. Po podmínečném propuštění v prosinci 1959 pracoval nejdříve jako jevištní technik v Národním divadle. Od roku 1965 působil jako spisovatel na volné noze. Spolupracoval také na filmových scénářích. Po roce 1969 patřil mezi spisovatele, kteří nemohli doma publikovat. V roce 1977 podepsal mezi prvními Chartu 77. První Peckovy prozaické texty vycházely již v šedesátých letech. V sedmdesátých a osmdesátých letech publikoval v samizdatu a v kanadském nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých. Ve svém prozaickém díle se nejvíce zaměřoval na životní podmínky politických vězňů v uranových lágrech a po jejich propuštění z vězení, např. Úniky (1966), Horečka (1967), Velký Slunovrat (1968) a Motáky nezvěstnému (1980). S jistou nadsázkou byl literárními kritiky označován za českého Solženicyna. Pecka se také věnoval dobovému koloritu pražské Malé Strany, jeho povídková kniha Malostranské humoresky (1985) byla zfilmována. Fotografie pořízené StB po zatčení Karla Pecky 31. května Zdroj: ABS ný uchazeč o studium žurnalistiky Karel Pecka, filmový režisér František Sádek a tajemník Československé strany lidové Antonín Řežáb. Některé texty později vytiskla také skupina skautů v Českých Budějovicích, v jejímž čele stál radiomechanik František Zahrádka. Ilegální tiskovina byla v druhém čísle uvedena jako časopis pro politiku a kulturu. 2 Zvolený podtitul poměrně výstižně vyjadřoval její zaměření přinášela nejen politické komentáře a emotivní výzvy k odporu proti poúnorovému režimu, ale také například ironicky laděné filmové a literární recenze. Vyznění všech článků bylo ovšem stejné, autoři chtěli demaskovat totalitní režim, vysmívali se prvo- plánové rudé propagandě, zahraničním neúspěchům Sovětského svazu a sarkasticky komentovali projevy nových mocipánů. S myšlenkou vydávat protikomunistický časopis přišel jednadvacetiletý Karel Pecka. Ještě z Českých Budějovic se dobře znal se sedmadvacetiletým Antonínem Řežábem, který na počátku roku 1949 pracoval na sekretariátu lidové strany v Košířích, kde měl k dispozici cyklostyl. O několik týdnů později se k nim přidal o jednu generaci starší filmový scénárista František Sádek, který spolu s Karlem Peckou napsal patrně většinu článků. Seznámila je na konci ledna 1949 Peckova přítelkyně Jiřina Kottová, která tehdy půso- 2) Podtitul byl patrně zvolen s odkazem na Svobodný zítřek, který vydávali národní socialisté v letech s podtitulem týdeník pro kulturu a politiku. paměť a dějiny 2007/01 135

3 ZABAVENO! bila jako baletka a v minulosti hrála v několika Sádkových filmech. Počátky vydávání časopisu popsal Karel Pecka po letech v krátké vzpomínce: Dali jsme dohromady první číslo, časopis nazvali Za pravdu, vytiskli na cyklostylu asi v sedmdesáti kusech, a pak jsme exempláře házeli do schránek, posílali známým. Když uvážíme nedávný samizdat, nebylo to tak malé množství. Udělali jsme jedno číslo, druhé a mezitím jsem pracoval v Tesle jako úředník, vyplňoval jsem ručně kartičky k rozhlasovým přijímačům, které tam vyráběli. Nějak jsem se musel živit, a protože jsem počítal s odchodem [za hranice], hodilo se mi přes zimu cokoli. 3 Antonín Řežáb na košířském cyklostylu vytiskl vedle dvou čísel časopisu také několik desítek kusů letáku Američanům!, podepsaného ilegální skupinou Za pravdu, který napsal patrně František Sádek. Krátce po jeho vytištění v březnu 1949 byl mladý lidovec přeložen na českobudějovický stranický sekretariát a vydávání časopisu v Praze již nepokračovalo. ODBOJOVÁ SKUPINA ZA PRAVDU PAVEL V dubnu 1949 odjel Karel Pecka za svou babičkou do Českých Budějovic, aby zde počkal, než se připraví jeho odchod do zahraničí, kde chtěl navázat kontakty s exilovými seskupeními a získat pomoc pro další činnost své odbojové skupiny. Ve městě, kde před časem studoval střední školu, se po několika dnech setkal se svým známým ze skautského hnutí Františkem Zahrádkou, kterému nabídl spolupráci v protikomunistické skupině a požádal ho o pomoc při vydávání časopisu. Devatenáctiletý radiomechanik v tomto období již převáděl uprchlíky přes šumavskou hranici (jeho bratr Ludvík odešel do Bavorska už v lednu 1949 a později vstoupil do francouzské cizinecké legie), shromažďoval zbraně a krátkovlnné vysílačky pro zamýšlené spojení se zahraničím. Na pozvání Karla Pecky odjel do Prahy, kde se seznámil také s Františkem Sádkem a dohodl další postup. Po návratu začal František Zahrádka postupně vytvářet jihočeskou pobočku skupiny Za pravdu, která dostala název podle jeho krycího jména Pavel. Zpočátku se zaměřila na rozmnožování a rozšiřování ilegálních tiskovin. Texty a cyklostylový papír obstaral pro nové letáky Karel Pecka. Nejdříve František Zahrádka s přáteli vytiskl ve skautské klubovně několik desítek kusů letáku Komunistický mír a společně s Marií Královou přepisoval na cyklostylové blány další texty, které měly později vyjít patrně jako třetí číslo časopisu Za pravdu. Do činnosti Zahrádkova okruhu se po svém příjezdu do Českých Budějovic zapojil také Antonín Řežáb, který však byl v červnu 1949 povolán na dvouměsíční vojenské cvičení. Krátce před Řežábovým odchodem se k mladým skautům přidal rovněž štábní rotmistr letectva Silvestr Müller, který za války sloužil jako letecký mechanik ve Velké Británii. V květnu 1949 byl jako nespolehlivý (od podzimu 1948 byl podrobně sledován českobudějovickými pracovníky 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany, tedy vojenské kontrarozvědky) poslán na dlouhodobou dovolenou. Od července 1949 začal pracovat jako mechanik v podniku Igla. Dne 18. července 1949 se František Zahrádka podle svých vzpomínek zažil při jednom z přechodů hranic přestřelku členů jiné převaděč- Fotografie pořízené StB po zatčení Františka Sádka 12. července Zdroj: ABS 3) LUKEŠ, Jan: Hry doopravdy. Rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou. Paseka, Praha Litomyšl 1998, s /01 paměť a dějiny

4 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Fotografie pořízené StB po zatčení Antonína Řežába 17. srpna Zdroj: ABS ské skupiny s pohraničníky. Na místě se rozhodl raději pokračovat do Bavorska, kde kontaktoval americkou tajnou službu CIC (Counter Intelligence Corps). Ve Straubingu byl Američany vyškolen a poslán 28. července 1949 zpátky do Československa s úkolem získat dalšího spolupracovníka a zpravodajské informace. Do Bavorska se podle dohody opět vypravil 6. srpna 1949, tentokrát s bývalým vojákem Silvestrem Müllerem. Teprve po několika dnech čekání a prověřování dostali od Američanů (ve výslechových protokolech je uveden především kpt. Zoltán Vagaš, který před válkou studoval v Písku) řadu nových úkolů. Měli především zjistit, kdo pracuje u komunistických tajných služeb, jaké budovy tajné služby využívají, převést přes hranice vybrané osoby, zjistit, jaké jsou nálady obyvatelstva, navrhnout vhodné kandidáty pro spolupráci s Američany a konečně podle možností proniknout do KSČ (František Zahrádka přinesl důstojníkům CIC zfalšovanou průkazku člena KSČ vystavenou na své jméno průkazku včetně prověrkové známky sehnal od svého známého). Na závěr si oba vybrali pistole a dostali nová krycí jména Müller Míša a Zahrádka Josef. Po setmění je Američané odvezli na hranici, kterou úspěšně překročili v pozdních nočních hodinách 12. srpna Druhý den odjel František Zahrádka vlakem do Prahy, aby kontaktoval Blanku Hřímalovou, jejíž popis a adresu mu dali Američané s úkolem převést ji přes hranice. Zahrádka se také chtěl sejít se svými přáteli, kteří se mu už několik týdnů neozvali. Karel Pecka zmizel z Českých Budějovic na konci května 1949 a po odchodu Antonína Řežába na vojenské cvičení o měsíc později se již nikdo z pražského okruhu nehlásil. Podle předchozí dohody zazvonil u bytu Františka Sádka nedaleko Karlova náměstí. Otevřela mu Sádkova manželka Milada, která ho pozvala dál a zavolala svého otce Miloslava Cettla. Teprve od něho se dozvěděl, že František Sádek, Karel Pecka a Antonín Řežáb byli již před časem zatčeni. Protože se oba hostitelé chovali podivně (Milada Sádková komusi ve vedlejším pokoji tlumeně telefonovala a Miloslav Cettl se nečekaného návštěvníka snažil v bytě zdržovat), rozhodl se raději rychle zmizet. Vrátil se vlakem do Českých Budějovic a začal připravovat odchod Blanky Hřímalové a její přítelkyně do zahraničí. Na smluveném místě 26. srpna 1949 však na něho a jeho přítele Augustina Kříže, který ho měl na cestě do Bavorska doprovázet, nikdo nečekal, a tak z přechodu hranic prozatím sešlo. Těsně před novým plánovaným odchodem za hranice byl František Zahrádka 3. září 1949 zatčen. Za mřížemi postupně skončila většina osob z jihočeské skupiny celkem sedmnáct osob, šest dalších bylo zpočátku vyšetřováno na svobodě. Někteří byli stejně jako Zahrádka zatčeni příslušníky vojenské kontrarozvědky, ostatní pracovníky Státní bezpečnosti. MUŽ S PODIVNOU MINULOSTÍ Dne 23. května 1949 dostal Karel Pecka v Českých Budějovicích zprávu, že se konečně uskuteční domluvený odchod do zahraničí. Přechod zelené hranice nabídl zabezpečit již na konci března 1949 tchán Františka Sádka, který měl uprchlíky převádět již delší dobu. Ve skutečnosti byl údajný převaděč Miloslav Cettl mužem s velice podivnou minulostí. Někdejší důstojník československé armády pracoval od třicátých let jako redaktor. Po nacistické okupaci se veřejně přihlásil k aktivistické politice, a podle výpovědí svědků měl později dokonce aktivně spolupracovat s gestapem. Na počátku roku 1945 natočil jako paměť a dějiny 2007/01 137

5 ZABAVENO! Fotografie pořízené StB po zatčení Vladimíra Valenty 30. srpna Zdroj: ABS režisér propagandistický dokumentární film Kolesa dějin. Po válce, když na několik let zmizel v zahraničí, se o jeho činnost za války opakovaně zajímala Státní bezpečnost a Obranné zpravodajství. Po návratu do Prahy začal patrně někdy okolo roku 1948 spolupracovat s tajnou policií, které zřejmě předhodil Karla Pecku jako lehký úlovek. Dne 25. května 1949 byl mladý odbojář zadržen při plánovaném odchodu do zahraničí v Tachově místo převaděče na něho u vchodu do nádražní budovy čekali příslušníci tamního oddělení StB, kteří ho přímo na místě zatkli a v kufru našli výtisky časopisu a letáky. Karel Pecka se po výslechu, který trval několik hodin, nakonec rozhodl opustit připravenou legendu o návštěvě údajné známé a začal alespoň částečně mluvit pravdu: Jak můžete vzdorovat, když máte svázané ruce, sedíte nahý na židli a kolem Vás krouží čtyři, pět chlapů a vy nevíte, odkud přiletí rána? Neexistuje žádný vzdor, leč prostě nemluvit. Vybaví se vám ovšem všechny ty popisy, když se jednalo o výslechy na gestapu, a říkáte si: Nikdo po mně neštěkne. Někam jsem odjel, nikdo neví kam, a když se nevrátím, co se stane? Takže člověk volil menší zlo a po pár hodinách přiznal aspoň něco, v nejistotě ovšem, zda to bude stačit. 4 Přestože Karel Pecka při prvním výslechu pomlčel o svých kontaktech v Českých Budějovicích, uvedl na druhou stranu řadu podrobností o plánovaném odchodu za hranice (o Miloslavu Cettlovi zpočátku mluvil jako o Novákovi ) a vyšetřovatelům nadiktoval také jména svých pražských přátel. Tachovští pracovníci StB, kteří patrně neznali celé pozadí případu a zřejmě dostali pokyn k zatčení z pražské centrály, se nakonec spokojili s jediným výslechem a druhý den zatčeného mladíka odvezli do plzeňské vazby, odkud se za týden dostal do pověstné Bartolomějské ulice. Nové kolo brutálně vedených výslechů prováděných vyšetřovateli z Krajského velitelství StB Praha absolvoval Karel Pecka teprve na počátku července 1949 údajně měli vyšetřovatelé tolik zatčených osob, že uvězněný mladík přišel na řadu až po několika týdnech. Podle svých vzpomínek ovšem stačil ještě varovat své přátele, kteří se na vydávání časopisu podíleli. Vzkaz, aby odešli za hranice, poslal údajně po jednom spoluvězni, který byl v červnu 1949 propuštěn na svobodu. Ani jeden z Peckových přátel se však překvapivě ani po tomto důrazném varování nepokusil odejít za hranice a postupně byli všichni pozatýkáni. Na základě výpovědi Karla Pecky nechalo 2. oddělení Krajského velitelství StB Praha zatknout nejdříve 11. července 1949 Františka Sádka. Krátce poté byl zadržen také převaděč Novák, po jehož výslechu se však ukázalo, že zatkli konfidenta svých kolegů: Aby mohla být ověřena pravdomluvnost Pecky, bylo přikročeno k zákroku proti Novákovi, přičemž vyšlo najevo, že se jedná ve skutečnosti o Miloslava Cettla, spolupracovníka tamního útvaru sekt. IV., takže realizace byla přerušena a spis nám vrácen k dalšímu. Spojili jsme se proto s přednostou uvedeného sektoru, který projevil přání, aby byl zatčen a vyslechnut Antonín Řežáb z Českých Budějovic, který jest též na případu zúčastněn, jehož výslechem má býti do celého případu vzneseno jasno, zejména pak ověřena pravdomluvnost jednotlivých osob, hlavně Cettla. Dáváme proto shora uvedené skutečnosti na vědomí 4) LUKEŠ, Jan: Hry doopravdy. Rozhovor se spisovatelem Karlem Peckou. Paseka, Praha Litomyšl 1998, s /01 paměť a dějiny

6

7

8 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Miloslav Cettl, vulgo Miloš Cettl, Zettl, Novák ( ? úředně prohlášen za nezvěstného) český redaktor a filmový režisér o československé občanství. Po návratu do Prahy začal patrně spolupracovat se Státní bezpečností. V dubnu 1949 se jako tchán Františka Sádka nabídl, že Karlu Peckovi zprostředkuje přechod hranic. Podle archivních dokumentů Pecku udal tajné policii. Na konci čtyřicátých let zmizel za nejasných okolností z Prahy a v roce 1950 byl údajně prohlášen za nezvěstného (v Centrálním registru obyvatel se jeho jméno nevyskytuje). Podle nepotvrzených zpráv měl být zastřelen při pokusu o přechod hranic, podle jiných měl odejít do Jižní Ameriky. Miloslav Cettl byl zpočátku důstojníkem československé armády. Po odchodu z armády pracoval jako redaktor. V roce 1936 byl vyšetřován pro podvody. V dubnu 1939 vydal vlastním nákladem spisek Zánik Československa a jeho vojensko-politické příčiny, kde se přihlásil ke kritice bývalého prezidenta Edvarda Beneše a k proněmecké politice. V době okupace byl členem Vlajky ( ) a Svazu frontových vojáků. Na počátku roku 1945 natočil jako režisér propagandistický dokumentární film Kolesa dějin, sestříhaný z dobových týdeníků, v němž bylo Německo vykresleno jako ochránce Čech a Moravy. Po válce byl opakovaně obviněn z konfidentství pro gestapo (údajně působil pod krycím jménem Rossim ). V květnu 1945 odešel z Československa, v zahraničí měl údajně spolupracovat s bývalým armádním generálem Lvem Prchalou. V roce 1947 si požádal na římském velvyslanectví Zdroj fotografií: NA dočasně pozastaveno do okamžiku, kdy bude do Prahy zasláno trestní oznámení proti stejným osobám z Českých Budějovic. Přestože Krajské velitelství StB v Českých Budějovicích 24. září 1948 zmíněný dokument vypracovalo, nebyl nakonec z nejasných důvodů použit. Místo patrně původně zamýšleného jednoho hlavního líčení před Státním soudem v Praze začaly být nakonec připravovány dva samostatné procesy. První z nich se uskutečnil již 2. listopadu 1949 za spáchání zločinu velezrady byli odsouzeni Karel Pecka a Antonín Řežáb k jedenácti letům odnětí svobody; František Sádek a Vladimír Valenta dostali ještě o jeden rok více. Každý z nich měl navíc zaplatit Kčs, v případě nedobytnosti měli ve vězení strávit o jeden měsíc déle. Všem odsouzeným byl také konfiskován jejich majetek (u Antonína Řežába pouze polovina) a na pět let jim byla odňata jejich občanská práva. Nový soud, který projednal odvolání odsouzených a Státní prokuratury, se uskutečnil teprve 8. září Potvrdil předchozí rozsudky, pouze u Antonína Řežába rozhodl soud na návrh prokuratury o konfiskaci jeho celého majetku. Teprve takřka po sedmi letech od zatčení byl jako první z odsouzené čtveřice propuštěn Vladimír Valenta usnesením Krajského soudu v Praze byla nejdříve povolena obnova jeho procesu a poté byl zcela zproštěn žaloby pro nedostatek důkazů. Při soudním líčení 29. března 1956 svědčili v jeho prospěch Karel Pecka a především František Sádek, který nyní určil za autora textů, původně přisouzených Vladimíru Valentovi, svého tchána. Podle všeho se ovšem jednalo o taktickou výpověď, neboť Miloslav Cettl byl již na počátku padesátých let prohlášen za nezvěstného. Krátce po úspěšné obnově Valentova procesu se na svobodu dostal také František Sádek, který byl 26. dubna 1956 podmínečně propuštěn. S obdob- paměť a dějiny 2007/01 141

9 ZABAVENO! František Zahrádka ( ) politický vězeň a spoluzakladatel Muzea třetího odboje František Zahrádka vyrůstal v severních Čechách, odkud musela rodina za nacistické okupace uprchnout. Od roku 1942 žila v Českých Budějovicích, kde se František Zahrádka vyučil radiomechanikem. Od počátku roku 1949 převáděl se svými skautskými přáteli uprchlíky za hranice a shromažďoval zbraně. V dubnu 1949 se zapojil do pražské odbojové skupiny Za pravdu a distribuoval její ilegální tiskoviny. V létě 1949 navázal kontakty s americkou CIC a vrátil se do Československa opakovaně jako kurýr s různými úkoly. V září 1949 byl zatčen příslušníky vojenské kontrarozvědky a odsouzen k dvaceti letům těžkého žaláře. V roce 1956 mu byl na základě žádosti jeho matky snížen trest na třináct let. Prošel různými vězeňskými zařízeními, propuštěn byl teprve v září Protože mu mezitím zemřeli oba rodiče, vrátil se pracovat jako mechanik do uranového dolu Bytíz na Příbramsku, kde zůstal až do důchodu. Po roce 1989 se stal spoluzakladatelem Muzea třetího odboje v Příbrami a Památníku Vojna, kde provádí zájemce. Je předsedou pobočky Konfederace politických vězňů v Příbrami. V roce 2007 mu prezident republiky Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zdroj: NA ným argumentem jako Vladimír Valenta se o tři roky později obrátili na Krajský soud v Praze také otcové Karla Pecky a Antonína Řežába, kteří žádali o obnovu soudního procesu s jejich syny. Žádost navrhovatelů byla neúspěšná, soud 25. března 1959 bez podrobnějšího zdůvodnění odmítl jejich podezření, že protistátní činnost byla před zatčením jejich synů kontrolována StB. Uvedené přesvědčení o provokaci řízené tajnou policií vyplývalo ze skutečnosti, že Miloslav Cettl nebyl na rozdíl od ostatních nikdy odsouzen. Přestože nebyla žádost o obnovu soudního procesu u Karla Pecky a Antonína Řežába úspěšná, po několika měsících byli přesto propuštěni. Nejdříve byl na základě rozhodnutí Krajského soudu v Praze 3. prosince 1959 podmíněně propuštěn z vězení Karel Pecka a o šest měsíců později byl tentokrát na základě amnestie prezidenta republiky Antonína Novotného podmíněně propuštěn také Antonín Řežáb, kterému byla o pět let později další prezidentskou amnestií prominuta zbývající pětiletá zkušební doba. Všichni propuštění byli na svobodě několik let podrobně sledováni StB. Příležitost k nové změně soudních rozsudků se opět naskytla až v roce Karel Pecka odmítl tento krok učinit, neboť podle svých vzpomínek vnímal komunistické právo jako zcela nelegitimní a o rehabi- Politické poměry v první republice vychovaly řadu lidí, kteří ochotně pracovali s vládnoucí třídou buržoasie, a dnes tito lidé jsou přímými odpůrci našeho lidově-demokratického zřízení. Po únoru r tito lidé buď illegálně uprchli do zahraničí, kde se spojili se zrádnou emigrací, vedenou tzv. Národní radou, neb zůstali v ČSR a spojili se s domácí reakcí a pracovali pro svržení dnešního státního zřízení. Jedněmi z techto lidí jsou i osoby, vyjmenované v trestním oznámení, které si vzaly za úkol vydávání a šíření illeg[álních] tiskovin, ve kterých hanobily představitele naší vlády, Sovětský svaz, soudruha Stalina a šířily nepravdivé zprávy, aby rozeštvaly a rozvracely jednotu pracujících v naší lidově-demokratické republice. Tento illeg[ální] časopis nazvaly Za pravdu a v jeho článcích [a] ve směšné karikatuře zesměšňovaly presidenta Klementa Gottwalda, Komunistickou stranu Československa a ostatní představitele dnešních lidově-demokratických států. Z trestního oznámení Krajského velitelství StB Praha na Karla Pecku, Františka Sádka, Antonína Řežába a Vladimíra Valentu (4. září 1949) /01 paměť a dějiny

10 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! litaci ze strany totalitního režimu nestál. Žádosti podali pouze František Sádek a Antonín Řežáb. Případ projednal Městský soud v Praze pod vedením předsedy JUDr. Gabriela Kalandy teprve 22. dubna Jako důvody pro změnu rozsudku uvedli oba navrhovatelé hrubé porušení právních předpisů, nesprávné právní posouzení a řízenou provokaci StB. Soud vyslechl bez hmatatelného výsledku dva někdejší příslušníky tajné policie, kteří se v roce 1949 podíleli na vyšetřování celého případu: Františka Naizera a Miroslava Štastného. Soud si rovněž vyžádal zprávu Inspekce ministra vnitra, podle níž sice Miloslav Cettl byl skutečným spolupracovníkem StB, ale vydávání časopisu a letáku údajně žádnou provokací nebylo. Stejně jako u drtivé většiny ostatních dobových snah o rehabilitaci politických vězňů z padesátých let byl i tento pokus neúspěšný. Stejné rozhodnutí vynesl 1. července 1975 po odvolání Františka Sádka a Antonína Řežába Nejvyšší soud ČSR, kterému předsedal JUDr. Jindřich Háž. Pozdní satisfakce se tak oba dočkali až krátce před svou smrtí na počátku devadesátých let v souvislosti s plošnou rehabilitací, která však řadě někdejším politickým vězňům ponechala tzv. zbytkové tresty. Druhý proces, který souvisel s vydáváním ilegálních tiskovin odbojové skupiny Za pravdu, se před Státním soudem v Praze uskutečnil 8. a 9. prosince Celkem v soudní síni stanulo 23 obžalovaných, z nichž pouze tři odešli od soudu bez trestu. Nejvyšší trest požadovala obžaloba pro bývalé vojáky Silvestra Müllera a Václava Bártu, který se do případu dostal jen z toho důvodu, že několik dní před zatčením získával pro svého přítele informace o dislokaci vojenských jednotek a o vojenské kontrarozvědce. Silvestr Müller nakonec odešel od soudu s doživotním trestem odnětí svobody, Václav Bárta a František Zahrádka s dvaceti lety těžkého žaláře. Výše trestu u ostatních se pohybovala mezi osmi měsíci až čtyřmi lety. U většiny bylo odnětí svobody navíc doplněno vysokým peněžitým trestem (až Kčs), propadnutím jejich majetku a zbavením občanských práv. Trest si odsouzení odpykávali v různých věznicích a lágrech po celém Československu. Silvestr Müller se jako jediný z odsouzených již nikdy na svobodu nedostal zemřel při tragické nehodě na šachtě v lednu Jako poslední z jihočeské skupiny se z vězení dostal František Zahrádka, který vyšel z lágru Vojna teprve 3. září 1962 (byl vyloučen z obou velkých amnestií). ZÁVĚREM Několik desítek zažloutlých stránek vytištěných v roce 1949 na cyklostylu členy odbojové skupiny Za pravdu dokládají, že totalitní režim nebyl přijímán tehdejší českou a slovenskou veřejností zdaleka tak jednoznačně, jak někteří pamětníci z řad nadšených budovatelů šťastných zítřků doposud vykládají. Odměnou autorům těchto textů byl nelehký životní osud dlouhá léta prožitá v kriminálech a rozbité rodinné vztahy. Jak ukazuje příklad spisovatele Karla Pecky, někteří z nich s odstupem vnímali svou někdejší odbojovou činnost s určitými rozpaky a trpkostí. Jednou z hlavních příčin těchto pocitů byly tragické okolnosti jejich zatčení, na nichž se zřejmě podepsal spolupracovník tajné policie Miloslav Cettl, jehož role není doposud zcela jasná. Dochované archivní dokumenty sice neumožňují plně popsat historické okolnosti celého případu, na druhou stranu jsou ale mezi nimi také dochované výtisky vydávaných tiskovin, s nimiž se konečně po šedesáti letech může seznámit širší veřejnost. Výše vynesených trestů (pouze odnětí svobody) nad odsouzenými při hlavním líčení u Státního soudu v Praze 2. listopadu 1949 František Sádek (1913) Vladimír Valenta (1923) Karel Pecka (1928) Antonín Řežáb (1922) 12 let 12 let 11 let 11 let Výše vynesených trestů (pouze odnětí svobody) nad odsouzenými při hlavním líčení u Státního soudu v Praze 8. a 9. prosince 1949 František Zahrádka (1930) Silvestr Müller (1917) Václav Bárta (1910) Miloš Brom (1931) Miroslav Mikeš (1931) Ivan Mánek (1931) Karel Kolouch (1932) Jiří Kouba (1932) Marie Králová (1929) Josef Podlešák (1921) Augustin Kříž (1929) Ladislav Pletzer (1924) Václav Novák (1924) Ladislav Krysl (1929) Richard Choun (1929) Alois Král (1930) Vladimír Nováček (1924) Eduard Kubelka (1929) Vojtěch Hřebeček (1925) František Švec (1931) 20 let doživotí 20 let 3 roky 2 roky 4 roky 2 roky 18 měsíců 30 měsíců 4 roky 3 roky 2 roky 30 měsíců 2 roky 1 rok 1 rok 8 měsíců 8 měsíců 8 měsíců 1 rok paměť a dějiny 2007/01 143

11 ZABAVENO! Edice protikomunistických tiskovin odbojové skupiny Za pravdu Do edice dokumentů byly zahrnuty přepisy všech dochovaných tiskovin odbojové skupiny Za pravdu, které jsou součástí vyšetřovacích spisů StB. 1 Jako první tři dokumenty jsou označeny přepisy textů, které v prvních třech měsících roku 1949 vytiskl Antonín Řežáb na cyklostylu v sekretariátu lidové strany v Košířích (dokumenty č. 1 a 2 přinášejí přepisy článků vydaných v prvním a druhém čísle časopisu Za pravdu, dokument č. 3 je přepisem cyklostylového letáku určeného vládě USA). Poslední dva dokumenty jsou přepisy textů vytištěných nebo připravených k tisku od dubna do června 1949 českobudějovickou skupinou Františka Zahrádky. Dokument č. 4 je leták vytištěný na cyklostylu ve skautské klubovně, dokument č. 5 zahrnuje přepis takřka všech textů, které měly podle všeho tvořit třetí číslo zmíněného časopisu a které se dochovaly pouze jako opis cyklostylových blan, pořízený pro potřeby vyšetřovatelů. Editor opravil zjevné překlepy, sjednotil pravopis, psaní názvů institucí, akademických titulů, zkratek a grafickou úpravu textu. Všechny dokumenty jsou opatřeny regestem, archivním odkazem a poznámkovým aparátem. U každého textu, kde to bylo známo, uvádí editor jméno jeho autora. D 1 Praha, 1949, [únor] První číslo ilegálního časopisu Za pravdu. ZA PRAVDU Únor 2 Uplynul rok od smutných dní tzv. únorové revoluce. Psát o tomto puči za účelem osvětlení špinavého pozadí je plýtváním papírem. Kdo se chtěl dozvědět, jak se před rokem věci skutečně měly, jistě si neopomenul poslechnout vysílání londýnského rozhlasu, v němž promluvili od úterý do pátku Krajina, 3 Procházka, 4 Majer 5 a Bruce Lockhart 6. Po jejich jasných, rozhodných a pravdivých slovech je naprosto zbytečné vracet se k únorovému puči, jehož vznik a pokračování bude navždy zapsáno nejčernějším písmem v historii československého národa. Komunisté jsou u moci. Pravda. Ale pravdou je také, že za jejich hrůzovládou stojí sotva 30 % národa. Pravdou je, že český národ si dnes uvědomuje zhoubu komunismu. Pravdou je, že se spojuje, aby účinně bojoval proti asijskému novodobému barbarství, proti modernímu otroctví, proti zlodějům, korytářství, udavačství, proti násilnostem nejhoršího druhu. 1) ABS, V-5455 MV (Vyšetřovací spis Karel Pecka a spol.), V-20 ČB (Svazek státně bezpečnostního vyšetřování na Františka Zahrádku a spol.) a (Zahrádka František a spol. ilegální organisace Za pravdu ). 2) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Karel Pecka. 3) Prof. Vladimír Krajina ( ) český botanik a politik. Jeden z představitelů domácího odboje v období nacistické okupace, v letech vězněn. Po 2. sv. válce generální tajemník národně socialistické strany. Dne jako odpůrce politiky KSČ zatčen, po intervenci prezidenta Edvarda Beneše propuštěn, bezprostředně poté odešel do zahraničí, kde se stal předsedou Čs. strany národně socialistické v exilu a místopředsedou Rady svobodného Československa. 4) Prof. Adolf Procházka ( ) český právník a politik. Od první republiky činný v lidové straně, v letech prof. občanského práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po březnu 1939 v odboji, v roce 1942 odešel do zahraničí. V letech předseda správní rady československé vlády v Londýně. Po válce jeden z představitelů lidové strany, ministr zdravotnictví a poslanec. V únoru 1948 podal demisi, poté odešel do zahraničí. Spoluzakladatel Čs. strany lidové v exilu, člen Rady svobodného Československa a předseda Křesťansko-demokratické unie střední Evropy. Manžel novinářky Heleny Koželuhové. 5) Václav Majer ( ) český politik. Od první republiky činný v sociálně demokratické straně, po Mnichově se podílel na vzniku Národní strany práce. Po březnu 1939 v odboji, v následujícím roce odešel do exilu. Ve Velké Británii byl členem Státní rady československé a poté ministrem v exilové vládě. Po válce ministrem výživy, poslancem a členem předsednictva sociálně demokratické strany. V únoru 1948 podal demisi, poté odešel do zahraničí, kde se stal předsedou Čs. strany sociálně demokratické v exilu a členem Rady svobodného Československa. 6) Sir Robert Hamilton Bruce Lockhart ( ) britský novinář, politik a diplomat. Za 2. světové války přidělenec britského ministerstva zahraničí u čs. exilové vlády v Londýně. Po válce řídil 10 let čs. vysílání BBC. Autor vzpomínkové knihy na Jana Masaryka /01 paměť a dějiny

12 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Vytrvejte v boji! Nejste sami. Za vámi stojí poctiví lidé celého světa. Nelekejte se bolševických kriminálů! Snad mnozí z nás se seznámí s obušky zbolševizované policie, ale nakonec vítězství je naše! Naše je i svoboda, naše znova bude česká zem! Za Janem Masarykem 7 A ještě jednoho smutného výročí vzpomeneme v těchto dnech smrti Jana Masaryka, velkého syna velkého otce, Jana Masaryka, který skonal za podivných okolností a jehož smrt lze považovat za přímý důsledek únorových událostí. 8 Jestliže prohlásíme, že smrt Jana Masaryka byla psychologickou vraždou, je to jen mírné označení skutečnosti, jíž se ani neodvažujeme věřit. Vzpomeňme života a díla tohoto velkého člověka a humanisty. Vydechl naposledy zároveň s doznívajícím posledním úderem zvonu naší svobody, ale bude věčně v nás Jan Masaryk. Na okraj řeči Antonína Zápotockého 9 Promluví-li některý z placených řečníků nebo politických agitátorů z povolání, lze na jeho nedokonalé vývody hledět všelijak. Postaví-li se však před forum veřejnosti sám předseda vlády, předseda Ústřední rady odborů etc., očekává se od něho nejméně jistá dávka seriosnosti. Podotýkáme: očekává, neboť ne vždy je očekávání také splněno, jak tomu bylo dne 6. února 1949 při řeči Antonína Zápotockého na plenárním zasedání ÚRO. Všechen československý tisk přinesl o této řeči čelného funkcionáře našeho státního života obsáhlé referáty, které sice nekomentují, ale znova přesvědčují o poplatnosti a službičkování všech našich novin molochu nekritické propagandy. Všichni referenti se totiž shodují na tom, že řečník mluvil vzácně objektivně, přímo, prostě tak, jak se za starých kapitalistických časů nikdy nemluvívalo. Poněvadž však náš list není závislý na oficielní komunistické propagandě, dovolíme si Zápotockého řeč podrobit nestranné kritice, pokud se týče obsahu. Řeč sama, to jest její forma, způsob, jakým byla pronesena, se kritice ve slušném novinářském článku vymyká. Tolik úvodem. Začátek statistických výpočtů pana předsedy vlády je laděn značně humoristicky. Chápeme, proč to tak může být. Žádný novinář by si totiž nedovolil v dnešní době veřejně kritisovat řeč po té stránce, po které ji budeme rozebírat my. Nejvýše se snad v duchu usmál, stejně jako my a stejně jako značná většina posluchačů rozhlasového přenosu. Řeči, větě, která tvrdí, že životní úroveň dělníků [je] nejen relativní, ale jak to vidíme podle indexu i skutečně vzrostla. Pan předseda vlády pravděpodobně pozapomněl, že není možno tvrdit v dnešní době cokoli jen tak na plano, že je třeba každé tvrzení doložit důkazy. Nepodal je, ale za něho je podáme my. Že dopadnou poněkud jinak, než jak bylo v řeči zamýšleno, to je ovšem něco jiného. Řečník uvedl, že oproti roku 1937 mzdy stouply průměrně třikrát. To neupíráme. Je ovšem otázka, komu stouply více, než činí průměr, a komu méně. To ponecháváme laskavému uvážení čtenářovu. Kolikrát však v témže časovém rozmezí stouply ceny všeho zboží? Vezměte jen v úvahu potraviny, šatstvo, prádlo, obuv atd. A počítejte. My to zde dělat nemůžeme, poněvadž tím bychom značně rozšířili obsah našeho listu. Navrhujeme však státnímu úřadu statistickému, aby podobný seznam vyhotovil, bera při tom v úvahu i ceny na státním černém trhu. Bude-li vás však, milí čtenáři, věc natolik zajímat, vezměte papír a tužku a pak si snadno spočtete, že mzdy sice stouply průměrně 3x, ale současně že ceny za stejnou dobu vyrostly, podle druhu, 5 10x. Ostatně, nedůvěřujete-li nám, vypočítejte si sami, o kolik se váš plat zvětšil oproti roku 1937 a o kolik platíte vše dráže dnes. Jsme přesvědčeni, že dojdete ke stejným výsledkům, možná však též, že vaše, konkrétní, výsledky budou pro dvouletkové hospodářství daleko katastrofálnější. 7) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Karel Pecka. 8) Ministr zahraničí Jan Masaryk ( ) byl nalezen mrtev pod okny svého bytu v Černínském paláci 10. března K jeho smrti, která doposud nebyla uspokojivě vysvětlena, blíže např. SUM, Antonín a kol.: Jan Masaryk. Úvahy o jeho smrti. ÚDV, Praha ) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Antonín Řežáb. paměť a dějiny 2007/01 145

13 ZABAVENO! Naproti tomu jsme si vědomi určitého zlepšení ve starobním pojištění v poměru k létům těsně před druhou světovou válkou. Neradi bychom zásluhu o to brali dnešnímu režimu (ať se konečně může pochlubit také nějakou zásluhou), jsme však nuceni konstatovat, že to, co dnes přestárlí a práce neschopní dostávají, dostávali by, kdyby kupní hodnota koruny předválečné se rovnala její hodnotě dnešní, dnes také. Ostatně: každá válka, každý světový konflikt, přináší potomní sociální zlepšení obyvatelům všech zúčastněných zemí. Vypadá to, jako by vlády trpěly výčitkami svědomí a snažily se je nějak přehlušit. A nakonec třetí důvod, proč kritisujeme i tento, zdánlivě nesporný bod projevu, důvod, který nepřidá zásluh naší dnešní, poúnorové, vládě: zvýšení důchodů starobního pojištění bylo provedeno PŘED únorem [1948], nikoli během uplynulého trpkého roku! Tím bychom uzavřeli první, statistickou část projevu a obrátíme pozornost na výlupky humoru pana soudruha Zápotockého, jimiž poctil naše malovýrobce, když řekl: Jako Revoluční odborové hnutí nemáme žádných příčin malou výrobu ničit... Na podobnou nehoráznost je možno nahlížet všelijak: 1. Buď pan předseda vlády vědomě lže, což jest trestuhodné. 2. Nebo mu není znám výrok Leninův, častokráte opakován Stalinem a platný pro všechny komunistické strany světa, poněvadž je součástí ideologie strany, tedy i strany naší a vyskytující se v nekonečných variantách, že každé soukromé podnikání plodí kapitalismus každou hodinu, minutu.... A poněvadž boj komunismu je bojem proti kapitalismu, musí být podle všech zákonů logiky v první řadě bojem proti soukromému podnikání. Jestliže tohle pan předseda vlády neví, je to též trestuhodné se stanoviska strany, a radíme tedy Ústřednímu výkonnému výboru KSČ, aby si ověřil marxisticko-leninské znalosti svého čelného funkcionáře. 3. Je ještě jiná možnost, a to ta, že ze soudruha Zápotockého mluví dialektik. To je ovšem neméně trestuhodné, poněvadž to není ničím jiným než děláním si šprťouchlat z lidí, česky řečeno voděním jich za nos. V žádném případě tedy pan Zápotocký trestu neujde, byť nebyl vydán, jak bylo žádáno, k potrestání holandské vládě za týrání holandských vězňů v koncentračním táboře, kde vystupoval ve funkci kápa. Inu, nedivme se. Funkce jako funkce, a čím hrnec navře, tím také zapáchá V pokračování projevu prohlásil řečník, že se podporou dělnictva jen napravují křivdy, které byly na něm po desetiletí páchány. Proti tomu nelze ovšem pranic namítat. Jsme však právem zvědavi, kdo a jak napraví křivdy na živnostenstvu, které na něm byly spáchány hlavně v pěti létech hospodářské krize, kdy podle slov dobrého soudruha Antonína bylo živnostenských konkursů a vyrovnání. Nebo se snad ony nesprávnosti napravují již dnes tím, že pod nenápadnou rouškou likvidace živnostenstva jsou tito zbavováni všech velikých starostí, kde vzít zboží, které na příděl nedostanou a volně, šmelinářskou cestou si je opatřit obávají? Možná cesty milosrdenství jsou nevyzpytatelné... Poněvadž se dnes a denně pějí chvály na národní pojištění, musel se o něm zmínit i řečník, to jest Zápotocký. Jaký je to prý klad proti dřívějšku! Jaký hmatatelný důkaz, že se všem vede neskonale lépe! Doporučujeme vřele panu předsedovi vlády, aby si jednou z dlouhé chvíle zašel inkognito mezi lid, jak to již dříve svého času činil král Barbarossa, a aby si poslechl blahořečení českých živnostníků a řemeslníků. Poznal by, že jeho dobrodiní není ničím jiným než záměrným ubíjením, ruinováním, deptáním drobného českého člověka, který za každého režimu byl a je věrným Čechem! Co jiného to [je] než soustavné ničení, když na příklad samostatný sklenář, který dostane měsíční příděl 5 čtverečních metrů skla, musí do národního pojištění platit 500,- Kčs za měsíc! Vždyť nevydělá ani na pojištění, nadtož potom na stravu, obuv, oděv, byt, otop, světlo... A kde zůstávají daně? Kdo to vše má platit? Nakonec takovému živnostníkovi nezbude než zavřít krám a jít nádeničit! To je ovšem účel všeho toho, ale proč si potom pan Zápotocký samou chválou div nevytluče jazykem všechny tři zuby? Nemá dost na tragických faktech, které zatím nutno brát s pasivní resistencí? Kdyby se nadávky všech oblažených mohly proměnit ve štěnice podle zásady kus za kus, byly by už celá vláda i s parlamentem a všemi živnostenskými komorami dávno ohlodána na samu kost. 10) K obvinění Antonína Zápotockého z údajné účasti na týrání nizozemských občanů na konci války srov. PERNES, Jiří: Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Brána, Praha 2003, s /01 paměť a dějiny

14 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! V dalších slovech projevu Antonín Zápotocký odporuje tomu, co řekl dříve o trpění malovýroby. Podle jeho slov je kapitalistické podnikání nutno odbourávat a zužovat jeho sféru.... Česky řečeno ničit. Jednoho po druhém, plánovitě a při tom pět chválu na lidskost a záslužnost nového socialistického režimu! Pozor však! Český člověk, jako každý povahový dobrák, snese mnoho. Může se však stát, že tato, nebo některá jiná nejbližší kapka bude poslední, jíž možno přilít do plné nádoby nenávisti. A pak se vzepře, bez ohledu na věrné vrtichvosty tohoto prokletého a nenáviděného režimu, vzepře se, jako se vzepřel již tolikrát v dějinách, a smete celou stavbu, jíž nenávidí, protože ve svých základech pohřbila jeho sny, jeho touhy, jeho volnost a svobodu, smete stavbu, jejíž kvádry jsou spojovány tmelem jeho slzí a proklínání. A se stavbou půjdou i stavitelé. Čím později tím hůře! Pozor! Varujeme! Přijde čas, kdy dáme signál k útoku. Kdy zvedneme všechny utlačované a ponižované. Pak zase zvítězí svoboda a my si ji budem umět uhájit! Víra je krásná, poznání už horší 11 Ačkoliv je dnes běžným zjevem, že se komunisté snaží, aby se zapomnělo nejrůznějších faktů a skutečností z dřívější doby, a naopak propaganda vtlouká lidu do hlavy věci, které se nikdy nestaly, přece jen doufáme, že se lid rozpomene na některé sliby, jež jim byly servírovány od celé řady nynějších představitelů veřejného života, ač lze pochybovat, že bylo vůbec co uděláno k tomu, aby došly uskutečnění. V roce 1946, když byl vyhlašován dvouletý plán, učinil Gottwald k jeho zahájení projev, v němž mimo jiné tvrdil, že po jeho skončení (dvouletého plánu bohužel pozn. sazeče) v roce 1948 životní standart českého a slovenského lidu bude na téže úrovni jako v roce Totéž opakoval Zápotocký v jednom ze svých hojných projevů později. V zápětí byla dvouletce uspořádána divoká reklama, takže si lid mohl na každém rohu přečíst, že Dvouletý plán dva stupně k blahobytu. Svobodný zítřek tenkrát komentoval tento předčasný slib tímto způsobem: Dvouletka, dva stupně k blahobytu, potom pětiletka pět stupňů k blahobytu, takže nebude dlouho trvat a budeme mít k blahobytu celé schodiště. Nyní, po úspěšném ukončení dvouletky jsme teprve zjistili, že Svobodné slovo 12 skutečně jen špinilo a rozvracelo snahu poctivých budovatelů o uskutečnění blahobytu. Kdo nevěří, že se lidu vede tak jako v roce 1937, tomu vskutku není pomoci. V předvolební kampani v roce 1948 komunistický hlasatel Týdne ve filmu v každém kině tvrdil, že maloobchodníkům a živnostníkům nejen že nebude zabraňováno v obchodním podnikání, naopak že se jim dostane plné podpory min[isterstva] vnitřního obchodu. Z dnešní situace však ani nejzaslepenější komunista nemůže soudit, že maloobchod a živnosti jsou podporovány. Není to tak dávno, co Ďuriš 13 se štědrým úsměvem rozdával zemědělcům vlastnické dekrety na zkonfiskovanou půdu. Nebude to dlouho trvat a zemědělci, kteří jsou nyní na řadě jako oběť sovětizování, budou si moci darované dekrety strčit za klobouk. Z rozparcelované půdy se budou totiž tvořit kolchozy. V roce 1945 byl učiněn dosud nevídaný a neslýchaný nábor živnostníků k osídlování pohraničí. Bylo slibováno, že přesídlenci dostanou živnosti do vlastnictví, slibována všemožná pomoc, a dnes? Živnostníci nedostávají šatenky jen proto, aby se živností, jimž věnovali všechny své síly a schopnosti, nemluvě ani o peněžních investicích, vzdali a stali se pouhými námezdními silami. A opět to byl Zápotocký, který po únoru přislíbil vydání emigrantských pasů a možnost beztrestného odchodu každému, komu se v lidově-demokratické republice nebude líbit. Zkuste si jít pro pas! V únorové revoluci byla vysokoškolákům zaručena akademická svoboda v neztenčené míře. Již za několik dní však bylo jasné, že ani tento slib nebyl myšlen vážně, když značná část nekomunis- 11) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Karel Pecka. 12) Svobodné slovo deník národních socialistů vycházel od r (v letech jako České slovo). 13) Julius Ďuriš ( ) slovenský politik. Od konce dvacátých let činný v KSČ, ve třicátých letech studoval ve Francii, poté na Slovensku jako funkcionář KSČ. V letech člen vedení ilegální KSS, vězněn. V letech ministrem zemědělství, předsedou slovenského Sboru pověřenců, ministrem financí. V r odvolán ze všech funkcí, 1970 vyloučen z KSČ za podporu Pražského jara. paměť a dějiny 2007/01 147

15 ZABAVENO! tických studentů a všichni nekomunističtí profesoři byli přinuceni fakulty opustiti. Nynější persekuce studentstva ve formě vylučovacích prověrek je vyvrcholením snahy ministerstva školství o zachování akademických svobod. 14 Není možné vyčíslit a vyjmenovat všechny ty plané sliby ne pro jejich nedostatek, ale pro nedostatek místa. Vzpomínejte sami a jistě o mnohé prodloužíte řadu zde načatou. Jedno však je jisté. Není možno věřit komunistickým slibům, aniž by člověk nebyl zklamán. Ovšem myslící člověk! Znovuzrozený Goebbels 15 V pražském biografu se po řadě romancí, rapsodií a strhujících válečných filmů objevil nový sovětský film Mladá garda, 16 tentokráte epopej. Varováni předchozími krachy, s jakými se sovětské filmy pravidelně setkávaly, uvedli komunisté tento film s barnumskou reklamou, nařídili povinnou návštěvu dělnictvu v továrnách, SČM 17 a vůbec kdekomu. Ukazují tak sami, že se český národ, prostý lid v to počítaje, rozhodl dávno pro jinou kulturu, než je tato. Film je po mnohých stránkách poučný. Ukazuje hornické město, které po více než 25 létech komunistického panství padlo do rukou Němců. O tom, jaká pohroma byla německá okupace, si nemusíme vykládat. Jaká však musela být vláda komunistů, když vidíme ve filmu celou řadu postav, které okamžitě po příchodu Němců s nimi kolaborují. Dělají to jen ze slabosti, nebo jsou přesvědčeni, že vše je lepší než stalinský socialismus? Tento film ukazuje opravdu mnoho z toho, jaký je sovětský řád, který užívá mladých lidí, téměř dětí, k tomu, aby za něj bojovali, zatím co soudruh komisař města po krátké episodě v ilegalitě zmizí, aby se objevil dvakráte v konci filmu. Jednou v bezpečí v sovětském štábu za frontou, odkud posílá zpět zbídačelého uprchlíka, kterého čeká na německé straně fronty smrt. Podruhé po boji zase v bezpečí pronáší s velkou pompou pohřební řeč nad těmi, za jejichž životy je stejně odpověden jako sám veliký Stalin, jehož výrobci filmu nezapomenou ukázat alespoň vyšitého na obraze. Ještě jedno je zajímavé. Němci nejsou již směšné nebo bestiální figury. Na to nezapomeň, diváku, který jsi viděl dřívější filmy. S Němci se po válce bude muset po dobrém, najednou tvrdí Stalin. Nevíme, co tomu řekne Rudé právo, které donedávna mohlo uštvat každého, kdo se jen slůvkem ozval proti nelidskému zacházení SNB s Němci. Ale české obecenstvo se může jen zasmát novému přemetu bolševické propagandy, světlého to vzoru nebožtíka [Josepha] Goebbelse. Drobné zprávy 18 Nenechávej si výtisk revue Za pravdu ležet doma. Dej dalším, rozšiřuj zprávy šeptandou, podkopávej se všech sil dnešní režim! Připravuj cesty nastolení nového řádu! Přispívej ke znovunastolení svobody!! Rudé právo ze dne 25. ledna 1949 tvrdí, že USA dodaly řeckému vládnímu vojsku již tun válečného materiálu. Kdo dodává zbraně partyzánům? 14) V rámci tzv. studijních prověrek bylo na počátku roku 1949 donuceno odejít z vysokých škol okolo 9000 studentů, často krátce před absolvováním školy. Srov. HRADECKÁ, Vladimíra: KSČ a tzv. studijní prověrky na pražských vysokých školách. In: ZILYNSKÁ, Blanka SVOBODNÝ, Petr (eds.): Věda v Československu v letech Univerzita Karlova, Praha 1999, s ) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Vladimír Valenta. Podle výpovědi Karla Pecky napsal tento článek František Sádek. Vladimír Valenta autorství jakéhokoliv textu vytištěného skupinou Za pravdu odmítl při výslechu, konfrontaci, při soudním líčení i po více než padesáti letech v rozhovoru s kritikem Janem Lukešem. ABS, V-5455 MV; protokol výslechu Karla Pecky z 8. července 1949; Tamtéž; protokol výslechu Františka Sádka z 15. srpna 1949; LUKEŠ, Jan: Věčný začátečník Vladimír Valenta, díl II. Divadelní noviny, č. 17 ( ), s ) Sovětský dvoudílný válečný film Mladá garda natočil podle románu Alexandra Fadějeva v roce 1948 režisér Sergej Gerasimov. 17) ČSM Československý svaz mládeže. 18) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsali tento text společně Antonín Řežáb a Karel Pecka /01 paměť a dějiny

16 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Po řadě případů odstavení významných komunistů přichází další postiženec. Generál Markos 19 se vzdal velení nad řeckými povstalci, prý ze zdravotních důvodů. Kdy dojde řada na tebe, soudruhu? Zajděte si na některý sovětský film, který ukazuje, jak se tvář sibiřské pustiny mění v průmyslový ráj. Nepoložili jste si též někdy otázku, kdo tuhle práci koná? Podle názorů expertů se počet vězňů v sovětských koncentračních táborech odhaduje na 8 14 milionů lidí. Slyšeli jste už o znaménkách, jimiž si komunističtí desítkáři označují dveře svých spoluobčanů? To dělali kdysi žebráci. Kdyby byl v SSSR takový blahobyt a v USA taková bída, jak se všeobecně píše v našich novinách, nemusely by sovětské úřady spíše přistěhovalectví omezovat než bránit sovětským občanům v cestování za hranice? Proč dolar, měna zbankrotělé Ameriky, je tvrdou valutou, zatímco rubl, měna kvetoucího bohatého Ruska, je ve světovém obchodním styku naprosto bezcenný? Jak se proslýchá, bude po nečekaném a opravdu fenomenálním úspěchu vánoční balíčkové akce uspořádána ministerstvem výživy nová akce, tentokrát pro naše těžce zkoušené živnostníky. Balíčky, které tentokrát výjimečně nebudou za šmelinářskou cenu, budou obsahovat exportně provedenou skobu a provaz. Zdravíme srdečně všechny čtenáře a rozšiřovatele našeho listu a těšíme se na shledanou v nové, svobodné a osvobozené republice. N a z d a r! Zdroj: ABS, V-5455 MV, 6 stran A4, cyklostylu. D 2 Praha, 1949, [únor] Druhé číslo ilegálního časopisu Za pravdu. ZA PRAVDU Časopis pro politiku a kulturu Přátelé! Vkládajíce Vám do rukou toto prvé číslo II. ročníku české revui ZA PRAVDU, časopis pro politiku a kulturu, přejeme Vám krásný nový rok a vyslovujeme přání, abyste v něm dosáhli všeho toho, po čem všichni toužíme většina z nás bohužel jen v duchu. Jistě nám prominete, že s tímto nad jiné srdečným přáním přicházíme trochu opožděně. Není to naše vina. Dodnes jsme čekali na příděl papíru a na schválení vydávání, kterážto povolení mělo udělit chvalně známé ministerstvo informací a osvěty. Teprve, když jsme nabyli přesvědčení, že naše snaha o získání povolení k vydávání vyzní naprázdno, počínáme vydávat ilegálně. To je ovšem veliká škoda pro knihovny a nejrůznější bibliofilská sdružení, kterým bychom jinak museli dodávat po jednom výtisku k uchování budoucím věkům a generacím. Jsme však přesvědčeni, že tím větší radost bude na straně čtenářstva. Je to pochopitelné. Po dlouhé době si zase budou moci přečíst noviny bez obav, že se do nich bude nalévat komunistická propaganda. Obdobně jako s povolením bylo tomu i s přídělem papíru. Úřední příděl nám povolen nebyl, a tak jsme nuceni vydávat svůj časopis v nákladu značně omezeném. Věříme však, že čtenáři se zaslouží o hojné, třebas i ústní rozšíření všech zpráv, úvah a podnětů. Předkládajíce tedy čtenářstvu toto prvé číslo nového ročníku, přejeme jemu i všem dalším, aby splnilo svůj, nad jiné čestný úkol: bojovat za ČESKOU PRAVDU. První týden v pětiletce 20 Po skutečně zdárném zakončení dvouletky, kdy, podle slibů nynějšího soudruha Gottwalda se 19) Markos Vifiadis ( ) řecký politik. Od dvacátých let činný v Komunistické straně Řecka, v období německé okupace v odboji, za občanské války jeden z hlavních představitelů komunistických jednotek. V lednu 1949 rezignoval na všechny funkce, poté odešel do Sovětského svazu, odkud se vrátil v roce ) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Karel Pecka. paměť a dějiny 2007/01 149

17 ZABAVENO! životní standard našeho lidu uspokojivě zvýšil, bylo jasno, že neustrneme na dosavadní výši blahobytu, který u nás propukl, nýbrž po cestě k socialismu budeme kráčeti i nadále a ještě úspěšněji podle vzoru velkého Sovětského svazu. 1. ledna 1949 byl vyhlášen pětiletý plán, veliké a důmyslné dílo k uskutečnění a ještě většímu zabezpečení socialismu. Slavnostní vyhlášení pětiletky se všude setkalo s ohromným nadšením všeho pracujícího lidu. Někde se dokonce lid nezalekl ani toho, že je neděle [2. ledna 1949] a dobrovolně nastoupil na svá pracoviště, aby tak demonstroval své nadšení. Pravá orgie nadšení však vypukla až v pondělí 3. ledna, kdy i ti, kdož předchozí den zůstali doma, aby využili neděle k odpočinku, přišli do zaměstnání! Na nádražích je vítaly různé hudby, městský rozhlas hlaholil reprodukovanou hudbu, zkrátka všude bylo velmi, velmi veselo. Bohužel na některých pracovištích nebylo právě co dělat, takže se zjistily hanebné případy nic nedělajících lidí. To však nehraje tak velkou roli, uvážíme-li, že všichni tito kancelářští a obchodničtí flinkové budou záhy převedeni do výroby, čímž se i jim dá možnost prokázat kladný postoj k naší lidově-demokratické republice socialistické. Jako další hospodářský čin je nutno uvést (což je hlavní účel věci) uvedení všeho druhu zboží na volný trh. Náš pracující lid, který vinou reakce, rekrutující se ze řad šmelinářů a rozvratníků, nemohl si dopřát nakupovat za příšerně drahé ceny na černém trhu, dostal nyní to, po čem tak dlouho bezvýsledně bažil. Dostalo se mu možnosti za poměrně levné ceny nakoupiti si všeho toho, čeho potřebuje, aby mohl spokojeně kráčeti k socialismu, a ještě více, dostalo se mu jistoty, že se naše vláda v čele se zasloužilým bojovníkem o blaho pracujícího lidu soudruhem předsedou vlády, předsedou ÚRO etc. Antonínem Zápotockým stará o životní potřeby lidu, jak nejlépe umí. Dnes, kdy výklady jsou opět plny zboží, dnes můžeme s klidným svědomím říci, že náš ideový boj o socialismus, vrcholící vítěznou, osvobozující únorovou revolucí, byl nyní korunován i po stránce hmotné právě zvýšeným uvolněním hospodářských produktů. Ve čtvrtek, dne 6. ledna se od časných hodin ranních tísnily u výkladních skříní obchodů zástupy lidu, které se zájmem pozorovaly vystavené zboží. Zvláště u obchodů s textilem bylo živo. Lidé prostě nevycházeli z úžasu; za výlohami se kupilo látek v dosud nevídaném množství, nehledě k dobám první republiky. Ovšem doba tehdejší, tak smutně proslulá pro vykořisťovaný lid, se vůbec nedá srovnat s dobou dnešní. Tehdy lidé oblečení v hadrech pouze svírali pěsti a uplivávali na zem jdouce kolem. Jaký je to rozdíl proti nynější radostné skutečnosti, kdy titíž lidé s veselým úsměvem v líci prohlížejí práci rukou našich textiláků, která nedošla ocenění v zemích kapitalistického režimu. Netrvalo dlouho a první zákazník vstoupil do dveří obchodu, aby za levnou cenu nakoupil, co se mu právě zalíbilo. Jeho průkopnický čin byl provázen nadšenými ovacemi kolem se kupícího lidu, kteří jej povzbuzovali nadšenými pozdravnými výkřiky jako: První vlaštovička jaro nedělá a Netlačte se, na všechny se dostane. Tento čilý nákupní ruch trval až do pozdních hodin večerních. Vyčerpaní prodavači byli sotva s to stáhnout rolety, jak byli unaveni celodenní intensivní činností. Podle konstatování ranních novin bylo v některých obchodech docíleno statisícových obratů. Radostný úsměv na tváři kupujících byl tvořitelům cen odměnou za jejich nesmírně obětavou vůli dát lidu vše, co potřebuje, za levné a všem přístupné ceny. Nyní je už jasné, že průběh pětiletky je velmi slibný, udála-li se již v prvním týdnu jejího trvání takováto dalekosáhlá skutečnost. Za odměnu našim vládním kruhům se vynasnažíme, abychom tuto první pětiletku splnili nejen za čtyři roky, jak se proslýchá, nýbrž daleko a daleko dříve. Od naší cesty k socialismu nás již nic nemůže odvrátit. Půjdeme vítězně vpřed až do úplného konce! Lenin a výstavba socialismu Rudé právo z 21. ledna 1949 otisklo v rámci oslav 25. výročí úmrtí V. I. Lenina článek pod titulem Lenin a budování socialismu. Vyjímáme z něho citát, který stojí za krátkou úvahu. Výstavba socialismu na rozdíl od rozvoje kapitalismu neprobíhá živelně; socialistická společnost nevznikla jako výsledek spontánního, od lidské vůle nezávislého vývoje... V prvé řadě je si nutno všimnout, že Lenin používá termínu kapitalismus jako protiklad socialismu, ač správně měl operovati pojmem liberalismus. To je směr, který vznikal spontánně, směr, /01 paměť a dějiny

18 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! kterému daly život a životnost události revolučních let na zlomu XVIII. a XIX. století. Teprve dalším vývojem, pokračováním liberalismu, průbojností a schopností jedinců roste kapitalismus, který je spíše negován, než aby vznikal spontánně, jak omylem, úmyslným omylem udává Lenin. Přesahovalo by rámec této úvahy, mělo-li by se psát o tom, že tento prvotní kapitalismus a kapitalismus doby současné jsou téměř v diametrálním rozporu. Každému, kdo není naverbován do šiků nemyslících žoldáků komunismu je věc nesporně jasná. O to, ovšem, nešlo svého času Leninovi a dnes nejde ani jeho nástupcům, všem těm, kdo si ať přímo nebo nepřímo říkají spasitelé lidu. Je nasnadě, PROČ jim o to nešlo, nejde, a pokud budou ještě mít čas, nikdy nepůjde. Slovo kapitalismus je v očích současného dělnictva asi něčím podobným jako slovo mor, rakovina, syphyllis v očích všeho lidstva. Jako tyto i ono vyvolává, zdiskreditováno, hnus a odpor, největší, jakého jen je člověk schopen. PROTO operují Lenin a po něm i dnešní komunističtí demagogové slovem kapitalismus! Tím si usnadňují cestu k snazšímu propagování a šíření svých pseudovědeckých teorií, mylných již ve svých základech, pochybených a špatných, které slouží jen zájmům několika jednotlivců a které zubožují nejen všechny vrstvy vyjma dělnictva, ale pod populárním, ale nesprávně vykládaným heslem diktatura proletariátu i toto. Což jsme dnes málo svědky útlaku? Což se nesetkáváme na každém kroku se snižováním mezd? Zvyšováním pracovní doby? Norem? Což dělnictvo dneška nevidí, že všechna práva, všechny vymoženosti, úlevy, které byly dány krutými kapitalisty jsou pomalu, zato však s tím větší důkladností pod nejrůznějšími a v dnešní době populárními hesly, odbourávány? Jak jsme se zmínili, je určitý vztah mezi kapitalismem a liberalismem, ale tím není řečeno, že oba tyto směry splývají v jediný. Je mezi nimi rozdíl, a pro toho, kdo není zaslepen, značný rozdíl. To ovšem dnešní komunisté nemohou potřebovat, aby se mluvilo, nebo aby oni sami mluvili o směru, který by lidem mohl být dokonce i sympatický. A tak směšují, nedělajíce rozdílu, oba pojmy pod pojem jeden, pod odiosní pojem kapitalismus. Nic nového pod sluncem. Každý autoritativní režim, tedy i komunismus, se snaží uchylovat se k demagogii tam, kde nestačí běžný výklad, nebo dokonce věda. Mezi jinými je v našem případě demagogií i to, že na něčem, konkrétně na kapitalismu, se vidí jen zápory, na něčem, konkrétně na komunismu, jen klady. To ovšem není legální způsob boje, ani vědeckého ani politického nebo hospodářského nebo sociologického nebo jiného, to je, mírně řečeno, sprostá propaganda, jejímž úkolem je zatemnit mysl, vědomí a vědění. Dnešní vládnoucí vrstva oněch několika doslova kapitalistických komunistů nepotřebuje, aby lid, ten dobrý český lid, věděl, že existuje a kdysi i u nás existoval směr, který dává občanům právo myslet a mluvit podle zásady co na srdci, to na jazyku, že existuje směr, který zaručuje svobodu vzdělání, povolání, vystěhování, právo na nejrůznější možné osobní i věcné svobody v mezích zákona, samozřejmě směr, který dává nejen právo, nýbrž i možnost cesty vpřed a výš a tím i možnost zvyšovat životní úroveň téměř do nekonečna, při dostatečných schopnostech. Oněch několik jedinců v lidově-demokratických státech, specielně u nás, kteří tloustnou z mozolů pracujících, neřeknou zaslepencům, jdoucím v jejich politických šlépějích, že onen směr liberalismus může dát všem schopným blahobyt, o jakém se u nás nikomu ani nesní. Chápeme ostatně, že se chtějí u moci udržet ještě nějakou dobu a že ještě určitý, ne příliš dlouhý čas chtějí vyjídat dělnictvem naplněný žlab. Naproti tomu, co bylo výše řečeno, podívejme se zhruba na komunismus, komunismus jak jej poznáváme v současné době, a srovnávejme. Co nám dává? Sliby. Nic jiného než sliby. Třebas je svoboda projevu ústavně zaručena, pokuste se volně a svobodně kritisovat cokoliv, co nese jen nátěr státnosti. Pokud to nebudete dělat tak jako my, to jest ilegálně, buďte ujištěni, že budete co nejdříve zajištěni na státní útraty. Stoupněte si doprostřed některého z našich náměstí v kterékoliv části republiky a vykládejte své názory, jak je to praktikováno v anglickém Hyde Parku. Pokuste se o své vůli změnit povolání, které se vám nelíbí, nebo v němž nemáte úspěch. Pokuste se, vy nekomunisté, dostat se na vysoké školy, třebaže snad máte samé výborné od shora až dolů. Pokud se nebudete přetvařovat a mluvit komunistům do noty, jak to mnozí dělají, dostanete do ruky motyku a půjdete do dolů nebo na stavbu nebo do lesa. Nikdo však neuvažuje nad tím, že ono přetvařování s naší mládeží poroste a vychová značné procento pokřivených páteří. Pokuste se vystěhovat. Pokuste se jít vpřed, vy schopní. Za zlepšovací návrh, který by svého času byl svému tvůrci přinesl několik desítek tisíc, po případě i účast na nemalém zisku, se dnes dostane almužna 900,-, slovy devět set Kčs! Pokuste se šetřit a pak si koupit auto, pěkné bytové zařízení, chatu nebo podobnou věc, která kulturnímu člověku zpříjemňuje život. Budete buržoa a nakonec i člověk obecně nebezpečný, kontrarevolucionář a kdoví jaký paměť a dějiny 2007/01 151

19 ZABAVENO! paragraf vám za to hodí na krk, a budete si moci gratulovat, jestliže vám všechny ty věci, s odříkáním koupené, jenom seberou, aby si je jaká čest pro vás přivlastnil některý z komunistických kápů. Chcete toho ještě víc? Nestačí vám těchto několik, namátkou, ale, věřte, opravdu z praxe, třebas ne vždy tuzemské, vybraných? Ohlédněte se dobře kolem sebe. A nejste-li už úplně zfanatizováni, pak podobných příkladů najdete na desítky ve všech oborech lidské činnosti. Ty, které u nás dosud zavedeny nebyly, zbytečně nehledejte. Přijdou, bude-li současný režim trvat ještě nějakou dobu, co nevidět. K tomu si připočtěte, že se na každém kroku setkáváme se lživou státní propagandou, s procenty, která jsou jen na papíře, se sliby, které se neplní ani nikdy nemínily splnit, a přestanete se divit, že socialismus, správněji socialistický komunismus, neprobíhá živelně. S počátku snad k oné spontánnosti jakýsi náběh byl. To bylo krátce po květnu 1945, kdy byla známa jen hesla, a ne praxe, kdy se očekávalo něco, co konsoliduje naše poměry, něco, co dá občanskému spolužití alespoň jiskřičku lásky a důvěry po dlouhé nedůvěře a nelásce válečných let. To bylo tehdy, kdy nebylo zřejmé, že hesla zůstanou jen hesly, líbivými sice, ale nesplnitelnými. Pak však nastoupila praxe. Zkušební kámen, lučavka, která rozleptala pozlátko lži a demagogie. Pod líbivou slupkou drsně prohlédla všechna lživá rez komunismu. Ne blahobyt, ale bída. Ne svoboda, ale útlak. Ne spolupráce, ale nenávist, závist, úplatkářství, udavačství, čím dále tím hlouběji klesá lidstvo vedeno a vláčeno komunistickým duchem, který je dosti silným, aby srazil, ale nesmírně slabý, má-li vytáhnout z bahna nejsprostších lidských prapudů. Kam dojde lidstvo takto vychováváno? Kde je ona důvěra, která poutala naše lidi za války? Divíte se ještě, že komunismus neprobíhá živelně? Co nám může dát? K čemu nás ještě může vychovat? Říká si, že hlásá pravdu, ale je to opravdu pravda? Zamyslete se nad tím, alespoň trochu se zamyslete a nestranně přiznejte: je to doopravdy pravda, co se nám denně jako pravda předkládá? Není a nikdy nebude. Je jen jedna pravda na světě. A tou je Láska. Věříme, že český lid jednou tuto absolutní pravdu najde. Že ji přemění ve svou českou pravdu, v pravdu největších synů a dcer národa, v pravdu hodnou jednoho z nejvyspělejších národů světa. Věříme v uvědomění všeho československého lidu. Věříme a bojujeme! Kultura v novém socialismu 21 Již nájezdy Hunů a Avarů v šeré minulosti se vyznačovaly nejen tím, že vykořisťovaly a ničily porobené země po stránce hospodářské, nýbrž také tím, že mimovolně rozvracely kulturu té které země. Činili tak mimovolně, poněvadž okradli-li tenkráte ženy o jejich tepané náramky a rozbíjeli-li pálené nádoby, činili tak proto, že se jim náramky líbily a nebylo těžké je ukrást. Pokud se hliněných hrnců týče, křapaly dosti snadno při úhozu o zem, což jejich primitivnímu sluchu znělo lahodně. Španělský dobrodruh Cortez už pracoval originálněji, ačkoliv i jemu nemnoho záleželo na tom, jakou uměleckou cenu mají zlaté sošky Aztéků, jako spíše na tom, že jsou ze zlata. Pak, jak dějiny pokračovaly, přišli dobyvatelé postupně na to, že znehodnocení kultury v porobené zemi je neméně důležité než rozkradení jejích hmotných statků. První, co komunisté v únoru 1948 udělali, bylo to, že si zahájení nové éry kultury dali schválit podpisy význačných představitelů našeho kulturního života. 22 Dosti jsme se tenkrát podivovali, když jsme mezi podepsanými četli jména i těch umělců, o nichž se dalo předpokládat, že jsou kritickými a objektivními demokraty a socialisty. Je možno si z několika hledisek vysvětlit, proč podepisovali. Buď tak učinili z existenčních důvodů, což je vlastně otázka pevné páteře, buď proto, že únorovou rádoby revoluci schvalovali. A tak se dnešní kultura za pasivní resistence větší části a agilní činnosti menšiny ubírá cestami, po nichž se doposud neubírala a také zakrátko jednou provždy ubírat nebude. Dnes se kultura ničí odborně, vědecky a organizovaněji s ohledem na příklady dané dějinami. Dnes je opravdu málo věcí, které jsou s to uspokojit komunistické ochránce kultury. Správně to 21) Podle rukopisné poznámky, uvedené na pravém okraji patrně vyšetřovatelem StB, napsal tento článek Karel Pecka. 22) Srov. KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři Libri, Praha /01 paměť a dějiny

20 Podkopávej ze všech sil dnešní režim! vysvětlil Ivan Skála 23 (R[udé] P[rávo] 23. ledna 1949), který volá po železném koštěti, jež by vymetlo západní kulturu, jsoucí ve své podstatě jen svědectvím hlubokého rozkladu buržoasní společnosti. Taková kultura je dnešnímu usilování pracujícího lidu hluboce cizí. Nutno podotknout, že železné koště už funguje, vymetajíc hluboce cizí a přimetajíc kulturu opravdu naši. Skvělou ukázkou toho je následující výplod Františka Halase, 24 otištěný na 120. straně knihy K padesátinám soudruha Klementa Gottwalda. 25 Ve verších této básně je slyšet skřípot železného koštěte zcela nepochybně. František Halas Kapely hrajte Nebylo ani na petrolej a tak si čítával pod lucernou na chodníku louskaje zvláště ona bílá místa kde stálo z a b a v e n o Už tehdá tušil že zrovna tam je skryta pravda o věci chuďasů spravedlivé a hádal dobře Trvalo to pěknou chvilku od šustotu hoblovaček přes šustění lepených sáčků v kriminále až do té padesátky Ale zato teď zvedaje veliké Teď sen k naplnění postrkuje z nejistot bývalých k jistotě nebývalého Pod širým nebem očekávaného na zemi roztřesené ještě já slyšel a dobře jsem slyšel co si dva staří dělníci v tichu zástupů povídali. Copak Kléma ten má pod čepicí no jo, náš Kléma A to je nad všecky oslavné verše nad parády pocty honosivé a proto kapely hrajte a pěkně od podlahy 23) Ivan Skála, pův. jménem Karel Hell ( ) český básník a politik. Po maturitě v r totálně nasazen v Německu. Po válce redaktorem Rudého práva a funkcionářem ČSM. V letech ředitel nakladatelství Mladá Fronta, od r ředitel nakladatelství Československý spisovatel. Svou literární tvorbou podporoval politiku KSČ. V letech členem ÚV KSČ, poslancem České národní rady, od r poslancem Federálního shromáždění. V letech předsedou Svazu československých spisovatelů. 24) František Halas ( ) český básník. Od r pracoval pro komunistický tisk. Ve dvacátých a třicátých letech spolupracoval s Bedřichem Václavkem při vydávání avantgardních časopisů. Ovlivněn pobytem ve Španělsku v období občanské války. Za okupace přispíval do ilegálního Rudého práva, člen Národního revolučního výboru spisovatelů. Po válce předsedou Syndikátu československých spisovatelů, pracoval na ministerstvu informací. Po únoru 1948 skeptický k novému režimu, zemřel 27. října 1949 na selhání srdce. 25) BAREŠ, Gustav ČIVRNÝ, Lumír NEČÁSEK, František (eds.): K padesátinám soudruha Gottwalda Sborník statí a vzpomínek. Svoboda, Praha paměť a dějiny 2007/01 153

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku

výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku VY_32_INOVACE_CJM4_4660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4460_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY

Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY Projekt Cesta dějinami BIOLOGIE PRÁCE V URANOVÝCH DOLECH A JEJÍ ZDRAVOTNÍ DOPADY KONCENTRAČNÍ TÁBORY také koncentrák nebo též lágr (z německého Lager = tábor) slouží k hromadné internaci nebo věznění lidí,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Biografie středoevropských vůdců (komparace)

Biografie středoevropských vůdců (komparace) Biografie středoevropských vůdců (komparace) 1. Medailonky (str. 2 7) a) Klement Gottwald (Československo) b) Mátyás Rákosi (Maďarská lidová republika) c) Walter Ulbricht (Německá demokratická republika)

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

AKCE PALACH DOKUMENTY 349

AKCE PALACH DOKUMENTY 349 AKCE PALACH Edice dokumentů z provenience ministerstva vnitra 1969 1974 Petr Blažek Většinu z osmdesáti publikovaných dokumentů shromáždili příslušníci Státní bezpečnosti v pátracím svazku, který založili

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948

Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948 MÍSTA PAMĚTI Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948 PETR BLAŽEK V pražské Nerudově ulici visí na zdi nenápadná pamětní deska. Před několika lety ji zde nechal ve spolupráci se Senátem

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

ČSR po 2. světové válce

ČSR po 2. světové válce ČSR po 2. světové válce 22. 29. 3. 1945 moskevská jednání londýnská vláda- moskevské vedení KSČ - obnova republiky v předmnichovských hranicích (zásah SSSR připojení Podkarpatské Rusi k SSSR ČSR jediný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán,

Více

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání

HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání HISTORIE ROZHLASU Pravidelné rozhlasové vysílání zahájeno 18. května 1923 ve 20.15 ze stanu, zapůjčeného od skautů, v Praze-Kbelích - vysílalo se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959

D O H O D A. o sociálním zabezpečení. ze dne 2. prosince 1959 Platnost od: 1. července 1960 D O H O D A mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení ze dne 2. prosince 1959 President Československé republiky

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více