Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2"

Transkript

1 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

2 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Datum realizace: 30. března 2013 Místo realizace: učebny jazykové školy Channel Crossings, Lazarská 8/13E, Praha 2 Workshop byl připravován během měsíců ledna a února ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (www.nuv.cz), DZS NAEP (www.naep.cz), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz ) a jednotlivými školami. Naším cílem bylo zmapovat současnou situaci v oblasti zavádění ECVETu a možnosti systémového přístupu k řešení této problematiky. Společně jsme připravili přehled novinek v zavádění ECVETu v České republice a zvažovali možnosti jeho propojení s budovanou Národní soustavou kvalifikací, která popisuje klíčové kompetence potřebné pro jednotlivá povolání. Zástupci Ministerstva školství informovali o nově realizovaném projektu Pospolu, který podporuje úzkou spolupráci odborných škol a podniků. Zástupci Národní agentury pro evropské programy přispěli svými zkušenostmi z projektu na propagaci zavádění ECVETu v evropských zemích a zároveň informovali o možnostech mezinárodních mobilitních projektů pro školy. Na workshopu byli přítomni také zástupci škol z oblasti gastronomie a hotelového managementu. Oslovení účastníků: Účastníky z řad odborníků jsme oslovovali již při samotné přípravě obsahu workshopu. Využili jsme našich kontaktů z předchozích aktivit a setkali jsme se s velmi vstřícným přístupem ze strany všech zapojených odborných institucí. Účastníky z řad škol jsme oslovili prostřednictvím kontaktů z databáze škol zveřejňovaných na internetu a zároveň jsme využili vlastní databáze kontaktů na učitele a ředitele škol. Oslovení proběhlo formou adresného u s informací o projektu a přiloženou pozvánkou..

3 Pozvánka na workshop Bezplatný workshop pro zájemce o problematiku přenosů kreditů v odborném vzdělávání ECVET Ve spolupráci s partnery z Rakouska a Slovenska se rozbíhá dvouletý projekt ECVET Tour II podporující mobilitu žáků středních odborných škol či učilišť hotelového/gastronomického zaměření. Cílem projektu je přenášet poznatky a metody vytvořené v rakouském prostředí odborného vzdělávání do slovenského a českého školství, a vytvořit tak systémové nástroje na zavedení a experimentální ověření kreditního systému vzdělávání žáků. Rádi bychom Vás pozvali na úvodní workshop projektu, který proběhne za účasti odborníků z MŠMT, NAEP a NÚV. Hlavním cílem workshopu je přiblížit současnou situaci v oblasti přenosu kreditů v odborném vzdělávání a zejména jejich přínos a možnosti, které školám, ale i zaměstnavatelům nabízejí. O své praktické zkušenosti se proto také podělí zástupce školy, která přenos kreditů ověřuje v oblasti vzdělávání zaměřené na chemii. Vybraným školám nabízíme možnost zapojit se do realizace projektu a vyslat své žáky na pilotní zahraniční mobilitu. Termín konání: pátek 29. března 2013 od 10 do 13 hodin Místo konání: Praha 2, Lazarská 8/13E, 1. patro, učebna A Přihlášky prosím zasílejte do 20.března na adresu: V přihlášce uveďte prosím název školy, Vaše jméno, telefonický a ový kontakt. Více se o projektu můžete dozvědět na internetových stránkách projektu: Těšíme se na setkání s Vámi. Tým projektu ECVET Tour 2

4 Program workshopu 9:30 10:00 Registrace 10:00 10:05 Zahájení workshopu, přivítání účastníků 10:05 10:15 ECVET Tour 2 prezentace projektu - Hana Erlebachová, EDUcentrum 10:15 10:40 Aktuality v zavádění ECVET v ČR Lenka Chvátalová, Miroslav Kadlec, Národní ústav pro vzdělávání 10:40 10:50 ECVET z pohledu MŠMT Lukáš Teplý, Pavel Hradecký, MŠMT 10:50 11:05 Projekt DZS zaměřený na ECVET Helena Slivková, DZS NAEP 11:05 11:20 ECVET v mezin. evropských projektech Vladana Smotlachová, DZS NAEP 11:20 11:35 Přestávka 11:35 11:55 Prezentace projektu CREDCHEM Alžběta Kováčiková, SOŠ a SOU Kralupy 11:55 12:05 Zkušenosti s tvorbou jednotek učení Oldřich Riemer, IŠS COP Valašské Meziříčí 12:05 12:10 Představení kompetenčních matic projektu ECVET Tour 2, EDUcentrum 12:10 13:00 Společná diskuse nad možnostmi přenosu kreditů, vhodnosti zpracovaných matic pro české prostředí a specifikace jednotek učení 13:10 14:30 Společný oběd restaurace Jiná Krajina, Řeznická, Praha 1 Místo konání: Prostory jazykové školy Channel Crossings, Lazarská 8/13E, Praha 2, učebna A, 1.patro Mapa: Datum konání: pátek 29. března 2013

5 Prezenční listina

6 Ukázky z prezentace expertů NÚV

7 Ukázky z prezentace expertů DZS/NAEP

8

9 Ukázky z prezentace školy- ECVET mobility

10

11 Ukázky z prezentace EDUcentra

12 Fotogalerie z workshopu

13 Práce s kompetenčními maticemi V rámci realizace workshopu proběhla také diskuse nad kompetenčními maticemi, které zpracovali rakouští partneři pro pozice kuchař a recepční v rámci předchozích projektů. Kompetenční matice byly diskutovány nejen z pohledu jejich využití při vytváření jednotek učení a jejich pilotního ověření v rámci mobilit žáků jednotlivých škol, ale také s ohledem na jejich soulad s dalšími systémovými projekty realizovanými v současnosti v České republice, zejména projektem Národní soustava kvalifikací. ( ). Navázaná spolupráce s odborníky z Národního ústavu pro vzdělávání, který se na realizaci projektu Národní soustava kvalifikací podílí, tak umožní systémový přístup a soulad obou realizovaných projektů

14 V rámci projektu Národní soustava kvalifikací jsou průběžně zpracovávány požadavky na jednotlivé kvalifikace a současně jsou navrženy postupy na hodnocení a ověření těchto požadavků. Níže je ukázka kvalifikačních a hodnotících standardů znalostí a dovedností pro pozici kuchař oblast přípravy teplých pokrmů.

15 Závěr Během workshopu se podařilo ve spolupráci s účastníky prodiskutovat možnosti zapojení plánovaných aktivit projektu ECVET TOUR 2 do již realizovaných systémových projektů, které ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Národní ústav pro vzdělávání (projekt Národní kvalifikace a projekt POSPOLU). V rámci nastavené spolupráce jsme domluvili prezentaci projektu ECVET TOUR 2 na semináři Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků (Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání), který se uskuteční ve dnech května 2013 v Praze za účasti expertů z mezinárodního týmu ECVET. Na výše uvedeném semináři bude projekt ECVET TOUR 2 a jeho plánované aktivity a výstupy prezentovat Michaela Mac Donnell.

16 V oblasti diskuse zaměřené na aplikaci zpracovaných kompetenčních matic a jejich využití pro tvorbu jednotek učení bylo konstatováno, že kompetenční matice zpracované pro profesi kuchař a recepční dodané rakouskými partnery vycházejí rámcově ze školních vzdělávacích plánů jednotlivých škol a je možné je bez větších problémů pro účely zpracování jednotek učení využít. Tato informace bude předána rakouským partnerům. Dále jsme diskutovali možnost zapojení škol do projektu a jejich součinnost při zpracování jednotek učení a realizaci žákovských mobilit. Přímo na semináři se rozhodla zapojit Střední škola hotelnicví a gastronomie SČMSD Praha, která projevila zajem o spoluúčast při vytváření jednotek učení pro pilotní ověření znalostí v oboru kuchař. Po realizaci workshopu projevily zájem o spolupráci také Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady, která se zapojí formou účasti na zpracování jednotek učení pro obor recepční a zároveň se zúčastní výměnných mobilit studentů. O spolupráci projevila rovněž zájem Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu z Českých Budějovic. Se všemi školami budou projednány možnosti podmínek spolupráce a v případě oboustanného souhlasu dodají vybrané školy Letter of Intent, kde závazně potvrdí svůj zájem o spolupráci v rámci plánovaných projektových aktivit. Se zástupci DZS/NAEP byly diskutovány možnosti případného rozšíření počtu mobilit. V projektu je plánováno 1 pilotní ověření zpracovaných jednotek učení. Pokud by byl prostor a ochota všech zúčastněných subjektů, mohou zapojené školy požádat svou NA o mobilitu pro více žáků. DZS/NAEP podporuje zavádění a pilotní ověřování procesů, které umožňují přenos kreditů v odborném vzdělávání. Po realizovaném workshopu jsou návázány potřebné kontakty na odborníky a zástupce škol a jsou nastaveny postupy pro úspěšnou realizaci plánovaných aktivit projektu ECVET Tour 2.

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+

Jak vytvořit jednotku výsledků učení. Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ Jak vytvořit jednotku výsledků učení Praktický průvodce pro realizátory projektů v rámci programu Erasmus+ 2 Tato publikace vznikla za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více