Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA školní rok 2011/2012

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název : Základní škola a Mateřská škola Předín Sídlo : Předín 139 Ředitelka : Mgr. Libuše Vyhnálková Telefon : , Zřizovatel : Obec Předín Právní forma : příspěvková organizace IČO : Internetové stránky : Součást : Mateřská škola Sídlo : Předín 250 Kapacita : 1.třída 28 dětí, 2.třída 20 dětí Zástupce sloučeného pracoviště pro činnost mateřské školy : Miluše Pospíšilová Telefon : ( 1.třída ), ( 2. třída ) Internetové stránky : 2

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Předín se nachází v obci Předín, která má včetně místní části Hory asi 690 obyvatel.je sdružena pod Základní školu v Předíně a je jejím odloučeným pracovištěm. Zřizovatelem je Obec Předín a základní škola je příspěvkovou organizací. Do mateřské školy v Předíně chodí děti z Předína, Hor a také z vedlejší vesnice Štěměch. Mateřská škola má 2.třídy. První se nachází v samostatné budově, Předín 250 a druhá v budově ZŠ Předín, Předín 139. Budova mateřské školy se nachází v centru vesnice za nákupním střediskem Jednota mimo hlavní silnici Brno-České Budějovice v klidném prostředí. Budova je orientovaná na jihozápad a je umístěna ve veliké zahradě. Byla postavena v roce 1984 jako dvoupodlažní pro dvoutřídní mateřskou školu. Bohužel z důvodu poklesu rodících se dětí došlo k poklesu přihlášených dětí do mateřské školy a v roce 1993 byla jedna třída mateřské školy uzavřena. Od školního roku 1993/1994 byla Mateřská škola jednotřídní a v budově ji slouží 1.poschodí. Přízemní prostory pronajala Obec Předín šicí dílně nyní DaKtex Kreuz. Vzhledem k tomu došlo v budově k několika stavebním úpravám zazdění spojovacích dveří do šicí dílny, umístění kanceláře MŠ do navě vzniklé místnůstky. V roce 2001 započala obec s výstavbou 5-ti obecních bytů na budově mateřské školy, které byly v jarních měsících roku 2002 dokončeny a předány nájemníkům. Pro tyto byty byl na jihovýchodní straně budovy přistavěn zvláštní vchod, budova dostala nový nátěr a její vzhled doznal velkých změn. Nástavbou se také vyřešil letitý nedostatek rovných střech v našich klimatických podmínkách, ale na druhé straně v jedné budově dochází k nakupení různých zájmů a potřeb od různých subjektů. Doufáme, že se je podaří sladit ku spokojenosti všech. K mateřské škole nyní patří pěkná travnatá oplocená zahrada s vysázenými okrasnými stromy a keři, se zahradním domečkem s pergolou, velkým pískovištěm a novým TV zařízením průlezky, hrazdičky, kladinka, houpačky, koupadlo-koník. V roce 2011 firma DaKTex dala výpověď z přízemních prostor budovy MŠ. A mohla by je využívat opět mateřská škola pro svoji 2.třídu. Leč stávající stav toto neumožňuje, je třeba celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i zaměstnance a rekonstrukce výdejny. Druhá třída MŠ Předín se z tohoto důvodu stále nachází v budově ZŠ Předín, kde jsou omezené prostory a kapacita této třídy je z tohoto důvodu pouze 20 dětí. Pro tělovýchovné aktivity mohou děti využívat také tělocvičnu základní školy a na obědy přecházejí do školní jídelny, proto tuto třídu navštěvují převážně starší děti, z tohoto důvodu nemáme třídy heterogenní. Vize : uvolnila se druhá třída pro mateřskou školu po šicí dílně, prostory však potřebují celkovou rekonstrukci, zejména sociální zařízení pro děti i pro personál, výdejnu stravy. V současné době dochází k úbytku dětí a tak budeme tuto situaci řešit se zřizovatelem. Část školní zahrady přebudujeme na zahradu přírodní zahrádka s vyvýšenými záhony, terénní nerovnost, výsadba ovocného stromu, vrbová chýše, trvalkový záhon, úkryty pro drobné živočichy, různorodý přírodní materiál pro děti, Potřebujeme PC do 1.třídy MŠ a kopírku do 2.třídy MŠ. 3

4 PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY Technický stav budovy - dobrý Počet tříd : 2 1.třída : herna 85m 2 lehárna 57,6m 2 šatna dětí 18,3m 2 WC dětí, umývárna 28,3m 2 školní zahrada 2.třída : herna 73m 2 hrací koutek 7m 2 WC dětí, umývárna 9,5m 2 šatna dětí 11m 2 další místnosti v MŠ sloužící jako zázemí : 1.třída kabinet 2,8m 2 ( sklad tělovýchovného nářadí a pomůcek,... kancelář 4m 2 výdejna jídel 12m 2 soc.zařízení zaměstnanců 6m 2 úklidová místnost 3m 2 zahradní domeček 9m 2 venkovní WC 4m 2 1.třída mateřské školy má dostatečné prostory pro kapacitu 28 dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem 2.třída má prostory pro kapacitu 20 dětí. Materiální vybavení V první třídě dochází k postupné výměně nábytku máme novou policovou sestavu, nové stolky a židličky, dětskou kuchyňku. Druhá třída mateřské školy je vybavena starším, ale dobře udržovaným nábytkem, je zde nová dětská kuchyňka a trampolína. K pohybovým aktivitám využívají děti školní tělocvičnu. Ke hrám mají děti dostatek hraček a pomůcek, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Důraz klademe na dostatek různorodého materiálu k tvořivým aktivitám (výtvarným, pracovním,..) Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Na budovu mateřské školy navazuje zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Je vybavena zahradním domečkem, který slouží na uskladnění hraček, houpačkami, průlezkami, hrazdani. V obou třídách mají děti k dispozici knihy se kterými mohou ve čtenářském koutku samy manipulovat, knihy pro učitelky jsou umístěny v obou třídách MŠ a také v kanceláři. V obou třídách je přehrávač CD, DVD, televize, PC pouze v 2.třídě. Kancelář je vybavena PC s kopírkou, skenerem a tiskárnou a přístupem na internet 4

5 ŽIVOTOSPRÁVA - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů - je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů - je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole - mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly - děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování - je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik variabilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Za příznivého počasí se snažíme přesunout většinu činností na zahradu - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Překážkou je pouze mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze,... - děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě a při pobytu venku, ale v rámci možností i v MŠ - spací aktivity jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dětí. 3-5leté děti odpočívají 1,15 hod. 5-6leté děti odpočívají 30 minut, dětem, které neusnou jsou nabízeny klidné činnosti. Do spaní děti nikdo nenutí! - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování - pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost relaxovat v odpočinkových koutcích třídy PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY všichni zaměstnanci naší školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně - pro nově přijaté děti nabízíme adaptační režim - pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neerotizovány spěchem a chvatem - všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti - osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny - dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro ně kamarádským společenstvím - péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce - postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí - převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, dostatečně oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte - v dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu - děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi - pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany ) 5

6 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Zástupkyně ředitele sloučeného pracoviště pro činnost MŠ : Miluše Pospíšilová kvalifikace SPGŠ Kroměříž učitelství pro mateřské školy Učitelky : Jana Málková kvalifikace SPGŠ Znojmo učitelství na mateřských školách Miroslava Průšová Jolana Šťastná kvalifikace Gymnázium Moravské Budějovice, pedagogické minimum kvalifikace Střední hotelová škola Velké Meziřičí Školnice : Helena Šplíchalová Uklízečka : Lenka Pokorná / v budově ZŠ / 6

7 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZ, USPOŘÁDÁNÍ DNE V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH 1.třída 6,00-15,30 6,00-8,50 scházení dětí, spontánní hry, zájmové činnosti, individuálně didakticky cílené činnosti 8,50-9,00 pohybové aktivity 9,00-9,15 hygiena, svačina 9,15-9,45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinový i individuálních ) 9,45-11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,15 hygiena, příprava na oběd, oběd 12,15-14,00 příprava na odpočinek,odpočinek na lehátku 13,15 14,00 děti, které neusnou si mohou zvolit klidnou činnost podle vlastního výběru nebo nabídky učitelky 14,00 14,15 hygiena, odpolední svačina 14,00 15,30 spontánní hry, zájmové činnosti a individuálně didakticky cílené činnosti ve třídě nebo na školní zahradě 2.třída 7,00 14,30 7,00-8,30 převedení dětí z 1.třídy MŠ, scházení dětí, spontánní hry, zájmové činnosti a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi 8,50-9,00 pohybové aktivity 9,00-9,15 hygiena, svačina 9,15-9,45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních ) 9,45-11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,30 hygiena,příprava na oběd, oběd 12,30-13,00 příprava na odpočinek, odpočinek 13,00-14,00 spontánní hry, zájmové činnosti, individuálně didakticky cílené činnosti 14,00-14,15 odpolední svačina 14,15-14,30 úklid hraček, převlékání, přechod do 1.třídy Uspořádání dne si může učitelka přizpůsobit momentální situaci ve třídě, musí reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Děti jsou dostatečně dlouho venku důvodem pro zrušení pobytu venku je mráz po 10 o C, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí a mlhy. 7

8 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Našim cílem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Sledujeme tyto cíle : 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojování hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Učební aktivity probíhají hlavně formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se děti učily dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby a proto je třeba během celého dne poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání postojů vhodné. Prožitkové učení a kooperativní učení hrou a činnostmi je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem o poznávání nového, o získávání zkušeností a ovládání dalších dovedností. Didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná probíhá zpravidla v menších skupinách či individuálně a je v ní zastoupeno spontánní a záměrné učení. Předškolní vzdělávání probíhá v integrovaných blocích, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dětí, je smysluplný, zajímavý a užitečný. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v návaznosti na ni nabízet dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivitám a rozvoji učení, obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Našim záměrem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. V naší mateřské škole vytváříme u dětí základy klíčových kompetencí, jde o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 8

9 Sebeobsluha, stolování V naší mateřské škole jsou děti vedeny k samostatnosti tím, že používají samostatně WC myjí si ruce po použití WC, před jídlem, používají ručník umí používat kapesník, použité papírové kapesníky hází do koše ukládají si oblečení, hračky na určené místo připravují se na svačinu a oběd, donesou si talíř, skleničku, příbor, po obědě vše odnesou na určené místo, vyzvednou si u okénka hlavní jídlo jdou si samy přidat k okénku jí samostatně, nejmenší lžičkou, 4 letí příborem udržují čistotu při stolování obsluhují se při dodržování pitného režimu, používají svůj hrneček, který oplachují po použití uklízejí hračky po skončení hry na určené místo svlékají se,oblékají a obouvají předškoláci umí uzel, smyčku, zapnout knoflíky, zip Rozvíjení klíčových kompetencí V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence k učení tím, že. pozorují život kolem sebe ( přírodu živou i neživou, počasí, lidi a jejich činnosti, dopravní prostředky, život na vesnici a ve městě, zajímavá místa v okolí, ) jezdí na výlety účastní se akcí, které jsou pro ně zajímavé osvojují si poznatky formou prožitkového učení provádí pokusy mají možnost vyhledávat v obrazových knihách a encyklopediích mají k dispozici různý obrazový materiál manipulují a experimentují s různými materiály v rámci dohodnutých pravidel hrají hry na procvičení myšlení, paměti, představivosti využívají PC mají možnost dokončit, co započaly účastní se na spoluvytváření pravidel soužití ve třídě mateřské školy jsou převážně pozitivně a konkrétně hodnoceny prožívají radost z toho, co samy dokážou hrají si s písmeny a čísly 9

10 V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence k řešení problémů tím, že mají možnost klást otázky a hledat odpovědi spolupracují ve dvojicích a menších skupinkách hrají modelové situace týkající se problémů pracují s pravidly chování v mateřské škole mají možnost vyjádřit se v komunitním kruhu hodnotí vzájemně chování ( i negativní ) mají možnost vzniklé problémy řešit samostatně ( ty, na které stačí ) jsou oceňovány za snahu, nebojí se chybovat uplatňují vlastní originální nápady naslouchají příběhům ze života lidí, diskutují o nich manipulují s předměty při řešení matematických úloh, při vnímání matematických souvislostí pozorují vhodné chování dospělých v mateřské škole V naší mateřské škole mají si děti osvojují komunikativní kompetence tím, že komunikují při všech činnostech využívají obrázkových knih, encyklopedií vyřizují jednoduché vzkazy dramatizují různé situace, příběhy, pohádky naslouchají pohádkám, příběhům a hovoří o nich navštěvují divadlo vystupují na akcích školy přednášejí, zpívají vyprávějí podle obrázků i podle skutečnosti poznávají a rozlišují různé zvuky komentují aktivity v mateřské škole vyjadřují svůj názor v komunitním kruhu vyjadřují své zážitky z domova, vycházky, z prázdnin, poznávají a rozlišují různé zvuky hrají si s písmeny, čísly provádí grafomotorická cvičení graficky zaznamenávají různé symboly, čísla, písmena 10

11 V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence sociální a personální tím, že mají možnost výběru kamaráda, hračky, spolupracují ve dvojicích a menších skupinkách dodržují základní společenské návyky a pravidla sebehodnotí se v komunitním kruhu naslouchají příběhům a pohádkám s etickým obsahem a poučením, povídají si o nich navštěvují kulturní akce účastní se výletů do okolí chrání si své soukromí dramatizují a napodobují chování lidí v různých situacích učí se chovat obezřetně v neznámých situacích, odmítnout nevhodné chování i komunikaci poznávají různá sociální prostředí rodina, mateřská škola, poznávají různá povolání tvořivě pracují s různými materiály prostřednictvím různorodé nabídky hraček, fotosouborů (WATOTO), map, encyklopedií, písní, příběhů z jiných kultur se seznamují se životem dětí z nejrůznějších koutů světa, získávají povědomí o odlišných lidech, kulturách a respektu k nim ( multikulturní výchova ) V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence činnostní a občanské tím, že mají možnost vyjádřit svůj názor jsou oceňovány za každý pokrok podílejí se na přípravě společných oslav účastní se společných oslav účastní se akcí pro rodiče a děti udržují lidové zvyky podílejí se na výzdobě mateřské školy zapojují se do jednoduchých pracovních činností provádí výtvarné, hudební, pracovní činnosti uplatňují tvořivost seznamují se s ostatními kulturami a národnostmi konstruují z různých stavebnic, kostek zacházejí s různými pomůckami materiály hrají různé ekohry přebírají určité role seznamují se s místem svého bydliště a se zajímavými místy v okolí na vycházkách a výletech upevňují si své zdraví při tělovýchovných činnostech, pobytu venku stravují se v duchu zdravé výživy učí se chránit si své zdraví prevence úrazů, dopravní situace, patologické jevy ve společnosti 11

12 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah předškolního vzdělávání je členěn do těchto oblastí, které se vzájemně propojují : 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou podkladem pro práci v jednotlivých třídách a zasahují do všech oblastí, jsou zpracovávány k určitému okruhu poznatků, vychází z praktických životních problémů, situací, váží se k nejrůznějším událostem roku. Jsou vnitřně propojeny určitým tématem. Časový prostor pro jednotlivé bloky není vymezen, některé jsou krátkodobé, jiné střednědobé i dlouhodobé, vždy přizpůsobeny konkrétní situaci. Jsou podkladem pro tvorbu Třídních vzdělávacích programů. 12

13 DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY, PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY Ekologický program Děti v naší mateřské škole. Mají možnost zvládat jednoduché pracovní úkony ( shrabování listí, trávy, třídění odpadu, udržování pořádku na zahradě i v jejím okolí, čistění studánky, výroba ručního papíru, ) Poznávají a pojmenovávají většinu toho čím jsou obklopeny Řeší problémy, úkoly, situace,učí se myslet kreativně, předkládají nápady Nalézají nová řešení nebo alternativní k běžným Zaujímají vlastní názor Prožívají radost ze zvládnutého a poznaného Jsou citlivé k živým bytostem, k přírodě i věcem Těší se z příjemných a hezkých zážitků při pozorování blízkého prostředí a života v něm Osvojují si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další životní praxi Získávají povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Učí se vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody tak i svět lidí ( mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích. O planetě Zemi, vesmíru ) Všímají si změn a dění v nejbližším okolí Mají povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti ) pro člověka, jsou vedeny k uvědomění, že způsobem jakým se ony i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Rozlišují aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímají si nepořádku a škod, upozorňují na ně Pomáhají pečovat o okolní životní prostředí ( dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory, ) Naše mateřská škola je členem celostátního sdružení mateřských školek podporujících ekologickou výchovu MRKVIČKA. Spolupracujeme s Chaloupkami, o.p.s, zejména s pracovištěm Ostrůvek Velké Meziříčí, s Lesy ČR ( lesní pedagogika ) a s firmou ESKO T. V tomto školním roce začneme s budováním PŘÍRODNÍ ZAHRADY a umístíme do obou tříd nádoby na tříděný odpad. Za ekologický program odpovídá Pospíšilová Miluše, Průšová Miroslava 13

14 Seznamování se základy angličtiny Výuku vede paní učitelka Mgr. Vendula Jašková s praxí a výbornou znalostí tohoto jazyka a klade si za cíl seznámit děti se skutečností, že komunikace může probíhat i v jiném než rodném jazyce. Angličtina je doporučena pro předškoláky - probíhá 1x týdně 30 min ( úterý 12,00-12,30), děti se seznamují s anglickým jazykem formou her, vyprávění, písniček, básniček Děti pracují podle učebnice Cookie and Friends, kartiček, CD, Návaznost v základní škole je formou zájmového kroužku pro děti 1.třídy ZŠ Předín. Logopedická prevence Za logopedickou prevenci odpovídá paní učitelka - logopedická asistentka Jana Málková, která bude intenzivně pracovat v této oblasti s dětmi 2.třídy MŠ a spolupracovat se SPC, Dům zdraví s.r.o, Poříčí 11, Velké Meziříčí ( tel , dále bude informovat, vzdělávat a předávat informace z oblasti logopedické prevence na pedagogických poradách ostatním učitelkám mateřské školy, aby se i ony v této oblasti zdokonalily. Logopedická asistentka se bude zaměřovat především : na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku na prevenci vzniku poruch řeči na prevenci vzniku čtenářských obtíží v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče Logopedické chvilky se budou zařazovat několikrát týdně do denního programu, budou probíhat ve skupině i individuálně, budou se skládat z dechových a artikulačních cvičení, napodobování různých zvuků, rozvoje grafomotoriky, sluchových cvičení rytmizace, procvičování hlásek Budeme používat literaturu : Metodická příručka logopedické prevence Diagnostika předškoláka Omalovánky a říkadla Jak pes Logopes učil děti mluvit Ivana Novotná Říkej si se mnou _ Bohdana Pávková Pohádky pro nejmenší, Malované čtení Učíme se mluvit Jarmila Fraiová Předplavecký výcvik Bude probíhat ve spolupráci s Plaveckou školou v Třebíči. Děti 2.třída MŠ se budou pod vedením učitelek plavání účastnit programu. Předplavecký výcvik probíhá jednou týdně od dubna do června ( 9-10 lekcí ). Za tento program odpovídá : Málková Jana 14

15 Minimální preventivní program Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u dětí dotýká : a) Dítě a jeho tělo b) Dítě a jeho psychika c) Dítě a ti druzí d) Dítě a společnost e) Dítě a svět Poučení o prevenci rizik zaznamenávají pedagogičtí pracovníci do Třídní knihy Primární prevence sociálně patologických jevů je především zaměřena na : 1. vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování, jako jsou záškoláctví, šikana, užívání návykových látek apod. formou : a) poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím ŠVP ( zdraví, zdravý životní styl, sociálně patologické jevy, ) b) vytváření základů pro pozdější volnočasové aktivity ( sportovní aktivity, rozvíjení talentu, respektování zájmů dětí, nabídka akcí pro děti, pro R+D, ) c) aktivní sociální učení ( kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým, ) d) vytváření pravidel spokojeného soužití ve třídě 2. rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí - zanedbávání dětí V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme se sdružením STŘED, o.s., Mládežnická 229, Třebíč program pro předškoláky Jak jednají nejmenší?, s Policií ČR Za tento program odpovídají : Pospíšilová Miluše, Průšová Miroslava, Málková Jana, Šťastná Jolana Přípravný program Mateřská škola pracuje s dětmi 5-6 -letými a s dětmi s odloženou školní docházkou v přípravném programu zaměřeném na činnosti podporující zájem dětí o učení a k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní a rozvíjejí u dětí zájem o psanou podobu jazyka formou her s doplňováním znaků, písmen, číslic, formou skládanek se symboly vytvářejících číselnou řadu, úkoly na procvičování uvolnění ruky k základům psaní ( pracovní sešity Písanka předškoláky, Matematika předškolák. Děti jsou motivovány k zájmu o školní aktivity návštěvami ve třídách na 1.stupni ZŠ, společnými akcemi se školáky, Za program odpovídá : Málková Jana, Šťastná Jolana 15

16 NÁZEV PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K O U Z E L N Á Z A H R A D A Byl inspirován začátkem budování přírodní zahrady, semináři pořádanými Chaloupkami, knihami Moje přírodní zahrada. 16

17 Obsah vzdělávání je uspořádán do těchto bloků. Podzim Hurá, js e m v e školce Adaptace na MŠ seznamovat se s kamarády v MŠ, se zaměstnanci v MŠ, s prostory v MŠ, s režimem dne v MŠ, se značkou, s místy, kam si ukládáme věci a hračky Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat počátečního prosociálního chování a postoje k druhým, naučit děti přizpůsobit se základním požadavkům MŠ, podílet se na spoluvytváření pravidel chování třídy Spoluvytvářet jednoduchá pravidla soužití ve třídě mateřské školy, respektovat dospělého, respektovat ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, uvědomovat si svojí vlastní identitu, svojí roli, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovedností, navazovat dětská přátelství, začleněni se mezi vrstevníky, společně oslavit svátky, narozeniny Nabízet dětem rozmanité činnosti hrajeme si, malujeme, zpíváme, hrajeme divadlo, sportujeme, obědváme, odpočíváme, Š el zah r adník do za h rad y Poznávat ovoce a zeleninu, poznávat ovoce a zeleninu z jiných kontinentů, ukázat si na mapě, kde roste, jaké je tam počasí, co je dobré pro zdraví. Hledat barvy v přírodě, poznávat barvy a jejich odstíny, učit děti míchat barvy. Třídit předměty podle určitého znaku, učit děti orientovat se ( nahoře x dole, nad x pod, před, za, vedle, vpravo x vlevo ) Rozvíjet smyslové vnímání poznávání přírodnin všemi smysly. Zařadit zajímavé výtvarné činnosti, tvoření z přírodního materiálu Opakovat známé písničky, učit se zacházet s rytmickými nástroji Zařadit poslech příběhů s podzimní tematikou (Jakub a babí léto, O stromu,..) Poznávat sad, zahradu, ovocné stromy, jejich plody, pracovat na zahradě. Budování zahrádky s vyvýšenými záhony na školní zahradě. V lese a n a p oli Poznávat práci zemědělců, stroje, které jim při práci pomáhají. Poznávat různé plodiny brambory, kukuřici, obilí,., k čemu slouží, co se z nich vyrábí Poznávat les a jeho podzimní proměny houby, babí léto, jak se volně žijící zvířata chystají na zimu, strom listnatý ( opadávání listů, otisky listů, ) x jehličnatý Sbírat a sušit plody pro přikrmování zvěře na zimu. Pozorovat počasí, jeho proměny, vyrábět hračky, které pohání vítr, pouštět draky. Poslouchat příběhy s podzimní tematikou, povídat si o nich. H allowen Vést děti k poznání sebe sama části lidského těla, učit děti vyjádřit, co se mi povedlo, ocenit se, zhodnotit, vyjádřit, co se mi líbí a co ne, kreslit, malovat lidskou postavu 17

18 Povídat si o strachu z čeho mám strach, je strach dobrý nebo ne, kdy se lidé bojí, zaznamenávat odpovědi dětí, zkusit namalovat strach, rozvíjet fantazii, strašit pro legraci ( kvílící zvuk, vyrobit strašidlo ), jak se slaví svátek Hallowen, jak bojovat se strachem, vyrábět světýlka, lucerničky. C e s ta vesnicí x měs t e m Rozvíjet povědomí dětí o tom, zda žijí na vesnici nebo ve městě. Objevujeme přírodu, historii i současnost vesnice i města ( našeho nejbližšího Třebíče a hlavního města Prahy ). 18

19 Zima V án o c e, vánoce při ch á z ejí. Poznávat adventní zvyky a obyčeje, rozvíjet smyslové vnímání - vůně a chutě vánoční, zapojit děti do přípravy vánočních svátků v mateřské škole, vyrábět vánoční ozdoby, přání, zpívat vánoční písně a koledy, poslouchat vánoční příběhy, poznávat, jak se Vánoce slaví i jinde ve světě ( Švédsko, Amerika, ), vytvářet poklidnou atmosféru v předvánoční době. Zvířátka v zimě Vyrobíme krmítko pro ptáky a umístíme je na zahradě nebo na okně školky, pozorujeme ptačí hosty a poznáváme ptačí návštěvníky, pracujeme s encyklopediemi a atlasem ptáků, kreslíme, malujeme a vyrábíme ptáčky Poznáváme volně žijící zvířata, co dělají v zimě, jak se o ně staráme, pozorujeme stopy ve sněhu Zimn í radovánky Seznámit děti s charakteristickými znaky zimy. Otužovat děti vhodné oblékání na pobyt venku, pohyb, sezónní činnosti ( sáňkování, klouzání, koulování, stavění sněhuláků,.. Rozvíjet pohybové dovednosti cvičení v tělocvičně na nářadí (ve spolupráci se ZŠ), cvičení R+D Poznávat, co dělají lidé jinde ve světě a jak se oblékají a jak se oblékáme v zimě my, procvičovat sebeobslužné činnosti při oblékání, ukládání oblečení na určené místo, Provádíme pokusy se sněhem a ledem - odebereme trochu sněhu v přírodě a u silnice. necháme ho rozpustit a pozorujeme čistotu vody. Sledujeme přinesené šišky ve třídě, co se s nimi stane, vysejeme semínka ze šišek. C e l é Česk o čte dětem Seznámit děti s knihovnou, s různými literárními žánry, s novými pojmy jako spisovatel, ilustrátor, učit děti šetrně zacházet s knihou,, Předčítat dětem na přání, zapojit do předčítání také žáky základní školy, rodiče,..učit děti soustředit se k poslechu. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti učit se říkadla, vyprávět jednoduché pohádky, Rozvíjet dramatizující činnosti hrajeme si pohádky Rozvíjet fantazii dětí při vymýšlení vlastních pohádek a příběhů Malovat obrázky, ilustrace k pohádkám C o n epatří do k oše Hravou formou seznámíme děti s tříděním odpadů, vysvětlíme si, jak se odpady recyklují a likvidují Děti se dozví, jak se papír vyrábí a recykluje, co všechno se z papíru vyrábí, jak jim můžeme šetřit, šetříme i stromy v lese, na co se psalo dříve, vyrábíme ruční papír. Papírové hrátky s papírem různých druhů. 19

20 Jaro T o js e m j á Poznávat sebe, ostatní děti a lidi, všímat si jejich vlastností, vnímat rozdíly To jsem já zrod, dětství, dospělost, stáří, skon, poznávat části lidského těla a jeho změny během života Kreslit, malovat, modelovat, vytvářet z různého materiálu lidské postavy. Poznávat svoji rodinu, kdo do ní patří, kde bydlíme, posilovat vztah ke svému bydlišti, poznávat zajímavá místa v okolí Poznávat různá povolání, co potřebují k provozování svého povolání (stroje, nářadí, technika, ), navštívit továrnu, šicí dílnu, Učit děti chránit si své zdraví, soukromí, Poznávat, kdo nás chrání Policie, Hasiči, Lékaři Rozvíjet fantazii jaký by byl svět bez lidí? V r by se nám z e lenají Pozorujeme jarní změny v přírodě - rašení pupenů, poznávání jarních květin, pozorování vody v potůčku, vysévání zeleniny, bylinek na záhonky, péče o ně, rychlení větévek, vyrobíme píšťalku z vrbové větvičky, vysadíme keře a ovocný strom Přivítáme Velikonoce kraslice, pomlázka, koledníci, N a sta tk u Seznámit děti s hospodařením na statku, zákonitostmi zemědělské výroby, s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty, s jejich chovem a s tím, co nám dávají L e sní schovávan ky Učit děti pochopit proč jsou stromy důležité nejenom pro lidi. Zkoušíme v přírodě určovat jednotlivé zástupce stromů a zvířat vázaných na stromy. Pohybové aktivity Léto M o t ýlku, mo t ýlku Poznávání a pozorování drobných živočichů vypůjčíme si v přírodě hlemýždě, dáme ho do sklenice a několik dnů ho krmíme a pozorujeme ( potřebuje také vodu vlhko). Pozorujeme mravence, motýli, včely a další hryz Objevte s námi tajemství života v trávě. Děti poznají některé druhy rostlin a bezobratlých živočichů Pramí n ek, p o tok, rybník, řeka, moře Poznáváme podoby vody v přírodě, seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, vymodelujeme říční tok a seznámíme se se zvířaty a rostlinami u vody, zkusíme ulovit vodního živočicha, pozorujeme život u vody Seznámíme děti s mořem a životem u moře. 20

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více