Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín. pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Předín Mateřská škola Předín pro předškolní vzdělávání KOUZELNÁ ZAHRADA školní rok 2011/2012

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název : Základní škola a Mateřská škola Předín Sídlo : Předín 139 Ředitelka : Mgr. Libuše Vyhnálková Telefon : , Zřizovatel : Obec Předín Právní forma : příspěvková organizace IČO : Internetové stránky : Součást : Mateřská škola Sídlo : Předín 250 Kapacita : 1.třída 28 dětí, 2.třída 20 dětí Zástupce sloučeného pracoviště pro činnost mateřské školy : Miluše Pospíšilová Telefon : ( 1.třída ), ( 2. třída ) Internetové stránky : 2

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola Předín se nachází v obci Předín, která má včetně místní části Hory asi 690 obyvatel.je sdružena pod Základní školu v Předíně a je jejím odloučeným pracovištěm. Zřizovatelem je Obec Předín a základní škola je příspěvkovou organizací. Do mateřské školy v Předíně chodí děti z Předína, Hor a také z vedlejší vesnice Štěměch. Mateřská škola má 2.třídy. První se nachází v samostatné budově, Předín 250 a druhá v budově ZŠ Předín, Předín 139. Budova mateřské školy se nachází v centru vesnice za nákupním střediskem Jednota mimo hlavní silnici Brno-České Budějovice v klidném prostředí. Budova je orientovaná na jihozápad a je umístěna ve veliké zahradě. Byla postavena v roce 1984 jako dvoupodlažní pro dvoutřídní mateřskou školu. Bohužel z důvodu poklesu rodících se dětí došlo k poklesu přihlášených dětí do mateřské školy a v roce 1993 byla jedna třída mateřské školy uzavřena. Od školního roku 1993/1994 byla Mateřská škola jednotřídní a v budově ji slouží 1.poschodí. Přízemní prostory pronajala Obec Předín šicí dílně nyní DaKtex Kreuz. Vzhledem k tomu došlo v budově k několika stavebním úpravám zazdění spojovacích dveří do šicí dílny, umístění kanceláře MŠ do navě vzniklé místnůstky. V roce 2001 započala obec s výstavbou 5-ti obecních bytů na budově mateřské školy, které byly v jarních měsících roku 2002 dokončeny a předány nájemníkům. Pro tyto byty byl na jihovýchodní straně budovy přistavěn zvláštní vchod, budova dostala nový nátěr a její vzhled doznal velkých změn. Nástavbou se také vyřešil letitý nedostatek rovných střech v našich klimatických podmínkách, ale na druhé straně v jedné budově dochází k nakupení různých zájmů a potřeb od různých subjektů. Doufáme, že se je podaří sladit ku spokojenosti všech. K mateřské škole nyní patří pěkná travnatá oplocená zahrada s vysázenými okrasnými stromy a keři, se zahradním domečkem s pergolou, velkým pískovištěm a novým TV zařízením průlezky, hrazdičky, kladinka, houpačky, koupadlo-koník. V roce 2011 firma DaKTex dala výpověď z přízemních prostor budovy MŠ. A mohla by je využívat opět mateřská škola pro svoji 2.třídu. Leč stávající stav toto neumožňuje, je třeba celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i zaměstnance a rekonstrukce výdejny. Druhá třída MŠ Předín se z tohoto důvodu stále nachází v budově ZŠ Předín, kde jsou omezené prostory a kapacita této třídy je z tohoto důvodu pouze 20 dětí. Pro tělovýchovné aktivity mohou děti využívat také tělocvičnu základní školy a na obědy přecházejí do školní jídelny, proto tuto třídu navštěvují převážně starší děti, z tohoto důvodu nemáme třídy heterogenní. Vize : uvolnila se druhá třída pro mateřskou školu po šicí dílně, prostory však potřebují celkovou rekonstrukci, zejména sociální zařízení pro děti i pro personál, výdejnu stravy. V současné době dochází k úbytku dětí a tak budeme tuto situaci řešit se zřizovatelem. Část školní zahrady přebudujeme na zahradu přírodní zahrádka s vyvýšenými záhony, terénní nerovnost, výsadba ovocného stromu, vrbová chýše, trvalkový záhon, úkryty pro drobné živočichy, různorodý přírodní materiál pro děti, Potřebujeme PC do 1.třídy MŠ a kopírku do 2.třídy MŠ. 3

4 PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY Technický stav budovy - dobrý Počet tříd : 2 1.třída : herna 85m 2 lehárna 57,6m 2 šatna dětí 18,3m 2 WC dětí, umývárna 28,3m 2 školní zahrada 2.třída : herna 73m 2 hrací koutek 7m 2 WC dětí, umývárna 9,5m 2 šatna dětí 11m 2 další místnosti v MŠ sloužící jako zázemí : 1.třída kabinet 2,8m 2 ( sklad tělovýchovného nářadí a pomůcek,... kancelář 4m 2 výdejna jídel 12m 2 soc.zařízení zaměstnanců 6m 2 úklidová místnost 3m 2 zahradní domeček 9m 2 venkovní WC 4m 2 1.třída mateřské školy má dostatečné prostory pro kapacitu 28 dětí. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem 2.třída má prostory pro kapacitu 20 dětí. Materiální vybavení V první třídě dochází k postupné výměně nábytku máme novou policovou sestavu, nové stolky a židličky, dětskou kuchyňku. Druhá třída mateřské školy je vybavena starším, ale dobře udržovaným nábytkem, je zde nová dětská kuchyňka a trampolína. K pohybovým aktivitám využívají děti školní tělocvičnu. Ke hrám mají děti dostatek hraček a pomůcek, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat. Důraz klademe na dostatek různorodého materiálu k tvořivým aktivitám (výtvarným, pracovním,..) Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Na budovu mateřské školy navazuje zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Je vybavena zahradním domečkem, který slouží na uskladnění hraček, houpačkami, průlezkami, hrazdani. V obou třídách mají děti k dispozici knihy se kterými mohou ve čtenářském koutku samy manipulovat, knihy pro učitelky jsou umístěny v obou třídách MŠ a také v kanceláři. V obou třídách je přehrávač CD, DVD, televize, PC pouze v 2.třídě. Kancelář je vybavena PC s kopírkou, skenerem a tiskárnou a přístupem na internet 4

5 ŽIVOTOSPRÁVA - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů - je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů - je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole - mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly - děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování - je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik variabilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Za příznivého počasí se snažíme přesunout většinu činností na zahradu - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Překážkou je pouze mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze,... - děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě a při pobytu venku, ale v rámci možností i v MŠ - spací aktivity jsou přizpůsobeny individuálním potřebám dětí. 3-5leté děti odpočívají 1,15 hod. 5-6leté děti odpočívají 30 minut, dětem, které neusnou jsou nabízeny klidné činnosti. Do spaní děti nikdo nenutí! - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování - pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost relaxovat v odpočinkových koutcích třídy PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY všichni zaměstnanci naší školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně - pro nově přijaté děti nabízíme adaptační režim - pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neerotizovány spěchem a chvatem - všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i povinnosti - osobní svoboda a volnost je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny - dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je pro ně kamarádským společenstvím - péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce - postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí - převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si, dostatečně oceňujeme a vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte - v dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu - děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi - pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem ( prevence šikany ) 5

6 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Zástupkyně ředitele sloučeného pracoviště pro činnost MŠ : Miluše Pospíšilová kvalifikace SPGŠ Kroměříž učitelství pro mateřské školy Učitelky : Jana Málková kvalifikace SPGŠ Znojmo učitelství na mateřských školách Miroslava Průšová Jolana Šťastná kvalifikace Gymnázium Moravské Budějovice, pedagogické minimum kvalifikace Střední hotelová škola Velké Meziřičí Školnice : Helena Šplíchalová Uklízečka : Lenka Pokorná / v budově ZŠ / 6

7 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZ, USPOŘÁDÁNÍ DNE V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH 1.třída 6,00-15,30 6,00-8,50 scházení dětí, spontánní hry, zájmové činnosti, individuálně didakticky cílené činnosti 8,50-9,00 pohybové aktivity 9,00-9,15 hygiena, svačina 9,15-9,45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinový i individuálních ) 9,45-11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,15 hygiena, příprava na oběd, oběd 12,15-14,00 příprava na odpočinek,odpočinek na lehátku 13,15 14,00 děti, které neusnou si mohou zvolit klidnou činnost podle vlastního výběru nebo nabídky učitelky 14,00 14,15 hygiena, odpolední svačina 14,00 15,30 spontánní hry, zájmové činnosti a individuálně didakticky cílené činnosti ve třídě nebo na školní zahradě 2.třída 7,00 14,30 7,00-8,30 převedení dětí z 1.třídy MŠ, scházení dětí, spontánní hry, zájmové činnosti a individuální didakticky cílené činnosti s dětmi 8,50-9,00 pohybové aktivity 9,00-9,15 hygiena, svačina 9,15-9,45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností (frontálních, skupinových i individuálních ) 9,45-11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,45-12,30 hygiena,příprava na oběd, oběd 12,30-13,00 příprava na odpočinek, odpočinek 13,00-14,00 spontánní hry, zájmové činnosti, individuálně didakticky cílené činnosti 14,00-14,15 odpolední svačina 14,15-14,30 úklid hraček, převlékání, přechod do 1.třídy Uspořádání dne si může učitelka přizpůsobit momentální situaci ve třídě, musí reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Děti jsou dostatečně dlouho venku důvodem pro zrušení pobytu venku je mráz po 10 o C, prudký déšť, vichřice, inverze, náledí a mlhy. 7

8 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Našim cílem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Sledujeme tyto cíle : 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojování hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Učební aktivity probíhají hlavně formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se děti učily dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby a proto je třeba během celého dne poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání postojů vhodné. Prožitkové učení a kooperativní učení hrou a činnostmi je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem o poznávání nového, o získávání zkušeností a ovládání dalších dovedností. Didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná probíhá zpravidla v menších skupinách či individuálně a je v ní zastoupeno spontánní a záměrné učení. Předškolní vzdělávání probíhá v integrovaných blocích, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dětí, je smysluplný, zajímavý a užitečný. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v návaznosti na ni nabízet dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivitám a rozvoji učení, obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Našim záměrem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. V naší mateřské škole vytváříme u dětí základy klíčových kompetencí, jde o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 8

9 Sebeobsluha, stolování V naší mateřské škole jsou děti vedeny k samostatnosti tím, že používají samostatně WC myjí si ruce po použití WC, před jídlem, používají ručník umí používat kapesník, použité papírové kapesníky hází do koše ukládají si oblečení, hračky na určené místo připravují se na svačinu a oběd, donesou si talíř, skleničku, příbor, po obědě vše odnesou na určené místo, vyzvednou si u okénka hlavní jídlo jdou si samy přidat k okénku jí samostatně, nejmenší lžičkou, 4 letí příborem udržují čistotu při stolování obsluhují se při dodržování pitného režimu, používají svůj hrneček, který oplachují po použití uklízejí hračky po skončení hry na určené místo svlékají se,oblékají a obouvají předškoláci umí uzel, smyčku, zapnout knoflíky, zip Rozvíjení klíčových kompetencí V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence k učení tím, že. pozorují život kolem sebe ( přírodu živou i neživou, počasí, lidi a jejich činnosti, dopravní prostředky, život na vesnici a ve městě, zajímavá místa v okolí, ) jezdí na výlety účastní se akcí, které jsou pro ně zajímavé osvojují si poznatky formou prožitkového učení provádí pokusy mají možnost vyhledávat v obrazových knihách a encyklopediích mají k dispozici různý obrazový materiál manipulují a experimentují s různými materiály v rámci dohodnutých pravidel hrají hry na procvičení myšlení, paměti, představivosti využívají PC mají možnost dokončit, co započaly účastní se na spoluvytváření pravidel soužití ve třídě mateřské školy jsou převážně pozitivně a konkrétně hodnoceny prožívají radost z toho, co samy dokážou hrají si s písmeny a čísly 9

10 V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence k řešení problémů tím, že mají možnost klást otázky a hledat odpovědi spolupracují ve dvojicích a menších skupinkách hrají modelové situace týkající se problémů pracují s pravidly chování v mateřské škole mají možnost vyjádřit se v komunitním kruhu hodnotí vzájemně chování ( i negativní ) mají možnost vzniklé problémy řešit samostatně ( ty, na které stačí ) jsou oceňovány za snahu, nebojí se chybovat uplatňují vlastní originální nápady naslouchají příběhům ze života lidí, diskutují o nich manipulují s předměty při řešení matematických úloh, při vnímání matematických souvislostí pozorují vhodné chování dospělých v mateřské škole V naší mateřské škole mají si děti osvojují komunikativní kompetence tím, že komunikují při všech činnostech využívají obrázkových knih, encyklopedií vyřizují jednoduché vzkazy dramatizují různé situace, příběhy, pohádky naslouchají pohádkám, příběhům a hovoří o nich navštěvují divadlo vystupují na akcích školy přednášejí, zpívají vyprávějí podle obrázků i podle skutečnosti poznávají a rozlišují různé zvuky komentují aktivity v mateřské škole vyjadřují svůj názor v komunitním kruhu vyjadřují své zážitky z domova, vycházky, z prázdnin, poznávají a rozlišují různé zvuky hrají si s písmeny, čísly provádí grafomotorická cvičení graficky zaznamenávají různé symboly, čísla, písmena 10

11 V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence sociální a personální tím, že mají možnost výběru kamaráda, hračky, spolupracují ve dvojicích a menších skupinkách dodržují základní společenské návyky a pravidla sebehodnotí se v komunitním kruhu naslouchají příběhům a pohádkám s etickým obsahem a poučením, povídají si o nich navštěvují kulturní akce účastní se výletů do okolí chrání si své soukromí dramatizují a napodobují chování lidí v různých situacích učí se chovat obezřetně v neznámých situacích, odmítnout nevhodné chování i komunikaci poznávají různá sociální prostředí rodina, mateřská škola, poznávají různá povolání tvořivě pracují s různými materiály prostřednictvím různorodé nabídky hraček, fotosouborů (WATOTO), map, encyklopedií, písní, příběhů z jiných kultur se seznamují se životem dětí z nejrůznějších koutů světa, získávají povědomí o odlišných lidech, kulturách a respektu k nim ( multikulturní výchova ) V naší mateřské škole mají si děti osvojují kompetence činnostní a občanské tím, že mají možnost vyjádřit svůj názor jsou oceňovány za každý pokrok podílejí se na přípravě společných oslav účastní se společných oslav účastní se akcí pro rodiče a děti udržují lidové zvyky podílejí se na výzdobě mateřské školy zapojují se do jednoduchých pracovních činností provádí výtvarné, hudební, pracovní činnosti uplatňují tvořivost seznamují se s ostatními kulturami a národnostmi konstruují z různých stavebnic, kostek zacházejí s různými pomůckami materiály hrají různé ekohry přebírají určité role seznamují se s místem svého bydliště a se zajímavými místy v okolí na vycházkách a výletech upevňují si své zdraví při tělovýchovných činnostech, pobytu venku stravují se v duchu zdravé výživy učí se chránit si své zdraví prevence úrazů, dopravní situace, patologické jevy ve společnosti 11

12 VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah předškolního vzdělávání je členěn do těchto oblastí, které se vzájemně propojují : 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou podkladem pro práci v jednotlivých třídách a zasahují do všech oblastí, jsou zpracovávány k určitému okruhu poznatků, vychází z praktických životních problémů, situací, váží se k nejrůznějším událostem roku. Jsou vnitřně propojeny určitým tématem. Časový prostor pro jednotlivé bloky není vymezen, některé jsou krátkodobé, jiné střednědobé i dlouhodobé, vždy přizpůsobeny konkrétní situaci. Jsou podkladem pro tvorbu Třídních vzdělávacích programů. 12

13 DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY, PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY Ekologický program Děti v naší mateřské škole. Mají možnost zvládat jednoduché pracovní úkony ( shrabování listí, trávy, třídění odpadu, udržování pořádku na zahradě i v jejím okolí, čistění studánky, výroba ručního papíru, ) Poznávají a pojmenovávají většinu toho čím jsou obklopeny Řeší problémy, úkoly, situace,učí se myslet kreativně, předkládají nápady Nalézají nová řešení nebo alternativní k běžným Zaujímají vlastní názor Prožívají radost ze zvládnutého a poznaného Jsou citlivé k živým bytostem, k přírodě i věcem Těší se z příjemných a hezkých zážitků při pozorování blízkého prostředí a života v něm Osvojují si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další životní praxi Získávají povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte Učí se vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody tak i svět lidí ( mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích. O planetě Zemi, vesmíru ) Všímají si změn a dění v nejbližším okolí Mají povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti ) pro člověka, jsou vedeny k uvědomění, že způsobem jakým se ony i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Rozlišují aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímají si nepořádku a škod, upozorňují na ně Pomáhají pečovat o okolní životní prostředí ( dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory, ) Naše mateřská škola je členem celostátního sdružení mateřských školek podporujících ekologickou výchovu MRKVIČKA. Spolupracujeme s Chaloupkami, o.p.s, zejména s pracovištěm Ostrůvek Velké Meziříčí, s Lesy ČR ( lesní pedagogika ) a s firmou ESKO T. V tomto školním roce začneme s budováním PŘÍRODNÍ ZAHRADY a umístíme do obou tříd nádoby na tříděný odpad. Za ekologický program odpovídá Pospíšilová Miluše, Průšová Miroslava 13

14 Seznamování se základy angličtiny Výuku vede paní učitelka Mgr. Vendula Jašková s praxí a výbornou znalostí tohoto jazyka a klade si za cíl seznámit děti se skutečností, že komunikace může probíhat i v jiném než rodném jazyce. Angličtina je doporučena pro předškoláky - probíhá 1x týdně 30 min ( úterý 12,00-12,30), děti se seznamují s anglickým jazykem formou her, vyprávění, písniček, básniček Děti pracují podle učebnice Cookie and Friends, kartiček, CD, Návaznost v základní škole je formou zájmového kroužku pro děti 1.třídy ZŠ Předín. Logopedická prevence Za logopedickou prevenci odpovídá paní učitelka - logopedická asistentka Jana Málková, která bude intenzivně pracovat v této oblasti s dětmi 2.třídy MŠ a spolupracovat se SPC, Dům zdraví s.r.o, Poříčí 11, Velké Meziříčí ( tel , dále bude informovat, vzdělávat a předávat informace z oblasti logopedické prevence na pedagogických poradách ostatním učitelkám mateřské školy, aby se i ony v této oblasti zdokonalily. Logopedická asistentka se bude zaměřovat především : na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku na prevenci vzniku poruch řeči na prevenci vzniku čtenářských obtíží v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče Logopedické chvilky se budou zařazovat několikrát týdně do denního programu, budou probíhat ve skupině i individuálně, budou se skládat z dechových a artikulačních cvičení, napodobování různých zvuků, rozvoje grafomotoriky, sluchových cvičení rytmizace, procvičování hlásek Budeme používat literaturu : Metodická příručka logopedické prevence Diagnostika předškoláka Omalovánky a říkadla Jak pes Logopes učil děti mluvit Ivana Novotná Říkej si se mnou _ Bohdana Pávková Pohádky pro nejmenší, Malované čtení Učíme se mluvit Jarmila Fraiová Předplavecký výcvik Bude probíhat ve spolupráci s Plaveckou školou v Třebíči. Děti 2.třída MŠ se budou pod vedením učitelek plavání účastnit programu. Předplavecký výcvik probíhá jednou týdně od dubna do června ( 9-10 lekcí ). Za tento program odpovídá : Málková Jana 14

15 Minimální preventivní program Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u dětí dotýká : a) Dítě a jeho tělo b) Dítě a jeho psychika c) Dítě a ti druzí d) Dítě a společnost e) Dítě a svět Poučení o prevenci rizik zaznamenávají pedagogičtí pracovníci do Třídní knihy Primární prevence sociálně patologických jevů je především zaměřena na : 1. vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování, jako jsou záškoláctví, šikana, užívání návykových látek apod. formou : a) poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím ŠVP ( zdraví, zdravý životní styl, sociálně patologické jevy, ) b) vytváření základů pro pozdější volnočasové aktivity ( sportovní aktivity, rozvíjení talentu, respektování zájmů dětí, nabídka akcí pro děti, pro R+D, ) c) aktivní sociální učení ( kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým, ) d) vytváření pravidel spokojeného soužití ve třídě 2. rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí - zanedbávání dětí V oblasti primární prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme se sdružením STŘED, o.s., Mládežnická 229, Třebíč program pro předškoláky Jak jednají nejmenší?, s Policií ČR Za tento program odpovídají : Pospíšilová Miluše, Průšová Miroslava, Málková Jana, Šťastná Jolana Přípravný program Mateřská škola pracuje s dětmi 5-6 -letými a s dětmi s odloženou školní docházkou v přípravném programu zaměřeném na činnosti podporující zájem dětí o učení a k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní a rozvíjejí u dětí zájem o psanou podobu jazyka formou her s doplňováním znaků, písmen, číslic, formou skládanek se symboly vytvářejících číselnou řadu, úkoly na procvičování uvolnění ruky k základům psaní ( pracovní sešity Písanka předškoláky, Matematika předškolák. Děti jsou motivovány k zájmu o školní aktivity návštěvami ve třídách na 1.stupni ZŠ, společnými akcemi se školáky, Za program odpovídá : Málková Jana, Šťastná Jolana 15

16 NÁZEV PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 K O U Z E L N Á Z A H R A D A Byl inspirován začátkem budování přírodní zahrady, semináři pořádanými Chaloupkami, knihami Moje přírodní zahrada. 16

17 Obsah vzdělávání je uspořádán do těchto bloků. Podzim Hurá, js e m v e školce Adaptace na MŠ seznamovat se s kamarády v MŠ, se zaměstnanci v MŠ, s prostory v MŠ, s režimem dne v MŠ, se značkou, s místy, kam si ukládáme věci a hračky Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilovat počátečního prosociálního chování a postoje k druhým, naučit děti přizpůsobit se základním požadavkům MŠ, podílet se na spoluvytváření pravidel chování třídy Spoluvytvářet jednoduchá pravidla soužití ve třídě mateřské školy, respektovat dospělého, respektovat ostatní děti, jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti, uvědomovat si svojí vlastní identitu, svojí roli, rozvíjet interaktivní a komunikativní dovedností, navazovat dětská přátelství, začleněni se mezi vrstevníky, společně oslavit svátky, narozeniny Nabízet dětem rozmanité činnosti hrajeme si, malujeme, zpíváme, hrajeme divadlo, sportujeme, obědváme, odpočíváme, Š el zah r adník do za h rad y Poznávat ovoce a zeleninu, poznávat ovoce a zeleninu z jiných kontinentů, ukázat si na mapě, kde roste, jaké je tam počasí, co je dobré pro zdraví. Hledat barvy v přírodě, poznávat barvy a jejich odstíny, učit děti míchat barvy. Třídit předměty podle určitého znaku, učit děti orientovat se ( nahoře x dole, nad x pod, před, za, vedle, vpravo x vlevo ) Rozvíjet smyslové vnímání poznávání přírodnin všemi smysly. Zařadit zajímavé výtvarné činnosti, tvoření z přírodního materiálu Opakovat známé písničky, učit se zacházet s rytmickými nástroji Zařadit poslech příběhů s podzimní tematikou (Jakub a babí léto, O stromu,..) Poznávat sad, zahradu, ovocné stromy, jejich plody, pracovat na zahradě. Budování zahrádky s vyvýšenými záhony na školní zahradě. V lese a n a p oli Poznávat práci zemědělců, stroje, které jim při práci pomáhají. Poznávat různé plodiny brambory, kukuřici, obilí,., k čemu slouží, co se z nich vyrábí Poznávat les a jeho podzimní proměny houby, babí léto, jak se volně žijící zvířata chystají na zimu, strom listnatý ( opadávání listů, otisky listů, ) x jehličnatý Sbírat a sušit plody pro přikrmování zvěře na zimu. Pozorovat počasí, jeho proměny, vyrábět hračky, které pohání vítr, pouštět draky. Poslouchat příběhy s podzimní tematikou, povídat si o nich. H allowen Vést děti k poznání sebe sama části lidského těla, učit děti vyjádřit, co se mi povedlo, ocenit se, zhodnotit, vyjádřit, co se mi líbí a co ne, kreslit, malovat lidskou postavu 17

18 Povídat si o strachu z čeho mám strach, je strach dobrý nebo ne, kdy se lidé bojí, zaznamenávat odpovědi dětí, zkusit namalovat strach, rozvíjet fantazii, strašit pro legraci ( kvílící zvuk, vyrobit strašidlo ), jak se slaví svátek Hallowen, jak bojovat se strachem, vyrábět světýlka, lucerničky. C e s ta vesnicí x měs t e m Rozvíjet povědomí dětí o tom, zda žijí na vesnici nebo ve městě. Objevujeme přírodu, historii i současnost vesnice i města ( našeho nejbližšího Třebíče a hlavního města Prahy ). 18

19 Zima V án o c e, vánoce při ch á z ejí. Poznávat adventní zvyky a obyčeje, rozvíjet smyslové vnímání - vůně a chutě vánoční, zapojit děti do přípravy vánočních svátků v mateřské škole, vyrábět vánoční ozdoby, přání, zpívat vánoční písně a koledy, poslouchat vánoční příběhy, poznávat, jak se Vánoce slaví i jinde ve světě ( Švédsko, Amerika, ), vytvářet poklidnou atmosféru v předvánoční době. Zvířátka v zimě Vyrobíme krmítko pro ptáky a umístíme je na zahradě nebo na okně školky, pozorujeme ptačí hosty a poznáváme ptačí návštěvníky, pracujeme s encyklopediemi a atlasem ptáků, kreslíme, malujeme a vyrábíme ptáčky Poznáváme volně žijící zvířata, co dělají v zimě, jak se o ně staráme, pozorujeme stopy ve sněhu Zimn í radovánky Seznámit děti s charakteristickými znaky zimy. Otužovat děti vhodné oblékání na pobyt venku, pohyb, sezónní činnosti ( sáňkování, klouzání, koulování, stavění sněhuláků,.. Rozvíjet pohybové dovednosti cvičení v tělocvičně na nářadí (ve spolupráci se ZŠ), cvičení R+D Poznávat, co dělají lidé jinde ve světě a jak se oblékají a jak se oblékáme v zimě my, procvičovat sebeobslužné činnosti při oblékání, ukládání oblečení na určené místo, Provádíme pokusy se sněhem a ledem - odebereme trochu sněhu v přírodě a u silnice. necháme ho rozpustit a pozorujeme čistotu vody. Sledujeme přinesené šišky ve třídě, co se s nimi stane, vysejeme semínka ze šišek. C e l é Česk o čte dětem Seznámit děti s knihovnou, s různými literárními žánry, s novými pojmy jako spisovatel, ilustrátor, učit děti šetrně zacházet s knihou,, Předčítat dětem na přání, zapojit do předčítání také žáky základní školy, rodiče,..učit děti soustředit se k poslechu. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti učit se říkadla, vyprávět jednoduché pohádky, Rozvíjet dramatizující činnosti hrajeme si pohádky Rozvíjet fantazii dětí při vymýšlení vlastních pohádek a příběhů Malovat obrázky, ilustrace k pohádkám C o n epatří do k oše Hravou formou seznámíme děti s tříděním odpadů, vysvětlíme si, jak se odpady recyklují a likvidují Děti se dozví, jak se papír vyrábí a recykluje, co všechno se z papíru vyrábí, jak jim můžeme šetřit, šetříme i stromy v lese, na co se psalo dříve, vyrábíme ruční papír. Papírové hrátky s papírem různých druhů. 19

20 Jaro T o js e m j á Poznávat sebe, ostatní děti a lidi, všímat si jejich vlastností, vnímat rozdíly To jsem já zrod, dětství, dospělost, stáří, skon, poznávat části lidského těla a jeho změny během života Kreslit, malovat, modelovat, vytvářet z různého materiálu lidské postavy. Poznávat svoji rodinu, kdo do ní patří, kde bydlíme, posilovat vztah ke svému bydlišti, poznávat zajímavá místa v okolí Poznávat různá povolání, co potřebují k provozování svého povolání (stroje, nářadí, technika, ), navštívit továrnu, šicí dílnu, Učit děti chránit si své zdraví, soukromí, Poznávat, kdo nás chrání Policie, Hasiči, Lékaři Rozvíjet fantazii jaký by byl svět bez lidí? V r by se nám z e lenají Pozorujeme jarní změny v přírodě - rašení pupenů, poznávání jarních květin, pozorování vody v potůčku, vysévání zeleniny, bylinek na záhonky, péče o ně, rychlení větévek, vyrobíme píšťalku z vrbové větvičky, vysadíme keře a ovocný strom Přivítáme Velikonoce kraslice, pomlázka, koledníci, N a sta tk u Seznámit děti s hospodařením na statku, zákonitostmi zemědělské výroby, s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty, s jejich chovem a s tím, co nám dávají L e sní schovávan ky Učit děti pochopit proč jsou stromy důležité nejenom pro lidi. Zkoušíme v přírodě určovat jednotlivé zástupce stromů a zvířat vázaných na stromy. Pohybové aktivity Léto M o t ýlku, mo t ýlku Poznávání a pozorování drobných živočichů vypůjčíme si v přírodě hlemýždě, dáme ho do sklenice a několik dnů ho krmíme a pozorujeme ( potřebuje také vodu vlhko). Pozorujeme mravence, motýli, včely a další hryz Objevte s námi tajemství života v trávě. Děti poznají některé druhy rostlin a bezobratlých živočichů Pramí n ek, p o tok, rybník, řeka, moře Poznáváme podoby vody v přírodě, seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, vymodelujeme říční tok a seznámíme se se zvířaty a rostlinami u vody, zkusíme ulovit vodního živočicha, pozorujeme život u vody Seznámíme děti s mořem a životem u moře. 20

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Provozní řád mateřské školy I. Údaje o řízení Ředitelka školy Mgr. Alena Vrbická Vedoucí učitelka školy Ivana Pavlová Telefonní číslo školy a do třídy Motýlků 567 219 316 Mobilní telefon do třídy Berušky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více