SPOLUPRÁCE Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE 2015. Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. datum konání: Místo konání: Wellness Hotel Vista Velká Morava 46, Dolní Morava, GPS: N, E, tel: , 3. Wellness hotel Vista je součástí relax & sport resortu Dolní Morava. Nově postavený 4* hotel svou svěží architekturou nádherně ladí s místní horskou atmosférou. Nachází se v obci Dolní Morava v Pardubickém kraji, v podhůří Králického Sněžníku (1424 m. n. m.) Poskytuje výhodné podmínky pro aktivní odpočinek a rekreaci hostů. V blízkosti hotelu se nachází hotelová sjezdovka i řada upravených tras určených pro běžecké lyžování v zimním období nebo cykloturistiku. 4. Doprava na místo: osobním automobilem dojezd až k hotelu autobusem dálkové spoje do obce Hanušovice nebo Králíky, dále autobusová zastávka Dolní Morava, Konečná, cca 400 metrů od hotelu. 5. Ubytování je pro účastníky zajištěno na základě závazné přihlášky k účasti a ubytování: cena dvojlůžkového pokoje 2100 Kč/noc, jednolůžkového pokoje 1890 Kč/noc včetně snídaně. Ubytování si hradí účastníci přímo v recepci hotelu. Objednané a nevyčerpané noclehy budou účtovány dle objednávky. 6. Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor a zpětný projektor. Délka vystoupení 15 min. 7. Příspěvky budou zveřejněny v časopise Archives of Foundry Engineering. Vyžádané příspěvky budou zveřejněny v časopise Slévárenství. 8. Vložné konference bylo stanoveno na 4 200Kč. Poplatek obsahuje stravu a konferenční materiály. Doprovodná osoba (vč. interních doktorandů) 2100 Kč poplatek obsahuje stravu a exkurzi. Účastnický poplatek uhraďte prostřednictvím příkazu k úhradě ve prospěch účtu: /0800 (v.s ) u České spořitelny (IBAN: CZ ). Prosíme o úhradu do V přihlášce k účasti vyplňte prosím všechny údaje a zašlete ji na naší adresu nejpozději do Přihláška k aktivní účasti by měla obsahovat název příspěvku a jeho anotaci v rodném jazyce autora a v angličtině. 10. Firmám nabízíme možnost prezentace formou přednášky, výstavky (panel+stolek), samostatného panelu (posteru) nebo distribuce reklamních materiálů. Prosíme o vyplnění a zaslání návratky na adresu: Pobočka ČSS při Katedře slévárenství VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu Ostrava Poruba IČ: tel: tel: www: Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava Wydział odlewnictwa Akademii górniczo-hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Strojnícka fakulta žilinskej univerzity v Žilinie katedra technologického inžinierstva Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci SPOLUPRÁCE 2015 pořádané k příležitosti 100 let zakladatele katedry slévárenství: prof.dr.ing. Josefa Přibyla, DrSc. (* ) WELLNES HOTEL VISTA Dolní Morava

2 TÉMA KONFERENCE XXI. mezinárodní konference SPOLUPRÁCE 2015 je pokračováním řady každoročně pořádaných setkání slévárenských odborníků středoevropského regionu, které umožňují výměnu zkušeností slévačů sléváren Polska, Slovenska a České republiky. Vědecký program zaručuje prezentaci nových již fungujících nebo do provozu nabízených slévárenských technik. České, polské i slovenské slévárny prožívají, i přes sílící globální konkurenci, období růstu a dobré zakázkové náplně. Stojí před nimi i velká příležitost, vyplývající ze stále se zvyšující výroby osobních automobilů v Česku, Polsku a na Slovensku. Jsou zároveň výzvou a impulsem pro vědu a výzkum na vysokých školách s výukou slévárenské technologie. Cílem setkání je prezentace aktuálních poznatků a zkušeností z oblasti praxe sléváren, výzkumu a školství. Okruhy témat konference byly vybrány tyto: - formovací směsi, - oblast slévárenství slitin neželezných kovů, - oblast slévárenství slitin železných kovů, - oblast technologie výroby odlitků. Podobně jako v minulých ročnících konference SPOLUPRÁCE, budou přítomni zástupci firem zabývajících se výrobou produktů pro slévárny. Vědecký výbor konference: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava prof. dr. hab. inź. Stanislaw Dobosz AGH Krakow prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. - Strojnícká fakulta ŽU v Žilině prof. dr. hab. inź. Jan Szajnar Politechnika Śląska w Gliwicach Čestný výbor konference: prof. Ing. Dobrovská Jana, CSc. děkanka FMMI, VŠB-TUO prof. Ing. Michalek Karel, CSc. vedoucí katedry metalurgie a slévárenství, VŠB-TUO prof. Ing. Augustín Sládek, Ph.D. - Strojnícká fakulta ŽU v Žilině doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. prof. dr hab. inż. Andrzej Chojecki AGH Krakow Prezentace firem (nejsme plátci DPH): prezentační místo v předsálí jednacích prostor 6.000,- Kč prezentační přednášku v délce trvání 10 min ,- Kč logo firmy v sále (umístění) 2.000,- Kč logo firmy v konferenčních materiálech 2.000,- Kč vkládání propagačních materiálů do materiálů z konference 1.500,- Kč PROGRAM KONFERENCE Středa prezence účastníků společný oběd zahájení konference, přednášky plenární sekce odborné přednášky společenské setkání Čtvrtek odborné přednášky společný oběd exkurze setkání slévačů Pátek odborné přednášky zakončení konference Termíny: Zaslání názvu přednášky Zaslání přihlášek Zaplacení vložného Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky na adresu ( ): Pobočka ČSS při Katedře slévárenství VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu Ostrava Poruba IČ: tel: tel: www: DĚKUJEME SPONZORŮM ZA PODPORU KONFERENCE:

3 Přihláška účastníka: Jméno: Příjmení: Firma: Adresa: Přihláška účastníka: Jméno: Příjmení: Firma: Adresa: IČ: DIČ: Tel.: Fax.: přihlašuji referát s názvem: IČ: DIČ: Tel.: Fax.: přihlašuji referát s názvem: anglický název: anglický název: Rezervace noclehu: Wellnes hotel Vista z 21. na z 22. na z 23. na z 24. na lůžkový pokoj/1 osoba - cena za pokoj a noc se snídaní Kč 2 lůžkový pokoj/2osoby - cena za pokoj a noc se snídaní Kč Ubytování si hradí účastníci konference v recepci hotelu. prezentační místo (2x2m) v předsálí jednacích prostor 6.000,- Kč prezentační přednášku v délce trvání 10 min ,- Kč logo firmy v sále (umístění) 2.000,- Kč logo firmy v konferenčních materiálech 2.000,- Kč vkládání propagačních materiálů do oficiálních materiálů konference 1.500,- Kč Rezervace noclehu: Wellnes hotel Vista z 21. na z 22. na z 23. na z 24. na lůžkový pokoj/1 osoba - cena za pokoj a noc se snídaní Kč 2 lůžkový pokoj/2osoby - cena za pokoj a noc se snídaní Kč Ubytování si hradí účastníci konference v recepci hotelu. prezentační místo (2x2m) v předsálí jednacích prostor 6.000,- Kč prezentační přednášku v délce trvání 10 min ,- Kč logo firmy v sále (umístění) 2.000,- Kč logo firmy v konferenčních materiálech 2.000,- Kč vkládání propagačních materiálů do oficiálních materiálů konference 1.500,- Kč podpis účastníka podpis účastníka

4 Prof.Dr.Ing.Josef Přibyl, DrSc. Narozen v Žežicích u Příbrami Zemřel Profesor Přibyl vystudoval hutnictví na Vysoké škole báňské v Příbrami, kde byl v roce 1938 promován inženýrem. Působil ve slévárnách ČKD Praha, v Týnci nad Sázavou, Šmeralových závodech Brno a ve Slatině Brno. V roce 1952 obhájil doktorskou práci a zahájil svou vědeckou a pedagogickou práci se stal vedoucím katedry slévárenství na Hutnické fakultě VŠB v Ostravě, kde rozvinul tento nový vědní obor. Zasloužil se zejména o předmět Teorie slévárenských pochodů, který od počátku koncipoval a rozvíjel. V šedesátých letech soustředil kolem sebe mladý kolektiv slévárenských odborníků, rozvíjely se laboratoře a pokusná dílna katedry. Politické represe v Československu po roce 1968 bohužel zasáhly i katedru slévárenství a jej osobně. V té době byl právě na vrcholu svých tvůrčích sil. V roce 1970 byl odvolán z funkce vedoucího katedry a přeřazen na vědecko-výzkumného pracovníka. Nesměl přednášet studentům a krátce na to odešel zklamán z Ostravy do Českých Budějovic, kde žil v ústraní. Přesto se stále snažit pracovat vědecky a v omezené míře i některé studie publikoval. Po roce 1990 byl plně rehabilitován a jako výraz ocenění a uznání jeho celoživotní vědecké a pedagogické práce získal první medaili Georgia Agricoly nejvyšší vyznamenání VŠB Technické univerzity Ostrava. Profesor Přibyl byl autorem více než 350 odborných prací, napsal 11 monografií, z nichž některé vyšly v překladu v ruštině a v němčině. Vystoupil na sedmi světových slévárenských kongresech. Mezinárodní ohlas získaly zejména jeho práce o tuhnutí a nálitkování ocelových odlitků, pnutí v odlitcích a o řízeném tuhnutí odlitků. Jeho dílo a zásluhy o rozvoj slévárenství byly oceněny také odbornými spolky německým VDG a Českou slévárenskou společností, která mu po roce 1989 udělila Čestné členství. Prof. Dr. Ing. Josef Pribyl, DrSc. Born on 27 th June 1915 in Zezice near Pribram Died on 8 th April 1996 Professor Pribyl studied metallurgy on the Mining University in Pribram where he graduated an engineer in He worked in foundries of CKD Prague, in Tynec nad Sazavou, Smeral s plant in Brno and Slatina Brno. In 1952 he defended his doctor s work and started his scientific and pedagogical career. On the 1 st October 1953 he became a head of the Foundry department on the Metallurgical Faculty of the Mining University in Ostrava where he developed that new scientific branch. He gained recognition particularly for a subject The Theory of Foundry Processes that he laid out and developed from the outset. In the sixties he surrounded himself with a team of young foundry specialists, laboratories and an experimental workshop of the department were developed. Political suppressions in Czechoslovakia after 1968 unfortunately infringed also the foundry department and he himself personally. That time he was on the top of his creative powers. In 1970 he was recalled from the position of the department s head and degraded to the position of a scientific and research worker. He couldn t give lectures to students and shortly after it he left disappointed Ostrava for Ceske Budejovice where he lived in seclusion. In spite of that he endeavoured to continue in scientific work and in a limited extent he also published some studies. After 1990 he was fully rehabilitated and as an expression of appreciation of merits and acknowledgement of his life-long scientific and pedagogical work he was awarded the first Georgius Agricola s medal the highest distinction of the VSB Technical University, Ostrava. Professor Pribyl was an author of more than 350 specialized works, he wrote 11 monographs some of which were published translated in Russian and in German. He presented papers on seven World Foundry Congresses. International reception met particularly his works about solidification and risering of steel castings, casting strains, and about controlled solidification of castings. Specialized associations German VDG and Czech Foundrymen Society that awarded him the honourable membership, also appreciated his work and deserts for development of foundry industry. PROGRAM KONFERENCE: Středa :00-12:00 prezentace účastníků 12:00-13:00 společný oběd 13:00-13:45 zahájení konference, vzpomínka na profesora J. Přibyla Plenární sekce 13:45-14:00 P. Jelínek, E. Adámková, F. Mikšovský, J. Beňo Advances in a technology of soluble cores for die castings 14:00-14:15 St. M. Dobosz, A. Grabarczyk, K. Major-Gabryś, J. Jakubski The influence of quartz sand quality on bending strength and thermal deformation of moulding sands with synthetic binders 14:15-14:30 L. Richtárech, D. Bolibruchová, M. Brůna, J.Caiss Influence of nickle addition on properties of secondary AlSi7Mg0.3 alloy 14:30-14:45 A. Garbacz-Klempka, D. Rozmus The Metallurgist's Hoard. Silver and Lead Smelting in the Early Medieval Poland 14:45-15:15 Přestávka Oblast formovacích směsí 15:15-15:30 R. Pastirčák, A. Sládek, E. Kucharčíková The production of plaster molds with patternless process technology 15:30-15:45 M. Stachowicz, Ł. Pałyga, K. Granat Prediction of Properties of Microwave-Hardened Sandmixes Containing Water-Glass with Use of Neural Networks 15:45-16:00 K. Major Gabryś, A. Grabarczyk, St. M. Dobosz, J. Jakubski New bicomponent binders for foundry moulding sands 16:00-16:15 J. Jakubski, K. Major-Gabryś, St. M. Dobosz, E. Wildhirt The artificial neural networks models with different structure used for green moulding sands quality control 16:15-16:45 Přestávka - Coffee Break 16:45-17:00 B. Opyd, K. Granat Evaluation of microwave heating of protective coatings used in the lost foam technology 17:00-17:15 P.K. Krajewski, J.S. Suchy, G. Piwowarski, W.K. Krajewski High temperature thermal properties of bentonite foundry sand 17:15-17:30 Z. Krahula Geopol technology - practical experiences from foundrie 17:30-17:45 A. Gil, P. Kowalski, K. Wanczyk The use of Rapid Prototyping methods to perform flexible pattern mold for compressor turbine casting in the gypsum molds 20:00-24:00 Společenský večer

5 Čtvrtek Oblast slévárenství slitin neželezných kovů Z. Kwak, St. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, M. Perek-Nowak, W. 9:00-9:15 Krok Properties of 7xxx series alloys formed by alloy additions 9:15-9:30 A. Herman, P. Zikmund, F. Tatíček Development Of A New Tool Material For High Pressure Die Casting 9:30-9:45 W.K. Krajewski, J. Buraś, P.K. Krajewski, G. Piwowarski Utltrasound wave attenuation of grain refined high zinc aluminium sand-cast alloys 9:45-10:00 B. Bryksí-Stunová Analysis of defect in castings cast by Rheocasting Seed method 10:00-10:15 Ł. Pałyga, M. Stachowicz, K. Granat Effect of Selected Parameters of Pressure Die Casting on Quality of AlSi9Cu3 Castings 10:15-10:30 I. Vasková, M.Hrubovčáková Burns from cores produced by Cold-Box-Amine method and possibility of their elimination in Eurocast Košice s.r.o. company 10:30-11:00 přestávka Oblast slévárenství slitin železných kovů 11:00-11:15 R.Lakomá, L.Čamek Some posibilities of using statistical methods while solving poor quality production 11:15-11:30 D. Kopyciński, E. Guzik, A. Szczęsny, D. Siekaniec Diffusion coefficient in the zinc coating shaped on the surface of cast iron and steel alloys 11:30-11:45 J.Šenberger, V. Pernica Contribution to deoxidation of austenitic steels in a vacuum induction furnace with carbon 11:45-12:00 B. Skrbek, K. Policar Structure distribution in prescision cast iron castings at investment casting 12:00-12:15 J. Szajnar, M. Gromczyk Stereological analysis of carbides in hypoeutectic chromium cast iron 12:15-12:30 Š. Eperješi, J. Malik, I. Vasková, D. Fecko Increasing of utility properties of grey cast iron castings with heat treatment 12:30-13:30 společný oběd Pátek Oblast technologie výroby odlitků 9:00-9:15 I. Kroupová, F. Radkovský, P. Lichý, V Bednářová Manufacturing of cast metal foams with irregular cell structure 9:15-9:30 P. Lichý, J. Beňo, I. Kroupová, F. Radkovský, E. Adámková Using of ecologically friendly cores for magnesium castings 9:30-9:45 F. Radkovský, I. Kroupová, P. Lichý, V Bednářová Manufacturing of cast metal foams with regular inner structure 10:00 11:00 Zakončení konference 14:00-18:00 exkurze 19:00 setkání slévačů

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7

çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 çasopis pro slévárenský prûmysl / Foundry Industry Journal roçník LV / çervenec 2007 / Brno çíslo 7 obsah ODBORNÉ ČLÁNKY 295 Krautschneider, R. Čech, J.: Experimentální zjiš ování zbytkových napětí Al

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA

AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ AKADEMICKÉ OBCE VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK III PROSINEC 1999 ZDARMA Volba kandidáta na děkana FMMI str. 2 Transferové oddělení VŠB-TU Ostrava str. 6 Nový Akademický senát VŠB-TU Ostrava

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12

r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12 11 12/2010 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008. 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008

37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008. 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008 37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008 Záštitu nad konferencí konanou při příležitosti oslav 90. výročí vzniku VFU převzal: The conference is

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ

Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ 12. prosince 2008 pension Fousek Štědronín Vážené kolegyně, vážení kolegové, šesté setkání na Zvíkově má stejné

Více

Zpravodaj UGA 17/2014

Zpravodaj UGA 17/2014 Zpravodaj Unie geologických asociací č.17/duben 2014 7. ELEKTRONICKÉ ČÍSLO Redaktoři zpravodaje: J.Čížek, A.Abramčuková, M.Horáček Vydání: 1. Duben 2014 Zpravodaj neprošel odbornou recenzí. Za obsah příspěvků

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Foundry. Family 5 6/2007. Jsme součástí světové slévárenské rodiny. www.huettenes-albertus.com GIFA 12. 16. 6. 2007

Foundry. Family 5 6/2007. Jsme součástí světové slévárenské rodiny. www.huettenes-albertus.com GIFA 12. 16. 6. 2007 Jsme součástí světové slévárenské rodiny Navštivte nás na mezinárodním veletrhu GIFA 12. 16. 6. 2007 výstaviště Düsseldorf pavilon 3, stánek č. E 02 5 6/2007 Foundry www.huettenes-albertus.com Family HÜTTENES-ALBERTUS

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Newsletter. Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE. HILASE má svou Sofii. Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí

Newsletter. Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE. HILASE má svou Sofii. Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí Newsletter prosinec 2012 Premiér Nečas poklepal na základní kameny ELI a HiLASE HILASE má svou Sofii Medicína: Řez laserem - přesný, hladký, nekrvácí Kapitoly z dějin laseru 4: Ženy v ELI 4: Rozhovor:

Více