2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které"

Transkript

1

2 2002 Nejdůležitější, ale zároveň také nejdramatičtější událostí tohoto roku, byly záplavy, které Českou republiku postihly v srpnu. Rozvodněné řeky a potoky zaplavily území, na němž žije 1,6 mil. obyvatel, zasáhly 35 okresů a celkem postihly 446 obcí (99 obcí a městských částí bylo zcela zatopeno). O život přišlo 17 lidí a celkové škody byly vyčísleny na více než 90 miliard korun. Příčinou povodní byly extrémní srážky, které dosáhly hodnot až 400 mm. Obec Třtice na tyto krizové stavy poskytla částku v hodnotě Kč byl v Kladně zavřen důl Libušín tzv. Schoeller, který fungoval od roku 1775 (letos byl uzavřen také důl v Tuchlovicích). Tento fakt uvádím z toho důvodu, že velká většina třtických lidí topících černým uhlím využívala služeb právě těchto dolů. Černé uhlí k nám bude nyní dováženo z Ostravska a jeho cena bude několikanásobná. Volby: Volby: 14. a 15. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Ve Třtici se voleb zúčastnilo 188 (57,67%) voličů z 326 možných. Výsledky voleb: ČSSD 57 hlasů ODS 46 KSČM 46 KDU-ČSL 11 Strana venkova 8 Sdružení nezávislých 7 Republikáni 6 Strana zelených 3 Strana zdravého rozumu 2 Volba pro budoucnost 1 ODA října se v našem okrsku konalo první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Protože žádný kandidát v celém obvodu nezískal potřebných 50 % ke zvolení, museli voliči k urnám ještě jednou ( ). Rozhodovalo se mezi Filipem Celbou (KSČM) a Miloslavem Pelcem (ODS), který nakonec zvítězil a stal se senátorem pro náš kraj. V naší obci ho podpořilo 101 občanů (84,16 %). Současně s druhým kolem voleb do Senátu probíhaly volby do Zastupitelstva obce Třtice, ke kterým se dostavilo 185 voličů (55,72 %) z možných 332 voličů. Zastupiteli byli zvoleni: Pavel Ryba (čp.79) 158 hlasů Ing. Luboš Hejda (čp.173) 156 Petr Köhler (čp.44) 151 Miroslav Moravec (čp.7) 148 Alena Vejražková (čp.137) 141 Lada Urbanovičová (čp.172) 107 František Horáček (čp.68) náhradníci: Leoš Pek (čp.183) 76 hlasů Hana Rohlová (čp.64) 52

3 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém se kromě občanů sešli i všichni nově zvolení zastupitelé, kteří složili slib a dále pak následovala volba starosty a místostarosty obce. Volilo se formou veřejného hlasování a zvoleni byli: starosta obce Ing. Luboš Hejda místostarosta - Petr Köhler Začátek výstavby kanalizace Kanalizace: V letošním roce získala obec státní dotaci ve výši Kč na výstavbu tlakové kanalizace. Na obecním pozemku parc. č. 594/5 a parc. č.630/3, který leží za obcí mezi polními cestami vedoucími k rybníkům Punčocha a Mlýnský, byla počata výstavba čističky odpadních vod (ČOV) s kalolisem. Výběr stavební firmy byl opět proveden konkursní formou a byla vybrána firma Kvarte, pro stavbu kanalizačního řadu a firma MCHS (p. Milsimer) z Kamenného přívozu (Jílové u Prahy), pro dodávku čerpacích jednotek a ČOV. Subdodávku technologie provedla firma BVS (p. Bechyně) z Jílového u Prahy. Občané, kteří projevili zájem o připojení na kanalizační řad, složili částku ,- Kč a byla jim dodána speciální jímka s čerpadlem a drtičem, kterou si na vlastní náklady zabudovali a připojili na svůj domácí svod. Celá stavba by měla být dokončena v polovině příštího roku souběžně s vodovodem. K připojení se přihlásilo 155 domácností i podnikatelů Telefonní linky: 22. září proběhlo celostátní přečíslování všech telefonních linek. Předčíslí, které se používalo při meziměstském volání, se nyní bude používat i při místním spojení, ale bez počáteční nuly. Třtické telefonní stanice, které začínaly dvojčíslím 63, byly změněny na 57 (např. číslo , které měl obecní úřad, bylo změněno na ). V naší obci je zavedeno 85 telefonních stanic, což je téměř 75% třtických domácností. Pro zajímavost bych ráda uvedla, že první telefonní stanice v naší obci byla zřízena a až do roku 1956 byla také jedinou stanicí v obci. V šedesátých letech byly zřízeny 3, v sedmdesátých letech 1 a v osmdesátých letech 14 nových stanic. Největší počet stanic (34) byl zřízen v roce Celkem pak bylo v devadesátých letech zapojeno 47 nových telefonních stanic, ale současně byly také 2 stanice zrušeny. První veřejný telefonní automat v obci byl zřízen u budovy obecního úřadu (čp.80).

4 2002 Nové stavby: V letošním roce byl prodán dům čp. 98 (původní majitel p. Třesohlavá), který celkově přestavují manželé Exnerovi. Školství: Do mšecké školy dojíždí 32 žáků a do strašecké 11 žáků a do Rakovníka 1 žák získali základní vzdělání: ve Mšeci: Vít Hejda (čp.38) soukromá hotelová škola Kladno Petra Sejlerová (čp.172) SOU Stochov kadeřnice v Novém Strašecí: v Rakovníku: Rohlová Kateřina (čp.128) Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí Hejdová Tereza (čp.173) - dále pokračuje ve studiu osmiletého gymnázia v Rakovníku Narozeni: Filip Čížek čp.92 Kateřina Houdová čp. 43 Zemřeli: Růžena Adltová čp.138 (81 let) Věra Hendrichová čp.51 (73 let) Ludmila Horáčková čp.68 (84 let) Josef Kořán čp.125 (77 let) Vladimír Mašek čp.120 (77let) Přistěhovalo se: 7 občanů Odstěhovalo se: 8 občanů Do stavu manželského vstoupili: Jaroslav Kvapil a Hana Šimáková (oba ev. č.010) Jiří Rezek a Naděžda Přibylová (oba čp.71) 2002 Úprava obce: Fotbalové hřiště, které je již asi 30 let na pozemku za zahradami domů čp , bylo v letošním roce odvodněno a asi o 1m rozšířeno. Tuto akci provedla firma Kvarte s celkovými náklady ,- Kč, z nichž dotace od Ministerstva pro místní rozvoj byla ,- Kč. Na vlastní náklady mohli majitelé přilehlých zahrad, které jsou také velmi podmáčené, využít napojení se na tento odvodňovací systém. Opraven byl také rybníček Pod dvorem, u kterého byla vybetonovaná hráz a došlo k vyčištění.

5 Vybudování tenisového kurtu na Bucku Bucek: V objektu chatkového tábora, jehož majitelem je obecní úřad, byl v letošním roce vybudován tenisový kurt. Kultura: Květen: Staročeské máje v průvodu hrála Dechařinka, na večerní zábavě Rotace pořádali hasiči Červenec: Plážová zábava hrála Rotace pořádali hasiči (pro nepřízeň počasí se zábava konala ve společenském sále) Tanec na mlatě - hrál Veterán Western pořádali manželé Kočovi Srpen: Tanec na mlatě - hrál Veterán Western pořádali manželé Kočovi Prosinec: Mikulášská zábava pro děti hrál Jiří Ladra, večer Rotace 2002 Spolky: Sbor dobrovolných hasičů ze Třtice se také podílel na likvidaci škod z povodní v Praze, kde jedno odpoledne čerpal vodu ze sklepů. Dále pak měli jeden zásah při hašení požáru porostu žita pod Teplou strání, jehož majitelem je Agro Mšec. Baráčníci v naší obci stále fungují, ale žádné akce nepořádají, pouze se schází několik členů zhruba 1x ročně. Spolek má nyní 28 členů a rychtářem je již několik let Evžen Sklenička (čp.53). Spolek spadá pod kladenskou Župu. Sportovci pořádali jako tradičně letní přespolního běh Třtická Punčocha, který se konal již po dvaadvacáté a zúčastnilo se pouze 16 mužů a 2 ženy. 28. ročník přespolního Vánočního běhu se konal za účasti 42 mužů a 12 žen. V letošním roce se neúčastnil ani jeden třtický závodník. Rekrea Třtice, která dosud měla pouze oddíl kopané, se letos rozšířila o oddíl stolního tenisu, který se pod vedením Marie Vožechové (čp.61) přihlásil do soutěže. Ve složení Jiří Vožech (čp. 61); Václav Urbanovič (čp.172); Václav Salač (čp.40); Drahoslav Nedvěd (čp179); Jaroslav Kvapil (ev.č. 010); Petr Vojtík a Iva Štemberová (oba chalupáři ev.č 0251); Jan Eis, Miroslav Tomi a Luboš Vajnar (všichni tři ze Mšece) bojují ve IV. třídě Okresního přeboru.

6 V okresní soutěži ve IV. třídě také zápolí naši fotbalisté, kteří se v letošní sezóně umístili na 10. místě. V minulých fotbalových sezónách ve Třtici hráli převážně hráči z Rakovníka, ale od letošního roku se začínají scházet hlavně hráči místní: Zdeněk Elznic (čp. 85); Roman Fejfar (čp.76); Marek Kárník (čp.91); Pavel Kořán (čp.181); Pavel Ryba (čp.79); Zbyněk Srp (čp.168); Václav Urbanovič (čp.172); Lukáš Videman (čp.34); Jiří Vožech (čp.61); Luděk Zukriegel (čp.121). 30. března proběhl již po třetí Velikonoční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo celkem 15 mužů, z toho 7 třtických [ Václav Urbanovič (čp.172) 3.místo; Drahoslav Nedvěd (čp.179) 6.; Pavel Videman (čp.34) 9.; Václav Salač (čp.40) 12.; Daniel Halíř (čp.47) 13.; Ondřej Rohla (čp.64) 14. a Miroslav Vejražka (čp.95) 15. místo] a 7 žen, z toho 3 třtické [ Marie Vožechová (čp.61) 1. místo; Markéta Vejražková (čp.95) 4. a Lada Urbanovičová (čp.172) 6. místo] 2002 Počasí : Letošní počasí se k nám chovalo velmi zvláštně a hlavně nevlídně. Jedním z neobvyklých jevů byla první bouřka, která přišla již v únoru. Poté se nám nad hlavami blýskalo ještě 30krát. V květnu tento přírodní jev zničil zděnou chatu na Bucku v rekreačním středisku (majitel - Střední odborné školy a učiliště Kladno), kterou mimo letní sezónu již několik let obývají správci pláže. Další nepříjemností byly vydatné a dlouhotrvající srpnové srážky, které způsobily již zmíněné katastrofální povodně. Celý podzim byl velmi mokrý a počátek zimy studený a bez sněhu, který napadl až ke konci roku. Rybníky: V nedalekém okolí naší obce se na Lodenickém potoce (též zvaný Kačák ), který pramení pod vrchem Džbán, nachází kaskáda rybníků. První rybník (11,02 ha) v tomto řetězci nemá žádné oficiální jméno, místně je nazýván různě Nový rybník, Novas, Třtický rybník nebo také Malý Bucek, a toto označení je asi nejčastější. Dalšími rybníky jsou: Bucký rybník (25,71 ha),který jediný katastrálně patří k naší obci, Malá Punčocha (2,96 ha), Velká Punčocha (13,38 ha), Mlýnský rybník (7,49 ha), Pilský rybník (5,89 ha), Červený rybník (23,26 ha) a Lodenický rybník. Tyto rybníky obhospodařuje středisko Českého rybářství s.r.o. Mariánské Lázně se sídlem ve Mšeci.

7 2002 Bucký rybník: Na hrázi tohoto rybníka stojí dva duby letní (původně tři), které v roce 1978 byly Státním památkovým úřadem vyhlášeny jako stromy chráněné. Jejich stáří bylo odhadnuto na 400 let a podle stáří těchto stromů se odhaduje založení tohoto rybníku. První oficiální zmínky o Buckém rybníku jsou z 18. století, kdy jeho majitelem byli Fürstenberkové, jimž tento rybník patřil až do pozemkové reformy (konec 1. světové války), kdy vlastnictví převzal Výzkumný ústav Vodňany se správou ve Mšeci, a to do roku Dalším vlastníkem bylo Státní rybářství Praha, odštěpný závod Nižbor (se správou ve Mšeci), a to do roku 1973, kdy došlo ke slučování odštěpných závodů a závod Nižbor byl zrušen a vznikl Oborový podnik České Budějovice, odštěpný závod Benešov (se správou ve Mšeci). V roce v době privatizace (ve veřejném výběrovém řízení) získalo vlastnictví České rybářství s.r.o. Mariánské Lázně se sídlem ve Mšeci a toto rybářství obhospodařuje Bucký rybník dodnes. Hlavním chovaným a prodávaným druhem ryb je kapr lysec, který se vyváží do Německa (jeho hmotnost musí být 2-2,5 kg). Další produkci tvoří ryby - kapr obecný, amur, tolstolobik, štika, candát, lín, marena a sumec. Výlov rybníka se provádí jednou za dva roky, a to na podzim, protože násada, která by měla mít hmotnost do 20 dkg, musí růst dvě léta. Do roku 1960 byla produkce tohoto rybníku 100q, nyní se pohybuje v rozmezí q. Původně byly v Buckém rybníku dva čepy (dřevěné výpusti), které sloužily do roku 1958, kdy byla překopaná hráz a postaveny vyjaninky (betonové roury) a betonový požerák (výpust) pod hrází. V roce 1978 byly provedeny meliorace a rybník byl zvětšen asi o 4 ha. V roce 1986 byla navozeným kamenem zpevněna hráz a u vedlejší výpusti, která slouží jako přirozený odtok při velké vodě, byly dány dřevěné lopaty, které sloužily pouze dva roky a poté byly nahrazeny betonovým přelivem. V roce 1999 byl betonový požerák (výpust) poničen mrazem, a proto byl zbourán a postaven nový.ne na původním místě pod hrází, ale již přímo v rybníce. Bucký rybník je brán mj. jako rekreační, proto jeho kompostování a hnojení anorgatickými hnojivy (superfosfáty a ledek) je povoleno do 15. května. Vápní se podle potřeby, a to na jaře a na podzim. Krmení se v letních měsících provádí třikrát týdně a ostatní měsíce dvakrát týdně. (informace o Buckém rybníce jsem získala od hlavního vedoucího sádek p. Nouzy v.v.)

8

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů

Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Počet hlasů Třtice: počet obyvatel: 438 + 15 cizích státních příslušníků Volby: Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 5. a 6. června. Výsledky hlasování pro volby do Evropského parlamentu Počet hlasů Počet

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Olešnice Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Příloha Olešnického zpravodaje - říjen 2006 Hodnocení volebního období 2002 2006 1 Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje, Ve dnech 20. a

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ZE DNE 20. 1. 2015 BŘEZEN 2015 ročník 17, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, utekly 3 měsíce a přicházíme k Vám s dalším vydáním. V lednu proběhlo setkání seniorů v hasičské zbrojnici, kde k pohodovému

Více

2009 Všeobecné poměry Události ve státě Obecní zastupitelstvo

2009 Všeobecné poměry Události ve státě Obecní zastupitelstvo 2009 Všeobecné poměry Prvním dnem tohoto roku převzala Česká republika od Francie předsednictví v Evropské unii. Bylo nutné se ihned ujmout řešení závažných politických problémů zejména urovnání nového

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1.

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1. HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2011 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE Číslo: 3/2008 VÝTISK JE ZDARMA Vyšlo: 15.12.2008 Registrován Ministerstvem kultury ČR ev. č. MK ČR E 18030 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas bohužel běží neúprosným a rychlým

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Dotace pro dopravní obslužnost

Dotace pro dopravní obslužnost CMYK Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník IV. Číslo 15 Nebojte se cestovat za prací brigádou poznáním studiem TMK travel zajišťuje rezervace a prodej levných autobusových jízdenek

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

květen 2014 18 Stavění májky na Palhanci, pálení čarodějnic na Palhanci a ve Vávrovicích

květen 2014 18 Stavění májky na Palhanci, pálení čarodějnic na Palhanci a ve Vávrovicích květen 2014 18 Stavění májky na Palhanci, pálení čarodějnic na Palhanci a ve Vávrovicích KALENDÁŘ AKCÍ DEN MATEK 15. 5. 2014, 17:00 hod., Kulturní dům v Držkovicích Pořádá ZŠ a MŠ Vávrovice a KRPŠ Vávrovice

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více