NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEPŘEHLÉDNĚTE. Únorový Klubový den. Business trip do Maďarska. Pojištění CK pro případ úpadku"

Transkript

1 PRO ČLENY únor 2013 NEPŘEHLÉDNĚTE Únorový Klubový den Vážené kolegyně a kolegové, za námi jsou hlavní veletrhy sezony. Pražský Holiday World a brněnský GO & Regiontour. Před námi je hlavní sezona. Již oba veletrhy naznačily, že právě ta letošní nebude vůbec jednoduchá, pro některé z nás klíčová. Věřím, že Vám může pomoci některá z akcí, které pro Vás v nejbližších dnech chystáme. Těšíme se na setkání na některé z nich a přeji Vám úspěšný vstup do letošní sezony. Únorový Klubový den se uskuteční 27. února 2013 od 15 hodin v restauraci Altány Kampa v Praze. Hlavní náplní bude problematika autorských práv a nebezpečí spojených s uveřejňováním fotografií v katalozích a na webových stránkách (nejen) cestovních kanceláří. Odborný výklad podá Mgr. Petra Holubová. Business trip do Maďarska Maďarská turistika a ACK ČR připravují další oblíbený business trip do Maďarska k poznání nových míst a kapacit, tentokrát do středního a jižního Podunají tedy tam, kam ještě famtrip ACK ČR nesměřoval. Business trip se uskuteční dubna 2013 a zahrne tato místa: jezero Velence, Pécs, lázně Harkány, vinařskou oblast Vilány a cestou zpět Sümeg a Veszprém. Pojištění CK pro případ úpadku Představenstvo jednalo o postupu pojišťovny Generali, která podala žalobu na ČR za údajně špatné promítnutí Směrnice 314/90/EHS ve věci záruk pro případ úpadku CK a tuto skutečnost medializovala takovým způsobem, který poškozuje cestovní kanceláře. viz. bod 1 Ohlédnutí za veletrhy GO & Regiontour a Holiday World Asociace letos opět zařídila pro své členy možnost zvýhodněných podmínek pro vystavovatele a zároveň zajistila společnou expozici přidružených členů neziskových organizací. Na obou veletrzích posbírali členové Asociace mnohá ocenění. viz. bod 3 a 7 Váš Viliam Sivek Blahopřejeme nové ředitelce Pražské informační služby, PhDr. Noře Dolanské, MBA ACK ČR Lípová 15, Praha 2, tel: ,

2 Zprávy z jednání představenstva ACK ČR Únorového zasedání představenstva dne se zúčastnili: Viliam Sivek, JUDr.Vladimír Dolejš, Mgr.Zdeněk Kříž, Petr Krč, Richard Bílý, PhDr.Jolana Kopřiva Myslivcová, Světlana Mihulová, Miroslav Uherek; Michal Veber, Ing. Eva Mráčková, Mgr. Lenka Čechurová. Z jednání vyplynuly tyto závěry a informace: 1. Pojištění CK pro případ úpadku ACK ČR proti postupu Generali a Ing. Zdeňka Honka Představenstvo jednalo o postupu pojišťovny Generali, která podala žalobu na ČR za údajně špatné promítnutí Směrnice 314/90/EHS ve věci záruk pro případ úpadku CK a tuto skutečnost medializovala takovým způsobem, který poškozuje cestovní kanceláře a znedůvěryhodňuje celý systém jištění jejich zákazníků. Ocenilo důrazné vystoupení místopředsedy a tiskového mluvčího ACK ČR Jana Papeže v televizi (viz ekonomika-ct24-a-studio-burza/ / (příspěvek začíná na stopáži minut) i jeho následný blog (http://janpapez.blog.idnes.cz/c/319758/jak-jsem-slapl-hadovi-bosou-nohouza-krk.html Je absolutně nepřípustné, aby jakýkoliv subjekt svým současným jednáním vážně ohrozil začátek prodeje zájezdů v právě se rozbíhající sezoně. Zarážející je postup a chování serveru krachycestovek.cz, znepokojuje způsob, jakým se komunikuje populisticky k veřejnosti. Některé kroky a vazby vzbuzují podezření, že se nejedná jen o zajištění spotřebitele, ale že za některými počiny tohoto serveru je skrytá lobby pojišťovny. Téměř návazně, 5. února 2013, uspořádalo tiskovou konferenci občanské sdružení HTZ Fryčovice zastoupené předsedou Ing.Schwarzem a členem výboru Ing.Zdeňkem Honkem, které se rozhodlo zaslat stížnost na Českou republiku Evropské komisi do Bruselu pro nedostatečnou implementaci Směrnice 314/90/EHS do zákona č. 159/1999 Sb. Představenstvo ocenilo, jakou práci odvádí Jan Papež, místopředseda a tiskový mluvčí ACK ČR nejen v této věci, děkuje mu za uvážlivý přístup a vyzývá členské organizace, aby mu dle svých možností poskytovaly podklady k probíhajícím kauzám i ohledně průběhu prodeje a dění v jednotlivých destinacích. Kulatý stůl TTG na téma pojištění záruky pro případ úpadku CK V pátek 8.února 2013 se na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze konal kulatý stůl pořádaný odborným vydavatelstvím TTG, jehož tématem byla problematika pojištění záruky pro případ úpadku CK. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci (členové top managementu) všech pojišťoven, které na českém trhu toto pojištění nabízí a dále zástupce České Asociace pojišťoven. Jedinou pojišťovnou, která bohužel nevyslala svého zástupce, byla pojišťovna Generali. Tento kulatý stůl moderovala vydavatelka TTG paní Amara Zemplinerová a za ACK ČR se jej zúčastnil místopředseda ACK ČR Zdeněk Kříž. 2

3 I přes velmi aktivní účast všech účastníků v cca 2 hodinové diskuzi byla atmosféra velmi korektní a vstřícná. Diskutující mluvili o minulých pojistných případech, o jejich mediálním dopadu na cestovní ruch, o novele zákona č. 159/99 Sb. a jejím budoucím dopadu na oblast pojištění záruky pro případ úpadku CK. Všichni zástupci pojišťoven se shodli s místopředsedou ACK ČR Zdeňkem Křížem, že v budoucnu je nutné vždy výrazně více komunikovat předem, než jednotlivé strany (pojišťovny i ACK ČR) uskuteční své mediální výstupy, abychom tak vždy minimalizovali jejich možný negativní dopad na obě zúčastněné strany. Paní Amara Zemplinerová účastníky kulatého stolu informovala o plánu vydavatelství TTG nastartovat a provozovat nové on-line médium, které by mělo informovat velmi korektním, precizním, odborným, ale zároveň srozumitelným způsobem veřejnost o dění v cestovním ruchu. Toto on-line médium by mělo sloužit nejen veřejnosti, ale také jako zdroj korektních, nijak nezkreslených informací pro ostatní novináře. Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit mediální obraz cestovního ruchu v očích veřejnosti a stát se protipólem některých neseriózních mediálních výstupů, které naší branži v očích veřejnosti škodí. Místopředseda ACK ČR Zdeněk Kříž přislíbil tomuto projektu maximální součinnost a podporu. 2. Vypovězení smluv ze strany dodavatele charterová doprava Představenstvo konstatovalo, že přes několikeré výzvy ani jedna z postižených členských organizací nedala k dispozici znění své smlouvy s Holidays Czech Airlines tak, aby ACK ČR mohla vyvinout potřebný tlak na ministerstvo dopravy a zvážit možnosti vymáhání způsobené škody. Rovněž tak členské cestovní kanceláře neprojevily zájem o zorganizování společného jednání s jiným dopravcem. Právní aspekty vypovězení smluv ze strany dodavatele služeb v případě, že ve smlouvě není ustanovení týkající se této možnosti, zpracovala JUDr.Klára Havlíčková v právním okénku, které je uvedeno na členských webových stránkách Členští touroperátoři byli o této skutečnosti informování i samostatným mailem. 3. ACK prezentovala své členy a jejich zájmy na veletrzích GO & Regiontour Brno a Holiday World Praha 2013 GO & Regiontour Brno ACK ČR letos opět zařídila pro členy možnost zvýhodněných podmínek pro vystavovatele a výhodné ceny ubytování v hotelu Voroněž. Na veletrhu GO vystavovalo 22 členů. Kromě toho byla opět zařízena společná expozice přidružených členů neziskových organizací, na které participovaly Památník Lidice, Regionální muzeum Mělník, Muzeum hl. m. Prahy, Galerie Středočeského kraje GASK, ZOO Jihlava, Zámek Napajedla a České muzeum stříbra. Na samostatném stánku ACK ČR pracovníci sekretariátu podávali informace o ACK ČR a jejích členech a distribuovali materiály ACK i katalogy členských organizací. 3

4 Ve čtyřdenním doprovodném programu se prezentovali členové Asociace: Památník Lidice, Německá turistická centrála, EUROVINA, VTT (VENUS TRADE & TOURS), China Tours, 101 CK ZEMEK, ATIS, Dominican Republic Tourism Board a America Tours. Na podiu Asociace proběhla zároveň prezentace soutěžních prací studentů škol cestovního ruchu o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu: PROFI GO 2013 turistický produkt. Asociace udělila i zvláštní cenu pro: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu Jablonec nad Nisou - PUTOVÁNÍ PO JEDINEČNÝCH UNIKÁTECH A TECHNICKÝCH PAMÁTKÁCH LIBERECKÉHO KRAJE. Doprovodný program v tomto pojetí se osvědčil a přitahoval pozornost návštěvníků. Na veletrhu Regiontour Brno byla ACK ČR přítomna na stánku CzechTourism, kde vedoucí sekretariátu podávala informace a odborný výklad týkající se činnosti Asociace i subjektů cestovního ruchu vč. oprávněného a neoprávněného podnikání, jakož i další odborné konzultace pro členy. Holiday World Praha Rovněž pro účast na tomto veletrhu zajistila ACK zvýhodněné podmínky pro své členy. Na veletrhu vystavovalo 21 členů ACK ČR. Ve vstupní hale byla kromě toho zajištěna velmi hezká společná expozice přidružených členů za speciálních podmínek pro neziskové organizace, na které participovali tito členové Zámek Napajedla, Památník Lidice, Master-Art, Muzeum Mělník, České muzeum stříbra, GASK, Římsko-katolická farnost Sedlec, Kutnohorská farnost, Průvodcovská služba Kutná Hora, Speculum Alchemiae a Muzeum hl.m.prahy. Sekretariát ACK ČR podával informace o ACK ČR a jejích členech jakož i odborný výklad a konzultace na stánku CzechTourism. Návštěvnost veletrhu ze strany veřejnosti byla dobrá. PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová za ACK ČR vystoupila v rámci veletrhu Holiday World na semináři pořádaném Hospodářskou komorou na téma "Jak funguje Národní soustava kvalifikací v praxi a jak může pomoci zaměstnavatelům". Hovořila o praktických zkušenostech se zkouškou profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu PK N a dalších schválených i připravovaných profesních kvalifikacích. 4. Zvýhodněná účast na regionálních VÝSTAVÁCH CESTOVNÍHO RUCHU 2013 Pokud jsou mezi členy ACK ČR zájemci o účast na regionálních výstavách CR (viz. níže) reagujte, prosím, obratem na: Petr Krč mobil: Můžete si rovněž napsat o ubytování na další letošní výstavy cestovního ruchu. Podrobné informace o podmínkách na výstavách v Ostravě a výstavě v Českých Budějovicích jsou v příloze Zpravodaje. 4

5 VYBRANÉ VÝSTAVY CESTOVNÍHO RUCHU 2013 (se zvýhodněním pro členy ACK ČR) AKCE DATUM VÍCE INFO DOVOLENÁ OSTRAVA - trojvýstava INFOTOUR Hradec Králové JIHOČESKÝ KOMPAS České Budějovice FOR FAMILY PRAHA - šestivýstava PARDUBICKY JARNÍ VELETRH www: Veletrh cestovního ruchu s úsměvem České Budějovice 5. Business trip do Maďarska Maďarská turistika a ACK ČR připravují další oblíbený business trip do Maďarska k poznání nových míst a kapacit, tentokrát do středního a jižního Podunají tedy tam, kam ještě famtrip ACK ČR nesměřoval. Business trip se uskuteční a zahrne tato místa: jezero Velence, Pécs, lázně Harkány, vinařskou oblast Vilány a cestou zpět Sümeg a Veszprém. Účastníci jako obvykle uhradí příspěvek na dopravu; služby dle programu v Maďarsku budou poskytnuty maďarskou stranou. Účast je vyhrazena pouze pro cestovní kanceláře a agentury. Rezervujte si čas podrobný program s přihláškou obdrží členské CK a CA později samostatnou zásilkou. 6. Blahopřejeme nové ředitelce PIS Ředitelkou PIS se od 1.února 2013 stala PhDr. Nora Dolanská, MBA, která byla léta činná v cestovním ruchu v médiích, jako tajemnice AČCKA a poté jako ředitelka ZZ CzechTourism ve Vídni. Představenstvo ACK ČR jí blahopřeje a věří, že její angažmá vnese do činnosti PIS větší dynamiku a potřebné nové impulzy. 7. Blahopřejeme oceněným Velké ceny cestovního ruchu Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2012/2013 vyhlásila společnost Veletrhy Brno spolu s vydavatelstvím C.O.T. media na veletrzích GO & Regiontour Brno. 5

6 Speciální cenu vydavatelství C.O.T. media obdržel přidružený člen ACK ČR Průvodcovská služba Kutná Hora za kampaň Destinace Kutná Hora a okolí - jeden den nestačí. V kategorii Nejlepší cestovní kancelář získali první tři místa členové ACK ČR: Kovotour Plus, Exim Tours a Čedok. V kategorii Nejlepší turistický portál se na druhém místě umístil přidružený člen ACK ČR Pražská informační služba. Představenstvo všem oceněným blahopřeje a děkuje za vzornou reprezentaci ACK ČR. ACK ČR PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU PODNIKÁNÍ ACK ČR podala v lednu oznámení neoprávněného podnikání subjektu, který nabízí zájezdy, aniž má koncesi cestovní kanceláře: RNDr. František Mráček - CA Vérité, s místem podnikání Kyjevská 603/13, Praha IČ: podáno oznámení - běží lhůta pro odpověď Reakce na minulá podání: V listopadu 2012 byl zaslán podnět na ČOI ohledně neuvádění konečné ceny zájezdů. Nyní jsme obdrželi odpověď, že ČOI podnět vyhodnotila jako oprávněný a zahájila správní řízení. ZPRÁVY Z AKCÍ ACK ČR LEDNOVÝ KLUBOVÝ DEN Lednový Klubový den Asociace cestovních kanceláří České republiky, který se konal ve studiu Chefparade v pražské holešovické tržnici, měl jediný cíl: vyzkoušet, jak se dá spojit prezentace gastronomie s doslova teambuildingovou atmosférou a vytvořit zážitek jak pro domácí, tak i zahraniční klienty. Chefparade, která se na svých materiálech prezentuje především jako škola vaření, nabízí i víc, než jen obvyklé kurzy pro dospělé i děti, a to nejen pokud jde o českou, ale i kdejakou zahraniční kuchyni a workshop pralinek. Uspořádá i programy pro zážitkové skupiny, incentivy i nejrůznější party, konkrétně v Holešovicích až do 100 osob (ale po zkušenosti doporučujeme raději o trochu méně). Sami jsme si nedovedli tak úplně představit, jak takový kulinářský teambuilding v praxi zabere a čekaly nás zhruba tři hodinky zábavy kolem skutečného vaření, které doslova chytilo i ty, kdo se jinak k plotně moc nehrnou. Studio umístěné v Holešovické tržnici má tu výhodu, že si účastníci akce mohou část potřebných ingrediencí, zvláště čerstvou zeleninu, za asistence kuchaře přímo vybrat při nákupu (některé další kvalitní suroviny se dají koupit v obchodě v menších prostorách školy vaření 6

7 na Žižkově pokud je program včetně nákupu, počítá se na 4 hodiny). Konkrétní recept na příslušný pokrm najdou účastníci akce přímo u jednotlivých kuchyňských ostrůvků, kde jsou i potřebné pracovní pomůcky. Pak už je to na vlastní (respektive kolektivní) tvořivosti, decentně dozorované mistry kuchaři. Učit se vařit mohou jednotlivci (což asi není zábava, se kterou by CK udělaly díru do světa) nebo větší počet lidí, z nichž zanedlouho společné dílo a hravá soutěživost jednotlivých týmů vytvoří kolektiv v tom dobrém, nezprofanovaném slova smyslu. I nad vařením jídla, kterým se chcete kolegům pochlubit, se dá vtipkovat a společná činnost vytvoří atmosféru přástek, kterou všichni máme v genech, ale málokdo má ještě dnes příležitost si ji užít. Členové ACK ČR samozřejmě rovnou debatovali i na téma pro které klienty, do které země takový neotřelý kulinářský zážitek nabídnout. Mistři kuchaři i jejich recepty hovoří hlavními evropskými jazyky (A,N.F,R,It) a zážitková turistika je právě in. I k poznání české kuchyně je to úplně něco jiného, muset (nebo přinejmenším moci) se sám uplatnit a následně si družně sednout k dlouhým stolům a pochutnávat si na tom, co uvařili vaši kolegové, respektive se těšit z jejich chvály nad vaším výtvorem, servírovaným srdečně po domácku, než sedět v restauraci, kde je všechno perfektní, ale neosobně profesionální. K dobrému jídlu patří i dobré pití, a proto se k české kuchyni přidala i nabídka párování jednotlivých chodů s odpovídajícím vínem Michlovský z Rakvic. Jednotlivé kuchařské týmy mohou soutěžit o ceny typu vařečky, kuchyňské zástěry s logem pořádající firmy, každý může získat certifikát a zakoupit si kuchařku receptů z celého světa za 249 Kč. Přiobjednat je možno hostesky, hry atp. Přímo před studiem v Holešovicích je velké parkoviště. Klubový den měl nadšený ohlas, otestovali jsme si, že i takový zcela monotematický a akční Klubový den k představení produktu má velký smysl. O recepty, příp. fotografie z Klubového dne si můžete napsat sekretariátu ACK. Kontakty a informace o nabídce Chefparade (včetně obchodu s kvalitními potravinami): Ivona Darulová, Chefparade - Škola vaření, tel , Prezentace sekce památek: Muzeum HMP PRAŽSKÉ VĚŽE K oslavě třetích narozenin sekce památek ACK ČR pozvala předsedkyně sekce PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová 12. února 2013 členy ACK ČR na Staroměstskou mosteckou věž, kterou od 21. ledna letošního roku nově spravuje Muzeum hl. města Prahy spolu s dalšími pražskými věžemi, tedy obě mostecké věže, Prašnou bránu, Svatomikulášskou městskou zvonici, Rozhlednu na Petříně a Zrcadlové bludiště tamtéž. Toto bludiště je replikou brány Špičky z Vyšehradu a tak ke věžím představujícím městské opevnění tak trochu patří. Ředitelka Muzea hl.m. Prahy PhDr. Zuzana Strnadová seznámila účastníky se záměry, jak oživit prohlídky věží cílenými výstavami, pro které Muzeum hl.m. Prahy má v depozitářích nepřeberné množství materiálu. Zaměří se všestranně pro cizince i tuzemské návštěvníky, dospělé i pro rodiny s dětmi, školy a mládež, samozřejmě tak, aby to odpovídalo charakteru každé památky. Tak např. pro Petřínskou rozhlednu se nyní chystá výstava Věže z Merkuru, v Prašné bráně budou dějiny opevnění Prahy, v Malostranské mostecké věži expozice zaměřená na mosty a ve Svatomikulášské městské zvonici expozice zvonů. 7

8 Kustodi i pracovníci v pokladnách hovoří cizími jazyky, návštěvní hodiny najdete na webových stránkách V létě bude otevřeno dokonce do 22 hodin. Pokud má nějaká skupina zájem na pozdější prohlídce, může si ji objednat, vyžaduje se však platba předem. I v objektech Muzea hl.m.prahy lze pořádat speciální akce na objednávku, přesvědčili jsme se, že i v gotické místnosti v druhém patře (pochopitelně bez výtahu) lze pro komornější akce zařídit hezký catering. Jako dárek dostali účastníci prezentace volné vstupenky do všech objektů spravovaných Muzeem hl.m.prahy, tedy kromě pražských věží i do hlavní budovy muzea, do Podskalské celnice Na Výtoni a do areálu zámku Ctěnice, který letos rovněž přechází pod správu Muzea. Od 1.července 2013 tam bude expozice řemesla a tradiční lidová kultura. Po prohlídce Staroměstské mostecké věže jsme se vydali přes Karlův most nikoliv do věže Malostranské, protože ta je momentálně zavřená, ale na Svatomikulášskou městskou zvonici, která léta plnila funkci městské ochranné hlásky, aby se pak za totality veřejnosti totálně uzavřela, protože sloužila STB jako špehovna. Cestou můžete turistům dopřát odskočit si do blizoučké Pilsner Urquell galerie, což je spojení reprezentačních prostor Plzeňského Prazdroje se značkovou prodejnou, kde si můžete prohlédnout interaktivní výstavu vč. ochutnávky piva, zakoupit suvenýr a zároveň i využít hygienické zařízení, které na věžích chybí. Pro předem objednané skupiny je prohlídka včetně ochutnávky zdarma! V teplejším období se dá krásně posedět na vnitřním dvorku a pro incentivní akce využít celý objekt včetně posezení ve sklepní místnosti pro cca osob. Pilsner Urquell galerii ovšem musíte objednat na samostatné adrese. Kontakt a informace: Muzeum hl.m. Prahy, Praha 1, Kožná 1, PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka, Pilsner Urquell galerie, Tomáš Raboch, tel , POZVÁNÍ NA KLUBOVÉ DNY ÚNOR Únorový Klubový den Únorový Klubový den se uskuteční 27. února 2013 v restauraci Altány Kampa v Praze. Zaměří se na problematiku autorských práv a nebezpečí spojených s uveřejňováním fotografií v katalozích a na webových stránkách (nejen) cestovních kanceláří. Odborný právní výklad podá Mgr.Petra Holubová. Pozvánka byla zaslána samostatným mailem a je přiložena i k tomuto Zpravodaji. 8

9 BŘEZEN K aktuálním problémům incomingu Akce se uskuteční Pod křídly ACK ČR (tedy s přizváním i nečlenských subjektů) k řešení a diskusi ohledně závažných témat, která pálí incomingové cestovní kanceláře a agentury. Pozvánku s programem a jmény hostů obdrží všichni členové následně samostatnou zásilkou. Neopomeňte si rezervovat čas 13. března 2013 od 14 hodin. NABÍDKY A INFORMACE PRO ČLENY ACK ČR Novela zákona o DPH Novela zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2013 obsahuje kromě zvýšení sazeb i další ustanovení týkající se např. daňových dokladů (vedení DIČ dodavatele v daňové evidenci), místa plnění při pronájmu dopravního prostředku aj. Upozorňujeme zvláště na povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost: Pro všechny daňové subjekty byla nově zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci DPH čísla svých bankovních účtů. Správce daně zveřejní způsobem, umožňujícím dálkový přístup, čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění. Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně do 28. února 2013 čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Pokud tuto povinnost nesplní, budou zveřejněny všechny jejich bankovní účty, které mají u správce daně registrovány. Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů 1.dubna tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění ( 109 odst. 2 písm. c) novely zákona), tzn. že pokud příjemce zdanitelného plnění daň neodvede, bude ji finanční úřad požadovat od dodavatele. Pokud tedy plátce daně z přidané hodnoty rozhodne, že žádné číslo jeho účtu nebude tímto způsobem zveřejněno, může způsobit velké problémy svým obchodním partnerům, protože když provedou platbu za odebrané služby nebo zboží převodem na účet, který není správcem daně uveden jako povinný údaj v registru plátců daně, stávají se ručitelem za nezaplacenou DPH. V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna Podrobné informace o novele DPH najdete na: Prospektový servis PIS na veletrhu ITB Pro veletrh ITB Berlin připravuje Pražská informační služba (PIS) zvláštní nabídku pro pražské hotely, cestovní kanceláře a agentury. Jedná se o možnost předat PIS prospekty s nabídkou 9

10 ubytovacího zařízení nebo služeb v maximálním množství 50 kusů, které budeme během veletrhu bez dalšího odborného výkladu rozdávat návštěvníkům. Jde o mimořádnou akci a podle ohlasu na ni připravíme pravidla pro spolupráci při prospektovém servisu pro příští výstavy a veletrhy, kterých se Pražská informační služba jako zástupce hlavního města Prahy zúčastní. Balíček s prospekty můžete do pátku 22. února 2013 odevzdávat na adrese PIS Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5. Kontaktní osobou je Kristýna Mackovičová, tel.: Lázeňské a relaxační pobyty po celý rok Hotelová společnost SIVEK HOTELS vzala pod svá křídla slovenský rodinný hotel - Hotel Prameň *** v Dudincích. Hotel se nachází v krásném prostředí v centru lázeňského města, které je situované na jihu středního Slovenska. Jeho služby jsou zaměřené jak na léčebně-rehabilitační, tak i na relaxační pobyty. Hotel je vyhledávaným místem, kde se léčí především pohybový aparát, nervová nebo srdečně-cévní onemocnění. Předností tohoto tříhvězdičkového lázeňského hotelu je výjimečné zpracování zdravotního programu MUDr. Anny Bachraté, která je uznávanou lékařkou v oboru pohybové medicíny. Hotel Prameň poskytuje klientům krytý bazén, vířivku, celodenní stravování a lázeňské procházky ve vlastním udržovaném parku. Příjemná rodinná atmosféra, klid a pohoda, výhledy z balkónů do zahrady, bazén a fitness - to jsou atributy, za kterými se hosté opakovaně do hotelu Pramen v Dudincích rádi vracejí. Gastronomické služby jsou nabízeny v restauraci, kavárně, lobby baru s terasou, v letních měsících je otevřena zahradní terasa. Více informací naleznete na Sdovolená.cz s novým manažerem Tým serveru Sdovolená.cz, který se zaměřuje na srovnávání cen zájezdů, přivítal novou posilu. Tou je Vít Fiala, který přichází ze společnosti Burda Media. Vít Fiala přichází do společnosti Seznam.cz, pod kterou spadá i server Sdovolená.cz, z pozice šéfa reklamního oddělení jednoho z největších mediálních domů v České republice, kde strávil téměř 9 let. Do Seznam.cz nastupuje po Petrovi Čermákovi, který celý projekt před dvěma lety rozjížděl. Jeho hlavní úlohou bude dokončení obchodního modelu a navazování nových obchodních příležitostí. Práce v Seznamu pro server Sdovolená.cz pro mě znamená ohromnou výzvu. Nastupuji do dobře sehraného týmu, takže aklimatizace by mi neměla trvat dlouho. Velikou pozornost chci věnovat mnohem lepší práci s klienty, které není nikdy dost, komentoval Vít Fiala svoji novou pozici. 10

11 KALENDÁŘ AKCÍ ACK ČR 27. února od 15 hod. Únorový Klubový den, Restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, Praha 1 7. března od 15 hod. zasedání představenstva, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha března od 14 hod. K aktuálním problémům incomingu pod křídly ACK ČR, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha dubna od 15 hod. zasedání představenstva, hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha dubna 2013 business trip do Maďarska, střední a jižní Podunají Stav členské základny ACK ČR VÍTÁME NOVÉ ČLENY řádné členství: CK Invia CZ, a.s., Michal Drozd, Senovážné nám.5, Praha 1, která splnila podmínky vstupu do ACK ČR a žádný člen ACK ČR neměl k jejímu přijetí připomínky. přidružené členství: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, Bc. Th. Jan Uhlíř, arciděkan, Jakubská 1, Kutná Hora, která vlastní a provozuje chrám sv.barbory vč. zajišťování průvodcovské služby a další objekty farnosti. netmail s.r.o., Michal Procházka, Voršilská 5, Praha 1, která je činná v oblasti informačních technologií a je největším dodavatelem řešení Google Apps v ČR. Členství v ACK ČR ukončili: Muzeum K.A.Polánka v Žatci, Jana Koderová-CK Levante, Albatros Travel and Expeditions České Budějovice a Cesta Travel Agency. Členství v ACK ČR pozastavila CK Riviera Tour. Celkový počet členů ACK ČR činí 269, z toho 185 řádných a 84 přidružených členů. Přihlášku k přijetí za řádného člena předložily: CA SIT Travel s.r.o., František Pacholík, Pod rovinou 682/4, Praha 4, kterou doporučují členské organizace Lingua Tour a Connea Travel CA Atreda s.r.o., Romana Maříková, Popovická 14, Praha 10, kterou doporučují členské organizace Scantravel a Best Tour. Všichni členové se vyzývají, pokud budou mít k přijetí těchto CA připomínky, aby je zaslali sekretariátu do

12 Zájem o členství v ACK ČR projevili a přihlášku obdrželi: řádné členství: CA Carte Blanche Praha, CA World Travel Hluk, CA LTT Kostelany, CA YOUGOLF Zlín, Dream Tours Praha, CA Last.cz Praha, přidružené členství: Slezská univerzita v Opavě, Jindřichohradecké místní dráhy, Muzeum lega Praha, Wellness Hotel Boží oko Sedlec, Vinterhall s.r.o., TEPfaktor Chotilsko, Turistické informační centrum Bovec, Lobkowicz events management Praha, Irwin Yacht Praha, Mořský svět Praha. PŘÍLOHY: Pozvánka na únorový Klubový den Zvýhodněné podmínky pro členy ACK ČR na výstavě Dovolená Ostrava Zvýhodněné podmínky pro členy ACK ČR na veletrhu CR s úsměvem České Budějovice Praha, 18. února 2013 Asociace cestovních kanceláří České republiky, Lípová 15, Praha 2, telefon: , fax , info: 12

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 ČERVEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Perfektní pokrm... s jistotou a bezpečně! Kauza autorské odměny (str. 6) Wellness nejen módní trend (str. 19) Liblice se otevírají světu

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 2 BŘEZEN 2008 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Česká technická norma (str. 10) Alles für den Gast (str. 10) Den otevřených dveří (str. 16) ZNAČKOVÉ RESTAURACE POTREFENÁ HUSA RESTAURACE.

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18)

âeského POHOSTINSTVÍ 250 legislativních opatfiení EU pro sektor HORECA (s. 8) KampaÀ AHR âr za sníïení sazby DPH... (s. 18) ROâNÍK 1 LEDEN 2007 âeského POHOSTINSTVÍ Asociace hotelů a restaurací České republiky, o.s. Revoluční 13 110 00 Praha 1 www. ahrcr.cz Placení autorsk ch odmûn v roce 2007 (s. 8) 250 legislativních opatfiení

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu

FÓRUM. Causa autorský zákon pokračuje. Penzion roku 2014. Přilákejme hosty na vůni grilu FÓRUM ČERVEN 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Causa autorský zákon pokračuje Penzion roku 2014 Přilákejme hosty na vůni grilu Pivovary Staropramen přinášejí

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI.

Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji ŘÍJEN 2009 Jihomoravský kraj hostil Benedikta XVI. Návštěva Jeho svatosti Benedikta XVI., která se v Brně uskutečnila za mimořádného

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

hkp Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Chrám svatého Víta

hkp Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Chrám svatého Víta hkp Chrám svatého Víta 4/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Nora Dolanská Musíme být tam, kde jsou turisté Váš právní butik v Praze individuální přátelský přístup flexibilní fakturace,

Více

www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 31. března 2010 BUSINESS JAKO KAŽDÝ JINÝ

www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 31. března 2010 BUSINESS JAKO KAŽDÝ JINÝ 05 Pozvánka na workshop Ski in France 15 Rozhovor s viceguvernérkou TAT 05/10 www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 31. března 2010 BUSINESS JAKO KAŽDÝ JINÝ Že je Česko vyhledávaným cílem

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

K Ëemu se kdo v svïtï pot ebovati d ti m Vždycky se hrálo a hraje na výsledky. I v dnešní době, kdy jsme ze všech stran masírováni

K Ëemu se kdo v svïtï pot ebovati d ti m Vždycky se hrálo a hraje na výsledky. I v dnešní době, kdy jsme ze všech stran masírováni o b s a h I zajdeme po jakéms tmavém šneku 1 dolů, a aj, v té bráně veliká síň plná mladého lidu, a po pravé straně sedící zůřivý 2 stařec a držící v ruce veliký měděnný hrnec. I viděl sem, an k němu všickni

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 16. června 2011 CZECHTOURPROPAG

www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 16. června 2011 CZECHTOURPROPAG 06 Anketa Zahraniční centrály v ČR 11 Rozhovor s Martinem Krčmářem 10/11 www.ttg.cz TRAVEL TRADE GAZETTE vydání Česká republika 16. června 2011 CZECHTOURPROPAG 2011 zná svého vítěze Soutěžní přehlídka

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu

Více