Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod."

Transkript

1 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od hod. wellness hotel Panorama, Češkovice 168, Blansko 1) Zahájení Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR Přivítal přítomné účastníky a hosty valné hromady PhDr. Ivana Bohatu, prezidenta Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov, O.S., Ing. Jiřího Buchty, CSc., předsedy sekce plyn ČSTZ a Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ a omluvil ze zasedání VH CTI ČR prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. Předal slovo přítomným hostům: Ing. Jiří Buchta, CSc., hovořil o intenzivní spolupráci mezi ČSTZ a CTI ČR a poděkoval vedení cechu při přípravě předpisů pro domovní plynovody a poděkoval zejména panu Hamrozimu, který dosáhl toho, aby velmi rychle předpis nabyl účinnosti. Dále hovořil o společně realizovaných odborných školeních a publikací v Časopise pro tepelnou techniku a instalace INFO. Také informoval o přípravě analýzy k legislativním technickým předpisům, které brání rozvoje profesí (např. vytápění atd ), kde předpokládá úzkou spolupráci s CTI ČR. PhDr. Ivan Bohata, prezident Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov, z pověření představenstva AOVaVTZB předal návrh v rámci zlepšení vzájemné spolupráce společenstev v oboru technických zařízení budov a navrhl ustavit Unií společenstev technických zařízení budov, která by sdružovala všechny cechy, asociace v oboru, měla by být koordinačním orgánem a hlavně lobistickou silnou skupinou, která prosadí požadavky v oboru vůči HK ČR a vůči státním orgánům. Zachovat subjektivitu všech společenstev (cechů a asociací.) tak jak doposud. Vytvořit koordinační orgán, který by zahrnoval vedení svazů, cechů, asociací dále informoval o přípravách návrhu struktury, stanov a na dalším představenstvu CTI ČR by tento návrh předali k připomínkování. Závěrem popřál valné hromadě hodně úspěchů. Předseda valné hromady Josef Morys, viceprezident pro výrobu a distribuci tepla. Přečetl program VH a dále vedl 13. zasedání valné hromady CTI ČR. 2) Program: 1. Zahájení představení hostů 2. Program 13.zasedání valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o,s. 3. Volba komise mandátové 4. Volba návrhové komise 5. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady 6. Představení nových členů CTI ČR za období květen Schválení vedoucích sekcí, sekce komínové systémy, vedoucí sekce publikační Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., Jílová 38, Brno-Štýřice, Tel./fax: , IČ: DIC: CZ

2 8. Úprava struktury sekcí CTI ČR a schválení vedoucích sekcí 9. Stanovení roční výše členského příspěvku 10. Zhodnocení činnosti cechu-souhrnná zpráva prezidenta cechu Bohuslava Hamroziho 11. Zpráva 1.viceprezidenta pro školství a vzdělávání Ing. Andrzeje Bartośe 12. Dozorčí rada zpráva revizní komise 13. Předání ocenění Dílo roku 14. Diskuse 15. Usnesení návrh a schválení 16. Závěr Účastníci VH byli požádání o schválení programu, který byl odsouhlasen členy prezidia CTI ČR Usnesení:schválení programu 13. zasedání Valné hromady CTI ČR schvaluje navržený program podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5. 3) Volba komise mandátové Návrh: Ing. Jaroslava Štefková, Ing. Josef Beck Usnesení:schválení mandátové komise 13. zasedání Valné hromady CTI ČR schvaluje volbu komise mandátovou Ing. Jaroslavu Štefkovou a Ing. Josefa Becka podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5. Mandátová komise konstatovala, že počet mandátů souhlasí s počtem zaregistrovaných účastníků valné hromady. 4) Volba návrhové komise. Návrh: Jan Hladík, Ing. Josef Slováček Usnesení:schválení návrhové komise 13. zasedání Valné hromady CTI ČR schvaluje volbu komise návrhové Jana Hladíka a Ing. Josefa Slováčka podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5. 5) Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu valné hromady Návrh: Ověřovatel zápisu: Hana Londinová Zapisovatel: Zdena Habrtová Usnesení:schválení ověřovatele a zapisovatele 13. zasedání Valné hromady CTI ČR schvaluje volbu ověřovatele Hanu Londinovou a zapisovatele Zdenu Habrtovou podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5.

3 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo 6) Představení nových členů Cechů topenářů a instalatérů České republiky, o.s. za období r.2013 až květen Z řad škol: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola Stavebních řemesel Brno - Bosonohy Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, příspěvková organizace Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 Beroun Okružní 1404 PSČ Brno Jílová 164/36g PSČ Brno Pražská 38b PSČ České Budějovice-České Budějovice 3 Nerudova 859/59 PSČ Havířov-Šumbark Lidická 600/1a PSČ Hradec Králové-Pražské Předměstí Vocelova 1338/2 PSČ Jeseník Dukelská 1240/27 PSČ Karviná, Nové Město Tř. Osvobození 60/1111 PSČ Kolín-Kolín II Pražská 112 PSČ Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace Opava-Předměstí Boženy Němcové 2309/22 PSČ Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Pardubice-Polabiny Poděbradská 93 PSČ Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Přerov-Přerov I-Město Kouřílkova 1028/8 PSČ Střední odborné učiliště Svitavy Svitavy-Předměstí Nádražní 1083 PSČ Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 Šumperk Bulharská 372/8 PSČ Střední odborné učiliště Uherský Brod Uherský Brod Svatopluka Čecha 1110 PSČ Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., Jílová 38, Brno-Štýřice, Tel./fax: , IČ: DIC: CZ

4 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední škola obchodu, řemesel a služeb Valašské Meziříčí Máchova 628 PSČ Vyškov Sochorova 15 PSČ Žamberk Zámek 1 PSČ Z řad fyzických osob: Petr Klement, se sídlem Ostrava Zábřeh, V Poli 1088/32, Instalace vody, odpadu, plynu, Topení a klimatizace, IČ: Ing. Martin Korec, se sídlem Josefovice 21, Hrabyně, Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace, elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce, IČ: Jiří Kříž, Unisavers s.r.o., se sídlem Dlážděná 991/17a, Brno-Žebětín, Úspory vody, energie IČ: David Vala, se sídlem Velké Pavlovice, Nádražní 832/64, Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace, IČ: Pavel Zedníček, se sídlem Nedbalova 24/18, Olomouc Topolany, Vodoinstalatérství, IČ: Ing. Jakub Vrána, CSc., fakulta stavební VÚT BRNO Z řad právnických osob: ATTACK, s.r.o., se sídlem Dienská Kružná 5020, Vrutky, Největší výrobce Slovenské tepelné techniky, IČ: AHA KOMÍN s.r.o., se sídlem Zámecká 4076, Frýdlant, kominictví, zednictví, IČ: Honeywell International s.r.o., se sídlem V Parku 2325/16, Praha 4-Chodov, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Kuzďas, spol.s.r.o., se sídlem Dolní 538, Sendražice, vodoinstalatérství, topenářství, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, montáž, opravy a televize vyhrazených plynových zařízení IČ: Dále jsou pro letošní rok členi CTI ČR Žák-Absolvent v oboru INSTALATÉR v počtu 195., v oboru MIEZ Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, v počtu 47, v oboru TZB v počtu 48 celkem členů Žák-Absolvent pro rok červen 2014 červenec 2015 činní 290. Valná hromada bere zprávu na vědomí. 7) Schválení vedoucích sekcí, sekce komínové systémy, vedoucí sekce publikační Návrh: Pavel Mareček, statutární zástupce spol. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Projednáno a navrženo ke schválení na zasedání prezidia CTI ČR dne Ing. Jakub Vrána CSc., Stavební fakulta VUT v Brně. Projednáno a navrženo ke schválení valné hromadě na zasedání prezidia CTI ČR dne Usnesení:schválení vedoucích sekcí, sekce komínové systémy, vedoucí sekce publikační CTI ČR 13. zasedání Valné hromady CTI ČR schvaluje vedoucího sekce komínové systémy CTI ČR Pavla Marečka a vedoucího sekce publikační Ing. Jakuba Vrány, CSc., podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5.

5 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo 8) Úprava struktury sekcí CTI ČR, schválení vedoucích sekcí CTI ČR Návrh: struktury sekcí dle projednání na zasedání prezidia CTI ČR dne sekce montážních firem (ponechává se) sekce energetika (ponechává se) sekce publikační (ponechává se) tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje (spojením dvou sekcí návrh na nový název sekce obnovitelných zdrojů tepla) sekce komínové systémy sekce podporovaných produktů Návrh: schválení vedoucích sekcí CTI ČR, projednáno na zasedání prezidia CTI ČR dne Josef Vrba, vedoucí sekce Řemeslníků a montážních firem Ing. Václav Hrabák, vedoucí sekce Energetika Ing. Josef Slováček., vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla Pavel Mareček., vedoucí sekce Komínové systémy Jiří Tesák, vedoucí sekce Podporovaných produktů Ing. Jakub Vrána CSc., vedoucí sekce Publikační Usnesení:schválení struktury sekcí a vedoucích sekcí CTI ČR 13. zasedání valné hromady CTI ČR schvaluje úpravu struktury sekcí a vedoucí sekcí CTI ČR: Josef Vrba., vedoucí sekce Řemeslníků a montážních firem člen prezidia CTI ČR Ing. Václav Hrabák., vedoucí sekce Energetika člen prezidia CTI ČR Ing. Josef Slováček., vedoucí sekce Obnovitelných zdrojů tepla člen prezidia CTI ČR Pavel Mareček., vedoucí sekce Komínové systémy zúčastní se jednání prezidia jako host Jiří Tesák, vedoucí sekce Podporovaných produktů člen prezidia CTI ČR Ing. Jakub Vrána CSc., vedoucí sekce Publikační zúčastní se jednání prezidia jako host podle platných stanov VSC/ /92-R ze dne , X.Valná hromada, bod5. 9) Stanovení roční výše členského příspěvku a členského vkladu Stávající roční příspěvek a členský vklad odsouhlasený ve stanovách Členský vklad pro jednotlivce 500,- Kč, pro právnické osoby (firmy) 1500,- Kč, podniky se zahraniční spoluúčastí 2500,- Kč, zahraniční instituce 5000,- Kč Roční členský příspěvek pro jednotlivce 1500,- Kč pro právnické osoby (firmy) 5000,- Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., Jílová 38, Brno-Štýřice, Tel./fax: , IČ: DIC: CZ

6 podnik se zahraniční spoluúčastí 5000,- Kč zahraniční instituce 10000,- Kč Školy a vzdělávací organizace členský vklad 0., a roční členský příspěvek 1000,- Kč VH vzala na vědomí stávající výši členských příspěvků a členského vkladu. VH ukládá prezidiu CTI ČR zpracovat a předložit na nejbližší zasedání prezidia CTI ČR výše členského příspěvku s platností od ) Zhodnocení činnosti - souhrnná zpráva prezidenta cechu Bohuslava Hamroziho Zpráva je samostatnou přílohou č. 3 zápisu. Valná hromada vzala Zhodnocení činnosti souhrnnou zprávu prezidenta cechu Bohuslava Hamroziho na vědomí. 11) Zpráva 1.viceprezidenta pro školství a vzdělávání Ing. Andrzeje Bartoś Ing. Andrzej Bartoś, 1.viceprezident CTI ČR informoval VH o činnosti za rok v oblasti školství a vzdělávání, a to pořádaní kurzů a školení AMOS, odborné soutěže Učeň instalatér 2014 o průběhu a vyhodnocení krajských kol a celostátního finále. Zpráva je samostatnou přílohou č. 4. Dále hovořil o jednání u Národního kulatého stolu dne na MŠMT, na které byl nominován jako zástupce a 1.viceprezident pro školství a vzdělávání CTI ČR, kde se jednalo o problematice odborného školství, predikace požadavků trhu práce, zavedení Mistrovských zkoušek, o Mistrovské zkoušce v Německu představení modelu, Konceptu mistrovské zkoušky u nás. Valná hromada vzala Zprávu 1. viceprezidenta pro školství a vzdělávání Ing. Andrzeje Bartoś na vědomí. 11) Doplněno o prezentaci vedoucího sekce obnovitelných zdrojů tepla pana Ing. Josefa Slováčka. Prezentace je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 12) Dozorčí rada CTI ČR revizní zpráva Za DR provedl revizi hospodaření za rok 2013 její člen Ing. Jaroslav Marousek. Účetnictví CTI ČR je zpracováno účetním Ivo Toušem. Byla provedena kontrola vedení účetnictví z předložených podkladů CTI ČR. Členové komise Ing. Jaroslava Štefková, Radomír Myslivec byli s touto zprávou seznámeni a dostali ji k odsouhlasení. Revizní komise provedla revizi hospodaření za rok Ve vedení účetnictví CTI ČR nebyly shledány žádné závady. Účetní rok 2013 byl k termínu odeslání podkladů ukončen. Revizní komise konstatuje, že z pohledu hospodaření pokračoval trend minulých třech období. Revizí předložených dokumentů o hospodaření CTI ČR za rok 2013 nebyly zjištěny žádné nedostatky v evidenci a účtování nákladů. Revizní komise nemá připomínky k vedení účetnictví a hospodaření za uplynulé období a doporučuje VH schválení účetní uzávěrky za rok Zároveň Revizní komise konstatuje, že veškerá činnost prezidia a kanceláře byla plně v souladu s usnesení jak poslední valné hromady, tak jednotlivých usnesení jednání prezidia CTI ČR. Přehled Aktiv a pasiv za rok 2013 příloha č. 6 Zprávu Dozorčí rady (DR) přednesla Ing. Jarmila Štefková Valná hromada vzala revizní zprávu Dozorčí rady CTI ČR na vědomí.

7 Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo 13) Předání ocenění Dílo roku 2014 Udělení titulu Dílo roku je určena pro realizovaná díla v řemeslném oboru, která obecně přispívají k zvýšení kreditu řemeslné dovednosti, snížení nákladů, efektivitě díla a energetické náročnosti, zvýšení komfortu bydlení a ostatních potřeb ve službách a průmyslu. Ocenění Dílo roku 2014 bylo uděleno společnosti GRUNDFOS s.r.o. se sídlem Čajkovského 1209/21, Olomouc za projekt: Výstavba nového výrobního závodu FEI Czech Republic Světový lídr v oblasti špičkových vědeckých přístrojů, americký koncern FEI, se stěhuje do CTParku Brno na více než 40 tisících metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Koncern FEI je výrobcem elektronových a iontově optických mikroskopů využívaných v průmyslovém a vědeckém výzkumu materiálů, biotechnologiích, vývoji polovodičů, výzkumu přírodních zdrojů a v dalších oborech. Během své šedesátileté historie společnost FEI stanovila standardy v oboru transmisních elektronových mikroskopů (TEM), rastrovacích elektronových mikroskopů (SEM) a produktů DualBeam. Na tvorbě zázemí pro koncern FEI v Brněnském CTParku se dodávkou technologií podílela i společnost Grundfos. Vzhledem k vysokým nárokům výroby na čistotu provozu, šíření hluku, vibrací a míru emisí elektromagnetického záření se jednalo o komplexní technologický návrh čerpací techniky. Grundfos dodal celkem 20 čerpadel řady TPE, 27 kusů čerpadel Magna, 16 čerpadel Magna3, 8 čerpadel CRIE, 6 kusů CRNE, 2 Alpha2, 1 kus TP a 6 kusů čerpadel NBE v celkovém objemu 282 tisíc EUR. Cenu převzal Jiří Tesák, obchodní ředitel společnosti GRUNDFOS s.r.o. od prezidenta Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Bohuslava Hamroziho. 14) Diskuze Do diskuze se přihlásili a byly otevřeny dotazy: Jan Kazda - vznesl dotaz na úpravu stanov dle NOZ, - navrhl podpořit naše instalatéry, naše členy CTI ČR při udělení,,dílo KOKU, - vyzvat nečinné členy prezidia k rezignaci a kooptovat nové. Ing. Andrzej Bartoś požádal pana Jarmila Lukeše, předsedy Krajské pobočky Ústecký kraj o podání zprávy ve věci činnosti krajského centra. Jarmil Lukeš hovořil o možnosti předání, ukončení funkce předsedy KP CTI ČR pro Ústecký kraj, zrušení pobočky lze provést na základě provedení změny ve stanovách CTI ČR, dle jeho informací z příslušného finančního úřadu. Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., Jílová 38, Brno-Štýřice, Tel./fax: , IČ: DIC: CZ

8 Miroslav Vybíral navrhl, aby CTI ČR získalo větší základnu z řad topenářů a instalatérů, rozšířilo základnu CTI ČR, a to nejen formou pořádaní seminářů, ale aby zaujalo tím proč vstoupit do CTI ČR Radomír Myslivec hovořil ve věci cenové nabídky produktů online, nedobrých praktik na e-schop v oblasti TZ a TZB. 15) Usnesení návrh a schválení Návrhy usnesení 13. Valné hromady konané dne přednesl za mandátovou komisi pan Jan Hladík. Valná hromada CTI ČR přijala předložené návrhy usnesení. Tyto usnesení jsou platná dnem a jsou Přílohou č. 4 tohoto zápisu. 16) Závěr Josef Morys poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě, kladně zhodnotil činnost prezidia za uplynulé období a nově zvoleným členům prezidia popřál úspěšnou a tvořivou činnost do dalších let. Nedílnou součásti tohoto zápisu jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Prezenční listina Příloha č. 2 Usnesení VH CTI ČR Příloha č. 3 Zhodnocení činnosti cechu-souhrnná zpráva prezidenta cechu B. Hamroziho Příloha č. 4. Zpráva 1.viceprezidenta pro školství a vzdělávání Ing. Andrzeje Bartośe Příloha č. 5 Zpráva Ing. Josefa Slováčka, vedoucího sekce obnovitelných zdrojů tepla Příloha č. 6 Přehled Aktiv a pasiv za rok 2013 Ověřovatel zápisu: Hana Londinová Souhlasí: Bohuslav Hamrozi Prezident CTI ČR Zapsala: Zdena Habrtová

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 10 ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 12 ÚDAJE O majetku a CENNÝCH PAPÍRECH

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více