Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica"

Transkript

1 Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

2 Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny červeně 2

3 Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Einleitende Worte Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Úvodní slovo LAbg. Ing. Johann Hofbauer Obmann ERSN předseda ERSN Bgm. Maximilian Igelsböck Obmann Projektverein Waldviertel předseda Projektového spolku Waldviertel KR. Ing. František Štangl Obmann ERSN předseda ERSN Die EUREGIO Silva Nortica bildet eine wichtige Plattform in der Grenzregion des Waldviertels und Südböhmens. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Waldviertel und Südböhmen wurde das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN entwickelt. In der Zeit des getrennten Europas fand in beiden Regionen eine geringe wirtschaftliche Entwicklung statt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges rückten diese Regionen in ein neues Licht und es wurde die Zusammenarbeit in der Wirtschaft forciert. Das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN hat sich zum Ziel gesetzt, diese Entwicklung auch über die Grenze fortzuführen. Unser Anliegen ist es, neue Betriebsansiedelungen in der Region zu fördern und die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Staaten zu verstärken. In der vorliegenden Broschüre werden Informationen über die Kreise und Bezirke sowie statistische Daten der Regionen präsentiert und eine Auswahl von interessanten, innovativen oder bedeutenden Produktionsbetrieben der Region aufgelistet. Auch andere Gebiete, die mit der Wirtschaft eng zusammenhängen, wie z.b. der Arbeitsmarkt oder die Bildungsstruktur werden dargestellt. Das Waldviertel und Südböhmen haben großes wirtschaftliches Potential, welches in der Zukunft besser genutzt werden soll. Durch die verbesserten Kenntnisse über die Nachbarregion wird den Wirtschaftsbetrieben die Zusammenarbeit wesentlich erleichtert. Der Projektverein Waldviertel und die Südböhmische EUREGIO Silva Nortica stehen über das Projekt Wirtschaftsplattform ERSN den UnternehmerInnen im Waldviertel und in Südböhmen mit ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten zur Verfügung. Euroregion Silva Nortica vytváří důležitou platformu spolupráce v příhraniční oblasti Waldviertel a jižní Čechy. K posílení spolupráce a hospodářského rozvoje Waldviertelu a Jihočeského kraje byl vytvořen projekt Hospodářská platforma ERSN. Hospodářský rozvoj v dobách rozdělené Evropy byl v těchto oblastech spíše slabý. Po pádu železné opony se náš region posunul do nového světla a také došlo k zahájení spolupráce na hospodářské úrovni. Hospodářská platforma ERSN si dala za cíl posílení tohoto vývoje rovněž na přeshraniční úrovni. Naší snahou je podpora umístění nových podniků v naší oblasti, stejně jako umožnění hospodářské spolupráce obou států. Tato brožura představuje uživatelům statistické údaje z regionu, dodává jim informace o hospodářské situaci. Jsou zde vyjmenovány i některé ze zajímavých, inovativních anebo významných výrobních firem na území ERSN a prezentovány také další oblasti úzce související s hospodářstvím, jako je pracovní trh nebo struktura školství. Je velmi patrné, že Waldviertel stejně jako jižní Čechy disponují značným hospodářským potenciálem, který by měl být i nadále využíván. Díky lepším vědomostem o sousedním regionu je další spolupráce možná a podstatně snazší. Projektový spolek Waldviertel a Jihočeská Silva Nortica nabízí podnikatelům ve Waldviertelu a v jižních Čechách svoji podporu v rozvoji jejich přeshraničních činností. 3

4 Inhalt Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica (ERSN) Was ist ERSN Beschreibung, Ziele, Aufgaben...Seite 5 und 6 Struktur Aufbau, Mitglieder, Projektverein Struktur...Seite 7 Projektbeschreibung Wirtschaftsplattform...Seite 8 Raum ERSN Waldviertel und Südböhmen...Seite 9 Die einzelnen Bezirke im Waldviertel...Seite 10 bis 14 Die einzelnen Bezirke in Südböhmen...Seite 15 bis 19 Tabellen, Grafiken, statistische Daten...Seite 20 bis 34 Obsah Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica (ERSN) Co je ERSN popis, cíle, úkoly...strana 5 a 6 Struktura členské obce, stuktura Projektverein...strana 7 Popis projektu Hospodářská platforma...strana 8 Prostor ERSN Waldviertel a jižní Čechy...strana 9 Jednotlivé okresy ve Waldviertelu...strana 10 až 14 Jednotlivé okresy jižních Čech...strana 15 až 19 Tabulky, grafy, statistické údaje...strana 20 až 34 4

5 Was ist EUREGIO Silva Nortica (ERSN)? Die EUREGIO ist ein strategisches Forum in dem gemeinsamen dynamischen Wirtschafts- und Lebensraum auf der Achse Praha České Budějovice Waldviertel Wien. Die Kernregionen sind das Waldviertel und Südböhmen. Der Name Silva Nortica ist eine historische Bezeichnung der Region an der österreichisch-tschechischen Grenze und bedeutet Nordwald. Gegründet wurde die EUREGIO Silva Nortica am im Wirtschaftspark Gmünd/ České Velenice durch den Verein Jihočeská Silva Nortica und Europa Plattform PRO Waldviertel. Die Gründung war die logische Folge der Bemühungen zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beider Regionen, die sehr stark von der EU-Erweiterung betroffen waren. Die ERSN schließt die Lücke zwischen der EUREGIO Böhmischer Wald-Böhmerwald-Šumava (gegründet 1994) und EUREGIO Weinviertel-Südmähren-Westslowakei (1997). Diese beiden Euregios sind wichtige Partner der ERSN in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Österreich Tschechien. Ziele: Als Grundlage zur Festlegung der Ziele der ERSN wurden inhaltlich übereinstimmende Teile des Landesentwicklungskonzeptes Waldviertel und des Entwicklungsprogrammes Südböhmen herangezogen. Weitere wichtige Grundlage ist das Programm Europäische Territoriale Zusammenarbeit CZ-A Ziel 3. Die Ziele der ERSN lauten: Aufbau einer funktionierenden grenzüberschreitenden Region funktionierende Zusammenarbeit der Managements der Regionen Waldviertel und Südböhmen Optimale Nutzung der Europäischen Förderprogramme Umsetzung der Projekte in den einzelnen Tätigkeitsbereichen Anregungen und Motivation für die Zusammenarbeit Aufbau eines EUREGIO Netzwerkes Co je EUREGIO Silva Nortica (ERSN)? EUREGIO je strategické fórum ve společném dynamickém hospodářském a životním prostoru na ose Praha České Budějovice Waldviertel Wien. Jádrem této oblasti jsou Waldviertel a jižní Čechy. Jméno Silva Nortica je historickým označením této oblasti na rakousko-české hranici a znamená severní les. EUREGIO Silva Nortica bylo založeno dne v Hospodářském parku Gmünd/ České Velenice. Zakládajícími členy jsou spolek Jihočeská Silva Nortica a EU Platforma PRO Waldviertel. Založení bylo logickým pokračováním snah o prohloubení přeshraniční spolupráce a propojení obou regionů silně zasažených rozšířením EU. ERSN uzavírá mezeru mezi EUREGIO Böhmischer Wald-Böhmerwald-Šumava (založeno 1994) a EUREGIO Weinviertel-jižní Morava-západní Slovensko (1997). Tato Euregia jsou také důležitými partnery ERSN v přeshraniční spolupráci Rakousko Česká republika. Cíle: Základem pro stanovení cílů ERSN se staly obsahově odpovídající části dokumentů Zemský rozvojový koncept Waldviertel a Program rozvoje Jihočeského kraje. Dalším důležitým podkladem je Program Evropské teritoriální spolupráce CZ-A cíl 3. Cíle ERSN jsou: Vytvoření fungujícího přeshraničního regionu Funkční spolupráce managementů Waldviertelu a Jižních Čech Optimální využití evropských programů na podporu spolupráce Realizace projektů v jednotlivých oblastech působnosti Podněty a motivace pro spolupráci Vybudování sítě EUREGIO 5

6 Die ERSN engagiert sich in folgenden Bereichen Planung und Infrastruktur Überregionale Planung Regionale Erreichbarkeit Regionale Entwicklung Städte und Gemeinden Wirtschaftsstandort und Beschäftigung Beschäftigung und Bildung Standortentwicklung Wirtschaftsbetriebe Landwirtschaft Leben in der Region Schule Sport und Freizeit Sprache Kultur Gesundheitswesen ERSN se angažuje v následujících oblastech Plánování a infrastruktura Meziregionální plánování Regionální dosažitelnost Regionální rozvoj Města a obce Hospodářská centra a zaměstnanost Zaměstnanost a vzdělání Místní rozvoj Podnikatelé Zemědělství Život v regionu Školství Sport a volný čas Jazyky Kultura Zdravotnicví 6

7 Struktur Struktura Generalversammlung generální shromáždění Ausschuss výbor Sekretariat A sekretariát A Sekretariat CZ sekretariát CZ Arbeitsgruppe pracovní skupina Arbeitsgruppe pracovní skupina Arbeitsgruppe pracovní skupina Generalversammlung: erfüllt strategische Aufgaben, wird 1x im Jahr einberufen, die Teilnehmer sind 26 Stimmberechtigte Vertreter pro Staat Ausschuss: erfüllt strategische und operative Aufgaben, kommt mindestens 3x im Jahr zusammen, die Teilnehmer sind die Vorsitzenden, ihre Stellvertreter, Geschäftsführer und Sekretariatsleiter. Sekretariate: sichern den Geschäftsablauf der ERSN. Zur Umsetzung können Projekte selbst eingereicht werden. Für die Arbeit an den laufenden Projekten werden Arbeitsgruppen gebildet. EU Plattform PRO Waldviertel ERSN wird gebildet von der Südböhmischen EUREGIO Silva Nortica (Obmann Ing. František Štangl) und der EU Plattform Pro Waldviertel (Obmann LAbg. Johann Hofbauer). Der Projektverein Waldviertel ist der operativer Projektträger für Waldviertel relevante Projekte. (Vorsitzender Bgm. Maximilian Igelsböck). Mitglieder ERSN: Waldviertel Gemeinden der Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/ Thaya und Zwettl Südböhmen Gemeinden der Bezirke České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek und Tábor Generální shromáždění: plní strategické úkoly, schází se jedenkrát ročně, účastní se ho 26 zástupců s hlasovacím právem za stát. Výbor: plní strategické a operativní úkoly, schází se minimálně třikrát ročně a účastní se ho předsedové, jejich zástupci, jednatelé a vedoucí sekretariátů. Sekretariáty: jsou pověřeny zajištěním chodu ERSN. Je možno předkládat vlastní projekty k realizaci. Pro práci na realizovaných projektech jsou vytvořeny pracovní skupiny. EU Plattform PRO Waldviertel ERSN je tvořena Jihočeskou EUREGIO Silva Nortica (předseda Ing. František Štangl) a EU Plattform Waldviertel (předseda poslanec Ing. Johann Hofbauer). Projektový spolek Waldviertel je operativním nositelem projektů pro projekty realizované ve Waldviertelu. (předseda starosta Maximilian Igelsböck). Členové ERSN: Waldviertel: obce okresů Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya a Zwettl Jižní Čechy: obce okresů České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor 7

8 Projektbeschreibung Wirtschaftsplattform Projektdauer: Mai 2008 Juni 2011 Leadpartner: Jihočeská Silva Nortica Partner: Projektverein Waldviertel Verein Rose Stadt České Velenice Stadt Nová Bystřice Kulturzentrum der Stadt Slavonice Ziele: Bildung einer grenzüberschreitenden Wirtschaftsplattform im Rahmen der ERSN Unterstützung der Bildung Schwerpunkt Lehrlingsausbildung und Ausbildung für Technische Berufe Entwicklung des privatwirtschaftlichen Potenzials Informationsaustausch, Fachkonferenzen, Arbeitsmarkt Projektergebnisse: Fachkonferenzen für breite Zielgruppen Statistische Erhebungen Wirtschaftsdaten aus der Region, erstellen von Karten und Informationsmaterialien Workshops und Exkursionen Popis projektu Hospodářská platforma Doba trvání projektu: květen 2008 červen 2011 Leadpartner: Jihočeská Silva Nortica Partneři: Projektverein Waldviertel Sdružení Růže Město České Velenice Město Nová Bystřice Městské kulturní centrum Slavonice Cíle: Vytvoření přeshraniční hospodářské platformy v rámci ERSN Podpora vzdělávání těžiště učňovské školství a technická povolání Rozvoj existujícího podnikatelského potenciálu, výměna informací, odborné konference, pracovní trh Výstupy projektu: Odborné konference pro široké cílové skupiny Statistická šetření hospodářské údaje z regionu, vytvoření map a informačních materiálů Workshopy a exkurze 8

9 Waldviertel Das geografische Waldviertel wird durch die Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Krems Land, Waidhofen/Thaya, Zwettl und den nördlichen Teil des Bezirkes Melk gebildet und umfasst 112 Gemeinden. In dieser Broschüre haben wir uns aufgrund der Verfügbarkeit der statistischen Daten und der Hauptregiondefinition auf die Bezirke Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya und Zwettl konzentriert. Die Bezirke Krems Stadt und Krems Land wurden unter eine Einheit mit der Bezeichnung Krems eingebunden, soweit nicht anders angeführt. Die Region ist landwirtschaftlich geprägt. Industrielle Betriebe findet man vorwiegend in den Bezirken Gmünd und Waidhofen. Der Großteil der Waldviertler Wirtschaft ist durch Klein- und Mittelbetriebe charakterisiert. Aufgrund der peripheren Lage und des unzureichenden Arbeitsangebots kommt es in der Region zur Abwanderung der jüngeren Bevölkerung. Am stärksten sind die Bezirke Gmünd ( Personen) und Zwettl (-1.350) betroffen (laut Volkszählung 2001). Die Region setzt zunehmend auf sanften Tourismus, mit besonderer Betonung des Gesundheitstourismus. Hier sind in den letzten Jahren einige Vorzeigebetriebe entstanden. Seit einigen Jahren entwickeln sich erfolgreich Initiativen und Unternehmen mit dem Schwerpunkt im Bereich Erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Waldviertel Z geografického hlediska je Waldviertel tvořen okresy Gmünd, Horn, Krems, Krems-venkov, Waidhofen/ Thaya, Zwettl a severní částí okresu Melk. Celkem se jedná o 112 obcí. V této brožuře jsme se z důvodů zjednodušení statistických šetření a dostupnosti dat a definice hlavních regionů omezili na okresy Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen/Thaya a Zwettl. Okresy Krems-město a Krems-venkov byly, pokud není jinak uvedeno, spojeny pod jeden celek s označením Krems. Charakter regionu je převážně utvářen zemědělstvím. Průmyslové podniky lze najít hlavně v okresech Gmünd a Waidhofen. Podstatná část hospodářství Waldviertelu je charakterizována malými a středními podniky. Z důvodu hraniční polohy a nedostatku pracovních příležitostí dochází k odstěhování převážně mladého obyvatelstva. Nejvíce jsou odstěhováním postiženy okresy Gmünd ( osob) a Zwettl (-1.350) (stav ke sčítání obyvatelstva 2001). V oblasti je kladen vzrůstající důraz na šetrnou turistku s posílením aspektu zdravotní turistiky. Zde došlo v poslední době ke vzniku několika příkladných podniků. Za poslední roky se zde úspěšně rozvíjí také podniky a iniciativy s těžištěm podnikání v oblasti obnovitelné energie a účinného využívání energie. 9

10 Bezirk Gmünd Größe: ,50 ha Einwohnerzahl: Der Bezirk Gmünd hat die längste Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Gmünd hat Einwohner und liegt direkt an der Grenze. Gmünd und sein direkter Nachbar aus Tschechien, die Stadt České Velenice, wurden durch den Eisernen Vorhang lange Zeit getrennt. Heute nutzen beide Städte die Grenznähe um den wirtschaftlichen Aufschwung zu stärken, zum Beispiel durch die Gründung des Access Wirtschaftsparks. Hier können sich Firmen aus beiden Ländern ansiedeln. Einige wichtige Firmen haben bereits Werke in Tschechien, wie zum Beispiel der Fertigteilhausproduzent ELK oder die Firma Eaton (elektronische Bauteile), beide aus Schrems. Ein weiterer Leitbetrieb ist das Bauunternehmen Leyrer-Graf, das Filialen in ganz Österreich hat. Im Bezirk war die Textilindustrie sehr verbreitet und bis heute sind hier erfolgreiche Betriebe angesiedelt, wie die Firma Backhausen aus Hoheneich, die unter anderem Luxusliner ausstattet, Framsohn Frottier aus Heidenreichstein oder Baumann-Dekor aus Gmünd. Stellvertretend für die Holzverarbeitung kann man den Traditionsbetrieb Rudda aus Heidenreichstein nennen. Im Bereich der Lebensmittelindustrie ist die Firma Agrana aus Gmünd zu erwähnen (Kartoffelstärke). Die Initiative Sonnenplatz in Großschönau bietet die Möglichkeit Passivhäuser für ein Wochenende zum Probewohnen zu mieten. Aufgrund der geologischen Vorkommen von Granit entstanden Steinbrüche, die von der Firma Poschacher betrieben werden. In der Granitstadt Schrems haben auch weitere Firmen wie die Waldviertler Schuhwerkstatt, deren Schuhe handgefertigt und in ganz Österreich vertrieben werden, die Brauerei Schrems mit Bio- und Roggen-Bier ihren Standort. Ein wichtiger Betrieb im Gesundheitswesen ist das Moorheilbad Harbach. Für die Berufsausbildung befindet sich die Landesberufsschule für Steinmetze, Schuhmacher und Kaufleute in Schrems. In Gmünd haben neben Gymnasium und der Handelsakademie, die Schule für medizinisch-technischen Fachdienst und der Fachhochschul-Studienlehrgang Unternehmensführung und E-Business Management berufsbildend ihren Standort. Okres Gmünd Rozloha: ,50 ha Počet obyvatel: Okres Gmünd je okres s nejdelší hranicí s Českou republikou. Okresní město Gmünd má obyvatel a leží přímo na hranici k Česku. Gmünd a jeho přímý soused v České republice město České Velenice byly dlouhou dobu odděleny železnou oponou. V dnešní době využívají obě města blízkost hranice k posilování hospodářského rozvoje, např. založením hospodářského parku Access, kde se mohou usadit firmy z obou zemí. V okrese mají sídlo důležité firmy, které mají i pobočky v Česku, jako např. výrobce domů z hotových dílců ELK nebo firma Eaton (elektronické stavební prvky), obě se nacházejí ve Schremsu. V Gmündu má hlavní sídlo stavební firma Leyrer- Graf, která má pobočky po celém Rakousku. V okrese byl velmi rozšířený textilní průmysl. V dnešní době zde působí úspěšné firmy jako Backhausen v Hoheneichu, která mimo jiné vybavuje i luxusní lodě, Amstetter z Heidenreichsteinu nebo Baumanndekor z Gmündu. Zástupcem podniků z dřevařského průmyslu je tradiční firma Rudda z Heidenreichsteinu. Také potravinářský průmysl je zde zastoupen: firma Agrana z Gmündu (škrob). Firma Sonnenplatz z Groß Schönau nabízí možnost pronájmu pasivního domu na bydlení na zkoušku (na jeden víkend). Za účelem těžby žuly zde vznikly kamenolomy, provozované firmou Poschacher. Ve městě Schrems mají mimo jiné sídlo i další firmy: Waldviertel Schuhwerkstatt obuvnická dílna, jejíž obuv je dodávána do celého Rakouska a pivovar Schrems, který vyrábí bio pivo a pivo z žita. Důležitým podnikem v oblasti zdravotnictví jsou rašelinné lázně Harbach. Ve městě se nachází i učňovská škola mimo jiné pro kameníky, obuvníky, kancelářské síly a obchodní personál. Další školy se nacházejí v Gmündu, vedle gymnázia a obchodní akademie i škola pro lékařsko-technický personál a studijní kurz vysoké odborné školy Vedení podniku a E-Businnes Management. 10

11 Bezirk Horn Fläche: ha Einwohner: Horn ist der Bezirk mit der kürzesten Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Horn hat Einwohner. In Eggenburg, der Stadt mit einer fast durchgehend erhaltenen Stadtmauer und der zweitgrößten Stadt im Bezirk, sind einige bedeutende Betriebe wie die Firma Egston (Elektrotechnik Transformatoren, Stromwandler) mit Filialen in Tschechien und China, die Firma Kaba (Schlüsselsysteme) oder der Poolbauer Leidenfrost, der unter anderm nach Schweden exportiert, zu finden. Zu den weiteren Hightechbetrieben zählen die Firma Häusermann in Zitternberg, die Leiterplatten und Folientastaturen herstellt und die Firma Riegl aus Horn, die Lasermessgeräte produziert. In Burgschleinitz ist die Firma Tankbau Böck angesiedelt, die Edelstahltanks für Wein und Lebensmittelerzeugung produziert. In Gars am Kamp befindet sich das Dungl Medical Vital Resort (Gesundheit und Vitalität). In Horn-Frauenhofen hat sich in den letzten Jahren das größte Einkaufszentrum im Waldviertel entwickelt. In der Bezirksstadt Horn ist neben dem Gymnasium und der Handelsakademie auch die HBL für wirtschaftliche Berufe angesiedelt. Eine Berufsschule für Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebau befindet sich in Eggenburg. In Geras hat die Landesberufsschule für Gastgewerbe und Floristen ihren Sitz. Okres Horn Rozloha: ha Počet obyvatel: Horn je okres s nejkratší hranicí s Českou republikou. Okresní město Horn má obyvatel. V Eggenburgu, městě s téměř dokonale dochovanými městskými hradbami a druhém největším městě v okrese, se nacházejí různé významné podniky jako např. firma Egston (elektrotechnika transformátory, měniče proudu) s pobočkami v České republice a Číně, firma Kaba (klíčové systémy) nebo výrobce bazénů Leidenfrost, který dodává výrobky např. do Švédska. K dalším hightech-firmám patří firma Häusermann v Zitternbergu, která vyrábí plošné spoje a fóliové klávesnice, nebo firma Riegl z Hornu vyrábějící laserové měřicí přístroje. V obci Burgschleinitz má sídlo firma Tankbau Böck, která se zabývá produkcí nádrží z ušlechtilé oceli pro vinařskou a potravinářskou výrobu. V okrese, v obci Gars am Kamp, se nachází hlavní sídlo centra pro zdraví a vitalitu Dungl Medical Vital Resort. Za poslední léta se v Hornu Frauenhofenu vyvinulo největší nákupní středisko ve Waldviertelu. V okresním městě Horn se vedle gymnázia a obchodní akademie nachází i další škola: Vyšší učiliště pro hospodářská povolání. V Eggenburgu má sídlo Učňovská odborná škola pro automechaniky a karosáře a v Gerasu je Zemská odborná učňovská škola pro pohostinství a floristy. 11

12 Bezirk Krems/Donau Fläche: ,20 ha Einwohner: In der Kurzbeschreibung wurden die politischen Bezirke Krems-Land und Krems-Stadt zusammengefasst. Die Bezirkshauptstadt Krems ist mit Einwohnern die größte Stadt im Waldviertel. Durch das günstige Klima unterscheidet sich dieser Bezirk von den restlichen Waldviertel-Bezirken, es wird hier Wein angebaut 8,25 % der Gesamtfläche fallen auf Weingärten. Auch wirtschaftlich hebt sich die Stadt Krems von den anderen Regionen ab. In Krems und Umgebung sind zahlreiche größere Betriebe angesiedelt. Um nur einige zu erwähnen, handelt es sich um Firmen der Chemieindustrie, wie Logistikcentrum Pipelife Österreich (Kunststoffrohrsysteme), Kremschemie, die Komponenten für Kosmetik-, Pharmaprodukte oder Farben und Lacke produziert oder Standorte der internationalen Konzerne Dynea und Kemira. Weiters sind es Unternehmen aus der Metallverarbeitung mit Sitz in Krems wie Penn (Fertigteile aus Stahl für Bau- und KFZ-Industrie) mit einem Standort in Jihlava (CZ), SLA (Luft- und Klimaanlagen) aus Mautern oder Werkzeugbau Zauner aus Stein. Auch große Konzerne wie Voestalpine haben einen Standort in Krems und zählen so zu den bedeutendsten Arbeitgebern in der Region. Für die Textilindustrie ist die Firma Eybl Textil (innovative und hochtechnische Textilien für Autoinnenraum) zu nennen. Weitere Betriebe sind in Langenlois zu finden: z.b. die Firma Klinger, die Flaschenwaschsysteme produziert oder Glas- und Metallbau Renner. In Etsdorf/ Kamp befindet sich der innovative Polstermöbelerzeuger Wittmann, dessen Produkte in der ganzen Welt zu erwerben sind. Langenlois ist für das Wein & Spa Resort Loisium bekannt. Nördlich von Krems, in Gneixendorf, ist ein Sportflugplatz situiert. In der Stadt Krems befindet sich die Donau Universität, die postgraduale Studien anbietet. Weitere Bildungsanstalten mit Hochschulniveau sind die Fachhochschule Krems (Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Medizinische & Pharmazeutische Biotechnologie), die Kirchliche Pädagogische Hochschule und EALIZ Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft. Im Sekundarbereich gibt es 5 Gymnasien, eine Handelsakademie sowie die HBLA für Mode und Bekleidungstechnik, die Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege, die HBLA für Tourismus, die Landwirtschaftliche Fachschule für Wein und Obstbau, die HTL für Tief- und Hochbau und die HBLA für Wirtschaftliche Berufe. In Langenlois befindet sich die Landesberufschule für Maurer, Dachdecker und Bautechnische Zeichner sowie die Landwirtschaftliche Fachschule. 12

13 Okres Krems/Donau Rozloha: ,20 ha Počet obyvatel: V tomto přehledu okresů byly spojeny správní okresy Krems a Krems-okolí. Okresní město Krems je s obyvateli největším městem ve Waldviertelu. Okres se svým mírným podnebím odlišuje od ostatních waldviertelských okresů. Díky tomu je zde možné pěstování vína 8,25 % celkové rozlohy okresu připadá na vinice. Také v hospodářství se město Krems odlišuje od ostatních oblastí. V Kremsu a okolí je situováno množství větších podniků. Jako příklad můžeme uvést firmu z chemického průmyslu jako Kremschemie, která vyrábí složky pro kosmetické a farmaceutické výrobky a pro barvy a laky, logistické centrum Pipelife Österreich (plastové potrubí) a dále pobočky mezinárodních koncernů Dynea a Kemira. Dále se jedná o podniky kovozpracovatelského průmyslu jako firma Hohenegger (kartáče pro tkalcovské stroje), Penn (kovové díly pro stavebnictví a automobilový průmysl) s pobočkou v Jihlavě, firma SLA z Mautern, vyrábějící větrací a klimatizační zařízení, nebo firma Zauner z obce Stein (nářadí). Také velké koncerny, jako je Voestalpin, mají sídlo v Kremsu a jsou jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v oblasti. Z textilního průmyslu je třeba zmínit firmu Eybl Textil (Krems), která vyrábí inovativní textilie pro vnitřní vybavení motorových vozidel (má pobočku i v Gmündu). Další podniky se nacházejí např. v obci Langenlois. Jedná se o firmu Klinger, vyrábějící mycí linky na láhve, nebo firmu Renner, zabývající se výrobou konstrukcí z kovu a skla. V obci Etsdorf/Kamp působí firma Wittmann, která vyrábí inovativní sedací nábytek a své výrobky vyváží do celého světa. Langenlois je známé také svým Wein & Spa Resort Loisium (hotel a svět vína ). Severně od Kremsu v obci Gneixendorf je situováno sportovní letiště. V Kremsu se také nachází Dunajská univerzita, která nabízí i postgraduální studium. Jsou zde zastoupeny i další vysoké školy jako Vysoká odborná škola Krems (ekonomické a zdravotnické vědy, lékařské a farmaceutické biotechnologie), církevní Vysoká škola pedagogická a EALIZ evropská akademie pro výzkum života, integraci a občanskou společnost. Vedle těchto škol se v Kremsu nachází i střední školy: 5 gymnázií, obchodní akademie, Vyšší odborná škola módy a oděvní technologie, Škola pro zdravotní péči a péči o nemocné, Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Zemědělská odborná škola vinařská a ovocnářská, Vyšší technická škola stavební a Vyšší odborné učiliště pro hospodářská povolání. V obci Langenlois je situována Zemědělská odborná škola a Učiliště pro zedníky, pokrývače a technické kresliče. 13

14 Bezirk Waidhofen/ Thaya Fläche: ha Einwohnerzahl: Der Bezirk Waidhofen/ Thaya ist der kleinste Bezirk des Waldviertels. Die Bezirkshauptstadt ist Waidhofen an der Thaya mit Einwohnern. Über 64% der Gesamtfläche fallen auf landwirtschaftliche Betriebe. Im Bezirk sind bedeutende Industriebetriebe, die international erfolgreich sind, angesiedelt. Zu diesen Betrieben gehören die Firmen Testfuchs, die Hightech Firma (Prüfstände für Luft- und Raumfahrt) aus Groß Siegharts mit Standorten in Deutschland, Italien und Großbritannien, die Firma Pollmann (Autozulieferer) aus Karlstein (Standort in Tschechien, USA und China), Injectoplast (Kunststoffabgüsse) und KTW (Kunststofftechnik) mit Standorten in Tschechien und Deutschland sowie die Firma Tyco Electronics aus Waidhofen. Auch weitere innovative Betriebe wie Holzbau Longin aus Dobersberg (Massivholz-Bausysteme, Holzhäuser), das Bauunternehmen Reissmüller (ökologische Niedrigenergiehäuser) aus Waidhofen/ Thaya, die Dyk Mühle (Bio Mehl) aus Raabs oder die Käsemacher aus Waidhofen haben ihren Standort in diesem Bezirk. Die Textilindustrie war früher einer der größten Arbeitgeber in der Region. Heute sind nur noch wenige Betriebe wie die Firma Wirtex (Frottierwaren) aus Frühwarts, Herka (Frottier) aus Kautzen, die Firma Zeindl aus Dietmanns oder Brüder Silberbauer (Bänder) aus Groß Siegharts tätig. In Dobersberg befindet sich der zweite Sprortflugplatz mit asphaltierter Landebahn im Waldviertel. Das Schulwesen ist in Waidhofen unter anderem durch die Handelsakademie und das Gymnasium vertreten. In Karlstein befindet sich eine der führenden Schulen im Bereich der technischen Ausbildung die HTL für Mechatronik und die einzige Uhrmacher-Fachschule in Österreich. Ab Herbst 2010 kann man hier auch das Bachelorstudium Mechatronik Mikrosystemtechnik der Fachhochschule Wiener Neustadt absolvieren. Seit einigen Jahren läuft in Waidhofen der Fachhochschullehrgang Wirtschaftsingenieur. Okres Waidhofen/Thaya Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Waidhofen/Thaya je nejmenším okresem ve Waldviertelu. Okresní město Waidhofen an der Thaya má obyvatel. Přes 64% celkové rozlohy připadá na zemědělské podniky. V okresu jsou zastoupeny i významné v zahraničí úspěšné průmyslové podniky. K těmto firmám patří Testfuchs, Hightech firma (kontrolní jednotky pro leteckou a vesmírnou techniku) z Groß Siegharts s pobočkami v Německu, Itálii a Velké Británii, firma Pollmann (dodavatel autoprůmyslu) z Karlsteinu (pobočky v Čechách, USA a Číně), Injectoplast (plastové výlisky), KTW (techniky zpracování plastů formy, pobočky v Čechách a Německu) a pobočka firmy Tyco Elektronics z Waidhofenu. V okrese mají svá sídla i další inovativní podniky jako například Holzbau Longin z Dobersbergu (stavební prvky z masivního dřeva, dřevěné domy), stavební firma Reismüller (ekologické nízkoenergetické domy) z Waidhofenu/Thaya, mlýn Dyk Mühle (bio-mouka) z Raabsu nebo Käsemacher (sýry) z Waidhofenu. Dříve byl v těchto regionech velmi rozšířený textilní průmysl. V dnešní době zůstalo z tohoto odvětví jen malé množství firem: Firma Wirtex (froté zboží) působící v obci Frühwarts, Herka (froté) v Kautzen, Zeindl z Dietmannsu nebo Bratři Silberbauer (pásy) z Groß Sieghartsu. V obci Dobersberg je situováno další sportovní letiště s asfaltovou přistávací dráhou ve Waldviertelu. Školství je v okrese zastoupeno obchodní akademií a gymnáziem (Waidhofen). V obci Karlstein se nachází i jedna z vůdčích škol v oblasti technického vzdělávání v Rakousku vyšší technická škola se zaměřením na mechatroniku a jediná odborná škola pro výuku hodinářů v Rakousku. Od podzimu 2010 je zde možno absolvovat i bakalářské studium Mechatronika a technika mikrosystémů Odborné vysoké školy Wiener Neustadt. Již několik let je možno ve Waidhofenu absolvovat kurz Vysoké odborné školy ekonomický inženýr. 14

15 Bezirk Zwettl Fläche: ,80 ha Einwohner: Der Bezirk Zwettl ist der größte Waldviertler Bezirk. Er hat keine Grenze zu Tschechien. Die Bezirkshauptstadt Zwettl hat (Gemeinde Zwettl ) Einwohner. Im Bezirk befinden sich einige Firmen und Betriebe, die im Bereich Bio-Produkte erfolgreich sind, landwirtschaftliche Produkte herstellen und direkt vermarkten wie z.b. Waldland (Mohn, Mariendistel) in Oberwaltenreith, Sonnentor (Kräuter) in Sprögnitz oder das Mohndorf Armschlag. In Zwettl hat die erfolgreiche Privatbrauerei Schwarz, die größte Brauerei im Waldviertel, deren Bier in viele Länder der Welt exportiert wird, ihren Standort. In Echsenbach befindet sich der Fertigteilhauserzeuger Hartlhaus, dessen Häuser in Österreich und über die Grenzen hinaus aufgestellt werden. Auch ein Traditionsunternehmen mit internationalen Erfolgen, die Firma Bruckner (Fenster- und Türproduktion) aus Groß Gerungs, ist im Bezirk beheimatet. Einer der größten Arbeitgeber im Bezirk ist das Raiffeisen Lagerhaus Zwettl und der Konzern Stora Enso, der in der Holzindustrie tätig ist. Im Bereich Gesundheit ist das Waldviertelklinikum Zwettl richtungweisend, in der Orthopädie wurde das innovative Hüftgelenk, die Zwettler Hüfte, entwickelt. Im Gesundheitsbereich sind Kurhäuser in Ottenschlag, Traunstein und Groß Gerungs tätig. Neben dem Gymnasium und der Handelsakademie in Zwettl sind im Bezirk weitere Schulen untergebracht: die Landwirtschaftliche Berufsschule in Edelhof, die Fachschule für ökologische Land- und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus in Ottenschlag, die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, beide in Zwettl und die Landwirtschaftliche Fachschule und Fachschule für Altenpflege in Edelhof. Okres Zwettl Rozloha: ,80 ha Počet obyvatel: Okres Zwettl je největší okres ve Waldviertelu. Nemá hranici s Českou republikou. Okresní město Zwettl má (obec Zwettl ) obyvatel. V okrese se nacházejí podniky, které jsou úspěšné v oblasti bio-výrobků a také se věnují výrobě a přímému prodeji zemědělských produktů jako Waldland (např. výrobky z máku, ostropestřce mariánského) v obci Oberwaltenreith, Sonnentor (zpracování bylinek) v obci Großgöpfritz nebo Mohndorf Armschlag (výrobky z máku). Ve Zwettlu má firemní sídlo i velmi úspěšný soukromý pivovar Schwarz, největší pivovar ve Waldviertelu, který vyváží pivo do mnoha zemí celého světa. V Echsenbachu působí výrobce domů na klíč Hartlhaus, jehož domy jsou stavěny jak v Rakousku, tak i v zahraničí. V okrese jsou také další tradiční firmy, které se mohou pochlubit mezinárodními úspěchy, jako např. firma Bruckner z Groß Gerungsu (produkce oken a dveří). Jedním z největších zaměstnavatelů v okrese je Raiffeisen Lagerhaus Zwettl a dále koncern Stora Enso, který působí v dřevozpracujícím průmyslu. V oblasti zdravotnictví určuje směr v ortopedických zákrocích Waldviertelklinikum Zwettl, na jeho ortopedickém oddělení byl vyvinut inovativní umělý kyčelní kloub, který je znám pod jménem Zwettler Hüfte (Zwettelská kyčel). Do této oblasti spadají i lázeňské domy v obcích Ottenschlag, Traunstein a Groß Gerungs. Vedle gymnázia a obchodní akademie ve Zwettlu jsou v okrese i další školská zařízení: Zemědělská škola v Edelhofu, Odborná škola ekologického zemědělství a domácího hospodářství s těžištěm cestovní ruch v obci Ottenschlag, Vyšší učiliště hospodářských povolání, Škola pro všeobecný zdravotnický a pečovatelský personál, obě ve Zwettlu, a Zemědělská odborná škola a odborná škola pečovatelských služeb pro seniory v obci Edelhof. 15

16 Südböhmen Der Kreis Südböhmen wird als überwiegend landwirtschaftliche Region wahrgenommen, die durch ihre gut entwickelte Teichund Forstwirtschaft bekannt ist. Erst im vorigen Jahrhundert entwickelte sich hier die Verarbeitungsindustrie. Mit einer Waldfläche von ha und einer Teichfläche von ha steht der Kreis am ersten Platz in der Tschechischen Republik. Der Kreis gilt mehr als ein Erholungsgebiet als ein entwickeltes Industriegebiet. In der Landwirtschaft überwiegt der Getreide-, Kartoffel-, Rapsund Futterpflanzenanbau. Weiters wird Rind- und Schweinezucht betrieben. Bedeutende Industriegebiete befinden sich in den Bezirken Tábor und Strakonice. In der Branchenstruktur der Wirtschaft überwiegt die Verarbeitungsindustrie (Lebensmittelproduktion) und die Autozulieferindustrie, große Bedeutung hat die Energiewirtschaft. Eine große Rolle spielt der Tourismus mit seiner Naturlandschaft, den vielen Wäldern und Teichen sowie eine große Zahl an Sehenswürdigkeiten, die jedes Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland anziehen. In den Sommermonaten sind es die Stauseen Lipno und Orlík, die südböhmischen Teiche und auch Šumava (Böhmerwald). Im Winter werden gerne die Skigebiete Zadov Curáňov und Lipno Kramolín genutzt. Der südböhmische Teil der EUREGIO Silva Nortica wird durch die Bezirke České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek und Tábor gebildet. Jihočeský kraj Jihočeský kraj je vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až v minulém století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Lesní plochou ( ha) a plochou rybníků ( ha) se řadí na první místo v České republice. Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. V zemědělství převažuje pěstování obilovin, olejnin, pícnin, významná je též produkce brambor. V živočišné výrobě především chov skotu a prasat. Průmyslová výroba je koncentrovaná především v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor a Strakonice. Z odvětvového hlediska převažuje zpracovatelský průmysl (potravinářská výroba), výroba součástek pro automobilový průmysl, významná je energetika. Velký význam má i cestovní ruch. Přírodní prostředí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým počtem kulturních památek je využíváno k návštěvám a rekreaci návštěvníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. V letním období láká především oblast Lipna, Orlíku, jihočeských rybníků, ale také Šumavy, v zimě pak lyžařské areály Zadov Churáňov a Lipno Kramolín. Jihočeskou část Euregia Silva Nortica tvoří okresy České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek a Tábor. 16

17 Okres České Budějovice Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres České Budějovice je druhým největším okresem v kraji. Charakteristickým znakem okresu je velké množství vodních ploch. Okres patří k územím s vysokou intenzitou silniční a železniční dopravy. Mezi větší města okresu se řadí např. České Budějovice, Hluboká ad Vltavou, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Okresním městem a zároveň městem krajským jsou České Budějovice s počtem více než 96 tisíc obyvatel. Podle zaměstnanosti je zde nejsilněji zastoupen sektor tržních služeb, obchodu a dopravy. Zastoupení průmyslu představuje asi třetinový podíl z celokrajské ekonomické hodnoty. Nejnižší je podíl zemědělství. Mezi významnější podniky v okrese patří např. MADETA a.s. mlékárna (České Budějovice), světoznámý Budějovický Budvar pivovar (České Budějovice), jeden z největších výrobců a distributorů uměleckých, školních a kancelářských potřeb ve světě KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s papírnictví (České Budějovice), pobočka firmy ROBERT BOSCH s.r.o. automobilová a průmyslová technika (České Budějovice), E-ON energetika (České Budějovice) a firma Belis, vyrábějící výlisky pro průmysl (České Budějovice) a ové nádobí (Vráto). V okrese se nachází 11 středních odborných učilišť, 10 gymnázií, 15 středních odborných škol, 6 vyšších odborných škol, 4 vysoké školy a Jihočeská univerzita, která nabízí studium na 8 fakultách (od 9/ 2009 nově Fakulta rybářství a ochrany vod). Nedaleko Českých Budějovic je situováno letiště, které bude od roku 2011 otevřeno pro mezinárodní letecký provoz. Díky velkému množství kulturních památek (např. zámek Hluboká) a vhodnému přírodnímu prostředí hraje podstatnou roli i cestovní ruch. Bezirk České Budějovice Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk České Budějovice ist der zweitgrößte Bezirk im Kreis. Es handelt sich um ein Gebiet mit großer Verkehrsintensität (Staßen- und Schienenverkehr). Für den Bezirk ist eine große Anzahl an Wasserflächen charakteristisch. Zu den größten Städten gehören České Budějovice, Hluboká ad Vltavou, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou. Die Bezirhauptstadt und gleichzeitig auch die Kreisstadt ist České Budějovice mit mehr als Einwohnern. Laut der Beschäftigungszahlen sind der Dienstleistungssektor, der Handel und das Transportwesen am stärksten vertreten. Der Anteil der Industrie liegt bei ca. einem Drittel der Gesamtwirtschaft. Der landwirtschaftliche Bereich hat den kleinsten Anteil. Zu den bedeutendsten Betrieben zählen z.b. die Firma MADETA Molkerei (breite Palette an Milcherzeugnissen), die Brauerei Budvar (das weltberühmte Budweiser Bier), einer der größten Produzenten und Distributoren von Künstler-, Schulund Bürobedarf weltweit KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., ein Standort der Firma Robert BOSCH s.r.o Automobil- und Industrietechnik oder die Firma E-ON Energetik und die Firma Belis (Pressteile für Industrie, mit Filialle in Vráto, wo iertes Geschirr produziert wird). Alle diese Betriebe sind in České Budějovice zu finden. Im Bezirk befinden sich 11 Berufsschulen, 10 Gymnasien, 15 Mittelschulen, 6 Höhere Fachschulen und die Südböhmische Universität (České Budějovice), mit Studienmöglichkeiten an 8 Fakultäten (im September 2009 wurde die Fakultät der Teichwirtschaft und des Wasserschutzes eröffnet). In der Nähe der Stadt České Budějovice liegt ein Flughafen, der ab 2011 für den internationalen Flugverkehr geöffnet wird. Dank den vielen Sehenswürdigkeiten (z.b. Schloß Hluboká) und der Naturlandschaft spielt der Tourismus eine große Rolle. 17

18 Okres Jindřichův Hradec Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Jindřichův Hradec je svojí rozlohou km² největším okresem v České republice. Mezi větší města okresu se řadí např. Jindřichův Hradec, Třeboň a město, kde byla v roce 1841 vyrobena první kostka cukru, Dačice. Okresním městem je Jindřichův Hradec s počtem 22 tisíc obyvatel. Z pohledu zaměstnanosti je patrný nadprůměrný podíl zemědělství, který je dvojnásobný, než je průměr kraje. Zastoupení průmyslu je lehce podprůměrné. Mezi významnější podniky v okrese patří např. Kasalova pila pilařská a stavebně truhlářská výroba (J. Hradec), DK OPEN pekárna (J. Hradec), TRW-DAS a.s. dodávky manuálního řízení, ventilů a dílů pro osobní a nákladní automobily (Dačice), rovněž v Dačicích se nachází firma Centropen (psací potřeby). Dále se jedná o firmy TEBO a.s. textilní výroba (Nová Včelnice), AGRICO s.r.o. stájová technologie (Třeboň). V okrese se nachází 8 odborných učilišť, 3 gymnázia, 9 středních odborných škol. Jindřichův Hradec je nejmenším univerzitním městem v ČR, své sídlo zde má Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické Praha. Jedinečný je také systém rybníků v okolí Třeboně, který je jádrem CHKO Třeboňsko. Nachází se zde i rybník Rožmberk (620 ha), největší rybník v České republice. Okres se vyznačuje pěkným přírodním prostředím a velkým počtem kulturních památek, což láká turisty nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Mezi nejnavštěvovanější centra patří Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Bezirk Jindřichův Hradec Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Jindřichův Hradec ist mit seiner Fläche von ha der größte Bezirk in der Tschechischen Republik. Zu den größeren Städten gehören z.b. Jindřichův Hradec, Třeboň und die Stadt, in der im Jahr 1841 der erste Zuckerwürfel produziert wurde, Dačice. Die Bezirkshauptstadt ist Jindřichův Hradec mit Einwohnern. Wirtschaftlich ist der überdurchschnittliche Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig. Dieser Anteil ist doppelt so hoch wie die durchschnittlichen Werte des Kreises. Der Anteil der Industrie ist leicht unterdurchschnittlich. Zu den bedeutenden Betrieben zählen das Sägewerk Kalasova pila (Säge- und Tischlerproduktion) und DK OPEN (Bäckerei) in Jindřichův Hradec. In Dačice befindet sich die Firma TRW-DAS a.s., die manuelle Lenkungen, Ventile und Teile für die Automobilindustrie fertigt und auch die Firma Centropen (Schreibwaren). Die Textilindustrie ist durch Firma TEBO a.s. in Nová Včelnice vertreten. In Třeboň ist das Unternehmen AGRICO (Stalltechnologie) beheimatet. Im Bezirk befinden sich 8 Fachschulen (Lehrlingsausbildung), 3 Gymnasien und 9 mittlere Fachschulen. Jindřichův Hradec ist die jüngste Universitätsstadt in der Tschechischen Republik. Hier hat die Managementfakultät der Wirtschaftsuniversität Praha ihren Sitz. In der Umgebung von Třeboň befindet sich das einzigartige Teichsystem, das den Kern des Naturschutzgebietes Třeboňsko bildet. Der Teich Rožmberk (620 ha) ist der größte in Tschechien. Touristisch hat der Bezirk schöne Landschaften und eine große Anzahl an Sehenswürdigkeiten zu bieten, die jedes Jahr viele Besucher aus dem In- und Ausland anziehen. Die bedeutendsten Tourismusorte sind Třeboň, Jindřichův Hradec und Dačice. 18

19 Okres Písek Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Písek je druhým nejmenším okresem v kraji a nesousedí přímo s Rakouskem. Mezi větší města okresu se řadí např. Písek, Milevsko, Protivín, Mirotice a Mirovice. Okresním městem je Písek s počtem téměř 30 tisíc obyvatel. Průmysl hraje v okrese důležitou roli. 38 % ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnáno v průmyslu. Lehce nadprůměrný je podíl zaměstnanců v netržních službách. Mezi významnější podniky v okrese patří např. ZVVZ a.s. výroba, prodej, servis a montáž zařízení pro ekologii, čištění a úpravu vzduchu a plynných médií, nabídka ventilátorů, potrubí a příslušenství (Milevsko), OTAVA, výrobní družstvo výroba kabelů a vodičů, drobná dřevovýroba a adjustační práce (Písek), JITEX a.s. textilní průmysl (Písek), Faurecia Components Písek, s.r.o. automobilový průmysl (Písek), OM Protivín, a.s. výroba a prodej ozubených kol pro motocyklový průmysl (Protivín). V Písku má sídlo firma Ecomodula (dřevostavby v průmyslu a bydlení). V okrese se nacházejí 2 gymnázia, 8 středních odborných škol, 4 vyšší odborné školy a odborná učiliště, 1 soukromá vysoká škola. Atraktivitu celého regionu zvyšuje např. Orlická přehrada se zámkem Orlík a hradem Zvíkov, město Protivín se schwarzenberským pivovarem a mnoho dalších památek. Bezirk Písek Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Písek ist der zweitkleinste Bezirk im Kreis und hat keine direkte Grenze zu Österreich. Zu den größten Städten gehören die Städte Písek, Milevsko, Protivín, Mirotice und Mirovice. Die Bezirksstadt Písek hat ca Einwohner. Im Bezirk Písek hat die Industrie eine große Bedeutung. 38% der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitet in der Industrie. Leicht überdurchschnittlich ist der Anteil der Beschäftigten in den nonprofit Dienstleistungen. Zu den bedeutenden Betrieben zählen z.b. die Firma ZVVZ Produktion, Verkauf, Service und Montage von Anlagen zu Luft- und Gasreinigung und Aufbereitung in Milevsko, die Genossenschaft OTAVA aus Písek, die Kabel und Leiter produziert, die Firma JITEX (Textilproduktion), Faurecia Components (Zulieferer für die Automobilindustrie) ebenfalls aus Písek, und die Firma OM Protivín (Produktion und Verkauf von Zahnrädern für die Motorräderindustrie), die Ihren Sitz im Ort Protivín hat. In Písek hat die Firma Ecomodula (Holzbau für Industrie und Wohnen) ihren Sitz. Im Bezirk befinden sich 2 Gymnasien, 8 Mittelfachschulen, 4 höhere Fachschulen und Berufsschulen und eine private Hochschule. Die Attraktivität des Bezirkes wird durch den Moldaustausee Orlík mit der Burg Zvíkov, die Schwarzenberger Brauerei in Protivín und weiteren Sehenswürdigkeiten erhöht. 19

20 Okres Tábor Rozloha: ha Počet obyvatel: Okres Tábor se s rozlohou ha řadí na páté místo v kraji. Stejně jako okres Písek nemá přímou hranici s Rakouskem. Mezi větší města okresu patří např. Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, lázeňské město Bechyně, dále Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Mladá Vožice a Chýnov. Okresním městem je Tábor s počtem 36 tisíc obyvatel. V ekonomické oblasti převažuje zastoupení průmyslu, 40 % zaměstnanců pracuje v tomto sektoru. Vyšší podíly zaměstnanců jsou také v zemědělství a obchodu. Mezi významnější podniky v okrese patří např. JITONA a.s. výroba nábytku (Soběslav), KOVOSVIT MAS, a.s. vývoj, výroba a prodej kovoobráběcích strojů pro technologie soustružení, frézování a vrtání (Sezimovo Ústí), Maso Planá výroba a prodej masných výrobků (Planá nad Lužnicí), INTERSNACK a.s. distribuce bramborových lupínků, slaného pečiva, oříšků a popcornu (Choustník), BRISK Tábor a.s. vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky (Tábor). V okrese se nachází 8 středních odborných učilišť, 3 gymnázia, 12 středních odborných škol a 2 vyšší odborné školy. Jednou z nich je i Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí s těžištěm v mechatronice. Také cestovní ruch má velký význam. Tento okres láká nejen svými přírodními krásami, ale i starými městy a historickými památkami. Bezirk Tábor Fläche: ha Einwohner: Der Bezirk Tábor ist mit einer Fläche von ha der fünftgrößte Bezirk im Kreis. Dieser Bezirk hat, wie Bezirk Písek, ebenfalls keine Grenze zu Österreich. Die größten Städte im Bezirk sind Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí, die Kurstadt Bechyně, weiters Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Mladá Vožice und Chýnov. Die Bezirkshauptstadt ist Tábor mit Einwohnern. Wirtschaftlich ist die Industrie von Bedeutung, 40% der Beschäftigten arbeiten in diesem Sektor. Ein höherer Anteil der Beschäftigten ist in der Landwirtschaft und im Handel tätig. Zu den wichtigsten Betrieben im Bezirk zählen JITONA (Möbelproduktion) aus Soběslav, der Traditionsbetrieb KOVOSVIT MAS aus Sezimovo Ústí (Entwicklung, Produktion und Verkauf der Metallverarbeitungsmaschinen für Drehen, Fräsen und Bohren), die Fleischerei Maso Planá in Planá nad Lužnicí, Intersnack aus Chroustník, die sich mit der Distribution der Kartoffelchips, des Salzgebäcks, Nüsse und Popcorn beschäftigt, oder die Firma Brisk Tábor, die technische und elektrotechnische Keramik entwickelt und produziert. Im Bezirk haben 3 Gymnasien, 8 mittlere Berufsschulen, 12 mittlere Fachschulen und 2 höhere Fachschulen, unter anderem das Zentrum für Fachvorbereitung in Sezimovo Ústí mit dem Schwerpunkt Mechatronik, ihren Standort. Der Tourismus hat eine große Bedeutung. Dieser Bezirk lockt mit den Schönheiten der Natur, mit alten Städten und historischen Denkmälern. 20

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku

ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku Témata pro ústní jazykovou zkoušku Předmět: německý jazyk Studijní skupiny: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 1. Česká republika 2. Praha, Královská cesta 3. Zdraví, lázeňská města v ČR 4. Kulturní

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp

Vorbereitung des neuen Programms Bezirk und seine Euroregionen Grenzraumstudie Ausfugstipp NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2014 JARO / FRÜHLING Příprava nového programu Kraj a jeho euroregiony Studie příhraničního

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

V pís z obchodnho rejst kti, vedeného msoudemvbrn C' vložka 58998 oddl Krajslc. Datum zpisu: 24. ervna 2008 Spisov znaka: C 58998 veden u Krajského soudu v Brn obchodn firma: A.LMARK GRoUP s.r.o' Kaprova

Více

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken

Dejme to dohromady... statě ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. ...Lass uns gemeinsam wirken ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj statě Dejme to dohromady......lass uns gemeinsam wirken 1 Bc. Michal Zháněl SROVNÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Únor 2014/Februar 2014

Únor 2014/Februar 2014 Únor 2014/Februar 2014 Obsah: 1) Top obec AT - Höflein 2) Druhá tematická studijní cesta 3) Skutek roku 2013 4) 1. workshop pro mládež 5) Setkání MAS a mikroregionů 6) Co nás čeká 1. Top obec AT - Höflein

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í

V A Ř E N Í 06/ A P E Č E N Í VAŘENÍ A P EČE N Í 06/2014 273 Kramerwirt Trouba Kramerwirt popis obj. č. cena Dvířka k troubě Kramerwirt 10700 42.000,00 Připojení kouřovodu ø 180 mm 10703 7.112,00 Vymetací dvířka 1½ - kachle s litinovým

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky

Inhalt / Obsah. 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit. 1. Stres a jeho vliv na zdraví. 2. Výzkum smíchu Vývoj a poznatky (Schul-)Stress? (Školní) stres? Inhalt / Obsah 1. Der Stress und seine Wirkung auf die Gesundheit 2. Humorforschung Entwicklung und Erkenntnisse 3. Mit Humor gegen Stress Tools und Techniken 1. Stres a

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014 DRESDEN 1. 12. 2014 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více