Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, Opava 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1"

Transkript

1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, Opava 1 IČ: Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel Typ školy: Církevní Fax: Zřizovatel: Církev Cizí jazyky: AJ, IJ, L, NJ WWW: Ubytování: 1550 Kč/měs Stravování: 50 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: 9.. a.11. od do 1 hodin. Školu lze navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Talentové zkoušky: , a CKO pořádá přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Přijímímáme i žáky bez vyznání. Studovat lze denní i kombinovanou formou. Škola nabízí studium v oboru Hudba se zaměřením na hru na klavír, varhany, cembalo, akordeon, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, skladbu či dirigování. Konzervatoř má nové vybavení, kvalitní nástroje, množství individuálních i odborných učeben. IZO součásti Druh součásti školy: Konzervatoř 84P/01 84P/01 Hudba Hudba,0,0 A A DZ, HV, PO, TZ DZ, HV, PO, TZ KS VO VO Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Adresa: Dr. Ed. Beneše č.p. 58/7, Hlučín IČ: Ředitel: PhDr. Charlotta Grenarová, tel Kontakt: Mgr. Radomíra Hrušková, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: a Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Škola má bezbariérový přístup. Ubytování: ní Stravování: 00 Kč/měs IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/1 7941K/41 Gymnázium Gymnázium, ZŠ7 1, 1,50 MPSV VEŘ, ved. odd. 1, Strana: 1

2 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Adresa: Purkyňova č.p. 154/, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Ing. Arnošt Klein, tel Kontakt: Mgr. Václav Schreiber, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: 900 Kč/měs Stravování: 400 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří:.11.,.., Maximální prostupnost mezi obory učebními, maturitními, nástavbou, včetně pokračování ve studiu na jedinečné VOŠ. Žáci mohou diferencovaně (dle oboru) zdarma získat řadu řidičských oprávnění (skupiny B, C, T) a osvědčení (svářečský kurz, motorová pila, vysokozdvižný vozík, sklízecí mlátička, lovecký lístek, zbrojní průkaz). Výtečná mezinárodní spolupráce se školami v rámci celé Evropy. Množství projektů. "Škola pro život." IZO součásti Druh součásti školy: Vyšší odborná škola 4131N/01 41M/ M/ L/ H/ H/01 Regionální politika zemědělství a venkova Agropodnikání Přírodovědné lyceum Chemik operátor (Chemik operátorzaměření na výrobu léčiv) Zemědělec farmář Zahradník A VO MAT 1,80 1,80 2, 2,80 2,80 441L/ , Strana: 2

3 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Adresa: Komenského č.p. 397/5, Město, Opava 1 IČ: Ředitel: Petr Pavlíček, tel Kontakt: Mgr. Václav Pustějovský, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 500 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: a od 15 do 18 hodin. Obědy ve vlastní školní jídelně, výběr ze tří jídel, cena oběda žáci nižšího gymnázia 23, Kč, žáci vyššího gymnázia 25, Kč. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, při přijímacích zkouškách přihlížíme k výsledkům na ZŠ, k výsledkům soutěží. Možnost získání certifikátu z NJ přímo ve škole, připravujeme k certifikátu z AJ a FJ. Školní vzdělávací program Tvořím, tvoříš, tvoříme..., třídy se všeobecným zaměřením a třídy s posílenou výukou jazyků nebo přírodních věd podle zájmu. Školní komplex zahrnuje dvě tělocvičny, hřiště a ekologickou učebnu ve školním dvoře, posilovnu a zrcadlový sál. Široká nabídka kroužků, volitelných a nepovinných předmětů. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 Strana: 3

4 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Adresa: Hany Kvapilové č.p. 15/, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Ing. Petr Kyjovský, tel Kontakt: RNDr. Zdeněk Binar, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: oaopava.cz Ubytování: 900 Kč/měs Stravování: 130 Kč/měs Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří : Na ulici H. Kvapilové : , Žáci ubytovaní na Domově mládeže platí za celodenní stravování 8 Kč/ den, ostatní žáci platí ve výdejně 2 Kč za oběd. Škola je bezbariérová, výuka probíhá v budově na ul. H.Kvapilové a na odloučeném pracovišti na Otické ulici (obory Provoz a ekonomika dopravy a Logistické a finanční služby). V případě zájmu zavedeme v jedné třídě studijního oboru Obchodní akademie rozšířenou výuku informačních technologií. Součástí vzdělávání v oboru Provoz a ekonomika dopravy je získání řidičského oprávnění skupiny B. IZO součásti M/ M/ M/01 341M/ M/02 Informační technologie Provoz a ekonomika dopravy Logistické a finanční služby Obchodní akademie Ekonomické lyceum Strana: 4

5 Adresa: IČ: Cizí jazyky: Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Čs. armády č.p. 55/4, Hlučín Ředitel: Mgr. Jindřich Honzík, tel Kontakt: Ing. Eva Mikulčíková, tel Fax: WWW: Ubytování: ní Stravování: 20 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: 11.. a Přijímací zkouška se nekoná Školu je možno navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Bezbariérový přístup, speciální pedagogové, možnost vzdělání pro žáky s postižením ment., sluch., tělesn., více vady, SPU. Stravování ve vlastní školní jídelně přímo v budově. Předpokladem pro přijetí je, doporučení SPC nebo PPP, zájem o obor, kladný vztah k práci, slušnost a důvěra ve vyučující. Škola nabízí klidné a přátelské prostředí, malý počet žáků ve třídách, individuální přístup, stravování ve vlastní školní jídelně, školní bufet, odměnu žáků za produktivní práci. Odborný výcvik probíhá ve školních dílnách a cvičných pracovištích a také na provozovnách soukromých subjektů a smluvních sociálních partnerů. Výuka probíhá v cyklech týden škola, týden praxe. Mimoškolní aktivity, výlety, exkurze, sportovní a profesní soutěže, sportovně relaxační kurz. Mimoškolní aktivity: výlety, exkurze, sportovní a profesní soutěže, sportovně relaxační kurz. Anglický jazyk je zařazen do výuky pouze u oboru Praktická škola dvouletá. IZO součásti Druh součásti školy: Odborné učiliště 2951E/01 357E/01 37E/01 551E/01 51E/ E/ E/02 782C/02 Potravinářská výroba (Cukrář) Malířské a natěračské práce Zednické práce (Zedník) Stravovací a ubytovací služby (Kuchař) Prodavačské práce (Prodavač) Pečovatelské služby (Pečovatel) Potravinářské práce (Pekař) Praktická škola dvouletá JI Strana: 5

6 Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace Adresa: Zámecký okruh č.p. 848/29, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Ing. Milada Pazderníková, tel Kontakt: Ludmila Černohorská, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 1 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří : 9.., Výuka dle ŠVP, škola pořádá přípravné kurzy před přijímacími zkouškami, kritéria pro přijetí a aktuální informace k přijímacím zkouškám : viz www (stránka pro uchazeče o studium), během studia pořádáme adaptační kurzy, domácí i zahraniční vzdělávací exkurze, zimní a letní ozdravné pobyty apod., volnočasové aktivity viz web (stránka volnočasové aktivity). Jídelnavýdejna v budově školy, denně výběr ze dvou jídel. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/41 Gymnázium ,50 Strana:

7 Soukromá obchodní akademie Opava, s.r.o. Adresa: Šrámkova č.p. 57/4, Kateřinky, Opava 5 IČ: Ředitel: PaedDr. Josef Gabrhel, tel Kontakt: Mgr. David Novák, tel Typ školy: Soukromá Fax: Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: Soukromá střední škola s letou tradicí. Nabízíme ekonomické obory se zaměřením Mangment obchodního podnikání, Informatiku a počítačový design, v oborech lázeňství a wellnes, zakončené maturitní zkouškou, denní, dálkovou i distanční formou vzdělávání. Nabízíme individuální přístup, stipendijní program pro nadané studenty, pro dojíždějící studenty denního studia ubytování zdarma. IZO součásti M/01 341M/01 341M/01 341M/01 341M/02 341M/02 Ekonomika a podnikání (Informatika) Ekonomika a podnikání (Managment) Ekonomika a podnikání (Wellness) Ekonomika a podnikání (Managment) Obchodní akademie Obchodní akademie DI DI 441L/51 441L/ DA DI Strana: 7

8 Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava Adresa: Hlavní č.p. 282/1, Kylešovice, Opava IČ: Ředitel: Ing. et Ing. Josef Zemek, tel Kontakt: Žaneta Sasová, tel Typ školy: Soukromá Fax: ní Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ WWW: Ubytování: 00 Kč/měs Stravování: 00 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: 2.11., a Školu je možno navštívit v kterýkoliv den po předchozí domluvě. Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava je školou s více než dvacetiletou tradicí. Škola pružně reaguje nabídkou oborů na situaci trhu práce. Učebny jsou vybaveny nejmodernější technikou, včetně multimediálních zařízení. Samozřejmostí je pokrytí WiFi v celé škole. Při výuce využíváme nové IT nástroje. Vytváříme řadu doplňkových aktivit pro žáky. Úspěšnost přijetí uchazečů na VŠ je vysoká. Úspěšnost ustátních maturitních zkoušek byla včetně dálkového studia vyšší než 85%. IZO součásti M/01 341M/01 341M/01 341M/01 341M/01 843M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonom účetní) Ekonomika a podnikání (Žurnalistika a mediální komunikace) Ekonomika a podnikání (Cestovní ruch) Ekonomika a podnikání (Multimediální tvorba a reklamní tvorba) Ekonomika a podnikání (Obchodní zástupce) Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost 5, DA DZŠ 441L/51 441L/ DA Strana: 8

9 Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace Adresa: Boženy Němcové č.p. 29/22, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Bedřich Štencel, tel Kontakt: Irena Findriková, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: a vždy od,00 hod. do 1,00 hod. Cena za oběd: 28,Kč/den. IZO součásti Druh součásti školy: Střední odborné učiliště Ubytování: 10 Kč/měs Stravování: 1700 Kč/měs 3341L/ L/ H/01 251H/02 335H/01 352H/01 34H/01 37H/01 39H/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Klempíř Elektrikář silnoproud Truhlář Instalatér Tesař Zedník Pokrývač Strana: 9

10 Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Adresa: Mírová č.p. /3, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Ing. Karla Labudová, tel Kontakt: Mg. Ivo Rychtar, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 900 Kč/měs Stravování: 50 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: čtvrtek 23.. od 1:00, středa 3.. od 15:00 a středa od 15:00 hodin. V rámci přijímacího řízení započítáváme výsledky ze ZŠ ( průměrný prospěch a známky z matematiky ) a výsledky přijímacího zkoušky z ČJ a M. Žáci využívají ubytování v Domově mládeže na ulici Slámova, Alšova. Na škole vyučujeme dle oborů programy : AutoCAD, ArchiCAD, Eurocalc, Artlantis, GEUS, Microstation...Naši žáci již tradičně dosahují krásných úspěchů v soutěžích na krajské i celostátní úrovni. IZO součásti M/01 347M/01 347M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Stavebnictví (Pozemní stavitelství a konstrukce) Stavebnictví (Pozemní stavitelství a architektura) Strana:

11 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Adresa: Tyršova č.p. 87/34, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Mgr. Martin Ruský, tel Kontakt: Eva Vilášková, Šárka Olbrechtová, tel , Fax: Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: 572 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří není pro maturitní a učební obory stejný. Obory Hotelnictví a Cestovní ruch 5.. a od :00 17:00 h. na Tyršově 34, u učebních oborů a maturitních oborů se bude konat pouze 4.. od 9:00 1:00 h. v restauraci a cukrárně Terasa v Opavě, Partyzánská 7. Přijímací zkoušky do maturitních oborů test z ČJ a M.Pro zájemce uo studium pořádáme přípravné kurzy k PZ. V přijímacím řízení rozhoduje o pořadí výsledek přijímacích zkoušek a průměrný prospěch na ZŠ za 1. a 2. pol. 8.třídy a 1.pol. 9. třídy ze všech předmětů. Z těchto průměrů bude vytvořen konečný průměr ( na dvě desetinná místa ). Uchazeč nesmí být hodnocen známkou 5 z žádného předmětu na vysvědčení. U oboru Hotelnictví požadujeme na přihlášce potvr.lékaře o zdrav.způsobilosti. Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí je splnění povinné školní docházky. Uchazeči budou přijímáni podle průměrů ze všech předmětů za poslední tři pololetí na ZŠ. U učebních oborů bude požadován zdravotní průkaz a potvrzení zdrav.způsobilosti pro daný obor. Pro přijetí do nástavbového studia je podmínkou úspěšné ukončení učebního oboru avykonání přijímací zkoušky z ČJ, CJ, M. Podrobné informace o kritériích přijímacího řízení budou včas zveřejněny na Celodenní stravování na DM 80,Kč, oběd ve školní jídejně 2, Kč, 1 lůžkový pokoj 100, Kč, 2 lůžkový 00,Kč, 3 lůžkový,kč. Škola poskytuje stravování i ubytování. IZO součásti M/01 542M/ H/ H/ H/01 295H/01 551H/01 51H/01 951H/01 Hotelnictví Cestovní ruch Výrobce potravin Pekař Cukrář Řezník uzenář Kuchař číšník Prodavač Kadeřník L/51 59 CJ, Strana: 11

12 IZO součásti Druh součásti školy: Vyšší odborná škola 542N/04 543N/02 542N/04 543N/02 Řízení hotelového provozu Rozvoj a řízení regionální turistiky Řízení hotelového provozu Rozvoj a řízení regionální turistiky 3,5 3,5 A A A A DA DA VO VO VO VO MAT MAT MAT MAT Adresa: IČ: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Svazu českých a moravských spotřebních družstev Šilheřovice,s.r.o Dolní č.p. 35, Šilheřovice Typ školy: Soukromá Zřizovatel: Soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ, ŠJ Ředitel: Ing. Marie Měchová, tel Kontakt: Alena Dudková, tel Fax: WWW: Ubytování: 800 Kč/měs Stravování: 580 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří:.11. a od :00 do 1:00 hod.. Motivační stipendium: žáci s průměrem 1,00 neplatí školné, žáci s průměrem do 1, platí 50% školného. Žáci 1.ročníku oboru Kuchařčíšník a Cukrář neplatí školné. Vlastní domov mládeže v areálu školy. Stravování: oběd žák 29,Kč/den, ubytovaný žák celodenní stravování snídaně,kč/den, oběd 29,Kč/den, přesnídávka 8,Kč/den, večeře 21,Kč/den. IZO součásti M/01 542M/01 542M/02 941L/ H/01 551H/01 951H/01 Analýza potravin Hotelnictví Cestovní ruch Kosmetické služby Cukrář Kuchařčíšník Kadeřník L/51 541L/51 Gastronomie Strana:

13 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Adresa: Praskova č.p. 399/8, Město, Opava 1 IČ: Ředitel: Ing. Vítězslav Doleží, tel Kontakt: Ing. Vítězslav Doleží, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: Den otevřených dveří: středa 15.. (umělecké obory), pro všechny obory ve středu.11. a ve středu pro technické obory. Na umělecké obory jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek (proběhnou v termínu od ), u technických oborů se konají písemné přijímací zkoušky a současně budou žáci přijati dle prospěchu z vybraných předmětů (MAT, FYZ, CJL, Cizí jazyk) za II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy. Stravování a ubytování zajišťujeme ve spolupráci s jinými SŠ města. IZO součásti M/ M/01 81M/04 81M/05 81M/08 Informační technologie Strojírenství Průmyslový design Grafický design Tvorba hraček a herních předmětů TZ TZ TZ Strana: 13

14 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Adresa: Kolofíkovo nábřeží č.p. 228/51, Předměstí, Opava 5 IČ: Ředitel: Ing. Josef Vondál, tel , Kontakt: M.Kristianová, M.Žaloudková, tel Fax: Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Ubytování: 980 Kč/měs Stravování: 00 Kč/měs Poznámka ke škole: Den otevřených dveří:15.., 2.11., 7.1. a Stravování pro neubytované žáky hlavní jídlo (oběd) 28,Kč, celodenní stravování pro ubytované žáky 82,Kč/den. Učební obory "E " jsou určeny žákům s poruchami učení, vycházejícím z nižší než 9.třídy a žákům s velmi slabým prospěchem na ZŠ. Pro přijetí ke studiu v E oborech je nutno doložit potvrzení pedagogického centra pro zařazení do režimu speciálního vzdělávání. doložíli žák u přihlášky, zajišťujeme sami. IZO součásti L/ H/ H/01 235H/01 251H/ E/ E/01 551E/01 Mechanik seřizovač Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Strojírenské práce Šití oděvů Stravovací a ubytovací služby L/51 441L/ DA Strana:

15 Střední škola, VítkovPodhradí, příspěvková organizace Adresa: Podhradí č.p., Vítkov 1 IČ: 108 Ředitel: Jaroslava Dokoupilová, tel Kontakt: Milena Grosová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, NJ WWW: Poznámka ke škole: Den otevřených dveří:.11. a od 8.00 do 1.00 hodin. Ubytování: ní Stravování: 51 Kč/měs IZO součásti H/02 238H/01 551H/ E/ E/01 Karosář Mechanik opravář motorových vozidel Kuchařčíšník Opravářské práce Pečovatelské služby Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace Adresa: Dvořákovy sady č.p. 17/2, Město, Opava 1 IČ: Ředitel: Mgr. Alena Šimečková, tel Kontakt: Mgr. Eva Stoklasová, tel Fax: ní Cizí jazyky: AJ, L, NJ, RJ WWW: Ubytování: ní Stravování: ní Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří : 3.. (,00 17,00) a ( 17,00) Stravování zajišťuje jídelna na Rybím trhu, vzdálená cca 3 minuty od budovy školy. Vedle studijních oborů uvedených níže, škola zajišťuje krátkodobý kurz SANITÁŘ. Naši absolventi všech maturitních oborů mají možnost dále studovat na SU v Opavě, OU v Ostravě, UP v Olomouci, atd. v oborech se zdravotnickým zaměřením. IZO součásti M/ M/ H/01 Zdravotnický asistent Zdravotnické lyceum Ošetřovatel Strana: 15

16 Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Adresa: Komenského č.p. 754, Vítkov IČ: Ředitel: Mgr. Blanka Váňová, tel Kontakt: Mgr. Lenka Zychová, tel Fax: Zřizovatel: Obec Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ WWW: zsgvitkov.cz Ubytování: ní Stravování: 550 Kč/měs Poznámka ke škole: Dny otevřených dveří: a od 9,00 do 17,00. Součástí výuky jsou domácí i zahraniční exkurze, mezinárodní projekty, adaptační, lyžařské, sportovní kurzy, soutěže a olympiády. Spolupráce s UP Olomouc, VŠBTU Ostrava. Odborné multimediální učebny, 2 tělocvičny, horolezecká stěna, posilovna, venkovní umělá plocha. WiFi signál, internetová žákovská knížka. Úspěšnost přijetí absolventů na VŠ je každoročně téměř 0%. Obědy ve vlastní školní jídelně, výběr ze 3 jídel, cena oběda žáci nižšího gymnázia,kč, žáci vyššího gymnázia 2,Kč. IZO součásti Druh součásti školy: Gymnázium 7941K/ K/41 Gymnázium Gymnázium 8, ZŠ5 Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje 5/31, Opava Adresa: náměstí Slezského odboje č.p. 2289/5, Předměstí, Opava 1 IČ: Ředitel: Mgr. Jiří Kupka, tel Kontakt: Mgr. Jiří Kupka, tel Fax: Cizí jazyky: WWW: Ubytování: ní Stravování: 00 Kč/měs Poznámka ke škole: Obor Praktická škola jednoletá je určen žákům se středním a těžším mentálním postižením, máme zkušenosti i se žáky s kombinovanými vadami ( počet žáků s invalidním vozíkem je limitován personálními a materiálními podmínkami školy ). Školní vzdělávací program PRŠJ je koncipován tak, aby umožnil absolventům získat a upevnit dovednosti potřebné k sebeobsluze, komunikaci v rodině i na veřejnosti atd. IZO součásti Druh součásti školy: Praktická škola 782C/01 Praktická škola jednoletá 1,0 JI 9 7 Strana: 1

17 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Adresa: Opavská č.p. 1, Velké Heraltice IČ: Ředitel: Mgr. Tomáš Široký, tel Kontakt: Ing. Miroslav Koudela, tel Fax: Cizí jazyky: WWW: Ubytování: 0 Kč/měs Stravování: ní Poznámka ke škole: Den otevřených dveří : 4.. a a po telefonické domluvě návštěva kdykoliv. Naše zařízení se nachází v příjemném prostředí v zámecké budově v rozsáhlém parku km na trase OpavaBruntál. Obory Zednické a Zahradnické práce jsou pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkouna ZŠ nebo ZŠ praktické (zvláštní). Praktická škola dvouletá je i pro žáky ZŠ speciální. Stravné : 11,Kč/dencelodenní, oběd 37,Kč/den. IZO součásti Druh součásti školy: Odborné učiliště 37E/ E/01 782C/02 Zednické práce Zahradnické práce (Květinářské a aranžérské práce) Praktická škola dvouletá JI Strana: 17

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více