VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec Školní rok sestavená za školní rok

2 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle č. 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy tuto Výroční zprávu o činnosti školy Obsah: A. Základní identifikační údaje. str. 3 B. Přehled studijních oborů. str. 6 C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti str. 9 D. Údaje o přijímacím řízení.. str.12 E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech a celkový počet tříd po ročnících ve školním roce 2009/2010 str.14 F. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí školního roku 2009/2010 (obě pracoviště) str.15 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. str.18 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str.18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str.28 J. Smluvní pracoviště praktického vyučování školního roku 2009/2010 str.29 K. Zpráva o činnosti DM ve školním roce 2009/2010. str.32 L. Základní údaje o hospodaření školy. str.34 M. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. str.39 N. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str.40 O. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. str.40 P. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. str.40 2

3 UA. Základní identifikační údajeu Název školy : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Sídlo: Jáchymova 478/III, CZ Jindřichův Hradec IČ : IZO: Tel./fax Právní forma: Statutární orgán školy: UVedení školy: ředitel školy: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: (statutární orgán) bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: Zřizovatel školy: Sídlo: Dálkový přístup: Zastupování společnosti : příspěvková organizace Mgr. Karel Chalupa Mgr. Karel Chalupa K. H. Borovského 538, Nová Bystřice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Josef Dusík K Potůčku 69, Jindřichův Hradec HTUTwww.sos-jh.czUTH Ing. Stanislav Fíla Červená Řečice 132, Červená Řečice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Jana Laszáková Štěpánovice, Zahradní 162, Štěpánovice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Belinda Pragerová Na Palici 327/IV, Jindřichův Hradec HTUTwww.sos-jh.czUTH Krajský úřad Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice HTUTwww.kraj-jihocesky.czUTH Za školu navenek jedná ředitel školy 3

4 UŠkolská rada:u Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. UPravomoci školské rady a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. UJména a příjmení členů školské rady: Předseda: bydliště: člen školské rady: bydliště: Ing. Ivo Ježek Dolní Skrýchov 22, Jindřichův Hradec Monika Bartošová Sedlo 37, Nová Bystřice člen školské rady: Mgr. Pavla Havelková bydliště: J. Hradec, Vajgar 682/III, člen školské rady: bydliště: člen školské rady: Ing. David Hembera Dolní Pěná 110, Jindřichův Hradec Petr Hudler 4

5 U Pracoviště U Pracoviště bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: sídl. Pod kasárny 996/II, Jindřichův Hradec Mgr. Jaroslav Pešek K Vilkám 813, Jindřichův Hradec Ing. Bohdan Soukup Borovská 412/II, Jindřichův Hradec Mgr. Petr Šulc Dolní Pěna 128, Jindřichův Hradec Ing. Martin Tuček Václavská 102/II, J. Hradec, Jáchymova 478 Dříve Střední odborná škola - dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichově Hradci, Jáchymova 478, je školou s více jak l20 letou tradicí. V roce 1998 si škola připomněla 110 let od svého založení. Škola působí v regionu města J. Hradec, dřívějším největším okrese České republiky s téměř 2000 km². Její význam a působnost je vzhledem k velikosti regionu, aktuální skladbou všech studijních maturitních oborů a sousedstvím s Rakouskem nadregionální. Název Střední odborná škola je používán od 1. září Od 1. září 1996 se na tomto pracovišti vyučuje ve třech studijních oborech. Od školního roku 2007/2008 probíhá i paralelně výuka ve čtyřech studijních oborech. Miřiovského 678 Střední odborné učiliště je zařízení navazující na několikasetletou tradici učňovského školství v Jindřichově Hradci. V roce 2008 si škola připomněla 70 let učňovského školství v budově Miřiovského 678. V tomto školním roce probíhá výuka v jednom studijním maturitním oboru a pracoviště nabízí šest tříletých učebních oborů. O zařazení nového tříletého učebního oboru Nástrojař škola požádala v roce Obor byl schválen MŠMT ČR a od školního roku jej škola nabízí ve své programové nabídce. 5

6 UB. Přehled studijních oborů (Pracoviště Jáchymova 478) 1.Regionálně, prostorově a taktéž prakticky zaměřený obor Agropodnikání (kód: 4l-4l-M/0l) je široce koncipovaný obor umožňující vzdělání Nejen zájemcům o krajinotvorbu, údržbu krajiny, ekologii se zaměřením na provoz a služby, ale i do široké sféry soukromého podnikání, ekonomiky a agroturistiky. Do prvního ročníku tohoto oboru nejsou žáci přijímáni od školního roku 2007/2008 AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor: M/001 Střední odborná škola Jindřic hův Hradec, Jáchymova 478/III Jindřic hův Hradec, tel./fax: , Obor je od školního roku 2006/2007 oborem dobíhajícím 2. Ekonomicky, jazykově a na potřeby regionu zaměřený ekonomický obor Ekonomika zemědělství a výživy (kód: M/002) je posílen operativně předměty s učivem pro cestovní ruch s širokým uplatněním studentů v praxi. Tento obor bude nahrazen po některých obsahových úpravách dle Rámcového vzdělávacího programu od 1. ročníku školního roku oborem pod názvem Ekonomika a podnikání (kód: M/01) EKONOMIKA ZEMEDELSTVÍ A VÝŽIVY Studijní obor M/002 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 orientace na cestovní ruch orientace na cestovní ruch Strední odb orná škola Jindrichuv Hradec, Jáchymova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , Strední odborná škola Jindrichuv Hradec, Jáchym ova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , e-m ail: 6

7 3. Obor zaměřený na výpočetní techniku a její aplikaci v ekonomice v komplexním rozsahu učiva o hardwaru a softwaru se silnou jazykovou podporou, se špičkovou technickou vybavenosti Informatika v ekonomice (kód: 63-4l-M/040) otevřený od 1. září INFORMATIKA V EKONOMICE Studijní obor M/040 (obor výpočetní techniky) Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec, tel./fax: , Nový obor: Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy Studium je zaměřené na dopravní a přepravní systémy se stěžejní aplikací výpočetní techniky v oblasti řízení přenosu a systematizaci dat. Žák získá znalosti hardware a software. Součástí oboru jsou předměty: Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava, Zbožíznalství, Logistika a obslužné systémy, Ekonomika, Právní nauka, Práce s počítačem, Praxe, Cizí jazyk, Zpracování dokumentů na PC, Datové komunikace, Počítačové systémy, Účetnictví, Celní deklarace v rámci EU, Ekologie a ochrana životního prostředí a jiné. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Studijní obor M/006 (obor orientován na logistiku a obslužné pocítacové systémy Strední odborná škola Jindrichuv Hradec, Jáchym ova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , sos-jh.cz, 7

8 UPřehled studijních oborů a učebních dokumentů Aktivní obory v daném školním roce UPracoviště Jáchymova 1. Od 1. září 2000 kmenový obor 4l-41-M Obecné zemědělství č.j / , ze dne 9. srpna. 2000, studijní obor 4l-4l-M/0l Agropodnikání. 2. Ekonomika zemědělství a výživy M/008 se zaměřením na cestovní ruch - schváleno pod č. j /92-21 dne 28. dubna 1992 s účinností od 1. ledna 1992, nově autorizováno dne 24. ledna 1996 pod č. j / Od 1. září 2001 platí studijní obor M/002 Ekonomika zemědělství a výživy - č. j /01-23 ze dne 10. dubna 2001, kde výuka problematiky cestovního ruchu je v rámci učebního plánu řešena vhodným začleněním dalších volitelných předmětů. Od pod názvem Ekonomika a podnikání M/01 dle Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 3. Informatika v ekonomice 63-4l-M/040. Studijní obor zařazen pod č. j /2001 ze dne 20. září 2001 s platností od 1. září Studijní obor zařazen v rozhodnutí MŠMT ze dne 11. února. 2002, pod č. j /02-21 s platností od 1. září Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy. Studijní obor zařazen rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. : KUJCK 3252/2007 OSMT/2 ze dne 21. února 2007 s platností od 1. září UPracoviště Miřiovského Oprávnění k výuce uvedených oborů vzdělání je potvrzeno rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení SOU J.Hradec do sítě škol pod číslem jednacím 22676/04-21 ze dne 20.srpna UObor vzdělání H/01 zedníku uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 11.srpna.1997 pod č. j / UObor vzdělání H/01 prodavaču se zaměřením pro smíšené zboží, učební dokumenty vydané MŠMT ČR dne 14. července 1994 pod č. j / UObor vzdělání H/02 elektrikář-silnoproudu, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 20. března 1996 pod č. j. 4266/ UObor vzdělání H/01 kuchař-číšníku, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 30. května 2003 pod č. j /

9 U a 5. UObor vzdělání s maturitou L/008 obchodníku, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 6. listopadu 1997 pod č. j / č. j. 10.června 2004 Obor je od školního roku 2006/2007 oborem dobíhajícím. 6. UObor vzdělání H/01 klempíř Use zaměřením na stavební výrobu, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 1. června 2001 pod č.j / Podrobné učební plány jsou zveřejněny na internetové adrese : HTUTwww.sos-jh.czUTH UC. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi způsobilosti (Pracoviště Jáchymova 478) Výuku na škole zajišťují pedagogičtí pracovníci. Jejich počet se mění vzhledem k měnící se kapacitě školy. Celkový počet pracovníků školy a DM byl ve školním roce 2008/ zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 33 pedagogických pracovníků, 5 THP a 12 provozních pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a 4 středoškolské; THP mají středoškolské vzdělání s odpovídající kvalifikací, provozní pracovníci jsou se základním vzděláním nebo vyučeni v oboru. Odborní učitelé bez pedagog. vzdělání mají absolvované doplňkové pedagogické studium. Většina pracovníků školy má dlouholetou praxi ve svém oboru. Celkem - 50 pracovníků - 33 pedagogických - 5 THP - 12 provozních Vzdělání - 33 pedagogů - VŠ (*1) - 29 pedagogů SV (*2) - 4 pedagogů *1 vysokoškolské *2 středoškolské 9

10 11 U Seznam pracovníků školy pracoviště Jáchymova 478 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Břicháček Jaroslav Ing. Černocká Ludmila Mgr. Dusík Josef Ing. Fíla Stanislav Mgr. Furbachová Alena Ing. Hembera David Mgr. Chalupa Karel Ing. Janda Josef Mgr. Kalkusová Marie Ing. Konrád Jan Ing. Kopalová Věra Ing. Krejčí Vladislav Ing. Kulovaný Martin Mgr. Němec Radek Ing. Peckl František Mgr. Píšová Lucie Mgr. Průšová Růžena Ing. Přechová Blanka Mgr. Svobodová Eliška Ing. Šafránková Marie Ing. Šprincl Josef Mgr. Šulc Petr Ing. Tuček Martin Mgr. Magda Vokáčová Mgr. Vyhnálková Markéta Mgr. Wirknerová Jitka Ing. Zadražil Miloslav PeadDr. Zemanová Dana Doc.Ing. Žemlička Zdeněk, CSc. Provozní zaměstnanci Bednářová Růžena Ježová Olga Králová Milada Ližan Milan Mertová Alena Melicharová Adéla Šalková Blanka Šámalová Lenka Štoidlová Daniela Domov mládeže Jahoda Martin Krninská Lenka Líbalová Ivanka Melounek Stanislav Janů Marie Zaměstnanci školní kuchyně Cahová Marta Doležalová Marie Kartáková Jiřina Kocarová Vlasta Lapková Alena Rohová Marie Slipková Marie Druh pracovního poměru 45 zaměstnanců - doba neurčitá 5 zaměstnanců - doba určitá do 30. června 2010 C1.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti (pracoviště Miřiovského 678) Celkem - 27 pracovníků - 22 pedagogických - 1 THP - 4 provozních 10

11 Seznam pracovníků školy pracoviště Miřiovského 678 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Báťová Alice Ing. Cinková Jitka Gryčová Jana Mgr. Havelková Pavla Mgr. Hrbek Radomír Ing. Kuchyňka František Mgr. Laszáková Jana Ing. Neužilová Martina Mgr. Pešek Jaroslav Mgr.Pragerová Belinda Bc. Rada Miroslav Slámová Zdeňka Ing. Vilímová Helena Ing. Vojtěch Stanislav Ing. Voráčková Michaela Mgr. Zedník Vladimír Provozní zaměstnanci Bubla Pavel Hrnčířová Ludmila Novotná Dagmar, Roháčková Libuše Štěpánová Jiřina Mistři odborné výchovy Mácková Vlasta Kučera Rudolf Bc.Kelblerová Marta Mácová Jiřina Přílepek Antonín Veselá Naděžda Druh pracovního poměru 26 zaměstnanců - doba neurčitá 1 zaměstnanec - doba určitá do 30. června 2010 D. Údaje o přijímacím řízení (pracoviště Jáchymova 478) Počet žáků Kód Název přihlášených přijatých Celkem v 1. kole k k M/ M/ l-M/040 Provoz a ekonomika dopravy Ekonomika a podnikání Informatika v ekonomice C E L K E M

12 Ve školním roce 2009/2010 se přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na jednotlivých oborech z těchto předmětů nekonaly. Obor: Ekonomika a podnikání Obor M/01 orientace oboru na cestovní ruch Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Obor: Provoz a ekonomika dopravy Obor M/006 se zaměřením na logistiku a obslužné počítačové systémy Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Obor: Informatika v ekonomice Obor M/040 (obor výpočetní techniky) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Údaje o přijímacím řízení (Pracoviště Miřiovského 678) Přijímací řízení ve šk. roce 2009/2010 Tříleté učební obory: Počet žáků Název Kód přihlášených Přijatých celkem v 1. kole k Elektrikář-silnoproud H/ Kuchař-číšník H/

13 Prodavač H/ Zedník H/ Klempíř H/ C E L K E M Uchazeči o tříleté učební obory byli přijati v rámci přijímacího řízení dle kritérií přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech a celkový počet tříd po ročnících ve šk. r. 2009/2010 Studijní obor Kód Počet žáků Počet tříd Agropodnikání M/ Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch Ekonomika a podnikání zam. cestovní ruch M/ M/ Informatika v ekonomice M/ Provoz a ekonomika dopravy - obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy M/ Obchodník L/ Elektrikář-silnoproud Elektrikář-silnoproud H/ H/

14 Kuchař-číšník pro pohostinství H/ ,5 Kuchař-číšník H/ Zedník H/ ,5 Zedník H/ Klempíř- stavební výroba Klempíř H/ , H/ Prodavač-smíšené zboží H/ ,5 Prodavač H/ C e l k e m F. Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2009/2010 (pracoviště Jáchymova 478) Na konci druhého pololetí šk. roku studovalo na škole ve všech studijních oborech 558 žáků. Dosáhli těchto výsledků: Celkový průměr: pracoviště 2,63 Hodnocení chování 15

15 Výchovná opatření Pochvala tříd. učitele 37 Pochvala ředitele školy 3 Důtka ředitele školy 17 Důtka třídního učitele 32 Vyloučení ze studia 0 Podmíněné vyloučení ze studia 4 Vyloučení z DM 0 Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2009/2010 (pracoviště Miřiovského 678) Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: třída KČ1 P1 E1 O4 KČ2 EZ3 KLE P2 KČP KČ3 Z2 Z1 KL1 žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Slámová Zdeňka (2+3) Mgr. Báťová Alice (3+1) Mgr. Pešek Jaroslav (1+0) Ing. Vilímová Helena (1+2) Mgr. Zedník Vladimír (6+3) Gryčová Jana (3+2) Ing. Voráčková Michaela (1+1) Ing. Vojtěch Stanislav (0+3) Ing. Cinková Jitka (2+1) Ing. Neužilová Martina (1+1) Gryčová Jana (5+3) Mgr. Hrbek Radomír (3+2) Mgr. Pešek Jaroslav Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 16

16 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek (obě pracoviště) Obor Počet žáků Připuštěno k maturitě Nepřipuštěno k maturitě Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Agropodnikání Ekonomika zemědělství a výživy - - cestovní ruch Informatika v ekonomice Obchodník Výsledky závěrečných učňovských zkoušek Obor přihlášeno prospěli Kuchař-číšník pro pohostinství Prodavač se zaměř.smíš. zboží Elektrikář-silnoproud Zedník

17 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhá v rámci SIP VZ podle pokynu č. j / v oblasti zdokonalování se v obsluze výpočetní techniky: Úvod do administrace systému Windows 2000, Windows 2007 MS Access pro začátečníky MS Excel, základy programování ve VBA FrontPage Adobe Acrobat Grafika na webu, Adobe Photoshop WWW a databáze PHP LINUX, základy a instalace LINUX, administrace systému Nová maturitní zkouška vzdělávání hodnotitelů, zadavatelů a zkušebních komisařů S e m i n á ř e Ve školním roce 2009/2010 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali jen výjimečně dalších vzdělávacích odborných přednášek a seminářů vzhledem k náročnosti časové i a také finanční na rozpočet školy (ONIV) v souvislosti s novou maturitní zkouškou. H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Jáchymova 478) Protidrogová prevence, zdravý životní styl 1. Průběžné aktivity - konzultační hodiny metodika protidrogové výchovy jsou stanoveny pro studenty i rodiče na konkrétní hodinu. Po telefonické domluvě i mimo určený čas. - vzhledem k náročnosti a rozsahu problematiky výchovy současné mládeže byli určeni tři výchovní poradci pro: a) maturitní ročníky a přípravu na volbu povolání b) pro kontakt se základními školami 18

18 c) pro vnitřní výchovnou činnost - Ve škole je aktuálně obměňován informační panel - Žákům, pedagogům i rodičům je k dispozici rozsáhlá, dobře fungující knihovna - Učitelé se snaží o trvalý kontakt s rodiči, zvláště problémových žáků (třídní učitelé) - Využívání nabídek k účasti na vzdělávacích programech pro pedaogy - Průběžné ovlivňování žáků v různých vyuč. předmětech na vytváření hodnotového žebříčku. Témata jako alkohol, toxikomanie, pohlavní choroby, kouření, jsou přímo součástí osnov biologie a chemie (všichni vyučující) - Studenti mají neomezený přístup k internetu - Spolupráce s Policií ČR - Spolupráce s protidrogovým koordinátorem Mgr. Týmalem - Spolupráce s Odborem sociální péče MěÚ (sociálně právní ochrana dětí) - Neformální besedy a zábavné soutěže na Domově mládeže (vychovatelé) - Sportovní aktivity studentů ubytovaných na DM, využívání školní tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách. Sportovní aktivity jsou prováděny i mimo areál školy (vychovatelé) - Výtvarné aktivity na DM - Pravidelné informace metodika protidrogové výchovy na pedagogických poradách Jednorázové akce - sledování silniční dopravy v regionu - projekt JčKÚ - 2.A,3.A - exkurze - zemědělské a zpracovatelské podniky regionu - 4 B, 4.A - exkurze - Trutnovsko - 4.A, 4.B - soutěž grafických dovedností - Velké Meziříčí - exkurze - Kutná Hora - 4.C - prezentace školy - Střelnice - Den otevřených dveří SOŠ a SOU - výstava - Holocaust - Městská knihovna - 1.C, 3.B - exkurze - Praha - 3.B - exkurze - Vídeň - 3.B - beseda s hejtmanem Jč KÚ - seminář účetnictví - Znojmo - maturitní ples - 4.A - maturitní ples - 4 B - exkurze - Edelhof - 2.A 19

19 - matematická soutěž - Matematický klokan - exkurze - Praha - 3.A,4.A - mistrovství ČR - grafické dovednosti - exkurze - agroturistika - 4.B - zeměpisné pásmo - Irán - 1.A,1.B,1.C - exkurze - Temelín - 3.A - exkurze - Kutná Hora focení - škola - Majáles - exkurze - Praha a okolí - 1. C - exkurze - Přeštěnice,Milevsko - 4.A - drogová prevence - 1.A,1.B,1.C - státní zkoušky psaní strojem - 3. B, 3. C - LVK - 1.C - LVK 1.B,1.A - zeměpisné pásmo - ČR - 1.ABC, 2.ABC, 3.C - divadelní představení -ANJ - 1.ABC, 2.ABC, 3.ABC - exkurze - Brno - 2.A - exkurze - Praha - 3.C - drogová prevence - 1.A,1.B,1.C - exkurze - Vídeň - 1.A H1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Miřiovského 678) Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči: Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. dny otevřených dveří , Mgr. Laszáková Burza škol Mgr. Pragerová 3. Rodičovské schůzky , Mgr. Laszáková , Předávání mat. vysvědčení v Kapli sv. Máří Magdaleny Mgr. Laszáková 5. Předávání výučních listů v Kapli sv. Máří Magdaleny Mgr. Laszáková 20

20 6. ples 4. ročníku Ing. Vilímová 7. plesy 3. ročníků , Majáles pí Slámová, pí Gryčová, Mgr. Neužilová) Uskutečněné preventivní aktivity pro žáky: Název aktivity Zaměření (např. prevence Datum konání Realizátor drogových závislostí, šikany ) 1. Zážitkový Prevence rizikového Mgr. Pragerová seznamovací kurz chování 2. Projekt zóna S SEX- AIDS-VZTAHY Prevence RCH p. Makovička, ACET 3. Sluníčkový den Výchova k sociálnímu Mgr. Pragerová cítění 4. Projekt: Žijeme spolu Prevence rasismu Mgr. Varyšová Barbora 5. Beseda s Policií ČR Prevence RCH Policie ČR 6.Beseda s Policií ČR Prevence RCH Policie ČR 7. META Prevence drog. závislostí Mgr.Týmal 8.Hobby Výchova k práci Třídní učitelé 9. PREVENT Prevence rizikového OS PREVENT chování v rámci šk. docházky 10. Šance dětem ulice Prevence kouření Mgr. Duchoňová 11. Šance dětem ulice Prevence kouření Mgr. Duchoňová 12. LABESTRA Sbírka a osvěta o Mgr. Pragerová antikoncepci 13. Stavební veletrh Výchova k práci p.uč. Gryčová Brno 14. Hobby České Budějovice Výchova k práci Mgr. Báťová, Mgr. Pešek 15. Den zdravíaktivní spolupráce 16. Prevence úrazů na České dráze Zdravá výživa a živ. styl Mgr. Pragerová Prevence úrazů a rizik. chování Mgr. Pragerová 21

21 17. Šance dětem ulice Prevence drog. závislostí 25.a Poznávací zájezd Výchova k smysluplnému červen 2010 Itálie životu Mgr. Duchoňová Mgr.Laszáková Jednorázové aktivity pro žáky: Název aktivity, akce Datum Realizátor Přednáška o Indonésii Spol. Pohoda S Tebou o Tobě p. Šindelářová fi Always Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU : Mgr. Pragerová Belina Škola ve školním roce 2009/2010 získala finanční prostředky na prevenci patologických jevů a kriminality ze dvou projektů v rámci Programu I. MŠMT a to částku 5500 Kč na projekt Spolupráce s fi Meta a Kč na projekt Podpora MPP na SOU. Obě částky byly v plné výši vyčerpány a využity dle smluvních podmínek. Enviromentální vzdělávání Problematika tohoto vzdělávání je specifická, odpovídající tématům jednotlivých předmětů a je realizována průběžně vhodným zařazováním problematiky do vyučovacích hodin, třídnických hodin, při exkurzích a jiných činnostech. Všichni žáci SOU absolvují pravidelně přednášku o ekologii s názvem Energie pro budoucnost a dále besedy s ekology ze společnosti Ekologické fórum. Pro žáky oboru elektrikář se pořádá exkurze do jaderné elektrárny Temelín a hydroelektrárny na Lipno. Metodik enviromentální výchovy SOU : Mgr. Vladimír Zedník Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Miřiovského 678) Účast ve sportovních akcích: Sportem proti drogám Přespolní běh Basketbal Volejbal Futsal Plavání Florbal Čtyřboj silový 22

22 Hokejbal Stolní tenis Pořádání rautů - Chalupa CUP - Hospodářská komora Podnikatelské forum - muzeum - DK OPEN - Střelnice - Agentura Zavřelová - Střelnice - Hospod. Komora klášter Minoritů - SOME Auto salon Střelnice - Pollmann v podniku - Knihovna Jindř. Hradec - Občanské sdružení Okna Jindř. Hradec - Česká spořitelna - SOŠ a SOU J. Hradec - Ayrer s.r.o. - Obč. sdružení Olymp - VŠE Praha 2x - Blažkovi - Den zdraví sál Střelnice - Pí Vyhlídková - Pí Holická Nepočítáme menší rauty a různá pohoštění. Prezentační dny (obě pracoviště) Jindřichův Hradec - 4. listopadu 2009 Burza škol a řemesel, sál Střelnice JH Den otevřených dveří ( obě pracoviště) listopadu 2009 v době od 10:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří Den otevřených dveří (obě pracoviště) prosince 2009 v době od 10:00 do 18:00 hodin (obě pracoviště) února 2010 v době od 10:00 do 18:00 hodin Prezentace školy na základních školách: v období od listopadu do prosince

23 T T T T T T Na prezentačních akcích byl představen propagační materiál i nové webové stránky školy vytvořený žáky školy za logistické, grafické a programové podpory společnosti Euronet. CZ Praha, s.r.o. (viz HTwww.sos-jh.czTH). Prezentací se účastnili aktivně žáci školy. Kromě těchto prezentací propagovala škola své studijní programy a aktivity v denním tisku (Právo, JH Listy, Mladá Fronta, webové stránky apod.)., setkáním s výchovnými poradci základních škol, návštěvami na základních školách atd. Sportovní soutěže a akce (obě pracoviště) Házená dívky (místo Písek), termín 20.října 2010 HTFLORBAL FINÁLE - středa v 8:00, Všesportovní hala JH (Sportovní akce v 1.pol )THT HTHokejbal - celostátní kolo, Praha THT TH O K E J B A L (republikové finále) se konalo v Praze. Smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec obsadilo celkové 8. místo.t TFotogalerie: HTDiplom hokejbal Praha pdfTH T TH O K E J B A L (krajské kolo) se konalo v 8:30 na hokejbalovém hřišti Sídl. Hvězdárna v J.Hradci za účasti čtyř družstev - SOŠ a SOU J.Hradec, OA J. Hradec, SŠ České Budějovice a SŠ Vodňany. Smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec dokázalo obsadit nejvyšší stupeň na pomyslné bedně vítězů a zajistilo si tak tolik žádanou účast na Republikovém finále v Praze ( ). Gratulujeme!!!T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HTPohár.jpgTHT TB A S K E T B A L (krajské kolo) se konalo ve Všesportovní hale J.Hradec. Této sportovní akce se zúčastnilo jedno smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec a po kvalitním výkonu obsadilo 3. místo ze sedmi zúčastněných.t TFotogalerie: HT jpgTHT 24

24 T T T T T T T T T T T TH O K E J B A L (okresní kolo) se konalo na hokejbalovém hřišti Sídl. Hvězdárna v J.Hradci. Této sportovní akce se zúčastnily dvě smíšená družstva chlapců "A" a "B" z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského. Družstvo "A" zajistilo naší škole prvenství a zároveň postup do krajského kola.t TFotogalerie: HT jpgTH Družstvo "A" je ve žlutých dresech, družstvo "B" v červených.t TB A S K E T B A L (okresní kolo) se konalo ve Všesportovní hale J.Hradec. Družstvo chlapců z SOŠ a SOU J.Hradec obsadilo konečné 2. místo a zajistilo si účast v krajském kole. T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TF L O R B A L - chlapci (okresní kolo - skupina) se konalo v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo chlapců, tvořené studenty SOŠ Jáchymova, se umístilo v těsném závěsu za studenty z GVN J.Hradec na celkovém 2. místě ve skupině. T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TF L O R B A L - dívky (okresní kolo) se konalo v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo dívek z SOŠ Jáchymova, se umístilo na 2. místě ve skupině a celkovém 4. místě.t TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TS I L O V Ý Č T Y Ř B O J (okresní kolo - skupina) se konal v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo chlapců z SOŠ a SOU J.Hradec obsadilo konečné 3. místo. Fotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT 25

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Školní rok 2014/2015 Předsedové ZZ od nás: Mgr. Jaroslav Pešek předseda ZZ, SŠTO Dačice termín : 25.6.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III. 377 43 Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III. 377 43 Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2011-2012 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec 1 Ředitelství Střední odborné školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III. 377 43 Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III. 377 43 Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2011-2012 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec 1 Ředitelství Střední odborné školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec sestavená za školní rok 2008 2009 Ředitelství Střední odborné

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec sestavená za školní rok 2007 2008 Ředitelství Střední odborné

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2010-2011 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec 1 Ředitelství Střední odborné školy a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času Rubešovo náměstí 171 Č. j. 24/2013/AZC HB Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod středisko volného času, Rubešovo náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok 2012-2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III 377 43 Jindřichův Hradec 1 Ředitelství Střední odborné školy a

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady BONUS o.p.s. při SOŠ Jindřichův Hradec dne

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady BONUS o.p.s. při SOŠ Jindřichův Hradec dne Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady BONUS o.p.s. při SOŠ Jindřichův Hradec dne 27. 11. 2015 Účast: Za správní radu: Z řad rodičů: 4.C p. Zdeňka Venkrbcová 1.A p. Soňa Slabá 1.C p. Jiří Vytiska 2.B

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více