VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. střední školy za školní rok 2009-2010. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA střední školy za školní rok Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec Školní rok sestavená za školní rok

2 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle č. 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy tuto Výroční zprávu o činnosti školy Obsah: A. Základní identifikační údaje. str. 3 B. Přehled studijních oborů. str. 6 C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti str. 9 D. Údaje o přijímacím řízení.. str.12 E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech a celkový počet tříd po ročnících ve školním roce 2009/2010 str.14 F. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí školního roku 2009/2010 (obě pracoviště) str.15 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.. str.18 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str.18 I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str.28 J. Smluvní pracoviště praktického vyučování školního roku 2009/2010 str.29 K. Zpráva o činnosti DM ve školním roce 2009/2010. str.32 L. Základní údaje o hospodaření školy. str.34 M. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. str.39 N. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str.40 O. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. str.40 P. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. str.40 2

3 UA. Základní identifikační údajeu Název školy : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Sídlo: Jáchymova 478/III, CZ Jindřichův Hradec IČ : IZO: Tel./fax Právní forma: Statutární orgán školy: UVedení školy: ředitel školy: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: (statutární orgán) bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: zástupce ředitele: bydliště: Dálkový přístup: Zřizovatel školy: Sídlo: Dálkový přístup: Zastupování společnosti : příspěvková organizace Mgr. Karel Chalupa Mgr. Karel Chalupa K. H. Borovského 538, Nová Bystřice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Josef Dusík K Potůčku 69, Jindřichův Hradec HTUTwww.sos-jh.czUTH Ing. Stanislav Fíla Červená Řečice 132, Červená Řečice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Jana Laszáková Štěpánovice, Zahradní 162, Štěpánovice HTUTwww.sos-jh.czUTH Mgr. Belinda Pragerová Na Palici 327/IV, Jindřichův Hradec HTUTwww.sos-jh.czUTH Krajský úřad Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice HTUTwww.kraj-jihocesky.czUTH Za školu navenek jedná ředitel školy 3

4 UŠkolská rada:u Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. UPravomoci školské rady a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. UJména a příjmení členů školské rady: Předseda: bydliště: člen školské rady: bydliště: Ing. Ivo Ježek Dolní Skrýchov 22, Jindřichův Hradec Monika Bartošová Sedlo 37, Nová Bystřice člen školské rady: Mgr. Pavla Havelková bydliště: J. Hradec, Vajgar 682/III, člen školské rady: bydliště: člen školské rady: Ing. David Hembera Dolní Pěná 110, Jindřichův Hradec Petr Hudler 4

5 U Pracoviště U Pracoviště bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: člen školské rady: bydliště: sídl. Pod kasárny 996/II, Jindřichův Hradec Mgr. Jaroslav Pešek K Vilkám 813, Jindřichův Hradec Ing. Bohdan Soukup Borovská 412/II, Jindřichův Hradec Mgr. Petr Šulc Dolní Pěna 128, Jindřichův Hradec Ing. Martin Tuček Václavská 102/II, J. Hradec, Jáchymova 478 Dříve Střední odborná škola - dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichově Hradci, Jáchymova 478, je školou s více jak l20 letou tradicí. V roce 1998 si škola připomněla 110 let od svého založení. Škola působí v regionu města J. Hradec, dřívějším největším okrese České republiky s téměř 2000 km². Její význam a působnost je vzhledem k velikosti regionu, aktuální skladbou všech studijních maturitních oborů a sousedstvím s Rakouskem nadregionální. Název Střední odborná škola je používán od 1. září Od 1. září 1996 se na tomto pracovišti vyučuje ve třech studijních oborech. Od školního roku 2007/2008 probíhá i paralelně výuka ve čtyřech studijních oborech. Miřiovského 678 Střední odborné učiliště je zařízení navazující na několikasetletou tradici učňovského školství v Jindřichově Hradci. V roce 2008 si škola připomněla 70 let učňovského školství v budově Miřiovského 678. V tomto školním roce probíhá výuka v jednom studijním maturitním oboru a pracoviště nabízí šest tříletých učebních oborů. O zařazení nového tříletého učebního oboru Nástrojař škola požádala v roce Obor byl schválen MŠMT ČR a od školního roku jej škola nabízí ve své programové nabídce. 5

6 UB. Přehled studijních oborů (Pracoviště Jáchymova 478) 1.Regionálně, prostorově a taktéž prakticky zaměřený obor Agropodnikání (kód: 4l-4l-M/0l) je široce koncipovaný obor umožňující vzdělání Nejen zájemcům o krajinotvorbu, údržbu krajiny, ekologii se zaměřením na provoz a služby, ale i do široké sféry soukromého podnikání, ekonomiky a agroturistiky. Do prvního ročníku tohoto oboru nejsou žáci přijímáni od školního roku 2007/2008 AGROPODNIKÁNÍ Studijní obor: M/001 Střední odborná škola Jindřic hův Hradec, Jáchymova 478/III Jindřic hův Hradec, tel./fax: , Obor je od školního roku 2006/2007 oborem dobíhajícím 2. Ekonomicky, jazykově a na potřeby regionu zaměřený ekonomický obor Ekonomika zemědělství a výživy (kód: M/002) je posílen operativně předměty s učivem pro cestovní ruch s širokým uplatněním studentů v praxi. Tento obor bude nahrazen po některých obsahových úpravách dle Rámcového vzdělávacího programu od 1. ročníku školního roku oborem pod názvem Ekonomika a podnikání (kód: M/01) EKONOMIKA ZEMEDELSTVÍ A VÝŽIVY Studijní obor M/002 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Studijní obor M/01 orientace na cestovní ruch orientace na cestovní ruch Strední odb orná škola Jindrichuv Hradec, Jáchymova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , Strední odborná škola Jindrichuv Hradec, Jáchym ova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , e-m ail: 6

7 3. Obor zaměřený na výpočetní techniku a její aplikaci v ekonomice v komplexním rozsahu učiva o hardwaru a softwaru se silnou jazykovou podporou, se špičkovou technickou vybavenosti Informatika v ekonomice (kód: 63-4l-M/040) otevřený od 1. září INFORMATIKA V EKONOMICE Studijní obor M/040 (obor výpočetní techniky) Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/III Jindřichův Hradec, tel./fax: , Nový obor: Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy Studium je zaměřené na dopravní a přepravní systémy se stěžejní aplikací výpočetní techniky v oblasti řízení přenosu a systematizaci dat. Žák získá znalosti hardware a software. Součástí oboru jsou předměty: Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava, Zbožíznalství, Logistika a obslužné systémy, Ekonomika, Právní nauka, Práce s počítačem, Praxe, Cizí jazyk, Zpracování dokumentů na PC, Datové komunikace, Počítačové systémy, Účetnictví, Celní deklarace v rámci EU, Ekologie a ochrana životního prostředí a jiné. PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Studijní obor M/006 (obor orientován na logistiku a obslužné pocítacové systémy Strední odborná škola Jindrichuv Hradec, Jáchym ova 478/III Jindrichuv Hradec, tel./fax: , sos-jh.cz, 7

8 UPřehled studijních oborů a učebních dokumentů Aktivní obory v daném školním roce UPracoviště Jáchymova 1. Od 1. září 2000 kmenový obor 4l-41-M Obecné zemědělství č.j / , ze dne 9. srpna. 2000, studijní obor 4l-4l-M/0l Agropodnikání. 2. Ekonomika zemědělství a výživy M/008 se zaměřením na cestovní ruch - schváleno pod č. j /92-21 dne 28. dubna 1992 s účinností od 1. ledna 1992, nově autorizováno dne 24. ledna 1996 pod č. j / Od 1. září 2001 platí studijní obor M/002 Ekonomika zemědělství a výživy - č. j /01-23 ze dne 10. dubna 2001, kde výuka problematiky cestovního ruchu je v rámci učebního plánu řešena vhodným začleněním dalších volitelných předmětů. Od pod názvem Ekonomika a podnikání M/01 dle Nařízení vlády č. 242/2009 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 3. Informatika v ekonomice 63-4l-M/040. Studijní obor zařazen pod č. j /2001 ze dne 20. září 2001 s platností od 1. září Studijní obor zařazen v rozhodnutí MŠMT ze dne 11. února. 2002, pod č. j /02-21 s platností od 1. září Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/006) obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy. Studijní obor zařazen rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č. j. : KUJCK 3252/2007 OSMT/2 ze dne 21. února 2007 s platností od 1. září UPracoviště Miřiovského Oprávnění k výuce uvedených oborů vzdělání je potvrzeno rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení SOU J.Hradec do sítě škol pod číslem jednacím 22676/04-21 ze dne 20.srpna UObor vzdělání H/01 zedníku uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 11.srpna.1997 pod č. j / UObor vzdělání H/01 prodavaču se zaměřením pro smíšené zboží, učební dokumenty vydané MŠMT ČR dne 14. července 1994 pod č. j / UObor vzdělání H/02 elektrikář-silnoproudu, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 20. března 1996 pod č. j. 4266/ UObor vzdělání H/01 kuchař-číšníku, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 30. května 2003 pod č. j /

9 U a 5. UObor vzdělání s maturitou L/008 obchodníku, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 6. listopadu 1997 pod č. j / č. j. 10.června 2004 Obor je od školního roku 2006/2007 oborem dobíhajícím. 6. UObor vzdělání H/01 klempíř Use zaměřením na stavební výrobu, uč. dokumenty vydané MŠMT ČR dne 1. června 2001 pod č.j / Podrobné učební plány jsou zveřejněny na internetové adrese : HTUTwww.sos-jh.czUTH UC. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi způsobilosti (Pracoviště Jáchymova 478) Výuku na škole zajišťují pedagogičtí pracovníci. Jejich počet se mění vzhledem k měnící se kapacitě školy. Celkový počet pracovníků školy a DM byl ve školním roce 2008/ zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 33 pedagogických pracovníků, 5 THP a 12 provozních pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání a 4 středoškolské; THP mají středoškolské vzdělání s odpovídající kvalifikací, provozní pracovníci jsou se základním vzděláním nebo vyučeni v oboru. Odborní učitelé bez pedagog. vzdělání mají absolvované doplňkové pedagogické studium. Většina pracovníků školy má dlouholetou praxi ve svém oboru. Celkem - 50 pracovníků - 33 pedagogických - 5 THP - 12 provozních Vzdělání - 33 pedagogů - VŠ (*1) - 29 pedagogů SV (*2) - 4 pedagogů *1 vysokoškolské *2 středoškolské 9

10 11 U Seznam pracovníků školy pracoviště Jáchymova 478 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Břicháček Jaroslav Ing. Černocká Ludmila Mgr. Dusík Josef Ing. Fíla Stanislav Mgr. Furbachová Alena Ing. Hembera David Mgr. Chalupa Karel Ing. Janda Josef Mgr. Kalkusová Marie Ing. Konrád Jan Ing. Kopalová Věra Ing. Krejčí Vladislav Ing. Kulovaný Martin Mgr. Němec Radek Ing. Peckl František Mgr. Píšová Lucie Mgr. Průšová Růžena Ing. Přechová Blanka Mgr. Svobodová Eliška Ing. Šafránková Marie Ing. Šprincl Josef Mgr. Šulc Petr Ing. Tuček Martin Mgr. Magda Vokáčová Mgr. Vyhnálková Markéta Mgr. Wirknerová Jitka Ing. Zadražil Miloslav PeadDr. Zemanová Dana Doc.Ing. Žemlička Zdeněk, CSc. Provozní zaměstnanci Bednářová Růžena Ježová Olga Králová Milada Ližan Milan Mertová Alena Melicharová Adéla Šalková Blanka Šámalová Lenka Štoidlová Daniela Domov mládeže Jahoda Martin Krninská Lenka Líbalová Ivanka Melounek Stanislav Janů Marie Zaměstnanci školní kuchyně Cahová Marta Doležalová Marie Kartáková Jiřina Kocarová Vlasta Lapková Alena Rohová Marie Slipková Marie Druh pracovního poměru 45 zaměstnanců - doba neurčitá 5 zaměstnanců - doba určitá do 30. června 2010 C1.Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti (pracoviště Miřiovského 678) Celkem - 27 pracovníků - 22 pedagogických - 1 THP - 4 provozních 10

11 Seznam pracovníků školy pracoviště Miřiovského 678 Pedagogičtí pracovníci Mgr. Báťová Alice Ing. Cinková Jitka Gryčová Jana Mgr. Havelková Pavla Mgr. Hrbek Radomír Ing. Kuchyňka František Mgr. Laszáková Jana Ing. Neužilová Martina Mgr. Pešek Jaroslav Mgr.Pragerová Belinda Bc. Rada Miroslav Slámová Zdeňka Ing. Vilímová Helena Ing. Vojtěch Stanislav Ing. Voráčková Michaela Mgr. Zedník Vladimír Provozní zaměstnanci Bubla Pavel Hrnčířová Ludmila Novotná Dagmar, Roháčková Libuše Štěpánová Jiřina Mistři odborné výchovy Mácková Vlasta Kučera Rudolf Bc.Kelblerová Marta Mácová Jiřina Přílepek Antonín Veselá Naděžda Druh pracovního poměru 26 zaměstnanců - doba neurčitá 1 zaměstnanec - doba určitá do 30. června 2010 D. Údaje o přijímacím řízení (pracoviště Jáchymova 478) Počet žáků Kód Název přihlášených přijatých Celkem v 1. kole k k M/ M/ l-M/040 Provoz a ekonomika dopravy Ekonomika a podnikání Informatika v ekonomice C E L K E M

12 Ve školním roce 2009/2010 se přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na jednotlivých oborech z těchto předmětů nekonaly. Obor: Ekonomika a podnikání Obor M/01 orientace oboru na cestovní ruch Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Obor: Provoz a ekonomika dopravy Obor M/006 se zaměřením na logistiku a obslužné počítačové systémy Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Obor: Informatika v ekonomice Obor M/040 (obor výpočetní techniky) Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do tohoto oboru : 30 žáků Forma studia: denní studium Ukončení studia: studium je zakončené maturitní zkouškou Údaje o přijímacím řízení (Pracoviště Miřiovského 678) Přijímací řízení ve šk. roce 2009/2010 Tříleté učební obory: Počet žáků Název Kód přihlášených Přijatých celkem v 1. kole k Elektrikář-silnoproud H/ Kuchař-číšník H/

13 Prodavač H/ Zedník H/ Klempíř H/ C E L K E M Uchazeči o tříleté učební obory byli přijati v rámci přijímacího řízení dle kritérií přijímacího řízení bez přijímací zkoušky. E. Přehled žáků ve studijních a učebních oborech a celkový počet tříd po ročnících ve šk. r. 2009/2010 Studijní obor Kód Počet žáků Počet tříd Agropodnikání M/ Ekonomika zemědělství a výživy - cestovní ruch Ekonomika a podnikání zam. cestovní ruch M/ M/ Informatika v ekonomice M/ Provoz a ekonomika dopravy - obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy M/ Obchodník L/ Elektrikář-silnoproud Elektrikář-silnoproud H/ H/

14 Kuchař-číšník pro pohostinství H/ ,5 Kuchař-číšník H/ Zedník H/ ,5 Zedník H/ Klempíř- stavební výroba Klempíř H/ , H/ Prodavač-smíšené zboží H/ ,5 Prodavač H/ C e l k e m F. Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2009/2010 (pracoviště Jáchymova 478) Na konci druhého pololetí šk. roku studovalo na škole ve všech studijních oborech 558 žáků. Dosáhli těchto výsledků: Celkový průměr: pracoviště 2,63 Hodnocení chování 15

15 Výchovná opatření Pochvala tříd. učitele 37 Pochvala ředitele školy 3 Důtka ředitele školy 17 Důtka třídního učitele 32 Vyloučení ze studia 0 Podmíněné vyloučení ze studia 4 Vyloučení z DM 0 Výsledky vzdělávání žáků - II. pololetí šk. roku 2009/2010 (pracoviště Miřiovského 678) Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 zpracováno dne: třída KČ1 P1 E1 O4 KČ2 EZ3 KLE P2 KČP KČ3 Z2 Z1 KL1 žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Slámová Zdeňka (2+3) Mgr. Báťová Alice (3+1) Mgr. Pešek Jaroslav (1+0) Ing. Vilímová Helena (1+2) Mgr. Zedník Vladimír (6+3) Gryčová Jana (3+2) Ing. Voráčková Michaela (1+1) Ing. Vojtěch Stanislav (0+3) Ing. Cinková Jitka (2+1) Ing. Neužilová Martina (1+1) Gryčová Jana (5+3) Mgr. Hrbek Radomír (3+2) Mgr. Pešek Jaroslav Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 16

16 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek (obě pracoviště) Obor Počet žáků Připuštěno k maturitě Nepřipuštěno k maturitě Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Agropodnikání Ekonomika zemědělství a výživy - - cestovní ruch Informatika v ekonomice Obchodník Výsledky závěrečných učňovských zkoušek Obor přihlášeno prospěli Kuchař-číšník pro pohostinství Prodavač se zaměř.smíš. zboží Elektrikář-silnoproud Zedník

17 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhá v rámci SIP VZ podle pokynu č. j / v oblasti zdokonalování se v obsluze výpočetní techniky: Úvod do administrace systému Windows 2000, Windows 2007 MS Access pro začátečníky MS Excel, základy programování ve VBA FrontPage Adobe Acrobat Grafika na webu, Adobe Photoshop WWW a databáze PHP LINUX, základy a instalace LINUX, administrace systému Nová maturitní zkouška vzdělávání hodnotitelů, zadavatelů a zkušebních komisařů S e m i n á ř e Ve školním roce 2009/2010 se pedagogičtí pracovníci zúčastňovali jen výjimečně dalších vzdělávacích odborných přednášek a seminářů vzhledem k náročnosti časové i a také finanční na rozpočet školy (ONIV) v souvislosti s novou maturitní zkouškou. H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Jáchymova 478) Protidrogová prevence, zdravý životní styl 1. Průběžné aktivity - konzultační hodiny metodika protidrogové výchovy jsou stanoveny pro studenty i rodiče na konkrétní hodinu. Po telefonické domluvě i mimo určený čas. - vzhledem k náročnosti a rozsahu problematiky výchovy současné mládeže byli určeni tři výchovní poradci pro: a) maturitní ročníky a přípravu na volbu povolání b) pro kontakt se základními školami 18

18 c) pro vnitřní výchovnou činnost - Ve škole je aktuálně obměňován informační panel - Žákům, pedagogům i rodičům je k dispozici rozsáhlá, dobře fungující knihovna - Učitelé se snaží o trvalý kontakt s rodiči, zvláště problémových žáků (třídní učitelé) - Využívání nabídek k účasti na vzdělávacích programech pro pedaogy - Průběžné ovlivňování žáků v různých vyuč. předmětech na vytváření hodnotového žebříčku. Témata jako alkohol, toxikomanie, pohlavní choroby, kouření, jsou přímo součástí osnov biologie a chemie (všichni vyučující) - Studenti mají neomezený přístup k internetu - Spolupráce s Policií ČR - Spolupráce s protidrogovým koordinátorem Mgr. Týmalem - Spolupráce s Odborem sociální péče MěÚ (sociálně právní ochrana dětí) - Neformální besedy a zábavné soutěže na Domově mládeže (vychovatelé) - Sportovní aktivity studentů ubytovaných na DM, využívání školní tělocvičny v odpoledních a večerních hodinách. Sportovní aktivity jsou prováděny i mimo areál školy (vychovatelé) - Výtvarné aktivity na DM - Pravidelné informace metodika protidrogové výchovy na pedagogických poradách Jednorázové akce - sledování silniční dopravy v regionu - projekt JčKÚ - 2.A,3.A - exkurze - zemědělské a zpracovatelské podniky regionu - 4 B, 4.A - exkurze - Trutnovsko - 4.A, 4.B - soutěž grafických dovedností - Velké Meziříčí - exkurze - Kutná Hora - 4.C - prezentace školy - Střelnice - Den otevřených dveří SOŠ a SOU - výstava - Holocaust - Městská knihovna - 1.C, 3.B - exkurze - Praha - 3.B - exkurze - Vídeň - 3.B - beseda s hejtmanem Jč KÚ - seminář účetnictví - Znojmo - maturitní ples - 4.A - maturitní ples - 4 B - exkurze - Edelhof - 2.A 19

19 - matematická soutěž - Matematický klokan - exkurze - Praha - 3.A,4.A - mistrovství ČR - grafické dovednosti - exkurze - agroturistika - 4.B - zeměpisné pásmo - Irán - 1.A,1.B,1.C - exkurze - Temelín - 3.A - exkurze - Kutná Hora focení - škola - Majáles - exkurze - Praha a okolí - 1. C - exkurze - Přeštěnice,Milevsko - 4.A - drogová prevence - 1.A,1.B,1.C - státní zkoušky psaní strojem - 3. B, 3. C - LVK - 1.C - LVK 1.B,1.A - zeměpisné pásmo - ČR - 1.ABC, 2.ABC, 3.C - divadelní představení -ANJ - 1.ABC, 2.ABC, 3.ABC - exkurze - Brno - 2.A - exkurze - Praha - 3.C - drogová prevence - 1.A,1.B,1.C - exkurze - Vídeň - 1.A H1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Miřiovského 678) Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči: Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. dny otevřených dveří , Mgr. Laszáková Burza škol Mgr. Pragerová 3. Rodičovské schůzky , Mgr. Laszáková , Předávání mat. vysvědčení v Kapli sv. Máří Magdaleny Mgr. Laszáková 5. Předávání výučních listů v Kapli sv. Máří Magdaleny Mgr. Laszáková 20

20 6. ples 4. ročníku Ing. Vilímová 7. plesy 3. ročníků , Majáles pí Slámová, pí Gryčová, Mgr. Neužilová) Uskutečněné preventivní aktivity pro žáky: Název aktivity Zaměření (např. prevence Datum konání Realizátor drogových závislostí, šikany ) 1. Zážitkový Prevence rizikového Mgr. Pragerová seznamovací kurz chování 2. Projekt zóna S SEX- AIDS-VZTAHY Prevence RCH p. Makovička, ACET 3. Sluníčkový den Výchova k sociálnímu Mgr. Pragerová cítění 4. Projekt: Žijeme spolu Prevence rasismu Mgr. Varyšová Barbora 5. Beseda s Policií ČR Prevence RCH Policie ČR 6.Beseda s Policií ČR Prevence RCH Policie ČR 7. META Prevence drog. závislostí Mgr.Týmal 8.Hobby Výchova k práci Třídní učitelé 9. PREVENT Prevence rizikového OS PREVENT chování v rámci šk. docházky 10. Šance dětem ulice Prevence kouření Mgr. Duchoňová 11. Šance dětem ulice Prevence kouření Mgr. Duchoňová 12. LABESTRA Sbírka a osvěta o Mgr. Pragerová antikoncepci 13. Stavební veletrh Výchova k práci p.uč. Gryčová Brno 14. Hobby České Budějovice Výchova k práci Mgr. Báťová, Mgr. Pešek 15. Den zdravíaktivní spolupráce 16. Prevence úrazů na České dráze Zdravá výživa a živ. styl Mgr. Pragerová Prevence úrazů a rizik. chování Mgr. Pragerová 21

21 17. Šance dětem ulice Prevence drog. závislostí 25.a Poznávací zájezd Výchova k smysluplnému červen 2010 Itálie životu Mgr. Duchoňová Mgr.Laszáková Jednorázové aktivity pro žáky: Název aktivity, akce Datum Realizátor Přednáška o Indonésii Spol. Pohoda S Tebou o Tobě p. Šindelářová fi Always Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU : Mgr. Pragerová Belina Škola ve školním roce 2009/2010 získala finanční prostředky na prevenci patologických jevů a kriminality ze dvou projektů v rámci Programu I. MŠMT a to částku 5500 Kč na projekt Spolupráce s fi Meta a Kč na projekt Podpora MPP na SOU. Obě částky byly v plné výši vyčerpány a využity dle smluvních podmínek. Enviromentální vzdělávání Problematika tohoto vzdělávání je specifická, odpovídající tématům jednotlivých předmětů a je realizována průběžně vhodným zařazováním problematiky do vyučovacích hodin, třídnických hodin, při exkurzích a jiných činnostech. Všichni žáci SOU absolvují pravidelně přednášku o ekologii s názvem Energie pro budoucnost a dále besedy s ekology ze společnosti Ekologické fórum. Pro žáky oboru elektrikář se pořádá exkurze do jaderné elektrárny Temelín a hydroelektrárny na Lipno. Metodik enviromentální výchovy SOU : Mgr. Vladimír Zedník Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (pracoviště Miřiovského 678) Účast ve sportovních akcích: Sportem proti drogám Přespolní běh Basketbal Volejbal Futsal Plavání Florbal Čtyřboj silový 22

22 Hokejbal Stolní tenis Pořádání rautů - Chalupa CUP - Hospodářská komora Podnikatelské forum - muzeum - DK OPEN - Střelnice - Agentura Zavřelová - Střelnice - Hospod. Komora klášter Minoritů - SOME Auto salon Střelnice - Pollmann v podniku - Knihovna Jindř. Hradec - Občanské sdružení Okna Jindř. Hradec - Česká spořitelna - SOŠ a SOU J. Hradec - Ayrer s.r.o. - Obč. sdružení Olymp - VŠE Praha 2x - Blažkovi - Den zdraví sál Střelnice - Pí Vyhlídková - Pí Holická Nepočítáme menší rauty a různá pohoštění. Prezentační dny (obě pracoviště) Jindřichův Hradec - 4. listopadu 2009 Burza škol a řemesel, sál Střelnice JH Den otevřených dveří ( obě pracoviště) listopadu 2009 v době od 10:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří Den otevřených dveří (obě pracoviště) prosince 2009 v době od 10:00 do 18:00 hodin (obě pracoviště) února 2010 v době od 10:00 do 18:00 hodin Prezentace školy na základních školách: v období od listopadu do prosince

23 T T T T T T Na prezentačních akcích byl představen propagační materiál i nové webové stránky školy vytvořený žáky školy za logistické, grafické a programové podpory společnosti Euronet. CZ Praha, s.r.o. (viz HTwww.sos-jh.czTH). Prezentací se účastnili aktivně žáci školy. Kromě těchto prezentací propagovala škola své studijní programy a aktivity v denním tisku (Právo, JH Listy, Mladá Fronta, webové stránky apod.)., setkáním s výchovnými poradci základních škol, návštěvami na základních školách atd. Sportovní soutěže a akce (obě pracoviště) Házená dívky (místo Písek), termín 20.října 2010 HTFLORBAL FINÁLE - středa v 8:00, Všesportovní hala JH (Sportovní akce v 1.pol )THT HTHokejbal - celostátní kolo, Praha THT TH O K E J B A L (republikové finále) se konalo v Praze. Smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec obsadilo celkové 8. místo.t TFotogalerie: HTDiplom hokejbal Praha pdfTH T TH O K E J B A L (krajské kolo) se konalo v 8:30 na hokejbalovém hřišti Sídl. Hvězdárna v J.Hradci za účasti čtyř družstev - SOŠ a SOU J.Hradec, OA J. Hradec, SŠ České Budějovice a SŠ Vodňany. Smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec dokázalo obsadit nejvyšší stupeň na pomyslné bedně vítězů a zajistilo si tak tolik žádanou účast na Republikovém finále v Praze ( ). Gratulujeme!!!T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HTPohár.jpgTHT TB A S K E T B A L (krajské kolo) se konalo ve Všesportovní hale J.Hradec. Této sportovní akce se zúčastnilo jedno smíšené družstvo chlapců z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského J.Hradec a po kvalitním výkonu obsadilo 3. místo ze sedmi zúčastněných.t TFotogalerie: HT jpgTHT 24

24 T T T T T T T T T T T TH O K E J B A L (okresní kolo) se konalo na hokejbalovém hřišti Sídl. Hvězdárna v J.Hradci. Této sportovní akce se zúčastnily dvě smíšená družstva chlapců "A" a "B" z SOŠ Jáchymova a SOU Miřiovského. Družstvo "A" zajistilo naší škole prvenství a zároveň postup do krajského kola.t TFotogalerie: HT jpgTH Družstvo "A" je ve žlutých dresech, družstvo "B" v červených.t TB A S K E T B A L (okresní kolo) se konalo ve Všesportovní hale J.Hradec. Družstvo chlapců z SOŠ a SOU J.Hradec obsadilo konečné 2. místo a zajistilo si účast v krajském kole. T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TF L O R B A L - chlapci (okresní kolo - skupina) se konalo v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo chlapců, tvořené studenty SOŠ Jáchymova, se umístilo v těsném závěsu za studenty z GVN J.Hradec na celkovém 2. místě ve skupině. T TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TF L O R B A L - dívky (okresní kolo) se konalo v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo dívek z SOŠ Jáchymova, se umístilo na 2. místě ve skupině a celkovém 4. místě.t TFotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT TS I L O V Ý Č T Y Ř B O J (okresní kolo - skupina) se konal v 8:00 na TJ Slovan J.Hradec. Družstvo chlapců z SOŠ a SOU J.Hradec obsadilo konečné 3. místo. Fotogalerie: HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTH HT jpgTHT 25

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47 Stránka 1 z 47 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Integrovaná střední škola stavební České Budějovice, Nerudova 59 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: Mgr. Pavel Veselý, ředitel školy Výroční zpráva schválena Školskou radou

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více