Čovspol a.s. ČOV Piešťany. po skúšobnej prevádzke..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čovspol a.s. ČOV Piešťany. po skúšobnej prevádzke.."

Transkript

1 Čovspol a.s. ČOV Piešťany po skúšobnej prevádzke..

2 Návrhové parametre Prietok Priemerný bezdažďový denný prietok Q ,3 Maximálny denný prietok Q d 235,7 Maximálny hodinový prietok Q h 325,7 Maximálny prietok na ČOV za dažďa Q zr,mech 961,7 Maximálny prietok biologickým stupňom Q zr,bio 417,2 l/s Látkové znečistenie Označenie mg/l kg/d Biochemická spotreba kyslíka BSK Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSK Cr Nerozpustné látky NL Celkový dusík N celk Celkový fosfor P celk Počet ekvivalentných obyvateľov EO

3 Odtokové parametre Ukazovatele kvality odpadovej vody na odtoku (garantované koncentrácie zvyškového znečistenia v zmysle prílohy č.3 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z.z.) Parameter BSK 5 CHSK Cr NL s NH 4+ -N N c P c Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Hodnota (p) /15 (z1) 15/25 (z1) 2 Hodnota (m) /30 (z1) 30/40 (z1) 4

4 Skutočné zaťaženie ČOV 2007/2008 Projekt Skutočnosť Q 24 l/s 192,3 138,4 72,0% BSK 5 kg/d ,8% NL kg/d ,9% N c kg/d ,2% P c kg/d ,1%

5 ČOV Piešťany

6 Prítok a mechanické predčistenie

7 ČS a primárne usadzovanie

8 Biologický stupeň

9 Chemické zrážanie fosforu

10 Terciárny stupeň a odtok

11 Kalové hospodárstvo

12 Plynové hospodárstvo

13 Riadenie procesov a zariadení

14 Odstraňovanie nutrientov Nitrifikácia + Denitrifikácia EBPR + Chemické zrážanie P Podľa projektu.. Lsťou SILOU

15 Nitrifikácia Výkon dúchadiel Regulácia klapiek Meranie N-NH 4 + Žiadaná hodnota O 2 v nitrifikácii Meranie O 2 v nitrifikácii A Meranie O 2 v nitrifikácii B Koncentrácia O2 (mg/l) Žiadaná ho dno ta O2 N-NH4 (mg (mg/l) Re g u l ávzťah ci a k on-nh n ce n 4 trá - O 2 ci e O O2 -A O2 -B N-NH4 53, , , , Me rania N-NH4 (m g /l) 0 IX.07 X I.07 I.08 II.08 IV.08 V I.08 V II.08 IX.08 X.08 X II.08 Nábeh nitrifikácie: 2 mesiace Zaťaženie nitrifikácie dusíkom: 39% meraní nad hodnotou 0,06 kgn/kg SŽ /d Nitrifikačné výkony: do 6,75 gn/kg SŽ /h Regulovaná žiadaná hodnota O 2 : 10 % úspora vzduchu podporenie simultánnej denitrifikácie

16 Denitrifikácia Výkon čerpadiel vnútorného recyklu Meranie N-NO 3 - Žiadaná hodnota vnútorného recyklu r,nit Q (gn/kgsž/h) (l/s) Žiadaná hodnota R (-) 6, ,0 75,0 250, ,0 200,0 4 3,0 150, ,0 2,0 1 50,0 01,0 AktTOT Výk Vzťah on de N-NO n itrifikácie 3 - R Výkon čerpadiel vnútorného recyklu v závislosti na konce ntrácii N-NO3 na konci de nitrifikácie AktDENIT 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 0,0 0,0 I-07 0,0 IV-07 1,0 Merania VIII-07 2,0 N-NO3 (m g/l) XI-07 II-08 3,0 VI-08 4,0 IX-08 XII-08 5,0 N-NO3 Meranie prietoku na prítoku Meranie prietoku vnútorného recyklu Parameter Hodnota Parameter Hodnota Parameter Hodnota BSK 5 :N c Zdržná doba 12,8 h 4,29 Účinnosť denitrifikácie (vstup do biol) Kontaktná doba 3,9 h dbsk 5 :N den 6,8 kg/kg Účinnosť odstraňovania N 77,10% Celkový recyklus 3,9 Priemerné množstvo denitrifikovaného N 261 kg/d Priemerné množstvo odstráneného N 76,90% 360 kg/d Objem 6130 m kg/d 620 kg/d denitrifikácie Maximálne množstvo Maximálne množstvo denitrifikovaného N odstráneného N M denit /M akt 0,54 3,1 g N /kg SŽ /h 4,5 g N /kg SŽ /h

17 Odstránenie Nc 40 V stupné zaťaže nie a odtokové konc e ntr ác ie N N (mg/l) II.07 V.07 V III.07 X II.07 III.08 V I.08 IX.08 I.09 N -N H 4 N -N O 3 N c e lk N c e lk-vstup na biol Parameter Hodnota Parameter Hodnota Parameter Hodnota BSK 5 :N c Zdržná doba 12,8 h 4,29 Účinnosť denitrifikácie (vstup do biol) Kontaktná doba 3,9 h dbsk 5 :N den 6,8 kg/kg Účinnosť odstraňovania N 77,10% Celkový recyklus 3,9 Priemerné množstvo denitrifikovaného N 261 kg/d Priemerné množstvo odstráneného N 76,90% 360 kg/d Objem 6130 m kg/d 620 kg/d denitrifikácie Maximálne množstvo Maximálne množstvo denitrifikovaného N odstráneného N M denit /M akt 0,54 3,1 g N /kg SŽ /h 4,5 g N /kg SŽ /h

18 Biologické odstraňovanie P Parameter Hodnota Parameter Hodnota Parameter Hodnota Objem anaeróbie 1663 m 3 BSK 5 :P c (vstup do biol) 26,5 Účinnosť EBPR 60% Zdržná doba v ANA 3,6 h Kontaktná doba v ANA 2,0 h Obsah bio-p v kale 3,75% Priemerné množstvo biologicky odstráneného P 45,5 kg/d Maximálne množstvo biologicky 108,9 kg/d 3,87 mg/l odstráneného P 7,91 mg/l

19 dchsk (mg/l) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00 12,00 10,00 Biologické odstraňovanie P Vzťah úbytku CHSK v anaeróbii od vstupnej konce ntrácie CHSK v anae róbii -20,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 CHSK vstup (mg/l) Vplyv koncentrácie dusičnanov na vstupe do anaeróbie na uvoľňovanie fosforu v prvej anaeróbne j sekcii dp (mg/l) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00 Vzťah úbytku CHSK a uvoľnenia fosforečnanov v rámci anaeróbnej časti -4,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 dchsk (mg/l) 2,50 2,00 Vzťah medzi úbytkom fosforečnanov a dusičnanov v denitrifikácii Sekcia %P ANA1 3,26 ANA4 3,27 ANOX1 3,71 ANOX4 3,81 OX 3,57 REG 3,84 VÝPOČET 3,75 dp (mg/l) 8,00 6,00 4,00 2,00 dp (mg/l) 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 N-NO3 (mg/l) 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 dn (mg/l) Najvýznamnejšie faktory vplývajúce na EBPR: - množstvo organiky na vstupe do anaeróbie - vnos dusičnanov do anaeróbie Prítomnosť EBPR v denitrifikácii

20 Chemické zrážanie P Žiadaná hodnota P-PO 4 3- na odtoku Meranie prietoku na odtoku Špecifická dávka síranu Meranie P-PO 4 3- Výkon dávkovacích čerpadiel síranu železitého Dve možnosti riadenia dávkovania síranu: - Pevne určený výkon dávkovacích čerpadiel - Výkon dávkovacích čerpadiel riadený proporcionálne od prítoku a koncentrácie P-PO4

21 Chemické zrážanie P P-vstup (kg/d); Síran (l/d) P-PO4 - odtok (mg/l) Spotreba síranu 35 / 0, ,5 25 / 1,2 30 / 0,8 45 / 0, , , , , , , , ,5 0 0,0 VIII.07 XI.07 II.08 VI.08 IX.08 XII l/h 5 l/h 7,5 l/h 10 l/h 15 l/h 20 l/h 10 l/h 15 l/h prop P-PO4 odt Špecifická dávka železa na 1 kg privádzaného fosforu: - Pevné dávkovanie: 0,71 kgfe / kgp - Proporcionálne dávkovanie: 0,22 kgfe / kgp

22 Potenciál riadenia procesov -Šetrenie prevádzkových nákladov (elektrina, koagulant) - Zvyšovanie účinnosti procesov (denitrifikácia, EBPR) - Kontrola stability procesov (nitrifikácia..)

23 Realizácia Obsadenie The Good The Dozor and The Dozor

24 Krok 1: Demolácie

25

26

27 Provizórny prepoj

28

29 Krok 2: Budovanie Usadzovák

30 Dosadzováky

31 Uskladňovačka

32 Plynojem

33 Izolácia aktivačných nádrží

34 Čistenie vyhnívacích nádrží

35 Čistenie vyhnívacích nádrží

36 Pikantérie zo stavby Požiar..

37 Pikantérie zo stavby Zamurovaný dopravník..

38 Pikantérie zo stavby Zamurovaný dopravník..

39 Spúšťanie ČOV!!!

40

41

42

43

44 Ďakujem za pozornosť