Udalosti vo vlaku a na stanici: prekladový slovník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udalosti vo vlaku a na stanici: prekladový slovník"

Transkript

1 Udalosti vo vlaku a na stanici: prekladový slovník Udalosť videná zo stanice: x, t Udalosť videná z vlaku: x, t Koordinácia súradníc a časov je takáto Prekladový slovník Sledujem zo stanice bod x = 0: Keď bod x = 0 je totožný s bodom x, čo vtedy ukazujú jeho hodiny t =? Dilatácia času 1

2 Udalosti vo vlaku a na stanici: prekladový slovník Sledujem z vlaku bod x = 0 stanice: Dilatácia času 2

3 Udalosti vo vlaku a na stanici: prekladový slovník Lorentzove transformácie 3

4 Relatívna rýchlosť Z vlaku sledujem časticu, hýbe sa rýchlosťou w. Akú rýchlosť w uvidím zo stanice? Skladanie rýchlostí podľa Einsteina, Galileo by mal iba Pre w = c dostanem w = c. Rýchlosť svetla je v oboch sústavách rovnaká. 4

5 Námietka proti Einsteinovi: konštantná sila konštantné zrýchlenie prekročím c Ako vyzerá Newtonova pohybová rovnica v teórii relativity? Napíšem ju štandardne vo vlaku, z ktorého vidím časticu hýbať sa veľmi pomaly, ideálne tak že v danom okamihu častica stojí. Riešim teda úlohu ako bude zo stanice vyzerať pohybová rovnica pre pohyb častice, pričom častica túto rýchlosť postupne získava pôsobením konštantnej sily. Častica koná nerovnomerný pohyb, ale môžem nasadnúť do inerciálneho vlaku, ktorý sa v čase t, hýbe práve rýchlosťou. V tom vlaku bude častica stáť a jej rýchlosť sa zmení za čas dt o malú hodnotu Zatiaľ na stanici uplynie doba Po uplynutí tejto doby bude mať častica voči stanici rýchlosť 5

6 Explicitným derivovaním sa možno presvedčiť, že je to to isté ako Táto rovnica pripomína rovnicu 6

7 Toto je vzorec pre hybnosť, ak prijmeme hypotézu, že hmotnosť častice závisí na rýchlosti. Pre jednoznačnosť potom často namiesto m píšeme m 0, aby sme zvýraznili, že ide o pokojovú hmotnosť 7

8 Kinetická energia Vypočítame prácu, ktorúvykoná sila urýchľujúca časticu z kľudu. Pre malé rýchlosti dostanem približne 8

9 E = mc 2 Ak častica žije nemenne večne, odčítanie konštanty m 0 c 2 nemá žiaden fyzikálny význam a môžeme kľudne používať vzorec Ak je častica nezničiteľná a netransformovateľná na inú časticu alebo iný fyzikálny objekt, potom je energia nemôže nijako klesnúť pod minimálnu (kľudovú) energiu a v takom prípade (ak zabudneme na všeobecnú teóriu relativity) nemožno túto energiu nijako využiť ani zistiť. 9

10 E = mc 2 pre fotón Fotón je fyzikálny pojem, ktorý nie je ľahko porozumiteľný bez príslušného technického aparátu kvantovej teórie poľa. S prijateľnou didaktickou licenciou sa však dá povedať, že fotón je častica, ktorá sa dá chápať ako nositeľ energie svetla, svetelného lúča. Celková energia prenášaná svetelným lúčom sa dá chápať ako súčet energií prenášaných jednotlivými fotónmi lúča. Fotóny teoretickou analýzou fotoefektu objavil Einstein, ktorý zistil, že energia svetelného lúča vlny o frekvencii ω sa v interakcii s nábojmi pohlcuje po kúskoch rovnakej veľkosti E = ħω, a to tak, že sa vždy pohltí celý fotón, ktorý nesie energiuň To že svetelný lúč prenáša energiu je zrejmé, všetci žijeme z energioe, ktoú na Zem prináša slnečné svetlo. Menej známy fakt je, že svetený lúč, a teda aj každý fotón, prenáša aj hybnosť. 10

11 E = mc 2 pre fotón: svetelný tlak overený Lebedevom Na ľavom obrázku je Crookesov rádiometer, zariadenie, ktoré neregistruje svetelný tlak ale energiu svetelného lúča, ktorý zohrieva vrtuľku v banke so zriedeným plynom. Listy vrtuľky majú jeden povrch čierny a druhý biely, preto inak pohlcujú svetelnú energiu a inak odovzdávajú energiu molekulám zriedeného plynu, čo vrtuľky elegantne roztočí. Uvádzame Crookesov pokus preto, lebo často sa mýli s Lebedevovým pokusom na meranie svetelného tlaku. Lebedevov poklus sa dosť podobá na Crookesov, ale je oveľa premakanejší, pretože efekt svetelného tlaku je oveľa slabší. Tiež používa vrtuľky, ale vo vysokom vákuu, aby nebolo rušenie tepelným pohybom molekúl. Pri dopade svetla fotóny odovzdajú vrtuľkám hybnosť, čo ich otočí. Na pravom obrázku sú originálne Lebedevove vrtuľky 11

12 Svetlo (fotón) je teda nositeľom aj hybnosti, čo vyplýva dokonca už z klasickej (nekvantovej) teórie elektromagnetického poľa (z Maxwellových rovníc). Medzi energiou fotónu a hybnosťou fotónu je jednoduchý vzťah, kde c je rýchlosť svetla. Svetelný tlak má rôzne, dobre pozorovateľné dôsledky. Tlak slnečného svetla napríklad vytvára chvost kométy, ktorý smeruje od slnka. Kozmická loď vysielajúca svojou parabolou elektromagnetické vlny na Zem odovzdáva Zemi hybnosť a podľa zákona o zachovaní hybnosti musí tým sama získať hybnosť v opačnom smere. Podobne ako chlapec na skateboarde, keď odhodí loptu, pohne sa v opačnom smere. 12

13 E = mc 2 pre fotón: Einsteinov vagón Anténa vyžiari fotón, vagón získa hybnosť v opačnom smere a začne sa pohybovať. Keď protiľahlá anténa pohltí fotón, vagón získa hybnosť v smere letu fotónu, presne opačnú ako predtým a teda sa zastaví. Ťažisko celého systému vagón plus fotón sa nesmie pohnúť, ale ťažisko vagóna sa posunulo, preto prenosom fotónu muselo dôjsť k prenosu hmotnosti. 13

14 E = mc 2 pre fotón: Einsteinov vagón Vagón má dĺžku L, hmotnosť M. Fotón má hybnosť p, letí dobu L/c. Vagón získa hybnosť Ťažisko vagóna sa posunie o vzdialenosť Fotón sa posunie o L Aby sa celkové ťažisko neposunulo, musí mať fotón hmotnosť m tyakú aby platilo 14

15 Snímka z bublinovej komory 15

16 Snímka z bublinovej komory, vytvorenie páru elektrón pozitrón 16

17 Elektrón pozitrónová anihilácia e + + e 2 γ PET Pozitrónová emisná tomografia

18

19 18 F 18 O + e + + e

20

21

22

23 Priestoročas Udalosť (x, t) Udalosti zodpovedá bod v abstraktnom x, t priestore, ktorému hovoríme priestoročas Vizualizácia udalostí: tá istá udalosť zaznamenaná na stanici a vo vlaku na stanici vo vlaku 23

24 Tá istá udalosť má iné súradnice pre pozorovateľa na stanici a vo vlaku. Analógia Ten istý vektor má iné súradnice pre pozorovateľov navzájom otočených 24

25 Tá istá udalosť má iné súradnice pre pozorovateľa na stanici a vo vlaku. Analógia Ten istý vektor má iné súradnice pre pozorovateľov navzájom otočených 25

26 Hyperbolické funkcie Niekto si všimol, že sa Lorentzova transformácia dá napísať ako kde 26

27 Dôsledok Invariantná kombinácia zo súradníc udalosti pripomína Pytagorovu vetu ale s divným znamienkom 27

28 Energia a hybnosť Rýchlosť častice videná z vlaku (w )a zo stanice ( w): Hybnosť a energia videná z vlaku Hybnosť a energia videná zo stanice Prácne možno overiť, že platí invariantný vzťah a Lorentzova transformácia pre energiu a hybnosť 28

29 Záverečné poznámky Náš svet je priestorovo trojrozmerný, tu sme si všímali len jedny koľajnice a na nich vlaky. Vlaky jazdia v princípe vo všetkých smeroch, takže Lorentzove transformácie sú všeobecnejšie. Pri porovnávaní s vlakom, ktorý ide v smere osi x sa súradnice y, z netransformujú, teda Lorentzove transformácie vo štvorrozmernom priestoročase majú vtedy tvar V štvorrozmernom priestoročase platí podivná Pytagorova veta so zápornými znamienkami, takže pri takej transformácii sa zachováva pseudoveľkosť štvorvektora Pre štvorvektor energie hybnosti Vzorec pre relatívnu rýchlosť, ak táto nemá smer osi x je komplikovanejší (vyhľadajte si napríklad vo Wikipédii) 29