Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit Informace pro rodiny, děti, mládež, seniory, zdravotně postižené občany Komunitní plánování Hlučínska 2011 Vytištěno ve spolupráci: Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Hlučín bezbariérové trasy Úřady a instituce v mikroregionu Hlučínsko BĚLÁ Bělá 150, Bolatice , HAŤ Lipová 86, Hať BOHUSLAVICE Poštovní 119, Bohuslavice , KOZMICE Por. Hoši 3, Kozmice DARKOVICE Dlouhá 180/37, Darkovice , LUDGEŘOVICE Markvartovická 52/48, Ludgeřovice , DĚHYLOV Výstavní 17, Děhylov MARKVARTOVICE Šilheřovická 491, Markvartovice DOBROSLAVICE Slezská 36/23a, Dobroslavice PÍŠŤ OÚ 58, Píšť OBSAH Úřady a instituce v mikroregionu Hlučínsko 3-5 Sociální služby 6-14 Další služby a související aktivity Školské instituce Důležitá telefonní čísla Volný čas DOLNÍ BENEŠOV Hájecká 65, Dolní Benešov ŠILHEŘOVICE Střední 305, Šilheřovice ,

3 Úřady a instituce v mikroregionu Hlučínsko Úřady a instituce v mikroregionu Hlučínsko VŘESINA 21. dubna, Vřesina , ZÁVADA OÚ Závada 106, Závada ÚŘAD PRÁCE ČR, Kontaktní pracoviště Hlučín Referát zaměstnanosti Čs. armády 52/1, Hlučín Fax: HLUČÍN Městský úřad Hlučín Mírové náměstí 23, Hlučín , Referát nepojistných sociálních dávek Mírové náměstí 25/24, Hlučín Fax: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Zabezpečuje činnosti v oblasti sociální péče, sociální prevence včetně prevence kriminality a drogové problematiky, sociálně-právní ochrany dětí a zdravotnictví. Zajišťuje komunitní plánování. MĚSTSKÁ POLICIE HLUČÍN Mírové náměstí 23, Hlučín , Bezplatná linka 156 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní oddělení PČR Hlučín Dr. E. Beneše 2, Hlučín , Územní působnost: Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Benešov - Zábřeh, Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku - Chabičov, Háj ve Slezsku - Jilešovice, Háj ve Slezsku - Lhota, Háj ve Slezsku - Smolkov, Hať, Hlučín, Hlučín - Bobrovníky, Hlučín - Darkovičky, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Šilheřovice - Paseky, Vřesina, Závada Úřední hodiny: nepřetržitě Služebna Městské policie se nachází v přízemí budovy B Městského úřadu. Služba je zajištěna po celých 24 hodin. 4 5

4 Sociální služby Sociální služby DĚTSKÁ REHABILITACE, příspěvková organizace Hluboká 23, Hlučín , Poskytované služby: Denní stacionář Dětská rehabilitační ambulance DENNÍ STACIONÁŘ: Ambulantní služba je poskytována dětem ve věku 1-7 let s různým spektrem postižení (děti s vrozenými, získanými nebo kombinovanými vadami), jejichž vývoj neprobíhá fyziologicky, a proto vyžadují individuálně přizpůsobenou komplexní péči s aktivními rehabilitacemi. Zařízení nabízí ošetřovatelskou a zdravotní péči, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím, pomoc při vyhledávání návazných služeb, intenzivní denní rehabilitace, stravování. Cílem služby je podchytit děti v rizikovém raném období a pravidelnou odbornou péčí zlepšit jejich stav natolik, aby se mohly co nejlépe začlenit do běžného života svých vrstevníků. Provozní doba: po-pá 6:30-13:00. DĚTSKÁ REHABILITAČNÍ AMBULANCE: Služba je poskytována na doporučení odborného lékaře dětem od 0-19 let s pohybovými vadami na podkladě problematiky neurologické, ortopedické, revmatologické, chirurgické, respirační apod. Specializované fyzioterapeutky provádějí Vojtovu reflexní lokomoci, Kabát diagonální facilitaci, měkké techniky, cvičení na míči a válci, proprioceptivní metody, bazální stimu- laci, respirační rehabilitace, vodoléčbu (perličková koupel, vířivá lázeň), elektroléčbu, světloléčbu, teplé zábaly a jiné techniky. Výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Provozní doba: po-pá 12:00-15:00, úterý 12:00-16:00. DŮM SV. EUFRASIE, církevní právnická osoba Azylový dům pro matky s dětmi Markvartovická 22, Ludgeřovice Dům sv. Eufrasie poskytuje pomoc matkám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám v akutní nepříznivé bytové a sociální situaci. Služba je zaměřena na získání a rozvoj schopností a praktických dovedností potřebných k zajištění chodu domácnosti, fungování rodiny a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a dětí, vytváření pracovních návyků a dovedností, pomoc při hledání následného bydlení. Předchází vzniku sociálního vyloučení rodičů s dětmi, kteří přišli o bydlení z různých příčin a nemohou nebo nemají možnost zajistit si jinou formu bydlení. Cílem je předejít opakování krizové situace, jež vedla ke ztrátě bydlení. 6 7

5 Sociální služby Sociální služby KLOKÁNEK, občanské sdružení CHARITA HLUČÍN, církevní právnická osoba Osada Míru 313, Dolní Benešov , , U Bašty 275, Hlučín Služba je poskytována dětem od 0-18 let věku, dětem a mládeži do 26 věku (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání) ohrožené společensky nežádoucími jevy. Služba nabízí dočasný domov pro děti v akutní nouzi, od přechodných rodinných krizí až po týrání a zneužívání. Hlavním principem Klokánku je rodinná péče a výchova dětí, které žijí ve stálém prostředí a starají se o ně stejní pečovatelé, tzv. tety. Usiluje o to, aby děti šly co nejdříve do biologické rodiny nebo do náhradní rodiny. Během pobytu je dětem poskytována sociální rehabilitace s cílem děti aktivizovat a podpořit jejich zdravý vývoj. Charita poskytuje tyto služby: Charitní ošetřovatelská služba v rodinách Charitní asistenční služba Charitní pečovatelská služba Půjčovna zdravotnických pomůcek Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích domov pro seniory Sociálně terapeutická dílna Zprostředkování bezplatného právního poradenství CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA V RODINÁCH U Bašty 275, Hlučín , Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Je určena pacientům všech diagnostických skupin, bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou péči. Registrované zdravotní sestry poskytují: dlouhodobou domácí péči, akutní domácí péči, jednorázovou domácí péči, hospicovou domácí péči zdravotní péče, podpora a pomoc poskytovaná nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného v domácím prostředí. Ošetřovatelská služba zajišťuje: odběry krve, aplikace inzulínu, injekcí, infúzí, měření tlaku, pulsu, teploty, ošetření a převazy, komplexní péči při ošetřování náročných pacientů. CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA U Bašty 275, Hlučín , Charitní asistenční služba umožňuje svou podporou a pomocí lidem se sníženou soběstačností plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. 8 9

6 Sociální služby Sociální služby Služba nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA U Bašty 275, Hlučín , Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností, k níž došlo v důsledku vysokého věku, tělesného nebo zdravotního postižení. Je poskytována na žádost klienta, rodinných příslušníků, sociálních pracovníků nebo nemocnic. Snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí. Pečovatelská služba zajišťuje dovoz nebo donášku obědů, nákupy, pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce spojené s udržováním domácnosti, další služby dle individuálních potřeb uživatelů, bezplatné sociální poradenství, pedikúra, manikúra. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH, domov pro seniory Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Charitní domov sv. Mikuláše poskytuje pobytové služby seniorům od 65 let věku. Naše služba poskytuje radu, podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou již nezvládnou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o trvalou pomoc osamoceným, chronicky nemocným seniorům, kteří nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí bez pomoci jiné osoby. Poskytujeme služby od jednodu- chých úkonů podpory a péče až po komplexní ošetřovatelskou péči. Podporujeme rozvoj soběstačnosti a předcházení sociálnímu vyloučení začleněním do života obce. V širším po- hledu usilujeme o vytvoření podmínek pro spokojený a důstojný život klient ů, o zajištění maximální míry jejich osobní svobody a rozhodování o svém životě a snažíme se o udržení a rozšíření rodinných a přátelských vazeb. PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V rámci půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek je Charita schopna zájemcům zapůjčit nemocniční lůžka, vozíky, chodítka, WC křesla apod. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ Charita Hlučín nabízí zprostředkování bezplatného právního poradenství, a to každý 1. pátek v měsíci od 15:00 do17:00 hodin v sídle Charity. K návštěvě je třeba se objednat na: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice , Služba sociálně terapeutické dílny je nabízena osobám nad 15 let, které nejsou z dů- vodu zdravotního postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. (Jsou to li- dé těžce tělesně postižení, osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, lidé po úraze, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, aj.) Dále těm lidem, kteří se z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu dostali do těžké psy- chické, či životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím. Posláním Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je podpora a pomoc lidem se zdra- votním postižením při upevňování pracovních návyků a dovedností. Poskytujeme klientům podporu při prosazování a naplňování práva žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný 10 11

7 Sociální služby Sociální služby život ve společnosti, s odpovídajícím dílem zodpovědnosti za sebe, své jednání a svobodné rozhodování. Služba je poskytována zdarma! Hradí se pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných služeb. Služba je poskytována v prostorách Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (příze- mí budovy A"), a to každý všední den od 7:00 do 15:00 hodin. se samostatným bydlením a zároveň zajistit podporu k získávání praktických životních dovedností nutných pro samostatný život. Služba je poskytována osobám s mentálním postižením v možné kombinaci s lehkým smyslovým a pohybovým postižením ve věku od 20 let, které potřebují podporu a pomoc v oblasti bydlení, protože neovládají dovednosti k tomu potřebné. FONTÁNA, příspěvková organizace Celní 3, Hlučín , Fontána poskytuje tyto služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Domov poskytuje celoroční nepřetržitou pobytovou sociální službu dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří vzhledem ke svým individuálním potřebám potřebují zajistit takovou podporu a péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny nebo jinými sociálními službami. Bydlení v komunitách umožňuje co nejvíce běžný způsob života se zázemím jistoty, bezpečí a důvěry. Služba je poskytována osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 let s nízkou úrovní dovedností potřebných pro samostatný život. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Posláním je poskytování celoroční nepřetržitou pobytovou službu dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které potřebují zažít vlastní zkušenost ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.- Nízkoprahový klub pro děti a mládež Na Hraně Hlučín Úzká 3, Hlučín Služba je poskytována dětem a mládeži od 13 do 20 let. Zařízení nabízí anonymní poskytnutí prostoru, možnost přijít kdykoliv v otevírací dobu, sociální poradenství, krizovou intervenci, informační servis, podporu v hledání zaměstnání a brigády, rekvalifikačních kurzů. V klubu si mohou mladí lidé zahrát pingpong, fotbálek, multimediální hry Nintendoo Wii, užívat internet, sprejovat obrazy na stěny, poslouchat hudbu, diskutovat ve skupině aj. Klub je otevřen po-pá 14:00-18:00. CENTRUM SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ PRO OBČANY S ONEMOCNĚNÍM C-M-T, občanské sdružení Závada 102, Bohuslavice u Hlučína , Služba je poskytována osobám s tělesným a zdravotním postižením. Centrum nabízí ambulantní a terénní pomoc a podporu CMT pacientům a jejich rodinám

8 Sociální služby Další služby a související aktivity DOMOV U JEZERA, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, Hlučín Služba je poskytována seniorům od 65 let. Zařízení nabízí seniorům nový domov, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, stravování, praní ošacení, aktivity směřující k účelnému a příjemnému vyplnění volného času obyvatel. RENARKON, o.p.s. Mariánskohorská 1328/29, Ostrava TERÉNNÍ PROGRAM OSTRAVA Služba je poskytována lidem závislým na alkoholu nebo drogách, aktivním uživatelům drog starším 15 ti let. Služba nabízí: výměnu stříkaček a jehel, distribuci desinfekčních prostředků, kondomů, zdravotního materiálu pro základní ošetření, poskytování informací, poradenství, poskytování krizové intervence, sběr špinavých jehel a stříkaček

9 Další služby a související aktivity 16 Další služby a související aktivity 17

10 Školské instituce Školské instituce GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO Dr. E. Beneše 586/7, Hlučín U Bašty 4, Hlučín Škola je vybavena hydraulickou plošinou, která umožňuje studium žáků s tělesným postižením. ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Tel. a Fax: Čs. armády 4a, Hlučín Škola je součástí soustavy speciálních škol a poskytuje vzdělání zdravotně postiženým žákům. Specializujeme se na žáky s mentálním postižením a více vadami, s vývojovými poruchami učení, s poruchami chování pouze výjimečně. Škola má bezbariérový přístup. Zabýváme se výukou řemesel a služeb kuchař, pekař, cukrář, prodavač, pečovatel, malíř a natěrač, zedník. Pro středně mentálně postižené žáky je určena dvouletá praktická škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENERÁLA SVOBODY STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE A SLUŽEB Svazu českých a moravských spotřebních družstev Šilheřovice PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Dolní 356, Šilheřovice , Čs. armády 54/6, Hlučín Informace o školách a školkách v obcích naleznete na webových stránkách jednotlivých obcí nebo na Gen. Svobody 8, Hlučín Bezbariérová základní škola poskytující vzdělávání žákům s výukovými problémy z Hlučína a okolí a žákům s poruchami autistického spektra. Žáci jsou vzděláváni ve vzdělávacím programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, část žáků je vyučována dle vzdělávacího programu určeného dětem se středně těžkým mentálním postižením. Škola patří do sítě speciálních škol

11 Důležitá telefonní čísla Důležitá telefonní čísla Hasiči Zdravotnická záchranná služba Policie Městská police Jednotné evropské číslo tísňového volání Linka důvěry Ostrava Linka důvěry Opava Krizové centrum Ostrava Linka důvěry pro seniory Krizová linka pro seniory , , , Polikliniky a nemocnice Poliklinika Hlučín Hornická poliklinika Ostrava Poliklinika Ostrava Poruba Nemocnice Opava Nemocnice Ostrava Fifejdy Nemocnice Ostrava Poruba Ostrava Vítkovice Lékařské informační centrum Lékařská pohotovost Nemocnice Opava Nemocnice Opava Nemocnice Opava Nemocnice Ostrava, Varenská 5, Nemocnice Ostrava, Varenská 5, Nemocnice Ostrava, Varenská 5, Nemocnice Ostrava Fifejdy, dětské oddělení Nemocnice Ostrava Poruba Nemocnice Ostrava Poruba dospělí děti zubní dospělí děti zubní děti dospělí děti Ostatní Krajský úřad Moravskoslezského kraje Informační centrum Hlučín Farní úřad Hlučín Okresní správa sociálního zabezpečení Redakce Hlučínských novin Informace o telefonních číslech Okresní soud Opava Okresní soud Ostrava Krajský soud Ostrava Krajská hygienická stanice Probační a mediační služba Ostrava Probační a mediační služba Ostrava ABA žlutí andělé Informace o dopravním spojení Hlášení poruch Voda Plyn El. proud Tísňové linky Dona linka, pomoc obětem domácího násilí Národní linka prevence AIDS Vzkaz domů, dítě na útěku Linka bezpečí, linka důvěry, pomoc dětem Rodičovská linka Linka pro ženy a dívky , Zajímavé internetové odkazy Komunitní plánování Hlučínska

12 Volný čas Volný čas INFORMAČNÍ CENTRUM HLUČÍN KULTURNÍ CENTRUM HLUČÍN Zámecká 4, Hlučín Zámecká 286/4, Hlučín Kino , Knihovna Kulturní dům , , Zámek , Televizní studio KC Hlučín , DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Zámecká 6, Hlučín Zařízení nabízí vzdělávání ve volném čase pro děti, mládež i dospělé v oblasti sportu, společenských věd, estetické výchově. Příležitostné aktivity a prázdninová táborová činnost. SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL HLUČÍN Sportovní hala (bowling, masáže, sauna, solárium, tělocvična) Autocamp Jezero , Rekreační areál TOM ZÁLESÁK, HLUČÍN Turistický oddíl , TURISTICKÝ ODDÍL ORION HLUČÍN FC HLUČÍN, FOTBALOVÝ KLUB 1.DFC HLUČÍN, DÍVČÍ KOPANÁ TC HLUČÍN, TENISOVÝ KLUB Celní 12, Hlučín , , U Stadionu 1798, Hlučín Na Závodí 1468, Hlučín , Celní 1, , SKI CLUB HLUČÍN, VODNÍ LYŽOVÁNÍ Okrajová 36, Hlučín , Výčet všech klubů, spolků a zájmových sdružení najdete na webových stránkách jednotlivých obcí nebo na stránkách Komunitního plánování Hlučínska

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŢEB pro Boskovice a Boskovicko 2011 Obsah Úvod... 3 Sociální sluţby... 4 Městská správa sociálních sluţeb Boskovice, příspěvková organizace: Domov pro seniory... 5 Domov se zvláštním

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více