NOVINY. kých služeb noviny. Nový vý dům dětí a mládeže otevř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Nový vý dům dětí a mládeže otevř"

Transkript

1 Číslo 1 P Ročník XIII Zdarma 1 ledna 2011 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městsho u P v,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Mistr výčepní III V divle bude veselo Filmové é hity v kině Vesmír Kurz urz první vní pomoci a Dívk vka a rok oku u Tipy pro o volný čas!!nenechte SI UJÍT!! NEZMAŘI SLAVÍ 33 LET KONCER ONCERT MĚSTSKÝ PLES VÍCE: STRA 3 OTÁZKA PRO místost ostar arostu města a P va a Tomáše Dufka: a: Redakce obdržela příspěvek o činnosti občansho sdružení LADA v Paco, které ve svém stacionáři pečuje o zdravot- ně postižené děti (zveřejněno na straně 5).. Diskuse o potřebě podobného zařízení, ja provozuje LADA, probíhá i v Pel- hř. Ja je stanovisko města Pva k možnosti vzniku takovéhoto zařízení a vůbec k problematice péče o zdravotně postižené děti? Všichni víme, že úspěšně provozovat podobné centrum lze za předpoklu, že bude mít dostatečný počet klientů. Město Pv se rozhodlo jít cestou podpory už existujícího centra LADA v Paco, které má dostatečné kapacity i pro poskytnutí služeb pro klienty z Pva a místních částí. V souvislosti s tím město Pv poskytuje každý rok příspěvek na různé potřeby centra LADA a chceme toto centrum podporovat i v budoucnosti, abychom tím pomohli i přípným zájemcům z Pva. Napříkl v uplynulých třech letech jsme poskytli o. s. LADA korun na opravu pracovního ateliéru, korun na provozní nákly a korun na nákup zahrního domku. Kromě toho ale město Pv podporuje určitou finanční částkou různé aktivity zdravotně postižených dětí v P, které probíhají v klubu Klíček. Tento klub realizuje pvs pracoviště Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina. Tříkr íkrálo áloví koledníci našli štědré dárce První lednový týden je už tričně ve znamení Tříkrálové sbírky, kterou pořádá sdružení Česká katolická charita. I v P chodilo v sobotu 8. ledna po ulicích a domech deset skupinek koledníků v kostýmech Tří králů, kteří prosili o dary do označených kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matk s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupin. V P podpoří konkrétně činnost zdejší oblastní charity hospicovou službu atd. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí. V samotném P letos Tříkrálová sbírka vynesla necelých korun. (př) Výzva pro vlastníky památek Ra města Pva schválila výzvu na opravu památek ve městě a místních částech. Jedná se výzvu, navazující na dotační titul Krajsho u kraje Vysočina (více na straně 4). Termín odevzdání je Bližší informace podá ing. Matiášek, MěÚ Pv: ,, První občánci byli přivítáni, jak náleží Anetka Straková z Pobistrýc (jedna z místních částí Pva) je prvním občánkem města Pva v roce Na st přišla 1. ledna v 9 hodin 26 minut a vážila 3300 gramů. Anetku a její maminku Helenu Strakovou navštívili v úterý v pvs porodnici zástupci města v čele se starostou Leopoldem Bambulou. Ti Anetku přivítali mezi obyvatele města, popřáli jí i mamince hodně zdraví a předali jim ktiny a knižní i finanční dar. Nezapomněli ta pozdravit a přivítat, společně s ředitelem nemocnice Janem Mlčákem, úplně první novoroční miminko narozené v pvs porodnici. Tím je Lukáš Kubů z Rynárce, který spatřil stlo sta na nový rok po půl páté ráno. Na snímku jsou starosta Leopold Bambula, Helena Straková, místostarosta a předseda Sboru pro občans záležitosti Tomáš Dufek a vedoucí odboru sociálních cí MěÚ Jana Sládková. (př) Nový vý dům dětí a mládeže otevř vřel el své é eř eře e dokoř ořán án Pvský Dům dětí a mládeže zahájil novou etapu svojí činnosti. Nedávno se totiž přestěhoval do nových prostor na třídě Legií 382, které byly zrekonstruovány během loňsho, a v sobotu 8. ledna uspořádal k této příležitosti den otevřených eří. Jeho návštěvníky čekaly ukázky činností zájmových kroužků, prohlídka veškerých prostor, od ochotných pracovníků DDM se dozděli mnoho užitečných informací a navíc se zúčastnili i losování o cenu v podobě přehrávače MP V suterénu budovy byly úhledně vyrovnány nejrůznější keramic výrobky, v přízemí se pak nejvíc líbilo menším dětem mohly si tu zaskákat na taneční podložce, kreslit, seznit se s maňáskovým divlem, zkrátka si dosyta pohrát. O patro výš měli návštěvníci možnost zazpívat si při karaoke, v počítačové klubovně zhlédnout prezentaci činnosti DDM a hned ve vedlejší místnosti si vyráběli vlastní upomínkové předměty v podobě kytiček z drátků. Velkou pozornost tu ta budily modely letel, bojové techniky atd., které přavil modelářský kroužek. Kdo se pak vydal do vrchních pater, mohl si prohlédnout kanceláře pedagogických pracovníků a po náročné prohlídce se občerstvit ve cvičné kuchyňce. V současné době pracuje v rci DDM 73 kroužků, přes 700 dětí a 109 externích pra - covníků, prozril během dopoledne v souvislosti s prezentovanou činností kroužků ředitel DDM Libor Fišar a dodal, že potenciální noví zájemci o členství v kroužcích se zajímali hlavně o volejbal, ale ta o letní tábory. Důležitou součástí dne otevřených eří, která ovšem proběhla už s přihem, byla soutěž Může dět Pelegrin, kde je Dům dětí a mládeže? Zapojily se do ní zhruba tři desítky dětí, které putovaly po městě, s pomocí pohádkových postav a s využitím různých indicií se vnou formou seznamovaly s důležitými budovami a institucemi a nakonec se setkaly se zaklatelem města, poutníkem Pelegrinem. Ze soutěžících byl vylosován výherce, který získal zmíněný MP4 přehrávač. Stejná výhra čekala na dalšího šťastlivce, vylosovaného z návštěvníků dne otevřených eří, kteří vyplňovali anketní lístky ohledně činnosti DDM. Organizátoři, kteří při příležitosti dne otevřených eří uspořádali ta posezení s externími pracovníky DDM, mohli být s návštěvou i s průběhem dne otevřených eří spokojeni. (př) 54 - přesně tolik dní zbý- vá dnes, v den vydání prvního čísla Pvských novin v roce 2011, do letošního PELHŘI- MOVSKÉHO MASO- PUSTU TU. Ten propukne v úterý 8. března odpoledne a po zkušenostech z minulých let se při něm opět dá očekávat spousta vy a hlavně řádění maškar. Proto nezapomeňte ještě (nebo možná už jen) 54 dní zbývá na přípravu pěkné, originální a vné masky. Čas utíká jako voda a my se těšíme na shledanou s Vi při letošním pvsm Masopustu! (red) UPOZORNĚNÍ Změna termínu porny ČOI Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský ysočina bude v lednu 2011 poskytovat bezplatnou porenskou čin- nost až ve středu v době od hodin v kanceláři Obecního živnostensho u v Pel- hř (budova MěÚ, Pražská ul. čp. 127, Pv). (zí) Termíny zápisu do prvníc vních h tříd íd na pvských záklních školách pro o školní rok 2011/1 1/12 (děti narozené v období od do ) Pátek 28. ledna 2011 od hodin Sobota 29. ledna 2011 od hodin Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Pv Informace pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Záklní škola Pv, Komensho 1326 zve rodiče dětí se speciálními vzdě- lávacími potřebami na zá- pis dětí do prvního ročníku záklní školy oly, který se koná 9. února hodin. Kontakt: Záklní škola Pv, Komensho , ředitelka Mgr. Bc. Alena Šnoblová , Přípní zájemci si budou moci v tento den ta prohlédnout školu. (red) DENNÍ AKTUALIT ALITY Z MĚSTA JDETE SKO.CZ

2 2 P vs no vs no vs no vs no vs no TCE Z DĚNÍ VE MĚS CE Z DĚNÍ VE MĚS CE Z DĚNÍ VE MĚS CE Z DĚNÍ VE MĚS CE Z DĚNÍ VE MĚS vny v P vny v P vny v P vny v P vny v P Halina Pawlowská - JEŠ ŽE NEJSEM P JEŠ ŽE NEJSEM P JEŠ ŽE NEJSEM P JEŠ ŽE NEJSEM P JEŠ ŽE NEJSEM P Soubor aktuálních povídek a fejetonů od všestranné autorky, scénáristky a moderátorky, které jsou určeny i pro všechny, kteří nejsou in. Halina Pawlowská své postřehy koření vydatnou porcí sebeironie, vtipné nsázky a prozrazuje mnoho se svého soukromí. Knihou se prolínají půvabné ilustrace Eriky Bornové. Za poslední roky jsem napsala asi čtyřicet povídek, postřehů, fejetonů a reportáží. Společné mají to, že všechny vznikly v jedné etapě mého života. Společné mají to, že všechny končí dobře. A všechny jsou v této knize! Věřím v happy endy! (Jane Austen) (Mary Balogh) TA (Roman Cílek) (Roald Dahl) ČERNÝ T ČERNÝ T ČERNÝ T ČERNÝ T ČERNÝ TYGR YGR YGR YGR YGR (James Patterson) SEN V BÍLÉM SEN V BÍLÉM SEN V BÍLÉM SEN V BÍLÉM SEN V BÍLÉM (Nora Roberts) UČNÁ LITERA UČNÁ LITERA UČNÁ LITERA UČNÁ LITERA UČNÁ LITERA TVÍ V ČECHÁCH A MORA VÍ V ČECHÁCH A MORA VÍ V ČECHÁCH A MORA VÍ V ČECHÁCH A MORA VÍ V ČECHÁCH A MORA (Magdaléna Beranová) OMETRÁŽNÍ B OMETRÁŽNÍ B OMETRÁŽNÍ B OMETRÁŽNÍ B OMETRÁŽNÍ BYTY (Helena Černíková) ANE PREMIÉRE ANE PREMIÉRE ANE PREMIÉRE ANE PREMIÉRE ANE PREMIÉRE (Jan Fischer) (Jiří Hanzelka) TOVANÉ ŠPERKY ANÉ ŠPERKY ANÉ ŠPERKY ANÉ ŠPERKY ANÉ ŠPERKY (Karla Hátleová) TY ZA OPONU ČASU Y ZA OPONU ČASU Y ZA OPONU ČASU Y ZA OPONU ČASU Y ZA OPONU ČASU (Stanislav Motl) LIDSKÉ LO LIDSKÉ LO LIDSKÉ LO LIDSKÉ LO LIDSKÉ LO (Philip Ardagh) ÚKU ÚKU ÚKU ÚKU ÚKU (Brigitte Blobel) HORK HORK HORK HORK HORKO VE SNĚHULÁK O VE SNĚHULÁK O VE SNĚHULÁK O VE SNĚHULÁK O VE SNĚHULÁKO (Milena Durková) AK FUNGUJÍ A AK FUNGUJÍ A AK FUNGUJÍ A AK FUNGUJÍ A AK FUNGUJÍ AUT UT UT UT UTA (Richard Hammond) PRÁZDNINY U BABIČKY PRÁZDNINY U BABIČKY PRÁZDNINY U BABIČKY PRÁZDNINY U BABIČKY PRÁZDNINY U BABIČKY (Veronika Hutrová) PRAŽSKÉ POSTI PRAŽSKÉ POSTI PRAŽSKÉ POSTI PRAŽSKÉ POSTI PRAŽSKÉ POSTI (Blanka Jehlíková) POVÍDEJ POVÍDEJ POVÍDEJ POVÍDEJ POVÍDEJ (Miloslav Jirků) (měk) Velkoobjemové kontejnery na likvidaci použitých vánočních stromků budou v P přistaveny 7 Pujmanova; Husova; Konečná; F. B. Va; Máj - parko - viště; Arch. Janáka - u sauny; Příkopy; Polní ůr ADELNÍ PŘEDPLA ADELNÍ PŘEDPLA ADELNÍ PŘEDPLA ADELNÍ PŘEDPLA ADELNÍ PŘEDPLATNÉ ÚNOR - ČER TNÉ ÚNOR - ČER TNÉ ÚNOR - ČER TNÉ ÚNOR - ČER TNÉ ÚNOR - ČERVEN 20 VEN 20 VEN 20 VEN 20 VEN 2011 Vážení milo ážení milo ážení milo ážení milo ážení milovníci div vníci div vníci div vníci div vníci divla, nabízíme v la, nabízíme v la, nabízíme v la, nabízíme v la, nabízíme v další př další př další př další př další př avení. Douf ení. Douf ení. Douf ení. Douf ení. Doufe, že se poba e, že se poba e, že se poba e, že se poba e, že se pobavít vít vít vít víte a odpočine e a odpočine e a odpočine e a odpočine e a odpočinete si od běžnýc e si od běžnýc e si od běžnýc e si od běžnýc e si od běžných st h st h st h st h star ar ar ar ar Neil Sn - JAKEOVY ŽENY Neil Sn - JAKEOVY ŽENY Neil Sn - JAKEOVY ŽENY Neil Sn - JAKEOVY ŽENY Neil Sn - JAKEOVY ŽENY Městs divlo - středa 16. února hodin u napsal v roce 1992 Neil Sn, jeden z nejlepších komediografů Ameriky, nositel Pulitzerovy ceny, Zlatého Globu a několika cen Tony. Jde o inteligentní komedii o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důře a neře, o fantazii. Neobvlé obsazení (jeden muž, šest žen), návštěvnicky atraktivní va, zároveň však, jako jiné Snovy hry, velice dojemná a citli poučná. Jake je spisovatel s bohatou fantazií. Jeho současná manželka Maggie zvažuje, zda by nebylo lepší manželskou krizi vyřešit odchodem k milenci. Nejzávažnější příčinou krize jsou patrně Jakeovy přavy, důležité ženy jeho života se totiž nečekaně zjevují a vstupují do reálného rozhovoru. Podaří se Jakeovi manželství zachránit? Pomůže mu jeho psychiatrička? Dají se vůbec myšlenky ovládat? Libor uška/zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Pavlojáčková/Jana Zenáhlíková Městs divlo - pondělí 21. března hodin Historická hra s humorným nhledem. Na začátku 12. století se anglický král Jindřich II. a jeho manželka Eleonora Aquitanská musí rozhodnout, který z jejich tří synů bude vládnout. Každý z nich, Richard, John a Geoffrey, chce trůn získat. Jindřichova žena Eleonora je ochotna království rozdělit, král je ovšem proti a usiluje, aby království zůstalo jednotné. Blíží se zima a situace se vyostřuje, začíná nemilosrdná rodinná válka o trůn, kterou vyhraje ten nejsilnější a nejschopnější. Filmová verze Lva v zimě získala tři Oscary včetně ocenění za nejlepší film a scénář. Roslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Jiří Chvalovský, Petr Vágner, Irena Máchová/ Kateřinelebová aim Kishom - ODD aim Kishom - ODD aim Kishom - ODD aim Kishom - ODD aim Kishom - ODDACÍ LIS CÍ LIS CÍ LIS CÍ LIS CÍ LIST Městs divlo - duben hodin Originální rodinná komedie. Řa komických situací s jemnou nsázkou a chytrou ironií provokuje i k zamyšlení: vzali bychom si svého partnera i po aceti letech společného soužití? Jan Vlasák, Taťjana Meecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký, Rka Fidlerová, Jiří Hána/Martin Hofmann Městs divlo - kten hodin Byl podezřelý, přišel bůhví odkud a za sto dolarů slíbil dodat až do domu pořádný déšť. Komicky lěný a geniálně prostý příběh o hledání lásky, porozumění, o soudržnosti a láskyplných vztazích v rodině. Inscenace je průtrží pozitivní energie, kterou v dnešní době plné katastrof potřebuje každý z nás. Igor Bareš, Antonie Talacková/Kateřina Březinová, Petr Křiváček, Roman Pomajbo/Lukáš Král, J. Cina, J. Saic a Z. Košata. A Městs divlo - úterý 1 června hodin Na motivy J. B. P. Moliéra nastudovala a s laskavým svolením autora uvádí. Dramatic vyprání o stařičm človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nedá a nedá... Josef Dvořák, Rka Stupková, Dagmar Schlehrová, Adéla Zejfartová, Marta ubešová, Rostislav Trtík, Milan Duchek OGRAMU A D OGRAMU A D OGRAMU A D OGRAMU A D OGRAMU A DATA VYHRAZE! A VYHRAZE! A VYHRAZE! A VYHRAZE! A VYHRAZE! edplat edplat edplat edplat edplatenek: 1 enek: 1 enek: 1 enek: 1 enek: 1300, 1 300, 1 300, 1 300, 1 300, 1400, 1 400, 1 400, 1 400, 1 400, 1 Předplatenky zakoupené v minulé divelní sezóně se budou prodávat do 26. ledna Pr Pr Pr Pr Prodej pr odej pr odej pr odej pr odej probíhá v T obíhá v T obíhá v T obíhá v T obíhá v Turistic uristic uristic uristic uristicm inf m inf m inf m inf m informačormačormačormačormačním centru, Masar ním centru, Masar ním centru, Masar ním centru, Masar ním centru, Masar ovo n. 1 o n. 1 o n. 1 o n. 1 o n. 10, P 0, P 0, P 0, P 0, P v : : : : : Váš nejno áš nejno áš nejno áš nejno áš nejnojší poř jší poř jší poř jší poř jší poř b b b b b nabídnout oblíbené parodie tenabídnout oblíbené parodie tenabídnout oblíbené parodie tenabídnout oblíbené parodie tenabídnout oblíbené parodie televizních pořů, vných levizních pořů, vných levizních pořů, vných levizních pořů, vných levizních pořů, vných soutěží a imitování populársoutěží a imitování populársoutěží a imitování populársoutěží a imitování populársoutěží a imitování populárních zpěváků a zpěvaček, vné k vné k vné k vné k vné kostýmy a př ostýmy a př ostýmy a př ostýmy a př ostýmy a převleky vleky vleky vleky vleky. víc? Na co byste diváky navíc? Na co byste diváky navíc? Na co byste diváky navíc? Na co byste diváky navíc? Na co byste diváky na Tentokrát se na přavení více podílí i publikum a asistuje opilému kouzelníkovi. Vznikají tak pokaždé úplně jiné situace a velmi se bavíme i my se kou. Zdeňku, jak se v spolupra- Zdeňku, jak se v spolupra- Zdeňku, jak se v spolupra- Zdeňku, jak se v spolupra- Zdeňku, jak se v spolupracuje se kou? Jak jste se cuje se kou? Jak jste se cuje se kou? Jak jste se cuje se kou? Jak jste se cuje se kou? Jak jste se Pokusil jsem se úplně poprvé vymyslet poř se ženskou. Té - měř acet let jsem vždy v pořu využíval živého hudebníka-chlapa. Muzikanta nahrily zákly k písničk a upřímně řečeno, scének chlap-ženská člok vždycky vymyslí víc. Se kou jsem se poznal v muzikálu Angelika a v muzikálu Baron Prášil jsem jí nabídl spolupráci. ka je bezva. Dobře vypá, skle zpívá a je to profík.,,,,, ko, jak se v o, jak se v o, jak se v o, jak se v o, jak se v Jedním slovem - výborně! Zdenda je veliký profík a hlavně hrozně hodnej, milej a slušnej člok a já si ho za to moc vážím a m ho ráda. Jeho smysl pro humor je stoprocentní lék na smutek a co se zpěvu týče - moc mě překvapil. Ono to není vůbec jednoduché imitovat a zároveň zpívat. Ty hlasivky dostávají pěkně zabrat Ale on to dává, jakoby se nechumelilo. Zdeňku, koho nejrěji paro- Zdeňku, koho nejrěji paro- Zdeňku, koho nejrěji paro- Zdeňku, koho nejrěji paro- Zdeňku, koho nejrěji parodujete a proč? Máte vyhlédnuté do budoucna něja nuté do budoucna něja nuté do budoucna něja nuté do budoucna něja nuté do budoucna něja osobnosti nebo povolání a poosobnosti nebo povolání a poosobnosti nebo povolání a poosobnosti nebo povolání a poosobnosti nebo povolání a podobně, do kterých byste se Nejvíc mě teď baví duety, protože i pro mě je to nová disciplína. Do budoucna zatím nekouk, protože s tímto pořem jezdíme poměrně krátce. V létě mě čeká takové předběžné vymýšlení. ti, kdo jsou jejich cílem? Nati, kdo jsou jejich cílem? Nati, kdo jsou jejich cílem? Nati, kdo jsou jejich cílem? Nati, kdo jsou jejich cílem? Napříkl děláte si legraci m příkl děláte si legraci m příkl děláte si legraci m příkl děláte si legraci m příkl děláte si legraci m Je to tak půl na půl. Někdo mě opepří a jiný je shovívajší. Z ř kolegů si zatím nikdo nestěžoval, spíš byli potěšeni. Je s vi legrace i ve spo- Je s vi legrace i ve spo- Je s vi legrace i ve spo- Je s vi legrace i ve spo- Je s vi legrace i ve společnosti nebo mezi k lečnosti nebo mezi k lečnosti nebo mezi k lečnosti nebo mezi k lečnosti nebo mezi kamar amar amar amar amarády ády ády ády ády, přavením trému? přavením trému? přavením trému? přavením trému? přavením trému? Začal jsem na vojně. Bavil jsem spolužáky už na škole, ale na vojně to bylo poprvé před početným publikem. Vzor nem, ale m oblíbený druh humoru. Myslím si, že lidi, kteří se zabývají legrací, jsou vtipní i mpracovně. Alespoň u těch, co zno tak je. Trému m prvních pár chvil pokaždé. Ovšem po prvním potlesku vše opne. Navštívili jste Pv ně- Navštívili jste Pv ně- Navštívili jste Pv ně- Navštívili jste Pv ně- Navštívili jste Pv někdy jinak než pracovně? Pokud ano, co se v tu nejvíc Publikum v P bylo vždy bezvné. Naposledy v divle. V P jsem nikdy nebyl jinak než pracovně a nebo jsem projížděl. Ale dlouho se tam chyst a jednou to klapne. V Boubínsm pralese jsem loni byl taky poprvé. k ov Pv m moc ráda. Lidi jsou tu fajn a myslím, že můžu mluvit za nás oba, když řeknu, že se na Vás moc těšíme. Můžete se na zár podělit Můžete se na zár podělit Můžete se na zár podělit Můžete se na zár podělit Můžete se na zár podělit se čtenáři o nějaký nejnojse čtenáři o nějaký nejnojse čtenáři o nějaký nejnojse čtenáři o nějaký nejnojse čtenáři o nějaký nejnojší vtip, nebo vzpomenete si na nějakou událost z posledna nějakou událost z posledna nějakou událost z posledna nějakou událost z posledna nějakou událost z poslední dob ní dob ní dob ní dob ní doby, kt, kt, kt, kt, kter er er er erá v á v á v á v á vás poba ás poba ás poba ás poba ás poba k ov To bych musela psát a psát až do rána, protože Zdenda to chrlí z rukávu a já si to ani nestíh pamatovat. Jinak já se se Zdeňkem bavím pořád. Nasednu do auta, vyrazíme a už to jede. Ale smějeme se cem, který nejdou ani přepsat na papír! Víte, proč jsou ženy pracující jako IT nebo programátor nejhorší matky? Když přijde domů, neví, jestli má děti uložit, nebo uložit jako. (red) oupí v p oupí v p oupí v p oupí v p oupí v p vsm div vsm div vsm div vsm div vsm divle Zdeněk Izer a le Zdeněk Izer a le Zdeněk Izer a le Zdeněk Izer a le Zdeněk Izer a k ová. Zdeňk á. Zdeňk á. Zdeňk á. Zdeňk á. Zdeňka Izer a Izer a Izer a Izer a Izera p a p a p a p a p vští div vští div vští div vští div vští diváci už znají, v áci už znají, v áci už znají, v áci už znají, v áci už znají, ve ojici se ojici se ojici se ojici se ojici se kou V ou V ou V ou V ou V ovou se tu př ou se tu př ou se tu př ou se tu př ou se tu př aví popr ví popr ví popr ví popr ví poprvé. Oběma jsme položili něk é. Oběma jsme položili něk é. Oběma jsme položili něk é. Oběma jsme položili něk é. Oběma jsme položili několik o olik o olik o olik o olik otázek tázek tázek tázek tázek. Knihovna pořádá v út v út v út v út v úterý 25. ledna od 1 erý 25. ledna od 1 erý 25. ledna od 1 erý 25. ledna od 1 erý 25. ledna od hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin v hudebním oddělení cestopisnou přednášku Afrika - Z Mysu Dobré něje Afrika - Z Mysu Dobré něje Afrika - Z Mysu Dobré něje Afrika - Z Mysu Dobré něje Afrika - Z Mysu Dobré něje. Jedná se o vyprání a promítání Míry Dohnala o putování hotelbusem divokou Afrikou. (měk) D n e m byla mezi vázané živnosti zařazena nová živnost zprostředkování spotřebitelzprostředkování spotřebitelzprostředkování spotřebitelzprostředkování spotřebitelzprostředkování spotřebitelsho úru sho úru sho úru sho úru sho úru. Požovaná odborná způsobilost je: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo osdčení o rekvalifikaci nebo jiný dokl o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný akreditovaným zařízením nebo 3 roky praxe v oboru., kteří již před účinností zákona poskytovali nebo zprostředkovávali spotřebitelský úr v rci živnosti volné, mohou v této činnosti pomohou v této činnosti pomohou v této činnosti pomohou v této činnosti pomohou v této činnosti po- u v P u v P u v P u v P u v P ode dne nabytí účinnosti zákona o spotřebitelsm úru, pokud v této lhůtě ozní živnostensmu u, že hodlají v této činnosti pokračovat a doloží dokly prokazující splnění odborné způsobilosti, popř. prokáží, že předmětnou činnost skutečně vonávali. Živnostenský živnost zapíše do živnostensho rejstříku a podnikateli vydá výpis. Přípné informace poskytneme kdoliv na Obecním živnostensm u v pracovní době nebo na t , 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 315 nebo nebo nebo nebo nebo 325. (zí) Povedená edená edená edená edená ojice ba ojice ba ojice ba ojice ba ojice baví nejen div ví nejen div ví nejen div ví nejen div ví nejen diváky áky áky áky áky Zný pvský rodák, Zný pvský rodák, Zný pvský rodák, Zný pvský rodák, Zný pvský rodák, 15. únor 5. únor 5. únor 5. únor 5. února besedo a besedo a besedo a besedo a besedovat v p at v p at v p at v p at v piiii mo mo mo movsm kině V vsm kině V vsm kině V vsm kině V vsm kině Vesmír esmír esmír esmír esmír. P. P. P. P. Poř oř oř oř oř ponese název Obrázky z Franponese název Obrázky z Franponese název Obrázky z Franponese název Obrázky z Franponese název Obrázky z Francie a začne v 1 cie a začne v 1 cie a začne v 1 cie a začne v 1 cie a začne v 1 Pokud nevíte, co se starou autolékárničkou, kterou jste vyřili kvůli tomu, že nevyhovovala nové vyhlášce ministerstva dopravy, můžete ji donést do Oblastní charity Pv (Solní ul. 1814). Odtud bude odeslána do Oblastní charity Hodonín a dále poputuje obsah lékárniček do rumunsho Banátu, kde žije v několika vesnicích čes obyvatelstvo. V této oblasti je totiž akutní nedostatek zdravotnických potřeb a zejména obvazových materiálů. Darované autolékárničky tak pomohou těm, kteří je potřebují. Více informací na u: nebo na t poosmé udělena cena Křesapoosmé udělena cena Křesapoosmé udělena cena Křesapoosmé udělena cena Křesapoosmé udělena cena Křeslo. Křeslo, které je symdlo. Křeslo, které je symdlo. Křeslo, které je symdlo. Křeslo, které je symdlo. Křeslo, které je symbolem vřesané jiskřičky lidbolem vřesané jiskřičky lidbolem vřesané jiskřičky lidbolem vřesané jiskřičky lidbolem vřesané jiskřičky lidství, převezme v rci slavnostního společensho večera z rukou přavitelů čera z rukou přavitelů čera z rukou přavitelů čera z rukou přavitelů čera z rukou přavitelů města jeden dobrovolník z Pelměsta jeden dobrovolník z Pelměsta jeden dobrovolník z Pelměsta jeden dobrovolník z Pelměsta jeden dobrovolník z Pvska. Zaslané nominace hřvska. Zaslané nominace hřvska. Zaslané nominace hřvska. Zaslané nominace hřvska. Zaslané nominace jsou podle organizátorů kažjsou podle organizátorů kažjsou podle organizátorů kažjsou podle organizátorů kažjsou podle organizátorů každoročně ukázkou bohaté občans angažovanosti našich čans angažovanosti našich čans angažovanosti našich čans angažovanosti našich čans angažovanosti našich Vaše nominace zašle aše nominace zašle aše nominace zašle aše nominace zašle aše nominace zašlete na e na e na e na e na resu Dobrovolnicho centra resu Dobrovolnicho centra resu Dobrovolnicho centra resu Dobrovolnicho centra resu Dobrovolnicho centra 3. únor 3. únor 3. únor 3. únor 3. února. V a. V a. V a. V a. Více inf íce inf íce inf íce inf íce inf lity lity lity lity. K. K. K. K. Kont ont ont ont ontakt: Dobr akt: Dobr akt: Dobr akt: Dobr akt: Dobrovolnic olnic olnic olnic olnic ovo n. 3 o n. 3 o n. 3 o n. 3 o n. 31, P v elef elef elef elef elefon 7 on 7 on 7 on 7 on dobrovolnicke.centrum dobrovolnicke.centrum dobrovolnicke.centrum dobrovolnicke.centrum Oblíbená soutěž Mistr výčepní Pvska se už potřetí uskuteční v Hudebním klubu Stará tiskárna v P a to 22. ledna ledna ledna ledna ledna hodin 5.00 hodin 5.00 hodin 5.00 hodin 5.00 hodin. Všichni účastníci se opět přesdčí o tom, že správně a elegantně natočit sklenici zlatavého moku není jednoduché, a jistě je potěší, že soutěžní pivo budou moci zdarma zkonzumovat. U soutěžících bude odborná porota posuzovat m jiné správnou míru, hustotu pěny, ale ta způsob, jak výčepní obslouží hosta. Každou provozovnu mohou reprezentovat maximálně a soutěžící. Ta provozovna, ze které vzejde vítěz, obdrží a sudy piva zdarma. Vítěz dále obdrží putovní pohár, na ostatní soutěžící čekají další ceny. Natočení správného piva si bude moci vyzkoušet i některý z diváků. Nejlepšímu předá porota slavnostně certifikát, opravňující čepovat zlatavý mok. Vyšší odborná škola a Střední hotelová škola Pv zpestří soutěžní odpoledne ukázkami stolničení. Po předání putovního poháru nejlepšímu výčepnímu bude následovat společenský večer s živou hudbou. vacla acla acla acla Soutěž Mistr výčepní Pvska pořádají Kulturní zařízení města Pva, Pivovar Poutník, Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová Pv a Hudební klub Stará tiskárna. (red)

3 P vs no K U L T U R A 3 ADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Gustav Skála - POSLEDNÍ ŠANCE Divlo Metro Praha Městs divlo - úterý 18. ledna hodin Naprosto současná komedie, která v možná něco připomene... Už jste někdy chtěli vyměnit byt? A už jste někdy hledali partnera na inzerát? A už jste někdy zkusili spojit ty d ci tak, abyste zabili d mouchy jednou ranou? Jestli ne, a chcete to zkusitak dřív než začnete, přijďte se napřed podívat, někdy se totiž ci tak zamotají, že z lovce je lovený a místo toho, abyste získali onen vysněný byt, málem přijdete i o ten vlastní. A jestli je v zároveň tak nějak kolem pesátky, jako naší hlavní hrdince, a berete takovou situaci jako svou poslední šanci, pak můžete brát hru nejen jako návod k použití, ale třeba taky jako důsledné varování. Zdena Herfortová, Luba Skořepová, Jiří Datel Novotný, Marcel Rošetzký, Rek Zima/Vojtěch Efler Vstupné: 270, 290, 310 Kč Uváděno v rci divelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i m předplatné. ZÁBAVNÝ POŘAD KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA VÁS ZVOU! POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ PYŠNÁ PRINCEZ Divlo Studna Hosín Městs divlo - sobota 22. ledna hodin Notoricky zý evergreen o potrestané pýše v provedení, ja si lze jen těžko přavit. Zdánli obyčejná skříň coby leporello neustále překvapující novými postavami, prostředím a situacemi. Šašek a Šašena, jenž bránici divákovu pečli lechtají jako vtipní kormidelníci děje. A konečně Miroslav a Krasomila v lipové podobě. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč VOJÁK V MĚS LHÁŘŮ KD Máj - Malá scéna - sobota 29. ledna hodin aje loutkoherecká skupina Rolnička na motivy Františka Langera. Kašpárek se opět těší na obrázky namalované malými diváky, nezapomeňte je s sebou přinést. Vstupné: 20 Kč KONCER ONCERTY NEZMAŘI 33 LET ANEB KAPELA V NEJLEPŠÍCH LETECH Městs divlo - úterý 8. února hodin Nezmaři oslaví v roce 2011 třiatřicet let od svého založení. A protože je v Kristových letech čas na malé ohlédnutí, připravili speciální koncertní program. Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i stová folková klasika. Každoročně odehrají přes sto koncertních vystoupení po celé ČR a Slovensku. Mají stálé publikum ve všech tších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou ta držiteli ou Zlatých klíčů. Tato prestižní cena se uděluje pro nejlepší skupinu v kategorii Folk&Country. Na svém kontě mají 13 samostatných CD a DVD. V současné sesta jezdí s koncertním programem, ve kterém zazní i písničky z jejich posledního CD. Posluchači si tak s nimi mohou během jednoho koncertu zazpívat písničky ze všech období kapely od historie až po současnost. Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč ZDENĚK IZER - ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE Městs divlo - čtvrtek 10. února hodin NOVINKY V SÍTI TICKETPORTAL AL Zábavný poř, ve kterém se diváci budou moci opět setkat Turistic informační centrum v P jako člen sítě s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako TICKETPORTAL umožňuje zakoupení vstupenek na přavení v vždy přijdou na řu oblíbené parodie televizních pořů, celé ČR. Z nabídky vybíre: vných soutěží a imitování populárních českých i zahranič- THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW (koncert) vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími vnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka , ČEZ ARÉ, Ruská 3077/135, Ostrava; , 20.00, TESLA Arena (HC Sparta), Praha 7 Izera v novém programu bude tentokrát sklá zpěvačka ka V ová. Kompletní seznam přavení v Turisticm infomačním centru Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 260 Kč na Masaro něstí v P a na VÝSTAVY VY GALERIE M Do 28. ledna můžete e navší všívit vit prodejní výstavu vu MgA. Marka Fexy BYLO NEBYLO - OBRAZY. Marek Fexa je absolventem pražs Akemie výtvarných umění. Vyrovnanost a lehkost v malbě, pro kterou je mnohdy nazýván mistrem atmosféry, ho společně s láskou k přírodě navedla ke krajině, která má hlavní místo v jeho současné výsta v Galerii M. Marek Fexa už vystavoval své obrazy v Paříži, Bretani, Finsku a v Národní galerii Praha. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Česku i v zahraničí. MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Do 30. ledna můžete e navští vštívit vit výstavu vu JAK VAŘIL AŘILY Y ŠE PRABABIČKY. MĚSTSKÁ KNIHOV PELHŘIMOV Knihovna zve na výstavu vu nazvanou anou PRVÁ, Á, př avující OBRAZY A ILUSTRACE ZDEŇKA JIRKŮ.. Výstava je umístěna v přízemí v oddělení beletrie a potrvá do konce ledna. POZOR, ZMĚ! OD 1.. LED DO 15. DUB DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ OTEVÍRA TEVÍRACÍ DOBY V GALERII M A MUZEU STRAŠIDEL PONDĚLÍ ZAVŘENO ÚTERÝ - PÁTEK SOBOTA NEDĚLE PRODEJ VSTUPENEK: KINO, ADL ADLO, KD MÁJ, TICKETPRO, TICKETPORTAL ATD... TIC D: prostorová digitální projekce s aktivními brýlemi XPand Pátek 1, sobota 15., neděle 16., pondělí 17., úterý 18., středa 19., sobota 22., neděle 23., pondělí 2 ledna (20.00) TRON LEGACY (126 ) Premiéra hitu letošní zimy režiséra Josepha Kosinskiho. Dobrodružné sci-fi o nástrahách digitálního sta. V kyberprostoru funguje vše jako v normálním stě, ale pokud se tam jednou dostanete, je obrovsky těž vrátit se zpět. V hlavních rolích Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivie Wilde a další. Více: 145 Kč Mládeži přístupný Progr ogram od 1 ledna do 28. ledna Čtvrtek 20., pátek 21.. ledna (20.00) DORAZ (95 ) Trošku trhlá komedie režiséra Todda Phillipse. Robert Downey Jr. hraje Petera Highmana, kterému se mělo už před pěti dny narodit první dítě. Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu se svou ženou. Jeho nejčistší zěry se ale naprosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání se snaživým hercem Ethanem Tremblayem musí opustit letlo a vydat se s Ethanem z Atlanty na ro trip, při kterém zničí několik aut, početná přátelství a Peterovy poslední nervy. Původní znění s titulky. Více na az-film.cz. 80 Kč Do 12 let t nevhodný Úterý 25., středa 26. ledna (20.00) THE SOCIAL NETWORK (120 ) Premiéra filmu režiséra Davida Finchera. Nahlédnutí do okamžiků, kdy vznikal sociální fenomén tohoto století - sociální síť Facebook. Drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela zěrně vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho poukazuje na rozpory v subjektivních výklech udál Původní znění s titulky. Digitální projekce. Více na 80 Kč Mládeži přístupný Čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. ledna (20.00) NEVINNOST T (100 ) Premiéra nejnojšího česho filmu. Drama režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovsho v odhalí to, že cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Nevina se prokazuje těžce... V hlavních rolích Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Anna Geislerová, Alena Mihulková, Hynek Čermák a další. Digitální projekce. Více na 80 Kč Do 12 let t nevhodný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pátek 28., sobota 29., neděle 30., pondělí 31.. l e d n a ( 17.00) GULLIVEROVY VY CESTY (84 ) Premiéra anvaného rodinného dobrodružného filmu. V moderním, komediálním 3D pojetí klasic pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black (Škola ro(c)ku, King Kong) Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesdčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pořila napsáním článku o Bermudsm trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů. Více na 140 Kč Česká verze (dabing)

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně Číslo 20 Ročník XIII Zdarma 25. listopadu 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM

PODČÁRNÍK. číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM číslo 5 květen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností NOC S ANDERSENEM Více informací o této akci najdete na straně 8 PODČÁRNÍK Jsou fakt jiný, řekl o ženách jeden můj známý, který nedávno

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ. Duben 2015 MĚSÍČNÍK. www.dk-ostrov.cz OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK www.dk-ostrov.cz Duben 2015 INFORMACE O VYDÁNÍ Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ

Novojičínský ZPRAVODAJ Novojičínský ZPRAVODAJ Únor 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na novoročním koncertu pokřtili knihu o malíři Eduardu Veithovi. Více informací čtěte na straně 10. Foto: Marie Machková a Marie

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více